Undervisernes digitale kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisernes digitale kompetencer"

Transkript

1 Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010

2 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering Side 2 af 8

3 Kompetencematrix: PERSONLIGE REDSKABER bruge de grundlæggende funktioner i mail og kalendersystem, således at kommunikation via mail kan gennemføres ubesværet oprette og anvende kontaktpersoner føre kalender og gennemføre mødeindkaldelser via kalendersystemet opsætte og tilpasse den personlige startside og de dertil knyttede funktioner på læringsplatformen anvende de grundlæggende funktioner og relevante programmer i MS Office (primært MS Word, MS-Excel og MS PowerPoint) strukturere og anvende forskellige dokumenttyper og lagringsmedier teoretisk viden og evt. vurdere hvornår det er hensigtsmæssigt at kommunikere via mail og hvornår kommunikationen skal ske i læringsplatformen vurdere hvordan et arkivsystem opbygges, så det er nemt og overskueligt at genfinde lagret materiale Personlige redskaber bruge mail og kalendersystemets mere avancerede faciliteter herunder oprettelse af mailinglister, specialkalendere, sortering af mails mv. bruge RSS-læser i fronter og på UCL s net anvende relevante programmer i MS-Office pakken på et avanceret niveau, herunder f.eks. rette og kommentar funktioner, indsætte link, bruge fodnoter og automatisk generering af index/indholds-forteg-nelse arbejde ubesværet med forskellige dokumenttyper og lagringsmedier skifte mellem forskellige LMS-systemer, lagringsmedier og dokumenttyper relativt ubesværet overblik og praksiserfaring kunne: tilpasse undervisningselementer til en elæringssammenhæng kunne vurdere, hvilke programmer/platformer det er hensigtsmæssigt at anvende i forskellige sammenhænge opsætte og arbejde med journal og opgave i MS Outlook og tilpasse forsider og menuer samt oprette formularer og makroer oprette makroer, skabeloner og stylesheets i MS Word og PowerPoint oprette RSS-feed arbejde med forskellige browsere og vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen af de enkelte browsere anvende de mest almindelige gratis mailprogrammer og kunne sætte disse op som mail i fronter udvikling og effektivisering af personlige digitale kommunikations- og struktureringsformer Side 3 af 8

4 Kompetencematrix: SAMARBEJDE Samarbejde producere digitale dokumenter af tilfredsstillende kvalitet oploade dokumenter til læringsplatformen anvende grundlæggende samarbejdsfunktioner i fronter herunder beskeder og fællesdokumenter beherske mindst et af de gængse chat programmer arbejde avanceret med forum værktøjet i fronter, herunder oprette forskellige typer af diskussionsfora, tilføje tags og filtrere visninger arbejde med portfolio, herunder visning af statistikker og oprettelse af læringsmål oprette og administrere blogs Skal via et overordnet kendskab til de anvendte samarbejdsværktøjer kunne: opbygge nuancerede samarbejdsrum med inddragelse af såvel synkrone som asynkrone samarbejdsværktøjer oploade filer til og anvende filer fra webtjenester som youtube anvende det /de mest almindelige sociale medier på nettet tilrettelægge samarbejdsprocesser, hvor brugen af samarbejdsfunktionerne indgår som naturlige elementer anvende det/de mest almindelige netbaserede sociale medier på grundlæggende niveau overblik og praksiserfaring kunne: differentiere mellem forskellige samarbejdsværktøjer og vurdere, hvilke det er hensigtsmæssigt at anvende i den aktuelle sammenhæng planlægning, etablering og facilitetering af digitale samarbejdsrum og funktioner, der understøtter samarbejde omkring læring og videndeling. I samarbejdet skal såvel asynkrone som synkrone samarbejdsværktøjer indgå Side 4 af 8

5 Kompetencematrix: UNDERVISNINGSAKTIVITETER Undervisningsaktiviteter Skal have: oprette arkivstruktur med tilpassede mapper og i fronter anvende afleveringsmapper lave præsentationer i PowerPoint, som indeholder billedfiler. anvende de grundlæggende funktionaliteter i interaktive tavler, herunder at gemme tavler på en måde, så de studerende senere kan anvende dem håndtere grundlæggende optage og redigeringsfunktioner i forhold til digital foto/video udarbejde en simpel lydfil oprette forsider med lister, foto, video samt anvend websider som rumforsider i fronter anvende forskellige arkivtyper optage foto, video og lyd. Skal kunne redigere og tilpasse filerne, så de fremtræder sammenhængende og målrettede. demonstrere forståelse for dokumentformater og sørge for, at filformaterne tilpasses de given lagringsog visningsforhold. anvende et bredt udbud af de faciliteter, som er indeholdt i interaktive tavler, herunder ressourcegalleriet, optagefunktionen tilbundsgående viden om de almindeligt anvendte digitale medier og programmer, som anvendes i UCL samt spidskompetence på min. et specialprogram overblik over forskellige programmer og platforme og kunne kombinere funktionaliteterne i forskellige programmer og dermed skabe nye og innovative anvendelsesmuligheder for de eksisterende digitale programmer og platforme anvende online konferencefaciliteter som Skype eller Elluminate med voice/video og dokument/applikationsdeli ng oprette og gennemføre en prøve/evaluering i læringsplatformen tilstedeværelse (offline) indtænke anvendelse af digital foto/videomateriale, digitale præsentationer og brugen af interaktive tavler i undervisningen, så denne fremstår sammenhængende. Disse skal endvidere fremstå i en form, så de støtter den studerendes forberedelses og efterbehandling af undervisningen overblik og praksiserfaring kunne: udvikle undervisningen ved inddragelse af digitale medier i undervisningen med det formål at hæve læringsudbytte ved at: tydeliggøre undervisningens målsætning og problemkompleks tilgodese de studerendes behov for undervisnings- udvikling af innovative og nytænkende digitale undervisningsformer, der medvirker til at motivere de studerende og forøge deres læringsudbytte. Side 5 af 8

6 differentiering tilgodese de studerendes varierende læringsstile skabe variation i undervisningen blended learning (online) strukturere undervisningen, så de tilgængelige digitale redskaber udnyttes til at give de studerende gode og velstrukturerede redskaber til online læring og samarbejde. overblik og en længerevarende skabe de bedst mulige studiebetingelser i form af overblik over mål og progression, materiale og opgavetilgængelighed samt digitale samarbejdsmuligheder udvikling af innovative og nytænkende digitale undervisningsformer, der medvirker til at motivere de studerende og forøge deres læringsudbytte. undervisningsdifferentiering facilitering af diskussionsfora og netværk Dette opnås gennem: nytænkning i forhold til strukturering af undervisningsforløb udvikling af digitale læringsobjekter som også inddrager billede-, lyd- og video Side 6 af 8

7 Kompetencematrix: DIGITALE MATERIALER Digitale materialer Skal: Skal: Skal: have grundlæggende kendskab til netsøgning, bibliotekssøgning samt søgning i de grundlæggende fagdatabaser. have særdeles gode kompetencer i forhold til netsøgning og søgning i de kendte og mindre kendte fagdatabaser have særdeles gode kompetencer i forhold til netsøgning og søgning i alle for faget relevante fagdatabaser kende funktionaliteten i det gængse digitale undervisningsmateriale til faget/området. kende funktionaliteten i det tilgængelige digitale undervisningsmateriale i faget have overblik over fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige browsere til søgning kunne producere mindre digitale undervisningsmaterialer til faglige problemstillinger kunne producere sammenhængende digitalt undervisningsmateriale med inddragelse af multimedieprogrammer opdatere sin faglighed med den nyeste viden integrere det digitalt undervisningsmateriale til faget så det fremstår naturligt og udbytterigt i sammenhængen integrere digital videnssøgning som en naturlig del af en læringssammenhæng overblik og en længerevarende tilrettelægge undervisningsforløb, hvor den nyeste viden fra net og fagdatabaser findes på nettet og inddrages i læreprocessen Inddrage digitalt undervisningsmateriale i undervisning ud fra en pædagogisk didaktisk stillingtagen til, hvordan de studerendes læring bedst understøttes udarbejde mindre pædagogisk velovervejede digitale produktioner, som understøtter de studerendes læring planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsforløb, hvor aktuel forsknings- og erfaringsbaseret viden fra net og fagdatabaser indgår i de studerendes lærings- og vidensproduktion producere og publicering af digitalt undervisningsmateriale, hvori digital søgning af materiale og multimedieproduktioner indgår i understøttelsen af de studerendes læring Side 7 af 8

8 Kompetencematrix: PUBLICERING Publicering Skal kunne anvende simple publiceringsformer f.eks.: Anvende PowerPoint Opload af filer til fronterrum Opload af informationer til blog Linkning fra MS Office til filer i fronter Have kendskab til grundlæggende regler om ophavsret inkludere filer, links, fotos og video i forsideværktøjet i fronter oprette og vedligeholde simple websider oprette, publicere og vedligeholde materialer til wiki Have kendskab til filformater/størrelser og dettes betydning i forhold til publicering oprette pod/vodcast arbejde med streaming video oprette og vedligeholde websider med anvendelse af avanceret funktionalitet tilstedeværelse (offline) Vælge publiseringsformer, der undestøtterr de studerendes læring i forhold til forberedelses, undervisning og efterbehandling overblik og en længerevarende Vælge publiseringsformer, der understøtter de studerendes læring og tager hensyn til: læringsstile undervisningdifferentiering nyskabende i forhold til:vælge publiseringsformer, der understøtter de studerendes læring og tager hensyn til: læringsstile undervisningsdifferentiering blended learning (online) Vælge publiseringsformer, der understøtter de studerendes læring i forhold til blended learning overblik og en længerevarende Vælge publiseringsformer, der understøtter de studerendes læring i forhold til blended learning og tager hensyn til: publiseringsformer, der understøtter de studerendes læring og tager hensyn til: læringsstile undervisningsdifferentiering læringsstile undervisningdifferentiering Side 8 af 8

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog

Den digitale erhvervsuddannelse. Inspirationskatalog Den digitale erhvervsuddannelse Inspirationskatalog Indhold Indledning 3 It-vokabularium 6 Ledelse og implementering af fælles pædagogisk og didaktisk grundlag 8 Onlineundervisning og blended learning

Læs mere

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase

Fakta-ark Brugerportalinitiativ. Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase Fakta-ark Brugerportalinitiativ Bilag til løsningsresume for foranalyse af det fælles Brugerportalinitiativ, 2. fase 6. oktober 2014 2 INDHOLD 1. ANALYSESPOR 3: FAKTAARK 1: PROCESSER OG FUNKTIONALITET...

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Kommunikation og samarbejde

Kommunikation og samarbejde Basismodul 3 Kommunikation og samarbejde på internettet Indledning... 3 I undervisningen... 4 Web 2.0... 7 Chat skriftlig tale på nettet... 11 SMS og MMS på mobiltelefonen... 14 Eksempler på blogs og wikis...

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Evaluering af digitale læremidler

Evaluering af digitale læremidler Evaluering af digitale læremidler AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER, PH.D., LÆREMIDDEL.DK Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere