Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk"

Transkript

1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk

2 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein og Sara Holm Kristensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

3 Indhold 1 Vigtige oplysninger Sådan logger du ind Sådan udfylder du din ansøgning Fanen Oplysninger om dig Personlige oplysninger Statsborgerskab Tidligere optagelse på videregående uddannelse Optagelse efter den grønlandske særordning Fanen Adgangsgrundlag Suppleringskurser Fanen Uddannelsesvalg Fremsøg uddannelse Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen Kvote 2-relevante aktiviteter Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste Fanen Bilag Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hjælp og vejledning Styrelsen for It og Læring, 2. februar

4 1 Vigtige oplysninger Denne brugervejledning er rettet mod ansøgere til videregående uddannelser, som ikke har et dansk CPR-nummer og NemID. Har du et dansk CPR-nummer, skal du søge med NemID. Det kan du læse mere om i brugervejledningen til ansøger med dansk CPR-nummer her. Du kan logge på Optagelse.dk ad flere omgange. Det er altså muligt at genoptage og færdiggøre din ansøgning på et senere tidspunkt, når du først er startet på den. Vær dog opmærksom på, at ansøgningen skal være godkendt, og underskriftsiden modtaget af uddannelsesstederne, inden ansøgningsfristerne. Hvis du søger optagelse på baggrund af en udenlandsk/international gymnasial eksamen, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12. Det gælder for ansøgninger i kvote 1 og kvote 2. Det er kun, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, at ansøgningsfristen i kvote 1 er den 5. juli kl. 12. Hvis du er ansøger fra Sverige, Norge, Island eller Finland, kan du med fordel læse denne artikel på UddannelsesGuiden. Når du søger uden NemID, skal du underskrive en underskriftside i hånden for hver uddannelse, du søger og sende den til det pågældende uddannelsessted. Først når uddannelsesstedet har modtaget din underskriftside, kan de hente din ansøgning fra Optagelse.dk. Uddannelsesstedet skal have modtaget underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Søger du flere uddannelser, skal du sende underskriftsiden til hvert uddannelsessted, som du søger ind på. Næsten alle uddannelsessteder accepterer underskrevne underskriftsider på . Læs mere om underskriftsiden på UddannelsesGuiden. Her finder du også adresser på uddannelsesstederne. Det er kun underskriftsiden, du skal sende direkte til uddannelsesstederne. Alt andet skal være uploadet på Optagelse.dk som digitale bilag. Det gælder både eksamensbeviser og anden dokumentation. Det er dit ansvar, at alle bilag er uploadet og knyttet til din ansøgning indenfor fristerne. Du kan uploade bilag og knytte dem til din ansøgning under fanen Bilag. Du skal kontrollere fristen for upload af bilag på uddannelsesstedernes hjemmesider. Bemærk, at der kan være forskel på de enkelte uddannelsessteders frister. Inden den 5. juli kl. 12 kan du ændre i prioriteringsrækkefølgen, samt annullere afsendte ansøgninger. Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar på dine ansøgninger. Enten får du tilbudt en studie- eller en standby-plads på en søgt uddannelse, ellers du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Derfor er din prioritering af ansøgningerne afgørende. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

5 3.1 Fanen Oplysninger om dig 2 Sådan logger du ind trin 1 Gå ind på Her klikker du på Søg videregående uddannelse (den pink knap). trin 2 Bemærk Nederst på denne side er der en bjælke, hvor der kan stå vigtige aktuelle oplysninger. Lige oven over bjælken finder du links til vejledninger, hjælp til studievalg og andre nyttige oplysninger. Du kommer nu ind på en forside for ansøgere til videregående uddannelser. Du skal klikke på knappen Søg videregående uddannelse (den pink knap) for at logge ind. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

6 2 Sådan logger du ind trin 3 Når du klikker på knappen Søg videregående uddannelse, åbnes der et vindue. Her bliver du spurgt, om du har et dansk CPR-nummer eller ej. Her vælger du Nej og klikker derefter på Næste. Bemærk Denne vejledning er rettet mod ansøgere uden dansk CPR-nummer. Hvis du har et dansk CPR-nummer, og derved kan få et NemID, skal du klikke Ja til dansk CPRnummer og læse videre i vejledningen til ansøger med dansk CPR-nummer i stedet. Hvis du har et dansk CPR-nummer, men ikke har et NemID, og ikke kan nå at anskaffe et NemID inden ansøgningsfristen udløber, kan du benytte Optagelse.dk uden login. Det gør du her. I forbindelse med oprettelsen (trin 4) skal du selv angive din e- mailadresse og dit CPR-nummer; ellers er fremgangsmåden som i denne vejledning. Du skal være opmærksom på, at hvis du benytter denne ansøgningsmetode, skal du selv levere alle oplysninger. Optagelse.dk kan ikke trække dine adresseoplysninger ud fra dit CPR-nummer. Optagelse.dk kan heller ikke afhente oplysninger fra Eksamensdatabasen, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, og/eller hvis du har suppleret gymnasiale fag. Du skal derfor selv uploade al dokumentation i PDF-format. trin 4 I det næste vindue, der åbnes, skal du indtaste din adresse. 6 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

7 3.1 Fanen Oplysninger om dig Det er vigtigt, at du angiver en adresse, som du læser jævnligt, da der kan komme vigtige informationer og spørgsmål til dig fra uddannelsesstederne eller fra Den Koordinerede Tilmelding Når du har indtastet din adresse, skal du klikke Ok. Du får besked om, at du er oprettet på Optagelse.dk og at der er sendt et link til din e- mail. Du kan kun oprette en ansøgning via linket i denne . Bemærk Hvis du tidligere har oprettet dig med samme adresse, får du gensendt linket til din ansøgning, når du indtaster din adresse. Derved sikres, at du kun har én profil på Optagelse.dk, hvor alle dine ansøgninger er samlet. Er du påbegyndt en ansøgning med NemID, hvor du har angivet samme adresse, skal du færdiggøre din ansøgning med NemID. trin 5 Du skal nu logge ind på din adresse og åbne en fra Optagelse.dk. Klik på linket (eller kopier det ind i din browser). Du skal bruge dette link hver gang du skal ind på din ansøgning. Der kan gå noget tid (op til 30 minutter) før du modtager en med linket. Hvis du ikke kan finde en, kan du prøve at se efter i dit spamfilter eller mappen med uønsket post i dit mailprogram. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

8 trin 6 Første gang du klikker på linket, åbnes der et vindue, hvor du skal angive dit navn, fødselsdato og køn. Dine oplysninger danner automatisk et konstrueret CPR-nummer, som uddannelsesstederne og Den Koordinerede Tilmelding bruger til at registrere dine ansøgninger og dine prioriteringsoplysninger. Du skal derfor være omhyggelig med at indtaste de korrekte oplysninger, så systemet danner et korrekt nummer. Når du har angivet oplysningerne, klikker du på Ok. Bemærk Det er kun første gang, du klikker på linket, at du skal udfylde disse informationer. Herefter kommer du direkte til din ansøgning. 8 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

9 3.1 Fanen Oplysninger om dig 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du er nu logget ind i Optagelse.dk og er klar til at udfylde din ansøgning. Du navigerer via de mørkegrå faner foroven. 3.1 Fanen Oplysninger om dig På fanen Oplysninger om dig, skal du angive dine personoplysninger. Du kan ikke redigere disse oplysninger, når du har godkendt din første ansøgning Personlige oplysninger trin 1 Du udfylder dine personoplysninger ved at klikke på fanen Oplysninger om dig. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

10 3 Sådan udfylder du din ansøgning Fanen ser således ud: trin 2 CPR-nummer og navn De oplysninger, du skrev i vinduet i trin 6, afsnit 2, er blevet brugt til at lave et konstrueret CPR-nummer, som alle ansøgere uden dansk CPR-nummer får, når de søger optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Du har ikke mulighed for at redigere i CPR-nummeret, der er dit identifikationsnummer. Dit navn er også sat ind, men det kan du rette i, hvis du kan se, at der er en fejl. 10 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

11 3.1 Fanen Oplysninger om dig trin 3 Adresse Din adresse skal du selv skrive ind ved at udfylde Vej og Postnummer. Når du skriver postnummeret, finder Optagelse.dk selv byen, såfremt du bor i Danmark. Du kan ændre dét Optagelse.dk finder, hvis du ønsker. Hvis du ikke har en dansk adresse, skal du selv skrive både postnummer og by. trin 4 Bemærk Når du har godkendt en ansøgning, kan du ikke længere redigere i oplysningerne. Hvis du skifter adresse efter, at du har godkendt din første ansøgning, kan du uploade et bilag til Optagelse.dk, hvor du angiver din nye adresse. Husk at bilaget skal være i PDF-format, samt at det skal knyttes til hver af dine ansøgninger. og telefonoplysninger Din er udfyldt med den adresse, du angav, da du oprettede dig på Optagelse.dk. Du kan ikke rette i din . Du skal nu indtaste dit telefonnummer, da uddannelsesstederne eller Den Koordinerede Tilmelding kan have behov for at kontakte dig telefonisk Statsborgerskab trin 5 Du skal angive det land, du er statsborger i. Som udgangspunkt er Danmark valgt, så hvis du er dansk statsborger, kan du gå videre til trin 6. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

12 3 Sådan udfylder du din ansøgning Er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du vælge det pågældende land på listen, som kommer frem, når du klikker på pilen til højre i feltet. Hvis du vælger et andet land end Danmark, bliver du spurgt, om du har opholdstilladelse i Danmark eller om du er EU/EØS-borger. Vælg Ja eller Nej. Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, men har opholdstilladelse i Danmark, skal du uploade din opholdstilladelse under fanen Bilag. Husk at tilknytte bilaget alle dine ansøgninger. Hvis du er statsborger i et EU/EØS-land (herunder nordiske statsborgere) skal du ikke dokumentere dit statsborgerskab eller evt. opholdstilladelse Tidligere optagelse på videregående uddannelse trin 6 Du skal nu angive, om du er, eller om du har været, optaget på en videregående uddannelse. Hvis du er, eller har været, optaget på en videregående uddannelse, klikker du Ja. Hvis ikke, klikker du Nej og du skal ikke udfylde yderligere i denne boks. 12 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

13 3.1 Fanen Oplysninger om dig Hvis du klikker Ja, skal du dernæst angive, om du har en kandidatuddannelse. Folketinget har vedtaget en lov om begrænsning af dobbeltuddannelse, som kan have konsekvenser for dig, hvis du allerede har fuldført en videregående uddannelse i Danmark. Læs derfor hele teksten grundigt. Dernæst skal du udfylde oplysninger om de videregående uddannelser, hvor du har bestået - eller forventer at bestå uddannelseselementer (fag). Du har pligt til at angive og dokumentere disse oplysninger, så uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan opnå merit for tidligere beståede elementer fra en videregående uddannelse, såfremt du bliver optaget, og dermed forkorte uddannelsestiden på den nye uddannelse. Det er uddannelsesstederne, der vurderer, om du kan få merit. Læs mere om merit ved at klikke på spørgsmålstegnet til højre i feltet. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

14 3 Sådan udfylder du din ansøgning Søger du en uddannelse i kvote 2, kan oplysningerne også være relevante. Det afhænger af, om den søgte uddannelse vægter erfaringer fra videregående uddannelser i deres kvote 2-kriterier. Det er vigtigt, at du angiver, hvor mange ECTS-point du samlet set har bestået eller forventer at bestå på uddannelsen. ECTS point tildeles hvert uddannelseselement (fag) på en videregående uddannelse. ECTS point er et udtryk for den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre faget. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. ECTS-point fremgår af dit eksamensbevis fra den videregående uddannelse. Har du ikke bestået nogen elementer, eller forventer du ikke at bestå, skriver du 0 (nul) i feltet. Når du skal udfylde felterne, skal du være opmærksom på din status på uddannelsen: Afbrudt uddannelse Hvis du har afbrudt uddannelsen, skriver du i hvilket år, du påbegyndte uddannelsen og i hvilket år, du afbrød uddannelsen ( Årstal afbrudt ). Du skal angive, hvor mange ECTS-point du har bestået inden, du stoppede på uddannelsen. Du skal vælge Nej i det sidste felt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde feltet Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse. Stadig optaget på uddannelse Hvis du stadig er optaget på den videregående uddannelse, skriver du i hvilket år, du påbegyndte uddannelsen. Det næste skal du udfylde er Antal beståede/forventet beståede ECTS-point. Her er det vigtigt, at du også medregner de uddannelseselementer, som du forventer at bestå inden 5. juli. Du skal vælge Ja i det sidste felt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde felterne Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse og Årstal afbrudt. Når du har bestået de forventede uddannelseselementer, skal du logge ind i Optagelse.dk igen og uploade dokumentation for, at du har bestået under fanen Bilag. Se uddannelsesstedets frist for upload af bilag på uddannelsesstedets hjemmeside. Hvis du får tilbudt en studieplads på den uddannelse, som du søger, skal du huske at udmelde dig på din nuværende uddannelse. Det skal ske inden studiestart på den nye uddannelse. Færdiggjort uddannelse Hvis du har færdiggjort eller forventer at færdiggøre en hel videregående uddannelsen inden 5. juli, skal du udfylde felterne Årstal påbegyndt og Årstal fuldført uddannelse/forventet fuldførelse af uddannelse, Antal beståede/forventet beståede ECTSpoint samt Stadig optaget. Du skal ikke udfylde feltet Årstal afbrudt. 14 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

15 3.1 Fanen Oplysninger om dig Hvis du i gang med at fuldføre uddannelse, så svarer du Ja til Stadig optaget. Du skal i feltet Antal beståede/forventet beståede ECTS skrive det samlede antal ECTS-point for uddannelsen, som du forventer at færdiggøre. Når du har bestået de forventede uddannelseselementer, skal du logge ind i Optagelse.dk igen og uploade dokumentation for det, du har bestået under fanen Bilag. Se uddannelsesstedets frist for upload af bilag på uddannelsesstedets hjemmeside. Sådan udfyldes felterne: I nedenstående eksempel er uddannelsen afbrudt. Du udfylder oplysninger ved at klikke på blyanten i højre side. Du får nu mulighed for at skrive i felterne. Først skal du skrive navnet på den videregående uddannelse og navnet på uddannelsesstedet. Dernæst skal du skrive, hvornår du påbegyndte uddannelsen, samt udfylde felter, der er relevante for dig. Når du er færdig med at udfylde hvert element, klikker du på fluebenet i højre side, for at føje oplysningerne til din ansøgning. Nu er oplysningerne tilføjet. Ønsker du at redigere i oplysningerne, skal du klikke på blyanten igen. Hvis du vil slette oplysningerne, skal du klikke på skraldespanden. Ønsker du at tilføje endnu en videregående uddannelse, klikker du på plus-ikonet for at tilføje en ny linje. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

16 3 Sådan udfylder du din ansøgning Klikker du på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan udfylde. Tilføj oplysninger, indtil du har alle relevante oplysninger med. Du skal dokumentere de oplysninger, du skriver i felterne ved at uploade og tilføje relevante bilag. Se uddannelsesstedets hjemmeside for dokumentationskrav og frist for upload af bilag. Nederst kan du på Tilføj bilag uploade dokumentation. Du har også mulighed for at tilføje bilag senere under fanen Bilag. Det kan du gøre for både underskrevne og ikkeunderskrevne ansøgninger. Du skal dokumentere de oplysninger, du skriver i felterne ved at uploade og tilføje relevante bilag. Se uddannelsesstedets hjemmeside for dokumentationskrav og frist for upload af bilag. Nederst kan du på Tilføj bilag uploade dokumentation. Du har også mulighed for at tilføje bilag senere under fanen Bilag. Det kan du gøre for både godkendte og ikkegodkendte ansøgninger. Bemærk Det er vigtigt, at du undersøger dokumentationskrav på uddannelsesstedets egne hjemmesider. 16 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

17 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Optagelse efter den grønlandske særordning trin 7 Har du ikke tilknytning til Grønland, skal du ikke udfylde dette felt. Ansøgere med tilknytning til Grønland kan søge optagelse efter den grønlandske særordning. Du kan læse mere om særordningen på UddannelsesGuiden eller ved at klikke på spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne, som vist nedenfor. Hvis du ønsker at søge optagelse efter den grønlandske særordning, skal du klikke Ja og uploade relevant dokumentation. trin 8 Til sidst klikker du på Gem øverst på siden for at gemme dine oplysninger. 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Under denne fane angiver du din baggrund (adgangsgrundlag) for at søge videregående uddannelse. Vær opmærksom på, at dit adgangsgrundlag ikke kan redigeres, når du har godkendt den første ansøgning. Du skal huske at uploade dit eksamensbevis under fanen bilag og få det knyttet til alle dine ansøgninger. Se mere i punkt 3.4 trin 1 Klik på fanen Adgangsgrundlag. Dernæst kommer du ind på siden, hvor du skal angive dit Adgangsgrundlag. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

18 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 2 Først skal du angive, hvilken type eksamen, der er dit grundlag for at søge en videregående uddannelse. Klik på pilen til højre og vælg derefter adgangsgrundlagstypen på listen. Bemærk Der er seks forskellige muligheder under Adgangsgrundlagtype. Dansk gymnasial eksamen Hvis du har en dansk gymnasial eksamen, skal du også angive, hvilken slags eksamen du har i feltet Adgangsgrundlag. Du skal også angive eksamensår, eksamensresultat og vælge karakterskalaen, som dit eksamensresultat er beregnet ud fra. Når dit eksamensbevis ikke findes i Eksamensdatabasen, skal du uploade en kopi af dit eksamensbevis før ansøgningsfristen udløber. Særligt for ansøgere med eux Hvis du søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af din eux, og du ikke har bestået din eux på ansøgningstidspunktet, kan du søge om betinget optagelse. Det betyder, at du skal have bestået din eux inden studiestarten på den videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på at uddannelsen, du søger om optagelse på, skal acceptere denne form for betinget optagelse. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt uddannelsesstedet optager ansøgere betinget, skal du kontakte det uddannelsessted, som du søger optagelse på. Når du i juni har bestået den gymnasiale del af din eux, skal du bede din skole om at udskrive et foreløbigt eksamensbevis. Du skal selv uploade beviset til din ansøgning på Optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12. Husk at knytte det til hver af dine ansøgninger på fanen Bilag. Hvis du bliver optaget, vil du modtage et tilbud om betinget optagelse d. 28. juli. Det vil sige, at du bliver optaget på betingelse af, at du indleverer det endelige eux-bevis til uddannelsesstedet, når du har bestået din svendeprøve. Hvis du ikke består svendeprøven, mister du den tilbudte studieplads. Hvis du har bestået en eux 1. del (merkantil) kan du søge optagelse på baggrund af din 1. dels eksamen på samme vilkår som ansøgere med en gymnasial eksamen. Du skal vælge eux som adgangsgrundlag. Du skal selv uploade dit eux 1. dels bevis og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. 18 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

19 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Særligt for ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelser Bemærk, at adgangskursus til ingeniøruddannelserne kun er adgangsgivende til ingeniøruddannelser og enkelte andre uddannelser. Kontakt uddannelsesstedet hvis du er i tvivl. Ansøgere med adgangskursus til ingeniøruddannelserne skal søge optagelse senest den 15. marts kl. 12. International Baccalaureate (IB) Har du en IB fra en skole i Danmark, skal du vælge denne type eksamen. Bemærk dog, at ansøgningsfristen altid er den 15. marts kl for ansøgere med en IB-eksamen, da IB bliver vurderet som en udenlandsk eksamen, også selvom du har bestået den i Danmark. Dit IB-eksamensbevis bliver ikke registreret i den danske Eksamensdatabase. Derfor skal du selv uploade dit bevis under fanen Bilag og huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Hvis du færdiggør din IB eksamen samme år som du søger ind, skal du have din IB-koordinator på skolen til at tilmelde dig IBNETs result service. Det er en online database, hvor uddannelsesstedet kan hente dit eksamensbevis elektronisk. Du skal give tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj. Udenlandsk eksamen Hvis du har en udenlandsk eller international eksamen, skal du skrive det fulde navn på din eksamen, og det land, som du har din eksamen fra. Du skal uploade dit eksamensbevis til din ansøgning under fanen 'Bilag'. Når du selv uploader dit eksamensbevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en udenlandsk eksamen er den 15. marts kl (March 15, noon CET). Erhvervsuddannelse (EUD) Hvis du har en erhvervsuddannelse (EUD), skal du skrive hvilket år, du blev færdig med din EUD. Du skal uploade dit EUD-bevis under fanen Bilag. Når du selv uploader dit EUD-bevis, skal du huske at knytte det til de søgte uddannelser ved at klikke på fluebenet ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger om optagelse på baggrund af en EUD, er den 15. marts kl Andet adgangsgrundlag (herunder hf-fagpakker) Et andet adgangsgrundlag kan eksempelvis være en kombination af bestemte hf-fag (de såkaldte hf-fagpakker). Ansøgningsfristen er altid den 15. marts kl. 12. Du skal huske at uploade dine eksamensbeviser under fanen Bilag og knytte det til de søgte uddannelser ved at markere med flueben ud for hver ansøgning. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

20 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du først består fagene efter kvote 2-fristen, skal du huske at udfylde feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen i din ansøgning. Endelig skal du huske at logge på Optagelse.dk igen, når du har modtaget dit eksamensbevis. Her skal du uploade dit eksamensbevis og knytte det til din(e) ansøgning(er) under fanen Bilag. Eksamensbeviset skal knyttes til dine ansøgninger inden den 5. juli kl Ingen adgangsgivende eksamen Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men andre faglige kvalifikationer, kan du søge optagelse med særlig tilladelse. Uddannelsesstedet kan informere dig om dine muligheder. Det er det enkelte uddannelsessted, der vurderer, om dine kvalifikationer svarer til en adgangsgivende eksamen. Du skal uploade dokumentation til din ansøgning under fanen Bilag. Når du selv uploader dokumentation, skal du huske at knytte det til dine ansøgninger ved at klikke på fluebenet ud for hver ansøgning. Bemærk at ansøgningsfristen for ansøgere, der søger optagelse på baggrund af et andet adgangsgrundlag end en dansk gymnasial eksamen er den 15. marts kl Bemærk trin 3 Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland og Færøerne skal vælge Dansk gymnasial eksamen. Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Duborg-skolen og A.P. Møller skolen i Sydslesvig skal vælge udenlandsk eksamen. For disse ansøgningsgrupper er ansøgningsfristen i kvote 1 den samme som for en dansk gymnasial eksamen: 5. juli kl I dette eksempel vælges en Erhvervsuddannelse (EUD). 20 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

21 3.2 Fanen Adgangsgrundlag Du skal nu angive hvilket år, du tog din eksamen. Bemærk Bonus for tidlig studiestart (for ansøgere med en gymnasial eksamen) Hvis du har en gymnasial eksamen fra 2015, 2016 eller 2017, vil du få justeret dit karaktergennemsnit (eksamensresultat) pga. bonus for tidlig studiestart. Justeringen af karaktergennemsnittet foretages ved at gange det opnåede gennemsnit efter 7- trinsskalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med 1 decimal. Du skal ikke selv foretage justeringen. Justeringen vil blive foretaget af det uddannelsessted, du søger optagelse på. Har du en adgangsgivende gymnasial eksamen fra 2011, 2012, 2013 eller 2014 kan du søge om fristforlængelse af bonus for tidlig studiestart, hvis du opfylder bestemte krav. Det kræver, at du skriver en ansøgning om forlængelse, som du skal uploade sammen med relevant dokumentation under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. Læs mere om muligheden for fristforlængelse på UddannelsesGuiden. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

22 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du bliver optaget og søger om SU, vil din ansøgning om fristforlængelse af bonus ved tidlig studiestart også blive brugt i vurderingen af, om du er berettiget til et ekstra års SU ud over den normerede studietid Suppleringskurser trin 4 Hvis du har brug for at supplere dit adgangsgrundlag med suppleringskurser for at opfylde specifikke adgangskrav på en videregående uddannelse, skal du angive det her. Du skal angive, om du afslutter suppleringskurset før eller efter den 5. juli. Afslutning før 5. juli Hvis det er supplering med afslutning før 5. juli, skal du huske at logge på Optagelse.dk igen umiddelbart efter din eksamen for, uploade dit eksamensbevis på fanen Bilag og med flueben knytte det til dine ansøgninger. Det skal ske inden den 5. juli kl Afslutning efter 5. juli Hvis det er tale om suppleringskurser med afslutning efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. Ikke alle uddannelsessteder accepterer supplering, der afsluttes efter 5. juli. Læs mere om sommersupplering på UddannelsesGuiden. Her vil det også fremgå, om uddannelsesstedet kræver dokumentation for tilmelding til denne form for supplering. Hvis de gør det, skal du uploade dokumentationen under fanen Bilag og med flueben knytte den til dine ansøgninger. 22 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

23 0 Allerede afsluttet Hvis du allerede er færdig med din supplering, skal du ikke skrive noget her, men i stedet indtaste oplysninger i ansøgningen under Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen der kommer frem, når du udfylder ansøgningen til en bestemt uddannelse på fanen Uddannelsesvalg. Husk at uploade dit eksamensbevis på fanen Bilag og med flueben knytte det til dine ansøgninger. Det skal ske inden den 5. juli kl Bemærk Når du udfylder din ansøgning til en uddannelse (under fanen Uddannelsesvalg), og du har behov for at supplere, er det meget vigtigt, at du skriver suppleringsfagene ind i feltet Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen. Hvis ikke, risikerer du, at uddannelsesstedet afviser din ansøgning, fordi de ikke kan se, at du opfylder adgangskravene. Se mere i punkt i trin 5 Du afslutter fanen Adgangsgrundlag ved at klikke på Gem øverst på siden og dermed gemme de indtastede oplysninger. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

24 3 Sådan udfylder du din ansøgning 3.3 Fanen Uddannelsesvalg I det følgende afsnit beskrives hvordan du tilføjer en uddannelse til din prioriteringsliste. Du kan tilføje op til 8 uddannelser på din prioriteringsliste Fremsøg uddannelse trin 1 Først skal du skifte til fanen Uddannelsesvalg. trin 2 Du kommer nu ind på en side, hvor du kan tilføje uddannelser til din prioriteringsliste. Start med at læse teksten i skærmbilledet og klik dernæst på knappen Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste. Vær opmærksom på, at dine ansøgninger tilføjes i prioriteret rækkefølge. Du kan dog efterfølgende ændre i prioriteringsrækkefølgen frem til den 5. juli kl. 12. Læs mere i afsnit 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge. 24 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

25 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 3 Du kommer nu ind på siden, hvor du kan søge uddannelser frem. Som udgangspunkt får du vist alle videregående uddannelser fordelt på 50 uddannelser pr. side trin 4 Region og sprog Du kan vælge at begrænse din søgning på uddannelser efter region og/eller undervisningssprog. Du kan vælge at begrænse din søgning til en region ved at udpege regionen. Når du har valgt regionen, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

26 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du kan vælge, om du kun ønsker at få vist uddannelser, hvor undervisningssproget er dansk eller engelsk eller begge dele. Når du har valgt sprog, bliver listen over viste uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 5 Uddannelsesnavn, by og studiestart Du kan også begrænse, hvilke uddannelser du får vist ud fra uddannelsesnavn, by og/eller studiestart i den grå bjælke. Skriv navnet på en uddannelse eller by, som du er interesseret i. Du kan skrive hele uddannelsesnavnet eller bynavnet eller bare de første bogstaver af navnet. Når du holder pause i indtastningen, søges der på de bogstaver, du foreløbigt har skrevet, og du kan blive foreslået et by- eller uddannelsesnavn. Når du har skrevet eller valgt navn eller studiestart, bliver listen opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Du kan vælge, om du kun vil se uddannelser, der starter om sommeren, vinteren eller både sommer og vinter. Når du har valgt studiestart, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Bemærk Optagelse.dk understøtter kun ansøgning om optagelse på uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding i perioden den 1. februar til den 5. juli. 26 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

27 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 6 Uddannelsestype, uddannelsesområde og søg efter Hvis du klikker på teksten Vis flere muligheder, får du vist flere søgemuligheder. Flere søgemuligheder: Du skal først vælge den uddannelsestype, som du ønsker at søge, før du kan vælge området. Når du har valgt uddannelsestype, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. I dette eksempel vælges Professionsbacheloruddannelse. Dernæst kan du vælge uddannelsesområde. Når du har valgt uddannelsesområde, bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

28 3 Sådan udfylder du din ansøgning Du kan desuden søge på bestemte ord i det nederste felt. Du kan søge på hele uddannelsesnavnet eller dele af uddannelsesnavnet. Når du er færdig med at skrive dit søgeord, skal du klikke Enter/Retur på dit tastatur for at søge på ordet. Når du søger bliver listen over uddannelser opdateret, så den passer til dine søgekriterier. trin 7 Endelig kan du søge på uddannelser, som udbydes som e-læring. Bemærk Kan du ikke finde den uddannelse, du ønsker at søge, kan det skyldes, at den ikke findes inden for de søgekriterier, du har angivet. Prøv at vælge færre søgekriterier. Har du angivet en region, kan det for eksempel hjælpe at fjerne denne, så du søger i alle regioner. Se punkt 7 for information om yderligere vejledning og hjælp hvis du er i tvivl om, hvilke uddannelser, du skal vælge. 28 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

29 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 8 På listen over de uddannelser, du har søgt frem, kan du se uddannelsens navn, hvilken by, uddannelsen foregår i, samt tidspunkt for studiestart og et kommentarfelt. Det er kun en del af kommentaren, du kan se. Resten kan du se, hvis du klikker på pilen ud for uddannelsen. I venstre kolonne står der informationer om uddannelsen generelt; det vil sige undervisningssted, undervisningssprog og uddannelseskommentarer. I højre side kan du læse om adgangskrav/adgangsveje til uddannelsen. I den venstre kolonne finder du desuden et link til kvote 2-kriterierne for uddannelsen. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

30 3 Sådan udfylder du din ansøgning Bemærk Læg mærke til ikonerne under studiestart: betyder sommerstart betyder vinterstart betyder, at der både er sommer- og vinterstart. Hvis uddannelsen både tilbyder sommer- og vinterstart, skal du angive, hvornår du helst vil starte. Det er dog uddannelsesstedet, der bestemmer, hvornår du skal starte. trin 9 Hvis det er dén uddannelse, du ønsker, klikker du nederst på knappen Vælg. Du får nu vist uddannelsen med en række felter. Valgmuligheder markeret med * skal du udfylde. Resten kan du udfylde, hvis de er relevante for din ansøgning. 30 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

31 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Studieretning, standby, tilsagn, studiestart og særlig tilladelse Når du har søgt en uddannelse frem, skal du tage stilling til en række forhold før du kan tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. I dette afsnit gennemgås hvordan du udfylder de felter, som du både skal udfylde i en kvote 1- og kvote 2-ansøgning. trin 10 Felterne ser således ud: Styrelsen for It og Læring, 2. februar

32 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 11 Studieretning På nogle uddannelser er der mulighed for at vælge en studieretning. Det kan, som i dette tilfælde, være en studieretning inden for uddannelsen som bachelor of Animation på VIA University College i Viborg: Du kan kun vælge én kategori på listen. Nogle uddannelsessteder har dog kategorien Flere studieretninger, hvor du senere hen har mulighed for at vælge mellem dem. trin 12 Standby Her skal du angive, om du ønsker at ansøge om en standby-plads. Se en forklaring af standby ved at holde musen hen over Guiden. eller læs mere om standby på Uddannelses- trin 13 Studiestart Hvis uddannelsen har dette ikon på oversigten, skal du tage stilling til, om du foretrækker at starte på den søgte uddannelse om vinteren eller om sommeren. I dette felt kan du angive med et Ja, at du foretrækker vinterstart frem for sommerstart. Hvis du klikker Nej, betyder det, at du helst vil starte om sommeren. Uddannelsesstedet kan fordele ansøgerne efter egne fordelingskriterier. Du kan altså ikke være sikker på at få dit ønske om studiestart opfyldt, selvom du bliver optaget på uddannelsen. Du kan læse mere om sommer- og vinterstart på UddannelsesGuiden. 32 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

33 3.3 Fanen Uddannelsesvalg trin 14 Tilsagn Her skal du angive, om du har tilsagn fra sidste år. Hvis du klikker ja, skal du huske at uploade dokumentation. Dokumentationen er det tilsagnsbrev, du har fået fra uddannelsesstedet. Når du klikker Ja, kommer der en knap op til at uploade dokumentation. Bemærk Du skal være opmærksom på, at du stadig skal opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, selv om du har fået tilsagn om optagelse. Selvom du har tilsagn til en uddannelse, kan du godt vælge at søge optagelse på andre uddannelser som højere prioriteter. Hvis du søger højere prioriterede uddannelser, bliver dit tilsagn kun aktuelt, hvis du ikke optages på en højere prioritet, end der hvor du har dit tilsagn. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

34 3 Sådan udfylder du din ansøgning trin 15 Ansøgning med en adgangsgivende eksamen eller ansøgning med særlig tilladelse Her skal du angive, om du har eller forventer at bestå en adgangsgivende eksamen. Med adgangsgivende eksamen menes, om du har en eksamen, der giver adgang til uddannelsen. Eksempelvis skal du svare ja, hvis du har en gymnasial eksamen, selvom du skal supplere et fag op til et højere niveau eller ikke har et karaktergennemsnit, der er højere end sidste års adgangskvotient i kvote 1. Hvis du forventer at færdiggøre en EUX-uddannelse, skal du fortsat svare Ja, selvom du først færdiggør din EUX efter den 5. juli. Når du har færdiggjort din EUX-uddannelse, skal du indsende dokumentation til uddannelsesstedet. Hvis du ikke har bestået og ikke forventer at bestå en adgangsgivende eksamen, skal du klikke Nej og angive, hvorvidt du har fået særlig tilladelse til at søge om den pågældende uddannelse, eller om du ønsker at søge om særlig tilladelse med denne ansøgning. 34 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

35 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Såfremt du tidligere har fået særlig tilladelse, skal du udfylde journalnummer og vælge dato, samt uploade og knytte en ansøgning om særlig tilladelse til hver af dine ansøgninger Beståede og forventede beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamen trin 16 Uddannelsesstederne bruger felterne til at vurdere, om du lever op til uddannelsens adgangskrav. Hvis du sender en ansøgning i kvote 2, bruger uddannelsesstederne også disse felter, når de skal vurdere, i hvor høj grad du lever op til deres kvote 2-kriterier. Suppleringskurser Hvis du mangler at bestå et kursus, som er et specifikt adgangskrav til den uddannelse, du ønsker at søge, er det vigtigt, at du tilføjer kurset herunder og skriver, hvornår du forventer at afslutte kurset. Hvis ikke, kan uddannelsesstedet ikke vide, at du forventer at afslutte kurset og dermed lever op til adgangskravene. Læs mere på Uddannelses- Guiden om supplering. For at kunne skrive i en linje med aktiviteter, skal du klikke på blyanten. Herefter bliver det muligt at skrive i felterne. Når du har udfyldt linjerne, klikker du på fluebenet. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

36 3 Sådan udfylder du din ansøgning Kurset er nu tilføjet. Informationerne er nu tilføjet. Ønsker du at redigere i informationerne, skal du klikke på blyanten. Hvis du vil slette informationen, skal du klikke på skraldespanden. Hvis du ønsker at tilføje en ny linje, skal du klikke på plus-ikonet. Hvis du klikker på plus-ikonet får du vist en ny linje, som du kan skrive i. Hvis du udfylder flere ansøgninger, vil felterne allerede være udfyldt med de informationer, du udfyldte på din foregående ansøgning. De kopierede informationer kan du enten slette, redigere eller beholde, alt efter hvad der er relevant for den aktuelle ansøgning. Fuldfører du kurset inden 5. juli, skal du desuden huske at logge på Optagelse.dk igen efter din eksamen og uploade dit eksamensbevis. Under fanen Bilag skal du knytte din dokumentation til de relevante ansøgninger ved at markere med flueben ud for ansøgningerne. Fuldfører du kurset efter 5. juli, skal du sende eksamensbeviset direkte til uddannelsesstedet. Kvote 2-aktivitet Feltet fungerer også som kvote 2-felt, hvor du kan indtaste uddannelsesaktiviteter, der ikke er taget på en videregående uddannelse. Om aktiviteterne er relevante afhænger af, om den søgte uddannelse vægter denne form for uddannelse i deres kvote 2- kriterier. Informationerne er nu tilføjet. Ønsker du at redigere i informationerne, skal du klikke på blyanten. Hvis du vil slette informationen, skal du klikke på skraldespanden. Hvis du ønsker at tilføje en ny linje, skal du klikke på plus-ikonet. 36 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

37 3.3 Fanen Uddannelsesvalg Kvote 2-relevante aktiviteter trin 17 De resterende felter i en ansøgning er kun relevante i forhold til kvote 2. Klik på spørgsmålstegnet ud for hvert felt, for mere information om, hvordan du udfylder feltet. Efter 15. marts kl. 12 vil disse felter ikke længere være synlige, når man udfylder en ansøgning. Hvis du er logget ind i Optagelse.dk inden 15. marts kl 12, men kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, er der ingen grund til at udfylde felterne. Der er også uddannelser, der i kvote 2 ikke kræver, at du har udfyldt felterne. Det er typisk uddannelser med optagelsesprøver. På det enkelte uddannelsessteds hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvilke aktiviteter, uddannelsesstedet lægger vægt på i kvote 2 (kvote 2-kriterierne), og hvad de ønsker dokumenteret i form af bilag til ansøgningen. Bemærk at uddannelsesstedet selv fastsætter fristen for, hvornår du senest skal uploade dokumentation. Du finder link til uddannelsens kvote 2-kriterier øverst i ansøgningen. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

38 3 Sådan udfylder du din ansøgning Hvis du ønsker at søge i kvote 2, skal din ansøgning være underskrevet inden 15. marts kl månedsreglen: Uddannelsesstederne vurderer typisk kvote 2-aktiviteter inden for en periode, der svarer til 12 måneder. Du skal angive hele den periode, som hver aktivitet har varet. Hvis du har flere aktiviteter, der samlet set overgår 12 måneder, kan du uploade et dokument, hvor du angiver hvilke kvote 2-aktiviteter, du ønsker, at uddannelsesstedet skal basere deres vurdering på. Du kan uploade dokumentet under fanen Bilag. Aktiviteterne tilføjes på samme måde som i trin 16. Bemærk Har du en gymnasial adgangsgivende eksamen og søger i kvote 2, bliver ansøgningen automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså ikke søge den samme uddannelse to gange for at få den vurderet den i både kvote 1 og kvote Tilføj uddannelse til din prioriteringsliste trin 20 Når du har udfyldt din ansøgning, skal du tilføje uddannelsen til din prioriteringsliste. Det gør du ved at klikke på Tilføj Uddannelse til din prioriteringsliste nederst i ansøgningen Uddannelsen er nu tilføjet din prioriteringsliste Du kan redigere i de informationer, du har angivet, indtil du har godkendt ansøgningen. Det gør du ved at klikke på uddannelsens navn. Husk at gemme, når du har redigeret oplysningerne. Du kan nu tilføje flere uddannelser eller godkende din ansøgning til uddannelsen. Læs mere i afsnit 4: Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden. 38 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

39 0 trin 21 Når du har tilføjet de uddannelser, du ønsker at søge optagelse på, vil det se således ud på fanen: Du kan søge op til 8 uddannelser. Hvis du ønsker at ændre i prioriteringsrækkefølgen, flytter du op og ned på ansøgninger ved at bruge piletasterne. Læs mere i afsnit 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

40 3 Sådan udfylder du din ansøgning 3.4 Fanen Bilag På denne fane kan du både uploade og tilknytte bilag og få et samlet overblik over de bilag, der er tilføjet dine ansøgninger. På uddannelsesstedernes hjemmesider skal du orientere dig om, hvilken dokumentation og andre bilag (kan f.eks. være motiveret ansøgning i kvote 2) uddannelserne kræver, samt frister for, hvornår uddannelsesstederne skal modtage dine bilag. Det kan være forskelligt, hvornår uddannelserne har frister for modtagelse af bilag. Du kan kun uploade bilag i PDF-format. I Word kan du gemme filer som PDF. Husk at give filen et relevant navn. trin 1 Gå til fanen Bilag. Klik på knappen Tilføj bilag for at finde og tilføje dit bilag. trin 2 Du får nu vist en ny boks. Klik på Tilføj bilag og fremsøg dokumentet på din computer. Husk at du kun kan tilføje filer i PDF-format. 40 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

41 3.4 Fanen Bilag trin 3 Giv herefter filen et relevant navn i tekstfeltet og klik OK for at tilføje filen. trin 4 Du får nu vist en boks med information om, at bilaget er blevet uploadet og skal tilknyttes uddannelserne. Klik Ok. trin 5 Du skal nu knytte det uploadede bilag til de ansøgninger, som bilaget er relevant for. I venstre side på skærmen kan du se det bilag, du har uploadet. Derudover kan du se dét nummer, din ansøgning har på prioriteringslisten til højre. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

42 3 Sådan udfylder du din ansøgning Markér med flueben ud for de numre, som bilaget skal tilknyttes. Hvis du ønsker at slette bilaget, klikker du på det røde kryds i højre side af prioriteterne. Hvis der ikke er flueben ud for uddannelsesstedets nummer på prioriteringslisten, vil det pågældende uddannelsessted ikke modtage dokumentationen. Selvom du har underskrevet en ansøgning, kan du stadig uploade bilag. Du skal dog huske at uploade bilagene inden for de enkelte uddannelsessteders frister for uploade af bilag. Se disse på uddannelsesstedernes hjemmesider. Bemærk Det er teknisk muligt at uploade bilag frem til den 5. juli kl. 12. Det gælder også for ansøgninger, du allerede har godkendt og sendt; fx inden 15. marts kl. 12. På uddannelsesstedernes hjemmesider skal du orientere dig om frister for, hvornår uddannelsesstederne skal modtage dine bilag. 42 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

43 4 Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden Når du har tilføjet dine uddannelser til din prioriteringsliste, skal ansøgningerne godkendes, og du skal printe og underskrive en underskriftside i hånden. Underskriftsiden skal sendes direkte til uddannelsesstederne. Først når uddannelsesstedet har modtaget din underskriftside, kan de hente din ansøgning fra Optagelse.dk. Uddannelsesstedet skal have modtaget underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Hvis du søger optagelse på baggrund af en udenlandsk/international gymnasial eksamen, er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12. Det gælder for ansøgninger i kvote 1 og kvote 2. Det er kun, hvis du har en dansk gymnasial eksamen, at ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12. Søger du flere uddannelser, skal du sende en underskriftside til hvert uddannelsessted, som du søger ind på. Næsten alle uddannelsessteder accepterer at modtage den underskrevne underskriftside på . Du kan læse mere om underskriftsiden på UddannelsesGuiden. Her finder du også adresser på uddannelsesstederne. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

44 4 Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se de uddannelser, som du har tilføjet til din prioriteringsliste. Det er også her, du skal godkende dine ansøgninger. trin 2 Vælg den ansøgning, du ønsker at godkende. Klik på knappen Godkend og udskriv. 44 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

45 3.4 Fanen Bilag Når du første gang godkender en ansøgning, bliver du advaret om, at du ikke længere kan redigere i Oplysninger om dig og Adgangsgrundlag. Er du færdig med at udfylde dine personlige oplysninger og adgangsgrundlag, klikker du på Ja. Mangler du at tilføje eller redigere noget under fanen Oplysninger om dig og fanen Adgangsgrundlag, klikker du på Nej. Du kan godt godkende en ansøgning, selvom du endnu ikke har modtaget dit eksamensbevis, eller selvom du er i gang med at tage et suppleringsfag. Du skal uploade eksamensbeviserne inden for de frister, som uddannelsesstedet har bestemt. Du kan også uploade bilag til dine ansøgninger efter, at de er godkendt og uddannelsesstederne har modtaget din underskriftside. Du skal undersøge frister for upload af dokumentation på uddannelsesstedernes hjemmeside. trin 3 Når du klikker på ja til at forsætte med godkendelsen af din ansøgning kommer denne besked: Her er det vigtigt, at du klikker på Underskriftside.pdf Styrelsen for It og Læring, 2. februar

46 4 Sådan godkender du dine ansøgninger og sender underskriftsiden trin 4 Underskriftsiden skal printes og du skal underskrive nederst, inden du indsender den til uddannelsesstedet. trin 5 Du kan enten sende underskriftsiden fysisk med posten eller i en . Du finder e- mailadresser på uddannelsesstederne på UddannelsesGuiden. Husk at uddannelsesstederne skal modtage underskriftsiden inden ansøgningsfristen for at ansøgningen kan betragtes som rettidig. 46 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

47 3.4 Fanen Bilag trin 6 Nu er ansøgningen godkendt og markeret med en kuvert. Når uddannelsesstedet har hentet din ansøgning, ændres den lukkede kuvert til en åben kuvert. Bemærk Du skal sende én underskriftside pr. uddannelse, du søger, til det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen. Hvis du søger flere uddannelser på samme uddannelsessted, skal du sende flere underskriftsider. Når du har godkendt en ansøgning kan du også finde underskriftsiden ved at klikke på printerikonet øverst til højre: Styrelsen for It og Læring, 2. februar

48 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge 5 Sådan ændrer du i din prioriteringsrækkefølge Hvis du søger mere end én uddannelse, skal du prioritere dine ansøgninger. Prioritering er vigtigt, da du højest kan blive tilbudt plads på én uddannelse. Læs mere om prioritering på UddannelsesGuiden. Du kan se din aktuelle prioriteringsrækkefølge på din prioriteringsliste under fanen Uddannelsesvalg. Du kan ændre i rækkefølgen så ofte du vil inden den 5. juli kl Du kan ændre prioriteringsrækkefølgen af dine uddannelser, uanset om de er søgt i kvote 1 eller 2. Du kan også ændre i prioriteringsrækkefølgen på ikke-godkendte ansøgninger. trin 1 På fanen Uddannelsesvalg kan du se dine ansøgninger. 48 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

49 3.4 Fanen Bilag trin 2 Pilene ved tallene i venstre side bruger du til at ændre prioriteringen af dine ansøgninger. Hvis du klikker på rykker du ansøgningen ned på prioriteringslisten. Hvis du klikker på rykker du ansøgningen op på prioriteringslisten. Bemærk Hvis du ændrer i din prioriteringsrækkefølge af godkendte ansøgninger, bliver du også advaret. Hvis du klikker Ja, kan du fortsætte ændringerne i din prioritering. Hvis du ikke ønsker at ændre prioriteringen, skal du klikke på Nej. Bemærk Fra den 5. juli kl kan du ikke ændre i din prioriteringsrækkefølge eller slette ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du ser din rækkefølge igennem inden d. 5. juli kl. 12 og kontrollerer, at det er den rette prioritering og de rette uddannelser, du har søgt. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

50 6 Sådan sletter og annullerer du ansøgninger 6 Sådan sletter og annullerer du ansøgninger Hvis du fortryder en ansøgning kan du slette/annullere den under fanen Uddannelsesvalg. Du kan kun slette/annullere ansøgninger inden den 5. juli kl. 12. trin 1 At slette ansøgninger Hvis du klikker på skraldespanden ude til venstre, sletter du ønsket fra listen. Hvis du sletter en ansøgning før du har godkendt ansøgningen, bliver du ikke advaret om ændringerne. Når du sletter en ansøgning, der er godkendt, bliver du advaret med følgende besked. Hvis du vælger Ok, sletter du ansøgningen, uddannelsesstedet modtager besked herom, og du kan se den slettede ansøgning under teksten Annullerede ansøgninger i øverste højre hjørne. 50 Styrelsen for It og Læring, 2. februar 2017

51 Hvis du klikker på teksten, kan du se alle de godkendte ansøgninger, du har slettet. Bemærk At slette en kvote 2-ansøgning Husk at det kun er ansøgninger, der underskrevet før den 15. marts kl. 12, der kommer i betragtning til kvote 2. Hvis du, efter den 15. marts kl. 12, sletter en ansøgning, der er underskrevet før den 15. marts kl. 12, for derefter at søge den samme uddannelse igen, bliver ansøgningen ikke længere vurderet i kvote 2. Hvis du har rettelser til en underskrevet ansøgning, som du ikke længere kan redigere i, men fortsat ønsker at søge uddannelsen, skal du kontakte uddannelsesstedet i stedet for at slette ansøgningen. Du kan uploade et dokument under bilagsfanen, hvor du beskriver, hvad du ønsker ændret i din ansøgning. Styrelsen for It og Læring, 2. februar

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk 1 Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK... 4 1.2.1 Godkendelse af uddannelsesønsker...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer

Brugervejledning. Optagelse.dk. Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer 31. januar 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.1.1 Jeg har ikke noget NemID eller Digital Signatur... 4 1.1.2

Læs mere

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk

Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk Ansøgning i kvote 2 på www.optagelse.dk 1. Klik på Søg videregående uddannelse og log herefter ind med dit NemID. 2. Under fanebladet Oplysninger om dig, skal du udfylde dine oplysninger. Når du logger

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for ansøgere, der har forladt grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG

SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG SÅDAN UDFYLDER DU EN ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ET BACHELORTILVALG OPRET ANSØGNING For at starte din ansøgning skal du vælge fanebladet Opret ansøgning. Udfyld nu felterne [Institutionsnavn] og [Uddannelsestype]

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning

Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Vejledning til at søge Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) Brugervejledning Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og

Læs mere

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning for elever i 9. og 10.klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning for elever i 9. og 10.klasse Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer og NemID Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter:

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Kasper Hein Styrelsen

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Læser du en bacheloruddannelse med enten bachelortilvalget i Russisk

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk, Religionsvidenskåb, Aråbisk- og Islåmstudier eller Oldtidskundskåb- Vinteroptåg Hvis din bacheloruddannelse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning

Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sa dan udfylder du en ansøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i grundskolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i grundskolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Kurt Nikolajsen

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up)

Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sa dan udfylder du en ansøgning om studieskift eller overflytning (Top-up) Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for ansøgere, der har forladt skolen Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning

Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Så dån udfylder du en ånsøgning om genindskrivning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i det faneblad,

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN Et godt tip Tryk på F11 for at få ansøgningssystemet til at fylde hele skærmen. FANEBLADENE Den side, du starter på, når du er logget ind på Ansøgningsportalen,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1.

Du får adgang til din uddannelsesplan og ansøgning i Optagelse.dk ved at logge ind med dit UNI-login fra forsiden af Optagelse.dk. Se figur 1. Søg ungdomsuddannelse Som elev i 9. eller 10. klasse Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse (for 9. klasses elever) og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2017 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Michael Lerskov Styrelsen

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning Optagelse.dk. Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE INDHOLD

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE INDHOLD VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på enkeltfagskurser eller som gæstestuderende på IT-Universitetet. Ansøgning om optagelse

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING TIL ANSØGNINGSPORTALEN, Deltidsuddannelser Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden, så du benytter Ansøgningsportalen på dansk! Et godt tip Tryk på F11 for at få

Læs mere

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser

ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser ANSØGNINGSVEJLEDNING til deltidsuddannelser Login til Ansøgningsportalen (STADS-DANS): https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx?_afrloop=6320756782222216&_afrw indowmode=0&_adf.ctrl-state=1957u6znez_4

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Brugervejledning. Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning Brugervejledning Optagelse.dk Medarbejder på Ungdommens Uddannelsesvejledning 18. marts 2013 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVILKE RETTIGHEDER SKAL JEG HAVE I OPTAGELSE.DK?... 4 1.3 VIGTIGE

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding

Sådan ansøger du: 10 Den Koordinerede Tilmelding Sådan ansøger du: Ansøgningsskemaerne skal benyttes både hvis du søger pr.. marts og hvis du søger pr.. juli, og prioriteringsskemaet skal indeholde alle de uddannelser (optagelsesområdenumre) du søger,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA MASTERUDDANNELSER OG KVALIFIKATIONSFORLØB Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE. INDHOLD Klik på linket for at komme til den information, du søger. VEJLEDNING TIL ANSØGNING ENKELTFAGSKURSER OG GÆSTESTUDERENDE Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på enkeltfagskurser eller som gæstestuderende på IT Universitetet. Ansøgning om optagelse

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Ofte stillede spørgsmål Log in problemer Jeg kan ikke logge ind? Læs mere under Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse. Hvis du efter at have læst det, stadig ikke kan logge ind, kan du sende

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil...

Bredbåndspuljen. Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal. Indhold. 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen? Opret din profil... Bredbåndspuljen Guide til brug af Energistyrelsens tilskudsportal Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. juli 2018 Indhold 1. Hvor finder jeg tilskudsportalen?... 2 2. Opret din profil... 2 3. Opret

Læs mere

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER

AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER AU Studieadministration STADS DANS FAGLIG BEHANDLING AF ANSØGNINGER Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Januar 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering Formålet med denne

Læs mere

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning til vejlederens opgaver. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til vejlederens opgaver Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Collect - brugermanual til Y s Men

Collect - brugermanual til Y s Men Denne vejledning er kun til brug for de personer der har fået adgang til redigering i medlemsdatabasen Collect - brugermanual til Y s Men Indhold Velkommen... 2 Første login... 2 Sådan gemmes nye data...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk

Oprettelse af erhvervsudbud. Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af erhvervsudbud Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 12.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN... 11

Læs mere