MATEMATIK A. Indhold. 92 videoer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATEMATIK A. Indhold. 92 videoer."

Transkript

1 MATEMATIK A Indhold Differentialligninger... 2 Differentialregning... 3 Eksamen... 3 Hvorfor Matematik?... 3 Integralregning... 3 Regression... 4 Statistik... 5 Trigonometriske funktioner... 5 Vektorer i 2D... 5 Vektorer i 3D videoer. 1

2 Differentialligninger 1. Introduktion til differentialligninger (00:09:09) - By: Jan Sørensen Giver en introduktion til differentialligninger og de forskellige nøglebegreber. 2. Grafisk løsning (00:04:56) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan få et grafisk overblik over en diffentialligning. 3. Tangent til løsningskurve (00:03:40) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan finde tangent til løsningskurven uden at løse ligningen. 4. Monotoniforhold (00:06:42) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner monotoniforhold på to forskellige ligninger uden at løse dem. 5. Ubestemt integral (00:06:21) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man løser det ubestemte intergral som en differentilligning af 1. orden. Den løses både med og uden lommeregner. 6. Separation af de variable (00:33:52) - By: Jan Sørensen Viser 3 eksempler på hvordan man bruger metoden separation af de variable. 7. Bevis for separation af de variable (00:08:51) - By: Jan Sørensen Giver beviset for seperation af de variable. 8. Lineæer af 1. orden med panserformlen (00:16:23) - By: Jan Sørensen Giver to eksempler på hvordan man udregner differentialligninger af 1. orden ved hjælp af panserformlen. 9. Bevis for panserformlen (00:08:46) - By: Jan Sørensen Giver beviset for panserformlen. 10. Specialtilfældene y'=ay og y'=ay+b (00:08:13) - By: Jan Sørensen Viser to beviser for to specialtilfælde, man ofte støder på. 11. Problemer med panserformlen (00:06:54) - By: Jan Sørensen Viser nogle eksempler på hvor panserformlen kommer til kort. 12. Gætteformlen (00:18:01) - By: Jan Sørensen Giver 3 eksempler på hvordan man bruger gætteformlen. 13. Bevis for gætteformlen (00:05:38) - By: Jan Sørensen Viser beviset for gætteformlen. 14. Den logistiske ligning (00:19:34) - By: Jan Sørensen Beskriver den logistiske ligning og giver et eksempel. 15. Bevis for den logistiske ligning (00:12:01) - By: Jan Sørensen Beviser den logistiske ligning. 16. Bevis for den logistiske ligning - ALTERNATIV (00:08:09) - By: Jan Sørensen Viser et alternativt bevis for den logistiske ligning. 17. Modellering (00:14:54) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opstiller en differentialligning til et praktisk problem. 2

3 18. Eksamensopgaver uden hjælpemidler (00:07:12) - By: Jan Sørensen Eksamen Eksamensopgaver uden hjælpemidler. 19. Eksamensopgaver med hjælpemidler (00:15:56) - By: Jan Sørensen Viser udregningerne af 4 eksamensopgaver med hjælpemidler. Differentialregning 1. Mundtlig eksamen (00:28:49) - By: Jan Sørensen Fortæller hvad man kan gøre for at forberede sig til den mundtlige eksamen, og hvad man kan gøre i forberedelsestiden, og til sidst, hvad man bør og ikke bør gøre til selve eksamen. Hvorfor Matematik? 1. Differentiation af brøk (00:13:42) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for regnereglen for differentieringen af en brøk. 2. Differentiation af x^n (00:06:11) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for at regnereglen for differentieringen af x^n også gælder for hele negative tal. 3. Differentiation af e^x og ln(x) (00:05:44) - By: Jan Sørensen Viser et bevis for at e^x differentieret giver e^x. 4. Differentiering af e^kx, a^x og x^a (00:08:36) - By: Jan Sørensen Viser beviser for differentiering af funktionerne e^kx, a^x og x^a 1. Matematik - derfor fysik (00:08:03) - By: Benjamin Benjamin, som læser fysik på universitetet, fortæller hvordan man kan bruge matematikken i konkrete fysiske problemer. 2. Matematik - derfor Kemi (00:06:36) - By: Nadia Viser hvordan en kemistuderende kan bruge matematikkens redskaber. Integralregning 1. Substitution i ubestemte integraler (00:24:13) - By: Jan Sørensen Viser en metode, kaldet substitution, der kan bruges til at løse visse ubestemte integraler. Giver også flere eksempler herpå. 2. Substitution i bestemte Integraler (00:14:19) - By: Jan Sørensen Viser en metode, kaldet substitution, der kan bruges til at løse visse integraler. Her er det de bestemte integraler, der bliver behandlet. 3

4 3. Partiel integration (00:18:29) - By: Jan Sørensen Regression Viser en anden måde at løse integraler på og giver eksempler herpå. 4. Integral som grænseværdi af en sum (00:13:21) - By: Jan Sørensen Forklarer om under-, over- og middelsum og forklarer om sammenhængen mellem disse og det bestemte integral. 5. Volumen af omdrejningslegeme (00:11:38) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner volumen af et omdrejningslegeme, der er drejet omkring x- aksen. 6. Eksempler på omdrejningslegemer (00:14:14) - By: Jan Sørensen Giver tre eksempler på beregning af volumen af omdrejningslegemer, og udleder bl.a. et par klassikere fra formelsamlingen. 7. Volumen af omdrejningslegeme om Y-aksen (00:16:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner volumen på omdrejningslegemer om Y-aksen. 8. En opgave i omdrejningslegemer (00:06:18) - By: Jan Sørensen Udregner en eksamensopgave om omdrejningslegemer. 1. Mindste kvadraters metode (00:09:55) - By: Jan Sørensen Viser teorien bag den bedste rette linje. 2. Minimum for funktion af 2 variable (00:07:47) - By: Jan Sørensen Et indblik i hvordan man minimerer to variable. 3. Formler til mindste kvadraters metode (00:14:22) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder to formler til Regression. 4. Regression eksempler (00:06:16) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner regressionslinjen uden lommeregner. 5. Determinationskoefficienten (00:08:31) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner determinationskoefficienten. 6. Regression, eksponentiel og potens (00:07:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan løse eksponentiel- og potens regression ved hjælp af lineær regressionsteori. 4

5 Statistik Vektorer i 2D 1. Middelværdi af stokastisk variable (00:06:30) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner middelværdien af en stokastisk variabel. 2. Middelværdi af binominal stokastisk variable (00:16:17) - By: Jan Sørensen Introducerer den binominale stokastiske variabel, og beviser at middelværdien er sandsynligheden gange antallet. Trigonometriske funktioner 1. Radianer (00:17:48) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man regner sinus, cosinus og tangens i radianer. Derudover viser filmen også graferne for de tre trigonometriske figurer. 2. Ligninger med sinus (00:12:27) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner fire ligninger med sinus. 3. Sinuskurver (00:28:25) - By: Jan Sørensen Viser flere forskellige måder at flytte en sinuskurve, og til sidst et eksempel hvor alle muligheder er i brug. 1. Vektorer i 2D: Intro (00:06:34) - By: Jan Sørensen Giver en kort beskrivelse af de emner, der bliver gennemgået under emnet "vektorer i 2D." 2. Vektorer i 2D: Regning med vektorer (00:27:17) - By: Jan Sørensen Giver en grundig introduktion til regneregler og beviser omkring vektorer. 3. Vektorer i 2D: Vektorer og punkter (00:13:57) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vektoren mellem to punkter. Derudover viser videoen hvordan man bruger indskudsreglen, stedvektor, og hvordan man finder midtpunktet. 4. Vektorer i 2D: Skalarprodukt (00:09:49) - By: Jan Sørensen Beviser skalarformlen, også kaldet prikformlen, og udregner forskellige eksempler. 5. Vektorer i 2D: Vinkel mellem vektorer (00:16:40) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vinklen mellem vektorer, og hvordan man kan bruge det til andre opgaver. 6. Vektorer i 2D: Projektion (04:00:00) - By: Jan Sørensen NB! Videoen er under redigering og vil blive uploadet snarest! 5

6 7. Vektorer i 2D: Tværvektor og determinant (00:13:50) - By: Jan Sørensen Definerer tværvektor og determinant og udregner en opgave. 8. Vektorer i 2D: Areal af parallelogram (00:11:11) - By: Jan Sørensen 13. Vektorer i 2D: Vinkel mellem linjer (00:09:19) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder viklen mellem linjer. 14. Vektorer i 2D: Afstand fra punkt til linje (00:09:55) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man kan udregne arealet af et parallelogram uden trigonometriske funktioner. 9. Vektorer i 2D: Linjens ligning (00:15:35) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder linjens ligning og regner derefter fire opgaver. 10. Vektorer i 2D: Linjens parameterfremstilling (00:11:11) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opskriver en linjes parameterfremstilling. Derefter udregnes fire opgaver. 11. Vektorer i 2D: Omskrivning mellem ligning og parameterfremstilling (00:04:51) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man omskriver en parameterfremstilling til en ligning og modsat. 12. Vektorer i 2D: Skæring mellem linjer (00:10:48) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringspunktet mellem to linjer, hvis man har liningerne eller parameterfremstillingerne eller en af hver. Viser hvordan man udregner afstanden mellem et punkt og en linje. Derefter bevises formlen. 15. Vektorer i 2D: Cirklens ligning (00:15:01) - By: Jan Sørensen Viser og beviser cirklens ligning, samt viser hvordan man kan omskrive visse ligninger til cirklens ligning. 16. Vektorer i 2D: Cirklens parameterfremstilling (00:06:09) - By: Jan Sørensen Forklarer og beviser hvordan man kan beskrive en cirkel ud fra en parameterfremstilling. 17. Vektorer i 2D: Punkt og cirkel (00:05:10) - By: Jan Sørensen Viser ved hjælp af et eksempel, hvordan man undersøger, hvor et punkt ligger i forhold til en cirkel. 18. Vektorer i 2D: Linje og Cirkel (00:18:22) - By: Jan Sørensen Forklarer om skæringer, herunder tangenter, mellem cirkler og linjer. Giver eksempler på bestemmelse af tangenter og beregning af skæringspunkter. 6

7 19. Vektorer i 2D: Cirkel og cirkel (00:09:39) - By: Jan Sørensen Viser ved hjælp af et eksempel, hvordan man udregner skæringspunkter mellem to cirkler. 20. Vektorer i 2D: Eksamensopgave uden hjælpemidler (00:07:35) - By: Jan Sørensen Viser opgaver fra den skriftlige eksamen uden hjælpemidler. 21. Vektorer i 2D: Eksamensopgaver med hjælpemidler (00:10:51) - By: Jan Sørensen Viser opgaver fra den skriftlige eksamen med hjælpemidler. Vektorer i 3D 1. Vektorer i 3D: Intro (00:15:35) - By: Jan Sørensen Giver en rumlig fremstilling af vektorer, linjer, kugler, planer og punkter i tre dimensioner. 2. Vektorer i 3D: Regning med vektorer (00:11:49) - By: Jan Sørensen Viser forskellige måder at regne med vektorer i 3D. 4. Vektorer i 3D: Skalarprodukt (00:07:47) - By: Jan Sørensen Beskriver skalarprodukt / prikprodukt 5. Vektorer i 3D: Vinkel mellem vektorer (00:07:12) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner vinklen mellem to vektorer i 3D, samt beviser formlen for dette. 6. Vektorer i 3D: Projektion (00:03:09) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner projektion af en vektor på en vektor i 3D, hvilket minder meget om fremgangsmåden i 2D. 7. Vektorer i 3D: Krydsprodukt, tværvektor og determinant (00:09:30) - By: Jan Sørensen Forklarer om krydsprodukt og forklarer hvorfor det ikke giver mening at tale om tværvektor og determinant i 3D. 8. Vektorer i 3D: Egenskaber ved krydsprodukt (00:21:47) - By: Jan Sørensen Viser og beviser en række egenskaber ved krydsprodukt. 9. Vektorer i 3D: Linjens parameterfremstilling (00:08:27) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man laver parameterfremstilling for en linje i tre dimensioner. 3. Vektorer i 3D: Vektorer og punkter (00:08:44) - By: Jan Sørensen Viser forskellige måder at regne med punkter og vektorer i 3D. 10. Vektorer i 3D: Skæring mellem linjer (00:14:10) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringen mellem to linjer i 3D. Giver også eksempler på linjer, der ikke skærer. 7

8 11. Vektorer i 3D: Vinkel mellem linjer (00:06:03) - By: Jan Sørensen Viser ud fra et eksempel hvordan man beregner vinklen mellem to linjer i 3D. 12. Vektorer i 3D: Afstand fra punkt til linje (00:07:30) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner afstanden fra et punkt til en linje når man kender linjens parameterfremstilling. 13. Vektorer i 3D: Planens ligning (00:13:54) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man opskriver planens ligning, og giver eksempler på opgaver. 14. Vektorer i 3D: Planens parameterfremstilling (00:10:38) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man laver planens parameterfremstilling. 15. Vektorer i 3D: Omskrivning mellem ligning og parameterfremstilling (00:06:26) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man omskriver planens ligning til en parameterfremstilling og omvendt. 16. Vektorer i 3D: Afstand fra punkt til plan (00:10:21) - By: Jan Sørensen 18. Vektorer i 3D: Vinkel mellem linje og plan (00:10:37) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner vinklen mellem linje og en plan, både som parameterfremstilling og ligning. 19. Vektorer i 3D: Skæring mellem planer (00:08:24) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder parameterfremstillingen på skæringlinjen mellem to planer. 20. Vektorer i 3D: Vinkel mellem planer (00:03:52) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder vinklen mellem to planer. 21. Vektorer i 3D: Kuglens ligning (00:07:54) - By: Jan Sørensen Viser kuglens ligning og hvordan man på baggrund af en ligning kan afgøre om det er en kugle. Til sidst viser filmen hvordan man kan bruge kvadratformlen til at omskrive til kuglens ligning. 22. Vektorer i 3D: Punkt og kugle (00:04:43) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man finder et punkts afstand fra kuglens centrum. Viser hvordan man beregner afstanden fra et punkt til et plan. 17. Vektorer i 3D: Skæring mellem linje og plan (00:13:29) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man beregner skæringen mellem linje og plan i 3D. 23. Vektorer i 3D: Linje og kugle (00:07:31) - By: Jan Sørensen Viser hvordan man udregner en linjes skæringspunkter med en kugle i 3D. 8

9 24. Vektorer i 3D: Plan og kugle (00:12:20) - By: Jan Sørensen Udregner skæringspunktet mellem kugle og plan. 25. Vektorer i 3D: Eksamensopgaver (00:05:14) - By: Jan Sørensen Regner to eksamensopgaver uden hjælpemidler fra en skriftelig eksamen. 26. Vektorer i 3D: Eksamensopgaver med hjælpemidliger (04:00:00) - By: Jan Sørensen NB! Videoen er under redigering og vil blive uploadet snarest! 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution HF & VUC Nordsjælland Hillerød afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Nihal Günaydin 1maA03

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Gert Friis Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 vinter VUC Vestegnen stx Mat A Gert Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Nihal Günaydin 1maA04

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF og VUC, Kolding Åpark 16, 6000 Kolding Uddannelse Flexhold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Kofi Mensah 7Ama1S15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2013/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen 7Ama1V13

Læs mere

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne

Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne Uddrag af studieordningen for Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 21 Matematik B Kurset svarer til det gymnasiale niveau B 21.2.2 Kernestof Kernestoffet er: regningsarternes hierarki, det udvidede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg GSK Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016/2017, eksamen maj-juni 2017 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forår 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Bo Løvschall

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014/ Januar 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår forår 2019, eksamen maj-juni 2019 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse STX Fag og niveau Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag:

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Jeg ønsker at aflægge prøve på nedenstående eksaminationsgrundlag. Jeg har foretaget ændringer i vejlederens fortrykte forslag: nej ja Dato: Underskrift HUSK at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Angela N.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse 414 Københavns VUC Stx Fag og niveau Matematik A (fra B til A) Lærer(e)

Læs mere

Ugesedler til sommerkursus

Ugesedler til sommerkursus Aalborg Universitet - Adgangskursus Ugesedler til sommerkursus Matematik B til A Jens Friis 12 Adgangskursus Strandvejen 12 14 9000 Aalborg tlf. 99 40 97 70 ak.aau.dk sommer Matematik A 1. Lektion : Mandag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: juni, 18 VUC Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 og maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC-Nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

ADGANGSKURSUS AALBORG UNIVERSITET. Formelsamling. Brush-up Flex

ADGANGSKURSUS AALBORG UNIVERSITET. Formelsamling. Brush-up Flex ADGANGSKURSUS AALBORG UNIVERSITET Formelsamling Brush-up Flex 2016 Indholdsfortegnelse 1. Brøkregning... 2 2. Parenteser... 3 3. Kvadratsætningerne:... 3 4. Potensregneregler... 4 5. Andengradsligninger...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/Juni 2018 Institution VUC Storstrøm.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj/Juni 2018 Institution VUC Storstrøm. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2018 Institution VUC Storstrøm Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Ali Karaman

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Marie Kruses Skole Stx Matematik B til A Mads Hoy Sørensen 3s og 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2019, eksamen maj / juni 2019 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Gert Friis Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Mat A Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik A Jan Houmann

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik niveau A Knud Søgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Klaus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

3m Undervisningsbeskrivelser matematik A maj-juni 2013 JE Marie Kruses Skole, side 1 af 19

3m Undervisningsbeskrivelser matematik A maj-juni 2013 JE Marie Kruses Skole, side 1 af 19 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Matematik A Jørgen Ebbesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Matematik Aa (et årig enkeltfag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Mads Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg STK Fag og niveau Matematik 0-A

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål 1: Funktioner

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål 1: Funktioner . Spørgsmål 1: Funktioner Gør rede for sætninger vedrørende andengradsfunktioner. Du skal herunder redegøre for differentiation af en andengradsfunktion, samt formlen til at beregne nulpunkterne for en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Matematik A Angela

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår forår19, eksamen S19 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Mads Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik A Peter Lundøer

Læs mere

MATEMATIK B. Videooversigt

MATEMATIK B. Videooversigt MATEMATIK B Videooversigt 2. grads ligninger.... 2 CAS værktøj... 3 Differentialregning... 3 Eksamen... 5 Funktionsbegrebet... 5 Integralregning... 5 Statistik... 6 Vilkårlige trekanter... 7 71 videoer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juli-august 2011 Institution Niels Brock Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Matematik - Niveau A Peter Harremoës GSK-hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2019 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold GSK Matematik B Sami Hassan Al-beik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010-2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Matematik A Katrine Oxenbøll Petersen (1.g + 3.g) Ole Schmidt (2.g) Hold 3b MaA 2012-2013

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2017 Institution Frederiksberg HF Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Matematik A Kasper Huss

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug.-Jun. 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2009 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Matematik

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål 1: Funktioner

Eksamensspørgsmål. Spørgsmål 1: Funktioner . Spørgsmål 1: Funktioner Gør rede for udvalgte sætninger vedrørende andengradsfunktioner. Du skal herunder redegøre for differentiation af en andengradsfunktion, samt formlen til at beregne nulpunkterne

Læs mere

Matematik A-niveau STX 1. juni 2010 Øvelse DELPRØVE 1 & DELPRØVE 2

Matematik A-niveau STX 1. juni 2010 Øvelse DELPRØVE 1 & DELPRØVE 2 Matematik A-niveau STX 1. juni 2010 Øvelse DELPRØVE 1 & DELPRØVE 2 -----------------------------------------------------DELPRØVE 1------------------------------------------------------- Opgave 1 - Reduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Matematik A Jesper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2012 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Htx Sukkertoppen,

Læs mere

MATEMATIK C. Videooversigt

MATEMATIK C. Videooversigt MATEMATIK C Videooversigt Deskriptiv statistik... 2 Eksamensrelevant... 2 Eksponentiel sammenhæng... 2 Ligninger... 3 Lineær sammenhæng... 3 Potenssammenhæng... 3 Proportionalitet... 4 Rentesregning...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj -Juni 2022 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Det Naturvidenskabelige Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår efterår18, eksamen V18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Frederiksberg HF Kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2Hf Matematik A, STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Erhvervsgymnasiet Grindsted HHX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2012-2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx Matematik A MT 3.a Matematik Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere