AKADEMIFAG. 1. halvår Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis"

Transkript

1 AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis Tag et selvstændigt uddannelsesforløb - eller tag faget som en del af din akademiuddannelse Akademiuddannelser på deltid - for dig, som ønsker en videregående uddannelse sideløbende med dit job

2 - og senest 2 Organisation og arbejdspsykologi Forløbet består af syv dage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er torsdag den 26. februar 2015, hvorefter der er undervisning en gang om ugen frem til eksamen den 22. april februar marts april 2015 Eksamen 22. april 2015 Faget udvikler din forståelse af organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger, så du kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger. Kultur, motivation og strategi Undervisningen giver dig indblik i ledelse, du skaber forståelse for gruppedannelser, gruppeprocesser og lærer at analysere konflikter. Du bliver klogere på samfunds-, virksomheds- og subkulturer, og hvilken betydning de har, ligesom du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra Organisationsstruktur Styringsprocesser i private og offentlige virksomheder Organisationskultur Motivation i arbejdslivet Trivsel og arbejdsmiljø Team og individer Metodeteori med fokus på dataindsamling og metode Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i kort projekt. Tilmeld dig Teamledelse OMFANG: 5 ECTS point Forløbet består af fire hele kursusdage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er mandag den 2. marts, hvorefter der er undervisning følgende dage frem til eksamen den 30. marts marts 2015 Eksamen 30. marts 2015 I faget Teamledelse får du et indgående kendskab til teams og disses opbygning og muligheder. Du lærer de vigtigste roller som teamleder at kende, og du får indsigt i teamkulturer. Kom helt tæt på teamet i praksis Du får redskaber til at analysere og håndtere teamudvikling. Du får muliged for i en struktureret sammenhæng at udvikle din egen ledelsespraksis i relation til etablering og udvikling af teams. Det er vigtigt, at teamets medlemmer udvikler sig i den samme retning. Du lærer hvordan du kan identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning. Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisationen Gruppedynamik og processer Teamets udviklingsfaser Rollen som teamleder Etik og moral i teamledelse Den organisatoriske kontekst for teamledelse Kompetenceudvikling i teamet Eksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt.

3 - og senest 2 Det strategiske lederskab Forløbet består af syv dage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er onsdag den 15. april 2015, hvorefter der er undervisning en gang om ugen frem til eksamen den 3. juni april maj 2015 Eksamen 2. juni 2015 Ønsker du at kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau? Og at kunne udvikle egen ledelsestilgang og -praksis i forbindelse med startegiarbejdet? Få papir på din viden med en kompetencegivende eksamen og efteruddannelse i faget Det strategiske lederskab. Strategianalyse og -udvikling Du lærer en organisations strategiske situation og udviklingsbehov at kende, samt at tage udviklingsmæssige tiltag i forhold hertil. Du får forståelse for konsekvenserne af forskellige strategiske tiltag og udviklingsprocesser, på det organisatoriske plan såvel som det personlige. Strategiske teorier og modeller Strategisk analyse, udviling og implementering Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis Forandringsprocesser og forandringsledelse Personligt, reflekteret og autentisk lederskab i forbindelse med strategiprocessen Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af et individuelt langt projekt. Tilmeld dig - og senest 2 Positiv psykologi i ledelse OMFANG: 5 ECTS point Forløbet består af fire hele kursusdage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er mandag den 13. april 2015, hvorefter der er undervisning frem til eksamen den 11. maj april maj 2015 Eksamen: 11. maj 2015 Akademifaget Positiv psykologi i ledelse styrker din ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør at mennesker trives og præsterer optimalt. Viden og forståelse Positiv psykologi i ledelse giver dig forståelse for den positive psykologis område og praksis. Du lærer at bringe den positive psykologis resultater ind i en arbejdsmæssig kontekst. Med efteruddannelse i positiv psykologi i ledelse bliver du rustet til at anvende konkrete redskaber til opbygning af psykologisk kapital; optimisme, selvtillid og modstandskraft. Du får indblik i skabelse af flow, engagement og udvikling ved at sætte fokus på medarbejdernes styrker. Personligt og autentisk lederskab i forbindelse med anvendelsen af positiv pyskologi. Hvordan ledelse, der fokuserer på og fremelsker egne, medarbejdernes og organisationens styrker, er med til at skabe resultater på den økonomiske og den menneskelige bundlinje. Eksamen: Mundtlig prøve med udgangspunkt i en individuel synopsis.

4 Skriftlig kommunikation LINJE: Kommunikation OMFANG: 5 ECTS point Forløbet består af fire hele kursusdage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er mandag den 13. april 2015, hvorefter der er undervisning frem til eksamen den 11. maj april maj 2015 Eksamen: 11. maj 2015 Ønsker du at blive klædt på til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige kommunikationsopgaver i virksomheden? Med dette fag i kommunikation vil du selvstændigt og professionelt kunne analysere, planlægge og forestå organisationens skriftlige kommunikation. Formidlingens kunst Fagmodulet har til formål at give dig redskaberne til at analysere, planlægge og udføre skriftlig kommunikation i en organisation. Med fagmodulet får du desuden en forståelse for sammenhængen mellem den skriftlige kommunikation og videndeling. Du får desuden redskaberne til at finde og formidle den gode historie via forskellige medier Relevante begreber, metoder og modeller inden for skriftlig kommunikation generelt Læring om målgrupper og journalistisk skrivning Skriftlig kommunikation set i sammenhæng med marketingindsatsen Skriftlig kommunikation i sammenhæng med omdømme. Eksamen: Skriftlig eksamen i form af en bunden hjemmeopgave. Tag et selvstændigt uddannelsesforløb - eller tag faget som en del af din akademiuddannelse Akademiuddannelser på deltid - for dig, som ønsker en videregående uddannelse sideløbende med dit job

5 Projektstyring i praksis Forløbet består af syv hele kursusdage fra kl (+ eksamen). Første undervisningsdag er torsdag den 26. marts 2015, hvorefter der er undervisning en gang om ugen frem til eksamen den 5. maj marts april 2015 Eksamen: 5. maj 2015 Der er mange bolde at holde styr på, når et projekt skal gennemføres. Uden de rette redskaber er der hurtigt en eller flere bolde, som ender på gulvet. Projektledelse kræver overblik over økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål og ikke mindst, at du føler dig tilpas i din rolle. Med akademifaget Projektstyring i praksis bliver du rustet til at arbejde professionelt med et projekt fra start til slut. Du lærer at opdele projekter i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, opfølge, kvalitetssikre og vurdere økonomien. Desuden klæder vi dig på til at risikovurdere og evaluere. Ligesom du får en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projektledelse. Projektetableringen og -mandat Projektorganisation Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring Projektværktøjer Eksamen: Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en 2-siders erhvervscase. Tilmeld dig Markedsføring og forhandling LINJE: International handel og markedsføring Forløbet består af syv dage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er tirsdag den 17. marts 2015, hvorefter der er undervisning en gang om ugen frem til eksamen den 4. maj marts april 2015 Eksamen: 4. maj 2015 Har du interesse i markedsføring og forhandling? Og kunne du tænke dig at udvide din horisont inden for området med nye teoretiske perspektiver og praktiske problemstillinger? Så er fagmodulet Markedsføring og Forhandling det helt rette valg for dig. Internationalt sigte Fagmodulet ruster dig til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver inden for markedsføring - både i Danmark og i udlandet. Gennem kurset introduceres du til områder som markedsføringsplanlægning, markedsvurdering, forhandlingsteknik og markedsanalyse, der gør dig i stand til effektivt at vurdere mulighederne på et givent marked. Markedsføringsplanlægning Salgspotentiale Forhandlingsteknikker Markedsanalyse Jura Kulturanalyse. Eksamen: Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og skriftlig opgave.

6 Erhvervsøkonomi LINJE: Økonomi og resursestyring Forløbet består af otte dage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er mandag den 13. april 2015, hvorefter der er undervisning en gang om ugen frem til 1. juni april maj juni 2015 Eksamen: Oplyses senere Faget Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi er grundlaget for en sund forretning. Skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du brug for at kende til alle virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen. Erhvervsøkonomisk overblik Erhvervsøkonomi er for dig, der vil have et erhvervsøkonomisk overblik, og den faglige udvikling, der gør dig i stand til at løfte nye opgaver på økonomiområdet. Principper for valg mellem forskellige investeringsforslag Efterspørgsels-, konkurrence og omkostningsforhold Værdikæder Metoder til økonomisk optimering Resultat-, likviditets- og balance Budgetter Cost/benefit analyser på praktiske problemstillinger. Eksamen: Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Tilmeld dig - og senest 2 Økonomistyring i praksis LINJE: Økonomi og resursestyring Forløbet består af otte hele kursusdage fra kl (+ eksamen). Første kursusdag er tirsdag den 14. april 2015, hvorefter der er undervisning frem til eksamen i januar april maj juni 2015 Eksamen: Oplyses senere. Økonomistyring i praksis har streg under praksis, og du lærer derfor kunne oversætte teori til praksis. Du bliver kvalificeret til at arbejde med området ude i erhvervslivet. Erhvervsøkonomi omsættes til praksis i hverdagen Du lærer om sammenhængene mellem de teoretiske modeller og den reelle praksis inden for økonomistyring. Herunder totalbudgettets bestanddele, anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj, intern budgetopfølgning og intern økonomirapportering i forhold til forskellige interessenter. Herudover lærer du også om sammenhængene mellem teori og investerings- og finansieringsbeslutninger i praksis. periodeopdelt resultat-, balanceog likviditetsbudget definition af relevante Key Performance Indicators for virksomheden detaljeret budgetkontrol med årsagsforklaringer vurdering af forskellige former for økonomirapportering Eksamen: Mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase.

7 FÆLLES FOR FAGENE Du kan deltage i det enkelte fag som et selvstændigt uddannelsesforløb, eller du kan vælge at tage faget som en del af din Akademiuddannelse med profil Ledelse/ Økonomi- og ressourcestyring. Alle kurserne afholdes i Frederikshavn. Optagelse Adgangskravet til Akademiuddannelsen er en adgangsgivende uddannelse samt erhvervserfaring af mindst 2 års varighed. En adgangsgivende uddannelse kan være: 1. En relevant erhvervsuddannelse 2. En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. En gymnasial uddannelse 4. Anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3 Tilmelding Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten. Husk at markere hvilket fagmodul, du tilmelder dig. Spørgsmål ang. tilmelding kan rettes til kursussekretær Chanette Westergaard på telefon: eller Økonomi Fag med 10 ECTS point koster kr. 4800,-. Fag med 5 ECTS point koster kr. 3400,- Prisen er inkl. undervisningsmateriale (ekskl. grundbog). SVU Nogle af fagene giver dig mulighed for at søge SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er økonomisk støtte til beskæftigede, som ikke har en mellem- / lang videregående uddannelse, og som ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. Du kan søge SVU som dækning for den arbejdsindtægt, du taber ved at uddanne dig i arbejdstiden. Du kan få op til kr. 661,- pr. dag Vi hjælper dig gerne med ansøgningen, kontakt kursussekretær Chanette Westergaardpå telefon: eller Forplejning Du har gratis adgang til kaffe og the hele dagen. Derudover har du mulighed for at handle i vores kantine. Vil du vide mere? Du er meget velkommen til at kontakte udviklingschef Poul-Erik Skovsgaard på telefon: / Læs mere om vores udbud på Et samarbejde mellem Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade Frederikshavn Telefon Fax

8 TILMELDING TIL AKADEMIFAG -1. halvår 2015 Sæt kryds ved det eller de fag, du ønsker at tilmelde dig Organisation og arb. psykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis Tilmeld dig allerede i dag og senest 2 uger før kursusstart for de enkelte fag Navn: Stilling: CPR-nr: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Uddannelsesmæssig baggrund Eksamensår Praksis- / erhverserfaring Antal år Virksomhed: CVR-nr og EAN nr.: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Faktura til reference: Dato: Underskrift: Send din tilmelding i en kuvert til: Kursuscentret - Frederikshavn Handelsskole Att.: Chanette Westergaard Kirkegade Frederikshavn Tlf: Eller scan den ind og send den pr. til: Vi kontakter dig med nærmere information, når vi har modtaget din tilmelding.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011

LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0. - Efterår 2011 >> LEDELSE, IT OG KOMMUNIKATION VIDEN 2.0 - Efterår 2011 1 Viden 2.0 - kompetencer og vækstpotentiale Efteråret 2011 tilbyder vi en række special-designede kurser inden for kommunikation, ledelse og IT.

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen

Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Erhvervsrettet uddannelse til Certificeret SundhedsKonsulent Uddannelsen giver dig viden og redskaber til at arbejde strategisk med sundhedsfremme på arbejdspladsen Uddannelsen giver dig den nyeste viden

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere