8 eksempler på genetisk diagnostik der gør en forskel for patienterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 eksempler på genetisk diagnostik der gør en forskel for patienterne"

Transkript

1 Dato: eksempler på genetisk diagnostik der gør en forskel for patienterne Nationalt Genom Center har via bestyrelsen for Personlig Medicin indsamlet en række anonymiserede eksempler på anvendelsen af genetisk testning og genetisk information i diagnostik og behandling af patienter og i forskning. Her præsenteres 8 af de indsamlede eksempler. Eksemplerne er udvalgt for at give et indblik i nogle af de områder, hvor der er opnået stor succes med genetisk diagnostik - både med undersøgelse af store dele af arvemassen og med undersøgelse af allerede kendte kandidatgener. Det er forventningen, at helgenomsekventering fremover kan bidrage betydeligt til videreudviklingen inden for genetisk diagnostik til gavn for patienterne. Eksemplerne er beskrevet af Nationalt Genom Center på basis af beretninger fra klinikere og forskere. Eksemplerne er repræsentative for hele landet, idet de udføres på flere forskellige diagnostiske centre i Danmark i dag: Genetisk monitorering kan opspore tilbagevendende kræftceller langt før eksisterende metoder (side 3) To eksempler på exomsekventering som redskab til diagnostik af sjældne sygdomme (side 5) Arvelig hjertesygdom - når genetisk diagnostik kan redde liv (side 6) Ny teknologi diagnosticerer langt flere patienter med sjældne sygdomme i immunsystemet end tidligere (side 8) Klinisk anvendelse af gensekventering til fastlæggelse af specifik diagnose hos børn med kronisk nyresygdom (side 9) Genetisk udredning af arvelig brystkræft (side 10)

2 FAKTABOKS Sekventering: aflæsning af den genetiske kode i et bestemt stykke DNA, dvs. rækkefølgen af baser i DNA Kandidatgen: Et gen, hvori variationer på forhånd er kendt som årsag til en specifik sygdom Exom: den del af arvemassen som indeholder gener der koder for proteiner. Exomet udgør cirka 2% af genomet for mennesker Exomsekventering: sekventering af exomet Genom: den komplette genetiske information indeholdt i kromosomerne Trio-exomsekventering: exomsekventering af patient, dennes mor og far. En metode der bruges til kunne sortere data med henblik på hovedsageligt at kunne finde genetiske varianter hos patienten, som er nyopståede (de novo) eller varianter der er nedarvet fra begge forældre (recessiv arvegang) Side 2

3 FORSKNING: Genetisk monitorering kan opspore tilbagevendende kræftceller langt før eksisterende metoder Et eksempel på et forskningsprojekt der snart kan få potentiel stor betydning for tarmkræftpatienter. Omkring to tredjedele af alle tarmkræftpatienter opereres med henblik på at blive helbredt, men på trods af operation får % af dem tilbagefald. Risikoen for tilbagefald kan reduceres med kemoterapi, men da kemoterapi er forbundet med betydelige bivirkninger, gives behandlingen kun til patienter med stor risiko for tilbagefald. I dag vurderes risikoen på basis af den fjernede tumor. Risikomarkørerne er ikke helt optimale, og derfor bliver mange patienter i dag overbehandlet med kemoterapi (ville aldrig få tilbagefald men fik kemoterapi alligevel), mens andre underbehandles (får tilbagefald men fik ikke kemoterapi). For at finde tilbagefaldene og behandle dem, undersøges patienterne i dag med CTscanning efter 12 og 36 måneder. Desværre betyder denne strategi, at mange tilbagefald først opdages, når der ikke længere er mulighed for helbredende behandling. Forskningsprojektet I et forskningsprojekt er der siden 2014 udtaget blodprøver efter omkring 650 patienters operation, og blodprøverne er undersøgt for forekomst af kræft-dna. Undersøgelsen viser, at hvis der stadig er solide tumorer i patienten, frigiver de kræft-dna, som kan måles i blodet. Resultaterne viser, at hvis en patient har kræft-dna i blodet efter operationen, er risikoen for at få tilbagefald meget stor (~100 procent). Forekomsten af kræft-dna i blodet er således en meget bedre indikator af risikoen for fremtidig tilbagefald end den tumorundersøgelse, der anvendes i dag. Kræft-DNA-undersøgelsen har potentiale til at blive den markør, der fremover vil blive anvendt til at afgøre, hvilke patienter der skal have kemoterapi. Resultaterne af forskningsprojektet viser, at hos de patienter, hvor behandlingerne vurderes at have haft klinisk effekt, er niveauet af kræft-dna i blodet faldet tilsvarende. Det vil sige, at kræft-dna kan bruges som markør for behandlingsrespons. Samtidig viser resultaterne, at kræft-dna målinger i blodprøverne finder tilbagefaldene ca. 10 måneder før, de opdages med CT-scanning. Det har potentielt set stor klinisk betydning, at opdage tilbagefaldene tidligt, da der er flere og bedre behandlingsmuligheder, jo tidligere tilbagefaldet opdages. Nyt stort studie i 2018 I 1. kvartal af 2018 opstartes et stort nationalt studie, hvor patienter vil blive inkluderet og løbende få taget blodprøver. Der er flere mål med studiet, men samlet set er det at vise, at individualiseret og personlig opfølgning ved hjælp af sekventering af løbende indsamlede blodprøver, kan føre til: Side 3

4 færre underbehandlinger, da undersøgelsen af kræft-dna i blodet er en meget bedre markør for tilbagefaldsrisiko, end de markører der i dag anvendes. færre overbehandlinger med kemoterapi, og dermed en reducering af andelen af patienter der behandles unødigt, som derfor slipper for komplikationer og bivirkninger. hurtig opdagelse af tilbagefald, og dermed mere effektiv tilbagefaldsbehandling. en samlet bedre overlevelse for patienter med tarmkræft. en bedre udnyttelse af sundhedssystemets ressourcer ved at anvende disse til behandling af patienterne med størst risiko. Konklusion Forskningsstudiet har været en stor succes, og intet af ovenstående havde været muligt, hvis ikke der kunne anvendes sekventering til at undersøge for kræft-dna i blod. Kræft- DNA-undersøgelsen har potentiale til at blive den markør, der fremover vil blive anvendt til at afgøre, hvilke tarmkræftpatienter der skal have kemoterapi. Patienternes holdning til brugen af genetisk information Både patienter og klinikere har været tilfredse med at deltage. Patienterne viser generelt interessere for at blive fulgt så effektivt som muligt efter operationen. De er bekymrede for bivirkningerne ved kemoterapi og risikoen for at få tilbagefald. Der har ikke været ængstelse eller modstand mod sekventeringsundersøgelsen. Side 4

5 DIAGNOSTIK: To eksempler på exomsekventering som redskab til diagnostik af sjældne sygdomme Eksempel 1: Hvordan sekventering af store dele af arvemassen kan afslutte flere års diagnosejagt ved fund af sjælden sygdom - og dermed give forældre vished og mulighed for fosterdiagnostik ved fremtidige graviditeter. Et barn med mental sygdom har fået foretaget adskillige genundersøgelser gennem sin barndom uden resultat. Som led i genetisk udredning blev patienten henvist til en klinisk genetisk afdeling for at finde den korrekte diagnose og rådgive forældre om gentagelsesrisiko. Der blev foretaget exomsekventering på både patient og begge forældre (trio-exomsekventering) for at kunne finde genetiske varianter hos patienten, som enten er nyopståede eller varianter nedarvet fra begge forældre. Sekventeringsresultat Ved trio-exomsekventering fandt man en nyopstået genfejl hos patienten, som medførte den sjældne sygdom. Exomsekventeringen, hvor alle gener i arvemassen blev undersøgt, gav således et resultat, der ikke ellers ville være opnået. Forældrene har nu fået en forklaring på, hvorfor deres barn er lider af en sygdom, og at det drejer sig om en nyopstået genfejl, hvilket betyder, at risikoen for at de får et barn mere med samme sygdom er minimal.. Patientens og de pårørendes holdning til brugen af genetisk information Forældrene blev informeret om, at den anvendte analysestrategi kan medføre tilfældighedsfund, men at risikoen herfor er lille. De valgte at acceptere undersøgelsen. Selvom det ikke er alle patienter med sjældne sygdomme, der kan behandles, kan en diagnose give patienten og de pårørende ro og tryghed, fordi de får vished om årsagen til sygdommen. Eksempel 2: Hvordan exomsekventering kan finde årsag til mange forskelligartede symptomer hos en patient, kan lede til behandling og til efterfølgende målrettet fosterdiagnostik Et barn, der ellers forekom sund og rask udviklede balanceproblemer, og lægerne fik mistanke om en arvelig sygdom. Efterfølgende udviklede barnet alvorlig sygdom. Da moderen blev gravid igen, var parret nervøse for, om det ventede barn kunne fejle det samme som deres ældste barn. Forældrene kom derfor til genetisk rådgivning. Sekventeringsresultat Der blev foretaget en exomsekventering, som viste, at barnet har en arvelig sygdom. Fordi årsagen til barnets sygdom blev identificeret, var det muligt at foretage en målrettet behandling af barnet t og genetisk fosterdiagnostik på den kommende søskende. Side 5

6 DIAGNOSTIK: Arvelig hjertesygdom - når genetisk diagnostik kan redde liv To eksempler på hvordan genetisk diagnostik på kendte sygdomsgener kan forebygge alvorlig hjertesygdom hos børn og slægtninge. Eksempel 1 En tilsyneladende rask, ung person døde. Den efterfølgende retsmedicinske obduktion gav ingen forklaring på dødsfaldet. Ved opfølgende samtale med de pårørende blev det klart, at afdødes ene forælder også døde pludseligt og uventet i en ung alder, uden der blev påvist nogen årsag. Den oplysning satte tankerne i gang hos lægerne. Kunne det være arveligt, og kunne der være andre i familien, der var i risiko for pludselig død i en ung alder? Sekventeringsresultat Der blev foretaget genetisk undersøgelse af relevante hjertegener på gemt biologisk materiale (blod) fra afdøde. Undersøgelsen viste en genvariation associeret med en arvelig hjertesygdom, der kan medføre død. På baggrund af den genetiske diagnose bliver personens slægtninge tilbudt både klinisk undersøgelse og test for denne genvariation, så der kunne iværksættes forebyggende medicinsk behandling til dem, der ville få påvist bærerstatus. Behandlingen kan reducere risikoen markant for udvikling af hjertesygdommen. Der er nu fundet flere familiemedlemmer, der er bærer denne genvariation og de har alle påbegyndt forebyggende behandling. Prædiktiv genetisk testning af slægtninge har således identificeret de familiemedlemmer, der er i risiko for udvikling af hjertesygdommen. Dermed har det været muligt, at påbegynde forebyggende medicinsk behandling for markant at reducere deres risiko for pludselig, uventet død. Familiens holdning til brugen af genetisk information Nærmeste slægtninge ønskede genetisk diagnostik efter sædvanlig grundig mundtlig og skriftlig information/rådgivning. Der var ingen ængstelse eller tvivl om valget. De efterfølgende resultater og identificeringen af slægtninge i risiko, gjorde alle meget tilfredse, og der kunne iværksættes forebyggende behandling hos relevante slægtninge Eksempel 2 En ung person besvimer under en sportskamp og bringes til skadestuen, hvor vedkommende udredes, og der påvises sygdom i hjertet. Flere af vedkommendes nærmeste pårørende ses som led i familieudredningen og der identificeres en med tilsvarende svær sygdom i hjertet. Sekventeringsresultat Genetisk undersøgelse viser, at familien bærer en sygdomsfremkaldende genvariation, som kan medføre sygdom i hjertet med særlig høj risiko for pludselig død. På denne baggrund implanteres hos de pågældende en hjertestøder-icd som forebyggende behandling mod pludselig hjertedød. En hidtil rask pårørende får senere, Side 6

7 under fysisk anstrengelse, et hjertestop. Det udløser stød fra ICD-enheden, og patienten overlever episoden uden mén. Side 7

8 DIAGNOSTIK: Ny teknologi diagnosticerer langt flere patienter med sjældne sygdomme i immunsystemet end tidligere Et forskningsprojekt kommer nu patienterne med sjældne immunsygdomme til gode og forbedrer diagnostik og fremtidig behandling som følge af præcis genetisk diagnostik. Patienter med sjældne immundefekter er typisk svære at diagnosticere pga. immunsystemets mange og samvirkende mekanismer. Derfor opnår disse patienter kun sent eller aldrig en korrekt diagnose, og det medfører, at patienterne ikke kan behandles optimalt. Sjældne immundefekter er ofte forårsaget af sjældne genetiske varianter, som bedst identificeres ved exomsekventering. På baggrund af forskningsbaserede exomundersøgelser af patienter i år 2016 blev exomsekventering til diagnostik af patienter med sjældne immundefekter indført som en ny behandling den 1. januar 2017 på et universitetshospital i Danmark. Sekventeringsresultat En række patienter har fået sekventeret deres exom. I 20 procent af de analyserede patienter er der gjort positive genetiske fund, som hjælper til at diagnosticere patienten. Herudover er der i 14 procent af patienter gjort genetiske fund, som ikke kan bruges med sikkerhed i diagnostisk øjemed, men som er af særlig forskningsmæssig interesse, da disse fund omfatter hidtil ukendte genetiske varianter, som muligvis er årsag til sygdom. Den undersøgte patientgruppe repræsenterer mange forskellige immunrelaterede sygdomme, men det er fælles for patienterne, at deres sygdomsforløb er atypisk, og/eller at det ikke har været muligt at stille en diagnose ved andre metoder. En mere præcis diagnostik hjælper til at målrette og forbedre behandlingen af patienterne. Patienternes holdning til brugen af genetisk information Patienterne blev informeret af deres behandlende læge om muligheden for at få undersøgt, om genetiske varianter kan være årsag til deres sygdom. Informationen blev givet både mundtligt og på skrift, så patienten kunne foretage en velinformeret beslutning om at lade sig undersøge ved exomsekventering. Der var ingen patienter, der ikke ønskede at lade sig undersøge ved exomsekventering. Patienterne var generelt velinformerede om arvemasse, og om at varianter i arvemassen kan være forbundet med sygdomme. Side 8

9 DIAGNOSTIK Klinisk anvendelse af gensekventering til fastlæggelse af specifik diagnose hos børn med kronisk nyresygdom Præcis diagnostik kan potentielt øge succesraten ved evt. nyretransplantation. Gensekventering anvendes i dag rutinemæssigt i udredningen af børn med kronisk nyresygdom. Traditionelt stilles diagnosen hos børn med kronisk nyresygdom ud fra kliniske fund, klinisk biokemiske analyser, billeddiagnostik, nyrefunktionsundersøgelser og nyrebiopsi. De seneste år har det været muligt at supplere med sekventering, som kan gøre det lettere at opnå en specifik genetisk diagnose. I første omgang undersøges ét eller flere kandidat gener ud fra oplysninger om kliniske og biokemiske fund og forekomst af sygdommen i familien. Hvis denne undersøgelse ikke påviser en årsag til barnets sygdom, men mistanken om genetisk betinget sygdom fastholdes, kan der suppleres med exomsekventering udført som en trio-exomsekventering; dvs. undersøgelse af barn og begge forældre. For nyresygdomme er en nyrebiopsi ofte første skridt i udredningen, men en nyrebiopsi er ikke uden risiko for barnet. Biopsien kan i mange tilfælde undgås, hvis man anvender den genetiske undersøgelse som førstevalg. En specifik diagnose har betydning for vurdering af prognosen. Drejer det sig om en fremadskridende sygdom, vil der være tilbud om regelmæssig kontrol. En genetisk diagnose har også betydning i forbindelse med en eventuel nyretransplantation. Hvis det drejer sig om en genetisk betinget nyresygdom, er prognosen for den transplanterede nyre bedre, end hvis det drejer sig om en immunologisk betinget nyresygdom, hvor den transplanterede nyre kan blive ramt af samme sygdom. Den genetiske diagnose kan også få betydning for valg af nyredonor, idet forældre der selv har den pågældende genvariant, ofte ikke kan anvendes som nyredonor. Er diagnosen fastlagt, kender man også arvegangen og kan sige noget om risikoen for, at andre i familien har samme sygdom. Der vil også være mulighed for genetisk diagnostik i forbindelse med graviditet, hvor der bl.a. kan fortages ægsortering eller moderkageundersøgelse. Patientens/de pårørendes holdning til brugen af genetisk information Inden der anvendes exomsekventering, har forældrene været til genetisk rådgivning og er informeret om fordele og ulemper ved denne, herunder risikoen for tilfældighedsfund. De pårørende (forældrene) skal udfylde en samtykkeerklæring, hvor de efter passende betænkningstid skal tage stilling til, hvilke typer oplysninger de ønsker. Side 9

10 DIAGNOSTIK Genetisk udredning af arvelig brystkræft Risikoen for at udvikle arvelig brystkræft kan mindskes eller elimineres med genetisk diagnostik. Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder, og hvert år rammes mere end 4700 af sygdommen i Danmark. Ca. en tiendedel af alle brystkræfttilfælde er arveligt betingede. Disse tilfælde opstår generelt væsentligt tidligere end sporadisk brystkræft, og desuden er æggestokkekræft hyppig i de pågældende familier. Da der er en høj dødelighed ved brystkræft, er det vigtigt at opspore disse familier med henblik på genetisk rådgivning og evt. forebyggende behandling. Derfor henvises kvinder med mistanke om arvelig kræft til genetisk udredning, rådgivning og testning. Der testes for genvariationer i de kendte højrisikogener BRCA1 og BRCA2, men i stigende grad også en række andre gener, hvor sjældne genvariationer disponerer for brystkræft. Genetisk testning i familierne har stor betydning for forebyggelse af sygdom. Hvis der findes en sygdomsdisponerende variation i en familie, kan det bruges til at teste raske familiemedlemmer. Kvinder, der har arvet genvariationen, har høj risiko for kræftudvikling, og de vil blive tilbudt forebyggende fjernelse af bryster og æggestokke. Begge behandlinger kan mindske/eliminere risikoen for brystkræft. Denne behandling redder således mange liv. Hvis der ikke findes genvariationer i de kendte højrisikogener, tyder dette på, at risikoen ikke er stor i familien. Viden om genetiske forandringer har desuden et stort potentiale til bedre behandlingsvalg ved brystkræft. Derfor vil testning af BRCA1 og BRCA2 formodentlig blive tilbudt alle nydiagnosticerede brystkræftpatienter om kort tid. Inden for feltet arbejdes både på nationalt og internationalt plan med en vis standardisering, der skal sikre bedst mulig tolkning af varianterne i brystkræftgenerne. Patienternes holdning til brugen af genetisk information Yngre kvinder i familierne er ofte meget bekymrede, og vil meget gerne vide, hvad deres risiko er for at udvikle disse alvorlige sygdomme. Kvinder fra familier, hvor der er påvist en genforandring i BRCA1 eller BRCA2, men som ikke selv har arvet denne, kan spares for deres bekymringer, idet deres risiko ikke er højere end baggrundsbefolkningens. Side 10

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

2018 DSMG. Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Policy paper: Klinisk anvendelse af omfattende genomisk sekventering 2018 DSMG Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Arbejdsgruppens medlemmer: Allan Højland, reservelæge, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik

Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Bedre diagnostik flere tilfældighedsfund Dilemmaer ved genom-undersøgelser i diagnostik Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetisk Afdeling Rigshospitalet Hvad kan man bruge gendiagnostik til? Reducere sygdomshyppighed

Læs mere

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave

Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse. 1. udgave Patientinformation vedrørende omfattende genetisk analyse 1. udgave Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er gener?... 3 Omfattende genetisk analyse... 3 Hvordan foregår undersøgelsen?... 3 Hvilke resultater

Læs mere

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende mundtlig information til patienten i forbindelse med skriftligt samtykke ved omfattende genetisk analyse

Vejledning til sundhedspersonale vedrørende mundtlig information til patienten i forbindelse med skriftligt samtykke ved omfattende genetisk analyse Vejledning til sundhedspersonale vedrørende mundtlig information til patienten i forbindelse med skriftligt samtykke ved omfattende genetisk analyse 1. udgave Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mindreåriges

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Genetiske undersøgelser i graviditeten

Genetiske undersøgelser i graviditeten Til patienter og pårørende Genetiske undersøgelser i graviditeten Vælg billede Vælg farve Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Denne folder henvender sig til dig, der er gravid, og som har fået tilbudt en genetisk

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 X bundet arvegang Århus Sygehus, Bygn. 12 Århus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf: 89 49 43 63

Læs mere

Lille mand stor biobank big data

Lille mand stor biobank big data Personlig medicin: styr på teknologien og de kloge hoveder Lille mand stor biobank big data Anne-Marie Gerdes Klinikchef, professor Klinisk Genetisk Klinik, RH Medlem af Etisk Råd Disclosure: Advisory

Læs mere

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information 2 I forbindelse med vores studie af graviditeten ønsker vi at foretage undersøgelser af arvematerialet (DNA og RNA). Disse genetiske undersøgelser

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Blau syndrom Version af 2016 1. HVAD ER BLAU SYNDROM/JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hvad er det? Blau syndrom er en genetisk sygdom. Som patient lider man af en kombination

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

Tilbud om screening for brystkræft

Tilbud om screening for brystkræft Tilbud om screening for brystkræft Tilbud om screening Hvert år rammes ca. 4.700 danske kvinder af brystkræft, heraf er de fleste over 50 år. Du er mellem 50 og 69 år og bliver derfor tilbudt en screeningsundersøgelse

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft

Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft Spørgsmål og svar om tilbud om screening for brystkræft Hvad er brystkræft? Brystkræft er en alvorlig sygdom, men jo tidligere brystkræft bliver opdaget og behandlet, desto større er mulighederne for at

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/

Børnecancerfonden informerer HLH. Hæmofagocytisk lymfohistiocytose _HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/ HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 1 16/05/2017 14.46 HLH Hæmofagocytisk lymfohistiocytose 31429_HLH_Informationsbrochure.indd 2 16/05/2017 14.46 3 Fra de danske børnekræftafdelinger

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Autoimmunitet ved knoglemarvssvigt Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af læge, ph.d.

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information

Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information Biologiske signaler i graviditeten - Genetisk information 2 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før

Læs mere

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.

Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds- og Ældreministeriet Fremsendt pr. e-mail 01-03-2019 EMN-2019-00272 1263632 Thomas Birk Andersen Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om oprettelse af Nationalt Genom Center mv. Sundheds-

Læs mere

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere.

Siden 2006 har godt danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca amerikanere. Siden 2006 har godt 1.250 danskere været med i et forskningsprojekt om høj levealder og sund aldring sammen med ca. 3.600 amerikanere. Deltagerne er blevet udvalgt fra familier, hvor mange har opnået en

Læs mere

Blodprøveanalyser og biobank fra navlesnorsblod hos nyfødte

Blodprøveanalyser og biobank fra navlesnorsblod hos nyfødte Deltagerinformation Blodprøveanalyser og biobank fra navlesnorsblod hos nyfødte Tilbud til alle, der fødes på Rigshospitalet og Herlev Hospital Hvis du ønsker at deltage i projektet, kan du finde samtykkearket

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation

Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation Multipel Endokrin Neoplasi 1 (MEN1) Patientinformation MEN1 er en arvelig sygdom, hvor der påvises en eller flere knuder (tumorer) i hormonproducerende kirtler. MEN1 er en sjælden lidelse, som rammer mænd

Læs mere

Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin

Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin Etiske dilemmaer Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen Personlig Medicin Anne-Marie Gerdes Klinisk Genetik, Rigshospitalet og Etisk Råd Etisk Råd pr. 1/6-2019 3 Etisk Råd sekretariat Sekretariatet

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

retinoblastom Børnecancerfonden informerer

retinoblastom Børnecancerfonden informerer retinoblastom i retinoblastom 3 Sygdomstegn Retinoblastom opdages ofte tilfældigt ved, at man ser, at pupillen skinner hvidt i stedet for sort. Det skyldes svulstvæv i øjenbaggrunden. Det bliver tydeligt,

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier

Epidemiologi og biostatistik. Diagnostik og screening. Forelæsning, uge 5, Svend Juul. Hvordan stiller man en diagnose? Diagnostiske kriterier Epidemiologi og biostatistik Diagnostik og screening Forelæsning, uge 5, Svend Juul Hvordan stiller man en diagnose? Symptomer - passive: patientens spontane rapport - aktive: svar på målrettede spørgsmål

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Status for udvikling af molekylær medicin ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Status for udvikling af molekylær medicin ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87 28 5000 www.regionmidtjylland.dk Status for udvikling af molekylær medicin ved Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko

Mermaid III. Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko Mermaid III Udfordringen i æggestokkræft: Screening, tidlig diagnose og identifikation af kvinder med høj risiko 1 MERMAID Projektet Ideen til Mermaid projektet opstod i år 2000. Visionen var at sikre

Læs mere

Testsagen 2016 Kvalitetsudvikling af komitésystemet

Testsagen 2016 Kvalitetsudvikling af komitésystemet Testsagen 2016 Kvalitetsudvikling af komitésystemet Direktør, dr. pæd., aut. psykolog, Mads Hermansen Medlem af NVK Strukturering af undersøgelse og drøftelse Kort indledende oplæg (ca. 10 min) Præsentation

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning

1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning Version 5 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af individets arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45 7226

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Perfusion skanning af nyretumorer

Perfusion skanning af nyretumorer Perfusion skanning af nyretumorer Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke

Læs mere

Det har længe været kendt, at mange kvinder med leddegigt får det væsentligt bedre, når de bliver gravide. Desværre vender symptomerne oftest tilbage

Det har længe været kendt, at mange kvinder med leddegigt får det væsentligt bedre, når de bliver gravide. Desværre vender symptomerne oftest tilbage Det har længe været kendt, at mange kvinder med leddegigt får det væsentligt bedre, når de bliver gravide. Desværre vender symptomerne oftest tilbage nogle måneder efter fødslen. Hvad er forklaringen?

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Håndtering af tilfældighedsfund ved genomsekventering

Håndtering af tilfældighedsfund ved genomsekventering Håndtering af tilfældighedsfund ved genomsekventering Dansk Selskab for Good Clinical Practice Torsdag den 1. november 2018 Jens Michael Hertz Professor, overlæge, dr.med. Tlf.: 6541 3191 eller 2027 7159

Læs mere

Giv sorgen betydning Om forebyggelse af vedvarende sorglidelse

Giv sorgen betydning Om forebyggelse af vedvarende sorglidelse Giv sorgen betydning Om forebyggelse af vedvarende sorglidelse Mai-Britt Guldin Cand.psych. Specialist i Psykoterapi Phd, Seniorforsker m.guldin@ph.au.dk Sorgkonference 2018 Sorgen ærer tabet og viser

Læs mere

Deltagelse i et videnskabeligt forsøg i Smertecenter Syd

Deltagelse i et videnskabeligt forsøg i Smertecenter Syd Til patienter og pårørende Deltagelse i et videnskabeligt forsøg i Smertecenter Syd Deltagerinformation Vælg farve Smertecenter Syd, OUH Forsøgets titel: Biomarkører ved kroniske smertetilstande. En undersøgelse

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, En undersøgelse af kræftpatienters behov og oplevelser under udredning og behandling

Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, En undersøgelse af kræftpatienters behov og oplevelser under udredning og behandling Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2017 En undersøgelse af 5.389 kræftpatienters behov og oplevelser under udredning og behandling Hurtige forløb med plads til patientens ønsker Patientansvarlig

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

5. Har du nogensinde modtaget hæmodialysebehandling (på hospital eller dialysecenter)? Ja Nej

5. Har du nogensinde modtaget hæmodialysebehandling (på hospital eller dialysecenter)? Ja Nej EDITH nyrepatienter spørgeskema på dansk Velkommen til denne spørgeskemaundersøgelse for dialyse- og nyretransplanterede patienter! Den European Kidney Patients Federation (Europæiske Nyrepatienters Føderation)

Læs mere

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt)

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Dette materiale er ment som oplysning både til CTD-patienter, deres pårørende samt andre interesserede borgere. Vi har i denne information forsøgt at beskrive

Læs mere

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende?

Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? Vil du deltage i et forskningsprojektet der handler om psykoedukation til pårørende? (Forskningsprojektets titel: Psykoedukation af pårørende til forebyggelse af nye depressive episoder: en lodtrækningsundersøgelse

Læs mere

Deltagerinformation til førstegradsslægtninge om deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt

Deltagerinformation til førstegradsslægtninge om deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt Deltagerinformation til førstegradsslægtninge om deltagelse i et videnskabeligt forskningsprojekt Forekomsten af bicuspid aortaklap og associerede lidelser hos nyfødte og førstegradsslægtninge Vi vil spørge,

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning

Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Første trimester screening for svangerskabsforgiftning Kan vi tidligt i graviditeten finde de kvinder, der har øget risiko for udvikling af svangerskabsforgiftning senere i graviditeten? Tillykke med din

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Vejledning om genomforsøg

Vejledning om genomforsøg Vejledning om genomforsøg Holbergsgade 6 1057 København K T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indhold: 1. Undersøgelsesmetoder, der hører under begrebet omfattende kortlægning af individets

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet 10-09-2015 Sag nr. 14/2646 Dokumentnr. 45090/15 Marie Bussey Rask Tel. 35298242 E-mail: Mbk@regioner.dk Hvad viser de nationale tal om udredningsretten

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på. Nye markedsmuligheder for Exiqon

Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på. Nye markedsmuligheder for Exiqon Ny teknologi til analyse af vores gener ændrer måden, vi forebygger og behandler sygdom på Nye markedsmuligheder for Exiqon De seneste års store teknologiske gennembrud har gjort, at vi i dag nemt og økonomisk

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

Undersøgelse for åreforkalkning

Undersøgelse for åreforkalkning TILBUD OM Undersøgelse for åreforkalkning Er du i risiko for hjertekarsygdom? En halv million danskere lever med åreforkalkning, som samtidig er den hyppigste dødsårsag i Danmark. Vi tilbyder nu en dybdegående

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger

UDKAST. Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger Dok.nr. 787869 UDKAST Bekendtgørelse om Nationalt Genom Centers indsamling af genetiske oplysninger I medfør af 223 a, stk. 1 og 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom

Ankestyrelsens principafgørelse om forlængelse - livstruende og alvorlig sygdom KEN nr 10017 af 14/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-3312-24409 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME

EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME Share. Care. Cure. Sundhed HVAD ER EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK? De europæiske reference netværk (ERN er) samler læger

Læs mere

EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME

EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK HJÆLP TIL PATIENTER MED SJÆLDNE ELLER KOMPLEKSE SYGDOMME Share. Care. Cure. Sundhed HVAD ER EUROPÆISKE REFERENCE NETVÆRK? De europæiske reference netværk (ERN er) samler læger

Læs mere

The COCOE Study. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage.

The COCOE Study. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og uden at give en grund trække dit samtykke tilbage. The COCOE Study The Copenhagen COPD Echo Study/ Københavns KOL- Ekko Studie Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at deltage i forsøget. Du kan når som helst og

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

Helbredt og hvad så? Hvad har vi undersøgt? De senfølgeramtes perspektiv. Hvordan har vi gjort?

Helbredt og hvad så? Hvad har vi undersøgt? De senfølgeramtes perspektiv. Hvordan har vi gjort? Helbredt og hvad så? I foråret indledte vi tre kommunikationsstuderende fra Aalborg Universitet vores speciale, som blev afleveret og forsvaret i juni. En spændende og lærerig proces som vi nu vil sætte

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere