Version Kapitel 1, Tal i det uendelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version Kapitel 1, Tal i det uendelige"

Transkript

1 1 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Version Facit til KonteXt +8, Kernebog Kapitel 1, Tal i det uendelige Facitlisten er en del af KonteXt +8; Lærervejledning/Web KonteXt +8, Kernebog Forfattere: Bent Lindhardt, Niels Jacob Hansen, Mette Christensen og Henrik Thomsen Ekstern redaktør: Bent Lindhardt Forlagsredaktion: Susanne Schulian Redaktionel assistance: Birgitte Lindhardt 2016 Alinea, København - et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, Egmont 1. udgave, 1. oplag Kontext 8+ Facitliste version Side 1

2 2 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Teleskoper side 6-7 Opgave 1 a. Tast 4 b gange c. Tast 7 Opgave 2 a * 10 4 = (10 * 10) * (10 * 10 * 10 * 10) = = 10 6 b. Tast 1 og 4 eller tast 2 og 3 Opgave 3 a. 3) b. Tast 1 og 7, tast 6 og 2, tast 3 og 5, tast 4 to gange. Opgave 4 a * 10 3 = (10 * 10 * 10 * 10)( 10 * 10 * 10) = 10 7 b. Ja, det gælder også for 5 3 * 5 4, fordi 5 7 = (5 * 5 * 5)(5 * 5 * 5* 5) = = c. Man kan gange to potenstal med ens rødder, ved at addere eksponenterne. Opgave 5 a. Når 1 tasten gør tallet 1 ti gange mindre, bliver det 0,1, eller 1 * 0,1 = 0,1. b = og 10-1 = 0,1 = * 0,1 = 1000 = 10 3 = 10 4 * 10-1 c d. Tast 6 og tast -3 Opgave 6 a. 1) og 3) er ens - 2) og 4) er ens b. 2) og 3) c. 1) ) ) ) Opgave 7 a : 100 = * 1/100 = * 0,01 = 10 b. - c ,1 0,01 0,001 0,0001 UDFORDRINGEN Nogle kvadrattal har samme resultat fx 2 4 og 4 2, 3 9 og 9 3 osv. Store forskelle i rod og eksponent giver også store forskelle i talværdi. Hvis forskellen er 1 mellem rod og eksponent vil det potenstal hvor eksponenten er størst have den største talværdi - bortset fra de mindste tal fx 1 2 og 2 1 samt 2 3 og 3 2. rod eksponent resultat rod eksponent resultat Kontext 8+ Facitliste version Side 2

3 3 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 1 a. Tuberkulose side 8-9 Deling 0 (start) Antal bakterier Potenstal b = = c. 7 delinger. Opgave 2 a. skemaet viser at 2 3 = 8, 2 4 = 16 og 128 = 2 7. Da 16 * 8 = 128 passer det med, at 2 3 * 2 4 = b. Fx 3 4 * 3 2 = 3 6 = 729, da 81 * 9 = 729. c. og d. (2 gange med sig selv m antal gange) * (2 gange med sig selv n antal gange ) er det samme som 2 gange (m + n), eller 2 m * 2 n = (2* 2 * 2 2) * (2 * 2 * 2 * 2) = 2 m + n Opgave 3 a.3^3 * 5^4 * 2^2 b. 34 * 7^ c. 5^ ^6 Opgave 4 a. Deling nr Antal bakterier ,05 E ,36 E ,07 E ,10 E + 12 b c. 2 n svarer til antallet med n delinger Opgave 5 a. 3,2768 * ,3 * 10 4 b. 1,07 E + 09 c Opgave 6 a. 0, b c. 2/ = 1/ Opgave 7 a. 2 * 10 1 * 10-6 = 2 * 10-5 b. 2 * 10-6 * 10 3 = 2 * = 2 * 10-3 c. forstørret 100 gange Opgave 8 Fx er 10-2 * 10-3 = (-3) = 10-5 Udfordringen Kvadrattallene: 5 12 = ( 5 6 ) 2 og 8 8 = ( 8 4 ) 2 Kubiktallene: 5 12 = (5 4 ) 3 og 3 9 = (3 3 ) 3 Kontext 8+ Facitliste version Side 3

4 4 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Fliseforretningen side Opgave 1 a b. a = n 2 hvor antallet er a og n er flisenummeret. c. Arealet firdobles. Opgave 2 a.- b.- c. - Opgave 3 a. Flise A = 10 Flise B = 14,14 Flise C = 17,32 b.- Opgave 4 a. 100 er et kvadrattal det er de andre ikke. Det betyder, at de sidste to tal er afrundet b. Fx 16, 25, og 100. c. Fx 15, 24, og 99. Opgave 5 a.14,2 = 201,64 14,8 = 219,04, Eva er nærmest b. Nej Opgave 6 a. Ja, Fx: 4 * 4 = 16, 8 * 8 = 64, 11 * 11 = 121 b. Nej, fx: 200, 3, 10 c. Ja, fx (- 3) 2 = 9, (- 5) 2 = 25, (- 10) 2 = 100 d. - Opgave 7 a. 5, 10 og ¼ giver irrationale resultater som kun kan blive tilnærmelsesværdier b. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 alle kvadrattal Opgave 8 a. s = 200, 3 * s = 3 * 200 b. A = 200 * 3 * 200 Opgave 9 a. s = 2 * 200 b. A = (2 * 200) * (2 * 200) = 4 * 200 Opgave 10 a. - b. De to sider er ganget sammen. c. A = 2 * 200 * 300 d. 200 * 300 = (2 * 100) * (3 * 100) = (2 * 3 * (100 * 100) = 6 * 100 e. a * b = (a * b) Kontext 8+ Facitliste version Side 4

5 5 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 11 a. Nej, 25 = 5, 36 = 6, 61 = 7, b. - c. Ja, den virker fx er = = 2 10 d. Nej, der er ikke samme regler som der er for gange og division. Opgave 12 a./b./c. Kvadrat Sidelængde ca. (cm) 16 11,3 8 5,7 4 2,8 2 1,4 Areal (cm 2 ) De angivne tal for sidelængde er målte tal med lineal Opgave 13 a. Næsten, men ikke helt idet der ikke findes en præcis værdi, som passer bortset fra når arealet er et kvadrattal. Kvadrat Sidelængde ca. (cm) 16 11,3 8 5,7 4 2,8 2 1,4 Areal (cm 2 ) , ,5 16 7,8 4 2,0 b. Det kan ske ved at tage kvadratroden af arealerne. c. 11, er ikke nøjagtig 128, derimod 128, (Brug lommeregneren på computeren eller et regneark, da almindelige lommeregnere ofte kun viser 8 cifre. UDFORDRINGEN Med tilføjelse af hjælpelinjer, som vist her, fremgår det, at Det afklippede hjørne udgør 1/8 af flisen, altså er der 7/8 tilbage. Arealet af flisen er 40 * 40 cm = 1600 cm 2. Kateterne i den retvinklede trekant er 20 cm. Arealet må derfor være 0,5 * 20 * 20 = 200 cm 2 eller 1600/8 = 200 cm 2 Kontext 8+ Facitliste version Side 5

6 6 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Hofskrædderen side Opgave 1 a 6 fod b. 72 tommer. Opgave 2 a. 6 daler Opgave 3 a. 16 alen, eller 32 fod b. 4 alen eller 8 fod. Opgave 4 a. b. 2/3 favn c. 1/72 favn d. 1 alen = 24 tommer = 1/24. Opgave 5 a. 3 fod b. 15 fod c. 4 tommer Opgave 6 a.1 fod b. 1/3 af 12 tommer = 4 = 1/3 + 1/3 + 1/3 fod = 1 fod Opgave 7 a.5/6 favn. 2/3 favn b. Hele kvadratet er 36. Udklippet er på 20 = 20/36 = 5/9 Opgave 8 a. 2/9 favn b. 1/9 Opgave 9 a. En linje deles op i tre dele og derefter i tre dele mere. b. 18/3 : 2 = 3 Opgave 10 a.2/9 1/3 2/3 3/3 Kontext 8+ Facitliste version Side 6

7 7 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version b. - Opgave 11 a.6 2/ /3 + 7 ½ = 20 5/6 alen b. Gult stof 7 alen 1 fod. Opgave 12 a. 5 1/3 fod b. Fordi 2 alen = 4 fod, ½ alen = 1 fod, 4/24 alen = 1/6 alen = 1/3 fod c. Fordi 1/2 + 1/6 alen = 2/3 alen Opgave 13 a. b. 2 2/3 alen + 1 1/3 alen = 4 alen Opgave 14 a. 1/12 b. 1/6 = 2/12, halvdelen må så være 1/12 Opgave 15 a. Fordi 1 dm = 1/10 m, 1 cm = 1/100 m b. 2,18 m c. 2 5/6 alen Opgave 16 a. 31,4 cm b. 2, cm c. 167,47 cm Opgave 17 a. 12 favne, 2 alen, 6 tommer UDFORDRINGEN 1 tomme 2, cm 1 linje 2,62 : 12 0,218 cm Kontext 8+ Facitliste version Side 7

8 8 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Hvor er du negativ side Opgave 1 a. -- b. Fx 6, -10, -100 c. 5. d. -9 ligger nærmest 0 op på tallinjen, hvor værdien vokser mod højre Opgave 2 a. Knapperne har samme værdi og der er 4 positive og 4 negative b. Fx 3 røde og 3 blå knapper c. Fx 4 røde og 7 blå knapper d. Fx 3 blå og 5 røde knapper Opgave 3 a. 5 røde og 6 blå knapper b. (-6) + 4 = -2 c. 4 røde og 6 røde = 10 røde knapper = -10 Opgave 4 a. 1) - = - 4 2) - = - 2 3) - = 0 NB. I opgave b mangler følgende illustration _ Opgave 5 a. 1) 1 2) 1 3) - 1 4) - 7 5) - 1 6) 7 Kontext 8+ Facitliste version Side 8

9 9 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 6 a.- 9 og 115 UDFORDRINGEN 1)I Kevins har lånt -5, -5, -5, -5 fire gange. Den samlede gæld må så være -5 * 4 = -20 kr. 2) Tre personer skylder tre kroner hver. Den samlede gæld skrives som 3 * (-3) = - 9. Udtrykket (-3) * (-3) må da give det modsatte resultat 9. 3) En gæld på -40 kr. fordeles på fem personer, hvilket betyder at de hver har en gæld på -8 kr. 4) 100 : 20 = 5, hvis og kun hvis 20 * 5 = 100. Da -20 * 5 = -100, må udtrykket -100 : -20 = 5 være sandt. Aktivitet: Primtal og hemmelige koder side 20 Opgave 1 a. 294 = 147 * 2 = 3 * 49 * 2 = 3 * 7 * 7 * 2 b = 693 * 5 = 99 * 7 * 5 = 9 * 11 * 7 * 5 = 3 * 3 * 11 * 7 * 5 Opgave : = 7 = G : 2510 = 15 = O : 2510 = 4 = D : 2510 = 20 = T Opgave 3 - Aktivitet: Digitale værktøjer side 21 1) 105 : 135 = 21/27 = 7/9 2) 32/35 3) 4,5 : 1/4 = 4,5 * 4 = 18 4) 245/1000 5) 9/ / /12 = 8 18/12 = 8 18/12 =9 ½ 6) 5 1/3 * ¾ = 16/3 * 3/4 = 48/12 = 4 7) 512 = 2 9 Kontext 8+ Facitliste version Side 9

10 10 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Breddeopgaver side Opgave 1 a b Opgave 2 a b. -3,095-2,8 0,5 0,6 1, c. -90,1-8,0-1,005-0,5 0,821 5 ½ Opgave 3 a b c. 201 Opgave 4 a. 10/3 = 3 1/3 b. 3 c. 35/8 = 4 3/8 Opgave 5 a. 2 b. 8 c. 9,3 Opgave 6. a. 0,73 b. 4,05 c.3,00 Opgave 7 a. 98,1 b. 5,7 c.1,8 d. 20, 94 Opgave 8 a. 0,7 b. 4,8 c. 0,14 d e. 0,5 f. 0,45 Opgave 9 a. 335 b c. 839 d e. -32 Opgave 10 a. -48 b. 75 c. -98 Opgave 11 a. 81 b c.60 Opgave 12 a b. 5 * 10 5 c. 12 * 10 9 Kontext 8+ Facitliste version Side 10

11 11 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 13 a.2 * 10 6 b. 6 * 10 3 c. 3,5 * Opgave 14 a.3 2 b. 7 2 c d e. 6,25 * 10 4 Opgave 15 a b. 1 * Opgave 16 a = 5 6 b = 9 3 * 7 3 c = 25 * 10 4 Opgave 17 a. 5 4 = 625 b. 1,0 * 10 5 c Opgave 18 a. 5 * 5 * 5 = 125 b. 8 * 8 * 8 * 8 = 4096 c. 12 * 12 * 12 = 1728 Opgave 19 a. 7,55 * 10 5 b. 3,0 * c. 3,3 * 10 6 Opgave 20 a.6,0 * 10-4 b. 5,0 * 10-2 c. 7,53 * 10-6 Opgave 21 a.0,00004 b. 0,0013 c. 0,00005 Opgave 22 a.1/30, 1/12, 1/10, 1/6, ¼ b. 1/4, 2/6, 3/8, 7/16, 4/6 c. 1/8, 3/16, ¼, 7/16 d. 5/12 3/6 2/3 3/4 Opgave 23 a.77,9 er størst b. 9,2 er størst Opgave 24 a. fx 2/14, 3/21, 4/28 b. fx 1/3, 2/6, 15/45 c. ¼, 2/8, 6/24 Opgave 25 a.8 b. 73 c Kontext 8+ Facitliste version Side 11

12 12 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 26 a.6,8 b. 1,2 c. 0,37 d 10,299 Opgave 27 a.8,56 b. 34,01 c. 0,59 d. 10,00 Opgave 28 a.8,032 b. 0,8017 c. 24,13 d. 0,71 e. 9,05 f. 3,06 Opgave 29 a.0,6 b. 0,416.. c. 0,428.. d. 0,024 e. 0,66 Opgave 30 a.5,32 b. 0,0006 c. 6,7 d. 60 e. 0,151 f Opgave 31 a.3/5 b. 1/9 c. 8/5 Opgave 32 a.5 ¾ b. 5 Opgave 33 a.10 2 = = 1000 c = 0,1 Opgave 34 a.10-4 = 0,0001 b = 0, c = 0, Opgave 35 a.1/4 b. ¼ c. 3/17 Opgave 36 a.13,74 b.250,054 Opgave 37 a.22,20 kr. b. 0,735 c. 168 kr. Kontext 8+ Facitliste version Side 12

13 13 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Opgave 38 a.5 * 41 b. 2 * 2 * 2 * 3 c. 5 * 73 d. 2 * 2 * 2 * 5 * 7 Opgave 39 a. 37 * 3 * 3 * 2 * 2 * 2 * 2 b. 467 * 23 *2 * 2 c * 1 d. 157 * 239 e. ja, Opgave 40 a.1 cm 2 - sidelængde 1,414 cm b. 5 cm 2 sidelængde 2,236 cm c. 12 cm 2 sidelængde 3,464 cm Opgave 41 a.7,55 b. 7,94 c. 6,56 d. 4,12 Opgave 42 a.6 b. 13 c Opgave 43 a.3,73 2,65, ja der er forskel b. 0,82 2,24, ja der er forskel Opgave 44 a. 6,32 6,32, nej ingen forskel b. 0,79 0,79, nej ingen forskel Opgave 45 a.2 b. 10 c. 4,64 d. 1,26 Opgave 46 a : = 450 kr. Opgave 47 a. 3,16 m b. 6,32 m c. 20 m Opgave 48 a.3 2 b c d. 5 2 Opgave 49 a cm 2 Opgave 50 a. 4 gange (ca. 4,5 ved beregning) Opgave 51 Kontext 8+ Facitliste version Side 13

14 14 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version / , I I I I I_I I I I_ 3 24 Opgave 52 1/24 Opgave 53 Eksempel 1: 12 mænd og 12 kvinder er ude at danse. Det betyder, at der kan være 16 mænd og 15 kvinder - altså i alt 31 personer til denne danseaften Eksempel 2: 3/4 * 80 = 60, 4/5 * 75 = 60 altså 60 mænd og 60 kvinder er ude at danse. Opgave 54 7/24 Opgave 55 a.5 b. 1/5 c. 5 d.1/5 2 Opgave 56 a.1/49 b.1/-0,125 c d.1/81 Opgave 57 To terninger med sidelængden 4 cm og 7 cm. Opgave 58 a. 1/3 Kontext 8+ Facitliste version Side 14

15 15 KonteXt +8, Lærervejledning/Web version Eftertanken: En kube bliver større og større Time Kantlængde Kuber i alt Overflade 0 synlige fl. 1 synlige fl. 2 synlige fl. 3 synlige fl Vægten på en centicubes er 1 g. En lastbil kan bære en vægt på 25 tons = g. En centicubes med en kantlængde på 292 kuber indeholder kuber som er tæt på de 25 tons. Det tager 291 timer at nå dertil eller 12 døgn og 3 timer. Kuben vil efter den tid have målene 2 m 92 cm. Kontext 8+ Facitliste version Side 15

KonteXt +6, Kernebog

KonteXt +6, Kernebog 1 Konte*t +6, kap. 1, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +6, Kernebog Kapitel 1: Tal på tal side 4-27 Version 1. august 2016 Facitlisten er en del af KonteXt +6; Lærervejledning/Web KonteXt +6, Kernebog

Læs mere

KonteXt +5, Kernebog

KonteXt +5, Kernebog 1 KonteXt +5, Lærervejledning/Web Facit til KonteXt +5, Kernebog Kapitel 3: Vinkler og figurer Version september 2015 Facitlisten er en del af KonteXt +5; Lærervejledning/Web KonteXt +5, Kernebog Forfattere:

Læs mere

KonteXt +7, Kernebog

KonteXt +7, Kernebog 1 KonteXt +7, Lærervejledning/Web/ Kapitel 1 Facit til KonteXt +7, Kernebog Kapitel 1: Tallene Version august 2015 Facitlisten er en del af KonteXt +7; Lærervejledning/Web KonteXt +7, Kernebog Forfattere:

Læs mere

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5

RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 5 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 5 Kontext 5, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: KonteXt 5 Kernebog KonteXt 5 Kopimappe

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

MATEMATIK kernebog. Michael Wahl Andersen Bent Lindhardt Alinea. Kun til brug for Lise Holm, Forberedelsesskolen. Skoleåret 2015/2016

MATEMATIK kernebog. Michael Wahl Andersen Bent Lindhardt Alinea. Kun til brug for Lise Holm, Forberedelsesskolen. Skoleåret 2015/2016 4 MATEMATIK kernebog Michael Wahl Andersen Bent Lindhardt Rikke Saron DALSGAARD Michael Poulsen Alinea Om dette uddrag Dette uddrag indeholder de første 10% af bogen. Uddraget er fremstillet af Nota til

Læs mere

potenstal og rodtal F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal F+E+D brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 1. udgave som E-bog til tablets 2012 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point:

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point: Matematik / Basal Matematik Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Basal Matematik Følgende gennemgås De regnearter Afrunding af tal Større & mindre end Enheds omregning Regne hierarki Brøkregning Potenser

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Lektion 8 Geometri Når du bruger denne facitliste skal du være opmærksom på, at: - der kan være enkelte fejl. - nogle af facitterne er udeladt - bl.a. der hvor facitterne er tegninger. - decimaltal kan

Læs mere

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time

i tredje brøkstreg efter lukket tiendedele primtal time ægte 1 i tredje 3 i anden rumfang år 12 måle kalender lagt sammen resultat streg adskille led adskilt udtrk minus (-) overslag afrunde præcis skøn efter bagved foran placering kvart fjerdedel lagkage rationale

Læs mere

BENT LINDHARDT F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G. Alinea

BENT LINDHARDT F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G. Alinea BENT LINDHARDT 9 F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G Alinea KonteXt 9, Facitliste til Kernebog Samhørende titler: KonteXt 9, Lærervejledning KonteXt 9, Kernebog KonteXt 9, Træningshæfte KonteXt 9,

Læs mere

Lærervejledning Kap 1 Tal i det uendelige. Version

Lærervejledning Kap 1 Tal i det uendelige. Version 8 Lærervejledning Kap 1 Tal i det uendelige Version 010816 1 Tal i det uendelige Kernebogen side 4-5 Tal Fase 1 Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal,

Læs mere

KAPITEL 3. Spejling og figurer. Er det symmetrisk? Er det spejlet? Er der figurer i figurerne?

KAPITEL 3. Spejling og figurer. Er det symmetrisk? Er det spejlet? Er der figurer i figurerne? KAPITEL 3 Spejling og figurer Er det symmetrisk? Er det spejlet? Er der figurer i figurerne? Tegn symmetriakser ELEVBOG 2A SIDE 42-45 arbejdsark 102 117 K F I Tegn 4. Spejling symmetriakser ELEVBOG 2A

Læs mere

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

potenstal og rodtal trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 ISBN: 978-87-92488-06-0 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal, trin 2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1

xxx xxx xxx Potensfunktioner Potensfunktioner... 2 Opgaver... 8 Side 1 Potensfunktioner Potensfunktioner... Opgaver... 8 Side Potensfunktioner Funktioner der kan skrives på formen y a = b kaldes potensfunktioner. Her er nogle eksempler på potensfunktioner: y = y = y = - y

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80)

Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Forslag til løsning af Opgaver til afsnittet om de naturlige tal (side 80) Opgave 1 Vi skal tegne alle de linjestykker, der forbinder vilkårligt valgte punkter blandt de 4 punkter. Gennem forsøg finder

Læs mere

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Potens & Kvadratrod Opgaver: Ekstra: Point: http://madsmatik.dk/ d.0-0-01 1/1 Potenser: Du har måske set udtrykket før eller måske 10 1. Begge to er det vi kalder

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G

F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G BENT LINDHARDT HENRIK THOMSEN KAJ ØSTERGAARD 8 F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G A l i n e a KonteXt 8, Facitliste til Kernebog Samhørende titler: KonteXt 8, Lærervejledning KonteXt 8, Kernebog

Læs mere

Facitliste til MAT X Grundbog

Facitliste til MAT X Grundbog Facitliste til MAT X Grundbog Foreløbig udgave Det er tanken der tæller A Formlen bliver l + b, når l og b er i uforkortet stand. B Ingen løsningsforslag. C Ved addition fås det samme facit. Ved multiplikation

Læs mere

Undersøgelser af trekanter

Undersøgelser af trekanter En rød tråd igennem kapitlet er en søgen efter svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi beregne os frem til længder, vi ikke kan komme til at måle?. Hvordan kan vi fx beregne højden på et træ eller et hus,

Læs mere

Kommentarer til den ægyptiske beregning Kommentarer til den ægyptiske beregning... 5

Kommentarer til den ægyptiske beregning Kommentarer til den ægyptiske beregning... 5 Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel - Projektet er delt i to små projekter, der kan laves uafhængigt af hinanden. Der afsættes fx - timer til vejledning med efterfølgende

Læs mere

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter

EN SKOLE FOR LIVET. Uge Emne Mål Materialer/aktiviteter FAG: Matematik KLASSETRIN: 2. Klasse I 2. klasse arbejder vi i grundbogen Kontext+, der er delt i to bøger. Hvert kapitel er beregnet til ca. 4-5 uger. Der vil til hvert kapitel blive brugt supplerende

Læs mere

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8

HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8 HENRIETTE HOLTE HENRIK THOMSEN MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG 8 FACITLISTE TIL TRÆNINGSHÆFTE 8 Kontext 8, Facitliste til træningshæfte Samhørende titler: Kontext 8, Kernebog Kontext 8, Kopimappe Kontext

Læs mere

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet.

dynamisk geometriprogram regneark Fælles mål På MULTIs hjemmeside er der en oversigt over, hvilke Fælles Mål der er sat op for arbejdet med kapitlet. Algebra og ligninger - Facitliste Om kapitlet I dette kapitel om algebra og ligninger skal eleverne lære at regne med variable, få erfaringer med at benytte variable Elevmål for kapitlet Målet er, at eleverne:

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2019-2020 Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en stor omvæltning for nogle elever. Vi bruger følgende materialer: - Matematrix grundbog - Matematrix

Læs mere

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER LÆS OG SKRIV MATEMATIK. 6. Det vil derfor være relativt nyt for de fleste elever, at OM KAPITLET I dette kapitel om tal i mængder skal eleverne arbejde med de naturlige tal N, de hele tal Z og de rationale tal Q. Eleverne skal ligeledes erfare, at der er brug for endnu flere tal end de

Læs mere

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio

tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik By Knowmio tjek.me Forårskatalog 2018 Matematik Velkommen til tjek.me forårskatalog for matematik 1. til 9. klasse tjek.me er et online, spilbaseret evalueringsværktøj, som giver indsigt i elevernes progression.

Læs mere

Indhold. Kontrol af resultater, skrivemåder osv.

Indhold. Kontrol af resultater, skrivemåder osv. Indhold Kontrol af resultater, skrivemåder osv.... 1 Om materialer:... 2 Om opgaverne... 2 1.0 Om regningsarternes hierarki og talforståelse... Opgave 1.1... 4 Opgave 1.2... 4 Opgave 1.... 4 R1 Kortfattet

Læs mere

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2

fx 8 Sandsynligheden for at slå en 4 er med en 6-sidet 1 terning 2 Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier I en trekant er den største vinkel 0 større end den næststørste og denne igen 0 større end den mindste. Find vinklernes gradtal. = og Lig med og

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020

Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Årsplan i matematik for 8. klasse 2019/2020 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16

ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16 ÅRTSPLAN FOR 2. A MATEMATIK 2015/16 Kapitel 1: Tal til 1000 Hvor mange er der? Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge Eleven har viden om naturlige tals opbygning

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

5 ( 3 4 ) = = = = = = 2 + 2

5 ( 3 4 ) = = = = = = 2 + 2 Tal og regning MÅL, FAGORD OG BEGREBER Målet er, at du: kan forstå opbygningen af titalssystemet samt andre talsystemer kan forstå og anvende regningsarternes hierarki kan argumentere for sammenhængen

Læs mere

OM KAPITLET TAL OG REGNING. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I

OM KAPITLET TAL OG REGNING. Elevernes egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I TL OG REGNING OM KPITLET I dette kapitel om tal og regning skal eleverne arbejde med tallene og deres egenskaber indenfor de fire talmængder N, Z, Q og R. Eleverne skal arbejde med tallene i forskellige

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Tal og regning FORHÅNDSVIDEN

Tal og regning FORHÅNDSVIDEN Tal og regning I dette kapitel skal du arbejde med tal og regning inden for tal mængderne de naturlige tal, de hele tal, de rationale tal og de reelle tal. Tal bruges i mange forskellige situationer i

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 23. maj 2017 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx171-MATn/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 23. maj 2017 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx171-MATn/A Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet stx171-matn/a-305017 Tirsdag den 3. maj 017 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn

TRIX. Træningshæfte 2 FACITLISTE. Side 1. Side 2 Side 3. FACIT, side 1-3 Trix, Træningshæfte 2 Alinea. Byg og tegn TRIX Træningshæfte Side J a o u - - - - - - e t u r i g v b n Fra oven p FACITLISTE Forfra Fra siden Jubii Side Side Femkanter Veksle mønter Farv rødt Farv gult Jubii Positionssystemet Øverst: Eksperimenter

Læs mere

Årsplan 4. Årgang

Årsplan 4. Årgang Årsplan 4. Årgang 2016-2017 Ved denne plan skal der tage der tages højde for at ændringer kan forekomme i løbet af året. Eleverne går fra engangsmaterialer til Grundbog med skrivehæfte. Det kan være en

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI Indhold Begreber i klassisk geometri + formelsamling... 2 Pythagoras Sætning... 8 Retvinklede trekanter. Beregn den ukendte side markeret med et bogstav.... 9 Øve vinkler

Læs mere

Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed

Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed Fra tilfældighed over fraktaler til uendelighed Dette undervisningsforløb har jeg lavet til et forløb på UCC Nordsjælland for særligt interesserede elever i 8. klasse. Alt, der står med rødt, er henvendt

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

fortsætte høj retning mellem mindre over større

fortsætte høj retning mellem mindre over større cirka (ca) omtrent overslag fortsætte stoppe gentage gentage det samme igen mønster glat ru kantet høj lav bakke lav høj regel formel lov retning højre nedad finde rundt rod orden nøjagtig præcis cirka

Læs mere

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde Trigonometri Ordet trigonometri er sammensat af de to ord trigon og metri, hvor trigon betyder trekant og metri kommer af det græske ord metros, som kan oversættes til måling. Så ordet trigonometri er

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

Tegn fra prik til prik 1 ELEVBOG 2A SIDE 1

Tegn fra prik til prik 1 ELEVBOG 2A SIDE 1 Tegn fra prik til prik 1 ELEVBOG 2A SIDE 1 arbejdsark 1 280 290 270 310 300 320 390 400 460 250 260 140 330 410 450 470 240 220 230 200 150 130 340 380 210 190 180 170 100 160 90 70 110 120 350 360 370

Læs mere

Fraktaler INTRO. FRAKTALER M l 57

Fraktaler INTRO. FRAKTALER M l 57 Fraktaler De fleste figurer, I arbejder med i matematiktimerne, har rette linjer eller glatte kurver fx rektangler og cirkler Disse figurer kan ofte bruges til at beskrive menneskeskabte ting som fx bygninger

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Tegning og konstruktion

Tegning og konstruktion Tegning og konstruktion l hverdagen kan 1 finde eksempler på mange forskellige slags tegninger INTRO Nogle tegninger er til pynt, mens andre tegninger fx skal vise, hvordan et planlagt hus kommer til at

Læs mere

HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE

HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE HELLE NICOLA JENSEN MARIE TEGLHUS MØLLER MICHAEL WAHL ANDERSEN PETER WENG B KOPIMAPPE KonteXt B Kopimappe Forfattere: Helle Nicola Jensen, Marie Teglhus Møller, Michael Wahl Andersen og Peter Weng Forlagsredaktion:

Læs mere

Problemløsning i retvinklede trekanter

Problemløsning i retvinklede trekanter Problemløsning i retvinklede trekanter Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug

Læs mere

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark

Forløb om undervisnings- differentiering. Elevark Program for løft af de fagligt svageste elever Intensivt læringsforløb Lærervejledning Forløb om undervisnings- differentiering Elevark Dato September 2018 Udviklet for Undervisningsministeriet Udviklet

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Matematik Jakobskolen Årsplan for matematik i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra kapitlerne i kernebogen Kontext+ 8. De forskellige kapitler tager udgangspunkt i matematikholdige kontekster, som eleverne på den ene eller

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser Demo trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og præfikser trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenser og præfikser, trin 1 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Indhold. Servicesider. Testsider

Indhold. Servicesider. Testsider Indhold Servicesider Isometrisk papir.................................................... kopiside - Prikpapir............................................................. kopiside - Brøkkort.............................................................

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 6.a Lærer: LBJ Fagområde/ emne Umulige figurer Periode Mål Eleverne skal: At opdage muligheden for og blive fascineret af gengivelse af det umulige. At få øvelse

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Årsplan 9 Klasse Matematik Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9 Klasse i Matematik tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet) Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Nogle eksempler til debat. Lektor Bent Lindhardt UCSJ

Nogle eksempler til debat. Lektor Bent Lindhardt UCSJ Nogle eksempler til debat Lektor Bent Lindhardt UCSJ 27-09-2015 Lektor Bent Lindhardt UCSJ 27-09-2015 Regnestrategier 7. - 9. klasse Eleverne går sammen to og to. Hvert par udstyres med en skumbold eller

Læs mere

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik benævnelser basis+g ISBN: 978-87-92488-03-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Tegning. Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn arbejdstegninger

Tegning. Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn arbejdstegninger Tegning Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning Målestoksforhold bruges når man skal vise noget større eller mindre end det er i virkeligheden.

Læs mere

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne

ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE FÆLLES MÅL FAGLIGE BEGREBER. Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne ELEVMÅL FOR KAPITLET HUSKELISTE Målet er, at eleverne: kan forstå sammenhænge og ligheder mellem talmængderne N, Z, Q og R. kan anvende de naturlige tal, hele tal, rationale tal og reelle tal i forskellige

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

Opgave 1 Alle tallene er reelle tal, så opgaven er at finde den mindste talmængde, som resultaterne tilhører.

Opgave 1 Alle tallene er reelle tal, så opgaven er at finde den mindste talmængde, som resultaterne tilhører. Opgave 1 Alle tallene er reelle tal, så opgaven er at finde den mindste talmængde, som resultaterne tilhører. A. Q B. R (sidelængden er 5, som er irrational) C. Q Opgave 2 A. 19 = 1 19 24 = 2 3 3 36 =

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI Indhold Begreber i klassisk geometri + formelsamling... 2 Ensvinklede trekanter... 7 Pythagoras Sætning... 10 Øve vinkler i retvinklede trekanter... 15 Sammensatte opgaver....

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet

Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet Fagårsplan 12/13 Fag: Matematik Klasse: 3.A Lærer:LBJ Fagområde/ emne At regne i hovedet penge Periode Mål Eleverne skal: Lære at anvende simpel hovedregning gennem leg og praktiske anvende addition og

Læs mere

Matematik FP9. Folkeskolens prøver. Prøven med hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl

Matematik FP9. Folkeskolens prøver. Prøven med hjælpemidler. Torsdag den 3. maj 2018 kl Matematik FP9 Folkeskolens prøver Prøven med hjælpemidler Til dette opgavesæt hører en regnearksfil. Torsdag den 3. maj 2018 kl. 10.00-13.00 Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler,

Læs mere

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G ALINEA

MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G ALINEA 4 MICHAEL WAHL ANDERSEN BENT LINDHARDT RIKKE SARON PEDERSEN MICHAEL POULSEN PETER WENG 4 F A C I T L I S T E T I L K E R N E B O G ALINEA 2 FACITLIS TE TIL KONTEXT 4 KERNEBOG KonteXt 4, Facitliste til

Læs mere

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion VVS-branchens efteruddannelse Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Med de trigonometriske funktioner, kan der foretages

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden.

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. Tilhørende: Robert Nielsen, 8b Geometribog Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. 1 Polygoner. 1.1 Generelt om polygoner. Et polygon er en figur bestående af mere end

Læs mere

Funktioner - supplerende eksempler

Funktioner - supplerende eksempler - supplerende eksempler Oversigt over forskellige typer af funktioner... 9b Omvendt proportionalitet og hyperbler... 9c Eksponentialfunktioner... 9e Potensfunktioner... 9g Side 9a Oversigt over forskellige

Læs mere

Opgave 1 A. Opgave 2 A m 2 B. 125,66 m 2 C m 2 D m 2

Opgave 1 A. Opgave 2 A m 2 B. 125,66 m 2 C m 2 D m 2 Opgave 1 Opgave 2 21 000 m 2 B. 125,66 m 2 C. 1200 m 2 D. 185 540 m 2 Opgave 3 Det betyder, at en centimeter på tegningen svarer til 100 cm i virkeligheden B. 22m 2 C. D. E. Hvis længdeforholdet ændres

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

KonteXt+ 8. Årsplan. Kapitlerne i kernebogen er opbygget efter en særlig struktur som vi kalder for læringshjulet.

KonteXt+ 8. Årsplan. Kapitlerne i kernebogen er opbygget efter en særlig struktur som vi kalder for læringshjulet. KonteXt+ 8 Årsplan Kapitlerne i kernebogen er opbygget efter en særlig struktur som vi kalder for læringshjulet. Fase 1: Førtanken- Intro og synlige mål Fællessamtale 1 en indledende dialog med en lang

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning

Vejledning til Photofiltre nr.171 Side 1 Lave et postkort i A6 størrelse, hvor LibreOffice Draw bliver brugt til opsætning Side 1 I denne vejledning (opgave) skal vi lave et postkort i A6 størrelse i Photofiltre og sætte det op i Libre Office Draw. For at finde den nøjagtige størrelse på A6 kortet skal vi starte i Draw og

Læs mere

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER MATEMATISKE UNDERSØGELSER

OM KAPITLET ELEVFORUDSÆTNINGER MATEMATISKE UNDERSØGELSER OM KAPITLET I dette kapitel om matematiske undersøgelser skal eleverne løse og undersøge problemer ved hjælp af matematik. Eleverne skal både undersøge rene matematiske problemer og hverdagsrelaterede

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Geometri, (E-opgaver 9d)

Geometri, (E-opgaver 9d) Geometri, (E-opgaver 9d) GEOMETRI, (E-OPGAVER 9D)... 1 Vinkler... 1 Trekanter... 2 Ensvinklede trekanter... 2 Retvinklede trekanter... 3 Pythagoras sætning... 3 Sinus, Cosinus og Tangens... 4 Vilkårlige

Læs mere

Billeder på matematikken

Billeder på matematikken Billeder på matematikken Oplæg om repræsentationer Aktiviteter: Et rundt forløb Grovmotorik I skal lege med Footzie (den der dims man tager om foden med en snor i med en kugle i enden) og I skal lege Kaffen

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger.

Matematik for malere. praktikopgaver. Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger. Matematik for malere praktikopgaver 3 Tilhører: Tegneopgave Ligninger Areal Materialeberegning Procent Rumfang og massefylde Trekantberegninger 2 Indhold: Tegneopgave... side 4 Ligninger... side 8 Areal...

Læs mere

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm

Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Tegn firkanter med en diagonal på 10 cm Klassetrin: 4. 10. 1 lektion. Kontekst: Ren matematik. Indgangstærskel: Lav. Hjælpemiddel: 1 cm 1 cm ternet papir. GeoGebra. Pr par: Et stykke karton på 1 cm gange

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence Facit til demoopgaver for 6. og 7. klassetrin Navn og klasse 3 point pr. opgave Facit 1 Hvilken figur har netop halvdelen farvet? A B C D E 2 På min paraply fra Australien står der KANGAROO: Hvilket af

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. Der er 91 dage mellem datoerne, svarende til 13 uger. ud af deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt børn med på skovturen. ud af børn må være piger, da der er dobbelt så mange piger som drenge. Det vil sige,

Læs mere

Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000?

Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 6.1 Hvor langt er tallet fra 5000? 5000 50 4900 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 5000 5225 4500 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor langt fra 5000? 5000 5700 4850 5000 Hvor langt fra 5000? Hvor

Læs mere

Kvinden siger: Jeg kan desværre ikke få børn. Det er noget jeg har arvet fra min mor. Jo mere logisk man tænker, jo lettere kan man erstattes

Kvinden siger: Jeg kan desværre ikke få børn. Det er noget jeg har arvet fra min mor. Jo mere logisk man tænker, jo lettere kan man erstattes Logik Udsagn Reduktion Ligninger Uligheder Regnehistorier Algebra: navneord en = regning med bogstaver som symboler for tal Tankelæser Logik: navneord en = fornuftig måde at tænke og handle på Ligevægt

Læs mere

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor

7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor 7KL - Årsplan med SuperTræneren og GeometriFessor Starttidspunkt: uge 33, år 2017. Samlet varighed: 44 uger og 2 dage. Kom godt i gang Uge 33 Supplerende ressourcer 2 dage Start skoleåret med en masse

Læs mere

Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen

Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen MATEMATIKBANKENS P.E.T. KOMPENDIUM Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Den pythagoræiske læresætning

Den pythagoræiske læresætning Den pythagoræiske læresætning 1. Udfyld skemaet herunder dvs. find den manglende hypotenuse ved a 2 + b 2 = c 2 : 1 20 21 2 12 35 3 28 45 4 56 33 5 119 120 6 168 95 7 52 165 8 207 224 9 315 572 10 627

Læs mere

Projekt 3.1 Pyramidestub og cirkelareal

Projekt 3.1 Pyramidestub og cirkelareal Projekt. Pyramidestub og cirkelareal - i tilknytning til afsnit., især for A Indhold Rumfanget af en pyramidestub... Moderne metode... Ægyptisk metode... Kommentarer til den ægyptiske beregning... Arealet

Læs mere

Måling - Fase 3 Bestemme afstande med beregning

Måling - Fase 3 Bestemme afstande med beregning Navn: Klasse: Måling - Fase 3 Bestemme afstande med beregning Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan anvende forholdet mellem sider i

Læs mere