Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013"

Transkript

1 Billede mangler

2 ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare opgaverne. Men først og fremmest handler pjecen om de tilbud, der kan være med til at forebygge dit behov for hjælp. Hjælpen fra kommunen består ikke bare af rengøring, pleje og mad, men også af træning, hjælpemidler og vejledning i at tilrettelægge hverdagen på en anden måde. Vi kan mere, end vi selv tror. Ved at fokusere på det du kan, og ved at bruge træning og hjælpemidler til at støtte dig i at blive stærkere, få flere kræfter og blive så selvhjulpen som muligt, får du en hverdag, hvor du i dine valg og i planlægningen ikke er afhængig af at skulle have hjælp fra det offentlige. Målet for hele vores indsats er, at du så vidt muligt kan klare dig selv i hverdagen og dermed få et bedre liv. Målet er, at vi sammen begrænser, udskyder eller helt fjerner dit behov for hjælp. Derfor lægger vi også vægt på at inddrage dine pårørende og det frivillige netværk. For uanset hvor selvhjulpen man er, så har vi alle brug for menneskelig omsorg og en hjælpende hånd fra andre mennesker. Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan du få den nødvendige hjælp fra Sundhed og Omsorg. I denne pjece har vi beskrevet nogle af de muligheder, du har for at få støtte, hvis det viser sig at være nødvendigt. I så fald vil en borgerkonsulent (visitator) vurdere dine ressourcer og behov, og sammen beslutter I, hvilke former for støtte du skal have. Målet er at du kan leve et godt liv og kun du ved, hvad det gode liv er for dig. Venlig hilsen Dorthe Laustsen rådmand, Sundhed og Omsorg ii

3 Indholdsfortegnelse Kære aarhusianer... ii Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud... 1 Aktiviteter på lokalcentrene... 1 Frivillighusene... 1 Frivilligkoordinatorer... 1 Brugerråd... 1 Beboer- og pårørenderåd... 2 Folkesundhed Aarhus... 2 Sundhedsklinikker... 2 Forebyggende hjemmebesøg... 2 Tilbud og hjælp med visitation... 3 Hvor skal jeg henvende mig?... 3 Sagsbehandlingen og afgørelsen... 4 Træning og rehabilitering... 5 Genoptræning efter udskrivning fra sygehuset... 5 Genoptræning efter sygdomsforløb i eget hjem Vedligeholdelsestræning... 6 Hverdagsrehabilitering - Grib Hverdagen... 6 Døgnrehabilitering... 7 Sygepleje... 7 Pleje... 7 Hjælp til mennesker med demens... 8 Pasning af pårørende... 8 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom... 8 Omsorgstandpleje og tandproteser... 9 Madservice... 9 Praktisk hjælp Øvrige tilbud Kørselsordninger Hjælpemidler og forbrugsgoder Boligindretning iii

4 Boliger Praktiske oplysninger Kontaktperson Hvad kan du forvente af personalet? Rygning Dit hjem personalets arbejdsplads Hvor kommer hjælpen fra Leverandøren af hjælpen: Husk at melde afbud Klagemuligheder Klager over afgørelser om hjælpen Sådan kontakter du Sundhed og Omsorg iv

5 Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud Aktiviteter på lokalcentrene Aarhus Kommunes lokalområder har en bred vifte af aktiviteter, som er åbne for alle, der har lyst. For eksempel motionshold, sang og musik, datastue, værksteder, foredrag, studiekredse, underholdning, bankospil, udflugter og fester. Du er også velkommen til at komme forbi og købe mad eller en kop kaffe i lokalcentrets café, hvor du kan møde andre pensionister fra dit lokalområde og høre nærmere om, hvad der rører sig på lige netop dit lokalcenter. Du kan finde dit lokalcenter på Aarhus Kommunes hjemmeside: På hjemmesiden ligger et kort med lokalcentrenes geografiske placering i kommunen. Du kan hermed få et overblik over, hvilket lokalcenter du hører til. Der findes desuden på hjemmesiden en gadefortegnelse, hvor du kan se dit lokalcenter ud fra din bopæl. Frivillighusene Som en del af Sundhed og Omsorgs tilbud på frivilligområdet har vi fire frivillighuse. Her kan klubber, foreninger og borgere mødes omkring en lang række aktiviteter. Du er velkommen til at besøge frivillighusene. Du kan bare kigge ind, når det passer dig. Find adresserne på Aarhus Kommunes hjemmeside: Frivilligkoordinatorer Lokalcentrene har tilknyttet frivilligkoordinatorer, som sammen med brugerråd og frivillige bidrager til at skabe gode rammer for det frivillige liv på og omkring centrene. Du kan kontakte den lokale frivilligkoordinator, hvis du har lyst til at blive frivillig til gavn for ældre i området, og hvis du vil vide mere om aktiviteterne. Du kan læse mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: Brugerråd På stort set alle lokalcentrene er der valgt et brugerråd, som varetager de lokale borgeres interesser over for Aarhus Kommune, og som laver aktiviteter for borgerne i lokalområdet. Du kan læse mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: 1

6 Beboer- og pårørenderåd Beboerne i plejeboligerne samt deres pårørende kan vælges ind i de lokale beboer- og pårørenderåd. Rådene varetager beboernes interesser i tæt samarbejde med ledelsen på lokalcentret. Du kan læse mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: og pårørenderåd Folkesundhed Aarhus Folkesundhed Aarhus er beliggende dels på Ceres Allé 13 i midtbyen dels i Brabrand på Gudrunsvej 80. Folkesundhed er åbent for alle borgere, og du kan blandt andet få information og vejledning om kost, rygning, alkohol, motion og livet med en kronisk sygdom. Folkesundhed tilbyder: en sundhedssamtale, hvor du får overblik over din sundhedstilstand og vejledning i, hvordan du kan leve et sundere, gladere og mere aktivt liv, og hvilke sundhedsfremmende tilbud du evt. kan have glæde af rygestopforløb sundhedsforløb, hvis du lider af f.eks. KOL, hjerte-karsygdomme eller diabetes type 2. Et forløb kan indeholde både undervisning, fysisk træning og madlavning rehabilitering til kræftramte hjælp til at leve en hverdag med kroniske smerter Du kan få mere at vide om Folkesundhed Aarhus ved at ringe på tlf , eller på Aarhus Kommunes hjemmeside: Sundhedsklinikker På lokalcentrene er der sundhedsklinikker, hvor du kan få sygepleje, træning og aktiviteter med afsæt i sundhedsfremme og forebyggelse. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: eller spørg på dit lokalcenter. Forebyggende hjemmebesøg Fra du er fyldt 75 år, tilbyder Sundhed og Omsorg et forebyggende hjemmebesøg om året. Besøget tilbydes til personer, som ikke modtager støtte til pleje og praktisk hjælp eller bor i en plejebolig. 2

7 Formålet med besøget er, at du kan bevare eller styrke din livskvalitet og dit helbred, så du fortsat kan klare din hverdag. Du ved bedst, hvordan det kan ske, og ud fra det kan besøgsmedarbejderen give dig råd og vejledning. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, hvis du ønsker det. Mange af brugerrådene på lokalcentrene samt ældreorganisationer m.fl. tilbyder en frivillig bisidder til samtalen med besøgspersonen. Denne service er gratis for dig. Bisidderen er uafhængig og har naturligvis tavshedspligt. Før besøget bliver du kontaktet af dit lokalcenter. Det er frivilligt, om du vil have forebyggende hjemmebesøg. Vil du vide mere om forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at kontakte dit lokalcenter. Tilbud og hjælp med visitation Den bedste omsorg, man kan give, er at hjælpe mennesker med at kunne klare sig selv. Det er grundtanken i Aarhus Kommunes tilbud til borgerne. Ved at fokusere på det du kan, og ved at bruge træning og hjælpemidler til at støtte dig i at blive stærkere og få flere kræfter, opnår du at kunne klare mest muligt selv og ikke være afhængig af andre. Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan du få den nødvendige hjælp fra Sundhed og Omsorg. Hvor skal jeg henvende mig? Hvis du allerede har kontakt til en borgerkonsulent, henvender du dig til vedkommende. Hvis du ikke har kontakt til en borgerkonsulent, skal du henvende dig til visitationslinjen eller specialiseret visitation. Modtager du i forvejen hjælp skal du kontakte borgerkonsulenten i dit lokalområde Er du i tvivl om hvilket område du tilhører, kan du finde det her Lokalområder Telefonnummer Område Nord Område Vejlby - Risskov Område Christiansbjerg Område Midtbyen Område Vest Område Hasle - Åbyhøj Område Marselisborg Område Viby - Højbjerg Område Syd

8 Hvis det drejer sig om: Personlige hjælpemidler Biler Boligindretning Høretekniske hjælpemidler Syns- og kommunikationshjælpemidler BPA (borgerstyret personlig assistance) ordning 95 eller 96 Boligansøgninger for under 65 årige Sagsbehandling for borgere bosiddende på specialinstitutioner Børnehjælpemidler Skal du kontakte Specialiseret Visitation Åbningstid alle hverdage 8-15 Telefonnummer: Hvis det drejer sig om andet, og du ikke i forvejen modtager hjælp skal du kontakte Visitationslinjen: Åbningstid alle hverdage 8-15 Telefonnummer: Sagsbehandlingen og afgørelsen Når du taler med en borgerkonsulent, laver I sammen en vurdering af dine ressourcer og behov, og sammen beslutter I, hvilken form for støtte du skal have. Vurderingen tager afsæt i dine behov, i lovgivningen og i det serviceniveau, Aarhus Byråd har vedtaget. Hjælpen tildeles altid ud fra den enkeltes samlede situation og behov. Målet er, at du bliver i stand til selv at klare så mange ting som muligt. Ved tildelingen af hjælpen bliver der lagt vægt på: hvad du selv kan gøre hvad du selv kan gøre efter træning, oplæring eller vejledning om der er en ægtefælle eller andre i dit hjem, der kan hjælpe med nogle af de praktiske opgaver hvad du selv kan gøre med støtte fra personalet hvad du er ude af stand til selv at gøre, og derfor har behov for hjælp til 4

9 Du er meget velkommen til at invitere en bisidder f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, ligesom din læge kan være med, hvis du ønsker det. Mange af brugerrådene på lokalcentrene samt ældreorganisationer m.fl. tilbyder en frivillig bisidder til samtalen med borgerkonsulenten. Denne service er gratis for dig. Bisidderen er uafhængig og er naturligvis underlagt tavshedspligten. Du vil som oftest få afgørelsen om den tildelte hjælp skriftligt. Aarhus Kommune har besluttet nogle sagsbehandlingsfrister for de forskellige områder. Læs om tidsfrister i sagsbehandlingen på Aarhus Kommunes hjemmeside: i sagsbehandlingen Træning og rehabilitering Hvis du oplever, at der er opgaver, du ikke længere kan klare i hverdagen, vil Aarhus Kommune støtte dig til igen selv at kunne klare din hverdag. Aarhus Kommune tilbyder forskellige former for træning. Der lægges vægt på, at du selv er med til at planlægge indsatsen, og at du har et medansvar for at gennemføre den planlagte indsats. Læs mere om træning og rehabilitering på Aarhus Kommunes hjemmeside: og rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra sygehuset Ved udskrivning fra sygehuset vurderer sygehuslægen, om du har behov for en genoptræningsplan. Sygehuset sender genoptræningsplanen til kommunen efter aftale med dig. Genoptræningsteamet afgør ud fra oplysningerne i genoptræningsplanen, hvor dine genoptræningsbehov bedst kan imødekommes. Forløbene foregår individuelt, i gruppe eller som en kombination af begge. Alle forløb foregår i et samarbejde mellem dig evt. dine pårørende. Få dage efter at kommunen har fået din genoptræningsplan, vil du modtage et brev med besked om, hvor genoptræningen kan foregå. Forløbet afsluttes, når de aftalte mål er nået, og/eller du selv kan varetage den videre træning. Alle personer uanset alder kan få en genoptræningsplan Betaling. Genoptræning er gratis. 5

10 Genoptræning efter sygdomsforløb i eget hjem. Hvis du efter et sygdomsforløb, hvor du ikke har været indlagt, oplever, at der er noget i hverdagen, du ikke længere selv kan klare, kan du søge genoptræning. Det er borgerkonsulenten, der vurderer, om du kan få denne type genoptræningsforløb. Sammen med ergo- eller fysioterapeuten aftaler du, hvad der skal til, for at du kan få genoptrænet det, du ikke længere selv kan varetage i hverdagen. Normalt vil genoptræningen foregå tre til fem gange om ugen i op til otte uger ad gangen. Når træningen afsluttes, laver du sammen med terapeuten en vurdering af, om der er behov og mulighed for yderligere træning. Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Genoptræning er gratis. Vedligeholdelsestræning Hvis du oplever, at der er ting i hverdagen, som du får sværere ved at klare selv, kan træning være en god løsning. Træningen er med til, at du fortsat selv kan klare opgaverne. Du kan normalt deltage i et vedligeholdende træningsforløb én til tre gange om ugen, i otte til 26 uger af gangen. Når træningen afsluttes, laver du sammen med terapeuten en vurdering af, om der er behov og mulighed for yderligere træning. Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Vedligeholdelsestræning er gratis. Hverdagsrehabilitering - Grib Hverdagen Du vil typisk kunne blive visiteret til dette tilbud umiddelbart efter en operation eller sygdom, eller hvis du har svært ved at blive ved med at klare almindelige hverdagsaktiviteter. Du aftaler sammen med personalet et forløb, der har som mål, at du med tiden bliver i stand til selv at klare mest muligt i din hverdag. Forløbet vil derfor handle mest om træning og støtte. Grib Hverdagen bygger på et tæt tværfagligt samarbejde mellem sosupersonale, hjemmesygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og borgerkonsulenter. Det betyder, at du får et tilbud, der passer til dig. Du får en kontaktperson, der koordinerer samarbejdet mellem dig og de sundhedsfaglige medarbejdere, der kommer i dit hjem. Forløbet foregår hjemme hos dig og i dit nærmiljø. Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Hverdagsrehabilitering er gratis. 6

11 Døgnrehabilitering Et døgnrehabiliteringsophold er et alternativ til træning i eget hjem. Det kan tilbydes, hvis du har brug for støtte hele døgnet til pleje, omsorg og træning. Du skal kunne deltage aktivt og selv være med til at sætte mål for dit ophold. Du skal være lægeligt færdigbehandlet og sygdomsmæssigt udredt. Det er borgerkonsulenten, som sammen med dig finder ud af, om det vil være et godt tilbud til dig. Opholdet kan vare 4-5 uger afhængigt af dit behov. Inden opholdet starter, vil du få besøg af personalet, så I kan tale om, hvad dine mål for opholdet skal være. Når opholdet slutter, vil du og personalet sammen se på, om du har nået målene. Døgnrehabiliteringen ligger på Vikærgården i Risskov. Du bor under opholdet i eget værelse Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Du skal betale for forplejning og vask af tøj mv. Pleje og træning er gratis. Læs mere om døgnrehabilitering på Aarhus Kommunes hjemmeside: Sygepleje Aarhus Kommune tilbyder sygepleje, hvis du for eksempel efter sygdom og/eller hospitalsophold har behov for det. Tilbuddet vil afhænge af en konkret vurdering af dit behov. Målet er, at du, gerne med hjælp fra pårørende, bliver i stand til selv at klare dig selv. Har du brug for sygepleje, kan du enten kontakte sygeplejerskerne i sundhedsklinikken, en borgerkonsulent eller din praktiserende læge. Sygeplejen foregår i sundhedsklinikken på lokalcentret, hvor du tilbydes sygepleje, træning og aktiviteter med afsæt i sundhedsfremme og forebyggelse. I særlige tilfælde kan sygeplejen også foregå i dit eget hjem i en begrænset periode. Alle uanset alder kan modtage hjælp til sygepleje. Betaling. Sygepleje er gratis Læs mere om de forskellige former for sygepleje på Aarhus Kommunes hjemmeside: Pleje Kan du ikke selv klare den personlige pleje, tage medicin eller spise måltider, skal du tale med en borgerkonsulent. Borgerkonsulenten vil sammen med dig vurdere, om genoptræning eller vejledning om f.eks. hjælpemidler, vil kunne hjælpe dig til igen selv at kunne klare opgaverne. Hvis 7

12 det ikke er muligt, at du selv kan varetage hele eller dele af opgaverne, kan du søge om støtte. Opgaverne og besøgene tilrettelægges i samarbejde med dig. Bor du i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du vælge, om du vil have hjælpen fra dit lokalcenter eller fra en af de private leverandører, som er godkendt af kommunen. Du kan altid skifte til en anden leverandør. Du skal i så fald henvende dig til en borgerkonsulent. Du har også mulighed for selv at udpege en person, f.eks. en pårørende, til at give dig hjælpen. Bor du i en plejebolig, kan du ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp. Så er det alene lokalcentret, der leverer hjælpen. Man skal være over 18 år for at kunne søge pleje. Tildelingen til pleje bliver som minimum revurderet en gang om året. Betaling. Hvis plejen er bevilget midlertidigt, skal du betale for støtten. Betalingen afhænger af husstandsindkomsten. Hvis plejen er bevilget fast, skal du ikke betale. Læs mere om plejen på Aarhus Kommunes hjemmeside: Hjælp til mennesker med demens Aarhus Kommune har en række særlige tilbud til mennesker med demens og deres pårørende. Formålet med tilbuddene er at støtte borgerne i at leve med en demenssygdom, og at blive boende i eget hjem så længe som muligt. Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: Pasning af pårørende Når man passer en pårørende med et stort pleje og omsorgsbehov, kan man godt have brug for et pusterum i hverdagen. I dette tilfælde kan du snakke med borgerkonsulenten om en afløser i hjemmet eller om at få bevilget en aflastningsplads på et lokalcenter eller evt. en korttidsplads. Aarhus Kommune samarbejder også med frivillige organisationer, der tilbyder støtte og aflastning i hjemmet. Hør nærmere om det fra din borgerkonsulent. Betaling. Der betales ikke for afløsning og aflastning i dagtimer, men i korttidsopholdet betales en døgnpris for opholdet, forplejning og madservice. Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: og aflastning Og på Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Borgere med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom har mulighed for at blive passet af en nærtstående. 8

13 Det er borgerkonsulenten, der vurderer muligheden for det. Betaling. Aarhus Kommune kan give økonomisk støtte i form af plejevederlag, sådan at døende borgere kan blive passet i eget hjem af pårørende eller andre nærtstående. Det er borgerkonsulenten, der vurderer, om du eller din pårørende kan få plejevederlag. Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: af nærtstående Omsorgstandpleje og tandproteser Har du meget nedsat førlighed og/eller et vidtgående handicap, som betyder, at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, kan du kontakte Visitationslinjen for at få vurderet, om du kan få bevilget en omsorgstandpleje. Du kan frit vælge mellem den kommunale tandpleje og en privat praktiserende tandlæge. Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Der er egenbetaling i ordningen. Læs mere om omsorgstandpleje og tandproteser på Madservice Bor du i en plejebolig, er du omfattet af plejecentrets tilbud til alle dagens måltider. Bor du i egen bolig eller ældrebolig og oplever, at det er svært fortsat at kunne klare madlavningen, kan du kontakte borgerkonsulenten i dit lokalområde. Borgerkonsulenten vil sammen med dig vurdere, hvilke behov du har for hjælp til dagens måltider, og om du via træning eller hjælpemidler vil kunne komme til igen selv at klare madlavningen. Hvis du ikke via træning og hjælpemidler igen vil kunne klare madlavningen, kan du visiteres til madservice, hvilket betyder, at du får middagsmad leveret i dit eget hjem, samt hjælp til at smøre, anrette og servering af døgnets øvrige måltider. Du kan vælge mellem forskellige godkendte leverandører. Du er også velkommen til at spise i lokalcentrenes caféer. Her kræves der ingen bevilling eller tilmelding. Man skal være over 18 år for at kunne søge hjælp til måltiderne. Betaling. Du skal betale for maden. Prisen afhænger af om, du bor i plejebolig, spiser på et lokalcenter, eller får mad leveret hjemme. Læs mere om madtilbuddet på Aarhus Kommunes hjemmeside: 9

14 Praktisk hjælp Kan du ikke selv klare rengøring, tøjvask og indkøb, kan du henvende dig til borgerkonsulenten i dit lokalområde. Borgerkonsulenten vil sammen med dig vurdere, om genoptræning eller vejledning omkring arbejdsmetoder og hjælpemidler vil kunne hjælpe dig til igen selv at kunne klare opgaverne. Hvis det ikke er muligt, at du selv kan klare de praktiske gøremål, kan du søge om støtte til det. Du kan få støtte til rengøring, tøjvask og indkøb i kortere eller længere perioder. Som hovedregel er det hver 3. uge. Man skal være over 18 år for at kunne søge. Tildelingen af praktisk hjælp bliver som minimum revurderet en gang om året. Betaling. Hvis den praktiske hjælp er bevilget midlertidigt, skal du betale for hjælpen. Betalingen afhænger af husstandsindkomsten. Hvis den praktiske hjælp er bevilget fast, skal du ikke betale. Du skal selv sørge for at have klude, rengøringsmidler o.l. som skal bruges til rengøring. Læs mere om praktisk hjælp på Aarhus Kommunes hjemmeside: Øvrige tilbud Kørselsordninger Hvis du ikke kan transportere dig selv, og heller ikke kan benytte den kollektive trafik, er der mulighed for at søge kørselsordninger via kommunen. Udgangspunktet er, at kommunen gerne vil støtte dig i igen selv at kunne klare transporten. Det betyder, at det sammen med dig undersøges, om du ved at få træning vil kunne blive i stand til at transportere dig eller benytte offentlig transport. Der findes forskellige kørselsordninger alt efter hvad du skal køre til: Kørsel til træning, aflastning og aktiviteter Handicapkørsel Kørsel til læge/speciallæge i egen praksis Kørsel til diagnostiske undersøgelser Kørsel til genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kørsel ved ansøgning og ydelse af hjælpemidler Man skal være over 18 år for at kunne søge. Betaling. Muligheden for økonomisk støtte er ved nogle ordninger afhængig af, om du er pensionist eller ej. Læs mere om kørselsordningerne på Aarhus Kommunes hjemmeside: 10

15 Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvis du har et varigt handicap, som betyder, at der er ting, du ikke kan gøre i hverdagen, kan du søge hjælpemidler og forbrugsgoder. Målet med hjælpemidlet eller forbrugsgoden skal være, at du bliver i stand til at klare mest muligt i hverdagen. Det er borgerkonsulenten der vurderer, om du kan få eller låne et hjælpemiddel eller forbrugsgode. Ved et forbrugsgode skal du som hovedregel selv betale halvdelen af udgiften, ligesom du selv skal indkøbe det, efter det er tildelt. Et hjælpemiddel kan lånes af kommunen. Får du tildelt et hjælpemiddel, vil Aarhus Kommune sørge for, at du får orientering om reglerne for valg af hjælpemidler. Du kan ikke få hjælp til hjælpemidler, hvis du har anskaffet dem, før du har ansøgt og fået bevilling. Alle personer uanset alder kan søge hjælpemidler og forbrugsgoder. Betaling. Det er gratis at låne et hjælpemiddel, men der kan være udgifter til drift. Læs mere om typer af hjælpemidler og forbrugsgoder på Aarhus Kommunes hjemmeside: Boligindretning Har du et varigt handicap, og/eller din funktionsevne er varigt nedsat, kan du i nogle tilfælde få hjælp til nyindretning af din bolig, når ændringen er nødvendig for at gøre boligen egnet for dig at bo i. Får du tildelt en boligindretning, vil Aarhus Kommune sørge for, at du får orientering om reglerne for valg af materialer og håndværker. Du kan ikke få hjælp til en boligindretning, hvis du har iværksat den inden, du har ansøgt og fået bevilling. Du skal henvende dig til en borgerkonsulent for at få en konkret vurdering. Gælder både for børn og voksne. Betaling. En eventuel merudgift til den bevilgede ændring skal du selv betale. Læs mere om boligindretning på Boliger Aarhus Kommune har et antal ældre- og plejeboliger. Boligerne er beregnet til borgere, som ikke kan få den nødvendige hjælp i deres nuværende bolig. Der skal være tale om et behov for hjælp som er varigt. 11

16 Hvis du ønsker at søge en ældre- eller plejebolig, skal du henvende dig til en borgerkonsulent. Aarhus Kommune vil så vidt muligt forsøge at hjælpe dig i din nuværende bolig. Det betyder, at borgerkonsulenten sammen med dig vurderer om træning, hjælpemidler, ændringer i din bolig, pleje eller andre indsatser, vil kunne hjælpe dig til at blive i din nuværende bolig. Betaling. Du skal betale husleje i ældre- og plejeboliger, men kan som i andre boliger søge boligstøtte. Du kan finde oplysninger om boliger, herunder et boligkatalog og regler om boligstøtte på Aarhus Kommunes hjemmeside: Praktiske oplysninger Kontaktperson Når du modtager pleje og praktisk hjælp, får du en kontaktperson, som kan hjælpe med eventuelle spørgsmål og uklarheder om hjælpen. Hvem din kontaktperson er, vil du få oplyst samtidig med afgørelsen. Hvad kan du forvente af personalet? Du planlægger sammen med personalet den hjælp, du skal have. Personalet skal støtte og motivere dig til at deltage så aktivt som muligt i de daglige gøremål. Hjælpen skal tilrettelægges, så den medvirker til, at du fortsat kan selv kan klare dine gøremål i hverdagen. Medarbejderne skal være bekendt med Aarhus Kommunes serviceniveau og skal sammen med dig sørge for, at du får den hjælp, du er bevilget. Alle medarbejdere, der kommer i dit hjem uanset om de kommer fra kommunen eller fra en privat leverandør skal bære et synligt ID-kort med billedlegitimation. De skal præsentere sig og vise legitimationen, når de besøger dig. Rygning Du og dine gæster må ikke ryge, mens personalet er i dit hjem. Hvis du er ryger, bedes du sørge for, at der er luftet ud inden personalet kommer. Personalet må ikke ryge i dit hjem eller udendørs ved dit hjem. I plejeboliger er rygning ikke tilladt på fællesarealer. 12

17 Dit hjem personalets arbejdsplads Personalet skal kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i dit hjem. Derfor vil leverandøren lave en arbejdspladsvurdering (APV). Det betyder, at der bliver set på om hjælpemidler, elapparater og andet, som personalet skal bruge, er i orden. Det kan være nødvendigt at ommøblere, fjerne gulvtæpper og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem. Du skal selv sørge for at have klude, gulvskrubbe, rengøringsmidler o.l. som skal bruges til rengøring. Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige og arbejdsredskaberne skal være i forsvarlig stand. Personalet og deres familie må ikke modtage arv, gaver eller lignende fra dig. De må heller ikke låne penge af dig eller sælge varer til dig. Hvor kommer hjælpen fra Bor du i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du vælge, om du vil have hjælpen fra dit lokalcenter eller fra én af de private leverandører som kommunen har godkendt. Det du får tildelt støtte til, er det samme uanset, hvem du ønsker at modtage støtten fra. Du kan altid vælge en anden leverandør til at varetage opgaven. Det sker ved, at du kontakter borgerkonsulenten. Hvis du selv kender en, som du gerne vil have til at støtte med opgaven, f.eks. en pårørende, skal du kontakte borgerkonsulenten. Bor du i plejebolig, er det lokalcenteret der leverer hjælpen. Leverandøren af hjælpen: Skal sørge for at du får den hjælp, du er blevet bevilget Må ikke aflyse hjælp til pleje eller praktisk hjælp Skal orientere dig telefonisk eller skriftligt ved omlægning af aftaler Skal tilbyde erstatningshjælp den samme dag når det gælder hjælp til pleje, tøjvask og indkøb. Må ikke aflyse indgåede aftaler med dig om madservice Når du benytter et nødkald, og personalet opnår kontakt til dig, aftaler de med dig, hvornår de skal komme. Opnår personalet ikke kontakt med dig, når du har benyttet et nødkald, kommer de til dig så hurtigt som muligt. Husk at melde afbud Du kan kun få den aftalte hjælp, når du selv er til stede i hjemmet. 13

18 Evt. afbud skal meldes seneste klokken dagen før det aftalte besøg. Hvis du ikke har meldt afbud, kontakter personalet dine pårørende. Er der mistanke om, at der er noget galt, kontakter personalet politiet. Klagemuligheder Skulle der opstå problemer med hjælpen, skal du først henvende dig til den leverandør, du har valgt - altså den person, der udfører hjælpen eller leverer maden til dig. Er der generelt problemer med hjælpen, skal du henvende dig til din borgerkonsulent. Klager over afgørelser om hjælpen Du kan ifølge loven klage over afgørelser om det meste af den hjælp, der er nævnt i denne pjece. Ønsker du at klage, skal du indsende klagen til Sundhed og Omsorg (borgerkonsulenten) inden fire uger fra du har modtaget den skriftlige afgørelse. Borgerkonsulenten vil herefter se på din sag igen og tage stilling til, om du kan få medhold i din klage. Hvis afgørelsen fastholdes, sender borgerkonsulenten klagen videre til Det Sociale Nævn eller Patientklagenævnet (alt efter hvad klagen drejer sig om). Du vil få skriftlig besked inden fire uger efter, at du har sendt klagen. Du er velkommen til at kontakte borgerkonsulenten i dit lokalområde, hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller er i tvivl om, hvordan du skal klage. NB! Du kan ifølge loven ikke klage over afgørelser om: Handicapkørsel, kørsel til træning, aflastning og aktiviteter. Sådan kontakter du Sundhed og Omsorg Modtager du i forvejen hjælp skal du kontakte borgerkonsulenten i dit lokalområde Er du i tvivl om hvilket område du tilhører kan du finde det her Lokalområder Telefonnummer Område Nord Område Vejlby - Risskov Område Christiansbjerg Område Midtbyen Område Vest Område Hasle - Åbyhøj Område Marselisborg Område Viby - Højbjerg Område Syd

19 Hvis det drejer sig om: Personlige hjælpemidler Biler Boligindretning Høretekniske hjælpemidler Syns- og kommunikationshjælpemidler BPA (borgerstyret personlig assistance) ordning 95 eller 96 Boligansøgninger for under 65 årige Sagsbehandling for borgere bosiddende på specialinstitutioner Børnehjælpemidler Skal du kontakte Specialiseret Visitation Åbningstid alle hverdage 8-15 Telefonnummer: Hvis det drejer sig om andet og du ikke i forvejen modtager hjælp skal du kontakte Visitationslinjen: Åbningstid alle hverdage 8-15 Telefonnummer:

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013

Kære aarhusianer ET BEDRE LIV 2013 ET BEDRE LIV 2013 Kære aarhusianer Et bedre liv handler om de former for støtte og tilbud, du kan få fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvis du eller din familie ikke selv kan klare opgaverne. Men

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2012 i ET BEDRE LIV 2012 Kære medborger I Aarhus Kommune gør vi en stor indsats for at holde borgerne raske og selvhjulpne. Det, mener vi, er en meget vigtig

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Aktiviteter. og træning. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Aktiviteter og træning Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Aktiviteter og træning Om denne pjece Randers Kommune

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Serviceinformation. Midlertidig bolig

Serviceinformation. Midlertidig bolig Serviceinformation Midlertidig bolig Hvad er Midlertidig bolig? Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje, jf. Lov om Social Service

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen

Sundhed. Kirstine Markvorsen. Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe. Fællesstab og visitation Jens Lassen Sundhed Kirstine Markvorsen Fællesstab og visitation Jens Lassen Medborgerskab og Folkesundhed Annemarie S. Zacho-Broe Demenscentrum Aarhus Lissie la Cour Nord Susanne Sejr Christensen Hasle-Åbyhøj Jesper

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens 79 a Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå

Kvalitetsstandard Sygepleje. Skanderborg Kommune. Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Kvalitetsstandard Sygepleje Skanderborg Kommune Godkendt i Skanderborg Kommunes Byråd dd.mm.åååå Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - sygepleje... 4 2 Forord Denne kvalitetsstandard skal give borgerne

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Afløsning i eget hjem

Afløsning i eget hjem Afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard 2017 Der kan bevilges afløsning i eget hjem, hvis du i hverdagen passer en nær pårørende, der ikke kan være alene. Hvad er afløsning? Afløsning er en planlagt tidsperiode,

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Sårbehandling Kvalitetsstandarden sårbehandling giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om behandling af sår. Hjælpen til sårbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2011 2. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2011 2. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2011 2. udgave Indhold Forord s. 3 Indledning s. 4 Revurdering - klagegang s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov) s. 8 Praktisk hjælp (Servicelov)

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere