Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid Klarskovgård, Comwell, Korsør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør"

Transkript

1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens beretning (bilag 1) v. Søren Jakobsen 3. Beretning fra kasserer (bilag 2 og 2a) v. Lotte Usinger 4. Beretning fra Uddannelsesudvalg (bilag 3 s. 1) v. Ellen Holm 5. Beretning fra Kursusudvalg (bilag 3 s. 1) v. Pia Kannegård 6. Beretning fra DSIM (bilag 3 s. 2) v. Pia Kannegård 7. Beretning fra UEMS (bilag 3 s. 3) v. Ellen Holm 8. Beretning fra NGF (bilag 3 s. 3) v. Finn Rønholt 9. Beretning fra Mødeudvalg (bilag 3 s. 4) v. Susanne Stabel Green 10. Beretning fra DRG udvalg (bilag 3 s. 6) v. Lisbeth Fredholm 11. Beretning fra EUGMS (bilag 3 s. 9) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 12. Beretning fra Forskningsudvalg (bilag 3 s. 10) v. Solvejg Gram Henneberg Pedersen 13. Den geriatriske database. Status (bilag 4) v. Kirsten Vinding 14. Arbejdsgruppen for Akut geriatri Status. (bilag 5) v. Trine Sander Pedersen 15. Ortogeriatrigruppen. Status (bilag 6 og 6a) v. Søren Jakobsen 16. Forslag om vedtægtsændring (bilag 7 og 8) vedr. v. Cecilia Lund valg af repræsentanter til databasestyregruppe observatørpost til YG i bestyrelsen regler for tilknytning til industrien for bestyrelsesmedlemmer i DSG 17. Bestyrelsen anbefaler kontingentstigning til 500 kr/år 18. Valg til bestyrelsen Susanne Stabel Gren udtræder af bestyrelsen. Funktionstid er udløbet. Kan ikke genvælges. Søren Jakobsen er på valg (funktionstid udløber om 2 år). Modtager genvalg. Hanne Pedersen er på valg (funktionstid udløber om 2 år). Modtager genvalg.. Kim Jacobsen er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Lotte Usinger er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Lisbeth Fredholm er på valg (funktionstid udløber om 4 år). Modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Christian Haugaard er ikke på valg. Cecilia Lunds funktionstid som suppleant er udløbet. Kan ikke genvælges som suppleant. Suppleant Lotte Sejr Kirring er ikke på valg. Der skal således vælges et ordinært bestyrelsesmedlem og en suppleant. Kandidater kan melde sig til sekretær Hanne Pedersen inden 10. marts 2014 eller ved generalforsamlingen. 19. Valg til udvalg/særlige poster Valg til EUGMS. Solveig Henneberg modtager genvalg. Valg til revisor. Per Dyhr modtager genvalg. Evt. kandidater kan melde sig til sekretæren Hanne Pedersen inden 10. marts 2014 eller ved generalforsamlingen. 20. Eventuelt Tlf.: Tlf.:

2 Med venlig hilsen På vegne af bestyrelsen for Dansk Selskab for Geriatri Hanne Pedersen, sekretær Glostrup Vedhæftede filer: Bilag 1. Formandens beretning Bilag 2 og 2a. Regnskab og budget Bilag 3. Beretninger Bilag 4. Status fra den Geriatriske database Bilag 5. Status fra arbejdsgruppen Akut geriatri Bilag 6 og 6a. Status og statusnotat fra Ortogeriatrigruppen Bilag 7. Vedtægter for DSG Bilag 8. Forslag til vedtægtsændringer Tlf.: Tlf.:

3 DSG formandens beretning 2013/14 Formandens Beretning 2013/14 1

4 DSG formandens beretning 2013/14 Indhold Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden... 3 Bestyrelsesmøder... 3 Nyt logo... 3 Antal speciallæger... 3 YG, Yngre Geriatere... 4 Inspektorordningen... 4 Frikøb af læger?... 4 PhD og doktorafhandlinger udarbejdet af selskabets medlemmer... 5 Ansættelsesudvalget... 5 Nationale Kliniske Retningslinjer NKR... 5 Forskningsudvalgets økonomi... 5 De 2 indsatsområder... 5 Revision af specialeplan... 6 Den geriatriske database... 6 Visioner for DSG

5 DSG formandens beretning 2013/14 Sammensætning af bestyrelsen i beretningsperioden Medlemmer af bestyrelsen Søren Jakobsen, speciallæge, OUH, Svendborg Sygehus (formand) Kim Otto Jacobsen, speciallæge, Gentofte Sygehus (næstformand) Hanne Pedersen, speciallæge, Herlev Sygehus, pr (sekretær) Lotte Usinger, HU læge (kasserer) Susanne Stabel, speciallæge, Herlev Sygehus (formand for møde-udvalget) Kristian Haugaard Christensen, HU-læge i Århus (webredaktør) Lisbeth Fredholm, speciallæge, Kolding Sygehus (ordinært bestyrelsesmedlem) Suppleanter Cecilia Lund, i hoveduddannelse, Frederiksberg Sygehus (suppleant) Lotte Sejr Kirring, speciallæge, Århus Sygehus (suppleant) DGO-repræsentant Susanne Van der Mark har deltaget i enkelte af bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøder Der har i beretningsperioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder og udvekslet mange mails, da flere af de forespørgsler vi får på blandt andet høringssvar har korte tidsfrister. Bestyrelsesmøderne er omfangsrige med mange punkter på dagsordenen til hvert møde, hvorfor vi har været nødt til at forlænge møderne med ½ time. Ligeledes har vi strammet op på dagsordenen og til hvert møde udpeget en dirigent. I beretningsperioden er antallet af medlemmer ifølge medlemslisten steget til aktuelt 246 medlemmer, hvilket er en tilgang på 29 medlemmer siden sidste årsmøde. Nyt logo DSG fik vi henvendelse fra SIOG (International Society of Geritric Oncology), med anmodedning om støtte til deres kongres i København, imod at selskabets logo kom med på kongressen. I bestyrelsen fandt vi, at vores nuværende logo kunne trænge til en opgradering. Vi valgte derfor at udskrive en konkurrence. Vi ønskede at logoet skulle udstråle videnskabelighed, effektivitet og omsorg, og det skulle være enkelt og genkendeligt. Vi fik 14 bud og valgte et, som med få justeringer blev vores nuværende logo. Logoet kan findes på DSG s hjemmeside: Antal speciallæger For at få et overblik over, hvor mange speciallæger, der findes nationalt i specialet intern medicin: Geriatri. har jeg rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen, der har meddelt, at vi i alt er 138 aktive speciallæger, fordelt med 29 i aldersgruppen under 50 år, 48 i aldersgruppen år, 24 i aldersgruppen år og 37 over 65 år. Endelig er der i alt 19 speciallæger som enten ikke længere er aktive eller er bosiddende i udlandet. Ellen Holm har som en del af hendes UEMS-opgaver, og efter aftale med DSG, udfærdiget en spørgeskemaundersøgelse om geriatere i Danmark. Undersøgelsen skal give os svar på, hvor mange uddannede speciallæger der er i DK, hvor de arbejder, og hvornår de agter at gå på pension. Endvidere spørges introduktionslægerne på de geriatriske afdelinger, hvorvidt de har tænkt sig at søge 3

6 DSG formandens beretning 2013/14 hoveduddannelse indenfor specialet intern medicin: Geriatri, og i så fald, hvornår de planlægger at have færdiggjort uddannelsen, og hvor de ønsker at arbejde (by, region). Spørgsmål omkring motiverende faktorer i forhold til valg af speciale, og om specialet indtil videre har levet op til deres forventninger indgår også i spørgsmålene. I 2013 fik vi en ny dimensioneringsplan, Dimensioneringsplan , her gik vi fra en uddannelsesaktivitet på 12½ læge p.a. til 15 læger p.a. Der er imidlertid ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside en ny gældende dimensioneringsplan, som siger, at vi har mulighed for at uddanne 17 speciallæger i landet p.a. De sidste 2 skyldes, at man i uddannelsesregion Nord, har fået regionen til at betale for yderligere 2 uddannelsespladser. I alle 3 uddannelsesregioner er der flere ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne end vi har stillinger til. Dette må, set med selskabets øjne, betragtes som en positiv udvikling, og vi må forvente, at der fremover vil være større konkurrence om stillingerne. Der er samtidig stor efterspørgsel på speciallæger i intern medicin: Geriatri, dels mangler vi flere steder i landet speciallæger til de nuværende geriatriske afdelinger/afsnit, og dels er der steder i landet, hvor vi endnu ikke har fået opbygget geriatriske afsnit. Vores speciale efterspørges også i andre specialer, for eksempel i ortopædkirurgien, onkologien og ikke mindst i de fælles akutte modtageafdelinger landet over. YG, Yngre Geriatere Yngre Geriatere har ved formand Katarina Hörnqvist Rasmussen henvendt sig til DSG med anmodning om, at YG kan bliver en fraktion af DSG. Efter flere mailkorrespondancer og drøftelser på bestyrelsesmøderne, hvor Katarina har deltaget, er status, at bestyrelsen sammen med YG fremlægger forslag til vedtægtsændringer, så formanden for YG i lighed for formanden for DGO tilknyttes bestyrelsen som observatør. Endvidere er aftalen at YG i 2014 varetager planlægningen af efterårsmødet for alle DSGmedlemmer, dette finansieres på vanlig vis af DSG. Bestyrelsen har besluttet, at støtte YG økonomisk med transport godtgørelse til møder og honorarer til undervisnings arrangementer. I nuværende regnskabs år er der aftalt et max beløb på kr ,-. YG har udarbejdet en folder, hvoraf det fremgår, at YG er en interessegruppe under DSG. Gruppen refererer til DSG, og har således ikke selvstændig økonomi. YG s mål er at skabe et fagligt og socialt netværk, at danne et forum for diskussion og plads til at dele erfaring, at fremme og rådgive i forbindelse med uddannelse for yngre læger i Geriatrien. Som yngre læge er man automatisk medlem af YG, hvis man er medlem af DSG. Medicinstuderende kan efter ansøgning blive associeret medlem af YG uden samtidig at være medlem af DSG. Bestyrelsen har drøftet, om andre end læger skal kunne være medlem af DSG, her tænker vi specielt på medicinstuderende. Dette punkt drøftes på generalforsamlingen. Inspektorordningen I forbindelse med udpegning af ny inspektor, blev bestyrelsen bekendt med, at ikke alle afdelinger, anser dette for at være borgerligt ombud, og derfor kan modsætte sig, at udpegede inspektorer siger ja til dette hverv, med henvisning til driftsforpligtelse. Bestyrelsen er undrende overfor ovennævnte og henleder opmærksomheden på, at alle sygehuse fra SST er økonomisk kompenseret for inspektorfunktionen Vi vil fra bestyrelsens side opfordre til, at man i uddannelsesregionerne udpeger juniorinspektorer. Vi har allerede nu én juniorinspektør for Region Nord, Anne Dindler. Juniorinspektorerne får samme uddannelse som inspektorerne, den eneste forskel er, at de ikke kan komme på selvstændige inspektorbesøg, men er med som føl. Frikøb af læger? Dansk Selskab for Geriatri har i samarbejde med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, Dansk Knoglemedicinsk selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin nedsat en tværfaglig frakturgruppe. I denne gruppe har vi 2 repræsentanter for DSG, Susanne Van der Mark og Jesper Ryg. 4

7 DSG formandens beretning 2013/14 I frakturgruppen ønsker man at udfærdige en vejledning, og til dette arbejde, ville man frikøbe et medlem af gruppen i én måned med henblik på at lave litteratursøgning og lignende. Vi fik således en ansøgning fra gruppen med anmodning om, at DSG bidrog til arbejdslønnen. Bestyrelsen afslog ansøgningen. Til kommende generalforsamling drøftes medlemmernes holdning til aflønning af personer til at udføre arbejde i DSG regi. PhD og doktorafhandlinger udarbejdet af selskabets medlemmer I bestyrelsen har vi drøftet hvorvidt der, på hjemmesiden, er behov for at have en opgørelse over, hvilke Ph.d-studier og doktorafhandlinger, der er foretaget af selskabets medlemmer og hvilke, der er igangværende. Formålet med opgørelsen skulle være at tjene til inspiration og give mulighed for at kontakte vedkommende, der har skrevet afhandlingen om emner, man selv har interesse i. Vi vil på generalforsamlingen gerne drøfte dette med medlemmerne. Ansættelsesudvalget Bestyrelsen har fået en henvendelse fra det landsdækkende ansættelsesudvalg. De gør opmærksom på, at DSG skal udpege én repræsentant, der deltager i alle tre regionale ansættelsesudvalg. Vi har på denne foranledning bedt ansættelsesudvalget om, på skift, ét år ad gangen, at repræsentere DSG i de tre ansættelsesudvalg. Vi har endvidere ladet det være op til ansættelsesudvalget, at forholde sig til spørgsmålet vedrørende vægtning mellem de forskellige kriterier ved ansættelse af læger i hoveduddannelsesstillinger. I øvrigt henvises til udvalgets årsberetning. Nationale Kliniske Retningslinjer NKR Igen i år har Sundhedsstyrelsen via LVF udsendt anmodninger til de videnskabelige selskaber, om at komme med emner til nationale kliniske retningslinjer. Vi har, som sidste år, anmodet om retningslinjer omhandlende faldudredning Desuden har vi sammen med DOS anmodet om NKR for hoftenær fraktur hos +65-årige, der henvises til årsberetningen for Ortogeriatrisk arbejdsgruppe. Forskningsudvalgets økonomi Som det vil fremgå af kassererens beretning, regnskab og budget, er en del af DSG s formue øremærket forskningsudvalget. Baggrunden for dette er, at forskningskurserne, som afholdes hvert 2. år betales af de 3 uddannelsesregioner. Uddannelsesregionerne afregner således med DSG. Forskningsudvalget ønsker at have en vis akkumuleret formue, som kan tjene som underskudsdækning, vedafbud fra kursusdeltagerne og dermed ikke får dækket alle udgifter på kursuslokaler. Vi har i bestyrelsen valgt, at forskningsudvalget derfor får en selvstændig konto under DSG, så det af regnskabet klart fremgår, hvor meget der er DSG s formue, og hvor meget der er forskningsudvalgets formue. De 2 indsatsområder Ortogeriatri Ortogeriatrigruppen valgte 3 medlemmer, Tina Carlsen, Else Marie Damsgaard og formand for DSG, Søren Jakobsen til at deltage i et møde med 3 repræsentanter for DOS. Dette resulterede i udarbejdelsen af et fælles notat omhandlende Ortogeriatri. Gruppen skrev også anmodning til Sundhedsstyrelsen med henblik på udfærdigelse af nationale kliniske retningslinjer for hoftenær fraktur hos +65-årige. Se også Ortogeriatrigruppens årsberetning. Arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri Arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri har fået nyt kommissorium med overskriften akut 5

8 DSG formandens beretning 2013/14 geriatri, der beskriver, at man vil definere og afgrænse begrebet akut geriatri, samt vurdere geriatriens placering og rolle i akutmodtagelserne, beskrivelse af opgaverne og samarbejdsmodeller for den akutte geriatriske patient. Se også årsberetningen fra arbejdsgruppen for akut, subakut og elektiv geriatri. Revision af specialeplan Specialeplanen for intern medicin: Geriatri skal revideres. På anmodning fra SST har DSG udpeget 3 repræsentanter til denne opgave. Ligeledes er de 5 regioner blevet bedt om at udpege et medlem til arbejdsgruppen. Der har været kick-off møde for revision af specialeplan d. 3. februar. De 8 medlemmer har haft et formøde i Odense, hvor hovedessensen var, at man ønsker regionsfunktion i de 5 regioner indenfor faldudredning. I skrivende stund er arbejdet endnu ikke færdiggjort. Næste møde er d. 3. marts i Sundhedsstyrelsen. Den geriatriske database Bestyrelsen havde til bestyrelsesmøde d. 13. januar bedt formanden for den geriatriske database, Kirsten Vinding om status på arbejdet med databasen. Der er udfærdiget nyt kommissorium for den geriatriske database. Databasen er kommet med i RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitets Program), og hermed er der kommet mere politisk og organisatorisk bevågenhed på databasens indhold, hvilket formentlig mange afdelinger har bemærket, idet indtastningerne nu indgår i afdelingernes kvalitetstal. Der er fortsat en udfordring i at sikre indberetninger, flere afdelinger indberetter ikke, og der har derfor været fremsat kritik af manglende datakomplethed. Datakomplethed på over 90% kræves, ellers kan vi risikere at kompetencecenter Øst lukker for pengekassen. Henover sommeren har styregruppen arbejdet med udvikling af indikatorer. Styregruppen er bekendt med, at der fra lægelig side, har været ønske om nogle mere lægelige indikatorer, eksempelvis polyfarmaci, medicingennemgang og lignende, men det har ikke været muligt at opnå enighed om dette. Bestyrelsen noterer sig med glæde, at der er fremdrift og nye ideer i styregruppens arbejde med databasen. Se også årsberetning fra Geriatrisk database. Visioner for DSG I skrivende stund har bestyrelsen planlagt en temadag med emnet visioner for DSG til den 19. februar. Vi håber, vi kan fremlægge visionerne på generalforsamlingen Som formand vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmerne for en stor arbejdsindsats, stor aktivitet og inspiration til bestyrelsesmøderne. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke alle de medlemmer, i arbejdsgrupper og lignende, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde for DSG og dermed medvirker til den fremgang som DSG har. Formand for DSG Søren Jakobsen 6

9 DSG regnskab 2013 indtægter udgifter Overført fra 2012 kr ,03 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Sponsorat efterårsmøde 2013 kr ,00 Forskertrænning kursus 2013 kr ,00 diverse intægter kr. 557,50 Udgifter efterårsmøde 2012 kr ,00 kr. årsmøde ,90 efterårsmøde kr ,60 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,37 diverse udgifter kr ,25 kontingent kr ,76 forskertrænnings kursus kr ,02 i alt kr ,50 Overført til 2014 kr ,90 kr ,63 Underskud ,40 kr Lotte Usinger Kasserer Per Dyhr Revisor Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk Sektion Tlf.: Tlf.:

10 DSG budget 2014 indtægter udgifter Overført fra 2013 kr ,63 Indtægter kontingent indbetalinger kr ,00 Udgifter efterårsmøde 2014 kr ,00 årsmøde 2014 kr ,00 yngre geriatere kr ,00 diverse andre møder kr ,00 bestyrelses møder kr ,00 diverse udgifter kr ,00 kontingent kr ,00 forskningsudvalget kr ,44 i alt kr ,00 kr ,44 Overført til 2015 kr ,19 underskud -kr ,44 reelt underskud -kr ,00 Medicinsk Afdeling M, Geriatrisk Sektion Tlf.: Tlf.:

11 Beretning uddannelsesudvalg Medlemmer: Ellen Holm, Marianne Mørch, Lotte Usinger, Søren Kasch, Maria Holte Nielsen, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Stabel Gren og Catherine Foss. Vi har holdt et møde (jan 2+14), hvor vi drøftede ensretning af ansættelsesprocedure af uddannelseslæger. Derudover drøftede vi, hvordan vi sikrer en god og nogenlunde ensartet implementering af den nye målbeskrivelse. Vi besluttede, at arrangere et temamøde om uddannelse i oktober Mødet vil (formentlig)blive afholdt i Århus. Målgruppe for mødet skal være alle læger som varetager uddannelses og kompetencevurdering af uddannelseslæger. Uddannelsesudvalget har skiftet formand således at det nu er Susanne Stabel som er formand. Ellen Holm, afgående formand for uddannelsesudvalget. Årsberetning Kursusudvalget Dansk Selskab for Geriatri Udvalgets medlemmer: Catherine Hauerslev Foss; Jens-Ulrik Rosholm, Karen Andersen Ranberg, Kirsten Damgaard, Lillian Mørch Jørgensen, Maria Holte, Per Dyhr og Pia Nimann Kannegaard (formand). Der er i perioden afholdt et møde i Kursusudvalget. I 2013 har der været afholdt 2 specialespecifikke kurser i geriatri; Geriatriske sygdomme 1 (Aarhus) og Geriatrisk vurdering og rehabilitering (Gentofte). Kurserne har været relativt godt evalueret; ved sidstnævnte kursus var der dog grundet højt deltagerantal en del kritik af lokale- og pladsforhold. I starten af 2013 blev budgettet til afholdelse af kurserne reduceret af Sundhedsstyrelsen. Budgetudmeldingen fra Sundhedsstyrelsen skyldtes budgetmæssige udfordringer på den finanslovskonto, der bruges til at finansiere de specialespecifikke kurser. For de intern medicinske specialer betød det en reduktion på mellem 2% og 50%; specialernes reaktion var som følge heraf forskellig. For geriatri var der en reduktion på ca. 25%. Vores delkursusledere har været opmærksomme på økonomien ved afholdelse af kursus herunder fordelingen af forelæsningstimer, diskussionstimer og medhjælpertimer og samlet er kurserne afholdt med kun en lille overskridelse af budgettet. Tlf.: Tlf.:

12 I 2014 afholdes kurserne Geriatriske sygdomme 2 og Gerontologi, sidstnævnte som internat. Budgetansøgningen er i år godkendt uden reduktion. Generelt for både fælleskurser og specialespecifikke kurser gælder det at der synes at være en tendens til stadig større antal kursister; sammenholdt med Sundhedsstyrelsens udmelding om at der ikke bevilges penge til lokaleleje giver det stadig udfordringer for delkursusledere med at finde optimale undervisningslokaler. Fra DSIM s side er man opmærksom på problemet; både det praktiske, hvor man har overvejet at bede Sundhedsstyrelsen om at være ansvarlig for lokaler og forplejning (hvilket dog hidtil er blevet afvist), men også et muligt læringsmæssigt problem ved de store hold. I kursusudvalget overvejes muligheden for afholdelse af flere kurser, såfremt problemet tiltager. I øvrigt har kursusudvalget været præget af udskiftning af hoved- og enkelte delkursusledere; i forbindelse med dette har afgående formand Ellen Holm været en stor hjælp. På udvalgets vegne Pia Nimann Kannegaard Årsberetning fra DSIM repræsentation I det forgangne år har det fortsat været infektionsmediciner Ulrik Bak Dragsted, der har været formand for DSIM; denne udtræder ved generalforsamling 21. marts 2014 af bestyrelsen. I samme periode har først Ellen Holm og siden juni 2013 undertegnede repræsenteret geriatrien; begge som sekretærer. Undertegnede har ligeledes været repræsentant i Uddannelsesudvalget i DSIM for bestyrelsen. Der har i 2013 været afholdt bestyrelsesmøder og ét i Referat af møderne kan ses på DSIM beskæftiger sig især med uddannelsesmæssige forhold af interesse for alle 9 intern medicinske specialer. I 2013 er det store arbejde med revision af fællesdelen af de intern medicinske målbeskrivelser bragt til ende og en ny kursusplan sat i værk. Denne indeholder bl.a. ændringer i form af det nye Akut medicin kursus og specialernes ½ dage (5 dages kursus). Geriatri har ikke en ½ dag på akutkurset, men fortsat 2 dages kursus sidst i kursusrækken ( Den ældre patient ). Bestyrelsen har desuden arbejdet en del med planlægning af Hagedornmødet, som afholdes 21. marts. I år er emnet screening og alle de 9 specialer har meldt ind. Fra geriatrien deltager Jesper Ryg med foredraget Screening for osteoporose hos ældre. Tlf.: Tlf.:

13 Pia Nimann Kannegaard Beretning UEMS, Ellen Holm, repræsentant for DSG. Der har været afholdt 2 møder. Forårsmødet blev holdt i Bucharest og efterårsmødet i tilknytning til EUGMS kongressen i Venedig. For at styrke organisationen er det besluttet, at der skal være både en formand (president) og en kommende formand (president elect). Tahir Masud er blevet ny formand og Andreas Stuck ny kommende formand. Undertegnede fungerer fortsat som sekretær, men træder ud af gruppen i foråret Det indholdsmæssige har fortsat primært drejet sig om speciallægeuddannelse og videreuddannelse, mulig specialisteksamen mm. Der er i samarbejde med EUGMS, EAMA og IAGG i efteråret 2013 dannet en European Educational Board med flere undergrupper bl.a. Pregraduate Training med Andreas Stuck som formand og Postgraduate Training med Ellen Holm som formand. Referater af møderne i UEMS kan læses på hjemmesiden Undertegnede fratræder funktionen som DSGs repræsentant i forbindelse med forårsmødet i DSGs bestyrelse har udpeget Hanne Pedersen som ny repræsentant. Februar 2014, Ellen Holm Årsberetning 2013 Nordisk Gerontologisk Forening Der har i beretningsåret ikke været afholdt styregruppemøde jf. at dette holdes hvert andet år i forbindelse med kongressen. Der har været holdt enkelte telefonmøder mellem præsident Jon Snædal og de to vicepræsidenter Anette Hylen Ranhoff og Finn Rønholt primært omkring planlægningen af den kommende kongres i Gøteborg der afholdes maj Kongressen afholdes i Convention Centre, som ligger central i byen. Tlf.: Tlf.:

14 Der er modtaget mere end 600 abstracts, og kongressen er bygget op omkring 4 plenar sessioner, 12 state of the art forelæsninger, 2 prisvinder foredrag, 60 symposier samt poster præsentationer. Som altid, er kongressen et rigtigt godt sted for ikke mindst yngre forskere der ønsker at præsntere ny forskning og skabe netværk på tværs af de nordiske lande. Så deltag og støt jeres kollegaer yngre som erfarne til at deltage. Mvh Finn Rønholt Årsberetning fra mødeudvalget for perioden marts 2013 marts 2014 Mødeudvalget har det forløbne år bestået af: Pia Kannegaard, Gentofte Hospital Lotte Usinger, Frederiksberg Hospital (udtrådt undervejs) Katarina Hörnqvist Rasmussen, Herlev Hospital Dimitri Zintchouk, Århus Sygehus Jens Piilgaard Nielsen, OUH Svendborg Sygehus Susanne Stabel Gren, Herlev Hospital Cecilia Lund, Frederiksberg Hospital (fra 1/2 2013) Mødeudvalget har holdt et par inspirerende udvalgsmøder med vekslende deltagelse, og der har som været livlig mail udveksling i gruppen. Det har i dette år trukket tænder ud at få fundet lokaler og undervisere. Men det er da lykkedes. Vi har allerede nu booket lokaler på OUH til efterårsmødet 2014, man skal være meget tidligt ude, hvis det skal lykkes. Vi har gennemgået evalueringerne fra sidste årsmøde. De var som altid rigtigt gode, dog med bemærkninger til lokaler og mad. Der var igen mange gode forslag til emner til de kommende møder. Der har i perioden været afholdt 2 medlemsmøder: Tlf.: Tlf.:

15 1. Efterårsmøde torsdag den 26. september 2013 på. Eftermiddagsmøde med emnet: Aldring og sexualitet. Godt 60 læger fra hele landet deltog i mødet. Der var nogle rigtigt gode indlæg. Der blev serveret sandwich og kage. Mødet var sponsoreret. 2. Årsmøde for selskabets medlemmer planlagt til fredag den 14. til lørdag den 15. marts Mødet afholdes igen i år som et internatmøde. Vi er tilbage på Hotel Comwell Klarskovgaard i Korsør. Fredagens emne er Demens hvor langt er vi nået? og lørdagens emne er Geriatri nu og fremover Visioner og indsatsområder, det er forudgået af forskningsmødet, som for første gang er lagt ind som en del af årsmødet. Mødet forudgås fredag som vanligt af generalforsamling i DSG, møde i DGO samt møde i Yngre Geriatere. Årsmødet er delvist sponsoreret. Vi har igen i år valgt at lade et kongresbureau stå for det praktiske arbejde i forbindelse med årsmødet. Bureauet er nyt men samarbejdspartnerne er de samme som sidst. Derfor er forhandling med hotel og sponsorer samt indkaldelse, tilmelding, betaling og registrering igen overdraget til bureauet. Det har igen været en enorm aflastning af mødeudvalget og især formanden. Selve planlægningen af programmet og aftaler med undervisere står mødeudvalget fortsat for. Hvad vil fremtiden bringe? Det bliver mit beretning som formand for mødeudvalget og jeg vil derfor gøre status over, hvad jeg tror, bliver udfordringerne i de kommende år. Sponsorering: Det har i år været endnu vanskeligere at få sponsorering på plads. ENLI har strammet reglerne, og jeg er glad for, at vi har haft folk til at strikke kontrakterne sammen. Sponsoraterne er mindre. Vi skal i fremtiden ikke regne med, at vi kan få de fleste af udgifterne til årsmødet dækket på denne måde. Egenbetaling: I år har vi øget egenbetalingen til kr. Der har til min store glæde været lige så mange tilmeldinger, som tidligere. Men vi skal nok drøfte, hvordan vi kan få lavet et årsmøde, som er uafhængigt af sponsorering. Mange selskaber har et mindre tilmeldingsgebyr og forhåndsreserverer værelser, som medlemmerne efterfølgende kan bestille og selv betale. Enkelte selskaber har fuld egenbetaling til årsmøder. Mødeudvalget foreslår, at egenbetalingen til årsmødet til næste år bibeholdes på 1000,- kr., hvis det i år kan løbe nogenlunde rundt, uden der bliver trukket alt for meget på selskabets formue, som bestemt ikke er særligt stor! Kongresbureau: Det har været en fantastisk stor hjælp, at have et professionelt bureau til at stå for det praktiske. Økonomien i det er blevet evalueret efterfølgende, og mødeudvalg og bestyrelse har konkluderet, at det var pengene værd. Tlf.: Tlf.:

16 Mødeudvalget er allerede i gang med planlægningen af de kommende møder, og vi regner med fortsat at afholde 2 årlige møder, henholdsvis et halvdags efterårsmøde i Odense og et årsmøde som internatkursus, der tilstræbes afholdt vest for Storebælt. Selskabets møder annonceres på hjemmesiden, og invitationer sendes pr. mail ud til medlemmerne. Mødeudvalget modtager gerne forslag til emner og undervisere til fremtidige møder og nye medlemmer er meget velkomne. Møde udvalget er erfaringsmæssigt et godt og praktisk sted at starte, hvis man har lyst til at snuse til organisatorisk arbejde. På vegne af mødeudvalget under Dansk Selskab for Geriatri: Susanne Stabel Gren 16. februar 2014 Års rapport fra DRG udvalget DRG gruppen mødes kun pr mail. Bjørn Mathiassen har været gruppens formand og gruppens motor. Bjørn Mathiassen sygemeldes i efteråret 2013, Bjørn Mathiassen har nu meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som formand. På opfordring fra DSG bestyrelse, har undertegnede forsøgt at udarbejde en årsrapport ud fra relevant mail korrespondance. Efter sidste årsmøde diskuteres det om diætisters behandling er ligeværdig i forhold til terapeuter, når vi koder for geriatri på indlagte patienter,. Skal der indføres en procedurekode for diætist.?- gruppens formand anbefaler et nej, for ikke at udvande vores takster. Maj 2013 udsender formanden til orientering relevante uddrag af 2014 DRG afregning : Stationære takster Multipatologi og svær funktionsnedsættelse Multipatologi og moderat funktionsnedsættelse Multipatologi og let funktionsnedsættelse At der samlet kommer et fald i taksterne skyldes jo, at vi hele tiden korter indlæggelserne af, og både får de færdigbehandlede hurtigere ud og sikkert mest betydende: At vi starter rehabilitering, men det er kommunerne der har hovedparten af opgaverne. Tlf.: Tlf.:

17 Beregningerne er på baggrund af omkostningsopgørelser, men her har matematikken vist overhalet fornuften, med at den svære funktionsnedsættelse bliver billigere end den moderate. Der skal i hvert fald i høringssvaret gøres opmærksom på dette. Ambulante: Vær opmærksomme på, at Bilag 3 er lukket med den forkerte tabeldel åben. I skal ned i bunden og vælge den del, der hedder: ambulante takster med Ambulant besøg, pat. mindst 7 år Ambulant substitutionstakst, hjemmebesøg Geriatri, udredning Geriatri, behandling Taksten beregnes med en af de to øverste der lægges sammen med en af de to nederste: Geriatri-behandling ved besøg på sygehus 2014: : 2659 Geriatri behandling ved hjemmebesøg 2014: : 4103 Geriatri udredning ved besøg på sygehus 2014: : 4466 Geriatri udredning ved hjemmebesøg 2014: : 5910 Gennemgang af DRG og DAGS for 2015 Tlf.: Tlf.:

18 Har lige været til høring, følgende er det uddrag der skønnes relevant for geriatrien. DAGS Nye koder: Medicinsk behandling: PG11D tillægskodning for medicingivning: der tilføjes krav om tillægskodning af medicingivning. ( ved ikke om det har betydning for geriatrien) Resursekrævende Demensudredning PG13C- sammedags takst. Tværfaglig udredning med test, EKG og labundersøgelser. Koder der anbefales fjernet Biotesiometri: er nu kodet med PC18A, den foreslås fjernet- der gives indsigelse Der ser ikke ud til at være ændringer i grupperinsglogikken DVS Geriatri udredning, Hjemmebesøg. ST01D, ST01C Uændret fra 2014 til 2015 Geriatri udredning PG13C Uændret fra 2014 til 2015 Geriatri Behandling PG13D Uændret fra 2014 til 2015 Forslag om kode for fastvagt til konfuse patienter indgivet af Kim Jakobsen, desværre trukket Tlf.: Tlf.:

19 DRG 2014 DRG 2015 Koder Indsigelse Forslag til ændring MDC 01 Nye grp SKS- koder diagnose eller procedure Hvad er problemet? Hvordan skal problemet konkret løses? Hvilke koder skal flyttes hvorhen? Eller skal gruppen nedlægges? PG18A Zz5104 Der er indgivet forslag om at denne kode biotesiometri procedure fjernes. Koden bør bibeholdes- Resurse krævende procedure som også anvendes i geriatrien til faldudredning (Vurdering af patientend proprioception) Beretning fra EUGMS blev året hvor EUGMS fik sin første kvindelige president-elect, nemlig Stefania Maggi som også var president for den vellykkede EUGMS kongres i venedig i oktober Fra Januar 2014 er Timo Strandberg fra Finland president for EUGMS. Kongressen i 2014 bliver i Rotterdam og kongressen i 2015 bliver i Oslo. Kommende kongresser vil blive drøftet på forårsmødet i EUGMS full board i slutningen af marts Sekretariats betjeningen for EUGMS varetages af BGS (British Geriatric Society) og der pågår drøftelser om hvordan den fremtidige sekretariats betjening skal varetages, da der er et ønske om at sekretariatet flyttes til Bruxelles for at være tættere på EU. Indtil videre er det dog fortsat BGS, der varetager opgaven. Der er i hurtigt stigende omfang interesse for samarbejde fra andre europæiske videnskabelige selskaber, såvel som fra geriatriske kollegaer i resten af Europa om at lave surveys blandt geriatriske læger i Europa. Beslutningen i DSGs bestyrelse er at støtte op om den type initiativer, hvorfor disse surveys vil blive sendt til medlemmerne på . I 2013 blev der også startet en EUGMS blog, som findes på EUGMS hjemmeside. Der opfordres til at sende indlæg til bloggen for at holde den aktiv. Der er også i tiltagende omfang etableret interest groups under EUGMS. Disse grupper er åbne for interesserede geriatere. Der er pt. dansk repræsentation i gruppen om Palliative Care, Long Term Care, Emergency Care Medicine og CGA. De fleste af grupperne fungerer primært på , med møder i forbindelse med kongressen. Derudover er der working groups som typisk er sponsorerede fra medicinalfirmaer. Tlf.: Tlf.:

20 Der er også via EUGMS netværket begyndt at komme henvendelser om interesse i deltagelse i internationale forskningsprojekter mv. Disse henvendelser videreformidles til forskningsudvalget. 16. februar 2014 Solvejg Henneberg Pedersen, Full Board medlem Beretning fra forskningsudvalget 2013 Forskningsudvalget har i 2013 bestået af Else Marie Skjøde Damsgaard, Jesper Ryg, Peter Schwarz, Lotte Usinger og undertegnede. Udvalget har afholdt det specialespecifikke forskertræningskursus. Kurset er baseret på kursisternes individuelle fremlæggelse af deres projekt i den fase, projektet er i, og herefter feedback og drøftelser i plenum. Kurset roses for at det giver hver enkelt kursist individualiseret feedback fra 2 professorer, der dedikerer to dage til kurset. For første gang siden kursets start i 2007 har kursets økonomi tilladt at underviserne fik honorar for deres undervisning. Grunden til den gode økonomi i 2013 var dels flere tilmeldte og fremfor alt kun meget få sidste øjebliks afbud fra kursister. Det er besluttet i bestyrelsen i enighed med forskningsudvalget, at forskningskursets økonomi fremover skal håndteres på en selvstændig konto i samarbejde mellem kursuslederen og DSGs kasserer. Dette for at giver mere klarhed over økonomien i DSG og i kurset. I 2013 blev det også indgået aftale med DSGs bestyrelse at forskningsmødet fremover fra 2014 skal afvikles som en del af årsmødet som et signal om forskningens vigtighed for specialet og DSG. Forskningsdelen af årsmødet vil fortsætte uændret, dog således at der vil være afsat mindre tid til eksterne foredrag. Den nye organisering giver også anledning til udfordringer ift. sponsorering, da forskningsmødet hidtil har været afholdt sponsorfrit, finansieret af de geriatriske værtsafdelinger. Der er fundet en model, så professorerne fortsat vil kunne deltage i forskningsdelen af årsmødet uden at få habilitetsproblemer. 16. februar 2014 Solvejg Henneberg Pedersen, formand for forskningsudvalget. Tlf.: Tlf.:

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Dagsorden Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 15. marts 2013 Tid 9.00-11.30 Sted First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere