Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse April 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005

2 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord Sammenfatning Indledning Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde Stor indflydelse på udførelsen af mit arbejde Indflydelse på arbejdsmængden Nødvendige IT-redskaber Læring og kompetenceudvikling Yder en vigtig arbejdsindsats Delkonklusion udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Samarbejde og kommunikation Videndeling på arbejdspladsen Samarbejde på arbejdspladsen Indflydelse og medbestemmelse i kommunen Delkonklusion samarbejde og kommunikation Nærmeste leder Organisering af arbejdet Forventninger og feedback til medarbejderne Helhedsorienteret arbejde Håndtering af konflikter Udvikling af arbejdsmiljøet Medarbejdernes udvikling Min leder sætter pris på mig Delkonklusion nærmeste leder Egen rolle som medarbejder Bilag 1. Opsumeringstabeller 2

3 Forord HovedMED og direktionen ønsker at fremme trivslen blandt medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune. Som et naturligt element i dette arbejde er der gennemført en første fælles trivselsundersøgelse for alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune. Undersøgelsen skal danne et samlet overblik over, hvordan medarbejderne trives. Denne viden er afgørende for, at der kan træffes initiativer, som skal udvikle Høje-Taastrup Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Hvad er et godt resultat? Et naturligt udgangspunkt er at alle ansatte skal trives på arbejdspladsen. Trivsel består af en række forskellige faktorer, hvoraf nogle kan være udenfor arbejdspladsen rækkevidde at påvirke. I praksis vil det derfor være vanskeligt at realisere 100% trivsel. Som en første primitiv indikator er i sammenfatningen anvendt 80% som måltal for de overordnede trivselsspørgsmål. Forventninger til det videre forløb Som rapporten viser, er den generelle trivsel blandt de ansatte i Høje-Taastrup Kommune høj. Der er dog enkeltarbejdspladser eller enkeltfaktorer i trivselsundersøgelsen, som ikke er tilfredsstillende. Disse forhold skal løftes af leder og arbejdsplads i fællesskab. Derudover er det vigtigt, at et godt resultat ikke er en hvilepude trivslen kan altid blive bedre! HovedMED og direktionen forventer derfor, at mange arbejdspladser på baggrund af trivselsundersøgelse vil igangsætte gode initiativer på arbejdspladsen, som vil fremme den generelle trivsel. På Høje-Taastrup Kommunes intranet findes supplerende materialer til det videre forløb: Læsevejledning Handleplansskabelon Særanalyser omkring sammenhæng ml. trivsel og sygefravær, ml. trivsel og ledelse mv. (offentliggøres løbende fra slutningen af april 2005) Endvidere kan MED-udvalg, Sikkerhedsudvalg, ledergrupper mv. træffe nærmere aftale m. nedenstående kontaktpersoner om nærmere præsentation, uddybende tabeller el. a. Kontaktpersoner Man kan kontakte Jonas Balslev Andersen på eller Helle Mølleskov på hvis I har spørgsmål til undersøgelsen, håndteringen af den videre proces el. uddybende tabeller. Byrådscentret April

4 1. Sammenfatning Overordnet viser trivselsundersøgelsen, at der er en god trivsel i Høje-Taastrup Kommune. Den gode trivsel kommer til udtryk ved, at de ansatte i Høje-Taastrup Kommune svarer overvejende positivt på udsagnene i trivselsundersøgelsen. 87% svarer, at de trives godt på deres nuværende arbejdsplads, mens 10% svarer, at de ikke trives på deres nuværende arbejdsplads. 94% tillægger det stor betydning. 80% svarer, at de har et godt arbejdsmiljø, mens 18% af medarbejderne er uenige. Det rigtig positive ved den overordnede trivsel er, at 99% af medarbejderne er engageret i deres arbejde, hvilket indikerer, at medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune er motiverede og finder deres arbejde meningsfuldt og interessant. Tabel 1 - Overordnet trivsel De følgende udsagn handler om, hvordan du overordnet trives. Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Stor betydning Jeg har et godt arbejdsmiljø 80% 18% 93% Jeg er engageret i mit arbejde 99% 1% 93% Jeg trives godt på min nuværende arbejdsplads 87% 10% 94% Jeg forventer, at min arbejdsplads vil være attraktiv i fremtiden 84% 8% 84% Total 87% 9% 91% Når man ser på disse overordne spørgsmål i forhold til de enkelte sektorer, er der forskelle mellem sektorer. Nedenstående tabel viser 4 udvalgte områders besvarelse på de 4 spørgsmål under ét: Tabel 1a - Overordnet trivsel på 4 udvalgte områder De følgende udsagn handler om, hvordan du overordnet trives. Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Stor betydning Institutions- og skoleområdet 87% 10% 91% Hjemmeplejen 82% 15% 93% Driftsbyen 93% 4% 87% Rådhuset 89% 8% 89% De udvalgte områder ligger alle på et niveau over 80%, med hjemmeplejen lige over med 82%og Driftsbyen højest med 93%. I forhold til et måltal på 80% viser nærmere analyser, at på enkeltspørgsmålet om arbejdsmiljø, er hjemmeplejen under niveauet på 80% (69% af medarbejderne er meget enige el. enige i, at de har et godt arbejdsmiljø). Øvrige områder/sektorer befinder sig over måltallet. 4

5 Trivselsfaktorer Mere specifikt viser trivselsundersøgelsen, at medarbejderne har en travl hverdag, hvor der stilles store krav til dem. Men at der generelt er gode muligheder for at lære noget gennem arbejdet og at medarbejderne har stor indflydelse på udførelsen af deres arbejde. Medarbejderne har således god mulighed for at udvikle sig gennem arbejdet og medarbejderne oplever generelt, at de yder en god arbejdsindsats. I forhold til selve arbejdet efterlyser visse medarbejdere bedre mulighed for at komme på kurser, uddannelse og lign og at have større indflydelse på deres arbejdsmængde. Trivselsundersøgelsen viser, at der er et godt samarbejde og gode sociale relationer på arbejdspladserne, hvor der er god mulighed for at få støtte og hjælp af kollegerne. Dette har normalt en positiv effekt i forhold til stress. Der hvor samarbejdet og kommunikationen kan forbedres er i forhold til overordnet medbestemmelse og indflydelse på arbejdet. I undersøgelsen er den nærmeste leder blevet vurderet. Generelt er medarbejderne mindre enige i ledelsesudsagnene i forhold til de andre udsagn i undersøgelsen. Men lederne er generelt gode til at værdsætte den enkelte medarbejder på arbejdspladsen, hvilket har stor betydning for medarbejdernes trivsel. Nogle ledere har vanskeligt ved at håndtere konflikter og give medarbejderne den nødvendige feedback. 5

6 2. Indledning Trivselsundersøgelsen er en måling på, hvordan medarbejderne generelt trives i Høje-Taastrup Kommune. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af besvarelserne af spørgeskemaet til trivselsundersøgelsen udsendt i januar-februar Denne rapport indeholder forskellige delemner, der skal belyse trivslen. Det er emnerne udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet, samarbejde og kommunikation, nærmeste leder samt egen rolle som medarbejder. Derudover vil der være en række bilag. I bilagene er det tabeller, der detaljeret viser den samlede besvarelse samt centrenes besvarelser sammenlignet med Høje-Taastrup Kommunes samlet besvarelse. Derudover kan man læse om sammenhængen mellem trivsel og sygefravær. Den enkelte arbejdsplads har gennem lederen modtaget en trivselsrapport, som dækker egen arbejdsplads. Derudover kan man sammenligne besvarelserne med Høje-Taastrup Kommune under ét, og i de fleste tilfælde også med det område/den sektor ens arbejdsplads tilhører. Som udgangspunkt har alle fastansatte medarbejdere pr. december 2004 modtaget et spørgeskema. Der er få arbejdspladser, hvor medarbejderne ikke har modtaget et spørgeskema. Dette gælder følgende arbejdspladser: Bilen, Blåkilde Børnehave, Føllet, Magdabørnehaven og Vesterby. I alt har omkring 65% af medarbejderne besvaret spørgeskemaet. Besvarelserne af spørgeskemaet er anonymt. For yderligere at sikre anonymiteten bliver der kun udarbejdet trivselsrapporter for de arbejdspladser, hvor mindst 5 personer har svaret. 6

7 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Dette delemne spørger ind til udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet. Det handler om krav, indflydelse, udviklingsmuligheder, frihedsgrader og mening i arbejdet. Disse forhold viser traditionelt at have stor betydning for, hvordan medarbejderne trives og hvor motiverende arbejdet er for den enkelte medarbejder. Tabel 2 Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet De følgende udsagn handler om udførelsen af dit arbejde og dine udviklingsmuligheder i arbejdet. Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Stor betydning Jeg har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde Jeg har stor indflydelse på udførelsen af mit arbejde 61% 38% 90% 90% 9% 88% Jeg har indflydelse på min arbejdsmængde 51% 47% 63% Jeg har de nødvendige IT-redskaber, så jeg kan udføre mit arbejde tilfredsstillende Jeg har mulighed for at lære noget nyt gennem mit arbejde Jeg har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lignende, hvis det er nødvendigt 60% 33% 47% 88% 10% 76% 64% 29% 72% Jeg føler, at jeg yder en vigtig arbejdsindsats 98% 1% 90% 3.1 Tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde Tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde handler om de krav, som stilles til den enkelte medarbejder i forhold til de ressourcer, som er til rådighed. Dette udsagn siger noget om, hvor travlt medarbejderne har. 61% er meget enig el. enig, mens 38% er uenig el. meget uenig i, at de har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde, mens 90% tillægger det stor betydning. Generelt viser dette udsagn, at stor del af medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune oplever, at de har en travl hverdag, hvor der stilles store krav til den enkelte medarbejder. Dette behøver ikke at have negativ effekt på medarbejdernes trivsel. Men man skal være opmærksom på, at der skal være tilstrækkelig med indflydelse og tilstrækkelig med støtte til at klare kravene, så arbejdet bliver udfordrende og udviklende og ikke en belastning, hvor medarbejderne bliver stresset. 3.2 Stor indflydelse på udførelsen af mit arbejde Indflydelse på udførelsen af arbejdet omhandler, om medarbejderne har mulighed for at lede og tage beslutninger vedrørende udførelsen af deres arbejde, hvilket kan være med til at medarbejderne benytter deres færdigheder og kompetencer i arbejdet. Dette kan så igen skabe et større engagement og tilfredshed i arbejdet. Generelt oplever medarbejderne, at de har stor indflydelse på udførelse af 7

8 deres arbejde 90% af medarbejderne er meget enig el. enig i, at de har stor indflydelse på udførelse af deres arbejde, mens 88% tillægger det stor betydning. Derfor vurderes det, at medarbejderne generelt har stor indflydelse på udførelse af deres arbejde. 3.3 Indflydelse på arbejdsmængden Generelt oplever en stor del af medarbejderne, at de ikke har indflydelse på deres arbejdsmængde 47% er uenig eller meget uenig i, at de har indflydelse på deres arbejdsmængde. Men dette er nødvendigvis ikke kritisk for medarbejdernes trivsel, fordi det ikke bliver tillagt så stor en betydning i forhold til andre udsagn i undersøgelsen 63 % tillægger det stor betydning, hvilket er en lav andel i forhold de andre spørgsmål i dette delemne. Men det skal understreges, at der er forskel mellem vurdering og betydning, hvilket indikerer, at det kan være et indsatsområde for de enkelte arbejdspladser. Problemet ved manglende indflydelse på arbejdsmængden kan være, at det fører til stress hos medarbejderne, fordi de ikke har mulighed for at regulere deres arbejdsmængde i pressede arbejdssituationer. Rammerne og betingelserne for arbejdet påvirker selvfølgelig mulighederne for at få større indflydelse på arbejdsmængden. Derfor kan det være vanskeligt i visse typer af arbejde at påvirke arbejdsmængden, i stedet må der træffes andre initiativer, hvis medarbejderne er stressede. Dette kan fx være, at medarbejdere og ledere støtter og hjælper hinanden i pressede arbejdssituationer, hvilket kan have den samme effekt som indflydelse på arbejdsmængden. 3.4 Nødvendige IT-redskaber 60% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de har de nødvendige IT-redskaber, mens 47 % tillægger det stor betydning. De centre hvor vurderingerne ligger lavest er samtidig centre, som tillægger IT-redskaber mindst betydning. Dette kan skyldes, at en stor del af medarbejderne i disse centre ikke benytter IT-redskaber i deres daglige arbejde. Generelt oplever medarbejderne, at de har de nødvendige IT-redskaber til at udføre deres arbejde. 3.5 Læring og kompetenceudvikling Dette handler om medarbejdernes mulighed for at lære noget gennem arbejdet, så arbejdet er udviklende og kompetencegivende. Dette kan være en stor motivationsfaktor, at arbejdet er udfordrende, hvilket normalt har stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og selvførelse. Kompetenceudvikling har også betydning for, hvor gode ressourcer medarbejderne har i forhold til at håndtere nye krav i arbejdet og følge med udviklingen. 88% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de har mulighed for at lære noget nyt gennem arbejdet, mens 76% tillægger det stor betydning. Der er også blevet spurgt ind til mulighederne for formel kompetenceudvikling gennem kursus, videreuddannelse og lign. 64% er meget enig eller enig i, at de har mulighed for at komme på kursus, videreuddannelse eller lign., hvis det er nødvendigt, mens 72% tillægger det stor betydning. Dette viser en tendens til, at medarbejderne efterlyser mere formel kompetenceudvikling. 8

9 Udsagnene viser generelt, at arbejdet er udviklende og kompetencegivende, hvilket er et positivt forhold ved arbejdet i Høje-Taastrup Kommune og som gør medarbejderne bedre i stand til at håndtere de øgede krav i arbejdet. Det kniber dog mere med den formelle kompetenceudvikling gennem uddannelse og kurser. 3.6 Yder en vigtig arbejdsindsats Flere undersøgelser har vist, at den vigtigste motivationsfaktor i arbejdet er, at medarbejderne oplever, at de yder en vigtig arbejdsindsats. 98% er meget enig eller enig i, at de yder en vigtig arbejdsindsats, mens 90% tillægger det stor betydning. Besvarelserne viser, at næsten alle medarbejdere oplever, at de yder en vigtig arbejdsindsats, hvilket er meget positiv resultat, som giver en indikation af, at medarbejderne er motiverede. 3.7 Delkonklusion udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet Overordnet oplever mange medarbejdere, at de ikke har tid og ressourcer til at udføre et godt stykke arbejde. Dette kan forstås som, at medarbejderne har en travl hverdag, hvor der stilles store krav til dem. Det positive i forhold til dette er, at medarbejderne har gode mulighed for indflydelse på udførelse af deres arbejde, gode muligheder for at lære noget nyt gennem arbejdet samt at de yder en vigtig arbejdsindsats, fordi det ofte har en positiv effekt, hvis man har en travl hverdag. På den negative side kan det konkluderes, at medarbejderne ikke oplever, at de har nok indflydelse på deres arbejdsmængde. I mange jobs vil det være vanskeligt at øge denne indflydelse. Endvidere efterlyser medarbejderne bedre muligheder for kursus, efteruddannelse eller lign. Overordnet må det konkluderes, at medarbejderne er positive i forhold til dette delemne i undersøgelsen, idet vurderingerne generelt ligger på et højt niveau. 9

10 4. Samarbejde og kommunikation Dette delemne handler om samarbejde og kommunikation på arbejdspladsen. Det giver indblik i samarbejde, videndeling, overordnet indflydelse og diskrimination på arbejdspladsen. Samarbejde og kommunikation har ofte stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Tabel 3 Samarbejde og kommunikation De følgende udsagn handler om samarbejde og kommunikation på din arbejdsplads. Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Stor betydning Vi deler relevant viden og information med hinanden 86% 13% 84% Jeg har et godt samarbejde med mine kolleger 94% 5% 93% Jeg får støtte og hjælp af mine kolleger, hvis det er nødvendigt Jeg har indflydelse på vigtige beslutninger, der vedrører mit arbejde Jeg får den information fra MED-udvalg eller sikkerhedsudvalg/-gruppe, som jeg har brug for 92% 6% 88% 72% 24% 81% 69% 21% 43% På min arbejdsplads diskrimineres ingen medarbejdere uanset fx køn, alder, etnisk baggrund eller nedsat arbejdsevne 88% 8% 83% 4.1 Videndeling på arbejdspladsen 86% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de deler relevant viden og information med hinanden, mens 84% tillægger det stor betydning. På den baggrund kan det vurderes, at medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune generelt er gode til at dele viden og information med hinanden. 4.2 Samarbejde på arbejdspladsen Dette udsagn giver indblik i det sociale og samarbejdsmæssige klima på arbejdspladsen, hvilket ofte er en af de vigtigste faktorer for medarbejderne trivsel. Det er vigtigt, at der er gode sociale relationer på arbejdspladsen, hvor man bliver anerkendt og respekteret, og som ikke præges af for mange konflikter, der ikke bliver løst eller bliver løst uhensigtsmæssigt. Generelt vurderes samarbejdet med kollegerne positivt 94% vurderer, at de har et godt samarbejde med deres kolleger, mens 93% tillægger det stor betydning, hvilket understreger vigtigheden af et godt samarbejde på arbejdspladsen også er gældende for medarbejderne i Høje-Taastrup Kommune. Gode sociale relationer karakteriseres bl.a. ved, at der er mulighed for støtte og hjælp fra kolleger. Social støtte er ofte vigtigt forhold, hvis der stilles store krav til medarbejderne, fordi det kan være med til at reducere stressen. 92% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de får støtte og 10

11 hjælp fra deres kolleger, hvis det er nødvendigt, mens 88% tillægger det stor betydning. Dette indikerer, at der generelt er gode muligheder for at få støtte og hjælp fra kollegerne. Endvidere er 88% af medarbejderne enig i, at ingen medarbejdere bliver diskrimineret på deres arbejdsplads, mens 8% er uenig. 4.3 Indflydelse og medbestemmelse i Høje-Taastrup Kommune De følgende udsagn handler om indflydelse og medbestemmelse i Høje-Taastrup Kommune, hvilket ofte har afsmittende effekt i forhold til medarbejdernes engagement. Medarbejderne er blevet spurgt om de har indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres arbejde - 72% er meget enig eller enig, mens 81% tillægger det stor betydning. Dette indikerer, at nogle medarbejdere efterlyser, at de bliver inddraget mere i de beslutninger, der har indflydelse på deres arbejde. Den generelle medbestemmelse udmøntes også igennem samarbejdsudvalgene i Høje-Taastrup Kommune. 69% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at de får den nødvendige information fra samarbejdsudvalgene i Høje-Taastrup Kommune, mens 43% tillægger det stor betydning. Det er en lav enighed i forhold til de resterende udsagn i dette delemne og det bliver også tillagt mindre betydning. Dette indikerer, at medbestemmelsen gennem samarbejdsudvalgene ikke fungerer helt optimalt i forhold til at sikre medarbejderne medbestemmelse i Høje-Taastrup Kommune Overordnet viser disse udsagn, at medbestemmelsen i Høje-Taastrup Kommune godt kunne fungere bedre, men at den medbestemmelse og indflydelse som medarbejderne har, er på selve arbejdspladsen, og ikke ligeså har grad bliver udøvet gennem samarbejdsudvalgene. Men samtidigt bliver medbestemmelsen ikke tillagt så stor betydning i forhold til de andre udsagn i samarbejde og kommunikation. 4.7 Delkonklusion samarbejde og kommunikation Overordnet vurderer medarbejderne emnet samarbejde og kommunikation positivt. Der er generelt et godt samarbejdet og gode sociale relationer i Høje-Taastrup Kommune, hvor der er mulighed for at få støtte og hjælp, hvis det er nødvendigt. Endvidere bliver samarbejde og sociale relationer tillagt stor betydning, hvilket understreger, at det har afgørende betydning for medarbejderne trivsel. Det halter lidt med medbestemmelse og indflydelse på vigtige beslutninger. Dette kunne således være et indsatsområde. 11

12 5. Nærmeste leder Dette delemne handler om ledelse med fokus på personaleledelse. Mange undersøgelser har vist, at ledelse har afgørende betydning for medarbejderne trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Udsagnene i dette delemne berører bl.a. rolleklarhed og forventninger til medarbejderne. Derudover berører udsagnene om lederen er god til at støtte op om medarbejdernes udvikling, hvilket er afgørende for medarbejdernes motivation og udvikling. For det tredje belyser udsagnene om lederen gør en aktiv indsats i forhold til at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen, og om lederen sætter pris på den enkelte medarbejder, hvilket hænger tæt sammen med samarbejde og kommunikation. Tabel 4 Nærmeste leder De følgende udsagn handler om din nærmeste leder. Min leder er god til at organisere arbejdet på min arbejdsplads Min leder formulerer klare mål vedrørende mine arbejdsopgaver Min leder giver mig den feedback, som jeg har behov for Min leder bidrager til, at vi arbejder helhedsorienteret Min leder er god til at håndtere konflikter, hvis de opstår på min arbejdsplads Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Stor betydning 68% 23% 67% 67% 26% 61% 69% 25% 72% 70% 18% 61% 58% 24% 77% Min leder tager aktivt del i udviklingen af det fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø Min leder og jeg har tilstrækkelig dialog om min udvikling i jobbet Min leder gennemfører systematisk MUS-samtaler med mig 71% 18% 71% 67% 25% 67% 64% 22% 51% Min leder følger op på mine MUS-samtaler 47% 29% 52% Min leder sætter pris på mig 78% 4% 75% 5.1 Organisering af arbejdet Det første udsagn handler om den nærmeste leder er god til at organisere arbejdet 68% af medarbejderne er enig i, at lederen er god til at organisere arbejdet, mens 67% tillægger det stor betydning. Det kan være en potentiel kilde til utilfredshed, fordi bedre organisering af arbejdet kunne lette eller skabe bedre kvalitet i arbejdet. 5.2 Forventninger og feedback til medarbejderne Anden og tredje udsagn berører noget centralt ved personaleledelse, idet det handler om rolleklarhed og forventninger til medarbejderne. Uklarhed omkring forventningerne og krav til medarbejderne opstår ofte, hvis lederen ikke tilstrækkeligt får informeret medarbejderne om sine forventnin- 12

13 ger og mål til arbejdet eller giver den nødvendige feedback, hvilket skal være en støtte og styring i medarbejdernes arbejde. Dette kan føre til stress hos medarbejderne, fordi det er uklart, hvornår forventningerne og kravene er opfyldt. 67% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at lederen formulerer klare mål vedrørende deres arbejdsopgaver, mens 26% er meget uenig eller uenig. 61% tillægger det stor betydning, hvilket indikerer, at dette udsagn ikke bliver tillagt ligeså stor betydning som andre ledelsesudsagn i undersøgelsen. 69% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at lederen giver den feedback som medarbejderen har behov for, mens 72% tillægger det stor betydning. Dette indikerer, at lederen generelt kunne blive lidt bedre til at give feedback til medarbejderne. Der hvor medarbejderne er mest uenige, er i Borgerservice, Driftsbyen samt Løn- og Personalecentret. I Driftsbyen og Løn- og Personalecentret bliver det dog ikke tillagt, så stor betydning som gennemsnittet i Høje-Taastrup Kommune. 5.4 Helhedsorienteret arbejde 70% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at lederen bidrager til, at de arbejder helhedsorienteret på arbejdspladsen, mens 61% tillægger det stor betydning. Dette viser, at medarbejderne ikke oplever dette som problematisk i deres arbejde. Dette kan skyldes, at helhedsorienteret arbejde ofte er en ledelsesmæssig problemstilling, så længer det ikke har stor betydning for medarbejdernes arbejde. 5.5 Håndtering af konflikter Dette udsagn handler om, om lederen er god til at håndtere konflikter, hvis de opstår på arbejdspladsen. Det berører således om, der er en god stemning og samarbejde på arbejdspladsen. 58% er meget enig eller enig i, at lederen er god til at løse konflikter på arbejdspladsen. 24% er uenige eller meget uenige, mens 77% tillægger det stor betydning. Dette viser, at medarbejderne vurderer, at lederne godt kunne bliver bedre til at løse konflikter på arbejdspladsen, hvilket ikke er overraskende, fordi det ofte er vanskeligt at løse konflikter på en konstruktiv måde, hvor alle oplever det tilfredsstillende. Men sættes det i forhold til, at medarbejderne generelt vurderer, at de har et godt samarbejde, så er det måske ikke så problematisk. 5.6 Udvikling af arbejdsmiljøet Dette udsagn handler om, om lederen tager aktiv del i udviklingen af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen 71% er meget enig eller enig, mens 18% er uenig eller meget uenig. 71% tillægger det stor betydning. Dette er en positiv vurdering, hvis det sættes i forhold til de andre ledelsesudsagn, der er i undersøgelsen. En stor del af lederne tager således aktiv del i udviklingen af arbejdsmiljøet. Det er en forhåbning, at trivselsundersøgelsen giver lederne yderligere et redskab til at gøre en aktiv indsats for medarbejdernes trivsel. 5.7 Medarbejdernes udvikling De følgende udsagn belyser lederens rolle i forhold til at sikre medarbejderne udvikling. Medarbejdernes udvikling er ofte en væsentlig motivationsfaktor i arbejdet, men det afhænger af, hvilken be- 13

14 tydning og rolle arbejdet spiller for den enkelte medarbejder. 67% af medarbejderne svarer, at de har tilstrækkelig dialog med lederen om deres udvikling i jobbet. 67% tillægger det stor betydning, hvilket indikerer en generel tilfredshed med dialogen omkring medarbejdernes udvikling. Der er også blevet spurgt ind til om lederen gennemfører systematisk MUS-samtale 64% er meget enig eller enig, mens 51% tillægger det stor betydning. I forhold til om lederen følger op på MUSsamtalerne er 47% meget enig eller enig, mens 52% tillægger det stor betydning. Dette viser, at MUS-samtalerne ikke har så stor betydning for medarbejderne, hvilket er interessant, fordi det bl.a. er et redskab til at sikre medarbejderne udvikling på arbejdet. Den lave betydning kan skyldes, at MUS-samtalen ikke altid fungerer optimalt. Besvarelserne viser, at lederen generelt er bedre til at drøfte medarbejdernes udvikling gennem den mere uformelle dialog i dagligdagen. Men generelt viser udsagnene, at lederens rolle i forhold til at sikre medarbejderne udvikling flere steder har vanskelige kår. Dette behøver ikke at være problematisk, idet 88% svarer, at de lærer noget nyt gennem deres arbejde, hvilket viser, at arbejdet i Høje-Taastrup Kommune i høj grad er udviklende og udfordrende. 5.8 Min leder sætter pris på mig 78% af medarbejderne er meget enig eller enig i, at deres leder sætter pris på dem og 75% tillægger det stor betydning. Dette viser, at lederne generelt er gode til at værdsætte deres medarbejdere, hvilket også har stor betydning for medarbejdernes trivsel. Dette udsagn er med til at indikere, at der er et godt socialt klima og samarbejde i Høje-Taastrup Kommune, som tidligere udsagn også har vist. 5.8 Delkonklusion nærmeste leder Generelt er medarbejderne mindre enige i ledelsesudsagnene i forhold til de andre delemner i undersøgelsen. Samtidig tillægges ledelse mindre betydning end de øvrige trivselselementer. Lederne er gode til at værdsætte den enkelte medarbejder på arbejdspladsen, hvilket har stor betydning for medarbejdernes trivsel, men har vanskeligere ved at håndtere konflikter, hvis de opstår på arbejdspladsen. Generelt bliver ledernes rolle i forhold til at sikre medarbejderne kompetenceudvikling ikke tillagt så stor betydning. Endvidere vurderer medarbejderne, at lederne godt kunne blive lidt bedre til at give feedback. 14

15 6. Egen rolle som medarbejder Egen rolle som medarbejder skal belyse medarbejdernes indsats i forhold til at skabe god trivsel og udvikling på arbejdspladsen. Alle ansatte i Høje-Taastrup Kommune har et ansvar for, at der er god trivsel og stemning på arbejdspladsen det er ikke kun et ledelsesmæssigt ansvar. Derudover belyser delemnet om medarbejderne oplever, at de bidrager til arbejdspladsens faglige udvikling. Generelt viser besvarelserne, at medarbejderne vurderer deres egen rolle i forhold til sikre god trivsel og udvikling på arbejdspladsen særdeles positivt. Eneste udsagn, hvor medarbejderne ikke er helt så positive, er i forhold til at opsøge viden om mål og virksomhedsplaner på arbejdspladsen 79% er meget enig eller enig. Dette kan også betragtes som en ledelsesmæssig udfordring i Høje- Taastrup Kommune, hvor lederne skal oversætte mål og virksomhedsplaner til det daglige arbejde på arbejdspladsen, således at det bliver nærværende for den enkelte medarbejder. Tabel 5 Egen rolle som medarbejder De følgende udsagn handler om din egen rolle som medarbejder. Her skal du kun vurdere, hvor enig du er i udsagnet. Meget enig el. enig Uenig el. meget uenig Jeg bidrager aktivt til et godt samarbejde på min arbejdsplads Jeg tager aktiv del i udviklingen af vores fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø 99% 0% 92% 4% Jeg bidrager til arbejdspladsens faglige udvikling 87% 5% Jeg går til min leder, hvis der er noget, som jeg er utilfreds med Jeg opsøger viden om virksomhedsplaner og mål på min arbejdsplads 88% 9% 79% 14% 15

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Totalrapport Resultater for Totalrapport Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 77 754 74% Del - grafer Totalrapport Fysiske arbejdsforhold (Oplevelse) 4 Oplevelse ( = Passer ikke,4 = Passer i høj ),5,6,9,,8,6

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET

MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET MUS BESKÆFTIGELSESMINISTERIET INDHOLD INTRODUKTION TIL MUS.................................. 4 VEJLEDNING TIL MUS...................................... 6 MUS-SKEMA.................................................

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsmiljø i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål Det er Gentofte Kommunes ambition, at vi i fællesskab fastholder og udvikler et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor trivsel og

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Hedensted Kommune Totalrapport

Hedensted Kommune Totalrapport Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 81,. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 18-11-2014-23-02-2015.

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær.

I nedenstående er der gennemført en analyse af sygefravær, samt en beskrivelse af de tiltag Holstebro Kommune gør for at nedbringe sygefravær. Analyse og aktiviteter i relation til sygefravær Byrådet har på budgetseminaret i august 2012 fokus på sygefravær og mulighederne for at nedbringe sygefraværet til gavn for de sygemeldte og arbejdspladserne.

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads

Motivationsundersøgelsen 2006. vejen til en attraktiv arbejdsplads Motivationsundersøgelsen 2006 Motivationsundersøgelsen 2006 vejen til en attraktiv arbejdsplads Oktober 2006 Personalestyrelsen 1220 København K Tlf. 33 92 40 49 www.perst.dk Oktober 2006 Frederiksholms

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III)

Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Arbejdsliv og Politik set i et Lønmodtagerperspektiv (APL III) Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, LO Fag, job & vækst, Aalborg 16.09.2015 Arbejdets betydning som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17.

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17. Psykiatri og Social Administrationen Personale og Forhandling Tingvej 15A, 2.sal DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Overblik over Socialområdets TULE rapporter Socialområdet gennemførte

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Trivselsrapport for Rådhuset

Trivselsrapport for Rådhuset Trivselsrapport for Rådhuset Indledning Denne rapport viser det samlede resultat af besvarelserne for hele rådhuset. Hvordan skal rapporten bruges? Denne trivselsrapport sammenfatter resultaterne for rådhuset.

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste

1 Det er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A Fast ansættelse er det vigtigste vad motiverer dig på jobbet? 1 et er irriterende, når andre bestemmer, hvad jeg skal gøre A ast ansættelse er det vigtigste B 2 eg vil kunne stole på min arbejdsgiver B t godt arbejde er ét, hvor jeg udvikler

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune

Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune Delpolitik om Arbejdsrelateret stressforebyggelse og -håndtering i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress for alle ansatte i kommunen

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere