Om at få fleksydelse. April (Senest opdateret november 2010)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)"

Transkript

1 April 2007 (Senest opdateret november 2010)

2 INDHOLD 1. INDLEDNING HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN? SÅDAN BEHANDLES DIN SAG BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN ANCIENNITET FORTRYDELSESORDNINGEN DISPENSATION FRA OPTJENINGSKRAVET HVAD SKAL DU BETALE? OVERGANG TIL FLEKSYDELSE HVOR MEGET KAN DU FÅ I FLEKSYDELSE? BEREGNING FRADRAG Pension Ferie Arbejde samtidig med fleksydelse Selvstændig virksomhed Frivilligt ulønnet arbejde UDBETALING AF FLEKSYDELSE HVIS DU IKKE ØNSKER ELLER KAN VÆRE TILMELDT ORDNINGEN HVIS DU ØNSKER AT UDMELDE DIG FØRTIDSPENSION ORDINÆR BESKÆFTIGELSE TILBAGEBETALING AF FLEKSYDELSESBIDRAG DØDSFALD KLAGEMULIGHEDER KONTAKT

3 1. Indledning Denne pjece beskriver fleksydelsesordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de gældende regler, hvorefter du tidligst kan få fleksydelse, når du fylder 60 år. Fleksydelsesalderen hæves fra 2019 og frem til 2022 gradvist til 62 år. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete spørgsmål om din ret til fleksydelse, kan du spørge din kommune. 2. Hvad er fleksydelsesordningen? Fleksydelsesordningen kan sammenlignes med efterlønsordningen. Ordningen er frivillig og du skal tage stilling til, om du vil være med i ordningen, eller om du vil meldes ud. Du bliver automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen af din kommune, når kommunen visiterer dig til et fleksjob. Hvis du opfylder betingelserne og betaler til fleksydelsesordningen har du mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, når du er fyldt 60 år. Du vil kunne få fleksydelse indtil du når folkepensionsalderen. Du skal betale fleksydelsesbidrag så længe du er tilmeldt ordningen. Hvor længe det er nødvendigt at betale bidrag afhænger af, hvornår du er født, jf. afsnit 3.1. Hvis du er født efter den 1. januar 1959, er du omfattet af reglerne om den forhøjede fleksydelsesalder, det vil sige reglerne for, hvornår du tidligst kan modtage fleksydelse. Den forhøjede fleksydelsesalder er: 60½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1959 til den 30. juni 1959, 61 år for personer, der er født fra den 1. juli 1959 til den 31. december 1959, 61½ år for personer, der er født fra den 1. januar 1960 til den 30. juni 1960, og 62 år for personer, der er født efter den 30. juni Hvis du er født den 1. januar 1963 eller senere kan fleksydelsesalderen blive højere endnu. Det skal der tages beslutning om første gang i Sådan behandles din sag Når kommunen har visiteret dig til et fleksjob, tilmeldes du automatisk fleksydelsesordningen. Tilmeldingen gælder fra den 1. i måneden efter, at du er blevet visiteret. Du vil modtage en blanket fra kommunen efter tilmeldingen. I blanketten orienteres du om vilkårene for at være tilmeldt fleksydelsesordningen og om muligheden for at melde dig ud af ordningen. Blanketten skal returneres til kommunen. 3

4 Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt fleksydelsesordningen, skal du udmelde dig ved at afkrydse i det relevante felt, underskrive og returnere blanketten til kommunen. Du vil herefter få et brev, som bekræfter din udmeldelse. Hvis du ønsker at være tilmeldt fleksydelsesordningen, skal blanketten udfyldes af de a-kasser, du har været medlem af. A-kassen attesterer for de perioder, hvor du har været medlem og betalt efterlønsbidrag. Du skal huske selv at underskrive blanketten, inden du sender den til kommunen. Når kommunen har modtaget blanketten, beregner kommunen din anciennitet og oplyser, om du kan optjene ret til fleksydelse. Du vil få afgørelsen tilsendt. Hvis du stadig er tilmeldt fleksydelsesordningen, sender kommunen dig et brev ca. 3 måneder før du kan overgå til fleksydelse. Du kan læse om dette i afsnit 6: Overgang til fleksydelse. 4. Betingelser for at være med i fleksydelsesordningen Du skal opfylde en række betingelser for at kunne få fleksydelse. Du skal bl.a. bo i Danmark (Færøerne og Grønland medregnes) eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Du skal være visiteret til fleksjob, men det er derimod ikke en forudsætning, at du er ansat i et fleksjob. 4.1 Anciennitet Er du født den 1. januar 1978 eller senere, skal du have betalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i sammenlagt i 30 år og senest fra den dag, du fylder 30 år. Det betyder, at du ikke skal betale bidragene i mere end 30 år, uanset fleksydelsesalderen. Hvis du er født før den 1. januar 1978 gælder følgende: Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde anciennitetskravet, hvis du uafbrudt har været medlem af en a-kasse fra den 31. marts 1992 og betalt efterlønsbidrag fra den 1. april 1999, og har betalt fleksydelsesbidrag mindst til dit fyldte 60. år. har betalt fleksydelsesbidrag i 10 år indenfor de seneste 15 år. Hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du opfylde kravet om anciennitet, hvis du har været medlem af en a-kasse, uafbrudt har indbetalt efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 til tilmeldingen til fleksydelsesordningen, og uafbrudt har indbetalt fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til mindst dit fyldte 60. år. 4

5 Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1959 til den 31. december 1975, kan du opfylde kravet om anciennitet, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt har betalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra den 1. januar 2008 og til mindst det tidspunkt, hvor du når fleksydelsesalderen. Perioden med betaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag skal mindst udgøre 25 år. Hvis du er født før den 1. juli 1964, kan du opfylde kravet om anciennitet, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt har betalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag fra den 1. juli Perioden skal mindst udgøre 20 år. Hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1976 til den 31. december 1977, kan du opfylde kravet om anciennitet i 30 år, hvis du senest fra den dag du fylder 32 år begynder at betale efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag. Er du i tvivl om, hvilke regler du er omfattet af, kan du spørge din kommune. 4.2 Fortrydelsesordningen Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke på ordinære vilkår kan opfylde betingelserne for at opnå ret til fleksydelse på noget tidspunkt inden folkepensionsalderen, har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dette fravalg og alligevel opnå ret til fleksydelse. Fleksydelse efter fortrydelsesordningen vil som udgangspunkt blive mindre end efter den ordinære ordning. Fleksydelsens størrelse nedsættes med 2 procent af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale bidrag i forhold til den ordinære ordning. Hvis den manglende betaling er på mindre end et år, sker der en forholdsvis nedsættelse i forhold til antallet af hele måneder. Betingelserne for at kunne opnå ret til fleksydelse efter fortrydelsesordningen er følgende: Du skal være født den 1. juli 1960 eller senere. Hvis du er født før den 1. januar 1973, skal du have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 1997 indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen. Hvis du er født den 1. januar 1973 eller senere, skal du have været medlem af en a- kasse uafbrudt fra dit 24. år indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen. Du skal ikke kunne opnå ret til fleksydelse inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler, se afsnit 4.1. Du skal melde dig til ordningen senest 15 år før du når fleksydelsesalderen, dvs. senest på din 47-års-dag. 5

6 Du skal betale fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmeldingen og i mindst 15 år. Fortrydelsesordningen kan kun benyttes ved tilmeldingen til fleksydelsesordningen. Du kan således ikke efter tilmeldingen til fleksydelsesordningen melde dig ud af fleksydelsesordningen for derefter at benytte dig af fortrydelsesordningen. 4.3 Dispensation fra optjeningskravet Hvis du ikke kan opfylde betingelsen om anciennitet, har du mulighed for at søge om dispensation. En betingelse for, at kommunen kan dispensere fra optjeningskravet, er, at du ikke har været fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af nedsat arbejdsevne, og som følge heraf heller ikke har haft mulighed for at opnå medlemskab af en arbejdsløshedskasse. Det er også et krav, at du har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet ved lønnet arbejde, fx deltagelse i revalideringstilbud m.v. Det er en betingelse for at opnå dispensation, at du er født før den 1. juli 1966, og at du har betalt fleksydelsesbidrag fra den 1. i måneden efter visitationen til fleksjob. Udover at du skal opfylde betingelserne for dispensation fra optjeningskravet, er det også et krav, at du har betalt fleksydelsesbidrag uafbrudt i mindst 5 år fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen. Hvis du ønsker, at kommunen skal tage stilling til, om du kan få dispensation, skal du indsende dokumentation for oplysninger om i hvilke perioder din arbejdsevne har været nedsat siden det 30. år og årsagen til perioderne med manglende medlemskab af en a-kasse og tilknytningen til arbejdsmarkedet, dvs. perioder med arbejde, eventuelt revalidering og/eller aktivering. Kommunen afgør, om du kan få dispensation fra optjeningskravet. 5. Hvad skal du betale? Du skal betale kr. pr. kvartal (2009) i fleksydelsesbidrag for at kunne være med i fleksydelsesordningen. Bidragene bliver opkrævet kvartalsvis forud. Kommunen sender dig indbetalingskort 4 gange om året, nemlig i slutningen af marts, i juni, i september og i december måned. Hvis du fx bliver meldt til ordningen den 1. april, vil du først modtage et indbetalingskort i juni måned. Men du skal så betale for både april kvartal (april, maj, juni) og juli kvartal (juli, august, september). Bidragene skal du betale uanset om du er i fleksjob eller ej, og du skal betale helt til folkepensionsalderen. Bidragene er fradragsberettigede. 6

7 Så længe du er visiteret til et fleksjob, kan du være med i ordningen. Du kan altså stadig være med i ordningen, selvom du evt. mister dit fleksjob og modtager ledighedsydelse. 6. Overgang til fleksydelse Når du er tilmeldt fleksydelsesordningen, får du får ikke et bevis for at du kan overgå til fleksydelse, som man gør i efterlønsordningen. Ca. 3 måneder før du kan overgå til fleksydelse, vil du automatisk modtage en blanket med Ansøgning om fleksydelse. Når du ønsker at overgå til fleksydelse, skal du udfylde og sende blanketten til kommunen. Hvis du mangler dokumentation, som fx skattekort eller lønsedler, kan du indsende denne dokumentation efterfølgende. Det er vigtigt, at kommunen har modtaget blanketten i måneden inden, du ønsker at overgå til fleksydelse. Hvis du fx ønsker at overgå til fleksydelse fra den 1. maj, skal kommunen senest have modtaget skemaet i april måned. Hvis kommunen først modtager skemaet fx den 1. maj, må du vente med at overgå til fleksydelse fra 1. juni. Hvis du vil vente med at overgå til fleksydelse til et senere tidspunkt, skal du gemme blanketten indtil du ønsker at overgå. Der er ikke særlige arbejdskrav, som du skal opfylde inden du kan overgå til fleksydelse. Du kan derfor overgå til fleksydelse selvom du fx er sygemeldt eller er på ledighedsydelse. Du skal dog være visiteret til fleksjob, indtil du overgår til fleksydelse. Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at oplyse kommunen om alle forhold, der kan have betydning for din ret til fleksydelse. Ønsker du at finde ud af, hvor meget du eventuelt kan få i fleksydelse, kan du selv lave en vejledende beregning af din fleksydelse på pensionsstyrelsens hjemmeside: Hvis du overgår til fleksydelse, efter at du har været i fleksjob i din egen selvstændige virksomhed, skal du kontakte kommunen, da kommunen så har brug for yderligere oplysninger. 7

8 7. Hvor meget kan du få i fleksydelse? 7.1 Beregning Fleksydelsen er 91 % af højeste sygedagpengesats beregnet på årsbasis. Dette svarer i 2009 til kr. pr. år før skat. Du kan højst få udbetalt en fleksydelse, der svarer til, hvad du i gennemsnit har haft i indtægt i de forudgående 12 måneder. Som indtægt medregnes kun: lønindtægt fra fleksjob, selvstændig erhvervsindtægt jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagpenge jf. lov om sygedagpenge eller lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, ledighedsydelse jf. 74 i lov om aktiv socialpolitik, kontanthjælp jf. 11 i lov aktiv socialpolitik, og særlig ydelse jf. 74i i lov aktiv socialpolitik. Hvis du er visiteret til et fleksjob mindre end 12 måneder forud for overgangen til fleksydelse, beregnes fleksydelsen på baggrund af et gennemsnit af din indtægt fra visitationsdatoen. 7.2 Fradrag Hvis du har indtægter ved siden af fleksydelsen, kan det betyde, at du får mindre udbetalt. Det kan fx ske, hvis du har: pensionsordninger ferie arbejde samtidig med fleksydelse selvstændig virksomhed frivilligt ulønnet arbejde Fradraget i fleksydelsen bliver foretaget inden fradrag for skat Pension Alle danske pensionsinstitutter m.v. skal afgive oplysninger om pensioner mv. til et pensionsregister. Det er fra dette pensionsregister, at kommunen henter oplysningerne om dine pensioner. Alle dine pensionsordninger skal indgå i opgørelsen, uanset om det er aftalt, at pensionen skal komme til udbetaling i perioden med fleksydelse eller ej. Følgende pensionsordninger (privattegnede samt pensionsordninger i ansættelsesforhold), vil derfor skulle indgå i opgørelsen: Alderspensionsordninger med løbende udbetalinger Rateforsikringer i pensionsøjemed Kapitalforsikringer i pensionsøjemed 8

9 Rateopsparinger i pensionsøjemed Indeksordninger og indekskontrakter Opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond Tilsvarende udenlandske pensionsordninger Der er visse pensioner, der ikke skal indgå i opgørelsen, og det drejer sig om følgende pensioner: Arbejdsmarkedets Tillægspension(ATP) Invalidepension Visse pensioner til efterlevende ægtefælle, samlevende eller børn Ferie Hvis du holder ferie med løn eller feriepenge i fleksydelsesperioden, skal du meddele det til din kommune. For det antal dage, hvor du holder ferie med feriepenge, vil du ikke få fleksydelse. Hvis du har et feriekort, og du ønsker at få udbetalt feriepenge, skal du indsende dit feriekort til kommunen, som stempler og underskriver feriekortet Arbejde samtidig med fleksydelse Du har mulighed for at have erhvervsarbejde uden begrænsning ved siden af din fleksydelse. Hvis du har arbejde samtidig med, at du modtager fleksydelse, har du pligt til at informere kommunen om, hvor mange timer du arbejdet. Antallet af arbejdstimer vil blive trukket fra i din fleksydelse. Hvis du har en lav timeløn under arbejdet gælder der dog særlige regler, jf. nedenfor. Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt Hvis du har en timeløn på under 195,05 kr. (2009), får du et lempeligere fradrag i din fleksydelse for de første kr. pr. år (2009). Arbejdet skal være kontrollabelt. Hvis din timeløn er mindre end 195,05 kr. (2009), men højere end 97,97 kr. (2009), sker fradraget ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 100 kr. i timen, skal der ikke fradrages 20 timer, men: 20 x 100 = kr. :195,05 kr. = 10,25 timer. Hvis din timeløn er mindre end 97,97 kr., sættes lønnen dog til dette beløb, når det lempede fradrag skal beregnes. I det år, du overgår til fleksydelse eller når folkepensionsalderen, nedsættes beløbet på de kr., afhængigt af, hvornår du indtræder i eller udtræder af ordningen. Hvis du har spørgsmål om fradrag for arbejde, kan du kontakte din kommune. 9

10 7.2.4 Selvstændig virksomhed Du kan have en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, samtidig med at du modtager fleksydelse. Den samlede arbejdstid i virksomheden må højst udgøre 400 timer om året, og virksomhedens samlede indtægt i fleksydelsesperioden må ikke overstige kr. pr. regnskabsår (2009). Beløbet reguleres hvert år med en satsreguleringsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Du kan ikke få udbetalt fleksydelse, hvis du arbejder i fleksjob eller har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du kan heller ikke få fleksydelse, hvis du arbejder i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af din ægtefælle. Det samme gælder, hvis du arbejder i en selvstændig virksomhed, som er bortforpagtet af dig eller din ægtefælle Frivilligt ulønnet arbejde Hvis du har frivilligt ulønnet arbejde, skal du oplyse dette til kommunen. Kommunen tager herefter stilling til, om det frivillige arbejde skal medføre fradrag i fleksydelsen. Hvis der sker en af ovenstående ændringer i dine forhold, har du pligt til at informere kommunen om det. Du kan bruge blanketten Fleksydelse Meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted. Blanketten kan findes på 8. Udbetaling af fleksydelse Fleksydelsen bliver indsat på din NemKonto den sidste hverdag i måneden. Hvis du bor i et EU/EØS land eller Schweiz, kan du godt få udbetalt fleksydelse. Din fleksydelse vil da blive overført til din bankkonto, i det land, hvor du bor. 9. Hvis du ikke ønsker eller kan være tilmeldt ordningen Du bliver automatisk udmeldt af fleksydelsesordningen den 1. i måneden efter, du er fyldt 65 år. 9.1 Hvis du ønsker at udmelde dig Hvis du har været tilmeldt og betalt til fleksydelsesordningen, og på et senere tidspunkt ønsker at melde dig ud af ordningen, på grund af, at du: Ikke ønsker at gøre brug af ordningen Ønsker at holde pause med betaling af fleksydelsesbidrag Udmeldelsen skal altid ske skriftligt ved indsendelse af en udfyldt blanket, der hedder Udmeldelse af fleksydelsesordningen og/eller anmodning om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag. Blanketten kan hentes fra 10

11 Du skal være opmærksom på, at en midlertidig udmeldelse, kan få betydning for retten til fleksydelse. 9.2 Førtidspension Hvis du bliver tilkendt førtidspension af kommunen, skal du meldes ud af fleksydelsesordningen. 9.3 Ordinær beskæftigelse Hvis du overgår til almindeligt arbejde (det vil sige, at du ikke længere er visiteret til fleksjob), skal du sende os en kopi af din ansættelseskontrakt. Du vil herefter blive udmeldt af fleksydelsesordningen fra den 1. i måneden efter, du er begyndt på arbejdet. Du kan herefter få overført din anciennitet fra fleksydelsesordningen til en a-kasse. 9.4 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag Hvis du bliver udmeldt af fleksydelsesordningen, kan du få dine fleksydelsesbidrag tilbagebetalt, hvis du skriftligt anmoder kommunen om det. Der vil ske modregning for udbetalt fleksydelse. Som hovedregel vil dine bidrag blive overført til en pensionsordning. Hvis du når folkepensionsalderen uden at have modtaget fleksydelse, skal du have dine indbetalte bidrag tilbagebetalt kontant. Kommunen skal af egen drift tilbagebetale beløbet. 9.5 Dødsfald Ved dødsfald inden det 65. år betales fleksydelsesbidragene kontant tilbage til boet. Kommunen skal af egen drift tilbagebetale beløbet. Der vil ske modregning for evt. for meget udbetalt fleksydelse. 10. Klagemuligheder Du kan klage til beskæftigelsesankenævnet over kommunens afgørelser. Du skal sende klagen til kommunen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. Hvis kommunen ikke giver dig fuldt medhold i klagen, sender kommunen den videre til beskæftigelsesankenævnet sammen med sagens øvrige akter. 11. Kontakt Kommunen administrerer fleksydelsesordningen. Hvis du har spørgsmål om fleksydelse, kan du kontakte din bopælskommune. Regler mv. om fleksydelsesordningen kan du finde på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: søg på fleksydelse. 11

12 Blanketter og anden information vedrørende fleksydelsesordningen findes på KL s hjemmeside: og 12

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob

FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob Fleksydelse en ny mulighed for tilbagetrækning Fleksydelsesordningen er tilbud til dig, der er i et fleksjob, eller som er visiteret til ét.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 13, 19, 21, stk. 1 og 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 20. maj 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr. 559 xx af 29xx. april 2015 2017 om fleksydelse er der fastsat regler

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag

Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af efterlønsbidrag Pause med eller tilbagebetaling af Denne pjece giver dig en vejledning til at udfylde Blanket til fravalg af efterlønsbidrag eller ordning Læs pjecen

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION 2 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob.

Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. A s s e n s Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Journal nr.: Sagsbehandler: 23. juli 2009 Notat vedrørende borgere godkendt til fleksjob. Resume Lavkonjunkturen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl

HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl HK Hovedstaden 18. juni Fleksydelse kl. 16.30-19.00 Oplæg Hanne Rasmussen og Merete Hornecker LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere 1 Kort om LAFS LAFS er en frivillig humanitær organisation

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54

16. januar 2012. Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 16. januar 2012 Joan Hansen Efterløn og Kurser Tlf.: 88 92 26 54 1 Efterlønsreformen Nye efterlønsregler - født fra og med 1. januar 1956 Alene senere efterlønsalder - født 1. januar 1954 til og med 31.

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning, som afløser vejledning nr. 9368

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse

Bekendtgørelse af. lov om fleksydelse 1 of 13 21/09/2010 13:36 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Formål Betingelser for ret til fleksydelse Overgang

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Præsentation om Efterløn. Hvilke overvejelser skal jeg gøre? Dagsorden Indlæg på møde i Obligationsforeningen D. 22. maj 2012 1. Velkomst ved Knud Ougtvig 2 Efterløn hvilken beslutning skal træffes v/

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere