התפתחות בהבנת האוטיזם

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "התפתחות בהבנת האוטיזם"

Transkript

1 התפתחות בהבנת האוטיזם Michal L. Rutter 12/2/2011, j. Autism and dev. Disorder, 41 : תרגמה תמר שחר- MA בפסיכולוגיה, מנהלת מחלקה לחינוך מיוחד בעיריית נתניה. תקציר המאמר ידון בהתקדמות המדעית בתחום האוטיזם, שנעשתה בנושאים קלינים, גנטיים סביבתיים, ואף יסקור את תפקיד הטיפול הפסיכולוגי. מסקנות המאמר הן כי הושגה עליה בידע בשלוש השנים האחרונות ואף הגיעו לממצאים לא צפויים, אבל הפאזל העיקרי נשאר לא פתור, ועדיין לא ידוע מהו הגורם העיקרי לאוטיזם או מה יכול להביא מרפא להפרעה או למנוע אותה. המאמר לא ידון בתחומי מדע בסיסי טהור, הכוללים מחקרים מבוססים על חיות, למרות שמחקרים על " נוירוני המראות" ועל חיסוניות חשובים מאד. וזאת אפיונים קליניים יכולנו לצפות, כי אחרי מחקר הנמשך כבר חצי מאה, יהיה הנושא ברור וללא סתירות, אך הדבר אינו כך. נסיגה התפתחותית. Developmental Regression למרות העובדה כי תופעת הנסיגה ההתפתחותית ( בעיקר בתחום השפה ומיומנויות נלוות(, נמצאה כבר בדווחים מוקדמים על אוטיזם, הרי שעד לאחרונה לא היו מחקרים שיטתיים על התופעה. בתחילה היו מי שהביעו ספק בדבר אמיתות הרגרסיה. אך מחקרים המבוססים על סרטי וידאו ביתיים (2005 (Werner& Dawson איששו את תוקף התופעה. השאלה הבאה שנשאלה היתה האם רגרסיה כזו מתרחשת בכל ההפרעות הנוירו-התפתחותיות או אופיינית רק לאוטיזם. ממצאים של,2008 Baird,2009 Pickles מצביעים על כך שנסיגה זו נדירה בתופעות נוירו -התפתחותיות אחרות וקשורה בעיקר לאוטיזם. הממצאים אף הצביעו על כך שהיתה זו הטעיה לחשוב על הרגרסיה כתופעה דו מימדית: קיימת או נעדרת. וכי נכון יותר להתייחס אליה כרצף, מכיוון שגם מידה מועטה של נסיגה הוותה מדד לאוטיזם. et.al. Parr )בדפוס(, מצא כי שעור הנסיגה שנמצא במחקרים על תאומים זהים )1%..9( היה דומה לזה שנמצא במחקרים שהתבססו על אפקט של גן אחד או מחקרים אפידמיולוגים. )ס"כ רגרסיה כללי של 42%(.

2 ממצאים אלה מעלים מספר שאלות: ראשית אם גם מידה קטנה של נסיגה חשובה לדיאגנוזה, מהו המדד שיש להשתמש בו כדי להגדיר את גודל הנסיגה. שנית, מהו התהליך הנוירולוגי הנמצא בבסיס תופעת הרגרסיה? הממצאים מצביעים על כך שסביר להניח כי מנגנון הנסיגה קשור לגורמים יחודיים לאוטיזם. Savant skills המונח skills" "savant מקורו במונח מוקדם יותר" savant "idiot שמשמעותו אידיוט חכם או מפגר חכם. הכוונה הינה לבעלי יכולת מוגבלת כגון פיגור או אוטיזם המראים ידע רב או יכולות חשיבה גבוהות בתחום ספציפי. תופעה זו נצפתה כבר בראשית המחקרים בתחום )89 (asperger1994, frith אולם ההבנה לגביה עלתה בשנים האחרונות. נהוג היה לחשוב כי תופעה זו נדירה באוטיזם, אבל במחקר של Howlin et.al נמצא כי היא קיימת אצל שליש מהאוטיסטים. תופעה זו קיימת גם אצל בעלי IQ נמוך מאד )תפקוד לא מילולי נמוך מ 05(, אך מצב זה אינו השכיח. מספר רב של מחקרים הראה כי טווח המיומנויות מאד רחב, מרסיסי יכולות ועד לגאונות. עדיין יש מקום לקיים מחקרים שיטתיים בתחום, אך היום כבר ידוע כי התופעה קשורה לאוטיזם. מחקרים פסיכולוגים הציעו כי הסגנון הקוגנטיבי של התמקדות בפרטים מהווה בסיס לכשרון זה של רכישת ידע רב בתחום ספציפי. אחרים טענו כי היכולת המצוינת למיקוד קשב בפרטים קשורה לעודף רגישות סנסורית. המונח כשרון "talent" מרמז על יכולת מובנית, אך מחקרים מראים כי דרושה גם חשיפה ואימון. העובדה שאוטיזם מקושר הן לחסרים אינטלקטואלים והן לכשרונות על, מעלה את השאלה מהם התפקודים העצביים הגורמים לכך. אפילפסיה והפרעות פסיכיאטריות חדשות כרבע מהאוטיסטים סובלים מאפילפסיה (1990 (volkmar& nelson, אולם במחקר מרשים של )9195(, Rutter נמצא כי במקרים רבים, התקפות האפילפסיה התחילו רק בתקופת ההתבגרות. במחקר שערך לאחרונה בולטון ושות, )בדפוס(, נמצא כי שכיחות האפילפסיה אצל אוטיסטים בוגרים )44%(, גבוהה משכיחותה באוכלוסיה הכללית, ב% גם פרופורצית הילדים האוטיסטים שפיתחו התקף אפילפטי ראשון )מתוך כלל האוטיסטים( לאחר גיל 95, )%.0( היתה גבוהה באופן משמעותי מהאוכלוסיה הכללית או באוכלוסיה הסובלת מפיגור. האפילפסיה נמצאה אצל אוטיסטים בכל רמות האינטליגנציה, אך היתה נפוצה יותר באופן משמעותי אצל בעלי IQ לא מילולי מאד נמוך, ואצל בעלי יכולות שפתיות מוגבלות.האפילפסיה גם לא נמצאה קשורה לחומרת האוטיזם או להיסטוריה של אפילפסיה במשפחה. האפילפסיה כן נמצאה קשורה לפנוטיפ אוטטיסטי נרחב, מה שמרמז על קשר לגנטיקה משפחתית. האפילפסיה לא נמצאה קשורה לנסיגה התפתחותית, או להתפתחות מחלה חדשה. עדיין לא ברורה המשמעות הנוירולוגית של תחילתה המאוחרת של האפילפסיה.

3 במחקר אחר ( 2008 (HUTTON נמצא כי חמישית מהאוטיסטים מפתחים הפרעות פסיכיאטריות חדשות בזמן הבגרות. לא נמצא קשר לאפילפסיה, או לזמן ההופעה של ההתקפה האפילפטית הראשונה. ההפרעות השכיחות היו רגשיות (affective), כאשר ההתנהגויות הנפוצות ביותר היו אובססיבית קומפולסיבית וקטטונית. מוח גדול )9199(, Kanner היה הראשון שהתייחס לכך שארבעה מתוך 99 נבדקיו האוטיסטים היו בעלי מוח גדול. במשך שנים לא התייחסו לתופעה זו. בשנות התשעים מספר מחקרים הראו כי התופעה נפוצה אצל אוטיסטים (1995,(Woodhous,1996 Piven מחקרי הדמייה נוירולוגים שנערכו מאז הראו כי התופעה קיימת אצל מיעוט האוטיסטים. הממצאים הראו כי מדובר בגדילה כללי של המוח,,Engeland2004) המתרחשת בשנים הראשונות לאחר הלידה (Palmen& van (Courchesne et. Al. (2007,,2003,2005 לא ברור עדיין אם דפוס הגדילה משקף התפשטות נוירונים או דילול סינפטי מופחת. (2003 (Keller&Persico.הגדילה במוח מתייצבת במשך שנות הילדות אך יש עדויות לכך שמידות המוח יכולות להישאר מוגדלות גם בבגרות. החשיבות לממצאים הנ"ל היא בכך שמצביעה על הקשר בין התופעה לבין תהליכים נוירולוגים המתרחשים רק בילדות המוקדמת, גם אם יש קשר לבסיס הגנטי הקיים כבר לפני הלידה. ברור כי תופעה זו אופיינית לאוטיזם ולכן נשאר האתגר לגלות מהם התהליכים הנוירולוגים האחראים לכך. קטגוריות דיאגנוסטיות. התפיסה המקובלת היום הינה כי אין סיבה אחת לאוטיזם, וכמו בכל מצב רב גורמים, נדרשת גם פה גישה רבת מימדים. בשנים האחרונות עלתה טענה כי אין להתייחס לאוטיזם כתסמונת מגובשת אלא כאוסף רכיבים נפרדים המשקפים השפעות גנטיות שונות.( 2008 (Heppe & Ronald. יש בטענה זו הגיון מסוים, אך העדויות לכך סותרות ואינן חד משמעיות. מה שנדרש כדי להוכיח טענה זו, הינו מחקר באוכלוסיה הכללית, שבו ימדדו הרכיבים השונים של האוטיזם באופן נפרד ובלתי תלוי )בדרך שאינה משקפת בהכרח את הגישה הדיאגנוסטית(. וזאת כדי לענות על השאלה באיזו מידה שלושת המימדים העיקריים של ההפרעה קשורים או מופיעים יחד. כדי לבדוק שאלה זו אין להניח קיומם של שלושה תחומים)כפי שמקובל להניח כדי לאבחן אותה(. למשל יש עדויות לכך שההבחנה בין הדדיות חברתית לבין תקשורת חברתית היא מלאכותית וכי עדיף לצרף שני תחומים אלה (2007.(Gotham מצד שני קיימת חוסר ודאות רבה בנוגע להתייחסות להתנהגויות שפתיות אבנורמליות, כגון דיבור סטריאוטיפי, טקסים מילוליים,שאלות לא הולמות, ניאולוגיזם )חידוש מילים(, שימוש בדקדוק פנימי של כינויי גוף. ניתוח גורמים של שאלוני תקשורת חברתית מעלה כי אכן יש להתייחס אליה כתחום נפרד. שאלות דומות נשאלו לגבי ההתנהגות החזרתית. ממצאי,455.,Lam

4 מראים כי יש להפריד בין התנהגות מוטורית חזרתית לבין תחומי עניין מוגבלים. למעשה מה שנאמר כאן מכוון לכך שיש לשמור על ראש פתוח ביחס לתפיסת הסנדרום האוטיסטי כתחומים המגובשים להפרעה אחת. פנוטיפ רחב מחקרי )9199( Folstein & Rutter עם תאומים, מספקים את העדויות הברורות הראשונות לכך שהגורמים הגנטים לאוטיזם מתפרשים מעבר לתפיסה המסורתית.מאז נערכו מחקרים רבים, על תאומים ועל משפחות שהצביעו על קיום מספר רב של גנים האחראים לאוטיזם 2003) (Bailey et.al.1998, Bailey & Parr.בשנים האחרונות נעשו נסיונות לפתח כלי מדידה לפנוטיפ האוטיסטי הרחב. (2008).Loss השתמש במספר מדידות כדי להעריך את הפנוטיפ. ממצאיו הראו כי במשפחות בהם יש מספר בני משפחה אוטיסטים, שכיחות המאפיינים הגנטיים היתה גבוהה באופן משמעותי בהשוואה למשפחות עם מקרה יחיד של אוטיזם או למשפחות עם תסמונת דאון. במשפחות אלה, בהן היה יותר ממקרה אחד של אוטיזם, ל 90% מבני המשפחה היה לפחות מאפיין אחד. במשפחות עם מקרה אחד של אוטיזם, ירדה השכיחות בחצי, אבל גם במשפחות עם תסמונת דאון נמצא שעור של 44%. אם ההנחה היא שמשפחות עם תסמונת דאון, אינן בעלות נטייה מוקדמת לפנוטיפ האוטיסטי הרחב, הרי שהממצא מרמז על כך שהשיעור באוכלוסיה הרחבה יהיה גבוה מאד. דאוסון )4559( פיתח כלי מדידה המשלב ראיונות ותצפיות. הממצאים הראו דרוג מהימנות ועקביות פנימית סביר, אך קורלציה מתונה בלבד בין התצפיות והראיונות. לא נערכו מבחנים חוזרים לקביעת המהימנות ליציבות הממצאים. ניתן לומר שהושגה התקדמות כלשהיא במדידת הפנוטיפ הרחב, בשימוש בדווח עצמי, ראיונות מובנים ותצפיות, אך למעשה אין שום סט מדידה מוסכם. הממצאים הקיימים מצביעים על כך שהתפיסה המסורתית לאוטיזם שונה מהתפיסה של סינדרום פנוטיפ רחב, בכך שלא מקשרים את האוטיזם עם מוגבלות אינטלקטואלית או עם אפילפסיה. התפיסה של פנוטיפ רחב מעלה את השאלה מתי זה מתורגם ל "תואם אוטיזם"? האם רק על ידי מדידה של חומרת הגורמים הגנטיים, או שמדובר mechanism") ("two hit במנגנון כפול? ואם כך מהו גורם ההשפעה הנוסף? תכונות מבשרות מחלה בגיל הילדות המוקדמת כשליש עד מחצית ההורים לילדים עם הפרעה אוטיסטית מדווחים על תופעות חריגות בשנת החיים הראשונה. סרטי וידאו ביתיים מראים סימנים לאוטיזם בגילאי.94-9 חודשים.( 2010 (RUTTER 2005, YIRMIYA &CHARMAN. שאלוני סינון לאוטיזם מצליחים טוב למדי מגיל.9 חודש ומעלה, אך פחות יעילים בגילאים מוקדמים יותר, כשאינם מלווים בתלונה קלינית של ההורה (2006.(Dietz ברור היה לכל כי איתור

5 מוקדם של אוטיזם בגיל הינקות דורש תצפיות מדידות ומפורטות יותר. ההתקדמות נבעה מההכרה בכך שאחים לילד עם אוטיזם נמצאים בסיכון גבוה יותר לפתח אוטיזם. הדבר הוביל למחקרי תינוקות אחים sibling"),("baby שבהם חקרו אחים לאוטיסטים, כבר משלבי החיים הראשונים כדי לנסות ולקבוע סימנים מקדימים לאוטיזם. (Bryson (2007,2007 Landa. במחקר טוב יותר שילבו בין הערכה ביולוגית למדידות קליניות ולתצפיות. (2010 ), Elsabbagh &Johnson מחקרים אלה יניבו ממצאים חשובים, כי נמצאה שונות בין אחים לילדים עם אוטיזם לבין קבוצת הבקורת. עדיין לא ברור עד כמה ניתן להשתמש בממצאים אלה לניבוי פרטי. הוצעה התערבות מונעת, אך יעילותה עדיין משוערת בלבד. תפקוד הבוגר מחקרים ארוכי טווח על נבדקים בוגרים עם אוטיזם הצביעו על שני גורמים שנשארו עקביים עם הפרוגנוזה: התפתחות השפה ורמת המשכל. מעט מאד ילדים שלא פיתחו מיומנויות תקשורת שפתיות עד גיל 0-6, הראו התקדמות חיובית, ולהיפך. פרטים שלא ניתן לאבחן את רמת המשכל שלהם כילדים או שהשיגו ציון לא מילולי מתחת ל 05 נשארו תלויים באחר גם כמבוגרים. תוצאות טובות ביותר נמצאו עבור פרטים שהשיגו ציון IQ של 95 ומעלה בילדות. עם זאת גם בקבוצה בעלת תפקוד גבוה, נמצאו שתי חמישיות מהנבדקים עם תוצאות נמוכות (2004,(HOWLIN לא ברור אם ממצאים אלה משקפים שירותים בלתי מתאימים בילדות או בבגרות או שמשקפים נכות ביולוגית. שאלת חקר נוספת הנבדקת כיום על ידי הולין ושות' קשורה לתפקוד פרטים עם אספרגר. אולם יתכן שמספר הנבדקים המועט עם "פנוטיפ רחב" ישאיר את השאלה בדבר הצלחתם כבוגרים בלתי פתורה. דפוסים קוגנטיביים קיימים ממצאים חוזרים בדבר ליקויים בתאוריות קוגנטיביות : תיאורית המינד של Frith (2003), קשב משותף (2005,(Mundy&Burmette קוהרנטיות מרכזית( 2005,(Happe תפקודים ניהוליים( 2005 (Ozonoff. אין ספק שחסכים קוגנטיביים ספציפיים הם חלק מהגורמים לאוטיזם. התקדמות הושגה בעיקר עם עם פיתוח מתודולוגיה מחקרי של מעקב תנועת עיניים (2005 (Klin,שימוש בהדמייה מוחית (2008,(Frith &Frith ומחקרים על תינוקות אחים. החוקרים קוו לזהות חסך קוגנטיבי מודולרי שמסביר במלואו את האוטיזם, אולם נראה שאין כזה. מחקרי הדמייה מצביעים על קיום קישוריות לא טיפוסית כתכונה מרכזית באוטיזם. למרות שאין עקביות בין המחקרים וגם יש להוסיף, לא ברור מהי קישוריות לא טיפוסית במונחים נוירולוגים.

6 סווג משני הן ה DSM IV והן ICD 10 מסווגים את הספקטרום האוטיסטי )מה שכונה קודם )pervasive developmental disorders למספר תת קטגוריות. DSM V של הילד ןהמבוגר מציע שכל חלוקות המשנה יוסרו ותשאר קטגוריה של ספקטרום אוטיסטי. יש צדק בדבריהם על כך שהמיון לתת קבוצות לא עבד בפועל. אולם הסרת כל קטגוריות המשנה מעלה קשיים. ראשית לאף אחד אין ספקות כי תסמונת רט מהווה מצב יחודי, בהתייחס לאופי הפרוגרסיבי שלה ולכך שהמקור לה הינה מוטציה גנטית יחידה. למרות שלא נאמר במפורש מה שיקרה הוא שקטגורית ASD הכללית תשמש לתקופה שבה הילדות עם תסמונת רט מראות תסמינים דומים לאלה של אוטיזם. ההכרה של תסמונת רט כתופעה יחודית יכולה להעשות על ידי סווגה כהפרעה נוירולוגית. קיימות שתי בעיות בהכללה זאת, ראשית זה נכלל כתת קטגורייה של הספקטרום האוטיסטי רק בגלל שהמדור הנוירולוגי של ICD 10 לא הכיל תזכורת של תסמונת רט ועדיין לא ידוע מה יקרה עם. ICD 11 ככל שזה קשור לV, DSM הקושי הוא, שבשונה מהסווג של,ICD הוא לא יוצר סווג רפואי כוללני, ולכן הסימון של תסמונת רט הוא יותר בעייתי. שנית, ישנה קטגוריה של הפרעה דיס -אינטגרטיבית. הבעיה כאן היא שזה מסתמך על מחקר מועט ולכן איננו יודעים אם היא מהווה משתנה לא רגיל של אוטיזם או פשוט משהו שונה. נראה חשוב להשאיר זאת בסווג כדי שיהווה נושא למחקר נוסף. שלישית קיימת אי ודאות ביחס לתסמונת אספרגר. האם היא שונה באופן משמעותי מאוטיזם בתפקוד גבוה. מחקרים שמשווים בין השניים אינם עוזרים להחלטה כי ההתיחסות לתסמונת אספרגר משתנה מאד. במחקרים בהם התמקדו בתכונת המפתח של קיום או חוסר בכשירות של מבנה השפה, במסלול התפתחותי, למרות הדמיון בצורה לזה של אוטיזם היה הבדל בתוצאות טובות יותר. (2009.(Szatmari יתכן שיהיו חילוקי דעות ביחס למידת המרכזיות של זה באספרגר, אבל ההבחנה נראית בעלת ערך. אם ה- DSM V ינסה להשתמש בקידוד מימדי,ואם יצליח, זה יהווה פתרון הולם. כל שניתן להסיק כרגע זה שיש סבירות גבוהה לכך שקיימות תת קטגוריות בספקטרום האוטיסטי, אך הן עדיין לא מוגדרות היטב בעזרת הדיאגנוזה ההתנהגותית המשמשת בסווג הקיים. -Quasi- autism דמי אוטיזם במחקר באנגליה ורומניה (2010 Songa-Barke, (rutter & נמצא כי במקרים של הזנחה קיצונית שנמשכת מעבר לגיל חצי שנה, בכל אחד מתוך 6 ילדים אובחנו אפיונים דומים לאוטיזם.המנגנון עדיין לא ברור, אך המסקנה היא כי אוטיזם יכול להתפתח הן מגורמים סביבתיים והן מגורמים גנטיים. הנתונים המועטים לא מאפשרים לקבוע האם הזנחה או התעללות במשפחה הינם בעלי השפעה דומה.

7 חוסר בתגובתיות לתרופות. מספר רב של מחקרים הצביעו על כך, שבאוטיזם, בשונה ממחלות פסיכיאטריות אחרות, אין הפחתה בסמטומים הבסיסיים, כתגובה לתרופות.)כמו למשל פגיעה בתקשורת חברתית או בקשב משותף(. (2005.(Scahill &Martin כיום התרופות עוזרות רק לבעיות נלוות, אך לא לסמפטומים מרכזיים.מדוע? סיבה אפשרית אחת היא שהמנגנון הבסיסי לא מערב נוירוטרנסמיטורים. ואם אכן כך, נשאלת השאלה מה כן קשור למנגנון זה? שאלה זו חשובה כי תאפשר הבנה של המנגנון העצבי בבסיס האוטיזם. ממצאים גנטיים מחקרי תאומים ומשפחות שנערכו במשך עשרות שנים על אוטיזם, הראו תורשתיות כוללת של 15%. (2005 (Rutter. אחוז הירידה )בקשר( בין תאומים זהים ללא זהים ובין קרבה משפחתית ראשונית למשנית, שימש כדי להעריך את מספר הגנים המעורבים. (1995,2005 et.al. (Pickles.הממצאים מצביעים על כך שלפחות 2-. גנים מעורבים ואולי אף יותר. ראשית לא נמצאה הפרעה בגן אחד שיכולה להסביר את תפזורת הממצאים. כן נמצא פנוטיפ נרחב האחראי לאוטיזם.( 95 (Bailey. מחקרי תאומים זהים, הצביעו על כך שגם כאשר האללים הגנטים זהים, עדיין קיימת הטרוגניות קלינית רבה. (96 (Le Courter. נמצא גם כי בלפחות 95% מהמקרים, האוטיזם היה קשור לאבנורמליות גנטית או לבעיה רפואית כלשהיא. (94,(Rutter ממצאים אלה עדיין קיימים כיום, אך בעשורים האחרונים לא חלה התקדמות מיוחדת בתחום. ההתמקדות עברה למחקרים בתחום הגנטיקה המולקולרית. Abrahams,&Geschwind (2008) מוטציות גנטיות נדירות יש עדויות מחקריות לכך שאוטיזם קשור למוטציות גנטיות נדירות. למשל בנירולוגין,ניורקסין או (persico&bugeron2006,.shank 3 Durand2007,Jamaind2008) זה קיים רק ב 9% מהמקרים, אך נטען כי הן גורמות לאוטיזם. קיימת בעייתיות בטענה זו,, כי למרות שהתמונה הקלינית הקשורה למוטציה בגנים אלה מצביעה על אפיונים אוטיסטים, הרי שדווקא החסכים האינטלקטואלים הם הדומיננטים במקרים אלה. כמו כן, לא ידוע על קוד גנטי להפרעות פסיכיאטריות ספציפיות, ואף יש ציפייה להשפעה יחודית של כל גן)ושל כל מוטציה(. מכאן שחוסר הספציפיות מעלה ספקות ביחס לחשיבות ממצאים אלה בהבנה הכללית של אוטיזם.

8 משתנים מועתקים, (CNVs) copy number variations ניתן לאתר כיום שכפולים או מחיקות זעירים בכרומוזומים. )ידוע כCNV (. מחקרים הראו כי ב 0% מהמקרים של אוטיזם, מעורבים,CNV יחס שונה משמעותי לעומת קבוצת ביקורת. (2008 (Cook&Seherer2008, Marshall נמצא כי לCNV תפקיד מרכזי באוטיזם ובסכיזופרניה.וגם ב.(Williams (2010 ADHD הבעיה בהסבר זה היא, שמכיוון שרוב מקרי הCNV הם חדשים, אי אפשר לשייכם לגנוטיפ המשפחתי. וגם כאשר עבר בתורשה, CNV לא תמיד קשור להופעת ההפרעה אצל הפרט. ומכאן שההשפעה הסיבתית אינה קבועה. כן נמצאו סוגי CNV שונה בין משפחות שונות (2010 (Pinto יש לשאול מה גורם לעליה בשכיחות מקרי CNV ס. יבה אחת היא גיל ההורים המתקדם. שאלה דומה יש לשאול לגבי אבנורמליות כרומוזומלית, הנפוצה גם היא יותר אצל אוטיסטים בהשוואה לשאר האוכלוסייה. מחקרים גנומים רחבים (GWAS) ניתן לערוך מחקר שיכלול בדיקת כל הגנים של הנבדקים )גנום(, במקום להתמקד בגן מטרה אחד. וזאת כדי לקבוע תאחיזה גנטית. מחקר GWAS דורש מספר נבדקים גדול, מה שגורם למספר גדול של טעויות חיוביות positive) (false. למחקרים אלה יתרון במציאת קשרים גנטים חדשים, אך ממצאיהם עד היום לא היו מרשימים בכל מה שקשור להפרעות מנטליות. השפעות אפיגנטיות ידוע כיום כי קיימים שינויים תורשתיים בהופעת הגנים )בפנוטיפ(. שאינם נובעים משינוי ברצף.DNA למשל שינויים נוירוכימיכלים שמשפיעים על הביטוי הגנטי (2010.(meaney הביטוי יכול להופיע ברקמה תאית או במהלך ההתפתחות. הוא מערב מספר אלמנטים ב DNA ואף גורמים סביבתיים. ישנם עדויות מועטות בדבר השפעות אפיגנטיות באוטיזם (2009 (Gregory מדוע האוטיזם לא מוכחד? ידוע כי גם אוטיזם וגם סכיזופרניה קשורים עם ירידה ביכולת פריון. אם כך, מדוע האוטיזם לא פוחת?מה גורם לו להישאר באוכלוסיה? (2009 (Uher עדיין אין לכך תשובה משכנעת. אך הממצאים רומזים על כך שהמכניזם הקשור לאוטיזם ולסכיזופרניה שונה מאלה של מחלות נפש אחרות. )אולי קיים קשר למשקלן המרכזי של מוטציות גנטיות נדירות בהפרעות אלה(.

9 מדוע לא זוהה הגן האחראי לאוטיזם? נמצא קשר ברור בין אוטיזם לתורשה,)ראה סעיף קודם( מדוע אם כן לא נמצא הגן האחראי לתופעה? אולי בגלל ההשפעות האפיגנטיות האחראיות גם הן לתופעה. ממצאים סביבתיים MMR and Thimerosal )החיסון המשולש( נטענו טענות בדבר השפעת החיסון המשולש MMR על הופעת האוטיזם. המחקרים הראו כי טענות אלה אינן נכונות (2008 (Rutter, לאחרונה נמצא, כי אפילו ביפן, שם הופסק החיסון, לא ירד אחוז האוטיזם. Thimerosal. הינו חומר משמר המכיל כספית, הוא מצוי בחלק מהחיסונים. וגם לגביו נטען כי קשור לאוטיזם. אך במחקרים לא נמצאה עדות לכך. הוכח אמנם כי הכספית היא רעילה, אך לא הוכח כי היא מובילה לאוטיזם. גם הטענה כי הכספית גרמה לשינויים אפידמיים לא הוכחה, בעיקר כאשר הופסק השימוש בה בכל החיסונים בסקנדינביה 2007) (Atladottir,. גיל הורים מתקדם אצל ילדים לאבות מבוגרים יש אחוז אוטיזם גבוה יותר Croen2007),(Cantor 2007 ממצא זה תקף גם לגבי אמהות מבוגרות, אך בוודאות פחותה. הסבר אחד לתופעה הוא כי אצל גברים מבוגרים. שעור המוטציות הגנטיות עולה בגלל חלוקה תאית מוגברת, אולם אין מספיק מחקרים שתומכים בהסבר זה. קיים ידע מועט על על הקשר בין אבהות מאוחרת לבין מחלות נפש אחרות. מלבד סכיזופרניה, מטה- אנליזה שנערכה בתחום, הצביעה על כך שאבהות מאוחרת מגבירה סיכוי לסכיזופרניה אצל הילד 2007) (Wohl & Gorwood הגירה מחקרים מצביעים על קשר בין הגירה של ההורים לבין אוטיזם אצל הילד. (Keen2010), הקשר שנמצא חלש, ואין ודאות אם מדובר על מכניזם סיבתי, ואם כן מהו. השפעות טרום לידתיות והשפעות לאחר לידה העובדה שהספקטרום האוטיסטי קשור לספר גורמים משמעותה שגם לגורמים סביבתיים יש משקל. אם העליה באחוז האוטיזם המאובחן אכן מבטאת עליה בשכיחות )ולא רק בשיפור האבחון(, הדבר מצביע גם על השפעות סביבתיות. רצוי לקיים מחקר

10 אורך כבר מתקופת ההריון, עם מדגם גדול, ומדידות ביולוגיות נרחבות כדי לבסס את הממצאים. מחקר כזה נערך היום בנורווגיה.( 2010 (Magnus 2006,Stoltenberg. טיפול פסיכולוגי בשלוש השנים שנבדקות כאן, לא חלה התקדמות גדולה בהבנת האוטיזם, שנבעה מטיפולים פסיכולוגים. קיימת אמנם טענה כי טיפול אינטנסיבי ומוקדם יכול להביא להטבה ושיפור. אולם מאידך ידוע כי גם ללא טיפול כזה יכול להופיע שיפור משמעותי בתפקוד. עדיין לא ברור אם אכן יש החלמה מלאה (2008 (Helt. הטענה בדבר צורך בטיפול מאד מוקדם ובאינטנסיביות גבוהה של 25 שעות שבועיות לפחות במשך שנתיים עדיין מוטלת בספק. (2005 (Howlin2003,. החידוש בתחום הוא קיומם של מחקרי דגימה מבוקרת טובים יותר. מחקר אחד כזה, שהשתמש בדגימה מבוקרת על התערבות התנהגותית מוקדמת הוא של. Dawson, 2009 ממצאים הראו עליה משמעותית בIQ בקבוצת הניסוי, אבל לא בביקורת. עדיין לא ברורה המשמעות, כי לא נמצאה עליה בתפקודים חברתיים. וכן לא היה אפקט על האפיונים המרכזיים של האוטיזם )כפי שנמדדו בדיאגנוזה(. לכן גם מחקר זה לא תומך למעשה בטענה על שיפור משמעותי בעזרת טיפול אנטנסיבי. (1993 (McEachin. חידוש נוסף קשור למתודה טיפולית המתמקדת בשיפור מיומנויות הוריות כגון רגישות ותגובתיות. Green 2010 הציג מודל מחקרי מרשים עם קבוצת ביקורת. הממצאים שלו הראו עליה ברגישות ותגובתיות אצל ההורים, אך לא חל שיפור באפיונים האוטיסטים של הילדים בקבוצת הניסוי. מסקנות מהסתכלות לאחור על 05 השנים האחרונות (2010,(Feinstein ברור שהבנת האוטיזם השתנתה. גם הגידול בידע בשלוש השנים האחרונות, מרשים מאד. אך הפזל העיקרי נותר,ולכן עלינו לקוות להתקדמות רבה יותר בשנים הבאות. תרגום מאנגלית לעברית תמר שחר

11

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST)

בעיית העץ הפורש המינימאלי (MST) בעיית העץ הפורש המינימאלי (MS) נניח שקיימת קבוצת איים שאנו מעוניינים לקשר ביניהם על ידי גשרים, כך שיהיה ניתן לנסוע מאי אחד לכל אי אחר מקבוצה זו. בנוסף, נניח כי הממשלה רוצה להוציא את הסכום המינימאלי האפשרי

Læs mere

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם

המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם המתן וצפה w&w wait and watch מעקב כל עוד אין צורך בטיפול מדריך לחולים ולבני משפחתם 2 הערות תוכן העניינים דברי תודה... 4 מבוא... 5 המתן וצפה... 7 אינדיקציות ל-'המתן וצפה'...10 מחלות ספציפיות... 15 סיכום...

Læs mere

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה

הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה הקשר בין יצירתיות, מסוגלות והישגים לימודיים ועמדות כלפי למידה מרחוק חקר מקרה וליד אחמד פרופ' שפרה ברוכסון-ארביב למידה מרחוק: הגדרת מושגי המחקר גרימס )1993 )Grimes, סבור שכל למידה פורמאלית מתרחשת כאשר המורה

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו,

פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, פתיחת דלתות להצלחה בחינוך ובתעסוקה לאנשים עם אוטיזם יום עיון, הקריה האקדמית אונו, עופר זהבי: בוקר טוב לכולם. לטובת אלה שהגיעו בזמן אני קורא לכולם לשבת. אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו פותחים את היום שבו אנחנו

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן

חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן 6 חרדה חברתית בני רוטברג, אבי ויצמן חרדה חברתית היא מעין מקרה פרטי של חרדה כללית. היא מופיעה החל מגיל הגן. ילדים הלוקים בחרדה חברתית מאוימים מן הצורך לתקשר עם בני גילם. החשש של הילד הוא שמא יתנהג בצורה

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות

ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניתוח ישיר של תמונות פשוטות ניסיון ראשוני ונאיבי לשימוש באלגוריתם Watershed כולל שימוש בערך המוחלט של הגרדיינט ליצירת תמונה )לאורך כל העבודה נעשה שימוש בהגדרת הגרדיינט של Sobel לאחר שבחנתי מספר הגדרות

Læs mere

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:...

בגרות חורף בגרות קיץ 2014 מועד ג' בגרות חורף בגרות קיץ 2015 מועד ב' בגרות חורף תשובות סופיות:... תוכן העניינים: בגרות חורף 014... בגרות קיץ 014 מועד א'... 5 בגרות קיץ 014 מועד ב'... 8 בגרות קיץ 014 מועד ג'... 11 בגרות חורף 015...14 בגרות קיץ 015 מועד א'... 16 בגרות קיץ 015 מועד ב'... 19 בגרות חורף

Læs mere

4X1GE מסוים. בתקווה.

4X1GE מסוים. בתקווה. גלי רקיע - התפשטות גלים בתדר גבוה נכתב ע"י אבנר דרורי 4X1GE כמו שקורה בוודאי להרבה מאיתנו, חשבתי שאני מכיר את נושא התפשטות הגלים. רק באחת מההרצאות שהתקיימו בעבר במסגרת האגודה, גיליתי שהידע שלי מזערי ויש

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב פייסבוק כטכנולוגיית איכות חיים בגיל המבוגר סיגל נעים, המחלקה ללימודי תקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב רשתות חברתיות מקוונות האינטרנט - אחד מאמצעי התקשורת הבולטים הגולש - מפאסיבי (מחפש וצורך) לפעיל במרחב

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה

דר שגית לב ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביהס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה ד"ר שגית לב ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בר אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת אריאל החוג לגרנטולוגיה, אוניברסיטת חיפה מהי גילנות? "גילנות מוגדרת כסטריאוטיפים שליליים או חיוביים, דעות קדומות ו /

Læs mere

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: (

ואז שעות () * 1 (a d) (a d) (a d) (a d) a שעות, a d a מכאן: ונקבל: תשובה: ( 3.03.6-670 - פתרונות למבחנים פתרון מבחן מס' 7 (ספר מבחנים שאלון 035806) המהירויות של האופנוע, לכן נסמן ב- ואז מכונית המשא והמונית מהוות סדרה חשבונית, קמ"ש את מהירות המשאית, ( ) קמ"ש יסמן את מהירות האופנוע

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה

201 4 ילוי תונורתפ ןושאר קרפ ת ילולימ הבישח רפסמ הלאשה הבושתה תונורתפ -- 0ילוי תונורתפ 0 ילוי ןושאר קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה 6 7 8 9 0 הבושתה הנוכנה ינש קרפ תילולימ הבישח רפסמ הלאשה 5 6 7 8 9 0 5 הבושתה הנוכנה רפסמ הלאשה

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית"

דבר העורך שם המאמר: בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית דבר העורך שם המאמר: "בחינת משתנים הקשורים להתנהגות פרואקטיבית במקום העבודה והשוואה בין-תרבותית" מאת: נטע פרנס ופרופ' יצחק הרפז בחרנו להביא בפניכם מחקר ראשוני העוסק בהתנהגות פרואקטיבית בארגונים ובהשפעת

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study(

שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( שינויים בתפיסת מושג המשוואה ודרכי פתרונה בסביבת למידה טכנולוגית )case-study( תמצית מוגש על ידי חנה שטיין לימוד האלגברה מזוהה )אצל מורים ותלמידים רבים( עם אופרציות בביטויים סימבוליים, התמחות בפתרון משוואות

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

מפת דרכים לבן משפחה מטפל

מפת דרכים לבן משפחה מטפל מפת דרכים לבן משפחה מטפל המסע האישי שלך עם יקירך! אנחנו כאן בשבילך! www.caregivers.org.il תוכן עניינים ניווט במסע הזמן 3 האם אני בן משפחה מטפל? 4 הטיפול הוא זכות אנושית 5 איך להתארגן ולתכנן? 6 להשיג מידע

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא

יגשיה טרופס 6 רפסמ ןויליג 2015 רבוטקוא ספורט הישגי אוקטובר 2015 גיליון מספר 6 אליפות העולם באתלטיקה בבייג'ין, 2015 2 ספורט הישגי תוכן העניינים מדעי האימון פציעות ספורט 3 דבר העורכים יניב אשכנזי, פרופ' גרשון טננבאום 30 אימוני אינטרוולים עצימים

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים

החוג לסיעוד בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים החוג בית ספר למקצועות הבריאות הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל-אביב סמינר מחקר בסיעוד 18 ביוני 2015 ספר תקצירים 1 תוכן עניינים: בית ספר האקדמי דינה, בילינסון 3 5 -הקשר בין משתנים סוציודמוגרפים ואישיים לבין

Læs mere

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL 017-016 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL 1-800-0-40-60 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה

Læs mere

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל

החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תפיסת ההוראה ויישומה אצל תוכנית רוטשילד - ויצמן השפעת החשיפה להוראה מפורשת של חשיבה תהליכית על תפיסתם וביצועיהם של תלמידים ועל תפיסת ההוראה ויישומה אצל מורים מגישה: נורית שושני הכל נכתב כעבודת גמר במסגרת קורס "פיתוח אמצעי למידה"

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

ב ה צ ל ח ה חמד"ע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת

ב ה צ ל ח ה חמדע - מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת חמד"ע מרכז לחינוך מדעי ב ח י נ ה ב כ י מ י ה ב מ ת כ ו נ ת ב ג ר ו ת 02 נקודות 02 נקודות 022 נקודות 3 יחידות לימוד תשע"ה 1025 א. משך הבחינה: שלש שעות מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק

Læs mere

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה

מדד ההכללה* ה- 4 בחברה הישראלית חברה מכלילה היא חברה חזקה 2016 מדד ההכללה* ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית *הכללה - הכנסה לתוך הכלל )מתוך מילון אבן שושן( ובלעז inclusion חברה מכלילה היא חברה חזקה מדד ההכללה ה- 4 של אנשים עם מוגבלות שכלית בחברה הישראלית

Læs mere

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה

גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה גבר, אישה והפרעה: טראומה ראשונית וטראומה משנית בין המטבח לחדר השינה אני מנסה לראות איך אני נחלצת, איך אני אומרת לו שלום, ואיך לעשות את זה עם הילדים. ]...[ אני לא מוכנה להבין יותר, לא מוכנה לתמוך יותר,

Læs mere

תזונה ומטבוליזם סיכום

תזונה ומטבוליזם סיכום תזונה ומטבוליזם אנרגטיקה מקורות אנרגיה תכולת אנרגיה במזון לאן אנרגיה זו הולכת אנרגיה נכנסת הולכת לאחת משני מסלולים אנרגיה מטבולית או אנרגיה מופרשת: אנרגיה מטבולית אנרגיה המשמשת למטבוליזם או הולכת לאגירה.

Læs mere

y = (1 +K")/ (r0 + K" +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל

y = (1 +K)/ (r0 + K +r1 K' K*) פיקדונות עובר ושב 3. המכפיל* לוח 1 היחס ובין הרזרבה בפועל הקשר ב>ו כמות הכסף לבסיס הכסף אריה מרום 1. מגוא מאמר זה נועד לבחון כיצד תשתנה כמות הכסף במשק, שעה שנתון גודלו של העירוי החיצוני, כמה זמן יארד.וכיצד יתחלק על פני הזמן; וכיצד ישפיע עירוי כזה על גודלם של

Læs mere

תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר

תקשורת, תרבות וחברה / דר יריב בן אליעזר תקשורת, תרבות וחברה / ד"ר יריב בן אליעזר 12.6.07 חומר קריאה לפי סילבוס (בסילבוס יש חלוקה לנושאים בשיעורים לא ממש הייתה...) לפי ההנחיות שניתנו על ידי המרצה בשיעור, להלן רק חומר קריאת החובה למבחן: שעור -

Læs mere

Q BE ] r R e

Q BE ] r R e מאזן - נכסים = התחייבויות + עצמי נכסים שוטפים מימוש פירעון עד שנה( מזומנים מלאי לקוחות הוצאות מראש נכסים קבועים קרקע ציוד מבנים מקורות המימון התחייבות/ זר שוטפות לטווח קצר עד שנה מהיום. ספקים הלוואות לטווח

Læs mere

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה

Forever מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר בצמיחה מתמדת בשנה עם צפי להמשך צמיחה Forever במספרים מעל 155 סניפים ברחבי העולם מחזור של כ- 3 מיליארד $ בשנה עם צפי להמשך צמיחה בצמיחה מתמדת משנת 1978 מעל 250 מוצרים עם פטנטים ייחודיים מיליוני אנשים שיצרו ביטחון כלכלי ובריאות טובה יותר תוכן

Læs mere

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067

הלעפה תוארוה ןופלט םגד XL-2067 הוראות הפעלה טלפון דגם XL-2067 לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם התקשורת המתקדמת של טרנס-גלובל אינדסטריז פיטיאי בע"מ. אנו מודים לך על שרכשת מוצר זה. אנא קרא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק

Læs mere

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית

עט השדה עבודה בחברה רב-תרבותית עט השדה כתב-העת של מיד"א מרכז ידע אשלים גיליון 3 אב תשס"ט יולי 2009 עבודה בחברה רב-תרבותית הוועדה המייעצת הוועדה להוצאה לאור, אשלים עורכת לשון עיצוב גרפי והפקה מזכירת המערכת מנהל ההוצאה לאור כתובת המערכת

Læs mere

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010

תשובות למבחן מתכונת 21.6 באלקטרומגנטיות 2010 ב ג ד תשובות למבחן מתכונת 6 באלקטרומגנטיות 00 א ניקוד פתרון שאלה וסעיף 6 q A q q M N נמצא את השדה הכולל בנקודה M Kq Kq' M נמצא בהתמדה ולכן השדה בנקודה נתון כי המטען q E + r (05r) E q Kq r שווה לאפס מכאן

Læs mere

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13.

ברור חיל גיליון סתיו דמוקרטי גיליון מס' 49 פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 13. גיליון מס' 49 ברור חיל אוקטובר-נובמבר 2015 תשע"ו גיליון סתיו דמוקרטי פרוייקט צביעת תחנת האוטובוס תמונות ופרטים נוספים בעמוד 16. גינת פרחי קרמיקה ליד מועדון יחדיו תמונות נוספות בעמוד 2 ופרטים על הפרוייקט

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012

קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום הגות וביקורת יוני 2012 קולנוע דרום 5 ארז פרי ואפרת כורם 13 הרב מרדכי ורדי 23 תום שובל 37 אפרת כורם וסיגלית בנאי 58 שולה קשת 61 סיגלית בנאי 74 אילן שפית 83 יעל בן צבי מורד 91 ג'אד נאמן 99 יעל

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו "

הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד דוגמאות נבחרות מיצירותיו הריאליזם ביצירותיו של אהרן מגד "דוגמאות נבחרות מיצירותיו " الواقعيت في اعمال اهارون ميجد ووماذج مختارة مه اعماله الباحث : עבד رحيم راضي عبد הקדמה המורה רחים ראדי הריאליזם הספרותי במשמעו הכללי מצייג אשר

Læs mere

מערכות נשימה סגורות - פרק 5

מערכות נשימה סגורות - פרק 5 מערכות סגורות וצלילה ספורטיבית הקמת הארגונים להכשרה בשימוש בניטרוקס בצלילה ספורטיבית בתחילת שנות ה- 09 פתחה את השוק לשימוש בגזים מועשרים בחמצן ובחמצן טהור בצלילה ספורטיבית וכן למערכות נשימה סגורות המחייבות

Læs mere

המרת אנרגיה להפקת חשמל

המרת אנרגיה להפקת חשמל אנרגיה והמרתה טכנולוגיה של חומרים תהליכי תיכון וייצור מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך 2005 תודה על הלווי והייעוץ המקצועי ל: דר' מיכאל אפשטיין - מכון ויצמן מר ארז אפשטיין - מנכ"ל IT מר אייל ברנר -

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27...

80H עד אזור הרגיסטרים המיוחדים SFR ( הכתובות מ פעולת האיפוס RESET 27... , אסמבלי ו C5 תקציר ל MCS5 נערך ע"י : אריה פורת תוכן העניינים סילבוס למקצוע מיקרו מחשבים ושפה עילית...4 נוסחאון משרד החינוך...5 9 מבוא למיקרו בקרים... 9 טבלת השוואה בין מיקרו מעבד למיקרו בקר... 9 המיקרו

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע

סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע סיור מערת הנטיפים - פעולות האדם משפיעות על התנאים במערכת האקולוגית, במודע ושלא במודע אפרת קורן, מורה בביה"ס דרכא גדרה, לשעבר מדריכת מוט"ל וחברה במרכז הארצי למורי מוט"ל הקדמה נושאי סביבה שעולים על סדר היום

Læs mere

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה

נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה נחמה בן ש ך בן פורת נחמה בן ש ך בן פורת יופי נחמה יופי נחמה יופי נחמה מאלבום הזיכרונות של נחמה בן ש"ך - בן פורת נחמה בן ש"ך - בן פורת )לבית מישלוב( נחמה יופי מאלבום הזיכרונות בשנים 1950-1928 לזכרם של אמא,

Læs mere

מפורסמות י באויר ף הבורות.

מפורסמות י באויר ף הבורות. ת ו ב ז ה ע נ י ב י ם כגליון זה 4 תוצאות ולא תרוצים - י. יגיל 5 באויד העולש 18 תצלומים מספרים 32 40 לרקיע פול בריקהיל השאיפה 55 כונזי ור, אמר מר נרפי בלונים זורעי אש 57 קאמיקאזה, טיפות ההתאבדות 62 שכיל

Læs mere

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם

פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם פרק שלישי: תהליכי הגל ובליזציה מש נים את העולם בעשורים האחרונים מתרחשים בעולם תהליכים כלכליים ר ב י ע וצמה המכ ונים ג ל ו ב ל יז צ י ה *. לתהליכים אלה יש השפעה על הכלכלה, החברה, התרבות, הפוליטיקה, הסביבה

Læs mere

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102

יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 פרוטוקול לניטור ומעקב אחרי שריפה בפארק הטבע יעל נבון וליאת הדר צילמה: ליאת הדר יולי 2102 1 ב 3 תוכן עניינים הקדמה... 3 מטרות ספציפיות לניטור אחרי שריפה... 3 מבוא ממשק ושריפות... 3 שריפה מבוקרת ככלי ממשק...

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007

ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ Ï שולחן תמר מועצת צמחים 2007 ÌÈÁÓˆ ˆÈÈÏ ˆÚÂÓ Ì ÂÂÈ ÏÂ Ó א ס ו פ ת מ ח ק ר י ת מ ר י ם כניסה שולחן תמר מועצת צמחים 2007 יציאה למגדלי מגדלות תמרים מחקרים במג'הול מחקרים בחייני מחקרים בהשקייה ודישון מחקרים בהגנת הצומח מחקרים בנושאים

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

קובץ התקנות רשומות י"ד בכסלו התשע"ו 26 בנובמבר 2015

קובץ התקנות רשומות יד בכסלו התשעו 26 בנובמבר 2015 רשומות קובץ התקנות 26 בנובמבר 2015 7574 י"ד בכסלו התשע"ו עמוד צו ביטוח בריאות ממלכתי )תיקון התוספות השנייה והשלישית לחוק(, התשע"ו- 2015.................. 180 צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא

לארשיב םודא דוד ןגמ האופר ףגא ן טא 1 מגן דוד אדום בישראל אגף רפואה שרותי אט"ן נהלים ופרוטוקולים רפואיים לעבודת פאראמדיק באט"ן מודל עבודה ללא רופא עודכן באפריל 2008 (עדכון מס. ( 15 2 עמוד תוכן עניינים תוכן מבוא: כללי, מטרה, שיטה מבוא: סמכות

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014

בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 2014 המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות סיכום השנה השביעית למיזם, תשע ד 4 יוסי לשם, אורי פלג, מוטי צ רטר, יואב מוטרו, דן אלון, קובי מירום, שאול אביאל, משה נתן, סיגלית ניר, איתי שמשון,

Læs mere

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך!

תוכנית מבצעית פיתוח אזורי משקיים בעתידך! www.bulgariatravel.org אתרי סקי בבולגריה מולטימדיה תוכנית מבצעית פיתוח אזורי 2007-2013 www.bgregio.eu משקיים בעתידך! הפרויקט ממומן בשיתוף עם האיחוד האירופי באמצעות קרן האירופית לפיתוח אזורי וגם מתקציב

Læs mere

I ו בצלם ן % י מרכז המידע הישראלי לזכויות הא 1 ם בשטחים i בועדי ןגיון הפרת זכויות האדם של עובדי השטחים בישראל ובהתנחלויות,'. י י. : p f..יד ירושלים ספטמבר 1999 בצלם J a» * י מרכז המידע הישראלי לזכויות

Læs mere

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי

פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי פרוייקט ייעוץ ארגונומי במרפאות הכללית מחוז חיפה וגליל מערבי בברלי סלומון ענת פנחסוביץ- - פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון פיזיותרפיה, נשר פיזיותרפיסטית, מנהלת מכון לבריאות הגב, ורדיה ציפי קנול מנהלת שרותי הפיזיותרפיה

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX

דגמים KX-TG7100BX KX-TG7120BX הוראות הפעלה טלפון אלחוטי דיגיטלי דגמים KX-TG700BX KX-TG720BX לפני ההפעלה, אנא קראו חוברת זו בעיון ושמרו אותה לשימוש עתידי הקדמה הקדמה תודה לכם על שרכשתם טלפון דיגיטלי אלחוטי מבית Panasonic לכל שימוש

Læs mere

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות שימוש במודל אופטימיזציה לקביעת נקודות הזנקה של אמבולנסים זמני תגובה לתאונות דרכים בישראל- לקיצור מבוסס מערכת מידע גיאוגראפית

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

"קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" דוח מחקר, 4 בפברואר 1023

קורבנות של הנרטיבים של עצמנו? תיאור האחר בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש דוח מחקר, 4 בפברואר 1023 י- "קורבנות של הנרטיבים של עצמנו?" תיאור "האחר" בספרי לימוד ישראליים ופלסטיניים ביוזמת "מועצת המוסדות הדתיים בארץ הקודש" המחקר מומן בעזרת מענק ל"עתיד שונה" Future) A) Different מהמשרד לדמוקרטיה, עבודה

Læs mere

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בעמ רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ סתיו 2011 מספר 129 סוס סנטר - עכשיו גם בזרזיר חנות לציוד רכיבה הגדולה ביותר במזרח התיכון מחירים מיוחדים לציוד בוקרים בר-מסעדה במחירים מיוחדים ללקוחות

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553

Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 Color LaserJet Enterprise M552 Color LaserJet Enterprise M553 M553n M552dn M553dn Installation Guide HE מדריך התקנה www.hp.com/support/colorljm552 www.hp.com/support/colorljm553 1 Select a sturdy, well-ventilated,

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere