Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord"

Transkript

1 Rapport vedr. Færdigheds- og simulationstræning i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Maj 2008 Rapporten er udarbejdet af Simulations- og færdighedstræningsudvalget (Sifu) nedsat under Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN). Kontaktperson: Overlæge, Postgraduat klinisk lektor i Anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord Koordinator for færdigheds- og simulationstræning i specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Hans Ole Holdgaard Anæstesien, Region Nordjylland, 3. afd. Ålborg Sygehus Syd Hobrovej Ålborg Tlf (personsøger 557) Mobiltlf

2 Simulations- og færdighedstræningsudvalgets medlemmer: *Koordinator for simulation og færdighedstræning i specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord, Overlæge Jens Pedersen, Anæstesiologisk afdeling I, Skejby Universitetssygehus. Postgraduat klinisk lektor i specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord, **Koordinator for Simulation- og færdighedstræning i specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord, Overlæge Hans Ole Holdgaard, Anæstesien Region Nordjylland. Leder af simulationsenheden, Universitetshospitalet Århus, Århus Sygehus, Nørrebrogade, Afdelingslæge Minna Skov Nielsen. Leder af simulationsenheden v. Skejby Sygehus, Forskerparken, Brendstrupgårdsvej, Århus N., overlæge Ole Viborg. Uddannelsesansvarlig overlæge Inga Madsen, Regionshospitalet Viborg. Uddannelsesansvarlig overlæge Max Povey, Regionshospitalet Herning. Uddannelsesansvarlig overlæge Svein Åge Rodt, Universitetshospitalet Århus, Århus Sygehus, Tage Hansensgade. Uddannelsesansvarlig og ledende overlæge Odd Ravlo, Anæstesien Region Nordjylland. Uddannelsesansvarlig overlæge Hanne Lippert, Universitetshospitalet Århus, Skejby Over-/stabslæge Lisbeth Kidmose, Anæstesien Region Nordjylland. * I perioden 1/ til 1/ ** Fra 1/

3 Indholdsfortegnelse: Forside s. 1 Simulations- og færdighedstræningsudvalgets medlemmer s. 2 Indholdsfortegnelse s. 3 Resumé s. 4 Baggrund s. 4 Indledning s. 4 Færdighedstræning s. 5 Generelt s. 5 Specifikt s. 5 Introduktionsuddannelsen s. 5 Hoveduddannelsen s. 6 Implementering s. 7 Organisering af færdighedstræning s. 7 Perspektivering s. 8 Simulationstræning s. 8 Generelt s. 8 Specifikt s. 9 Introduktionsuddannelsen s. 9 Hoveduddannelsen s. 9 Implementering s. 10 Introduktionsuddannelsen s. 10 Hoveduddannelsen s. 11 Organisering af simulationstræning s. 11 Perspektivering s. 12 Udstyr s. 12 FBE/Regionshospitalerne s. 12 HSE/Universitetssygehusene s. 13 Vedligeholdelse s. 13 Træning på dyr s. 14 Afsluttende perspektivering s. 14 Referencer s. 14 3

4 Resumé Rapporten påpeger indledningsvist de fordele, implementering af færdigheds- og simulationstræning vil have i relation til den lægelige videreuddannelse. Herefter beskrives de områder hvor der med fordel vil kunne færdigheds- og simulationstrænes i introduktions- og hoveduddannelsen i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse. Det fremhæves at træningen skal dokumenteres og evalueres og der angives metoder hertil. De strukturelle og organisatoriske forskelle vedrørende kursusaktiviteten i introduktions- og hoveduddannelse beskrives. I relation hertil anføres forskellige fremgangsmåder for implementering af simulationstræning i henholdsvis introduktions- og hoveduddannelsen. Rapporten angiver hvor ansvarsplaceringen for implementering og udførelsen af færdigheds- og simulationstræningen i introduktionsuddannelsen og færdighedstræningen i hoveduddannelsen placeres. Det personalemæssige ressourceforbrug beskrives for både færdigheds- og simulationstræning. For både færdigheds- og simulationstræning beskriver rapporten hvilket udstyr det er nødvendigt at have rådighed over. Det anføres at det mest optimale vil være at hver afdeling tilføres økonomiske midler til dette udstyr, men også organiseringen af en central bibliotekslignende pulje for færdighedstræningsudstyret beskrives. Denne påtænkes placeret ved de eksisterende centrale færdigheds- og simulationscentre. Rapporten perspektiverer, hvorledes fælles organisationer og samarbejde med andre specialer og faggrupper bør etableres. Derved vil der kunne sikres en mere optimal udnyttelse af færdighedstræningsudstyret. Det fremhæves at specielt simulationstræning på sigt bør foregå med de daglige kliniske samarbejdspartnere. I en tid med effektivisering af speciallægeuddannelsen perspektiverer rapporten afslutningsvist hvorledes færdigheds- og simulationstræning vil kunne bidrage til at sikre patientsikkerheden. Endelig opfordres til at der initieres en dialog i sundhedsvæsenet generelt om de fordele færdigheds- og simulationstræning som læringsprincip vil kunne bidrage med i den daglige klinik. Baggrund Med afsæt i to tidligere udarbejdede rapporter 1,2 og ansættelse af koordinator for færdighedstræning og simulation i Videreuddannelsesregion Nord* har Uddannelsesrådet for Specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord (URSARN) via et underudvalg (Simulations- og færdighedstræningsudvalg Sifu) afdækket behovet for færdigheds- og simulationstræning i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse. Indledning Organisationen omkring færdighedstræning og simulation er som helhed under kraftig udvikling. Der er nu i Videreuddannelsesregion Nord to centrale enheder (Århus/Skejby og Aalborg), der set fra et anæstesiologisk synspunkt er under fortsat udbygning med henblik på især at kunne opfylde behovet for simulationstræning. På regionshospitalerne findes stort set intet træningsudstyr. Egentlige planer for anvendelse af færdigheds- og simulationstræning i den anæstesiologiske uddannelse findes ikke. Færdighedstræning har i flere studier vist sig at kunne højne kvaliteten af den lægelige uddannelse, således at den praktiske kunnen øges betragtelig inden patientkontakt. Dette medfører en øgning af patientsikkerheden og dermed en reduktion i antallet af utilsigtede hændelser. Herudover vil der 4

5 formentlig ske en produktionsøgning, da den uddannelsessøgende læge vil være øvet inden patientkontakt. Inden for simulationstræning er der endnu ikke sikre forskningsmæssige beviser for, at det øger lægens faglige kunnen og patientsikkerheden. Det er meget vanskelig at designe og udføre sådanne studier, og der er kun få valide studier. Der er dog megen praktisk erfaring fra andre erhverv og også fra den medicinske verden som viser, at simulationstræning har stor betydning for teamsamarbejde og arbejde med komplicerede processer. Den praktiske erfaring med simulationstræning viser også, at det har stor tryghedsskabende effekt og øger kursisternes sikkerhed i håndtering af lignende situationer i klinikken. Indøvelse af mange færdigheder kan foregå på fantomer, og indlæring af teamarbejde og komplekse procedurer kan foregå ved simulation. Internationalt fokuseres der også i tiltagende grad på læring ved færdigheds- og simulationstræning. I USA er der udfærdiget flere rapporter m.h.p. implementering af disse læringsmetoder, ikke blot i det anæstesiologiske speciale, men også generelt i den medicinske videre- og efteruddannelse (3,4). Færdighedstræning For at højne anæstesiologers færdigheder inden patientkontakt og dermed øge patientsikkerheden og formentlig effektiviteten anbefaler URSARN efter en nøje gennemgang af målbeskrivelse og portefølje følgende: Generelt Færdigheder der kan øves på fantomer/dyr bør indøves på disse, inden de udføres på mennesker. Træningen skal dokumenteres. Enten ved en standard for hvor mange succesfulde gennemførelser af proceduren der skal til, for at proceduren kan overføres til mennesker, eller ved udfærdigelse af specifikke kompetencekort for hvert færdighedstræningselement. Disse kompetencekort skal i givet fald gennemføres og godkendes, inden kompetencen kan overføres til den daglige klinik. Færdighedstræningen bør indføjes i uddannelsesprogrammerne, og det anbefales, at den ved næste revision af målbeskrivelse og portefølje for såvel introduktions- som hoveduddannelsen indføjes heri. Specifikt Introduktionsuddannelsen: Ud fra målbeskrivelse og portefølje anbefaler URSARN følgende færdighedstræning gennemført før patientkontakt inden for introduktionsuddannelsen: Kompetencekort 1, 3, 4: Luftvejshåndtering, anæstesi til elektiv-, anæstesi til akut patient: Hvordan man skaber frie luftveje Anlæggelse af tungeholder og airways Maskeventilation af voksne Principper for cricoideatryk Akut versus elektiv anæstesiinduktion Intubation af voksne, kontrol af tubeplacering Udføre kontrolleret og assisteret manuel ventilation Anvendelse af midler til forebyggelse af tandskader Anlæggelse af larynxmaske Trakealsugning 5

6 Denne undervisning foregår i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet ved introduktionslægens ansættelse Hertil kan anvendes Laerdal Luftvejs Håndterings Træner eller tilsvarende. Kompetencekort 5: Spinal anæstesi: Håndtering af udstyr + opdækning Lejring af patient Anlæggelse af spinalanæstesi Denne undervisning foregår i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet ved introduktionslægens ansættelse. Hertil kan anvendes Lumbar Puncture Simulator fra Kyoto Kagaku eller Gaumard eller tilsvarende. Kompetencekort 6: Epidural anæstesi: Håndtering af udstyr + opdækning Lejring af patient Anlæggelse af epidural anæstesi Denne undervisning foregår i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet eller på et af de dyreeksperimentelle laboratorier i regionen, Foulum, Århus eller Ålborg ved introduktionslægens ansættelse. Hertil kan anvendes grisemodeller og/eller fantom fra Pharmabotics eller MediTech eller tilsvarende. Kompetencekort 7: Centralvenekateter: Håndtering af udstyr + opdækning Lejring af patient Anvendelse af ultralyd/doppler Anlæggelse af centralvenekateter Denne undervisning foregår i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet ved introduktionslægens ansættelse. Hertil kan anvendes Central Venous Catheter Insertion Simulator With Ultrasound fra Kyoto Kagaku, Central Venous Catheterisation Simulator (Arterial and Venous) fra Pharmabotics eller Laerdal IV Træner Torso fra Laerdal eller tilsvarende. Uden for kompetencekort: Anlæggelse af arteriekanyle. Denne procedure indgår som objekt for cusum-scoring. Der bør derfor også være mulighed for at kunne træne i denne procedure. Denne færdighedstræning foregår i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet. Hertil kan anvendes Arterial Puncture Wrist fra Kyoto Kagaku. Hoveduddannelsen: Ud fra målbeskrivelse og portefølje anbefaler URSARN følgende færdighedstræning gennemført før patientkontakt inden for hoveduddannelsen: 6

7 Kompetencekort 4: Thoraxanæstesi Denne undervisning foregår under den uddannelsessøgendes ansættelse på universitetssygehus. Der færdighedstrænes i anlæggelse af dobbeltløbet tube, anvendelse af bronkieblokker og i basal bronkoskopi med henblik på verificering af korrekt placering af dobbeltløbet tube og bronkieblokker. Dette kan foregå på fantomet Thrucorp eller lignende. Kompetencekort 6: Anæstesi til børn < 5 år: Denne undervisning foregår ved ansættelse på universitetssygehus. Der færdighedstrænes i maskeventilation, anlæggelse af larynxmaske og intubation. Hertil kan anvendes Laerdals børneintubationshoveder eller tilsvarende. Der færdighedstrænes desuden i anlæggelse af perifer venekanyle samt intraossøs kanyle. Implementering På baggrund af specialets drøftelser og beslutninger i Videreuddannelsesregion Nord anbefales, at den postgraduate kliniske lektor i samarbejde med URSARN/Sifu udarbejder en lægefaglig indstilling til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Den lægefaglige indstilling skal indeholde en beskrivelse af den ønskede færdighedstræning, samt en beskrivelse af hvordan færdighedstræningen påtænkes implementeret i anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord. Den lægefaglige indstilling skal også indeholde en plan for, hvordan færdighedstræningen skal evalueres. I beskrivelsen skal det fremgå, hvor ansvarsplaceringen for udføring placeres. Med henvisning til formålet, at øge patientsikkerheden, bør træningen naturligvis finde sted forud for patientkontakt/-behandling. I forbindelse med implementeringen vil URSARN vurdere, om der er behov for at revidere Videreuddannelsesregion Nords kursusaktivitet for læger i introduktionsuddannelsen. Organisering af færdighedstræningen Erfaringen viser, at færdighedstræning bør placeres så tæt ved brugerne som muligt, men også at det er nødvendigt med en veldefineret organisation og dermed ansvarsplacering for færdighedstræning for at sikre en optimal udnyttelse af det indkøbte udstyr. URSARN anbefaler indtil videre, at ansvaret og organisationen omkring færdighedstræning i relation til den anæstesiologiske speciallægeuddannelse placeres hos den uddannelsesansvarlige overlæge. Denne får således ansvaret for udstyr, planlægning, implementering og udførelse af færdighedstræning i henhold til de anvisninger for træningen, der er indeholdt i denne rapport og som specificeres nærmere i den lægefaglige indstilling. Som det fremgår, vil den anbefalede færdighedstræning foregå lokalt på regions- og universitetshospitalernes anæstesiologiske afdelinger dog eventuelt på et færdighedslaboratorium i tæt tilknytning til disse. Implementering af færdighedstræning i såvel introduktions- som hoveduddannelse vil naturligvis have indflydelse på de enkelte afdelingers arbejdstilrettelæggelse. URSARN tilråder, at 7

8 planlægningen og udførelsen af træningen overlades til de enkelte afdelinger. Færdighedstræningen bør dokumenteres. I introduktionsuddannelsen vil det personalerelaterede ressourceforbrug per træningsseance i færdighedslaboratoriet andrage 1 speciallæge/hoveduddannelsessøgende læge per 1-2 introduktionsuddannelsessøgende læger. Hver træningsseance anslås at have en varighed på ca. 1 time, og antallet af træninger i hvert træningselement anslås at være 4-6 gange. Skal der i forbindelse med introduktionsuddannelsen færdighedstrænes i 4 kompetencer, vil tidsforbruget per læge således udgøre timer. I produktionstimer vil det være timer. Da den uddannelsessøgende læge vil være trænet når kompetencerne begyndes anvendt i klinikken, vil den dertil relaterede supervision formentlig reduceres. Dermed reduceres det reelle tidsforbrug som skønnes til timer per læge (produktionstimer: 24-32). Det vil kun være muligt at træne 2 uddannelsessøgende læger sammen, såfremt deres ansættelser starter på samme tid. I hoveduddannelsen vil det personalerelaterede ressourceforbrug per træningsseance andrage 1 speciallæge per 1-2 hoveduddannelsessøgende læger. Med de samme betragtninger som under introduktionsuddannelsen anslås det reelle tidsforbrug at andrage 6-10 timer ved færdighedstræning i 2 kompetencer. I produktionstimer vil dette andrage timer. Perspektivering. En del af det udstyr der er påkrævet for færdighedstræning i de anførte kompetencer vil kunne anvendes af andre specialer og faggrupper. Fantom til anlæggelse af spinal anæstesi af specialer hvori lumbalpunktur til udtagning af spinalvæske indgår i uddannelseselementet. Fantomer til luftvejshåndtering af andre specialer og faggrupper hvor uddannelsessøgende læger i Øre-Næse- Hals specialet og anæstesi-/intensivsygeplejersker under specialuddannelse specielt kan nævnes. Det er URSARNs opfattelse, at der på de funktionsbærende enheder/regionshospitalerne også vil opstå et behov for organisation indenfor andre specialer og faggrupper, ligesom flere specialer og faggrupper med fordel kan benytte det samme udstyr. URSARN finder det derfor hensigtsmæssigt og opfordrer hermed de funktionsbærende enheder/regionshospitalerne til, at der snarest etableres tværfaglige organisationer fælles for specialerne indenfor færdigheds- og simulationstræning. Disse tværfaglige organisationer kan formentlig med fordel have baggrund i og referere til de enkelte hospitalers uddannelsesråd. Der bør til en sådan organisation ansættes en driftsansvarlig fagperson, der kan forestå vedligeholdelse af udstyr og den daglige drift i øvrigt. Det faglige ansvar for de enkelte specialers færdigheds- og simulationstræning skal dog fortsat være placeret hos specialernes uddannelsesansvarlige overlæger. På universitetssygehusene kan denne organisation have forankring i de beskrevne regionale simulationscentre i Århus/Skejby og under Anæstesien Region Nordjylland. Simulationstræning For at højne anæstesiologers evne til teamsamarbejde og arbejde med komplekse procedurer og dermed øge patientsikkerheden og formentlig effektiviteten anbefaler URSARN efter en nøje gennemgang af målbeskrivelse og portefølje følgende: Generelt Komplekse kliniske scenarier, der kan øves ved simulation, bør øves på denne måde med henblik på at øge den kliniske sikkerhed i komplekse akutte situationer. En sådan træning bør placeres tidligt i 8

9 uddannelsen, men dog i relation til den tidsperiode, hvor de beskrevne kompetencer forventes godkendt i klinikken. Træningen dokumenteres Simulationstræningen bør indføjes i uddannelsesprogrammerne, og det anbefales, at den ved næste revision af målbeskrivelse og portefølje for såvel introduktions- som hoveduddannelsen indføjes heri. Specifikt Introduktionsuddannelsen Ud fra målbeskrivelse og portefølje anbefaler URSARN følgende simulationstræning gennemført inden for introduktionsuddannelsen: Kompetencekort 10: Respiratorbehandling: Kommunikation med patient Kommunikation og samarbejde med teamet. Intubation af respirationsinsufficient patient Tilkobling til respirator, indstilling af respirator. Denne undervisning kan foregå ved en centraliseret simulationsdag ved en reorganisering af introduktionskurserne i regionen. Kompetencekort 12: Avanceret genoplivning af voksne: Teoretisk og praktisk træning Anvendelse af intraossøs kanyle Denne undervisning foregår ved introduktionslægens ansættelse i færdighedslaboratoriet på ansættelsesstedet. Hertil kan anvendes ALS SkillMaster 4000 fra Laerdal eller tilsvarende, samt knogler fra dyr til den intraossøse kanyle. Uden for kompetencekort: Initiering af behandling af traumepatient og af patient med akut livstruende tilstand. Transport af patient. Denne undervisning kan foregå ved en centraliseret simulationsdag ved en reorganisering af introduktionskurserne i regionen. Hoveduddannelsen Ud fra målbeskrivelse og portefølje anbefaler URSARN følgende simulationstræning gennemført i hoveduddannelsen: Kompetencekort 2: Patientforløbsbeskrivelse, anæstesi, ASA 4-5, major kirurgi: De uddannelsessøgende tilbydes simulatorundervisning i for eksempel svære anæstesicases og kritisk hændelser på operationsstue. Kompetencekort 7: Anæstesi til sectio: De uddannelsessøgende tilbydes undervisning i simulerede cases i anæstesi til sectio hos den komplicerede patient. Desuden undervises i genoplivning af nyfødte. Kompetencekort 8: Uventet vanskelig luftvej. 9

10 . Denne undervisning foregår ved kursistens ansættelse på universitetssygehus. Simulationstræningen kan forudgås af E-learningskursus i den vanskelige luftvej Der simulationstrænes i etablering af intubation ved den vanskelige luftvej. Af udstyr kan anvendes Laerdals Airway trainer, Immersions bronchoscopisimulator m.m. samt avancerede simulationsfantomer. Kompetencekort 10: Stuegang på komplicerede intensive patienter og modtagelse af svært kritisk syge patienter: De uddannelsessøgende tilbydes undervisning i simulerede cases i intensiv terapi til den voksne patient. Kompetencekort 13: Akut medicinsk- og traumebehandling: Under ansættelse på hospital med traumemodtagelse gennemgår de uddannelsessøgende traumeteamtræning med simulerede øvelser. Kompetencekort 14: Den vanskelige samtale: Under hoveduddannelsen gennemgår de uddannelsessøgende simuleret undervisning i den vanskelige samtale. Implementering. Organiseringen af introduktions- og hoveduddannelsen er strukturelt forskellige. Det er URSARNs opfattelse at fremgangsmåden ved implementering af simulationstræning bør følge disse organisatoriske forskelle. I øvrigt vil processen for beskrivelse og implementering af simulationstræning i introduktions- og hoveduddannelsen i anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord være som tidligere beskrevet med forelæggelse og efterfølgende godkendelse af en lægefaglig indstilling for Det Regionale Råd (færdighedstræning, implementering s. 5) Introduktionsuddannelsen. Introduktionsuddannelsen og dennes kursusaktivitet styres og planlægges lokalt på sygehusniveau. Der er ingen formaliserede krav om kursusaktivitet i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse. På grund af specialets særlige kliniske status arrangerer regionshospitalernes introduktionsgivende afdelinger en række kurser, der introducerer til forskellige vigtige kliniske aspekter i den daglige anæstesiologiske klinik (bilag 5: Introduktionskurser 2007/2008). Denne kursusaktivitet finansieres, arrangeres og afholdes af videreuddannelsesregionens anæstesiologiske afdelinger på skift. Der er ikke bevilget økonomi til denne kursusaktivitet, som imidlertid er højt prioriteret af specialet. URSARN tilråder, at denne kursusaktivitet revideres til som et minimum at indeholde simulationstræning, svarende til de områder i målbeskrivelsen, der på side 7 og 8 anbefales som områder herfor i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse (Kompetencekort 10: Respiratorbehandling: Kompetencekort 12: Avanceret genoplivning af voksne, og uden for kompetencekort: Initiering af behandling af traumepatient og af patient med akut livstruende tilstand samt transport af patient). 10

11 Ved implementering af simulationstræning i introduktionsuddannelsens kursusaktivitet vil det også være nødvendigt at reorganisere kurserne. Kurserne må placeres på videreuddannelsesregionens simulationslaboratorier, idet regionshospitalerne ikke råder over udstyr til simulationstræning. Af hensyn til afdelingerne vil det af logistiske årsager ikke være muligt, at en enkelt afdelings speciallægestab afholder denne undervisning. Der må rekrutteres undervisere og simulatorinstruktører fra flere afdelinger, således at afdelingernes drift ikke kompromitteres unødigt. Reorganiseringen af kursusaktiviteten i øvrigt bør være genstand for yderligere diskussion i det anæstesiologiske uddannelsesråd (URSARN). Herudover forudsætter implementering af simulationstræning i introduktionsuddannelsens kursusaktivitet, at der sikres adgang til simulationslaboratorierne. Da kursusaktiviteten afholdes på frivillig basis og finansieres på skift af afdelingerne, skal der sikres økonomi til eventuel leje af simulationslaboratorierne, eller den anæstesiologiske videreuddannelse skal, efter forudgående aftale, have adgang til laboratorierne uden erholdelse af leje. Det forudsættes at undervisere, inkl. simulatorinstruktører, fortsat rekrutteres på frivillig basis. Hoveduddannelsen. Hoveduddannelsen og specielt dennes kursusaktivitet foregår via et nationalt samarbejde igennem Dansk Anæstesiologisk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicins (DASAIM) uddannelsesudvalg. Hoveduddannelsens kursusaktivitet finansieres af Sundhedsstyrelsen, og der er af denne udpeget en hovedkursusleder med forankring i DASAIM s uddannelsesudvalg. Med henvisning til den kursusaktivitet der allerede foregår i den anæstesiologiske hoveduddannelse (bilag 6), er simulationstræning til en vis grad implementeret. Yderligere tiltag om simulationstræning i hoveduddannelsens kursusaktivitet bør foregå via en dialog med og gennem DASAIM s uddannelsesudvalg, hovedkursuslederen og den bevilgende myndighed (sundhedsstyrelsen). Organisering af simulationstræning De tre etablerede simulationscentre i Århus, Skejby og Aalborg er alle organiserede med en ledelse og tilknyttet simulationspersonale, men på forskellig vis. Tilknytning og uddannelse af simulatorpersonale, herunder instruktører, er fortsat under opbygning. Det skønnes, at alle simulationscentrene vil kunne være fuldt funktionsdygtige i løbet af ca. ½ - 1 år. Indkøb og ikke mindst vedligeholdelse samt den daglige drift af simulationsudstyr er omkostningstungt og bør derfor som udgangspunkt placeres på de regionale centre. I det omfang det logistisk lader sig gøre kan og bør simulationstræning dog foregå on location, d.v.s. lokalt på de enkelte sygehuses/afdelingers traumemodtagelse, operationsstue, intensiv stue etc. De tre etablerede simulationscentre råder alle over transportabelt simulationsudstyr som muliggør dette. Herved vil træningen imitere den daglige klinik bedst muligt. Af logistiske årsager vil dette imidlertid ofte være vanskeligt, idet rum/faciliteter på de enkelte sygehuse/afdelinger må forventes anvendt til andet formål. Derfor vil det hyppigt være nødvendigt at anvende de etablerede simulationscentre til simulationstræningen. Simulationscentrene sørger for indkøb af det relevante udstyr og dets vedligeholdelse, og de står for planlægning og udførelse af de beskrevne simulationskurser. Efter URSARNs opfattelse skal der uddannes instruktører på alle FBE/regionshospitaler. Disse instruktører bør deltage i udviklingen samt afholdelsen af simulationstræningen. Herudover er det 11

12 URSARN s opfattelse, at der bør etableres et samarbejde mellem simulationscentrene med henblik på udvikling og undervisning indenfor den lægelige videreuddannelse. Det personalerelaterede ressourceforbrug ved simulationstræning vil for et typisk træningselement udgøre 3 undervisere per hold på 5-7 kursusdeltagere. Underviserne vil være én simulatorinstruktør, én specialuddannet underviser til varetagelse af IT-udstyr herunder computerstyret fantom samt én underviser som simulationsmedhjælper. Implementering af simulationstræning i introduktionsuddannelsen vil som anført foregå med en reorganisering af den eksisterende kursusaktivitet. Kursusaktiviteten vil dog fortsat udelukkende henvende sig til uddannelsessøgende læger. Med en kursusaktivitet med kun uddannelsessøgende læger som deltagere må disse tildeles de forskellige roller i teamet. Med et typisk team på 5-7 deltagere vil 2(-3) af deltagerne agere som læger fra 2(-3) forskellige specialer. De øvrige må tildeles de roller der udgør den resterende del af teamet. Perspektivering Det er URSARNs opfattelse, at et fremtidigt vigtigt aspekt er de dagligt involverede samarbejdspartnere. Simulations- og teamtræning bør udføres med det personale, som sædvanligvis er involveret i de daglige kliniske kritiske situationer. Det ville således højne patientsikkerheden generelt, hvis der etableres et samarbejde med de anæstesiologiske afdelinger og så de organisationer, som er ansvarlige for de enkelte fags specialuddannelser såsom anæstesi-, operations- og intensivsygeplejersker samt andre lægelige videreuddannelser. Vedligeholdelse af komplekse kompetencer kræver, at man enten regelmæssigt udsættes for disse i den daglige klinik, eller at kompetencerne opretholdes ved træning i simulerede situationer. Sådan træning bør, for sjældne kliniske situationer, således optimalt trænes hvert ½ til hele år. Mange af de kritiske hændelser som beskrives som simulationsemne i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse er relativt sjældne. Det er således URSARNs opfattelse, at også allerede specialuddannet personale vil have gavn af at indgå i simulationstræning. Dette betyder, at det også kan/vil være hensigtsmæssigt at forsøge efteruddannelsen involveret i udførelse og organisering af simulationstræning. Som det fremgår, er det URSARNs opfattelse, at den største kliniske uddannelsesmæssige værdi ved simulationstræning vil være at finde i et integreret samarbejde med andre videre- og specialuddannelser samt efteruddannelse af dagligt involverede samarbejdspartnere. Udstyr FBE/Regionshospitalerne. På alle hospitaler hvor der er introduktionsstillinger inden for anæstesien, bør der i det lokale færdighedslaboratorium være: 1. Luftvejshåndteringstræner. 2. Spinaldukke 3. Epiduraltræner 4. CVK-træner 5. Genoplivnings fantomer Regionshospitalerne råder aktuelt ikke over relevant udstyr, der kan anvendes til den beskrevne færdighedstræning. 12

13 Ovennævnte udstyr anbefales til stede på alle anæstesiafdelinger på de introduktionsgivende regionshospitaler. Det er URSARNs opfattelse at det mest optimale vil være at afdelingerne sikres økonomi, eventuelt via en merbevilling, til indkøb af dette udstyr. Derved sikres færdighedstræningens gennemførelse på afdelingerne. Alternativt vil det dog formentlig være muligt at finansiere indkøb til en central (regional) udstyrspulje, som de enkelte afdelinger kan låne fra i afgrænsede tidsperioder en slags central biblioteksfunktion. Dette vil imidlertid medføre logistiske problemstillinger og en vedvarende merudgift til transport fra denne centrale biblioteksfunktion og de enkelte afdelinger t/r. Den samlede anskaffelsessum for et sæt af anførte udstyr vil være ca. kr URSARN anbefaler, at den postgraduate kliniske lektor undersøger mulighederne for indkøb af en sådan central udstyrspulje på 4-5 sæt. Er dette muligt bør der ansøges herom. Kan der etableres en sådan central pulje, vil det være muligt at indføre den anførte færdighedstræning i den anæstesiologiske introduktionsuddannelse. HSE/ universitetshospitalerne. Til den i hoveduddannelsen beskrevne færdighedstræning (side 6) kræves et fantom til luftvejshåndtering hos voksne samt et fantom til håndtering af luftveje hos børn og neonatale. URSARN vurderer også her, at det mest optimale vil være at afdelingerne sikres økonomi, eventuelt via en merbevilling, til indkøb af dette udstyr. Alternativt vil det, som nævnt under FBE/Regionshospitalerne, formentlig også her være muligt at finansiere indkøb til en central (regional) udstyrspulje, som de enkelte afdelinger kan låne fra i afgrænsede tidsperioder. Færdighedstræning i hoveduddannelsen vil foregå på universitetshospitalerne. Der vil derfor ikke her være logistiske problemstillinger og vedvarende merudgift til transport. Herudover vil det være hensigtsmæssigt med indkøb af en simulator, der kan anvendes til oplæring i bronkoskopi i færdighedslaboratorierne i Århus/Skejby. Det bør være en simulator, der kan anvendes til skopier generelt: bronko-, gastro-, entero og endoskopier, så den også kan anvendes af andre specialer. Anskaffelsessum hertil vil være ca. kr. 1,4 mill. En tilsvarende forefindes allerede nu på færdighedslaboratoriet ved Aalborg Sygehus. På de centrale færdigheds- og simulationslaboratorier i hhv. Aalborg, Århus og Skejby mangler der en del udstyr såsom anæstesiapparater, anæstesi-/medicinborde, assistanceborde, bronkoskoper og laryngoskoper. Det anbefales, at man fremover ved større indkøb af nyt udstyr i regionen også indkøber udstyr til simulationslaboratorierne, således at det er muligt at træne personale i det relevante udstyr. Mangler i øvrigt tilvejebringes ved overførsel af udgåede apparater/udstyr. Sidstnævnte tilgodeser naturligvis ikke oplæring i anvendelse af nyt udstyr, men vil kunne anvendes i simulationstræning, hvor fokusområdet ikke er anførte udstyr. Færdigheds- og simulationstræning er i øjeblikket inde i en markant udvikling. Man må derfor formode, at der i årene fremover udvikles andre relevante simulatorer, der kan være med til at højne anæstesiologers færdigheder og øge patientsikkerheden. Det må derfor forventes, at det løbende vil være nødvendigt at supplere det på færdigheds- og simulationslaboratorierne beskrevne udstyr. Vedligeholdelse. Færdighedstræningsudstyr. Ansvaret for vedligeholdelse af færdighedstræningsudstyret bør være placeret på det sted, udstyret har basis. Er der økonomisk mulighed for, at alle de anæstesiologiske afdelinger kan have rådighed over et sæt af anførte udstyr, bør ansvaret for vedligeholdelse være placeret hos den person, der har 13

14 ansvaret for færdighedstræningen på afdelingen. Placeres udstyret i en central (regional) udstyrspulje med udlånsfunktion, bør ansvaret for vedligeholdelse være placeret hos den person, der har ansvaret for denne centrale udlånsfunktion. Simulationstræningsudstyr. Vedligeholdelsen af det udstyr der er placeret på simulationslaboratorierne i Skejby og Aalborg bør påhvile disse. Såvel regionshospitalerne som simulationscentrene bør indgå aftaler med de lokale medikotekniske afdelinger om teknisk servicering. Der bør desuden foreligge en plan for genanskaffelse/erstatning af udslidt udstyr. Træning på dyr Vedr. træning på dyr er økonomien indtil videre uafklaret. Det forventes, at der kan indgås samarbejde med andre og især de kirurgiske specialer. Afsluttende perspektivering Træning i færdigheds- og simulationslaboratorier er ressourcekrævende. Den tid en vejleder og/eller simulatorinstruktør og uddannelsessøgende læge anvender i laboratoriet, er der således andre speciallæger og uddannelsessøgende læger, der skal overtage deres kliniske funktioner. Selvom alt tyder på, at den enkelte uddannelsessøgende læges samlede kliniske produktion vil stige i relation til træningen, vil der samlet set være tale om et øget produktionskrav til den enkelte afdeling. Uddannelsesforpligtigelser skal anses som en del af en afdelings produktion. Det er URSARN s opfattelse, at implementering af færdigheds- og simulationstræning i den anæstesiologiske speciallægeuddannelse bør vægtes meget højt. URSARN vurderer, at det vil øge kvaliteten i patientbehandlingen betragteligt og må betragtes som en naturlig udvikling indenfor det danske sundhedsvæsen. Herudover er den lægelige uddannelse fra erhvervelse af kandidatgrad til opnåelse af speciallægeanerkendelse i øjeblikket genstand for en effektivisering med en betydelig afkortelse af forløbet. I logisk konsekvens heraf vil erfaringsgrundlaget for den nyuddannede speciallæge være mindre. Færdigheds- og simulationstræning vil kunne bidrage til at sikre dette erfaringsgrundlag på et niveau, der tilgodeser og formentlig bedrer patientsikkerheden. Det er URSARN s håb, at denne rapport kan være med til at initiere en dialog i sundhedssystemet om de fælles fordele for de beskrevne speciale- og faggrupper, der vil være ved at anvende specielt simulationstræning i opnåelse og vedligeholdelse af komplekse kompetencer i kritiske situationer hvor mange specialer og/eller faggrupper skal agere i et teamsamarbejde. Referencer: 1. Udvikling af simulationstræning som led i det universitære samarbejde mellem de anæstesiologiske afdelinger på Århus Sygehus, Skejby Sygehus og Anæstesisektor Nordjylland. Juli Notat vedrørende færdighedslaboratorier. 18. august ASA Approval of Anesthesiology Simulation Programs. Udarbejdet af ASA Workgroup on Simulation Education January 23,

15 4. Building a National Agenda for Simulation-based Medical Education. Principal Investigator and Author: Jackie Eder-Van Hook, MS, Executive Director, Center for Telemedicine Law, Washington DC. 5 Introduktionskurser 2007/ Kurser I den anæstesiologiske hoveduddannelse. 15

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard.

12.30 12.45 Velkomst v. ovl., kontorchef Jan Greve, Den lægelige videreuddannelse og ovl., PKL Hans Ole Holdgaard. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra: Informations- og debatmøde med deltagelse af de ledende overlæger fra videreuddannelsesregionens uddannelsesgivende afdelinger, specialets professorer,

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009.

Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009. Referat fra ordinært arbejdsgruppemøde i URSARN 10. september 2009. Sted: Mødelokale Regionshospitalet Horsens. Til stede: Deltagere: Inga Madsen, Hanne Lippert, Berit Handberg, Dorte Keld, Peter Eggertsen,

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb for specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Overlæge, Postgraduat klinisk lektor i anæstesiologi i videreuddannelsesregion Nord Hans Ole Holdgaard Anæstesien Region Nordjylland, 3. afd. Ålborg Sygehus

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsnr. 10.juni 2016 1-30-72-44-15 Lægefaglig

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

MIUC KURSER. Efterår 2015

MIUC KURSER. Efterår 2015 MIUC KURSER Efterår 2015 uc mminimal INVASIV UDVIKLINGS CENTER 2 MIUC KURSER Efterår 2015 INDHOLD HVAD ER MIUC? 4 KURSER FOR INTRODUKTIONSLÆGER 6 Åben kirurgi 6 Laparoskopi Modul I 8 Laparoskopi Modul

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17

Kapitel 2 Sammenfatning af kommissionens anbefalinger... 17 Indhold Kapitel 1 Indledning og baggrund for Speciallægekommissionens arbejde.............................................. 9 1.1 Baggrund for Speciallægekommissionens nedsættelse...... 9 1.2 Speciallægekommissionens

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Til medlemmer af URSARN Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 15. december 2014 Stine W. Bukdahl Stine.whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-59-10 Referat fra uddannelsesudvalgsmøde i Anæstesi URSARN Torsdag den

Læs mere

Bookingkalender til TekSim

Bookingkalender til TekSim Bookingkalender til TekSim Vejledning Ver.1.0 Forord Dette er en vejledning i, hvordan du som kursist i Region Midtjylland anvender bookingkalenderen til at booke dig ind på tekniske procedurer inden for

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt:

Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling skal ansøgeren for at komme i betragtning til ansættelsesinterview have indsendt: Vejledning i ansøgning og ansættelsesprocedure til hoveduddannelsesstilling i anæstesiologi DASAIM Juni 2010 D A S A I M Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ved ansøgning om hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors

Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors Notat vedrørende Lægelig Videreuddannelse på Sygehus Thy-Mors 1.Indledning Rekruttering og fastholdelse af specielt yngre læger, men også speciallæger - yngre såvel som mere seniore har igennem mange år

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring

LOGBOG. GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring LOGBOG GASTROSKOPERENDE SYGEPLEJERSKE Praktisk oplæring National uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske A. Uddannelsen består af en teoretisk del, som udbydes nationalt. B. Uddannelsen består sideløbende

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Fredericia

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002306 Afdelingsnavn Øjenafdelingen Hospitalsnavn Roskilde Sygehus Besøgsdato 13-05-2015 Temaer

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder 2014

Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kompetencevurderingsmetoder 2014 Kvalifikation /kompetence Kvalifikation er viden, færdigheder og holdninger altså hvad en person har lært Kompetencer er måden man bruger sine kvalifikationer i praksis

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Til Uddannelsesrådet i specialet Anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 11. maj 2011 Charlotte

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere