EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden"

Transkript

1 EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

2

3 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer 7 Tabeller 1 Varegrupper eksport Varegrupper import Lande størst eksport Lande størst import Varegrupper top 10 handelspartnere Varegrupper alle lande Europa EU Europa Øvrige Asien Øst- og Sydøstasien Asien Centralasien Asien Mellemøsten Asien Sydasien Nordamerika Mellem- og Sydamerika Afrika Oceanien Udefineret Diskretioneret eller uoplyst Indeks 252 3

4 4

5 Indledning Dette er et opslagsværk med information om fødevareklyngens samlede udenrigshandel. Formålet med at definere en erhvervsklynge er overordnet at synliggøre et erhvervs samlede styrke. Der findes ikke en entydig dansk eller international teoretisk eller metodisk definition af begrebet erhvervs- eller fødevareklynge. Et væsentligt bidrag til debatten og afgrænsningen er leveret af Michael E. Porter, der definerer en klynge som: A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities 1. Den geografiske afgrænsning af en klynge kan være en by, region, et land eller nabolande, alt efter afgrænsningsparameteren. Landbrug & Fødevarer har med udgangspunkt i Porters definition opstillet udenrigshandlen for fødevareklyngen i hele Danmark. Definition af Fødevareklyngens overordnede områder Den danske udenrigshandel er opgjort på knap forskellige varekoder i 2016-dataene. Disse koder er defineret af Danmarks Statistik på baggrund af FN s Kombinerede Nomenklatur (KN), heraf navnet KN08, der henviser til, at disse varekoder er 8-cifrede. Al udenrigshandel til og fra Danmark klassificeres efter dette system 2. Ud fra disse koder har Landbrug & Fødevarer defineret fødevareklyngen, som overordnet set består af tre grupperinger: Fødevarer: Alle varer, der direkte eller indirekte er egnet som menneskeføde. Fødevarer dækker både madvarer og drikkevarer samt varer, der ikke i sin nuværende handelsform umiddelbart kan spises, før der sker en forarbejdning heraf, fx korn. : Vegetabilske og animalske produkter, der ikke er egnet som menneskeføde, fx minkskind. Agro-teknologi: Varer, der anvendes i direkte tilknytning til fødevareklyngens produktion. Agro-teknologi inkluderer maskiner til jordbrugsproduktion samt til forarbejdning af produkter herfra i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Publikationen er baseret på data fra Danmarks Statistik. De her præsenterede data er lidt mere præcise mht. landefordelingen af diskretionerede varer end et opslag i vil være. Det betyder samtidig, at opgørelsen af de berørte lande værdimæssigt er lidt højere, end et enkelt opslag i statistikbanken vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 634 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2016, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Publikationen er som tidligere nævnt tænkt som et opslagsværk. For egentlige analyser henvises til de rapporter og markedsnotater, der findes under God læselyst. Marts 2017 Landbrug & Fødevarer 1 Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a global Economy: Porter, Michael E.; Economic Development Quarterly, Feb2000, Vol. 14 Issue 1, p15, 20p, 4 diagrams. 2 De danske oversættelser af koderne med seneste opgjorte tal er frit tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside 5

6 Den overordnede udvikling 2016 Fødevareklyngen eksport blev på 156,4 mia. kr. i 2016, eller 490 mio. kr. lavere end i Klyngen står for 24,6 pct. af den samlede danske vareeksport på 634 mia. kr. EU28 (inkl. Storbritannien) aftog 61 procent af fødevareklyngens varer i 2016, mens Asien aftog 21 pct.. Eksporten fra fødevareklyngen repræsenterede 37 pct. af Danmarks samlede varehandel til Asien. Eksporten Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: Landbrug & Fødevarer Danmarks samlede import af fødevarer var på 69 mia. kr. i Dertil kommer de biobaserede produkter med 25 mia. kr. samt agro-teknologi på knap 10 mia. kr. Samlet import af fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi landede på 104 mia. kr. i Ikke alle varer går til direkte forbrug. En vis andel forarbejdes eller indgår direkte eller indirekte i andre varer med senere indenlandsk salg eller eksport til følge. Importen Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: Landbrug & Fødevarer 6

7 Diskretionerede varer Danmark er en lille og åben økonomi. At den er åben kan blandt andet aflæses i den samlede udenrigshandel, heraf vareeksporten som udgjorde 634 mia. kroner i 2016 til cirka 250 lande/handelsdestinationer. Fødevareklyngen er en væsentlig bidragsyder til den samlede handel ud af landet, med en andel på knap 25 pct. af vareeksporten. Danmarks Statistik anvender forskellige internationalt anvendte nomenklaturer 3 til at klassificere udenrigshandlen. Den mest detaljerede er den kombinerede nomenklatur, også kaldet KN08, hvor den samlede udenrigshandel kan opgøres på knap varenumre. Der er tilfælde, hvor hensyn til enkeltvirksomheders forretning betyder, at den komplette handelsinformation ikke er offentlig tilgængelig. I sådanne tilfælde er varen i et vist omfang diskretioneret. Eksporten er ikke diskretioneret, så længe der alene ses på hele år og det ikke yderligere opdeles på landeniveau. For hver yderligere opdeling af disse varenumre, sker en fordobling af detaljeringsniveauet. Fordeles alle disse varenumre ud på 200 lande vil der teoretisk set være forskellige kombinationer. På dette detaljeringsniveau opnås et unikt indblik i handlen og i visse tilfælde er denne viden lidt for præcis, da enkeltvirksomheder direkte ud af den officielle statistik kan aflæse egne tal. Af konkurrencehensyn er det således ikke altid, at den fulde handelsinformation frigives af Damarks Statistik. Alt efter graden af diskretionering sløres den 8-cifrede varekode. I visse tilfælde er det endda landeangivelsen, der ikke er oplyst. Eksempel Som et tænkt eksempel kunne det være KN08-varekoden Bagagebærere til cykler, hvor varen fordelt på lande er diskretioneret til 8714HHHH, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at identificere om der er tale om en bagagebærer til en cykel, eller en anden reservedel til cykler, knallerter eller motorcykler. De første fire cifre giver en begrænset, med dog fortsat vigtig, information om varen. Et enkelt direkte udtræk fra Danmarks Statistiks hjemmeside, fordelt på lande, giver cirka 250 lande/handelsdestinationer. Udtrækket viser, at den samlede eksport i 2016 var på 634 mia. kr., men heraf er varer for over 65 mia. kr. i en vis udstrækning diskretioneret og ikke fordelt ud på lande. Du får en mere præcis information i denne publikation Det er muligt samlet set at lave en mere præcis fordeling af eksporten end umiddelbart opgjort via Da vi mener, det er vigtigt at have så præcise tal som muligt for den faktiske handelsrelation til et land, har vi gjort det. Det betyder dog, at opgørelsen af de berørte lande er lidt højere end et enkelt opslag i vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 634 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2016, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Hvis der tages udgangspunkt i alle lande, hvor den enkelte varekode er helt eller delvist diskretioneret, men dog stadig landekodet, vedrører det varer for 65 mia. kr. i Der er tale om en stigning på knap 4 mia. kr. i forhold til Når der ses på den samlede eksport, er der på ingen måde et entydigt mønster af, at varer til visse lande/regioner er yderligere diskretioneret end andre. For yderligere oplysninger henvises til tabel 7 sidst i publikationen, eller ved Danmarks Statistik vedr. det lovmæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde samt datafortrolighedspolitik. 3 En nomenklatur er en hierarkisk klassifikationsnøgle af store systematiske datamængder, her udenrigshandlen. 7

8 Eksporten Tabel Fødevarer kr. Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 24,5 25,2 24,5 24,6 24,6 8

9 Importen Tabel Fødevarer kr. Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 17,3 18,1 18,0 18,4 18,2 9

10 Eksport største aftagerlande Tabel 03 Fødevareklyngen Danmark i alt kr. Verden Europa EU Tyskland Sverige UK Polen Holland Italien Frankrig Spanien Finland Grækenland Øvrige Europa Norge Schweiz Færøerne Asien Øst og Sydøstasien Kina (ekskl. Hong Kong) Japan Vietnam Hong Kong Sydkorea Centralasien Rusland Mellemøsten Saudi Arabien De Forenede Arabiske Emirater Oman Nordamerika USA Grønland Canada Sydamerika Den Dominikanske Republik Afrika Egypten Oceanien Australien Antarktis Diskretioneret el. uoplyst

11 Import største importørlande Tabel 04 Fødevareklyngen Danmark i alt kr. Verden Europa EU Tyskland Holland Sverige Polen Italien Frankrig UK Spanien Belgien Irland Øvrige Europa Norge Færøerne Island Asien Øst og Sydøstasien Kina Indonesien Malaysia Vietnam Thailand Centralasien Rusland Mellemøsten Israel Iran De Forenede Arabiske Emirater Nordamerika Grønland USA Canada Sydamerika Argentina Afrika Sydafrika Oceanien New Zealand Diskretioneret el. uoplyst

12 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Svinekød ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Polen Japan Holland Kina (ekskl. Hong Kong) Spanien Polen Sverige UK Italien Italien Kina (ekskl. HK) Australien Frankrig USA Norge Sverige Portugal Frankrig Andre lande Andre lande I alt I alt Mejeri ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Holland Sverige Sverige UK UK Kina (ekskl. Hong Kong) Italien Diskretioneret Frankrig Holland Belgien Finland Polen Spanien Irland USA New Zealand Japan Andre lande Andre lande I alt I alt Fisk og skaldyr ton kr ton kr. Norge Tyskland Grønland Norge Færøerne Italien USA Sverige Canada UK Tyskland Frankrig Sverige Holland Polen Polen UK Vietnam Kina (ekskl. HK) Kina (ekskl. Hong Kong) Andre lande Andre lande I alt I alt 12

13 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Sammensatte fødevarer ton kr ton kr. Tyskland UK Sverige USA Holland Saudi Arabien Irland Tyskland Grækenland Sverige Polen Grækenland Frankrig Australien UK Malaysia Belgien Finland Rumænien Kina (ekskl. Hong Kong) Andre lande Andre lande I alt I alt Drikkevarer ton kr ton kr. Italien Tyskland Frankrig Italien Tyskland Sverige UK UK Holland Norge Spanien Finland Chile Holland Sverige Grønland Sydafrika Polen USA Spanien Andre lande Andre lande I alt I alt Kiks, brød og bagværk ton kr ton kr. Tyskland Saudi Arabien Sverige Tyskland Holland Sverige Italien Norge Belgien UK UK Kina (ekskl. Hong Kong) Polen USA Frankrig Hong Kong Norge De Forenede Arabiske Emirater Østrig Spanien Andre lande Andre lande I alt I alt 13

14 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Korn ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Sverige Spanien Polen Holland Italien Frankrig Holland Sverige Rusland Vietnam Belgien Irland Frankrig Canada Letland UK Litauen Tyrkiet Andre lande Andre lande I alt I alt Olier og fedtstoffer ton kr ton kr. Tyskland Sverige Malaysia Diskretioneret Sverige Holland Indonesien Norge Holland Uruguay Norge Tyskland Italien Polen Luxembourg Finland Frankrig USA Spanien UK Andre lande Andre lande I alt I alt Oksekød ton kr ton kr. Holland Tyskland Tyskland Spanien Polen Italien Italien Sverige Irland Holland UK UK Østrig Grækenland Litauen Frankrig New Zealand Finland Frankrig Portugal Andre lande Andre lande I alt I alt 14

15 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Sukker og sukkervarer ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Sverige Sverige Belgien Norge Holland Grækenland Frankrig Finland Luxembourg UK UK Holland Polen Italien Østrig Polen Italien Island Andre lande Andre lande I alt I alt Fjerkrækød ton kr ton kr. Tyskland Sverige Holland Tyskland Sverige Holland Frankrig UK Polen Finland UK Frankrig Litauen Sydkorea Ungarn Sydafrika Norge Polen Thailand Grønland Andre lande Andre lande I alt I alt Andre fødevarer ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Tyskland Holland Frankrig UK Norge Frankrig Holland Italien UK Irland USA Belgien Spanien Polen Grønland Finland Italien Andre lande Andre lande I alt I alt 15

16 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Frugt og nødder ton kr ton kr. Holland Sverige Tyskland Finland Spanien Tyskland Italien Norge Sverige UK USA Holland Polen Island UK Grønland Belgien Færøerne Tyrkiet Polen Andre lande Andre lande I alt I alt Grøntsager ton kr ton kr. Holland Sverige Tyskland Tyskland Spanien UK Italien Norge Belgien Holland Sverige Italien Frankrig Grønland Polen Egypten Kina (ekskl. HK) Belgien Tyrkiet Færøerne Andre lande Andre lande I alt I alt Kaffe og krydderier ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Island Brasilien Tyskland Holland Norge Spanien Grønland UK Japan Polen Færøerne Colombia USA Italien UK Indien Polen Andre lande Andre lande I alt I alt 16

17 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Æg ton kr ton kr. Tyskland Holland Holland Tyskland Ukraine Sverige Sverige UK USA Polen Belgien Australien Polen Schweiz Argentina Tunesien Finland Grønland UK Hong Kong Andre lande Andre lande I alt I alt Biprodukter spiselige ton kr ton kr. Tyskland Sverige Holland Tyskland Belgien Polen Luxembourg Spanien Brasilien Norge Sverige Italien UK Belgien Spanien Finland Argentina Japan Italien Rusland Andre lande Andre lande I alt I alt Foder ton kr ton kr. Tyskland Norge Argentina Sverige Holland Tyskland Rusland Italien Paraguay Grækenland Norge Irland Belgien Rusland Polen Polen Kina (ekskl. HK) Kina (ekskl. Hong Kong) Brasilien Finland Andre lande Andre lande I alt I alt 17

18 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Frø ton kr ton kr. Ghana Tyskland Tyskland Holland Holland Diskretioneret Elfenbenskysten UK Frankrig Frankrig Sverige Italien Benin Kina (ekskl. Hong Kong) Kina (ekskl. HK) Sverige Japan Ungarn Letland USA Andre lande Andre lande I alt I alt Planter ton kr ton kr. Holland Tyskland Tyskland Sverige Italien Holland Polen Norge Belgien UK Sverige Finland UK Frankrig Frankrig Polen Spanien Schweiz Litauen Italien Andre lande Andre lande I alt I alt Udsæd ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Frankrig Sverige Sverige Norge Holland Finland Belgien Frankrig Litauen Letland Tjekkiet UK Letland Litauen Italien Holland Estland Polen Andre lande Andre lande I alt I alt 18

19 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Træ ton kr ton kr. Estland Tyskland Letland Kina (ekskl. Hong Kong) Sverige UK Rusland Sverige Tyskland Belgien Polen Frankrig Portugal Holland USA Norge Litauen Polen Holland Tjekkiet Andre lande Andre lande I alt I alt Vegetabilier ikke spiselige ton kr ton kr. Tyskland Japan Chile Tyskland Filippinerne USA Indien Kina (ekskl. Hong Kong) USA Sverige Frankrig Frankrig Kina (ekskl. HK) UK Holland Rusland Indonesien Belgien Sydkorea Canada Andre lande Andre lande I alt I alt Pelsskind ton kr ton kr. Polen Kina (ekskl. Hong Kong) Holland Hong Kong Grækenland Cambodia Norge Vietnam Litauen Thailand Finland Sydkorea USA Polen Sverige Italien Kina (ekskl. HK) Finland Spanien Tyskland Andre lande Andre lande I alt I alt 19

20 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Huder ton kr ton kr. Tyskland Italien Sverige Tyskland Litauen Polen Italien Sverige UK Kina (ekskl. Hong Kong) Frankrig Holland Brasilien Mexico Spanien Japan Holland Ukraine Belgien Serbien Andre lande Andre lande I alt I alt Avlsdyr ton kr ton kr. Sverige Holland UK Tyskland Frankrig Polen Tyskland Belgien Slovakiet Sverige Finland Finland USA Egypten Holland Thailand Belgien Østrig Irland Sydafrika Andre lande Andre lande I alt I alt Enzymer ton kr ton kr. USA USA Tyskland Holland Kina (ekskl. HK) Tyskland Holland Frankrig Japan Kina (ekskl. Hong Kong) Belgien Diskretioneret Canada Tyrkiet Finland Rusland Brasilien Italien UK Belgien Andre lande Andre lande I alt I alt 20

21 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Olier og fedtstoffer ikke spiselige ton kr ton kr. Tyskland Sverige Rusland Norge Sverige Holland Holland Tyskland Norge Island Indonesien UK Brasilien Belgien Polen Polen UK USA Finland Irland Andre lande Andre lande I alt I alt Biprodukter ton kr ton kr. Sverige Tyskland Tyskland Norge Norge USA Polen Holland Argentina Frankrig Holland Østrig Rusland UK Færøerne Litauen Finland Rusland Mexico Sverige Andre lande Andre lande I alt I alt Andet ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Holland Norge Frankrig Sverige UK Polen Sverige UK USA Holland Island Frankrig Italien Kina (ekskl. Hong Kong) Belgien Ukraine Norge USA Andre lande Andre lande I alt I alt 21

22 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Maskiner jordbrug mv ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Tyskland Polen Norge UK USA Frankrig Frankrig Holland Polen Italien UK Belgien Ukraine Østrig Rusland USA Australien Andre lande Andre lande I alt I alt Maskiner næringsmiddelindustrien ton kr ton kr. Tyskland USA Holland Tyskland USA Rusland Polen Spanien Kina (ekskl. HK) Kina (ekskl. Hong Kong) UK Norge Italien Frankrig Sverige UK Slovakiet Holland Tjekkiet Polen Andre lande Andre lande I alt I alt Emballage fødevarer ton kr ton kr. Tyskland Holland Sverige Frankrig Frankrig Canada Holland Libanon Kina (ekskl. HK) Sverige Tyrkiet Sydkorea Bulgarien Tyskland Spanien Polen Tjekkiet Belgien Taiwan Island Andre lande Andre lande I alt I alt 22

23 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Gødning ton kr ton kr. Tyskland Sverige Holland Letland Rusland Island Finland Litauen Polen Norge Norge Tyskland Letland Grønland UK Polen Litauen Færøerne Frankrig Finland Andre lande Andre lande I alt I alt Plantebeskyttelse ton kr ton kr. Tyskland Sverige Frankrig Litauen Belgien Finland Spanien Letland Holland Tyskland Italien Frankrig UK Norge Sverige Polen Schweiz Spanien Ungarn Estland Andre lande Andre lande I alt I alt 23

24 Belgien Tabel 06 Europa EU28 Import Eksport Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 15,3 18,1 16,6 24

25 Bulgarien Tabel 06 Europa EU28 Import Eksport Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 8,0 25,1 29,0 25

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Udenrigshandel

Udenrigshandel Udenrigshandel 2013-2017 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Historisk høj eksport i 2017 6 Diskretionerede varer 9 Tabeller 1 Varegrupper eksport... 10 2 Varegrupper import...

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE. Udenrigshandel Fødevareklyngen varer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE. Udenrigshandel Fødevareklyngen varer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2010-2014 Fødevareklyngen varer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Tema afstanden til eksportmarkederne

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-jun. Udskrevet: Landbrug & Fødevarer

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-jun. Udskrevet: Landbrug & Fødevarer Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2017-2018 Udskrevet: 2018.09.10 Landbrug & Fødevarer Fødevareklyngen 2017 2018 2017 2018 ------- Ændring ------ Samlet eksport 82.570

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-nov. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-nov. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2013-2014 Udskrevet: 2015.02.16 Fødevareklyngen 2013 2014 2013 2014 Samlet eksport 144.523 139.955 Fødevarer 7.564.247 7.741.997

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Økonomisk analyse 31. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Danmark er i international sammenhæng

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Økonomisk analyse 14. august 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Danmark er i international sammenhæng

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Økonomisk analyse 6. juni 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Danmark er i international sammenhæng

Læs mere

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Økonomisk analyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2008 for tjenesterejser 2007 Cirkulære af 19. december 2007 Perst. nr. 103-07 J.nr. 07-5411-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004

Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2004 2004 Cirkulære af 17. december 2003 Perst. nr. 081-03 PKAT nr. J.nr. 03-5411-3 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2004 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Økonomisk analyse 5. oktober 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016.

Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. NOTAT 3. juli 2017 Statistik om Udlandspensionister 2016 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2016. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. august 2000 for tjenesterejser 2000 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. AUGUST 2000 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. Personalestyrelsen

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. NOTAT 25. september 2018 Statistik om Udlandspensionister 2017 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2017. I 2017 udbetalte International Pension,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Slagteriernes afregningspriser ventes ikke ændret i denne uge. Eksporten til Sydeuropa forløber uforandret.

Slagteriernes afregningspriser ventes ikke ændret i denne uge. Eksporten til Sydeuropa forløber uforandret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/17-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Slagterierne

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa forløber stabilt.

Eksporten til Sydeuropa forløber stabilt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/17-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.500 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold

Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold Hovedkonklusioner undersøgelse af forhold Fødevareministeriet Resultater fra survey gennemført i marts 2014 April 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4 3. FORDELING AF DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen

Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning. Kategori: Analyse. Kommune: Faxe. Kontaktperson: Brian Sørensen Eksemplets titel: Analyse af befolkningsudvikling- og befolkningssammensætning Kategori: Analyse Kommune: Faxe Kontaktperson: Brian Sørensen Beskrivelse: Faxe Kommune har lavet en analyse over befolkningsudviklingen

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Oversigt over resultaterne i PISA Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA Formålet med PISA Måle, om unge har kompetencer, der kan bruges

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Skatteministeriet J.nr. 2017-2209 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

- I pct. af ugen før ,6 100,3 100,2 100,5 100,3 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 104,3 104,1 105,1 105,0 110,4 112,1

- I pct. af ugen før ,6 100,3 100,2 100,5 100,3 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 104,3 104,1 105,1 105,0 110,4 112,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 43/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes heller

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernsekretariatet Juni 2018 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over indsatte og tilsynsklienter i Kriminalforsorgen.

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2014

Befolkning i København 1. januar 2014 30. juli 2014 Befolkning i København 1. januar 2014 Den 1. januar 2014 boede der 569.557 personer i København. I løbet af 2013 steg folketallet med 10.117 personer. I 2014 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2013

Befolkning i København 1. januar 2013 30. juli 2013 Befolkning i København 1. januar 2013 Den 1. januar 2013 boede der 559.440 personer i København. I løbet af 2012 steg folketallet med 10.390 personer. I 2013 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008

Orientering. Befolkning i København 1. januar Ledelsesinformation. 16. maj juli 2008 2007 Orientering Ledelsesinformation 7. juli 2008 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2008 Den 1. januar 2008 boede der 509.861 personer i København. I løbet af 2007 steg folketallet med 6.162

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse Økonomisk analyse 29. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse Fødevareklyngen i Danmark

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

- I pct. af ugen før ,5 101,9 101,1 101,3 103,9 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 103,6 106,3 102,4 102,8 107,1 108,8

- I pct. af ugen før ,5 101,9 101,1 101,3 103,9 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 103,6 106,3 102,4 102,8 107,1 108,8 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 19/ 09-05- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.0 stk. Notering = fald Der ventes

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation

Orientering. Befolkning i København 1. januar maj Ledelsesinformation 2007 Orientering Ledelsesinformation 16. maj 2007 Befolkning i København 1. januar 2007 Den 1. januar 2007 boede der 503.699 personer i København. I løbet af 2006 steg folketallet med 2.541 personer. I

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

VL døgn Nationalbankdirektør Nils Bernstein

VL døgn Nationalbankdirektør Nils Bernstein VL døgn 1 Nationalbankdirektør Nils Bernstein 1. Aktuel krise. Lav vækst i produktiviteten 3. Uholdbare offentlige finanser V E L S T A N D 1 Velstand, Danmark og udlandet BNP pr. indbygger, købekraftskorrigeret

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. Juni Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik Juni 2017 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser over klienter

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er uændret.

Eksporten til Sydeuropa er uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. /19-06-19 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

- I pct. af ugen før ,2 100,9 99,4 100,1 100,8 99,0 - I pct. af samme uge sidste år 94,9 95,8 95,4 95,2 93,4 90,7

- I pct. af ugen før ,2 100,9 99,4 100,1 100,8 99,0 - I pct. af samme uge sidste år 94,9 95,8 95,4 95,2 93,4 90,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/ -09- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere