Selvevalueringsrapport HHX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevalueringsrapport HHX"

Transkript

1 2021 Selvevalueringsrapport HHX AALBORG HANDELSSKOLE - SEPTEMBER 2021, UDARBEJDET AF REKTOR, CHARLOTTE KOLDSØ 4

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Kvalitetsmål Indikatorer på kvalitet Kvalitetsberetning for HHX skoleåret 2020/ Opgørelse af kvalitetsmål Opsamling på indikatorer for kvalitetsmål skoleåret 2020/2021 for HHX Kvalitetsberetning for HHX-enkeltfag og GSK skoleåret 2020/ Kvalitetsmål skoleåret 2020/2021 for HHX-enkeltfag og GSK (fjernundervisning) Evaluering af undervisningsforløb HHX-enkeltfag og GSK Handleplan for skoleåret 2021/ handlingsplan for undervisningsforløb på HHX-enkeltfag og GSK Handlingsplan for undervisningsforløb på HHX fuldtidsuddannelse

3 1. Formål I henhold til Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser (BEK nr. 497 af 18/05/2017) 60. Kvalitetssystemet skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering og den løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Stk. 2. Institutionens kvalitetssystem skal fastlægge en procedure for inddragelse af elever/kursister og lærere og skal omfatte selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes/kursisternes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse. udarbejdes der en selvevalueringsrapport for skoleåret 2020/2021 for Aalborg Handelsgymnasium og HHXenkeltfag samt GSK. Rapporten tager udgangspunkt i de kvalitetsmål og indikatorer, som er formuleret i Aalborg Handelsskoles overordnede kvalitetspolitik og som tilsiger, at gennem arbejdet med kvalitet, der er et strategisk, systematisk og kontinuerligt arbejde med evaluering og opfølgning/udarbejdelse af handleplaner, ønsker vi til stadighed at forbedre kvaliteten i alle AH s ydelser. Kvalitetsarbejdet bidrager således til at opnå den ønskværdige fremtid og viser sig bl.a. som et resultat af uddannelsernes indhold, undervisningsmaterialet, medarbejdernes kompetencer, de fysiske rammer og andre forhold, der påvirker læringsoplevelsen. 2. Kvalitetsmål Kvalitetsmål for Aalborg Handelsgymnasium, HHX-enkeltfag samt GSK er formuleret i Aalborg Handelsskoles Kvalitetspolitik, som udtrykkes gennem nedenstående målsætningerne: 1. At eleverne forud for opstart på AH har fået den fornødne vejledning og information, således de har træffer det for den enkelte rette uddannelsesvalg. 2. At eleverne/kursisterne er motiverede og aktive i deres uddannelse. 3. At eleverne har et minimum af fravær i deres tid på AH. 4. At eleverne/kursisterne fastholdes i deres uddannelse. 5. At eleverne/kursisterne opnår høje faglige niveauer. 6. At eleverne motiveres til videre uddannelse eller praktik efter deres uddannelse på AH (målet er, at HHX-eleverne efterfølgende læser videre, og eud/eux-eleverne fortsætter i praktik efter afsluttet grundforløb). 7. At eleverne/kursisterne udtrykker tilfredshed med deres uddannelse undervejs. 8. At AH til stadighed formår at være en attraktiv uddannelsespartner for de unge såvel som kursisterne/virksomhederne i skolens geografiske dækningsområde. 9. At AH til stadighed formår at udvikle sig til erhvervslivets behov og have uddannelser tæt på erhvervslivet. 10. At AH til stadighed gennemfører udviklingsprojekter, som har værdi for eleverne/kursisterne, virksomhederne og udviklingen af uddannelserne. 2.1 Indikatorer på kvalitet For at kunne se udviklingen i kvalitetsmålene, er det nødvendigt med nogle valide indikatorer på kvalitetsmålene. Indikatorerne vil aldrig være et perfekt kvalitetsmål, eksempelvis kan en elev godt være fagligt dygtig, men samtidig få en forholdsvis lav eksamenskarakter grundet nervøsitet eller uheld i eksamenssituationen. Indikatorerne er dog et godt udgangspunkt for vurdering af kvalitetsmålene og det videre arbejde hermed. 2

4 Kvalitetsmål 1. At eleverne forud for opstart på AH har fået den fornødne vejledning og information, således de har træffer det for den enkelte rette uddannelsesvalg. 2. At eleverne/kursisterne er motiverede og aktive i deres uddannelse. 3. At eleverne har et minimum af fravær i deres tid på AH. 4. At eleverne/kursisterne fastholdes i deres uddannelse. 5. At eleverne/kursisterne opnår høje faglige niveauer. 6. At eleverne motiveres til videre uddannelse efter deres uddannelse på AH. 7. At eleverne/kursisterne udtrykker tilfredshed med deres uddannelse undervejs. 8. At AH til stadighed formår at være en attraktiv uddannelsespartner for de unge såvel som kursisterne/virksomhederne i skolens geografiske dækningsområde. 9. At AH til stadighed formår at udvikle sig til erhvervslivets behov og have uddannelser tæt på erhvervslivet. 10. At AH til stadighed gennemfører udviklingsprojekter, som har værdi for eleverne/kursisterne, virksomhederne og udviklingen af uddannelserne. Indikator på kvalitetsmålet Lavt frafald på studiets første måneder Eleverne svarer positivt på deres motivation i elevtilfredshedsmålingen (ETU en) og i undervisningsevalueringen. Eleverne svarer positivt på deres motivation i elevtilfredshedsmålingen (ETU en) og i undervisningsevalueringen. Højt karakterniveau målt ift. socioøkonomisk reference En lav fraværsprocent Et lavt frafald og en høj gennemførselsprocent Højt eksamensresultat målt ift. socioøkonomisk reference Høj overgang til videregående uddannelse fra HHX Højt niveau i elevtilfredshedsmålingen (ETU) Stor tilfredshed med undervisningen i undervisningsevalueringen Mange ansøgninger om optagelse på en af vores uddannelser ift. ungdomsårgangens størrelse Eleverne svarer positivt hertil i ETU en. Til stadighed projekter, der er relevante for at udvikle skolen. 3

5 3. Kvalitetsberetning for HHX skoleåret 2020/ Opgørelse af kvalitetsmål Nedenfor er resultaterne for kvalitetsmålene opgjort i skoleåret 2020/2021: Kvalitetsmål At eleverne forud for opstart på AH har fået den fornødne vejledning og information, således de træffer det for den enkelte rette uddannelsesvalg. Indikator på kvalitetsmålet Lavt frafald på studiets første måneder Resultat i 2020/2021 Resultat i 2019/2020 Saxogade: Elever, der startede i 2020: 229 Elever efter endt grundforløb: 225 Frafald af tilmeldte elever: 8 Tilgang af nye elever: 4 Nettofrafald gennem grundforløb: 4 elever Turøgade: Elever, der startede i 2020: 389 Elever efter endt grundforløb: 377 Frafald af tilmeldte elever: 25 Tilgang af nye elever: 13 Nettofrafald gennem grundforløb: 12 elever Saxogade: Elever, der startede i 2019: 200 Elever efter endt grundforløb: 191 Frafald efter grundforløb: 9 elever Turøgade: Elever, der startede i 2019: 324 Elever efter endt grundforløb: 313 Frafald efter grundforløb: 11 elever Eleverne svarer positivt på deres motivation i elevtilfredshedsmålingen (ETU en) og i undervisningsevalueringen. ETU: Jeg er motiveret for undervisningen Svarfordeling Saxogade: Saxo Landstal Helt enig 16% 12% Delvist enig 49% 43% Hverken enig eller uenig 25% 31% Delvist uenig 8% 10% Helt uenig 2% 4% ETU: Jeg er motiveret for undervisningen Svarfordeling Saxogade: Saxo Landstal Helt enig 11% 10% Delvist enig 37% 37% Hverken enig eller uenig 40% 38% Delvist uenig 9% 12% Helt uenig 3% 3% 4

6 Undervisningsevaluering Jeg er motiveret for at lære i faget Undervisningsevaluering Jeg er motiveret for at lære i faget Saxogade: 3,25 Saxogade: 3,4 ETU: Jeg er motiveret for undervisningen Svarfordeling Turøgade: ETU: Jeg er motiveret for undervisningen Svarfordeling Turøgade: Turø Landstal Helt enig 13% 12% Delvist enig 47% 43% Hverken enig eller uenig 30% 31% Delvist uenig 8% 10% Helt uenig 3% 4% Turø Landstal Helt enig 8% 10% Delvist enig 31% 37% Hverken enig eller uenig 42% 38% Delvist uenig 15% 12% Helt uenig 4% 3% Undervisningsevaluering Jeg er motiveret for at lære i faget Undervisningsevaluering Jeg er motiveret for at lære i faget Turøgade: 3,15 Turøgade: 3,13 At eleverne/kursisterne er motiverede og aktive i deres uddannelse. Eleverne svarer positivt på deres motivation i elevtilfredshedsmålingen (ETU en) og i undervisningsevalueringen. ETU: Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det Svarfordeling Saxogade: Saxo Landstal Helt enig 12% 10% Delvist enig 41% 39% Hverken enig eller uenig 29% 32% Delvist uenig 13% 14% ETU: Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det Svarfordeling Saxogade: Saxo Landstal Helt enig 10% 10% Delvist enig 30% 29% Hverken enig eller uenig 37% 37% Delvist uenig 17% 18% 5

7 Helt uenig 5% 5% Helt uenig 6% 6% Svarfordeling Turøgade: Turø Landstal Helt enig 10% 10% Delvist enig 42% 39% Hverken enig eller uenig 31% 32% Delvist uenig 13% 14% Helt uenig 5% 5% Svarfordeling Turøgade: Turø Landstal Helt enig 9% 10% Delvist enig 25% 29% Hverken enig eller uenig 35% 37% Delvist uenig 21% 18% Helt uenig 9% 6% Højt karakterniveau målt ift. socioøkonomisk reference Saxogade 2021: Socioøkonomisk reference: ikke offentliggjort endnu Eksamensresultat: ikke offentliggjort endnu Turøgade 2021: Socioøkonomisk reference: ikke offentliggjort endnu Eksamensresultat: ikke offentliggjort endnu Saxogade 2020: Socioøkonomisk reference: ikke oplyst Eksamensresultat: ikke oplyst Turøgade 2020: Socioøkonomisk reference: ikke oplyst Eksamensresultat: ikke oplyst 6

8 At eleverne har et minimum af fravær i deres tid på AH. En lav fraværsprocent HHX samlet fravær: 5,9% Saxogade: Samlet alle årgange: 5,8% 1G: 4,0% 2G: 6,0% 3G: 8% Turøgade: Samlet alle årgange: 5,9% 1G: 4,5% 2G: 6,2% 3G: 7,6% HHX samlet fravær: 7,6% Saxogade: Samlet alle årgange: 6,5% 1G: 5% 2G: 6,2% 3G: 8,6% Turøgade: Samlet alle årgange: 8,3% 1G: 5,8% 2G: 7,6% 3G: 12,1% At eleverne/kursiste rne fastholdes i deres uddannelse. Et lavt frafald og en høj gennemførselsprocent Årgang 18/19 (nyeste tal) Saxogade: Gennemførte uddannelsen: 86% Turøgade: Gennemførte uddannelsen: 84% Landsgennemsnit: Gennemførte uddannelsen: Endnu ikke oplyst på uvm.dk Frafald første skoleår: Saxogade: Årgang 2019/2020 Afbrød første år: 4,5 % Heraf skiftede 3,5% uddannelse og % gik ud af uddannelsessystemet Årgang 2017/18 (Nyeste tal) Saxogade: Gennemførte uddannelsen: 82% Afbrød første år: 5% Turøgade: Gennemførte uddannelsen: 82% Afbrød første år: 6% Landsgennemsnit: Gennemførte uddannelsen: 83% Afbrød første år: 8% Turøgade: Årgang 2019/2020 Afbrød første år: 7,8% 7

9 Heraf skiftede 5,6% uddannelse og 2,2% gik ud af uddannelsessystemet Landsgennemsnit: Årgang 2019/2020 Afbrød første år: 7,7% At eleverne/kursiste rne opnår høje faglige niveauer. At eleverne motiveres til videre uddannelse efter deres uddannelse på AH. At eleverne/kursiste rne udtrykker tilfredshed med deres uddannelse undervejs. Højt eksamensresultat målt ift. socioøkonomisk reference Høj overgang til videregående uddannelse fra HHX Er i gang med en videregående uddannelse to år efter endt studentereksamen Højt niveau i elevtilfredshedsmåling en (ETU) Saxogade 2020: Socioøkonomisk reference: ikke oplyst Eksamensresultat: ikke oplyst Turøgade 2020: Socioøkonomisk reference: ikke oplyst Eksamensresultat: ikke oplyst Saxogade: Årgang 2018/19: 56,5% Turøgade: Årgang 2018/19: 61,4% Landsgennemsnit: 60,9% ETU: Jeg er glad for at gå i skole Svarfordeling Saxogade: Svar Saxo Landstal Helt enig 39% 33% Delvist enig 45% 49% Hverken enig eller uenig 9% 13% Delvist uenig 4% 4% Helt uenig 2% 2% Saxogade 2019: Socioøkonomisk reference: 7,1 Eksamensresultat: 7,2 Turøgade 2019: Socioøkonomisk reference: 6,8 Eksamensresultat: 6,9 Saxogade: Årgang 2017/18: 67% Turøgade: Årgang 2018/19: 57% Landsgennemsnit: 61% ETU: Jeg er glad for at gå i skole Svarfordeling Saxogade: Svar Saxo Landstal Helt enig 34% 26% Delvist enig 45% 45% Hverken enig eller uenig 15% 19% Delvist uenig 5% 8% Helt uenig 1% 3% 8

10 Stor tilfredshed med undervisningen i undervisningsevaluerin gen Svarfordeling Turøgade: Svar Turø Landstal Helt enig 39% 33% Delvist enig 46% 49% Hverken enig eller uenig 11% 13% Delvist uenig 3% 4% Helt uenig 1% 2% Undervisningsevaluering: Undervisningen motiverer mig Saxogade: 3,25 Turøgade: 3,15 Svarfordeling Turøgade: Svar Turø Landstal Helt enig 29% 26% Delvist enig 40% 45% Hverken enig eller uenig 20% 19% Delvist uenig 8% 8% Helt uenig 4% 3% Undervisningsevaluering : Undervisningen motiverer mig Saxogade: 2,87 Turøgade: 2,60 Undervisningsevaluering: Jeg får et godt fagligt udbytte i faget Undervisningsevaluering: fagligt udbytte i faget Saxogade: 3,26 Turøgade: 3,16 Saxogade: 3,25 Turøgade: 3,11 9

11 At AH til stadighed formår at være en attraktiv uddannelsespartner for de unge såvel som kursisterne/virksomhederne i skolens geografiske dækningsområde. Mange ansøgninger om optagelse på en af vores uddannelser ift. ungdomsårgangens størrelse årige i region Nordjylland 2020: Prioritetsansøgninger i 2020: Saxogade: 226 elever Elever, der startede: 229 Turøgade: 368 elever Elever, der startede: årige i region Nordjylland 2019: Prioritetsansøgninger i 2019: Saxogade: 221 elever Elever, der startede: 200 Turøgade: 391 elever Elever, der startede: 324 At AH til stadighed formår at udvikle sig til erhvervslivets behov og have uddannelser tæt på erhvervslivet. Eleverne svarer positivt hertil i undervisningsevalueringen. Andel af 1. prioritetsansøgere ift. antallet af årige i regionen: 2,9% Undervisningsevaluering: Jeg oplever, at der inddrages relevante problemstillinger fra erhvervslivet i undervisningen Saxogade: 2,96 Turøgade: 2,90 Andel af 1. prioritetsansøgere ift. antallet af årige i regionen: 3,0% Undervisningsevaluering: Jeg oplever, at der inddrages relevante problemstillinger fra erhvervslivet i undervisningen Saxogade: 2,87 Turøgade: 2,75 At AH til stadighed gennemfører udviklingsprojekter, som har værdi for eleverne/kursisterne, virksomhederne og udviklingen af uddannelserne. Til stadighed projekter, der er relevante for at udvikle skolen. HHX fik tildelt midler fra region Nordjylland til udviklingsprojekt inden for Sprog og Kultur. HHX deltager i et projekt finansieret med midler fra region Nordjylland inden for Bæredygtighed. Sprog og Kultur projektet færdiggøres i efteråret Projektet skydes i gang efteråret

12 3.2 Opsamling på indikatorer for kvalitetsmål skoleåret 2020/2021 for HHX Overordnet set tegner data ift. kvalitetsmålene et billede af, at HHX-uddannelsen på Aalborg Handelsgymnasium præsterer godt ift. kvalitetsmåltallene. Der har især været en positiv udvikling i nøgletallene i Turøgade, men generelt må det siges, at være en flot udvikling, idet eleverne og underviserne gennem skoleåret har været begrænset af Corona-restriktioner. I forhold til sidste års evalueringsrapport, hvor der var et opmærksomhedspunkt ift. undervisningsevalueringen vedrørende spørgsmålet: Jeg oplever, at der inddrages relevante problemstillinger fra erhvervslivet i undervisningen, er det særdeles positivt at konstatere, at på trods af at undervisningen har været Corona-ramt, så er der fremgang på begge afdelinger ift. dette evalueringsspørgsmål. Man kunne ellers godt have forestillet sig, at begrænsninger ift. besøg, oplæg mv. fra virksomheder ville have fået indflydelse på nøgletallet, så stor ros til underviserne, som det er lykkes under de unormale undervisningsrammer at inddrage relevante problemstillinger i undervisningen. Ligesom sidst år viser elevernes trivselsmåling gode resultater, og det er positivt, at frafaldet af elever fortsætter den aftagende tendens. Den modsatrettede udvikling i nøgletallet vedr. overgangsfrekvens til videregående uddannelser er imidlertid overraskende. Saxogade, der typisk har ligget over landsgennemsnittet i overgangsfrekvens, ligger forholdsvist lavt. Overgangsfrekvensen i Turøgade er gået i modsat retning, idet overgangsfrekvensen til videregående uddannelser nu for Turøgade ligger på niveau med landsgennemsnittet, hvor det tidligere har ligget lavere. Udviklingen i dette nøgletal skal derfor undersøges nærmere, så der kan iværksættes effektive handlinger ift. hertil. Strategiarbejdet ifm. Aalborg Handelsskole reviderede strategi er igangsat. Meget af arbejdet blev imidlertid sat i bero pga. Corona. Derfor er mange af initiativerne overført til skoleåret 2021/ Kvalitetsberetning for HHX-enkeltfag og GSK skoleåret 2020/ Kvalitetsmål skoleåret 2020/2021 for HHX-enkeltfag og GSK (fjernundervisning) Aalborg Handelsskole udbyder både HHX-enkeltfag og GSK som fjernundervisning via afdelingen på Langagervej. Aktiviteten har været stigende igennem de seneste år, og vi forventer, at aktiviteten fortsat vil stige de kommende år, idet alle ungdomselever har oplevet fjernundervisning i forbindelse med COVID-19 nedlukninger i 2020 og

13 Følgende fagniveauer tilbydes i dag som HHX-enkeltfag: Afsætning A og B International økonomi B Dansk A Informatik B Engelsk A Matematik A, B og C Erhvervsjura C Organisation C Finansiering B og C Samfundsfag C Historie B Tysk A og B Innovation C Virksomhedsøkonomi A og B I tabellen nedenfor ses udviklingen i årselever på HHX-enkeltfag Antal HHX-årselever 15,9 23,8 15,8 31,5 33,5 I samarbejde med Nørresundby Gymnasium tilbydes ligeledes fagniveauer inden for GSK. Følgende fag tilbydes i dag som GSK: Dansk A Engelsk A, B og C Historie A og B International økonomi B Matematik A, B og C Samfundsfag A, B og C Tysk A, B og C Virksomhedsøkonomi B og C I tabellen nedenfor ses udviklingen i årselever på GSK Antal GSK-årselever 3,3 3,4 4,2 14,5 16,5 12

14 4.2 Evaluering af undervisningsforløb HHX-enkeltfag og GSK Aalborg Handelsskole har hidtil ikke gennemført struktureret evaluering af enkeltfag via fjernundervisning. I løbet af 2. hal vår 2021 vil der blive udarbejdet en spørgeramme, som vil blive anvendt som standard til alle elevforløb fra 1/ Spørgerammen vil indeholde følgende: 1. Hvilket fag følger du? 2. På hvilket fagniveau? 3. Jeg blev godt modtaget på fjernundervisningsforløbet? 4. Jeg har været motiveret for at lære faget? 5. Jeg har fået tilpas med introduktion, vejledning og feedback fra min underviser i løbet af undervisningsforløbet? 6. Jeg oplever, at der inddrages relevante problemstillinger fra erhvervslivet i undervisningen? 7. Jeg har fået et godt fagligt udbytte af undervisningsforløbet? 8. Jeg vil overveje at tage et andet fjernundervisningsforløb hos Aalborg Handelsskole? Ud fra evalueringen vil der fremadrettet blive udarbejdet konkrete kvalitetsmål og handleplan for at indfri målsætningerne inde for fjernundervisningen. 13

15 5. Handleplan for skoleåret 2021/ handlingsplan for undervisningsforløb på HHX-enkeltfag og GSK I forhold til kvalitetsarbejdet på HHX-enkeltfag og GSK skal der fremadrettet gennemføres struktureret undervisningsevalueringer. Der skal ligeledes registreres data ift. gennemførselsprocent på de enkelte hold. I forhold til kvalitetsarbejdet vil der derudover være fokus på nedenstående aktiviteter: Skærpet information omkring fjernundervisning til potentielle elever forud for uddannelsesstart Øgede SPS-indsatser Øget opfølgning på studieaktivitet Kvalitetsmål Aktivitet Indsats Ansvarlig og Involverede At eleverne forud for Skærpe Vejleder ringer op til Ansvarlige: opstart på AH har fået informationen om krav til elever, der ønsker Studievejlederne den fornødne vejledning elevforudsætninger og tilmelding til forløbet. I og information, således studieaktivitet forud for samtalen drøftes de har træffer det for elevernes opstart forudsætninger og den enkelte rette forventninger til studieaktiviteten uddannelsesvalg. Målsætning Målsætningen er bedre at forventningsafstemme eleverne inden opstarten af uddannelsesforløbet. Det er et fuldtidsstudie, hvor der forventes studieaktivitet inden for normal arbejdstid. At eleverne/kursisterne fastholdes i deres uddannelse. Procedure-beskrivelse for SPS arbejdet Retningslinjer for SPS indsatser over for eleverne samt beskrivelse af et typisk SPS forløb fra afdækning af behov til afslutning af uddannelsesforløb. Ansvarlige: SPS vejledere og udd.chef. Deltagere: Studievejledere, administration og undervisere Beskrivelsen skal bl.a. indeholde hvor eleven skal henvende sig, hvorledes elevens behov afdækkes, hvordan der ansøges, bestilling af hjælpemidler, planlægning og gennemførsel af støttetimerne, orientering af undervisere, forløbsbeskrivelse og indberetning. 14

16 At eleverne/kursisterne fastholdes i deres uddannelse. Mentor-modul i læringsplatformen Moodle Opbygning af mentormodul i Moodle. Modulet er nu klar til brug. Vejledere, coach og undervisere kan se elev-aktivitet i Moodle på samtlige fag. Mulighed for at opsætte alerts på elever. Muligheder for kommunikation. Ansvarlig: IT-pædagogisk vejleder Deltagere: SPS vejledere, undervisere og udd.chef Målsætningen er at underviserne langt tidligere får identificeret de elever, der ikke er studieaktive. Herved kan vi iværksætte indsatser der skal medføre, at eleverne både kommer i gang med og fuldfører uddannelsesforløbet. 5.2 Handlingsplan for undervisningsforløb på HHX fuldtidsuddannelse På baggrund af de opnåede kvalitetsmål for skoleåret 2020/2021 er nedenstående handleplan udarbejdet for skoleåret 2021/2022. Kvalitetsmål At eleverne/kursisterne er motiverede og aktive i deres uddannelse. Indikator på kvalitetsmålet Eleverne svarer positivt på deres motivation i elevtilfredshedsmålingen (ETU en) og i undervisningsevaluering en. Handleplan for indikator 2020/2021 Årgangssamtaler som opfølgning på ETU samt Faglærer opfølgning på undervisningsevaluering. Eleverne skal opleve, at der lyttes til deres evaluering. Ligeledes er det vigtigt, at der foretages en forventningsafstemning mellem undervisere og elever. Evaluering af effekt ift. handlinger Der blev gennemført klassevise samtaler ift. ETU i 2020/2021, som gav god indsigt for såvel elever, lærere og ledelse. Initiativet fastholdes det kommende skoleår Handleplan for indikator 2021/2022 Klassevise samtaler som opfølgning på ETU samt Faglærer opfølgning på undervisningsevalueri ng. Eleverne skal opleve, at der lyttes til deres evaluering. Ligeledes er det vigtigt, at der foretages en forventningsafstemning 15

17 Elevernes motivation for skolearbejdet hænger sammen med deres trivsel på skolen. Der nedsættes en strategiudviklingsgruppe, der har fokus på: Øge antallet af fællesskabende aktiviteter for at fastholde elever og skabe gode sociale og faglige fællesskaber, også efter skoletid Sikre tilbud om alkoholfrie aktiviteter Øge antallet af aktiviteter på tværs af klasser og årgange Indsatsen har været udfordret pga. Corona. Initiativerne videreføres i det kommende skoleår, da det sociale liv på gymnasiet er efterspurgt af eleverne. mellem undervisere og elever. Elevernes motivation for skolearbejdet hænger sammen med deres trivsel på skolen. Arbejdet fortsættes ift. Øge antallet af fællesskabende aktiviteter for at fastholde elever og skabe gode sociale og faglige fællesskaber, også efter skoletid Sikre tilbud om alkoholfrie aktiviteter Øge antallet af aktiviteter på tværs af klasser og årgange Højt karakterniveau målt ift. socioøkonomisk reference Strategiudviklingsgruppe er nedsat med det formål at understøtte faggrupperne i at anvende data fra STIL ift. at følge op på elevernes præstationer. Der kan findes nyttig viden omkring eleverne, når eksamensresultater splittes ud på køn, adgang fra 9./10. klasse mv. Dette arbejde skal være med til at kvalificere faggruppelærernes Ny funktionsbeskrivelse for faggruppearbejdet er udarbejdet. Det kommende skoleår skal ledelsen følge op på, hvorvidt alle faggrupper får løst de opgaver, det forventes af dem. Derudover er der for første gang udarbejdet rapporter vedr. gennemsnitlige resultater for Indsatsen med faggruppernes arbejde med data fortsættes i 2021/2022. Alle faggrupper skal gennemgå fagets data. Referat sendes til ledelsen, der følger op. 16

18 At eleverne har et minimum af fravær i deres tid på AH. En lav fraværsprocent pædagogiske og didaktiske overvejelser inden for faget. Elevernes motivation for skolearbejdet hænger sammen med deres trivsel på skolen. Der nedsættes en strategiudviklingsgruppe, der har fokus på: Øge antallet af fællesskabende aktiviteter for at fastholde elever og skabe gode sociale og faglige fællesskaber, også efter skoletid Sikre alkoholfrie aktiviteter Øge antallet af aktiviteter på tværs af klasser og årgange undervisningsevalueringern e hos underviserne. Ligeledes er der udarbejdet en rapport, der viser faggruppernes løfteevne. Saxogade og Turøgade: Har været udfordret pga. Corona. Indsatsen iværksættes i 2021/ Der nedsættes en strategiudviklingsgruppe, der har fokus på: Øge antallet af fællesskabende aktiviteter for at fastholde elever og skabe gode sociale og faglige fællesskaber, også efter skoletid Sikre alkoholfrie aktiviteter Øge antallet af aktiviteter på tværs af klasser og årgange HHX tror på en praksisnær læringstilgang hos eleverne. Derfor skal praksisnærhed styrkes gennem: partnerskabsaftaler med flere virksomheder, hvor begge parter aftaler omfang og indhold faggruppesamarbejde omkring praksisnær undervisning herunder En strategigruppe har arbejdet med netværk og samarbejde. Der er udformet en plan, men udfoldelse heraf blev desværre afbrudt af Corona Spørgsmål i spørgeskema til undervisningsevaluering en understøtter, at Strategigruppens arbejde fortsætter Sprogundervisernes projekt fortsætter i efteråret 2021, hvor det afsluttes. 17

19 At eleverne/kursisterne fastholdes i deres uddannelse. At eleverne/kursisterne opnår høje faglige niveauer. Et lavt frafald og en høj gennemførselsprocent Højt eksamensresultat målt ift. socioøkonomisk reference virksomhedsforedrag/bes øg Fastholdelse kræver høj faglig og social trivsel hos eleverne. Faglig trivsel hos eleverne kræver bl.a. høj faglighed hos underviserne samt tværfagligt indblik hos underviserne imellem. Der nedsættes strategiarbejdsgruppe, der har til formål at øge videndeling og styrkelse af kompetenceudvikling blandt underviserne ved at: Klarlægge hvilke pædagogiske områder/emner, der er behov for kompetenceudvikling inden for. Strategiudviklingsgruppe er nedsat med det formål at understøtte faggrupperne i at anvende data fra STIL ift. at følge op på elevernes præstationer. Der kan findes underviserne arbejder med praksisnær undervisning. Desuden er sprogunderviserne knyttet til et projekt, hvor der er fokus på praksisundervisning. Projektet er finansieret af region Nordjylland. Pædagogisk eftermiddage er i 2020/2021 fokuseret på virtuel undervisning. Igangsættelse af kompetenceudvikling i form af supervisionsgrupper blev udsat pga. Corona.. Indsatsen føres videre i 2021/2022 Ikke alle faggrupper fik arbejdet med indsatsen, men de som gjorde tilkendegav, at det gav værdi for dem at dykke ned i fagets data. Der ligger info Fastholdelse kræver høj faglig og social trivsel hos eleverne. Faglig trivsel hos eleverne kræver bl.a. høj faglighed hos underviserne samt tværfagligt indblik hos underviserne imellem. Supervisionsgrupper iværksættes i 2021/2022, der har til formål at øge videndeling og styrkelse af kompetenceudvikling blandt underviserne ved at: Klarlægge hvilke pædagogiske områder/emner, der er behov for kompetenceudvikling inden for Indsatsen med faggruppernes arbejde med data fortsættes i 2021/2022. Alle faggrupper skal gennemgå fagets data. Referat 18

20 nyttig viden omkring eleverne, når eksamensresultater splittes ud på køn, adgang fra 9./10. klasse mv. Dette arbejde skal være med til at kvalificere faggruppelærernes pædagogiske og didaktiske overvejelser inden for faget. Udvikling i indhold/form i brugen af interne prøver, der skal være med til at forberede eleverne på deres eksamener. gemt i data, der som minimum giver gode faglige og læringsdiskussioner i faggrupperne. Blev ikke gennemført pga. Corona. Indsatsen overføres til 2021/2022. sendes til ledelsen, der følger op og ledelsen evaluerer resultaterne med T-To-Go Guys. Udvikling i indhold/form i brugen af interne prøver, der skal være med til at forberede eleverne på deres eksamener. Kvalificering af studieplaner, så sammenhængskraften mellem fag og tværfaglige forløb styrkes og dermed i endnu højere grad understøtter elevens læring. Der gennemføres GRUSsamtaler med faggrupperne. Relevante emner for kvalitetsarbejdet på HHX sættes på dagsordenen til disse møder. Der er udarbejdet progressionsplan for HHXuddannelsen og revideret studieplan for studieområdet. GRUS-samtaler gennemført denne gang med fokus på karaktergivning. Evaluering og evt. revision af progressionsplan for HHX-uddannelsen samt studieplan for studieområdet. GRUS-samtaler gennemføres med fokus på 1. Den reviderede progressionsplan for HHX 2. Digital og virtuel undervisning fremadrettet 3. Socioøkonomisk reference samt undervisningsevaluering på faggruppeniveau 19

21 At eleverne motiveres til videre uddannelse efter deres uddannelse på AH. Høj overgang til videregående uddannelse fra HHX Corona betød virtuel information til eleverne ang. videreuddannelsesmulighede r. Der skal være fokus på, at eleverne informeres om deres muligheder samt deltager i relevante uddannelsesmesser eksempelvis deltagelse i regionens uddannelsesmesse skemamæssigt, så det bliver obligatorisk at deltage for eleverne. Skemalægningen blev gennemført og fremmøde blev registreret på uddannelsesmessen. Studiepraktik er muligt, men mange tager ikke imod. Dette tiltag skal revideres, da der var flere udfordringer ift. den først tænkte version. Eleverne skal også skemalægges mhp. deltagelse i regionsmessen i 2021/2022. Samme tilbud som i 2019/2020. Eleverne tilbydes mulighed for deltagelse i studiepraktik. At eleverne/kursisterne udtrykker tilfredshed med deres uddannelse undervejs. At AH til stadighed formår at være en attraktiv Højt niveau i elevtilfredshedsmålingen (ETU) Stor tilfredshed med undervisningen i undervisningsevaluering en. Mange ansøgninger om optagelse på en af vores Der nedsættes en strategiarbejdsgruppe, der har fokus på: Talentudvikling hos eleverne med det mål at gøre dem ekstra studieparate til næste skridt. Udfoldelse af gymnasiereformen gældende fra årgang 2017 betyder løbende evaluering og revision af læringstiltag. Konceptet for afholdelsen af Åbent Hus fungerer godt, Ledelsen har drøftet tiltag ift. Talentudvikling på HHX. Plan for Talentudvikling foretages i 2021/2022 Progressionsplan for HHXuddannelsen er udarbejdet samt studieområdeforløbet. Ledelsen har udarbejdet et koncept for Talentplan implementeres. Faggruppernes brug af progressionsplan for HHXuddannelsen evalueres 2021/2022. Evaluering og evt. revurdering af SO-forløb. Opfølgning og evaluering af arbejdet i 2021/

22 uddannelsespartner for de unge såvel som kursisterne/virksomheder ne i skolens geografiske dækningsområde. uddannelser ift. ungdomsårgangens størrelse men der skal stadig være fokus på udvikling af god markedsføring af HHX f. eks. tydelig tilknytning til det omkringliggende erhvervsliv. brobygningsforløb og grundskolesamarbejde, så indhold og markedsføring af HHX har det ønskede niveau. At AH til stadighed formår at udvikle sig til erhvervslivets behov og have uddannelser tæt på erhvervslivet. At AH til stadighed gennemfører udviklingsprojekter, som har værdi for eleverne/kursisterne, virksomhederne og udviklingen af uddannelserne. Eleverne svarer positivt hertil i ETU en. Til stadighed projekter, der er relevante for at udvikle skolen. Der nedsættes en strategiarbejdsgruppe, der skal kvalificere HHX s tiltag ift.: At undersøge muligheden for at hver studieretning kobles på 2 virksomheder gennem studieforløbet Der arbejdes videre med at udnytte læringspotentialet vha. digitaliserede undervisningsforløb Arbejdsgruppen har udarbejdet en handleplan over tiltag. Arbejdet blev afbrudt af Corona, hvorfor indsatsen udskydes til 2021/ Corona har medført, at alle undervisere har gennemført digitale undervisningsforløb. Ovennævnte indsats omkring kompetenceudviklingsforløb har bl.a. fokus på undervisernes digitales undervisningskompetencer. Strategiarbejdsgruppen fra 2020/2021 fortsætter deres arbejde i 2021/2022. Indsatsen omkring digitale undervisningsforløb fortsættes i 2021/2022. Verdensmål og bæredygtighed udvikler sig i disse år som en central grundpille for samfundet. Aalborg Handelsskole deltager i et regionsfinansieret projekt herom 7 HHX-undervisere er udvalgt til at deltage i projektet. 21

23 HHX har opnået regionsstøtte til et udviklingsprojekt Sprog og kulturforståelse. Region Nordjylland forudser mangel på arbejdskraft med sprogkompetencer, hvorfor projektets formål er at styrke elevernes interesse og praksisforståelse af, hvordan kommunikation på internationale sprog er en del af hverdagen hos erhvervsvirksomheder. HHX supplerer sit tilbud om internationale aktiviteter til eleverne. Udover tilbud om at gå i international klasse tilbydes eleverne fremover individuelle ophold i udlandet á tre ugers varighed. De første elever planlægges at sendes afsted i efteråret Regionsprojektet forløber planmæssigt, men er blevet forlænget pga. Corona. Tiltaget er oprettet og udbudt, men desværre ikke gennemført pga. Corona. Sprog og Kultur projektet færdiggøres i efteråret 2021 Indsatsen iværksættes i 2021/

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium

RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium RADAR for HANSENBERG Tekniske Gymnasium 2018 2021 Overordnet beskrivelse af opgaven Denne RADAR er udarbejdet for HBTGYM, på baggrund af RADAR 2015-18. RADARen for gymnasiets udvikling udarbejdes og implementeres

Læs mere

Beskrivelse af systemets principper

Beskrivelse af systemets principper Gribskov Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering Systemet er baseret på Lov om de gymnasiale uddannelser og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser. Relevante paragraffer fremgår

Læs mere

Kvalitetssystem Marts 2019

Kvalitetssystem Marts 2019 Kvalitetssystem Marts 2019 1. Indledning Dette dokument beskriver Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det fremgår heraf, hvordan EGG bidrager til opfyldelse

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM November 2018 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder 2017 bekendtgørelsens krav om fastlæggelse og anvendelse af et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling.

KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU KLASSENIVEAU ELEVNIVEAU. Opfølgningsplan. Selvevaluering. Evalueringer og dataindsamling. KVALITETSSYSTEM INSTITUTIONSNIVEAU Selvevaluering Opfølgningsplan KLASSENIVEAU Evaluering Opfølgning i klasseteams Evalueringer og dataindsamling Implementering ELEVNIVEAU Feedback Undervisning Evalueringssamtaler

Læs mere

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium

Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Evaluering og Kvalitetssikring på Rungsted Gymnasium Formålet med kvalitetssystemet på Rungsted Gymnasium er at medvirke til at skabe en åben evalueringskultur som er praktisk anvendelig. Hensigten er,

Læs mere

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel]

Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF. [Dokumentets undertitel] Kvalitetssystem 2019 TÅRNBY GYMNASIUM & HF [Dokumentets undertitel] TG S KVALITETSSYSTEM På TG ønsker vi med vores kvalitetssystem at forbedre kvaliteten gennem systematiske evalueringer. De løbende evalueringer

Læs mere

SELVEVALUERING GHG

SELVEVALUERING GHG SELVEVALUERING GHG 2017-18 I forbindelse med gymnasiereformen er der indført et nyt krav om, at gymnasierne som led i det samlede kvalitetsarbejde skal udarbejde en selvevaluering. Det fremgår af BEK nr.

Læs mere

Resultatmål 2017/ 18

Resultatmål 2017/ 18 Resultatmål 2017/ 18 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole

Kvalitetspolitik. For. Aalborg Katedralskole Kvalitetspolitik For Aalborg Katedralskole Indhold Formål side 1 Metode side 1 Værdier side 1 Visioner side 1 Målsætninger side 2 Metoder til kvalitetssikring side 3 Kvalitetsrapport side 5 Undervisningsevaluering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN

KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN KVALITETSRAPPORT 2018 HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM DORTHE HOWALT SØRENSEN HANSENBERG TEKNISKE GYMNASIUM Indholdsfortegnelse Indledning... 2 De retningsgivende mål for kvalitet på det gymnasiale område...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem

Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Aabenraa Statsskoles Kvalitetssystem Juni 2018 Aabenraa Statsskoles kvalitetssystem Kvalitet i uddannelsen har tre dimensioner: Den oplevede kvalitet hos elever, den faglige kvalitet og den organisatoriske

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2018-2019 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Kvalitetssystem på HTX Roskilde

Kvalitetssystem på HTX Roskilde Kvalitetssystem på HTX Roskilde Indledning Arbejdet med kvalitetssikring på HTX Roskilde har til hensigt: 1) Til stadighed at udvikle kvaliteten af skolens kerneydelser gennem systematiske regelmæssige

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Herningsholm Erhvervsgymnasium er udviklet på baggrund af bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017

Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser ESB-netværket 9. november 2017 Trine Rhein-Knudsen Læringskonsulent STUK trine.rhein-knudsen@stukuvm.dk Dagsorden Lovkomplekset og reformens intentioner Hvad

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole

Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Evaluering og kvalitetssikring på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole Indledning BG s kvalitets- og evalueringsplan udgør den overordnede ramme for arbejdet med kvalitets- og evalueringsarbejdet. Arbejdet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Indhold Herning Gymnasiums system til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering... 2 1. Baggrund og overordnet formål:... 2 2. Kvalitetsudvikling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2017-2018 29.09.2017 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019

SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 SELVEVALUERING Solrød Gymnasium juni 2019 Indledning Den årlige selvevaluering er skriftlig og drøftes i bestyrelsen. Selvevalueringen offentliggøres efterfølgende på skolens hjemmeside. Selvevalueringen

Læs mere

Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium Resultatkontrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2018-2019 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Handlingsplan HHX Indsatsområde/nyt initiativ: overordnet

Handlingsplan HHX Indsatsområde/nyt initiativ: overordnet Handlingsplan HHX Indsatsområde/nyt initiativ: overordnet Handelsgymnasiet ved Campus Vejle vil øge kvaliteten og med moderne og innovativ pædagogik fremstå som det førende gymnasium i Vejle hvor vore

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

MÅL OG RESULTATER i DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT For perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2017

MÅL OG RESULTATER i DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT For perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2017 MÅL OG RESULTATER i DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT For perioden den 1. januar 2017 til den 31. december 2017 Side 1 Bestyrelsens vurdering af målopfyldelse af de enkelte mål. Basisramme 2017: 1. Flere elever

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3

Indledning Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 Kvalitetssystem for Køge Gymnasium Indhold Indledning 2 1. Hvad evalueres og hvordan evalueres der på Køge Gymnasium? 3 1.1 Elevernes faglige niveau, trivsel og overgang til videregående uddannelse 3 1.1.1

Læs mere

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau

Elevernes/kursisternes personlige dannelsesproces Elevernes/kursisternes udvikling fra elever til studerende Elevernes/kursisternes faglige niveau System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering for Næstved Gymnasium og HF-kursus efter UVM's gymnasieog hf-bekendtgørelser ( 107-118/56-62) og bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 1 Indledning

Læs mere

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole

Evalueringsstrategi Evaluering og kvalitetssikring Nykøbing Katedralskole Nykøbing Katedralskoles evalueringsstrategi bygger på kravene i kapitel 11 i Lov om gymnasiale uddannelser (LOV nr 1716 af 27/12/2016) om kvalitetsudvikling samt på kravene i kapitel 1 i bekendtgørelsen

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017.

Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Evaluering af resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1.2017 31.12.2017 - godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017. Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem Erhvervsskolens bestyrelse og direktør

Læs mere

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk):

Konkrete mål Målepunkter (milepæle) Evaluering Vægt. Udvikling af det sproglige studieområde/fremmedsprogene. særligt fokus på tysk): Rektors resultatkontrakt 1. august 2017 31. juli 2018 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget er bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier.

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

SKOLE. Vurdér resultaterne

SKOLE. Vurdér resultaterne Vurdér resultaterne Dét viste ETU en De overordnede resultater i trivselsmålingen: Eleverne er godt tilfredse med det sociale miljø, egen motivation og underviserne (især i 2.g og 3.g.) Eleverne ønsker

Læs mere

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber

Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber Nordfyns Gymnasium Bestyrelsen Nye fællesskaber områder for perioden 2019 til 2022 Formål med de strategiske fikspunkter Oversigten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Oversigten skal understøtte

Læs mere

Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2017/2018

Bilag B: Konkrete indsatsområder for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2017/2018 Bilag B: Konkrete for Aalborg Handelsskole i skoleåret 2017/2018 Basisrammens 1. Overholdelse af skolens budget for 2017 Overholdelse af det budget for skolen, som bestyrelsen har godkendt, er væsentligt

Læs mere

KVALITETSBERETNING OG KVALITETSPLAN

KVALITETSBERETNING OG KVALITETSPLAN KVALITETSBERETNING OG KVALITETSPLAN Eleverne på hhx skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige

Læs mere

Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr :

Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr : Selvevaluering (jf. kvalitetsystemet) pr. 1.5.2019: ETU2018 Samlet resultat: lidt over landsgennemsnit og fremskridt siden sidste ETU = Meget tilfredsstillende. Undersøgelsen viser særligt potentiale for

Læs mere

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori.

Indledningsvist vil vi redegøre for baggrunden for projektet, hvorefter selve projektet præsenteres efter en forandringsteori. Projektbeskrivelse for Aarhus Handelsgymnasium, Vejlby Centervej: Projektet omhandler Socioøkonomiske faktorer og skolernes løfteevne. Projektet gennemføres på begge Handelsgymnasier. Denne beskrivelse

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser

Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER Implementering af gymnasiereformen for bestyrelser 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for reformen

Læs mere

Basisrammen ( kr.) Inden for basisrammen er indgået aftale om mål i forhold til skolens strategiske indsatsområder.

Basisrammen ( kr.) Inden for basisrammen er indgået aftale om mål i forhold til skolens strategiske indsatsområder. Horsens, 14. juni 2018 Hermed opgørelse af resultatkontrakt indgået mellem Bestyrelsen for Horsens HF & VUC og rektor Dinna Balling 19. september 2017 for perioden 1.8.2017 til 31.7.2018. Skolens vægtede

Læs mere

Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt Resultatlønskontrakt 2017 2018 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har i et brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens leder. Rektor forhandler efterfølgende

Læs mere

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi Evalueringsstrategi 2016-2017 Evalueringsudvalget Introduktion til evalueringsstrategien Vi vil levere den bedste undervisning og give eleverne de bedste læringsbetingelser. Vi arbejder løbende med at

Læs mere

System til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering Selvevaluering og opfølgningsplan

System til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering Selvevaluering og opfølgningsplan System til kvalitetssikring, resultatvurdering og evaluering Selvevaluering og opfølgningsplan 2018-2019 Den årlige selvevaluering og opfølgningsplan Skolens selvevaluering følger op på evaluérbare dele

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Opfølgningsplaner selvevaluering på Learnmark Horsens 2019

Opfølgningsplaner selvevaluering på Learnmark Horsens 2019 Opfølgningsplaner selvevaluering på Learnmark Horsens 2019 Selvevaluering med opfølgningsplaner Med afsæt i selvevaluering er der udarbejdet opfølgningsplaner, hvor indsatser er prioriteret. Selvevalueringer

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2018-19 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LOV nr. 1716 Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

KORT OG GODT. Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser. for erhvervsskolernes bestyrelser

KORT OG GODT. Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser. for erhvervsskolernes bestyrelser DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER Kort og OG godt -GYMNASIER om kvalitetsmål DANSKE i de ERHVERVSSKOLER gymnasiale uddannelser OG -GYMNASIER for erhvervsskolernes bestyrelser 1

Læs mere

Kvalitetsberetning 2016/17 og. Kvalitetsplan 2017/18. For HF og HF-enkeltfag

Kvalitetsberetning 2016/17 og. Kvalitetsplan 2017/18. For HF og HF-enkeltfag Kvalitetsberetning 2016/17 og Kvalitetsplan 2017/18 For HF og HF-enkeltfag 1.2 Eksamensresultat Tabel 1. Eksamensresultater på 2-årigt HF 2010 Ikke oplyst 6,1 5,9 2011 6,3 6,1 5,9 2012 6,9 6,2 5,9 2013

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Selvevaluering 2018 VID Gymnasier

Selvevaluering 2018 VID Gymnasier Selvevaluering 2018 VID Gymnasier VID Gymnasiers undervisningsfaglige grundlag (se næste side) ligger til grund for udvælgelse af nedenstående 3 konkrete indsatser, som VID Gymnasier vil arbejde med i

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt

Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt Målopfyldelse af rektors resultatlønskontrakt Nedenstående er et resumé af målopfyldelsen af den resultatlønskontrakt, der er indgået mellem bestyrelsen og rektor for skoleåret -2016. Indsatsområder A.

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2017-2018 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Udarbejdet for samarbejdsudvalget af ledelsen på BG Indholdsfortegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt for lærere... 3 Specielt for TAP

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Selvevaluering og opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser i skoleåret

Selvevaluering og opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser i skoleåret Selvevaluering og opfølgningsplan for de gymnasiale uddannelser i skoleåret 2018-19 Skoleåret 2018-19 var det første skoleår for den fusionerede Ribe Katedralskole, og året var præget af ombygning, nybygning

Læs mere

Opfølgningsplan. Det Blå Gymnasium, Business College Syd. Eksamensresultat hhx

Opfølgningsplan. Det Blå Gymnasium, Business College Syd. Eksamensresultat hhx Opfølgningsplan Det Blå Gymnasium, Business College Syd Eksamensresultat hhx 2015 Opfølgningsplan Baggrund for de iværksatte indsatser Elevernes eksamensresultater ved Det Blå Gymnasium, Business College

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI

AALBORG HANDELSSKOLE STRATEGI AALBORG HANDELSSKOLE Strategi 2019-2024 fastlægger retningen for de kommende fem år. Udviklingen går imidlertid stærkt, og meget kan ske i løbet af en femårsperiode. Skolens bestyrelse vil derfor i samarbejde

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Sønderborg Statsskole

Sønderborg Statsskole Sønderborg Statsskole Alment Gymnasium og HF-kursus Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-2019 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling

Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling December 2016 / opr. maj 2015 Evalueringsplan for Borupgaard Gymnasium - strategi, evaluering og kvalitetsudvikling Evalueringsplanen for Borupgaard Gymnasium beskriver de evalueringer, der udføres på

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium

KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING. På Tietgen Handelsgymnasium KVALITETSARBEJDE OG EVALUERING På Tietgen Handelsgymnasium 1 Indholdsfortegnelse Hvad betyder kvalitet for os?... 3 Kvalitet i hverdagen... 3 Sådan arbejder vi med resultatopfølgning og evaluering... 3

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2018/19

Rektors resultatlønskontrakt for 2018/19 Rektors resultatlønskontrakt for 2018/19 Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på (SG) samt understøtte rektors indsats for at opnå de opstillede mål for skoleåret

Læs mere

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning

Uddannelsesberetning Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Uddannelsesberetning 2016 Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Indhold 1. Målopfyldelse... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Uddannelsens rammer og støttefunktioner

Læs mere

Skriftlig evalueringspraksis

Skriftlig evalueringspraksis Skriftlig evalueringspraksis 2016-2019 Evalueringspraksis for beskriver, hvordan uddannelsens moduler evalueres. Evalueringspraksis beskriver desuden, hvordan evalueringsresultaterne analyseres, og hvordan

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt hhxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere