F O A F A G O G A R B E J D E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om den nye overenskomst

2 Urafstemning om overenskomsterne er en oplysningspjece, som er sendt til alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA Fag og Arbejde. Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Jakob Bang, Mumme Thing og Peter Lindholm Layout: Joe Anderson, Grafoa Tegninger: Bob Katzenelson Tryk: Strålfors, 26. marts FOA Fag og Arbejde

3 Kære privatansatte FOA-medlem Du arbejder på en af FOAs overenskomster på det private arbejdsmarked, derfor modtager du denne pjece. Nu er det nemlig op til dig og dine kolleger at afgøre om overenskomsterne skal vedtages. Pjecen gennemgår i korte træk det samlede resultat af forhandlingerne om overenskomsterne for på det private arbejdsmarked. Her tegner FOA overenskomster for plejeog omsorgsopgaver og for børnepasning og kollektiv trafik. FOA har indgået forlig om overenskomsterne for vikarbureauer, både på plejeområdet og på det pædagogiske område, og for handicaphjælperne og pædagogmedhjælperne i privatinstitutioner. Også FOA-medlemmer, der er ansat i den kollektive trafik, er omfattet af forlig. Det eneste større FOA-område, hvor der ikke er indgået forlig, er fritvalgsfirmaer, der er medlemmer af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv. Her har FOA krævet den samme sundhedsordning som den, der er aftalt med Dansk Industri. Men det ville Dansk Erhverv ikke gå med til. Derfor har forligsmanden sammen med LO og Dansk Arbejdsgiverforening fastsat de vilkår, de ansatte under Dansk Erhverv skal stemme om. En sundhedsordning omfatter således indtil videre kun fritvalgsfirmaerne i Dansk Industri. Når du skal vurdere resultatet, må der på den ene side lægges vægt på, at lønstigningerne er meget små. På den anden side tæller forbedringerne på pension, mere fleksibel barselsorlov, mulighed for kompetenceudvikling og en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning på fritvalgsområdet. Det sidste dog kun for ansatte under Dansk Industri. Det er dig og dine kolleger, der bestemmer om resultatet skal gælde i de kommende 2 år. Altså om resultatet er godt nok. Det handler om jeres løn- og ansættelsesvilkår. Derfor håber jeg, at både du og dine kolleger afgiver jeres stemmer ved urafstemningen. Med venlig hilsen Dennis Kristensen, forbundsformand FOA Fag og Arbejde 3

4 Overenskomstforhandlingerne 2012 Under en tung dyne af økonomisk pessimisme Årets forhandlinger om overenskomsten har været præget af den økonomiske krise, der har ramt snart sagt alle samfundsområder i de seneste år. Også FOA har været underlagt disse vilkår. Forhandlingerne er foregået i krisens tegn, under en tung dyne af økonomisk pessimisme. Fagbevægelsens overordnede krav Fagbevægelsen gik til forhandlingerne med krav om bevarelse af reallønnen, tryghed i ansættelsen, uddannelse og værn mod social dumping. Det sidste handler om, at løn- og arbejdsforhold ikke skal kunne presses ned af udenlandske firmaer, når de udfører opgaver i Danmark. Kort sagt: De skal overholde danske overenskomster og aftaler. FOAs særlige krav Ud over sikring af reallønnen har FOA haft nogle særlige krav for vore områder, som har været fremført i forhandlingerne: Sikring af ligeløn mandeløn til kvindefag Forbedring af pensionsordninger Forbedring af barselsorloven Fra arbejdsgiverside har kravene handlet om ingen eller meget lave lønstigninger og større fleksibilitet. Det sidste har blandt andet handlet om større arbejdsgiverindflydelse på arbejdstidens længde og placering samt mindre genebetalinger. Sikringen af ligeløn for kvinder er vi ikke kommet nærmere ved disse forhandlinger. Pensionsordningerne er forbedret i nogle af overenskomsterne, og pensionsindbetalingen under barselsorloven er forbedret i de fleste overenskomster. Forlig og mæglingsforslag Med én undtagelse er det lykkedes at nå til enighed med arbejdsgiverne for alle områder. Danske Erhverv har til det sidste modsat sig at indføre en sundhedsordning, der svarer til den, som vi altså kun blev enige med Dansk Industri om at indføre. Derfor har statens forligsmand udarbejdet et mæglingsforslag, der skal dække overenskomsten med Dansk Erhverv. Aftaler og mæglingsforslaget sættes til afstemning i en samlet pakke. 4 FOA Fag og Arbejde

5 I afstemningen om denne pakke indgår stemmerne fra alle de berørte forbund og opgøres efter forligsmandslovens bestemmelser: Hvis mere end 40 procent af de stemmeberettigede stemmer, afgøres det ved almindeligt flertal. Hvis under 40 procent af de stemmeberettigede stemmer, skal mindst 25 procent af samtlige stemmeberettigede stemme imod, for at mæglingsforslaget er forkastet. Resultatet af forhandlingerne Den samlede lønforbedring Den samlede stigning i overenskomstperioden udgør omkring 2,4 procent over de 2 år. Det gælder både på de områder, hvor der er indgået aftaler og i mæglingsforslaget. Heraf stiger lønnen cirka 2,1 procent lidt mere på vikarområdet. Det sidste er brugt til pensionsforbedring, mere fleksibel barselsorlov, og en lidt forbedret mulighed for kompetenceudvikling. Desuden er der på Fritvalgsområdet med Dansk Industri aftalt en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning. Lønstigningerne Lønstigninger bliver fordelt på 2 portioner hhv. 1. marts 2012 og 1. marts Der sker samtidig en procentforhøjelse af tillæggene. Mere fleksibel barselsorlov Forældreorloven (de 10/11 uger, som mor og far kan dele) kan nu placeres frit inden for de 52 uger, hvor forældrene har ret til barselsdagpenge. Samtidig forhøjes det særlige pensionsbidrag til mor under de første 14 ugers barselsorlov med 345 kr. pr. FOA Fag og Arbejde 5

6 måned, hvoraf arbejdsgiver betaler to tredjedele. (Gælder ikke vikarbureauer.) Sundhedsordning/ pensionsforbedringer I fritvalgsoverenskomsten med Dansk Industri indføres med virkning fra sommeren 2012 en sundhedsordning, så medarbejderne får adgang til gratis forebyggende behandling hos fysioterapeut og lignende samt rådgivning fra f.eks. socialrådgiver. På andre områder er der gennemført små pensionsforbedringer, f.eks. ved at alderskravet er nedsat eller at pensionsprocenten er sat op. For fritvalgsoverenskomsten med Dansk Erhverv betyder mæglingsforslaget, at der fremover skal beregnes pension af hele den skattepligtige løn. I dag får medarbejderne på dette område kun pension af den faste løn, ikke af tillæg, f.eks. for aften- nat og weekendtjeneste. Samarbejde mod social dumping/ løndumping Det samarbejde mellem forbundene og arbejdsgiverne der går ud på at sikre, at overenskomsterne overholdes, og som blev aftalt i 2010 fortsættes. FOA har sammen med arbejdsgiverne på vikarområdet (FASID) indgået nye aftaler, som skal imødegå unfair konkurrence, ved at der ikke kan konkurreres på at give medarbejderne dårligere vilkår end det, der er aftalt i overenskomsterne. Fleksibilitet FOA har i enkelte tilfælde imødekommet arbejdsgivernes krav om øget fleksibilitet. For eksempel har vi et sted gjort en forsøgsaftale om frivilligt ekstraarbejde permanent. Et andet sted er det aftalt, at opsparet 37/3-frihed kan udbetales. Seniorordninger Den enkelte medarbejder får ret til, fra det tidspunkt der er 5 år til pensionsalderen, at veksle sin pensionsindbetaling (bortset fra den del der går til risikodækning og administration) til seniorfridage. 6 FOA Fag og Arbejde

7 FOAs aftaler Her kan du se, hvor FOA har indgået aftale om ny overenskomst og hvor mæglingsforslaget gælder. Er du i tvivl om, hvilken overenskomst, der dækker dit eget arbejde, så tjek dit ansættelsesbevis. Dér står det. FOA har indgået forlig med følgende arbejdsgivere: Fritvalg-overenskomsten Dansk Industri Vikarbureauoverenskomster, plejeområdet FASID/Dansk Erhverv Pædagogisk Vikarbureauoverenskomst Dansk Erhverv Vikarbureauoverenskomst, plejeområdet Dansk Industri Pædagogmedhjælpere (privatinstitutioner) Dansk Industri Portøroverenskomsten Dansk Industri Arriva Danmark (buschauffører, drifts- og kørselsledere) AKT/Dansk Industri FOA har aftalt, at følgende overenskomst fornyes efterfølgende på samme niveau som de øvrige overenskomster og/eller forligsmandens mæglingsforslag: Arbejdsledere Eltel Networks A/S (Dansk Byggeri) Følgende FOA-overenskomster er medtaget i forligsmandens mæglingsforslag: Fritvalg-overenskomsten Dansk Erhverv Værkstedsassistenter m.fl. Hans Knudsen Instituttet/Dansk Erhverv FOA har desuden medlemmer hos følgende pædagogiske vikarbureauer udenfor Dansk Arbejdsgiverforening, som er omfattet af mæglingsforslaget: Best Choice, Næstved Vikar Tjenesten A/S, Kalundborg *Farverne henviser til skemaerne. Øvrige vikarbureauer er omfattet af aftalerne indgået mellem FOA og arbejdsgiverforeningen. Det vil sige, at hvis man er ansat i et vikarbureau, der ikke er FOA Fag og Arbejde 7

8 på listen, men som har overenskomst med FOA, så er man omfattet af den aftale, der er indgået med den pågældende arbejdsgiverforening. FOA har også overenskomst med KA-Pleje Overenskomsten dækker fritvalg- og vikarområderne, men er ikke omfattet af mæglingsforslaget. Det er aftalt mellem FOA og KA-Pleje, at overenskomsten fornyes inden for den samme ramme, og de medlemmer der er omfattet af KA-Pleje-overenskomsten kan derfor også stemme om det samlede resultat. Særligt om handicaphjælpere FOAs hovedbestyrelse har besluttet at alle handicaphjælpere deltager i urafstemningen om overenskomst Handicaphjælperne er privatansatte, og omfattet af forlig ved overenskomst Ved en særskilt forhandling i marts 2011, blev det dog aftalt at handicaphjælperne følger de lønstigninger m.v., der blev aftalt ved de kommunale overenskomstforhandlinger i 2011, fordi disse lønstigninger er udgangspunktet for kommunernes støtte til borgernes ansættelse af handicaphjælpere. Sådan ser de nye overenskomster ud SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET: Overenskomst Fritvalg Vikarbureauer Vikarbureauer Portører Mæglingsforslag Dansk Industri FASID/Dansk Dansk Industri Dansk Industri (Fritvalg Dansk Erhverv Erhverv) Løn Lønnen stiger Lønnen stiger: Lønnen stiger: Lønnen stiger Lønnen stiger Kr. 1,60 1/3-12 1,19% 1/3-12 1,0% 1/3-12 Kr. 1,60 1/3-12 Kr. 1,60 1/3-12 Kr. 1,85 1/3-13 1,2% 1/3-13 1,1% 1/3-13 Kr. 1,85 1/3-13 Kr. 1,85 1/3-13 Ikke-uddannede Ikke-uddannede dog: dog: 0,6% 1/3-12 0,6% 1/3-12 0,65% 1/3-13 0,65% 1/3-13 Pension Med virkning fra Ingen ændring Arbejdsgivers Fremover opnås Alle løndele gøres 1/6-12 etableres pensionsbidrag pensionsret fra pensionsgivende sundhedsordning til timelønnede 18 år i PenSam stiger med 0,3% Elever Ingen ændring Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Lønnen stiger: 2,25% 1/3-12 2,25% 1/ FOA Fag og Arbejde

9 SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET: Overenskomst Fritvalg Vikarbureauer Vikarbureauer Portører Mæglingsforslag Dansk Industri FASID/Dansk Dansk Industri Dansk Industri (Fritvalg Dansk Erhverv Erhverv) Tillæg tillæg og Erfarings-, Erfarings- og Forskudttids-, Forskudttids-, sønvederlag for kvalifikations- kvalifikations- aften- og og helligdagstillæg rådighedsvagt og kolonitillæg tillæg stiger: nattillæg forhøjes: forhøjes: stiger: forhøjes: 1,4% 1/3-12 1,19% 1/3-12 1,19% 1/3-12 1,4% 1/3-12 1,4% 1/3-12 1,4% 1/3-13 1,2% 1/3-13 1,2% 1/3-13 1,4% 1/3-13 1,4% 1/3-13 Forældreorlov Kan fremover Ingen ændring Ingen ændring Kan fremover Kan fremover frit frit placeres frit placeres placeres inden for inden for 52 inden for 52 uger 52 uger efter fødsel uger efter fødsel efter fødsel Barselsorlov Særligt Ingen ændring Ingen ændring Særligt Særligt pensionsbidrag pensionsbidrag pensionsbidrag under barsel forhøjes under barsel under barsel for- fra 1/7-12 til kr forhøjes fra 1/7-12 højes fra 1/7-12 pr. måned til kr pr. til kr pr. måned måned Seniorordning Ret til, 5 år før Ikke relevant Ikke relevant Ret til, 5 år før Ret til, 5 år før folkefolkepension, at folkepension, at pension, at veksle veksle pensions- veksle pensionsindbetaling indbetaling til pensions- til seniorfridage seniorfridage indbetaling til seniorfridage Kompetence- Der nedsættes Ikke relevant Ikke relevant Bidrag til Intet af interesse udvikling udvalg for uddan- kompetencefond for FOAs overnelse. Bidrag til øges med 0,05 kr. enskomster kompetencefond pr. time i øges med 0,05 kr. perioden pr. time i perioden Social Aftalen gøres Nye aftaler om Nye aftaler om Aftalen gøres På områder hvor der dumping og permanent løn- og pensions- løn- og pensions- permanent i forvejen er aftaler, lønoplysninger oplysninger oplysninger gøres disse permanente Elektroniske Lønsedler m.m. Lønsedler m.m. Lønsedler m.m. Lønsedler m.m. Lønsedler m.m. kan dokumenter kan med 3 kan med kan med 3 kan med 3 med 3 måneders måneders varsel 3 måneders måneders varsel måneders varsel varsel afleveres afleveres varsel afleveres afleveres afleveres elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk elektronisk Andet, 37/3-opsparing Nye regler om Nye regler om Aftale om herunder kan fremover lønudbetaling når lønudbetaling når mulighed fleksibilitet udbetales der forekommer lder forekommer for overførsel af en helligdag en helligdag ferie FOA Fag og Arbejde 9

10 Øvrige områder PÆDAGOGISK SEKTOR TEKNIK & SERVICE SEKTOR Overenskomst Pædagogmedhjælpere Pædagogiske Buschauffører m.fl. Mæglingsforslag Dansk Industri Vikarbureauer AKT/Dansk Industri Dansk Erhverv Løn Lønnen stiger Lønnen stiger: Lønnen stiger: Lønnen stiger Kr. 1,60 1/3-12 1,19% 1/3-12 Chauffører: Kr. 1,60 1/3-12 Kr. 1,85 1/3-13 1,2% 1/3-13 Kr. 1,60 1/3-12 Kr. 1,85 1/3-13 Kr. 1,85 1/3-13 Drifts- og kørselsledere: Kr. 1,35 1/3-12 Kr. 1,35 1/3-13 Pension Med virkning Ingen ændring Ingen ændring Alle løndele gøres fra 1/5-12 opnås pensions-givende pension fra 21 år Elever Fremover er PAU-elever Ikke relevant Ingen ændring Lønnen stiger: omfattet af regler, der 2,25% 1/3-12 svarer til de kommunale. 2,25% 1/3-13 Godtgørelsen til GVU-elever stiger: 2,25% 1/3-12 2,25% 1/3-13 Tillæg Aften- og nattillæg Koloni- og arbejds- Forskudttids-, weekend Forskudttids-, sønforhøjes: tidsbestemte tillæg og C-vagts tillæg og helligdags tillæg 1,4% 1/3-12 stiger: 1,19% 1/3-12 forhøjes:1,4% 1/3-12 forhøjes:1,4% 1/3-12 1,4% 1/3-13 1,2% 1/3-13 1,4% 1/3-13 1,4% 1/3-13 Forældreorlov Kan fremover frit Ingen ændring Kan fremover frit Kan fremover frit placeres inden for placeres inden for placeres inden for 52 uger efter fødsel 52 uger efter fødsel 52 uger efter fødsel Barselsorlov Særligt pensionsbidrag Ingen ændring Særligt pensionsbidrag Særligt pensionsbidrag under barsel forhøjes under barsel forhøjes fra under barsel forhøjes fra fra 1/7-12 til kr /7-12 til kr pr. 1/7-12 til kr pr. pr. måned måned måned Seniorordning Ret til, 5 år før folke- Ikke relevant Nuværende Ret til, 5 år før pension, at veksle ordning fortsætter. Hvis folkepension, at veksle pensionsindbetaling til denne bortfalder gælder pensionsindbetaling til seniorfridage mæglingsforslagets seniorfridage ordning Kompetence- Bidrag til kompetence- Ikke relevant Der nedsættes udvalg for Intet af interesse for udvikling udvikling øges med uddannelse. Bidrag til FOAs overenskomster 0,05 kr. pr. time i kompetencefond øges perioden med 260 kr. pr. fuldtidsansat pr. år 10 FOA Fag og Arbejde

11 PÆDAGOGISK SEKTOR TEKNIK & SERVICE SEKTOR Overenskomst Pædagogmedhjælpere Pædagogiske Buschauffører m.fl. Mæglingsforslag Dansk Industri Vikarbureauer AKT/Dansk Industri Dansk Erhverv Social dumping Ikke relevant Ingen ændring Ikke relevant På områder hvor der og i forvejen er aftaler, lønoplysninger gøres disse permanente Elektroniske Lønsedler m.m. kan Lønsedler m.m. kan Lønsedler m.m. kan med Lønsedler m.m. kan med dokumenter med 3 måneders med 3 måneders varsel 3 måneders varsel 3 måneders varsel varsel afleveres afleveres elektronisk afleveres elektronisk afleveres elektronisk elektronisk Andet, 1% særlig opsparing Mulighed for at aftale Aftale om hurtig herunder kan fremover udbetales frivilligt merarbejde behandling af fleksibilitet til timelønnede gøres permanent. bortvisningssager FOA Fag og Arbejde 11

12 Læs om overenskomst I pjecen her kan du orientere dig om, hvilke forbedringer, der er aftalt på dit overenskomstområde. Er du i tvivl om, hvilket overenskomstområde du tilhører, så tjek dit ansættelsesbevis. Dér skal det stå. Forligsmandens mæglingsforslag er også vedlagt. Du kan finde mere stof om de enkelte nye overenskomster på Brug din stemmeret! Du modtager sammen med denne pjece en stemmeseddel, hvor du kan stemme ja eller nej til den nye overenskomst Du modtager også en stemmevejledning. Du kan stemme på følgende 3 måder: ved at indsende stemmesedlen i den frankerede svarkuvert elektronisk på via sms Se nærmere herom i stemmevejledningen. Stemmerne fra FOAs medlemmer lægges sammen med stemmerne fra alle de øvrige forbunds medlemmer, til et samlet ja eller nej til overenskomstfornyelsen. Afstemningen er anonym. Forbundet får ingen adgang til at se din stemme. Resultatet opgøres af virksomheden Strålfors, og forbundet får alene en samlet opgørelse af afstemningsresultatet. Staunings Plads København V Tlf.:

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster

F O A F A G O G A R B E J D E. Urafstemning om de nye overenskomster F O A F A G O G A R B E J D E Urafstemning om de nye overenskomster 2014-2017 Kære privatansatte FOA-medlem Du arbejder på en af FOAs overenskomster på det private arbejdsmarked, derfor modtager du denne

Læs mere

Urafstemning om overenskomsterne

Urafstemning om overenskomsterne FORBUND Urafstemning om overenskomsterne 2017-2020 Brug din stemmeret! Oplysningspjece, som er tilgængelig for alle stemmeberettigede, privatansatte medlemmer af FOA. Brug din stemme! Indhold Kære privatansatte

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer Indhold Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre og mere lige vilkår 7 Bedre barselsregler

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2012 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav overenskomst Mine krav dine krav Nu er det jeres tur Vi skal i gang med at diskutere krav til fornyelse

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG AKT (DI) Stem om din nye overenskomst BUSCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG FALCK/RESPONCE Stem om din nye overenskomst REDDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære medlem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Regionerne. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Regionerne. Mine krav dine krav F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav Diskussionsoplæg OK 2013 Regionerne overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Vi nærmer os forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM Ansatte i kommuner Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Dennis Kristensen Forbundsformand I FOA går vi på banen, når det handler om ulighed og fx forringede

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN

FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN FRIE GRUNDSKOLER FORHANDLINGSRESULTAT 2018-2021 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN 1 // 5 BUPL s hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer ja til OK-18 på frie grundskoler Forløbet omkring OK-18 har på mange

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru.

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. Ansatte i kommuner Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har

Læs mere

PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN

PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT 2018-2021 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN 1 // 5 BUPL s hovedbestyrelse anbefaler et JA til de 6 forhandlingsresultater, der er opnået for private daginstitutioner

Læs mere

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM Ansatte i staten Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

OK18 Hvis konflikten kommer

OK18 Hvis konflikten kommer FORBUND OK18 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indhold FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Afstemningsregler 10 OK18 12 Tidsplan OK18 14 Hvis konflikten kommer?

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område Aftalerne på det kommunale område er nu i hus. Forlig og forhandlingsprotokoller er nu forhandlet på plads. Der er tale om et 3-årigt

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV

Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Slagter Industri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse.

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. Ansatte i regioner Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat URAFSTEMNING OK15 Et balanceret resultat Den danske økonomi er i bedring. Det har vi mærket under overenskomstforhandlingerne, og det afspejler sig også i resultatet. Vi har skabt et resultat, der er bedre

Læs mere

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Mellem Dagbladet Information og Informations Redaktionelle Medarbejderforening som gruppe under Dansk Journalistforbund er aftalt følgende i forbindelse med

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Informationsmøde om evt. kommende konflikt

Informationsmøde om evt. kommende konflikt Informationsmøde om evt. kommende konflikt OK 2018: Din nye overenskomst Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen, og Forligsinstitutionen mægler nu mellem parterne. FOA har varslet strejke med start

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten Ansatte i staten Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Skov- og naturteknikere m.fl i Naturstyrelsen STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale og regionale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt

Læs mere