Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%"

Transkript

1 Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema Arbejdsopgaver Arbejdsindhold Min udvikling Forventninger Tema 5-8 Tema 9-12 Jobsikkerhed Samarbejde med nærmeste kolleger 8 Organisationens opgaveløsning Støtte og anerkendelse Arbejde efter fælles mål og værdier 9 Demokratisk og dialogbaseret Attraktive og udviklende arbejdspladser Konflikthåndtering Tema Mobning Tema Seksuel chikane Tema Trusler Tema Vold Tema Anden form for krænkende adfærd Tabeller 20 Om Enalyzer 23

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Du får hermed resultaterne af klimamålingen. Gennemførelsen af denne undersøgelse på samtlige kommunens arbejdspladser er besluttet i kommunens øverste samarbejdsudvalg Hoved-MED. Det er meget vigtigt, at du læser og tolker klimamålingens resultater, så de bruges til læring og udvikling. Rapporten skal bruges som afsæt for en dialog mellem leder og medarbejdere. Dialogen skal føre til at I fastlægger en handlingsplan for arbejdspladsens videre udvikling. Desuden indgår rapportens resultater i en samtale mellem arbejdspladsens leder og dennes nærmeste leder, for at udarbejde en udviklingsplan for lederen. Som hjælp til arbejdet med klimamålingen kan du læse vejledning til ledere og MED-udvalg, som du finder på KLIK under Personale og Ledelse Klimamåling. God fornøjelse med udviklingsarbejdet. Hoved-MED i Aalborg Kommune Sådan læser du rapporten Først præsenteres et samlet overblik over resultaterne. Det er en grafisk fremstilling af hvordan det står til med social kapital, ledelseskvaliteten, loyaliteten og tilfredsheden. Derefter følger en temaoversigt samt en top 5 og en bund 5, som illustrerer svar med højeste og laveste gennemsnit, samt styrker og udviklingsområder. På de følgende sider følger en række grafer, der viser gennemsnittet af svarene på spørgsmålene. Hver graf er knyttet til et tema fra spørgeskemaet. Afslutningsvis er der en tabel, der viser scoren og svarfordelingen på alle spørgsmål i undersøgelsen. Metode Hele vejen igennem rapporten anvendes farvekoder til at identificere hvilke enheder, tallene repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst på hver side i rapporten. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen var stillet som udsagn, hvor man skulle svare på en enighedsskala fra Helt enig til "Helt uenig". Skalaen er som følger: 1. Helt uenig 2. Overvejende uenig 3. Delvis uenig 4. Hverken eller 5. Delvis enig 6. Overvejende enig 7. Helt enig I opgørelsen af social kapital indgår følgende spørgsmål: Tillid (T): 6.1, 7.3, 7.5, 11.1., 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1, 13.1, 14.1, 15.5 Retfærdighed (R): 3.4, 5.1, 7.7, 10.1, 10.3, 12.2, 12.4, 12.7, 15.6 Samarbejdsevne (S): 5.5, 6.2, 7.1, 7.10, 12.8, 13.2, 14.2, 15.2, 15.4 Klimamåling Resultater for: Side 3

4 OVERBLIK Samarbejdsevne (S) Gennemsnitlig score på spørgsmålene om samarbejdsevne Tillid (T) Gennemsnitlig score på spørgsmålene om tillid Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig (5,0) (5,2) Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Retfærdighed (R), primært som processuel retfærdighed kaldet Fair Proces Gennemsnitlig score på spørgsmålene om retfærdighed Ledelse Gennemsnitlig score på spørgsmålene om ledelse Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig (5,0) (4,8) Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Klimamåling Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Tilfredshed Gennemsnitlig score på spørgsmålene om tilfredshed Loyalitet Gennemsnitlig score på spørgsmålene om loyalitet Helt uenig Helt enig Helt uenig Helt enig (5,2) (5,7) Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Tilfredshed 5,2 Loyalitet 5, Jeg er tilfreds med at arbejde på min arbejdsplads 5, Jeg har lyst til at være ansat på min arbejdsplads om 2 år 5, Jeg er tilfreds med de ting, der bliver gjort, for at sikre trivsel på min arbejdsplads 4, Jeg oplever Aalborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads 5, Der er en god stemning på min arbejdsplads 5, Jeg vil anbefale andre at arbejde i Aalborg Kommune 5,6 Klimamåling Resultater for: Side 5

6 4,5 4,8 4,7 5,0 5,0 5,0 5,2 5,2 5,7 5,6 5,9 5,8 5,7 5,8 OVERBLIK Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit 3.3. Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at håndtere problemerne i opløbet 4, I udviklingssamtalen drøftes og aftales min kompetenceudvikling 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder går i spidsen og formulerer visioner og mål for fremtiden 4, Jeg deltager årligt i udviklingssamtale i form af MUS-, GRUS- eller LUSsamtale 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder begrunder og forklarer beslutninger (R) 4, Jeg oplever der er balance mellem arbejdsliv og privatliv 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder er forudsigelig i sin adfærd og måde at reagere på (T) 4, Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 6, Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på opgaver og beslutninger 4,4 Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema Tilfredshed Loyalitet Arbejdsopgaver Arbejdsindhold Min udvikling Forventninger Job- Samarbejde sikkerhed med nærmeste kolleger Organisationens opgaveløsning Støtte og anerkendelse Arbejde efter fælles mål og værdier Demokratisk og dialogbaseret Attraktive og udviklende arbejdspladser Konflikthåndtering Klimamåling Resultater for: Side 6

7 Arbejdsopgaver 5,6 Arbejdsindhold 5, Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 5, Jeg har den viden og færdigheder, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mit daglige arbejde 5, Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 6, Mit arbejde er jævnt fordelt over tid, så det ikke hober sig op 5, Jeg har tilstrækkelig indflydelse på beslutninger om eget arbejde (R) 5, Arbejdsindholdet stemmer overens med de forventninger jeg har til jobbet 5, Jeg har tilstrækkelig med afveksling i arbejdet 6, Der er gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse 5,6 Min udvikling 5,8 Forventninger 5, Jeg har gode muligheder for faglig kompetenceudvikling 5, Målene for mine arbejdsopgaver er klare (R) 5, Jeg har gode muligheder for personlig kompetenceudvikling 5, De krav, der stilles til mig i mit arbejde passer med mine faglige kvalifikationer 5, Jeg deltager årligt i udviklingssamtale i form af MUS-, GRUS- eller LUS-samtale 6, De krav, der stilles til mig i mit arbejde, passer med mine personlige kvalifikationer 5.4. Jeg oplever der er balance mellem arbejdsliv og privatliv 6,0 6, I udviklingssamtalen drøftes og aftales min kompetenceudvikling 6, Jeg oplever, at vi på min arbejdsplads er enige om, hvad der er de vigtigste arbejdsopgaver (S) 4, Resultatet af min udviklingssamtale bliver omsat til konkret handling 5, Jeg oplever, at der er gensidig respekt mellem min arbejdsplads og vores nærmeste samarbejdspartnere 5,7 Klimamåling Resultater for: Side 7

8 Jobsikkerhed 5,2 Samarbejde med nærmeste kolleger 5, Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for (S) 5, Jeg føler mig tryg i min ansættelse (T) 5, Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 6, Vi har et godt sammenhold på min arbejdsplads (T) 5, Jeg har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsopgaverne på min arbejdsplads (R) 5, Jeg får tilfredsstillende information om ændringer på min arbejdsplads (S) 4, Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver 6, Vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne (S) 5,5 Organisationens opgaveløsning 4,8 Støtte og anerkendelse 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder uddelegerer arbejdsopgaver på en retfærdig måde (R) 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder giver konstruktiv tilbagemelding på min indsats (T) 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder holder fokus på kerneopgaven 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder giver mig den hjælp og støtte, som jeg har behov for (T) 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder skaber klarhed over kvalitetskrav (R) 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder anerkender mit arbejde (T) 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på opgaver og beslutninger 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (T) 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder er velorienteret om den politiske dagsorden indenfor mit arbejdsområde 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder er forudsigelig i sin adfærd og måde at reagere på (T) 4,4 Klimamåling Resultater for: Side 8

9 Arbejde efter fælles mål og værdier 4,7 Demokratisk og dialogbaseret 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder er loyal over for fastsatte mål og beslutninger (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at skabe klarhed om arbejdspladsens mål (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder omsætter beslutninger til praksis 4,7 4,7 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder lytter til mig og mine synspunkter (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder opfordrer mig til at komme med mine synspunkter (S) 5,3 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder udtrykker klart sine forventninger til mig som medarbejder (R) 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder søger synspunkter fra andre 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder går i spidsen og formulerer visioner og mål for fremtiden Jeg oplever, at min nærmeste leder træffer beslutninger om vanskelige problemstillinger Jeg oplever, at min nærmeste leder begrunder og forklarer beslutninger (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder videreformidler arbejdspladsens behov til den overordnede 4,1 4,3 5,0 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager brugernes / borgernes behov i beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager andres kompetencer Jeg oplever, at min nærmeste leder gerne prøver nye arbejdsmetoder af 4,8 5,0 4,9 Attraktive og udviklende arbejdspladser 5,0 Konflikthåndtering 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder bringer mine kompetencer i anvendelse (T) 5, Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at håndtere problemerne i opløbet Jeg oplever, at min nærmeste leder diskuterer udfordringer uden, at det bliver personligt (S) 4,0 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager medarbejderne i at udvikle nye ideer til løsning af opgaverne (S) 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder taler åbent om det, der er problemfyldt Jeg oplever, at min nærmeste leder tager åbent og konstruktivt imod tilbagemeldinger (S) 4,4 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at vi har en attraktiv arbejdsplads 4, Jeg oplever, at min nærmeste leder er troværdig (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at konflikter løses på en retfærdig måde (R) 4,4 4,9 Klimamåling Resultater for: Side 9

10 Mobning 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for mobning Mobning Hvis, ja - Fra hvem % % Ja Nej Mobning 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for mobning Mobning Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 5 11% En leder 2 4 Nej 41 89% En kollega 3 6 Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 0 Andre 0 Total 5 10 Klimamåling Resultater for: Side 10

11 Mobning Hvor ofte har mobningen fundet sted? Mobning Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende 2, Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Mobning Hvor ofte har mobningen fundet sted? Mobning Jeg oplever, at situationen vedr. mobning er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 0 Ugentligt Overvejende enig 0 Månedligt Delvis enig 1 2 Sjældnere 0 4. Hverken eller 1 2 Total Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig 0 1. Helt uenig 2 4 Er ikke håndteret 1 2 Total 5 10 Klimamåling Resultater for: Side 11

12 Seksuel chikane 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for seksuel chikane Seksuel chikane Hvis, ja - Fra hvem Ja Nej Seksuel chikane 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for seksuel chikane Seksuel chikane Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 0 En leder 0 Nej En kollega 0 Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 0 Andre 0 Total 0 Klimamåling Resultater for: Side 12

13 Seksuel chikane Hvor ofte har den seksuelle chikane fundet sted? Seksuel chikane Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Seksuel chikane Hvor ofte har den seksuelle chikane fundet sted? Seksuel chikane Jeg oplever at situationen vedr. seksuel chikane er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 0 Ugentligt 0 6. Overvejende enig 0 Månedligt 0 5. Delvis enig 0 Sjældnere 0 4. Hverken eller 0 Total 0 3. Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig 0 1. Helt uenig 0 Er ikke håndteret 0 Total 0 Klimamåling Resultater for: Side 13

14 Trusler 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for trusler Trusler Hvis, ja - Fra hvem % % % % Ja Nej Trusler 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for trusler Trusler Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 3 7% En leder 2 67% Nej 43 93% En kollega 0 Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 1 33% Andre 0 Total 3 10 Klimamåling Resultater for: Side 14

15 Trusler Hvor ofte har der været rettet trusler imod dig? Trusler Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende % Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende 5, % 2 1 Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Trusler Hvor ofte har der været rettet trusler imod dig? Trusler Jeg oplever at situationen vedr. trusler er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 0 Ugentligt 0 6. Overvejende enig 0 Månedligt 1 33% 5. Delvis enig 1 33% Sjældnere 2 67% 4. Hverken eller 0 Total Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig 0 1. Helt uenig 0 Er ikke håndteret 2 67% Total 3 10 Klimamåling Resultater for: Side 15

16 Vold 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for vold Vold Hvis, ja - Fra hvem Ja Nej Vold 8.0. Jeg har indenfor de sidste 12 mdr. været udsat for vold Vold Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 0 En leder 0 Nej En kollega 0 Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 0 Andre 0 Total 0 Klimamåling Resultater for: Side 16

17 Vold Hvor ofte har der været udøvet vold imod dig? Vold Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Vold Hvor ofte har der været udøvet vold imod dig? Vold Jeg oplever at situationen vedr. vold er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 0 Ugentligt 0 6. Overvejende enig 0 Månedligt 0 5. Delvis enig 0 Sjældnere 0 4. Hverken eller 0 Total 0 3. Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig 0 1. Helt uenig 0 Er ikke håndteret 0 Total 0 Klimamåling Resultater for: Side 17

18 Krænkende adfærd 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for anden form for krænkende adfærd Krænkende adfærd Hvis, ja - Fra hvem % % Ja Nej Krænkende adfærd 8.0. Jeg har inden for de sidste 12 mdr. været udsat for anden form for krænkende adfærd Krænkende adfærd Hvis, Ja - Fra hvem Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Ja 5 11% En leder 3 6 Nej 41 89% En kollega 2 4 Total En intern samarbejdspartner 0 En borger (bruger, klient. Beboer, elev, pårørende) 0 Andre 0 Total 5 10 Klimamåling Resultater for: Side 18

19 Krænkende adfærd Hvor ofte har du været udsat for anden form for krænkende adfærd? Krænkende adfærd Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende 1, Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Krænkende adfærd Hvor ofte har du været udsat for anden form for krænkende adfærd? Krænkende adfærd Jeg oplever at situationen vedr. anden form for krænkende adfærd er håndteret tilfredsstillende Kategori Antal Procent Kategori Antal Procent Dagligt 0 7. Helt enig 0 Ugentligt Overvejende enig 0 Månedligt Delvis enig 0 Sjældnere Hverken eller 0 Total Delvis uenig 0 2. Overvejende uenig Helt uenig 2 4 Er ikke håndteret 1 2 Total 5 10 Klimamåling Resultater for: Side 19

20 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Tilfredshed 1.1. Jeg er tilfreds med at arbejde på min arbejdsplads 1.2. Jeg er tilfreds med de ting, der bliver gjort, for at sikre trivsel på min arbejdsplads 1.4. Der er en god stemning på min arbejdsplads Tilfredshed total Loyalitet Jeg har lyst til at være ansat på min arbejdsplads om 2 år Jeg oplever Aalborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads Jeg vil anbefale andre at arbejde i Aalborg Kommune Loyalitet total Arbejdsopgaver 2.1. Jeg har passende tid til at nå mine arbejdsopgaver 2.2. Mit arbejde er jævnt fordelt over tid, så det ikke hober sig op 2.3. Jeg har tilstrækkelig med afveksling i arbejdet Arbejdsopgaver total Arbejdsindhold 3.2. Jeg har den viden og færdigheder, som er nødvendig for, at jeg kan udføre mit daglige arbejde 3.3. Jeg oplever, at mit arbejde er meningsfuldt 3.4. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på beslutninger om eget arbejde (R) 3.5. Arbejdsindholdet stemmer overens med de forventninger jeg har til jobbet 3.6. Der er gode muligheder for fleksibel arbejdstilrettelæggelse Arbejdsindhold total Min udvikling 4.1. Jeg har gode muligheder for faglig kompetenceudvikling 4.2. Jeg har gode muligheder for personlig kompetenceudvikling 4.4. Jeg deltager årligt i udviklingssamtale i form af MUS-, GRUS- eller LUS-samtale 4.5. I udviklingssamtalen drøftes og aftales min kompetenceudvikling 4.6. Resultatet af min udviklingssamtale bliver omsat til konkret handling Min udvikling total Gennemsnit? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 20

21 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Forventninger 5.1. Målene for mine arbejdsopgaver er klare (R) 5.2. De krav, der stilles til mig i mit arbejde passer med mine faglige kvalifikationer 5.3. De krav, der stilles til mig i mit arbejde, passer med mine personlige kvalifikationer 5.4. Jeg oplever der er balance mellem arbejdsliv og privatliv 5.5. Jeg oplever, at vi på min arbejdsplads er enige om, hvad der er de vigtigste arbejdsopgaver (S) 5.6. Jeg oplever, at der er gensidig respekt mellem min arbejdsplads og vores nærmeste samarbejdspartnere Forventninger total Jobsikkerhed 6.1. Jeg føler mig tryg i min ansættelse (T) 6.2. Jeg får tilfredsstillende information om ændringer på min arbejdsplads (S) Jobsikkerhed total Samarbejde med nærmeste kolleger 7.1. Jeg får den hjælp og støtte fra mine kolleger, som jeg har behov for (S) 7.3. Omgangstonen mellem mig og mine nærmeste kolleger er behagelig og respektfuld (T) 7.5. Vi har et godt sammenhold på min arbejdsplads (T) 7.7. Jeg har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsopgaverne på min arbejdsplads (R) 7.9. Vi tager ansvar for vores arbejdsopgaver Vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne (S) Samarbejde med nærmeste kolleger total Organisationens opgaveløsning Jeg oplever, at min nærmeste leder uddelegerer arbejdsopgaver på en retfærdig måde (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder holder fokus på kerneopgaven Jeg oplever, at min nærmeste leder skaber klarhed over kvalitetskrav (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder følger op på opgaver og beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder er velorienteret om den politiske dagsorden indenfor mit arbejdsområde Organisationens opgaveløsning total Støtte og anerkendelse Jeg oplever, at min nærmeste leder giver konstruktiv tilbagemelding på min indsats (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder giver mig den hjælp og støtte, som jeg har behov for (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder anerkender mit arbejde (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er forudsigelig i sin adfærd og måde at reagere på (T) Støtte og anerkendelse total Gennemsnit? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 21

22 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Arbejde efter fælles mål og værdier Jeg oplever, at min nærmeste leder er loyal over for fastsatte mål og beslutninger (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at skabe klarhed om arbejdspladsens mål (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder omsætter beslutninger til praksis Jeg oplever, at min nærmeste leder udtrykker klart sine forventninger til mig som medarbejder (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder går i spidsen og formulerer visioner og mål for fremtiden Jeg oplever, at min nærmeste leder træffer beslutninger om vanskelige problemstillinger Jeg oplever, at min nærmeste leder begrunder og forklarer beslutninger (R) Jeg oplever, at min nærmeste leder videreformidler arbejdspladsens behov til den overordnede ledelse (S) Arbejde efter fælles mål og værdier total Demokratisk og dialogbaseret Jeg oplever, at min nærmeste leder lytter til mig og mine synspunkter (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder opfordrer mig til at komme med mine synspunkter (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder søger synspunkter fra andre Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager brugernes / borgernes behov i beslutninger Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager andres kompetencer Jeg oplever, at min nærmeste leder gerne prøver nye arbejdsmetoder af Demokratisk og dialogbaseret total Attraktive og udviklende arbejdspladser Jeg oplever, at min nærmeste leder bringer mine kompetencer i anvendelse (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder inddrager medarbejderne i at udvikle nye ideer til løsning af opgaverne (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at vi har en attraktiv arbejdsplads Attraktive og udviklende arbejdspladser total Konflikthåndtering Jeg oplever, at min nærmeste leder er god til at håndtere problemerne i opløbet Jeg oplever, at min nærmeste leder diskuterer udfordringer uden, at det bliver personligt (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder taler åbent om det, der er problemfyldt Jeg oplever, at min nærmeste leder tager åbent og konstruktivt imod tilbagemeldinger (S) Jeg oplever, at min nærmeste leder er troværdig (T) Jeg oplever, at min nærmeste leder bidrager til at konflikter løses på en retfærdig måde (R) Konflikthåndtering total Gennemsnit? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 TABELLER Klimamåling Resultater for: Side 22

23 OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S REFSHALEVEJ KØBENHAVN K T: F: E:

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80%

APV Ringsted Kommune. Total. Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% APV 2017 Total Antal besvarelser: 1847 Svarpocent: 80% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9 KRÆNKENDE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Rebild Kommune. Lederevaluering Rapportspecifikationer. Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4%

Rebild Kommune. Lederevaluering Rapportspecifikationer. Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4% Rebild Kommune Lederevaluering 2013 Rapportspecifikationer Total alle ledere i Rebild Kommune Gennemførte - Inviterede - Svarprocent 69,4% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Teknik- og Miljøcenter. Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 44 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68%

APV Ringsted Kommune. Skolecenter. Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 531 Svarpocent: 68% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83%

APV Ringsted Kommune. Børnecenter. Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 350 Svarpocent: 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100%

APV Ringsted Kommune. Ressourcecenter. Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 51 Svarpocent: 100% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96%

APV Ringsted Kommune. Ledelsescenter. Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 26 Svarpocent: 96% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84%

APV Ringsted Kommune. Erhverv, Fritid og Kommunikationscenter. Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 86 Svarpocent: 84% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90%

APV Ringsted Kommune. Vej- og Ejendomscenter. Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 77 Svarpocent: 90% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93%

APV Ringsted Kommune. Arbejdsmarkedscenter. Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 128 Svarpocent: 93% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82%

APV Ringsted Kommune. Social- og Sundhedscenter. Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% APV 2017 Ringsted Kommune Antal besvarelser: 546 Svarpocent: 82% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 TILFREDSHED 5 LEDELSE OG SOCIAL KAPITAL 7 KRÆNKENDE ADFÆRD - MOBNING 8 KRÆNKENDE ADFÆRD - TRUSLER OM VOLD 9

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune

Antal besvarelser: MTU Totalrapport Svarprocent: 80% Brøndby Kommune beelser: 2.030 Svarprocent: 8 OVERORDNEDE RESULTATER 01 Figuren herunder viser det gennemsnitlige resultat for de forskellige temaer i målingen. Hvert tema består af flere enkeltspørgsmål, der vises senere

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Antal inviterede: 2557

Antal inviterede: 2557 TRIVSELSMÅLING Ringsted Kommune Totalrapport April 2019 Antal inviterede: 2557 Antal besvarelser: 1964 Svarprocent: 77% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DASHBOARD 5 DEN SOCIALE KAPITAL I ENHEDEN 6 SAMLET SOCIAL

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153

Compass Group. Gæstetilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer. Kantinen på Blangstedgårdsvej Gennemførte 153 Compass Group Gæstetilfredshedsundersøgelse 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 153 Introduktion Sådan læser du rapporten Skala I spørgeskemaet skal hovedparten af spørgsmålene besvares på en tilfredshedsskala

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2015 SOCIALFORVALTNINGEN. Solliden. Svarprocent: 100% (14/14) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SOCIALFORVALTNINGEN Svarprocent: 00% (/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Undersøgelsens temaer 0 Krænkende

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68%

Rebild Kommune. Lederevaluering 2013. Rapportspecifikationer. Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% Rebild Kommune Lederevaluering 2013 Rapportspecifikationer Susanne Damgaard - Ekstra rapport 2 Gennemførte 73 Inviterede 107 Svarprocent 68% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere