Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid Klarskovgård, Comwell, Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens beretning (bilag 1) v. Søren Jakobsen 3. Beretning fra kasserer (bilag 2 og 2a) v. Lotte Usinger 4. Beretning fra Uddannelsesudvalg (bilag 3 s. 1) v. Ellen Holm 5. Beretning fra Kursusudvalg (bilag 3 s. 1) v. Pia Kannegård 6. Beretning fra DSIM (bilag 3 s. 2) v. Pia Kannegård 7. Beretning fra UEMS (bilag 3 s. 3) v. Ellen Holm 8. Beretning fra NGF (bilag 3 s. 3) v. Finn Rønholt 9. Beretning fra Mødeudvalg (bilag 3 s. 4) v. Susanne Stabel Green 10. Beretning fra DRG udvalg (bilag 3 s. 6) v. Lisbeth Fredholm 11. Beretning fra EUGMS (bilag 3 s. 9) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 12. Beretning fra Forskningsudvalg (bilag 3 s. 10) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 13. Den geriatriske database. Status (bilag 4) v. Kirsten Vinding 14. Arbejdsgruppen for Akut geriatri Status. (bilag 5) v. Trine Sander Pedersen 15. Ortogeriatrigruppen. Status (bilag 6 og 6a) v. Søren Jakobsen 16. Forslag om vedtægtsændring (bilag 7 og 8) vedr. v. Cecilia Lund valg af repræsentanter til databasestyregruppe observatørpost til YG i bestyrelsen regler for tilknytning til industrien for bestyrelsesmedlemmer i DSG 17. Bestyrelsen anbefaler kontingentstigning til 500 kr/år 18. Valg til bestyrelsen Susanne Stabel Gren udtræder af bestyrelsen. Funktionstid er udløbet. Kan ikke genvælges. Søren Jakobsen er på valg (funktionstid udløber om 2 år). Modtager genvalg. Hanne Pedersen er på valg (funktionstid udløber om 2 år). Modtager genvalg.. Kim Jacobsen er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Lotte Usinger er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Lisbeth Fredholm er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Christian Haugaard er ikke på valg. Cecilia Lunds funktionstid som suppleant er udløbet. Kan ikke genvælges som suppleant. Suppleant Lotte Sejr Kirring er ikke på valg. Der skal således vælges et ordinært bestyrelsesmedlem og en suppleant. Kandidater kan melde sig til sekretær Hanne Pedersen inden 10. marts 2014 eller ved generalforsamlingen. 19. Valg til udvalg/særlige poster Valg til EUGMS. Solveig Henneberg modtager genvalg. Valg til revisor. Per Dyhr modtager genvalg. Evt. kandidater kan melde sig til sekretæren Hanne Pedersen inden 10. marts 2014 eller ved generalforsamlingen. 20. Eventuelt Tlf.: Tlf.:

2 Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup Vedhæftede filer: Bilag 1. Formandens beretning Bilag 2 og 2a. Regnskab og budget Bilag 3. Beretninger Bilag 4. Status fra den Geriatriske database Bilag 5. Status fra arbejdsgruppen Akut geriatri Bilag 6 og 6a. Status og statusnotat fra Ortogeriatrigruppen Bilag 7. Vedtægter for DSG Bilag 8. Forslag til vedtægtsændringer Tlf.: Tlf.:

3 DSG formandens beretning 2013/14 Formandens Beretning 2013/14 1

4 DSG formandens beretning 2013/14 Indhold Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden... 3 Bestyrelsesmøder... 3 Nyt logo... 3 Antal speciallæger... 3 YG, Yngre Geriatere... 4 Inspektorordningen... 4 Frikøb af læger?... 4 PhD og doktorafhandlinger udarbejdet af selskabets medlemmer... 5 Ansættelsesudvalget... 5 Nationale Kliniske Retningslinjer NKR... 5 Forskningsudvalgets økonomi... 5 De 2 indsatsområder... 5 Revision af specialeplan... 6 Den geriatriske database... 6 Visioner for DSG

5 DSG formandens beretning 2013/14 Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden Medlemmer af bestyrelsen Søren Jakobsen, speciallæge, OUH, Svendborg Sygehus (formand) Kim Otto Jacobsen, speciallæge, Gentofte Sygehus (næstformand) Hanne Pedersen, speciallæge, Herlev Sygehus, pr (sekretær) Lotte Usinger, HU læge (kasserer) Susanne Stabel, speciallæge, Herlev Sygehus (formand for møde-udvalget) Kristian Haugaard Christensen, HU-læge i Århus (webredaktør) Lisbeth Fredholm, speciallæge, Kolding Sygehus (ordinært bestyrelsesmedlem) Suppleanter Cecilia Lund, i hoveduddannelse, Frederiksberg Sygehus (suppleant) Lotte Sejr Kirring, speciallæge, Århus Sygehus (suppleant) DGO-repræsentant Susanne Van der Mark har deltaget i enkelte af bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøder Der har i beretningsperioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder og udvekslet mange mails, da flere af de forespørgsler vi får på blandt andet høringssvar har korte tidsfrister. Bestyrelsesmøderne er omfangsrige med mange punkter på dagsordenen til hvert møde, hvorfor vi har været nødt til at forlænge møderne med ½ time. Ligeledes har vi strammet op på dagsordenen og til hvert møde udpeget en dirigent. I beretningsperioden er antallet af medlemmer ifølge medlemslisten steget til aktuelt 246 medlemmer, hvilket er en tilgang på 29 medlemmer siden sidste årsmøde. Nyt logo DSG fik vi henvendelse fra SIOG (International Society of Geritric Oncology), med anmodedning om støtte til deres kongres i København, imod at selskabets logo kom med på kongressen. I bestyrelsen fandt vi, at vores nuværende logo kunne trænge til en opgradering. Vi valgte derfor at udskrive en konkurrence. Vi ønskede at logoet skulle udstråle videnskabelighed, effektivitet og omsorg, og det skulle være enkelt og genkendeligt. Vi fik 14 bud og valgte et, som med få justeringer blev vores nuværende logo. Logoet kan findes på DSG s hjemmeside: Antal speciallæger For at få et overblik over, hvor mange speciallæger, der findes nationalt i specialet intern medicin: Geriatri. har jeg rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, der har meddelt, at vi i alt er 138 aktive speciallæger, fordelt med 29 i aldersgruppen under 50 år, 48 i aldersgruppen år, 24 i aldersgruppen år og 37 over 65 år. Endelig er der i alt 19 speciallæger som enten ikke længere er aktive eller er bosiddende i udlandet. Ellen Holm har som en del af hendes UEMS-opgaver, og efter aftale med DSG, udfærdiget en spørgeskemaundersøgelse om geriatere i Danmark. Undersøgelsen skal give os svar på, hvor mange uddannede speciallæger der er i DK, hvor de arbejder, og hvornår de agter at gå på pension. Endvidere spørges introduktionslægerne på de geriatriske afdelinger, hvorvidt de har tænkt sig at søge 3

6 DSG formandens beretning 2013/14 hoveduddannelse indenfor specialet intern medicin: Geriatri, og i så fald, hvornår de planlægger at have færdiggjort uddannelsen, og hvor de ønsker at arbejde (by, region). Spørgsmål omkring motiverende faktorer i forhold til valg af speciale, og om specialet indtil videre har levet op til deres forventninger indgår også i spørgsmålene. I 2013 fik vi en ny dimensioneringsplan, Dimensioneringsplan , her gik vi fra en uddannelsesaktivitet på 12½ læge p.a. til 15 læger p.a. Der er imidlertid ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside en ny gældende dimensioneringsplan, som siger, at vi har mulighed for at uddanne 17 speciallæger i landet p.a. De sidste 2 skyldes, at man i uddannelsesregion Nord, har fået regionen til at betale for yderligere 2 uddannelsespladser. I alle 3 uddannelsesregioner er der flere ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne end vi har stillinger til. Dette må, set med selskabets øjne, betragtes som en positiv udvikling, og vi må forvente, at der fremover vil være større konkurrence om stillingerne. Der er samtidig stor efterspørgsel på speciallæger i intern medicin: Geriatri, dels mangler vi flere steder i landet speciallæger til de nuværende geriatriske afdelinger/afsnit, og dels er der steder i landet, hvor vi endnu ikke har fået opbygget geriatriske afsnit. Vores speciale efterspørges også i andre specialer, for eksempel i ortopædkirurgien, onkologien og ikke mindst i de fælles akutte modtageafdelinger landet over. YG, Yngre Geriatere Yngre Geriatere har ved formand Katarina Hörnqvist Rasmussen henvendt sig til DSG med anmodning om, at YG kan bliver en fraktion af DSG. Efter flere mailkorrespondancer og drøftelser på bestyrelsesmøderne, hvor Katarina har deltaget, er status, at bestyrelsen sammen med YG fremlægger forslag til vedtægtsændringer, så formanden for YG i lighed for formanden for DGO tilknyttes bestyrelsen som observatør. Endvidere er aftalen at YG i 2014 varetager planlægningen af efterårsmødet for alle DSGmedlemmer, dette finansieres på vanlig vis af DSG. Bestyrelsen har besluttet, at støtte YG økonomisk med transport godtgørelse til møder og honorarer til undervisnings arrangementer. I nuværende regnskabs år er der aftalt et max beløb på kr ,-. YG har udarbejdet en folder, hvoraf det fremgår, at YG er en interessegruppe under DSG. Gruppen refererer til DSG, og har således ikke selvstændig økonomi. YG s mål er at skabe et fagligt og socialt netværk, at danne et forum for diskussion og plads til at dele erfaring, at fremme og rådgive i forbindelse med uddannelse for yngre læger i Geriatrien. Som yngre læge er man automatisk medlem af YG, hvis man er medlem af DSG. Medicinstuderende kan efter ansøgning blive associeret medlem af YG uden samtidig at være medlem af DSG. Bestyrelsen har drøftet, om andre end læger skal kunne være medlem af DSG, her tænker vi specielt på medicinstuderende. Dette punkt drøftes på generalforsamlingen. Inspektorordningen I forbindelse med udpegning af ny inspektor, blev bestyrelsen bekendt med, at ikke alle afdelinger, anser dette for at være borgerligt ombud, og derfor kan modsætte sig, at udpegede inspektorer siger ja til dette hverv, med henvisning til driftsforpligtelse. Bestyrelsen er undrende overfor ovennævnte og henleder opmærksomheden på, at alle sygehuse fra SST er økonomisk kompenseret for inspektorfunktionen Vi vil fra bestyrelsens side opfordre til, at man i uddannelsesregionerne udpeger juniorinspektorer. Vi har allerede nu én juniorinspektør for Region Nord, Anne Dindler. Juniorinspektorerne får samme uddannelse som inspektorerne, den eneste forskel er, at de ikke kan komme på selvstændige inspektorbesøg, men er med som føl. Frikøb af læger? Dansk Selskab for Geriatri har i samarbejde med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Dansk Knoglemedicinsk selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin nedsat en tværfaglig frakturgruppe. I denne gruppe har vi 2 repræsentanter for DSG, Susanne Van der Mark og Jesper Ryg. 4

7 DSG formandens beretning 2013/14 I frakturgruppen ønsker man at udfærdige en vejledning, og til dette arbejde, ville man frikøbe et medlem af gruppen i én måned med henblik på at lave litteratursøgning og lignende. Vi fik således en ansøgning fra gruppen med anmodning om, at DSG bidrog til arbejdslønnen. Bestyrelsen afslog ansøgningen. Til kommende generalforsamling drøftes medlemmernes holdning til aflønning af personer til at udføre arbejde i DSG regi. PhD og doktorafhandlinger udarbejdet af selskabets medlemmer I bestyrelsen har vi drøftet hvorvidt der, på hjemmesiden, er behov for at have en opgørelse over, hvilke Ph.d-studier og doktorafhandlinger, der er foretaget af selskabets medlemmer og hvilke, der er igangværende. Formålet med opgørelsen skulle være at tjene til inspiration og give mulighed for at kontakte vedkommende, der har skrevet afhandlingen om emner, man selv har interesse i. Vi vil på generalforsamlingen gerne drøfte dette med medlemmerne. Ansættelsesudvalget Bestyrelsen har fået en henvendelse fra det landsdækkende ansættelsesudvalg. De gør opmærksom på, at DSG skal udpege én repræsentant, der deltager i alle tre regionale ansættelsesudvalg. Vi har på denne foranledning bedt ansættelsesudvalget om, på skift, ét år ad gangen, at repræsentere DSG i de tre ansættelsesudvalg. Vi har endvidere ladet det være op til ansættelsesudvalget, at forholde sig til spørgsmålet vedrørende vægtning mellem de forskellige kriterier ved ansættelse af læger i hoveduddannelsesstillinger. I øvrigt henvises til udvalgets årsberetning. Nationale Kliniske Retningslinjer NKR Igen i år har Sundhedsstyrelsen via LVF udsendt anmodninger til de videnskabelige selskaber, om at komme med emner til nationale kliniske retningslinjer. Vi har, som sidste år, anmodet om retningslinjer omhandlende faldudredning Desuden har vi sammen med DOS anmodet om NKR for hoftenær fraktur hos +65-årige, der henvises til årsberetningen for Ortogeriatrisk arbejdsgruppe. Forskningsudvalgets økonomi Som det vil fremgå af kassererens beretning, regnskab og budget, er en del af DSG s formue øremærket forskningsudvalget. Baggrunden for dette er, at forskningskurserne, som afholdes hvert 2. år betales af de 3 uddannelsesregioner. Uddannelsesregionerne afregner således med DSG. Forskningsudvalget ønsker at have en vis akkumuleret formue, som kan tjene som underskudsdækning, vedafbud fra kursusdeltagerne og dermed ikke får dækket alle udgifter på kursuslokaler. Vi har i bestyrelsen valgt, at forskningsudvalget derfor får en selvstændig konto under DSG, så det af regnskabet klart fremgår, hvor meget der er DSG s formue, og hvor meget der er forskningsudvalgets formue. De 2 indsatsområder Ortogeriatri Ortogeriatrigruppen valgte 3 medlemmer, Tina Carlsen, Else Marie Damsgaard og formand for DSG, Søren Jakobsen til at deltage i et møde med 3 repræsentanter for DOS. Dette resulterede i udarbejdelsen af et fælles notat omhandlende Ortogeriatri. Gruppen skrev også anmodning til Sundhedsstyrelsen med henblik på udfærdigelse af nationale kliniske retningslinjer for hoftenær fraktur hos +65-årige. Se også Ortogeriatrigruppens årsberetning. Arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri Arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri har fået nyt kommissorium med overskriften akut 5

8 DSG formandens beretning 2013/14 geriatri, der beskriver, at man vil definere og afgrænse begrebet akut geriatri, samt vurdere geriatriens placering og rolle i akutmodtagelserne, beskrivelse af opgaverne og samarbejdsmodeller for den akutte geriatriske patient. Se også årsberetningen fra arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri. Revision af specialeplan Specialeplanen for intern medicin: Geriatri skal revideres. På anmodning fra SST har DSG udpeget 3 repræsentanter til denne opgave. Ligeledes er de 5 regioner blevet bedt om at udpege et medlem til arbejdsgruppen. Der har været kick-off møde for revision af specialeplan d. 3. februar. De 8 medlemmer har haft et formøde i Odense, hvor hovedessensen var, at man ønsker regionsfunktion i de 5 regioner indenfor faldudredning. I skrivende stund er arbejdet endnu ikke færdiggjort. Næste møde er d. 3. marts i Sundhedsstyrelsen. Den geriatriske database Bestyrelsen havde til bestyrelsesmøde d. 13. januar bedt formanden for den geriatriske database, Kirsten Vinding om status på arbejdet med databasen. Der er udfærdiget nyt kommissorium for den geriatriske database. Databasen er kommet med i RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program), og hermed er der kommet mere politisk og organisatorisk bevågenhed på databasens indhold, hvilket formentlig mange afdelinger har bemærket, idet indtastningerne nu indgår i afdelingernes kvalitetstal. Der er fortsat en udfordring i at sikre indberetninger, flere afdelinger indberetter ikke, og der har derfor været fremsat kritik af manglende datakomplethed. Datakomplethed på over 90% kræves, ellers kan vi risikere at kompetencecenter Øst lukker for pengekassen. Henover sommeren har styregruppen arbejdet med udvikling af indikatorer. Styregruppen er bekendt med, at der fra lægelig side, har været ønske om nogle mere lægelige indikatorer, eksempelvis polyfarmaci, medicingennemgang og lignende, men det har ikke været muligt at opnå enighed om dette. Bestyrelsen noterer sig med glæde, at der er fremdrift og nye ideer i styregruppens arbejde med databasen. Se også årsberetning fra Geriatrisk database. Visioner for DSG I skrivende stund har bestyrelsen planlagt en temadag med emnet visioner for DSG til den 19. februar. Vi håber, vi kan fremlægge visionerne på generalforsamlingen Som formand vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for en stor arbejdsindsats, stor aktivitet og inspiration til bestyrelsesmøderne. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle de medlemmer, i arbejdsgrupper og lignende, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for DSG og dermed medvirker til den fremgang som DSG har. Formand for DSG Søren Jakobsen 6

9 DSG regnskab 2013 indtægter udgifter Overført fra 2012 kr ,03 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Sponsorat efterårsmøde 2013 kr ,00 Forskertrænning kursus 2013 kr ,00 diverse intægter kr. 557,50 Udgifter efterårsmøde 2012 kr ,00 kr. årsmøde ,90 efterårsmøde kr ,60 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,37 diverse udgifter kr ,25 kontingent kr ,76 forskertrænnings kursus kr ,02 i alt kr ,50 Overført til 2014 kr ,90 kr ,63 Underskud ,40 kr Lotte Usinger Kasserer Per Dyhr Revisor Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk Sektion Tlf.: Tlf.:

10 DSG budget 2014 indtægter udgifter Overført fra 2013 kr ,63 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Udgifter efterårsmøde 2014 kr ,00 årsmøde 2014 kr ,00 yngre geriatere kr ,00 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,00 diverse udgifter kr ,00 kontingent kr ,00 forskningsudvalget kr ,44 i alt kr ,00 kr ,44 Overført til 2015 kr ,19 underskud -kr ,44 reelt underskud -kr ,00 Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk Sektion Tlf.: Tlf.:

11 Beretning uddannelsesudvalg Medlemmer: Ellen Holm, Marianne Mørch, Lotte Usinger, Søren Kasch, Maria Holte Nielsen, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Stabel Gren og Catherine Foss. Vi har holdt et møde (jan 2+14), hvor vi drøftede ensretning af ansættelsesprocedure af uddannelseslæger. Derudover drøftede vi, hvordan vi sikrer en god og nogenlunde ensartet implementering af den nye målbeskrivelse. Vi besluttede, at arrangere et temamøde om uddannelse i oktober Mødet vil (formentlig)blive afholdt i Århus. Målgruppe for mødet skal være alle læger som varetager uddannelses og kompetencevurdering af uddannelseslæger. Uddannelsesudvalget har skiftet formand således at det nu er Susanne Stabel som er formand. Ellen Holm, afgående formand for uddannelsesudvalget. Årsberetning Kursusudvalget Dansk Selskab for Geriatri Udvalgets medlemmer: Catherine Hauerslev Foss; Jens-Ulrik Rosholm, Karen Andersen Ranberg, Kirsten Damgaard, Lillian Mørch Jørgensen, Maria Holte, Per Dyhr og Pia Nimann Kannegaard (formand). Der er i perioden afholdt et møde i Kursusudvalget. I 2013 har der været afholdt 2 specialespecifikke kurser i geriatri; Geriatriske sygdomme 1 (Aarhus) og Geriatrisk vurdering og rehabilitering (Gentofte). Kurserne har været relativt godt evalueret; ved sidstnævnte kursus var der dog grundet højt deltagerantal en del kritik af lokale- og pladsforhold. I starten af 2013 blev budgettet til afholdelse af kurserne reduceret af Sundhedsstyrelsen. Budgetudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen skyldtes budgetmæssige udfordringer på den finanslovskonto, der bruges til at finansiere de specialespecifikke kurser. For de intern medicinske specialer betød det en reduktion på mellem 2% og 50%; specialernes reaktion var som følge heraf forskellig. For geriatri var der en reduktion på ca. 25%. Vores delkursusledere har været opmærksomme på økonomien ved afholdelse af kursus herunder fordelingen af forelæsningstimer, diskussionstimer og medhjælpertimer og samlet er kurserne afholdt med kun en lille overskridelse af budgettet. Tlf.: Tlf.:

12 I 2014 afholdes kurserne Geriatriske sygdomme 2 og Gerontologi, sidstnævnte som internat. Budgetansøgningen er i år godkendt uden reduktion. Generelt for både fælleskurser og specialespecifikke kurser gælder det at der synes at være en tendens til stadig større antal kursister; sammenholdt med Sundhedsstyrelsens udmelding om at der ikke bevilges penge til lokaleleje giver det stadig udfordringer for delkursusledere med at finde optimale undervisningslokaler. Fra DSIM s side er man opmærksom på problemet; både det praktiske, hvor man har overvejet at bede Sundhedsstyrelsen om at være ansvarlig for lokaler og forplejning (hvilket dog hidtil er blevet afvist), men også et muligt læringsmæssigt problem ved de store hold. I kursusudvalget overvejes muligheden for afholdelse af flere kurser, såfremt problemet tiltager. I øvrigt har kursusudvalget været præget af udskiftning af hoved- og enkelte delkursusledere; i forbindelse med dette har afgående formand Ellen Holm været en stor hjælp. På udvalgets vegne Pia Nimann Kannegaard Årsberetning fra DSIM repræsentation I det forgangne år har det fortsat været infektionsmediciner Ulrik Bak Dragsted, der har været formand for DSIM; denne udtræder ved generalforsamling 21. marts 2014 af bestyrelsen. I samme periode har først Ellen Holm og siden juni 2013 undertegnede repræsenteret geriatrien; begge som sekretærer. Undertegnede har ligeledes været repræsentant i Uddannelsesudvalget i DSIM for bestyrelsen. Der har i 2013 været afholdt bestyrelsesmøder og ét i Referat af møderne kan ses på DSIM beskæftiger sig især med uddannelsesmæssige forhold af interesse for alle 9 intern medicinske specialer. I 2013 er det store arbejde med revision af fællesdelen af de intern medicinske målbeskrivelser bragt til ende og en ny kursusplan sat i værk. Denne indeholder bl.a. ændringer i form af det nye Akut medicin kursus og specialernes ½ dage (5 dages kursus). Geriatri har ikke en ½ dag på akutkurset, men fortsat 2 dages kursus sidst i kursusrækken ( Den ældre patient ). Bestyrelsen har desuden arbejdet en del med planlægning af Hagedornmødet, som afholdes 21. marts. I år er emnet screening og alle de 9 specialer har meldt ind. Fra geriatrien deltager Jesper Ryg med foredraget Screening for osteoporose hos ældre. Tlf.: Tlf.:

13 Pia Nimann Kannegaard Beretning UEMS, Ellen Holm, repræsentant for DSG. Der har været afholdt 2 møder. Forårsmødet blev holdt i Bucharest og efterårsmødet i tilknytning til EUGMS kongressen i Venedig. For at styrke organisationen er det besluttet, at der skal være både en formand (president) og en kommende formand (president elect). Tahir Masud er blevet ny formand og Andreas Stuck ny kommende formand. Undertegnede fungerer fortsat som sekretær, men træder ud af gruppen i foråret Det indholdsmæssige har fortsat primært drejet sig om speciallægeuddannelse og videreuddannelse, mulig specialisteksamen mm. Der er i samarbejde med EUGMS, EAMA og IAGG i efteråret 2013 dannet en European Educational Board med flere undergrupper bl.a. Pregraduate Training med Andreas Stuck som formand og Postgraduate Training med Ellen Holm som formand. Referater af møderne i UEMS kan læses på hjemmesiden Undertegnede fratræder funktionen som DSGs repræsentant i forbindelse med forårsmødet i DSGs bestyrelse har udpeget Hanne Pedersen som ny repræsentant. Februar 2014, Ellen Holm Årsberetning 2013 Nordisk Gerontologisk Forening Der har i beretningsåret ikke været afholdt styregruppemøde jf. at dette holdes hvert andet år i forbindelse med kongressen. Der har været holdt enkelte telefonmøder mellem præsident Jon Snædal og de to vicepræsidenter Anette Hylen Ranhoff og Finn Rønholt primært omkring planlægningen af den kommende kongres i Gøteborg der afholdes maj Kongressen afholdes i Convention Centre, som ligger central i byen. Tlf.: Tlf.:

14 Der er modtaget mere end 600 abstracts, og kongressen er bygget op omkring 4 plenar sessioner, 12 state of the art forelæsninger, 2 prisvinder foredrag, 60 symposier samt poster præsentationer. Som altid, er kongressen et rigtigt godt sted for ikke mindst yngre forskere der ønsker at præsntere ny forskning og skabe netværk på tværs af de nordiske lande. Så deltag og støt jeres kollegaer yngre som erfarne til at deltage. Mvh Finn Rønholt Årsberetning fra mødeudvalget for perioden marts 2013 marts 2014 Mødeudvalget har det forløbne år bestået af: Pia Kannegaard, Gentofte Hospital Lotte Usinger, Frederiksberg Hospital (udtrådt undervejs) Katarina Hörnqvist Rasmussen, Herlev Hospital Dimitri Zintchouk, Århus Sygehus Jens Piilgaard Nielsen, OUH Svendborg Sygehus Susanne Stabel Gren, Herlev Hospital Cecilia Lund, Frederiksberg Hospital (fra 1/2 2013) Mødeudvalget har holdt et par inspirerende udvalgsmøder med vekslende deltagelse, og der har som været livlig mail udveksling i gruppen. Det har i dette år trukket tænder ud at få fundet lokaler og undervisere. Men det er da lykkedes. Vi har allerede nu booket lokaler på OUH til efterårsmødet 2014, man skal være meget tidligt ude, hvis det skal lykkes. Vi har gennemgået evalueringerne fra sidste årsmøde. De var som altid rigtigt gode, dog med bemærkninger til lokaler og mad. Der var igen mange gode forslag til emner til de kommende møder. Der har i perioden været afholdt 2 medlemsmøder: Tlf.: Tlf.:

15 1. Efterårsmøde torsdag den 26. september 2013 på. Eftermiddagsmøde med emnet: Aldring og sexualitet. Godt 60 læger fra hele landet deltog i mødet. Der var nogle rigtigt gode indlæg. Der blev serveret sandwich og kage. Mødet var sponsoreret. 2. Årsmøde for selskabets medlemmer planlagt til fredag den 14. til lørdag den 15. marts Mødet afholdes igen i år som et internatmøde. Vi er tilbage på Hotel Comwell Klarskovgaard i Korsør. Fredagens emne er Demens hvor langt er vi nået? og lørdagens emne er Geriatri nu og fremover Visioner og indsatsområder, det er forudgået af forskningsmødet, som for første gang er lagt ind som en del af årsmødet. Mødet forudgås fredag som vanligt af generalforsamling i DSG, møde i DGO samt møde i Yngre Geriatere. Årsmødet er delvist sponsoreret. Vi har igen i år valgt at lade et kongresbureau stå for det praktiske arbejde i forbindelse med årsmødet. Bureauet er nyt men samarbejdspartnerne er de samme som sidst. Derfor er forhandling med hotel og sponsorer samt indkaldelse, tilmelding, betaling og registrering igen overdraget til bureauet. Det har igen været en enorm aflastning af mødeudvalget og især formanden. Selve planlægningen af programmet og aftaler med undervisere står mødeudvalget fortsat for. Hvad vil fremtiden bringe? Det bliver mit beretning som formand for mødeudvalget og jeg vil derfor gøre status over, hvad jeg tror, bliver udfordringerne i de kommende år. Sponsorering: Det har i år været endnu vanskeligere at få sponsorering på plads. ENLI har strammet reglerne, og jeg er glad for, at vi har haft folk til at strikke kontrakterne sammen. Sponsoraterne er mindre. Vi skal i fremtiden ikke regne med, at vi kan få de fleste af udgifterne til årsmødet dækket på denne måde. Egenbetaling: I år har vi øget egenbetalingen til kr. Der har til min store glæde været lige så mange tilmeldinger, som tidligere. Men vi skal nok drøfte, hvordan vi kan få lavet et årsmøde, som er uafhængigt af sponsorering. Mange selskaber har et mindre tilmeldingsgebyr og forhåndsreserverer værelser, som medlemmerne efterfølgende kan bestille og selv betale. Enkelte selskaber har fuld egenbetaling til årsmøder. Mødeudvalget foreslår, at egenbetalingen til årsmødet til næste år bibeholdes på 1000,- kr., hvis det i år kan løbe nogenlunde rundt, uden der bliver trukket alt for meget på selskabets formue, som bestemt ikke er særligt stor! Kongresbureau: Det har været en fantastisk stor hjælp, at have et professionelt bureau til at stå for det praktiske. Økonomien i det er blevet evalueret efterfølgende, og mødeudvalg og bestyrelse har konkluderet, at det var pengene værd. Tlf.: Tlf.:

16 Mødeudvalget er allerede i gang med planlægningen af de kommende møder, og vi regner med fortsat at afholde 2 årlige møder, henholdsvis et halvdags efterårsmøde i Odense og et årsmøde som internatkursus, der tilstræbes afholdt vest for Storebælt. Selskabets møder annonceres på hjemmesiden, og invitationer sendes pr. mail ud til medlemmerne. Mødeudvalget modtager gerne forslag til emner og undervisere til fremtidige møder og nye medlemmer er meget velkomne. Møde udvalget er erfaringsmæssigt et godt og praktisk sted at starte, hvis man har lyst til at snuse til organisatorisk arbejde. På vegne af mødeudvalget under Dansk Selskab for Geriatri: Susanne Stabel Gren 16. februar 2014 Års rapport fra DRG udvalget DRG gruppen mødes kun pr mail. Bjørn Mathiassen har været gruppens formand og gruppens motor. Bjørn Mathiassen sygemeldes i efteråret 2013, Bjørn Mathiassen har nu meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som formand. På opfordring fra DSG bestyrelse, har undertegnede forsøgt at udarbejde en årsrapport ud fra relevant mail korrespondance. Efter sidste årsmøde diskuteres det om diætisters behandling er ligeværdig i forhold til terapeuter, når vi koder for geriatri på indlagte patienter,. Skal der indføres en procedurekode for diætist.?- gruppens formand anbefaler et nej, for ikke at udvande vores takster. Maj 2013 udsender formanden til orientering relevante uddrag af 2014 DRG afregning : Stationære takster Multipatologi og svær funktionsnedsættelse Multipatologi og moderat funktionsnedsættelse Multipatologi og let funktionsnedsættelse At der samlet kommer et fald i taksterne skyldes jo, at vi hele tiden korter indlæggelserne af, og både får de færdigbehandlede hurtigere ud og sikkert mest betydende: At vi starter rehabilitering, men det er kommunerne der har hovedparten af opgaverne. Tlf.: Tlf.:

17 Beregningerne er på baggrund af omkostningsopgørelser, men her har matematikken vist overhalet fornuften, med at den svære funktionsnedsættelse bliver billigere end den moderate. Der skal i hvert fald i høringssvaret gøres opmærksom på dette. Ambulante: Vær opmærksomme på, at Bilag 3 er lukket med den forkerte tabeldel åben. I skal ned i bunden og vælge den del, der hedder: ambulante takster med Ambulant besøg, pat. mindst 7 år Ambulant substitutionstakst, hjemmebesøg Geriatri, udredning Geriatri, behandling Taksten beregnes med en af de to øverste der lægges sammen med en af de to nederste: Geriatri-behandling ved besøg på sygehus 2014: : 2659 Geriatri behandling ved hjemmebesøg 2014: : 4103 Geriatri udredning ved besøg på sygehus 2014: : 4466 Geriatri udredning ved hjemmebesøg 2014: : 5910 Gennemgang af DRG og DAGS for 2015 Tlf.: Tlf.:

18 Har lige været til høring, følgende er det uddrag der skønnes relevant for geriatrien. DAGS Nye koder: Medicinsk behandling: PG11D tillægskodning for medicingivning: der tilføjes krav om tillægskodning af medicingivning. ( ved ikke om det har betydning for geriatrien) Resursekrævende Demensudredning PG13C- sammedags takst. Tværfaglig udredning med test, EKG og labundersøgelser. Koder der anbefales fjernet Biotesiometri: er nu kodet med PC18A, den foreslås fjernet- der gives indsigelse Der ser ikke ud til at være ændringer i grupperinsglogikken DVS Geriatri udredning, Hjemmebesøg. ST01D, ST01C Uændret fra 2014 til 2015 Geriatri udredning PG13C Uændret fra 2014 til 2015 Geriatri Behandling PG13D Uændret fra 2014 til 2015 Forslag om kode for fastvagt til konfuse patienter indgivet af Kim Jakobsen, desværre trukket Tlf.: Tlf.:

19 DRG 2014 DRG 2015 Koder Indsigelse Forslag til ændring MDC 01 Nye grp SKS- koder diagnose eller procedure Hvad er problemet? Hvordan skal problemet konkret løses? Hvilke koder skal flyttes hvorhen? Eller skal gruppen nedlægges? PG18A Zz5104 Der er indgivet forslag om at denne kode biotesiometri procedure fjernes. Koden bør bibeholdes- Resurse krævende procedure som også anvendes i geriatrien til faldudredning (Vurdering af patientend proprioception) Beretning fra EUGMS blev året hvor EUGMS fik sin første kvindelige president-elect, nemlig Stefania Maggi som også var president for den vellykkede EUGMS kongres i venedig i oktober Fra Januar 2014 er Timo Strandberg fra Finland president for EUGMS. Kongressen i 2014 bliver i Rotterdam og kongressen i 2015 bliver i Oslo. Kommende kongresser vil blive drøftet på forårsmødet i EUGMS full board i slutningen af marts Sekretariats betjeningen for EUGMS varetages af BGS (British Geriatric Society) og der pågår drøftelser om hvordan den fremtidige sekretariats betjening skal varetages, da der er et ønske om at sekretariatet flyttes til Bruxelles for at være tættere på EU. Indtil videre er det dog fortsat BGS, der varetager opgaven. Der er i hurtigt stigende omfang interesse for samarbejde fra andre europæiske videnskabelige selskaber, såvel som fra geriatriske kollegaer i resten af Europa om at lave surveys blandt geriatriske læger i Europa. Beslutningen i DSGs bestyrelse er at støtte op om den type initiativer, hvorfor disse surveys vil blive sendt til medlemmerne på . I 2013 blev der også startet en EUGMS blog, som findes på EUGMS hjemmeside. Der opfordres til at sende indlæg til bloggen for at holde den aktiv. Der er også i tiltagende omfang etableret interest groups under EUGMS. Disse grupper er åbne for interesserede geriatere. Der er pt. dansk repræsentation i gruppen om Palliative Care, Long Term Care, Emergency Care Medicine og CGA. De fleste af grupperne fungerer primært på , med møder i forbindelse med kongressen. Derudover er der working groups som typisk er sponsorerede fra medicinalfirmaer. Tlf.: Tlf.:

20 Der er også via EUGMS netværket begyndt at komme henvendelser om interesse i deltagelse i internationale forskningsprojekter mv. Disse henvendelser videreformidles til forskningsudvalget. 16. februar 2014 Solvejg Henneberg Pedersen, Full Board medlem Beretning fra forskningsudvalget 2013 Forskningsudvalget har i 2013 bestået af Else Marie Skjøde Damsgaard, Jesper Ryg, Peter Schwarz, Lotte Usinger og undertegnede. Udvalget har afholdt det specialespecifikke forskertræningskursus. Kurset er baseret på kursisternes individuelle fremlæggelse af deres projekt i den fase, projektet er i, og herefter feedback og drøftelser i plenum. Kurset roses for at det giver hver enkelt kursist individualiseret feedback fra 2 professorer, der dedikerer to dage til kurset. For første gang siden kursets start i 2007 har kursets økonomi tilladt at underviserne fik honorar for deres undervisning. Grunden til den gode økonomi i 2013 var dels flere tilmeldte og fremfor alt kun meget få sidste øjebliks afbud fra kursister. Det er besluttet i bestyrelsen i enighed med forskningsudvalget, at forskningskursets økonomi fremover skal håndteres på en selvstændig konto i samarbejde mellem kursuslederen og DSGs kasserer. Dette for at giver mere klarhed over økonomien i DSG og i kurset. I 2013 blev det også indgået aftale med DSGs bestyrelse at forskningsmødet fremover fra 2014 skal afvikles som en del af årsmødet som et signal om forskningens vigtighed for specialet og DSG. Forskningsdelen af årsmødet vil fortsætte uændret, dog således at der vil være afsat mindre tid til eksterne foredrag. Den nye organisering giver også anledning til udfordringer ift. sponsorering, da forskningsmødet hidtil har været afholdt sponsorfrit, finansieret af de geriatriske værtsafdelinger. Der er fundet en model, så professorerne fortsat vil kunne deltage i forskningsdelen af årsmødet uden at få habilitetsproblemer. 16. februar 2014 Solvejg Henneberg Pedersen, formand for forskningsudvalget. Tlf.: Tlf.:

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531,

Læs mere

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere:

Dagsorden. DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg. Referent: Deltagere: Side 1 DASAIM Bestyrelsesinternat 2015 referat Dato og Tid: 11/1 kl. 12 12/1 kl. 15.00 Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Referent: RS / TL Deltagere: Tina Calundann (TC), Rikke Borre Jacobsen (RBJ), Kim Garde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere