Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi"

Transkript

1 Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens ledere michelsen hr lederakademi

2 EN KOMPLET uddannelse AT LEDE ANDRE er et talent. men ledelse er også et håndværk der kan læres. practical leadership er et 18 måneders uddannelsesforløb. med 5 nøgleområder fordelt på 10 moduler á 3 dage. Plus 5 eksamensdage strategisk lederskab Coaching OG KonflikThåndtering Der er rundt regnet ledere i dansk erhvervsliv. Du kan nu blive én af de få, der har eksamenspapir på sine lederevner. projekt styring i praksis vores lederakademi uddanner dig ikke blot som leder. hos os lærer du at være leder - via teori, praktik og personlig udvikling med de værktøjer vi giver dig, og med solid træning, kan du vælge at blive én af fremtidens ledere ledelse I PRAKSIS Organisation og arbejdspsykologi

3 LEDELSE I PRAKSIS ledelse I PRAKSIS Org og psy At deltageren kan varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis Opnår indsigt i egen ledelsespraksis, kan definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen ledelsesmæssige udvikling og læring. Med kendskab til og anvendelse af fagets teorier og værktøjer opnår indsigt i egen adfærd, kommunikation og ledelsesmæssige styrker og svagheder. Kan analysere sammenhæng mellem praksis og teori og vurdere hvilket redskab det er relevant at tage i anvendelse i en konkret ledelsesmæssig situation. Får metodeforståelse samt færdigheder i at kunne strukturere et projekt. Skal inden for ledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på det ledelsesmæssige fagområde have udviklingsbaseret viden om ledelsesområdets praksis og central anvendt teori og metode. Færdigheder Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber Anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for ledelse Vurdere praksisnære problemstillinger, opstille og vælge løsningsmuligheder. Formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede situationer på operationelt og taktisk ledelsesniveau Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel ledelsestilgang Udvikle sin egen ledelsespraksis Indhold :: Ledelsesforståelse på praksisnære teorier, værktøjer og ledelsesstile som anvendes i dag - og i den nærmeste fremtid :: Analysering og udvikling af egen ledelsesstil :: Ledelseskommunikation og dertil hørende teorier og værktøjer :: Udvikling af egen læring og praksis :: Metodeteori med fokus på problemformulering Særlig fokus :: Situationsbestemt ledelse :: Struktureret problemløsning :: Effektiv præsentationsteknik EKSAMEN Mundtlig eksamen, kombineret med erhvervscase. Ekstern censur

4 Organisation og arbejdspsykologi organisation OG Arbejdspsykologi At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse af organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger, og derved kan tage professionelt del i løsningen af organisatoriske opgaver og problemstillinger. Skal inden for det organisatoriske og arbejdspsykologiske område, eller i et bredere perspektiv på området, have udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel. Forstå praksis og central anvendt teori og metode på fagområdet færdigheder Anvende de centrale metoder, redskaber og færdigheder som knytter sig til beskæftigelse inden for det ledelsesmæssige område Vurdere praksisnære organisatoriske problemstillinger og anvise justeringer af arbejdsgange og arbejdsprocesser Formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologiske problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. kompetencer Skal kunne indgå i, eller håndtere, udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser inden for det organisatoriske og arbejdspsykologiske område Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til organisatoriske rammer og muligheder Varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til den organisatoriske praksis Udvikle egen praksis på det organisatoriske og arbejdspsykologiske område Bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og målopfyldelse indhold Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra :: Organisationsstruktur og -kultur :: Styringsprocesser i private og offentlige virksomheder :: Arbejdspsykologi :: Motivation i arbejdslivet :: Trivsel og arbejdsmiljø :: Team og individer :: Metodeteori med fokus på dataindsamling særlig fokus :: Organisationsformer :: Organisationssammenhænge :: Strategisk organisationsudvikling eksamen Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt. Ekstern censur

5 strategisk lederskab Færdigheder Kompetencer Indhold At den studerende gennem refleksion over praksis og teori styrker sin ledelsesmæssige handlekraft - ved at udvikle evnen til at forstå, forholde sig til, fortolke og formidle det strategiske lederskabs processer, vilkår, dimensioner og perspektiver. Viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode. Anvende strategisk teori og metode i analyse, udvikling og implementering. Forstå virkninger af konkret ledelsespraksis ifm strategiske tiltag og udviklingsprocesser, på organisatorisk og personligt plan Kunne anvende metoder og færdigheder, der knytter sig til strategisk relaterede lederopgaver på aktuelt ledelsesniveau. Analysere, beskrive og karakterisere en strategisk situation og udviklingsbehov Identificere udviklingsbehov i egen afdeling, ud fra en organisations strategitænkning, og ud fra selvstændig vurdering Vurdere praksisnære problemstillinger, opstille og vælge løsning. På basis af refleksion over egen ledelsestilgang og -praksis redegøre for, hvordan udviklingsmæssige tiltag iværksættes i egen afdeling. Bl.a. hvordan et relationelt aspekt kan tænkes ind i udviklingsprocesser. Formidle praktiske problemstillinger og løsningsmuligheder med respekt for organisationens værdisæt, afdelingens kompetencer og samarbejdspartner relationer Lede udviklingsorienterede situationer på relevant ledelsesniveau (det operationelle, taktiske eller strategiske) i relation til aktuel kontekst Udvikle egen ledelsestilgang og egen ledelsespraksis ifm strategiarbejde. Deltage aktivt i at realisere organisationens mål ved opadtil at bidrage med strategi-input og gennemføre strategiunderstøttende forandringer, bl.a. kompetenceudvikling, i egen afdeling Udvise ledelsesmæssig handlekraft og omsætte strategiske mål til konkrete og realistiske kulturtilpassede udviklingsprocesser, der skaber følgeskab og bidrager til sammenhængskraften i organisationen. :: Strategiske teorier og modeller :: Strategianalyse, udvikling og implementering :: Udvikle ledelsesprocesser, der omsætter strategi til praksis :: Forandringsprocesser og forandringsledelse :: Personligt, reflekteret og autentisk lederskab ifm strategiprocesser. :: Metodeteori med fokus på metode triangulering, teorivalg og metode Særlig fokus :: Ledelseskommunikation :: Personligt lederskab :: Målrettet kommunikation EKSAMEN Mundtlig eksamen på baggrund af langt projekt. Ekstern censur strategisk lederskab

6 PROJEKSTYRING I PRAKSIS aching KonflikTndtering nisation bejdslogi projekt styring i praksis At opnå kompetence i at udvikle, gennemføre og afslutte projekter i organisationen Skal inden for projektledelsesområdet eller i et bredere perspektiv på fagområde have udviklingsbaseret viden om projektledelse områdes praksis og central anvendt teori og metode. Viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser. Som projektleder er det væsentligt at besidde den organisatoriske viden for at kunne agere som leder af projekter, i et krydspres mellem drift, hierarki og netværk. Lære forskellige teoretiske metoder i projektledelse, projektstyring og projektdeltagelse Forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå områdets anvendelse af teori og metode inden for projektledelse og styring færdigheder Kombinere et alsidigt sæt færdigheder, der knytter sig til projektledelses-områdets praksis og arbejdsprocesser Have overblik over forskellige projekttyper Vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projekt-ledelse til projektets interessenter Kan iagttage og indsamle empiri om projektledelse og styring, samt relatere empirien til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. kompetencer Kan indgå naturligt i udviklingsorienterede eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyring og projektledelse Identificere og udvikle egne muligheder for videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer Kan i struktursammenhæng udvikle egen ledelsespraksis på projektområdet indhold Grundelementer og sammenhæng ifm initiering, udvikling og gennemførelse af et projekt Projektlederens kommunikation- proces- og ledelsesopgaver Projektetableringen og mandat samt evaluering Projektværktøjer særlig fokus :: Personlig markedsføring :: Styrings- og projektgruppe fokus :: Projektstyring, modeller fra praksis eksamen Varetage ledelses- og planlægningsfunktioner i forhold til projektledelses praksis Mundtlig eksamen kombineret med erhvervscase. Intern bedømmelse

7 COACHING og konflikt haandtering At den studerende gennem refleksion over praksis og teori udvikler sin forståelse for organisationslivets og arbejdspsykologiens processer og problemstillinger, og derved kan tage professionelt del i løsning af organisatoriske opgaver og problemstillinger. Skal inden for organisationsog det arbejdspsykologiske område, eller i et bredt perspektiv, have udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel Forstå praksis og central anvendt teori og metode på fagområdet færdigheder Skal kunne anvende de metoder, redskaber og færdigheder som knytter sig til det ledelsesmæssige område Kunne vurdere praksisnære organisatoriske problemstillinger, og anvise justeringer af arbejdsgange og -processer Formidle praksisnære organisatoriske og arbejdspsykologiske problemer og løsninger til brugere og samarbejdspartnere. strategisk lederskab Kompetencer Skal kunne indgå i, eller håndtere, udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser indenfor det organisatoriske og arbejdspsykologiske område Deltage i såvel faglige som tværfaglige samarbejder med en professionel tilgang i relation til organisatoriske rammer og muligheder Coaching OG KonflikThåndtering Varetage afgrænsede lederog planlægningsfunktioner i relation til organisatorisk praksis Udvikle egen praksis på det organisatoriske og arbejdspsykologiske område Bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og målopfyldelse indhold Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra :: Organisationsstruktur :: Styringsprocesser i private og offentlige virksomheder :: Organisationskultur :: Arbejdspsykologi :: Motivation i arbejdslivet :: Trivsel og arbejdsmiljø :: Team og individer :: Metodeteori med fokus på dataindsamling særlig fokus :: Organisationsformer :: Organisationssammenhænge :: Strategisk organisationsudvikling eksamen Mundtlig eksamen med udgangspunkt i kort projekt. Ekstern censur.

8 vi uddanner dig ikke blot som leder hos os lærer du at være EN leder... uddannelsen Vores Practical Leadership uddannelse er en stor investering både økonomisk og tidsmæssigt for deltageren og for virksomheden. Vi synes, at sådan en investering skal kunne dokumenteres og anerkendes bredt. Derfor har vi valgt at lægge uddannelsen i rammen af det ordinære uddannelsessystem, så den giver merit til videre uddannelse. Det er ikke en uddannelse for tøsedrenge. Der stilles store krav til den enkeltes engagement og vilje til at bruge sig selv undervejs - ligesom arbejdspladsen skal være indstillet på at give rum til deltagerens projektopgaver og øvrige hjemmearbejde mellem undervisningsdagene. Det er nemlig i disse perioder, at teorierne for alvor omsættes til den hverdagsorienterede praksis. om michelsen Vores mål er, at en uddannelse hos os ikke alene uddanner ledere, men at du lærer at være leder gennem tilbundsgående teori, træning, transformation og personlig udvikling Vi spotter, plejer og udvikler talent. Og vi kombinerer vores evne til at udvikle mennesker, med viden om at forretningsudvikle. Dét brænder vi for - og dét giver resultater. referencer TDC, Carlsberg, Silvan, Stark, Sherwin-Williams, Larsen.de, Royal Greenland, BR-Legetøj, Chr. Hansen, Ebay (Den Blå Avis), Bombardier, Frederikssund og Rudersdal Kommune, Jeld-Wen med flere... praktisk Uddannelsen forløber over 18 måneder, og indeholder : 10 moduler á 2x3 dage, dvs ialt 60 undervisningsdage, plus eksamensdage. spørgsmål Læs mere på vores website, eller kontakt Karin Michelsen på telefon og på Du skal påregne, at der bruges lige så meget tid på hjemmearbejde som på den teoretiske undervisning. m lederakademiet udvikler fremtidens ledere Gedde&Ko michelsen hr lederakademi Topasvej Skødstrup Århus Tel

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering

DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: DIPLOMINGENIØR I INTEGRERET DESIGN BEng in Integrated Design Engineering Studiestart september 2011, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere