Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration"

Transkript

1 Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0

2 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade Roskilde Tlf Yderligere information: Forsidefoto: Colourbox Side 2 af 25

3 Indhold 1 INTRODUKTION BESKRIVELSE AF WEB SERVICEN BEHANDLING AF INDBERETNINGER METODER SKEMA DEFINITIONER MILJØER ADGANG VALIDERINGSREGLER PRÆ-VALIDERING POST-VALIDERING FEJLBESKEDER EKSEMPLER EKSPORT IMPORT MODTAGER INDSAMLER INDSAMLER OG MODTAGER ÆNDRINGS LOG Side 3 af 25

4 1 Introduktion Denne vejledning har til formål at beskrive, hvordan du foretager en system til system indberetning i Affalds-datasystemet. Med vejledningen får du en trin-for-trin hjælp til system til system indberetning. For 2010 skal du indberette til Affaldsdatasystemet med data fra den 1. april 2010 og indberetningen skal være foretaget senest den 31. marts Du skal derfor ikke indberette for de første 3 måneder af Herefter skal indberetningerne foretages hvert år senest den 31. januar det efterfølgende år. Af andre muligheder du har for at indberette til affaldsdatasystemet er manuelt eller CSV indberetning læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside: faldsdatasystemet/ Såfremt du er it-professionel og dermed måske ikke vant til at arbejde med affaldsbranchen kan du hente inspiration og overblik ved at læse den manuelle vejledning og dermed få forståelse for, hvad det er af tekniske oplysninger, som ønskes indberettet. Uanset hvordan du vælger at indberette, skal du indberette præcis de samme oplysninger. Her er nogle generelle vigtige informationer til system til system indberetning: System til system adgangen består af en web service, som virksomheder kan benytte til indsendelse af indberetninger. Web servicen hviler på OWSA model T, som er en dansk referenceprofil til sikker udveksling af data mellem serviceudbyder (affaldsdatasystem) og serviceaftager (virksomhed). System til system adgangen består af en web service, som virksomheder kan benytte til indsendelse af indberetninger. Web servicen hviler på OWSA model T, som er en dansk referenceprofil til sikker udveksling af data mellem serviceudbyder (affaldsdatasystem) og serviceaftager (virksomhed). OWSA består af følgende elementer: WS-I s Basic Profile 1.1 og simple SOAP Binding Profile 1.0 HTTPS/SSL benyttes til transport og sikkerhed. Transportlaget krypterer data og overfører certifikat mellem serviceudbyder og serviceaftager til autentifikation Certifikater (OCES) benyttes som identifikation af serviceaftager Serviceudbyder identificeres med et servercertifikat OIOXML skemaer benyttes som databærende fundament for indberetninger Før en virksomhed kan benytte system til system adgangen skal følgende kriterier være opfyldt: Side 4 af 25

5 Virksomheden skal anskaffe et virksomhedscertifikat (VOCES) eller alternativt, et funktionscertifikat (FOCES) Virksomheden skal registreres som systembruger i affaldsdatasystemet Virksomheden skal i øvrigt kunne leve op til de tekniske specifikationer for brug af servicen som beskrives i de efterfølgende sektioner Digitale signaturer og certifikater kan du læse mere om på: Du kan rekvirere et certifikat hos DanID: Når ovenstående kriterier er opfyldt, kan virksomheden indsende indberetninger for alle P-numre tilhørende den juridiske enhed (CVR) i certifikatet. Se mere om adgang i afsnit 3.1. Side 5 af 25

6 2 Beskrivelse af web servicen Dette afsnit beskriver web service kontrakten samt datakontrakten, men først beskrives hvordan affaldsdatasystemet behandler indberetninger der indsendes via system til system adgangen, da det er væsentligt for serviceaftager, at have kendskab til dette for at etablere en korrekt integration med affaldsdatasystemet. 2.1 Behandling af indberetninger Når en virksomhed (serviceaftager) forsøger at indsende indberetninger via system til system adgangen, så gennemløber forespørgslen en række aktiviteter i affaldsdatasystemet. Dette er illustreret i nedenstående figur. Først udføres der en adgangskontrol af serviceaftager. Ifald certifikatet er gyldigt og serviceaftager er registreret system bruger i affaldsdatasystemet, så gennemføres en præ-validering af indberetningerne. Dette er en simpel validering og består blandt andet af en XML-skemavalidering. Hvis både adgangskontrol og præ-validering er succesfuld, vil webservicen svare med succes. Såfremt der sker en fejl fx en valideringsfejl, så afvises alle indberetninger og web servicen returnerer med en fejlbesked (en fault besked, se afsnit 0 for en komplet liste). Når en indberetning er succesfuldt afsendt via webservicen, gennemgår den et flow af tilstande, en såkaldt efterbehandling, inden den endeligt kan betragtes som indsendt. Dette foregår afkoblet fra selve servicekaldet. Nedenstående figur illustrerer dette flow: Indsendt - afventer efterbehandling Udføres af valideringsservice Indsendt - afventer rettelser Kladde Indsendt Kræver manuel redigering på portalen Tilstandene en indberetning kan være i, har følgende betydninger: Indsendt afventer efterbehandling En system-system indberetning starter i denne status, hvor den afventer at blive post-valideret. Dette er en komplet validering af indberetningen, f.eks. valideres om korrekt formet EAK-koder, også er eksisterende EAK-koder. For den komplette liste af valideringsregler se afsnit 4. Er denne validering succesfuld, sættes indberetningen i tilstanden Indsendt. Findes der derimod fejl, sættes indberetningen i status Indsendt Afventer rettelser. Indsendt - Afventer rettelser Side 6 af 25

7 En indberetning bliver sat i denne tilstand, hvis den automatiske post-validering fejler. I denne tilstand kræver indberetningen en manuel redigering på ADS portalen. Det forventes altså at indberetter logger på ADS portalen, fremsøger en fejlet indberetning, og retter ikke valide data. Ved denne redigering, er det kun muligt at gemme indberetningen når den er valid. Her fortages altså en komplet validering øjeblikkeligt, og indberetningen skifter status til Indsendt. Kladde Når indberetter redigerer en indberetningen på ADS portalen, kan den gemmes midlertidigt som en kladde. Indsendt Indberetningen kan betragtes som fuldført. Servicen der efterbehandler en indsendt indberetning er indstillet til at checke for nye indberetninger hvert 5. minut. Dog vil en given indberetning altid blive placeret bagerst på en kø af indberetninger, der afventer efterbehandling. Det betyder altså at tidsrummet fra indberetning er indsendt, til den er efterbehandlet, afhænger af hvor belastet systemet er. Under normal drift kan man forvente at en indsendt indberetning, er efterbehandlet inden for 10 minutter. Under særlige spidsbelastninger kan man forvente længere behandlingstid. Fejler en indberetning i efterbehandling, og sættes i status Indsendt afventer rettelser, orienteres kontaktpersonen herom via e-post. Der anvendes den e-postadresse der er registreret i forbindelse med oprettelse af system-system adgang. Der sendes én e-post om dagen, kl E-posten indeholder en liste over alle de fejl, der er optrådt i alle indsendte indberetninger siden sidste afsendelse. Den indeholder ikke en reference til de indberetninger der er fejlet. Disse kan fremsøges på ADS portalen, ved at søge på status. Det er værd at bemærke om dette flow, at der efter succesfuldt service kald, kan være nødvendigt at gennemføre manuel redigering af en fejlbehæftet indberetninger. Et succesfuldt web-servicekald betyder at indberetningen er oprettet, men ikke nødvendigvis at den er korrekt. Det er ikke muligt at foretage den nødvendige redigering via web-servicen. 2.2 Metoder Web servicen udstiller 5 metoder en for hver af indberetningsrollerne som defineret i Bilag 5 afsnit 1 i Bekendtgørelse om affald (Bekendtgørelse nr af 21/12/2010). Disse metoder er: Metode Input parameter Beskrivelse SubmitImportReports ImportInput (defineret ved ImportInput skematypen, i ADS_ImportInput.xsd) Metode til indberetninger af typen: Importindberetning Side 7 af 25

8 Metode Input parameter Beskrivelse SubmitExportReports ExportInput (defineret ved ExportInput Skematypen, i ADS_ExportInput.xsd) Metode til indberetninger af typen: Eksportindberetning SubmitReceiverReports SubmitCollectorReports SubmitCollectorAndReceiverR eports ReceiverInput (defineret ved ReceiverInput Skematypen, i ADS_ReceiverInput.xsd) CollectorInput (defineret ved CollectorInput Skematypen, i ADS_CollectorInput.xsd) CollectorAndReceiverInput (defineret ved CollectorAndReceiverInput Skematypen, i ADS_CollectorAndReceiverInp ut.xsd) Metode til indberetninger af typen: Modtagerindberetning Metode til indberetninger af typen: Indsamlerindberetning Metode til indberetninger af typen: Indsamler- og modtagerindberetning For alle disse metoder gælder at de anvendes til at oprette en ny indberetning. Der udstilles ikke metoder til at redigere, eller slette en eksisterende indberetning. Disse funktioner skal udføres manuel ved at fremsøge en indberetning på ADS portalen. 2.3 Skema definitioner I de efterfølgende afsnit er OIOXML skemaerne for de 5 indberetningsroller beskrevet. I Bilag A Værdilister er alle lovlige værdier angivet for de af datakontraktens felter der er begrænset til et sæt prædefineret koder fx lande- og kommunekoder. For alle 5 indberetningsroller gælder der at der i skemaet er defineret en grænse på 200 indberetninger. Overskrides denne grænse, sendes et svar tilbage indeholdende et fault element med FaultCode = 502, og beskrivelsen: XML'en er ikke er gyldig - XML skema valideringen fejlede. Der er for mange reporter i et kald, Det maximale antal reporter er 200 og du prøvet at sende XXXX Bemærk, der findes også en mulighed for at importere indberetninger i samme xml format via Virk.dk ImportInput Skemaet for indberetningsrollen Import består af følgende elementer: Side 8 af 25

9 Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet Import indberetninger (op til 200 stk. per kald) InternationalLocation adressen på den virksomhed affaldet importeres fra WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode Op til 10 EAK koder. InternationalWasteInformation - Affaldsoplysninger for affaldet der importeres TreatmentOfWaste - affaldsbehandling ExportInput Skemaet for indberetningsrollen Eksport består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet Eksport indberetninger (op til 200 stk. per kald) InternationalLocation adressen på den virksomhed affaldet eksporteres til WasteAmount affaldsmængde og målemetode Side 9 af 25

10 EAKcode Op til 10 EAK koder InternationalWasteInformation - Affaldsoplysninger for affald der eksporteres TreatmentOfWaste - affaldsbehandling CollectorInput Skemaet for indberetningsrollen Indsamler består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet Indsamler indberetninger (op til 200 stk. per kald) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation - Affaldsoplysninger TreatmentOfWaste affaldsbehandling WasteRecipient - Affaldsmodtager Side 10 af 25

11 CollectorAndReceiverInput Skemaet for indberetningsrollen Indsamler og modtager består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet Indsamler og modtager indberetninger (op til 200 stk. per kald) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation - Affaldsoplysninger TreatmentOfWaste affaldsbehandling Side 11 af 25

12 ReceiverInput Skemaet for indberetningsrollen modtager består af følgende elementer: Indberetningsår P-nummer for indberetter dette P-nummer skal tilhøre CVR nummeret i certifikatet Modtager indberetninger (op til 200 stk. per kald) WasteProducer affaldsproducent WasteAmount affaldsmængde og målemetode EAKcode EAK kode (præcis én) WasteInformation - Affaldsoplysninger TreatmentOfWaste affaldsbehandling Side 12 af 25

13 Side 13 af 25

14 3 Miljøer Affaldsdatasystemet har et TEST og et PROD miljø. TEST miljøet skal benyttes til test og kvalitetssikring af serviceaftagers integration med affaldsdatasystemet. PROD er affaldsdatasystemet produktionsmiljøet. Sti til web service mv. i de 2 miljøer er angivet i følgende tabeller: TEST miljø Web service Web service description Affaldsdatasystemets hjemmeside Placering af skemaer Certifikat URL Test OCES virksomhedscertifikat eller funktionscertifikat. Udsteder skal være: TDC OCES Systemtest CA II PROD miljø Web service Web service description Affaldsdatasystemets hjemmeside Placering af skemaer Certifikat URL OCES virksomheds- eller funktions certifikat. Udsteder skal være: TDC OCES CA 3.1 Adgang For at opnå adgang, skal følgende være opfyldt: Virksomheden skal anskaffe et virksomhedscertifikat (VOCES) eller alternativt, et funktionscertifikat (FOCES). Bemærk at det er nødvendigt at rekvirere forskellige certifikater for de to miljøer (jf. ovenstående). Certifikater kan rekvireres hos DanID: Derefter skal virksomheden registreres som systembruger i Affaldsdatasystemet af Affaldssekretariatet ( ). Først når indberetning fungerer i TEST miljø åbnes for adgang til Prod miljø. Registreringen sker per CVR-nummer, som skal matche det CVR nummer, der er angivet i aftagerens certifikats subject felt: Side 14 af 25

15 Bemærk at hele webservice sitet kræver autentificering med et validt certifikat. Det gælder også tilgang til webservice beskrivelse og skemaer. Vil man derfor teste om et rekvireret certifikat er gyldigt for webservicen, kan man forsøge at tilgå WSDL filen, f.eks. i en browser, og autentificerer sig med sit certifikat. Er certifikatet ikke validt, eller ikke den rigtige type, vil ADS svare med HTTP status kode 403 Forbidden. For testmiljøet gælder særligt at brugere der endnu ikke har rekvireret et testcertifikat, kan anvende et af de eksempler på testcertifikater som DanID stiller til rådighed: Disse certifikater er tilknyttet DanID s CVR-nummer , for hvilken der er oprettet en system-system bruger i ADS. Anvendes disse certifikater, kan der altså kun indsendes indberetninger for dette CVR nummer, og det tilhørende P-nummer Brug af eksempelcertifikaterne bør derfor kun være i forbindelse med udvikling, og for at bekræfte funktionalitet. Side 15 af 25

16 4 Valideringsregler Som beskrevet i afsnit 2.1 er valideringen af en indberetning delt op i to typer, der fortages på forskellige tidspunkter i en indberetnings levetid. 4.1 Præ-validering System til system indberetninger gennemgår følgende prævalidering inden de tilføjes til køen til efterbehandling. Disse check fortages altså inden webservicen svarer på et kald. Fejler en validering vil webservicen altså svare tilbage med en fejlbesked. Regelnavn XMLSKEMA CVR/P-NR_MATCH INDBERETNINGSÅR CVR/P-NR_FORM Valideringsregel Skemavalidering validering op mod OIOXML skemaerne. Verificerer at det P-Nummer der indberettes for har korrekt form, og tilhører det CVR-nummer, som system-system brugeren er registreret under. Verificerer at indberetter må indsende indberetninger for det angivne år. Verificerer at alle angivet CVR/P-numre har den korrekte form (validerer ikke hvorvidt de reelt eksisterer). 4.2 Post-validering Følgende valideringer foretages i efterbehandlingen, efter en webservicekaldet er succesfuldt afsluttet, og indberetningen oprettet. Regelnavn METODE_TEKST EAK_ANTAL EAK_KODE FRAKTION_ANTAL CVR/P-NR Valideringsregel Er der angivet en analyse eller beregningsmetode hvis målemetoderne beregning eller estimering er valgt? Indberetningstyperne import og eksport må gerne indeholde flere EAK koder, men de andre typer må kun have 1 EAK kode. Denne regel verificerer dette. Verificerer at EAK-koderne en valide. Verificerer at der er mindst en fraktion i en indberetning Verificerer at indsendte P-nummer er validt, når det er anvendt til at angive modtager og afsender. Hvis der også er indtastet et CVR nummer, så verificeres at dette er den juridiske enhed for P-nummeret. Side 16 af 25

17 Regelnavn Valideringsregel MATRIKEL_ADRESSE Verificerer at en angivet adresse enten består af et vejnavn + husnummer eller af et matrikelnummer for producenttyperne Offentlig eller privat virksomhed uden P-nummer og Privatadresse eller matrikelnummer. BASEL_OECD VÆRDILISTE Verificerer at Basel og OECD koder er angivet ved import og eksport indberetningstyper. Verificerer at alle anvendte værdilistekoder, som listet i appendiks A, er valide værdier. Dette omfatter: Producent type. Kommune kode. Målemetode. Indberetningstype. Affaldsaktivitet. Nyttiggørelsesmetode. Bortskaffelsesmetode. Landekode. Basel kode. OECD kode. Side 17 af 25

18 5 Fejlbeskeder Opstår der en fejl i et af de skridt der gennemløbes, når serviceaftager forsøger at indsende en indberetning, eller findes der fejl i selve indberetningen, vil servicen returnere en SOAP besked, hvor Body elementet indeholder et Fault element. Nedenstående tabel lister de mulige fejlbeskeder, der kan optræde i form af disse Fault elementer. <FaultCode> <FaultString> Beskrivelse 405 Security exception: Caller not authenticated 405 Security exception: Unknown user or the user is not authorized for system-to-system reporting Kaldet til web servicen er ikke blevet korrekt autentificeret med et gyldigt certifikat. Verificer at kravene for adgang er opfyldt. Se afsnit 3.1 om adgang. Der er ikke oprettet en korrekt system-system bruger i ADS. Verificer at det CVR nummer der er angivet i subject feltet på certifikatet der anvendes til at tilgå webservicen, er registreret som system-system bruger. Verificer at denne er aktiv hos Affaldsregistret for adgang i test og/eller produktionsmiljø. 454 Exception parsing message ADS var ikke i stand til at parse SAOP beskedens body. Verificer at Body elementet i SAOP beskeden indeholder validt XML. 501 <Pre validation fejlbesked> En eller flere af de indsendte rapporter opfylder ikke kravene i præ-valideringen. Fejlbeskeden vil beskrive de enkelte fejl, f.eks. angiver beskeden Analyse eller beregningsmetode mangler at man mangler at beskrive analyse eller beregningsmetode hvis man har angivet værdien 2 eller 3 i elementet MeasurementTypeCode. Verificer at alle værdilisteelementer er korrekte, og at rapporten er valid. 502 XML'en er ikke er gyldig - XML skema valideringen fejlede. <Skema validering fejlbeskeder> Den indsendte XML er ikke validt. Hver valideringsfejl vil være beskrevet ved en ny linje f.eks. Der er for mange reporter i et kald, Det maximale antal reporter er 200 og du prøvet at sende XXXX. Valider den indsendte XML mod det Side 18 af 25

19 503 Security exception: Du har angivet et år som det ikke er tilladt at rapporterer for relevante skema. Det er kun tilladt at indberette for det gældende indberetningsår. 504 <Security Exception fejlbesked> Angiver en sikkerhedsfejl i de indsendte rapporter. F.eks. angiver beskeden CVR enhed passer ikke sammen med produktions enheden at der er forsøgt at indesende en indberettning hvor P- nummeret, ikke tilhører CVRnummeret på den autentificeret bruger der kalder webservicen. 505 Internal server error during validation Der opstod en uventet fejl under validering af indberetningen. Kontakt Affaldsregistret Internal security error Der opstod en uventet sikkerhedsfejl under validering af indberetningen. Kontakt Affaldsregistret Internal server error Der opstod en uventet fejl. Kontakt Affaldsregistret Side 19 af 25

20 6 Eksempler 6.1 Eksport Dette er et eksempel på xml for eksport indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitExportReports metoden. Side 20 af 25

21 6.2 Import Dette er et eksempel på xml for eksport indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitExportReports metoden. Side 21 af 25

22 6.3 Modtager Dette er et eksempel på xml for modtager indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducent angivet ved CVRog P-nummer. Side 22 af 25

23 6.4 Indsamler Dette er et eksempel på xml for indsamler indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducenten angivet ved kommunekode. Bemærk også at modtageanlægget er angivet ved CVR- og P-nummer. Side 23 af 25

24 6.5 Indsamler og modtager Dette er et eksempel på xml for indsamler- og modtager indberetning, der kan benyttes i kald til SubmitCollectorAndReceiverReports metoden. I dette tilfælde er affaldsproducent angivet ved kommunekode. Side 24 af 25

25 7 Ændrings log Dato Version Beskrivelse Forfatter Første version TMLN Tilføjet URL er WSDL filer for service. LNJa Tilføjet eksempler for indsamler og eksport indberetninger. LNJa Tilføjet afsnit om adgang. LNJa Tilføjet afsnit om fejlbeskeder. LNJa Udvidet afsnit om behandling af indberetninger og tilføjet afsnit om valideringsregler Vejledningen er revideret, og mindre ændringer er fortaget. Affaldssekretariatets adresse er opdateret Der er tilføjet kontaktinformation til Affaldssekretariatet. Afsnit 1: Tilføjet generelt information om ADS og system-system indberetning. Afsnit : Skemadiagrammer er opdateret med beskrivelser. LNJa LNJa Side 25 af 25

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.4 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system til system integration Dokument version: 2.6 ADS version: 1.14 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.5 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET Nyhedsbrev forår 2016 NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (April 2016) Kære læser Så er vi kommet ind i 2016. Vi har fået udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der indeholder en del forbedringer og rettelser.

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation)

DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) 29. feb.2016 version 1.2 Lægemiddelstyrelsens E2B Bivirkningsservice DESIGNDOKUMENT (Teknisk dokumentation) Dokument historik Version Dato Ændring 1.0 19-06-2014 Final version ifm. idriftsættelse 1.1 29-06-2015

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG.

VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN VEJLEDNING TIL CERTIFIKATBRUG FOR A- KASSERNES WEBSERVICEINTEGRATION MOD ARBEJDSMARKEDSSTYRELSENS DFDG. VERSION RC1 DATO 10. januar 2012 REFERENCE FORFATTER Tøger Nørgaard KONTRAKTNUMMER

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT

Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT Sikkerhed i Stamdatamodulet KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Oversigt... 4 3.1 Relevante OCES-detaljer... 4 4 Overholdelse af persondatalov mv.... 5 5 Importer...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import Dokument version:.8 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 7 54 81

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet

Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Introduktion. - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Introduktion - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Læsevejledning... 2 3. Aktører... 2 4. Autentifikation...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Nemlog-in Beskrivelse af Leverandørens Version: 2.c ID: 32309 2013-06-17 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 2 TEST AF SERVICES... 4 2.1 NEMLOG-IN SSO/SLO... 4 3 TILSLUTNING AF SERVICE METADATA... 8 3.1 NEMLOG-IN

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud.

Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice. https://statistik.uni-c.dk/erhvervelevtrivsel/dok/uploadserviceeud. Notat Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elev-trivselsdata på erhvervsuddannelserne 2016: Webservice uhl Version: 1.2 Fordeling: Systemleverandører Styrelsen for It og Læring Vester Voldgade 123 1552

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0

Affaldsdatasystem. Vejledning i manuel indberetning. Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.6 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT

Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT Brugerguide til Stamdatamodulets administrator-gui KOMBIT 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Historik... 3 3 Installation... 4 4 Tilgå Konsollen... 4 5 Opret en ny Serviceaftager... 4 6

Læs mere

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter

Aktører, som håndterer affald, skal indberette - Anlæg, indsamlere, importører/eksportører og nogle gange affaldsproducenter den 23. marts 2011 REFERAT 1. KORT OM DEN NYE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Indledningsvist blev der gjort opmærksom, at der var kommet en ny affaldsbekendtgørelse (BEK nr 224 af 07.03.2011). Nedenstående oversigt

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks

SOSIGW. - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6. Indeks SOSIGW - Administrationskonsol for SOSIGW 1.0.6 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Administrationskonsollen... 2 Generel brug af konsollen... 3 Fremsøgning af ID-kort... 3 Søgning

Læs mere

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur

ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur 1 ecpr erstatnings CPR Design og arkitektur Indhold ecpr erstatnings CPR... 1 Indhold... 2 Formål... 3 Overblik... 4 Snitflader... 4 Komponenter... 5 Webservice... 5 Statuskomponent... 5 Forretningslag...

Læs mere

XML Difftool brugervejledning

XML Difftool brugervejledning XML Difftool brugervejledning UNI C maj 2007 XML Difftool brugervejledning UNI C Maj 2007 Af UNI C Indhold 1 Kort om XML Difftool og Import... 1 1.1 XML Difftool... 1 1.2 Opbygning af XML import fil...

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth)

Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmes Allé 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag WebService LoginModule (BSKAuth) Navn Web Service: LoginModule Metode/operation:

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012.

Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. Vejledning til de 18 fejltyper ifm. kvalitetssikring af p-numre og antal tilbud november 2011 februar 2012. 1. P-nummer er ikke indberettet På adresseblanketten skal du indberette tilbuddets produktionsenhedsnummer

Læs mere

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning

Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Notat Masseoverførsel af oplysninger om studerende til brug i online ansøgningsskema ST1 - Brugervejledning Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender Styrelsen for International Rekruttering og

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET (December 2015) Året der gik Kære læser Nu er 2015 snart slut. Der er også i år gennemført mange it-mæssige ændringer og forbedringer i Affaldsdatasystemet. Ændringerne er/bliver

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk

Vejledning. 1 Indledning. 2 Kontakt Webservicen. Webservice til Optagelse.dk Vejledning Vedrørende: Skrevet af: Webservice til Optagelse.dk Lars Strange Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 1 Indledning Dette

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

18/ VERSION 1.1

18/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 18/06-2013 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet Hjælpeguide til administration af registreringer via NHR Bulk-funktionalitet. Juni 2015 Version 1.1 Introduktion Det forudsættes af læseren af denne vejledning

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere