Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter"

Transkript

1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter pr. 1. maj 2002 med KTO s kommentarer

2 - 2 -

3 - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE KTO s forord...5 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter...7 Kapitel 1. Fællesbestemmelser Aftalens område Optjening og afvikling af ferie Ferieåret, ferieperioden og en ferieuge Feriens tilrettelæggelse Overførsel af ferie Udbetaling af ferie Sygdom og strejke eller lockout under ferie Ferie med løn Særlig feriegodtgørelse Feriegodtgørelse mv Overførsel af ferie/udbetaling af løn/feriegodtgørelse uden at ferie holdes på grund af særlige forhold Feriegodtgørelse mv. ved dødsfald Anvisning af feriegodtgørelse Forældelse og modregning...47 Kapitel 2. Særlige bestemmelser for tjenestemænd, reglementsansatte og budgetmæssigt fastansatte Optjening af ferie Feriemæssig stilling ved genindtræden i tjenesten...51 Kapitel 3. Særlige bestemmelser for elever mfl Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser Praktikanter og studerende i praktik, der får løn/vederlag i praktikperioden fra kommunen/amtet Ansættelse efter endt elev-/praktiktid...54 Kapitel 4. Særlige bestemmelser for timelønnede Timelønnede...55 Kapitel 5. Ikrafttræden, overgang og opsigelse Ikrafttræden, overgang og opsigelse...57 Protokollat 1. Ansatte efter overenskomsten for underordnede læger...63 Bilag 1. Bilag 2. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr af 20. november 2000, der ikke er reguleret via den kommunale/amtskommunale ferieaftale...65 Samspil mellem optjening og afvikling af ferie i timer kontra i dage...69 Bilag 3. Skema til aftale om ferieoverførsel...71

4 - 4 -

5 - 5 - KTO s forord Nærværende ferieaftale, som har virkning fra 1. maj 2002, er gældende for samtlige ansatte i kommuner og amter. Aftalen dækker alle 4 arbejdsgiverområder (KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og erstatter såvel den hidtil gældende ferieaftale fra 2001 som den hidtil gældende aftale om feriefridagstimer fra De væsentligste ændringer, der er sket i forhold til ferieaftalen fra 2001, er følgende: Ansatte, der har været beskæftiget i hele optjeningsåret, har i ferieåret 2002/2003 ret til at holde 5 uger og 3 dages betalt ferie, idet de tidligere feriefridagstimer nu er blevet ændret til ferietimer. I løbet af aftaleperioden forøges optjeningen af ferietimer gradvist svarende til 2 feriedage således, at ansatte, der har været beskæftiget i hele optjeningsåret, i ferieåret 2003/2004 har ret til at afholde 5 uger og 4 dages ferie og i ferieåret 2004/2005 har ret til at holde 6 ugers ferie. Ansatte, der optjener ret til ferie med feriegodtgørelse, ydes nu også en kontant godtgørelse, som følge af den udvidede ferieret ud over 5 uger. Optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned (ud over 5 uger pr. år) for en fuldtidsbeskæftiget afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Månedslønnede ansatte (dog ikke praktikanter og studerende i praktik) kan med arbejdsgiveren indgå aftale om, at antal optjente uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år overføres til det følgende ferieår. En sådan aftale kan omfatte såvel et som flere på hinanden følgende ferieår. Månedslønnede ansatte (dog ikke praktikanter og studerende i praktik) har ret til efter et ferieårs afslutning, at få udbetalt antal optjente uafviklede ferietimer ud over 15,42 time pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget (ud over 5 uger pr. år). Som hidtil regulerer aftalen alle spørgsmål om ferie for ansatte i kommuner og amter. Som følge heraf finder ferielovens regler som udgangspunkt ikke anvendelse inden for det kommunale og amtslige område. Blandt andet optjenes og afvikles ferie efter ferieaftalen i timer i modsætning til efter ferieloven, hvor ferie optjenes og afvikles i dage. Efter ferieloven optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår), hvilket svarer til 25 dag pr. år. Efter ferieaftalen optjenes i kalenderåret ,88 ferietime for hver måneds ansættelse, hvilket ville svare til 29 feriedage pr. år eller 2,42 dag pr. måned.

6 - 6 - Når en kommunalt ansat fratræder, skal de optjente ferietimer derfor omregnes til dage, hvilket i henhold til ferieloven maksimalt kan udgøre 25 dage for et ferieår. Retten til at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår bortfalder dog ikke ved fortsat (amts)kommunal ansættelse, men der udbetales ved fratræden en kontant godtgørelse for feriedage ud over de 25. Dette er i aftalens 10, stk. 5, udtrykt som, at ved fratræden bortfalder retten til at holde mere end 2,08 dages optjent ferie for hver måneds ansættelse i et optjeningsår. Godtgørelse for optjente ferietimer ud over 2,08 dag pr. måned udbetales, jf. stk. 6. I KTO s kommentarer til aftalen anvendes visse steder begrebet feriepenge. Dette begreb anvendes i et vist omfang som en slags fællesbetegnelse for henholdsvis begreberne ferie med løn, jf. aftalens 8, særlig feriegodtgørelse, jf. aftalens 9, feriegodtgørelse, jf. aftalens 10, stk. 1-4, og kontant godtgørelse, jf. aftalens 10, stk. 6 og 7. I venstre spalte er selve den fælleskommunale ferieaftales bestemmelser optrykt med tilføjelse af arbejdsgivernes bemærkninger. I højre spalte er angivet KTO s kommentarer til aftalen.

7 - 7 - Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter Under henvisning til 32, stk. 1, i tjenestemandsregulativerne samt tilsvarende bestemmelser i tjenestemandsvedtægterne for Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, er følgende aftale om ferie indgået mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). Der er mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere enighed om, at praksis vedrørende ferielovens bestemmelser og de i øvrigt hidtil gældende ferieregler indgår som fortolkningsbidrag ved uoverensstemmelser om aftalens forståelse i det omfang, reglerne er enslydende. Parterne er endvidere enige om, at aftalen fyldestgørende regulerer ethvert feriespørgsmål, jf. aftalens 1, stk. 3. På områder, som aftalen lader uomtalt, kan ferieloven ikke bringes i anvendelse (med undtagelse af ferielovens 37, 43, 44 og 45 samt feriebekendtgørelsens 27 og 29 (bestemmelserne er optrykt i bilag 1)). Det gælder fx forhold, som reguleret ved ferielovens 23, stk. 5, om ret til forud for et optjeningsår at kræve feriegodtgørelse med 12% af lønnen i optjeningsåret i stedet for løn under ferie og ferietillæg. Kapitel 1. Fællesbestemmelser 1. Aftalens område Stk. 1 Aftalen gælder for alle ansatte i: 1. KL s forhandlingsområde, 2. Amtsrådsforeningens forhandlingsområde, 3. Københavns Kommune, 4. Frederiksberg Kommune, 5. selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, dog for Amtsrådsforeningens forhandlingsområde og Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner mv., som kommunen/amtet har indgået driftsoverenskomst med og Aftalen omfatter samtlige ansatte i kommuner og amter, herunder ansatte i virksomheder og selskaber, der er underlagt Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. Aftalen omfatter således også ansatte i fælleskommunale (amtskommunale) trafikselskaber, naturgasselskaber og ansatte ved andre fælleskommunale virksomheder samt ansatte i selvejende dagog døgninstitutioner, hvormed en kommune /amt har indgået driftsoverenskomst.

8 naturgasselskaber og andre fælles kommunale/amtslige virksomheder. Personer i individuel jobtræning i henhold til Lov om aktiv socialpolitik er ikke omfattet af aftalen. Stk. 2 Aftalen indeholder særlige bestemmelser for tjenestemænd, reglementsansatte og budgetmæssigt fastansatte, jf. kap. 2 elever m.fl., jf. kap. 3 og timelønnede, jf. kap. 4. Stk. 3 Særbestemmelser om ferie i aftaler/overenskomster og ferieordninger er kun gældende, hvis de indgår i denne aftale eller er optaget i medfølgende protokollater til aftalen. Aftalen vedrører kun egentlige ferieforhold, hvorfor bestemmelser om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med ferie og tjenestefrihedsbestemmelser i de enkelte aftaler/overenskomster ikke berøres af denne aftale. Aftalen berører heller ikke eventuelle bestemmelser i de enkelte aftaler/overenskomster om meddelelse (tjenesteliste) af tjenestens mv. beliggenhed. Der er indgået følgende protokollat i tilknytning til aftalen: protokollat 1 vedrørende visse læger. Stk. 4 En ansat kan ikke give afkald på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg (særlig feriegodtgørelse) og feriegodtgørelse efter ferieloven (ferieaftalen).

9 - 9 - Stk. 5 Retstvister/uoverensstemmelser om fortolkning af eller overtrædelse af ferieaftalen behandles efter aftale vedrørende behandling af retstvister om aftaler indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO). Bestemmelsen i 2, stk. 4, er en følge af, at ferieaftalen fyldestgørende regulerer ethvert spørgsmål om ferie på det kommunale og amtslige område, og at ferieloven som følge heraf som udgangspunkt ikke finder anvendelse. 2. Optjening og afvikling af ferie Stk. 1 1) Der optjenes ferietimer for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår), jf. dog 16 og 17. Hovedreglen er, at ansatte holder ferie med løn (jf. 8) for den periode, der er optjent ferietimer til noget sådant. Undtaget herfra er blandt andet praktikanter og studerende i praktik, jf. 18, og timelønnede, jf. 20, som oppebærer feriegodtgørelse med 12½% af lønnen i optjeningsåret. 2) Antal optjente ferietimer fastsættes altid i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad, jf. dog stk. 2. Ved ændret beskæftigelsesgrad i såvel optjeningsår som ferieår foretages en justering af de optjente uafviklede ferietimer svarende til ændringen. Ferie optjenes og afvikles således altid i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad, jf. ligeledes stk. 7. Som eksempel på en sådan justering af antal optjente ferietimer henvises til eksemplerne i bilag 2 til aftalen.

10 - 10-3) Ved fuldtidsbeskæftigelse - gennemsnitligt 37 timer ugentligt - fastsættes antal optjente ferietimer i optjeningsåret 2001 til 17,27 pr. måned, i optjeningsåret 2002 til 17,88 pr. måned og i optjeningsåret 2003 til 18,50 pr. måned i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret, jf. 21, stk. 2. Jf. dog tillige 21, stk. 3 punkt. 1. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer i overensstemmelse hermed. Med en aktuel beskæftigelsesgrad på gennemsnitlig 37 timer ugentligt fastsættes antal optjente ferietimer - efter at den ansatte har været beskæftiget hele optjeningsåret - således til 207,2 timer i optjeningsåret 2001, til 214,6 timer i optjeningsåret 2002 og til 222 timer i optjeningsåret 2003, jf. 21 stk. 2. Jf. dog tillige 21, stk. 3 punkt 1. I forhold til ferieloven er der tale om en udvidet ferieret for de ansatte i kommuner og amter. Efter ferieloven optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår), hvilket ville svare til 15,42 ferietime pr. måned. Af grupper med et andet ugentligt eller årligt timetal kan fx peges på dagplejere, der har et ugentligt timetal på 48, og kommunalt ansatte tandlæger, der incl. ferie mv. - har et årligt timetal på For disse grupper udgør det årlige antal ferietimer i optjeningsåret 2003 henholdsvis 288 timer (6 x 48 timer) og 210 timer (6 x 35 timer) for fuldtidsbeskæftigede. De anførte timer svarer til henholdsvis 5 uger og 3 dages ferie, 5 uger og 4 dages ferie og 6 ugers ferie. Som eksempel på et andet ugentligt timetal ved fuldtidsbeskæftigelse kan nævnes overenskomsten for dagplejere, og som eksempel på et andet årligt timetal kan nævnes overenskomsten for tandlæger. 4) Ved deltidsbeskæftigelse fastsættes antal optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget i forhold til antal måneders beskæf-

11 - 11- tigelse i optjeningsåret. Ved deltidsbeskæftigelse - efter at den ansatte har været beskæftiget hele optjeningssåret - fastsættes antal optjente ferietimer i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad som en forholdsmæssig del af antal ferietimer til en fuldtidsbeskæftiget. Med hensyn til samspillet mellem ferielovens optjening af ferie i dage og optjening af ferie i timer henvises til bilag 2 til aftalen. 5) Ved tiltrædelse eller fratræden på anden dato end den 1. i en måned samt ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes antal optjente ferietimer i forhold til beskæftigelsens varighed og gældende beskæftigelsesgrad. Ved fuldtidsbeskæftigelse fastsættes antal optjente ferietimer til 0,576 ferietime pr. dag i optjeningsåret 2001, til 0,596 ferietime pr. dag i optjeningsåret 2002 og til 0,617 ferietime pr. dag i optjeningsåret 2003 i forhold til beskæftigelsens varighed, dog maksimalt til 17,27 ferietime pr. måned i optjeningsåret 2001, til 17,88 ferietime i optjeningsåret 2002 og til 18,50 ferietime pr. måned i optjeningsåret 2003, jf. 21 stk. 2. Jf. dog tillige 21, stk. 3 punkt 2. Hvis en fuldtidsansat eksempelvis ansættes den 17. september 2002, vil pågældende for september måned have optjent 8,344 ferietime (0,596 ferietime x 14 dage).

12 - 12-6) Ved deltidsbeskæftigelse af kortere varighed end 1 måned beregnes antal optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer pr. arbejdsdag for en fuldtidsbeskæftiget i forhold til beskæftigelsens varighed. Stk. 2 Til praktikanter og studerende og ved timelønnet beskæftigelse fastsættes antal optjente ferietimer som for en fuldtidsbeskæftiget til 17,27 ferietime pr. måned i optjeningsåret 2001, til 17,88 ferietime pr. måned i optjeningsåret 2002 og til 18,50 ferietime pr. måned i optjeningsåret 2003 for hver måneds beskæftigelse i optjeningsåret. Ved beskæftigelse af kortere varighed end 1 måned fastsættes antal optjente ferietimer tilsvarende som for en fuldtidsbeskæftiget, jf. dog 21 stk. 2. Jf. dog tillige 21, stk. 3 punkt 3 og 21, stk. 4. Antal optjente ferietimer til praktikanter, studerende og timelønnede er uanset aktuel beskæftigelsesgrad fastsat svarende til en fuldtidsbeskæftiget. Dette er begrundet i, at timelønnede ikke holder ferie med løn, jf. 8, 18 og 20, men med 12½% feriegodtgørelse, jf. 10 og anvisning af feriegodtgørelse i 13. Jf. tillige 10, stk. 7. Stk. 3 I følgende perioder optjenes der ikke ret til betalt ferie under ansættelsen:

13 - 13-1) Sygdomsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn, eller for hvilke der ikke optjenes ret til sygeferiegodtgørelse, jf. 20, stk. 6. 2) Barselsperioder, andre orlovsperioder eller tjenestefrihedsperioder, hvor arbejdsgiveren ikke skal betale fuld eller delvis løn. Bestemmelsen i stk. 3, nr. 2 indebærer derimod, at en ansat, fx under tjenestefrihed til pasning af døende i hjemmet, hvor den ansatte får opfyldning til sædvanlig løn, optjener ferietimer og dermed ret til betalt ferie. Se mere om barsel og ferie under 11 samt under 4, stk. 1, og 10, stk. 1. I 15 er indeholdt en særregel for tjenestemænd m.fl., hvorefter også fravær uden løn under visse betingelser sidestilles med beskæftigelse i relation til ferieret med løn. Stk. 4 Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor den ansatte deltager i strejke eller lockout. Stk. 5 Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor den ansatte i henhold til en kollektiv overenskomst eller faglig kutyme er hjemsendt fx på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel, medmindre arbejdsgiveren betaler fuld eller delvis løn. Stk. 6 Ved beregning af antal optjente ferietimer medregnes den ferieret, som den ansatte dokumenterer at have optjent forud for ansættelsen i kommunen/ amtet, jf. 8, stk. 2.

14 - 14- Med hensyn til beregning af antal optjente ferietimer henvises til bilag 2 til aftalen vedrørende samspillet mellem ferielovens optjening af ferie i dage og optjening af ferie i timer. Stk. 7 Den ansatte har ret til at afholde antal optjente ferietimer fastsat i overensstemmelse med den gældende beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse, jf. dog stk. 2. Den ansatte afvikler således altid ferietimer fastsat i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad og i forhold til antal måneders beskæftigelse i optjeningsåret, jf. ligeledes stk. 1, nr. 2. Stk. 8 En ansat, der har været ansat i hele optjeningsåret, har mindst ret til at holde 4 ugers betalt ferie. Bestemmelsen er en konsekvens af arbejdstidsdirektivets artikel 7 om, at en lønmodtager som minimum har krav på 4 ugers årlig betalt ferie. Der skal i arbejdstilrettelæggelsen tages højde for, at en ansat, der har været ansat i hele optjeningsåret, mindst får 4 ugers betalt ferie. Stk. 9 Hvis den ansatte ikke har optjent ret til at afholde 5 uger og 3 dages ferie med feriegodtgørelse eller løn i ferieåret 2002/2003, 5 uger og 4 dages ferie med feriegodtgørelse eller løn i ferieåret 2003/2004 og 6 ugers ferie med feriegodtgørelse eller løn i ferieåret Den ansatte er altid berettiget til den i 2, stk. 9, beskrevne ferie i et ferieår, uanset optjening, herunder også ved skift af ansættelse inden for det (amts)kommunale område. Der er dog ikke pligt til at afholde ferie, hvortil der ikke er optjent feriepenge, med mindre der er tale om kollektiv ferielukning, jf. 4, stk. 12. Ferie, der er optjent feriepenge til, skal altid afholdes før suppleringsferie, jf.

15 /2005 har den pågældende ret til at få ferien suppleret op til henholdsvis 5 uger og 3 dages ferie, 5 uger og 4 dages ferie og 6 ugers ferie, uden at der dertil er knyttet ret til løn efter 8 eller feriegodtgørelse efter 10. Stk. 10 Hvis den ansatte, der har været ansat i hele optjeningsåret - efter at have afholdt antal optjente ferietimer fastsat i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad - ikke når op på 5 uger og 3 dages ferie i ferieåret 2002/2003, 5 uger og 4 dages ferie i ferieåret 2003/2004 og 6 ugers ferie i ferieåret 2004/2005, har den pågældende ret til at få ferien suppleret op til henholdsvis 5 uger og 3 dage, 5 uger og 4 dage og 6 uger, uden at der dertil er knyttet ret til løn efter 8 eller feriegodtgørelse efter 10. 4, stk. 2. Under afholdelse af ferie uden ret til feriepenge kan den ansatte eventuelt oppebære feriedagpenge fra en arbejdsløshedskasse efter reglerne herom. Ønsker den ansatte at udnytte den i 2, stk. 10, beskrevne ret til suppleringsferie, skal pågældende selv betale herfor, jf. i øvrigt 2, stk. 11. Ved planlægningen af ferien tilstræbes det, at den ansatte, der har været ansat i hele optjeningsåret, inden for ferieåret i alt opnår en ferie, der ligger så tæt på 5 uger og 3 dage i ferieåret 2002/2003, 5 uger og 4 dage i ferieåret 2003/2004 og 6 uger i ferieåret 2004/2005, som det under hensyntagen til arbejdstilrettelæggelsen er muligt. Stk. 11 Hvis den ansatte efter at have afviklet 5 uger og 3 dages ferie i ferieåret 2002/2003, 5 uger og 4 dages ferie i ferieåret 2003/2004 og 6 ugers ferie i ferieåret 2004/2005 med feriegodtgørelse eller løn ikke har afviklet antal optjente ferietimer, jf. stk. 1 nr. 2, med Den ansatte har som altid ret til betalt ferie svarende til antal optjente ferietimer, jf. i øvrigt 2, stk. 10.

16 - 16- feriegodtgørelse eller løn, fastsætter kommunen/amtet efter drøftelse med den ansatte, hvornår de resterende ferietimer skal afvikles, jf. 4, stk. 3 sidste punktum, jf. dog tillige 5 og 6. Bestemmelsen i stk. 11 om afvikling af resterende ferietimer er en undtagelse fra bestemmelsen i 4, stk. 10 om, at ferie holdes i hele dage. 3. Ferieåret, ferieperioden og en ferieuge Stk. 1 Ved ferieåret forstås den periode fra 1. maj til 30. april, som følger nærmest efter optjeningsåret (kalenderåret). Stk. 2 Ved ferieperioden forstås tidsrummet mellem den 1. maj og 30. september, begge dage medregnet. Ferieperioden har betydning i relation til afholdelse af hovedferie, jf. blandt andet 4 og 11. Stk. 3 Ved en ferieuge forstås 7 på hinanden følgende kalenderdage, inden for hvilke ferietimerne afholdes. For ansatte, som fast arbejder 5 dage om ugen, omfatter en ferieuge ligeledes en ugentlig friweekend i tilknytning til ferien. For ansatte, som arbejder efter tjenestetidsplaner med skiftende ugentlig tjenestetid, kan antal feriedage i en ferieuge variere, ligesom der i en ferieuge kan indgå mere eller mindre end en friweekend.

17 - 17- Stk. 4 Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage eller erstatningsfridage herfor, eller hvis den ansatte er afskåret fra at holde ferie, jf. 11, stk. 1. Aftalemæssigt fastsatte fridage kan fx være grundlovsdag eller 1. maj. 4. Feriens tilrettelæggelse Stk. 1 Ferien skal holdes i ferieåret, jf. dog 5, 6 og 11. Bestemmelsen om, at ferien skal holdes i ferieåret, er en hovedregel, men den kan fraviges i visse særlige situationer, jf. 5, 6 og 11. Udbetaling af feriegodtgørelse/løn under ferie, uden at ferie afholdes, kan ske i de specielle situationer (barsel mv.), der er opregnet i 11, eller som er omfattet af 6. Da ferie ikke kan afholdes under barselsorlov, med mindre orloven (kan) afbrydes og udskydes, er det nødvendigt for institutioner, fx på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end det normale antal ugers ferie, at det fastlægges, hvilken del af perioden, der betragtes som ferie. Stk. 2 Ferie optjent efter reglerne i 2, stk. 1, 2 og 6 skal holdes forud for ferie efter 2, stk. 9. Overført ferie efter 5 og 11 skal holdes forud for anden ferie. Stk. 3 Af ferien skal mindst 3 uger (hovedferien) gives samlet inden for ferieperioden med mindre andet aftales mellem den ansatte og kommunen/amtet. Mindst 2 uger af hovedferien skal dog gives i sammenhæng. Kommunen/amtet fastsætter efter drøftelse med Ferie, der er overført fra et ferieår til et efterfølgende, afholdes altid først. Herefter afholdes ferie, hvortil der er optjent ret til løn eller feriegodtgørelse, og til sidst afholdes eventuel suppleringsferie, jf. 2, stk. 9. 4, stk. 3, angiver en ret for den ansatte til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden. Samtidig fastslår bestemmelsen, at det er arbejdsgiveren, der bestemmer feriens placering efter forhandling med den ansatte. Arbejdsgiveren har en forpligtelse til så vidt muligt at tage hensyn til de ansattes ferieønsker, herunder ønsker om, at hovedferien

18 - 18- den ansatte, hvornår ferien skal holdes, idet der inden for de grænser, som hensynet til arbejdets udførelse kræver, skal tages størst muligt hensyn til personalets ønsker, herunder den ansattes ønske om, at hovedferien holdes i den ansattes barns skolesommerferie. Kommunen/amtet giver med mindre andet aftales mellem den ansatte og kommunen/amtet den ansatte meddelelse om feriens placering så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før feriens begyndelse for den ferie, der skal gives i sammenhæng i ferieperioden, jf. 1. og 2. punktum, og senest 1 måned før feriens begyndelse for de resterende ferietimer, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette, jf. dog stk. 4 og 5 og 6. Det kan således aftales, at den ferie, der skal gives i sammenhæng i ferieperioden, gives uden for ferieperioden eller i kun en del af ferieperioden. Stk. 4 Optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget - med gennemsnitlig 37 timers ugentlig beskæftigelse - afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned i holdes i den ansattes barns skolesommerferie. De formelle varslingsregler er som hovedregel angivet til at være 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien, jf. dog 4, stk. 4. Normalt foregår varslingen på det enkelte arbejdssted relativt uformelt, fx i form af opslag af feriekalender, påtegning på ferielister og lignende, overfor hvilke, der ikke bliver gjort indsigelse. Feriens placering kan derefter betragtes som meddelt. Det kan konkret aftales, dels at hovedferien holdes uden for ferieperioden, dels at hovedferien ikke holdes samlet med mindst 3 uger. Hvis afholdelse af hovedferien opdeles, såvel i forhold til afholdelse i ferieperioden som til afholdelse udenfor ferieperioden, skal dog mindst 2 uger af hovedferien holdes i sammenhæng. Bestemmelsen i 4, stk. 4, er en undtagelse fra de i 4, stk. 3, beskrevne varslingsregler. Ferie omfattet af 4, stk. 4, afholdes som udgangspunkt efter den ansattes ønske.

19 - 19- overensstemmelse hermed. Det forudsættes, at den ansatte giver kommunen/amtet besked om afviklingen af sådanne ferietimer, så tidligt som muligt. Stk. 5 Ved deltidsbeskæftigelse fastsættes de i stk. 4 optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget. Optjente ferietimer, jf. stk. 4 og stk. 5, kan afholdes på et hvilket som helst tidspunkt i ferieåret. Stk. 6 Hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt, kan arbejdsgiveren ændre tidligere fastsat ferie. Den ansatte skal have erstattet et eventuelt økonomiske tab som følge af udskydelsen. Allerede begyndt ferie kan ikke afbrydes. Ændring af ferie kan kun ske, hvis det er nødvendigt og begrundet i væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn. Der skal være tale om en force majeurelignende situation. Det skal for arbejdsgiveren have været uforudsigeligt, at situationen kunne opstå, det skal være nødvendigt, at det er den ansatte, der får ferien ændret, der skal udføre arbejdet, og der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Hvis ferien ændres, har den ansatte krav på at få erstattet eventuelle øko- For at arbejdsgiveren kan ændre en allerede fastlagt ferie, skal der blandt andet være tale om: Væsentlige driftsmæssige hensyn. En helt upåregnelig/uforudsigelig opstået situation for arbejdsgiveren. Ændringen af den fastsatte ferie skal være nødvendig i forhold til den lønmodtager, hvis ferie ændres. Det kan fx ikke siges at være upåregneligt for arbejdsgiveren, at der opstår sygdom blandt de medarbejdere, der skulle arbejde, mens andre ansatte er på ferie. Da det er arbejdsgiveren, der fastsætter de 5 uger af ferien, må arbejdsgiveren ved sin ferieplanlægning tage højde for, at sådanne situationer kan opstå. Hvis en anden ansat uden eller efter en vis oplæring vil kunne varetage arbejdet for den ansatte, der skal på ferie, er det således ikke nødvendigt at ændre ferien. Såfremt arbejdet vil kunne udføres af en vikar, må arbejdsgiveren ligeledes acceptere dette og den heraf følgende økonomiske meromkostning.

20 - 20- nomiske tab i forbindelse hermed fx afbestilling af rejse eller sommerhus. Efter almindelige erstatningsregler har den ansatte på sin side pligt til at begrænse sine tab mest muligt. Arbejdsgiveren vil uanset årsag ikke kunne kræve, at lønmodtageren skal afbryde en allerede begyndt ferie. Stk. 7 I forbindelse med placering af ferie skal det på forhånd fastlægges, hvornår ferien påbegyndes, og hvornår ferien afsluttes. Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved hele ferieuger ved ferieugens/ferieugernes ophør. Ved enkelte eller flere feriedage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Bestemmelsen om, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, kan for ansatte, hvor en arbejdsuge indeholder arbejdsfri dage, indebære, at ferien begynder på en arbejdsfri dag. Den ændrede formulering ændrer ikke ved hidtidig praksis omkring ferieafholdelse. Stk. 8 En ansat, der er opsagt, kan ikke med mindre andet aftales mellem den ansatte og kommunen/amtet holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Dette gælder, uanset hvad der tidligere måtte være fastsat om afholdelse Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. I hvilket omfang, en ansat kan kaldes på arbejde i fx weekenden, før ferien begynder, er som hidtil ikke reguleret via ferieaftalen, men derimod af arbejdsmiljøloven, og af vilkårene i det enkelte ansættelsesforhold, om arbejdsgiveren har adgang til at kalde lønmodtageren på arbejde i weekenden. Der er med bestemmelsen ikke ændret ved en eventuel hidtidig lokal praksis, kutyme, politik osv. om, hvorvidt de ansatte kan kaldes på arbejde i weekenden op til ferien. 4, stk. 8, fastslår, at den af arbejdsgiveren opsagte lønmodtager kun er forpligtet til at afholde hovedferien i opsigelsesperioden, såfremt opsigelsesvarslet er på mere end 3 måneder, eller opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

21 - 21- af ferien. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med den ferie, der skal gives samlet inden for ferieperioden, jf. dog 5 stk. 2. Hovedferie, der er aftalt/varslet før meddelt afsked, kan ikke af (amts)kommunen kræves afholdt i en opsigelsesperiode på 3 måneder eller derunder. Holdes ferien imidlertid som aftalt, betragtes ferien som afholdt. Bestemmelsen i stk. 8 gælder hovedferien. Kommunen/amtet vil derimod kunne give den ansatte meddelelse om, at øvrig ferie, der er omfattet af varslingsbestemmelsen i 4, stk. 3, skal holdes. Det kræver alene, at varslet på 1 måned for øvrig ferie kan overholdes, og at ferien kan holdes inden opsigelsesperiodens udløb. Bestemmelsen i stk. 8 sidste punktum gælder ikke for overført ferie, jf. 5, stk. 2 og ferie efter 4, stk. 4. Stk. 9 Hvis den ansatte er fritstillet, anses ferie for holdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i stk. 3 nævnte perioder og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden, jf. dog 5 stk. 2. Medarbejderen kan ikke ensidigt af arbejdsgiveren pålægges at holde overført ferie, jf. 5, stk. 2, eller ferie omfattet af 4, stk. 4, i en opsigelsesperiode. Medarbejderen kan ikke ensidigt af arbejdsgiveren pålægges at holde overført ferie, jf. 5, stk. 2, eller ferie omfattet af 4, stk. 4, i en fritstillingsperiode. Hvis den ansatte er fritstillet, det vil sige ikke står til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden, fremgår det af stk. 9, at al optjent ferie anses for afholdt i fritstillingsperioden, hvis fristen for meddelelse efter 4, stk. 3, og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. Dette gælder, selv om ferien ikke konkret er fastsat over for den ansatte. Hvis den ansatte har hele hovedferien og de øvrige feriedage til gode, vil det sige at fritstillingsperioden skal være på mindst 3 måneder og 15

22 - 22- arbejdsdage. Hvis den ansatte kun har de øvrige feriedage tilgode, skal fritstillingsperioden være på mindst 1 måned og 10 arbejdsdage. Bestemmelsen gælder ikke for overført ferie, jf. 5, stk. 2 og ferie efter 4, stk. 4. Stk. 10 Ferie uden for ferieperioden bør normalt ikke deles i mindre afsnit end 1 uge i sammenhæng. Hvor driftsmæssige hensyn gør det ønskeligt, kan denne del af ferien dog gives som enkeltdage. Optjent ferie ud over 15,42 time pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget med gennemsnitlig 37 timer ugenligt - kan dog afholdes som enkeltdage. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned i overensstemmelse hermed. Stk. 11 Ved deltidsbeskæftigelse fastsættes de i stk. 10 optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget. Ved afholdelse af ferie i enkeltdage begynder ferien ved arbejdstids begyndelse og slutter ved arbejdstids ophør. Selv om ferie holdes i hele dage, kan det, hvis det mellem den ansatte og kommunen/amtet, aftales, at kun en del af en feriedag holdes, når dette sker i forbindelse med afholdelse af halve fridage ifølge overenskomst, sædvane el-

23 - 23- ler kutyme, som fx Grundlovsdag, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Stk. 12 Holdes en forvaltning, institution mv. lukket under ferie, kan ansatte, der ikke har optjent ferietimer til ferie i alle de arbejdsdage, i hvilke der holdes lukket, ikke i anledning af lukningen kræve ferietimer med løn eller godtgørelse ud over det, der tilkommer dem efter aftalens bestemmelser. Stk. 13 Holdes en forvaltning, institution mv. lukket på hverdage mellem jul og nytår, skal kommunen/amtet bestemme, at den ansatte holder ferie disse arbejdsdage i det omfang, den ansatte er berettiget til mere end 3 ugers ferie efter reglerne i 2. Træffer kommunen/amtet ikke sådan bestemmelse, skal kommunen/amtet betale den ansatte løn for de pågældende arbejdsdage. Bestemmelsen giver adgang for kommunen/amtet til at beslutte, at en forvaltning, institution mv. eller en del heraf kan holdes kollektivt ferielukket uden at være forpligtet til at betale godtgørelse/løn til de ansatte, der enten har holdt hele deres ferie, eller al den ferie, de havde optjent løn eller feriegodtgørelse til. Medlemmer af en a-kasse, der ikke har afholdt samtlige feriedage, kan eventuelt i anledning af den kollektive ferielukning få udbetalt feriedagpenge efter reglerne herom. Kommunen/amtet skal under julelukning udbetale løn til den ansatte, hvis kommunen/amtet ikke har sørget for, at optjent restferie gemmes til lukning mellem jul og nytår. Hvis en ansat ikke har optjent ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse i mere end 3 uger, skal kommunen/amtet ikke betale den ansatte løn for de hverdage, der omfattes af den rettidigt varslede ferielukning. Hvis kommunen/amtet ikke ved ferieårets begyndelse har bedt den ansatte om at reservere ferietimer til virksomhedslukningen, og den ansatte allerede har afholdt antal ferietimer optjent for Såfremt det ikke er muligt at afspadsere eller anvende flextid, kan muligheden for, at pågældende benyttes som ferievikar eller lignende i en anden afdeling under (amts)kommunen, overvejes.

24 - 24- beskæftigelse i et helt kalenderår, eller der ikke resterer et tilstrækkeligt antal ferietimer, kan der indgås individuelle aftaler mellem kommunen/amtet og den enkelte om, at den pågældende afspadserer overarbejde eller anvender flekstid på de pågældende dage. 5. Overførsel af ferie Stk. 1 Arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte dog ikke praktikanter og studerende i praktik, jf. 18 kan aftale, at antal optjente uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det følgende ferieår. En sådan aftale kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den således overførte ferie. Bestemmelsen udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at optjent ferie skal afholdes i ferieåret, jf. 4. Jf. endvidere 6 og 11. Bestemmelsen giver som noget nyt den ansatte mulighed for med arbejdsgiveren at indgå skriftlige aftaler om overførsel af ferie fra et ferieår til et eller flere efterfølgende ferieår. Jf. i øvrigt kommentaren til 5, stk. 3. Overførte ferietimer fastsættes og afvikles i forhold til den til enhver tid gældende beskæftigelsesgrad. Stk. 2 En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at afholde den overførte ferie i en opsigelses-/fritstillingsperiode. Stk. 3 Den ansatte og arbejdsgiveren skal indgå en skriftlig aftale efter stk. 1 inden ferieårets udløb. Med mindre andet er aftalt, jf. stk. 1, gælder de normale bestemmelser for varsling af ferie, jf. 4, stk. 3. Indholdet af den konkrete aftale har afgørende betydning for, hvorledes den overførte ferie afvikles. Følgende elementer skal eller bør indgå i den skriftlige aftale: Hvor meget ferie overføres? Skal aftalen vedrøre et ferieår eller flere ferieår? Hvornår eller hvordan skal den overførte ferie afholdes/afvikles?

25 - 25- Kan aftalen opsiges eller ændres af en af parterne og i givet fald på hvilke betingelser? I bilag 3 har KTO udarbejdet et eksempel på skema til aftale om overførsel af ferie. Stk. 4 Hvis der er optjent feriegodtgørelse for den overførte ferie, skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele den, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Stk. 5 Hvis en ansat, der har overført ferie, fratræder, inden ferien er holdt, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 2,08 dages optjent ferie for hver måneds ansættelse i et optjeningsår, jf. dog stk. 6. Godtgørelse for optjente ferietimer ud over 2,08 dag pr. måned udbetales, jf. 10 stk. 6. Bestemmelsen har baggrund i, at ved fratræden bortfalder retten til at holde mere end 25 dages ferie i et ferieår, jf. endvidere 10, stk. 5. Ferie, der ligger udover ferielovens regler (2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår), skal derfor udbetales til den ansatte. Der skal i øvrigt henvises til KTO s forord til aftalen, men også til 2, stk. 9, der dog under alle omstændigheder medfører en udvidet ferieret ved fortsat (amts)kommunal ansættelse. Stk. 6 Overgår den ansatte til anden ansættelse inden for aftalens område, eller til ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab, kan den ansatte og den modtagende ansættelsesmyndighed dog indgå skriftlig aftale om, at sådanne feriedage i stedet overføres til det nye ansættelsessted. Tilsvarende gælder personer, der overgår fra ansættelse i Hovedstadens Sygehusfællesskab til ansættelse i et amt eller i en kommune.

26 Udbetaling af ferie Bestemmelsen udgør en undtagelse fra hovedreglen om, at optjent ferie skal afholdes i ferieåret, jf. 4. Jf. endvidere 5 og 11. Stk. 1 Ønsker månedslønnede ansatte dog ikke praktikanter og studerende i praktik, jf. 18 ikke at afholde optjente ferietimer ud over 15,42 time pr. måned for en fuldtidsbeskæftiget med 37 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse inden ferieårets udløb, har den ansatte ret til at få udbetalt de resterende ferietimer ved den førstkommende lønudbetaling efter ferieårets udløb. Beregningen sker efter stk. 3. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet gennemsnitligt ugentligt timetal end 37 timer eller et andet årligt timetal end 1924, fastsættes antal optjente ferietimer pr. år i overensstemmelse hermed. Udbetaling sker for bagudlønnede samtidig med lønudbetalingen for maj måned og for forudlønnede samtidig med lønudbetalingen for juni måned. Stk. 2 For deltidsbeskæftigede fastsættes de i stk. 1 ikke afholdte optjente ferietimer som en forholdsmæssig del af antal optjente ferietimer for en fuldtidsbeskæftiget. Antal resterende ferietimer fastsættes ved udbetaling i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad.

27 - 27- Stk. 3 Beregningen af udbetalingen af ferietimer, jf. stk. 1 og stk. 2, sker med 1½% for optjeningsåret 2001, 2% for optjeningsåret 2002 og 2½% for optjeningsåret 2003 af de samme løndele, som indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse, jf. 10, stk. 3 og 4 og 21, stk. 2. Beregningen sker i forhold til antal resterende ferietimer og efter samme principper, som er gældende for beregning af feriegodtgørelse, jf Sygdom og strejke eller lockout under ferie Stk. 1 Sygedage i ferien betragtes - med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser - som afholdt ferie. Stk. 2 En ansat, som bliver syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse, og som stadig er sygemeldt eller er syg, når ferien skal påbegyndes, er berettiget til at få ferien suspenderet. Hvis lønmodtageren er syg, når ferie begynder, jf. aftalens 4, stk. 7, har pågældende ikke pligt til at begynde ferien, medmindre pågældende selv ønsker det. Der er således for lønmodtageren tale om valgfrihed med hensyn til, hvorvidt pågældende vil påberåbe sig sygdommen som en feriehindring, eller vil holde ferien. Såfremt den ansatte vil benytte sig af retten til at få ferien suspenderet, skal sygemelding ske efter de betingelser, der gælder på arbejdsstedet for afgivelse af sygemelding. Det vil normalt betyde, at lønmodtageren skal sygemelde sig over for arbejdsgiveren ved arbejdstids begyndelse eller hurtigst muligt derefter på den første feriedag.

28 - 28- Hvis ferien således suspenderes, er det som udgangspunkt hele den fastlagte ferie, der er suspenderet. Det betyder, at lønmodtageren - medmindre andet aftales ved raskmelding har pligt til at møde på arbejde, samt at ferien skal fastlægges på ny. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at ansatte, der er delvis raskmeldte og fx arbejder nogle få timer om dagen, ikke kan pålægges at holde ferie, idet sygdom som nævnt er en feriehindring. Hvis den ansatte selv ønsker at afvikle tilgodehavende ferie forudsættes det, at den pågældende raskmelder sig for en tilsvarende periode, og ferie afvikles derefter svarende til den pågældendes normale beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse. Stk. 3 Hvis en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter ansættelsesmyndighedens skøn - suspenderes helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelsen af, om ferien skal suspenderes, skal der fx tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før feriens påbegyndelse. Sygdom opstået, når ferien er påbegyndt, er som udgangspunkt at betragte som ferie, jf. dog bestemmelsen i 7, stk. 3. I henhold til denne bestemmelse kan der, når særlige omstændigheder taler for det, gives erstatningsferie til ansatte, der bliver syge i ferien. Bestemmelsen forudsætter, at ansættelsesmyndigheden udøver et konkret skøn over samtlige faktiske omstændigheder i den enkelte sag, herunder blandt andet hvorvidt sygdommen har afskåret den ansatte fra at udnytte feriens overordnede formål om rekreation og restituering. KTO skal opfordre til, at man lokalt drøfter anvendelsen af bestemmelsen i aftalens 7, stk. 3. Erfaringsmæssigt har det vist sig overordentligt vanskeligt at påvise, om en ansættelsesmyndighed har, eller ikke har, udøvet et konkret skøn over samtlige faktiske omstændigheder i den enkelte sag.

29 - 29- Stk. 4 Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse, om sygdommen, jf. stk. 3, kræves dokumenteret ved lægeerklæring, og ansættelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for afviklingen af erstatningsferien. Stk. 5 Såfremt ferie suspenderes efter stk. 2 eller 3, gives der den ansatte erstatningsferie på et belejligt tidspunkt, jf. dog 11. En ansat, der bliver syg i sin ferie, kan ikke kræve erstatningsferie for sygedagene i ferien. En ansat, der er syg, når ferien begynder - dvs. den ansatte sygemelder sig over for arbejdsgiveren normalt senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag, med mindre der gælder andre regler om sygemelding for ansættelsesforholdet - kan kræve ferien udskudt til senere afholdelse i en periode, der fastsættes af arbejdsgiveren efter drøftelse med den ansatte. KTO skal henvise til de formelle regler om varsling af ferie, jf. 4, stk. 3 og 4. Bestemmelsen i stk. 3 er en undtagelsesbestemmelse, der alene, når særlige omstændigheder taler derfor, giver kommunen/amtet hjemmel til, at ferie også i andre tilfælde kan suspenderes under sygdom. Stk. 6 Hvis en ansat deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan den ansatte ikke begynde ferien.

30 - 30- Hvis en ansat deltager i en strejke eller lockout på tidspunktet for feriens begyndelse, er der tale om en feriehindring, jf. i øvrigt 11. Dvs. at ferie kun kan holdes, hvis ferien som begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag er begyndt senest samtidig med, at en arbejdskonflikt begynder. Stk. 7 Når konflikten er ophørt, fastsætter kommunen/amtet et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes, jf. bestemmelserne i 4, stk. 3. Når en ansat ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter kommunen/amtet, dog med mindre andet aftales mellem den ansatte og kommunen/amtet, ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette, jf. dog 5 og Ferie med løn Bestemmelsen gælder ikke for visse læger, jf. protokollat 1, praktikanter/studerende, jf. 18, og timelønnede, jf. 20. Stk. 1 Ansatte holder ferie med løn, jf. dog 18 og 20. Stk. 2 Ansatte, som er ansat inden for optjeningsåret eller efter optjeningsårets udløb, og som har erhvervet ferieret under anden beskæftigelse eller efter reglerne i 2, stk. 9, er berettigede til at holde sådan tilgodehavende ferie mod fradrag af 1/1924 af årslønnen for hver time, Se om lønbegrebet nedenfor ud for 8, stk. 3. 8, stk. 2, er en følge af, at ferie med løn ydes efter et optjeningsprincip, idet fuld ferie med løn kun ydes, såfremt pågældende har været ansat i hele optjeningsåret forud for ferieåret.

31 - 31- den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Hvis der i aftale/overenskomst er fastsat et andet årligt timetal end 1924 eller en anden fradragsberegningsmodel, foretages fradraget i overensstemmelse hermed. Ved fradrag i lønnen finder aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale anvendelse. Stk. 3 Løn under ferie ydes med den fast påregnelige løn, som ville være indtjent under arbejde med den beskæftigelsesgrad, der er gældende på det tidspunkt ferien afholdes. Fast påregnelig løn (jf. endvidere 2, stk. 7) er den løn, som må betragtes som den sædvanlige på ferietidspunktet. Heri ligger blandt andet, at den ansatte under ferien skal have udbetalt de arbejdstidsbestemte tillæg, fx tillæg for tjeneste mellem kl , som pågældende kunne forvente at have oppebåret under arbejde i den omhandlede periode. Med hensyn til arbejdsbestemte tillæg, fx tillæg for føring af svært jordmateriel eller slamsuger på 10 tons egenvægt og derover, er det ved referat af 6. august 1998 af møde mellem ARF, KL og KTO om betaling af fast påregnelige arbejds-/funktionsbestemte tillæg fastlagt, at disse tillæg udbetales under bl.a. feriefravær med løn på samme betingelser som arbejdstidsbestemte tillæg. Ved fast påregnelige tillæg forstås tillæg, der gives som en del af vederlaget for den arbejdsydelse, som den pågældende er antaget til fast at udføre. Stk. 4 Rådighedsvagttillæg efter KLs og Amtsrådsforeningens arbejdstidsaftaler om bl.a. betaling for rådighedsvagt i hjemmet oppebæres ikke under ferieafholdelse. For rådighedsvagttillæg efter nævnte aftaler oppebæres en feriegodt-

32 - 32- gørelse på 12½% af det udbetalte rådighedsvagttillæg i optjeningsåret. Derudover oppebæres en kontant godtgørelse af det udbetalte rådighedsvagttillæg på 1½% for optjeningsåret 2001, 2% for optjeningsåret 2002 og 2½% for optjeningsåret Stk. 5 Dispositionsvederlag til dagplejere efter overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for dagplejere oppebæres ikke under ferieafholdelse. For dispositionsvederlag efter overenskomsten oppebæres en feriegodtgørelse på 12½% af det udbetalte dispositionsvederlag i optjeningsåret. Derudover oppebæres en kontant godtgørelse for dispositionsvederlag efter overenskomsten på 1½% for optjeningsåret 2001, 2% for optjeningsåret 2002 og 2½% for optjeningsåret Stk. 6 Deltidsansatte, der ud over den for den pågældende fastsatte arbejdstid udfører merarbejde, der ikke vederlægges som overarbejde, oppebærer en feriegodtgørelse på 12½% af den udbetalte løn for det præsterede merarbejde i optjeningsåret. Derudover oppebæres en kontant godtgørelse af den udbetalte løn for det præsterede merarbejde på 1½% for optjeningsåret 2001, 2% for optjeningsåret 2002 og 2½% for optjeningsåret Har merarbejdet et sådant omfang, at det udløser overarbejdsbetaling, ydes der ikke feriegodtgørelse med 12½% og kontant godtgørelse heraf. Feriegodtgørelsen på 12½% og kontant godtgørelse ydes i øvrigt alene af den timeløn, der i givet fald ydes for merarbejdet, og ikke af eventuelle særydelser, som udløses i forbindelse med merarbejde.

33 Særlig feriegodtgørelse Bestemmelsen gælder ikke for visse læger, jf. protokollat 1, praktikanter/studerende, jf. 18, og timelønnede, jf. 20. Stk. 1 Ud over ferie med løn har ansatte ret til særlig feriegodtgørelse, der udgør 1½% af den ferieberettigede løn, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2 Ved den ferieberettigede løn forstås samtlige af kommunen/amtet som arbejdsgiver udbetalte A-indkomstskattepligtige løndele i det foregående optjeningsår med tillæg af Den særlige feriegodtgørelse på 1½% beregnes af samtlige A-indkomstskattepligtige løndele samt egetbidrag til ATP, medarbejdernes arbejdsmarkedsbidrag og medarbejdernes særlige pensionsopsparing, med fradrag af særlig feriegodtgørelse udbetalt i optjeningsåret samt visse andre særlige ydelser. Det betyder, at der også beregnes særlig feriegodtgørelse af den løn, der er udbetalt under ferie i optjeningsåret. 1) medarbejderens egetbidrag til ATP 2) medarbejderens arbejdsmarkedsbidrag og 3) medarbejderens særlige pensionsopsparing samt 4) medarbejderens evt. bidrag til en arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsordning. Stk. 3 I det beløb, der er beregnet efter stk. 2, fradrages 1) udbetalt særlig feriegodtgørelse 2) udbetaling af feriepenge uden at ferie er afholdt, jf. 6, stk. 3 og 11, stk. 1 og 2 3) fridagsgodtgørelse efter KLs og Amtsrådsforeningens aftale om arbejde i forskudt tid og holddrift 4) rådighedsvagttillæg, jf. 8, stk. 4 5) dispositionsvederlag, jf. 8, stk. 5 6) løn for merarbejde, jf. 8, stk. 6 og

34 - 34-7) feriegodtgørelse (12½%) af løn for merarbejde, dispositionsvederlag og rådighedsvagttillæg samt 8) evt. gruppelivstillæg. Stk. 4 Udbetaling af særlig feriegodtgørelse sker pr. 1. maj. Udbetalingen sker for bagudlønnede samtidig med lønudbetalingen for april måned og for forudlønnede samtidig med lønudbetalingen for maj måned. 10. Feriegodtgørelse mv. Stk. 1 Til ansatte ydes ved fratræden feriegodtgørelse efter stk. 2 og 3 for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilke den ansatte ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Om selve anvisningen af feriegodtgørelse henvises til 13. Den udbetalte feriegodtgørelse modregnes i øvrigt ikke i en eventuel tjenestemandspension. Ansatte, der har orlov uden løn i henhold til lov om børnepasningsorlov eller i henhold til Aftale om fravær af familiemæssige årsager, betragtes ikke som fratrådte. Der udstedes derfor ikke feriekort ved orlovsperiodens start. Disse er således fortsat omfattet af ferieaftalen i orlovsperioden, og har på den baggrund i orlovsperioden krav på afvikling af optjent ferie med løn, jf. 8, og særlig feriegodtgørelse, jf. 9. Stk. 2 I forbindelse med fratræden skal der ske en omregning af antal optjente ferietimer til feriedage, jf. dog stk. 5.

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Forhandlingsfællesskabet Aftale om ferie pr. 1. april 2015 med Forhandlingsfællesskabet s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Aftale om ferie for

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 08.21 O.11 29/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 08.21 O.11 29/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Sundhedskartellet 08.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område... 4 2. Særlige bestemmelser...

Læs mere

aftale om Ferie 2008

aftale om Ferie 2008 aftale om Ferie 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indholdsfortegnelse Sundhedskartellets indledning

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR KL s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår 2015 Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale

Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Aftale

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

KL s Fællesregler Pr. 1. april 2008

KL s Fællesregler Pr. 1. april 2008 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter. 11 Bilag B - Aftale om fravær af familiemæssige årsager.. 57

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Ferievejledning Juni 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg FERIEVEJLEDNING Juni 2003

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 April 1987 J.nr. 1112.00-0187 VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNINGLØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Vedlagt følger aftale af den 3.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner

Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner Side 1 Aftale om beskæftigelsesanciennitet for ansatte i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Almindelige bestemmelser

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere