Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken"

Transkript

1 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården, Kirkebakken Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyr for indeværende år 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter a. På valg er: Bjarne Christensen, John Kjeldsen, Bent Østergaard, Per Holm 7. Valg af revisor a. På valg er: Statsautoriseret revisor Hans Bang-Olsen (Dansk Erhvervsrevision) 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen

2

3

4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Bredballe Antennelaug Resultatopgørelsen. Indtægter. Indbetalinger reguleret med overskydende og skyldige beløb indtægtsføres. CopyDan/Koda-indtægter indeholder a conto indbetalt af medlemmerne vedr med tillæg af for meget betalt i 2004 og med fradrag af for meget betalt i 2005, der tilbagebetales via kontingentopkrævningen i Programafgift-indtægter udgøres af a conto indbetalt af medlemmerne vedr med tillæg af forudbetaling første halvår 2005 og regulering fra 2004, med fradrag af forudbetaling første halvår Udgifter Nyanlæg udgiftsføres sammen med vedligeholdelse af anlæg. CopyDan/Koda afgifter indeholder betalte udgifter vedr Programafgifter indeholder udgifter vedr

5 Bredballe Antennelaug Resultatopgørelse for perioden 01/01 31/ Resultat Budget Afvigelse Indtægter Kontingenter.... kr , , ,00 CopyDan, Koda kr , ,36 Programafgifter... kr , ,50 Tilslutningsafgifter... kr , ,00 Rykkergebyrer... kr , ,00 Masteleje. kr , ,00 7,00 Stofanet... kr , ,00 233,60 Anden indtægt kr , , ,00 kr , , ,60 Udgifter Nyanlæg/Vedligeholdelse kr , , ,88 Servicekontrakt... kr , ,00 26,40 El... kr , , ,89 CopyDan, Koda... kr , ,36 Programafgifter... kr , ,50 Annoncer... kr , , ,00 Trykning/Kopiering... kr , , ,00 Uddeling af INFO... kr , , ,53 Porto/Giroopkrævning... kr , , ,39 Kontorhold/Bogføring... kr , ,00 576,20 Revision... kr , ,00 82,83 Generalforsamling/Møder... kr , , ,86 Kontorartikler/EDB... kr , , ,70 Telefontilskud... kr , ,00 Bestyrelsesforsikring. kr , ,00 Kørsel... kr , , ,00 Tab på medlemmer kr. Diverse udgifter... kr , , ,05 kr , , ,67 Renter Renteindtægter.. kr , , ,55 Årets resultat.. kr , , ,82

6 Bredballe Antennelaug Balance pr Aktiver Tilgodehavende moms.. kr ,81 Check-konto kr ,64 Giro-konto kr ,79 Omsætningsaktiver. kr ,24 Aktiver i alt. kr ,24 Passiver Regulering CopyDan/Koda år 2005 kr ,42 Programafgifter år forudbetalt.. kr ,94 Feriepenge. kr ,87 Anlægsudgifter kr ,00 Kortfristet gæld. kr ,23 Egenkapital primo kr ,19 Årets resultat kr ,18 Egenkapital ultimo. kr ,01 Passiver i alt.. kr ,24

7 Bredballe Antennelaug Budgetforslag for året 2006 Indtægter Total pr. medlem Kontingenter. kr ,00 340,00 Tilslutningsafgifter. kr ,00 1,48 Masteleje kr ,00 37,88 Stofanet kr ,00 45,20 Diverse indtægter. kr ,00 2,77 Indtægter i alt. kr ,00 427,32 Udgifter Nyanlæg/Vedligeholdelse. kr ,00 288,28 Servicekontrakt kr ,00 85,51 El kr ,00 21,22 Annoncer.. kr ,00 1,15 Trykning/Kopiering.. kr ,00 11,53 Uddeling af Info kr ,00 10,15 Porto/Giroopkrævning. kr ,00 25,37 Kontorhold/Bogføring.. kr ,00 13,84 Revision kr ,00 7,38 Generalforsamling/Møder kr ,00 11,53 Kontorartikler/EDB. kr ,00 4,61 Telefontilskud kr ,00 4,43 Bestyrelsesforsikring. kr ,00 0,81 Kørsel kr ,00 2,31 Diverse udgifter.. kr ,00 2,31 Udgifter i alt.. kr ,00 490,42 Renter Renter. kr ,00 9,23 Årets resultat. kr ,00-53,87 Ny egenkapital kr ,01 74,44 Ovenstående budget er baseret på et uændret kontingent på kr. 425,- incl. Moms I henhold til laugets vedtægter 7 opkræves desuden følgende lovmæssige afgifter: Programafgift for indstemte betalingsprogrammer CopyDan og Koda Følgende gebyrer / afgifter vil blive opkrævet som følger: Rykkergebyr pr. rykker kr. 125,00 Tilslutningsafgift/Gentilslutning kr ,00 Ændring af pakkeløsning kr. 500,00

8 Bredballe Antennelaug Kontingent / Afgifter 2006 Moms Total Filterløsning (Pakke 1) Kontingent 340,00 85,00 425,00 Afgifter u/moms CopyDan/Koda -incl. Radio 184,37 Regulering fra ,48 174,89 Total med filterløsning 599,89 Alle programmer Pakke 1 599,89 Afgifter u/moms CopyDan/Koda 48,49 48,49 Afgifter m/moms Programafgifter 1.061,04 265, ,30 Total med alle programmer 1.974,68 Den årlige kontingentopkrævning pr vil være som følger: Med filterløsning kr. 600,00 Alle programmer kr ,00 Følgende gebyrer / afgifter vil blive opkrævet som følger: Rykkergebyr pr. rykker kr. 125,00 Tilslutning / Gentilslutning kr ,00 Montage/Fjernelse af filter kr. 500,00 Prisen for filterløsning (Pakke 1) er uændret i forhold til år 2005 Prisen for alle programmer har fået en mindre stigning bl.a. p.gr.a. sidste programafstemning samt stigninger i enkelte programafgifter.

9 Har du igen i dag modtaget et godt tilbud? I dette informationssamfund bliver vi dagligt, eller måske endda flere gange om dagen bombarderet med det ene gode tilbud efter det andet. Vi har i den senere tid både via post og i fjernsyn set den ene udbyder efter den anden, som kan levere os verdens billigste tilbud på radio- og fjernsynskanaler, helt gratis telefoni samt verdens hurtigste internetforbindelser. For almindelige forbrugere af radio / TV og måske internet, er det yderst vanskeligt at gennemskue disse fantastiske tilbud. Måske er det samtidig en god ide at gøre op med sig selv, om der er et reelt behov for verdens hurtigste og billigste forbindelser. Bredballe Antennelaug s kabelnet forsyner i dag næsten 2200 medlemmer med radio- og TV signaler, og samtidig har alle disse medlemmer mulighed for tilslutning til internettet. Bestyrelsen for antennelauget har den opgave, at vi hele tiden, med hjælp fra foreningens øvrige medlemmer, skal prøve at tilbyde de signaler og forbindelser, som medlemmerne ønsker. Dette skal selvfølgelig gøres til den bedst mulige pris. Bedste pris behøver ikke at være billigst, da der tit er en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Alle Bredballe Antennelaug s medlemmer har mulighed for at modtage 18 radioprogrammer og et antal fjernsynskanaler. Med hensyn til antallet af fjernsynskanaler er der mulighed for individuelt at vælge, om man ønsker at modtage 18 eller 34 TV-kanaler, afhængigt af om man har ønsket at modtage pakke 1 eller pakke 2. For modtagelse af pakke 1 (18 radioprogrammer + 18 Tv-programmer) betales der årligt kr. 600,00 og for den store pakke (yderligere 16 Tv-programmer) er prisen kr ,00. Indeholdt i disse beløb er drift og vedligeholdelse af kabelnettet og foreningen, samt udbygninger og forbedringer. Dette er kr. 425,00 pr. år. Resten af indbetalingen til foreningen går til programafgifter til leverandører og myndighedsbestemte afgifter på kanalerne. Det er væsentligt at notere sig, at vi har programafstemning hvert andet år, hvor hvert enkelt medlem har indflydelse på programsammensætningen. Bestyrelsen betragter ikke kun programafstemningen som vejledende, men effektuerer ønskerne ud fra den prioritering, som afstemningen har tilkendegivet. Med en stemmeprocent på den gode side af 50 % ved sidste afstemning finder bestyrelsen programstyringen meget demokratisk. Denne form for afstemning er ikke en selvfølge i ret så mange foreninger. Når vi sammenligner vore priser, udbud og kvalitet med verdens bedste og billigste leverandører, er vi stadig af den opfattelse, at Bredballe Antennelaug leverer et godt produkt til en attraktiv pris. Men såfremt du har forslag, informationer eller ønsker, hører vi gerne fra dig. Bestyrelsen er valgt til at udføre medlemmernes ønsker.

10 IP-Telefoni i Bredballe Antennelaug --- alle taler om det --- og håber andre gør noget ved det --- så alle kan ringe gratis til hinanden Emnet IP-Telefoni har været et meget kraftigt diskuteret emne på de seneste generalforsamlinger, hvor debatten ikke altid har været så seriøs, som man kunne ønske. Debatten har altid drejet sig om, hvor dygtige og seriøse de enkelte udbydere var, samt hvor billigt det ville blive, såfremt man valgte netop deres løsning. Som nævnt i medlemsinformation nr tilbød Bredballe Antennelaug de virksomheder, vi fik kontakt med, der udbød IP-Telefoni på antenneanlæg, at igangsætte og drive IP-Telefoni på vort kabelnet, men selvfølgelig var det for egen regning og risiko, idet telefoni ikke på nogen måde indgik i laugets formålsparagraf og dermed heller ikke skulle kunne forpligtige de medlemmer, som ikke havde interessen for denne nye teknologi. Samtlige virksomheder mistede omgående interessen, når man selv skulle have ansvaret for både økonomi og drift, idet samtlige forventede, at lauget kraftigt ville støtte et sådant initiativ (især økonomisk). Vi har gennem de sidste par år set adskillige antenneforeninger introducere IP- Telefoni, hvilket har givet store problemer for den enkelte forening, som primært skulle levere Radio- og TV-signaler, men som nu også fik på puklen, at man ikke altid kunne bruge sin telefon, som tidligere. Mange brugere af StofaNet har på deres computer benyttet programmer som Skype og Windows Messenger til telefoni, men har dog til tider beklaget sig over, at man så brugte tid og dermed penge på nettet, dvs. at man hurtigt fik brugt op til den maksimale grænse, og så blev det nok lidt dyrere end tidligere. Den optimale løsning for bestyrelsen i Bredballe Antennelaug har altid været at finde en virksomhed, der kunne drive en IP-Telefoni løsning, hvor den enkelte forbruger var tilsluttet vort benyttede internet, men hvor samtaler ikke brugte tid på nettet, ligesom man skulle kunne benytte sin normale telefon uden at skulle have en PC tændt i døgndrift. Bestyrelsen mener at have fundet denne løsning, som samtidig lever op til vor formålsparagraf, men selvfølgelig er det igen op til det enkelte medlem yderligere at vurdere og beregne om dette er den optimale løsning for netop denne husstands tilslutning. En direkte beskrivelse af løsningen følger på næste side

11 StofaNet og IP-Telefoni (Cirque) Cirque og Telia Stofa har indgået et samarbejde, der giver kunder tilsluttet StofaNet via kabel-tv helt nye muligheder indenfor telefoni. Cirque er et dansk selskab, der har leveret telefoni siden Cirque er et produkt, der består af et fastnet abonnement, hvori der er inkluderet 4 mobilabonnementer. Er du tilsluttet StofaNet, kan du tilvælge Cirque Telefoni, som udover dit abonnement til StofaNet giver dig et Cirque Telefoni abonnement til kr. 69,- om måneden. Med Cirque Telefoni ringer du altid gratis over kabel-tv nettet til Cirques øvrige StofaNet kunder. Ved tilmelding får du tilsendt en lille boks, som skal tilsluttes kabelmodemmet. Din almindelige telefon og vis-nummer enhed tilsluttes herefter til boksen. Når du benytter Cirque Telefoni via kabel-tv nettet belaster du ikke dit StofaNet abonnement, dvs. telefoni giver ikke forbrug på StofaNet. Priser: Oprettelse kr. 100,- Portering af nummer kr. 125,- Abonnement pr. måned kr. 69,- Minuttakster for fastnet: Man-lør (8:00-19:30) Øvrig tid øre øre Opkald til Cirques StofaNet kunder 0 0 Opkald til andre fastnet Opkald til Familie mobil Opkald til øvrige mobil Minuttakster for mobil: Øre Opkald til Familie fastnet 44 Opkald til andre fastnet 88 Opkald til Familie mobil 44 Opkald til øvrige mobil 88 SMS pr. stk. 20 MMS pr. stk. 240 Såfremt du vil vide mere, skal du kontakte Cirque på tlf: eller se på deres hjemmeside:

12 Analog / Digital TV i Danmark Ved udgangen af marts måned i år ændrer den danske udsendelse af TVkanaler sig væsentligt. Siden en gang i 60 erne er TV blevet sendt på samme måde, men pr. 1. april bliver TV-signalerne fra DR1, DR2 og TV2 sendt digitalt på Danmarks første jordbaserede MUX. Det behøver ikke at betyde noget for medlemmerne af antenneforeningerne, men for antenneforeningerne betyder det nye forpligtigelser, når signalerne skal videredistribueres. Must carry kanaler, som modtages digitalt skal i en overgangsperiode frem til 2009 leveres både analogt og digitalt i kabel-tv anlæggene, så forbrugerne kan modtage dem i samme kvalitet via kabel-tv anlægget som via luften. Umiddelbart lyder det som en dyr løsning for den enkelte antenneforening i forbindelse med investering af udstyr til pakning af digitale signaler, men vor serviceleverandør Telia Stofa har udviklet en platform til parallel udsendelse af de analoge og digitale signaler, som kan hjælpe den enkelte antenneforening med at opfylde lovkravet. Når de nye forpligtigelser træder i kraft den 1. april 2006, tilbyder Telia Stofa de digitale TV-signaler i MUX1 gratis og kodefri via StofaXtra. Det betyder, at de antenneforeninger, der har indgået aftale om StofaXtra digital-tv, uden omkostninger kan tilbyde medlemmerne de lovpligtige TV-signaler. For at medlemmerne kan få glæde af de digitale signaler, er det nødvendigt, at de anskaffer sig en digital dekoder til kabel-tv. Vi anbefaler, at medlemmerne anskaffer sig en dekoder, som er godkendt af Telia Stofa, hvilket er en forudsætning for, at de kan yde teknisk support. Forbrugeren kan i princippet bruge en hvilken som helst QAM-dekoder til at modtage MUX1 på kabel-tv anlæg med StofaXtra, idet MUX1 bliver sendt kodefri. Det vil dog give brugeren en række udfordringer i form af kanalopdateringer og begrænsninger omkring kodede programmer. Medlemmerne skal selvfølgelig stadig betale for deres almindelige programpakke, idet de ikke kan vælge at opsige deres analoge grundpakke og udelukkende modtage de digitale signaler gratis, ligesom foreningen stadig også fortsat skal betale de lovpligtige afgifter. Såfremt man investerer i StofaXtra til must carry programmerne vil der være mulighed for tilkøb af andre digitale programpakker. mere herom på følgende sider

13 StofaXtra --- Få flere spændende tv-kanaler og digitale signaler med StofaXtra Efterhånden som de nye fladskærme vinder indpas i det lille hjem, stiger kravet om billedkvaliteten samtidig, idet vort normale analoge tv-signal - som vi kender i dag og modtager over kabelnettet - ikke lever op til denne nye standard. Med introduktionen af StofaXtra i Bredballe Antennelaug vil den enkelte husstand nu få mulighed for at modtage digitale TV-pakker, der giver det bedste billede på de store fladskærme (32 42 ) samtidig med, at lyden er væsentligt forbedret i forhold til de normale analoge signaler. Hvad giver StofaXtra mig: - En række tv-pakker i høj digital kvalitet - Tv-pakker sammensat efter forskellige temaer - Knivskarpt billede - Bedre lyd (digital surround sound) - Mere naturtro farvegengivelse - Mulighed for at se film i ægte 16:9 bredskærmsformat uden samtidig at forringe billedkvaliteten Hvordan får jeg StofaXtra: Du skal have en dekoder samt et StofaXtra kort. Prisen for en digital dekoder er p.t. kr. 1495,- Oprettelse inkl. StofaXtra kort kr. 349,- Kontakt for yderligere information og bestilling Telia Stofa A/S på tlf eller på Hvilke digitale tv-pakker kan jeg få: Family Underholdning for store og små. Dette er den ultimative familepakke med kanaler for store og små. Her får du alt fra dokumentarprogrammer og nyheder til børne- og ungdomsprogrammer. Pakken indeholder 12 kanaler og koster kr. 99,- pr måned Euronews, Jetix, Nickelodeon, VH1 Classic, MTV2, Arte, Star, Discovery Sci-Trek, Discovery Civilisation, Discovery Travel & Living, Travel Channel og Club. Canal+ - Masser af nye film og direkte sport Dette er pakken for dem der vil se de nyeste film og masser af direkte sport. Pakken indeholder 7 kanaler og koster kr. 219,- pr måned Canal+, Canal+ Film 1, Canal+ Film 2, Canal+ Film 3, C More Film, C More film 2 og Canal+ Sport.

14 Mzone Alt til rigtige mænd Her får du det bedste fra bil- og motorverdenen, sejlads og teknologi. Derudover tilbyder Mzone også en 24 timers nonstop filmkanal med action, science fiction og thrillers. Pakken indeholder 8 kanaler og koster kr. 99,- pr måned Discovery Sci-Trek, Discovery Civilisation, Discovery Travel & Living, Adult, Extreme Sport, Motor s TV, Sailing Channel og Showtime. International International Dette er pakken for dig, der savner tv fra fjerne himmelstrøg med både underholdning, nyheder og sport. Pakken indeholder tv-kanaler fra lande som Tyrkiet, Iran, Bosnien og Polen. Pakken indeholder 12 kanaler og koster kr. 99,- pr måned Jaam-E-Jam, MBC, Roj Tv, RTS Sat, OBN, Star, TV Polonia, NTV, Kanal D, TGRT, Show TV samt Al Jazeera. Pink Serbisk underholdning, nyheder og musik Pink henvender sig til alle der taler bosnisk/serbisk/kroatisk. Pakken indeholder 3 kanaler og koster kr. 169,- pr måned Pink Plus, Pink Extra samt Pink Radio Hvad bringer fremtiden på StofaXtra..??? Fremtiden er altid svær at spå, men umiddelbart vil der komme flere digitale tvpakker, som vil være attraktive for mange husstande. Vi må ligeledes forvente, at der på lydsiden vil dukke en del radio-kanaler op, hvor man kan nyde den digitale lyd, hvad enten det drejer sig om klassisk musik, jazz, pop eller andre musikarter. Vor serviceleverandør Telia Stofa er dog ved at være klar med det, de kalder det digitale spejl og hvad er det så???? Det digitale spejl er antenneforeningens totale programpakke pakket og udsendt som ét digitalt signal og modtaget via en StofaXtra set-top boks på ét TV. Prisen for det digitale spejl vil blive kr. 75,- pr. måned. For at kunne modtage det digitale spejl skal den enkelte husstand være tilsluttet den totale programpakke. Bestyrelsen for Bredballe Antennelaug forhandler i øjeblikket med Telia Stofa om betingelserne for indførelse af det digitale spejl på vort forsyningsnet, idet kravene til placering af signalet i forsyningsområdet skal være optimale helt ud til den enkelte forbruger.

15 Tilslutning til Bredballe Antennelaug Stikledning Ejerskifte For at sikre en korrekt opkrævning af kontingent /programafgifter på den enkelte adresse er det vigtigt at meddele laugets kasserer om adresseændring. I forbindelse med ejerskifte bør følgende huskes: Kontingent / programafgifter følger altid kalenderåret. Husk at medtage kontingent via refusionsopgørelse. Husk at afmelde eventuel PBS betaling. Adresse Ny Ejers navn Dato for overtagelse --- eller send til:

16 Service Kontingentet til Bredballe Antennelaug dækker omkostningerne ved service og vedligeholdelse af anlægget til og med fordelingsstander i skel. For at sikre størst mulig forsyningssikkerhed udføres nødvendig service kun af Bredballe Antennelaug s serviceleverandør Telia Stofa A/S. Fejl, der skyldes defekte stikledninger, TV-/radioapparater, interne forstærkere samt dårlige kabelforbindelser m.v. efter fordeler i skel er antennelauget uvedkommende. Reparation af beskadigede kabler på privat areal kan udføres af vor serviceleverandør for medlemmets regning, men vil normalt være dækket af en ejendomsforsikring. Hvis du har flere fjernsyn, så undersøg om fejlen optræder på samtlige apparater, inden en kontaktperson eller vor serviceleverandør kontaktes. Kontroller desuden om antennestikkene er på plads. Undersøg eventuelt om naboerne har samme fejl. Telia Stofa A/S kan kontaktes Mandag til fredag 08:00 20:00 Lørdag 10:00 14: StofaNet Support kan kontaktes Mandag til søndag 08:00 22: Problemer med Radio/TV-signaler

17 Bredballe Antennelaug Vedtægter 1 Foreningens navn er: Bredballe Antennelaug 2 Foreningens hjemsted er: Bredballe, Vejle 3 Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af TVog Radioprogrammer samt udlejning af kabel- og mastekapacitet til overførsel af elektroniske data, herunder telefoni, i det under 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 4 Som medlemmer optages alle, som jævnfør tinglyst deklaration for forsyningsområdet er pligtig at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlæg, samt øvrige husstande indenfor det i 2 nævnte område. 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. A. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt, senest i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i et lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende 8 punkter: 1: Valg af stemmetællere og dirigent 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3: Aflæggelse af regnskab 4: Behandling af indkomne forslag 5: Fastsættelse af kontingent og gebyr for indeværende år 6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 7: Valg af revisor 8: Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 21 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag skal sammen med indkaldelsen, det reviderede regnskab, samt budget uddeles til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. B. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, men skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 100 medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

18 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog jævnfør 14 og 16. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for eet medlem og har således een stemme. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 7 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, tilsynsførende samt 3 øvrige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Foreningen skal hvert år vælge og godkende en registreret / statsautorisret revisor. Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Dog overtager en indtrådt suppleant den resterende funktionsperiode fra det afgåede medlem. Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden leder forhandlingerne. Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i generalforsamlingsprotokollen. Bestyrelsen er pligtig, snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted, indtil hindringen ophører, eller ny formand vælges, og bestyrelsessuppleant indtræder. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter og påse, at kontingenterne rettidigt indgår. Desuden udfærdiger han til den årlige generalforsamling et af en registreret/statsautoriseret revisor revideret regnskab. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen. Honoraret fastsættes og godkendes af generalforsamlingen. Bortset fra lovmæssige afgifter kan bestyrelsen på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Såfremt afgiften for et betalingsprogram stiger med mere end nettoprisindekset + 10%, eller et program bliver pålagt en særlig programafgift, kan bestyrelsen beslutte at fjerne dette program fra foreningens programudbud. 8 Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for indeværende år. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingentet. Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 500,-, skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut. Udtræk skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Uanmeldt kasseeftersyn foretages i henhold til gældende lovgivning.

19 9 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er følge af den manglende indbetaling. Afbrydelse kan endvidere ske, såfremt et medlem lader foretage indgreb i antenneanlægget. Gentilslutning kan først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer samt et gebyr, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent, endskønt forbindelsen med anlægget er afbrudt. Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor foreningen kan et medlem blive frataget forsyningsretten fra antenneanlægget efter beslutning af bestyrelsen. Pligt til medlemsskab af foreningen består stadig efter afbrydelsen jævnfør den tinglyste deklaration, hvis en sådan eksisterer. 10 Vedligeholdelse. Teknisk eftersyn. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der har ansvaret for, at der sker vedligeholdelse af og føres tilsyn med antenneanlægget. Den tilsynsførende er overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at antenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol med anlægget. Den tilsynsførende samt kontaktpersonerne modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligehold sker som aftalt. Ethvert medlem er forpligtet til at holde sine modtageapparater samt tilslutning i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som mislighold med deraf mulig afbrydelse. 11 Ændringer og udvidelser. Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling. 1. Ombygning af anlægget. Ved anlægget forstås distributionsnet og underforstærkere. 2. Udvidelse af anlægget med flere TV-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring af anlægget. 3. Udvidelse af anlægget med abonnenter udover et tidligere godkendt omfang. Eventuelt bidrag/tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen. 4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende en anden ejer eller anden antenneforening. 5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 12 Ved nedgravning af stikledning skal Laugets stikledningsforskrift til enhver tid overholdes. Stikledningsforskrifter kan fås ved henvendelse til den tilsynsførende. Såfremt stikledningsforskrift ikke overholdes, og der derved sker skade på fællesantenneanlægget, eller det på anden måde vil påføre udgifter til udbedring eller forandringer, skal disse udgifter afholdes af abonnenten selv.

20 13 Anlægsudgift og udgifter til fornyelse. Tilslutningsafgift og andre udgifter udover det normale årlige kontingent, skal ligesom kontingentet indbetales på foreningens konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med tilhørende bilag. Dersom et medlem ønsker at få installeret filter til opdeling af kanaler i programpakker, skal skriftlig anmodning herom fremsendes til foreningens kasserer mindst 1 måned før udgangen af et kalenderår. Dersom et medlem ønsker at få fjernet/ændret en bestående filterløsning, da sker dette i henhold til følgende regler: - Et filter kan kun fjernes/ændres ved udgangen af et kvartal. - Skriftligt varsel fremsendes til kassereren mindst 1 måned før. - Samtlige afgifter indbetales omgående for resterende regnskabsår. Betaling for montage, fjernelse eller ændring af en filterløsning vil altid være i henhold til gældende lovgivning for området. Såfremt en sådan lovgivning ikke er tilstede, da vil den totale udgift direkte være den enkelte boligejers ansvar. 14 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. 15 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 16 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i den uddelte indkaldelse til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Nærværende vedtægter ændret i henhold til ordinær generalforsamling den

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning

GVD MAGASINET NYE TILTAG FIND KANALERNE. efterårets højdepunkter Læs om kanalernes efterårsprogram. programafstemning GVD MAGASINET SIDSTE NYT FRA GVD ANTENNEFORENING SEPTEMBER 2011 Vejledende programafstemning Deltag i Børnekonkurrencen afgiv din stemme senest 26. september 2011 NYE TILTAG IP telefoni og højere hastigheder

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3!

Glenten. En verden af oplevelser. Orientering fra din forening - Glentevejs Antennelaug. Køb 6 kanaler - betal for 3! Glenten Nr. 02 - oktober 2010 En verden af oplevelser Køb 6 kanaler - betal for 3! Nu kun 7,44 kr. (md./husstand) Verdenshistorien præsenteret på en relevant og spændende måde. Dokumentarfilm i høj kvalitet

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet

ORIENTERING. glentevejs antennelaug. Læs om fordelen ved en DVB-C box. 28Logo konkurrence. 4Glentens kapacitet i nettet ORIENTERING oktober 2008 glentevejs antennelaug 4Glentens kapacitet i nettet 03 Læs om fordelen ved en DVB-C box 18Programafstemning 2009 28Logo konkurrence 02 ORIENTERING >> 2/2008 kontakt vedrørende:

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv.

Gug - Visse - Dall Antenneforening. Juni 2008. Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Juni 2008 Verner er klar til sommeren og måske lidt tv. Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders Vej 16 9210 Aalborg SØ Telefon:

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013

Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsens beretning vedrørende 2012 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 19. marts 2013 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Gug - Visse - Dall Antenneforening

Gug - Visse - Dall Antenneforening Gug - Visse - Dall Antenneforening Oktober 2007 Få tv-oplevelser med GVD...og fortæl det til dine venner på GVD-Net Gug - Visse - Dall Antenneforening Kontoradresse: GVD Antenneforening Sønder Tranders

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere