Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning... 5 Hvem er vi?... 5 Hvorfor er vi her? Organisationsplan... 7 Indsatsområder Styrke læsning Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug Forebyggende sundhed Digitale kompetencer IT- og webudvikling Trivsel og arbejdsmiljø Opfølgning på indsatsområder Mestring af livet Aktivt medborgerskab Sundhed og forebyggelse Den levende bymidte Den kompetente kommune Trivsel Forside: Den islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson på Albertslund Bibliotek

4

5 Indledning Hvem er vi? Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Albertslund Centrum og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Budget Bibliotekets bruttobudget i 2014 er kr. Indtægterne udgør kr. Den samlede nettoudgift udgør kr.. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse. Materialekonti Den samlede materialekonto er på 2,3 mio. kr. Administration, IT og licenser Den samlede administrationskonto er på 1,9 mio.kr. Heraf udgør IT og licenser 1,2 mio. kr. Udlån og besøgstal 2013 Udlån: enheder Besøg: personer Arrangementer og udstillinger Udgifterne til arrangementer udgør kr., hvoraf kr. går til decentral arrangementsvirksomhed. Personale Den samlede nettolønsum er på 17,9 mio. kr. Åbningstider Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. I Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken er den ugentlige åbningstid 23 timer, mandag til fredag. Den første lørdag i hver måned benyttes til forskellige former for aktiviteter i Medborgercenterregi. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken holder lukket en uge i skolesommerferien. På Herstedvester og Herstedøster skoler er der etableret afhentnings- og afleveringssteder. I Albertslund Stadioncafé er der etableret et PopOp biblioteket, som kan benyttes på stedet. Rammebetingelser Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164, 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer Lov om obligatorisk digital selvbetjening, juni 2012 SIDE 5

6 Hvorfor er vi her? Bibliotekets vision Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Bibliotekets samlede profil karakteriseres ved nedenfor beskrevne facetter: Oplevelsesarena vi tror på biblioteket som arena for inspirerende kulturoplevelser Centrum for læring, viden og IT Vi tror på, at viden og information skaber menneskelig udvikling. Og vi tror på, at biblioteket med afsæt i udviklingstendenser og brugerbehov har en hovedrolle i kvalificerede læringstiltag og formidling af viden og information Den samlende institution Vi tror på biblioteket som en institution, der forener og støtter myndigheder, videns- og kulturproducenter og andre institutioners stræben efter at skabe menneskelig udvikling og kulturel aktivitet Brugerperspektivet Vi tror på biblioteket som en institution, der møder brugerne med respekt og åben dialog. En institution med et kvalitativt og decentralt tilbud, der fremstår attraktivt og let at navigere i. Et bibliotekstilbud, hvor service, ydelser og kompetencer afspejler udviklingstendenser og brugernes behov Bibliotekspolitik Bibliotekspolitikken fokuserer på 4 temaer, der danner fundamentet for bibliotekets indsats de kommende 4 år. Borgeren i centrum Biblioteket tilbyder et varieret og alsidigt kulturtilbud, der henvender sig til alle kommunens borgere- Borgerinddragelse Biblioteket ønsker at involvere borgerne på en måde, så disse føler ejerskab for biblioteket. Partnerskaber Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med nye partnere, så relationen til lokalsamfundet styrkes. Synlighed Gennem netværk og partnerskaber skabes synlighed og Biblioteket ønsker at være til stede så mange steder som muligt. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen november Vedtaget af kommunalbestyrelsen SIDE 6

7 Organisation Stadsbibliotekar Udviklingschef Un Undervisning Un Arrangementer, inkl. decentrale Un Udstillinger og multirum n Hjemmeside Un Integration og mangfoldighed Un Miljø Publikum Team Voksen Team Børn og unge Team Musik Team IT og Udvikling Team Ekspedition Team Bibliotek og Medborgercenter Intern service Team Katalog Sekretariat Betjentfunktion Administrativt fællesskab (Musikskole, Billedskole og Vikingelandsby) Ledelsen Tværgående indsatser Publikumsområder Administration og logistik SIDE 7

8 Indsatsområder 2014 Indledning Virksomhedsplan 2014 for Albertslund Bibliotek er dels en opfølgning på virksomhedsplan , dels en beskrivelse af mål og indsatsområder for Selvom planen foreligger to måneder inde i året, omfatter den også aktiviteter, der har fundet sted i perioden januar til februar Planen tager udgangspunkt i de udmeldte indsatsområder fra afdelingen for Kultur, Fritid & Forbyggende Sundhed, men vinkler beskrivelsen af indsatsområder på en måde, så der også bliver taget afsæt i Bibliotekets særlige projektorienterede kampagner og udviklingstiltag. Disse har udgangspunkt i Bibliotekspolitikken , Kulturstyrelsens udviklingsområder og den nationale kampagne for at styrke læsning. 1. Styrke læsning Læsning er en af de vigtigste kompetencer for at kunne begå sig i vores samfund, mestre sit eget liv og for at beholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder bredt i forhold til at styrke borgernes læsekompetencer, fra de yngste til de ældste. Indsatsområderne i år har som formål at skabe flere læsere at få flere lånere. Vi ved at læsning er sundt i forhold til mange forskellige parametre, derfor er det vigtigt at få så mange borgere som muligt til at læse. Vi skulle gerne kunne se en 5% stigning af lånere blandt Albertslund borgerne i I 2014 arbejder biblioteket også med forskellige store formidlingsudstillinger hvis formål er at give en anderledes litteraturoplevelse. Mange borgere benytter os uden at låne noget med hjem. Vi vil gerne give dem en kulturel og litterær oplevelse blot ved at være i vores rum. Indsatsområdet understøtter temaerne Bo i Albertslund og Fællesskab Mål: En by, en bog fællesskab gennem læsning Projektet er Bibliotekets bud på en læsekampagne under kulturministeriets landsdækkende kampagne Danmark Læser. Projektet tager udgangspunkt i det gode ved litteraturen og i en tro på at alle kan få gode oplevelser ved at læse. Herudover gør projektet læsning til en arbejdsplads- og familieaktivitet. Alle borgere i byen får udleveret den samme bog alt efter hvilken alder de har. Der er en masse understøttende kampagner, aktiviteter og arrangementer i projektperioden, der skal få borgerne til at læse den bog de har fået udleveret. Evalueringsrapport. Indsatsområdet er afhængigt af at vi bliver udvalgt til at være modelkommune. Vi har søgt om kr. Kulturstyrelsen. Mål: Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder Projektet vil udfordre bibliotekets image og skabe platform for nye funktioner gennem performative outreach tiltag. De tre koncepter: Vægteren, Fortællingen Kommer og Poetisk Pause bringer den klassiske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til deres boligområde, arbejdsplads og private hjem. Målgruppen for projekterne er voksne ikke-brugere bosat i de to boligområder og i tilstødende områder. Målgruppen defineres på tværs af etniske og sociale Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). SIDE 8

9 skel og sigter hermed efter det fælles og sammenhængsskabende gennem litteraturens almenmenneskelige potentiale. Projektet er et samarbejde mellem Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken og Gadehave Bibliotek i Høje Taastrup. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med kr. Mål: Vidensakademiet Projektet Vidensakademiet åbner faglitteraturen for de 8-12 årige på nye måder ved at skabe pop-up laboratorier og en formidlingszone i biblioteket. Laboratorierne tager udgangspunkt i børnenes hverdag, ved fysisk og konkret at undersøge nogle af de ting børnene undrer sig over. Herved bliver biblioteket et levende læringsrum for deltagerne, mens formidlingszonen åbner faglitteraturen for alle på nye måder. Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med kr. Mål: Guldlok Udstilling En stor og rumlig legeudstilling tilrettelagt særligt for daginstitutioner og private børn fra 2-6 år. Udstillingen åbner litteraturen og sætter fokus på sproget gennem eventyret Guldlok og de tre bjørne, og lægger op til, at børnene kan gå på opdagelse i modsætninger og forholdsord fra eventyret. F.eks. kan man prøve store bjørns og lille bjørns senge, lede efter ting oppe og nede, foran og bagved, og deltage i forholdsords-quizz og bjørnetælling. Mål: Ny indretning af sproghjørnet på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Formålet med nyindretningen er at få skabt et lærende miljø, hvori vi kan formidle materialerne sammen med daginstitutionerne og sprogpædagogerne. Statistik over besøg fra daginstitutioner og private og evalueringsrapport. Nyindretningen er gennemført. Fokus er på bogstav- og tal-indlæring. Mål: Digt udstilling Udstillingen tager udgangspunkt i de to samtidsdigtere Asta Olivia Nordenhof og Yahya Hassan. Udstillingen skal vise sammenhænge mellem de to digteres værk ud fra forskellige tematikker. Disse formidles rumligt, så man ved at være på biblioteket får en litterær oplevelse. Udstillingskatalog og evaluering. Projektet er en del af en overordnet strategi om at udvikle biblioteket til at være kultur- og litteraturhus på en ny måde. Mål: Kontaktnetværk i daginstitutionerne For at sikre, at børnebibliotekets ressourcer er bedst muligt kendt af personalet i daginstitutionerne udsender vi nyhedsbreve med tilbud og nye tiltag. 12 nyhedsbreve udsendt til institutionerne. 1 temamøde. SIDE 9

10 Daginstitutionerne formidler relevante tilbud videre til forældrene. En gang om året afholder vi et fælles møde, f.eks. med temaet hvordan understøtter biblioteket bedst daginstitutionernes sprogarbejde med børnene. Mål: Daginstitutionerne bruger bibliotekerne Institutionerne kommer med børnene og låner og leger, og mange spiser deres madpakke her. Registrering af institutionslånerkort Institutionerne får bragt materialer ud. Mål: Biblioteksintroduktioner for 3. og 9. klasse Klasserne får en generel introduktion til biblioteket i 3. klasse. I 9. klasse er fokus på at søge informationer på nettet og i bibliotekets databaser. Mål: Børnehavebiblioteker Opsætte fire børnehavebiblioteker i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarkens nærområde. Målet er at give børn, hvis forældre ikke kommer på biblioteket, mulighed for at låne bøger med hjem. Dermed ønsker vi at bidrage til barnets sprogudvikling og kendskab til gode historier. Mål: Biblioteksintroduktioner for VUC For at understøtte VUC elevernes læsefærdigheder tilbydes de anderledes biblioteksintroduktioner. Der er udviklet tre forskellige typer af introduktioner, som lærere kan rekvirere, og de udvikles til stadighed sammen med lærerne på VUC. Projektet er et samarbejde mellem bibliotek og VUC, der løbende betaler for de enkelte introduktioner. Mål: Bogen kommer og betjening af Albo For at understøtte læsning hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem og på Albo, finder vi bøger og andre materialer til dem og leverer det til dem i eget hjem. Mål: Udarbejdelse af strategi for udvikling af biblioteket som kultur- og litteraturhus Bibliotekerne har altid været den vigtigste litteratur formidler i det litterære kredsløb, primært gennem ansigt-til-ansigt formidling, forfatterforedrag, læsekredse og ved at stille litteraturen til rådighed for udlån. Der er to bibliotekstendenser, som giver anledning til, at udvide den måde bibliotekerne formidler litteratur og andre materialer på, eksempelvis gør det samme sig gældende for musikken: Antal tilmeldte klasser og børn. Statistik på udlån. Antal gennemførte introduktioner. Antal Bogen Kommer lånere og antal lånere på Albo. Strategi foreligger. 1. Bibliotekerne er det mest benyttede kulturtilbud i landet med 36 mio. besøgende om året. Udlånene falder, men besøgstallene stiger, grundet mange forskellige forhold (arrangementer, undervisning, værested, nye aktiviteter, borgerservice, medborgercentre). Diverse undersøgelser viser, at mellem 30-50% af bibliotekernes besøgende ikke låner no- SIDE 10

11 get. Hvordan giver man dem en litterær og kulturel oplevelse bare ved at være i biblioteksrummet? 2. Bibliotekernes rolle som dem der giver adgang til litteraturen og musikken er under forandring, grundet musik- og bogmarkedets udvikling (supermarkeder, billigere bøger, streaming af musik, e-bøger osv.) Der er behov for at udvikle den betydning som bibliotekerne har for litteratur- og kulturformidlingen. De største udfordringer er hvordan vi udvikler koncepter som gør at borgerne stadig kommer og efterspørger ansigt-til-ansigt formidling og hvordan vi giver alle dem som kommer her uden at låne noget en litterær, musikalsk og kulturel oplevelse. Dette giver anledning til at tænke formidlingen rumligt i stedet for tekstlig eller mundtligt. Tekstligt arbejder vi via blogs, Twitter og hjemmesider. Mundligt gennem foredrag, litteraturguider, lytteklubber, læsekredse og formidling ansigt-til-ansigt. Vi begynder allerede at gøre visse nye tiltag på musik- og litteraturområdet i 2014, men vi har brug for at udvikle en strategi for hvordan vi griber udviklingen an. 2. Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug En af bibliotekets fornemmeste opgaver er at styrke den enkelte borgers dannelse. Vi fokuserer på at gøre dette i sammenhænge, hvor borgerne får muligheder for at mødes omkring kulturoplevelser og kulturprodukter. Vi tror på, at et aktivt kulturforbrug med muligheder for at mødes med andre om de oplevelser man har haft ved at læse, lytte, spille og se film bidrager til et aktivt medborgerskab og dermed øget livskvalitet. Indsatsområdet understøtter temaerne Bo i Albertslund og Fællesskab, Gang i ungdommen Mål: Læsekredse At udvikle konceptet med læsekredse og at afholde fælles møder for læsekredsenes medlemmer til almindelig inspiration og socialt samvær. Mål: Lytteklubber At udvikle konceptet med lytteklubber. Mål: Musikformidling I 2014 vil musikbiblioteket arbejde mere med udstillinger, som på nye, mere konkrete, synlige og hørbare måder sætter musikken i spil i forhold til borgerne. Det sker gennem udstillinger, som udforsker en musikalsk genre, en kunstner, en gruppe, et værk, en komponist, et instrument, en periode eller et tema. Og med en kombination af billeder, artefakter, tekst og lyd foldes musikken ud, forklares, formidles og gøres til gængelig. Mål: E-sport At afholde E-sports-turnering i samarbejde med an- Der foreligger statistik og evalueringer. Der foreligger statistik og evalueringer. Der foreligger statistik over antal udstillinger. Der foreligger statistik og evaluering af arrangemen- SIDE 11

12 dre Vestegnskommuner. Værtsskabet går på skift mellem de enkelte kommuner. Klubberne i lokalområderne inddrages i planlægning og afvikling. Mål: Arrangementer At afholde en bred vifte af arrangementer, der dels har en aktualitets og debatskabende karakter, dels har en oplevelseskarakter. Arrangementerne afholdes i de to biblioteker, Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken og i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere decentralt rundt omkring i kommunen. Mål: Kreative værksteder At afholde kreative værksteder for børn og voksne Mål: Event-fabrikken At give Albertslunds unge en mulighed for at lave arrangementer for andre unge. Eventen er et forsøg, skal være åben for alle og have en kulturel karakter. Mål: Lokale foreninger At give lokale foreninger mulighed for at afholde arrangementer eller aktiviteter i Bibliotekets multirum. Aktiviteterne skal have en inddragende karakter.. Mål: Tal-Dansk Café At give borgere med behov for hjælp mulighed for at øve deres danske sprog sammen med frivillige etniske danskere. Mål: Frivillige At fortsætte arbejdet med at inddrage frivillige i kulturelt frivilligt arbejde. Herunder lektiecaféer, ithjælp, arrangementer, book-talk, bogcaféer og værkstedsaktiviteter. tet. Der foreligger statistik, arrangementsfolder og evaluering af arrangementerne. Der foreligger statistik for deltagelse og tilbuddene fremgår af bibliotekets arrangementsfolder. Statistik. Minimum to events har været afholdt. Evaluering foreligger. Statistik og evaluering foreligger. Statistik foreligger. De mange aktiviteter med frivillige som tovholdere fremgår, dels af Bibliotekets arrangementskatalog, dels af Bibliotekets årsberetning, hvor de mange aktiviteter beskrives. 3. Forebyggende sundhed Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet. Ved at være et attraktivt tilbud som borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i meningsfulde fællesskaber og er også en del af de andre indsatsområder. Den mentale sundhed er en naturlig del af vores virke og den fysiske sundhed understøttes ved at stille materialer til rådighed og gennem arrangementer. Indsatsområdet understøtter temaet Sund hele livet. Mål: Sundhedsrygsække Formålet er at styrke borgernes bevidsthed om sundhed gennem særlige formidlingstiltag. Mål: Arrangementer med fokus på sundhed Formålet er at styrke borgernes viden om sundhed gennem særlige arrangementer. Et antal rygsække er i cirkulation til udlån. Arrangementerne har været afholdt og der er udarbejdet evaluering for hvert enkelt arrangement. SIDE 12

13 Mål: Etablering af krydderurteprojekt Etablering af et grønt miljø uden for Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, hvor vi kan inddrage børn og unge i dyrkning og forarbejdning af krydderurter, bær mm.. Statistik på antal deltagere i workshops. Sundhedscertificering Formålet er at styrke medarbejdernes bevidsthed om betydningen af sund levevis gennem sundhedstiltag på arbejdspladsen. Certificering foreligger. 4. Digitale kompetencer Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal borgerne i højere grad betjene sig selv i forbindelse med henvendelse til myndighederne. Albertslund Kommunes kanalstrategi, som blev vedtaget i 2012, supplerer den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og understreger behovet for at ruste borgerne til den nye virkelighed. Staten og Kommunernes Landsforening har besluttet, at det meste af borgerbetjeningen fra 2015 skal foregå digitalt, og har lanceret begreber som obligatorisk digital selvbetjening og obligatorisk digital post. Der er tale om meget store udfordringer for mange borgere, og behovet for smarte lettilgængelige digitale løsninger og understøttende vejledning og hjælp til selvhjælp er stort. Der er formelt set ikke nogen central instans, der løfter opgaven med at gøre borgerne digitalt kompetente. Derfor er bibliotekernes og en række frivillige organisationers indsats helt afgørende for at omstillingen lykkes på en måde, så den enkelte borger føler sig tryg. Indsatsen understøtter temaet Digitale kompetencer. Mål: Undervisning At tilbyde et bredt udvalg af relevante it-kurser, der giver borgerne lyst og konkrete færdigheder med hensyn til at navigere og bruge de digitale løsninger. Mål: IT-hjælp At tilbyde ad hoc-hjælp til borgere med konkrete itspørgsmål og -problemer. Tilbuddet udvides til flere dage om ugen og placeres på tidspunkter, hvor også erhvervsaktive har mulighed for at komme. Mål: Borgerservice Digital At videreudvikle konceptet Borgerservice Digital. Gennem målrettet fokus på dialogen med borgeren understøttes borgernes lyst og muligheder til selv at benytte de digitale løsninger. Med kravet om, at alle, senest i 2015, skal kommunikere med det offentlige via digitale løsninger, ligger her en stor udfordring. Af Bibliotekets arrangementsprogram fremgår tilbud og tidspunkter. Der foreligger pr-materiale og i Bibliotekets årsberetning redegøres der særskilt for denne service. Indsatsen beskrives i et særligt afsnit i Bibliotekets årsberetning. Denne udgør opfølgning på den evalueringsrapport, som blev udarbejdet februar IT- og webudvikling IT- og webstrategien er i de kommende år at være en del af de nationale tiltag, der sker på alle biblioteker i landet for at spare ressourcer og kunne tilbyde borgerne et bedre tilbud. Det betyder deltagelse i DDB, Danskernes Digitale Bibliotek og et samarbejde om nyt landsækkende bibliotekssystem (KOMBIT). Indsatsen understøttet temaet Smart City. SIDE 13

14 Mål: Ny hjemmeside Biblioteket får en ny hjemmeside som en del af samarbejdet omkring Danskernes Digitale Bibliotek. Hjemmeside-designet giver mulighed for formidling af vores materialer væsentligt bedre end vores nuværende hjemmeside. Mål: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Vi indgår i samarbejdet omkring Danskernes digitale bibliotek for at kunne stille en masse digitale tilbud til rådighed for byens borgere. Mål: Nyt bibliotekssystem (KOMBIT) Albertslund Bibliotek er sammen med en lang række andre biblioteker med i det fælles udbud omkring etablering af et nyt fælles nationalt bibliotekssystem. Ny hjemmeside er i drift. Der er indgået samarbejdsaftale. Plan for implementering af nyt bibliotekssystem. 6. Trivsel og arbejdsmiljø Store forandringer, nye opgaver og et stadigt stort pres i forhold til effektiviseringer er med til at sætte ekstra fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø og trivsel er til direkte glæde for brugerne og graden af et godt arbejdsmiljø kan afspejles i den oplevelse borgerne får, når de er i kontakt med institutionens personale. Vi vil gennem udviklingssamtaler, arbejdspladsvurderingsundersøgelser (APV) og arbejdsglædemåling konstant have fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Dels fordi vi skal kunne tiltrække nye medarbejdere, dels fordi vi får medarbejdere, der er parat til at yde en ekstra indsats i forhold til borgerbetjeningen. Mål: APV-undersøgelse At få fulgt op på de få områder, der stadig udestår i forhold APV en fra Næste APV-undersøgelse skal udarbejdes i Mål: Sygefravær At mindske sygefraværet. Generelt har Biblioteket en lav sygefraværsprocent, men i en periode med store forandringer, stigende besøg og behov for nye kompetencer har ledelsen et særligt fokus på sygefraværet Mål: Arbejdsglæde-NU-måling At forbedre resultatet af arbejdsglædemålingen fra november Der foreligger dokumentation i IPL-systemet på at alle udestående er løst. Sygefraværsstatikken. Ny måling gennemføres i uge SIDE 14

15 Opfølgning på indsatsområder Indsatsområder Bibliotekspolitikken og Forstad på Forkant sætter kursen for arbejdet i Med udgangspunkt i temaerne fra Forstad på Forkant ( Det bedste i mennesket, Mennesker i fællesskab og Den levende by ) og Bibliotekspolitikken (Borgeren i centrum, Borgerinddragelse, Partnerskaber og Synlighed) er medborgerskab det centrale begreb i bibliotekets arbejde i de kommende år. Medborgerskab dækker over mange ting, som det er vigtigt at arbejde på at fremme. Borgernes kompetencer og dermed evne til at mestre eget liv, lysten og evnen til samt muligheden for at indgå i og bidrage til fællesskaber, øget selvbetjening og det lidt mere abstrakte begreb livskvalitet er alle elementer i vores forståelse af medborgerskabstanken. Vores indsatsområder udgøres tilsammen af fire indsatsområder, som retter sig mod borgerne og to, som retter sig indadtil mod organisationen. Dette i en forståelse af, at kun en effektiv, velfungerende organisation, med glade og kompetente medarbejdere der trives, kan levere den optimale service til borgerne. De seks indsatsområder løftes tilsammen af alle ansatte i Kultur og Fritidsforvaltningen. 1. Mestring af livet At mestre livet er en forudsætning for at have et godt liv. Derfor er det vigtigt at styrke borgernes kompetencer, så de har forudsætningerne for at mestre tilværelsen. Det forudsætter det, man kan kalde en moderne variant af dannelse. Dannelse handler om at kende sin egen identitet, sine kompetencer og de rettigheder og pligter, der følger med det at være en del af samfundet og om at kunne begå sig socialt og dermed kunne indgå i fællesskaber. Det vil sige, at det retter sig indad mod den enkelte og dennes evner og kompetencer. I dag er det en væsentlig forudsætning for at mestre livet, at man kan begå sig i de digitale medier. Den digitale selvbetjening skal fremmes, og samtidig skal borgerne klædes på til at benytte den transaktionsform. At indgå i fællesskaber og bidrage til fællesskaber giver en følelse af at hænge sammen med noget, der er større end en selv, og det er det, der skaber et samfund. Vi skal understøtte, at borgerne har de kompetencer, der skal til for at kunne indgå i forskellige meningsfulde sammenhænge og på forskellig vis blive inddraget i vores arbejde. Det er nemlig også en del af det at mestre livet. Effektmål: Borgerne tager mere ansvar for sig selv og eget liv. Mål: Læsekampagner for børn At bidrage til at børn i Albertslund opnår gode læsekompetencer og lyst til at læse. Statistik over deltagelse og antal kampagner. Gennemført. Ikke mindst kampagnen ABC Leg og lær gav mange besøgende. Øvrige kampagner gennemføres på samme niveau som tidligere. Mål: Undervisning og IT-hjælp At fastholde niveauet for antal undervisningstilbud og 2 ugentlige åbne tilbud om it-hjælp på henholdsvis Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Statistik. Gennemført. Antal deltagere og indhold vurderes løbende. SIDE 15

16 Mål: Voksne og unges læsekompetencer At bidrage til at øge voksne og unges læse- Kompetencer. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og har i 2013 fastlagt programmer og fundet en driftsform- Gennemført i samarbejde med Rødovre, Hvidovre og Glostrup kommuner. Lokalt fortsætter samarbejdet med Vestegnens HF & VUC. Mål: Bibliotek og Borgerservice At øge og understøtte borgernes muligheder for at benytte digitale løsninger i kommunikationen med det offentlige.. Mål: Besøgstal og udlån At fastholde niveauet for 2011 mht. antal udlån og at øge besøgstallet med 5 %. Der er gennemført fælles introduktionsdag for personalet i de to enheder, kurser i floorwalking og etableret et formaliseret samarbejde mellem Bibliotek og Borgerservice. Gennemført. Den 1. september åbnede Borgerservice Digital og personalet har gennemført de ovenfor nævnte kursusforløb. Biblioteksstatistikken. Delvist gennemført. Besøgstallet er øget med 7,5 % mens udlånstallet er faldet med 3 %. 2. Aktivt medborgerskab Medborgerskab er omdrejningspunktet for arbejdet i Albertslund Bibliotek i Det aktive medborgerskab skal understøtte, at borgerne tager ansvar for eget liv og for det fælles liv i byen og dermed tager ansvar for hinanden. Medborgerskabet er det, der skaber sammenhængen og styrken i kommunen. Det handler både om frivillighed at udbygge mulighederne for og gøre det let og attraktivt at være frivillig om foreningslivet og om borgerinddragelse. Overordnet handler det om at betragte borgerne som kompetente medspillere, ikke som passive forbrugere. Gennem inddragelse styrkes demokratiet og myndiggørelsen af borgerne. Effektmål: Borgerne tager ansvar for fællesskabet og gør en indsats for fællesskabet. Mål: Frivillighedsstrategi / -plan At udforme rammer og vilkår for arbejdet med frivillige med henblik på gennemsigtig forventningsafstemning, og gennem inddragelse afsøge områder, hvor samarbejdet kan være med til at udvikle institutionen. Dokumentation Strategi foreligger, og 30 frivillige er tilknyttet biblioteket i Frivillighedsstrategien foreligger og er blevet drøftet i Kulturudvalget. Ved udgangen af 2013 var ca. 60 personer knyttet til Biblioteket som frivillige. Mål: Medborgerskab Projektet skal resultere i et ændret syn på services og tilbud, som biblioteket allerede i dag stiller til rå- Dokumentation. Deltagelse i centralbibliotekets udviklingsforum omkring medborgerskab. Beskrivelse af proces forelig- SIDE 16

17 dighed. Nogle gange skal der et nyt greb på eksisterende tilbud og services så de understøtter borgerens aktive deltagelse. Projektet indbefatter også udviklingen af nye services og tilbud. ger foråret Definition foreligger af, hvordan vi arbejder med og forstår begreberne: medborgerskab, frivilligt kulturelt arbejde, brugerinddragelse/borgerinddragelse, brugerdreven innovation/borgerdreven innovation og social kapital. Der er aktiviteter på Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter, der understøtter aktivt medborgerskab. Gennemført. Projektet har primært været brugt som baggrund for arbejdet med frivillighedspolitikken og rekruttering af frivillige til kulturelt arbejde. 3. Sundhed og forebyggelse Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet, også kaldet velfærd. Ved at være et attraktivt tilbud som borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i meningsfulde fællesskaber og er også en del af indsatsområde 1 og 2. Den mentale sundhed er en naturlig del af vores virke og skal styrkes i samarbejde med forvaltningens øvrige institutioner. Den fysiske sundhed understøttes af forskellige kampagner og ved at stille materialer til rådighed, der animerer til fysisk aktivitet. Effektmål: Styrke borgernes livskvalitet gennem øget fysisk, social og metal sundhed. Mål: Sundhedsrygsække At styrke borgernes bevidsthed om sundhed gennem særlige formidlingstiltag. Et antal rygsække er i cirkulation til udlån, og tilbuddet er markedsført. Gennemført. Der er pt. 10 sundhedsrygsække til udlån. Mål: Arrangementer med fokus på sundhed At styrke borgernes viden om sundhed gennem særlige arrangementstilbud. Arrangementerne har været afholdt og der er udarbejdet evaluering efter hvert enkelt arrangement. Gennemført, og der foreligger evalueringsskema for hvert enkelt arrangement. Arrangementerne fremgår af Bibliotekets arrangementsfolder. Mål: Undervisning At styrke borgernes mentale sundhed gennem undervisningstilbud. Statistik. Gennemført. Tilbud fremgår af Bibliotekets arrangementsfolder. Mål: Sundhedscertificering At styrke medarbejdernes bevidsthed om betydnin- Certificering foreligger. SIDE 17

18 gen af sund levevis gennem sundhedstiltag på arbejdspladsen. Ikke gennemført. Pga. ændret administrativ organisering har indsatsen ikke kunnet prioriteres. Den prioriteres i Den levende bymidte Vi skal arbejde med at udvikle bymidten til et levende, kulturelt centrum for byen i partnerskaber med andre aktører. Sammenhængen med resten af byen skal udbygges, så der skabes forbindelser og sammenhænge fra alle byens hjørner og ind til centrum. Campus Albertslund er et af omdrejningspunkterne for at udvikle den levende bymidte og koblingen mellem uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner skal udbygges til meningsfulde forløb. Vi skal arbejde for at styrke alle kulturinstitutioner i byens centrum. Effektmål: Skabe en levende bymidte med mange besøgende fra hele kommunen. Mål: Arrangementsvirksomhed Gennem en bred vifte af arrangementer på Hovedbiblioteket at bidrage til oplevelsen af en levende bymidte. Statistik. Gennemført. Bredden fremgår af de to arrangementskataloger Biblioteket udgiver, forår og efterår. Mål: Besøgende At øge antallet af besøgende på Albertslund Hovedbibliotek med 5 %. Statistik. Gennemført. Besøgstallet er steget med 7,5 % til Mål: Aktiviteter i centret At bidrage med aktiviteter i centret. F.eks. StreetParty. Plan for aktiviteterne. Gennemført. Stort afslutningsarrangement blev holdt på Forbrændingen. Mål: Campus Albertslund At bidrage aktivt til udviklingen af Campus Albertslund. Samarbejdsaftale foreligger og konkrete aktiviteter er igangsat. Ikke gennemført. Der er ikke sket en udvikling i Campus-samarbejdet i det forløbne år. 5. Den kompetente kommune Vi skal arbejde på at udnytte mulighederne for digitalisering mest muligt for derved at opnå optimering af administrationen og frigørelse af ressourcer til andre opgaver. Det kræver, at vi ser på arbejdsgange og ind- SIDE 18

19 retter dem, så det bliver muligt at udnytte de digitale muligheder optimalt. I den forbindelse er medarbejdernes og ledernes kompetencer centrale det skal sikres, at medarbejderne og lederne har de rette kompetencer til at udnytte de digitale muligheder, bl.a. ved hjælp af efteruddannelse. Effektmål: Vi yder en effektiv og kompetent service på baggrund af optimale arbejdsgange og med udgangspunkt i en opfattelse af os selv som en kompetent institution. Mål: IT-introduktionskurser At alle nyansatte på biblioteket har været på ITintrokursus. Biblioteket registrerer deltagelse. Ikke gennemført. De to nye medarbejdere der har været tale om har fået korte introduktioner til Bibliotekets it-system. Mål: Videndeling At sikre videndeling på tværs i institutionen. Konkret er et projekt igangsat mhp. optimere anvendelse af diverse kanaler, som f.eks. intranet, nyhedsbrev og sidemandsoplæring. Delvist gennemført. Der er arbejdet med personlig sparring og sidemandsoplæring i forbindelse Borgerservice Digital, der er lavet introduktioner til brug af IPads og der er afholdt introduktioner til E-Bib og Windows 8 samt arbejdet med udvikling af Bibliotekets intranet. Mål: PULS-værktøjer At udvikle nye PULS-værktøjer. Nye skemaer foreligger og er taget i brug. Har været drøftet i arbejdsplads-med. Skemaer foreligger er blevet benyttet. Mål: Dokumentboks Alle medarbejdere i institutionen har dokumentboks hos borger.dk. Tilbagemelding fra fjernprintløsningen om antal modtagere af digital post. Delvist gennemført. Mange har fået dokumentboks i forbindelse med den nationale kampagne i slutningen af Mål: Kurser og floorwalking At medarbejderne er i stand til at yde professionel og kompetent medbetjening ift. digital selvbetjening. Der er gennemført uddannelsesforløb for relevante medarbejdere. Delvis gennemført. I dag er langt de fleste medarbejdere i Bibliotekets Ekspedition i stand til at hjælpe i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger, og næsten alle kan udstede NemID og pas. Der er for- SIDE 19

20 sat behov at have fokus på sidemandsoplæring. samt oplæring (vedligeholdelse af viden) hos medarbejdere i de publikumsteams, der ikke til daglig har så mange Borgerservice Digital-henvendelser. 6. Trivsel I en tid med store forandringer som følge af besparelser, effektiviseringer og fyringer, er det vigtigt at have fokus på medarbejdernes trivsel. Vi skal arbejde med at fremme trivslen på arbejdspladserne, så vi har glade og engagerede ledere og medarbejdere, der har lyst til at gøre en ekstra indsats til glæde for borgerne. Også for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Effektmål: Medarbejdere og ledere er glade for at gå på arbejde og leverer derfor en god, engageret indsats. Mål: Medarbejdertilfredshed At sikre tilfredse og kompetente medarbejdere. Positiv trivselsmåling. Biblioteket har gennemført to målinger af arbejdsglæden. En i perioden lige inden åbningen af Borgerservice Digital og en tre måneder senere. Mål: Sygefravær At mindske sygefraværet hos medarbejderne. Sygefraværsstatistikken. Generelt har Biblioteket en lav sygefraværsprocent. Den har i årene ligget på mellem 3,5 og 3,3 % (2012). Tallene for 2013 foreligger ikke endnu. Mål: Forandringsledelse At medarbejderne trives i forandringerne og oplever anerkendelse af, at det kan være svært med de mange forandringer. Det tages op til PULS og dokumenteres i PULS referaterne. De nye PULS-værktøjer er taget i brug, der holdes opfølgningssamtaler og der foreligger referater fra samtalerne. SIDE 20

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2015. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2015. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2015 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund Virksomhedsplan 2012-13 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek. Bibliotekstorvet 2.

Albertslund Bibliotek. Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek. Bibliotekstorvet 2. Virksomhedsplan 2016-2017 Virksomhedsplan 2015 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet www.albertslundbibliotek.dk

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplan 2012-13. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Kultur- og Fritidsforvaltningen. Virksomhedsplan 2012-13. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2012-13 Kultur- og Fritidsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund Virksomhedsplan 2016-2017 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker

Politik for Borgerservice og Biblioteker Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. februar 2015 Biblioteker 2015-2018 Fællesskab for alle er overskriften for den nye politik. Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 11. marts 2015 1 Frivilligt arbejde er arbejde, der udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. Det er ulønnet, og det er til gavn for andre

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek

Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2013-2014 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Mål i aftalen 5. Opfølgning på mål 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Vedtaget af repræsentantskabsmøde oktober 2013 VIRKSOMHEDSPLAN 2014 INDHOLD 3 MISSION VÆRDIER VISION 4 INDSATSOMRÅDER ÅRETS GANG PROJEKTER 5 INDSATSOMRÅDER 2014 BIBLIOTEKET indgangen til det digitale samfund

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere