Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund."

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning... 5 Hvem er vi?... 5 Hvorfor er vi her? Organisationsplan... 7 Indsatsområder Styrke læsning Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug Forebyggende sundhed Digitale kompetencer IT- og webudvikling Trivsel og arbejdsmiljø Opfølgning på indsatsområder Mestring af livet Aktivt medborgerskab Sundhed og forebyggelse Den levende bymidte Den kompetente kommune Trivsel Forside: Den islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson på Albertslund Bibliotek

4

5 Indledning Hvem er vi? Albertslund Bibliotek omfatter Hovedbiblioteket i Albertslund Centrum og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Budget Bibliotekets bruttobudget i 2014 er kr. Indtægterne udgør kr. Den samlede nettoudgift udgør kr.. Hertil kommer ejendomsudgifter og vedligeholdelse. Materialekonti Den samlede materialekonto er på 2,3 mio. kr. Administration, IT og licenser Den samlede administrationskonto er på 1,9 mio.kr. Heraf udgør IT og licenser 1,2 mio. kr. Udlån og besøgstal 2013 Udlån: enheder Besøg: personer Arrangementer og udstillinger Udgifterne til arrangementer udgør kr., hvoraf kr. går til decentral arrangementsvirksomhed. Personale Den samlede nettolønsum er på 17,9 mio. kr. Åbningstider Den ugentlige åbningstid på hovedbiblioteket er 48 timer i sommerhalvåret, mandag til lørdag og 52 timer i vinterhalvåret, mandag til søndag. I Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken er den ugentlige åbningstid 23 timer, mandag til fredag. Den første lørdag i hver måned benyttes til forskellige former for aktiviteter i Medborgercenterregi. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken holder lukket en uge i skolesommerferien. På Herstedvester og Herstedøster skoler er der etableret afhentnings- og afleveringssteder. I Albertslund Stadioncafé er der etableret et PopOp biblioteket, som kan benyttes på stedet. Rammebetingelser Folkebibliotekernes formål er beskrevet i 1, stk. 1 i Lov om biblioteksvirksomhed. Lovgrundlag: Lov om biblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10. januar 2005 Lov om ophavsret, lov nr. 164, 2003 samt lovændring nr. 997 af 9. december 2003 Lov om biblioteksafgift, lov nr af 17. december 2002 Bekendtgørelse om biblioteksafgift nr. 106 af 19. februar 2003 Lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer Lov om obligatorisk digital selvbetjening, juni 2012 SIDE 5

6 Hvorfor er vi her? Bibliotekets vision Albertslund Bibliotek er mulighedernes og overraskelsernes sted. Biblioteket formidler oplevelser og tilbud om læring på en inspirerende og kreativ måde til kommunens borgere og institutioner. Albertslund Bibliotek placerer sig centralt i det lokale kulturlandskab. Med god tilgængelighed, åbenhed, entusiasme samt kompetent og brugerorienteret service understøtter biblioteket demokrati, personlig udvikling og engagement i samfundslivet. Bibliotekets samlede profil karakteriseres ved nedenfor beskrevne facetter: Oplevelsesarena vi tror på biblioteket som arena for inspirerende kulturoplevelser Centrum for læring, viden og IT Vi tror på, at viden og information skaber menneskelig udvikling. Og vi tror på, at biblioteket med afsæt i udviklingstendenser og brugerbehov har en hovedrolle i kvalificerede læringstiltag og formidling af viden og information Den samlende institution Vi tror på biblioteket som en institution, der forener og støtter myndigheder, videns- og kulturproducenter og andre institutioners stræben efter at skabe menneskelig udvikling og kulturel aktivitet Brugerperspektivet Vi tror på biblioteket som en institution, der møder brugerne med respekt og åben dialog. En institution med et kvalitativt og decentralt tilbud, der fremstår attraktivt og let at navigere i. Et bibliotekstilbud, hvor service, ydelser og kompetencer afspejler udviklingstendenser og brugernes behov Bibliotekspolitik Bibliotekspolitikken fokuserer på 4 temaer, der danner fundamentet for bibliotekets indsats de kommende 4 år. Borgeren i centrum Biblioteket tilbyder et varieret og alsidigt kulturtilbud, der henvender sig til alle kommunens borgere- Borgerinddragelse Biblioteket ønsker at involvere borgerne på en måde, så disse føler ejerskab for biblioteket. Partnerskaber Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med nye partnere, så relationen til lokalsamfundet styrkes. Synlighed Gennem netværk og partnerskaber skabes synlighed og Biblioteket ønsker at være til stede så mange steder som muligt. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen november Vedtaget af kommunalbestyrelsen SIDE 6

7 Organisation Stadsbibliotekar Udviklingschef Un Undervisning Un Arrangementer, inkl. decentrale Un Udstillinger og multirum n Hjemmeside Un Integration og mangfoldighed Un Miljø Publikum Team Voksen Team Børn og unge Team Musik Team IT og Udvikling Team Ekspedition Team Bibliotek og Medborgercenter Intern service Team Katalog Sekretariat Betjentfunktion Administrativt fællesskab (Musikskole, Billedskole og Vikingelandsby) Ledelsen Tværgående indsatser Publikumsområder Administration og logistik SIDE 7

8 Indsatsområder 2014 Indledning Virksomhedsplan 2014 for Albertslund Bibliotek er dels en opfølgning på virksomhedsplan , dels en beskrivelse af mål og indsatsområder for Selvom planen foreligger to måneder inde i året, omfatter den også aktiviteter, der har fundet sted i perioden januar til februar Planen tager udgangspunkt i de udmeldte indsatsområder fra afdelingen for Kultur, Fritid & Forbyggende Sundhed, men vinkler beskrivelsen af indsatsområder på en måde, så der også bliver taget afsæt i Bibliotekets særlige projektorienterede kampagner og udviklingstiltag. Disse har udgangspunkt i Bibliotekspolitikken , Kulturstyrelsens udviklingsområder og den nationale kampagne for at styrke læsning. 1. Styrke læsning Læsning er en af de vigtigste kompetencer for at kunne begå sig i vores samfund, mestre sit eget liv og for at beholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi arbejder bredt i forhold til at styrke borgernes læsekompetencer, fra de yngste til de ældste. Indsatsområderne i år har som formål at skabe flere læsere at få flere lånere. Vi ved at læsning er sundt i forhold til mange forskellige parametre, derfor er det vigtigt at få så mange borgere som muligt til at læse. Vi skulle gerne kunne se en 5% stigning af lånere blandt Albertslund borgerne i I 2014 arbejder biblioteket også med forskellige store formidlingsudstillinger hvis formål er at give en anderledes litteraturoplevelse. Mange borgere benytter os uden at låne noget med hjem. Vi vil gerne give dem en kulturel og litterær oplevelse blot ved at være i vores rum. Indsatsområdet understøtter temaerne Bo i Albertslund og Fællesskab Mål: En by, en bog fællesskab gennem læsning Projektet er Bibliotekets bud på en læsekampagne under kulturministeriets landsdækkende kampagne Danmark Læser. Projektet tager udgangspunkt i det gode ved litteraturen og i en tro på at alle kan få gode oplevelser ved at læse. Herudover gør projektet læsning til en arbejdsplads- og familieaktivitet. Alle borgere i byen får udleveret den samme bog alt efter hvilken alder de har. Der er en masse understøttende kampagner, aktiviteter og arrangementer i projektperioden, der skal få borgerne til at læse den bog de har fået udleveret. Evalueringsrapport. Indsatsområdet er afhængigt af at vi bliver udvalgt til at være modelkommune. Vi har søgt om kr. Kulturstyrelsen. Mål: Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder Projektet vil udfordre bibliotekets image og skabe platform for nye funktioner gennem performative outreach tiltag. De tre koncepter: Vægteren, Fortællingen Kommer og Poetisk Pause bringer den klassiske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til deres boligområde, arbejdsplads og private hjem. Målgruppen for projekterne er voksne ikke-brugere bosat i de to boligområder og i tilstødende områder. Målgruppen defineres på tværs af etniske og sociale Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). SIDE 8

9 skel og sigter hermed efter det fælles og sammenhængsskabende gennem litteraturens almenmenneskelige potentiale. Projektet er et samarbejde mellem Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken og Gadehave Bibliotek i Høje Taastrup. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med kr. Mål: Vidensakademiet Projektet Vidensakademiet åbner faglitteraturen for de 8-12 årige på nye måder ved at skabe pop-up laboratorier og en formidlingszone i biblioteket. Laboratorierne tager udgangspunkt i børnenes hverdag, ved fysisk og konkret at undersøge nogle af de ting børnene undrer sig over. Herved bliver biblioteket et levende læringsrum for deltagerne, mens formidlingszonen åbner faglitteraturen for alle på nye måder. Evalueringsrapport efter endt projektperiode (2015). Projektet er støttet af Kulturstyrelsen med kr. Mål: Guldlok Udstilling En stor og rumlig legeudstilling tilrettelagt særligt for daginstitutioner og private børn fra 2-6 år. Udstillingen åbner litteraturen og sætter fokus på sproget gennem eventyret Guldlok og de tre bjørne, og lægger op til, at børnene kan gå på opdagelse i modsætninger og forholdsord fra eventyret. F.eks. kan man prøve store bjørns og lille bjørns senge, lede efter ting oppe og nede, foran og bagved, og deltage i forholdsords-quizz og bjørnetælling. Mål: Ny indretning af sproghjørnet på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Formålet med nyindretningen er at få skabt et lærende miljø, hvori vi kan formidle materialerne sammen med daginstitutionerne og sprogpædagogerne. Statistik over besøg fra daginstitutioner og private og evalueringsrapport. Nyindretningen er gennemført. Fokus er på bogstav- og tal-indlæring. Mål: Digt udstilling Udstillingen tager udgangspunkt i de to samtidsdigtere Asta Olivia Nordenhof og Yahya Hassan. Udstillingen skal vise sammenhænge mellem de to digteres værk ud fra forskellige tematikker. Disse formidles rumligt, så man ved at være på biblioteket får en litterær oplevelse. Udstillingskatalog og evaluering. Projektet er en del af en overordnet strategi om at udvikle biblioteket til at være kultur- og litteraturhus på en ny måde. Mål: Kontaktnetværk i daginstitutionerne For at sikre, at børnebibliotekets ressourcer er bedst muligt kendt af personalet i daginstitutionerne udsender vi nyhedsbreve med tilbud og nye tiltag. 12 nyhedsbreve udsendt til institutionerne. 1 temamøde. SIDE 9

10 Daginstitutionerne formidler relevante tilbud videre til forældrene. En gang om året afholder vi et fælles møde, f.eks. med temaet hvordan understøtter biblioteket bedst daginstitutionernes sprogarbejde med børnene. Mål: Daginstitutionerne bruger bibliotekerne Institutionerne kommer med børnene og låner og leger, og mange spiser deres madpakke her. Registrering af institutionslånerkort Institutionerne får bragt materialer ud. Mål: Biblioteksintroduktioner for 3. og 9. klasse Klasserne får en generel introduktion til biblioteket i 3. klasse. I 9. klasse er fokus på at søge informationer på nettet og i bibliotekets databaser. Mål: Børnehavebiblioteker Opsætte fire børnehavebiblioteker i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarkens nærområde. Målet er at give børn, hvis forældre ikke kommer på biblioteket, mulighed for at låne bøger med hjem. Dermed ønsker vi at bidrage til barnets sprogudvikling og kendskab til gode historier. Mål: Biblioteksintroduktioner for VUC For at understøtte VUC elevernes læsefærdigheder tilbydes de anderledes biblioteksintroduktioner. Der er udviklet tre forskellige typer af introduktioner, som lærere kan rekvirere, og de udvikles til stadighed sammen med lærerne på VUC. Projektet er et samarbejde mellem bibliotek og VUC, der løbende betaler for de enkelte introduktioner. Mål: Bogen kommer og betjening af Albo For at understøtte læsning hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem og på Albo, finder vi bøger og andre materialer til dem og leverer det til dem i eget hjem. Mål: Udarbejdelse af strategi for udvikling af biblioteket som kultur- og litteraturhus Bibliotekerne har altid været den vigtigste litteratur formidler i det litterære kredsløb, primært gennem ansigt-til-ansigt formidling, forfatterforedrag, læsekredse og ved at stille litteraturen til rådighed for udlån. Der er to bibliotekstendenser, som giver anledning til, at udvide den måde bibliotekerne formidler litteratur og andre materialer på, eksempelvis gør det samme sig gældende for musikken: Antal tilmeldte klasser og børn. Statistik på udlån. Antal gennemførte introduktioner. Antal Bogen Kommer lånere og antal lånere på Albo. Strategi foreligger. 1. Bibliotekerne er det mest benyttede kulturtilbud i landet med 36 mio. besøgende om året. Udlånene falder, men besøgstallene stiger, grundet mange forskellige forhold (arrangementer, undervisning, værested, nye aktiviteter, borgerservice, medborgercentre). Diverse undersøgelser viser, at mellem 30-50% af bibliotekernes besøgende ikke låner no- SIDE 10

11 get. Hvordan giver man dem en litterær og kulturel oplevelse bare ved at være i biblioteksrummet? 2. Bibliotekernes rolle som dem der giver adgang til litteraturen og musikken er under forandring, grundet musik- og bogmarkedets udvikling (supermarkeder, billigere bøger, streaming af musik, e-bøger osv.) Der er behov for at udvikle den betydning som bibliotekerne har for litteratur- og kulturformidlingen. De største udfordringer er hvordan vi udvikler koncepter som gør at borgerne stadig kommer og efterspørger ansigt-til-ansigt formidling og hvordan vi giver alle dem som kommer her uden at låne noget en litterær, musikalsk og kulturel oplevelse. Dette giver anledning til at tænke formidlingen rumligt i stedet for tekstlig eller mundtligt. Tekstligt arbejder vi via blogs, Twitter og hjemmesider. Mundligt gennem foredrag, litteraturguider, lytteklubber, læsekredse og formidling ansigt-til-ansigt. Vi begynder allerede at gøre visse nye tiltag på musik- og litteraturområdet i 2014, men vi har brug for at udvikle en strategi for hvordan vi griber udviklingen an. 2. Dannelse og fællesskab gennem aktivt kulturforbrug En af bibliotekets fornemmeste opgaver er at styrke den enkelte borgers dannelse. Vi fokuserer på at gøre dette i sammenhænge, hvor borgerne får muligheder for at mødes omkring kulturoplevelser og kulturprodukter. Vi tror på, at et aktivt kulturforbrug med muligheder for at mødes med andre om de oplevelser man har haft ved at læse, lytte, spille og se film bidrager til et aktivt medborgerskab og dermed øget livskvalitet. Indsatsområdet understøtter temaerne Bo i Albertslund og Fællesskab, Gang i ungdommen Mål: Læsekredse At udvikle konceptet med læsekredse og at afholde fælles møder for læsekredsenes medlemmer til almindelig inspiration og socialt samvær. Mål: Lytteklubber At udvikle konceptet med lytteklubber. Mål: Musikformidling I 2014 vil musikbiblioteket arbejde mere med udstillinger, som på nye, mere konkrete, synlige og hørbare måder sætter musikken i spil i forhold til borgerne. Det sker gennem udstillinger, som udforsker en musikalsk genre, en kunstner, en gruppe, et værk, en komponist, et instrument, en periode eller et tema. Og med en kombination af billeder, artefakter, tekst og lyd foldes musikken ud, forklares, formidles og gøres til gængelig. Mål: E-sport At afholde E-sports-turnering i samarbejde med an- Der foreligger statistik og evalueringer. Der foreligger statistik og evalueringer. Der foreligger statistik over antal udstillinger. Der foreligger statistik og evaluering af arrangemen- SIDE 11

12 dre Vestegnskommuner. Værtsskabet går på skift mellem de enkelte kommuner. Klubberne i lokalområderne inddrages i planlægning og afvikling. Mål: Arrangementer At afholde en bred vifte af arrangementer, der dels har en aktualitets og debatskabende karakter, dels har en oplevelseskarakter. Arrangementerne afholdes i de to biblioteker, Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken og i samarbejde med vores mange samarbejdspartnere decentralt rundt omkring i kommunen. Mål: Kreative værksteder At afholde kreative værksteder for børn og voksne Mål: Event-fabrikken At give Albertslunds unge en mulighed for at lave arrangementer for andre unge. Eventen er et forsøg, skal være åben for alle og have en kulturel karakter. Mål: Lokale foreninger At give lokale foreninger mulighed for at afholde arrangementer eller aktiviteter i Bibliotekets multirum. Aktiviteterne skal have en inddragende karakter.. Mål: Tal-Dansk Café At give borgere med behov for hjælp mulighed for at øve deres danske sprog sammen med frivillige etniske danskere. Mål: Frivillige At fortsætte arbejdet med at inddrage frivillige i kulturelt frivilligt arbejde. Herunder lektiecaféer, ithjælp, arrangementer, book-talk, bogcaféer og værkstedsaktiviteter. tet. Der foreligger statistik, arrangementsfolder og evaluering af arrangementerne. Der foreligger statistik for deltagelse og tilbuddene fremgår af bibliotekets arrangementsfolder. Statistik. Minimum to events har været afholdt. Evaluering foreligger. Statistik og evaluering foreligger. Statistik foreligger. De mange aktiviteter med frivillige som tovholdere fremgår, dels af Bibliotekets arrangementskatalog, dels af Bibliotekets årsberetning, hvor de mange aktiviteter beskrives. 3. Forebyggende sundhed Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet. Ved at være et attraktivt tilbud som borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i meningsfulde fællesskaber og er også en del af de andre indsatsområder. Den mentale sundhed er en naturlig del af vores virke og den fysiske sundhed understøttes ved at stille materialer til rådighed og gennem arrangementer. Indsatsområdet understøtter temaet Sund hele livet. Mål: Sundhedsrygsække Formålet er at styrke borgernes bevidsthed om sundhed gennem særlige formidlingstiltag. Mål: Arrangementer med fokus på sundhed Formålet er at styrke borgernes viden om sundhed gennem særlige arrangementer. Et antal rygsække er i cirkulation til udlån. Arrangementerne har været afholdt og der er udarbejdet evaluering for hvert enkelt arrangement. SIDE 12

13 Mål: Etablering af krydderurteprojekt Etablering af et grønt miljø uden for Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, hvor vi kan inddrage børn og unge i dyrkning og forarbejdning af krydderurter, bær mm.. Statistik på antal deltagere i workshops. Sundhedscertificering Formålet er at styrke medarbejdernes bevidsthed om betydningen af sund levevis gennem sundhedstiltag på arbejdspladsen. Certificering foreligger. 4. Digitale kompetencer Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi skal borgerne i højere grad betjene sig selv i forbindelse med henvendelse til myndighederne. Albertslund Kommunes kanalstrategi, som blev vedtaget i 2012, supplerer den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og understreger behovet for at ruste borgerne til den nye virkelighed. Staten og Kommunernes Landsforening har besluttet, at det meste af borgerbetjeningen fra 2015 skal foregå digitalt, og har lanceret begreber som obligatorisk digital selvbetjening og obligatorisk digital post. Der er tale om meget store udfordringer for mange borgere, og behovet for smarte lettilgængelige digitale løsninger og understøttende vejledning og hjælp til selvhjælp er stort. Der er formelt set ikke nogen central instans, der løfter opgaven med at gøre borgerne digitalt kompetente. Derfor er bibliotekernes og en række frivillige organisationers indsats helt afgørende for at omstillingen lykkes på en måde, så den enkelte borger føler sig tryg. Indsatsen understøtter temaet Digitale kompetencer. Mål: Undervisning At tilbyde et bredt udvalg af relevante it-kurser, der giver borgerne lyst og konkrete færdigheder med hensyn til at navigere og bruge de digitale løsninger. Mål: IT-hjælp At tilbyde ad hoc-hjælp til borgere med konkrete itspørgsmål og -problemer. Tilbuddet udvides til flere dage om ugen og placeres på tidspunkter, hvor også erhvervsaktive har mulighed for at komme. Mål: Borgerservice Digital At videreudvikle konceptet Borgerservice Digital. Gennem målrettet fokus på dialogen med borgeren understøttes borgernes lyst og muligheder til selv at benytte de digitale løsninger. Med kravet om, at alle, senest i 2015, skal kommunikere med det offentlige via digitale løsninger, ligger her en stor udfordring. Af Bibliotekets arrangementsprogram fremgår tilbud og tidspunkter. Der foreligger pr-materiale og i Bibliotekets årsberetning redegøres der særskilt for denne service. Indsatsen beskrives i et særligt afsnit i Bibliotekets årsberetning. Denne udgør opfølgning på den evalueringsrapport, som blev udarbejdet februar IT- og webudvikling IT- og webstrategien er i de kommende år at være en del af de nationale tiltag, der sker på alle biblioteker i landet for at spare ressourcer og kunne tilbyde borgerne et bedre tilbud. Det betyder deltagelse i DDB, Danskernes Digitale Bibliotek og et samarbejde om nyt landsækkende bibliotekssystem (KOMBIT). Indsatsen understøttet temaet Smart City. SIDE 13

14 Mål: Ny hjemmeside Biblioteket får en ny hjemmeside som en del af samarbejdet omkring Danskernes Digitale Bibliotek. Hjemmeside-designet giver mulighed for formidling af vores materialer væsentligt bedre end vores nuværende hjemmeside. Mål: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Vi indgår i samarbejdet omkring Danskernes digitale bibliotek for at kunne stille en masse digitale tilbud til rådighed for byens borgere. Mål: Nyt bibliotekssystem (KOMBIT) Albertslund Bibliotek er sammen med en lang række andre biblioteker med i det fælles udbud omkring etablering af et nyt fælles nationalt bibliotekssystem. Ny hjemmeside er i drift. Der er indgået samarbejdsaftale. Plan for implementering af nyt bibliotekssystem. 6. Trivsel og arbejdsmiljø Store forandringer, nye opgaver og et stadigt stort pres i forhold til effektiviseringer er med til at sætte ekstra fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Godt arbejdsmiljø og trivsel er til direkte glæde for brugerne og graden af et godt arbejdsmiljø kan afspejles i den oplevelse borgerne får, når de er i kontakt med institutionens personale. Vi vil gennem udviklingssamtaler, arbejdspladsvurderingsundersøgelser (APV) og arbejdsglædemåling konstant have fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Dels fordi vi skal kunne tiltrække nye medarbejdere, dels fordi vi får medarbejdere, der er parat til at yde en ekstra indsats i forhold til borgerbetjeningen. Mål: APV-undersøgelse At få fulgt op på de få områder, der stadig udestår i forhold APV en fra Næste APV-undersøgelse skal udarbejdes i Mål: Sygefravær At mindske sygefraværet. Generelt har Biblioteket en lav sygefraværsprocent, men i en periode med store forandringer, stigende besøg og behov for nye kompetencer har ledelsen et særligt fokus på sygefraværet Mål: Arbejdsglæde-NU-måling At forbedre resultatet af arbejdsglædemålingen fra november Der foreligger dokumentation i IPL-systemet på at alle udestående er løst. Sygefraværsstatikken. Ny måling gennemføres i uge SIDE 14

15 Opfølgning på indsatsområder Indsatsområder Bibliotekspolitikken og Forstad på Forkant sætter kursen for arbejdet i Med udgangspunkt i temaerne fra Forstad på Forkant ( Det bedste i mennesket, Mennesker i fællesskab og Den levende by ) og Bibliotekspolitikken (Borgeren i centrum, Borgerinddragelse, Partnerskaber og Synlighed) er medborgerskab det centrale begreb i bibliotekets arbejde i de kommende år. Medborgerskab dækker over mange ting, som det er vigtigt at arbejde på at fremme. Borgernes kompetencer og dermed evne til at mestre eget liv, lysten og evnen til samt muligheden for at indgå i og bidrage til fællesskaber, øget selvbetjening og det lidt mere abstrakte begreb livskvalitet er alle elementer i vores forståelse af medborgerskabstanken. Vores indsatsområder udgøres tilsammen af fire indsatsområder, som retter sig mod borgerne og to, som retter sig indadtil mod organisationen. Dette i en forståelse af, at kun en effektiv, velfungerende organisation, med glade og kompetente medarbejdere der trives, kan levere den optimale service til borgerne. De seks indsatsområder løftes tilsammen af alle ansatte i Kultur og Fritidsforvaltningen. 1. Mestring af livet At mestre livet er en forudsætning for at have et godt liv. Derfor er det vigtigt at styrke borgernes kompetencer, så de har forudsætningerne for at mestre tilværelsen. Det forudsætter det, man kan kalde en moderne variant af dannelse. Dannelse handler om at kende sin egen identitet, sine kompetencer og de rettigheder og pligter, der følger med det at være en del af samfundet og om at kunne begå sig socialt og dermed kunne indgå i fællesskaber. Det vil sige, at det retter sig indad mod den enkelte og dennes evner og kompetencer. I dag er det en væsentlig forudsætning for at mestre livet, at man kan begå sig i de digitale medier. Den digitale selvbetjening skal fremmes, og samtidig skal borgerne klædes på til at benytte den transaktionsform. At indgå i fællesskaber og bidrage til fællesskaber giver en følelse af at hænge sammen med noget, der er større end en selv, og det er det, der skaber et samfund. Vi skal understøtte, at borgerne har de kompetencer, der skal til for at kunne indgå i forskellige meningsfulde sammenhænge og på forskellig vis blive inddraget i vores arbejde. Det er nemlig også en del af det at mestre livet. Effektmål: Borgerne tager mere ansvar for sig selv og eget liv. Mål: Læsekampagner for børn At bidrage til at børn i Albertslund opnår gode læsekompetencer og lyst til at læse. Statistik over deltagelse og antal kampagner. Gennemført. Ikke mindst kampagnen ABC Leg og lær gav mange besøgende. Øvrige kampagner gennemføres på samme niveau som tidligere. Mål: Undervisning og IT-hjælp At fastholde niveauet for antal undervisningstilbud og 2 ugentlige åbne tilbud om it-hjælp på henholdsvis Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Statistik. Gennemført. Antal deltagere og indhold vurderes løbende. SIDE 15

16 Mål: Voksne og unges læsekompetencer At bidrage til at øge voksne og unges læse- Kompetencer. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og har i 2013 fastlagt programmer og fundet en driftsform- Gennemført i samarbejde med Rødovre, Hvidovre og Glostrup kommuner. Lokalt fortsætter samarbejdet med Vestegnens HF & VUC. Mål: Bibliotek og Borgerservice At øge og understøtte borgernes muligheder for at benytte digitale løsninger i kommunikationen med det offentlige.. Mål: Besøgstal og udlån At fastholde niveauet for 2011 mht. antal udlån og at øge besøgstallet med 5 %. Der er gennemført fælles introduktionsdag for personalet i de to enheder, kurser i floorwalking og etableret et formaliseret samarbejde mellem Bibliotek og Borgerservice. Gennemført. Den 1. september åbnede Borgerservice Digital og personalet har gennemført de ovenfor nævnte kursusforløb. Biblioteksstatistikken. Delvist gennemført. Besøgstallet er øget med 7,5 % mens udlånstallet er faldet med 3 %. 2. Aktivt medborgerskab Medborgerskab er omdrejningspunktet for arbejdet i Albertslund Bibliotek i Det aktive medborgerskab skal understøtte, at borgerne tager ansvar for eget liv og for det fælles liv i byen og dermed tager ansvar for hinanden. Medborgerskabet er det, der skaber sammenhængen og styrken i kommunen. Det handler både om frivillighed at udbygge mulighederne for og gøre det let og attraktivt at være frivillig om foreningslivet og om borgerinddragelse. Overordnet handler det om at betragte borgerne som kompetente medspillere, ikke som passive forbrugere. Gennem inddragelse styrkes demokratiet og myndiggørelsen af borgerne. Effektmål: Borgerne tager ansvar for fællesskabet og gør en indsats for fællesskabet. Mål: Frivillighedsstrategi / -plan At udforme rammer og vilkår for arbejdet med frivillige med henblik på gennemsigtig forventningsafstemning, og gennem inddragelse afsøge områder, hvor samarbejdet kan være med til at udvikle institutionen. Dokumentation Strategi foreligger, og 30 frivillige er tilknyttet biblioteket i Frivillighedsstrategien foreligger og er blevet drøftet i Kulturudvalget. Ved udgangen af 2013 var ca. 60 personer knyttet til Biblioteket som frivillige. Mål: Medborgerskab Projektet skal resultere i et ændret syn på services og tilbud, som biblioteket allerede i dag stiller til rå- Dokumentation. Deltagelse i centralbibliotekets udviklingsforum omkring medborgerskab. Beskrivelse af proces forelig- SIDE 16

17 dighed. Nogle gange skal der et nyt greb på eksisterende tilbud og services så de understøtter borgerens aktive deltagelse. Projektet indbefatter også udviklingen af nye services og tilbud. ger foråret Definition foreligger af, hvordan vi arbejder med og forstår begreberne: medborgerskab, frivilligt kulturelt arbejde, brugerinddragelse/borgerinddragelse, brugerdreven innovation/borgerdreven innovation og social kapital. Der er aktiviteter på Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter, der understøtter aktivt medborgerskab. Gennemført. Projektet har primært været brugt som baggrund for arbejdet med frivillighedspolitikken og rekruttering af frivillige til kulturelt arbejde. 3. Sundhed og forebyggelse Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet, også kaldet velfærd. Ved at være et attraktivt tilbud som borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i meningsfulde fællesskaber og er også en del af indsatsområde 1 og 2. Den mentale sundhed er en naturlig del af vores virke og skal styrkes i samarbejde med forvaltningens øvrige institutioner. Den fysiske sundhed understøttes af forskellige kampagner og ved at stille materialer til rådighed, der animerer til fysisk aktivitet. Effektmål: Styrke borgernes livskvalitet gennem øget fysisk, social og metal sundhed. Mål: Sundhedsrygsække At styrke borgernes bevidsthed om sundhed gennem særlige formidlingstiltag. Et antal rygsække er i cirkulation til udlån, og tilbuddet er markedsført. Gennemført. Der er pt. 10 sundhedsrygsække til udlån. Mål: Arrangementer med fokus på sundhed At styrke borgernes viden om sundhed gennem særlige arrangementstilbud. Arrangementerne har været afholdt og der er udarbejdet evaluering efter hvert enkelt arrangement. Gennemført, og der foreligger evalueringsskema for hvert enkelt arrangement. Arrangementerne fremgår af Bibliotekets arrangementsfolder. Mål: Undervisning At styrke borgernes mentale sundhed gennem undervisningstilbud. Statistik. Gennemført. Tilbud fremgår af Bibliotekets arrangementsfolder. Mål: Sundhedscertificering At styrke medarbejdernes bevidsthed om betydnin- Certificering foreligger. SIDE 17

18 gen af sund levevis gennem sundhedstiltag på arbejdspladsen. Ikke gennemført. Pga. ændret administrativ organisering har indsatsen ikke kunnet prioriteres. Den prioriteres i Den levende bymidte Vi skal arbejde med at udvikle bymidten til et levende, kulturelt centrum for byen i partnerskaber med andre aktører. Sammenhængen med resten af byen skal udbygges, så der skabes forbindelser og sammenhænge fra alle byens hjørner og ind til centrum. Campus Albertslund er et af omdrejningspunkterne for at udvikle den levende bymidte og koblingen mellem uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner skal udbygges til meningsfulde forløb. Vi skal arbejde for at styrke alle kulturinstitutioner i byens centrum. Effektmål: Skabe en levende bymidte med mange besøgende fra hele kommunen. Mål: Arrangementsvirksomhed Gennem en bred vifte af arrangementer på Hovedbiblioteket at bidrage til oplevelsen af en levende bymidte. Statistik. Gennemført. Bredden fremgår af de to arrangementskataloger Biblioteket udgiver, forår og efterår. Mål: Besøgende At øge antallet af besøgende på Albertslund Hovedbibliotek med 5 %. Statistik. Gennemført. Besøgstallet er steget med 7,5 % til Mål: Aktiviteter i centret At bidrage med aktiviteter i centret. F.eks. StreetParty. Plan for aktiviteterne. Gennemført. Stort afslutningsarrangement blev holdt på Forbrændingen. Mål: Campus Albertslund At bidrage aktivt til udviklingen af Campus Albertslund. Samarbejdsaftale foreligger og konkrete aktiviteter er igangsat. Ikke gennemført. Der er ikke sket en udvikling i Campus-samarbejdet i det forløbne år. 5. Den kompetente kommune Vi skal arbejde på at udnytte mulighederne for digitalisering mest muligt for derved at opnå optimering af administrationen og frigørelse af ressourcer til andre opgaver. Det kræver, at vi ser på arbejdsgange og ind- SIDE 18

19 retter dem, så det bliver muligt at udnytte de digitale muligheder optimalt. I den forbindelse er medarbejdernes og ledernes kompetencer centrale det skal sikres, at medarbejderne og lederne har de rette kompetencer til at udnytte de digitale muligheder, bl.a. ved hjælp af efteruddannelse. Effektmål: Vi yder en effektiv og kompetent service på baggrund af optimale arbejdsgange og med udgangspunkt i en opfattelse af os selv som en kompetent institution. Mål: IT-introduktionskurser At alle nyansatte på biblioteket har været på ITintrokursus. Biblioteket registrerer deltagelse. Ikke gennemført. De to nye medarbejdere der har været tale om har fået korte introduktioner til Bibliotekets it-system. Mål: Videndeling At sikre videndeling på tværs i institutionen. Konkret er et projekt igangsat mhp. optimere anvendelse af diverse kanaler, som f.eks. intranet, nyhedsbrev og sidemandsoplæring. Delvist gennemført. Der er arbejdet med personlig sparring og sidemandsoplæring i forbindelse Borgerservice Digital, der er lavet introduktioner til brug af IPads og der er afholdt introduktioner til E-Bib og Windows 8 samt arbejdet med udvikling af Bibliotekets intranet. Mål: PULS-værktøjer At udvikle nye PULS-værktøjer. Nye skemaer foreligger og er taget i brug. Har været drøftet i arbejdsplads-med. Skemaer foreligger er blevet benyttet. Mål: Dokumentboks Alle medarbejdere i institutionen har dokumentboks hos borger.dk. Tilbagemelding fra fjernprintløsningen om antal modtagere af digital post. Delvist gennemført. Mange har fået dokumentboks i forbindelse med den nationale kampagne i slutningen af Mål: Kurser og floorwalking At medarbejderne er i stand til at yde professionel og kompetent medbetjening ift. digital selvbetjening. Der er gennemført uddannelsesforløb for relevante medarbejdere. Delvis gennemført. I dag er langt de fleste medarbejdere i Bibliotekets Ekspedition i stand til at hjælpe i forhold til de digitale selvbetjeningsløsninger, og næsten alle kan udstede NemID og pas. Der er for- SIDE 19

20 sat behov at have fokus på sidemandsoplæring. samt oplæring (vedligeholdelse af viden) hos medarbejdere i de publikumsteams, der ikke til daglig har så mange Borgerservice Digital-henvendelser. 6. Trivsel I en tid med store forandringer som følge af besparelser, effektiviseringer og fyringer, er det vigtigt at have fokus på medarbejdernes trivsel. Vi skal arbejde med at fremme trivslen på arbejdspladserne, så vi har glade og engagerede ledere og medarbejdere, der har lyst til at gøre en ekstra indsats til glæde for borgerne. Også for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Effektmål: Medarbejdere og ledere er glade for at gå på arbejde og leverer derfor en god, engageret indsats. Mål: Medarbejdertilfredshed At sikre tilfredse og kompetente medarbejdere. Positiv trivselsmåling. Biblioteket har gennemført to målinger af arbejdsglæden. En i perioden lige inden åbningen af Borgerservice Digital og en tre måneder senere. Mål: Sygefravær At mindske sygefraværet hos medarbejderne. Sygefraværsstatistikken. Generelt har Biblioteket en lav sygefraværsprocent. Den har i årene ligget på mellem 3,5 og 3,3 % (2012). Tallene for 2013 foreligger ikke endnu. Mål: Forandringsledelse At medarbejderne trives i forandringerne og oplever anerkendelse af, at det kan være svært med de mange forandringer. Det tages op til PULS og dokumenteres i PULS referaterne. De nye PULS-værktøjer er taget i brug, der holdes opfølgningssamtaler og der foreligger referater fra samtalerne. SIDE 20

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

- det er så myndigt af følges ad

- det er så myndigt af følges ad Borgerservicesamarbejdet - det er så myndigt af følges ad Mandag d. 7. april Skanderborg Mikkel Hartvig Haaning - Områdeleder - Lokalbiblioteker Historik - når vi flytter sammen 2006 > Borgerservice og

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017

Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017 1 Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes strategi 2014 2017... 1 Indledning... 3 Vigtige trends... 3 Vision... 3 Mission... 4 Udvalgte strategiske temaer... 4

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6

Indhold. Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4. Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Indhold Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014...4 Vision for Borgerservice og Biblioteker...6 Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice

Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Virksomhedsplan 2015 Frederikshavn Bibliotek & Borgerservice Indhold Denne virksomhedsplan for Center for Bibliotek & Borgerservice omhandler status på virksomhedens opgavevaretagelse, økonomi, kommende

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE VIRKSOMHEDSPLAN FOR HILLERØD BIBLIOTEKERNE 2015 1 Forord 2014 var præget af arbejdet med Hillerød Læser. Det er længe siden biblioteket har gennemført et så stort projekt, hvor så mange medarbejdere har

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere