Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013"

Transkript

1 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra tryk på ordet. [ ]: Indikerer, når optagelsen er uforståelig. ( ): Transkriptørens kommentarer. Interviewers bekræftende småord (eks.: ja?, okay, mm, og lign.) er som hovedregel udeladt. Det samme gælder øh er og gentagelser (eks.: udtalelsen jamen jeg synes, jeg synes er i transskriptionen skrevet således: jamen jeg synes ). INTERVIEW Samtalen gik i gang på vej ind i lokalet, hvor interviewet fandt sted, og inden diktafonen blev tændt. Derfor starter transskriptionen et kort stykke inde i samtalen. Chris: Jeg tror, jeg har været her i seks år. Interviewer: På denne her afdeling eller? Chris: På denne her afdeling og på H11, som er kræftafdelingen, og så rundt omkring i huset som det vi kalder flyverklovn. Hvor jeg sådan er, dækker ind der, hvis nu der kan være et behov på laboratoriet eller vågn-op afsnittet eller. Så kan jeg kaldes på, aftales i forvejen, men ellers så flyver jeg sådan lidt rundt på alle gangene. Interviewer: Ja, ok. Chris: Så man kan sige, det ikke kun bliver på stuer, men også, det kan være ude i kantinen eller hvad hedder den, restauranten derude, eller det kan være i alle mulige forhaller og ventesale og hvor der så også er voksne. Som så også ligesom skal acceptere, at jeg er der, og som også tit gør det, eller som regel gør det. Jeg har ikke oplevet det modsatte. Men der er jo også tit børn der, ikke? Som så måske lige har fået en ny lillesøster eller et eller andet, ikke? Som så er der og jo ikke er syge, men som så også oplever klovnen, og som kan bruge, altså får et lille skævt vinkel og netop den der afmystificering af hospitalet. Fordi det er det, klovnen kan. Interviewer: Ja. Hvor sådan tit kommer du her? Chris: Fire dage om ugen. Interviewer: Nå fire dage om ugen? Og hvordan, halve dage eller hele dage? Chris: Vi har sådan et maks. på tre timer om dagen, skal man arbejde som hospitalsklovn, fordi det er meget koncentreret, så mere skal man ikke. Men altså, der er dog nogle, der gør fire og fem timer, 1

2 men så har de også en indlagt god pause, hvor de så kan spise noget frokost og ligesom slappe af. Være sig selv; fordi at næsten uanset hvor jeg er på hospitalet, så er jeg jo hele tiden i figuren. Og der har man så lavet nogle internationale europæiske undersøgelser, Sverige og England, som viser, at tre timer, det er et godt leje at ligge på. Interviewer: Ja, ok. Føler du sådan, at der er nogle forhold på afdelingen, der har ligesom indvirkning på dit arbejde her? Som tid eller rammerne eller ja, forskellige ting. Chris: Ja, altså, jeg kan. Der er i hvert fald meget god pingpong med personalet her. Og nu er det klart, at der selvfølgelig er en god pingpong eller ikke selvfølgelig, men det er en væsentlig ting i sygeplejerske hospitalsklovne imellem, at der er en god forståelse for hinanden, og at man kan bruge hinanden. Men overraskende også ved rengøring og det personale som portørerne og vinduespudsere og alle mulige er jo vildt glade for klovnen. Og når vi mødes i de her rum, der nu er, så har jeg altid noget at, eller får jeg altid en god snak eller et godt øjekast, eller hvad man siger, ikke. Men med sygeplejerskerne og hospitalsklovnene er der også en naturlig rigtig god arbejde samarbejde i det. Tænker du mere også tider? Interviewer: Ja det kunne være forskellige forhold. Chris: Ja. Jamen tidspunktet er også fint, fordi at det er jo tidligt om morgenen, og der sker en hel masse ting der, og der er rigtig mange børn, der kommer ind. Og når frokosten kommer ligesom, når vi kommer dertil, så er det ligesom, så er alt aftaget. Så er der ikke flere, synderlige i hvert fald, der venter, og det er ligesom om, der er et break der. Og så kommer de selvfølgelig igen om eftermiddagen, men der kan jeg så ikke være der. Interviewer: Nej. Men nu nævner du det selv sådan samarbejdet. Hvordan oplever du samarbejdet med især sygeplejerskerne? Chris: Ja, jamen de er gode til at kalde på mig og sige vi har lige brug for dig herinde eller hvis det nu er på kræftafdelingen, så er der jo tit børn, som ikke kan komme ud. Hvis de nu har - og det er så det, der er problematikken der, ikke - hvis de er en smule forkølet eller har mæslinger, så må de ikke kom ind til de andre børn for ikke at smitte. Og så går jeg så ind til dem. Og der er sygeplejerskerne rigtig gode til at sige her kan du godt komme ind, fordi der er jo også nogle enkelte få, som ikke har lyst til at se klovnen, og det skal jeg så respektere. Hvor det kan være sværere her på en almindelig afdeling - eller ikke almindelig men kirurgisk afdeling - hvor jeg egentlig braser ind rigtig meget men med en følsomhed og en opmærksomhed på, at der ikke; er jeg ikke velkommen, så er jeg altså hurtigt ude igen. Og nogle gange jeg vil gerne have børnene til egentlig at sætte ord på det, at de ikke vil se mig. Fordi et kan være, at jeg kan se, at der er nogle lidt angste øjne, men de øjne kan jo ligeså vel være alt det her med netop undersøgelser, de skal til og så videre ikke. (En sygeplejersker kommer ind i lokalet for at hente noget. Chris spørger, om vi sidder i vejen. Det synes sygeplejersken ikke. Interviewet fortsætter, og sygeplejersken forlader lidt efter lokalet. Vi har ikke noteret, hvornår hun forlader lokalet). 2

3 Interviewer: Oplever du ellers sådan nogle udfordringer i samarbejdet med sygeplejersker, når I alle tre eller barn og sygeplejersker og dig er til stede? Er der nogen udfordringer, du har oplevet? Chris: Altså i forhold til samarbejdet med sygeplejersker og så i de der trekantsområder? Interviewer: Ja, samspil ja. Chris: Ja altså udfordringen ligger nok mere i, når jeg netop møder det syge barn at kunne afkode, hvad foregår der her og hvad kan temaet være, eller hvad er det lige, jeg skal tage fat i. Fordi det kan være - som I måske også både har set med Frida og også med mig - man kan godt tage fat i nogle ting, som man ligesom har i lommerne og så køre på med det, fordi at det er jo klovnens tryghed, at have nogle ting, man kan hive op af hatten, som man ved virker. Og udfordringen der kan være at lade være med det, altså. Men det er jo så ikke så meget min udfordring i samarbejdet med sygeplejersken, fordi der kan udfordringen være ikke at stå i vejen, ikke at lave alt for meget hurlumhej, fordi der skal jo også, der skal nogle beskeder frem og tilbage mellem sygeplejerske og forældre. Og det skal kunne høres. Og så kan jeg i de øjeblikke være stille altså. Så jeg har mange antenner ude i forhold til det, ikke. Eller vi har. Interviewer: Har du så oplevet, at nogle sygeplejersker sådan har givet sådan udtryk for, at Hey, nu står du ligesom i vejen her? Chris: Ja, ja. Og det er som regel sådan på en god måde. Og den gode måde kan også være at skælde klovnen ud, fordi at det bliver komisk i sig selv. At jeg falder i status, og barnet kan se det, og så kan jeg alligevel måske lidt senere være den, der i gåseøjne stjæler en is og kommer ind med helt fordækt og giver den, eller det kan være så mange forskellige ting. Men bare sådan et eksempel på det, ikke. Interviewer: Så det er ligesom tilladt, at man kan skælde klovnen ud, hvis det ikke er passende? Chris: Ja, ja og også nogle gange når vi står ude på gangen, og der lige pludselig er tre, fire, fem børn, som har stoppet mig op og ligesom har spærret for, jeg kan ikke komme ud af den her situation, men der er til gengæld også en god leg i gang. Og så er der måske et barn inde bag væggen, som ikke synes, at det er så rart. Så kan sygeplejersken godt komme og skælde os alle sammen ud, og så er det det, ikke. Og så griner vi af det og løber ned ad gangen og ind på legestuen. (Interviewet afbrydes kort af, at endnu en sygeplejerske kommer ind i lokalet og henter nogen ting. Vi har ikke noteret, hvornår hun forlader lokalet). Interviewer: Er der nogle sådan gode oplevelser, du kan fortælle om, hvor du har været i samspil med barnet og en sygeplejerske? Chris: Ja der er masser, men det er sådan, at sætte ord på eller sige hvad var specielt ved det her?. Fordi at; altså for det meste, så er jeg jo meget alene i det, kan man sige. Interviewer: Altså uden sygeplejerskerne eller hvad? 3

4 Chris: Ja. Både uden sygeplejersker og uden læger, fordi at der; kan være at der, at det her bånd der skal rundt om armen på den her toårige pige eller dreng, som er vildt intimiderende. Og der, sådanne oplevelser er der mange af, hvor de mindste ting, altså de skal nærmest bare kigge på barnet, ikke. Så (Chris imiterer en lyd af en, der bliver forskrækket). Er der allerede anspændthed. Det er der, hvor jeg sådan oplever oftest, at det er der, at jeg kan gøre noget i forhold til sygeplejerske og mig og barn -relationen, ikke. Og så igen, som Stine sikkert også har fortalt, så spejler vi jo meget den følelse, barnet har. Og så på den måde kan barnet tage magten tilbage eller få over situationen, ikke. Men sådan decideret eller sådan konkret noget med hvor, øh ej. Interviewer: Nej, det er okay. Chris: Ja. Interviewer: Oplever du ligesom, at dig og sygeplejerskerne har ligesom samme opfattelse af, hvad barnet har sådan brug for, når det er på hospitalet? Chris: Ja, altså. Og jeg vil næsten sige, at de der få gange, hvor jeg lægger mærke til, at nå men hov, det er ikke det, der er brug for nu, altså. Det er næsten. Det er dem, der viser mig, at alle de andre gange der fungerer det uden ord. Så det er de få gange der, netop nu står du lige i vejen eller nu skal du, der ligger en derovre, som jeg måske ikke lige vidste eller havde set, eller de kommer ud og siger du skal ikke stå herude og spille klarinet, fordi at der ligger en herinde, som er bange for klovne og okay, så det er mere i sådanne situationer, at jeg oplever, at det ikke fungerer, ikke. Så det siger lidt om også, jo et eller andet sted, uden at jeg egentlig har tænkt over det, at alle de andre gange, der er det et supplement og et rigtig godt en god hjælp. Interviewer: Okay, ja. Hvad tror du, sådan samarbejdet - nu siger du godt nok, at det ikke er så ofte, at I er sammen - men hvad tror du sådan, at samarbejdet mellem dig og sygeplejerskerne har af betydning for selve barnet? Chris: Jamen det har, det har jo egentlig, det er jo klart, at det er en stor betydning, at barnet kan mærke på sygeplejersken, at sygeplejersken er enten tryg eller spiller med på, at der er en klovn. Det er væsentligt. Lige såvel som det jo også, at der ikke imellem pædagogen og sygeplejersker og læge og forældre, at der er sådan en god respekt for hinanden og forståelse af hinanden og at give plads til hinanden. Og der fornemmer jeg helt klart, at igennem årene, at her er der plads til, at klovnen kan være lidt skør og gakket og få lov til det. Og så blive, som jeg sagde før, at blive sat på plads, eller at der er et medspil i det, ikke. At man spiller sammen på det. Så det betyder alt at, tror jeg, et eller andet sted, jeg kan ikke vide det med sikkerhed. Men at barnet - det tænker jeg, er logisk - at barnet har en vis tryghed i, at dem, der er omkring, har en tryghed i, at klovnen er der, eller at klovnen også er tryg ved sygeplejersken og nysgerrig, ikke. Hvad skal der nu ske? og Nå skal han stikkes? og Tør du godt det?. Og der sådan er forståelse for hinandens opgaver i det, selvom. Ja. Interviewer: Ja. Har du sådan oplevet, at der er nogle sygeplejersker, der har været lidt utrygge ved dig sådan? 4

5 Chris: Ja, altså indimellem, så sker det, ikke. Og så reflekterer jeg lidt over det, og så får jeg forhåbentlig formidlet det videre igennem min kontakt her, som er Sidsel. Og egentlig pædagogerne på de forskellige afsnit fordi at de netop. De er lige der i den zone, hvor de kan kommunikere noget videre [ ] ikke. (En sygeplejerske kommer ind i lokalet. Vi har ikke noteret, hvornår hun forlader lokalet). Observatør: Din kontaktperson, er det en sygeplejerske? Chris: Nej, det er en pædagog. Observatør: Ok. Chris: Men jeg har jo helt klart meget kontakt. Nogen gange mere i perioder. Det er sådan lidt forskelligt. I nogle perioder mere end andre. Interviewer: Ja. Oplever du også, det har sådan indflydelse på din kontakt med selve barnet, om en sygeplejerske er der eller ej? Chris: Hvordan? Interviewer: Altså om du er alene sammen med barnet, eller om en sygeplejerske også er der, mens du er sammen med barnet. Er der forskel på den kontakt, du får med barnet der? Chris: Ikke, Ikke sådan. Ikke det vilde eller. Tværtimod så går tit sygeplejersken med ind i det samspil, så selvfølgelig er det anderledes. Men det er ikke, eller det var nok fordi, jeg tænkte, at du mente, har jeg en dårligere eller mindre kontakt til barnet, hvis sygeplejersken er der eller. Interviewer: Eller bare hvordan er forskellen sådan? Chris: Ja. Jamen forskellene er lidt, lige såvel som hvis og alligevel ikke. Men hvis vi var to klovne, der var sammen, så kan man bruge hinanden til at spejle hele situationen eller noget helt andet. Noget der foregår i rummet. Og det er det, man kan. Det er det, sygeplejerske og klovn kan bruge hinanden til, det er at have en pingpong kørende imellem sig, så man ikke er som klovn, hverken klovnen eller sygeplejersken er direkte på barnet og skal i gang med en undersøgelse eller trylleting, eller hvad det kan være. Men så kan bruge hinanden der. Og det arbejder vi også meget på i Danmark, at få flere, altså så to og to klovne kan gå sammen. Det kræver lige noget, noget tid tror jeg, noget organisation [ ] Interviewer: Så det bliver ændret, ja. Chris: Fordi at det har nogle helt andre aspekter i sig faktisk. Som hvor man kan Interviewer: Altså bedre eller hvad? 5

6 Chris: Ja man kan både, man kan drage nytte af eller fordele af at være face to face med barnet, men også at trække sig lidt væk og have noget kørende her som Nå tør du heller ikke at få den der? eller Tør du også?, eller hvad det nu kan være. Eller Nu skal du se den kæmpe sprøjte her eller. Alt. Så man kan spille lidt på det, og så kan barnet sådan lidt på afstand kigge, og så kan man også vurdere, og den ene kan se nogle ting, den anden ikke ser og så hive en med i noget i en retning. Og det er jo så det, vi også bliver trænet i og være meget opmærksomme på, hvad, hvor kører vi hen ad? Interviewer: Så dig og Frida forsøger måske også at besøge hinanden lidt for at opnå det der? Chris: Ja. Desværre så er vi så meget lidt sammen. Det er én dag om ugen, at hun er her, og i den ene dag der bruger hun så i hvert fald en time, og jeg bruger en time, hver for sig, og så går vi sammen og er måske en time sammen. Så vi når desværre ikke helt op og få udviklet det så meget, som vi gerne vil begge to. Men med tiden og forhåbentlig så kan vi gøre lidt mere sammen. Og på Hospital B vil I opleve eller Hospital B, i XX (anonymiseret landsdel), der bruger de meget to og to klovne. Interviewer: Okay, ja. Chris: Og vi er egentlig tre klovne her; Bibi og Frida og mig. Interviewer: Ja Bibi har vi også hørt om. Chris: Og Bibi er også, går meget for sig selv. Er meget en anderledes hospitalsklovn og alligevel hospitalsklovn. (Stine kommer ind i lokalet. Hun er stadig i klovnekostume, men taler til os som Stine og ikke som Frida. Hun fortæller om en indlagt pige, Sofie, som vi observerede Frida sammen med tidligere på dagen). Stine: Halløj. Bare en hurtig besked, undskyld jeg forstyrrer. Jeg blev bedt om at gå over og trøste Sofie, fordi at hun var ked af, at vi var gået nede fra skolestuen. Chris, interviewer og observatør: Nååårh. Stine: Og hun ville ikke spise. Nu har jeg spist sammen med hende, og hun spiste (Stine imiterer en lyd af en, der spiser) og det var dejligt. Så hende kan I; I skal gå over og snakke med hende. Interviewer: Ja, det gør vi i hvert fald. Stine: Men Maria er den der formidler, så I skal finde Maria først, og så finder hun ud af, om det er passende. Og de sidder og spiser lige nu. Observatør: Ok, selvfølgelig. Interviewer: Vi venter lidt. 6

7 Observatør: Tak. Stine: Så går jeg ned og klæder om. Og så kan det være, at jeg lige kigger tilbage, når jeg har klædt om og ser, hvor langt I er. Interviewer: Ja. Tusind tak. Chris: Vi ses næste tirsdag. (Stine fortæller, at hun ikke kommer på næste tirsdag, og Chris og Stine taler kort om, hvornår de ses igen). Observatør: Det var spændende. Du sagde, at Bibi er lidt anderledes i forhold til jer andre? Chris: Ja men hun vælger, hun har valgt. Hun er alene-klovn. Men alle klovne er jo egentlig forskellige, ikke? Men hun arbejder helt klart bedst alene og har sin egen rundgang. Så det, I kan sagtens få noget ud af også at spørge hende om nogle ting. Men jeg tror ikke, at hun er her i dag. Interviewer: Jeg tror, vi har skrevet til hende, ikke? Observatør: Vi skrev en mail til hende, men vi har også fået at vide, at hun ikke svarer så meget på mails. Så det kan være, vi skulle have ringet. Chris: Nå ok. Interviewer: Så sådan et sidste spørgsmål, fordi nu må du snart gå. Har du en anden uddannelse også ved siden af? Chris: Ja. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med, med, hvad er det nu, jeg har lavet? Socialpædagogisk arbejde. Men jeg er uddannet friskolelærer og tog så denne her etårige hospitalsklovneuddannelse og har igennem årene sådan været meget sådan foreningsmenneske. Været med til at arrangere klovnefestival i XX (anonymiseret by), hvor jeg bor, igennem årene, så. Interviewer: Har du sådan følt, at det har haft indvirkning på dit arbejde som hospitalsklovn, at du har den uddannelse? Chris: Ja, ja. Eller måske ikke så meget min læreruddannelse men nok mere alt det andet, jeg har lavet, og som har været socialpædagogisk arbejde - på botræningshjem og i forskellige sammenhænge. Og så det at være omkring nogle klovne, professionelle klovne, i ti-femten år. Observatør: Som ikke er hospitalsklovne? 7

8 Chris: Ja og alligevel nogle af dem er, har jeg så senere hen fundet ud af. Og som så tager, lidt ligesom Patch Adams, tager ud i nogle randområder i Italien og Rumænien og sådan nogle steder rundt. Så der er sådan nogle Clowns Without Borders ting. Observatør: Er du også klovn, altså Chris: Ja altså jeg er i hvert fald åben over for det. Nu er jeg måske; der er måske noget på bedding i Rumænien. En kvinde som laver noget projekt derovre, spurgt. Observatør: Jeg tænker også sådan, har du arbejdet som en klovn, ikke som hospitalsklovn, men som klovn i andre sammenhænge? Chris: Ja og så også i den sammenhæng har jeg undervist fritidshjem og sådan nogle steder, hvor jeg har lavet cirkusforestillinger med børn. Så det har jeg været en del af. Interviewer: Ja. Observatør: Jo jeg tænkte bare sådan et sidste sådan i forhold til at vores undersøgelse primært omhandler H8, ikke. Så nu har du snakket sådan lidt ud fra det hele sådan. Er der noget særligt, når du er på H8? Det er der, du er sammen med Frida. Chris: Der er noget omkring Observatør: Gør det noget anderledes eller? Eller de ting du har sagt, kunne lige så godt være gældende derovre også? Chris: Derovre også. Altså, der er noget meget interessant, jeg har oplevet, når jeg ind imellem har været derovre. Det der med at få lov til at sidde med og spise, hvor maden bliver kastet ind i et tæppe eller. Der er sådan en proces, som jeg ikke har kendt til eller sådan netop med spisevægring eller hvad det nu kan være. Eller nu havde jeg en. Det var netop også fordi, at det var en kontakt, en dreng som jeg har haft på kræftafdelingen længe, som så var derovre for at lære igen at spise og få et nogenlunde eller et forhold til mad igen. Og så opleve, hvordan gør man det. Og så få lov til at være med i det og se det og opleve det. Jeg synes, det gav i hvert fald mig en aha oplevelse med, hvordan man gør, eller hvad det er for nogle også problemstillinger, der er i forhold til mad. Så det er jo helt specifikt derovre. Og det er da lidt udfordrende også nogle gange, hvad kan man tillade sig og sige som klovn. Fordi at vi jo snakker en del om netop, at nu skal vi have dessert og is, og flødebollesuppe er vores yndlingsretter, og sådan nogle ting kan vi ikke nå at undgå næsten at komme ind omkring, af en eller anden mærkelig grund, så tænker klovne meget på mad (Chris griner). Og specielt desserter. Men så hvad gør det ved en pige, der måske har anoreksi ikke? Observatør: Helt klart. Chris: Så der er nogle udfordringer der for mig i hvert fald. Interviewer: Ja. 8

9 Observatør: Men i forhold til sygeplejerskesamarbejdet er det det samme? Chris: Der synes jeg at ja. Altså, det er over hele linjen rigtig super. Det virker til, at de er rigtig glade for, at vi er her. Interviewer: Ja. Super. Var det det? (Interviewer henvender sig til observatør). Observatør: Ja. (Interviewet afrundes). 9

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken

PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken PAU-elev Afsluttende evaluering af praktikken Praktik i afd.: Sirius. Praktikperiode: 1. praktikperiode. Generelt: 1. 2. 3. 4. 5. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart?

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia

(VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng) Sofia 8.A, Esbjerg Real Skole 2.gennemskrivning, september 2008. Scene 1 Bedste veninder mandag. (VICTORIA(14) tager noget fra sin taske, & gemmer det på ryggen, hun sætter sig hen til SOFIA(14) på sin seng)

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Interviewguide for sexarbejdere

Interviewguide for sexarbejdere Interviewguide for sexarbejdere Der er rigtig mange, som gerne vil i kontakt med sexarbejdere. Det oplever vi I SIO særligt meget fordi vi modtager mange forespørgsler på om vi kan videreformidle kontakten.

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE FIRE FILM OM AUTISME Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 1 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE

ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE ADOPTIVBARN BIOLOGISKE FORÆLDRE ADOPTIVFORÆLDRE Baggrund Processen med at lave filmen: Grader af Åbenhed i Adoption - 2 mødre & 2 fædre Erfaringer med at lave filmen for Ankestyrelsen Adoption, Tilgængelighed

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M500 DAVID OG SAUL Af: Hanne Hebsgaard Tekst: 1 Sam 19,9-24 Rekvisitter Dukketeater med små dukker (se nedenfor). Tøj til dukkerne harpe til David (eller evt. guitar mundharmonika eller andet)

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Scene 2 Int. Klasseværelse Total mørke(alexanders POV) ANNIKA(12) Nå. Endnu en gave? Hold da op. Se alle sammen. Alexander har givet mig en halskæde.

Scene 2 Int. Klasseværelse Total mørke(alexanders POV) ANNIKA(12) Nå. Endnu en gave? Hold da op. Se alle sammen. Alexander har givet mig en halskæde. Manus Luk Øjnene Op. 5th draft. Scene 1 Int. Drengeværelse - Morgen Alexander(12) sidder på sin seng med skoletaske på. Omkring i værelset står flere dinosaurfigurer, men væggene er tomme. Han må tydeligvis

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

VELKOMMEN I MIT HJEM

VELKOMMEN I MIT HJEM VELKOMMEN I MIT HJEM Jeg hedder Mari-Louise og har arbejdet som dagplejer siden 2001. Var lige væk 8 måneder i 2008. Hvor jeg arbejdede i køkkenet hos Frømandskorpset i Kongsøre. Mit hjem, som udover mig

Læs mere

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en

3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en 3. søndag efter trin. Luk 15,1-10. Der mangler en Egentlig et fint og smukt lille puslespil. Ikke sandt. Der er bare det ved det, at der mangler en brik. Sådan som vores tema lyder i dag: der mangler en.

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk.

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. 1. INT. VÆRELSE. DAG. (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. Hey! Regitze kigger afventende på ham med korslagte arme. (Vred)

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 5. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 5 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 5 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge5_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 11.23 Uge 5 l Verden omkring

Læs mere

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter

Interview af Niclas R. Larsen Længde: 32 minutter M: Så begynder vi så småt, det er egentligt bare nogle spørgsmål hvor du skal tage en stillingtagen, måske en kort refleksion vil nogle af dem kræve selvfølgelig og det gør ikke noget du tænker lidt ud

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud.

Min blomst En blomst ved ikke, at den er en blomst, den folder sig bare ud. Af Henrik Krog Nielsen Forlaget X www.forlagetx.dk Aftendigt Aften efter aften ligner aften. Dag efter dag ligner dag. Genkendelighedens kraft ligger bag. Aften efter aften skærer fra. Dag efter dag lægger

Læs mere

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I 2012/2013 har vi i børnehavegrupperne haft fokus på børnenes sociale

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2. TEMA: Sociale kompetencer. Bandholm Børnehus 2011 Sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre, f. eks i venskaber, grupper og kultur. I samspillet

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Pusterummet på Sengeløse Skole

Pusterummet på Sengeløse Skole Pusterummet på Sengeløse Skole Et pædagogisk lærings tilbud for børn fra 0-4 klasse, med fokus på anerkendelse og inklusion. På Sengeløse skole besluttede vi i 2005 at lave et tilbud til de børn, der måtte

Læs mere

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE:

MALTE: Er det ikke på tide, at du snart får dame på? FREDERIK: Øhhh.. Det har jeg da allerede... MALTE: Væddemålet Romantisk komedie/drama Af Kunstlinjen - Sønderskovskolen 2016 SC 1. - MIDT I FESTEN. Der er mørkt med farvestrålende diskolys. Frederik, Malte og nogle andre drenge står med en øl i hånden,

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper

Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper Personale: Christa er ansat som pædagogmedhjælper i perioden den 13.1.2011-30.6.2011. Christa er indtil den 31.3.2011tilknytte t 1.årgang. Derefter skal hun med 2.årgang over i SFO hjørnet. Ditte Jensen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup...

Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup... Vindeltrappen Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Jo. Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup... Så længe de svupper, knækker de

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Hele landet 0-3 klasse

Hele landet 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 65% 63% 61% 70% 46% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% q1a. Er du glad for din skole? Nej 3% 3% 2% 3% 2% 15% q1a. Er du glad for

Læs mere

2. Rejsebrev. Institutionens adresse: Calle Real de Jocotenango 93. Zona 1, Jocotenango. Sacatepequez. Guatemala C.A.

2. Rejsebrev. Institutionens adresse: Calle Real de Jocotenango 93. Zona 1, Jocotenango. Sacatepequez. Guatemala C.A. 2. Rejsebrev. Studerendes navn : Bianca Calix Studienummer: Pv10k104. E- mail : biancacalix@msn.com Praktikperiode: 3. praktik. Praktik fra: August, Januar. Institutionens navn: El Buen Samaritano. Institutionens

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Breve til kopiering Trin for Trin Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier

Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier Slægtskabelser - relationer mellem børn i pleje, forældre, og plejeforældre Ph.d. Afhandling finansieret af RUC, Metropol og Børn & Familier idahammen@hotmail.com Program for formiddagen Lidt om undersøgelsen

Læs mere

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13

Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 2012-13 Selvevaluering - Hjemly Idrætsefterskole 12-13 Selvevalueringen tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Hovedsigtet i dette skoleårs evalueringsrunde har sit fokusfelt omkring: at undersøge de

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE

GOD DÅRLIG VENINDE VENINDE GOD VENINDE DÅRLIG VENINDE Ringer og tjekker op på hvor du er. Slår dig. Tjekker dine sms er. Overrasker dig ved at møde op når du har fri fra skole. Kalder dig ved øgenavne. Fortæller dig hvilket tøj

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen.

Side 1. Kæmpen i hulen. historien om Odysseus og Kyklopen. Side 1 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen Side 2 Personer: Odysseus Kyklopen Side 3 Kæmpen i hulen historien om Odysseus og Kyklopen 1 Øen 4 2 Hulen 6 3 Kæmpen 8 4 Et uhyre 10 5 Gæster 12

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Red Hill Special School

Red Hill Special School Red Hill Special School 72 Waterworks Road Red Hill QLD 4059 Email: admin@redhillspecs.eq.edu.au Område: Børn og unge med nedsat funktionsevne 1. Rejsebrev fra Brisbane, Australien Så er der allerede gået

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Dato: 7. November 2011 Interviewer: Hvis vi lige til at starte med må få dit fulde navn? Sygeplejerske: Ja, det er Rie Carstens. Eller Ane Rie Carstens.

Læs mere

Historier om vold. Forslag til anvendelse

Historier om vold. Forslag til anvendelse Spillet Forslag til anvendelse Beskrivelse af handlingsforløb Vælg en historie og vis barnet/den voksne det. Beskriv handlingen i et enkelt sprog. Fortsæt med det næste kort indtil forløbet er fuldført.

Læs mere