Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup 23. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup 23. februar 2015"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 13. marts 2015 Tid Sted Svendborg Hotel, Svendborg Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Formandens beretning (bilag 1) v. Søren Jakobsen 3. Beretning fra kasserer (bilag 2 og 2a) v. Lotte Usinger 4. Beretning fra Uddannelsesudvalg (bilag 3 s.1) v. Susanne Stabel 5. Beretning fra Kursusudvalg (bilag 3 s.1) v. Pia Kannegård 6. Beretning fra DSIM (bilag 3 s.2) v. Pia Kannegård 7. Beretning fra UEMS (bilag 3 s.2) v. Hanne Pedersen 8. Beretning fra NGF (bilag 3 s.3 ) v. Finn Rønholt 9. Beretning fra Mødeudvalg (bilag 3 s.4.) v. Cecilia G Lund 10. Beretning fra DRG udvalg (bilag 3 s.6) v. Tina Carlsen 11. Beretning fra EUGMS (bilag 3 s.6) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 12. Beretning fra Forskningsudvalg (bilag 3 s.7) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 13. Arbejdsgruppen for Akut geriatri Status. (bilag 3 s.8) v. Trine Sander Pedersen 14. Arbejdsgruppen for Ortgeriatri (bilag 3 s.9) v. Søren Jakobsen 15. Den geriatriske database. Status (bilag 4) v. Kirsten Vinding 16. Forslag om vedtægtsændring (bilag 5 og 5a) vedr. v. Christian Hauggard Regler for supplering til bestyrelsen mellem valg Regler for tilknytning til industrien for bestyrelsesmedlemmer i DSG 17. Bestyrelsen anbefaler kontingentstigning til 600 kr/år 18. Valg til bestyrelsen Christian Hauggard er på valg og modtager ikke genvalg. Lisbeth Fredholm, der blev genvalgt i 2014 er trådt ud af bestyrelsen i Der skal således vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Suppleant Lotte Sejr Kirrings valgperiode er udløbet, kan ikke genvælges som suppleant; stiller op til bestyrelsen. Nuværende supleant Tina Carlsen, der blev valgt 2014, stiller op til valg til en bestyrelsespost. Øvrige kandidater både til bestyrelses- suppleantposter kan melde sig til formanden eller sekretæren inden generalforsamingen eller melde sig ved generalforsamlingen. 19. Valg til udvalg/særlige poster Valg af 1 repræsentant til LVS. 20. Eventuelt Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup 23. februar 2015

2 Vedhæftede filer: Bilag 1. Formandens beretning Bilag 2 og 2a. Regnskab og budget Bilag 3. Beretninger Bilag 4. Status fra den Geriatriske database Bilag 5 og 5a. Vedtægter for DSG og Forslag til vedtægtsændringer

3 DSG formandens beretning 2014/15 Formandens Beretning 2014/15 1

4 DSG formandens beretning 2014/15 Indhold Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden... 3 Bestyrelsesmøder... 3 Vision for DSG... 3 Nyt landsdækkende dansk navn til Geriatriske Afdelinger/afsnit... 4 Demensdatabasen... 4 Den Geriatriske Database... 4 Ansættelsesudvalget... 5 Nationale Kliniske Retningslinjer NKR... 5 LVS... 5 Revision af specialeplan... 5 Yngre Geriatere... 6 Inspektorordningen... 6 De 2 indsatsområder... 6 Hjemmeside for DSG... 6 EUGMS... 6 Sundhedsstyrelsen... 6 Dødsattester... 7 DDKM

5 DSG formandens beretning 2014/15 Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden Medlemmer af bestyrelsen Søren Jakobsen, speciallæge, OUH, Svendborg Sygehus (formand) Kim Otto Jacobsen, speciallæge, Gentofte Sygehus (næstformand) Hanne Pedersen, speciallæge, Glostrup Sygehus (sekretær) Lotte Usinger, speciallæge, Herlev Sygehus (kasserer) Cecilia Lund, HU-læge, Herlev Sygehus (formand for mødeudvalget) Lisbeth Fredholm, speciallæge, Kolding Sygehus (ansvarlig for udvalg), udtrådt af bestyrelsen d Lotte Sejr Kirring, speciallæge, Århus Sygehus (suppleant) indtrådt i stedet for Lisbeth Fredholm d Christian Haugaard, HU-læge, Århus Sygehus (webredaktør) Suppleanter Lotte Sejr Kirring, speciallæge, Århus Sygehus (bestyrelsesmedlem pr , erstatter Lisbeth Fredholm) Tina Lindeskov Carlsen, speciallæge, Slagelse (kontaktperson for DRG-udvalget) Bestyrelsesmøder Der har i beretningsperioden været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmødet i januar er et heldagsmøde, da der også her afholdes det årlige visionsmøde. Imellem bestyrelsesmøder har der være rig mailudveksling bestyrelsesmedlemmerne imellem. I beretningsperioden er antallet af medlemmer ifølge medlemslisten steget fra 243 i februar 2014 til 263 februar Der er kommet mange nye til men også en del udmeldinger. Der er ca. 1,5 så mange YL som FAS medlemmer. Vision for DSG Geriatrien har politisk medvind, idet den ældre medicinske patient i høj grad er på den politiske dagsorden nu og i årerne frem. DSG er således et selskab i vækst. Bestyrelsen synes medvinden må kunne udnyttes bedre. Efter årsmødet 2014, hvor bestyrelsen og medlemmerne drøftede vision for DSG, havde bestyrelsen kontakt med firmaet MCI. MCI er en international organisation som har eksisteret i en årrække. De arrangerer blandt andet konferencer, møder, formidler kontakt til sponsorer og arbejder med organisationsudvikling. Bestyrelsens oplæg til MCI, var at få rådgivning og sparring i forhold til ønske om blandt andet at opnå større pressedækning, at skaffe flere økonomiske midler, få flere geriatriske senge på landets sygehuse, facilitere til mere forskning og opnå en generel professionalisering af selskabet. Trin Steffensen fra MCI bemærkede efter gennemlæsning af vores vedtægter, at der ikke var beskrevet bevidst brug af lobbyisme. Dette mener hun selskabet bør overveje på et strategisk niveau. MCI tilbød at komme med et forslag til en buisinessplan og efterfølgende workshops. Prisniveauet lå på imellem kr. Efter mødet drøftede bestyrelsen, hvordan det videre arbejde skulle foregå. Der var enighed om, at forslaget fra MCI med udarbejdelse af buisinessplan og workshops, på nuværende tidspunkt er for omfattende. Vi valgte fremadrettet at fokusere på, at udvikle vores organisation ved målrettet at samle viden om medlemmernes ønsker og udvikle relationer til interessenter, herunder arbejde på at komme ud med vores budskaber ad de rette kanaler. Efter årsmødet 2014 blev der nedsat et presse-udvalg. Som kontaktperson i bestyrelsen sidder Lotte Usinger; øvrige medlemmer er Finn Rønholt, Susanne Van der Mark, Ellen Holm, Kirsten Damgaard og Anne Backlund. Kommissorium er udfærdiget. Herudover har presse-udvalget ikke været i vælten. Der er etableret kontakt til Ældresagen. Ældresagen ser positivt på et muligt samarbejde. DSG er dog i denne sammenhæng opmærksom på, at vi fortsat har egne meninger og holdninger, og ikke bliver taget til indtægt for andres synspunkter. Vi ser det som fordelagtigt for DSG, at ældresagen ofte er i dialog med såvel regionale som landspolitikere. De kommer således også med input til finansloven. Aftalen blev, at vi efter gensidig drøftelse med baglandet 3

6 DSG formandens beretning 2014/15 vil etablere et fælles møde med repræsentanter fra DSG og Ældresagen. Vores oplæg til deltagere er: formand, næstformand samt repræsentant for presseudvalget. Vi har desuden igangsat en spørgeskemaundersøgelse af vores medlemmers forventninger til bestyrelsen. I skrivende stund er undersøgelsen endnu ikke færdig. Nyt landsdækkende dansk navn til Geriatriske Afdelinger/afsnit Bestyrelsen har fået henvendelser fra flere medlemmer, der oplyser, at de af deres direktion er blevet bedt om at finde et dansk navn for geriatri. Der er blevet drøftet en del forslag: ældremedicin, medicinske sygdomme hos ældre, sygdomme hos ældre, ældre med medicinske sygdomme, ældresygdomme. Vi har i bestyrelsen besluttet at foreslå en fordanskning af geriatri til: ældremedicin. Det giver os mulighed for at bruge betegnelsen ældremedicinsk afdeling eller afdelingen for ældremedicin. Vi er naturligvis klar over at regionerne ikke nødvendigvis er forpligtiget til at anvende dette navn. Ovennævnte er udmeldt til specialerådene/de sundhedsfaglige råd. Demensdatabasen Demensdatabasen udarbejdes i fællesskab mellem DSG, DNS (Dansk Neurologisk Selskab) og DPS (Dansk Psykiatrisk Selskab) som har repræsentanter i styregruppen. Der er kommet tilsagn fra Kompetencecenter Øst om, at de har godkendt udarbejdelse af en demensdatabase. Dette fordrer, at den bliver tværsektoriel. Det vil sige, der skal være medinddragelse af de praktiserende læger. Databasen forventes tidligst klar primo Næste møde i styregruppen er den 25. marts. Repræsentanter fra DSG i styregruppen er: Ellen Holm, Lillian Mørch Jørgensen og Søren Jakobsen. Når databasen er operationel, er det et krav fra kompetencecentrene at Region Hovedstadens demensdatabase nedlægges. Den Geriatriske Database Ved sidste generalforsamling blev det drøftet, om vi skulle opretholde den geriatriske database. Tilbagemelding og konklusionen fra medlemmerne var, at vi skal bevare databasen og arbejde på at tilføje flere lægelige indikatorer. I styregruppen for geriatrisk database er der repræsentanter for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og læger. I 2012 sikrede vi os øget lægelig indflydelse, idet vi fik en lægelig repræsentant for hver af de 5 regioner. Den lægelige repræsentant udpeges af specialerådene/de sundhedsfaglige råd. I årsrapport 2013 iagttages der en stigende dækningsgrad og et voksende antal patienter på de geriatriske afdelinger, faldende liggetid, geografisk meget uens antal senge, og underrapportering ift. BMI. Der har i beretningsperioden været sendt forslag til bestyrelsen om tilføjelse af flere lægelige indikatorer i databasen, og der har ligeledes været en livlig maildrøftelse medlemmerne imellem og til bestyrelsen om demmitestens berettigelse som indikator. Ved bestyrelsesmødet i september var der kommet tilbagemeldinger om, at der er bevilliget økonomi til databasen i Generelt kan det tilføjes, at kompetencecentrene ønsker fokus på tværfaglighed og fokus på tværsektoriel indsats. Der er ønske om, at databaseindikatoren indsamles fra FAM og ud over sektorgrænserne. Styregruppen for geriatrisk database har udarbejdet nyt kommissorium. Bestyrelsen inviterede formanden for styregruppen, Kirsten Winding til bestyrelsesmøde den 6. november. Desværre måtte Kirsten melde afbud på grund af sygdom. Databasen har således været genstand for længere drøftelser ved flere bestyrelsesmøder. Bestyrelsens holdning er: At indikatorerne suverænt fastsættes af styregruppen. Styregruppen har meldt ud, at der ikke fremadrettet bliver tilføjet nye indikatorer uden høringsrunde. At det er helt nødvendigt, at styregruppen fortsat arbejder på at få tilføjet flere lægelige indikatorer Positivt er det, at fald og demens er tilføjet At den lægelige del af styregruppen er styrket, ved at bestyrelsen for et par år siden tog initiativ til lægelig deltagelse fra alle regioner. Disse udpeges af specialerådene/de sundhedsfaglige råd. 4

7 DSG formandens beretning 2014/15 At demmi-testen, ifølge Nina Beyer, fysioterapeut og ansat som seniorforsker i forskningsenheden for muskoluskeletal rehabilitering, er valid og brugbar over sektorgrænserne. Den er valgt af styregruppen til at indgå som obligatorisk test i databasen fra 2016 (se også årsrapport fra Kisten Winding) At alle afdelinger bør følge de krav, der er til fuld indberetning. At databasens styregruppe fremadrettet udsender landsdækkende nyhedsbrev. Dette har tidligere kun været udsendt i region Hovedstaden. At styregruppens medlemmer samt kommissorium skal fremgå af DSG s hjemmeside At fastholde beslutningen, taget på generalforsamlingen 2014, om fortsat opbakning af databasens styregruppe, og at arbejde på så stærk lægelig repræsentation som muligt. At medlemmerne hvert forår kan melde ind til bestyrelsen med kommentarer til allerede eksisterende indikatorer og/eller forslag til nye indikatorer. At geriatriens grundlag er den tværfaglige tilgang. Bestyrelsen er bekymret over at erfare, at nogle geriatriske afdelinger/geriatriske enheder oplyser, at der ikke er terapeutressourcer til terapeutisk vurdering af patienterne. Kirsten Winding er indstillet til deltagelse i arbejdsgruppen omkring rammer for klinisk ledelse af de kliniske databaser under RKKP. I skrivende stund ved vi ikke, om Kirsten er valgt. Det landsdækkende ansættelsesudvalg I udvalget sidder Jens Ulrik Rosholm, Lillian Mørch Jørgensen og Marianne Metz Mørch. De har gennem de sidste to år rejst rundt på tværs af uddannelsesregionerne, for hermed at sikre ensartethed i ansættelsesproceduren. Dette har været omkostningstungt i transport ( kr. p.a.) Vi har således i bestyrelsen besluttet, at vi for en periode vender tilbage til den tidligere ordning, hvor man deltager i ansættelsessamtaler i egen region. Ordningen kan genoptages ved behov. Nationale Kliniske Retningslinjer NKR Jesper Ryg har deltaget som repræsentant for DSG i NKR for håndledsfraktur, og har med nogle sværdslag fået indført, at der efter håndledsfraktur ved behov bør tilbydes faldudredning og udredning for osteoporose. Fra DSG har vi indsendt 3 forslag til NKR, det drejer sig om fald, delir, GCA, og sammen med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab er der genindsendt forslag om hoftenær fraktur. LVS Da antallet af medlemmer i DSG nu er over 200, har vi nu mulighed for at udpege 3 repræsentanter til LVS. På nuværende tidspunkt er vi 2: Hanne Elkjær Andersen og Søren Jakobsen. Via LVS er der givet en del høringssvar; de mest omfattende har været høringssvar på national infektionshygiejnisk retningslinje til forebyggelse af UVI i forbindelse med urindrænage og inkontinenshjælpemidler, faglig anbefaling og beskrivelse af god klinisk praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab og rapport om kronisk nyresygdom. Revision af specialeplan I skrivende stund er revisionen ikke afsluttet. For arbejdsgruppen, hvor Lars Matzen er formand, har det overordnede mål været, at ændre tonen fra forebyggelse/social genoptræning til et mere akut speciale, og at få beskrevet, at geriatrien varetager diagnostik og behandling af en selvstændig patientgruppe ud fra en systematisk vurdering. Derudover har man ønsket regionsfunktion i forhold til specialiseret faldudredning. Fra sundhedsstyrelsen er tilbagemeldingen, at man generelt ønsker, at nedsætte antallet af regionsfunktioner. Arbejdsgruppen har dog fastholdt ønsket om regionsfunktion i faldudredning. 5

8 DSG formandens beretning 2014/15 Yngre Geriatere Yngre Geriatere stod i år for efterårsmødet. Der var god tilslutning til dette møde, hvor emnet var delir, og der blev taget initiativ til at skrive en national vejledning om delir. Der vil i løbet af foråret 2015 blive nedsat en arbejdsgruppe med henblik på dette. I forbindelse med efterårsmødet var der ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget vedtægtsændringer. Fremadrettet er der således etableret en plads som observatør til bestyrelsesmøderne for yngre geriatere. De nye vedtægter er lagt på hjemmesiden. Yngre Geriatere har foreslået, at der indstiftes en ny pris: årets inspirator. Prisen uddeles i forbindelse med årsmødet og Yngre Geriatere har fået frie hænder til at organisere prisuddelingen. Inspektorordningen Fra landets inspektorer er der meldt ud, at inspektorbesøg fremadrettet vil blive mere behovsbetinget. Vi har nu juniorinspektorer i alle landets uddannelsesregioner. Navnene på disse fremgår af DSG s hjemmeside. De 2 indsatsområder Ortogeriatri Der har ikke været mødeaktivitet i denne arbejdsgruppe i beretningsperioden. Der har dog været mailkorrespondance i forbindelse med ønske om NKR i hoftenær fraktur. Der er endnu ikke taget initiativ til at DSG og DOS i fællesskab skal se på muligheden for undervisning i ortogeriatri for hoveduddannelseslæger. Akut medicin For arbejdsgruppen i akut medicin er der et nyt skrevet kommissorium. Bestyrelsen lægger op til, at arbejdsgrupperne fremadrettet laver en ½-årlig tilbagemelding vedrørende status på arbejdet i grupperne. Hjemmeside for DSG Efter hvert bestyrelsesmøde drøftes hvilke punkter, der skal lægges på hjemmesiden. Der er nu mulighed for at få alert til hjemmesiden. I bestyrelsen har det været drøftet, om der skulle være en blog-funktion og hermed mulighed for at diskutere forskellige emner medlemmerne og bestyrelsen imellem. Denne beslutning er frafaldet. EUGMS I samarbejde med EUGMS har vi skrevet velkomstbrev til alle nyvalgte danske europaparlamentarikere. I brevet ønsker vi tillykke med valget og lægger op til samarbejde og fokus på den ældre medicinske patient, i brevet er der lagt vægt på forskning og udvikling af ny medicin, hvor man bør tage hensyn til den ældre patient. Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen havde i uge 47 planlagt kampagne om osteoporose. Bestyrelsen tog kontakt til sundhedsstyrelsen, med tilkendegivelse af en undren over, at vi som videnskabeligt selskab ikke var involveret i planlægningen. Efterfølgende fik vi invitation til deltagelse med én repræsentant. Jesper Ryg blev valgt som repræsentant for DSG, men blev imidlertid forhindret og DSG s repræsentant blev Susanne Van der Mark. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for den ældre medicinske patient, som er udpeget af den tidligere regering, har fået tildelt et samlet beløb på 200 mio. kr. fra Satspuljen. Det politiske ønske er imidlertid, at pengene går til primærsektoren, og det ender med, der stort set ikke lander nogle af pengene på sygehusene. De områder, der bliver styrket er: 1. Rationel farmakoterapi og medicingennemgang i almen praksis 6

9 DSG formandens beretning 2014/15 2. Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i FMK, blandet andet et centralt CAVE-register 3. Opfølgende hjemmebesøg ved egen læge efter udskrivelse 4. Elektronisk oversigt over kommunale tilbud 5. Nye samarbejdsmuligheder i form af akutstuer, idékatalog over gode akutte/subakutte tilbud i primærsektoren 6. Fælles sprog for funktionsevnemåling 7. Forebyggelse af tryksår 8. Fællesregional/kommunal forløbskoordinationsfunktion til støtte ved sektorovergange 9. Individuelle forløbsplaner 10. Analysearbejde vedrørende de medicinske afdelinger (dette er allerede udført af Deloitte) Søren Jakobsen deltog som repræsentant for DSG ved møde i teknologirådet d. 20. maj 2014, hvor der var drøftelse i et scenarieværksted om fremtidens brug af velfærdsteknologi på ældreområdet. Arrangementet er en del af et EU-projekt PACITA, som teknologirådet står i spidsen for. Dødsattester Marianne Willams fra Svendborg Sygehus repræsenterede DSG ved første møde indkaldt af Statens Seruminstitut og Kirkeministeriet omkring elektronisk indberetning af dødsattester. Formålet med mødet var at få klarhed over dødsattesternes flow fra dødsfald til ligsyn og begravelse, dette med henblik på, at få minimeret anvendelsen af dødsattestens side 1 på papir i videst muligt omfang. DDKM Niels Espensen repræsenterede DSG i et møde med IKAS. IKAS ønsker input fra de lægevidenskabelige selskaber til, hvordan DDKM kan fremme databaseret/forskningsbaseret arbejde med klinisk kvalitet, som skal føre til et større fokus på resultater. Særligt hvordan anvendelsen af kliniske resultatmål kan fremmes i arbejdet med kvalitet, også igennem en forskningsbaseret tilgang til kvalitet. Som formand vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for en stor arbejdsindsats, stor aktivitet og inspiration til bestyrelsesmøderne. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle de medlemmer, i arbejdsgrupper og lignende, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for DSG og dermed medvirker til den fremgang som DSG har. Formand for DSG Søren Jakobsen 7

10 Årsberetning for Yngre geriatere 2014 I 2014 blev Yngre Geriatere (YG) en del af Dansk Selskab for Geriatri, men allerede i 2013 blev der nedsat en styregruppe bestående af Katarina Hörnqvist Rasmussen (Formand og sekretær), Marie Enemark (næstformand), Marie Sahlberg, Anne Søby, Lisa Jacobsen, Anette Tanderup og Annette Højmann. Alle medlemmer af gruppen fortsatte i Medlemstallet i YG er 155 med både HU-, intro og KBU-læger samt et par studerende. Begivenheder i 2014 I 2014 har styregruppen med hjælp fra flere medlemmer været med til at arrangere karrieredagene /specialernes dag på de 4 universiteter i de tre uddannelsesregioner. Igen var der stor interesse for geriatrien fra de studerende. Der er arrangeret flere eftermiddagsmøder om bl.a. hjerteinsuffiens og AK-behandling ved atrieflimmer, og som noget nyt i 2014 har styregruppen overtaget planlægningen af efterårsmødet, som i år omhandlende Delir. Yngre Geriatere har i 2014 også bredt sig ud over landets grænser ved et samarbejde med yngre geriatere i andre europæiske lande via UEMS. Her er Annette Højmann og Nina Bashir repræsentanter og har kontakten til formanden for UEMS yngre Geriatere, Jesus Mateos. I august løb YG s sommerfest af stablen. Denne gang blev den afholdt i Odense i håb om at en mere central placering ville lokke flere til. Vi var en lille flok, men havde en super hyggelig og sjov aften. Kommende planer: I det kommende år vil styregruppen igen stå for efterårsmødet. Her ud over sigtes der stadig mod flere eftermiddagsarrangementer i de tre regioner. Yngre Geriatere forventer i fremtiden at varetage flere opgaver, både på eget initiativ men også på opfordring fra DSG s bestyrelse. Med baggrund i dette, har vi oprettet en jobbank, hvor alle som er interesseret i at deltage kan melde ind. Et nyt tiltag fra Yngre Geriatere er Årets inspirator. En pris som uddeles ved DSG s årsmøde til den læge, som har gjort en forskel for en eller flere yngre læger og været udslagsgivende for de har valgt geriatrien. Det er YG s medlemmer som kan indstille kandidater til denne pris. På vegne af YG s styregruppe, Katarina Hörnqvist Rasmussen Formand YG

11

12 indtægter udgifter Overført fra 2013 kr ,63 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Udgifter efterårsmøde 2014 kr ,00 årsmøde 2014 kr ,00 yngre geriatere kr ,00 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,00 diverse udgifter kr ,00 kontingent kr ,00 forskningsudvalget kr ,44 i alt kr ,00 kr ,44 Overført til 2015 kr ,19 underskud -kr ,44 reelt underskud -kr ,00

13 DSG budget 2015 indtægter udgifter Overført fra 2013 kr ,99 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Udgifter efterårsmøde 2015 kr ,00 årsmøde 2015 kr ,00 yngre geriatere kr ,00 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,00 diverse udgifter kr ,00 kontingent kr ,00 i alt kr ,00 kr ,00 Overført til 2015 kr ,99 underskud -kr ,00

14 Beretning uddannelsesudvalg Medlemmer: Ellen Holm, Marianne Mørch, Lotte Usinger, Søren Kasch, Maria Holte Nielsen, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Stabel Gren, Martin Schultz og Catherine Foss. Vi har afholdt et temamøde for alle geriatriske afdelinger på Slagelse Sygehus den 2. oktober 2014, hvor temaet var: Læringsmiljø, herunder feedback og kompetenceevaluering... Ellen var primus motor for arrangementet, og der var nogle inspirerende oplæg fra Ellen, Catherine og Søren. Der deltog special- og yngre læger. Vi blev enige om, at det skulle være en årlig begivenhed, og næste møde afholdes i Odense den 8/ kl /18. Lokale er reserveret. Susanne Stabel Gren, formand for uddannelsesudvalget. Årsberetning Kursusudvalget Udvalgets medlemmer: Catherine Hauerslev Foss, Lillian Mørch Jørgensen, Karen Andersen Ranberg, Maria Holte, Annette Højmann og Pia Nimann Kannegaard (formand). Der har i det forgangne år været afholdt et møde i udvalget; herudover koordineres udvalgets arbejde via korrespondance. I 2014 har der været afholdt 2 specialespecifikke kurser i geriatri; Geriatriske sygdomme 2 i marts måned (Gentofte) og Gerontologi i november måned (Svendborg). Begge kurser fik meget fine evalueringer. Igen i år var det muligt at overholde kursusbudgettet. Kursusudvalgets budgetansøgning for 2015-kurserne blev imødekommet af Sundhedsstyrelsen; Udvalget havde søgt økonomiske midler til igen at afholde efterårets kursus som internat. Det specialespecifikke kursus, der afholdes om efteråret, er for de læger, der i det forgangne år er påbegyndt deres hoveduddannelsesforløb, det første kursus i kursusrækken. Også dette blev accepteret til trods for, at der som udgangspunkt ikke ydes penge til lokaleleje i kursusbudgettet. Dansk Selskab for Geriatri og herunder Kursusudvalget er i årets løb blevet kontaktet af Lægeforeningen, idet der har været efterspørgsel på et Geriatri -kursus i Lægeforeningens regi. Kursusudvalget har takket Ja til at være tovholder på dette kursus, som afholdes første gang d. 21. april d.å. med Lillian Mørch Jørgensen, Annette Højmann og Pia Nimann Kannegaard som kursusledere. Undertegnede takker for udvalgsmedlemmernes indsats i det forgangne år; ligeledes tak til alle delkursusledere og undervisere for deres store indsats i forbindelse med afvikling af kurserne.

15 På udvalgets vegne Pia Nimann Kannegaard Årsberetning fra DSIM repræsentation Formandskabet for DSIMs bestyrelse har i det forgangne år været på geriatriske hænder, men naturligvis i tæt samarbejde med de øvrige intern medicinske specialer. Undertegnede repræsenterer ligeledes bestyrelsen i DSIMs Uddannelsesudvalg. Referat fra bestyrelsesmøder og møder i Uddannelsesudvalget kan ses på DSIMs arbejde som paraplyorganisation for de 9 intern medicinske specialer er en vedvarende balancegang med vurdering af, hvilke arbejdsopgaver, der hører under specialeselskaberne og hvilke, der vedrører specialerne samlet. Fra bestyrelsens side hilses et tættere samarbejde med specialeselskaberne velkommen. En stor del af arbejdet drejer sig naturligt om at sikre en ensartet uddannelse af læger i de medicinske specialer; DSIMs bestyrelse har bl.a. i det forgangne år deltaget i debatmøde om introduktionsstillinger og hvorvidt en introduktionsstilling i ét intern medicinsk speciale kan kvalificere til en hoveduddannelsesstilling i et andet intern medicinsk speciale? Der var livlig debat om ansættelsesprocedure og vægtning af kvalifikationer. DSIMs Uddannelsesudvalg arbejder fortsat med implementeringen af den nye kursusrække for fælleskurserne. Som nævnt sidste år er der ikke ændret i forholdene for den geriatriske del af kursusrækken. Kurset Den ældre patient afholdes fortsat sidst i kursusrækken. Kurset afholdes 3 steder i landet og evalueres alle steder som ét af de bedste af fælleskurserne. DSIMs årsmøde Hagedornmødet afholdes i år 27. marts. Temaet er Inflammation og geriatrien repræsenteres af Overlæge Helle Bruunsgaard med emnet: Inflammation som biomarkør for sygdom og dødelighed hos ældre. Afslutningsvis skal det nævnes, at DSIM næste år fylder 100 år og at Hagedornprisen uddeles til modtager nr. 50. Pia Nimann Kannegaard Beretning UEMS Undertegnede er ny repræsentant, afløste Ellen Holm forår 2014.

16 Formandsskabet består af Tahir Masud UK (formand), Andreas Stuck Schweiz(kommende formand), Anna Björg Jónsdóttir Island (sekretær) samt Margareta Lambert Belgien (kasserer). Der har været afholdt 2 møder. Forårsmødet blev holdt i Oxford og efterårsmødet i tilknytning til EUGMS kongressen i Rotterdam. Indholdsmæssigt har møderne været koncentreret om uddannelse og gensidig information vedrørende status for geriatrien i de enkelte lande. Der lyder til at være både ens (manglende ressourcer, geografisk ulighed og vedvarende pres på liggetider) og forskellige (etablering/konsolidering/anerkendelse af det geriatriske speciale, problemer med dårlig forsikringsdækning/finansielle forhold resulterende i ikke eksisterende/afbrudte geriatriske patientforløb) udfordringer. I løbet af året har det europæiske Educational Board (et samarbejde mellem UEMS, EUGMS, EAMA og IAGG) udarbejdet et undergraduate curriculum, som DSG har tilsluttet sig. Der arbejdes videre i Boardet med at sikre uddannelse. Andreas Stuck er formand for Pregraduate Training og Ellen Holm er formand for Postgraduate Training. Referater af UEMS møderne kan læses på hjemmesiden I regi af UEMS er i det forgangne år etableret en gruppe af Trainees ledet af Jesús Mateos fra Spanien, som også selv deltager ved UEMS møderne. Gruppen af Trainees holdt for første gang møde i tilknytning til EUGMS kongressen i Rotterdam med deltagelse også fra DK. Februar 2015, Hanne Pedersen Årsberetning 2014 Nordisk Gerontologisk Forening Der har i beretningsåret været afholdt et styregruppemøde i forbindelse med kongressen i Gøteborg. NGF s præsident igennem de sidste 4 år, Jon Snædal, er ifølge reglerne fratrådt, og Boo Johansson har overtaget posten. Finn Rønholt fortsætter på posten som vicepræsident i endnu 2 år sammen med Matti Mäkelä som har afløst Anette Hylen Ranhoff Nordiske kongres i Gerontologi blev succesfuldt afholdt i Gøteborg d maj Kongressen havde i alt 1097 deltagere og var bygget op omkring 4 plenar foredrag og 2 prismodtagerforelæsninger. Herudover 8 parallelle sessioner med 12 inviterede plenar forelæsninger, 12 sessioner med orale præsentationer og 10 state of the art foredrag. Der var i

17 alt indsendt 600 abstracts. Overskuddet blev i forhold til deltagerantal mindre end forventet på ialt Sek. 23. Nordiske kongres i Gerontologi finder sted i Tampere, Finland fra d juni Besøg hjemmesiden 23nkg.fi/ og husk, at disse kongresser er et super sted for ikke mindst vores yngre kollegaer, i forhold til at få præsenteret resultater og prøvet præsentationsteknikken af. Finn Rønholt Årsberetning fra mødeudvalget for perioden marts 2014 marts 2015 Mødeudvalget har det forløbne år bestået af: Pia Kannegaard, Gentofte Hospital Katarina Hörnqvist Rasmussen, Herlev Hospital Dimitri Zintchouk, Århus Sygehus Jens Piilgaard Nielsen, OUH Svendborg Sygehus (udtrådt undervejs) Susanne Stabel Gren, Herlev Hospital Ann- Kristine Giger, OUH Svendborg Sygehus Lotte Madsen, Roskilde Hospital Aynur Güzel, Amager Hospital Cecilia Lund, Herlev Hospital Der har i perioden været afholdt 2 medlemsmøder: 1. Efterårsmøde torsdag den 23. oktober 2014 i Odense. Formiddagsprogrammet blev afholdt i YG regi og havde temaet Behandlingsniveau. Eftermiddagsmødet havde emnet Delir hos ældre. Godt 70 læger fra hele landet deltog i mødet. Der var nogle rigtigt gode indlæg, hvilket ledte til et ønske om at starte en interessegruppe om delir, med flere interesserede som tovholder. Der blev serveret sandwich og kage. Mødet var fuldt sponsoreret. 2. Årsmøde for selskabets medlemmer planlagt til fredag den 13. til lørdag den 14. marts Mødet afholdes igen i år som et internatmøde. Vi er tilbage på Hotel Svendborg. Fredagens emne er Fald og Svimmelhed, hvor vi samler landets eksperter til at undervise os i de forskellige aspekter indenfor specialiseret faldudredning. Lørdagens emne er Geriatri i internationalt perspektiv, hvor vi også får en udenlandsk underviser for at bringe lidt nyt blod til mødeformen. Efterfølgende vil

18 forskningsmødet blive afholdt, som efter sidste års succes, igen er lagt ind som en del af årsmødet. Mødet er som vanligt forudgået af generalforsamling i DSG, møde i DGO samt møde i Yngre Geriatere. Som noget nyt i år har vi et trykt program, som man kan tage med hjem. Programmet inkluderer abstracts fra de posters som bliver vist frem til forskningsmødet og vi håber dermed at fremme synliggørelsen af den geriatriske forskning i Danmark. Der er i år igen et stigende antal deltagere, i skrivendes stund over 120 personer tilmeldte. Årsmødet er delvist sponsoreret. Ny økonomisk bevidsthed Året som har gået har budt på mange nye idéer og arbejdsmåder i mødeudvalget. Mødeudvalget har i år, som led i selskabets øgede økonomiske bevidsthed, for første gang arbejdet med et budget for årsmødet. Budgettet er lagt efter tilsagn fra bestyrelsen til at bruge maksimalt kr. af medlemmernes penge. Vi har derfor arbejdet aktivt for lavere omkostninger og flere sponsorindtægter. Dette har kunnet lade sig gøre ved at: Vælge et billigere kursussted Fravælge samarbejde med kongresbureau Lade mødeudvalget have direkte kontakt til sponsorer og kursussted. Årsmødet er budgetteret til at koste selskabet ca kr. Ligeledes har økonomisk bevidsthed ledt til en samlet nul- udgift for selskabet i forbindelse med efterårsmødet. Arbejdet i mødeudvalget har derfor i år været omfattende. Men som tiderne ser ud er det formentlig denne vej vi vil fortsætte arbejdet de kommende år. Hvad vil fremtiden bringe? Sponsorering: Det har i år været arbejdskrævende at få sponsorering på plads. ENLI har strammet reglerne, og sponsoraterne er mindre. Vi skal i fremtiden ikke regne med, at vi kan få de fleste af udgifterne til årsmødet dækket på denne måde. Egenbetaling: I år har vi valgt ikke at øget egenbetalingen. Men vi skal nok drøfte, hvordan vi kan få lavet et årsmøde, som er mindre afhængigt af sponsorering. Mange selskaber har et mindre tilmeldingsgebyr og forhåndsreserverer værelser, som medlemmerne efterfølgende kan bestille og selv betale. Enkelte selskaber har fuld egenbetaling til årsmøder. Der kunne blive tale om en forhøjelse af den fulde egenbetaling, men mulighed for at dele dobbeltværelse for at komme ned i pris. Efter mange henvendelser til mødeudvalget i tilmeldingsperioden, har vi åbnet op for differenceret tilmelding med forskellige priser alt efter hvad man ønsker at deltage i; fredagsprogrammet, middag, overnatning og lørdagsprogrammet. Da dette ser ud til at være i medlemmernes interesse, vil vi også til næste år laborere

19 med differencering af egenbetalingen. Mødeudvalget er allerede i gang med planlægningen af de kommende møder, og vi regner med fortsat at afholde 2 årlige møder, henholdsvis et halvdags efterårsmøde og et fælles årsog forskningsmøde som internatkursus, der tilstræbes afholdt vest for Storebælt. Selskabets møder annonceres på hjemmesiden, og invitationer sendes pr. mail ud til medlemmerne. Mødeudvalget modtager gerne forslag til emner og undervisere til fremtidige møder og nye medlemmer er meget velkomne. Mødeudvalget er erfaringsmæssigt et godt og praktisk sted at starte, hvis man har lyst til at snuse til organisatorisk arbejde. Vi afholder som regel 2-3 møder / år og det meste af arbejdet foregår via mail. På vegne af mødeudvalget under Dansk Selskab for Geriatri: Cecilia Lund 17. februar 2015 Beretning fra DRG udvalget Der har været afholdt et enkelt møde og været mail korrespondance herudover. Der er kommet en kode for geriatriske tilsyn, der er uden DRG takst, så den kan udelukkende anvendes til at synliggøre en arbejdsindsats. Dette er udsprunget af at geriatere der arbejder med ortogeriatriske patienter på ortopædkirurgiske afdelinger gerne vil kunne registrere deres indsats. BWTT11F Tilsyn ved geriater Udvalget vil i den kommende tid sikre at oplysningerne på hjemmesiden opdateres. På udvalgets vegne Tina L Carlsen Beretning fra EUGMS 2014 Den næste EUGMS kongres afholdes i Oslo i september. Det er ønske fra vores norske værter, at vi fra de nordiske lande til åbningsceremonien om muligt kommer i nationaldragter og på andre måde markerer vore nationalitet, og denne opfordring er hermed givet videre. Det er sidste gang at en national forening er vært for kongressen, da det er besluttet i Executive board, at kongresserne fremover arrangeres og styres af executive board i samarbejde med academic board.

20 PÅ baggrund af drøftelserne på DSGs generalforsamling i 2014, tog vi i de nordiske lande initiativ til en fælles henvendelse til præsidenten for EUGMS for at gøre opmærksom på de problemer med demokratisk underskud og uhensigtsmæssig mødeafholdelse, som vi så. Der var efterfølgende støtte også fra England og Irland. Resultatet er blevet, at vores forslag til ændring af mødestruktur afprøves i forbindelse med forårsmødet i Wien i begyndelsen af marts. Der er endvidere planer om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på struktur, demokrati og vedtægter. Der findes sideløbende en Future Group, der gennem de sidste to år har arbejdet med hvordan EUGMS skal udvikle sig, og det er ikke afklaret hvorledes de to grupper skal spille sammen. Der kommer et stigende antal henvendelse via EUGMS med ønske om at videreformidle spørgeskemaundersøgelser, og reklamer for andre kongresser og kurser, som vi anmodes om at videreformidle til medlemmerne. I tæt samarbejde med bestyrelsen arbejder vi med at finde balancen mellem at støtte forskningsinitiativer og sikre at vi ikke alle får for mange mails. Aktuelt prøver vi at lægge en del af henvendelserne på DSG s hjemmeside, således at der ikke sendes mails. Og hermed en opfordring til at tilmelde sig notifikationsordningen fra DSGs hjemmeside. Der oprettes konstant nye special interest groups, senest en om fald. Her er beslutningen i samarbejde med bestyrelsen, at disse opslag ligeledes lægges på hjemmesiden, men der er ikke tale om udpegning, alle interesserede kan henvende sig direkte til den ansvarlige for interest gruppen, og jeg formidler også gerne kontakten. Bestyrelsen vil dog gerne holdes orienteret om hvilke grupper, der er danske deltagere i, så hermed en opfordring til lige at orientere bestyrelsen, når man melder sig til en interest group. Solvejg Henneberg Pedersen Full board member for Danmark Beretning fra forskningsudvalget blev det første år, hvor forskningsmødet afholdt i forbindelse med årsmødet. På trods af at forskningsmødet lå lørdag morgen var det fuldt og engagereret fremmøde til foredrag og posterrunder. Forskningsudvalget arbejder tæt sammen med mødeudvalget om at videreudvikle og optimere konceptet. Forskningsmødet arrangeres af forskningsudvalget, og det afholdes i tilknytning til årsmødet. Det har givet udfordringer i forhold til tilmelding til forskningsmødet, som vi i fællesskab prøver at løse fremadrettet. I 2015 afprøves det at trykke abstracts som en del af mødeprogrammet. Økonomisk har forskningsudvalget sin egen konto under DSG. Grunden er, at forskertræningskurset finansieres anderledes end de øvrige obligatoriske kurser, nemlig ved at regionerne efter kursets afholdelse tilsendes regning afhængig af hvilke kursister, der har deltaget fra den pågældende region det år. Da kursusstedet skal betales i forbindelse med kursets afholdelse, er der derfor tale om at forskningsudvalget skal lægge beløbet i størrelsesordenen kr. ud i op til 2 måneder. Det har derfor været nødvendigt, at forskningsudvalget har en lille arbejdskapital til dette formål. Kapitalen er oparbejdet ved at

21 underviserne de første 6 år ikke har modtaget honorar for deres undervisning. Fra 2013 blev det for første gang muligt at give honorar til underviserne. Denne finansieringsform giver også udfordringer i forhold til kursister, der melder meget sent afbud, da kursusstedet skal betales alligevel, mens det ikke er muligt at søge refusion efterfølgende i regionen, da kursisten ikke deltog. Også af denne grund er det nødvendigt med en lille arbejdskapital som underskudsgaranti. Kurset afholdes fortsat hvert andet år, da der skal være et vist antal kursister for at økonomien hænger sammen, Det kan give udfordringer for enkelte kursister, hvilket vi er opmærksomme på, og vi håber at det stigende antal hoveduddannelsesforløb vil gøre det muligt på et tidspunkt at afholde kurset hvert år. Indtil videre afholdes det i ulige år i første uge af juni plus minus et par uger. På forskningsudvalget vegne Solvejg Henneberg Pedersen Beretning fra arbejdsgruppen for Akut Geriatri Arbejdsgruppen har bestået af: Overlæge Jens Ulrik Rosholm, Odense Overlæge Catherine Foss, Århus Overlæge Jakob Greve Carlsen, Holbæk HU-læge Katarina Hörnqvist Rasmussen, Gentofte HU-læge Marie Enemark, Herlev Specialeansvarlig overlæge Trine Sander Pedersen (formand for arbejdsgruppen), Herlev Det har fra Dansk Selskab for Geriatri længe været et ønske at beskrive udfordringerne med den akut syge, skrøbelige, ældre medicinske patient og definere specialets placering i det akutte felt. Det står klart, at der på landsplan i DK er store lokale forskelle på tilgængelighed til geriatrisk ekspertise, og at eksisterende geriatriske tilbud varierer, også i forhold til muligheder for og prioritering af subakutte ambulatorietider, hjemmebesøg/ hospital i hjemmet, tilstedeværelse i akutmodtagelserne, deltagelse i vagt og endelig muligheden for at håndtere akut dårlige og ustabile patienter i de geriatriske sengeafsnit. Efter en udbytterig arbejdsdag i starten af 2014 er arbejdet i Akut Geriatri gruppen beklageligvis gået i stå. Der har ikke været tidsmæssigt overskud til at indfri planer om udgivelse af et idékatalog/inspirationsnotat vedrørende arbejdet med den akut syge, ældre medicinske patient i Notatet vil beskrive de eksisterende forhold, muligheder og barrierer og præsentere en række punkter, som er af betydning for, at den ældre medicinske/geriatriske patient samlet får et optimalt forløb i den akutte sygdomsfase, herunder tilbud til akut indlagte geriatriske patienter, relevant opfølgning og alternativer til hospitalsindlæggelse.

22 Arbejdsgruppens formand påtager sig det fulde ansvar for det forsinkede gruppearbejde og håber på Generalforsamlingens opbakning til, at det påbegyndte arbejde skal færdiggøres i , Trine Sander Pedersen Beretning fra arbejdsgruppen for Ortogeriatri Der har i år ikke været afholdt nogle møder i ortogeriatri gruppen. Der har været enkelt mail udvekslinger, bland andet sammen med DOS, hvor vi i fællesskab har indsendt ansøgning om en fælles NKR for hoftenær fraktur. Det næste punkt vi tænker vi skal drøfte med DOS er, som vi har skrevet under visioner, i vores fælles oplæg. Hvordan får vi etableret fælles undervisning for de to selskabers hoveduddannelses læger i emnet ortogeriatri? Mvh. Formand for ortogeriatri gruppen Søren Jakobsen

23 Beretning fra Databasen 2015 Feb Beretning fra Den Landsdækkende database for geriatri for året Stryegruppen Styregruppens sammensætning har i året 2014 været uændret fra Databasen er uændret organiseret under RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings Program). Styregruppen er tværfagligt sammensat med 5 repræsentanter fra DSG. Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen, idrætsfysiolog Region Midt: Ishay Barat, overlæge Region Syddanmark: Kirsten Vinding, overlæge Region H: Pia Nimann Kannegaard, overlæge Region Sjælland: Solvejg Henneberg, overlæge Ergoterapeutforeningen: Mette Vad, ergoterapeut Gerontogeriatrisk Fagforum under Danske Fysioterapeuter: Lone Fredslund, fysioterapeut Fagligt selskab for geriatriske sygeplejersker under Dansk Sygeplejeråd: Jette Lindegaard Pedersen, sygeplejerske Kontaktperson udpeget af RKKP: Thor Schmidt, specialkonsulent Klinisk epidemiolog udpeget af Kompetencecentrene: Helle Hare-Bruun I den kliniske hverdag har man sikkert bemærket at databasens kontaktperson har haft længerevarende sygefravær. Tak til Sofia Møller Kyndesen, der var fungerede vikar for vores kontaktperson Thor Schmidt. Driftsvilkår. Som det blev redegjort for ved årsmødet i 2014, fik Databasen i 2012 tildelt driftsmidler for årene 2013 og I 2014 har vi i styregruppen derfor arbejdet med at få sikret økonomien til fortsat drift. Arbejdet med økonomiansøgninger, datagodkendelser, projektansøgninger og årstidsplaner har krævet ganske mange timers indsats. Databasen fik i 2014 tildelt en betinget bevilling. Databasens tværfaglige sammensætning har været et positivt vægtet kriterie for fortsat driftsbevilling. 1

24 Beretning fra Databasen 2015 Feb Datakomplethed og det at blive fuldt landsdækkende er 2 særlige fokusområder, der har grundliggende betydning for økonomibevillingen. Over de seneste 2-3 år har der været en meget positiv udvikling. I 2013 påbegyndte Holstebro indberetning og i 2014 er Hjørring påbegyndt indberetning. Samtidig ligger de øvrige afdelinger samlet set tilfredsstillende. I forhold til vores geriatriske landkort (defineret af DSG) er der fortsat visse opmærksomhedsområder, som styregruppen uændret følger. Det er således stadig et mål at få alle med. Status 2012 Status 2015: Den fortsatte bevilling til databasens drift er gjort betinget af, at den fremadrettet omfatter den ældre multisyge patient. Citat fra RKKP: Monitorering af kvaliteten for den ældre multisyge patient vurderes dog særdeles relevant og derfor er besluttet, at fortsat prioritering af databasen gøres betinget af, at databasen senest ved udgangen af 2015 sikrer en omlægning, så den ikke alene dækker behandling på geriatriske afdelinger, men dækker både bredt i sekundær sektoren og på sigt tværsektorielt. Allerede nu indberettes fra blandede afdelinger - og ikke kun for rent geriatriske afdelinger. Men samtidig ønskes et bredere anlagt perspektiv. Som angivet på skitsen. 2

25 Beretning fra Databasen 2015 Feb Det er fortsat et ønske at man arbejder mod dataindsamling fra registerbaserede systemer / eksisterende patientinformationssystemer (LPR, receptdatabasen etc.). Konkret betyder dette at der er afsendt 2 projektansøgninger. En projektansøgning med relation til FAM-enhederne og en ansøgning med henblik på pilotprojekt i 3 udvalgt kommuner mhp belysning af det tværsektorielle område. Mødeaktivitet i 2014 I alt er der afholdt 4 styregruppemøder og sideløbende været en del mailaktivitet. Først på året var møderne overvejende dedikeret opgaven med udarbejdelse af årsrapport Som noget nyt blev årsrapport 2013 suppleret med fasterapport -afsnit. Disse beskriver afdelingerne så mulighed for sammenligninger kan ske mere nuanceret. I opgørelserne gøres brug af landspatientregisterdata (LPR-data). Opgørelserne gav anledning til en del problemer i dataopgørelserne, og gav et fingerpeg omkring de problemer, der er med at få identificeret den multisyge ældre ved brug at de eksisterende systemer og kodepraksis. Det var kort sagt ikke en enkel sag af få data fremskaffet, men trods det har vi til hensigt at fortsætte med disse opgørelser. Løbende har styregruppen arbejdet med drøftelse og udvikling af indikatorerne. Endvidere har der været drøftelser omkring opgørelsesmetoder. Både de eksisterende og mulige scenarier. I 2014 er der arbejdet med at udarbejde vejledninger den færdiggjorte er at finde på RKKP s hjemmeside. På dagsorden i 2014 har styregruppen drøftet kommunikation og kommunikationsstrategi. Styregruppen vil gerne have tæt kontakt til de kliniske afdelinger og derfor bliver der som noget nyt fra 2015 etableret landsdækkende nyhedsbreve (er velkendte i hovedstaden). Samtidig kan det oplyses at årsrapporten for 2015 ikke kun offentliggøres via mail, men også på møde d. 27. april på Roskilde Sygehus. 3

26 Beretning fra Databasen 2015 Feb Styregruppen ser det som særdeles positivt at databasens data gøres tilgængelig til forskningsbrug. Det kan være som led i afdelingers egne kvalitetsarbejder eller være mere bredt orienteret. Adgang til data følger RKKP s opsatte regler og procedurer. Først når formalia er på plads videresendes ansøgningen fra RKKP til styregruppens vurdering og behandling. Styregruppen har behandlet 1 ansøgning i 2014, men har til nu haft forespørgsler på 3 ansøgninger her i RKKP holdt den nationale databasedag april Afrapportering kvartalsvis Uændret mener styregruppen at: Data, der indsamles er de kliniske afdelings feedbackværktøj til løbende kvalitetsforbedringer. Adgang til egne data er en nødvendighed for løbende at kunne gøre et sådant kvalitetsarbejde. Siden sommeren 2013 har kompetencecenteret afrapporteret data kvartalsvis som smalrapport til de 5 regioners regionale ledelsesinformationssystemer. I 2014 kom data fra geriatrien med. Grundet geriatriens særlige problemer med opgørelser omkring datakomplethed (kræver på visse af de blande medicinske afdelinger manuelle optællinger) vil man i 2015 fortsætte med kvartalsrapporter. Uændret vil der ihenhold til RKKP s krav - udkomme den samlede årlige rapport. Indsatsområde for Styregruppen har planlagt næste møde medio marts. Først og fremmest er det arbejdet med årsrapport 2014 der er forestående. I henhold til tidsplanen udkommer rapporten medio juni. Fortsat er der arbejdsproces på indikatorudviklingen (ergoterapeuternes indsats kommer med i rapport 2014), tilvejebringelse af økonomi til arbejdet og vi afventer med spænding svar på de afsendte projektansøgninger. På styregruppens vegne Kirsten L. Vinding 4

27 1. Selskabets formål er: At samle danske læger med særlig interesse og erfaring indenfor geriatri samt at virke rådgivende i forbindelse med uddannelsen i geriatri. At fremme studiet af de geriatriske sygdomme og syndromer ved blandt andet at afholde møder med fremlægning af data fra videnskabelige undersøgelser og med henblik på diskussion af disse. 2. Selskabet er tilmeldt Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og arbejder i tæt kontakt med andre danske lægevidenskabelige selskaber med nærliggende interessesfærer. Ved den ordinære generalforsamling vælges 2 medlemmer til Lægevidenskabelige Selskabers repræsentantskab for 2 år ad gangen, herudover udpeger bestyrelsen 1 bestyrelsesmedlem fra DSG som repræsentant til LVS. Selskabet er kollektivt medlem af DSIM, Dansk Selskab for Intern Medicin. DSGs bestyrelse udpeger et medlem og en suppleant til DSIMs bestyrelse. Selskabets medlemmer er samlet indmeldt i Nordisk Gerontologisk Forening. Ved den ordinære generalforsamling vælges en repræsentant til Nordisk Gerontologisk Forening. DSGs bestyrelse udpeger en suppleant for en 2-årig periode Selskabet er medlem af European Union Geriatric Medicine Society. DSGs bestyrelse udpeger et medlem til EUGMSs repræsentantskab (full board) i en 2-årig periode 3. Berettiget til at være medlem er alle speciallæger i geriatri og andre læger, der har interesse i geriatri. Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er majoritet herfor. 4. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamling. Mindst 2

28 medlemmer bør være yngre læger, der er uddannelsessøgende i geriatri. Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen, og genvalg som suppleant er mulig, dog maksimalt 3 perioder af 2 år i sammenhæng svarende til 6 år. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Den til en hver tid siddende formand for DGO tilknyttes bestyrelsen som observatør. Også et medlem fra Yngre Geriateres (YG) styregruppe tilknyttes bestyrelsen som observatør. 5. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i forårshalvåret sædvanligvis 2. fredag lørdag i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes en dagsorden sammen med generalforsamlingens indkaldelse. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til bestyrelsen. Medlemmer, der ønsker forslag medtaget på generalforsamlingen, skal indsende disse til selskabets sekretær senest 1. januar samme år. 6. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når 10 medlemmer skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes indenfor 2 uger. Der skal udsendes en dagsorden. 7. Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg, dog

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Tirsdag den 30. april 2013 kl på Tilstede: Søren Jakobsen, Susanne Stabel Green, Lotte Sejr Kirring, Cecilia M Lund, Kim Otto Jacobsen, Lisbeth Fredholm,

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri fredag den 11. januar 2013 på Tilstede: Lotte Usinger, Trine Sander Pedersen, Susanne Stabel Gren, Kim Otto Jacobsen, Søren Jakobsen, Cecilia Lund,

Læs mere

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander

Referat Møde: Sted: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning v./trine Sander Afdeling: Geriatrisk afdelingsledelse Udarbejdet af: Søren Jakobsen Valdemarsgade 51 C, 2. sal 5700 Svendborg Journal nr.: E-mail: Soeren. jakobsen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11.03.2011 Telefon: 6320

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Mandag den 22. oktober 2012 kl 14.30-18.00 Tilstede: Lotte Usinger, Susanne Stabel, Kim Otto Jacobsen, Cecilia Lund, Søren Jakobsen, Lisbeth Fredholm,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Geriatri Mandag den 30. april 2012 kl. 14.30-17.30 i Roskilde Tilstede: Christian Haugård, Søren Jakobsen, Susanne van der Mark (DGO observatør), Kim Otto

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 9. december 2010 Roskilde Hospital, Køgevej 9-13, opgang 27, stuen. Tilstede: Afbud: Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen, Hanne Pedersen, Anne Birgitte Langsted, Pedersen,

Læs mere

National databasedag 2015

National databasedag 2015 National databasedag 2015 Erfaringer fra den Landsdækkende Database for Geriatri Overlæge, MPM Kirsten Vinding Styregruppe tværfagligt sammensat Fra Dansk Selskab for Geriatri: Region Nord: Martin Jørgensen,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

REFERAT. Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang)

REFERAT. Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang) Planlægning og økonomiafdelingen Budgetkontoret REFERAT Møde i: SFR Geriatri Dato: 31. marts 2016 Kl.: 14.00 16.00 Sted: Hvidovre Hospital, vandrehallen, mødelokale 2 (1. sal ind via hovedindgang) Afsnit

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 14. Januar 2010 Roskilde Hospital, Køgevej 9-13, opgang 27, 2. sal, geriatrisk afdelingskonferencerum. Tilstede: Afbud: Søren Jacobsen, Hanne Elkjær, Per Dyhr, Hanne Pedersen,

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri --

DSG Dansk Selskab for Geriatri -- Dagsorden Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 16. marts 2012 Tid 9.00-11.30 Sted Hotel Comwell, Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 1. Valg af

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 25. oktober 2010 Hvidovre Hospital, Kettegaards Allé 30, 2650 Hvidovre. Afsnit 240 i Ambulatorieetagen Tilstede: Afbud: Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen, Hanne

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til

Fjernes. Ændres til: At give kollegial sparring til Nuværende formulering Ny formulering 1 Navn Klubbens navn er klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Klubbens navn dækker grundlæggende over de ergoterapeuter, der ønsker at starte egen virksomhed,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen.

Ved starten af mødet deltog fra lægeforeningens sekretariat Kirsten Koch og Helle Nielsen. Referat bestyrelsesmøde 18.1.2012 Til stede: Henrik Ancher Sørensen (endo), Marianne Rix (nefro), Lasse Bremholm(gastro), Mette Holland- Fischer (reuma), Jesper Kjærgaard(kard), Lisbeth Enggaard(hæma),

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD)

Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kommissorium Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Stk.1. Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) er en del af den Kardiologiske Fællesdatabase under Dansk Cardiologisk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Kommuner tilmeldt Databasen Børns Sundhed Deltagende regioner Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 1 Baggrund Den kommunale sundhedstjenestes tilbud omfatter

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere