Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læringsaktiviteter Social og sundhedsuddannelsen trin 2"

Transkript

1 Læringsaktiviteter Social sundhedsuddannelsen trin 2 Temaoversigt Skp. Tema / læringsaktivitet Tema 1. Intro - at være fag- myndighedsperson 1. Tema 2. Det sunde raske menneske den somatiske patient Kompetencemål Uddannelsesspecifikke fag grundfag Fagmål Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål 23 Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Forebyggelse rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Somatisk sygdomslære Sundhedspædagik kommunikation 1 Sygepleje 1 Sygepleje Farmakoli medicinhåndtering Naturfag Forebyggelse rehabilitering Forebyggelse rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring Somatisk sygdomslære Sundhedspædagik kommunikation 2 Sygepleje 2 Sygepleje

2 Farmakoli medicinhåndtering Farmakoli medicinhåndtering 3 4 Naturfag 2 Naturfag 3 Naturfag Valgfag fra fagrækken Tema 3. Dokumentation kommunikation på arbejdspladsen Der arbejdes med alle kompetence-mål i temaet med særlig fokus på mål Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Psykiatrisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Farmakoli medicinhåndtering 6 Sundhedspædagik kommunikation 6 Sygepleje 9 Naturfag

3 Tema 4. Den psykiatriske patient/borger. Dokumentation kommunikation - del 1 Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Forebyggelse rehabilitering 4 Psykiatrisk sygdomslære 1 Psykiatrisk sygdomslære 3 Psykiatrisk sygdomslære 4 Somatisk sygdomslære 5 Sundhedspædagik kommunikation 3 Sygepleje 6 Farmakoli medicinhåndtering 2 Farmakoli medicinhåndtering 5 Naturfag Valgfrit specialefag I fra fagrækken Tema 5. Den psykiatriske patient/borger. Dokumentation kommunikation - del 2. Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Psykiatrisk sygdomslære Sundhedspædagik kommunikation 5 Forebyggelse rehabilitering 7 Naturfag

4 Tema 6. Borger i eget hjem. Tema 7. Arbejdspladsen i primærområdet. Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål Der arbejdes med alle kompetencemål i temaet med særlig fokus på mål 24 Forebyggelse rehabilitering Forebyggelse rehabilitering Psykiatrisk sygdomslære Somatisk sygdomslære Sundhedspædagik kommunikation 4 Sygepleje 4 Sygepleje Sygepleje Naturfag Forebyggelse rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring 8 Koordinering, kvalitetssikring 10 Sygepleje Farmakoli medicinhåndtering 7 4

5 Naturfag 9 Fag Mål Beskrivelse af mål Valgfrit specialefag II fra fagrækken At gå til prøve Der arbejdes med Afsluttende prøve kompetencemålene 4. NB. Nummereringen henviser til elevplan Prøve i uddannelsesspecifikke fag eller grundfag Prøve i Farmakoli Medicinhåndtering Projekt Tema 1: Intro at være fag- myndighedsperson 5

6 Forebyggelse rehabilitering Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring Koordinering, kvalitetssikring 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om forskellen på hensigten med henholdsvis forebyggelse rehabilitering til at kunne varetage social- sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle tværsektorielle forebyggende rehabiliterende indsats. Eleven kan anvende viden om forskellen på hensigten med henholdsvis forebyggelse rehabilitering til at kunne begrunde vurdere social- sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle tværsektorielle forebyggende rehabiliterende indsats. 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven lovgivning inden for psykiatrien i sin udøvelse af faget samt til at forklare rammen for social- sundhedsassistentens opgaver. Eleven kan anvende viden om Serviceloven, Sundhedsloven lovgivning inden for psykiatrien til at forklare rammen for social- sundhedsassistentens opgaver til at kunne anvende viden om lovgivningen i sin udøvelse af faget. 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om autorisation delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for social- sundhedsassistentens opgaver i praksis. Eleven kan anvende viden om autorisation delegering til at kunne tage selvstændigt ansvar for begrunde social- sundhedsassistentens opgaver i praksis. 11 Avanceret: Eleven kan anvende viden om velfærdsteknoli innovation i forhold til social- sundhedsassistenternes rolle. Eleven kan anvende viden om velfærdsteknoli innovation til at kunne vurdere begrunde anvendelsen på social- sundhedsassistentens arbejdsområde. Sundhedspædagik kommunikation 1 Eleven kan anvende viden om befolkningens sundhed herunder forskellige livsformer, livsfaser sundhedsopfattelser til at kunne forklare hvad der har betydning for fremme heraf. Sygepleje 1 Avanceret: Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at forklare hensigten med sygepleje- omsorgsydelser. Eleven kan anvende viden om forskellige sygeplejeteorier til at begrunde 6

7 vurdere hensigten med sygepleje- omsorgsydelser. Sygepleje 3 Avanceret: Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer behov. Eleven kan anvende viden om principperne for sygeplejeprocessen til målrettet at kunne prioritere, tilrettelægge, udføre evaluere klinisk sygepleje med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer behov. Somatisk sygdomslære Farmakoli medicinhåndtering 1 Eleven kan anvende viden om kroppens anatomi fysioli sammenhænge mellem de enkelte organsystemer til at forklare de enkelte organers betydning for kroppens funktioner. 1 Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger lokale procedurer til at forklare social- sundhedsassistentens ansvar kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar akkreditering. 8 Eleven kan læse, forstå diskutere teksters betydning i almene erhvervsmæssige sammenhænge anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype kontekst 2 Forstå indholdet af talt fremmedspr om alsidige emner 25 Anvende viden om erhverv, kultur samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedspret som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 12 Vælge anvende lytte- læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation formål 14 Vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser Naturfag 1 Selvstændigt kan vælge anvende naturfaglige begreber modeller på udvalgte natur- erhvervsfaglige problemstillinger Kompetencemål 23 Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknoli samt deltage ved implementering af ny viden teknoli. Beskrivelse af Tema 1: Intro- at være fag- myndighedsperson: 1. skoleperiode uge 1-3 7

8 Varighed: 3 uger. Fag Mål Beskrivelse af mål Metode: Casebaseret læring Eleverne bliver i Introugen (uge 1) introduceret til uddannelsens opbygning, elevplan vælger valgfag evt. fravalg af engelsk. Der bliver arbejdet med læsestrategier studieteknik, prression fra social- sundhedshjælper til social- sundhedsassistent, det gode undervisningsmiljø samarbejde. Desuden arbejdes der her med kultur kollaborative fællesskaber ift. den daglige undervisning, samt i forhold til elevernes ansættelsesforhold. Igennem resten af temaet (uge 2-3) arbejder eleverne med et udvalg af ca. fem cases, der er udarbejdet til at omfatte samtlige fagmål kompetencemål, således at eleverne kan opnå viden færdigheder svarende til deres uddannelsesforløb. Viden omsættes til praktiske færdigheder i elvenes valg af læringsproces /eller slutprodukt: Eleverne opnår viden handlekraft ift. social- sundhedsassistentens opgaver ansvar i forhold til sundhedsloven serviceloven, samt viden om social- sundhedsassistentens handlemuligheder inden for medicinhåndtering, herunder grundlæggende etisk tilgang til medicinhåndtering. Eleverne arbejder med forskellige sundhedsopfattelser, faktorer der har indflydelse på sundhed, social sundhedsassistentens handle-områder /-muligheder. Der er fokus på afklaring af begreberne forebyggelse rehabilitering social- sundhedsassistentens rolle i forebyggelse rehabilitering. Hertil indgår engelsk som en del af arbejdet med kulturforståelse i den sundhedspædagiske tilgang. Eleven opnår viden om relevant anatomi fysioli, anvender denne i forhold til sygeplejeteorier samt sygeplejeprocessen. Her indgår naturfag, hvor eleverne arbejder med naturfaglige modeller, der synliggør naturfagets anvendelse relevans ift. erhvervsfagligheden. Relevante velfærdsteknoliske hjælpemidler inddrages i elevernes arbejde undersøges nærmere med henblik på anvendelse innovation inden for social- sundhedsassistentens kompetenceområder. Tema: 2 Det sunde det raske menneske den somatiske patient 8

9 Forebyggelse rehabilitering 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere borgeres/patienters fysiske, psykiske sociale ressourcer sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Eleven kan anvende viden om socialfaglig tilgang til at kunne vurdere begrunde borgeres/patienters fysiske, psykiske sociale ressourcer målrettet sikre kvalitet i det rehabiliterende arbejde. Forebyggelse rehabilitering 5 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til at kunne vejlede borgere/patienter om forebyggelse af immobilitet, faldtendens ernæringstilstand. Eleven kan anvende viden om sygdomsforebyggende tiltag til målrettet at kunne vejlede borgere/patienter om ernæringstilstand samt forebyggelse af immobilitet faldtendens. Sundhedspædagik kommunikation Somatisk sygdomslære 2 Eleven kan anvende viden om sundhedspædagik til at kunne støtte borgere/patienter i læreprocesser, der fremmer egenomsorg motiverer til at leve sundt. 2 Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjerte-karsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- urinvejslidelser til at forklare årsager, symptomer samt pleje- behandlingsformer. Sygepleje 2 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sygdomslære sygeplejefaglige problemområder til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand til at identificere begrunde behov for sygepleje. Eleven kan anvende viden om sygdomslære sygeplejefaglige problemområder til målrettet at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand til at identificere begrunde behov for sygepleje. Sygepleje 5 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sterile teknikker rene procedurer til at kunne foretage sår-, drop-, kateterpleje. Koordinering, kvalitetssikring Eleven kan anvende viden om sterile teknikker rene procedurer til at kunne begrunde vurdere sår-, drop- kateterpleje. 5 Avanceret: Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at forklare social- sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser sundhedsydelser i forhold til 9

10 arbejdsmiljøcertificering akkreditering. Eleven kan anvende viden om principperne for kvalitetssikring til at vurdere begrunde social- sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser sundhedsydelser i forhold til arbejdsmiljøcertificering akkreditering. Farmakoli medicinhåndtering Farmakoli medicinhåndtering 3 Eleven kan anvende viden om anatomi fysioli til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution elimination farmakodynamik. 4 Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden forebygge fejl ved medicinhåndtering. 2 Eleven kan kommunikere reflekteret nuanceret i komplekse almene erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- samtalestrategier i forhold til formål situation. 3 Eleven kan diskutere, argumentere kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde samvær med andre reflektere over samspillet mellem formål forskellige former for kommunikation. 20 Eleven kan tale skrive fremmedspret så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprbrug. Naturfag 2 Selvstændigt kan vælge anvende matematik til at forklare naturvidenskabelige fænomener problemstillinger. Naturfag 3 Kan forklare vurdere samspillet mellem teori eksperimentelt arbejde opnå en selvstændig undersøgende handlemåde i forbindelse hermed. Naturfag 4 Selvstændigt kan planlægge, gennemføre vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr. Kompetencemål 16 Eleven kan med udgangspunkt i social- sundhedsassistentens arbejdsområde selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre evaluere grundlæggende sygepleje samt reagere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens eller patientens psykiske somatiske sygdomstilstand. Kompetencemål 18 Eleven kan selvstændigt anvende de generelle principper for hygiejne afbrydelse af smitteveje herunder rene rutiner sterilteknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kolleger frivillige herom Beskrivelse af tema 2: Det sunde raske menneske den somatiske patient 1. skoleperiode uge

11 Varighed: 5 uger Metode: Storyline Eleverne arbejder i grupper med en storyline, hvor de igennem temaet skaber patienter. Igennem storylinen arbejder de med målene for temaet, med særlig fokus på praksisnærhed i form af læring via simulering, skills anvendelse af viden til praksis færdigheder mhp transfer. De skabte patienter har diagnoser inden for den somatiske sygdomslære, øvrige hyppigt forekommende sygdomme. I forløbet sammenkobles fagmålene fra temaet i sammenhæng med praktisk eksperimenterende læringssituationer. Desuden er der i forløbet en række kursusdage (eller temadage), der kan sætter enkelte eller flere fagmål i fokus. Ligeledes integreres grundfagsmålene i dansk, naturfag engelsk i storylinen, således at de skaber sammenhæng mellem grundfag social- sundhedsassistentens kompetencer i erhvervsfaglig kontekst. Præsentationsformer refleksionsværktøjer er løbende i spil undervejs i storylineforløbet for at sikre både monofaglig tværfaglig tydelighed. Elever der har et eller flere fag på ekspertniveau vil opleve et øget fokus yderligere krav i deres præsentationsformer, der skal afspejle deres kompetenceniveau. Tema 3: Dokumentation kommunikation på arbejdspladsen 11

12 Fag Mål Beskrivelse af mål Psykiatrisk sygdomslære 2 Eleven kan anvende viden om mellemmenneskelige relationer interaktioner til at kunne etablere, fastholde afslutte professionelle relationer med psykiatriske borgere/patienter, pårørende andre samarbejdspartnere. Sundhedspædagik kommunikation Somatisk sygdomslære Somatisk sygdomslære 6 Eleven kan anvende viden om målrettet kommunikation sundhedspædagiske tiltag til at kunne dokumentere evaluere sådanne tiltag inden for social- sundhedsassistentens kompetenceområde. 6 Eleven kan anvende fagspr, skriftligt mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi fysioli de hyppigst forekommende sygdomme. 4 Eleven anvender viden om præ-, per- postoperativ fase til at kunne forberede patienter til operation kunne observere patienten i den postoperative fase. Sygepleje 9 Avanceret: Eleven behersker et mundligt skriftligt fagspr, som er dækkende for social- sundhedsassistentens kompetenceområde, kan forklare anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet sammenhæng i et borger-/ patientforløb. Eleven behersker et mundligt skriftligt fagspr, som er dækkende for social- sundhedsassistentens kompetenceområde, kan begrunde vurdere anvendelse af sygeplejefaglige optegnelser til at skabe kontinuitet sammenhæng i et borger-/ patientforløb. Koordinering, kvalitetssikring 4 Avanceret: Eleven kan anvende viden om sammenhængen mellem social sundhedspolitik lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder serviceniveauer i kommuner regioner til at reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter egne arbejdsopgaver. Eleven kan anvende viden om sammenhængen mellem social sundhedspolitik lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder serviceniveauer i kommuner regioner til at reflektere målrettet over betydningen heraf for borgere/patienter egne arbejdsopgaver. Koordinering, kvalitetssikring 6 Avanceret: Eleven kan anvende viden om ens betydning til at kunne sikre kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder udvikle kvaliteten af service- sundhedsydelser i en tværprofessionel tværsektoriel sammenhæng. Eleven kan anvende viden om ens betydning til at kunne begrunde vurdere kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen, sikre patientrettigheder udvikle kvaliteten af service- sundhedsydelser i en tværprofessionel tværsektoriel sammenhæng. 12

13 Koordinering, kvalitetssikring 7 Avanceret: Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens almen praksis rolle til kunne tilrettelægge evaluere sammen-hængende borger- /patientforløb. Eleven kan anvende viden om opgavefordelingen inden for sundhedssektoren, herunder embedslægens almen praksis rolle til kunne tilrettelægge, begrunde evaluere sammenhængende borger- /patientforløb. Farmakoli medicinhåndtering 6 Eleven kan anvende viden om sundhedspædagiske metoder, redskaber praksisformer, herunder vejledning, motivation, compliance selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter pårørende i primær sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten patientsikkerheden ved medicinhåndtering. 5 Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere indgå i kritisk dial om virksomheders interne eksterne Kommunikation 6 Eleven kan forklare reflektere over sprlige normer i diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund danskfaget. 10 Eleven kan ud fra læseformål, kontekst kendskab til teksttyper forberede gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse samfund efterfølgende indgå i kritisk dial om denne læsning. 7 Eleven kan deltage aktivt i samtaler diskutere alsidige emner. Naturfag 8 Eleven kan med sikkerhed udvælge, dokumentere formidle det naturfaglige arbejde gennem bearbejdning af data. Kompetencemål 19 Eleven kan skriftligt mundtligt anvende et fagspr, som er dækkende for social- sundhedsassistentens kompetenceområde, selvstændigt dokumentere den udførte sygepleje i relevante ssystemer. Kompetencemål 20 Eleven kan som led i borgerens eller patientens behandlingsforløb gennemføre målrettet kommunikation herunder selvstændigt forberede, afholde, evaluere dokumentere samtaler. Beskrivelse af tema 3: Dokumentation kommunikation på arbejdspladsen 13

14 1.skoleperiode - uge Varighed: 3 uger Metode: Casebaseret læring I temaet arbejdes der med flere metoder, herunder case-metode projektorienteret læring. I de første to uger er der fokus på fagmålene grundfagsmål med udgangspunkt i kompetencemålene. I særdeleshed er der i læringsprocessen præsentationsformerne fokus på specifikke kommunikative kompetencer på anvendelsesplan. Temaets faglige mål tydeliggøres i praksis- øvelsesbaseret undervisning, der understøtter transfer i forhold til elevernes nærtstående praktik. Den sidste uge i temaet forbeholdes praktikforberedende aktiviteter, herunder refleksionsøvelser, forståelse af egen rolle i praktikarbejdet, forberedende udviklende samtaler, samt skolevejledninger. Tema 4: Den psykiatriske patient /borger Dokumentation kommunikation del 1 14

15 Fag Mål Beskrivelse af mål Psykiatrisk sygdomslære 1 Eleven kan anvende viden om mulige årsager til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser dobbeltdiagnoser til at kunne forklare psykisk sygdoms opståen symptomer samt sygepleje- behandlingsformer. Psykiatrisk sygdomslære 3 Eleven kan anvende viden om de almindeligt anvendte terapeutiske principper, herunder jeg-støttende sygepleje, knitive tilgange, miljøterapi recovery til at kunne arbejde som kontaktperson understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. Psykiatrisk sygdomslære 4 Eleven kan anvende viden om lovgivning regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret til at kunne begrænse magtanvendelse brug af tvang på det psykiatriske område. Forebyggelse rehabilitering 4 Avanceret: Eleven kan anvende viden om planlægning, udførelse evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske sociale funktionsevne. Eleven kan anvende viden om planlægning, udførelse evaluering af målrettede aktiviteter herunder sansestimulering på baggrund af en målrettet analyse af borgeres/patienters forudsætninger, til at kunne fremme at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske sociale funktionsevne. Sygepleje 6 Avanceret: Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge relevant omsorg sygepleje, herunder kunne reflektere over en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. Eleven kan anvende viden om fysiske, psykiske sociale funktionsnedsættelser til at kunne planlægge målrettet omsorg sygepleje, herunder kunne vurdere begrunde en funktionsnedsættelses betydning for hverdagslivet. Somatisk sygdomslære 5 Eleven kan anvende viden om principper for hygiejne til at arbejde med særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme institutionsinfektioner kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende, kolleger 15

16 Sundhedspædagik kommunikation Farmakoli medicinhåndtering Farmakoli medicinhåndtering frivillige kan vejledes til at overholde disse principper. 3 Eleven kan anvende viden om rådgivning, vejledning instruktion, der bygger på viden om motivationsfaktorer, mestringsstrategier den enkeltes psykosociale forudsætninger udviklingsmuligheder til at kunne inddrage borgere/patienter pårørende i egen sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende rehabiliterende forløb. 2 Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn. 5 Eleven kan anvende viden om almen speciel farmakoli, herunder psykofarmaka til at observere virkninger bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere patienter. 18 Eleven kan anvende relevante skrivestrategier udtrykke sig forståeligt, varieret nuanceret i skrift, tale, lyd billede i en form, der passer til genre situation 4 Eleven kan vælge anvende it multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret kritisk til kommunikation, informationssøgning formidling. 13 Vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber synonymer 10 Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. 15 Anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbsopslag, kildesøgning tekstproduktion. 16 Anvende informationer kilder selvstændigt kritisk Naturfag 6 Kan reflektere diskutere naturfaglige erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder vurdere de naturfaglige elementer i fremstilling argumentation Kompetencemål 13 Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet som social- sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske 16

17 lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson, i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, procedurer for patientsikkerhed, der gælder for social sundhedsassistentens arbejdsområde. Kompetencemål 22 Eleven kan med udgangspunkt i borgerens behov, arbejdsstedets ressourcer de fastlagte kvalitetsstandarder, herunder beskrivelser af serviceniveau, selvstændigt identificere, tilrettelægge, udføre, evaluere følge op på egne andres arbejdsopgaver. Beskrivelse af tema 4: Den psykiatriske patient / borger Dokumentation kommunikation del 1 2. skoleperiode uge 1-4 Varighed: 4 uger Metode: Problembaseret læring (PBL) Eleverne arbejder med overgangen fra somatisk praktik kobling til målene på 2. skoleperiode, via bl.a. refleksionsøvelser erfaringsudveksling. I skoleperioden er der øget fokus på den helhedsorienterede undervisning, hvor fagmål grundfagsmål understøtter hindanden i undervisningen derved understøtter helhedsbilledet af social- sundhedsassistentens arbejde inden for psykiatrien. Eleverne arbejder med PBL metoden med udgangspunkt i en casebeskrivelse. Eleverne bliver introduceret til psykiatriens opbygning, ICD 10, psykiatrisk sygdomslære, psykofarmaka jeg-støttende tilgange knitive principper. Der er fokus på, at øvelser er integrerede i undervisningen giver anvendelige kompetencer i forhold til specifikke metoder teknikker. Vha. temadage/kursusdage om aktiviteter, sundhedspædagik, affektive lidelse, demens, magtanvendelse mm., får eleverne praksisfærdigheder til at kunne indgå i psykiatrien. Tema 5: Den psykiatriske patient / borger Dokumentation kommunikation del 2 17

18 Fag Mål Beskrivelse af mål Koordinering, 3 Avanceret: kvalitetssikring Eleven kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværsektorielle samarbejde. Eleven kan anvende viden om embedslægens funktion i det tværfaglige tværsektorielle samarbejde. Koordinering, kvalitetssikring Psykiatrisk sygdomslære 9 Avanceret: Eleven kan anvende viden om betydningen af voldspolitik kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne forklare social- sundhedsassistentens rolle arbejdsområde i den forbindelse. Eleven kan anvende viden om betydningen af voldspolitik kriseberedskab på arbejdspladser til at kunne vurdere begrunde social- sundhedsassistentens rolle arbejdsområde i den forbindelse. 5 Eleven kan anvende viden om behandlingsplaner deres betydning for social- sundhedsassistentens arbejdsopgaver. Sundhedspædagik kommunikation 5 Eleven kan anvende viden om forskellige former for målrettet kommunikation herunder matching, aktiv lytning, spørgeteknikker gensvarsmodeller. Forebyggelse rehabilitering 7 Eleven kan anvende viden om hjælpemidler velfærdsteknoli til at kunne implementere anvende sådanne i samarbejde med borger/patienter kolleger. Naturfag 7 Selvstændigt kan udvælge, anvende vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning -behandling, databehandling præsentation. 20 Eleven kan sammenligne gå i kritisk dial med folk fra uddannelse erhverv om egne andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre sprlig stil grammatisk forståelse 9 Eleven kan gennemføre målrettet kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund dagligdag 13 Eleven kan vælge analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund dagligdag anvende relevante analysemodeller. 18 Anvende et præcist alsidigt ordforråd inden for relevante emner. 19 Udtale fremmedspret klart, tydeligt præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner kontekster. 23 Opnå, anvende redegøre for viden om adfærd, normer værdier hos 18

19 brugere af fremmedspret i erhverv, samfund i personlige almene sammenhænge. 24 Drage sammenligninger redegøre for forskelle mellem egen kultur andres kultur. Kompetencemål 15 Eleven kan selvstændigt arbejde med borger- patientrettet forebyggelse, sundhedsfremme rehabilitering i forhold til de hyppigst forekommende fysiske psykiske sygdomme funktionsnedsættelser. Kompetencemål 21 Eleven kan selvstændigt i et tværprofessionelt samarbejde tilrettelægge, gennemføre evaluere sociale, kulturelle, fysiske kreative aktiviteter både for enkeltpersoner grupper i et rehabiliterende perspektiv herunder aktivt inddrage borgere, patienter pårørende. Beskrivelse af tema 5: Den psykiatriske patient / borger Dokumentation kommunikation del 2 2. skoleperiode uge 6-8 Varighed: 3 uger Metode: Problembaseret læring (PBL) øvelsesbaseret undervisning Eleverne bliver introduceret til personlighedsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser, miljøterapi recovery. De arbejder med PBL metoden med udgangspunkt i en casebeskrivelse. Herefter har eleverne temadage om udviklingshæmmede øvelsesbaseret undervisning om psykofarmaka, medicinlister, udfyldelse af spapirer handleplaner. Derudover arbejder eleverne med voldspolitik kriseberedskab. Den sidste uge i temaet forbeholdes praktikforberedende aktiviteter, herunder refleksionsøvelser, forståelse af egen rolle i praktikarbejdet, forberedende udviklende samtaler mm. Der er særligt fokus på overgangen fra skole til praktik i psykiatri elevens egen rolle i praktikarbejdet. 19

20 Tema 6: Borger i eget hjem Fag Mål Beskrivelse af mål Sygepleje 4 Avanceret: Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til planlægning, udførelse evaluering af omsorg sygepleje. Eleven kan anvende viden om kronisk sygdoms betydning for borgere/patienter til målrettet planlægning, udførelse evaluering af omsorg sygepleje. Sygepleje 7 Avanceret: Eleven kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene terminale fase kan forklare social- sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- sundhedsassistenten kan drage professionel omsorg for borgere/patienter pårørende i normale sorg- kriseforløb. Eleven kan anvende viden om den palliative indsats i den tidlige, sene terminale fase kan begrunde vurdere social- sundhedsassistentens rolle herved samt hvordan social- sundhedsassistenten kan drage målrettet professionel omsorg for borgere/patienter pårørende i normale sorg- kriseforløb. Sygepleje 8 Avanceret: Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer former for symptomlindring i den basale palliative indsats til at kunne tilrettelægge, udføre evaluere pleje af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. Eleven anvende viden om de hyppigst forekommende symptomer former for symptom-lindring i den basale palliative indsats til at kunne begrunde, tilrettelægge, udføre evaluere målrettet pleje af døende borgere/ patienter i deres sidste levedøgn med udgangspunkt i deres behov. Sundhedspædagik kommunikation 4 Eleven kan anvende viden om anvendelse af forskellige pædagiske tilgange til at kunne øge borgeres/patienters handlekompetence, så risiko for ulykker, sygdom forværring af sygdom mindskes. Forebyggelse rehabilitering 3 Avanceret: Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere borgerens/patientens fysiske, psykiske sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. 20

21 Eleven kan anvende viden om aktivitetsanalyse til at kunne vurdere begrunde borgerens/patientens fysiske, psykiske sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse hvilke krav aktiviteter stiller til den person, der skal udføre dem. Forebyggelse rehabilitering 6 Avanceret: Eleven kan anvende viden om træningsplaner til at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. Eleven kan anvende viden om træningsplaner til målrettet at kunne støtte borgere/patienter i at træne efter dem. Somatisk sygdomslære 3 Eleven kan anvende viden om den ældre medicinske borger/patient til at forklare, hvordan man som social- sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering immobilitet. Psykiatrisk sygdomslære 6 Eleven kan anvende viden om sygepleje- handleplaner til at kunne anvende disse som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter tværprofessionelle tværsektorielle samarbejdspartnere. Naturfag 5 Kan begrunde demonstrere sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde med udstyr kemikalier herunder vurdere sikkerhed risikomomenter. 14 Eleven kan tolke / eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund dagligdag, på grundlag af analyse. 15 Eleven kan metodisk reflektere over vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund dagligdag på grundlag af analyse indgå i kritisk dial om sin vurdering 21 Eleven kan vælge, anvende begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse samfund. 19 Eleven kan planlægge, forberede fremstille formelt korrekte, varierede nuancerede skriftlige mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund dagligdag 4 Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende spr med alsidigt ordforråd inden for varierede emner 5 Redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper. 21

22 6 Redegøre for, forklare uddybe et forberedt stofområde. 9 Anvende, bearbejde kommentere viden informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster situationer. Kompetencemål 14 Eleven kan selvstændigt indgå i en tværprofessionel tværsektoriel indsats medvirke til at sikre et sammenhængende patient- borgerforløb. Kompetencemål 17 Eleven kan selvstændigt varetage medicindispensering medicinadministration i henhold til gældende lovgivning arbejdspladsens kliniske retningslinjer procedurer. Beskrivelse af tema 6: Borger i eget hjem 3. skoleperiode uge 1-4 Varighed: 4 uger Metode: Projektarbejde, storyline Eleverne arbejder med at skabe overgang fra praktik til skole med et projekt over 5 dage. Projektet har fokus på at skabe refleksion over egne opnåede kompetencer. Herefter arbejde eleverne med storylinemetoden med at modtage borgere udskrevet fra hospital. Der er fokus på ændringer i borgernes sundhedstilstand den tværprofessionelle indsats. Eleverne arbejder med plejeplaner/handleplaner, rehabiliteringsplaner sundhedspædagiske tiltag via praksisnære øvelser helhedsorientering mod den tværsektorielle indsats. Desuden vil der i temaet være et fokus på social- sundhedsassistentens arbejde med palliation, aktivitetsanalyser træningsplaner. Grundfagene er integreret igennem hele temaet. Tema 7: Arbejdspladsen i primærområdet. 22

23 Fag Mål Beskrivelse af mål Koordinering, kvalitetssikring 8 Avanceret: Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne reflektere over egen rolle. Eleven kan anvende viden om betydningen af kulturer, ledelsesformer, værdier samarbejdsformer i forskellige organisationer til at kunne vurdere reflektere over egen rolle i sin organisation. Koordinering, kvalitetssikring 10 Avanceret: Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- sundhedsassistentens rolle som gruppeleder. Eleven kan anvende viden om tilrettelæggelse evaluering af andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer kvalitetsstandarder til at kunne forklare social- sundhedsassistentens rolle som gruppeleder. Sygepleje 10 Avanceret: Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret evidensbaseret viden kan forklare, hvordan faglig vejledning refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret evidensbaseret viden kan begrunde vurdere, hvordan faglig vejledning refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. Forebyggelse rehabilitering 8 Avanceret: Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper gældende arbejdsmiljøregler til at kunne tilrettelægge eget andres arbejde under hensyntagen dertil. Eleven kan anvende viden om borgeres/patienters ressourcer, ergonomiske principper gældende arbejdsmiljøregler til at kunne begrunde vurdere eget andres arbejde under hensyntagen dertil. Farmakoli medicinhåndtering 7 Eleven kan anvende viden om hygiejne risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i 23

24 praksis. 12 Eleven kan forholde sig til kultur, spr, historie, erhverv uddannelse gennem analyse diskussion af tekster. 16 Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund dagligdag på grundlag af analyse. 3 Forstå indholdet af skrevne fremmedsprlige tekster om alsidige emner. 8 Udtrykke sig skriftligt med præcision i et sammenhængende spr tilpasset alsidige emner kontekster. 21 Anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur sammenhæng inden for relevante genrer, tekster medier i erhverv, uddannelse samfund samt almene personlige forhold. Naturfag 9 Kan perspektivere resultater i forhold til erhvervsfaglige /eller samfundsmæssige problemstillinger. Kompetencemål 24 Eleven kan med udgangspunkt i borgerens eller patientens ressourcer hjælpemidler selvstændigt tilrettelægge sit eget andres arbejde efter ergonomiske principper, arbejdspladsens arbejdsmiljøregler sikkerhedsforanstaltninger. Beskrivelse af tema 7: Arbejdspladsen i primærområdet. 3. skoleperiode uge 5-8 Varighed: 4 uger Metode: Temadage Eleverne har temadage om ledelse, hvor de arbejder med kultur organisationsform, ledelsesformer, værdier i ledelse, anerkendende tilgang tilrettelæggelse af arbejdsopgaver. I temadagene kan der arbejdes med flere metoder, der tilgodeser differentieringsbehovet hos eleverne. Desuden er der temadage der understøtter de uddannelsesspecifikke fag i sammenhæng med grundfagene med udgangspunkt i kompetencemålet. 24

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET...

Social- og sundhedsassistentuddannelsen FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag FARMAKOLOGI OG MEDICINHÅNDTERING, AVANCERET... 2 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING, AVANCERET... 4 FOREBYGGELSE OG REHABILITERING,

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 1. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 1 10 uger Skoleperiode 1. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 TEMAER I SKOLEPERIODE 1... 5 TEMAER I SKOLEPERIODE 2... 11 TEMAER I SKOLEPERIODE 3... 19

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Trin 1 og Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Mål for grundfag Gældende for hold startet efter 1. august 2015 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR UDDANNELSESSPECIFIKKE

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe

Farmakologi og medicinhåndtering opgave/rhe elevopgave Baggrund og formål PASS (KL/DA/FOA) ønsker styrkelse af elevers/udd. SSA. kompetencer omkring FOM og nedbringelse af UTH på det medicinske område - Samarbejde med SOSU-skoler Samarbejde på tværs

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. Januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen

Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Temaoversigt for Grundforløb 2 til social- og sundhedsuddannelsen Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje.

Overgangsskema. Somatisk sygdom og sygepleje. Munksgaard. December Somatisk sygdomslære og farmakologi. Sygepleje. Overgangsskema. sygdom og sygepleje. Munksgaard. December 2016. sygdom og sygepleje De grønne markeringer viser, hvad vi har vurderet er kernen i målet Faget sygdom og sygepleje rummer stof fra flere bøger,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den Lokale Undervisningsplan. For uddybning

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Nedenstående bedømmelseskriterier i grundfaget dansk er gældende for følgende uddannelsesforløb: Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Dansk niveau

Læs mere

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Dansk niv. F, E, D og C Gælder for alle elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016, bilag 4 Beskrivelse af prøven Der afholdes

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C

Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D og C Prøvebeskrivelse Engelsk niv. F, E, D C Gælder for elever/hold startet før 1. august 2019 Denne prøvebeskrivelse tager afsæt i BEK nr. 683 af 08/06/2016 bilag 8 Beskrivelse af prøven Der afholdes en mundtlig

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Psykisk sygdom og sygepleje Elevernes forudsætninger fra GF2: Fokus på Gf2 er det raske menneske Eleverne har grundlæggende viden om livsstilssygdomme, men ikke om psykiske sygdomme De elever, der på GF2

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra november 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Engelsk Valgfag på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Niveauer og vejledende varighed Niveau F: 2,0 uger Niveau E: 2,0 uger Niveau D: 2,0 uger Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger

Social og sundhedsuddannelsen. Skoleperiode 1 5 uger Social og sundhedsuddannelsen Skoleperiode 1 5 uger Læringsaktivitet 1: Social og sundhedsassistentens faglighed i mødet med borgernes hverdagsliv. Kompetencemål 1. skoleperiode: 1. Eleven kan selvstændigt

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

KKN - informationsdag

KKN - informationsdag Farmakologi og medicinhåndtering Timefordeling Skoleperiode 1 0 lektioner Skoleperiode 2 18 lektioner Skoleperiode 3 36 lektioner Skoleperiode 4 16 lektioner + fagprøve Farmakologi og medicinhåndtering

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2018 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau

PRØVEVEJLEDNING. Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau PRØVEVEJLEDNING Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Gældende for hold med start efter 1. januar 2017 Indhold Mål... 3 Forudsætning for prøven... 3 Prøveform... 3 Prøvens tilrettelæggelse...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød

Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København. Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i København Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen i Hillerød Skoleforløbets

Læs mere

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C

PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP for social- og sundhedsassistentuddannelsen, opstart 2017 til praktikken, gældende for det tidligere SOSU C PIXI-LUP en for social- og sundhedsassistentuddannelsen er udarbejdet med afsæt i Den

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013

Lokal undervisningsplan. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, marts 2013 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 0 Hovedforløb, trin 2... 1 1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den Pædagogiske Assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Klare MÅL. Dansk D/C

Klare MÅL. Dansk D/C Klare MÅL Dansk D/C Fagets Mål Dansk har fire kerneområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling For hvert område er der mål som skal opnås Målene på C-niveau er indsat med kursiv Kommunikation:

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2

Den virksomhedsforlagte undervisning tager afsæt og tilrettelægges jf. nedenstående i BEK nr. 4 af 03/01/ stk. 2 Dokument for virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på SSA- uddannelsen Det er besluttet i et samarbejde mellem skole og praktik at SSA-eleverne i skoleperiode 3 skal i virksomhedsforlagt undervisning (VFU)

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag fra 1. januar 2018.

Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag fra 1. januar 2018. Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag fra 1. januar 2018. 1 Skoleforløbet består af følgende temaer Skoleperiode 1a Antal uger (EUD) 1. Borgeren i det primære sundhedsvæsen

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 13. august 2014 Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Fagplan. Engelsk E-niveau

Fagplan. Engelsk E-niveau Fagplan Engelsk E-niveau UDDANNELSE: GF 2 smed, industritekniker og automekaniker LÆRER: Claus Tassing FORMÅL: Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Social- og sundhedsassistent. Gældende fra november 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Social- og sundhedsassistent Gældende fra november 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 500 af 22/04/2015 - Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsnit og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 016 Indhold.0 Hovedforløb, trin... 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje

Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Faget: Psykisk sygdom og sygepleje Social og sundhedsuddannelsen Reform 2017 Skoleperiode 4 Antal lektioner: 60 Aktuel hold asm17023 Fagmålene: Eleven kan anvende viden om de hyppigst forekommende psykiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag i perioden 1. januar december 2017.

Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag i perioden 1. januar december 2017. Temaoversigt Social og sundhedsassistent for EUD-elever Gælder for optag i perioden 1. januar - 31. december 2017. 1 Skoleforløbet består af følgende temaer Skoleperiode 1a Antal uger (EUD) 1. Borgeren

Læs mere