TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRYGHED OM SUNDHED. Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sådan finansierer vi tryghed om sundhed:"

Transkript

1

2 TRYGHED OM SUNDHED Sådan vil vi skabe tryghed om sundhed: Sikre akut behandling for kræft Sørge for, at ingen patienter ligger på gangene Styrke forebyggelsen med gratis sundhedstjek Ligestille patienter med psykiske og fysiske sygdomme Sikre, at der højest er 30 minutter ventetid på skadestuen Sådan finansierer vi tryghed om sundhed: Afgifter på cigaretter og usunde fødevarer Afskaffe fradrag for sundhedsforsikringer Indføre arbejdsmiljøafgift TRYGHED OM SUNDHED 2

3 TRYGHED OM SUNDHED Én af de vigtigste ting for os danskere, er et velfungerende sundhedsvæsen, hvor høj som lav kan regne med at få hurtig og ordentlig behandling. Det er den værdi, der har været ledestjerne for opbygningen af sundhedsvæsenet i Danmark. Vi er kommet langt med udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Men de seneste ti år har bestemt ikke kun været godt for de danske patienter. Der er brugt mange penge på danskernes sundhed, men de er ikke blevet brugt godt nok. Det taler for sig selv, når ressourcer, der kunne have fået kræftpatienter hurtigere i behandling, i stedet er gået til overbetaling af privathospitaler. Socialdemokraterne og SF vil gennemføre en sundhedspolitik, der betyder, at alle danskere kan regne med at blive behandlet i tide. At vi igen får fri og lige adgang til sundhed, så ingen kan springe over i køen. At der bliver taget de rigtige valg og prioriteringer, så vi får mest sundhed for de penge, der bruges. Det handler om at skabe tryghed om sundheden for danskerne. BEHANDLING TIL TIDEN Det var en rigtig tanke og et vigtigt skridt fremad at give patienter en behandlingsgaranti. Men den nuværende behandlingsgaranti på 1 måned uanset sygdommens alvor, gør det sværere for sygehusene at prioritere de mest alvorligt syge højt nok. For ikke at tale om dem uden behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien hjælper ikke patienten med en livstruende kræftsygdom, som først kommer i behandling for sent. Behandlingsgarantien hjælper ikke den ældre kvinde, der bliver akut indlagt, men er nødt til at ligge på gangen, fordi der ikke er plads til hende. Behandlingsgarantien hjælper ikke børn med psykiske lidelser og deres forældre, når der er næsten børn, som venter mere end 2 måneder på behandling eller undersøgelse. Socialdemokraterne og SF vil føre sundhedspolitikken i Danmark et stort skridt videre. Vi vil forbedre behandlingsgarantien, så de alvorligt syge får en særlig høj prioritering og kommer hurtigere i behandling. Samtidig vil vi investere i et løft af det medicinske område og psykiatrien, så de store patientgrupper, der længe er blevet tilsidesat, også kommer hurtigere til. Alle danske patienter skal kunne være trygge og have tillid til, at de kan blive behandlet i tide. FRI OG LIGE ADGANG TIL SUNDHED IGEN Som danskere er vi stolte af visionen om, at alle skal have lige adgang til sundhedsydelser. Men realiteten i dag er desværre, at vi bevæger os længere og længere væk fra den. VK-regeringen har ladet uligheden i sundheden vokse voldsomt de seneste 10 år. I stedet for et sundheds- væsen med hurtig og ordentlig behandling til alle, har vi fået et A-hold og et B-hold. Dem, der kan få en privat sundhedsforsikring, kommer foran i køen, mens resten af danskerne bliver sprunget over. Og forslagene om øget brugerbetaling er en tikkende bombe under den fri og lige adgang for børnefamilier, ældre og socialt udsatte, som pludselig skal overveje, om de har råd til at gå til lægen. Socialdemokraterne og SF vil sørge for, at der igen bliver fri og lige adgang til sundhed, at det igen bliver sådan, at alle mennesker kan få hurtig og ordentlig behandling på sygehuset, uanset pengepungens størrelse. Vores satsning på målrettet forebyggelse skal samtidig nedbringe den voldsomme forskel i leveår mellem dem med de højeste indkomster og dem med de laveste. STYR PÅ ØKONOMIEN Penge til sundhed skal bruges effektivt, hvis vi skal sikre alle patienter behandling af høj kvalitet, uden at samfundets udgifter til sundhed løber løbsk. Det er en udfordring, der bliver større i de kommende år, fordi der bliver flere patienter og flere sygdomme, der kan behandles. VK-regeringen har ikke fået mest mulig sundhed ud af de mange milliarder, der afsættes hvert år. I stedet for at styre økonomien stramt, har VK-regeringen overbetalt de private hospitaler med knap en milliard og givet store skattefradrag til private sundhedsforsikringer. I stedet for at investere i det, der betaler sig i det lange løb, nemlig forebyggelse, har de fokuseret snævert på det, der kunne måles her og nu. Socialdemokraterne og SF vil stoppe det økonomiske sløseri og sikre, at vi får mest sundhed for pengene. Vi vil sørge for effektive sygehuse, der laver færre fejl og udnytter ressourcerne bedre. Og vi vil investere massivt i en målrettet forebyggelse, der sikrer, at langt færre sygdomme opstår. Det er prioriteringer, der vil sikre styr på økonomien i sundhedsvæsenet, så alle danskere kan få førsteklasses behandling. TRYGHED OM SUNDHED 3

4 FINANSIERING OG FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET Socialdemokraterne og SF vil finansiere en ny sundhedspolitik for danskerne i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Det betyder, at før vi kan investere i bl.a. akut kræftbehandling, bedre behandling af patienter med psykiske sygdomme og bedre forhold for medicinske patienter, skal vi have flertal for at øge afgifterne på cigaretter og usunde fødevarer, afskaffe fradraget på private sundhedsforsikringer og indføre en afgift på dårligt arbejdsmiljø. TRYGHED OM SUNDHED 4

5 BEHANDLING TIL TIDEN Danskernes tryghed og tillid til sundhedsvæsenet forudsætter, at de kan være sikre på at blive behandlet i tide. At de kan være sikre på at få ikke bare en hurtig, men også ordentlig behandling. Sådan er det desværre ikke i dag. For mange patienter har behandlingsgarantien nemlig ikke nogen reel betydning. Tiden er derfor kommet til at lave en behandlingsgaranti, der faktisk virker. Tiden er kommet til at sikre alle patienter uanset sygdom behandling til tiden. Der er behov for akutbehandling af livstruende sygdomme som kræft. Der er behov for, at psykiske sygdomme bliver ligestillet med fysiske sygdomme, så behandlingen kan komme i gang, før den psykiske lidelse har ødelagt et liv. Der er behov for at sikre, at ældre medicinske patienter ikke skal ligge og vente på gangene på sygehuset. Der er behov for at sikre hurtigere adgang til skadestuen, så man ikke skal sidde og vente med sit barn i mange timer. For Socialdemokraterne og SF handler en ny sundhedspolitik om at skabe tryghed om sundheden. Derfor vil Socialdemokraterne og SF gennemføre en række forbedringer, der sikrer, at patienterne bliver behandlet til tiden. 1. AKUT KRÆFTBEHANDLING Hvert år får mere end danskere konstateret kræft i. Antallet af nye kræfttilfælde har været stigende i en længere årrække, og chancen for at overleve kræft i Danmark er dårligere end i de øvrige nordiske lande ii. Hvert år dør næsten danskere af kræft nogle mens de venter på behandling iii. Det er stadig alt for mange kræftpatienter, som venter længere end de er blevet lovet i kræftpakkerne. Hver fjerde mand med prostatakræft venter f.eks. mere end 115 dage på at komme i behandling, mens ventetiden reelt ikke rokker sig for patienter med en række andre kræftformeriv. S og SF vil gøre det langt, langt bedre. Vores mål er kortere ventelister, og at dødeligheden af kræft i Danmark skal ned på niveau med de andre nordiske lande i S og SF vil tage følgende initiativer: Oprette en meraktivitetspulje uden loft, der skal sikre akut behandling af kræft og andre livstruende sygdomme. Løkkes loft over sygehusenes aktivitet betyder, at dem, der behandler alle kræftpatienter akut, risikerer at måtte spare året efter. Også på kræftafdelingerne. Vi vil sætte patienten før systemet og løfte kræftindsatsen. Vi vil bruge 500 mio. kr. om året på meraktivitetspuljen, svarende til 2 mia. kr. over 4 år. Indføre en differentieret behandlingsgaranti, der frigør ressourcer og sikrer de mest syge hurtigere behandling. De alvorligt syge patienter skal allerhøjest vente en måned, mens patienter med ufarlige lidelser som hængende øjenlåg godt kan vente længere dog højst to måneder. Diagnose for alle patienter inden for 1 måned. Praktiserende læger have bedre mulighed for at få udført relevante undersøgelser hurtigt, og der skal etableres diagnostiske centre på de større sygehuse. Dermed bliver kræftpatienter med uklare diagnoser hurtigt opdaget. TRYGHED OM SUNDHED 5

6 Boks 1: Lange forløb i kræftbehandlingen Regeringen indførte i 2008 kræftpakker, som skulle forkorte patienternes behandlingsforløb, fordi Kræftens Bekæmpelse kunne bevise, at ventetid koster kræftpatienterne liv. Der blev nedsat arbejdsgrupper, som for mange kræftformer udarbejdede målsætninger for, hvor hurtigt patienterne skal undersøges og diagnosticeres ved begrundet mistanke om kræft. Målsætningerne fremgår af tabel 1. Sundhedsstyrelsen overvåger udviklingen i forløbstiderne for kræftpatienter og har offentliggjort statistik for, hvor lang tid der går, fra kræftpatienterne henvises til sygehuset, til de starter i behandling. Kræftens Bekæmpelse har gennemgået Sundhedsstyrelsens opgørelse og fundet at 9 af 11 kræftpakker ikke holder hvad de lover. For den meget alvorlige lungekræft er løftet f.eks., at patienten skal have en diagnose og være begyndt behandling senest 43 dage efter henvisningen. I virkeligheden venter 25 procent af patienterne mere end 58 dage på at komme i gang med behandling. For prostatakræft er løftet maksimalt 55 dages ventetid. Hver fjerde mand venter mere end 115 dage på at komme i behandling, jf. tabel 1. Det er altså fire måneders ventetid for en mand, som har en sygdom han kan dø af. Det er simpelthen ikke godt nok. For store sygdomme som tarmkræft og brystkræft er ventetiden direkte stigende, mens der reelt ikke sker nogen udvikling for patienter med kræft i lungerne, maven, hoved/hals, blære og kvindelige kønsorganer. Tabel 1. Forløbstider og mål for forløbstider for kræftbehandlingen, dage Mål i Pakkeforløb Patienterne skal behandles indenfor... 1.halvår 2010 Lungekræft dage 58 dage Tyk- og endetarm dage 44 dage Brystkræft 26 dage 39 dage Hoved- og halskræft dage 51 dage Kvindelige kønsorganer Hæmatologiske kræftformer dage 45 dage dage 59 dage Blærekræft dage 49 dage Mandlige kønsorganer dage 115 dage Mavekræft dage 57 dage Modermærkekræft dage 17 dage Hjernekræft 23 dage 47 dage Kilde: TRYGHED OM SUNDHED 6

7 2. TRYG OG EFFEKTIV BEHANDLING AF MEDICINSKE PATIENTER 3. PSYKISKE OG FYSISKE SYGDOMME SKAL LIGESTILLES Med ca. en halv million indlæggelser årligt kører de medicinske afdelingerne ofte med overbelægningv. Det er et resultat af regeringens politik, hvor sengepladserne på de medicinske afdelinger fra 2002 til 2009 er blevet beskåret med 11 %, mens indlæggelserne er steget med 13 %. vi Psykiske lidelser er en folkesygdom på linje med diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Og de har lige så alvorlige konsekvenser: Mænd med psykiske sygdomme dør 20 år tidligere og kvinder 15 år tidligere, end det er gennemsnittet for deres køn. viii Mange ældre medicinske patienter oplever samtidig så dårlig koordination omkring udskrivelsen, at de må vente over 14 dage på at komme hjem, selvom de er færdigbehandlede. Ofte halter opfølgningen efter hjemkomst også, og det er bl.a. derfor, at hver femte indlagte patient er en genindlagt patient. vii Det er helt urimelige forhold at byde vores ældre medborgere. S og SF vil ikke acceptere, at patienter ligger på gangene eller overfyldte sengestuer. Det er uværdig behandling af borgere, der har arbejdet og betalt deres skat til det danske velfærdssystem i et langt liv. Vi vil stoppe overbelægningen ved at sænke belægningsprocenten med 1 procentpoint pr. år. Samtidig vil vi sikre en effektiv og omsorgsfuld behandling af de svageste medicinske patienter. Men psykiske lidelser får slet ikke samme prioritering som fysiske. Mens sygehusudgifterne til behandling af fysiske sygdomme steg med næsten 30 % fra 2000 til 2008, lød den tilsvarende vækst på 4 % for de psykiske sygdomme selvom antallet af patienter steg langt mere. ix Udviklingen er især alvorlig for børn og unge med psykiske sygdomme, der oplever urimeligt lange ventetider. 1. april 2011 ventede børn og unge på første undersøgelse eller behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Heraf havde 995 ventet mere end to måneder. x Ingen syge børn og unge skal vente på behandling, så de kommer bagud i skolen, mister kontakten til vennerne eller deres forældre mister deres job, fordi de skal passe deres syge børn. Vi skal have prioriteret hele det psykiatriske område og ligestille patienter med psykisk sygdomme med patienter med fysiske sygdom. Og så skal vi selvfølgelig sikre effektiv og hurtig udredning af patienter også med en psykisk sygdom. S og SF vil tage følgende initiativer: Bekæmpe overbelægning med et løft af det medicinske område på 1 mia. kr. til flere sengepladser og investeringer i diagnostisk udstyr mv, der sikrer hurtig udredning, så dem der ikke fejler noget alvorligt kan undgå indlæggelse. Sikre at medicinske patienter får lavet en individuel forløbsplan indenfor 24 timer med fokus på rettidig udredning, behandling, rehabilitering og pleje. Tilknytte en forløbskoordinator til særligt svækkede medicinske patienter, der f.eks. lider af flere sygdomme. Koordinatoren skal sikre et sammenhængende forløb fra indlæggelse over behandling til udskrivelse og genoptræning. Koordinatoren har ansvar for kommunikationen mellem sygehus, kommune, plejehjem mv. S og SF vil tage følgende initiativer: Tilskud til psykologhjælp for en samlet ramme på 300 mio.kr. skal udvide adgangen til behandling af ikke-psykotiske lidelser som angst og depression. Det vil bl.a. gøre det muligt for flere at bevare tilknytning til uddannelsessted og arbejdsmarked. Alle patienter skal udredes og have en diagnose inden for en måned efter, at patienten er viderehenvist fra den praktiserende læge. For patienter med alvorlige psykiske lidelser skal behandlingen begyndes højst 14 dage efter, diagnosen foreligger. Etablering af flere opsøgende psykose-teams for alle aldre skal sikre, at psykisk syge får den nødvendige intensive behandling i nærmiljøet. Dermed kan de syge bevare tilknytning til familie, bolig, uddannelse eller arbejdsmarked. TRYGHED OM SUNDHED 7

8 4. MAKSIMALT 30 MINUTTERS VENTETID PÅ SKADESTUEN Ventetiden på skadestuerne kan i nogle tilfælde nå op på ti timer eller mere xi. Det er fuldstændig uacceptabelt. Helt akutte tilfælde skal naturligvis behandles omgående, mens borgere med mindre alvorlige skader skal kunne forvente at blive tilset af en læge inden 30 minutter under normale omstændigheder, defineret som 95 procent af alle patienter. Forslaget forudsætter, at der skabes en klar arbejdsdeling mellem skadestuerne, vagtlæger og praktiserende læger, hvor vagtlæger og praktiserende læger behandler de patienter de kan, og henviser mere alvorlige tilfælde til skadestuen. S og SF vil tage følgende initiativ: Vi vil kræve af regionerne, at patienter på skadestuerne er tilset af en læge inden 30 minutter. Der afsættes 100 mio. kr. til at gennemføre forslaget TRYGHED OM SUNDHED 8

9 FRI OG LIGE ADGANG TIL SUNDHED IGEN Fri og lige adgang til sundhed er en af grundpillerne i det danske samfund. Vi var blandt de første lande i verden til at sikre alle mennesker adgang til sygehuset, også dem, der ikke havde råd. Siden har vi gennem generationer arbejdet for et sundhedsvæsen, hvor alle kan få samme gode behandling, uanset pengepungens størrelse. Men under VK-regeringen er der skabt et A-hold og et B-hold i Danmark. En gruppe, der har privat sundhedsforsikring, og derfor kan komme foran i køen og så det store flertal, der ikke har en forsikring og derfor bliver sprunget over. Og snigende brugerbetaling er en tikkende bombe under den fri og lige adgang til sundhed. Der er behov for at gøre op med VK-regeringens privatisering af sundhedsvæsenet. Uligheden i sundheden betyder også, at nogle grupper i samfundet har markant dårligere helbred end resten af befolkningen. Der er behov for at investere meget mere i forebyggelse af sygdomme. Det vil især gavne de udsatte grupper, der har høj risiko for at blive ramt af sygdom. Socialdemokraterne og SF vil skabe tryghed om sundheden ved at øge ligheden i sundheden sikre fri og lige adgang til sundhed igen. 1. STOP FOR BRUGERBETALING 2. STOP FOR FRADRAG PÅ SUNDHEDSFORSIKRINGER Adgangen til læger og hospitaler skal være fri og lige i et velfærdssamfund. Brugerbetaling øger uligheden og rammer pensionister, børnefamilier og lavindkomstgrupper ekstra hårdt. Ofte er det netop disse grupper, der har størst behov for sundhedsydelser. Den ufaglærte går f.eks. både mere til lægen og har et højere medicinforbrug end akademikeren. Men ingen skal ikke afholdes fra at gå til lægen, fordi pengene ikke rækker. Sundhedsforsikringer skaber et A og et B-hold. Danskere som ikke har en sundhedsforsikring kommer ikke bare bagerst i køen til behandling, de skal også betale højere skat for at andre kan få et skattefradrag. Vi vil ikke holde pensionisterne for nar, ved at lade dem betale for at komme bagerst i køen i sundhedsvæsenet. Derfor skal skattefradraget for sundhedsforsikringer afskaffes. S og SF vil tage følgende initiativ: Stop for brugerbetaling med fire principper: Der kan ikke indføres ny brugerbetaling for offentlige sundhedsydelser, herunder for lægebesøg, skadestue og hospitalsindlæggelser. Den samlede brugerbetaling må ikke stige som andel af de samlede sundhedsudgifter. Eksisterende brugerbetaling skal afvikles, når der er økonomi til det. Og brugerbetaling på behandling for barnløshed og sterilisation afvikles straks. S og SF vil tage følgende initiativ: Skattefradraget for sundhedsforsikringer afskaffes og provenuet bruges til bedre behandlinger. TRYGHED OM SUNDHED 9

10 3. FOREBYGGENDE SUNDHEDSTJEK 4. GRATIS TANDLÆGETJEK Hundredetusinder af danskere har i dag en kronisk tilstand uden at vide det. Mange af dem kan undgå at blive alvorligt syge, hvis sygdommen opdages og behandles tidligt. Det gælder f.eks. type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdommen KOL. De ca danskere, der går rundt med uopdaget type 2-diabetes, har en øget risiko for at udvikle medfølgende lidelser som hjertekarsygdom xii. Derfor er der brug for et nyt tilbud til danskerne, som kan sikre deres helbred. S og SF vil tage følgende initiativer: Alle danskere skal tilbydes et sundhedstjek, når de fylder 40, 50 og 60 år. Sundhedstjekket er en grundig undersøgelse, der fanger sygdom i opløbet, og følges op af vejledning om særlige risici relateret til kostvaner, arbejdsrutiner mv. Det er samtidig en mulighed for at få gode råd til, hvordan man kan forbedre sit helbred ved hjælp af kostomlægning, motion og træning. En opsøgende indsats skal sikre, at borgere, der sjældent kommer til egen læge, tilbyd es sundhedstjek, hvor de er på arbejdspladser, på jobcentre og i udsatte bolig områder. Det vil være med til at bryde den store ulighed i dansk ernes sundhed. Etablere et Videncenter for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som skal indsamle eksisterende viden, udvikle og udbrede ny viden om, hvordan man får forebyggelse til at virke. Videncenteret kan dermed løbende tilpasse indholdet i sundhedstjekket, så effekten bliver størst mulig. Det er dyrt at gå til tandlæge. Derfor fravælger mange de forebyggende besøg. Det gælder især dem, der har få penge tilbage, når regningerne er betalt. Dermed har brugerbetalingen på tandlægeområdet en social slagside. Tandlægebesøget udskydes, når pengene skal prioriteres skarpt. Men uden regelmæssige tandlægebesøg øges risikoen for at få større tandsygdomme, der er langt dyrere at få behandlet. S og SF vil tage følgende initiativ: For at forebygge større tandbehandlinger vil vi sikre unge og dem med de laveste indkomster dvs. kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og ældre med højeste pensionstillæg et gratis årligt tandlægebesøg. Det vil medføre en ekstra tandlægeudgift på i alt 135 mio.kr. 5. FLERE OG BEDRE LÆGEAMBULANCER I UDKANTSDANMARK Mange borgere i Danmarks yderområder får længere til akutmodtagelsen frem over. Derfor skal det sikres, at den akutte hjælp aldrig er langt væk. I mange tilfælde afhænger overlevelseschancen nemlig af, at behandlingen allerede kan begynde på landevejen. Derfor er det nødvendigt at indsætte flere lægeambulancer især i udkantsområderne. Samtidig skal også de almindelige ambulancer forbedres. S og SF vil tage følgende initiativer: Prioritere 100 mio. kr. årligt til flere lægeambulancer. Det vil mindst give 10 ekstra lægeambulancer på landsplan, og de skal især dække yderområderne. Afsætte 50 mio. kr. til at fremskynde indførelsen af elektroniske ambulancejournaler. De gør det muligt for akutmodtagelsen at stå klar med operationsholdet, når ambulancen er fremme. TRYGHED OM SUNDHED 10

11 6. FÆRRE BØRN OG UNGE DER RYGER Rygning er et stort problem for den danske sundhed. Andelen af rygere blandt børn og unge har ikke forbedret sig de seneste år xiii.det er fortsat hver fjerde unge mellem 16 og 18 år, der ryger xiv. Dem, der starter deres tobaksforbrug i en tidlig alder, er i stor risiko for senere at udvikle rygerelaterede sygdomme. Desuden viser forskningen, at de personer, der begynder at ryge tidligt, har sværere ved at holde op som voksne xv. Derfor skal der sættes ind overfor rygning blandt børn og unge. At få andelen af rygere under 18 år ned med 25 % over de næste 5 år er fuld realistisk. S og SF vil tage følgende initiativer: Øge afgiften på tobak med 10 kr. pr. 20 stk. cigaretpakke. Det vil især have en dæmpende effekt på børn og unges rygning da de råder over færre penge til forbrug. Afsætte 25 mio. kr. til en ny strategi for bekæmpelse af rygning blandt børn og unge. TRYGHED OM SUNDHED 11

12 STYR PÅ ØKONOMIEN De kommende år bliver der brug for at investere 5 milliarder i vores sundhedsvæsen. Det er forudsætningen for, at vi kan sikre, at alle patienter kan blive behandlet i tide, og sikre at der igen bliver fri og lige adgang til sundhed i Danmark. Men der er samtidig brug for at få strammet op på økonomien i sundhedsvæsenet og prioritere pengene. Alt andet er uansvarligt. Under VK-regeringen er der blevet ødslet med pengene det skal høre op. Vi vil ikke acceptere, at privathospitalerne overbetales med penge, der kunne have været brugt på at behandle patienter i stedet. Der er behov for at stramme op, så folk møder op til den tid, de har aftalt med lægen. Der er behov for at modernisere sundhedsvæsenet med it-teknologi, der f.eks. betyder, at man kan tale med lægen via videokonsultation. Socialdemokraterne og SF vil investere massivt i tryghed om sundhed men også sikre, at økonomien bliver styret stramt, og at sundhedsvæsenet bliver effektiviseret og moderniseret. 1. STOP FOR OVERBETALING AF PRIVATHOSPITALER Rigsrevisionen har dokumenteret, hvordan Lars Løkke Rasmussen i 2006 og 2007 sikrede de private sygehuse fortsat overbetaling for de behandlinger, de udfører under det udvidede frie sygehusvalg xvi. Og det på trods af, at hans egne embedsmænd påpegede, at der skete en overbetaling og anbefalede udbudsrunder. S og SF vil tage følgende initiativ: Gennemføre udbudsrunder der fortsat sikrer danskerne adgang til at benytte det udvide frie sygehusvalg, men som samtidig sikrer at de private sygehuse ikke overbetales. 2. GEBYR FOR UDEBLIVELSE FRA BEHANDLING ELLER UNDERSØGELSE Patienter, der udebliver fra aftalte undersøgelser fører til spildte ressourcer i sundhedsvæsenet. Derfor er det kun rimeligt, at dem, der udebliver fra ambulante undersøgelser, operationer m.v. opkræves et gebyr. Det er spild af personalets tid, dyr teknologi og operationsstuer, når patienter bliver væk fra deres aftaler. Samtidig forhindrer de andre patienter i at komme tidligere til. Gebyret for udeblivelse skal kombineres med bedre information om behandlingstidspunkter, eksempelvis påmindelsesbreve og sms er, samt let adgang til at melde afbud i god tid. S og SF vil tage følgende initiativ: Pålægge patienter et gebyr på kr. for at udeblive fra ambulante undersøgelser og behandlinger, afhængig af undersøgelsens eller behandlingens omfang. Hvis antallet af udeblivelser nedbringes med 25 procent sparer sundhedsvæsenet 100 mio. kr., fordi færre operationer må aflyses. TRYGHED OM SUNDHED 12

13 3. ØGET ANVENDELSE AF SUNDHEDS-IT Mere tryghed og bedre velfærd. Smartere løsninger og mere tid til patienterne. Målet er klart, og midlet er især mere sundhedsog velfærdsteknologi. Danmark må og skal være det land, der ligger helt i front og udvikler de bedste løsninger på området. Det vil gavne patienterne og samtidig betyde, at vi kan skabe flere job og nye eksportmuligheder. Velfærdsteknologi handler om at lette hverdagen for borgere med kronisk sygdom, ældre og handicappede på en tryg måde. Brug af telemedicin i hjemmet giver borgerne mulighed for at blive mere selvhjulpne og undgå unødige besøg og indlæggelser. På sygehuset giver sundhedsteknologi personalet mere effektive og mindre nedslidende arbejdsgange, så vi sikrer flere hænder. Derfor vil vi fremskynde udbredelsen af sundhedsteknologi i Danmark. S og SF vil tage følgende initiativer: Kommuner og regioner skal have lov til at låne til investeringer, der giver besparelser og tjener sig selv hjem igen. Styrke udviklingen af nye teknologiske løsninger ved at oprette et strategisk erhvervsforskningscenter med fokus på velfærdsteknologi. Samtidig oprettes et nationalt videnscenter, så de gode erfaringer med teknologien kan blive samlet og spredt til alle kommuner og regioner. 4. REFORM AF TAKSTSYSTEMET FOR SYGEHUSE Risikoen for at blive fejlbehandlet eller pådrage sig infektioner på et dansk sygehus er alt for høj. Patienten risikerer at blive helbredt for én lidelse og pådrage sig en anden. Hver femte patient på de danske sygehuse er en genindlagt patient xvii. Fra 2008 til 2010 steg Patientforsikringens udbetaling af erstatninger for behandlingsskader i gennemsnit med 23 % om året, så tallet i 2010 nåede op over 660 mio.kr. Sundhedsministeriet vurderer samtidig, at der kan frigøres 276 mio.kr., hvis de sygehuse, hvor flest genindlægges, kommer ned på landsgennemsnittet xix. Takstsystemet belønner i dag sygehusene, når en patient bliver fejl opereret og skal genopereres eller får en infektion, der kræver ny behandling. Sygehusene får så at sige dob belt takst. Regering en bebudede i 2008 et serviceeftersyn af systemet, som aldrig kom. S og SF vil sikre, at sygehuse ne arbejder systematisk med at øge behandlingens kvalitet og patientsikkerheden. Ressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Det kræver bl.a., at takstsystemet for sygehuse reformeres, så der fokuseres på kvalitet og bedre behandling. S og SF vil tage følgende initiativ: Igangsætte en reform af takstsystemet for sygehusene, der sikrer: Incitament til at reducere forekomsten af fejl og komplikationer Afklaring omkring fair betaling med de private sygehuse TRYGHED OM SUNDHED 13

14 OVERSIGTSTABEL Politisk Forslag Omkostninger i 2015 (mio kr.) Løfte det medicinske område med 1 mia. årligt 1000 Ligestilling mellem psykiske sygdomme og fysiske sygdomme på basis af udredningsarbejde 1000 Herunder: Tilskud til psykologhjælp Opsøgende psykose-teams Løfte kræftindsatsen med en meraktivitetspulje 500 Ny strategi for bekæmpelse af rygning blandt børn og unge. Sundhedstjek til alle på 40, 50 og 60 år samt nærmere definerede befolkningsgrupper Gratis tandlægetjek 135 Lægeambulancer i yderområder mv. 150 Maksimalt 30 minutters ventetid til skadestuen 100 TOTAL Finansiering fra afgifter på usunde fødevarer, ingen skattefradrag for sundhedsforsikringer og arbejdsmiljøafgift Reserve til yderligere initiativer 3,26 mia. kr. 5,1 mia. kr. 1,84 mia. kr. Anm. Gratis fertilitetsbehandling for ufrivilligt barnløse finansieres ikke via sundhedskrydset, men som en del af afvisningen af Genopretningspakken, jf. Fair Løsning TRYGHED OM SUNDHED 14

15 NOTER i Cancerregistret, 2009 ii Sundhedsstyrelsen, Styrket indsats på kræftområdet, april 2009 iii Dødsårsagsregistret, 2009 iv Sundhedsstyrelsen, Monitorering på kræftområdet Halvår 2010, feb v Danske Regioner og Ældre Sagen (2010): Forbedret indsats for medicinske patienter ; Sundhedsstyrelsen (2010): Belægningsprocenter ved offentlige sygehuse vi Sundhedsministerens svar på spørgsmål nr. 588 (alm. del, 2010/11) vii Sundhedsstyrelsen (2011): Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan viii Dagens Medicin, Psykiatrichef: Obligatorisk obduktion af psykiatriske patienter, ix Sundhedsministerens svar på spørgsmål nr. 403 (alm. del, 2008/09); Sundhedsministerens var på spørgsmål nr. 687 (alm. del, 2010/11) x Danske Regioner (2011): Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. kvartal xi xii Statens Institut for Folkesundhed (2007): Folkesundhedsrapporten, Danmark xiii Statens Institut for Folkesundhed (2006, 2010): Skolebørnsundersøgelserne xiv Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen (2009): Unges livsstil og dagligdag 2008 (MULD-rapporten 2008). xv Statens Institut for Folkesundhed (2011): Skolebørnsundersøgelsen xvi xvii xviii Sundhedsstyrelsen (2011): Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan xix Øget fokus på gode resultater og bedste, Sundhedsministeriet 2011, s. 11. TRYGHED OM SUNDHED 15

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle

FAIR FORANDRING. -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle FAIR FORANDRING 1 -verdens bedste sygehuse og forebyggelse for alle 2 FAIR FORANDRING VERDENS BEDSTE SYGEHUSE OG FOREBYGGELSE TIL ALLE Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Afskaffelse af fradrag

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Lige adgang til sundhed

Lige adgang til sundhed Lige adgang til sundhed Enhedslistens sundhedsudspil til finansloven 2015 Et godt liv er for mange et sundt og langt liv. I dag er sandsynligheden for at leve et sundt og langt liv meget større, hvis du

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet

Brugerbetaling kan lette presset på sundhedsvæsenet Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 0 89 29. november 2012 Efterspørgslen efter sundhedsydelser er stor. Det skyldes bl.a. den aldrende befolkning, et højere velstandsniveau og et

Læs mere

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013

Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Sundhed i fællesskab SF i Region Hovedstadens valgprogram om sundhed 2010 2013 Et styrket sundhedsvæsen for os alle SF ønsker et styrket sundhedsvæsen for alle borgere. Det kræver ressourcer og nye måder

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient

Privathospitalerne har mistet hver femte offentlige patient Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 31. oktober 2013 Fra 2010 til 2012 har danske privathospitaler mistet hver femte offentligt finansierede patient. Faldet afspejler sandsynligvis,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN I INTERNATIONALT PERSPEKTIV 2010 November 2010 Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere