חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן"

Transkript

1 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה שתוביל ללעג כלפיו, או שמא יתגלו סימני החרדה שלו ויגררו לעג והשפלה. החשיפה לסיטואציות החברתיות מעוררת חרדה יכולה להתבטא בהתקפי אימה או בצורות שונות האופייניות לגילאים הצעירים בכי, התקפי זעם או קיפאון. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי נמצא יעיל ביותר לטיפול חרדה חברתית בקרב ילדים ומתבגרים. המוקד בטיפול זה הוא על כאן ועכשיו, כלומר על דפוסי חשיבה עכשוויים ועל התנהגויות נוכחיות. דרך הצגת מקרה המובאת בחלקו האחרון של הפרק מתוארים שלבי הטיפול המותאם לילדים ולמתבגרים, דרך אבחון והמשגת המקרה, פסיכו-הדרכה, הבניה קוגניטיבית, חשיפה הדרגתית לסיטואציות מאיימות והקניית מיומנויות חברתיות. רקע הפרעת חרדה חברתית מאופיינת בחשש מפני האפשרות להיות מובך בפומבי. רוב המצבים מעוררי החרדה הם בבית הספר או בגן הילדים. ילדים ומתבגרים בעלי ההפרעה מדווחים כי אחת הסיטואציות המאיימות ביותר בעבורם היא הצורך לשוחח עם בני גילם. דוגמאות שכיחות נוספות למצבי מעוררי חרדה הן החשש לקרוא בקול בכיתה, לכתוב על הלוח, להשתתף במשחק ספורט וכדומה. החשש הנפוץ של הילד הוא שהוא ישגה, יגמגם או יסמיק ויעורר את לעגם של חבריו. בשל חשש זה נוטים הילדים להימנע מהמצבים שצוינו );2004 March, Morris &.)Chavria & Stein, 2005 ילדים נוטים פחות ממבוגרים לדווח על מחשבות מדאיגות ומתארים יותר תסמינים גופניים Davies,( Campo et al., 2004; Connolly & Bernstein, 2007; Ginsburg, Riddle & 2006(. התסמינים השכיחים הם עוררות של המערכת הסימפתטית, כגון מודעות לפעימות הלב 99

2 100 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים,)Palpitations( רעד, הזעה, הסמקה, בחילה או צורך להשתין בעת חשיפה ציבורית או ציפייה למפגש חברתי. ברוב המחקרים מתוארת עלייה בשכיחות ההפרעה לקראת גיל ההתבגרות 2005( al.,.)costello & Angel, 2005; Kessler et עלייה זו בשכיחות נובעת ככל הנראה מייחוס חשיבות רבה לדעה של בני הגיל השווה בתקופה זו של חיי הנער או הנערה. בדיווחים על שכיחות ההפרעה קיימת שונות, הנובעת כנראה מהבדלים מתודולוגיים למיניהם ובפרט מהגדרת המצוקה או הפגיעה התפקודית המשמשת לאבחון ההפרעה. הערכות מקובלות המתייחסות לפגיעה תפקודית או מצוקה משמעותית מציינות ששכיחות ההפרעה היא כ- 0.5% בקרב ילדים וכ- 2%-4% בקרב מתבגרים )2005 Stein,.)Chvria & ההפרעה שכיחה יותר אצל בנות. הקריטריונים לאבחנה של חרדה חברתית על פי DSM-IV כוללים פחד עז וממושך ממצבים חברתיים ו/או ממצבי ביצוע שהילד עלול להיות חשוף בהם לביקורת מאחרים. הילד חושש שמא יתנהג בצורה שתוביל ללעג כלפיו, או שמא יתגלו סימני החרדה שלו ויובילו ללעג ולהשפלה. על פי הקריטריון, אצל ילדים עם חרדה חברתית חייבת להיות היכולת ליצור קשרים חברתיים ביחסים עם אנשים קרובים, והחרדה מתעוררת גם לגבי בני אותו הגיל ולא רק לגבי מבוגרים. החשיפה לסיטואציות החברתיות מעוררת חרדה יכולה להתבטא בהתקפי אימה או בצורות שונות האופייניות לגילאים הצעירים בכי, התקפי זעם או קיפאון. באבחון מבוגרים, אחד הקריטריונים לקביעת הפרעת חרדה חברתית הוא התנאי שהאדם יכיר כי הפחד שלו מוגזם; קריטריון זה אינו הכרחי לאבחון ההפרעה אצל ילדים. נדרש שתהיה הימנעות מהמצבים מעוררי החרדה או שתתעורר חרדה רבה במקרים שהילד נחשף אליהם. אותן הימנעויות או חרדה גורמות לפגיעה תפקודית משמעותית או למצוקה ניכרת. משך ההפרעה הנדרש לאבחון הוא לפחות חצי שנה. ההימנעות והחרדה אינן מוסברות טוב יותר על ידי מצב רפואי או הפרעה נפשית אחרת. חלק מהילדים הלוקים בהפרעה מודאגים ממגוון של מצבים חברתיים Social( Generalized,)Anxiety Disorder ואילו אצל השאר היא מוגבלת לסיטואציה מובחנת יותר, כגון קריאה בקול לפני הכיתה. יש מעט ידע על השכיחות היחסית של הצורות למיניהן של הפרעת חרדה חברתית אצל ילדים ומתבגרים. במחקר אחד נמצא, כי רוב הילדים לפני גיל ההתבגרות שהופנו לטיפול בשל חרדה חברתית לקו בחרדה כללית,)Generalized( ורק כעשירית מהם לקו בצורה המובחנת יותר )2004 March,.)Morris & הצורה הכללית חמורה יותר, וניכרת נטייה משפחתית מובהקת יותר ללקות בה. ייתכן שהשכיחות הגבוהה של ההפרעה הכללית בקרב המופנים לטיפול משקפת בחלקה הטיה בפנייה לטיפול בשל החומרה הקשה יותר של סוג זה. מקרה קיצוני הנחשב לפי חלק ניכר מהחוקרים לתת-סוג )Variant( של חרדה חברתית הוא אילמות סלקטיבית Mutism(.)Selective אילמות סלקטיבית מתבטאת בכך שהילד או הילדה הלוקים בה אינם מדברים כלל במצבים מסוימים )למשל בבית הספר( ומצליחים לדבר במצבים שבהם הם מרגישים בטוחים יותר )למשל, עם בני המשפחה(. כיום עדיין מסווגת הפרעה זו בקטגורית "שונות" Childhood( )Other Disorders of ולא כהפרעת חרדה. בעבר נקראה ההפרעה אילמות אלקטיבית Mutism(,)Elective שם שהדגיש כביכול את הבחירה לא לדבר וראה בה התנהגות מרדנית. כיום התפיסה היא שהילדים שותקים בסיטואציות חברתיות בשל רמת חרדה גבוהה ולאו דווקא בשל מרדנות. רוב רובם של הלוקים באילמות סלקטיבית עונים

3 פרק 6: חרדה חברתית 101 לקריטריונים של חרדה חברתית, וקרוב לוודאי שמדובר בסוג קיצוני של חרדה חברתית. לאחרונה נערכים מחקרים המשווים בין ילדים הלוקים בחרדה חברתית בלבד לכאלה הלוקים בשילוב של חרדה חברתית עם אילמות סלקטיבית במטרה לעמוד על הדומה והשונה בין שתי קבוצות אלו. חרדה חברתית מופיעה לעתים קרובות עם תחלואה נלווית. ההפרעות השכיחות המתלוות אליה הן הפרעות חרדה אחרות ודיכאון. מחקר מעקב של עשר שנים ביותר מ- 2,000 ילדים ומתבגרים הראה, כי חרדה חברתית מעלה באופן משמעותי את הסיכון ללקות בדיכאון. כחצי ממספר הצעירים שלקו בחרדה חברתית אובחנו גם כלוקים בדיכאון )2007 al.,.)beesdo et המנבא המובהק ביותר בקרב אלה שלקו בחרדה חברתית ושמאוחר יותר אובחנו גם כלוקים בדיכאון היה מזג של התנהגות הימנעותית Inhibition(.)Behavioral חרדה חברתית מגבירה את הסיכון לשימוש בחומרים ממכרים מרגיעים )עישון, בנזודיאזפינים ואלכוהול(. במקרים חמורים מתבטאת ההפרעה בסירוב ללכת לבית הספר, והיא גם גורם סיכון לפגיעה בהישגים הלימודיים ולנשירה מוקדמת מבית הספר Farvolden,( Stein & Kean, 2005; Van Ameringen, Mancini, 2003(. ייתכן שחרדה חברתית היא גורם מגונן מפסיכופתולוגיה של אלימות ותוקפנות כלפי אחרים, ונמצא קשר הפוך בין ביישנות לאלימות. טיפולים מבוססי-ראיות וממצאים לגבי יעילותם עד לפני שנים אחדות נגזר המידע שברשותנו ממחקרים שנערכו במדגמים של ילדים ומתבגרים שלקו במגוון של הפרעות חרדה ובכללן חרדה חברתית. בשנים האחרונות נערכו מחקרים מבוקרים שכוונו במיוחד לחרדה חברתית. שני הטיפולים שנמצאו יעילים במחקרים מבוקרים הם טיפול בתרופות מעכבות קליטה מחדש של סרוטונין Stein,( Birmaher et al., ;2003 Chavria & al., 2004 )2002; Compton et al., 2001; Isolan et al., 2007; Wagner et וטיפול קוגניטיבי- התנהגותי 2005;( Garland, Albano, Marten, Holt, Heimberg, & Barlow, 1995; Bear & Beidel, Turner, & Morris, 2000; Beidel, Turner, Young, & Paulson, 2005; Gallagher, Rbian, McCloskey, 2004; Hayward et al., 2000; Masia, Klein, Storch, & Corda, 2001; Selective Serotonin( הטיפול ב- SSRIs.)Spence, Donovan, & Brechman-Toussaint, 2000 )Reuptake Inhibitors מתבסס על המודל הביולוגי של הפרעות חרדה, שלפיו יש חוסר איזון במערכת הסרוטונרגית המוחית. רוב המחקרים התרופתיים לחרדה חברתית בילדים מדווחים על שפור ניכר ועל גודל אפקט ניכר של תסמיני ההפרעה לפני הטיפול ואחריו לעומת קבוצת אינבו )פלסבו(. במטא-אנליזה שפורסמה לאחרונה )2008 Carlson, )Segool & נמצא כי ה- Effect Size הממוצע של חמישה מחקרים מבוקרים שנכללו בניתוח הסטטיסטי היה 1.3. למרות האפקט המשמעותי חשוב לציין, כי נושא הבטיחות של תרופות נוגדות-דיכאון בקבוצת הגיל הצעירה והסיכון שהן נושאות לגבי אובדנות עורר סערה ציבורית רחבה ועדיין נמצא במחלוקת. טיפול קוגניטיבי-התנהגותי נמצא אף הוא יעיל ביותר לחרדה חברתית בקרב ילדים ומתבגרים. במטא-אנליזה שאוזכרה לעיל נכללו גם חמישה מחקרים קוגניטיביים-התנהגותיים שהיה אפשר לחשב מהם את גודל האפקט של תסמיני ההפרעה. כל המחקרים שנכללו בסקירה זו כללו הבניה קוגניטיבית וחשיפה, וקצתם כללו גם לימוד מיומנויות חברתיות. ה- Size Effect

4 102 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים הממוצע במחקרים אלה היה אחד המחקרים כלל מעקב ממושך של חמש שנים והדגים כי רוב הישגי הטיפול נשמרים בתקופה זו )2006 Young,.)Beidel, Turner, & מן המטא-אנליזה אי אפשר להסיק באופן ישיר על עדיפות של אחת משיטות הטיפול על רעותה. לאחרונה נערך מחקר שהשווה באופן ישיר בין טיפול קוגניטיבי-התנהגותי לטיפול תרופתי ובין אינבו )Placebo( לילדים ומתבגרים עם הפרעת חרדה חברתית al.,( Beidel et 2007(. נמצא כי הן הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי הן הטיפול התרופתי היו יעילים באופן ניכר ומובהק לעומת האינבו, והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי היה עדיף מהטיפול התרופתי. כ- 80% הגיבו בצורה מספקת בקבוצת הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי לעומת 36% שטופלו בתרופה )ו- 6% בלבד בקבוצת האינבו(. ההישגים של רוב המשתתפים במחקר זה נשמרו גם אחרי שנה. למרות היעילות של הטיפולים לחרדה חברתית, חלק מהילדים והמתבגרים אינם מגיבים לטיפול בצורה מספקת. לאחרונה התפרסם מחקר שהתמקד בגורמים מתווכים המשפיעים על תוצאה של טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים ומתבגרים הלוקים בהפרעת חרדה חברתית. נמצא קשר בין הפחתה בתחושת בדידות ושיפור במיומנויות חברתיות ובין תגובה טובה לטיפול. לעומת זאת גיל או סימפטמולוגיה דיכאונית לא נמצאו בקשר סטטיסטי עם התגובה Alfano(.)et al., 2009 מודל קוגניטיבי-התנהגותי של ההפרעה ורציונל לטיפול על פיו המודל המקובל לרוב ההפרעות הנפשיות ובכללן חרדה חברתית הוא מודל פגיעות דחק. המודל גורס שקיימת נטייה מולדת, ביולוגית, לפיתוח ההפרעה, ושאופני ביטויה וחומרתה מושפעים מגורמים סביבתיים. נטייה מולדת שנחקרה רבות ונקשרה להופעה של חרדה חברתית היא מזג מעוכב בילדות March,( Chavria & Stein, 2005; Hirshfeld-Becker et al., 2008; Morris & 2004(. מזג זה, הניכר בגיל הינקות, מתאפיין בנטייה לחשוש מסיטואציות חדשות ולהימנע מהן. כך לדוגמה, פעוט עם מזג מעוכב יימנע מלשחק בצעצוע חדש או מליצור קשר עם ילד שאינו מוכר לו, לעומת פעוט שאינו בעל מזג מעוכב. מחקרי אורך ומחקרים רטרוספקטיביים מצביעים על כך שמזג מעוכב הוא גורם סיכון להפרעות חרדה, ובייחוד להפרעת חרדה חברתית. עם זאת, מזג מעוכב אינו בגדר גורם סיכון מספיק או הכרחי ליצירת ההפרעה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם התפיסה ההתפתחותית Psychopathology(,)Developmental ולפיה תוצ א התפתחותי מסוים יכול לנבוע ממגוון רחב של גורמים תחיליים )עקרון ה- Equifinality (. דהיינו, מגוון של מסלולים )גורמי סיכון( מובילים להופעה של הפרעת חרדה חברתית. עיקרון נוסף הוא כי תוצאות שונות יכולות לנבוע ולהתפתח מאותה נקודת פתיחה )עקרון ה- Multifinality (. במסלולים אלה קיימות כמה נקודות שמהן אפשר להסיט את הילד מדרכו )גורמים מגוננים( ולמנוע את הופעת ההפרעה. מהתפיסה ההתפתחותית נובע מודל מורכב שבו מגוון נקודות פתיחה ומסלולים מובילים באופן ייחודי להופעה )או למניעה( של המחלה אצל הפרט המסוים. דוגמה אפשרית למהלך התפתחותי של חרדה חברתית היא ילד שנולד עם מזג מעוכב וגדל במשפחה של הורים חרדים באופיים. מסגרת זו עלולה לגרום להתפתחות של דפוס התקשרות )Attachment( בלתי בטוח. מכיוון שדפוס יחסים מוקדם זה הוא המודל להתקשרויות חברתיות בעתיד, עלול ילד

5 פרק 6: חרדה חברתית 103 זה להתקשות ביצירת קשרים חברתיים עם בני גילו. ההימנעות מקשרים חברתיים והבידוד החברתי שוללים ממנו הזדמנויות להתאמן ולפתח את כישוריו החברתיים. בשל ערנותו ליכולתו החברתית הנמוכה עלול הילד להמשיך ולהסתגר ולהימנע מאינטראקציות חברתיות. כך נוצר מעגל קסמים שמשמר את ההפרעה. תצפיות לשם בחינת דפוסי התקשרות בין ילדים להורים מצביעות על קשר בין דפוס הורי שולט מדי )כפי שהתבטא למשל בהרכבת פאזל או במשחק חופשי( ובין ביישנות וחרדה חברתית בילדים 2002( Hastings,.)Hudson & Rapee, 2000; Rubin, Burgess, & ממצאים אלה נתמכים גם במחקרים רטרוספקטיביים. במחקרים אלה ציינו מתבגרים או מבוגרים עם חרדה חברתית שהוריהם נטו לייחס חשיבות רבה לדעתם של אחרים ונהגו לגונן עליהם מדי ולרסנם, בהשוואה לקבוצות ביקורת 2000( al.,.)murray, Creswell, & Cooper, 2009; Lieb et עם זאת, אין להקיש מכך שדפוס הורות זה או אחר מוביל להתפתחות הפרעת חרדה חברתית. הקשר הורה-ילד הוא דו-סטרי. ייתכן שדפוס הורי מגונן מדי מעודד הימנעות חברתית וביישנות אצל הילד, וכן, שילד עם מזג מעוכב יתקשר בצורה מסוימת עם הוריו ויעורר בהם התנהגויות מגוננות ומרסנות. המחקר המבוקר המקיף ביותר בגיל הרך כלל יותר מ- 140 פעוטות שסווגו כבעלי מזג מעוכב, והייתה בו התערבות של שש פגישות, שלחלק מהורים כלים קוגניטיביים-התנהגותיים, בעוד חלק נותרו כקבוצת ביקורת. אחרי שתי הקבוצות נערך מעקב של שנה. נמצא כי ההתערבות )שכללה מרכיבי פסיכו-הדרכה על חרדה, הבניה קוגניטיבית להורים ולימוד עקרונות של חשיפה מדורגת( הפחיתה את ההופעה של הפרעות חרדה בקבוצת הטיפול לעומת קבוצת הביקורת.)Rapee et al., 2005( קשר שהונח כי הוא מעצב ומשפיע על ההתפתחות החברתית של הילד הוא הקשר עם בני גילו, אך תחום המידע לגבי השפעת קשר זה על התפתחותה של הפרעת חרדה חברתית עדיין מועט יחסית. הבנת הגורמים המשפיעים על ההתפתחות החברתית בילדים ומתבגרים עשויה להוביל לדרכי התערבות ומניעה ולטיפול בחרדה חברתית. לדוגמה, נמצא שהצמדת ילדים מקובלים חברתית לילדים דחויים מבחינה חברתית מובילה לעלייה בסטטוס החברתי של האחרונים ולשיפור במיומנויות החברתיות שלהם )1995 Messer,.)Morris & אין ראיות לכך שילדים עם הפרעת חרדה חברתית חוו יותר אירועי חיים שליליים )כגון הזנחה והתעללות( מאשר חבריהם שאינם לוקים בהפרעה. נראה כי רוב הלוקים בהפרעה לא רכשו אותה באמצעות התניה קלאסית. יש הוכחה מוגבלת בלבד ממחקרים רטרוספקטיביים בקרב מבוגרים המצביעה על אירוע טראומטי שקדם להופעת החרדה החברתית. זיכרונות אלה מתייחסים לרוב לצורה הלא-כללית של חרדה,)Non-generalized( ואילו חרדה חברתית כללית )Generalized( קשורה יותר למאפיינים של מזג מעוכב בילדות. ההתקדמות בהבנתנו את הבסיס ההתפתחותי של הפרעת חרדה חברתית אינה מתורגמת עדיין באופן ישיר למטרות טיפול או לשיטות טיפול )כיצד למשל נשנה מזג מעוכב או דפוסי התקשרות מוקדמים בנער עם חרדה חברתית?(. המוקד בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי הוא על כאן ועכשיו, כלומר על דפוסי חשיבה עכשוויים ועל התנהגויות נוכחיות. בנוגע להתפתחות שימור ההפרעה ולשימורה קיימת שונות בתפיסה של מודלים קוגניטיביים

6 104 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים לעומת מודלים התנהגותיים. מודלים קוגניטיביים מדגישים הטיות בחשיבה ופרשנות שלילית לאירועים חברתיים אצל הלוקים בהפרעה. ילדים חרדים נוטים יותר לצפות שמשהו רע יקרה, נוטים לפרש באופן שלילי תרחישים עמומים ולהעריך באופן חסר את היכולות שלהם להתמודד עם קשיים. הודגם למשל כי ילדים חרדים נוטים פחות לצפות לתוצאה חיובית מפגישות חברתיות.)Carwrite-Hatton, Tschernitz, & Gomersall, 2005( במחקר אחר הוצגו לילדים ולמתבגרים סיפורים המציגים תרחישים חברתיים עמומים. ילדים ומתבגרים עם חרדה חברתית נטו להזדרז לפרש סיפורים אלה כמאיימים, לעומת קבוצת ביקורת. חלק מההטיה הקוגניטיבית היא הטיה בקשב לסימנים מאיימים פנימיים וחיצוניים. כך למשל ילד חרד ישים במיוחד לב לתחושת רעד ואפילו קלה ביותר בקולו, לתחושה של הסמקה וכדומה. הקשב החיצוני יופנה לרמזים של ביקורת ושל שיפוט שלילי מהסביבה. ילדים מחייכים או צוחקים יתפרשו כלועגים לו וכדומה. לעומת המודלים הקוגניטיביים המדגישים הטיה בקשב ובפרשנות, המודלים ההתנהגותיים מדגישים דפוס התנהגות של הימנעות כמרכיב מרכזי בשימור ההפרעה. בכל פעם שיש הימנעות ממצב "מלחיץ", כגון סיטואציה חברתית, הילד חווה ירידת מתח המשמרת את ההפרעה. לעומת זאת, אם הילד ישנה את התנהגותו ויעז להתעמת עם הפחד שלו, החרדה תוכחד. התעמתות זו נקראת חשיפה. במהלך החשיפות לומד הילד לדעת שהוא מסוגל להתמודד עם הפחד שלו, ושהסיטואציות החברתיות אינן מסתיימות בצורה נוראה כפי שהוא צפה. חשיפה חוזרת מחלישה את הקשר בין הסיטואציות החברתיות והחרדה שצומדה להן ומשמש כלי מפתח במיגור ההפרעה. הדגשים שצוינו במודלים ההתנהגותיים לגבי הימנעות וחשיפה אינם ספציפיים לחרדה חברתית אלא מרכזיים בכל הפרעות החרדה. בשנים האחרונות הושם הדגש במחקר על הבנת חרדה חברתית וטיפול בה דרך הבנת ליקוייים במיומנויות החברתיות של צעירים הלוקים בהפרעה )1999 Morris,.)Beidel, Turner, & דוגמה לליקויים שהודגמו בתצפיות הם זמן תגובה ארוך יותר כתגובה למסר חברתי, שתיקות והפסקות ארוכות במשימה של קריאה בקול לפני קהל ועוד. על פי תפיסה זו, ובניגוד למודלים הקוגניטיביים, הפרשנות השלילית שמייחסים ילדים אלה לסיטואציות חברתיות אינה נובעת מהטיה בחשיבה או בקשב, אלא מבוססת על ניסיון אובייקטיבי ועל חסר במיומנויות חברתיות. חלק משמעותי שנוסף לטיפול בעקבות זאת הוא לימוד מיומנויות חברתיות. דרך נוספת להתייחס לחלק מהליקויים במיומנויות חברתיות היא כאל התנהגויות מגוננות. נערה החוששת לקרוא בקול בפני חבריה לכיתה עלולה לדבר בלחש או להימנע מלהישיר מבט אל הקהל כדי להפחית את החרדה שלה בטווח הקצר. ואולם, התנהגויות כאלו משמרות את הפרעת החרדה לטווח הארוך ונוטות דווקא למשוך תשומת לב וביקורת מהסובבים. במהלך הטיפול יהיה עליה ללמוד, בין השאר באמצעות חשיפות ללא ההתנהגויות המגוננות. ההבחנה בין המודלים הקוגניטיביים להתנהגותיים היא פשטנית למדי. קרוב לוודאי כי אין זו דיכוטומיה פשוטה וכי המציאות מורכבת משילוב של הטיות קוגניטיביות, התנהגות נמנעת, מיעוט חשיפות וחוסר בכישורים חברתיים. אבחון והערכה בהערכה של ילד הפונה עם משפחתו לייעוץ יש לשקול את השלב ההתפתחותי שלו, את רמת המצוקה שלו ואת הפגיעה התפקודית, כדי להבדיל בין תופעות של שלב התפתחותי תקין

7 פרק 6: חרדה חברתית 105 להפרעת חרדה. יש לראיין את הילד ואת הוריו ובמידת האפשר לקבל נתונים גם מצוות בית הספר )2007 Bernstein,.)Connolly & קיימים כמה שאלונים ספציפיים לחרדה חברתית בילדים ובמתבגרים. לדוגמה, גירסה מותאמת לילדים של שאלון ליבוביץ et( Masia-Warner.)al., 2003 השאלון כולל 24 פריטים 12 מהם מתארים סיטואציות ביצועיות )למשל, לדבר בקול בכיתה(, ו- 12 סיטואציות חברתיות )למשל, להסתכל בעיניים של מישהו שאינך מכיר היטב(. כל אחת מהסיטואציות מקבלת ציון בשני מישורים מידת החרדה שהיא מעוררת ותכיפות ההימנעות מפעילות זו. השאלון פשוט למילוי ובעל מאפיינים פסיכומטריים טובים. שאלון נוסף נבנה בהתאם לקריטריונים של DSM-IV לאבחון ההפרעה )& Turner, Bediel,.)Morris, 1995 שאלון סקר קצר יותר שפורסם לאחרונה נמצא רגיש וספציפי להפרעת חרדה חברתית 2007( al.,.)ranta et מכיוון שהפרעת חרדה חברתית נוטה לרוב להופיע עם תחלואה נלווית, חשוב להעריך אפשרות לכך, ובפרט הפרעות חרדה נוספות, דיכאון ושימוש בחומרים ממכרים, בעזרת שאלון פשוט ומהימן לאבחון של הפרעות חרדה בילדים ומתבגרים )1997 al., )Birmaher et ושל דיכאון 1984( al, )Covacs, 1985; Poznanski et ובשאלונים נוספים. מרכיבי הטיפול רוב הטיפולים הקוגניטיביים-התנהגותיים משלבים התערבויות לכל אחד מהגורמים שצוינו לעיל. אבני היסוד של הטיפול הן פסיכו-הדרכה בנוגע להפרעה, הבניה קוגניטיבית, עבודה על מיומנויות חברתיות, חשיפות מדורגות ושלב של מניעת חזרה )2006 Chorpita,.)Albano, ;2006 החלוקה המוצגת כאן סכמטית, שכן במציאות אין הפרדה מוחלטת בין אבני היסוד של הטיפול. כך, כבר בתהליך הפסיכו-הדרכה יש למעשה עבודה קוגניטיבית, במהלך העבודה הקוגניטיבית יש המשך למידה על ההפרעה, חשיפה גורמת אף היא לשינוי דפוסי חשיבה וכן הלאה. פסיכו-הדרכה שלב בסיסי בטיפול בחרדה הוא בדרך כלל הסבר על מהותה. בשלב זה מעודדים את התגייסות הילד ומשפחתו לתהליך הטיפולי ומספקים הסבר של ההפרעה ושל הרציונל של הטיפול, לרבות הצורך בחשיפות. במקרים רבים מופיעה הקלה מסוימת כבר בעקבות ההסבר והנרמול של ההפרעה. בשלב זה גם ייערך החוזה הטיפולי ובו יוצג מהלך הטיפול והנדרש מהילד וממשפחתו. הבניה קוגנטיבית מטרת ההבניה הקוגניטיבית היא ללמד את הילד לזהות מחשבות ולהבין את הקשר ביניהן ובין ההרגשה וההתנהגות שלו, כדי לתקן חשיבה מוטעית ולהחליף מחשבות שליליות במחשבות רציונליות יותר. כל הטיה מחשבתית )כגון חשיבה בשחור-לבן ]"הכול או לא כלום"[, חיזוי העתיד, מזעור החיובי והגדלת השלילי( יכולה להופיע בהקשר של חרדה חברתית. אצל ילדים,

8 106 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים ובייחוד אצל ילדים צעירים, עלולות להופיע כמה בעיות שכיחות בזיהוי מחשבות. הראשונה היא חוסר זיהוי מחשבות, בתשובות כגון "אני לא יודע"; "אין לי מחשבות". במקרה כזה אפשר לעודד את הילד בעזרת משחק לבטא מחשבות, לדוגמה, על ידי ציור של בועות מחשבה מעל דמויות מוכרות מסרטים. רצוי לא להוביל את הילד ו"לשתול" אצלו מחשבות. בעיה שכיחה נוספת היא בלבול בין מחשבות ורגשות. לדוגמה, על השאלה "מה המחשבה שעוברת לך בראש כשאתה חושב אולי לגשת לדבר עם הילדים בהפסקה?", יכול הילד לענות: "אני מפחד". דרך אחת להתגבר על המכשול הזה היא לעודד את הילד לדבר על מה שעלול לקרות לדעתו בעקבות מעשה כזה שלו: "מה יקרה אם תנסה לדבר עם הילדים שאתה מפחד לגשת אליהם?" "הם בטח יצחקו עלי". בדרך של משחק אפשר ללמד את רוב הילדים למצוא מחשבות חלופיות, בתחילה למצבים שאינם מעוררי חרדה, ובהמשך גם למצבים שמעוררים אצלם את החרדה. לדוגמה, הוא יכול לחשוב שהילדים ישמחו לקראתו וירצו לשחק אתו. בהתאם לרמה ההתפתחותית של הילד אפשר לעבוד אתו על מתן סבירות לנכונות המחשבה הראשונית והמחשבה המתקנת. אפשר לעשות זאת באחוזים או במספרים מ- 1 עד 10, או בדרך דומה. רצוי גם לאפשר לו לחשוב אם הוא יוכל להתמודד עם התרחיש השלילי שהוא חזה, ואם הוא זוכר שהוא או מישהו אחר התמודד בעבר עם מצב כזה. חלק מהילדים אינם נהנים מהתרגול של מציאת מחשבות חלופיות ורואים בכך לימוד "כמו בבית הספר". אחת השיטות לדרבן אותם לכך היא לדמות את התרגול לעבודה בלשית שבה הם הבלש שצריך לגלות את האמת. חשיפה הדרגתית חשיפה היא אחת מאושיות היסוד של העבודה בחרדה חברתית. כדי שחשיפה תהיה מוצלחת עליה לעורר חרדה, ועל הילד לחוש כי חרדה זו הולכת ופוחתת עם התקדמות התרגול. מטרת החשיפה ליצור התרגלות )הביטואציה( לסיטואציה מעוררת החרדה במהלך הפגישה ובין הפגישות )בעזרת המשך החשיפות(. כדי להעריך אם אמנם חלה התרגלות יש להשתמש בכלי מדידה לרמת החרדה. כלי כזה יכול להיות סולם דמיוני בין 0 ל- 10 )או בסקאלה אחרת(, או סולם קונקרטי המצויר על דף שהילד רואה )מתאים לילדים צעירים( ויכול להצביע על המקום המציין את רמת החרדה שלו בעת המדידה. בכלי זה אפשר להיעזר גם כדי ליצור מ דרג של הסיטואציות המפחידות או את "סולם הפחד", שהוא השלב הראשון בתהליך. חשוב לציין כי ילדים, ואף מבוגרים, בדרך כלל אינם אוהבים להיחשף למה שמעורר בהם פחד. רצוי להשתמש בעולם המושגים של הילד כדי להסביר לו את הצורך בחשיפה, ובצד זאת להעניק לו חיזוקים למיניהם כדי להגביר את המוטיבציה לתרגול החשיפות. כדאי לנקוט חיזוקים של עידוד ומתן שבחים או של חוויות משותפות עם ההורים ולא תמריצים יקרים. חשוב לבחור חשיפה שהילד יצליח לעמוד בה. אחרי החשיפה כדאי לשוחח עם הילד ולנתח אתו את התוצאות. האם הפחד בחשיפה היה גבוה כפי שהוא צפה מראש? האם אמנם התרחשה התוצאה השלילית שהוא צפה? האם הוא הצליח להתמודד טוב יותר ממה ששיער? מה יקרה לדעתו אם הוא ימשיך להתאמן על כך בבית? בדרך כלל חשיפות במקרה של חרדה חברתית מתחילות לרוב בתרגול עם המטפל ואחר כך בעולם המציאותי. חשוב להתקדם מעט בכל פעם, עם דגש על הכיוון יותר מאשר על הקצב.

9 פרק 6: חרדה חברתית 107 במקרה שהילד אינו מדבר עם המטפל )אילמות סלקטיבית( יש לטפל בכך כשלב ראשוני. הטיפול הוא על פי העקרונות שהוצגו לעיל. הקניית מיומנויות חברתיות לילדים עם חרדה חברתית יש לעתים קרובות ליקויים במיומנויות חברתיות, בחומרה זו או אחרת. נושאים שכיחים בעבודה הם יצירת קשר עין, ויסות עצמת הקול, פתיחה בשיחה והמשך בה אל מול ילד בודד, הצטרפות לשיחה או למשחק של קבוצת בני הגיל, מיומנויות שיחה בטלפון, יצירת חברויות, אסרטיביות ועוד. חשוב להכיר את הסביבה החברתית של הילד, כך שהחשיפה והתרגול של המיומנויות החברתיות הנעשים מחוץ לחדר יהיו מוצלחים. כדאי שהילד ינסה לפתוח בשיחה עם ילד נחמד, ולא עם ה"בריון" של השכבה. אחת השאלות החשובות המעסיקה את המטפלים היא, מהי המתכונת היעילה ביותר לטיפול בהפרעה זו. ככל הנראה, ילדים מעוניינים יותר בתוספת של מרכיב התערבות משפחתי, ואילו למתבגרים התערבות משפחתית אינה תורמת באופן מובהק ליעילות הטיפול. ייתכן גם כי לרמת החרדה של ההורים יש השפעה על תוצאות הטיפול, ומומלץ לערב יותר בתהליך הטיפולי הורים שהחרדה שלהם גבוהה. גם לשאלה אם טיפול פרטני יעיל יותר מטיפול קבוצתי, או להפך, אין כיום תשובה ברורה. כשם שנדרשת גמישות בהתאמת המשקל היחסי של כל אחת מאבני הבניין לילד הספציפי ולמשפחתו, כך גם נדרשות גמישות ויצירתיות בעירוב סוכני שינוי )כגון הורים, צוות חינוכי וחברים( בעבור הילד כדי להתאים את הטיפול לילד בצורה המיטבית. הצגת מקרה הערכה והמשגה מתן בן תשע, תלמיד כיתה ג', הבן הבכור משלושה אחאים. מתגורר עם משפחתו. המשפחה פנתה לייעוץ בעקבות אירוע שבו בגלל איחור סירב מתן להיכנס לבית הספר. כשנה קודם לכן הציעה יועצת בית הספר להורים שיפנו לייעוץ מקצועי בגלל ביישנות של מתן והעובדה כי למרות יכולותיו הלימודיות הגבוהות הוא כמעט שאינו משתתף בכיתה. הוריו של מתן סברו אז שלמתן אין קשיים מיוחדים ושהביישנות תחלוף עם הזמן. הרקע לפנייה הנוכחית היה אירוע שבו טל, אמו של מתן, הסיעה אותו לבית הספר. בשל עבודות בכביש הם הגיעו באיחור לשער בית הספר. מתן היה שרוי בהתקף בכי וסירב להיכנס לבית הספר. טל שבה עם מתן לביתם ונאלצה לבטל יום עבודה. ההיריון של מתן היה רצוי ומתוכנן והלידה הייתה במועד וללא סיבוכים. מתן מתואר כתינוק נוח ושקט. השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות במועד לרבות רכישת השפה. בגן הילדים מתן מיעט לשוחח עם הגננת או המטפלות וענה לשאלות בקצרה. אף על פי שהיה לו חבר אחד טוב בגן, הוא נהג להתנדנד הרבה בחצר הגן ולצפות בילדים אחרים במשחקם. מתן רכש את הקריאה והכתיבה בקלות רבה עם הכניסה לכיתה א'.

10 108 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים בשיחה עם המחנכת תואר מתן כתלמיד מצטיין ושקט ללא הפרעות התנהגות. לעתים רחוקות הוא מצביע ומשתתף בכיתה."כמעט שלא מרגישים בו", כדבריה. מתן מסיים לרוב בין הראשונים את המשימות הניתנות בכיתה, ולפעמים אף את שיעורי הבית. בהפסקה הוא מתרועע עם שני חברים בחצר ומשחק אתם בקלפים או בצעצועים שהם מביאים מהבית. מתן משתתף בחוג כדורגל ובחוג קפוארה. בחוג הקפוארה הוא מתבייש להדגים או להשתתף ב"אודה" )ריקוד שבו נכנסים בכל פעם שני משתתפים אחרים למרכז של מעגל הריקודים(. לעתים קרובות הוא מתלונן על כאבי בטן ומבקש לא ללכת לחוג. בכדורגל משחקו מתואר כפסיבי והוא מעדיף להיות בהגנה. פעם כשכמעט איחר לאימון כדורגל סירב להיכנס לחוג. מתן אינו הולך למסיבות כיתה ואינו מזמין חברים לביתו. בביקורים אצל חברים או אצל קרובי משפחה הוא אינו מצטרף לארוחה. מתן מעביר את רוב זמנו בבית בצפייה בטלוויזיה, בקריאה או במשחקי מחשב. האם טל מתארת את עצמה כילדה ביישנית ומופנמת. היא גדלה בקיבוץ בתקופת הלינה המשותפת וזוכרת בכאב את התחושה שהוריה לא היו זמינים דיים בעבורה כשהייתה זקוקה להם. היא זוכרת היטב שנה בבית הספר היסודי שבו היא הוחרמה על ידי בני כיתתה ואת תחושת העלבון והעצבות שלוותה לכך. היא רואה מתפקידה לגונן על מתן ולתמוך בו כדי שלא יחווה את הכאב שהיא חוותה. כך למשל היא מזמינה חברים של מתן להתארח אצלם והיא זו שמתקשרת לבקש את השיעורים בימים שמתן מחסיר יום בבית הספר. טל עובדת בחצי משרה כרואת חשבון והיא זו שמשלחת את הילדים למסגרות החינוך ומקבלת אותם בצהריים. שחר, אביו של מתן, מתאר את עצמו בגאווה כאדם עצמאי וחרוץ מגיל צעיר. הוא גדל במשפחה מהמעמד הבינוני-נמוך בארה"ב, עלה לישראל בתור נער לאחר השתתפות במכבייה ונקלט בקיבוצה של טל. שחר שירת כקצין בתפקיד קרבי בצה"ל, ולאחר השלמת השירות הצבאי פנה ללימודי מחשבים ומתמטיקה. כיום הוא עובד בעמדה ניהולית בחברת מחשבים. הוא רואה את מתן כילד מפונק שנולד עם כפית של כסף בפיו שאינו אוהב להתאמץ: "למה לו לצאת לבקר חברים אם בחדר שלו יש לו מחשב משלו, טלוויזיית פלזמה הכי טובה שיש וסוני פלייסטיישן?". לדעתו טל מקלקלת את מתן וכך הוא לא יוכל להתקדם בחיים ולהתמודד עם "מלחמת הקיום". למתן אחים תאומים, בן ובת, בני שש. האחות מתוארת על ידי ההורים כ"פלפלית" ועצמאית, ואילו אחיו מתואר כביישן וחרד. אח זה טופל בעבר בידי קלינאית תקשורת בשל קשיי דיבור. מלבד הפגישה עם מתן ופגישה עם הוריו כללה ההערכה הראשונית שיחה טלפונית עם היועצת ועם המחנכת של מתן, וכן מילוי שאלונים בתחום החרדה והדיכאון. השאלונים שנבחרו במקרה של מתן היו )Birmaher et al., 1997( SCARED והשאלון ע"ש ליבוביץ et( Masia-Warner )al., 2003 לילדים ולמתבגרים. ממצאי ההערכה העלו כי למתן חרדה חברתית בחומרה בינונית- גבוהה. הוא חווה מצוקה משמעותית במגוון של סיטואציות חברתיות וביצועיות ונמנע מחלק גדול מהן. לא הייתה עדות להסתמנות דיכאונית. כן נמצאה רמה תת-קלינית של חרדה ספציפית מפציעה וממחטים ובעברו של מתן הייתה חרדה מכלבים. פסיכו-הדרכה בשיחות הטיפוליות הראשונות ניתן למתן ולהוריו הסבר על הפרעות חרדה ובפרט על חרדה

11 פרק 6: חרדה חברתית 109 חברתית. ניתנה לגיטימציה לתחושה של חרדה כתחושה נורמלית ומוכרת לכל אחד. הודגש שביישנות וחרדה חברתית נעות על רצף. מכיוון שמתן חווה מצוקה ונמנע מסיטואציות ביצועיות וחברתיות רבות, נראה כי קיימת אצלו חרדה חברתית שרצוי לטפל בה. נאמר להורים שילדים רבים חווים מה שחווה מתן ושטיפול מתאים עוזר במצבים כאלה. במסגרת הפסיכו-הדרכה הוצג מעגל החרדה המורכב ממחשבות, מתחושות גופניות ומהתנהגות הימנעותית, מרכיבים שכל אחד מהם מזין את השאר ומתחזק את החרדה, אך בה במידה, כל אחד מהם הוא מקור אפשרי להתערבות ולפריצת המעגל. דברים אלה הומחשו על פי שתי דוגמאות, אחת שאינה קשורה לחרדה של מתן ואחת חרדה שמתן התגבר עליה. הדוגמה הראשונה היא של נער שמפחד ממעליות ובשל כך נמנע מלהשתמש בהן. בסיפור צוין שאכן מעליות מתקלקלות או נתקעות לעתים, אבל הנער שבו מדובר חושב שאין ספק שהמעלית תיתקע כשהוא יהיה בתוכה ומשוכנע שהוא לא ידע מה לעשות במקרה הזה. בכל פעם שהנער הזה רואה מעלית גוברת החרדה שלו. לכן הוא עולה במדרגות, ואז החרדה אמנם פוחתת לזמן-מה, אבל הבחירה לעלות במדרגות משמרת את הפחד ממעליות לטווח הארוך. נער זה עלול להפסיד דברים שהוא אוהב בגלל הפחד הזה, למשל לוותר על הליכה לחבר שגר בקומה ממש גבוהה. אם הנער ייחשף באופן הדרגתי לשימוש במעלית, החרדה שלו תגבר בהתחלה, אבל במשך הזמן היא תפחת והוא ילמד שהוא יכול לעלות במעליות ולא ייאלץ לוותר על דברים שהוא רוצה לעשות. מתן נשאל על הפחד שלו מכלבים וענה שזה טיפשי בעיניו לפחד מכלבים ושהוא כבר לא מפחד. הוסבר לו שפחד מכלבים אינו טיפשי, זה פחד טבעי ונורמלי שעשוי להגן עלינו. טבעי לפחד מחיה גדולה בעלת שיניים חדות. כלבים לפעמים באמת נושכים או שורטים. אבל ילד שמפחד מכל כלב, תמיד, ובטוח שכל כלב שהוא רואה יתקוף אותו ילד כזה מפחד יותר מדי, ובגלל זה מפסיד דברים שהוא יכול ליהנות מהם. הוסבר למתן כיצד החשיפה החוזרת שלו לכלב שבבית הובילה להיעלמות החרדה שלו וליכולת שלו לעשות דברים שקודם חשש לעשות. בדומה לכך, נאמר למתן, גם חרדה חברתית היא טבעית. זה טבעי לחשוש להיות במרכז תשומת הלב. כי אם אנו במרכז תשומת הלב אנחנו עלולים לקבל ביקורת. אבל אם החשש הזה גדול מדי, ואם בגללו אנחנו נמנעים מדברים שאנחנו רוצים בהם, אז כדאי להתאמן ולהתמודד עם החרדה. כמו שמתן הצליח להתגבר על הפחד מכלבים, הוא יוכל להצליח לנצח את החשש החברתי. בפני ההורים טל ושחר הודגש במסגרת הפסיכו-הדרכה, שהורים אינם מכירים לגמרי את עולם המחשבות של ילדם, בייחוד אם הילד מופנם, ושפעמים רבות הם מגיבים להתנהגות של הילד על פי הפרשנות שהם מעניקים לה. צוין שלא פעם ההורים מגיבים לילד חרד במעין חלוקת תפקידים: אחד בוחר בתפקיד המגונן והשומר והאחר ממלא את תפקיד המדרבן לעשייה, מבלי להכיר בפחד של הילד. מצב זה מנציח את עצמו, כי אם שחר למשל חושב שטל מפנקת את מתן ושרק עליו מוטלת האחריות להכין את מתן לחיים, הוא יהיה קיצוני יותר בעמדתו. לעומתו, טל תחשוב, "רק אני מבינה את הילד שלי, רק אני יכולה לשמור עליו", ולכן היא מתבצרת בעמדתה. ה"טנגו" הזה לא תורם למתן. הרי מתן אינו "עושה דווקא", נאמר לאביו, הוא באמת חרד. הוא נשאר בבית לא משום שהוא מפונק אלא מפני שהוא חושש להצטרף לילדים אחרים או להזמינם לביתו. הוא אינו מצביע בכיתה לא מעצלנות אלא בגלל פחד מביקורת. לטל הוסבר שהגנה מוגזמת מצדה, כגון קיום שיחות טלפון במקום מתן, בשמו, מונעת ממנו את האפשרות

12 110 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים להתנסות במצבים מעוררי החרדה ולהתמודד אתם מתן עצמו ממשיך לפחד ואין לו הזדמנות להתגבר על חששותיו ולהתאמן בכישוריו החברתיים. הוצע שההורים ינסו להתחלף קצת בראייה ובתפקידים או לפחות להתקרב כל אחד לעמדה של האחר, לטובת מתן. צוינו בפניהם החוזקות של מתן האינטליגנציה הגבוהה, העובדה שהוא ילד נאה וספורטיבי והתמיכה הרבה והגיוס של משפחתו לעזרתו. עתה פורטו מסגרת הטיפול מבחינת הזמן ומבחינת התהליך, וצוין שעל מתן ומשפחתו יהיה למלא מטלות בין הפגישות. הובהר כי מטרת הטיפול אינה לערוך שינוי אישיותי מרחיק לכת במתן. הוא ככל הנראה לא יהיה מסמר הערב במסיבות, אבל הוא בהחלט יוכל להיות מיומן יותר מבחינה חברתית ולהימנע פחות מסיטואציות חברתיות. מטרת הטיפול באופן כללי היא לאפשר למתן עצמו לבחור את המצבים שהוא רוצה להשתתף בהן ולא לתת לחרדה להכתיב לו במה להשתתף וממה להימנע. מטרות ספציפיות שנבחרו עם מתן ומשפחתו הן להתקשר לחבר, להזמין חברים הביתה ולהצביע בכיתה. הבניה קוגניטיבית תהליך העבודה עם מתן כלל כמה שלבים. בשלב הראשון הודגשה ההפרדה בין רגשות ומחשבות. מתן למד לזהות רגשות שונים בעזרת תמונות וציורים של ילדים וחיות. הוא למד לזהות את הסימנים הגופניים למיניהם המתלווים לרגשות המתעוררים אצלו ובפרט לרגש של חרדה. הסימנים העיקריים של חרדה אצל מתן הם התכוצות בשרירי הבטן ויובש בפה. בהמשך שוחחו מתן והמטפל על העובדה שיכולים להתעורר רגשות שונים כלפי אותו האירוע. למשל, ילד שקיבל ציון 90 במבחן בחשבון יכול להיות שמח מאוד ואילו ילד אחר יכול להיות עצוב. ההבדל הוא במחשבות שיש להם. הראשון חושב, "הצלחתי, כי למדתי ופתרתי נכון כמעט את כל התרגילים"; ואילו השני חושב, "איזה טיפש אני שלא פתרתי נכון את כל התרגילים". המחשבות משפיעות על האופן שאנחנו מרגישים. ילד שחושב שכלבים הם מסוכנים ומפחידים ירגיש חרדה כשיראה כלבלב, וילד שיחשוב שכלבים הם חיות חמודות שכיף לשחק אתן, ירגיש שמחה כשיפגוש כלבלב. מתן התבקש להציע מחשבות שונות למצבים דמיוניים, שאינן מעוררות אצלו חרדה. בהמשך ההתמקדות הייתה במחשבות מעוררות החרדה של מתן. המטפל אמר לו שהוא יודע שהעבודה על המחשבות הללו אינה קלה ושהיא מעוררת רגשות לא נעימים, אך ציין שהם בכל זאת משוחחים על כך כדי לאפשר למתן להרגיש טוב יותר בהמשך. טעויות החשיבה העיקריות ששבו ועלו אצל מתן היו חיזוי העתיד וחשיבה קטסטרופלית. לדוגמה, הוא ציין היא שאם הוא יצביע וידבר בכיתה הוא בטוח יגיד שטות. מטפל: עד כמה אתה בטוח בכך שזה יקרה? מתן: במאה אחוז. מטפל: האם זה כבר קרה לך פעם? מתן: לא. מטפל: האם קרה לך שהצבעת ולא אמרת שטות? מתן: כן, דיברתי בשיעור חשבון והמורה אמרה לי, "כל הכבוד".

13 פרק 6: חרדה חברתית 111 מטפל: יוצא שאתה חושש ומפחד ממשהו שבעצם לא קרה, ואפילו יש לך הוכחה שההפך הוא הנכון. מתן: נכון, אבל יכול להיות שבפעם הבאה שאני אדבר תצא לי שטות. מטפל: ונגיד שזה באמת יקרה, מה נורא בזה? מתן: כולם ישימו לב. מטפל: ואם זה באמת יקרה, מה נורא בזה? מתן: כולם יחשבו שאני טיפש. מטפל: האם יש לך איזה הוכחה שאתה לא טיפש? מתן: אני התלמיד הכי טוב בכיתה בחשבון, ויש לי ציונים טובים בכל המקצועות. מטפל: נכון, אז כמה מתוך 100 אחוז אתה מאמין שיחשבו שאתה טיפש? מתן: 80 אחוז. מטפל: אבל בוא רק נחשוב "בכאילו" שתגיד שטות בכיתה ויחשבו שאתה טיפש. מה יהיה נורא בזה? מתן: כולם יצחקו עלי. מטפל: ואז מה יקרה? מתן: אף אחד לא ירצה להיות חבר שלי. מטפל: זה באמת מאד לא נעים. האם אתה בטוח בזה? האם יכול להיות שמישהו ירצה להיות חבר שלך גם אם תגיד משהו לא נכון בשיעור? מתן: אני חושב שעידו ימשיך להיות חבר שלי. וגם האחים שלי יהיו חברים שלי. הקניית מיומנויות חברתיות העבודה עם מתן כללה למידה ותרגול של מיומנויות לא-מילוליות ומילוליות. הוא תרגל דיבור בקול רם ולא בשקט ובלחש )כפי שעשה בתחילה(. אחר כך עבדו מתן והמטפל על יצירת קשר עין בעת הדיבור. מתן סיפר שהוא יכול להסתכל אל בני משפחתו כשהוא מדבר אתם אך קשה לו יותר עם זרים. הוא קיבל בהומור את בקשתו של המטפל "להתקבל למשפחה". בהדרגה הוא היה יכול לתרגל זאת גם מחוץ לחדר. המיומנות השלישית שמתן רכש במשחקי התפקידים הייתה שיחת טלפון אל חבר. איך מברכים לשלום, על מה משוחחים )אפשרויות שמתן מצא: על בית הספר, על תוכניות טלוויזיה, על החוג(, איך מדברים לפי תור בטלפון ואיך מסיימים את השיחה. בניית סולם חרדות וחשיפה הדרגתית אחרי שלמתן ולהוריו הוסבר מהו סולם חרדות, עברו המטפל ומתן לציין בפגישה מצבים המעוררים חרדה אצל מתן. המשימה שניתנה הביתה היתה להרחיב את הרשימה ולדרג כל מצב

14 112 טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בילדים: עקרונות טיפוליים על פי רמת החרדה שהוא מעורר. הדירוג נעשה בעזרת "מד-פחד" )שמתן קרא לו "פחדומטר"( ובו 0 מציין חוסר חרדה ו- 10 מציין את שיא החרדה. סולם החרדה של מתן 3 לדבר בקול רם ברחוב 4 לקנות במכולת שליד הבית 5 להציע משקה קל לאורחת 5 לאכול ליד אנשים שאני לא מכיר טוב 6 להתקשר לחבר לשאול על שעורי בית 6 להצטרף לחברים במשחק בהפסקה 7 להזמין חבר הביתה 7 להצביע בכיתה 8 לארח כמה חברים 10 לאחר לשיעור קפוארה 10 לאחר לשיעור בכיתה לפני תחילת כל פגישה ניתן ציון חדש של חרדה לכל אחד מהפריטים בסולם הראשוני, והיה אפשר להוסיף לסולם פריטים חדשים )למשל, לקנות כרטיס אצל נהג אוטובוס(. הצורך בחשיפה הוסבר למתן בעזרת דוגמה מעולמו הרגשי ספורט. "אי אפשר להצליח בכדורסל רק אם מדברים עליו. אתה יכול להסביר לי שצריך לכדרר, ושאסור ללכת עם הכדור אבל כן מותר לעשות צעד וחצי, אבל אם אני לא אלך למגרש ואנסה את זה בעצמי עם הכדור, איך אדע שאני יכול להצליח?". החשיפה הראשונה הייתה לדיבור בקול רם במהלך הפגישה בחדר. מתן דיבר בקול רם עם המטפל, וכעבור כמה דקות ירדה רמת החרדה ב"פחדומטר" מ- 3 ל- 0. בסיום הפגישה נראה שמתן חש משוחרר יותר, וכשיצא מהחדר אפילו כ דרר בכדור שהביא לפגישה. בין הפגישות הראשונות תרגל בעזרת משפחתו. הוא דבר בקול רם ברחוב עם הוריו ובהמשך נכנס למכולת השכונתית וביקש לקנות קלפי משחק. מתן דווח על תחושת חרדה נמוכה ביותר במשימות אלו )1-0(. ואולם, הוא לא עבר למשימות הקשות יותר )להזמין חבר הביתה, ללכת לחבר, להצטרף בהפסקה למשחק( וטען שאין לו כוח ללכת רחוק, שאין לו חשק להיפגש עם החבר וכו'. הפגישה התמקדה בהיבטים קוגניטיביים. מתן חשב שמי שמפחד הוא פחדן, ומי שאינו מפחד הוא גיבור. יחד עם המטפל לובנה התפיסה, שמי שאינו מפחד אינו גיבור, אלא דווקא מי שמפחד ומתגבר הוא הגיבור האמיתי. מתן המשיך בחשיפות למצבים חברתיים שונים. הפעם רמות החרדה התחיליות שדווח עליהן היו גבוהות יותר. הוא סיפר שהציע לחברה של אמו מים והרגיש חרדה בעוצמה של 7, ובעקבותיה הקלה. להבא כשהגיש משקה הייתה החרדה מלכתחילה בעוצמה נמוכה יותר )אמו שיתפה פעולה והזמינה לביתם יום יום את השכנה, שתמיד שמחה לקבל כוס מים(. חלה גם ירידה בעוצמת החרדה שמתן חש ביחס לפריטים שהוא טרם תרגל חשיפה אליהם. בליל הסדר קרא מתן מתוך ההגדה של פסח וחש גאווה רבה על כך. הוא המשיך בחשיפות

15 פרק 6: חרדה חברתית 113 וניכר שיפור במיומנויות החברתיות. הוא הכין עבודה על קבוצת הכדורגל האהובה עליו, הציג אותה לפני המטפל, ואחר כך לפני כל הכיתה. הוא סיפר שחש התכווצות שרירים בבטן, אך המשיך לדבר. את יום הולדתו חגג מתן בביתו עם שלושה חברים, והם נשארו לישון אצלו. בשלב זה הוחלט יחד לערוך סיכום לקראת הפרידה הצפויה ולעבוד על שמירת ההישגים ומניעת חזרה. סיום ומניעת חזרה בפגישה משותפת עם מתן והוריו נערך סיכום של התהליך עד כה. צוינו בה ההישגים היפים שמתן השיג, ובשיחה שהנחה המטפל ציינו מתן והוריו שני גורמים שתרמו להתקדמות של מתן החשיפות המדורגות והתובנה של מתן ש"גיבור הוא מי שמפחד אבל מתגבר". בפגישה סוכם על דילול הפגישות לקראת הפרידה הצפויה, הודגשה החשיבות של המשך תרגול ואימון והובהר ההבדל בין הידרדרות קלה או ירידה קלה במצב הנפשי )Lapse( לבין הישנות הבעיה.)Relapse( החשיפות הבאות תוכננו להיות כאלו שבמרכזן "פאשלה": איחור לחוג, איחור לבית הספר, הפלת קלמר בעת השיעור. מתן סירב לאחר בכוונה לבית הספר או לחוג אך הסכים להפיל את הקלמר בכיתה. ב"מסיבת הסיום" לכבוד הפגישה האחרונה סיפר מתן למטפל שהוא זכה בפרס מהוריו הם ילכו אתו לראות משחק כדורגל של הקבוצה שהוא אוהד.

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

התפתחות בהבנת האוטיזם

התפתחות בהבנת האוטיזם התפתחות בהבנת האוטיזם 0222-0202 Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : 395-404 תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

רשומות קובץ התקנות עמוד

רשומות קובץ התקנות עמוד רשומות קובץ התקנות כ"ב באלול התשס"ח 22 6713 בספטמבר 2008 עמוד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס',(3 התשס"ח 2008..................... 1426 תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמ"ב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים,

יהודי תימן העלייה מתימן לארץ ישראל החלה בשנת הרמב )1882( ונסתיימה במבצע בית הכנסת בתימן היה מרכז החיים, יהודי תימן תימן, המוקפת ימים ומדברית, הייהה מדינה עצמאית, גולה בפני עצמה, שניהלה אורח חיים לתי מתוך חירות רוחנית מוחלטת. העדר רציפות גיאוגרפית עם מרכזי יהדות אחרים ליכד וגיבש את תושביה היהודיים של תימן

Læs mere

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX

יטוחלא ןופלט ילטיגיד ןובישמ םע םגד KX-TCD445BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי עם משיבון דיגיטלי דגם KX-TCD445BX טלפון אלחוטי זה תומך בתכונות שיחה מזוהה ושיחה ממתינה מזוהה כדי להציג את מספר הטלפון של המתקשר, יש להירשם בחברת הטלפונים תוכן העניינים

Læs mere

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית

עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר ספטמבר 1024 1 תוכן העיניינים מסמך א': הקדמה ותכולת העבודה מסמך ב': תנאים כלליים ומפרט מיוחד מסמך ג': כתב כמויות 2 עבודות פיתוח אחזקה ושיקום תשתית במרכז העיר מסמך

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere