IDRÆTTENS STØRSTE ARENAER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTTENS STØRSTE ARENAER"

Transkript

1 1 IDRÆTTENS STØRSTE ARENAER fra OL til hverdag Ulrik Almlund, Søren Bang og Henrik H. Brandt LOKALE- & ANLÆGSFONDENS SKRIFTRÆKKE 12

2 2 Andre publikationer i skriftrækken: 1. Fra sportsbassin til superbassin 1997 (udsolgt, men kan downloades fra 2. Nyt liv i gamle idrætshaller Kunstis og skøjtekultur Fremtidens idræts- og kulturbyggeri Forsamles og forenes om idræt Vandkulturhuse Arkitekturpsykologi Den tredje bølge En idrætslegeplads skal ligge i vejen! Idrættens fornemmelse for byrum Idrætshaller for fremtiden 2005 Ulrik Almlund, Søren Bang, Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut IDRÆTTENS STØRSTE ARENAER fra OL til hverdag Lokale- & Anlægsfonden Farvefotos fra Sydney og Athen, hvor intet andet er anført: Ulrik Almlund Små sort-hvide vignet-fotos: Sports Foto Forsidefoto: Øverst: Corbis/Scanpix. Nederst: Miriam Dalsgaard/Polfoto Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Tryk: P.J. Schmidt Grafisk Juni 2007 ISBN:

3 3 Indhold Forord 5 Indledning 6 SYDNEY 9 Sydney Olympic Stadium/Stadium Australia/Telstra Stadium 18 Sydney Superdome/Acer Arena 22 Fra verdenselite til vandland, Sydney International Aquatic Centre 25 Fra olympisk elite til lokalt idrætscentrum, Dunc Gray Velodrome 28 ATHEN 31 Athens olympiske stadion Spyros Louis 40 Athens indendørs olympiske sportshal 42 Athens olympiske svømmecenter 45 Athens olympiske cykelarena 48 ATHEN OG SYDNEY: OLYMPISKE ERFARINGER 50 DANSKE ARENASATSNINGER 53 Balancegang mellem events og foreningsliv, Ballerup Super Arena 55 Fra topsportsarena til breddefacilitet, Farum Arena (Hal 1+2) 63 Fleksibilitet med begrænsninger, NRGi Arena, Atletion, Århus 69 Regionalt samlingspunkt for idræt og kultur, Arena Nord, Frederikshavn BUD OM STORE OPVISNINGSANLÆG 84 Anbefalet læsning 88

4

5 5 Forord Vi må have intelligente løsninger er et ofte brugt udtryk, når faciliteter til store idrætsbegivenheder drøftes i både Danmark og udlandet. Der er almindelig enighed om, at de såkaldte hvide elefanter skal undgås store stadioner og haller, der i årevis står tomme og ubrugte som mausoleer for de mesterskaber, der for en kort stund fyldte tilskuerpladserne og banerne. Intelligente løsninger skal sikre, at de store og dyre anlæg også har en funktion i hverdagen efter mesterskaberne til glæde for de borgere, hvis by har været vært for sportslige udfoldelser. Den Internationale Olympiske Komité har i dag så meget fokus på problematikken, at den kræver, at mulige værtsbyer til kommende olympiske lege i deres ansøgermateriale skal fremlægge planer for, hvordan hvide elefanter undgås. Når jagten går ind på de gode løsninger også i Danmark, er der al mulig grund til at lade sig inspirere af og vurdere de tiltag, der allerede er afprøvet i udlandet. Derfor har Lokale- og Anlægsfonden bedt Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at skrive en bog i Fondens skriftrække om de erfaringer, OL-byerne Athen og Sydney har fået i deres jagt på intelligente løsninger. Idan har på studierejser i de to byer og gennem omfattende research forsøgt at samle så megen gangbar viden som overhovedet mulig. Den kan forhåbentlig bruges af danske beslutningstagere og planlæggere i deres videre arbejde. Her i landet har vi ikke idrætsanlæg, der kan sammenlignes med OL-anlæg i elefant-størrelsen. Men der findes rundt om i Danmark idrætshaller, som er bygget med det dobbelte formål både at fungere som opvisningsbane for den danske elite og samtidig have en daglig funktion for den enkelte bys idrætsudøvere. De danske erfaringer er taget med i Idrættens største arenaer fra OL til hverdag. De to vinkler kan forhåbentlig gøre arbejdet lidt lettere, når vi i Danmark skal fi nde vores egne intelligente løsninger. Hans Toft Formand for Lokale- og Anlægsfonden

6 6 Indledning Man skal gøre sig klart, at det er langt sværere at drive et stadion end en fodboldklub. Flemming Østergaard i Politiken den 18. marts Store idrætsanlæg har sjældent været så meget i fokus som i disse år. Næsten dagligt kan aviser og tv berette om nye ambitiøse stadion- og halprojekter, der skal være med til at profilere og styrke den lokale idræt og erhvervsudvikling. Udviklingen har rødder i de seneste års professionalisering inden for dansk fodbold og håndbold. Behovet for flere tilskuerpladser og bedre sponsorfaciliteter har været katalysator for opførelser eller udvidelser af en række stadioner og indendørs opvisningsanlæg siden midten af 1990 erne. Men på det seneste har også kommunesammenlægningerne i 2007 og følelsen af at være udsat for stigende national og global konkurrence sat skub i flere arenaprojekter. Mange kommunale beslutningstagere ser opførelsen af store multifunktionelle arenaer som en måde at få kommunen på landkortet og samtidig skabe et lokalt idrætsligt og kulturelt samlingspunkt. En tendens, som den store interesse for et begreb som oplevelsesøkonomi kun er med til at forstærke. Udviklingen er med til at hæve ambitionsniveauet markant. Mens de hidtil færdiggjorte nyopførelser og udbygninger typisk har opereret med maks siddepladser som oftest færre er væsentligt større multiarenaer nu til debat i bl.a. Århus, Kolding, Næstved, Sønderborg og København. Endelig har overvejelserne om, hvorvidt København skal søge OL, forstærket interessen for de meget store opvisningsanlæg med siddepladser eller mere. Netop erfaringerne med meget store anlæg er emnet for denne bog. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Sydney og Athen sætter vi lys på, hvilke erfaringer OL-værtsbyerne fra henholdsvis 2000 og 2004 har gjort sig, når det gælder den daglige brug af meget store eller specialiserede anlæg. I den sidste del af bogen vender vi næsen hjemad og trækker paralleller til en række danske arenabyggerier i en noget mindre skala. Ambitionen er, at ikke mindst beslutningstagere med interesse for opførelse af store anlæg får del i nogle af de gode og dårligere erfaringer, som allerede er gjort. Desuden håber vi at tilføre debatten om store arenaer lidt mere realisme. Som både forskere og den Internationale Olympiske Komité har advaret om, kan de

7 Jesper Nørgaard Sørensen / Polfoto 7 store prestigebyggerier i værste fald ende som hvide elefanter dvs. som anlæg, der står mere eller mindre ubenyttede hen. Udfordringen er at undgå det. Her er også mindre opvisningsanlæg udsatte. For lige så fristende det er for lokalpolitikere at gøre arenaprojekter til eksponenter for dynamik og fremtidsparathed, lige så svært kan det i praksis være at fylde dem med attraktive aktiviteter, skabe balance mellem forskellige brugerinteresser og sikre en bæredygtig økonomi. Denne udgivelse kommer ikke med simple svar på denne udfordring, og det er næppe muligt at lave en kogebog med enkle opskrifter på succes. Men vi har alligevel bestræbt os på at destillere nogle af de generelle erfaringer fra ind- og udland i en række overskrifter til allersidst. Metodisk har udgangspunktet været at beskrive de oprindelige intentioner med anlæggene og sammenligne disse med den faktiske udnyttelse målt på parametre som bl.a. antal og typer af gennemførte events, oversigter over daglige brugere og den generelle kapacitetsudnyttelse. Disse informationer er blevet suppleret med en række kvalitative interviews blandt bygherrer/anlægsansvarlige samt for Ballerup Super Arenas vedkommende en brugerundersøgelse gennemført af Lokale- og Anlægsfonden. Det tilgængelige datamateriale og anlæggenes særlige historik varierer stærkt, hvilket især har været en udfordring i kapitlet om Athen. Der er derfor ikke tale om en ensartet og videnskabelig funderet evaluering af anlæggene dette kan heller ikke klares på knapt 100 sider men derimod om en faktuelt baseret formidling af en række væsentlige erfaringer. Fordi anlæggene i Athen og Sydney indgik i en samlet OL-plan, er opbygningen af de to udenlandske kapitler lidt anderledes end det danske, hvor de fire medtagne anlæg er beskrevet uafhængigt af hinanden. Forfatterne har selv besøgt bogens lokaliteter. Ulrik Almlund er således hovedansvarlig for kapitlerne om Athen og Sydney. Søren Bang er ansvarlig for beskrivelsen af Ballerup Super Arena og Farum Arena, mens Henrik H. Brandt har udarbejdet afsnittene om Atletion i Århus samt Arena Nord i Frederikshavn. Det korte konkluderende kapitel er skrevet af de tre forfattere i fællesskab. God fornøjelse! Ulrik Almlund, Søren Bang og Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut

8 8 Foto: Byrn Press / Polfoto Sydneys olympiske stadion.

9 9 Sydney Sydneys olympiske park ligger i Sydneys vestlige forstæder cirka 14 kilometer fra det centrale Sydney. En rejse fra centrum til den olympiske park med det velfungerende S-tog tager cirka en halv time til forstaden Lidcombe, hvor man skal skifte tog til den såkaldte Olympic Sprint, der fragter en de sidste 10 minutter til den olympiske park. Turen går gennem lavt boligbyggeri og industrikvarterer, der ligger tilfældigt langs med jernbanen. Kun ved større begivenheder i den olympiske park er der hyppige direkte togafgange fra Sydneys hovedbanegård, og manglen på direkte togafgange til parken er med til at forstærke følelsen af, at den olympiske park ligger i en fjern forstad, når man kommer fra det centrale Sydney. Den olympiske park står i kontrast til de omgivende, nedslidte forstæder. Stationen i den olympiske parks bycentrum er placeret underjordisk, og når man kommer op til overfladen, møder man en stor, åben, brolagt plads med det gigantiske olympiske stadion der er omdøbt til Telstra Stadium i baggrunden. Man befinder sig nu i midten af den olympiske parks bycentrum, hvor langt hovedparten af de olympiske idrætsfaciliteter lå under legene i Mod øst ses det gigantiske Telstra Stadium, olympisk stadion og atletikstadion under OL, og længere væk skimtes den store multihal Acer Arena, der blev brugt til gymnastik og basketball. Mod nord ses et tilsyneladende nærmest endeløst system af mindre haller, der ligger side om side. Disse haller husede hovedparten af de mindre, indendørs begivenheder under OL og fungerer i dag hovedsageligt som messehaller. Mod syd kan man bag nogle høje hotelbygninger se det store svømmecenter samt opvarmningsbanerne til atletik, der i dag udgør parkens atletikcenter. Mod vest ses moderne kontorbygninger og en stor byggeplads, og bagved kan skimtes enkelte gamle bygninger, bl.a. en arsenalbygning fra 1800-tallet, der har overlevet parkens modernisering. Endnu længere mod syd findes flere olympiske faciliteter, herunder tenniscentret og et hockeystadion. Et mindre parkanlæg pryder bycentret, og såvel øst som nord for bycentret ligger andre store parkanlæg, lige fra den velmanicurerede Bicentennial Park med bløde bakker, løbe- og cykelruter samt en sø og et udkigstårn, til det vilde Badu Mangroves, der bortset fra de asfalterede stier er en uigennemtrængelig mangrovesump.

10 10 Når man ser hele dette enorme, pæne og velholdte forstadsparkområde, er det vanskeligt at forestille sig, at arealet omkring den olympiske park indtil for forholdsvis nylig var en stor giftgrund og industriel ødemark. Ikke desto mindre lå hele området, der ellers er omkranset af mange kilometers bymæssig bebyggelse, stort set ubenyttet hen indtil begyndelsen af 1990 erne. Et par hundrede års intensiv industriel aktivitet samt anvendelse af dele af området som losseplads havde gjort det til ét af de mest forurenede i Australien. Området havde rummet kemisk industri, et slagteri, et militært ammunitionsdepot samt et teglværk med tilhørende lergrave, der efterfølgende blev anvendt til bl.a. dumpning af affald. Der var i midten af 1980 erne et mislykket forsøg Kort over bycentret i Sydney Olympic Park. Kilde: Sydney Olympic Park Authority.

11 11 på at markedsføre dele af området som en teknologipark for højteknologiske virksomheder, men det slog aldrig rigtigt igennem, og kun få virksomheder flyttede til området. Derfor havde de lokale myndigheder som én af de vigtigste visioner for de olympiske byggerier at løfte Homebush-området ud af de miljømæssige problemer med en massiv oprensning. Det gav mening, fordi området var et af de få steder i Sydney, hvor der var plads til en ambitiøs olympisk park. Samtidig håbede planlæggerne, at de massive investeringer for at klargøre området til OL ville give området det påkrævede løft, så mennesker eller virksomheder ville bosætte sig her igen. Samtidig faldt denne vision godt i tråd med de idéer, som den Internationale Olympiske Komité (IOC) på dette tidspunkt havde fået om, at de olympiske lege skulle tilføres en miljømæssig dimension. Visionen var dermed et væsentligt argument for Sydneys olympiske projekt i forhold til indbyggerne i New South Wales og Sydneys vestlige forstæder, men også internationalt i forhold til IOC. Et gammelt ammunitionsdepot er en af de få bevarede bygninger fra Sydney Olympic Parks industrielle fortid. Da IOC tildelte Sydney legene i 1993, forelå der derfor et omfattende arbejde med at oprense de forurenede områder i det 640 hektar store område, inden byggeriet af selve sportsfaciliteterne kunne begynde. Også overvejelser om de store anlægsinvesteringer indgik i den tidlige planlægningsproces. For byggeriet af selve idrætsanlæggene havde arrangørerne den politik, at man ville undgå at opføre faciliteter, som ville være for vanskelige at udnytte efter OL. For at undgå at bygge sådanne hvide elefanter traf organisationskomitéen og delstatsregeringen i New South Wales det strategiske valg, at de kun ville opføre permanente faciliteter til legene, hvis der kunne identificeres et lokalt behov og en potentiel brugergruppe også efter OL. Allerhelst ville arrangørerne indgå partnerskaber med interesserede, eksterne aktører om opførelsen, driften af de enkelte faciliteter og om muligt også om finansieringen. Nogle af disse partnerskaber blev klassiske offenligt-private partnerskaber, hvor private virksomheder tilvejebragte størstedelen af finansieringen. Først og fremmest blev det store, olympiske stadion Stadium Australia opført af et privat, børsnoteret konsortium efter denne model, mens den store multihal i parken Sydney Superdome blev bygget af et privatejet selskab. Mere kreativt var partnerskabet med Royal Agricultural Society of New South Wales, som hvert år afholder et gigantisk dyrskue ved navn The Royal Easter Show. Landbrugsorganisationen gik med til at flytte sit dyrskue til den kommende olympiske park og samtidig opføre en lang række udstillingshaller, der ved hjælp af hovedsageligt midlertidige tilskuertribuner kunne benyttes til de fleste af de mindre og mellemstore indendørs olympiske events. Desuden bestod anlægget af et udendørs stadion med siddepladser plus nogle græsskråninger, der også kan benyttes til tilskuere. Dette anlæg blev under OL brugt til baseballstadion og bliver i dag bl.a. brugt til dyrskuer, koncerter og lidt rugby. Det var således et elegant svar på det for olympiske værtsbyer tilbagevendende spørgsmål: Hvad stiller man op med et baseballstadion efter OL?

12 12 Sydney Showground Main Arena blev oprindelig opført til baseball under OL. I dag benyttes den bl.a. til dyrskuer og motorsport. Samlet set fylder Sydney Showground med sine 30 hektar omkring en fjerdedel af det olympiske bycenter og råder over m 2 udstillingsareal. Det olympiske stadion dengang Stadium Australia, nu Telstra Stadium den store multihal Sydney Superdome og Sydney Showground fylder til sammen den nordlige halvdel af det olympiske bycentrum, og de er alle sammen opført i samarbejde med private investorer. Området umiddelbart syd for den centrale plads er derimod præget af anlæg, der er opført og drevet direkte af delstatsregeringen i New South Wales, nemlig svømmecentret og atletikcentret, der begge blev opført på stedet allerede inden Sydneys succesrige OL-bud i Atletikcentret fungerede som opvarmningsbaner til atletik under selve OL. I dag fungerer det bl.a. som træningsfaciliteter for NSW Institute of Sports, delstatens svar på Team Danmark. Svømmecentret, der senere bliver beskrevet mere detaljeret, var fra projekteringen tænkt som både elite- og breddefacilitet og rummer bl..a. et vandland. Centret fungerer i det daglige som en gigantisk offentlig svømmehal. Under svømmehallens parkeringsplads, der er anlagt på toppen af en flad bakke, ligger parkens største depot af forurenet jord, der er fjernet fra andre dele af parken. Atletik- og svømmecentrene havde ingen kommerciel interesse og kunne derfor ikke opføres i samarbejde med private investorer, selv om det dyre svømmecenter havde potentialet til at blive et trækplaster for området som breddeidrætsfacilitet og blev påbegyndt allerede i 1992 længe før de øvrige store anlæg.

13 13 Længst mod syd i den olympiske park finder man yderligere et par olympiske idrætsanlæg. Den mellemstore multihal State Sports Centre blev taget i brug som det første anlæg i området allerede i Der blev i tilknytning til denne hal opført et hockeycenter til OL. Her ligger også tenniscentret, der er opført i samarbejde med tennisforbundene Tennis NSW og Tennis Australia, der er ansvarlig for bl.a. Australian Open. Tennisforbundene bidrog med 15 % af byggeomkostningerne. OL-værternes samlede investering i idrætsfaciliteter til legene løb op i 3,3 mia. australske dollars i datidens valuta, svarende til cirka 15 mia. danske kroner, hvoraf den private sektor bidrog med 1,2 mia. dollars, mens resten af anlægsomkostningerne var offentligt finansieret. De nævnte idrætsanlæg var alle anlæg, som man antog ville have en rimelig eksistensberettigelse efter OL, og de blev derfor opført som permanente anlæg. I mange tilfælde stod det dog klart, at behovet for tilskuerpladser ville være markant lavere efter OL. En del af tilskuerpladserne på mange nye faciliteter var derfor midlertidige eller eksisterende faciliteter blev udvidet med midlertidige tilskuerpladser under OL. Mest markant havde hockeycentret tilskuerpladser under OL, hvoraf kun var permanente. Stadium Australia var forsynet med gigantiske, midlertidige endetribuner, der kunne rumme ekstra tilskuere, og baseballstadionet på Sydney Showground havde en halvcirkel med almindelige tilskuertribuner og en halvcirkel med skrå græsterrasser, der kunne fungere som ekstra tilskuerpladser under OL eller ved senere, enkeltstående arrangementer. I svømmecentret, der oprindeligt var dimensioneret til tilskuere, opførte man en midlertidig udvidelse, så det kunne rumme tilskuere, og på den store, åbne gulvplads i de mange udstillingshaller på Sydney Showground blev der opført midlertidige tilskuertribuner og øvrige faciliteter til en lang række mindre events. Den eneste helt midlertidige, større konstruktion var et stadion til beachvolley, der noget kontroversielt blev opført midt på den fashionable Bondi Beach i det østlige Sydney. Sammen med andre idrætsfaciliteter, der lå yderligere seks steder i Sydney, dannede alle disse faciliteter tilsammen en velfungerende ramme om afholdelsen af det generelt roste OL i Det helt store spørgsmål var dog, om de meget ambitiøse mål for den olympiske parks udvikling efter OL kunne opfyldes. Herunder ikke mindst om man ville være i stand til at bruge de mange nye opvisningsfaciliteter, der var blevet konstrueret som permanente idrætsfaciliteter, og om man dermed ville kunne skabe liv i den olympiske park og igangsætte en god cirkel for hele området. På trods af ambitionen om at skabe en bæredygtig arv efter OL og kun opføre permanente anlæg i det omfang, der var identificeret en lokal efterspørgsel, endte man som beskrevet med hovedsageligt at benytte nyopførte, permanente

14 14 faciliteter, selv om mange som nævnt havde delvist midlertidige tilskuertribuner. På grund af det store antal anlæg, der var koncentreret i den olympiske park, var udfordringen stor. I perioden efter OL var der næsten helt stille om den olympiske park. Rent fysisk var parken tom og lignede ifølge den australske OL-forsker Richard Cashman en spøgelsesby i Det er meget sigende, at den daværende formand for den Internationale Olympiske Komité (IOC), Juan Antonio Samaranch, under legene i 2000 betegnede flere af de store idrætsfaciliteter (svømmecentret og det olympiske stadion) som den bedste jeg har set. Et år senere betegnede IOC s nye formand, Jacques Rogge, parken som en hvid elefant. Dette var til dels udtryk for et politisk skifte i IOC, men også for et skifte i, hvordan den olympiske park tog sig ud for beskueren. Også planlægningsmæssigt skete der meget lidt, der kunne give håb om øget aktivitet i en ikke for fjern fremtid. Kraftanstrengelsen med at afholde selve OL havde taget al tid og energi for planlæggerne, og der eksisterede ikke detaljerede planer for, hvad man skulle stille op med parken og de enkelte idrætsfaciliteter. Trods tankerne om den langsigtede anvendelse i den tidlige planlægningsfase var man ikke kommet meget længere med den konkrete udmøntning af disse tanker. Der skulle derfor gå halvandet år, før et udkast til en ny masterplan for området endelig blev vedtaget i I perioden indtil da var aktiviteten i parken begrænset, den olympiske organisation var under afvikling, og en ny myndighed var endnu ikke på plads. Den lokale presse var i tiltagende omfang stærkt kritisk og udnævnte lejlighedsvis hele parken eller dele af den til hvide elefanter. Da masterplanen endelig lå klar, kunne der komme gang i de ombygninger, der skulle til for at forvandle parken til sin permanente funktion samt de ombygninger, der ligeledes skulle til på flere af idrætsfaciliteterne. Samtidig kunne man så småt begynde at planlægge det øvrige byggeri i området, der skulle være med til at skabe liv, herunder både boliger, kontorer, flere hoteller og uddannelsesinstitutioner. Sydney International Aquatic Centre. Det er ikke en udfordring, der er blevet løst i en håndevending, og der har undervejs været store vanskeligheder, men det er dog gået væsentligt fremad for parken som helhed i perioden fra til 2007, hvilket illustreres af grafen på næste side, der viser udviklingen i det samlede tilskuertal på det tidligere olympiske stadion, hvor navnerettighederne i mellemtiden var blevet solgt til det tidligere australske telemonopol.

15 15 SAMLET TILSKUERTAL PÅ TELSTRA STADIUM Kilde: Telstra Stadium Rugby-VM Tilskuere generelt Seks år efter afholdelsen af OL er det efterhånden lykkedes at vende kurven for den olympiske park. Dette har krævet en stor indsats fra ikke mindst delstatsregeringens side. Ud over den omtalte masterplan for området oprettede man en myndighed Sydney Olympic Park Authority til at føre den ud i livet og være ansvarlig for udviklingen af den nye bydel, og man gav organisationen 50 mio. australske dollars i startkapital samt en årlig driftsbevilling frem til I dag er strategien så småt ved at bære frugt, og der er i løbet af perioden kommet en støt stigende interesse for at benytte såvel bredde- som opvisningsfaciliteterne i parken. Svømmecentret har længe fungeret som en attraktiv breddeidrætsfacilitet, der i dag har svømmende besøgende om måneden, hvilket gør det til Australiens mest populære breddeidrætsfacilitet. Nogle af de mange haller i forbindelse med Sydney Showground drives til hverdag af Sydney Sports Centre som almindelige idrætshaller for bredden, hvor der kan dyrkes alskens indendørs sportsgrene i praksis er badminton dog mest populært, og man har mulighed for at komme ind fra gaden og leje en bane for cirka 70 kroner for en time. Ligeledes i forbindelse med én af Sydney Showgrounds haller er der lavet en kommerciel inden- og udendørs skatepark, komplet med entré på 70 kroner og høj rapmusik. Længst mod syd i parkens bycenter er der opført et kommercielt golfcenter med driving range. Udviklingen i opfattelsen af den olympiske park kan illustreres med avisoverskrifterne i den lokale presse. Den 12. april 2002 havde Sydney Morning Herald, den største seriøse morgenavis i Australien, en artikel med titlen Olympisk regning: $1,3 mia. plus nogle nye fliser, og så sent som 26. juli 2004 kørte Sydney Morning Herald en artikel med overskriften Olympiske byggerier er en hård omgang for skatteyderne. Den påpeger, at det koster skatteyderne 46 mio. australske dollars årligt at drive den olympiske park. Den 13. juli 2006 var stemningen vendt igen, og overskriften lød Endelig en olympisk drøm, der holder hele vejen til banken.

16 16 Parken The Overflow i centrum af Sydneys olympiske bycenter benyttes som rekreativt område af lokalbefolkningen. Den 19. januar 2007 lød en overskrift samme sted Gnisterne fløj, da menneskemasser skabte trafikkaos af olympiske dimensioner. Mens stemningen omkring den olympiske park og de olympiske anlæg således vendte sig til det særdeles negative i årene efter OL, er der i dag en langt mere positiv opfattelse af stedet og dets værdi for Sydney. Ifølge OL-forskeren Richard Cashman, der så sent som i 2006 udgav bogen The Bitter-Sweet Awakening om Sydneys post-olympiske depression, er der i dag grund til optimisme på parkens vegne, selv om der stadig mangler restauranter og tilstrækkelig offentlig transport: Jeg var temmelig pessimistisk et års tid eller to, men nu er den olympiske arv realiseret, siger Cashman og tilføjer, at i starten skete der noget i parken en gang i mellem. Nu sker der altid noget. Som noget relativt nyt er der i 2006 for alvor kommet gang i salget af grunde til private firmaer og byggeriet af nye erhvervs- og boligbyggerier i området.

17 17 I dag forsøger Sydney Olympic Park og Telstra Stadium at tiltrække turister med flere slags rundvisninger. Bl.a. vil det franske hotelimperium Accor, der i forvejen ejer de to hoteller i parken, opføre yderligere to hoteller, og en af australiens største finansinstitutioner Commonwealth Bank er ved at opføre sit nye hovedkvarter til medarbejdere. Der er desuden konkrete planer om at lægge videregående uddannelsesinstitutioner i parken. Mere end seks år efter OL kan man således så småt begynde at se nogle af de ambitiøse visioner med området blive ført ud i livet. Men det var ikke gjort med blot at afholde OL og investere massivt i infrastruktur og idrætsbyggerier i området. Det krævede en fortsat offentlig indsats og fortsatte offentlige investeringer i en årrække, før området kom til at fremstå som andet end et halvøde forstadsområde med en række store byggerier. I de følgende afsnit vil vi se lidt nærmere på nogle af de største olympiske byggerier i Sydney, nemlig det olympiske stadion, den store multihal, svømmecentret og cykelarenaen.

18 18 Sydney Olympic Stadium/ Stadium Australia/Telstra Stadium IBRUGTAGET: Marts 1999 BYGGESUM: 710 mio. AUD, ca. 3,2 mia. danske kroner TILSKUERKAPACITET: Op til under OL, nu op til EJERFORHOLD: Ejet af Stadium Australia Management Ltd., et privat selskab stiftet med det formål at eje stadion. Driften er udlagt til det professionelle ejendomsdriftsselskab Ogden International Facilities Corp. OPRINDELIG ANVENDELSE UNDER OL: Atletikstadion og fodboldfinale Det olympiske hovedstadion blev opført specifikt til OL med navnet Stadium Australia, og det blev allerede inden OL anvendt til rugby, fodbold og atletik. Stadionet er bygget, så det både kan benyttes med en rektangulær græsbane, som det kendes fra bl.a. almindelig fodbold, og med en større, oval bane. Den oprindelige konfiguration var oval med en standard 400 m løbebane, rektangulær græsbane i midten og springgrave i siderne. I dag er atletikbanen solgt, og den ovale bane benyttes til cricket og australsk fodbold. Dette sker ved at skyde de nederste tribuner på langsiderne tilbage og montere ekstra græs, der sidder på løse gulvplader. Hele operationen kan klares på en nat, således at der kan spilles australsk fodbold om lørdagen og rugby om søndagen. Tribunerne har VIP-faciliteter til ca personer og sponsor-lounges til et tilsvarende antal. Sponsorfirmaerne har deres egne små bokse med glasfacade ud til stadion samt et antal sæder ud for boksen på selve stadion. Alle disse faciliteter er stort set udlejet, og heraf er 600 VIP-sæder solgt frem til 2030 og videresælges i dag til meget høje priser. Stadium Australia blev først og fremmest bygget ud fra en ambition om, at det skulle være det største og bedste olympiske stadion nogensinde, og denne rekord er det da også fortsat indehaver af. Op til Sydneys OL-bud havde IOC desuden indført nye målsætninger om, at OL skulle være et forbillede på miljøområdet, og taget er derfor konstrueret af gennemsigtig polycarbonat med henblik på at lukke mest muligt naturligt lys ind, ligesom taget er konstrueret til at opsamle og genanvende regnvandet. OL-værterne forsynede stadionet med de meget store midlertidige endetribuner, der kan ses på fotoet side 8, og som bragte kapaciteten op på siddepladser. Planen var, at de efterfølgende kunne afmonteres, hvorved kapaciteten kunne komme ned på mere beskedne regulære siddepladser og i alt VIP-pladser af forskellig slags. Der var desuden planlagt en fleksibilitet, således at sidetribunerne kunne skydes frem og tilbage, hvorved banen som nævnt kunne skifte mellem en større oval og en mindre rektangulær form. Dermed ville stadion efter OL blive mere velegnet til fodbold og rugby end et traditionelt atletikstadion, hvor afstanden mellem tilskuerne og banen let kan blive for stor. Den ovale form var desuden lavet, så den passede til cricket og australsk fodbold.

19 19 Anvendelsen i dag I de første år efter OL levede Stadium Australia en noget omtumlet tilværelse, hvor driftsselskabet ikke fik etableret tilstrækkelige aftaler med hold, der ville bruge det som fremtidig hjemmebane. Det stod derfor heller ikke umiddelbart klart, hvordan stadionet skulle ombygges til sin permanente konfiguration. Det endte dog med, at man fjernede de ekstra endetribuner og atletikbanerne og bevarede muligheden for at skifte mellem en oval og en firkantet bane. Samtidig blev navnerettighederne solgt til det tidligere australske telemonopol, Telstra. Da det stadig var vanskeligt at finde hold, der var villige til at skifte til Telstra Stadium som permanent hjemmebane, blev det strategien at tiltrække de største kampe fra flest mulige hold, som måtte ønske en større kapacitet end deres sædvanlige hjemmebane. Efter en vanskelig start er dette efterhånden ved at lykkes, og Telstra Stadium er i dag hjemmebane for de to rugbyhold South Sydney Rabbitohs og Canterbury Bulldogs og har derudover de største kampe fra yderligere ni forskellige hold og sportsorganisationer. DE BRUGER TELSTRA STADIUM I DAG: Australian Rugby Union New South Wales Rugby Union National Rugby League Australian Football League Australian Cricket Board Football Federation Australia QBE Sydney Swans Bulldogs Wests Tigers Den tidligere olympiske ild fungerer i dag som springvand. I baggrunden Telstra Stadium.

20 20 Ved at krydre sportsbegivenhederne med enkelte, meget store koncerter samt mindre firmaarrangementer er det lykkedes at få fyldt weekenderne i sæsonerne ganske godt op, selv om tilskuerkapaciteten sjældent udnyttes fuldt ud. Der spilles hele fire slags fodbold på Telstra Stadium: Australsk fodbold, to slags rugby og almindelig europæisk fodbold. To Rugby League klubber bruger stadionet som hjemmebane, og rugby fylder derfor mest i programmet. Stadionet fungerer ikke bare som en klassisk hjemmebane for de faste hold, men som nævnt også som stedet, hvor Sydneys og Australiens hold kan lægge nogle af deres største kampe, hvis de har brug for ekstra tilskuerkapacitet. Telstra Stadium er et selvstændigt børsnoteret, kommercielt selskab og har i dag et hæderligt driftsoverskud, der nogenlunde kan dække de meget høje rentebetalinger på investeringen. Selv om resultatet svinger omkring nul, kan investorerne som følge af prisudviklingen på Sydneys ejendomsmarked formentlig se frem til en pæn fortjeneste i forbindelse med et aktuelt købstilbud. Telstra Stadium som det ser ud i dag, her konfigureret til australsk fodbold. Tribunen nederst til højre kan skydes frem, hvorved banens form ændres til rektangulær, så der kan spilles rugby eller europæisk fodbold.

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark

Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 7 Referat af Borgermøde afholdt d. 25. august 2014 i forbindelse med lokalplanforslag Valby Idrætspark Borgerdeltagelse:

Læs mere

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG

SPORTENS NYE ARENAER. feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? UDSTILLINGS- OG KONFERENCE- KATALOG SPORTENS NYE ARENAER feber eller forretning? Feber sportens nye arenaer 3 Kortlægning af multiarenaer 6 Projektoversigt

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsfaciliteter..og potentialet i bedre idrætsledelse Vejen, den 30. maj 2012 Indhold 1. Idrætsfaciliteterne i Danmark 2. Krav til organisatoriske forandringer 3. Grundlaget for at skabe forandringer

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Velkommen til Sportshotellet!

Velkommen til Sportshotellet! Velkommen til Sportshotellet! Sportshotellet ligger blot 2 km. fra Århus centrum og drives af Atletion A/S. Hotellet ligger i byens smukkeste grønne område nær Marselisborg Slot og har de små stadionsøer

Læs mere

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år

Bold & Bevægelse. leg bevægelse sundhed - sport. børn unge voksne seniorer. hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Bold & Bevægelse leg bevægelse sundhed - sport børn unge voksne seniorer hver time hver dag - hver uge hver måned hvert år Projektbeskrivelse Bold & bevægelse på Herlufsholm Idrætscenter Der etableres

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag

Træningsophold i Prag og omegn. Træningskampe og besøg hos lokale klubber. Service for jeres fodboldklub i Prag Træningsophold i Prag og omegn Træningskampe og besøg hos lokale klubber Service for jeres fodboldklub i Prag Velkommen til sportsrejser brochure: Fodbold Vi har gode erfaringer med at arrangere træningslejre

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Successtrategier for moderne idrætsanlæg

Successtrategier for moderne idrætsanlæg Successtrategier for moderne idrætsanlæg Idrættens rum og rammer Frederikshavn, onsdag den 25. februar 2009 Indhold 1. Konkurrencesituationen 2. Behov for strategier 3. Metode i strategiarbejdet 4. Case

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

PROJEKT MERE FOR FLERE

PROJEKT MERE FOR FLERE PROJEKT MERE FOR FLERE Den østlige del af Vejle kommune er et typisk boområde, hvor mange mennesker flytter til, for at bo i et attraktivt miljø med masser af natur og alligevel tæt på storbyerne Vejle,

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Eventvurdering af VM i ishockey 2018

Eventvurdering af VM i ishockey 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering af VM i ishockey 2018 Danmark har i august 2013 indgivet en formel tilkendegivelse til det internationale ishockeyforbund

Læs mere

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK

- Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK - Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK Stadium Arena Fyn Stadium Arena Fyn blev indviet i 2007 og er en topmoderne multiarena. Arenaen er bygget til at kunne rumme store arrangementer

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af

22 20 24 30 24 36 32 - Repræsentationslokale 2 Store del af Atletion Professionelle møde- og konferencefaciliteter for 2 250 personer Kongres- og sportshaller for op til 4.700 personer Solid know-how om små og store arrangementer Hotel med 28 dobbeltværelser CafeBreak,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball.

Hvad er Bakken bears klubben: Bakken Bears er et basketballhold fra Århus. Klubben blev stiftet i 1962 under navnet Skovbakken Basketball. BAKKEN BEARS BAKKEN BEARS HALL OF FAME Velkommen i Bakken bears Da Bakken Bears i efteråret 2009 udtrådte af Århus Elite, blev det anledningen til endnu et organisatorisk løft. En ny og langt bredere ejerkreds

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning?

Table of Contents. Om Popupmore. Hvad er en pop up Butik. Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Table of Contents Om Popupmore Hvad er en pop up Butik Hvorfor er Popup godt for din forretning? Hvordan kan POP UP butikkerhjælpe min forretning? Effektiv marketing Kontakt os 3 4 5 7 8 10 2 Om Popupmore

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park

Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Studietur London East End, Docklands & The Olympic Park Byens Netværk 05.10.11 Tekst: Signe Gregers Johansen Foto: Christina Bennetzen Vi starter kl. 9.00 med afgang fra hotellet. Ken Allinson, arkitekt

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

ArenaFyn WWW.OCC.DK. - Danmarks mødepunkt ... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT

ArenaFyn WWW.OCC.DK. - Danmarks mødepunkt ... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT ArenaFyn - Danmarks mødepunkt... HOTEL KONFERENCE MESSE EVENT WWW.OCC.DK Arena Fyn Arena Fyn blev indviet i 2007 og er en topmoderne multiarena. Arenaen er bygget til at kunne rumme store arrangementer

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Australian Open 2014 med

Australian Open 2014 med Australian Open 2014 med Fra 8995,- pr. person Eksklusiv og unik tennisoplevelse Fantastiske Melbourne og Australien Se de største tennisstjerner i aktion Egne tenniseksperter guider dig gennem turneringen

Læs mere