Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00"

Transkript

1 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er Morten Lange, Esther Bay og Birgitte Hübertz. Alle er villige til genvalg. Helle Louise Holst ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Lone Cederbye. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Maria Olsen er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår som suppleanter Elsebeth Lange og Helle Louise Holst 9. Eventuelt Ad pkt. 1 Formand Carsten Lange (CL) bød velkommen: Det er en glæde, at så mange vil afse tid til at møde op. For en god ordens skyld vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er medlemmer over 18 år, der kan stemme og deltage i diskussioner på Generalforsamlingen. CL foreslog på bestyrelsens vegne Jesper Jørgensen (JJ) som årets dirigent. JJ blev valgt og orienterede om, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, i henhold til vedtægterne, med 14 dages varsel den 30. januar, hvorefter JJ erklærede Generalforsamlingen beslutningsdygtig og gav ordet til formanden for beretningen, dagsordenens punkt 2. Ad pkt. 2 CL informerede forsamlingen om, at han som noget nyt i år har sendt beretningen for 2013 ud pr. mail sammen med indbydelse til Generalforsamlingen. CL: Jeg går ud fra, at forsamlingen har set og også læst beretningen, så jeg vil derfor ikke læse højt men blot fremhæve et par ting, som vi i bestyrelsen har haft som væsentlige punkter i løbet af året. Han indledte med at nævne spørgsmålet om en eventuel Bane 4 i Trørød Tennisklub. En bane 4 har gennem det seneste år været diskuteret ikke mindst på sidste års Generalforsamling og vi har nedsat et udvalg, der har arbejdet med muligheden for at få en bane 4. Og når jeg er færdig med mit indlæg, vil Jens orientere yderligere vedr. status på bane 4. En anden ting, som er nyt, og som blev indført i begyndelsen af indendørssæsonen 2013, er lørdagstennis i Rundforbi Tennishal. Lørdagene går på skift mellem klubberne og giver os mulighed for en tennisaften ca. én gang om måneden. Vi har gjort rimelig opmærksom på disse arrangementer, synes jeg selv, og Birgitte har sendt mails ud med information, og alligevel har det ikke været nogen succes på grund af manglende opbakning fra medlemmerne. Det koster klubben ca kr. at leje hallen 7 gange fra kl til ca , hvor man både spiller tennis og spiser og hygger i tidsrummet. Der har faktisk kun været en lørdag, hvor det var rigtig godt besøgt - det

2 var juniorernes juleafslutning - så bestyrelsen har derfor besluttet, at vi næste år melder disse lørdage fra og i stedet køber os ind på de lørdage, vi vil have. Juniorleder, Berit Vendelbo fra bestyrelsen bemærkede: Husk at juniorerne har behovet. Medlem Jens From havde en kommentar hertil: Mine børn har besøgt arrangementerne rigtig godt. Men jeg synes, jeg har mærket flere modstridende holdninger til, hvordan det skulle foregå, så det er min opfattelse, at juniorerne ikke altid har følt sig velkomne. Og så var en af lørdagene jo i uge 7, hvor alle jo er på ferie, kommenterede Jens From. CL: Jeg forstår ikke, at nogen føler, at juniorer ikke er velkomne. For det er de. Jeg tror primært, årsagen til den vigende interesse er, at det er lørdag aften. Det er vurderingen lige nu, at der ikke er et behov, så vi i stedet bør købe lørdage ad hoc fremadrettet. Et medlem tilføjede: Jeg synes, man skal give det en chance til, da det ikke er noget, vi har været opmærksomme på som en fast tilbagevendende begivenhed. Jeg har en dreng, der spiller i klubben, hvor vi bl.a. deltager i lørdags-skum-tennis i Nærum. Og det er godt besøgt, så det kan godt lade sig gøre at samle folk om lørdagen, er min vurdering. Kasserer Birgitte Hübertz tilføjede: Vi har sendt information ud med en måneds varsel, så det er ikke fordi, der har manglet information om arrangementerne. Juniorleder Berit foreslog, at man laver et udvalg, der kigger på, hvordan der kommer flere interesserede: I juniorafdelingen har vi behov for i hvert fald 4 lørdage. Jeg foreslår, at der nedsættes et udvalg, der tager initiativ til at få dem brugt. Og hvis der så ikke sker noget, må vi sige dem fra. CL oplyste, at hallens bestyrelse har besluttet, at hver af de 4 klubber får en lørdag om måneden og skal betale for dem: Og ja, det er uheldigt, at vi i år havde uge 7, men så får vi ikke det næste år. Det er et tilbud til alle klubbens medlemmer, hvor vi prøver at integrere juniorer og seniorer. Men som det står nu, vil banerne om lørdagen blive solgt tilbage til hallen, hvis Trørød Tennisklub ikke ønsker dem. CL kom videre under formandens beretning ind på, at klubmesterskaberne igen i 2013 desværre ikke var særlig godt besat: Vi vil gerne have flere til at deltage i de 14 dage, mesterskaberne står på. Der er god hygge i klubben, og bestyrelsen disker op med både vådt og tørt til spillere og tilskuere. Så jeg vil benytte lejligheden her til at sende en appel om, at jo flere der deltager i Klubmesterskaberne, jo bedre bliver arrangementet. CL kom videre ind på køb/salg af timer Rundforbi Tennishal og hallens tilstand: Jeg vil gerne minde alle om, at der er mulighed for at købe de timer, der bliver sat til salg ved at sende en mail til hallens bestyrer Torben Boye. Mht. til tennishallen, så har der i år været en del utætheder i hallens tag, som ikke har det specielt godt. Hallens bestyrelse forhandler derfor i øjeblikket med kommunen om tilskud, og vi håber selvfølgelig på så stort et tilskud fra kommunen som muligt, da nyt tag er en meget stor post. CL sluttede sine udvalgte punkter til Formandens beretning af med at sige tak til alle klubbens frivillige, der møder op og hjælper til samt til klubbens bestyrelse for at gøre Trørød Tennisklub til et sted, hvor der er hyggeligt at være. Herefter gav han ordet til Jens Bruhn-Petersen for yderligere information til Generalforsamlingen vedr. Bane 4-udvalgets arbejde: Jens: Sagen vedr. bane 4 er desværre allerede lukket nu. Da det kom til stykket, og det blev alvor, blev jeg ringet op af Flemming Topsøe, der er en af de 4 arvinger til boet efter Haldor Topsøe. Arvingerne ønsker ikke at gå videre med sagen nu, og de vil på nuværende tidspunkt beholde skoven, som den er. Derfor er sagen lukket nu, da der er ligger et dødsbo, der skal gøres op. Vi har i bestyrelsen også talt med Naturstyrelsen, og til orientering kan jeg oplyse, at sandsynligheden for, at vi fik lov af Naturstyrelsen er minimal, men vi er blevet bremset lidt for tidligt i processen, desværre. Vi skal dog nok regne med, at sandsynligheden for, at vi får en bane 4 er minimal. Naturstyrelsen fjerner ikke skov, hvis de overhovedet kan undgå det. CL tilføjede: Det baneudvalg, der har arbejdet med bane 4, har virkelig lavet et flot og gennemarbejdet materiale med bl.a. flotte tegninger og præsentationer af Nanna From, så det er

3 dødærgerligt. Vi var måske en postgang for sent ude. Hvis Haldor Topsøe stadig havde levet, så havde der ikke været nogle arvinger endnu, og så var det måske gået lidt lettere igennem. Måske. Et medlem spurgte: Kan man forestille sig, at der kan findes et andet sted i kommunen, hvor man kan ligge en bane 4. Den løsning har andre klubber i kommunen. Medlem Jens From tilføjede: Holte har baner på både Trekanten og Carlsmindevej, og det fungerer ganske fortræffeligt. CL: Det er selvfølgelig en mulighed, men der er også visse uhensigtsmæssigheder ved at have baner flere steder. Men det er bestemt en mulighed, vi kan undersøge, sluttede CL af. Den læsbare fremsendte beretning lød således: Som noget nyt fremsendes Formandens beretning sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. På denne måde håber vi på, at endnu flere får mulighed for at høre beretningen og måske endda på baggrund af denne, får lyst til at deltage i Generalforsamlingen. Formandens beretning vil således ikke blive læst op på Generalforsamlingen, men der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. Tak for et godt 2013, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen, som foregik i koldt og nærmest vinteragtige temperaturer. Når man tænker tilbage på, hvorledes vejret ellers formede sig i sommeren 2013, tror jeg godt, at vi vil starte lidt i den kolde ende, når vi nu ved, hvor dejlig solrig og varm sommeren blev. Vejret i sommeren gav stor mulighed for at spille en masse tennis og det blev der sandelig også gjort. Det er vi i bestyrelsen glade for og håber, at det også vil blive tilfældet i Banerne, som var klar på dagen, var igen i 2013 meget fine og faste fra dag 1. Det lægger vi stor vægt på, og det bliver også bemærket af de gæstende spillere, der kommer og spiller i TT. En stor tak til både baneanlægsmand Poul Ørholt Nielsen, der havde nået at tromle banerne 6-7 gange og til vores banemand Jørgen Kirk, som har plejet banerne med stor omhu før og efter åbningen Vi er glade for, at Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv i At have gode baner er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt. Birgitte Hübertz stod som sædvanlig for Onsdagsspil, så alt var ved det gamle/trygge, og vi fastholdt det gode koncept. Dejligt at banerne også om formiddagen bliver benyttet aktivt. Tirsdagsturnering v. Birthe Kirk & Lars Mølbak blev også i 2013 pænt besøgt, og vi justerede banebenyttelsen til, hvor mange der kom på de enkelte tirsdage. Dette forløb fint, og de baner, der ikke blev brugt til tirsdagstennis, blev hurtigt frigivet til almindeligt klubspil. Der er en del arrangementer i løbet af en sæson, som kræver, at banerne bliver blokeret og reserveret til disse arrangementer. En gang imellem bliver vi nødt til at reservere lidt flere baner, end der umiddelbart er behov for til det enkelte arrangement, men de medlemmer, der har ansvaret for et givent arrangement, frigiver de baner, der er overbooket, så snart dette er muligt. Så derfor opfordrer jeg alle de medlemmer, der ønsker at spille i umiddelbar forlængelse af et arrangement, til at holde øje med frigivelsen af overskydende baner eller måske endda komme op i klubben og tage chancen for at kunne komme til at spille hurtigt efter et arrangement. Det betyder måske, at man må vente en halv times tid, inden en bane bliver ledig, men så kan man jo blive inspireret af det underholdende spil, som især mange holdkampe kan tilbyde. Der er fundet en god balance i klubben med hensyn til fordeling af banetimer til diverse hold, forskellige former for træning, hjemmeholdkampe, diverse arrangementer og almindeligt klubspil. Denne fordeling har vi tænkt at fortsætte med i Dog er vi meget opmærksomme på, at skolereformen, der træder i kraft efter sommerferien 2014 og derved juniorernes mulighed for at komme til træning allerede fra tidligt på eftermiddagen fremover, kan blive en udfordring. Vi er i dialog med en af skolerne i vores nærområde, således at vi forhåbentligt kan opnå fuld indsigt i implikationerne og agere derefter. Bane 4 : Vi har over en periode drøftet muligheden for at anlægge en bane 4 parallelt med bane 3 ind mod skoven. Vi er nu kommet så langt, at der i januar 2014 er færdiggjort en ansøgning til

4 Naturstyrelsen, som i første omgang er afleveret til skovarealets ejer (Frydenlund), som skal godkende ansøgningen. Vi forventer et svar fra Naturstyrelsen i løbet af foråret Der er blevet udført et meget grundigt forarbejde med flotte skitser med beskrivelser og illustrationer af, hvorledes klubben vil komme til at fremstå med en bane 4. Selve klubben, i de hyggelige og smukke omgivelser, vil fortsat komme til at fremstå, som vi kender den i dag, så der bliver ikke lavet noget om i den henseende. Vi mener selv, at vi har argumenteret solidt for vores sag, men eftersom skovarealet ligger i fredskovsområde, er der, i henhold til Naturstyrelsens praksis, desværre en meget stor risiko for et negativt svar. Så snart vi har Naturstyrelsens svar, melder vi naturligvis resultatet ud. Skulle vi få tilladelse til at anlægge en bane 4, vil vi straks gå i gang, således at banen måske allerede kan stå klar til starten af sæson Man har jo lov at håbe. Klubmesterskaberne 2014: Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i sidste halvdel af august, og vi var begunstiget af meget fint vejr, så alt blev gennemført til tiden. Desværre var der ikke ret mange, der havde meldt sig, hvorfor jeg allerede nu opfordrer alle til at overveje at melde sig til klubmesterskaberne 2014, som også i år vil blive afholdt i anden halvdel af august. Arrangementet omkring klubmesterskaberne er som regel meget hyggeligt, hvor klubben hver aften disker op med drikkevarer, frugt m.v., således at tilskuerne har noget at styrke sig på under de ofte meget spændende og gode kampe. Det er en sjov og god måde at møde andre klubmedlemmer end dem, man er vant til at spille med/mod. Så kom og vær med der er ingen, der bider. Sommerfesten/hygge; Sommerfesten blev afholdt den 31. august i forbindelse med afholdelse af klubmesterskabsfinalerne. Der blev grillet på klubbens nye gas-grill, og vi havde alle en meget hyggelig aften. Der vil også i 2014 blive afholdt en sommerfest - men mere om dette senere. Se og følg opslag i klubben. Indendørs lørdagsspil : Som noget nyt i indendørssæsonen 2013/2014 har TT fået mulighed for at leje Rundforbi Tennishal hver fjerde lørdag fra kl Informationen fra bestyrelsen har været (via udsendelse af mails), at alle klubbens medlemmer har mulighed for at komme ned i Rundforbi Tennishal og spille med. Der har været mulighed for frit spil, juniorarrangementer og lidt hyggeturneringsspil med efterfølgende fælles spisning. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 5 sådanne lørdagsarrangementer, og der har desværre kun været meget få medlemmer, der har benyttet sig af denne mulighed, lige bortset fra juniorjuleafslutningen den 14. december, som var en stor succes med mange deltagere. Vi vil også gerne her opfordre klubbens medlemmer til at støtte op omkring dette tilbud om at komme til at spille indendørstennis, og vi er meget lydhøre overfor, hvorledes vi kan gøre disse lørdag aftener mere attraktive, således at der kommer endnu flere til arrangementerne. Desværre er det ikke muligt at lægge disse arrangementer på andre tidspunkter end lørdag aften. Vi må også sande, at såfremt der ikke er bedre tilslutning til disse arrangementer fremover, vil vi overveje ikke at fortsætte med dette lørdagstilbud i de kommende indendørssæsoner. Det sportslige plan: På det sportslige plan havde TT mange succeser i 2013, idet vores første hold vandt deres række og rykkede op fra Serie 2 til Serie 1, og vores veteranhold fik en flot 3. plads i deres række i Sjællandsserien. Juniorerne gjorde det også meget fint, takket være en stor træningsindsats ledet af vores dygtige og populære træner Poul Erik Madsen. Vores U10 hold blev suveræne Sjællandsmestre uden at tabe en kamp, og U12 holdet vandt sølv. U14 holdet vandt også Sjællandsmesterskabet, og skulle herefter spille mod de andre regionsmestre. Den første kamp blev vundet, og derefter blev der spillet finale mod KB. Denne kamp endte 3-3, men desværre tabte TT med 1 sæt, da man måtte tælle sæt ved 3-3 i kampe. Vores fusionshold med Holte i U14 blev også Sjællandsmestre. Så alt i alt en meget flot indsats af alle juniorholdene.

5 Rundforbi Tennishal: Rundforbi Tennishal har som sædvanlig haft stor efterspørgsel af tennistimer, hvilket betyder, at der kun er meget få ledige faste timer at få adgang til. Men der er trods alt nogle ledige timer, så hvis der skulle være nogle TT medlemmer, der er interesseret i at købe en fast time i Rundforbi Tennishal, skal der rettes henvendelse til Torben Boye på Tennishallen fik ny formand i maj 2013, og det er nu Gitte D Arcy fra Nærum Tennisklub. Formandskabet vil gå på skift mellem de 4 klubber, Nærum, Holte, Vedbæk og Trørød. Et bestyrelsesmedlem fra hver af de 4 klubber danner sammen med 2 repræsentanter fra Rudersdal Kommune Rundforbi Tennishals bestyrelse. TT er pt. repræsenteret ved Carsten Lange. Økonomien i Hallen er tilfredsstillende, og pt. drøftes et større projekt om muligheden for at forny taget på hallen, idet der er opstået nogle utætheder, som med tiden vil ødelægge taget og selvfølgelig banerne, hvis der kommer vand ind. Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle de medlemmer i TT, der yder en stor frivillig indsats og hjælper til med arrangementer m.v., således at klubben i 2013 har været og fremover vil være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er. En speciel tak til Helle Louise Holst der af arbejdsmæssige årsager ikke kan afse tid til at deltage i bestyrelsesarbejdet fremover, hvorfor Helle ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Helle har ydet en stor arbejdsindsats i bestyrelsen og har altid skrevet meget fyldige og gode referater fra bestyrelsesmøderne. Tak for 2013 og på gensyn i maj Carsten Lange Formand Dirigent JJ spurgte, om der var flere spørgsmål til Formandens beretning: Hvis der ikke er flere kommentarer, vil jeg foreslå, at vi godkender Formandens beretning og går over til næste punkt: Forelæggelse af revideret regnskab. Ad pkt. 3 Kasserer Birgitte Hübertz gennemgik forslag til det reviderede regnskab. Birgitte fremhævede nogle enkelte væsentlige punkter ved gennemgangen og oplyste, at de væsentligste poster i budgettet er følgende: Indtægterne er kr., som primært kommer fra kontingenter, træningsindtægter samt fra driftstilskud. Udgifterne er på kr., som dækker over udgifter til trænerløn, klargøring og vedligeholdelse af banerne, klubliv, bolde og bl.a. vand, som har kostet 5000 kr. ekstra i Egenkapitalen er derfor nu kr. mod kr. året før, oplyste Birgitte og spurgte forsamlingen, om der var nogen kommentarer. CL tilføjede mht. egenkapitalen: Det er ikke bestyrelsens hensigt, at vi skal have et overskud. Indtægter og udgifter skal balancere. Vi har tidligere brugt penge til at lave baner, hegn mv., hvilket tærede på formuen, så vi måtte hæve kontingentet. Vi sagde umiddelbart efter etableringen af nyt hegn, at vi ønskede at få egenkapitalen op på et niveau på til /minus. Det er den er nu, så det er helt i tråd med det, Generalforsamlingen er orienteret om, og overskuddet er i det niveau, hvor vi gerne vil have det. Vi ønsker ikke et stort overskud, men vi skal på den anden side have en sund økonomi, så vi kan modstå uforudsete udgifter, understregede CL. Dirigent JJ konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til regnskabet, og regnskabet blev herefter godkendt. Birgitte gennemgik herefter budgetforslag for 2014, hvor Trørød Tennisklub forventer at komme ud med et regnskab, der balancerer på 0 kr. Ad pkt. 4 Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til: Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår.

6 Bestyrelsen foreslog følgende kontingenter for sæsonen 2014: Seniorer kr. 950 Ungseniorer kr. 700 Juniorer kr. 500 Passive kr. 100 Gæstetimer kr. 40 Bestyrelsens forslag til kontingent 2014 blev godkendt af Generalforsamlingen, og JJ præsenterede næste punkt: Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Ad pkt. 5 Der var ikke indkommet nogen forslag. Dirigenten JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til næste punkt: Valg af formand. Ad pkt. 6 CL var villig til genvalg, og han blev enstemmigt genvalgt. JJ præsenterede næste punkt: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Ad pkt. 7 På valg var Morten Lange, Esther Bay og Birgitte Hübertz, der alle var villige til genvalg, og de blev enstemmigt genvalgt. Helle Louise Holst ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke at fortsætte i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Lone Cederbye som ny sekretær. Lone Cederbye blev enstemmigt valgt. Lone Cederbye var grundet forretningsrejse ikke til stede, men CL orienterede Generalforsamlingen om, at der hurtigst muligt vil komme et billede op af Lone Cederbye i klubben. Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til punktet: Valg af revisor og revisorsuppleant. Ad pkt. 8 Maria Olsen var villig til genvalg. I stedet for revisorsuppleant Lone Cederbye, der træder ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen Elsebeth Lange og Helle Louise Holst. Alle blev enstemmigt valgt. Ad pkt. 9 Dirigent JJ orienterede om, at Generalforsamlingen nu gik over til punktet: Eventuelt, hvor vi stort set kan tage alt op. Et medlem spurgte, om bestyrelsen havde overvejret, hvad den nye skolereform vil betyde for klubben. CL orienterede om, at han og juniorleder Berit Vendelbo har et møde i nær fremtid med Trørødskolens leder Suzanne Henningsen, hvor der skal diskuteres, hvordan skolereformen får indflydelse på vores klub: Men skolerne starter efter sommerferien først midt i august, så vi har hele vinteren 2014/2015 til at finde ud af løsningsmuligheder. Det er et emne, vi selvfølgelig vil drøfte i hele vinterperioden. Juniorleder Berit Vendelbo tilføjede: Nogle skoler har vist god vilje til at samarbejde med nogle af sportsklubberne. Og vi vil derfor i juniorafdelingen prøve at arbejde på at bruge nogle af juniortimerne i skoletiden. Mht. til tennis indendørs om vinteren, så bliver det også en fordelingsnøgle, men som det er for tidligt at sige noget om. Et medlem foreslog: Måske kan man lave noget nytænkning mht. til at bruge indendørsbanerne om sommeren, hvor banerne alligevel står næsten tomme. CL orienterede om, at man allerede nu fra hallens side arbejder på at skaffe flere eftermiddagstider til juniorerne. Det var simpelthen et krav fra kommunen, at vi kunne tilbyde flere juniortræningstimer, og derfor har flere af de betalende voksne spillere fået sagt deres tid op. De fleste har sagt ok, men nogle var ikke så glade, og de har fået et år til at finde nye tider. Dirigent JJ spurgte, om der var flere punkter til eventuelt.

7 Juniortræner Poul Erik oplyste, at både juniorerne og flere voksne har været glade for de store juniorpigers deltagelse i klubmesterskaberne, og han foreslog derfor, at der til kommende klubmesterskaber laves to A-rækker for damerne: En med seniorer og juniorer samt en udelukkende med seniorer. CL. Det er blevet taget til referat. Medlem Inger Ashworth spurgte: Kan man ikke pålægge holdspillerne at stille op til klubmesterskablerne? CL: Det er jo faktisk et kriterium for at få indendørstræning i hallen om vinteren. Det er et spørgsmål om, at vi skal være lidt strengere til at håndhæve det. Vi kan genfremsende kriterierne til holdspillerne, der hedder deltage aktivt i klubbens liv, spiller på hold og spiller med i klubmesterskaberne. Holdspiller Lars Gluud tilføjede: Bare det at få holdspillerne til at spille på hold er svært Da der ikke var flere spørgsmål, sluttede dirigent JJ Generalforsamlingen af med en tak for god ro og orden. CL takkede JJ for indsatsatsen og benyttede samtidig lejligheden til at takke Helle Louise Holst for hendes arbejde i bestyrelsen de seneste 5 år og takkede for altid fyldige referater. Helle sagde, at hun som tak for den lærerige og spændende periode, det har været at være medlem af bestyrelsen, gerne ville sige en tak til sine nu tidligere bestyrelseskollegaer og sige et par ord om alt det frivillige arbejde, der foregår i Trørød Tennisklub: Kære generalforsamling og kære bestyrelseskollegaer. Tak til medlemmerne for valget til bestyrelsen i sin tid. Det har været en fornøjelse og lærerigt at være med i frivilligt arbejde de seneste 5 år. Og kære tidligere bestyrelseskollegaer, det er et flot stykke arbejde, I alle gør. Jeg tror ikke - før man har prøvet det selv - er klar over, hvor meget tid og energi det tager at deltage i frivilligt arbejde i foreninger og idrætsklubber i Danmark. Som almindelige medlemmer af en klub, så kommer vi bare på banerne med vores børn eller spiller selv uden at tænke over alt det arbejde, der ligger bag. Og det gælder også f.eks. til børnenes klassefester, hvor festkomiteer og udvalg har sørget for mad, blomster, borde, lokaler osv. Som almindelige medlemmer og det er jeg jo snart igen så ser vi bare, at der er sat nyt hegn op, at der står et fad med velanrettet frugt til arrangementer Og vi tænker ikke på alt det arbejde, der er lagt i det inden. Vi lægger f.eks. ikke meget mærke til, at nogen har sørget for, at der bliver gjort rent i klubben. En klog kvinde sagde en gang til mig mht. til det med rengøring set ser man kun, når der IKKE er gjort rent. Jeg har efter de 5 år i bestyrelsen fået et indblik i alt det arbejde I som frivillige og bemærk ulønnede lægger i det. Og jeg kan bare konkludere: For alle de mails, der bliver sendt ud ingen regning For alle de informationer og fotos, der bliver lagt på hjemmesiden ingen regning For indhentning af tilbud til nyt køkken ingen regning For alle de girokort, der bliver sendt ud ingen regning. Kun til medlemmer selvfølgelig For alle de rykkere, der bliver sendt ud, når folk ikke lige får betalt til tiden ingen regning For at indhente tilbud om klubdragter og bolde ingen regning For at klippe klubbens hæk, når kommunen ikke lige kommer forbi ingen regning For aflæsning af el og vand ingen regning. For indkøb af ny kaffemaskine, når den gamle siger stop ingen regning For Indkøb af kaffe og toiletpapir ingen regning Og for indkøb af den nye fine gasgrill. Og for indsendelse af presse-nyt om f.eks. juniorernes mange fine resultater ingen regning For at sammensætte et program til klubmesterskaberne. Og turneringer ingen regning For indkøb af grus. Og for at indhente tilbud på klargøring af banerne ingen regning For arbejdet med at søge om en bane 4 ingen regning For at søge om tilskud fra kommunen ingen regning For at forhandle trænerkontrakter ingen regning For at indhente og indsende lovpligtige børneattester på vores trænere ingen regning. Og jeg kunne blive ved.

8 Jeg synes, det har været sundt, hyggeligt og lærerigt at være med i bestyrelsen i vores lille klub. Og jeg tror næsten, jeg kan sige med overbevisning, at der kun er få steder i Danmark, der findes en så kompetent bestyrelse, der sørger for en sikker økonomi i vores lille klub. Og en bestyrelse, der forstår at dele sol og vind lige, uden at skele til egne interesser. Tak til alle her på Generalforsamlingen for at støtte op om vores hyggelige lille klub. Og tak til mine nu tidligere bestyrelseskollegaer, som fortsætter arbejdet, så jeg bare kan tage ketsjeren under armen og spille tennis i det grønne i en af Danmarks mest veldrevne klubber, sluttede Helle af. CL afsluttede dagens Generalforsamling med at takke de fremmødte og bød på klubbens vegne på en let anretning bestående af skinke og hjemmelavet kartoffelsalat efterfulgt af ost samt et glas øl, vand eller vin. Jesper Jørgensen Dirigent Carsten Lange Jens Bruhn-Petersen Birgitte Hübertz Formand Næstformand Kasserer Helle Holst Morten Lange Berit Vendelbo Sekretær Spilleudvalgsformand Juniorleder Esther Bay Baneinspektør

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset

Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/ i klubhuset Referat af Generalforsamling i FTK, den 2/3-2016 i klubhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent. Jørn Rosborg blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere