Efterløn og skattefri præmie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterløn og skattefri præmie"

Transkript

1 A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016

2 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? 6 Hvis du venter med at gå på efterløn 10 Hvornår har du ret til at gå på efterløn? 13 Efterløn som fuldtids- eller deltidsforsikret 15 Hvor meget kan du få? 15 Fradrag for pensioner 16 Arbejde i efterlønsperioden 19 Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen 22 Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen 23 Bopæl i et andet EØS-land mv. 24 Ophold i andre lande 24 Retten til efterløn stopper 25 Dine pligter 25 Udbetalingen af efterløn 26 Hvad skal du gøre? 26 Vil du vide mere? 27 Skatterabat til 64-årige i arbejde 27 Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, gælder der andre regler for dig vedr. efterlønssats, modregning af pension og optjening af skattefri præmie. Det kan du læse om i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar Denne pjece er ikke udtømmende, og reglerne er mange og indviklede. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du læse mere på vores hjemmeside, og du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte os. Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen Illustration: Gitte Skov Layout: Maja Honoré Produktion: Pjec1heden og FOAs trykkeri

3 4 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 5 Efterløn og skattefri præmie Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen, fordi det er tilladt at arbejde ubegrænset som lønmodtager mod fradrag i efterlønnen. Økonomiske fordele Men hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, er der flere økonomiske fordele. Du kan opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats, et lempeligere pensionsfradrag og muligheden for at optjene en skattefri præmie. Efterløns- og folkepensionsalder Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode Før 1. jan år 65 år 5 år 1. jan juni ½ år 65 ½ år 5 år 1. juli dec år 66 år 5 år 1. jan juni ½ år 66 ½ år 5 år 1. juli dec år 67 år 5 år 1. jan juni ½ år 67 år 4½ år 1. juli dec år 67 år 4 år 1. jan juni ½ år 67 år 3½ år 1. juli dec år 67 år 3 år 1. jan og senere* 65 år 68 år 3 år * Er du født 1. januar 1967 eller senere, kan din efterløns- og folkepensionsalder blive hævet. Det beslutter Folketinget i De særlige rettigheder forudsætter, at du har fået et efterlønsbevis. Du skal ikke selv søge om beviset. Vi udsteder efterlønsbeviset, men der er som regel behov for, at du giver os oplysninger til brug for udstedelsen af beviset. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til at gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom og frihedsberøvelse.

4 6 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 7 Hvad er et efterlønsbevis? Vi udsteder automatisk et efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Efterlønsbeviset er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Du kan læse om betingelserne på side 6 under Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Du kan få udstedt et efterlønsbevis, selv om du bor i udlandet. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for, hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie, hvilken efterlønssats du kan få, og hvilket pensionsfradrag du skal have i din efterløn, se side 10 Hvis du venter med at gå på efterløn. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? En af betingelserne for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er, at du har nået efterlønsalderen. Medlemsperiode og efterlønsbidrag Er du født den 1. januar 1978 eller senere, skal du være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag i 30 år og senest fra den dag, du fylder 30 år. Det betyder, at du ikke skal betale efterlønsbidrag i mere end 30 år uanset efterlønsalderen. Hvis du er født før den 1. januar 1978 gælder følgende: Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du uafbrudt har været medlem af en a-kasse fra den 31. marts 1992 og mindst til dit fyldte 60. år. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 til mindst dit fyldte 60. år. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan du opfylde kravet om medlemskab og efterlønsbidrag, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar 2008 og til mindst det tidspunkt, hvor du når den til enhver tid gældende efterlønsalder. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 25 år. Hvis du er født før den 1. juli 1964, kan du opfylde kravet om medlemskab og bidragsbetaling, hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. juli Perioden skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan du opfylde kravet om medlemskab og betaling af efterlønsbidrag i 30 år, hvis du senest fra den dag, du fylder 32 år, begynder at betale efterlønsbidrag i din a-kasse. Er du i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af, så hjælper din lokale a- kasse gerne. Fortrydelsesordningen Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at opnå ret til den ordinære efterløn på noget tidspunkt inden folkepensionsalderen, har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dette fravalg og alligevel opnå ret til efterløn. Efterlønnen efter fortrydelsesordningen vil som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 % af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag i forhold til den ordinære ordning.

5 8 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 9 Hvis du opfylder 2-årsreglen, se side 10 Hvis du venter med at gå på efterløn, og har optjent timer til den skattefri præmie, nedsættes præmien med 4 % for hvert hele år, du mangler at betale efterløns bidrag i forhold til den ordinære ordning. Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen: Du har ikke fået tilbagebetalt efterlønsbidraget kontant og skattefrit i Hvis du er født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar Hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra dit 24. år. Du skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler. Du skal skriftligt melde dig til ordningen senest 15 år før efterlønsalderen. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år, inden du når efterlønsalderen. Bemærk, at hvis du er født i perioden 1. juli december 1970, kan du være omfattet af en regel, der giver en karensperiode på 2 år, hvor du ikke kan betale efterlønsbidrag. Det kan samtidig medføre, at du skal afvikle bidragsfrie perioder, før at du kan få lov til at betale efterlønsbidrag. Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn. Men der er nogle undtagelser. Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside, efterloen vælg herefter Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor du får dit bevis. Det betyder bl.a., at du skal opfylde beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du har haft mindst løntimer indenfor de sidste 3 år eller timer, hvis du er deltidsforsikret. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Er din dagpengeret udløbet, kan du få dagpengeret igen, hvis du efterfølgende har mindst løntimer indenfor en periode på 3 år. Hvis du er deltidsforsikret, er kravet timer. Beskæftigelseskravet skal som hovedregel være opfyldt med arbejde i Danmark. Undtagelserne til dette kan du læse om på vores hjemmeside, dk/efterloen vælg herefter Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du fx ikke har arbejdet i en længere periode på grund af sygdom. Hvis du mister retten til dagpenge, efter du er fyldt 50 år. Selvom din dagpengeret udløber, er du undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis begge betingelser er opfyldt: Du mister dagpengeretten efter dit fyldte 50. år Du har ret til efterløn den dag, du når den lovfastsatte efterlønsalder. Men du skal opfylde alle de andre betingelser for at gå på efterløn. Du skal blandt andet stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en længere periode, inden du skal på efterløn. Du skal stå til rådighed på samme måde, som hvis du fik dagpenge. Det er vigtigt, at du sender ansøgningen om efterløn i god tid, inden du skal på efterløn. Hvis du ikke opfylder alle betingelserne for at få efterløn, den dag du når efterlønsalderen, mister du helt retten til efterløn. Du bør derfor kontakte os for at få individuel vejledning.

6 10 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 11 Hvis du venter med at gå på efterløn Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, gælder der særlige regler for dig i forhold til optjening af skattefri præmie. Læs om dem i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar årsreglen Når du har fået et efterlønsbevis, kan du opnå en række fordele, hvis du venter med at gå på efterløn. Følgende betingelser skal være opfyldt: Du skal have et efterlønsbevis. Du skal vente med at gå på efterløn mindst 2 år efter den dato, efterlønsbeviset virker fra. Du skal efter denne dato som fuldtidsforsikret have haft lønarbejde i mindst timer, have drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller arbejdet som kombinationsforsikret på fuld tid. Som deltidsforsikret skal du have haft arbejde i mindst timer. Du kan ikke opfylde 2-årsreglen, når du har modtaget delpension. Hvis du opfylder alle betingelserne for 2-årsreglen, kan du opnå disse fordele. Højere efterløn Du vil få ret til efterløn med den sats, du ville være berettiget til i tilfælde af ledighed. Og efterlønnen kan ikke blive beregnet ud fra en lavere indtægt eller sats end den, der står i beviset. Der gælder særlige regler, hvis du går på efterløn efter fortrydelsesordningen. Mindre fradrag i efterlønnen for pensioner Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et tidligere ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. Skattefri præmie Du vil få ret til at optjene en skattefri præmie. Du kan optjene præmien, hvis du helt eller delvist fortsætter med at arbejde. Du optjener en præmieportion for hver 481 timers arbejde. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde på 37 timer om ugen i ét kvartal. Ferie med løn tæller med som arbejdstimer. Udbetalt feriegodtgørelse tæller kun med som arbejdstimer, hvis ferien er afholdt. Får du feriepengene udbetalt på én gang uden at holde ferie, tæller timerne ikke med. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset om du har arbejdet flere timer. Det, der tæller med til 2-årsreglen og den skattefri præmie, er lønarbejde på normale løn og ansættelsesvilkår. Det betyder, at timer ved private eller offentlige hverv fx domsmand, byrådsmedlem, bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening mv., normalt ikke kan medregnes til optjening af den skattefri præmie. Timer ved selvstændig virksomhed tæller kun med i 2 situationer: Når selvstændigt bierhverv har været drevet med tilladelse i efterlønsperioden Når selvstændigt hovederhverv har været drevet i væsentligt omfang, dvs. over 30 timer om ugen. Har du blot timer ved et selvstændigt bierhverv ved siden af lønarbejde, tæller arbejdstiden ved virksomheden ikke med. Det gælder dog ikke, hvis du har været kombinationsforsikret. Ferie med løn tæller med som arbejde, men ferie med feriegodtgørelse tæller kun med, hvis ferien er afholdt. I det maksimale antal arbejdstimer foretages der fradrag for timer, for hvilke der er udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du har fået lempeligt fradrag, se afsnittet Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen side 23, for arbejde, fradrages de ekstra udbetalte efterlønstimer dog ikke. Hvis antallet af optjente timer til skattefri præmie og udbetalte efterlønstimer kommer over timer,

7 12 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 13 kan du miste en præmie. Det skyldes, at de timer, der er i overskud, skal trækkes fra antallet af optjente timer. Hvis du ved, at antallet af optjente timer ligger tæt på en grænse til én eller flere præmier, bør du derfor i god tid, før du går på folkepension, kontakte din lokale a-kasse for at få lavet en præcis optælling af timer. Timer til præmie optjenes, indtil du når folkepensionsalderen. I den indberetningsperiode, hvor du når folkepensionsalderen, fordeles de indberettede løntimer forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i indberetningsperioden. Hver præmieportion udgør kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede i Præmien kan højst blive på i alt / kr. i Arbejdet kan udføres i både Danmark, Grønland og Færøerne, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, gælder der særlige regler for optjening af skattefri præmie. Hvis din selvstændige virksomhed er uden for FOAs område, skal du overflyttes til en a-kasse for selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du har ret til efterløn efter fortrydelsesordningen, nedsættes præmien med 4 % for hvert hele års manglende bidragsbetaling. Præmien udbetales som et engangsbeløb, når du når folkepensionsalderen. Du skal søge skriftligt om at få udbetalt præmien. Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, og at du ikke har modtaget delpension. Hvornår har du ret til at gå på efterløn? Du kan tidligst få efterløn fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din skriftlige ansøgning. Du kan gå på efterløn fra beskæftigelse, ledighed eller delpension. Men du skal stort set opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal opfylde for at få et efterlønsbevis. Der er dog den forskel, at hvis du har et efterlønsbevis, kan du overgå til efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Du kan læse mere på side 6, Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Modtager du ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig modtage efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efter lønnen. Du kan ikke gå på efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du forinden har fået tilladelse til det. Ønsker du at drive selvstændig virksomhed, er det derfor vigtigt, at du søger om efterløn i god tid. Du kan søge om tilladelsen i op til 6 måneder, før du går på efterløn. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside, dk/efterloen/ vælg Selvstændig virksomhed og efterløn. Ønsker du at overgå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder. Ønsker du som ledig at gå på efterløn, skal du søge om efterløn, inden din dagpengeret udløber. Du kan dog have ret til arbejdsmarkedsydelse, og har du det, kan du evt. vælge, om du vil på efterløn eller arbejdsmarkedsydelse. Kontakt os for at få vejledning herom.

8 14 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 15 Hvis du har ret til efterløn, selvom du har mistet dagpengeretten efter dit fyldte 50. år, skal du søge om efterløn, inden du når efterlønsalderen. Du kan dog have ret til arbejdsmarkedsydelse, og har du det, kan du evt. vælge, om du vil på efterløn eller arbejdsmarkedsydelse. Kontakt os for at få vejledning herom. Bliver du syg henover den dag, du når efterlønsalderen, skal du kontakte din lokale a-kasse inden for den første uge efter, du blev rask. Hvis du overholder fristen, kan Arbejdsskadestyrelsen dispensere fra kravet om, at du skal stå til rådighed på datoen for efterlønsalderen. Efterløn som fuldtidseller deltidsforsikret Hovedreglen for at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. Hvor meget kan du få? Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Du kan få 90 % af den indtægt, du tidligere har haft, dog højst dagpengenes maksimumbeløb. Går du på efterløn mindre end 2 år efter, at beviset har virkning, kan efterlønnen højst udgøre et beløb, der svarer til 91 % af højeste dagpenge. Det er for fuldtidsforsikrede 761 kr. og for deltidsforsikrede 507 kr. om dagen (2016). Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt 2-årsreglen, kan du få ret til en efterløn, der svarer til den højeste dagpengesats. Den højeste dagpengesats er for fuldtidsforsikrede 836 kr. og for deltidsforsikrede 557 kr. om dagen (2016). Hvis du på efterlønstidspunktet har samme forsikringsstatus, som da dit efterlønsbevis blev udstedt, kan din sats aldrig blive lavere end den, der eventuelt står på efterlønsbeviset. Hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter, skal du opfylde nogle andre regler for at få den højeste dagpengesats. Det kan du læse om i vores folder Efterløn - de nye regler pr. 1. januar 2012.

9 16 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 17 Fradrag for pensioner Alle pensionsordninger skal trækkes fra i din efterløn. Også dem, der slet ikke bliver udbetalt i efterlønsperioden. Nogle få skal dog ikke trækkes fra, fx ægtefællepension, ATP og pension til efterlevende børn. Pensioner trækkes fra ud fra den værdi, de har ved efterlønsalderen. Det gælder dog ikke arbejdsmarkedspensioner, som du får udbetalt løbende (dvs. hver måned) i efterlønsperioden. En sådan pension skal trækkes fra ud fra det faktisk udbetalte beløb før skat. En arbejdsmarkedspension er en tvungen pensionsordning, du har eller har haft i forbindelse med et job. Det kan være en tjenestemandspension eller en pensionsordning, som du ifølge din overenskomst eller din ansættelseskontrakt skal have. Hvis du er født før 1. januar 1956, og du går på efterløn efter 2-årsreglen er opfyldt Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 55 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Hvis du er født før 1. januar 1956, og du går på efterløn før 2-årsreglen er opfyldt For at undgå at trække helt små pensioner er der et bundfradrag på (2016). Det skal bruges ved beregningen af fradraget for alle slags pensioner. Det skal dog ikke bruges, når det drejer sig om løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner. Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension: 50 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Livsvarige pensioner, der ikke er løbende udbetalte arbejdsmarkedspensioner: 60 % af 80 % af den forventede årlige pension før skat skal trækkes fra i efterlønnen. Alle andre former for pension: 60 % af 5 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Du kan beregne din efterløn på hjemmesiden Hvis du er født 1. januar 1956 eller senere Du er omfattet af nye regler om bl.a. pensionsfradrag i efterlønnen. Læs evt. mere i vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar En større del af dine pensioner skal trækkes fra i efterlønnen, og der er intet bundfradrag. Det betyder desværre, at selv helt små pensioner skal trækkes fra. Da der intet bundfradrag er, kan reglerne forklares enkelt. Løbende udbetalt arbejdsmarkedspension og livsvarig pension: 64 % af den årligt udbetalte pension før skat trækkes fra i efterlønnen. Dette gælder, uanset om den livsvarige pension er privat, eller om den vil blive udbetalt løbende i efterlønsperioden eller ej. Hvis den livsvarige pension ikke udbetales løbende, trækkes der 64 % af det forventede årlige pensionsbeløb. Alle andre former for pension: 4 % af den samlede værdi før skat skal trækkes fra. Der er intet bundfradrag. Dette gælder fx for alle private pensioner, der ikke er livsvarige og pensioner, hvor hele beløbet bliver udbetalt på én gang. Det gælder også en ratepension, du har haft som led i en ansættelse, hvis du ikke vil få den udbetalt løbende i efterlønsperioden. Pensioner udbetalt før efterlønsalderen Hvis du er født den 1. januar 1954 eller senere, er din efterlønsalder højere end 60 år.

10 18 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 19 Du kan normalt begynde at få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Det betyder, at du kan vælge at tyvstarte med pensionerne. Men skal du på efterløn senere, vil du ikke få noget ud af det og kan komme til at mangle pengene til den tid. Folketinget har bestemt, at disse udbetalte beløb skal trækkes fra i efterlønnen. Det gælder dog ikke i det omfang, pensionen allerede er blevet trukket fra i dagpenge og lignende ydelser. Hvis du får tjenestemandspension udbetalt før efterlønsalderen, skal de udbetalte beløb kun trækkes fra, hvis du har valgt at tyvstarte udbetalingerne, fordi du har nået pensionsudbetalingsalderen. Skyldes de tidlige udbetalinger, at du er blevet opsagt af nogle bestemte årsager, fx nedskæringer, får udbetalingerne før efterlønsalderen ingen betydning for din efterløn. Hvordan får vi oplysning om dine pensioner? Dine pensioner bliver indberettet elektronisk til SKAT et halvt år, før du når efterlønsalderen og ca. 4 måneder senere, får vi dem også. Hvis du senere vil på efterløn, skal du fortælle os, om oplysningerne er rigtige, og hvad der evt. er sket med dine pensioner i det sidste halve år før, du nåede efterlønsalderen. Derudover skal du altid oplyse os om det, hvis du begynder at få udbetalt en løbende arbejdsmarkedspension, mens du er på efterløn. Du skal også sende os alle udbetalingsmeddelelser for en sådan pension, så vi altid ved, hvor meget du får udbetalt pr. måned. Arbejde i efterlønsperioden I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal trækkes fra i efterlønnen. Hvis du får efterløn som fuldtidsforsikret, får du supplerende efterløn for 37 timer om ugen. Hvis du i en uge fx har 10 timer, får du udbetalt efterløn for 27 timer. Er du deltidsforsikret, får du supplerende efterløn op til din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du gik på efterløn. Mindsteudbetalingsreglen Dog gælder der en såkaldt mindsteudbetalingsregel. Den betyder, at du kun kan få supplerende efterløn for en uge, hvis du skal have efterløn for mindst 7,4 timer. Hvis du i en uge har arbejde eller andre indtægter for mere end 29,6 timer, kan du ikke få efterløn for den uge. Som deltidsforsikret, kan du kun få supplerende efterløn for uger, hvor du skal have efterløn for mindst 1/5 af din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, før du gik på efterløn. Fradrag for arbejde sker efter reglerne for fradrag i dagpenge, dvs. som udgangspunkt time for time. Hvis du ikke får løn for et antal timer, men fx for en opgave, er din arbejdstid ukontrollabel. I det tilfælde omregner vi din løn før skat til et antal timer ved at bruge omregningssatsen, som i 2016 er 225,13 kr. Hvis du i forbindelse med den konkrete opgave har haft nødvendige udgifter, skal de trækkes fra din løn, før vi beregner det antal timer, der skal trækkes fra din efterløn.

11 20 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 21 Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Normalt skal ulønnet arbejde også trækkes fra i efterlønnen, men der er mange undtagelser. Du kan læse om disse regler på vores hjemmeside, vælg herefter frivilligt arbejde. Arbejde mv. her i riget eller i et andet EØS-land Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres her i riget, i et andet EØSland eller i Schweiz. Hvad skal ellers trækkes fra i efterlønnen? Meget andet end almindeligt lønarbejde skal også trækkes fra i efterlønnen. Det gælder bl.a. altid for feriegodtgørelse og arbejde som selv- eller medbygger, men gælder kun i visse tilfælde for fx hverv, borgerlige ombud og betaling for ophavsrettigheder. Indtægter helt uden forbindelse med et arbejde skal ikke trækkes fra, fx erstatninger, gaver, arv, underholdsbidrag og svagelighedspensioner. Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt Hvis du har en timeløn på under 225,13 kr. (2016), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. pr. år (2016). Hvis din timeløn er mindre end 225,13 kr. (2016), men højere end 112,97 kr. (2016), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 timer x 150 kr. = kr.: 220,50 kr. = 13,61 timer. Hvis din timeløn er mindre end 112,97 kr., sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. Arbejder du som fuldtidsforsikret og mere end 29,6 timer i en uge, kan du ikke få omregnet timerne i den uge. I det år, du går på efterløn eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr. pr. år (2016), afhængigt af hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Selvstændig virksomhed I efterlønsperioden kan du på visse betingelser få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Der er også mulighed for at få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen. Husk at søge os om tilladelse inden den ønskede overgang til efterløn, eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder inden. Betingelserne for at få tilladelse kan være svære at opfylde. Du kan læse mere om emnet på vores hjemmeside, vælg Selvstændig virksomhed og efterløn.

12 22 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 23 Indtægter, der medfører fradrag i efterlønnen Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen. Får du udbetalt feriegodtgørelsen på én gang uden at holde ferien, tæller timerne ikke med som arbejdstimer i forbindelse med eventuel beregning af skattefri præmie. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Hvis du glemmer at hæve din feriegodtgørelse, er der efter ferieloven forskellige muligheder for at få dem udbetalt. Kontakt din faglige afdeling, hvis du kommer i den situation. Feriegodtgørelsen fradrages også i denne situation i efterlønnen. Der sker også fradrag i efterlønnen for andre indtægter. Det gælder: løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet herfor (fx fratrædelsesgodtgørelse, hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt). indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv. legater. udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag. Indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen En række indtægter medfører ikke fradrag i efterlønnen. Det gælder bl.a.: licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2 b, mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom forpagtningsafgift indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster underholdsbidrag invaliditetsydelse efter lov om social pension pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, fx tjenestemænds svagelighedspension den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension) betaling for feriefridage, som ikke holdes indtægter ved hverv som viden, nævning, domsmand, lægdommer, tilforordnet ved valg eller menigt medlem af byråd/borgerrepræsentationen og udvalg.

13 24 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 25 Bopæl i et andet EØS-land mv. Du kan bo og arbejde i et andet EØSland, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal oplyse os det, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. De særlige forhold, der gælder for efterlønsmodtagere, der har bopæl eller arbejde i et af de nævnte lande, kan du læse om på vores hjemmeside, efterloen vælg herefter Om at få efterløn når du bor eller opholder dig i udlandet. Ophold i andre lande Du kan opholde dig i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, uden at din efterløn standses. Opholder du dig i andre lande i længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i riget, i et andet EØSland, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn. Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a- kassen. Du skal give os besked, hvis du planlægger at arbejde eller opholde dig i andre lande, så vi kan give dig den nødvendige vejledning. Retten til efterløn stopper Din ret til efterløn ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Vi sørger for, at du samtidig bliver udmeldt af a-kassen. Dine pligter Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen, mens du modtager efterløn, og du skal betale a-kassebidrag. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har søgt om eller modtager førtidspension, at du har arbejde, får udbetalt feriegodtgørelse eller at der sker ændringer i dine pensionsudbetalinger.

14 26 FOA EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 27 Udbetalingen af efterløn Vi udbetaler efterlønnen for enten 4 ugers eller 5 ugers perioder. Hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Du skal hver måned udfylde og indsende et efterlønskort, hvis du har arbejde. Hvis du ikke har arbejde og alene har indtægter i form af pension eller feriepenge, eller hvis du ikke kan få udbetalt efterløn på grund af arbejde, kan du dog nøjes med at indsende oplysninger hver 6. måned på en såkaldt ½-årserklæring. Efterlønnen vil være til disposition den sidste bankdag i måneden, hvis efterlønskortet eller ½-årserklæringen er indsendt til tiden. Hvad skal du gøre? Du skal selv søge om at gå på efterløn, og du skal selv søge om at få udbetalt skattefri præmie. Brug hjemmesiden Brug hjemmesiden, når du skal indsende efterlønskort, ½-årserklæringer, ansøgning om efterløn eller skattefri præmie mv. Alle typer blanketter er tilgængelige. Du skal blot bruge dit NemID. Hvis du ikke har et NemID, kan du bestille et på Kik ind på FOAs hjemmeside: www. foa.dk/webakassen Vil du vide mere? Du kan læse mere om efterløn på På kan du få et overblik over dine pensioner, da næsten alle pensioner indberettes til denne hjemmeside. Du kan se, hvor meget der bliver udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør. Du kan endvidere beregne din efterløn og folkepension. På kan du læse mere om pensioner, herunder ATP, førtids- og folkepension og beregne forskellige ting. Klik på Pension og efterløn. Skatterabat til 64-årige i arbejde For at få flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet har Folketinget vedtaget en lov om skattenedslag for seniorer. Du skal ikke selv søge om skatterabatten. SKAT udbetaler den automatisk til din NemKonto, hvis du er berettiget. Målgruppen for loven er personer, der er født i , altså personer, der fylder 64 år i perioden I visse tilfælde også, hvis man er født i Om du kan få skattenedslaget afhænger af din alder, indtægt og beskæftigelsesgrad. Du kan læse mere om det på SKATs hjemmeside. Ca. en måned før du når efterlønsalderen, får du et brev fra os om efterlønsbeviset og hvilke oplysninger, vi skal bruge for at udstede dit bevis.

15 JANUAR 2016 Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist Hvordan ser min økonomi ud, når jeg går på efterløn? Kan jeg fortsætte med at arbejde og evt. gå på efterløn senere? Og hvordan er det nu med den der skattefri præmie? Alt dette og meget mere kan du læse om i denne pjece. Læs også vores pjece Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012, hvis du er født 1. januar 1956 eller derefter. Du finder den på A-kasse Staunings Plads København V Tlf FOAs A-kasse er en moderne a-kasse tæt på dig. Vi har lokale kontorer overalt i Danmark, og vi kender dit fag og jobmarkedet. Vores vigtigste opgave er at sikre dig økonomisk tryghed, hvis du skulle blive arbejdsløs og være din hjælpende hånd i jagten på dit næste job. Ud over dagpenge udbetaler vi også en række andre ydelser, fx efterløn og feriedagpenge. På kan du vælge en lang række selvbetjeningsløsninger og du kan kontakte os i både dag- og aftentimerne.

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 13, 19, 21, stk. 1 og 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie a-kasse Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist januar 2015 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Efterløns- og folkepensionsalder

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid JUNI 2017 Indhold Information til dig, der arbejder på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2018 Indhold Illustration: Xxxxxxxxxxx Politisk ansvarlig: Xxxxxxxxxxx Redaktion: Xxxxxxxxxxx Produktion: Grafisk Team/XX

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg

[ 02 ] Bibliotekarforbundet Seniorvalg Seniorvalg muligheder og betingelser er udgivet februar 2009 som indstik i Lønmagasin 2009 for ansatte i stat, kommuner og regioner Redigeret af Helle Fridberg. Fotos: Jakob Boserup. Design: Rumfang. Tryk:

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

Rundskrivelse nr. 40/06

Rundskrivelse nr. 40/06 Rundskrivelse nr. 40/06 16. juni 2006 Revision af bekendtgørelser og vejledninger i forbindelse med, at den gamle efterlønsordning ophører Hermed udsendes i endelig korrektur følgende bekendtgørelser og

Læs mere