Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI FOREBYGGELSE OG REHABILITERING SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION DANSK NIVEAU C NATURFAG NIVEAU C AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Mål 1 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende viden om lovgivningen i sin 12 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven demonstrerer omfattende viden om lovene og kan anvende den relevant ift. borgeren/patienten. Derudover reflekterer og perspektiverer eleven situationen. udøvelse af faget. 7 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten og begrunde dette. 02 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten. Mål 2 Eleven kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til, hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. 2

3 Mål 3 Eleven kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten, samt begrunde og reflektere over betydningen heraf. Mål 4 Eleven kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. 7 Eleven kan forklare embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare embedslægens funktion og kan sætte den ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven har et omfattende kendskab til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere kritisk over deres betydning ift. borgerens/patientens situation. 7 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven kender til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere over dem ift. borgerens/patientens situation. 02 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. 3

4 Mål 5 Eleven kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Mål 6 Eleven kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. 12 Eleven har en omfattende viden om at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH, arbejdsmiljøcertificering og akkreditering og kan forklare og reflektere over SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan redegøre for og reflektere over patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare og begrunde, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og akkreditering og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare og begrunde patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare og reflektere over begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer omfattende viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare begrebet dokumentation og betydningen for samarbejdet, samt nævne eksempler på dokumentationsredskaber. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 4

5 Mål 7 Eleven kan forklare, hvordan sammenhængende borger- /patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra viden om opgavefordelingen inden for 12 Eleven kan forklare og reflektere over vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere omfattende kendskab til sundhedsaftalen, dens funktion samt forskellige patientforløb. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. sundhedssektoren. 7 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen og dens funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. Mål 8 Eleven kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 02 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven viser omfattende viden om forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer og kan reflektere over deres betydning for kulturen på arbejdspladsen samt egen rolle heri. 7 Eleven forstår og begrunder at forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle heri. 02 Eleven forstår at ledelsesform, værdier og samarbejde har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle hermed. 5

6 Mål 9 Eleven kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare socialog sundhedsassistentens rolle og 12 Eleven har et omfattende kendskab til og kan reflektere over begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven reflektere over, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. arbejdsområde i den forbindelse. 7 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare og begrunde, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. Mål 10 Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten som gruppeleder tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 02 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. 12 Eleven har omfattende kendskab til forskellige ledelsesteorier, og kan reflektere over deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 7 Eleven kender til forskellige ledelsesteorier og kan forklare deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 02 Eleven kan nævne forskellige ledelsesteorier og deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet samt betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 6

7 Kompetencemål 11 Eleven kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 12 Eleven er bevidst om innovationens betydning i det moderne velfærdssamfund og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi samt definere velfærdsteknologi. Eleven kan reflektere over fordele og ulemper samt egen rolle ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7 Eleven kender til innovation og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 02 Eleven kender til innovation og forskellige former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7

8 Sygepleje Mål 1 Eleven kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. (det vil for sige at eleverne kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg, kunne beskrive udvalgte sygeplejeteorier og kunne forklare anvendelsen af de udvalgte teorier i forhold til pleje og omsorg af en beskrevet borger) Mål 2 Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 12 Eleven skal demonstrere en udtømmende forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og kunne kombinere flere sygplejeteorier i deres pleje og omsorg af den beskrevne borger, samt kunne begrunde deres teorivalg. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne redegøre for udvælgelse af en eller flere sygeplejeteorier samt kunne redgøre for anvendelsen af teorien i forhold til den beskrevne borger. 02 Eleven skal demonstrere en begrænset forståelse af hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne nævne minimum 2 sygeplejeteorier samt kunne redegøre for disse teoriers fokus. 12 Eleven kan forklare udtømmende, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i en beskreven borgers sundhedstilstand og hvordan denne viden kobles til at identificere og begrunde borgerens behov for sygepleje. 7 Eleven skal vise indsigt og forståelse for sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og at han/hun kan anvende denne viden til at observere ændringer borger/ patients sundhedstilstand som er tilstrækkelig til at identificere og begrunde de væsentligste behov for sygepleje. 02 Eleven viser en begrænset viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og viser en begrænset forståelse af hvordan denne viden kan anvendes til at observere ændringer i patient/borgers tilstand og er således i stand til at identificere og begrunde sin sygepleje til borgeren på det mindst acceptable niveau. 8

9 Mål 3 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 12 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen som viser en udtømmende forståelse af de enkelte elementer, og at eleven kan reflektere over sygeplejeprocessen som redskab til at strukturere den grundlæggende sygepleje. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for principperne for sygeplejeprocessen og de faser der indgår, samt at han/hun viser anvendelse af disse elementer i sin grundlæggende sygepleje til den beskrevne borger. 02 Eleven demonstrer en begrænset forståelse for principperne for sygeplejeprocessen ved som minimum at kunne redegøre for sygeplejeprocessens 5 faser og på et begrænset niveau kunne forklare hvordan grundlæggende sygepleje udføres til en beskreven borger. Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. 12 Eleven på en udtømmende måde kan redegøre for principperne for steril teknik, og hvordan disse anvendes som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 7 Eleven har indsigt i og forståelse for, hvordan man anvender steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 02 Eleven har kendskab til steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 12 Eleven på udtømmende vis kan redegøre for, hvordan han/ hun vil anvende sin viden om handikapbegrebet samt sin viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for handikapbegrebet, og kan redegøre for anvendelse af dette. Desuden skal eleven anvende sin viden om fysiske, psykiske og sociale handikap i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg samt reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 02 Eleven viser kendskab til handikapbegrebet og en begrænset forståelse af, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg- 9

10 Mål 6 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. Mål 7 Eleven kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 12 Eleven på en udtømmende måde kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan anvende sin viden til at analysere, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorg- og kriseforløb. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats, og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorgog kriseforløb. 02 Eleven demonstrerer et kendskab til social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats og viser en begrænset viden om, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter samt pårørende i sorg- og kriseforløb. 12 Eleven demonstrerer en omfattende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og kan koble denne viden til menneskers behov de sidste levedøgn og deraf kunne udlede, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn kan anvende denne viden til at forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 02 Eleven demonstrerer kendskab til forekommende symptomer hos borgeren/ patienten med behov for palliativ indsats, og viser en begrænset forståelse for symptomlindring, samt i begrænset omfang kan forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres ud fra den beskrevne borgers behov. 10

11 Mål 8 Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. Mål 9 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 12 Eleven behersker det mundtlige fagsprog for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde på fremragende vis, og kan reflekterer indsigtsfuldt over de sygeplejefaglige optegnelsers betydning for kontinuiteten i borger-/ patientforløbet. 7 Eleven anvender hovedsageligt et mundtligt fagsprog undereksaminationen, som er dækkende for SSA S kompetenceområde, og viser indsigt i samt forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i en borger- /patients forløb. 02 Eleven i et begrænset omfang anvender et mundtligt fagsprog under eksaminationen, som er indenfor social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, men demonstrerer en forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i borgerens/patients forløb. 12 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og på udtømmende vis kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 7 Eleven demonstrerer viden om forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser indsigt i og forståelse for, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 02 Eleven viser, at han/hun kender begreberne erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser en begrænset forståelse for hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 11

12 Somatisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan selvstændigt og med sikkerhed og på fyldestgørende måde vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. betydning for kroppens funktioner. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare og vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. Kan med usikkerhed kombinere sammenhænge mellem organsystemerne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget, med en del hjælp forstå og forklare kroppens anatomi og fysiologi. Kan i netop acceptabelt omfang forklare sammenhæng mellem de enkle organsystemer. Mål 2 Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. Mål 3 Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare årsager, symptomer og plejeog behandlingsformer. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer i forhold til den specifikke sygdom. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 12

13 Mål 4 Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. i den postoperative fase. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 12 Eleven kan fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 7 Eleven kan delvist og ikke fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 02 Eleven kan usikkert og i begrænset omfang forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 13

14 Mål 6 Eleven kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Mål 7 Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 12 Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 7 Eleven viser kendskab til virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i nogen grad forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 02 Eleven viser en basal forståelse for virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i begrænset omfang forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren 12 Eleven demonstrerer sikkerhed i anvendelse af relevant fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 7 Eleven demonstrerer usikkerhed i anvendelsen af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset anvendelse af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 14

15 Mål 8 Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i nogen grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i mindre grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 15

16 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. Mål 2 Eleven kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. Mål 3 Eleven kan forklare, hvordan de almindeligt anvendte terapeutiske principper, fx jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. 12 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 3 grundsyn. Eleven skal kunne forklare alle symptomerne på sygdomme ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af forskellige pleje og behandlingsformer i relation til borgeren. 7 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 2 grundsyn. Eleven skal forklare de vigtigste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af den beskrevne borgers pleje og behandlingsform. 02 Eleven skal forklare dele af mulige årsager af grundsynet. Eleven skal kunne identificere de væsentligste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD -10 diagnosesystemet. Eleven skal kunne forklare enkelte eller dele af pleje og behandlingsformer men når ikke til sammenhænge. 12 Eleven skal med udgangspunkt i viden forklare kontaktpersonens rolle i forskellige typer af relationer og interaktioner fra første møde til den afsluttende kontakt. 7 Eleven skal forklare kontaktpersonen rolle i det aktuelle behandlingsforløb. 02 Eleven skal som minimum kunne forklare den professionelles funktion ud fra fagligviden. 12 Eleven skal forklare og diskutere anvendte terapeutiske principper, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 7 Eleven skal forklare og diskutere det anvendte terapeutiske princip i casen, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 02 Eleven skal forklare centrale dele af det anvendte terapeutiske princip i casen, samt redegøre for centrale begreber af psykosocial rehabilitering. 16

17 Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret kan anvendes, og hvordan magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område kan begrænses. 12 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse skal anvendes. Eleven kan forklare hvordan man forebygger magtanvendelse og tvang indenfor det psykiatriske område. 7 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse kan anvendes set i relation til casen. Eleven kan redegøre for egen rolle i forhold til magt og tvang i det psykiatriske område. 02 Eleven kan forklare hvornår og i hvilke situationer magt eller tvang anvendes i det psykiatriske område. Eleven kan forklare selvbestemmelsesrettens betydning i det psykiatriske område. Mål 5 Eleven kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. 12 Eleven skal have en viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 7 Eleven skal have en viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka i casen. 02 Eleven skal have centrale dele af viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 17

18 Mål 6 Eleven kan forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske 12 Eleven skal forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. (Kap 29, psykiatri bogen) lidelser ved medicinindtag. 7 Eleven skal forklare de væsentligste principper i casen for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. 02 Eleven skal kunne forklare elementer i forhold til de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag i casen. Mål 7 Eleven kender behandlingsplaner og 12 Eleven kan forklare betydningen af kontinuiteten i et behandlingsforløb og forstår betydningen af at følge disse. SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Mål 8 Eleven kan forklare, hvordan sygepleje- og handleplaner anvendes som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. 7 Eleven kan forklare betydningen af den aktuelle behandlingsplan i relationen til casen og betydningen af social- og sundhedsassistentens egen rolle. 02 Eleven kan som minimum forklare sammenhængen mellem observationernes betydning i behandlingsplan og videregive dette til respektive samarbejdspartnere. 12 Eleven kan forklare betydningen af kontinuiteten i sygepleje- og handleplaner og SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Eleven kan forklare hvilke samarbejdsrelationer de kan indgå i. 7 Eleven kan forklare betydningen af den aktuelle sygepleje- og handleplaner i casen og SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Eleven kan forklare hvilke samarbejdsrelationer de i casen kan indgå i. 02 Eleven kan som minimum forklare hvad en sygeplejeplan og handleplan er- Eleven kan som minimum forklare hvad et samarbejde er. 18

19 Forebyggelse og rehabilitering Mål 1 Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats 12 Eleven kan udtømmende forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering. Eleven kan udtømmende og på sikker vis forklare social- og sundhedsassistentens rolle og relatere den til den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 7 Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering på en sammenhængende måde. Eleven demonstrerer godt kendskab til og kan forklare og eksemplificere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 02 Eleven har begrænset forståelse for forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering Eleven kan i begrænset omfang forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Mål 2 Eleven kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. faldtendens og ernæringstilstand. 7 Eleven har indsigt i relevante begreber og teori således at eleven kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 19

20 Mål 3 Eleven kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. skal udføre dem. 7 Eleven har indsigt i relevant teori således at eleven kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 7 Eleven har indsigt i relevant teori således at eleven kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 20

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. Januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30.07.2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Psykisk sygdom og sygepleje Elevernes forudsætninger fra GF2: Fokus på Gf2 er det raske menneske Eleverne har grundlæggende viden om livsstilssygdomme, men ikke om psykiske sygdomme De elever, der på GF2

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

KKN - informationsdag

KKN - informationsdag Farmakologi og medicinhåndtering Timefordeling Skoleperiode 1 0 lektioner Skoleperiode 2 18 lektioner Skoleperiode 3 36 lektioner Skoleperiode 4 16 lektioner + fagprøve Farmakologi og medicinhåndtering

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra november 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Social og sundhedsuddannelsen Reform 2017 Skoleperiode 4 Antal lektioner: 60 Aktuel hold asm17023 Fagmålene: Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe elevopgave Baggrund og formål PASS (KL/DA/FOA) ønsker styrkelse af elevers/udd. SSA. kompetencer omkring FOM og nedbringelse af UTH på det medicinske område - Samarbejde med SOSU-skoler Samarbejde på tværs

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau PRØVEVEJLEDNING Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3 Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3 Indhold Indhold... 1 3. Læringsaktiviteter: Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2018 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2018 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3 Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2018 Lokal uddannelsesplan for sosu assistent uddannelsen Læringsaktiviteter del 3 1 Indhold Indhold... 1 3. Læringsaktiviteter: Social og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Sygepleje. Uddannelsesspecifikfag Trin 2. Avanceret og Ekspert niveau

Sygepleje. Uddannelsesspecifikfag Trin 2. Avanceret og Ekspert niveau Sygepleje Uddannelsesspecifikfag Trin 2 Avanceret og Ekspert niveau Indhold: Lektionsplan Fagmål Avanceret Ekspert Eksempel på opgave Praksisnærhed i undervisningen Lektionsplan 1. skoleperiode Vises Fagmål

Læs mere