Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding"

Transkript

1 Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger, uanset om du søger pr.. marts eller pr.. juli. Hvert optagelsesområdenummer (nummeret i den farvede ramme) må kun skrives én gang på prioriteringsskemaet. Udfyld altid prioriteringsskemaet også selv om du kun søger én uddannelse. Prioriteringsskemaet findes på side, og der er en vejledning dertil på siderne umiddelbart før skemaet. Udfyld et ansøgningsskema for hvert optagelsesområdenummer du vil søge. Ansøgningsskemaerne river du ud af dette hæfte. De findes på siderne - 0. Der er en vejledning til udfyldelsen af ansøgningsskemaerne på siderne umiddelbart før skemaerne. Tag en A-kuvert til hvert af de udfyldte skemaer. Skriv for hvert skema på en kuvert den adresse, der står i uddannelsesoversigten side -. Læg prioriteringsskemaet i kuverten til det uddannelsessted, du har prioriteret som nummer (. prioriteten). Læg ansøgningsskema og den krævede dokumentation i hver kuvert. Husk, at al dokumentation skal være bekræftede kopier. Inden du lukker kuverten: Kontrollér, at du har gjort alt rigtigt! Det er en fordel, hvis du sorterer dokumentationen i samme rækkefølge, som den er nævnt på ansøgningsskemaet. Send ansøgningerne til kvote og til de øvrige steder med frist. marts så uddannelsesstederne kan have dem senest. marts kl.. Hvis du sender ansøgningerne med posten fra Danmark, skal de være poststemplet senest den. marts. Send ansøgningerne til kvote og de øvrige steder med frist. juli så uddannelsesstederne kan have dem senest. juli kl.. Hvis du sender ansøgningerne med posten fra Danmark, skal de være poststemplet senest den. juli. Da uddannelsesstedet ikke er forpligtet til at bekræfte modtagelsen af din ansøgning, vil det være en sikkerhed for dig at få en kvittering for afsendelsen på posthuset. Husk korrekt porto! Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, ansøgningen er sendt til. 0

2 Skemaerne Dette hæfte indeholder de skemaer, du skal bruge ved ansøgning om optagelse til videregående uddannelser tilsluttet. Det drejer sig om følgende skemaer: Et prioriteringsskema Der skal udfyldes af alle ansøgere og indsendes sammen med ansøgningsskemaet til det uddannelsessted, der står som. prioritet. Et ændringsprioriteringsskema Der skal indsendes, hvis du ønsker at ændre din prioritering. Ændringsprioriteringsskemaet skal sendes til det uddannelsessted, der nu står som. prioritet. Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest. juli. ansøgningsskemaer Der benyttes til samtlige uddannelser uanset om du søger pr.. marts eller pr.. juli. Der skal udfyldes og indsendes ét ansøgningsskema til hvert optagelsesområdenummer der søges. arbejdsgivererklæringer Til brug for dokumentation af erhvervserfaring ved kvote -ansøgninger, eller hvor erhvervserfaring indgår som en del af adgangskravet. Hør nærmere herom på uddannelsesstedet. En fuldmagtsblanket Til brug, hvis du vil give en person fuldmagt til at søge på dine vegne. Til prioriteringsskemaet og ansøgningsskemaet er der en vejledning i, hvordan du udfylder skemaet. På bagsiden af fuldmagtsblanketten er der en vejledning i at bruge blanketten. Sådan ansøger du

3 Her er fristerne for ansøgning om optagelse og for svar fra uddannelsesstederne eller Den Koordinerede Tilmelding: Fristerne. marts Kvote og øvrige optagelsesområder med frist. marts Uddannelsesstedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den. marts kl.. Ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet skal altid søge inden. marts. De forhold, som du vil have taget hensyn til i kvote eller lignende optagelsessystemer, skal være nævnt i ansøgningen pr.. marts. Hvis du først opfylder kvalifikationskriterierne efter. marts vil en evt. optagelse være betinget af, at kravene er opfyldt og dokumenteret inden. juli. Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest den. marts. Hvis du har en gymnasial eksamen og opfylder adgangskravene til uddannelsen, vil du desuden automatisk blive prøvet også i kvote, uden at skulle indsende en ny ansøgning.. juli Kvote og øvrige optagelsesområder med frist. juli Uddannelsesstedet, du søger optagelse på, skal have modtaget ansøgningen senest den. juli kl.. Hvis du sender din ansøgning med posten fra Danmark, skal den være poststemplet senest den. juli. Ny prioritering: Hvis du ønsker at ændre et prioriteringsskema, du allerede har sendt ind, skal du indsende ændringsprioriteringsskemaet, se side 9, til det uddannelsessted, der er. prioritet på ændringsprioriteringsskemaet. Uddannelsesstedet skal have modtaget skemaet senest. juli.. juli er også fristen for indsendelse af eventuel manglende dokumentation til ansøgninger i kvote. 0. juli Svar Den 0. juli får du svar. Du får kun ét brev: Enten får du et optagelsesbrev, (dvs. et tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra uddannelsesstedet). Eller du får et afslagsbrev fra. Bekræftelse Hvis du modtager et tilbud om en uddannelsesplads, skal du bekræfte, at du ønsker at modtage den inden for den frist, uddannelsesstedet angiver i brevet. Hvis du ikke bekræfter dette inden den frist, uddannelsesstedet har sat, bortfalder tilbuddet. Du kan give en anden fuldmagt til at bekræfte på dine vegne. På side 9 er der en fuldmagtsblanket, som du kan bruge. Sådan ansøger du

4 Udfyldningsvejledning til Prioriteringsskemaet beholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00. Personlige oplysninger skal udfyldes omhyggeligt. Hvis du har et dansk, anføres dette! tnummer By eholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 0 C L M men dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0) lser og kun ét kryds) () Højere forberedelseseksamen (hf) () GIF/hf for fremmedsprogede tnummer By () Højere teknisk eksamen (htx) (9) adgangsgrundlag e uddannelse(r) i Danmark eregående uddannelser uden at fuldføre? nelse? Hvis ja, da hvilken? Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder Den Koordinerede (0) Tilmelding Pædagog (0) Journalist () Bacheloruddannelse. Personlige oplysninger () Akademiker (cand. uddannelse) () Anden videregående uddannelse åndarbejdslærer Ansøgere uden dansk Hvis du ikke har et dansk, skal du i stedet skrive dato, måned og år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de seks felter før stregen. I de første felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit (første) fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit (sidste) efternavn. I den sidste rubrik skal du angive dit køn med for mand og for kvinde. En person, som hedder Claes Anders Fredrik Moen, født den. august 9, og som er en mand, skal skrive således: 0-CLM Adresse Den Prioriteringsskema adresse, der angives 00 på prioriteringsskemaet skal være en fuldstændig angivelse af gade/vej, husnr., etage, værelsesnr., land, postnr. og postdistrikt/ by samt for logerende værtens eller kollegiets navn. Hvis du kan kontaktes over telefon/mobiltelefon eller , udfylder du de relevante felter. Optagelsesområdenavn anføres, og kun én er, praktiksteder o.lign. punkt ). plysninger Prioriteringsskema 00 Uddannelsesstedets navn Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet. Personlige oplysninger. Statsborgerskab. Adgangsgivende eksamen Eksamensår Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0). Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) Postnummer Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet By () Matematisk studentereksamen () Højere forberedelseseksamen (hf) () GIF/hf for fremmedsprogede. Personlige () Sproglig oplysninger studentereksamen Hvis du er dansk statsborger angives dette med kryds. Er du ikke dansk. Statsborgerskab () Anden studentereksamen () Højere teknisk eksamen (htx) (9) adgangsgrundlag. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark. Der må højst anføres ønsker på prioriteringsskemaet.. Prioriteringsskemaet. Adgangsgivende skal sendes eksamen til. prioriteten. (se side -). Eksamensår. Har du afsluttet en videregående uddannelse? Hvis ja, da hvilken? Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0). Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder (0) Pædagog () (0) Matematisk HA studentereksamen (0) () Højere Journalist forberedelseseksamen (hf) () () GIF/hf Bacheloruddannelse for fremmedsprogede () (0) Sproglig Korrespondent studentereksamen (0) () Højere Socialrådgiver handelseksamen (hhx) () () Erhvervsuddannelse Akademiker (cand.(eud, uddannelse) SOSU). Statsborgerskab. Adgangsgivende eksamen () (0) Anden Folkeskolelærer studentereksamen (09) () ekode Højere Sygeplejerske, (se teknisk side -) eksamen radiograf (htx) () (9) Anden adgangsgrundlag videregående uddannelse. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark (0) Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer. Adgangsgivende eksamen Har Eksamensår du tidligere været optaget på en eller flere videregående uddannelser uden at fuldføre? Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn. Har du afsluttet en videregående Adgangsgivende uddannelse? eksamen dansk, Hvis sæt ja, kryds da hvilken? Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0). Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder (0) Pædagog () Matematisk studentereksamen () Højere forberedelseseksamen (hf) om denne () GIF/hf for eksamen fremmedsprogede er dansk eller fra udlandet. (0) HA (0) Journalist () Bacheloruddannelse () Sproglig studentereksamen (0) Korrespondent () Akademiker (cand. uddannelse) () Anden studentereksamen () Højere teknisk eksamen (htx) (9) adgangsgrundlag (0) Folkeskolelærer () Anden videregående uddannelse. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark (0) Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer. Har du afsluttet en videregående uddannelse? Hvis ja, da hvilken? Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn (0) (0) (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder (0) Korrespondent (0) Bibliotekar,. Optagelsesområdets ernærings- og nummer husholdn.-/håndarbejdslærer skal anføres, og kun én. Der må højst anføres ønsker på prioriteringsskemaet.. Husk Prioriteringsliste gang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign.. Prioriteringsskemaet skal sendes til. prioriteten. foretages på ansøgningsskemaet punkt ). Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn HA (0) Journalist Folkeskolelærer () Adressen er vigtig, fordi det kan blive nødvendigt at kontakte dig i den periode, hvor ansøgningerne behandles. Hvis din adresse er i udlandet, skal du angive med en landekode, hvilket land du bor i (se side -). Prioriteringsskema 00. Statsborgerskab statsborger, angiver du med en landekode, i hvilket land, du er statsborger I rubrikken om adgangsgivende eksamen skal du først angive hvilket år, du tog den adgangsgivende eksamen. Derefter skal du med et kryds angive, (0) () () Pædagog Bacheloruddannelse Akademiker (cand. uddannelse) Anden videregående uddannelse Sådan ansøger du

5 Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Prioriteringsskemaet skal udfyldes omhyggeligt og tydeligt, fordi dette skema er afgørende for, at du kommer ind, hvor du helst vil.. Personlige oplysninger Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00. Personlige oplysninger. Statsborgerskab. Adgangsgivende eksamen Eksamensår. ekode Adgangsgrundlag (se side -) (kun danske uddannelser Postnummer og kun ét By kryds). Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder. Personlige oplysninger (0) () Matematisk HA studentereksamen (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder (0) Pædagog. Statsborgerskab (0) HA (0) Journalist fuldføre () Bacheloruddannelse dem, skal du her angive, hvor mange du har været optaget på. (0) Korrespondent () Akademiker (cand. uddannelse) Hvis du gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelse uden at have fuldført, kan du kun optages på en ny videregående uddan-. Adgangsgivende (0) Folkeskolelærer eksamen () Anden videregående uddannelse ekode Eksamensår (se side -) (0) Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0). Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) nelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte. gangs regel) Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn. Statsborgerskab () Matematisk studentereksamen () Højere forberedelseseksamen (hf) () GIF/hf for fremmedsprogede (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør. Optagelsesområdets gang (prioritering af studieretninger, praktiksteder Optagelsesområdenavn o.lign.. Prioriteringsskemaet skal sendes Uddannelsesstedets til. prioriteten. navn nummer skal (0) anføres, og Ergo-/fysioterapeut, kun én. jordemoder Der må højst anføres (0) ønsker Pædagog på prioriteringsskemaet. Husk foretages på ansøgningsskemaet punkt ). (0) HA (0) Journalist () Bacheloruddannelse (0) Korrespondent () Akademiker (cand. uddannelse) (0) Folkeskolelærer (0) () Højere Journalist forberedelseseksamen (hf) (0) () Sproglig Korrespondent studentereksamen (0) () Højere Socialrådgiver handelseksamen (hhx) () () Erhvervsuddannelse Akademiker (cand. uddannelse) (EUD, SOSU) (0) () Anden Folkeskolelærer studentereksamen (09) () Højere Sygeplejerske, teknisk eksamen radiograf(htx) Prioriteringsskema () (9) Anden adgangsgrundlag videregående uddannelse 00. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark (0) Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Læs udfyldningsvejledningen uden at fuldføre? på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted.. Har du afsluttet oplysninger Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets en videregående uddannelse? Hvis ja, da hvilken?. Personlige navn Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0) () Matematisk studentereksamen () Højere forberedelseseksamen (hf) () GIF/hf for fremmedsprogede () Sproglig studentereksamen. Statsborgerskab dansk adgangsgivende eksamen, som ligger til grund for din ansøgning. () Anden studentereksamen () Højere teknisk eksamen (htx) (9) adgangsgrundlag. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark Bemærk at hvis du har taget flere gymnasiale eksaminer, kan kun den. Adgangsgivende eksamen Prioriteringsskema 00 Eksamensår første danne grundlag for optagelse.. Har du afsluttet en videregående uddannelse? Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Hvis ja, da hvilken? Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende Skemaet sendes eksamen til det fra højest udlandet, prioriterede sæt kryds uddannelsessted. (0) () Sproglig studentereksamen. Adgangsgivende () Anden studentereksamen eksamen () Højere teknisk eksamen (htx) Eksamensår. Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark Pædagog () () GIF/hf Bacheloruddannelse for fremmedsprogede Adgangsgivende eksamen dansk, sæt kryds Adgangsgivende eksamen fra udlandet, sæt kryds (0). Adgangsgrundlag. Optagelsesområdets (kun danske nummer uddannelser skal anføres, og kun og kun ét kryds) én. Der må højst anføres ønsker på prioriteringsskemaet.. Har du afsluttet Husk gang en (prioritering videregående af studieretninger, uddannelse? praktiksteder Hvis ja, o.lign. da hvilken?. Prioriteringsskemaet skal sendes til. prioriteten. foretages på ansøgningsskemaet punkt ). () Matematisk studentereksamen () Højere forberedelseseksamen (hf) () GIF/hf for fremmedsprogede (0) Teknikum-/akademi-/diplomingeniør (0) Ergo-/fysioterapeut, jordemoder (0) Pædagog () Sproglig studentereksamen (0) HA (0) Journalist () Bacheloruddannelse () Anden studentereksamen () Højere teknisk eksamen (htx) (9) adgangsgrundlag (0) Korrespondent () Akademiker (cand. uddannelse). Evt. tidligere optagelse på videregående uddannelse(r) i Danmark (0) (0) Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer. Har du afsluttet en videregående uddannelse? Hvis ja, da hvilken? (0) Husk Husk Folkeskolelærer Bibliotekar, ernærings- og husholdn.-/håndarbejdslærer (0) () Anden videregående uddannelse Optagelsesområdenavn Uddannelsesstedets navn. Optagelsesområdets nummer skal anføres, og kun én gang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign. foretages på ansøgningsskemaet punkt ). (09). Optagelsesområdets nummer skal anføres, og kun én gang (prioritering af studieretninger, praktiksteder o.lign. foretages på ansøgningsskemaet punkt ). Sygeplejerske, radiograf. Adgangsgrundlag (kun danske uddannelser og kun ét kryds) I denne rubrik skal du med et kryds og kun ét kryds - markere hvilken. Har du været optaget på en eller flere videregående uddannelser Hvis du har været eller er optaget på videregående uddannelse(r), uden at (9) adgangsgrundlag. Har du afsluttet en videregående uddannelse? Hvis ja, da hvilken? Hvis du har afsluttet en videregående uddannelse, angiver du her med kryds, hvilken videregående uddannelse, du har afsluttet. Hvis du har en kandidateksamen, kan du kun optages på en ny videregå- () Anden videregående uddannelse ende Skriv uddannelse, antal hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel). Prioriteringsskemaet bruges til at angive, i hvilken rækkefølge du gerne vil optages på de søgte uddannelser. Punkt udfyldes ved i den ønskede rækkefølge at anføre uddannelsernes optagelsesområdenummer, optagelsesområdenavn samt uddannelsesstedets navn. Optagelsesområdernes numre fremgår af uddannelsesoversigten side til, hvor numrene står i den farvede ramme. Numrene skal skrives i felterne markeret med sort ramme. Der må højst anføres ønsker på prioriteringsskemaet.. Prioriteringsskemaet skal sendes til. prioriteten. på prioriteringsskemaet. Hvert optagelsesområdenummer må kun skrives én gang på prioriteringsskemaet. Der kan søges fra til optagelsesområder. Der skal kun indsendes ét prioriteringsskema, også selv om du søger optagelse både pr.. marts og pr.. juli.. Der må højst anføres ønsker på prioriteringsskemaet.. Prioriteringsskemaet skal sendes til. prioriteten. Sådan ansøger du

6 (fortsat) Prioriteringsskemaet indsendes sammen med ansøgningsskemaet til det uddannelsessted, du helst vil optages på, altså det, der står øverst på prioriteringsskemaet (. prioriteten). Uddannelsesstedet sørger for, at prioriteringsskemaet bliver sendt til, hvor optagelserne koordineres. Når de enkelte ansøgningsskemaer udfyldes, så bemærk, at du også på dem skal angive prioriteringsrækkefølgen, nøjagtigt som på prioriteringsskemaet. De små prioriteringslister og det store prioriteringsskema skal være identiske. Husk at sende en ansøgning til alle de prioriterede ønsker. Herunder er gengivet et eksempel på udfyldning af prioriteringsskemaet. Eksempel på prioriteringsskema Optagelsesområdets nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn Arkitekt Designer Arkitektskolen Aarhus Danmarks Designskole 0 Journalistik Syddansk Universitet 0 Medievidenskab Syddansk Universitet Notér dine egne prioriteringer her Optagelsesområdets nummer Optagelsesområdets navn Uddannelsesstedets navn Fortryder du en ansøgning, skal du henvende dig til det uddannelsessted, ansøgningen er sendt til. Sådan ansøger du

Prioriteringsskema 2004

Prioriteringsskema 2004 Den Koordinerede Tilmelding Forbeholdt Tilmeldingssekretariatet Prioriteringsskema 00 Læs udfyldningsvejledningen på de foregående sider. Skemaet sendes til det højest prioriterede uddannelsessted. Personlige

Læs mere

Ansøgningsskemaer og vejledning

Ansøgningsskemaer og vejledning Videregående uddannelser 2011 Du kan søge om optagelse digitalt på www.optagelse.dk Vigtige datoer: 15. marts Søger du optagelse gennem kvote 2, skal uddannelsesstederne have modtaget din ansøgning senest

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding 3. Oplysning fra ministerierne 4. Hvor får du hjælp? 8. Optagelse.dk 9. Sådan ansøger du 10 Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne Hvor får du hjælp? Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 0 Skemaerne Fristerne Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet Prioriteringsskemaet Ændringsprioriteringsskemaet

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet og hav

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg vejledningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne.

Indholdsfortegnelse. Den Koordinerede Tilmelding. Oplysning fra ministerierne. Hvor får du hjælp. Optagelse.dk. Sådan ansøger du. Skemaerne. Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministerierne 4 Hvor får du hjælp 8 Optagelse.dk 9 Sådan ansøger du 10 Skemaerne 11 Fristerne 12 Udfyldningsvejledning til prioriteringsskemaet 13 Prioriteringsskemaet

Læs mere

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på  Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du

Ansøgningsvejledning efterår 2010. Side 1 af 6. Sådan søger du Side 1 af 6 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Skriv tydeligt, hvis du udfylder ansøgningsskemaet i hånden. Skriv en motiveret ansøgning,

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2017 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 28. august 2017 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding

Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding Inspirationsdag for Erhvervsakademier 3. oktober 2011 i København 10. oktober 2011 i Aarhus Optagelse via Den Koordinerede Tilmelding v/ Tine Bjerregaard og Lisbeth Østerby, Tilmeldingssekretariatet Dagsorden

Læs mere

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9

A N S Ø G N I N G S S K E M A / 1 9 A N S Ø G N I N G S S K E M A 2 0 1 8 / 1 9 1. NAVN, ADRESSE M.V. ALLE FELTER SKAL UDFYLDES EFTERNAVN FORNAVN CPR. NR. ADRESSE TLF. POSTNR. BY E-MAIL 2. ADGANGSGIVENDE GYMNASIAL EKSAMEN UDENLANDSK EKSAMEN

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsfrist 1. november 2016 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med blokbogstaver. 1. Personlige

Læs mere

Miniguide til optagelse.dk

Miniguide til optagelse.dk Miniguide til optagelse.dk (Gælder kun for ansøgere til os, DSKD) Page 1/6 Optagelse.dk - adgangsgrundlag Du skal vælge Gymnasial eksamen, hvis du har eller er i gang med og afslutter den i år (det kalder

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008

Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2008 Fysioterapeutuddannelse 2008 5. KOR. 24/10/07 10:12 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Uddannelsesstart: 27. juli 2015 Ansøgningsfrist: 30. april 2015 Uddannelsesstarten er flyttet frem til 27. juli 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet,

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2012

ErgotErapEut optagelse 2012 Ergoterapeut Optagelse 2012 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Skive-Viborg HF & VUC Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Udfyld skemaet med blokbogstaver. Ansøgningsfrist 1. november 2012 / 1. december 2012 Jeg er ny studerende på MIL-uddannelsen Jeg har deltaget

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning om, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet, og læg

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010

Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1. Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 1 Optagelseskriterier til Fysioterapeutuddannelsen 2010 Fysioterapeutuddannelse 2010 4. kor. 03/11/09 17:16 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Generel

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator HF-Centret Efterslægten København Ansøger (2) For- og mellemnavn(e)

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Skive-Viborg HF & VUC Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator Campus Vejle Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria de

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019]

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. [marts 2019] Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner [marts 2019] Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

ergoterapeut Optagelse 2014

ergoterapeut Optagelse 2014 ergoterapeut Optagelse 2014 1 velkommen er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk 1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA

DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR ANSØGNINGSSKEMA (Alle spørgsmål skal besvares. Hvor det er relevant, anføres "nej". Der må ikke forekomme tomme felter eller tankestreger. Udfyldes enten på skrivemaskine eller

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland. Vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau SVU-administrator (1) SVU-administrator VUC/hf Nordjylland Ansøger (2) For- og mellemnavn(e) Viktoria

Læs mere

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse Ansøgning og optagelse Klar til at søge? - eller er du i tvivl om, hvilken uddannelse du vil søge ind på? - eller skal du supplere i et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav? GSK = gymnasialt

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted

Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted 1 Ud af skolen 2019 Faneblad 4 Uddannelsesønsker Her vælger du uddannelse og uddannelsessted Det er her, du vælger, hvilke uddannelser du ønsker samt en prioriteret rækkefølge. Denne side fortæller generelt

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG OPRET ANSØGNING For at starte din ansøgning skal du vælge fanebladet Opret ansøgning. Udfyld nu felterne [Institutionsnavn] og [Uddannelsestype]

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017

Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsskema til professionsbacheloruddannelse sommeroptag 2017 Ansøgningsfrister: Ikke-EU-statsborgere: Danske og EU-statsborgere: 15. marts kl. 12.00 1. juni kl. 12.00 CPR-nr.: Personlige data (UDFYLDES

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk, Religionsvidenskåb, Aråbisk- og Islåmstudier eller Oldtidskundskåb- Vinteroptåg Hvis din bacheloruddannelse

Læs mere

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K

o p t a g e l s e 2 0 0 8 t e r a p e u t u d d a n n e l s e n i D a n m a r k H U S K e r g o H U S K A n s ø g n i n g s s k e m a f å s p å a r b e j d s f o r m i d l i n g e r, S t u d i e v a l g o g u d d a n n e l s e s i n s t i t u t i o n e r f r a m i d t e n a f f e b r u a

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser.

1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Master- og Diplomuddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere