Bilag 10. Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 10. Side 1 af 8"

Transkript

1 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april på COWI s hovedkontor i Lyngby. De første 2 minutter går med, at jeg fortæller lidt om mig selv, min uddannelsesbaggrund samt konteksten for specialet og forløbet for og formålet med interviewet. Interviewer: [ ]Men hvis du lige vil starte med at fortælle, hvor gammel du er, hvad du hedder og hvad du laver her i COWI? Medarbejder 6: Du ved godt mit navn, Ib, jeg er 71 og jeg er ingeniør. Det har jeg været i mange år. Også i COWI. Ikke hele min arbejdstid, men det har jeg været i meget lang tid. Og jeg arbejder med noget, der hedder risikoanalyser for anlæg med farlige stoffer. Det er sådan noget rent hvad skal jeg sige, det er meget fysik. Og jeg er sådan en, der går man kan nærmest sige ekspert indenfor mit felt. Jo mere ekspert man er, jo mindre er feltet (griner) og det er jeg. Interviewer: Okay, og hvad er det for en afdeling, du sidder i? Medarbejder 6: Den hedder 1301, som hedder noget med det er sådan en hybridafdeling med forskellige ting. Arbejdsmiljø og miljø, det er nok det, som vi hedder i øjeblikket. Den skifter navn og sådan noget. Interviewer: Okay, men det er den, der lige er blevet lagt sammen af to tidligere afdelinger? Medarbejder 6: Ja ja, den har været sammen før og så blev den skilt ad og lagt sammen igen. Det går frem og tilbage. Interviewer: Og hvor længe har du været i COWI? Medarbejder 6: Siden Interviewer: Siden Okay, og hvad med din civilstand? Er du gift og er din partner på arbejdsmarkedet også? Medarbejder 6: Ja og nej. Min kone er ikke. Hun er holdt op for 10 år siden. Sådan noget i den stil. Interviewer: Og hvornår kunne du gå af oprindeligt? Medarbejder 6: Hvornår jeg kunne? Interviewer: Hvis du var gået af ligeså snart, at det var muligt for dig? Medarbejder 6: Det skal det være det økonomiske? (griner) Interviewer: Nej nej, aldersmæssigt. Nu er der jo nye regler om efterløn og pension. Medarbejder 6: Det ved jeg ikke. Det har ikke været aktuelt. Så jeg ser ikke på det som, hvornår jeg kunne gå af. Det har ikke været en økonomisk overvejelse. Så der har ikke været nogle grænser for det. Eller nogle overvejelser. Interviewer: Ja, og har du haft en seniorsamtale med din chef her i COWI? Medarbejder 6: Ja, det tror jeg vel nok, at jeg har haft for lang tid siden. For mange år siden (griner). Interviewer: Ja, og har din stilling så ændret sig efter, at du er blevet senior? Medarbejder 6: Min stilling har ikke ændret sig. Mine arbejdsopgaver har ændret sig, idet jeg ikke tager mig af nogen administrative opgaver. Jeg fungerer ikke som leder på nogen leder eller kanter. For det interesserer mig ikke. Det var noget af det, som jeg kunne vælge fra. Jeg er selektiv i mine arbejdsvalg. Det havde jeg ikke ønsket at gøre, så det gør jeg heller ikke. Og der er arbejde nok alligevel. Interviewer: Men det var du før, der havde du noget lederansvar? Medarbejder 6: Ja ja, det er i den afdeling, vi er. Der er vi alle sammen som enkeltpersoner ledere på projekter næsten alle sammen. Men det er der nogle andre, der er ledere (griner). Interviewer: Er der andet, der har ændret sig i dit arbejdsforhold? Interviewer: Hvor mange timer er du ansat? Medarbejder 6: 3 dage om ugen arbejder jeg. Interviewer: Og hvornår er du skiftet over til det? Medarbejder 6: Ja, det er 5 år siden, for jeg kan huske, at jeg på en af mine første fridage var jeg til dronningens 70 års fødselsdag (griner). Interviewer: Ja, det er jo nemt at huske så (griner). Medarbejder 6: Det var måske bare en fødselsdag, men jeg tror faktisk, at det er 5 år siden. Interviewer: Okay, og hvor meget havde du så for 5 år siden? Medarbejder 6: Ja, det var så fuldtid og så gik jeg ned på en dag fri og så for nogle år siden, så var det to dage fri. Interviewer: Okay, og nu er det så 3 dages arbejde?, to dage fri om ugen. Interviewer: Ja, 3-dages arbejdsuge. Har du seniorsamtaler hvert år eller hvordan fungerer det? overhovedet ikke. Interviewer: Okay, er det efter dit ønske eller er det?, det kunne også være efter mit. Men der har ikke været nogen, der har sagt det. Side 1 af 8

2 Interviewer: Okay, hvordan oplever du kulturen er i COWI for at være ansat efter, at man har mulighed for at trække sig tilbage? Har du mange kollegaer, der er jævnaldrende? Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Nej, altså jeg synes ikke, at der er så stor forskel på, om de er min alder eller 65 eksempelvis. Det synes jeg ikke, at der er. Der har jeg masser, der er noget oppe i 60 erne. Interviewer: Okay, så det er meget normalt at fortsætte herude efter 60 erne? Medarbejder 6: Ja, det er det. Interviewer: Okay, har du nogle planer om, hvor længe du regner med at blive ved med at arbejde? Interviewer: Nej, okay. Har du planer om at trappe endnu mere ned eller er næste gang at stoppe?, det fungerer ikke. Det er lige på grænsen, at det fungerer fornuftigt. Det er lige på grænsen med en 3-dages arbejdsuge. Fordi der går for lang tid imellem. Og jeg er også vant til at sige, at det her kan jeg sagtens nå at lave på en uge. Det kan jeg så lige pludselig ikke mere. Det har jeg ikke vænnet mig til, at jeg ikke har en uge til rådighed, men kun tre dage (griner). Det er ikke godt. Mindre tid tror jeg ikke på. Så er opgaverne ikke heller, hvad skal jeg sige, interessante nok. Der skal også være kød på opgaverne og det kan man ikke have med eksempelvis én dag om ugen. Sådan vil det ikke være. Ikke med det arbejde, jeg har. Interviewer: Okay, og når du har 3 dage om ugen, hvor mange timer er det så? Medarbejder 6: Ja, det er 22 timer. Interviewer: 22 timer, ja okay. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der motiverer dig til at arbejde stadigvæk? Medarbejder 6: Ja. Altså, jeg synes, at det er interessant. Og når jeg har haft weekend og mine fridage, så glæder jeg mig faktisk til at komme på arbejde. Fordi det giver mig noget mening at arbejde med det. Fremfor at gå hjemme, hvor jeg synes ikke, at der er mening nok i det, jeg foretager mig. Jeg synes, at jeg er for passiv, når jeg går derhjemme. Interviewer: Ja, og hvor finder du denne her mening i arbejdet? Er det på projekterne? Medarbejder 6: Ja ja, det er absolut der. Jeg er absolut en, der arbejder for mig selv. Interviewer: Okay, sidder du meget alene med dine arbejdsopgaver? Medarbejder 6: Ja, det gør jeg. Jeg sidder meget alene med dem. Interviewer: Sidder du meget ude af huset? nej, jeg sidder her. Men jeg sidder alene og arbejder med det, jeg gør. Interviewer: Okay, har du så nogle, som du arbejder sammen med i øvrige virksomheder eller hvordan fungerer det? Medarbejder 6: Selvfølgelig arbejder jeg da sammen med mine kollegaer, ikke. Men de opgaver, som jeg har, det er nogen, som jeg løser alene. Primært. Jeg skal løse dem for nogen, men jeg løser dem alene. Det er et stykke arbejde, jeg påtager mig og siger, at det kan jeg godt og så sidder jeg med det og arbejder med det. Interviewer: Ja, okay. Er store dele af dit netværk på arbejdsmarkedet stadigvæk udover dine kollegaer? Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Ja, det er de. Ja Nej [Lang tænkepause] nej, jeg har da et privat netværk, som ikke er på arbejdsmarkedet, og som jeg har haft hele tiden som privat netværk. De er heller ikke på arbejdsmarkedet mere. Hvis det er sådan, altså hvis spørgsmålet går på den led. Det ved jeg ikke. Jeg har jo et netværk her, jeg har fået skabt i forbindelse med mit arbejde. Interviewer: Okay. Ja, jeg tænkte på det private. Medarbejder 6: Jamen, det er i forbindelse med mit arbejde, der er stadigvæk Det har ikke ændret sig. Og det jeg har privat har heller ikke ændret sig, bortset fra mit private netværk, de ikke arbejder mere. Interviewer: Okay, og er det noget, der er sket inden for de seneste år eller er det noget sådan, der har været i lang tid? Medarbejder 6:Det er sådan løbende over årene, 10 år vil jeg sige. Interviewer: Ja, okay. I hvilke situationer oplever du, at du er værdifuld som senior for COWI? Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Ja, det er fordi, jeg løser nogle opgaver, som ingen andre kan løse. Simpelthen. Så det gør jeg. Jeg kan godt lave fejl i dem, men det er ikke det samme som ikke at kunne løse dem og det er heller ikke det samme, som andre kan lave. Når der bliver lavet kontrol på, kan de godt se nogle fejl, men de vil ikke være i stand til at finde ud af, hvordan det skal løses. I mange tilfælde. Interviewer: Så når der er nogen, der kvalitetssikrer det, så kan de godt se noget, men de vil ikke kunne Medarbejder 6: Ja, altså de kan godt se, om jeg har lavet stavefejl og regnefejl eller sådan et eller andet, noget elementært. Men de kan ikke se det væsentlige. Simpelthen ikke (griner). Interviewer: Okay, er du mentor for nogen? Medarbejder 6: Ikke mere fordi vedkommende, som jeg var mentor for, er blevet suveræn til det arbejde, som han gør. Så der er ingen grund til at være mentor for ham overhovedet. Interviewer: Har du været fast mentor? Har du været det sådan hen over årene? Medarbejder 6: Ja ja Side 2 af 8

3 Interviewer: Okay, hvad kan få dig til at stoppe helt med at arbejde? Medarbejder 6: Det kan [lang tænkepause] manglen på interessante opgaver, det vil kunne få mig til at stoppe. Altså hvis COWI vil af med mig, så skal de bare give mig noget intetsigende arbejde (griner). Så vil jeg holde op. Interviewer: Okay, og hvad kan intetsigende være? Hvad vil det være for noget? Medarbejder 6: Ja, det er jo det intetsigende, er jo noget, der for mig er ligegyldigt, og som ikke kræver noget for mig at tænke på. Altså, jeg har altid jeg har altid været vant til at lave, hvad skal man sige, en form for udviklingsarbejde. Og hvis jeg ikke skal tænke i sådan nogle baner jeg skal lave noget, som jeg ikke har prøvet før og tænke mig til noget, jeg ikke har arbejdet med før og tænkt på før. Hvis der kommer nogen og siger, at nu skal jeg lave noget, som jeg har gjort før, siger jeg, det kan jeg godt, men det vil bare se anderledes ud, fordi jeg har jo lært noget af det, som jeg har lavet engang og så har jeg fundet ud af, at det skal være anderledes, fordi jeg lærte noget dengang. Så det skal være anderledes, fordi jeg lærer noget. Så er det klart, at jeg er nødt til at lave det bedre. Den erfaring har jeg lært, at det kan gøres anderledes og bedre. Så når nogen beder mig om at lave en ting til, så bliver det altid forskelligt fra, hvad jeg har lavet før (griner). Fordi jeg har fundet ud af, at det der tænkte vi ikke godt nok på og det kommer der ikke mere af. Interviewer: Så der skal være en eller anden udvikling i opgaven? Medarbejder 6: Ja ja Interviewer: Har du planer for, hvad du skal lave, når du stopper helt med at arbejde?, ikke andet end de ting, jeg gør i dag. Det skal så bare være i større omfang. Så er der det ved det, at i min alder, så når man ikke så meget. Altså, ting som jeg for 10 år siden ville kunne klare på 1 time, det tager måske 3 timer nu, fordi jeg bliver træt eller sådan andet noget og gider ikke eller et eller andet. Så i virkeligheden så går tiden så går der meget lang tid på de ting, der før tog kort tid. Interviewer: Altså med dine hobbyer men ikke med dit arbejde? nej (griner). Det gør jeg måske nok. Det ved jeg ikke. Men jeg kan tydeligt mærke, men det er jeg ikke sikker på, at det har noget med alder at gøre, men jeg kan godt mærke, at når jeg arbejder og laver noget, så kan jeg sagtens komme på, specielt om natten, og det er ligesom, at jeg skal tænke meget over det, for at finde ud af det. Jeg er ikke så intelligent, så jeg lige meget det samme kan se det, men jeg skal tænke over det. Og det gør jeg så også. Bedre end de fleste. Men det tager tid at tænke. Der kan der godt gå flere dage med. Hvis jeg ser et eller andet, så kan jeg ikke lige overskue tingene med det samme, men når jeg arbejder med det, så kan jeg se så kommer det. Det ved jeg ikke, om det tager længere tid nu, end det gjorde før. Det kan såmænd godt være. Interviewer: Okay og når du siger, at du gerne vil fortsætte med at lave de ting, du gør nu, bare i større omfang, hvad er det så? Har du nogle bestemte hobbies, som du laver udover arbejdstiden? Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Interviewer: Altså, der er jo nogen, der går på åbent universitet og andre, som har to sommerhuse, som de skal pleje og mange børneørn Medarbejder 6: Ja ja, men det har jeg da også. Men jeg går ikke på åbent universitet, jeg går på folkeuniversitetet. Det er sådan en intelligent underholdning. Og det gør jeg selvfølgelig meget. Og har sommerhus og båd. Interviewer: Men var det sådan noget, du tænkte på? Medarbejder 6: Det vil det jo nok være det ved jeg ikke, om det vil være i større omfang. Det vil det måske nok. Interviewer: Ja, okay. Og hvad tror du, at du kommer til at savne ved arbejdslivet, når du så stopper helt engang? Medarbejder 6: At skulle tænke mig ordentligt om. Det tror jeg helt afgjort, at jeg ville komme til at mangle. Interviewer: Altså, at der er nogle betydningsfulde beslutninger? Medarbejder 6: Ja, altså tage at finde ud af nogle løsninger på sådan noget. Det synes jeg er sjovt og det er jeg ganske overbevist om, at det vil jeg komme til at savne. Interviewer: Ja, det kan man ikke lige sådan overføre på en eller anden hobby nødvendigvis Interviewer: Nej. Hvordan er dit arbejde vigtigt for dig udover, at det giver dig noget indkomst og nogle spændende opgaver? Medarbejder 6: Jamen det er jo det, der er det vigtige (griner). Det er det. For så vidt noget indkomst og at det giver noget interessant arbejde. Ja, noget interessant at beskæftige sig med. Interviewer: Ja, okay, så det er det der med tankevirksomhed? Medarbejder 6: Ja ja. Det er det. Som jeg sagde før, hvis jeg laver noget, som jeg ikke synes om, så vil jeg sandsynligvis holde op. Det er ikke til at holde ud. Interviewer: Ja, og hvornår oplever du at blive opslugt af dine arbejdsopgaver? Hvad er det for nogle processer, du sidder med? Side 3 af 8

4 Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Jamen det gør jeg, det er fordi jeg skal tænke på, hvordan tingene ter sig. Rent fysisk så skal jeg tænke. Det er det, der optager mig. Interviewer: Så det er måske, når du får stillet en opgave, at så skal du sætte dig ned og løse den? Medarbejder 6: Ja ja, så skal jeg finde ud af, hvordan den skal løses. Interviewer: Ja, okay. Oplever du, at de krav, der bliver stillet til dig fra din arbejdsgiver, de har ændret sig med alderen eller efter, at du er blevet senior? Medarbejder 6: Ja, kravene er ikke så store, som de var. Der er visse aktiviteter, og det var så det, jeg sagde med at lede projekter, det har jeg selv fravalgt. Men der er også nogle vi har nogle, i vores gruppe, nogle møder med virksomheder, hvor vi er mødeledere. Det er sådan nogle møder, der går på flere måder med risici og sikkerhed og farlige stoffer og dem har jeg næsten ikke nogle af mere. Der er man altså på hele tiden. Hele dagen. To dage. Fire dage. Interviewer: Så kravet om at tage sig af den del er der ikke længere? Er der nogen krav, der på den anden side er blevet højere, tænker du? Interviewer: Okay, der er ikke en forventning om, at du kan løse alting nu, fordi du har den viden og erfaring?, der er ikke nogen krav til det. Interviewer: Nej, okay. Hvordan oplever du arbejdstempoet og tidspresset her i COWI? Medarbejder 6: Altså til tider er der jo et højt arbejdstempo. Men for mange år, mange mange år, der lærte jeg at sige fra. Det vidste jeg udmærket godt. Hvis jeg havde nogle store arbejder, så lagde jeg en plan og sagde, at nu skulle jeg arbejde mange timer på den her og hvis der så kom nogle andre og sagde, at jeg skulle lave noget andet, så kunne jeg sige nej, fordi jeg havde lavet en plan. Så jeg sagde fra, hvor ellers typisk nogle ikke sagde fra. Det gjorde jeg, for jeg vidste, at hvis jeg ikke sagde fra, så kunne jeg ikke sove om natten, fordi jeg tænkte på, hvordan jeg skulle klare det ene og det andet. Jeg har altid sagt fra. Det gør ikke noget, for jeg får ikke noget det kan godt være en gang imellem, at nogen siger, jeg skal lave et eller andet, men så siger jeg bare nej, for så har jeg påtaget mig noget og så er det det, jeg gør. Men så kan min foresatte sige, at jeg skal lave det, men så er det deres ansvar, at jeg lægger det til side. Jeg påtager mig ikke mere end jeg kan indenfor min arbejdstid. Interviewer: Okay, og det er accepteret at sige fra? Medarbejder 6: Stort set, ja ja. Interviewer: Okay, og hvornår oplever du så, at det kan blive nødvendigt at stå til rådighed udenfor arbejdstid eller at skulle arbejde lidt over? Medarbejder 6: Jo jo, det kan godt ske. Men så er det fordi, at det er interessant. Det kan selvfølgelig godt ske. Men det er bare ikke det, der præger det. Men når det sker, så gør jeg det selvfølgelig. Både fordi jeg synes, at det er interessant og fordi trods alt, at firmaet gerne ønsker det. Interviewer: Er det noget, som har ændret sig, efter at du er blevet senior? Altså, står du mere eller mindre til rådighed? Eller skal du arbejde mere eller mindre udenfor arbejdstid?, det tror jeg ikke. Jeg skal ikke arbejde udenfor kontortid. Interviewer: Var forventningen omkring det større, da du var yngre? Medarbejder 6: Ja, det var det. Det var det. Interviewer: Okay, og var det primært, fordi du havde flere timer og sad med mere eller hvad tænker du, at det skyldes? Medarbejder 6: Ja, da var der forventninger til det. I en anden alder, så kan man mere (griner). Interviewer: Okay, så det har været meget fint, at det har der været forståelse for fra COWIs side? Medarbejder 6: Ja ja. Interviewer: Okay, oplever du, at du har indflydelse på dine arbejdsopgaver? Altså hvordan du løser dem, hvornår du løser dem eller er der nogen, der blander sig? Medarbejder 6: Hvordan jeg løser dem, det gør jeg suverænt. Men hvad var det mere, at du sagde? Hvordan jeg løser dem, det gør jeg suverænt. Interviewer: Og altså hvornår og hvordan du tilrettelægger dem? Altså sådan et helt procesforløb? Medarbejder 6: Jamen normalt, så de opgaver jeg har, de er ikke så lange, typisk kan de strække sig over 2 uger. Og så laver jeg dem stort set kontinuerligt i den periode. Det er klart, at der også kommer andre ting ind i det, fordi der er naturligt en anden, der skal kontrollere det. Det kan jo ikke bare vente til, at jeg er færdig. Så kommer det selvfølgelig ind imellem, det er klart. Noget der altid kommer ind imellem, det er noget, der er mere interessant. Interviewer: Okay, og er det noget, som du bestemmer, om det er interessant eller er det lederen, der bestemmer det? Medarbejder 6: Ja ja, der er kun en, som bestemmer, om det er interessant, og det er mig (griner). Interviewer: Okay, oplever du også tilstrækkelige beføjelser i forhold til det ansvar, du har på de projekter, du sidder med? Side 4 af 8

5 Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Nej, det gør jeg nok ikke. Men da jeg nu siger, at jeg suverænt beslutter, hvordan de skal løses, så er der også nogle ting, der gør, at så har jeg jo også nogle beføjelser. Nemlig til at sige, at sådan skal det gøres. Men jeg har ikke ret meget mere kontakten med vores kunder. I virkeligheden er der nogle, der kommer til mig og siger nu har vi fået den her opgave og kan du hjælpe os eller jeg hører om det og siger av, det er noget for mig. Interviewer: Okay, så førhen havde du måske mere direkte kundekontakt? Medarbejder 6: Ja. Det er netop også sket for lang tid siden, at de kunder, som jeg har, dem har jeg overflyttet til nogle andre. Også fordi så slap jeg for det administrative og nogle småting og almindelig vedligeholdelse af nogle ting. Småopgaver for de kunder der, det var ikke interessant (griner). Interviewer: Okay, så nu har du nemmere ved kun at plukke det ud, der er spændende? Medarbejder 6: Ja ja. Det var mere, da jeg begyndte at gå ned i tid, så vippede jeg det over til en mine kollegaer (griner) Interviewer: Og det er der forståelse for? Medarbejder 6: Ja, så har jeg så ikke den grundkontakt. Det er så dem, der har den. Og så får jeg så opgaver derfra i stedet for. Der er selvfølgelig også nogle gange noget, der haster, det må jeg også lave, det er klart. Det gør jeg også. Interviewer: Oplever du, at du altid klart ved, hvad der er dine arbejdsopgaver og din rolle i projekterne? Medarbejder 6: Ja ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jamen det er jo, fordi jeg siger, jeg sidder og arbejder alene og så får jeg en opgave og så ser jeg på den og så er det mig, der vurderer, hvad der skal gøres og ikke gøres. Interviewer: Okay, så det er ligeså meget, fordi du selv vælger, hvad dine roller er og så afklarer I det sammen? Så det er ikke ligeså meget, at der kommer en chef og siger jeg forestiller mig, at du tager dig af den her del? Medarbejder 6: Jo, jo det kunne jo godt være, men den del, som jeg siger, at den tager jeg mig af, så gør jeg det jo suverænt, ikke. Interviewer: Og det er så noget, der har ændret sig i takt med, at du har fået lov til kun at sidde med noget interessant? nej, sådan har det altid været. Der er nogen, der kommer med en opgave til mig, og så tager jeg den til mig og så laver jeg den suverænt. Hvad skal jeg sige? Nu bruger jeg det udtryk der. Så er det mig, der laver den opgave og jeg finder ud af, hvordan jeg laver den opgave. Stort set. Interviewer: Okay, det er jo spændende nok, at det ikke er noget, der er kommet senere. Det har du kunne styre sådan og sige, at det er det her, jeg gerne vil. Oplever du nogen gange, at der er blevet stillet modsatrettede krav i projekterne? Medarbejder 6: Arh, det synes jeg ikke. Det er sjældent, meget sjældent. Interviewer: Okay, og hvordan oplever du det med samarbejde her? Nu siger du, at du sidder meget selv med din del, men er der mulighed for at få støtte og sparring ved sine kollegaer? Medarbejder 6: Ja, absolut. Absolut. Altså, der er vedkommende jeg har været mentor for, vi sidder lige ved siden af hinanden og han er helt nogen ting, har han ikke noget kunnen eller beregningsværktøj sådan noget jeg styrede før og nu er det overlagt til ham og det har udviklet sig så meget, at jeg ikke kan bruge det så godt og så bruger jeg selvfølgelig ham til det. Interviewer: Ja, og hvordan er det med det sociale i din afdeling? Er der et godt socialt fællesskab der, hvor du sidder? Medarbejder 6: Arh, jeg synes ikke, at det er specielt godt. Interviewer: Har det altid været sådan eller har det noget at gøre med, at det er blevet lagt sammen og flyttet rundt? Medarbejder 6: Ja, selvfølgelig. Det at det er lagt sammen, det er rigtig nok, fordi nogle af dem, som jeg har et socialt fællesskab med, dem har jeg arbejdet med før og de arbejder nogle andre steder nu. Og det er ellers det gode sociale netværk her i huset. Interviewer: Altså arbejder de andre steder i andre virksomheder eller andre steder i COWI? Medarbejder 6: I huset ja. Interviewer: Okay, så der er ikke så meget sådan deromkring, hvor du sidder?, det er blevet splittet op. Interviewer: Hvad betyder samværet for dig med dem, som så sidder rundt omkring i huset? Hvad betyder det for dig i dit arbejdsliv? Medarbejder 6: Det betyder ikke noget i mit arbejdsliv. Stort set ikke. Men det er da et socialt netværk alligevel, ikke. Men det gør det næsten ikke. Interviewer: Okay, så det er ikke dem, som du bruger til sparring? nej, slet slet ikke. Interviewer: Er der situationer, hvor du har oplevet både, at dit privatliv har gået ud over dit arbejdsliv, men også at dit arbejdsliv har gået ud over dit privatliv igennem årene? Side 5 af 8

6 Medarbejder 6: Ja, det [lang tænkepause]. Ja, det har jeg da, men det er så lang tid siden, synes jeg, at det har været sådan. Interviewer: Okay, så det er noget, der bliver bedre med alderen? Medarbejder 6: Ja, det kan godt være, at det er noget, der er blevet bedre med alderen. Det er sikkert rigtigt. Interviewer: Okay, oplever du, at der er brug for dig her i COWI? Oplever du, at der bliver sagt noget fra ledelsens side omkring at beholde seniorer? Medarbejder 6: Ja, det synes jeg nok. Det gør jeg så absolut. Føler jeg, at det er påskønnet, at jeg arbejder. Også fordi jeg tager mig af nogle opgaver, som ingen andre kan løse. Interviewer: Så du er svær at erstatte måske? Medarbejder 6: Ja, det kan andre nok også. Men det bliver i hvert fald påskønnet, fordi der ikke er mange, der kan det og måske er der ikke nogen, der kan det. Interviewer: Og hvordan foregår det? Hvordan oplever du påskønnelsens? Medarbejder 6: Hvad skal jeg sige. Indimellem når man taler sammen. Interviewer: Ja, så der er ikke sådan fra ledelsens side, at de siger noget om, hvor vigtige seniorer er som medarbejdere? nej, det er bare sådan nogle udtalelser indimellem, når man taler sammen på den ene eller den anden måde. Interviewer: Oplever du også, at din nærmeste leder roser og påskønner dit arbejde? Medarbejder 6: Det er min nærmeste leder, jeg taler om. Interviewer: Okay, har du oplevet det også fra ledere på højere niveauer? Medarbejder 6: Altså, jeg har oplevet det fra min nærmeste leder, der er min sektionsleder, og så fra min sektionschef, min afdelingschef. Interviewer: Okay, og det er de to lederniveauer, der er tættest på dig, ikke? Medarbejder 6: Ja ja Interviewer: Har du noget at gøre med den ledelse, der sidder længere oppe?, overhovedet ikke. Interviewer: Okay, så de er ikke nogen, der blander sig i afdelingens arbejde? Interviewer: Oplever du, at du kan få den hjælp og støtte, som du har brug for fra din nærmeste leder til at løse dine opgaver? Medarbejder 6: Ja ja, det gør jeg absolut. Interviewer: Og er det så dig, der går til dem eller dem, der går til dig? Medarbejder 6: Det er mig, der går til dem. Interviewer: Ja, foregår det i dagligdagen eller er det sådan noget ved de større projekter? nej, den støtte som jeg skal have altså i virkeligheden, så er der engang imellem, at jeg er nødt til at diskutere nogle tekniske problemer eller sådan noget lignende, måske mest fordi jeg skal vende det med nogen, diskutere det med nogen. Det kan jo godt give inspiration. Det gør jeg så med ham, som jeg tidligere var mentor for og min afdelingschef. Det er der brug for engang imellem. Det skal diskuteres, fordi det kan godt være, for at jeg ikke skal køre hen ad et vildspor, så jeg ikke kommer på gale veje. Det kan godt tænkes. I hvert fald er det godt, måske bare at verificere noget (griner). Interviewer: Oplever du også, at din nærmeste leder engagerer sig i din faglige udvikling? Eller har du haft brug for noget efteruddannelse og nogle kurser de seneste år?, det er meget lang tid siden, at jeg har fået efteruddannelse. Interviewer: Okay, er det så efter eget ønske eller er det bare sådan, at det har været?, det er ikke efter eget ønske. Men det kan jeg da godt forstå, altså jeg ved ikke jeg finder det naturligt, at der ikke er efteruddannelse på det niveau, jeg er. For så vidt kunne det godt være altså nogen, de giver altså ledelsesværktøjet, vi har, Cockpit hedder det, det har jeg simpelthen bare fravalgt at lære. Det orkede jeg ikke at sætte mig ind. Det er ikke interessant. Det er også derfor, at jeg ikke er projektleder, fordi dengang vi indførte det, der interesserede det mig ikke. Meget af det er også noget med at kunne huske. Man skal kunne huske, at tingene skal gøres sådan. Der ligger ikke en, hvad skal jeg sige, en tilstrækkelig logisk måde at gøre det på. Man skal huske, at man skal finde ting der og der og der. Og det kan jeg ikke. Og det er typisk for sådan nogle i min alder. Vi kan ikke huske sådan noget. Interviewer: Men det er meget sådan en teknisk ting at skulle lære, hvis det var. Altså, hvis du skulle have nogen kurser eller efteruddannelse? Medarbejder 6: Ja ja. Så er det bare for at bruge vores interne værktøjer i COWI. Side 6 af 8

7 Interviewer: Men det har været fint, at du har sagt det fra? Så der har ikke været brug for det? Medarbejder 6: Ja ja, det har været fint. Interviewer: Har du fået anden efteruddannelse?. Arh, det er meget lang tid siden. Interviewer: Oplever du, at der i COWI er en tradition for at tage sig af dem, der har færre kræfter, som har været syge eller sygemeldte eller folk, der er blevet meget ældre og stadig gerne vil være på arbejdspladsen? Medarbejder 6: Om der er en tradition, for at tage sig af dem? Interviewer: Ja, at beholde dem på arbejdspladsen og finde arbejdsopgaver til dem? Medarbejder 6: Ja, det gør COWI. Det synes jeg absolut, at COWI gør. Der er en af mine kollegaer, som fik en hjerneblødning, som slet ikke var ansat i COWI på det tidspunkt, men en kollega, som jeg havde som kunde. Men efter den hjerneblødning blev han ansat i COWI på meget reduceret tid. Det synes jeg da var fint. Interviewer: Tænker du, at det er en rummelig arbejdsplads? Medarbejder 6: Ja, det tror jeg. Så mange tilfælde kender jeg ikke. Men jeg ved, at der er nogle seniorer, som også er her og vi er ikke blevet bedt om at gå. Interviewer: Har du oplevet situationer, hvor du har følt dig stresset på arbejdet? Medarbejder 6: Ja, det kan jeg sagtens. Hvis jeg ikke lige kan finde ud af, hvordan jeg skal løse mine opgaver, altså finde ud af, hvordan jeg skal løse et bestemt problem, så tænker jeg over det hele natten og får ikke sovet. Men det er for at kunne løse det. For jeg tænker over, hvordan jeg skal løse det. Interviewer: Okay, er det noget, der har ændret sig? Er det blevet værre eller bedre? Medarbejder 6: Det tror jeg faktisk ikke, at det er. Men jeg har ikke opgaver, som, hvad skal jeg sige, hvor jeg er i tidsnød. Det har jeg ikke. Jeg bliver ikke stresset af, at jeg skal nå så meget, som jeg ikke kan nå. Det gør jeg slet ikke. Det er kun det, at jeg tænker på, hvordan skal jeg løse det her, hvordan skal jeg finde en løsning på det her. Det tænker jeg meget på. Jeg tænker, at der må være en løsning på det her eller også tænker jeg, er det rigtigt det her. Interviewer: Men der kan man sige, at det er jo så også i høj grad fordi, du selv sidder med det alene? Du skal vel komme med løsningerne også?, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, at det er noget, der kommer af, at man tænker på det og skal have det med. Man skal kunne se en mening, en sammenhæng og en indflydelse fra andre ting også. Der er noget, der kan influere også. Og det skal man have med i sin løsningsmodel. Dét her kan influere på det, dét her kan influere på det og det hér kan influere på det (flytter hænderne rundt på bordet). Interviewer: Okay, nu sagde du, at der ikke nødvendigvis var så godt sammenhold i afdelingen, har du oplevet, at der har været konflikter?, det har jeg ikke. Interviewer: Hverken kollegaerne imellem eller mellem kollegaer og ledelse? Medarbejder 6: [Lang tænkepause]. Jo, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, at der har været. Der har været konflikt. Min tidligere sektionsleder og nuværende afdelingsleder, nuværende afdelingschef kunne ikke have min sektionsleder. Der var konflikt. Interviewer: Men det var meget på lederniveau? Var det noget som medarbejderne var involveret i? Medarbejder 6: Ja. Ja vi vidste det jo godt, men jeg synes ikke, at vi ellers var involveret i det. Interviewer: Nu har jeg nogle sidste spørgsmål til afrunding, som er nogle lidt større fluffy spørgsmål omkring arbejdsmiljøet i COWI og kulturen. Hvad forstår du ved, når man snakker om psykisk arbejdsmiljø? Hvad tænker du, at det dækker over? Medarbejder 6: [Lang tænkepause] Jeg tror jeg mener, at det dækker over, hvordan vi opfører os overfor hinanden. Jeg tror i høj grad, at det må være det. Det vil jeg faktisk sige. Det vil jeg tro. Interviewer: Hvad tænker du så, at et godt psykisk arbejdsmiljø er? Medarbejder 6: Ja det er så et miljø, hvor vi ikke påvirker hinanden negativt eller eventuelt kan kritisere eller bede nogle andre om at gøre et eller andet, som irriterer hinanden. At vi irriterer andre. Interviewer: Oplever du, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø i COWI? Medarbejder 6: Ja. Det opfatter jeg. Interviewer: Er det noget, du tænker har ændret sig i løbet af den tid, du har været her?, jeg synes, at det har været udmærket hele tiden. Interviewer: Okay, og hvordan oplever du, at COWI som arbejdsplads har indflydelse på din lyst til at fortsætte med at være på arbejdsmarkedet? Medarbejder 6: Den synes jeg er god. Det er derfor, at jeg har arbejdet her og synes, at det sjovt. Den vil jeg betragte som positiv i høj grad. Side 7 af 8

8 Interviewer: Ja, kunne du forestille dig, at du var på en anden arbejdsplads og at det så ikke nødvendigvis ville give dig lyst til at fortsætte? Medarbejder 6:Det kunne jeg ikke svare på. Det har jeg ikke behov for at tænke på. Interviewer: Jamen, så har jeg ikke flere spørgsmål. Har du nogen spørgsmål eller noget, som du vil tilføje?. Interviewer: Jamen så vil jeg sige tusind tak for din tid. Side 8 af 8

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Transskribering af interview m. Åse, 10.april på COWI s hovedkontor i Lyngby. Interviewer: Medarbejder 3: Interviewer: Medarbejder 3: Interviewer:

Transskribering af interview m. Åse, 10.april på COWI s hovedkontor i Lyngby. Interviewer: Medarbejder 3: Interviewer: Medarbejder 3: Interviewer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Transskribering af interview m. Åse, 10.april på

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Transskribering af interview m. Ane 2, 10.april på COWI s hovedkontor i Lyngby. Interviewer: Medarbejder 2: Interviewer: Medarbejder 2: Interviewer:

Transskribering af interview m. Ane 2, 10.april på COWI s hovedkontor i Lyngby. Interviewer: Medarbejder 2: Interviewer: Medarbejder 2: Interviewer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Transskribering af interview m. Ane 2, 10.april

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen

Red Barnets Venskabsfamilier - Dokumentation og evaluering 2008 Bilag 2.3: Interview med xxx Foretaget 26. november 2008 af Mille Buch-Andersen xxx er 22 år og bor i Ringsted. Han er bror til yyy, som blev interviewet umiddelbart før xxx. De bor 5 minutters gang fra hinanden. xxx bor alene, hans kæreste er flyttet en måneds tid før. Jeg kontaktede

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013

Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Bilag J Transskription af interview med Hassan den 12. november 2013 Kursiv:

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Individ og fællesskab

Individ og fællesskab INDIVIDUALITET I DET SENMODERNE SAMFUND Individ og fællesskab - AF HENNY KVIST OG JÓRUN CHRISTOPHERSEN I forholdet mellem begreberne individ og fællesskab gælder det til alle tider om at finde en god balance,

Læs mere

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå

Asger kan høre Fars travle skridt i lejligheden, imens han spiller sit yndlingsspil på computeren. I spillet skal Asger styre en dreng, der skal nå »Kom nu, Asger! Det går ikke, at jeg kommer for sent på arbejde igen.«far er stresset og styrter rundt i hele lejligheden efter et eller andet meget vigtigt, som han sikkert ikke engang selv ved, hvad

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens

Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Interview med anæstesisygeplejerske Ane Rie Carstens Dato: 7. November 2011 Interviewer: Hvis vi lige til at starte med må få dit fulde navn? Sygeplejerske: Ja, det er Rie Carstens. Eller Ane Rie Carstens.

Læs mere

Interview med Jørgen Schøler Cheflæge Hospitalsenheden Horsens.

Interview med Jørgen Schøler Cheflæge Hospitalsenheden Horsens. BS: Værdiskabelse I sundhedsvæsenet gennem IT (Forklaring af værdi). JS: Den diskussion er jeg jo jævnligt inde i og det er fordi jeg tror på at det med at skabe værdi for IT altså en væsentlig del af

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

BLIV VEN MED DIG SELV

BLIV VEN MED DIG SELV Marianne Bunch BLIV VEN MED DIG SELV - en vej ud af stress, depression og angst HISTORIA Bliv ven med dig selv - en vej ud af stress, depression og angst Bliv ven med dig selv Copyright Marianne Bunch

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Tæl dig til et fokuseret liv

Tæl dig til et fokuseret liv Artikel Tæl dig til et fokuseret liv To gange tyve minutter på en pude hver dag kan hjælpe med at fokusere mere på den opgave, man er i gang med. Zen-meditation giver ro både på arbejde og i privatlivet.

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Bilag 2B. Transskription af interview

Bilag 2B. Transskription af interview Bilag 2B Transskription af interview, men øhm, velkommen til. R: Jo, tak. I: Nu ved jeg ikke. Du har hørt lidt om det her projekt? R: Jo, Mads han skrev lidt.. R: Hurtig besked hvad det drejede sig om..

Læs mere

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1

Interview med kommunaldirektøren om professionalisme i ledelse og ledelsesudfordringer 1 1 Indledning Har du lyst til at læse lidt om dine øverste lederes tanker om ledelse og professionalisme? Så har du her 7 dugfriske sider, baseret på et interview den 8. december 2014. Interviewet var en

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Bilag nr. 8: Interview med Lars

Bilag nr. 8: Interview med Lars Bilag nr. 8: Interview med Lars I: Se Lasse du tegnede denne her tegning i går. Kan du huske det? I: Kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvad der er på den? 5 L: Det det mig og min far på vej

Læs mere

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste

SEX-panel. Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste SEX-panel Where the unrevealed is being revealed! Vores debattører for denne gang: Kirsten Berthelsen (19 år) 1. G Straight, har en kæreste Avaruna Mathæussen (17 år) 2. KLM2 Straight, single Kristian

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit

1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit 1. Steen: Og det her, det er mest for formalianerne til at starte med, men du skal vide, at du bliver optaget på bånd, og så skal jeg vide, hvad dit navn er hvad dit kunstner navn er, som det kaldes? 2.

Læs mere

Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup...

Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup... Vindeltrappen Snørre: Mine knæ er lavet af gele, det har jeg godt fortalt dig, ikke? Jo. Snørre: De svupper for hvert trin. Svabersvejsersvup... svup... svup... svup... Så længe de svupper, knækker de

Læs mere

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) - med supplerende skemaer til brug ved seniorsamtaler (SUS) og lederudviklingssamtaler (LUS). I dette dokument er samlet alle skemaer, hjælpespørgsmål, vejledning

Læs mere

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet?

I: Man er altså mere bevist om, hvor spillet vil have én hen og de mål der er i spillet? Spilundersøgelse 1.2: Interview med Brian og Liv efter spiltest d.13/4-2010 B: Der var det du snakkede om med byrummet. Det er en ny måde at prøve at bruge byrummet på, men man er ikke så opmærksom på,

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Informant 1. Meningskondenseret og kategoriseret transskription. Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1

Informant 1. Meningskondenseret og kategoriseret transskription. Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1 Informant 1 Meningskondenseret og kategoriseret transskription Obligatoriske aktiviteter/pligter I1.1..Jeg fik hurtigt mange opgaver, alt for mange som jeg slet ikke skulle have og et meget større ansvar

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs

Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs Høreforeningen i Go morgen Danmark 3. marts 2015 Sæt verden på lydløs Transskription af indslaget fra TV2 Værtsoplæg: En undersøgelse viser af ca. 500.000 danskere har tinnitus, altså konstant hylen for

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 19. s. e. Trin. - 11. oktober 2015 - Haderslev Domkirke kl. 10.00 3 31-518 / 675 473 435 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus (2,1-12): Da

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

De tror de kan gå på vandet om konstruktion af ungdom, (mis)tillid og normale risici. Ph.d. Mette Lykke Nielsen mln@dpu.dk

De tror de kan gå på vandet om konstruktion af ungdom, (mis)tillid og normale risici. Ph.d. Mette Lykke Nielsen mln@dpu.dk De tror de kan gå på vandet om konstruktion af ungdom, (mis)tillid og normale risici Ph.d. Mette Lykke Nielsen mln@dpu.dk Mette Lykke Nielsen, Morten: Jamen den ene lærling han trådte på en stige der lå

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016

Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet. Mens Health Week 2016 Hvad ønsker mænd af sundhedsvæsenet Mens Health Week 2016 Det empiriske fundament Feltbesøg på fire virksomheder City Renovation, Alfa Laval, Arla og Stiholt Enkeltinterviews 22 informanter Ovenstående

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 19.APRIL 2015 2.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh.10,11-16 Salmer: 749,331, Sin pagt i dag,441,2 Hvordan lød mon verdens første spørgsmål? Det kan I jo tænke lidt over

Læs mere

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5

Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Samtaleredskab - kompetencekort Redskab 5 Formål Kortene kan bruges til at starte en fælles drøftelse om hinandens arbejdsområder og udviklingsønsker, gennem at give indblik i, hvad der optager ens kollegaer

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE?

FYRET FRA JOBBET HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? FYRET FRA JOBBET HVAD BETYDER EN FYRING FOR DIG? HVORDAN KAN DU FORVENTE AT REAGERE? HVORDAN KOMMER DU VIDERE? Jeg er blevet fyret! Jeg er blevet opsagt! Jeg er blevet afskediget! Det er ord, som er næsten

Læs mere