התקשרות מתבגר - ריאיון

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "התקשרות מתבגר - ריאיון"

Transkript

1 התקשרות מתבגר - ריאיון שרף,

2 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת חיפה בית הספר לחינוך לחינוך החוג פברואר,

3 כלי המחקר أكاديمية القاسمي כלים הבודקים דפוסי התקשורת: Intereview(AAI)- Adult -ראיון Attachment התקשרות מבוגר 1. (George,Kaplan&Main1985;Main&Goldwyn,1994) ה- AAT הוא ראיון מובנה שמטרתו לעורר זכרונות ורגשות לגבי התנסויות התקשרות. הנבדקים מתבקשים לתת תאורים כוללנים ליחסיהם עם הוריהם ולתמוך בהם בארועים ביוגרפיים ספציפים. הראיון כולל שאלות ישירות על התנסויות בדחיה, מצבי רוח, מחלה ופציעה ושאלות המתייחסות להתנסויות באובדנים, פרידות וטראומות )התעללויות(.הנבדקים מתבקשים לתת הסברים להתנהגותו של ההוראה, לתאר את יחסיהם העכשוויים עם הוריהם ולבסוף מתבקשים המרואיינים להעריך את השפעת התנסויות הילדות על התפתחותם ועל אישיותם. בראיון המקורי נשאלים המבוגרים גם מספר שאלות על התייחסותם לילדים שאינן רלבנטיות לנבדקים בגיל ההתבגרות,ולכן נערכה אדפטציה קלה בגירסה זו. הראיון משקף למעשה את האופן שבו המרואיין מבנה מחדש ומפרש את התנסויותיו המוקדמות. 3

4 הראיון מוקלט ואורך כשעה ולאחר מכן משוכתב מילה במילה.התעתיקים מדורגים תחילה על חמישה סולמות שמודדים התנסויות ילדות משוערות עם כל אחד מן ההורים בנפרד; אהבה- שבה לנדבק היתה תחושה ברורה של תמיכה רגשית וזמינות של המידה ההורה בעיקר בעיתות מצוקה: דחיה-אברסיה לביטויי התקשרות של הילד ו/או מאמצים להפחית את הבעת ההתקשרות של הילד. זוהי התנהגות שאינה מערבת בהכרח פגיעה גופנית או מילולית, ויכולה לנוע מהדגשת עצמאות מוקדמת עד להתנהגויות המבטאות חוסר עניין בילד ותחושה כי הוא אינו רצוי; מעורבות/ חילוף תפקידים- ההורה מנסה לעורר את תשומת ליבו ומעורבותו של הילד ו/או מחפש הורות מן הילד,הזנחה- העדר אינטראקציה וחוסר נגישות כאשר ההורה נוכח ;דחיפה להישג המידה שבה הילד נדחף להשיג עמדה או מעמד מסויים,נדחף להצטיינות או להשיג אחרים, או לבצע עבודות של מבוגרים בגיל צעיר מאוד. לאחר מכן מדורגים התעתיקים לגבי אחד עשר מדדים של מצב תודעה mind) (state of עכשווי: קוהרנטיות התעתיק- יכולת הנבדק להציג ולהריך את העבר והשפעותיו בדרך הגיונית, עקבית ומובנת לקורא שאינה דורשת פרשנויות נרחבות. בבדיקת הקוהרנטיות נבחנים האיכות )עדות לדברים המובעים(, כמות)תמציתיות אך עדיין מסירת מידע מלא(, רלבנטיות ואופן )בהירות וסדר( מסירת המידע; אידיאליזציה- פערים או סתירות בין התאורים הכוללניים החיוביים של ההורה לביו התיאורים של התנהגות ההורה. באיזו מידה הנבדק משמר או מנסה להרשים את המראיין בדימוי של הורה "מצויין" או "מושלם" במנותק מהתנסויותיו עימו; התעקשות על חוסר יכולת לזכור את הילדות מספר הפעמים שהנבדק מדווח על חוסר זכרון, עוצמת התעקשותו והמידה שבה הוא משתמש בהצהרה על חוסר יכולת להזכר בילדות כדרך לחסום שאלות נוספות ; ביטויי כעס כלפי ההורה המבוטאים במהלך הראיון- המידה שבה הנבדק מבטא כעס עכשווי,עיסוק יתר או מעורבות עכשווית כולל נסיון להשיג מעורבות מצד השומע; פסיביות- כשלון להשלים משפטים, ביטויים לא ברורים, גישה לנושאים לא רלבנטיים, שימוש בטון דיבור ילדותי, קטיעת חוט המחשבה. דרוגציה/ביזוי- הפחתת ערך של יחסי והתנסויות התקשורת והשפעתם ; מטה-קוגניציה - היכולת לפקח ולדווח על תהליכי החשיבה והזכרון המתרחשים במהלך הראיון. בכל אחד מן המדדים שצויינו,ניתן ציון בסולם בן 9 נקודות, כאשר ציון 1 משקף ציון נמוך או העדר התנסות, וציון 9 מבטא התנסות וביטויים אינטנסיביים. לאחר הדירוג, התעתיק מסווג לאחת מתוך ארבע קטגוריות ההתקשרות העיקריות: אוטונומי, מנותק, לכוד או לא מאורגן )שפורטו בסקירה התיאורטית(. שוב מן הראוי לציין כי הסווג אינו מתבסס על התנסויות העבר כי אם על מצב התודעה העכשוי. דגש מיוחד מושם על תהליכים 4

5 מחשבתיים כמו נגישות,או לחילופין חסימות גישה לזכרונות ילדות, יכולת אינטגריצה של זכרונות סותרים, שטף של ביטוי מול מנגונונים הגנתיים של חסימה וניתוק, יכולת הערכה כוללנית של מערכות יחסים ולבסוף מידת הקוהרנטיות הכללית של תכני הראיון. בסופו של התהליך הנבדקים משובצים לאחת מתוך ארבע קטגוריות : בטוחים-אוטונומיים, ולא בטוחים-מנותקים-)מקביל לדפוס הנמנע(, לכודים)מקביל לדפוס האמביוולנטי( ואבל או טראומה לא מעובדים)מקביל לדפוס הלא מאורגן בינקות (. מאזר פותח,נעשה שימוש בראיון התקשרות מבוגר ברחבי העולם ולאחרונה דוותו גם נתונים פסיכומטריים לגביו. מהימנות הראיון גבוהה ומדידות חוזרות שנערכו במחקרים שונים בטווח זמן שנע בין שלושה חודשים-שמונה עשר חודשיםבין שתי המדידות הראו יציבות, (benoit&parker, uzendoorn,scharf,koren-karie,joels&mayseless,1994 (1994:sagi,van.גם תקפות הראיון נבחנה ונמצא כי סיווגי ההתקשרות אינם תלויים באינטילגנציה,בכוסף חברתי,במורכבות קוגניטיבית או ביכולת זכרון, waters & VAN UZENDOORN 1993: (CROWELL, ) BAKERMANS-KRANENBURG AL,1994.TREBOUX,O'CONNOR,POSDA,&GOLBY,1993:SAGI ET בנוסף,נבדקה גם השפעה אפשרית של מראיין שמשמש בנוסף גם מנתח של התעתיקים,ונמצא כי ה- AAL אינוי פגיע להטייות של מראיינים המשמשים כשופים ) 1994, al.(sagi et הראיוניונות נותחו על ידי כותבת עבודה זו,זמן רב לאחר שנאספו כאשר הם מצויינים במספרי נבדק ללא פרטים מזהים אחרים. 25% מן הראיונות נותחן באןפן בלתי תלוי על ידי שופטת נוספות 0 נינה קורן-קריא(,והמהימנות שהושגה היא 91.8% ) kappa=.83 (.שתי המנתחות הוכשרו לניתוח הראיונות על ידי MARY MAIN ו-, ERIK HESSE ונמצאות במהימות גבווה גם עימם. ההשערה התצפיתית היא כי שיעור ההתקשרויות האוטונומיות בקיבוצי הלינה המשפחתית יהיה הגבוה ביותר,כשאחריו קיבוצי המעבר ואילו השועור הנמוך ביותר של התקשרויות אוטונומיות יימצא בקבוצי הלינה המשותפת. כלים הבודקים הבעה רגשית : (Hansburg,1972,1980) 2.מבחן חרדת פרידה-) SAT ( Separation Anxiety Test ה- SAT הוא מבחן מעין השלכת( semi-projective ) שמטרתו להעריך תגובות אישיות לפרידה ולאובדן,בהנחה כי התגובות מעידות על איכות יחסי האובייקט ועל היכולת לתפקוד עצמאי. המבחן 5

6 כולל שנים רישומים בשחור לבן שכל אחד מהם מציג ילד העובר התנסות פרידה אחרת.מתחת לכל תמונה מופיעה כותרת המתרחש בתמונה,אולם הבעות הפנים עמומות ואין בהן מספיק רמזים על הרגשתו של הילד. מחצית מן התמונות מצבי פרידה מתונים, וממציתן מתארות מצבי פרידה חמורים יותר. במחקר זה נבחרו 7 תמונות-תמונות המייצגות מצבי לחץ מתונים: 1.מעבר לכיתה חדשה 2- מעבר לשכונה חדשה 3.אמא משכיבה את הילד במיטה. תמונות המייצגות מצבי לחץ חריפים: 1.לאחר ויכוח עם אמא,אבא עוזב את הבית. 2.אחד מהוריו של הילד נלקח לבית החולים. 3.הילד והאב עומדים מול קיברה של האם. 4.הילד בורח מן הבית. מין הילד שהוצג בתמונה הותאם למין הנבדקים על מנת למנוע הטייות אפשריות. תמונות אילוי שימשו גירוי לסיפורי פרידות של הילדים על פי ההליך שהוצע בעבודות al,1985:kaplan,1985 (Main et. ):Resnick,1992) מפרט הראיון לקבל ספורים (narratives) לגבי תמונות הפרידה וללמוד על דפוסי ההבעה הרגשתי של הנבדקים.כל אחת מן התמונות הוצגה לנבדקים, לגבי כל אחת מהן הם נשאלו- איך הילד בתמונה מרגיש? המרואיינים דיברו על רגשות אפשריים ונתבקשו גם להסביר או לתת צידוק לרגשות שביטאו. לאחר מכן נשאלו-מה הילד בתמונה יעשה אחר כך? במקרים בהן התגובות שניתנו לא היו ברורות נתבקשו הבהרות. כל הראיונות הוקלטו ושוכתבו מילה במילה. כל הראיונות קודדו באופן בלתי תלוי על ידי שני מקדדים )על ידי כותבת עבודה זו ועל ידי פסיכולוגית קלינית שהוכשרה לכך במיוחד( כשהם מצויינים במספרי נבדק ללא פרטים מזהים אחרים.הראיונות נותחו על פי עיבוד של שיטותיהם של (1985) Kaplan ושל (1992) Resnick שהותאם לקבוצת הגיל שנחקרה. המהימנות נבנתה על סמך 20 מן התעתיקים,כאשר לאחר קידוק של כל חמישה תעתיקים נערך דיון, נדונו פערים ונקבעו קווים מנחים. כל אחד מן המתבגרים קבל ציון על כל אחד מן הסולמות הבאים : פתיחות רגשית ופגיעות- יכולתו של הנבדק לבטא בפתיחות רגשות פגיעות כמו עצב,בדידות,פחד וכס שמתייחסות למצבי הפרידה בתמונות. הסולם משקף את כמות ואיכול הרגשות שמבטא הנבדק, כמו גם את הסבריו וצידוקיו לרגשות שציין. מבטאת את היכולת לדמיין רגשות עצב,בדידות,פחד וכעס.הציונים בסולם זה יכולים לנוע בין 1-9,כאשר ציונים נמוכים משקפים חוסר או מיעוט של פתיחות רגשית וביטויי פגיעות ואילו ציונים גבוהים מצביעים על פתיחות רגשית רבה בהתייחסות לפרידות רגשית וביטויי פגיעות ואילו ציונים גבוהים מצביעים על פתיחות רגשית רבה בהתייחסות לפרידות ולחסרונם של האהובים.מהימנות בין השופטים על סלולם זה 92.=r. 6

7 התמדדות- הערכת האסטרטגיות בהן משתמשים הנבדקים להתמודדות עם הפרידות המודגמות בתמונות. הפתרונות יכולים לכלול פעילויות בונות כמו נסיונות למנוע את הפרידה או פעולה המכוונת להשיג מגע מחודש עם ההורה לאחר שהפרידה התרחשה; ההתמודדות יכולה להיות פסיבית בעיקרה ללא נקיטת פעולות כלשהן, קושי במציאת פתרונות או שהיא יכולה לכלול פתרונות הרסניים או שליליים- שריפת בגדי ההורים, בריחה והסתתרות או אפילו נסיונות התאבדות. הציונים בסולם זה יכולים לנוע בין 1-9 כאשר ציונים נמוכים משקפים פתרונות והתמודדות הרסנית וציונים גבוהים מעידים על מאמצי התמודדות בונים. מהימנות בין שופטים בסקלה זו היא 91.=r. קוהרנטיות- סולם זה משקף את הקווים המנחים של )1994( Main & Goldwyn ומעריך את הארגון, הבהירות והעקביות הפנימית של הסיפורים. איכות הסיפורים, כמותם והרלבנטיות שלהם נבדקים בעת מתן ציון בסולם זה. הציונים בסולם זה יכולים לנוע בין 1-9, כאשר סיפורים לא ברורים ולא מובנים מקבלים ציון נמוך בקוהרנטיות וציונים גבוהים מעידים על קוהרנטיות טובה של הסיפורים. מהימנות בין שופטים בסקלה זו היא 89.=r. בסופו של התהליך נעשה גם נסיון לשבץ את הנבדקים לאחת מתוך 3 דפוסים של הבעה רגשית: דפוס הבעה רגשית מאוזן המאופיין בפתיחות רגשית גבוהה, התמודדות קונסרוקטיבית וקוהרנטיות גבוהה: דפוס הבעה רגשית מצומצם שמאופיין בפתיחות רגשית נמוכה, ציון התמודדות בינוני-נמוך וקוהרנטיות בינונית-נמוכה, ודפוס הבעה רגשית מוגבר המאופיין בפתיחות רגשית בינונית-גבוהה, וציוני התמודדות וקוהרנטיות נמוכים. השופטים השיגו 90% מהימנות על סיווגי הבעה רגשית.)kappa=.78( ההשערה התצפיתית היא כי שיעור דפוסי ההבעה הרגשית המאוזנים בקיבוצי הלינה המשפחתית יהיה הגבוה ביותר,כשאחריו קיבוצי המעבר ואילו השיעור הנמוך ביותר של דפוסי הבעה רגשית מאוזנים יימצא בקבוצי הלינה המשותפת. כלים הבודקים יחסים עם ההורים: 3.שאלון יחסי ילדות מוקדמים )1991, Cassidy )Lichtenstein& לאחרונה, מתוך מחשבה שהזמן המוקדש לאיסוף הנתונים וניתוחם, המיומנות הנדרשת והעלות הם גבוהים ומגבילים את השימוש ב- AAI, ניסו ליכטנשטיין וקסידי לבנות שאלון התופף במימדיו לראיון התקשרות מבוגר. ה- INVAA הוא שאלון דיווח עצמי המורכב מ- 60 היגדים שמטרתם להעריך את 7

8 הזכרונות של הנבדק לגבי התנסויותיו עם המטפלים בילדותו המוקדמת,כמו גם את מצב התודעה העכשווי שלו לגבי התנסויות התקשרות מוקדמות. הנבדק צריך לציין את מידת הסכמתו לגבי כל אחד מן ההיגדים על פני סולם ליקרט בן 5 דרגות. כאשר ציון 1 משקף היגד שאינו מתאר ואילו ציון 5 משקף היגד שמתשר מאוד. הפריטים משקפים ארבעה מימדים של היסטורית הילדות המשוערת עם המטפל: דחיה,אהבה, לכידות/חילוף תפקידים ופחד מאובדן ומנטישה, וחמישה מימדים של מצב תודעה עכשווי: ניתוק,כעס, תנודות, דיווח על חוסר זכרון, ואיזון-סלחנות. בסופו של דבר קובצו כל הסולמות למספר מצומצם יותר של מדדים: דחיה- כולל היגדים כמו: "כאשר הייתי ילדה לפעמים הרגשתי שאימי קיוותה שלא אוולד בכלל", "בילדות היה לי לעיתים קרובות רושם שאימי לא מקשיבה לי, לעיתים קרובות היא פשוט התעלמה ממני". מהימנות a קרונבאך לסולם זה במידגם המקורי 93.,ובמידגם זה 88.. יחסים לכודים- כולל היגדים כמו: "אני זוכרת שאימי אמרה שאני לא מקדישה לה מספיק תשומת לב, או שאינני אוהבת אותה מספיק" ;"בילדותי אימי אמרה לי לעיתים קרובות שהיא הקריבה את עצמה למעני:. מהימנות a קרונבאך לסולם זה במידגם המקורי 80, ובמיקדם זה..75 כעס כולל היגדים כמו: "לעיתים אני מרגישה רצון לנער את אימי ולומר לה: התעוררי וראי אותי כפי שאני"; "כל מה שקשור באמא שלי עדיין מפריע לי לחיות את החיים שלי". מהימנותa קרונבאך לסולם זה במידגם המקורי 79.,ובמידגם זה 69.. איזון- כולל היגדים כמו: "אני מבינה כעת,שאם אימי לא היתה הוגנת כלפי כשהייתי ילדה,זה היה משום שהיא התמודדה עם הבעיות שלה";"גם אימי וגם אני איננו מושלמות,אבל בכל זאת הצלחנו להסתדר בילדותי". מהימנות a קרונבאך לסולם זה במידגם המקורי 73.,ובמידגם זה 60.. העדר זכרון- כולל היגדים כמו: "קשה לי לזכור באופן מפורט את היחסים שלי עם אימי"; "אני מוצאת שקשה לי לזכור את ילדותי המוקדמת". מהימנות a קרונבאך לסולם זה במידגם המקורי 91., ובמידגם זה 91.. מלבד הציונים בכל אחד מן הסולמות הציעו המחברות גם דרך לסווג את הנדבקים ל- 6 קבוצות שונות של דפוסי התקשרות : שלוש קבוצות של בטוחים )בטוח-דחוי,בטוח- לכוד,בטוח-אהוב(ושלוש קבוצות של לא בטוחים)מנותק-דחוי,עיסוק יתר-לכוד,לא בטוח- אידיאליזציה(. הסיווג נעשה על ידי אלגוריתמים ספציפיים המבוססים על התאוריה ועל דפוסי התקשרות מבוגר שזוהו במחקר. האלגוריתמים מזהים אנשים שהם פרוטוטיפיים לכל אחת 8

9 מקבוצות ההתקשרות,ולכן לא כל הנבדקים מסווגים בשיטה זו)כ- 60% (,למרות שהן מציינות כי ניתן לסווג את כל הנבדקים לסיווג המתאים ביותר. במחקר הנוכחי נעשה שימוש בסולמות בלבד, וסיווג הנבדקים לדפוסי ההתקשרות נעשה על פי כלים אחרים. המחברות מדווחות על מהימנות גבוהה של מבחן חוזר: לכל הסולמות מלבד האיזון- 68.שלהערכתן מושפע יותר מאינטראקציות עכשוויות עם ההורה. הן מדווחות על 85% יציבות בסיווגים ועל תוקף מבנה, קריטריון ותוקף מתכנס (convergent) סבירים כנגד כלי מחקר אחרים הבודקים עולמות תוכן קרובים.(Lichtenstein&Cassidy1991( ההשערה התצפיתית למתבגרים אוטונומיים יהיו ציונים גבוהים יותר באיזון,למתבגרים מנותקים יהיו ציונים גבוהים יותר בדחייה ובחוסר זכרון ואילו למתבגרים לכודים יהיו ציונים גבוהים יותר משל עמיתיהם בכעס וביחסים לכודים. כלים הבודקים יחסים חברים : Questionnaire שאלון קומפטנטיות בינאישי Adolescent Interpersonal Competence 1990), 1988; Buhrmester, Wittenberg& Reis, Furman,(Buhrmester זהו שאלון דווח עצמי הכולל 40 פריטים המעריכים מימדי קומפטנטיות החשובים ביחסים קרובים, הפריטים מנוסחים על פני סולם בן 5 נקודות, כאשר 1 מציין "חלש-ירגיש כל כך לא נוח ולא יהיה מסוגל לטפל בסיטואציה ולכן יימנע ממנה במידת האפשר". ציון 5 מציין "טוב באופן מיוחד-ירגיש מאוד נוח ויוכל לטפל בסיטואציה זו טוב מאד". 40 הפריטים מאורגנים בחמישה מימדים )8 פריטים בכל אחד(: יוזמה ביחסים בינאישיים- יכולת להתקשר לחברים ולקבוע פעילויות משותפות. מהימנות a קרונבאך במדגם זה 82.. אסרטיביות- היכולת לומר לחברים כי הם מזניחים או בלתי מתחשבים. מהימנות a קרונבאך במדגם זה 83.. אספקת תמיכה רגשית ועצה לחברים- יכולת לתמוך בחברים בעיקר כאשר הם עצובים ולא מאושרים. מהימנותa קרונבאך במדגם זה 83.. גילוי עצמי- פתיחות ומתן אפשרות לחברים לדעת דברים אודותיו. מהימנות a קרונבאך במדגם זה

10 התמודדות עם קונפליקטים בינאישיים יכולת לדעת כיצד לא להסכים, ללא מעורבות בויכוחים קרונבאך במדגם זה a..74 גדולים.מהימנות Buhrmester ועמיתיו )1987( הראו כי מהימנות של מבחן חוזר נעה בין לגבי חמשת המימדים השונים וכי מהימנות עקביות פנימית נעה בין )חציון 83(. בנוסף לכך, נערכו מבחני תקופת ביחס למשתנים אחרים: ליוזמה ואסרטיביות שלילית היה קשר לאשכול תכונות אינסטרומנטליות, בעוד שגילוי עצמי, תמיכה רגשית והתמודדות עם קונפליקטים היו קשורים לתכונות של אישיות אקספרסיבית. ההשערה התצפיתית היא כי בהשוואה למתבגרים הלא אוטונומיים, למתבגרים האוטונומיים יהיה ציון גבוה יותר בחמשת המימדים במבחן זה..5 שאלון התקשרות לחברים- Armsden & Greenberg, ( Inventory of Peer Attachment 1987( זהו שאלון לדווח עצמי הבודק אספקטים התנהגותיים, קוגניטיביים ורגשיים של יחסי התקשרות של המתבגר עם הוריו ועם קבוצת השווים. בעבודה זו נעשה שמוש בחלק השאלון שמתייחס לבני הגיל בלבד. חלק זה כולל 25 היגדים המדורגים בסולם בן 5 נקודות מסוג ליקרט הנע בין אף פעם אינו נכון )1( לבין תמיד נכון )5( ניתוח גורמים של פריטי המבחן הניב את הגורמים הבאים: אימון וכבוד הדדי תחושת בטחון וידע כי דמויות ההתקשרות מבינות, רגישות ומגיבות לצרכים הרגשיים }10 פריטים,) 91=a ({. מהימנות a קרונבאך במידגם זה 85.. תקשורת מידת ואיכות התקשורת המילולית עם דמויות ההתקשרות }8 מהימנןת a קרונבאך במידגם זה 83.. פריטים,) a=87 ({. a ניכור כעס או ניתוק רגשי מדמויות ההתקשרות }7 במידגם זה 71.. פריטים,) a=72 ({. מהימנות קרונבאך איכות ההתקשרות מחושבת על ידי סיכום מימדי האימון והתקשורת והפחתת מימד הניכור. הכלי מבחין באופן רחב בין מתבגרים בטוחים למתבגרים לא בטוחים. לכלי נערכו מבחנים של מהימנות ותקפות, ונמצא מתאם חיובי בין איכות יחסי ההתקשרות לבין מימדים של הסתגלות תוך נפשית ובינאישית. בהשווה למתבגרים לא בטוחים, למתבגרים בטוחים היו ציונים גבוהים יותר בהערכה עצמית ובסיפוק מן החיים וציונים נמוכים בחרדה, דכאון, כעס, ניכור ואשמה. 10

11 ההשערה התצפיתית היא כי למתבגרים אוטונומיים ציונים גבוהים יותר במימדי האימון והתקשורת וציון נמוך יותר בניכור בהשוואה למתבגרים הלא אוטונומיים..6 שאלון אינטימיות )sharabany,1974,1994,( : שאלון הכולל 32 פריטים המתחלקים לשמונה מימדי תוכן, ארבעה פריטים בכל מימד. הנבדק מתבקש להשיב באיזו מידה המשפט מתאים לו על פני סולם הנע בין 1-6. ציון האינטימיות הכולל מחושב על ידי סכום הציונים; בנוסף לכך מחושב ציון לכל אחד מן המימדים : 1. כנות וספונטניות : חשיפה עצמית ופתיחות לגבי מימדים חיוביים ושליליים של העצמי כולל יכולת לתת משוב כן לחבר על מעשיו. מהימנות a קרונבאך במידגם זה רגישות וידיעה : תחושת אמפתיה והבנה שאינה מושגת בהכרח על ידי דיבור המידה שבה יודעים עובדות על נטיות, העדפות, צרכים ורגשותין של האחר. מהימנות a קרונבאך במידגם זה קשר וקירבה : מידת התיבה, הרגשה בחסרון החבר וייחוס חשיבות ליחסים. מהימנות a קרונבאך במידגם זה בלבדיות : מימדים יחודיים שאינם קיימים במערכות יחסים אחרות והעדפת מערכת יחסים זו על פני יחסים אחרים. מהימנות a קרונבאך במידגם זה נתינה ועזרה : המידה שבה ניתנת תמיכה רגשית ועזרה אינסטרומנטלית. מהימנות a קרונבאך במידגם זה בקשה וקבלת עזרה : המידה שבה מקבלים עזרה, ומרגישים חופשיים לבקש עזרה או עיצה ללא קושי. מהימנות a קרונבאך במידגם זה פעילות משותפת : מידת ההנאה מבילוי זמן ביחד בעבודה, משחק, תחביבים או הכנת שיעורים בצוותא. מהימנות a קרונבאך במידגם זה אימון ונאמנות : המידה שבה ניתן לסמוך על החבר בשמירת סודות והבטחות, ובעמידת החבר לצידך גם בעת שאינך נמצא. מהימנות a קרונבאך במידגם זה 63.. מהימנות a קרונבאך של ציון אינטימיות הכולל במידגם זה 89.. מהימנות הציון הכללי נבדקה באמצעות split-half ונעה בין )גרשוני, 1978 (. המהימנות הפנימית של כל מימד נעה בין,)sharabany,1974,1994( בנבדקים שהם תלמידי כיתות ד'- ו'. בילדים בני 9 המהימנויות הפנימיות נעות בין )1989, & Jones.)Dembo המתאם בין 11

12 המימדים השוים לציון הכללי נע בין )חציון 77(, ומתאמי פירסון בין המימדים לבין עצמם נעים בין הדבר מצביע על עקביות מסויימת אך עם תרומה נפרדת של המימדים השונים. עריכת ניתוח גורמים )Oblique( הצביעה על גורם כללי עיקרי הכולל את כל המימדים הא-פריורים.)Sharabany,1974,1994( המבחן היה בשמוש במחקרים שונים ודווח על תקפות תוכן- שימוש בשופטים; תקפות קריטריון- שימוש בבחירות הדדיות כחבר; תקפות ניבויית- מחקר מעקב לאחר 7 שנים; תקפות מבנה- השוואות בין קיבוץ לעיר, מעמד חברתי שונה, גירושין, תאומים, שימוש במנגנוני הגנה והשפעות התערבות קבוצתית; ועל תקפות מבחינה- השוואות בין פופולריות, נטילת תפקיד, אינטיליגנציה וכוסף חברתי )גרשוני, 1978; הרשלג, 1984; רוזנטל, 1980; 1974, 1994,.)Sharabany ההשערה התצפיתית היא כי למתבגרים אוטונומיים יהיו ציונים גבוהים יותר הן בציון האינטימיות הכולל והן במימדי הכנות, רגישות, קשר וקירבה, בקשה וקבלת עזרה, אימון ונאמנות. כלים הבודקים תפיסת עצמי :.7 שאלון הערכה עצמית- Rosenberg Self Esteem Scale )Rosenberg, 1979( זהו שאלון לדיווח עצמי הכולל 10 פריטים העוסקים בעמדות האדם כלפי עצמו ובמידת הקבלה העצמית. מטרת המחבר היתה ליצור כלי נוח להעברה, אחיד בתוכנו שמילויו אינו דורש זמן רב. מחצית ההיגדים מנוסחים באופן חיובי- "בסך הכל אני מרוצה מעצמי", ומחציתם מנוסחים באופן הפוך- "בסך הכל אני נוטה להרגיש שאני כשלון". הדירוג לכל משפט נע בין 1- "בכלל לא מסכים" לבין 4 "מסכים מאד". ציון הערכה עצמית מתקבל על ידי סכום כל הפריטים וציונים גבוהים מעידים על הערכה עצמית גבוהה. רוזנברג )1979( מדווח על מהימנות a קרונבאך של 92.. מהימנות a קרונבאך במידגם זה 88.. מהימנות מבחן חוזר היא 85 ולסולם זה נמצאו מתאמים של בין עם שאלונים אחרים של הערכה עצמית Shaver,1973(.)Robinson & ההשערה התצפיתית היא כי ציוני ההערכה העצמית של מתבגרים אוטונומיים ומנותקים יהיו גבוהים יותר מציוני המתבגרים הלכודים. 12

13 כלים הבודקים אירועי חיים: 8.שאלון התנסויות בחיים- Life Experiences Questionnaire (Compas,Davis, Forsythe, &Wagner,1987;Levav,Krassnoff& Dohrenwend,1981;Sarson & Siegel,1978) הכלי הינו שילוב של מסבר שאלונים ומורכב משאלון דיווח עצמי הסוקר אירועי חיים משמעותיים ואירועי חיים יומיומיים בהם התנסה הנבדק. המתבגרים נשאלו לגבי אובדנים, מחלות, סיום קשר משמעותי, קיום יחסי מין,עישון, שימוש באלכוהול, כשלונות לימודיים וספורטיביים,מריבות עם חברים, ויכוחים עם ההורים ועם חברי משפחה אחרים וכיוב'. בנוסף, ניתנה אפשרות להוסיף אירועים שנחוו שלא נכללו ברשימה. לגבי כל אחד מן האירועים, הנבדק מתבקש לציין האם האירוע התרחש,מתי התרחש, והאם רואה אותו כרצוי עלפי סולם בן 5 דרגות, כאשר ציון 1 משקף אירוע לא רצוי ואילו ציון 5 מבטא אירוע מאוד רצוי. כמו כן הוא מתבקש להעריך את מידת השפעת האירוע עליו, על פני סולם שנע מהעדר השפעה )ציון 1 ( ועד להשפעה רבה )ציון 5 (. סיכום כולל חיובי מצביע על שינויים חיוביים, וסיכום כולל שלילי מצביע על שינויים בלתי רצויים שהתרחשו. משאלון זה הופקו שלושה מדדים: א( מסבר האירועים בהם התנסה המתבגר. ב(מידת הכוסף) desireabulut )של אירועים אילו. ג(השפעתם הכוללת/ המצטברת של האירועים. ההשערה התצפיתית היא כי למתבגרים בטוחים יהיה ציון גבוה יותר בכוסף אירועים והשפעתם הכוללת, בהשוואה למתבגרים לא בטוחים. 9.שאלון פרטים דמוגרפיים השאלון כלל פרטים על המתבגר ומשפחתו כמו מספר הנפשות במשפחה, מיקומו של המתבגר ברצף המשפחתי, גיל ההורים עיסוקם והשכלתם, מגמת לימודים של המתבגר, עיתוי המעבר לסידורי הלינה השונים וכיו''ב. 13

14 נספח א'- ראיון התקשרות מתבגר הקדמה: אנחנו מבקשים ללמוד מנערים ונערות בגילך, מה הם זוכרים מיחסיהם עם אימם, אביהם ומבוגרים אחרים שטפלו בהם כשהיו קטנים,וכיצד יחסים אילו השתנו כאשר גדלו. אני אבקש לשאול אותך על היחסים המוקדים שלך עם המשפחה שלך, וכיצד אתה חושב שיחסים אלה השפיעו עליך. אני אשאל אותך בעיקר על הילדות שלך, אבל נגיע גם לשנים מאוחרות יותר ולמה שקורה עכשיו. כל הראיון יארך לנו כשעה. 1.בוא נתחיל בתמונה כללית על המשפחה שלך בילדות המוקדמת,איפה נולדת? איפה גרת? האם עברת דירה פעמים רבות? במה עסקו במשפחתך למחיה? האם יש לך אחים או אחיות? מה גילם? מה קשריך עימם? האם ראית הרבה את הסבים שלך כשהיית קטן? )אם לא פגש מעולם את הסבים צריך לשאול האם הסבא מת לפני שנולדה. אם כן המשך כך(: אבא של אימא מת לפני שנולדת? בת כמה היא היתה כשזה קרה? האם היא ספרה לך הרבה על סבא זה? 2. הייתי רוצה שתנסה לתאר לי את יחסיך עם הוריך כילד צעיר... השתדל להתחיל בתקופה מוקדמת ככל האפשר, התקןפה המוקדמת ביותר שאתה יכול להזכר בה? )הכוונה כאן היא לזכרונות המתייחסים לגילאי 5-12, לחלק יש גם זכרונות מוקדמים יותר(. 3. עכשיו אני רוצה לבקש ממך לבחור 5 שמות תואר שמשקפים את יחסי הילדות שלך עם אמא. אני יודעת שזה יכול לקחת קצת זמן, אז קח לך את הזמן לחשוב... אני ארשום אותם,ואחר כך אני אשאל אותך למה בחרת בהם? השאלות הבאות ממשיכות את כל מערכת שמות התואר, או אם נחוץ כל שם תואר. עכשיו אני רוצה לחזור למילים שבחרת. אמרת שהיא היתה / שהיחסים היו, האם יש זכרונות או אירועים בילדות שמתקשרים לכך שאמא היתה / שהיחסים היו? 4. עכשיו אני רוצה לבקש ממך לבחור 5 שמות תואר שמשקפים את יחסי הילדות שלך עם אבא. אני אשאל אותך שוב למה בחברת בהם. 5. לאיזה הורה הרגשת קרוב יותר ולמה? למה הרגשת פתוח קרוב להורה האחר? 14

15 6.כאשר היית מצוברח כילד מה היית עושה?)חשוב להבין למה בדיוק הוא מתכוון כאשר הוא מתאר התנהגויות שונות,מה בדיוק עשה ואיך בדיוק הרגיש ואיך הגיבו ההורים? כאשר היית מצוברח רגשית כשהיית קטן, מה היית עושה? האם את יכול להגדים עם אירועים ספציפיים? האם אתה יכול להזכר מה היה קורה כאשר נחבלת גופנית? כאן שוב, האם יש אירועים ספציפיים שבהם אתה נזכר? האם היית חולה כשהיית ילד קטן? האם אתה זוכר מה קרה? כאשר הזכרונות של המרואיין מתייחסים להורה, ראה תחילה אילו פרטים ניתנים באופן ספונטני. במידה ולא היתה התייחסות למגע גופני באופן ספונטני, לשאול באופן ישיר: האם במצבים בהם היית מצוברח,חבול או חולה אתה זוכר מגע גופני /חיבוק של הוריך.במידה וכן לבקש האם הוא יכול לתאר/לספר מה היה. במידה ולא היתה התייחסות לאחד מן ההורים לשאול את המרואיין: האם אתה זוכר מצבים שבהם היית מצוברח,חבול או חולה כאשר ההורה השני )אותו לא הזכיר(נמצא בתמונה? 7.מה היא הפעם הראשונה שאתה זוכר שנפרדת מהוריך? איך הגבת או איך הם הגיבו? האם יש פרידות אחרות אותן אתה זוכר? 8.האם הרגשת פעם דחוי כילד צעיר?גם אם כשאתה מסתכל על זה כיום בעיניים בוגרות יותר אתה יכולה להבחין שזו לא היתה ממש דחיה:מה שאני מנסה לשאול כאן,האם אתה זוכר שהרגשת דחוי כשהיית ילד? בן היית כאשר הרגשת כך לראשונה ומה עשית? למה אתה חושב שהוריך התנהגו כך-האם אתה חושב שהוא או היא הבחינו שהם דוחים אותך? )ניתן להשתמש בדוגמאות או מנסיון המראיין או מדברי המרואיין בשלב מוקדם יותר בראיון,אך תחילה יש לתת זמן מספיק כדי להבין ולהגיב על השאלה(. האם היית מפוחד או מודאג כילד? האם פחדת מאחד מהוריך? האם היתה לך אי פעם הרגשה שהוריך היו מפוחדים? האם הוריך איימו עליך אי פעם-אולי בעניני משמעת,או אולי סתם בצחוק? יש למשל מרואיינים שסיפרו שההורים איימו לעזוב אותם או לשלוח אותם מחוץ לבית..9 15

16 האם משהו דומה לזה קרה לך פעם או קרה במשפחה שלך? בן כמה היית באותו זמן? האם זה קרה לעיתים קרובות? האם אתה מרגיש שההתנסות הזו משפיעה עליך כיום? האם זה ישפיע על הגישה שלך לילדים שלך? יש מרואיינים שיש להם זכרונות של של פגיעה גופנית או מינית. האם משהו דומה לזה קרה לך פעם או קרה במשפחה שלך? בן כמה היית באותו זמן? האם זה קרה לעיתים קרובות? האם אתה מרגיש שההתנסות הזו משפיעה עליך כיום? האם זה ישפיע על הגישה שלך לילדיך? 10. איך אתה חושב שכל ההתנסויות שהיו לך עם הוריך )שעליהם השפיעו על האישיות שלך? דברנו במהלך הראיון( האם יש דברים מסויימים בהתנסויות המוקדמות שלך שאתה מרגיש שעיכבו את ההתפתחות שלך? 11. למה אתה חושב שההורים שלך התנהגו כלפיך כפי שהם התנהגו במהלך הילדות שלך? 12. האם היו מבוגרים אחרים אליהם היית קרוב כילד, כמו הורים? או מבוגרים אחרים שהיו במיוחד חשובים לך, אפילו שאינם הורים? וודא גילאים, האם אדם זה גר איתם או שהיתה לו אחריות טיפול; מה משמעות וטבע היחסים. 13. האם חווית אובדן של הורה או אדם אהוב אחר )אחים או חבר משפחה קרוב( בזמן שהיית ילד צעיר? האם אתה יכול לספר לי עלהנסיבות ובן כמה היית בזמן שזה קרה? איך הגבת כשזה קרה? האם המוות היה פתאומי או צפוי? האם אתה זוכר את הרגשתך בזמן הזה? האם רגשותיך השתנו הרבה במשך הזמן? אם לא אמר קודם לכן ביוזמתו, האם הרשו לך להשתתף בהלוויה ואיך זה היה לגביך? במקרה של מוות של הורה או של אח, מה היתה ההשפעה של האובדן על הבית, על ההורה האחר ואיך זה השתנה במהלך השנים? האם היית אומר שלאובדן זה היתה השפעה על אישיותך? 13 ב. האם איבדת אנשים קרובים אחרים בשנים בוגרות? אותן השאלות. 16

17 14. האם חלו שינויים ביחסים שלך עם הוריך )או עם ההורה הנותר( מאז הילדות ועד עכשיו? כאן מנסים לבדוק באופן עקיף ככל האפשר, האם היתה תקופת,rebellion האם חשב מחדש על יחסים גרועים ו"סלח" להורים? 15. מה הם יחסיך עם הוריך כעת? לנסות למצוא, באופן עקיף אם אפשר, כמה מגע יש לו עם הוריו עכשיו, מהי מהות היחסים כעת, מקורות שביעות רצון וחוסר שביעות רצון. 16. כאשר אתה חושב על התנסותך כילד, איזו עיצה תתן להורים לגבי הדרך הרצויה לגדל את ילדיהם? 17. אם היתה לך אפשרות להביע שלוש משאלות בקשר לעתיד שלך אילו משאלות היית מבקש? 18. מעל לכל, האם יש דבר מיוחד שאתה מרגיש שלמדת מן ההתנסויות בילדות שלך? 19. האם אתה חושב שתינשא כשתהיה מבוגר יותר? האם תרצה שיהיו לך ילדים? איך היית רוצה שילדיך יהיו? איך אתה רואה את עצמך כאבא? 17

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere