Otas boggave En bibliografisk oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Otas boggave 1924-1942 En bibliografisk oversigt"

Transkript

1 Otas boggave En bibliografisk oversigt Af Ole Olav Jensen og Poul Michael Linneballe I årene fra 1924 til 1942 udsendte OTA ialt 160 forskellige, små bornebøger i serien OTAs BOGGAVE - bedre kendt som OTA-BØGERNE. Ideen til disse udgivelser skyldtes OTAs grundlægger Andreas Boesen ( ), og hovedtanken bag var at fremme salget af OTAs produkter. Allerede straks efter de første udgivelser mærkedes en kraftig stigning i salget, og OTA fortsatte med nye udgivelser indtil en lov i begyndelsen af 40erne forbød at give gaver i forbindelse med varesalg. I begyndelsen har der øjensynligt eksisteret et samarbejde mellem OTA og Gyldendal om udgivelserne. Dels står Gyldendalske Boghandel som udgiver af de første OTA-bøger, og dels reklameredes der i begyndelsen såvel for OTA som for Gyldendalske Boghandel i bøgerne. Endelig er fx OTAs udgivelse af Grimms eventyr i 1925 (bibliografiens nr. 9-12) både hvad angår format, udstyr og indhold identisk med Gyldendalske Boghandels udgivelse af samme eventyr i serien Gyldendals /Eventyrbøger" fra Fra 1930 ses intet samarbejde, det må antages, at OTA fra dette tidspunkt alene stod for udgivelserne. I de første 7 år blev der udgivet 60 boger i et samlet oplag på Desværre har det ikke været muligt at få oplyst oplagstallene på udgivelserne fra og med 1932, men de har sandsynligvis været af lignende omfang. Bøgerne fik man ved at samle og indsende kuponer, der var indlagt i OTAs forskellige produkter. I begyndelsen fulgte kuponer til de enkelte udgivelser specielle produkter dvs., at man fx i 1925 kun kunne få Brodrene Grimms eventyr (bibliografiens nr. 9-12) ved at spise OTA GRYN, hvorimod man skulle indsende kuponer fra PAMA RISGRYN og PAMA RIS MEL for at få H.C.Andersens eventyr (bibliografiens nr. 5-8). Fra 1930 lå kuponerne til samtlige bøger i alle OTAs produkter. I 1935/36 skulle der indsendes 15 kuponer for at få en bog. Ved dette kuponsystem, hvor man gik uden om bogbranchens sædvanlige distributionskanaler, kan man på trods af, at der ikke krævedes decideret medlemskab, måske se OTA-bøgeme som en tidlig bogklubsform. OTA-bøgerne havde i de 19 år, de blev udsendt, omtrent samme udseende og udstyr. De udkom i serier på enten 2, 4, 8 eller 12 bøger, hver med sit specielle hovedtema som fx dyrefortællinger, eventyr eller sagn. Den enkelte bog består af en række små fortællinger - normalt omkring en halv snes stykker - og alle bøgerne i een serie er skrevet af samme forfatter(e). (Der er i forbindelse med denne bibliografi udarbejdet en fuldstændig indholdsfortegnelse til hver enkelt bog, hvilken findes på Danmarks Biblioteksskoles bibliotek). Af bidragsyderne til OTA-bøgerne skal nævnes Andreas Boesens to døtre Gaja Gudrun, f (gift Orsi) og Ulrikka Eleonora, f (gift Nor-

2 Otas boggave gaard). Til og med skrev førstnævnte og derefter sidstnævnte under pseudonymet Ada Hensel sammen med historielæreren Hans Peter Falk Rønne ( ) en mængde fortællinger, der satte et markant præg på OTAbøgeme. Endvidere Ingvald Lieberkind ( ), der bidrog med en række af sine små dyrefortællinger (i 1927/28 og i 1931 samt med lettere bearbejdelser af disse i 1935/36, 1936/37 og i 1938/39). Endelig skal blandt illustratorerne fremhæves Oscar Knudsen. Han tegnede sig for langt de fleste af OTA-bøgernes illustrationer, idet han har leveret tegninger til såvel Ada Hensels og P. Falk Rønnes historier som til Ingvald Lieberkinds dyrefortællinger. Der er ingen tvivl om, de store oplagstal taget i betragtning, at OTAbøgeme udgjorde en anselig del af børns og unges litterære oplevelser i denne periode. Det har ikke været vort mål at foretage en egentlig indholdsanalyse, men indholdsmæssigt må fortællingerne nok betegnes som karakteristiske for periodens bømebogsproduktion. De er moralsk forsvarlige, har ofte en lykkelig slutning og indeholder både underholdende, opdragende og oplysende aspekter (fx indledes de fortællinger, der knytter sig til dyr, historiske personer og emner med korte leksikalt prægede introduktioner om pågældende dyr, person eller emne). Nærværende bibliografiske oversigt kan imidlertid danne grundlag for en egentlig indholdsanalyse af OTA-bøgeme. Vi takker OTA a/s for velvilligt at have stillet deres samling af OTAbøger samt lokaler til rådighed ved udarbejdelsen af denne bibliografi. Vi takker også hr og fru Nørgaard for venlig bistand. Bibliografisk oversigt Bibliografien er en tilstræbt fuldstændig, retrospektiv fortegnelse over bøger udgivet som OTAs boggave. Den bygger på primær registrering af OTAs samling af OTA-bøger suppleret af enkelte fra Det kgl. Bibliotek. Samtlige titler er, hvor det har været muligt, verificeret i Dansk Bogfortegnelse (DB). Som indledning til selve listen over de enkelte udgivelser gøres rede for OTA-bøgernes fælles karakteristika. Listen er kronologisk opstillet efter de enkelte seriers udgivelsesår. I de kronologiske afsnit er de respektive serier beskrevet. Beskrivelserne indeholder dels et indledende afsnit med de generelle kakarkteristika for den pågældende serie, og dels en fortegnelse over de enkelte bøger i serien. I afsnittet med de generelle karakteristika gives oplysninger om den pågældende series antal bind, emne, ophav, trykkeri, illustrationer, illustrator, bindfarve og om eventuelle andre reklamer end for OTA. Endvidere oplyses i hvilke af OTAs produkter kuponerne til den pågældende serie var indlagt samt om oplagets størrelse. I fortegnelserne over de enkelte bøger i serien er der foruden ophav og titel også anført de enkelte bøgers specielle karakteristika, herunder dog altid sidetal (angivet ud fra de paginerede sider) samt antal illustrationer (excl. forsideillustrationer). I fortegnelserne er bøgerne opstillet alfabetisk undtagen i de tilfælde, hvor der fra forlagets side er angivet en nummerering. Samtlige OTA-bøger er i bibliografien fornyet med fortløbende numre. 1977

3 248 O. O. Jensen og P. M. Linneballe Fælles karakteristika Bøgernes format er for hele udgivelsesperioden 12,7 cm X 15,7 cm. De er alle udstyret med papbind i forskellige farver efter de enkelte serier. Der reklameres for OTAs produkter dels på de enkelte bindsbagsider, og dels i selve bøgerne bl. a på bindenes indersider og på smudstitlerne. Forsideillustrationerne, der med enkelte undtagelser alle knytter sig til titelfortællingerne, er 4-farvede. For perioden /39 er de påklæbede bindet og har formatet 7,7 X 10,5 cm. Herefter er forsideillustrationeme trykt direkte på bindene og har et format som disse. Samtlige helsideillustrationer i bøgerne har formatet 9 cm X 12 cm. OTAS boggave bind med eventyr af H. C. ANDERSEN. Udgivet 1924 af Gyldendalske Boghandel. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri, Kbh. Med 4-farvede illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Vilhelm Pedersen. Beige Foruden reklamer for OTAs produkter også reklame for Gyldendalske Boghandel. Kuponer fra PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Andersen, H. C. Den grimme Ælling og andre Eventyr. 79 s. + 5 ill. 2. Andersen, H. C. Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. 80 s. + 5 ill. 3. Andersen, H. C. Svinedrengen og andre Eventyr. 78 s.+ 5 ill. 4. Andersen, H. C. Tommelise og andre Eventyr. 79 s. + 5 ill bind med eventyr af H. C. ANDERSEN. (Ikke i DB). Indhold som i 1924-serien. Udgivet 1925 af Gyldendalske Boghandel. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri, Kbh. og Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Århus. Med 4-farvede illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Vilhelm Pedersen. Beige Foruden reklamer for OTAs produkter også reklame for Gyldendalske Boghandel. Kuponer fra PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Andersen, H. C. Den grimme Ælling og andre Eventyr. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. Omslaget trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. 79 s. + 5 ill. 6. Andersen, H. C. Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. 80 s. + 5 ill. 7. Andersen, H. C. Svinedrengen og andre Eventyr. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. Omslaget trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. 78 s. + 5 ill. 8. Andersen, H. C. Tommelise og andre Eventyr. Frykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. Omslaget trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. 79 s. + 5 ill. 4 bind med eventyr a/brødrene GRIMM. Udgivet 1925 af OTA. Trykt hos P.Christiansen, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Bie. Beige Kuponer fra OTA GRYN. Oplag: Askepot og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. 80 s. + 5 ill. 10. Hans og Grete og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. 80 s. + 5 ill. 11. Lille Rødhætte og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. 80 s. + 5 ill. 12. Tornerose og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. 80 s. + 5 ill.

4 Otas boggave bind med eventyr a/brødrene GRIMM. Paa dansk ved C. E. Falbe-Hansen. Udgivet 1925 af OTA. Trykt hos P. Christiansen, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter Tegninger af Bie. Beige Kuponer fra OTA GRYN. Oplag: Den fattige Møllerdreng og andre Æventyr Af Brødrene Grimm. Paa dansk ved C. E. Falbe Hansen. 78 s. + 5 ill. 14. Jernhans og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. Paa dansk ved C. E. Falbe-Hansen. 78 s. + 5 ill. 15. Pak og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. Paa dansk ved C. E. Falbe-Hansen. 78 s. + 5 ill. 16. Ulven og Ræven og andre Æventyr. Af Brødrene Grimm. Paa dansk ved C. E. Falbe-Hansen. 78 s. + 5 ill. 4 bind med eventyr af H. C. ANDERSEN. Indhold som i 1924-serien. Udgivet 1926 af OTA og Gyldendalske Boghandel. Trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri, Kbh. og Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Århus. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher. Beige Kuponer fra PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Andersen, H. C. Den grimme Ælling og andre Eventyr. Udgivet af Gyldendalske Boghandel. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. Omslaget trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. 79 s. + 5 i"- 18. Andersen, H. C. Lille Claus og store Claus og andre Eventyr. Udgivet af OTA. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. 80 s. + 5 ill. 19. Andersen, H. C. Svinedrengen og andre Eventyr. Udgivet af Gyldendals Boghandel. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. Omslaget trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. 78 s. + 5 ill. 20. Andersen, H. C. Tommelise og andre Eventyr. Udgivet af Gyldendalske Boghandel. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri. Omslaget trykt hos Gyldendals Forlagstrykkeri. 79 s. + 5 ill bind med danske folkeeventyr bearbejdede efter SVEND GRUNTVIGs samlinger af C. E. FALBE-HANSEN. Udgivet 1926 af OTA. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Arhus. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Alfred Schmidt. Røde Kuponer fra OTA GRYN. Oplag: Grundtvig, Svend Guldfuglen og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdede af C. E. Falbe-Hansen. 76 s. + 5 iu- 22. Grundtvig, Svend Hvem bliver først vred og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdede af C. E. Falbe- Hansen. 78 s. 4-5 ill. 23. Grundtvig, Svend Den modige Svend og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdede af C. E. Falbe- Hansen. 77 s. + 5 ill. 24. Grundtvig, Svend Vulle Bondedreng og andre danske Folkeeventyr. Bearbejdede af C. E. Falbe-Hansen. 79 s. + 5 ill. 4 bind med eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdede af C. E. FALBE-HANSEN. Udgivet 1926 af OTA. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Arhus. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Alfred Schmidt. Blå Kuponer fra PAMA RIS GRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Aladdin og den vidunderlige Lampe og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdede af C. E. Falbe-Hansen. 78 s. + 5 ill. 26. Ali Baba og de fyrretyve Røvere og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdede af C. E. Falbe-Hansen. 78 s. + 5 ill. 1977

5 250 O. O. Jensen og P. M. Linneballe 27. Prinsen af Sind og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdede af C. E. Falbe-Hansen. 77 s. + 5 ill. 28. Sindbad Søfareren og andre Eventyr fra 1001 Nat. Bearbejdede af C. E. Falbe- Hansen. 77 s. + 5 m bind med dyrefortællinger af INGVALD LIEBERKIND. Udgivet 1927 af OTA. Trykt hos Aarhus Stiftsbogtrykkeri, Århus. Med helsides illustrationer med gult eller grønt overtryk efter tegninger af Oscar Knudsen. Brune eller grønne Kuponer fra OTA GRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Lieberkind, Ingvald Bisonoksen og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15 ill. med gult overtryk. Grønt 30. Lieberkind, Ingvald Blæksprutten og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15 ill. med grønt overtryk. Grønt 31. Lieberkind, Ingvald Guldsmeden og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15 ill. med grønt overtryk. Grønt 32. Lieberkind, Ingvald Hajen og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15 ill. med grønt overtryk. Brunt 33. Lieberkind, Ingvald Kongeørnen og andre Dyrefortællinger. 92 s. incl. 15 ill. med gult overtryk. Grønt 34. Lieberkind, Ingvald Kvælerslangen og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15 ill. med grønt overtryk. Brunt 35. Lieberkind, Ingvald Pingvinen og andre Dyrefortællinger. 94 s. incl. 15 ill. med gult overtryk. Brunt 36. Lieberkind, Ingvald Ræven og andre Dyrefortællinger. 93 s. incl. 15. ill. med gult overtryk. Brunt bind med dyrefortællinger efter SVEND FLEURONy romaner. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u.å.]. Trykt hos P. Christiansen, Kbh. Med 4-faivede helsides illustrationer på særskilte plancher. Blå eller mørkerøde Foruden reklamer for OTAs produkter også reklame for Gyldendalske Boghandel. Kuponer til blå serie fra PAMA RISMEL og PAMA RISGRYN, og til mørkerød serie fra OTA GRYN. Oplag: Blå serie: og rød serie: Ismads og andre Dyrefortællinger. Frit efter Svend Fleurons Romaner. Fortalt for Ungdommen. 76 s. + 5 ill. Blåt 38. Jeppe Flodhest flytter og andre Dyrefortællinger. Frit efter Svend Fleurons Romaner. Fortalt for Ungdommen. 78 s. + 5 ill. Mørkerødt 39. En Rævefa'r og andre Dyrefortællinger. Frit efter Svend Fleurons Romaner. Fortalt for Ungdommen. 77 s.+ 5 ill. Blåt 40. Svanekampen og andre Dyrefortællinger. Frit efter Svend Fleurons Romaner. Fortalt for Ungdommen. 77 s. + 5 ill. Mørkerødt 2 bind med franske eventyr. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u.å.]. Trykt hos P. Christiansen, Kbh. med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher. Blå Kuponer fra PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Prins Rollo med Hanekammen og andre franske Eventyr. 79 s. + 5 ill. 42. Prinsesse Blondine og andre franske Eventyr. 75 s. + 5 ill. 2 bind med eventyr af WILHELM HAUFF. Bearbejdede af ERNA HEINBERG. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u.å.]. Trykt hos P. Christiansen, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher. Mørkerøde Kuponer fra OTA GRYN. Oplag:

6 Otas boggave Hauff, Wilhelm Den falske Prins og andre Eventyr. Bearbejdede af Erna Heinberg. 78.s + 5 ill. 44. Hauff, Wilhelm Den unge Englænder og andre Eventyr [På omslag: Lille Muk og andre Eventyr], Bearbejdede af Erna Heinberg. 77 s. + 5 ill. 8 bind med alverdens eventyr. Bearbejdede af ERNA HEINBERG. Udgivet 1930 af OTA. Trykt hos J. Jørgensen og Go. (Ivar Jantzen). Med helsides illustrationer med gult overtryk. Lilla eller grønne Kuponer fra OTA GRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RIS MEL. Oplag: Den fattige Ismael. Bearbejdet af Erna Heinberg. 77 s. incl. 9 ill. Lilla 46. Huset i Skoven. Bearbejdet af Erna Heinberg. 75 s. incl. 9 ill. Grønt 47. Den lykkelige Prins. Bearbejdet af Erna Heinberg. 76 s. incl. 9 ill. Grønt 48. Prinsessen og Fiskerdrengen. Bearbejdet af Erna Heinberg. 76 s. incl. 9 ill. Grønt 49. Prinsesserne i Brønden. Bearbejdet af Erna Heinberg. 76 s. incl. 9 ill. Lilla 50. Paafuglekongen og hans Brud. [På. omslag: Paafuglekongen]. Bearbejdet af Erna Heinberg. 77 s. incl. 9 ill. Lilla 51. De tre Fugle. Bearbejdet af Erna Heinberg. 77 s. incl. 10 ill. Grønt 52. Troldkvindens Datter. Bearbejdet af Erna Heinberg. 76 s. incl. 9 ill. Lilla 53. A. Lieberkind, Ingvald Jaguaren og andre Dyrefortællinger. 78 s. incl. 10 ill. med gult overtryk. 54. B. Lieberkind, Ingvald Flamingoen og andre Dyrefortælinger. 77 s. incl. 10 ill. med gult overtryk. 55. C. Lieberkind, Ingvald Tunfisken og andre Dyrefortællinger. 78 s. incl. 11 ill. med grønt overtryk. 56. D. Lieberkind, Ingvald Vinbjergsneglen og andre Dyrefortællinger. 78 s. incl. 11 ill. med grønt overtryk. 57. E. Lieberkind, Ingvald Elsdyret og andre Dyrefortællinger. 77 s. incl. 10 ill. med gult overtryk. 58. F. Lieberkind, Ingvald Næsehomsfuglen og andre Dyrefortællinger. 78 s. incl. 8 ill. med gult overtryk samt 2 ill. med grønt overtryk. 59. G. Lieberkind, Ingvald Gavialen og andre Dyerfortællinger. 77 s. incl. 10 ill. med grønt overtryk. 60. H. Lieberkind, Ingvald 1932 Eghjorten og andre Dyrefortællinger. 77 s. incl. 9 ill. med gult overtryk. 8 bind med danske sagn og fortællinger ved G. B. [Gudrun Boesen] og 4 bind med fortællinger af TORRY GREDSTED. Litra I-P. Udgivet 1932 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Røde Kuponer fra OTA GRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RIS MEL. Oplag: Kendes ikke bind med dyrefortællinger af INGVALD LIEBERKIND. Litra A H. Udgivet 1931 af OTA. Trykt hos J. Jørgensen og Go. (Ivar Jantzen). Med helsides illustrationer med gult eller grønt overtryk efter tegninger af Oscar Knudsen. Brune Kuponer fra OTA GRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RIS MEL. Oplag: I. Hvorledes Tiis Sø blev til og andre danske Sagn og Fortællinger. Bearbejdet for Ungdommen af G. B. 77 s. -f 62. J. Gredsted, Tony Bjørne jagten og andre Fortællinger. 78 s. 63. K. Lommeuret og andre danske Sagn og Fortællinger. Bearbejdet for Ungdommen af G. B. 76 s. 64. L. Gredsted, Torry 1977

7 252 O. O. Jensen og P. M. Linneballe Krybskytten og andre Fortællinger. 78 s. 65. M. Den gamle Skæppe og andre danske Sagn og Fortællinger. Bearbejdet for Ungdommen af G. B. 76 s. 66. N. Gredsted, Torry Orkanens Helt og andre Fortællinger. 78 s. 67. O. Per og Kong Kristian den Fjerde og andre danske Sagn og Fortællinger. Bearbejdet for Ungdommen af G. B. 76 s P. Gredsted, Torry Kun en Negerdreng og andre Fortællinger bind: Jorden rundt i 80 Fortællinger" af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE, Litra A -H. Udgivet 1933 af OTA. Trykt hos S. L. Mollers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Blå Kuponer fra OTA GRYN, PAMA RISGRYN og PA- MA RISMEL. Oplag: Kendes ikke. 69. A. Paa Sæteren og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 77 s. + 7 ill. 70. B. Piet og Nero og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 78 s. + 7 ill. 71. C. Sovedraaberne og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 78 s D. Kara Georg og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 78 s. + 7 ill. 73. E. Den trofaste Hottentot og andre Fortællinger. 74. F. En farlig Slædetur og andre Fortællinger. 75. G. Sefis Løfte og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 76. H. Smørtyven og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 78 s. + 7 ill bind:,,paa Eventyr gennem Danmarks Historie" af ADA HENSEL og P. FALK RØN NE. Litra I-R. Udgivet 1934 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4- farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Grønne Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke Den springende Løve og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 78. K. Sunes Estlandsfærd og andre Fortællinger. 79. L. Den Sorte Død og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 78 s M. Den ukendte Gæst og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 81. N. Spionen og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 82. O. Mandarinens Søn og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 78 s. 83. P. Under Bomberegnen og andre Fortællinger. 84. R. I sidste Øjeblik og andre Fortællinger s. + 8 bind: Gennem Verdens Historie i smaa Fortællinger" af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra A-H. Udgivet 1935 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Røde Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PA MA RISMEL. Oplag: Kendes ikke.

8 Otas boggave A. Alexanders Livdrabant og andre Fortællinger. 77 s. 86. B. Kejseren kommer og andre Fortællinger. 78 s. -f 87. C. Drengen fra Jerusalem og andre Fortællinger. 88. D. Den glade Miguel og andre Fortællinger. 77 s. 89. E. Kong Ludvigs Sendebud og andre Fortællinger. 90. F. Bertel med Fløjten og andre Fortællinger. 91. G. Den røde Fløjlsmappe og andre Fortællinger. 92. H. Pepita og hendes Broder og andre Fortællinger. 77 s bind med dyrefortællinger, i. del af ING- VALD LIEBERKIND i nybearbejdet udgave. Litra L1-L8. Udgivet 1935 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Oliven Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke. 93. Li. Lieberkind, Ingvald Tigeren og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 iu. 94. L2. Lieberkind, Ingvald Bisonoksen og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 ill. 95. L3. Lieberkind, Ingvald Kolibrien og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 i"- 96. L4. Lieberkind, Ingvald Marabustorken og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 ill. 97. L5. Lieberkind, Ingvald Guldsmeden og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 ill. 98. L6. Lieberkind, Ingvald Hundestejlen og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 ill. 99. L7. Lieberkind, Ingvald Kvælerslangen og andre Dyrefortællinger. 77 s. + 9 ill. 100.L8. Lieberkind, Ingvald Blæksprutten og andre Dyrefortællinger. 77 s. + 9 ill bind: Fortællinger fra danske Byer og Egne" af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra A9-Ai6. Udgivet 1936 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4- farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Blå Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke. 1 o 1. A9. Spøgelset paa Kronborg og andre Rønne Aio. Drengen, der ville være rig og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne A11. Den hvide Due og andre Fortællinger. 77 s Ai2. Fotografiet og andre Fortællinger. 77 s Ai3. Guldflasken og andre Fortællinger. 78 s Ai4. Peblingen Villads og andre Fortællinger A15. Pilgrimmen og andre Fortællinger. 78 s Ai6. Tateren og hans Bjørn og andre Rønne. 77 s. 1977

9 254 O. O. Jensen og P. M. Linneballe 8 bind med dyrefortællinger, 2. del af ING- VALD LIEBERKIND i nybearbejdet udgave. Litra L17-L24. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u. å.]. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Blågrønne Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke Li7. Lieberkind, Ingvald Hyænen og andre Dyrefortællinger. 77 s L18. Lieberkind, Ingvald Zebraen og andre Dyrefortællinger. 78 s. in. Li9. Lieberkind, Ingvald Emuen og andre Dyrefortællinger. 78 s L20. Lieberkind, Ingvald Paafuglen og andre Dyrefortællinger. 78 s L21. Lieberkind, Ingvald Varanen og andre Dyrefortællinger. 77 s. + 8 ill L22. Lieberkind, Ingvald Torsken og andre Dyrefortællinger. 77 s L23. Lieberkind, Ingvald Kakerlakkerne og andre Dyrefortællinger. 77 s L24. Lieberkind, Ingvald Søanemonen og andre Dyrefortællinger s. 8 bind med dyrefortællinger, 3. del af ING VALD LIEBERKIND i nybearbejdet udgave. Litra L25-L32. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u. å.]. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Blågrå Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke L25. Lieberkind, Ingvald Lossen og andre Dyrefortællinger. 78 s. + 9 ill L26. Lieberkind, Ingvald Muldyret og andre Dyrefortællinger. 78 s L27. Lieberkind, Ingvald Duehøgen og andre Dyrefortællinger. 78 s L28. Lieberkind, Ingvald Ibisen og andre dyrefortællinger. 77 s L29. Lieberkind, Ingvald Havslangen og andre Dyrefortællinger L30. Lieberkind, Ingvald Aborren og andre Dyrefortællinger. 77 s. + 7 m L31. Lieberkind, Ingvald Nonnen og andre dyrefortællinger. 77 s L32. Lieberkind, Ingvald Krabben og andre Dyrefortællinger. 77 s. 8 bind: Da de var Børn. Eventyr om store danske Mænd og Kvinder" af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra A1-A8. (Ikke i DB). Udgivet af OTA [u. å.]. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med 4-farvede helsides illustrationer på særskilte plancher efter tegninger af Oscar Knudsen. Rode Kuponer i OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke Ai. Paa egen Haand og andre Fortællinger A2. Klintekongen og andre Fortællinger. 78 s A3. Den lille Falkoner og andre Fortællinger A4. Sorte Ulv og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 78 s. +

10 Otas boggave A5. Pengeskrinet og andre Fortællinger. 77 s A6. De to Riddere og andre Fortællinger Ay. Sølvskaalen og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 77 s A8. Forsoningen og andre Fortællinger s. 8 bind: Da de Store var Smaa. Eventyr fra verdensberømte Mænds og Kvinders Barndom", Afdeling 1 af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra Bi B8. Udgivet 1940 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med sort/hvide helsides illustrationer efter tegninger af Oscar Knudsen. Hvide Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke. Bi. Kong Sethis Skatkammer og andre Rønne B2. Løvetæmmersken og andre Fortællinger. 94 s. incl, 10 ill. Under Thors Værge og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 93 s. incl. 10 ill. i 36. B4. Genfærdet i Sevilla og andre Fortællinger. J37-5- Røverhytten og andre Fortællinger. 94 s. incl. 10 ill B6 Diamanthalsbaandet og andre Fortællinger. 'SQ- 7- R^de Ulvs Hævn og andre Fortællinger B8. Prinsessen og Negerdrengen og andre Rønne. 8 bind: Da de Store var Smaa. Eventyr fra verdensberømte Mænds og Kvinders Barndom", Afdeling 2 af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra B9 B16. Udgivet 1941 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med sort/hvide helsides illustrationer efter tegninger af Oscar Knudsen. Hvide Kuponer fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke B9. Den sorte Panter og andre Fortællinger Bio. Giftbægeret og andre Fortællinger. 94 s. incl. 10 ill Bu. Visdommens Brønd og andre Fortællinger Bi2. Blykuglen og andre Fortællinger Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 94 s. incl. 10 ill. ifå. Bi3. Snebolden og andre Fortællinger. 94 s. incl. 10 ill B14. Kaptajn Hardy's Skat og andre Fortællinger B15. Den gyldne Spanier og andre Fortællinger Bi6. Den unge Høvding og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne 93 s. incl. 10 ill. 12 bind: Fortællinger fra danske Herregaarde, Slotte og Klostre" af ADA HENSEL og P. FALK RØNNE. Litra Gi-Gi2. Udgivet 1942 af OTA. Trykt hos S. L. Møllers Bogtrykkeri, Kbh. Med sort/hvide helsides illustrationer samt sort/hvide vignetter efter tegninger af Oscar Knudsen. Blå Kuponer 1977

11 256 O. O. Jensen og P. M. Linneballe fra OTA GRYN, OTA SOLGRYN, PAMA RISGRYN og PAMA RISMEL. Oplag: Kendes ikke Ci. Broder Gilbert og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Ronne. 94 s. incl. og 7 vignetter C2. Det hemmelige Skatkammer og andre Fortællinger. Af Ada Hensen og P. Falk Rønne. 94 s. incl. og 7 vignetter C3. Guldkorset og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter C4. Niels Ebbesøns Falk og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 94 s. incl. og 7 vignetter. 53. C5. Herr Palles Dolk og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter C6. Den skibbrudne Dreng og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter. tss. C7. Brylluppet paa Riberhus og andre Rønne. 94 s. incl. og 7 vignetter C8. Manden i den røde Kappe og andre Rønne. 94 s. incl. og 7 vignetter. l 51. ^9. Den Sorte Greve og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter. (Ikke i DB) C10. Snehulen og andre Fortællinger. Af Ada Hensel og P. Falk Rønne. 94 s. incl. og 7 vignetter. (Ikke i DB) Ci 1. Sejrssværdet og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter. (Ikke i DB) C12. Den stærke Munk og andre Fortællinger. 94 s. incl. og 7 vignetter. (Ikke i DB). FA AS KUN I PAKKER Tilkendt I*!«Kl. Diplom 09 Sølvmedaille højeste Udmærkelse. horsens 190s. u±- 11anosudsti lungen i aarhus 1909 j

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase Forslag til forløb: Forforståelse Snak om titlen. Kender nogen eventyret? Hvad kan de huske? Hvem har skrevet det? Eventyret læses. Fælles eller i grupper. Personkarakteristik. Hold undervejs i læsningen

Læs mere

Pædagogisk Center. http://www.lr-web.dk/alinea/pdf/plakater/568-6_historiekanon_tidslinje_plakat.pdf

Pædagogisk Center. http://www.lr-web.dk/alinea/pdf/plakater/568-6_historiekanon_tidslinje_plakat.pdf NYT FRA PÆDAGOGISK CENTER Historiekanon tre skud i kanonen er en serie historiebøger, som tager afsæt i folkeskolens historiekanon. Serien er tilpasset hele undervisningsforløbet fra 3. til 9. klasse,

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov med hænder Copyright: 2004 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk Internet:

Læs mere

PIA SKOGEMANN EN KARL VAR MIN MOR, EN FISK VAR MIN FAR. Kvindekraft og mandsmod i nordiske folkeeventyr. Psykologisk fortolkning af Pia Skogemann.

PIA SKOGEMANN EN KARL VAR MIN MOR, EN FISK VAR MIN FAR. Kvindekraft og mandsmod i nordiske folkeeventyr. Psykologisk fortolkning af Pia Skogemann. PIA SKOGEMANN EN KARL VAR MIN MOR, EN FISK VAR MIN FAR Kvindekraft og mandsmod i nordiske folkeeventyr. Psykologisk fortolkning af Pia Skogemann. Papirklip af Lise Marie Nedergaard FAKTA INDHOLD OM AT

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Otabøgerne. Af Rolf Gjedsted. OTA grød er sund og nærende - Og så får vi Eventyrbøger forærende"

Otabøgerne. Af Rolf Gjedsted. OTA grød er sund og nærende - Og så får vi Eventyrbøger forærende Otabøgerne Af Rolf Gjedsted OTA grød er sund og nærende - Og så får vi Eventyrbøger forærende" En særlig, eventyrlig plads inden for bøme-samlebøgeme indtar Otabøgerne. Bøgerne udkom som boggave" i Otafabrikkens

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig!

Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Prinser, prinsesser og konger på slotte, eventyrvæsner og kjoler så f lotte. Mængden af eventyrting er uhyrlig i denne bog, som er helt eventyrlig! Denne BOG tilhører... Hvad er der i bogen? Skabeloner

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år

Stærkstrømsbekendtgørelsens historie gennem de seneste mere end 100 år gennem de seneste mere end 100 år 1890 De første officielle danske anvisninger for udførelse af elektriske installationer stod på en rådstueplakat fra 21. april 1890. Det var dengang brandvæsnet som udarbejdede

Læs mere

ind i historien 4. k l a s s e

ind i historien 4. k l a s s e find ind i historien 4. k l a s s e Flyver Finds Idéboks 4. klasse Danmark bliver ét rige Sagn er gamle historier, der stammer fra vikingetiden. Snak med jeres lærer eller spørg på biblioteket efter disse

Læs mere

side 1 af 2 Fantasilege

side 1 af 2 Fantasilege side 1 af 2 Troldebo en verden med feer og trolde Naturen kan appellere til fantasien og historier om trolde, feer, drager, dæmoner, gnoer, alfer m.m. Denne leg tager udgangspunkt i disse fortællinger.

Læs mere

Mette Fuglsang. En fri fugl. mellemgaard

Mette Fuglsang. En fri fugl. mellemgaard Mette Fuglsang En fri fugl mellemgaard En fri fugl 2015 Mette Fuglsang og Forlaget mellemgaard Redaktør: Louise Trankjær Grafisk produktion : KWG Design, Odense Grafiker: Sabine Puk Sørensen Omslag efter

Læs mere

287 KR. AFBESTILLINGSFRIST 11. NOVEMBER, KLUBBOGEN WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 54 november 2015 FAMILIEN ER KENDT FRA TV KURS MOD FJERNE KYSTER

287 KR. AFBESTILLINGSFRIST 11. NOVEMBER, KLUBBOGEN WEILBACHS BOGKLUB. MEDLEMSBLAD Nr. 54 november 2015 FAMILIEN ER KENDT FRA TV KURS MOD FJERNE KYSTER MEDLEMSBLAD Nr. 54 november 2015 WEILBACHS BOGKLUB NY BOG AF MIKKEL BEHA ERICHSEN OG HANS SØN OM AT GØRE SINE DRØMME TIL VIRKELIGHED, OM AT VÆRE FAR, SØN, BRØDRE OG FAMILIE FAMILIEN ER KENDT FRA TV KURS

Læs mere

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse

Familien Sørensen. Mit navn. Klasse Familien Sørensen Mit navn Klasse Familiealbum Skriv, hvad du kan huske om de forskellige personer. 2 Familiealbum 3 Velkommen tilbage På Arbejdermuseet besøgte du familien Sørensen landarbejderfamilien,

Læs mere

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG

EN SMUK BOG MICHELLE DETTMER UNGE DER HAR MISTET. Michelle MICHELLE DETTMER EN SMUK BOG Unge der har mistet En Smuk Bog er skrevet for unge af unge, der har mistet. Bogen kan både læses i en sammenhæng eller anvendes som en opslagsbog, hvor du slår op under et tema, du gerne vil vide mere

Læs mere

Nyhed! Danmark 1:50.000

Nyhed! Danmark 1:50.000 Topografiske Kort fra Nordisk Korthandel Nyhed! Danmark 1:50.000 Atlas, Glober, Kort & Guider Her i kataloget kan du se vort nye udvalg af kort over Danmark. Topografiske Kort Nordisk Korthandel, scanmaps

Læs mere

ktive fortællinger, rim og remser

ktive fortællinger, rim og remser Skrevet af Lotte Salling Illustreret af Jarl Egeberg ktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn Bogen er skrevet med støtte fra Kunstrådets Litteraturpulje Indhold Aldersopdelt indholdsfortegnelse.....................................

Læs mere

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010

50 øre tofarvet. Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 50 øre tofarvet Observationer og strøtanker af Hans Christian Engelbrecht 20. januar 2010 Det at samle tofarvede Jeg har samlet på frimærker siden jeg var 7 år og med mellemrum. Det ændre sig i 1981 da

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 11: Billeder 4 Et eventyr 1 Som I ved er jeg installatør og har min egen forretning. For nylig kunne jeg leje et kælderlokale billigt til lagerrum - men der

Læs mere

- et matematisk symbol

- et matematisk symbol 2 Uendelighed - et matematisk symbol Der kan være uendeligt lang tid til en fødselsdag eller til juleaften. Man kan også synes, at Brian eller Conny er uendeligt dum, eller man kan snakke om, at verdensrummet

Læs mere

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup

Læsetræning 2B. Margaret Maggs & Jørgen Brenting. - læs og forstå. illustration: Birgitte Flarup Læsetræning 2B - læs og forstå Margaret Maggs & Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til udskrivning på egen printer. Ved at købe adgang til

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier

Frede Tønnesen. Kanariefugle. - til udstilling. Atelier ISBN 87-7857-447-1 9 788778 574473 Kanariefugle findes i mange forskellige varianter, som er fremavlet gennem mange år. Få et overblik over de mange varianter, og læs om hvordan man fremavler særlige former

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Niels Egelund (red.) Skolestart

Niels Egelund (red.) Skolestart Niels Egelund (red.) Skolestart udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Kroghs Forlag Indhold Forord... 7 Af Niels Egelund Skolestart problemer og muligheder... 11 Af Niels Egelund Forudsætninger

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO:

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Arbejdsbogen 1. Ny udgave. Gerner Birk Kristiansen. Tekst og tegninger DATO: Gerner Birk Kristiansen Tekst og tegninger DATO: Arbejdsbogen 1 Ny udgave Her er en masse materiale, der kan anvendes i børnehaveklasserne. Der er naturligvis en sammenhæng i hæftet, men underviseren låses

Læs mere

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Mads Lange til Bali. gennem historiens nåleøje. af forskningbibliotekar, dr.phil. John T. Lauridsen

Mads Lange til Bali. gennem historiens nåleøje. af forskningbibliotekar, dr.phil. John T. Lauridsen Mads Lange til Bali gennem historiens nåleøje af forskningbibliotekar, dr.phil. John T. Lauridsen I maj 1856 døde en dansk købmand ved navn Mads Lange i al ubemærkethed på øen Bali i Ostindien. Han blev

Læs mere

Tina Benfeldt Levring. Mode ne gen rug. Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt. muusmann forlag

Tina Benfeldt Levring. Mode ne gen rug. Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt. muusmann forlag Tina Benfeldt Levring Mode ne gen rug Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt muusmann forlag Indhold Forord 6 Lidt om glæden ved at sy tasker 10 Modeller med lynlås 13 Grundmodel 14 Model

Læs mere

Ild & vand. Billeder og historier i musikken

Ild & vand. Billeder og historier i musikken Ild & vand Billeder og historier i musikken m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Musikken er et flyvende tæppe Du skal høre et symfoniorkester spille to musikværker. Det ene musikværk hedder Roms

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

formelskrivning på PCen

formelskrivning på PCen Kapital rentefod 00 360.00.000.000.6.890.000( ) 4.00.000.000.6.890.000.00.000.000.6.890.000 ( ),068..- 0,0 4 4 b² 4 a c Symbolog formelskrivning på PCen c b a ormlen D V h G g Gg 3 Alle andre symboler

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

En tegneserieantologi af

En tegneserieantologi af En tegneserieantologi af Asger Grevil Peder Riis Patrick Leis Rikke Lindskov Loft Lene Fagerlund Larsen Johannes Havelund Tuschmørke 1 1. udgave, 1. oplag 2013 Indholdet i denne bog er de respektive skabere:

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

en Andreas fortælling når den er værst

en Andreas fortælling når den er værst en Andreas fortælling når den er værst Arkild er en eventyr-serie på 12 bind i fantasy-genren. Se: www.facebook.com/arkild 2 Copyright: 2015 Andreas Pedersen Omslag: Vilborg Albertsdóttir Tegninger: Vilborg

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Beskrivelse Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsen som husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten.

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gnisten Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det

Læs mere

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2

2.1. Opgavesæt A. 1. januar - 30. juni 2014. Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 2.1 Opgavesæt A FVU-Læsning Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. januar - 30. juni 2014 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Eksaminandens

Læs mere

V I K I N G E B L O D OVERFALDET

V I K I N G E B L O D OVERFALDET V I K I N G E B L O D OVERFALDET OVERFALDET - VIKINGEBLOD 1 af Marianne Slot Illustrationer og omslag: Pia Falck Pape Første e-bogsudgave 2011 epub-produktion: Easy Book Design, København ISBN: 978-87-92811-34-9

Læs mere

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM S DESIGNPROGRAM designmanual 22.2.200 / e-types 200.00 INDLEDNING INDLEDNING I denne lille elektroniske folder præsenterer vi Gyldendals logo, navnetræk, grundfarve samt en række af de grafiske principper,

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK

LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK TIL ELEVER PÅ MELLEMTRINNET Gerd Fredheim Marianne Trettenes Skrivning i fagene er et tværfagligt kursus i faglig skrivning i natur/teknik, LÆSNING OG SKRIVNING I MATEMATIK December November Red. Heidi

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Den magiske krystalkugle

Den magiske krystalkugle Den magiske krystalkugle En historie i 12 kapitler Af Hans Ole Herbst & Henriette Langkjær Illustreret af Katrine Clante Som udgangspunkt foreslås det, at litteraturarbejdet med inddeles i følgende faser:

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1

Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1 Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Bogstavserien består af en serie hæfter, der starter med a 1 -bogen og slutter med g- bogen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Katrine Andersen og Balder Brøndsted. Leg så benene vokser. Legebog for vuggestuebørn

Katrine Andersen og Balder Brøndsted. Leg så benene vokser. Legebog for vuggestuebørn Katrine Andersen og Balder Brøndsted Leg så benene vokser Legebog for vuggestuebørn Katrine Andersen og Balder Brøndsted Leg så benene vokser Legebog for vuggestuebørn 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Kejserens nye klæder?

Kejserens nye klæder? 85 Kejserens nye klæder? Mette Boritz, Nationalmuseet Kommentar til artiklen Hvordan designer man historier? i MONA, 2011(2), s. 23 35 På Nationalmuseet har vi i mange år og i mange sammenhænge anvendt

Læs mere

Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik.

Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik. VIEWNET PYLONER OG SKÆRME Gode råd til flot og miljøvenlig tekst og grafik. ARKITEKTONISKE INFORMATIONS-, MEDIE- & WAYFINDINGSYSTEMER - WWW.VIEWNET.DK - ALL RIGHTS RESERVED Velkommen til en ny og spændende

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

JULENS PROGRAMMER PÅ NABOLANDSKANALERNE

JULENS PROGRAMMER PÅ NABOLANDSKANALERNE JULENS PROGRAMMER PÅ NABOLANDSKANALERNE Julen på nabolandskanalerne er fldt med skønne eventr, portrætter, julemusik og underholdning for alle sanser - en del af programmerne er endda tekstet på dansk.

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Elise Konstantin-Hansen: 1858-1946 kunstmaler - keramiker - højskolelærer. Susette Holten - Dameportræt EKH - 1897

Elise Konstantin-Hansen: 1858-1946 kunstmaler - keramiker - højskolelærer. Susette Holten - Dameportræt EKH - 1897 : 1858-1946 kunstmaler - keramiker - højskolelærer Susette Holten - Dameportræt EKH - 1897 1 Nej! Elise gik i Frimenighedskirken hver søndag. Hun kendte vejen så godt gennem mange år, mens hun kunne se,

Læs mere

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet

Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet marts 2016 Nyt fra rff TISFORBRUG OG ARBEJSTIMER Knap hver femte dansker bruger mindre end en halv time dagligt på spisning, som hovedaktivitet Andel, der spiser forskellige måltider som hovedaktivitet

Læs mere

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje

PAPEGØJE SAVNES. 3-4. klasse. undervisningsmateriale. Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje PAPEGØJE SAVNES 3-4. klasse. undervisningsmateriale Lær om: Regnskoven & den grønne papegøje 1 Hej venner jeg er den grønne ara 4 3 1 1 5 5 3 5 Farv de rigtige numre 1. Sort 2. Rød 3. Lyserød 4. Grøn 5.

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Pædagogik kan ses. Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen

Pædagogik kan ses. Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen Pædagogik kan ses Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen Karin Vilien, Marianne Frandsen og Tom Krieger Pædagogik kan ses Om sammenhængen mellem pædagogik og indretning i daginstitutionen

Læs mere

LÆSE UDVIKLING. bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD KIRSTEN KOLD ANDERSSON KIRSTEN KAMSTRUP. oversat og bearbejdet af

LÆSE UDVIKLING. bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD KIRSTEN KOLD ANDERSSON KIRSTEN KAMSTRUP. oversat og bearbejdet af LÆSE UDVIKLING bogen om Ny LUS BIRGITA ALLARD MARGRET RUDQVIST BO SUNDBLAD oversat og bearbejdet af KIRSTEN KOLD ANDERSSON under medvirken af KIRSTEN KAMSTRUP Læseudvikling bogen om Ny LUS indgår i serien

Læs mere

LÆS OM: Pst.. På den sidste side kan I se hvordan vejret kan blive og læse sjove udsagn fra hverdagen

LÆS OM: Pst.. På den sidste side kan I se hvordan vejret kan blive og læse sjove udsagn fra hverdagen LÆS OM: I vores første udgave af avisen fortæller børn, hvad en avis er. Børn fortæller om hvordan det er at være i dagplejen, Børnehaven Lystruplund, Børnehaven Hasselhøj, Minihøj, Hurlumhejhuset og Møllehuset

Læs mere

Tema: Skolens og undervisnings Historie

Tema: Skolens og undervisnings Historie Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Skolen undervisningens historie Tema: Skolens og undervisnings Historie Indholdsfortegnelse s.2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere