Brenderup Realskole 1957

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brenderup Realskole 1957"

Transkript

1 Af Jørgen Søes Hejlsvig, Møllebakken 6, 8300 Odder, journalist og billedkunstner Første del af dette indlæg er bragt i Brenderup Realskoles årsskrift Brenderup Realskole 1957 I august 1957 begyndte jeg og en lille flok jævnaldrende på Brenderup Realskole, og det var fra første dag et kulturchok. Allerede inden vi blev lukket ind ad den store trappe, hvorover, der stod Kundskab er magt, blev vi klar over, at vi var kommet i rigtige menneskehænder. Sætningen fra Salomons Ordsprog i bibelen, blev på skolen ofte suppleret med uvidenhed er trældom (Bjørnbak). Klar og konsekvent tale hele vejen igennem fra første dag. Skolen blev taget i brug 1. september 1911 (året efter jernbanens indvielse) som mellemog realskole såmænd på selveste Degneløkkke ved Fruerhøj nær stationsbygningen, hvor stationsforstander Aamand regerede. Min morfar, Rasmus Pedersen, tegnede sig for et Interimsbevis i realskolen på 100 kroner, et stort beløb, som senere blev et aktiebrev. Men hans egen datter, enebarnet Petra, min mor, kom aldrig på realskole, selvom hun bestemt havde været egnet. I stedet fik hun på sin 18 års fødselsdag i 1925 en splinterny Ford T. Kaptajn V. von Staffeldt (V står for Viktor) overtog skolen i 1939 og ejede den frem til omkring 1959, da den blev en selvejende institution. Han drev den videre som leder til sin død 9. juni 1961 to år før min præliminæreksamen. Jeg husker ham med de mørke hornbriller, når vi stillede i privaten på 1. sal for at betale skolepenge det første år. Så skulle vi på stedet helst kunne regne ud, hvor meget vi skulle have tilbage på nogle sedler. Han var altid stilfuldt og nobelt klædt, rank og statelig. Han symboliserede skolens væsen. Under krigen gik kaptajnen en periode under jorden som frihedskæmper og boede på Wedellsborg. Skolen havde både nærværende og effektive gårdvagter, og lærer E. Rode, som senere blev skolebestyrer, skrev i jubilæumshilsen, at det i hans tid nok var en dårlig dag, hvis der ikke var et godt slagsmål med heppende kammerater, og så tordnede gårdsvagten: Den der griber til sværd skal omkomme ved sværd. Altid kontant afregning på Brenderup Realskole. Vi elskede i øvrigt Rode for hans kontante og elegante stil, og han kunne meget pludseligt vippe det ene ben op, så han blidt ramte os (kun drengene) bagi, hvis vi ikke kunne lektion, men vi vidste, at det var kærligt ment og morede os. Man kan slippe godt fra alt, hvis det gøres ud fra de bedste og kærligste hensigter. Andre lærere ville ikke have sluppet så godt fra det. Skolen havde omfattende regler for ordensduksen, i alt 7 punkter, udarbejdet af V. von Staffeldt. Ordensduksen blev udtaget for en uge ad gangen, og han eller hun skulle opholde sig i klassen i frikvartererne. Duksen sørgede for blæk og kridt, ren tavleklud osv. Duksen indsamlede skriftlige hjemmearbejder til pågældende lærer vedlagt en seddel over manglende afleveringer samt angivelse af grunden til en sådan manglende

2 aflevering. Duksen sørgede også for udluftning af klasseværelset. Vinduerne skulle sættes på stormkrog. Efter skoletid efterså duksen samtlige pulte for glemte sager. Den sorte tavle skulle være rengjort, når duksen forlod rummet. Skulle duksen nå et tog, så skulle der udnævnes en stedfortræder. Hver lørdag afleveredes en forsømmelses-protokol på forstanderens kontor. For at nævnte det vigtigste. Staffeldt, bød os velkommen den første dag, og bad os om at stå på række. I klassen sagde vi De til læreren og rejste os op, når læreren kom ind. Vi fik indprentet, at vi altid skulle have et eksemplar af højskolesangbogen i skoletasken, for der blev sunget efter den flere gange om dagen. Og jeg elskede sang. Hver morgen var der fællessang i hallen. I kommuneskolen havde vi haft fri om lørdagen, men nu gik vi i skole lørdag til kl. 12. Vi fik at vide, at vi ville få mange lektier for med risiko for eftersidning, hvis vi ikke kunne vores ting. Så det kunne vi som regel. Konsekvens i alt. Det var uklogt at gå med hænderne i lommen i skolegården, hvis forstanderen, kaptajnen eller lærerne så det, for så blev der råbt højt. Den gamle officer belærte os også om, at der ikke er noget, der hedder dårligt vejr - kun dårlig påklædning. 400 elever fra Nordvestfyn Brenderup Realskole havde i 1960 erne 400 elever fra hele Nordvestfyn, altså dobbelt så mange som kommuneskolen, så det var fascinerende. Der var tre parallelklasser på hvert realklasse-trin fra 1. til 5. realklasse, og det hele sluttede med en præliminæreksamen, hvor vi principielt blev eksamineret i al pensum fra de tre seneste år. Vi fik ofte i skoleforløbet at vide, at præliminæreksamen på grund af opgivelse af de sidste tre års pensum var sværere at tage end en studentereksamen. Det var en helt ny verden for os, men desværre havde vi ikke lært nok i regning i kommuneskolen, og vi kunne ikke skrive ordentligt dansk, da jeg og andre fra kommuneskolen kom i 1. Real. Ja, vi var faktisk blevet nogle sjuskehoveder, for der var aldrig nogen, der havde taget fat i os. Alt skriftligt arbejde var blevet godkendt uden konsekvenser for fejl og sjusk. Vores faglige niveau rystede både os selv og ikke mindst de nye lærere, og efter nogle uger blev en lille flok rykket ned i 4. underklasse. De fleste elever i 4. U. havde gået på realskolen siden 1. underklasse, så de var veltunede og dygtige. Nedrykningen viste sig at være en rigtig god idé, og året efter rykkede vi alle op i realklassen med de bedste forudsætninger. Fru Oda Larsen, lærer på realskolen og gift med førstelærer Th. Larsen i Brenderup Skole, blev ked af det, da hun hørte, at jeg og et par stykker mere var bagefter med især regning. Havde jeg vidst det, så ville jeg gerne have brugt hele sommerferien på at lære Jørgen noget mere regning, bl.a. brøkregning, sagde hun i mit nærvær til mine forældre. Hendes kærlige udsagn og store tillidserklæring - glemte jeg aldrig, og det var især rørende i betragtning af, at det var hendes mands skole, der havde svigtet os. Udfordring I 4. Under stod der dansk, regning, skrivning, tegning og sang på skemaet foruden naturligvis historie, religion og naturhistorie samt idræt. Jeg og flere andre måtte begynder forfra. Min skrift var blevet ulæselig og sjusket, men nu stilledes der pludselig

3 personlige krav, og jeg elskede det. Det blev en udfordring. Sjuskeriet havde grebet om sig, efter at jeg havde forladt forskolen med dygtige og skrappe frk. Margrethe Sørensen. Dokumentationen har jeg i form af næsten fejlfrie diktatbøger med flot håndskrift fra 1. klasse i Fra 1955 til 1957, derimod, gik det kun den forkerte vej i dansktimerne i kommuneskolen. Alle skriftlige arbejder blev sjuskede og nærmest ulæselige med fejl, der ikke blev rettet. Og i regning gik det som nævnt næsten ligeså. På realskolen blev vi for første gang taget alvorligt af eminente lærere alle verdensborgere. Sproget blev trimmet. Vi skulle gøre os umage med alt. Al dialekt blev luget ud, for når vi var færdige på realskolen, så skulle et tumpet bondesprog ikke forhindre os i at få job et hvilket som helst sted i verden. Bedyrede lærerne! Og de mente det alvorligt, så jeg blev hurtigt tosproget. På realskolen blev fru Fleming mit første store lærer-forbillede, for hun var enormt kreativ og en stor pædagog. Vi havde hende til skrivning og sang, og jeg elskede begge dele, og vi havde en meget fin kemi. Vi fik virkelig indprentet melodierne fra Højskolesangbogen, hvad jeg har haft glæde af lige siden. Jeg har så mange yndlingssange, så det vil føre for vidt at remse dem op. På realskolen var jeg med i et sangkor og et blokfløjtekor, og jeg lærte at spille efter noder. Desværre døde min elskede sang- og tegnelærer tidligt, men jeg havde hende i et par år, og hun gav mig både tegne- og skrivelyst. Hun skaffede pragtfulde japanske Sakura-farver og sørgede for rabat på den første fyldepen, som afløste penneskaftet, og det var dejligt, for så var det slut med blækklatterne. Skoleskemaet Skoleskemaet for afgangsklassen 5. K: Mandag: tysk, natur, historie, aritmetik, dansk, dansk. Tirsdag: dansk, dansk, gymnastik, engelsk, geografi, aritmetik. Onsdag: regning, matematik, tysk, natur, fysik, historie. Torsdag: svensk, historie, gymnastik, geometri, engelsk, natur. Fredag: regning, matematik, geografi, dansk, geometri, engelsk. Lørdag: engelsk, tysk, fysik, aritmetik. Det var bare med at hænge i, og det gjorde jeg også, tilmed af lyst, og de seks år i realskolen tænker jeg tilbage på med stor glæde. Den skole reddede mit liv, min fremtid, så den og dens pragtfulde lærere vil jeg fortælle mere om. Til afgangseksamen fik jeg mg plus talværdi en 14,21 med ug som altså tredjehøjest mulige karakter. I engelsk, geografi og aritmetik fik jeg ug minus og rent ug i geometri. Jubilæums-artikel I 1986 bad en af mine yndlingslærere, fru Nielsen (Anne Kathrine Nielsen) mig om at skrive et indlæg i anledning af skolens 75 års jubilæum, og det gjorde jeg med stor glæde. Her er et udpluk fra artiklen: - Krabber! Jaæh der findes både vandkrabber og æh landkrabler!

4 Jubelen var endeløs den dag i K-klassen, skolebestyrer Andreas Nielsen kaldte mig op til tavlen for at fortælle om krabber. Alle trak på smilebåndene, også Andres Nielsen, som i øvrigt var en meget dygtig lærer, og hvis datter Birgit også gik i K-klassen. Lidt rød i hovedet var jeg jo nok, selv om det ikke helt kunne afvises det dér med landkrabberne. Det hørte til sjældenhederne, at jeg ikke havde læst ordentligt på lektion tilmed i et af mine yndlingsfag, biologi. Ja, minderne er væltet frem lige siden den aften, skolens elskelige og dygtige Fru Nielsen ringede til mig for med sin fuldstændigt uforandrede stemme at bede mig om at skrive et indlæg men svært at strukturere, sådan som Lise Marcussen omhyggeligt lærte os det i dansk stil. Akja, Lise M. er nok den lærer, som jeg kom til at holde mest af, selvom elskelige og pragtfulde lærere som Fru Østergaard, Rode, Hommelgård, Fru Larsen, fru Flemming og Fru Nielsen, som omtalt trænger sig voldsomt på i erindringen og giver mig den ene association efter den anden. Andreas Nielsen holdt jeg også af. Provst Helge Fog-Nielsen fortjener at blive nævnt som lærer i historie og latin. Fog- Nielsen, som døde for nogle år siden, er et af de fineste mennesker, jeg har mødt. Han var en ofte og meget kærkommen gæst i vort hjem, men tilbage til skolen, som jeg havde fornøjelsen af at kende fra 4. under og op gennem de fem realklasser. K-klassen var en stor klasse, og sammen med parallelklasserne L og M blev vi de sidste kongeligt privilegerede præliminarister fra Brenderup Realskole i En eksamen, der siden uden optagelsesprøve skaffede mig direkte adgang til Landbohøjskolens agronomstudium, et universitetsstudium. Realister og folk med en dårlig studentereksamen måtte til optagelsesprøve uden garanti for optagelse. V. von Staffeldt var nok militærmand, men han var også skolemand, og han holdt meget af sine elever både store og små. Fru Staffeldt var et elskeligt og venligt menneske, som gerne stod bi, hvis en elev kom galt af sted og krævede jod og plaster. Kaptajnen krævede rankhed og holdninger, og han elskede at stille os syntes vi tit lidt underlige spørgsmål. Som f.eks. hvordan smager vandet, når en tørstig elev hang over den rindende gård-vandhane. Skiftende svar på spørgsmålet morede både ham og os. Når klokken ringede ind via de ældste dukse og Rode eller Hommelgård stillede sig ved trappen for at lukke os ind, så kunne det ske, at forstanderen åbnede sit kontorvindue og bad om at få lov til at se rækkerne. Så gjaldt det om at få trukket geledderne op. Sprog var og blev mine yndlingsfag. I dansk brillerede Lise Marcussen uovertruffent trods sin unge alder. Vi følte i K-klassen at vores klasselærer vitterligt var en af vore egne, hvad hun så sandelig også var. Lise havde ingen disciplinære problemer med os trods sin ligefremhed, selvom vi dog først efter eksamensdagen blev dus og på fornavn med hende. Lise kendte sine elever til bunds, og hun kendte i hvert fald undertegnede bedre end jeg kendte mig selv. Hun foreslog allerede i skolen, at jeg skulle holde mig til pennen og blive journalist, men jeg havde mine egne forestillinger om verden og valgte et matematisk studium. Heldigvis ombestemte jeg mig efter halvandet års studietid, og det gik som Lise havde spået The Grand Old Lady, Fru Østergaard, styrede engelskundervisningen med kærlig men hård hånd. Med Fru Østergaard har jeg en lignende oplevelse i stil med den om

5 landkrabberne. I min anden engelsktime i 1. real havde jeg ikke fået læst grundigt nok på gloserne, så jeg fik min første og eneste røffel hos hende. Hun kiggede mig usædvanligt dybt ind i mine blå uskyldige øjne meget længe uden at sige noget. Ingen har siden kigget mig så dybt ind i min sjæl. Og det virkede. Faktisk blev engelsk mit kæreste fag. Jeg besluttede mig for aldrig mere at skuffe denne ener af en lærer, som blandt sine elever talte Kenyas Flammende spyd, Yomo Kenyatta. Fru Østergaard sendte mig julekort, indtil hun døde. Fru Nielsen overtog engelskundervisningen det sidste år, og hun levede flot op til sin forgænger men på en mindre autoritær måde. Da vi forlod, skolen var vort engelsk-niveau garanteret langt over gennemsnittet for de fleste skoler. Lærerne var også dengang Brenderup Realskoles bedste aktiv. Lærerne drev skolen, som var den deres egen. Hans Jørgensen gav os den bedst tænkelige anskueligheds-undervisning i naturhistorie. Pip Hans, som han godmodigt hed blandt elever og forældre, på grund af sin store fugleinteresse, fodrede os ikke med tør teori. Alt, hvad han vidste om naturen, havde han set og oplevet på egen krop. Han kunne med den største selvfølgelighed det ene øjeblik dissekere en død fugl og i næste øjeblik skrælle et æble med den samme lommekniv. Så vidt jeg husker, var Hans Jørgensens udgangspunkt som lærer en eksamen fra Brenderup Realskole kombineret med ophold på Realskole-Seminariet, selvstudier og stor livserfaring. Jeg havde den store ære at gå i banken for Hr. Jørgensen. Mindst en gang om ugen fik jeg betroet hans bankbog for at hente et aftalt beløb hos bankbestyrer Clausen. Hommelgård var fremragende i tysk og historie, og jeg interesserer mig stadig for begge fag. Hommelgårds børste-tænder-remser fik jeg siden genopfrisket på Goethe Instituttet i Vestberlin. De gælder stadig. Selvom matematik ikke ligefrem var mit yndlingsfag, holdt jeg meget af timerne hos Rode. Rode havde en sjælden evne til at omgås især de større elever, og hans nærmest ekvilibristiske øvelser med pegepinden og hans drejen rundt på hælen var legendarisk. Han skabte respekt om sig, og han var ikke bange for at give et par tiltrængte flade, hvis det var nødvendigt. Han kunne snakke med os om ting uden for skolen, som interesserede os. Der var en egen atmosfære over Brenderup Realskole. I erindringen forestiller jeg mig stadig Nordvestfynske Jernbanes knudepunkt neden for stentrappen. Her på stationsforstander Aamands perron samledes elever fra Middelfart, Bogense og Odensekanten hver morgen, og præcis kl ringede det ud fra skolen, hvorefter der igen kom liv på perronen. Skolen og jernbanen blev oprettet samme år. Ved mit fødehjem, Bruunhøjgaard i Fyllested, løb jernbanen forbi vore marker, og da der 30. marts i 1966 blev fløjtet afgang fra Brenderup Station ved 22-tiden for sidste gang, var jeg med som eneste passager. Jeg var da soldat og skulle tilbage til kasernen i Odense. Med banen forsvandt der også noget af realskole-miljøet. Jeg har et postkort fra 1914, da det eneste lægivende var en høj flagstang midt i skolegården. På det tidspunkt var mirabelhegnene om sportspladsen næppe plantet. Netop mirabellerne hørte med til skolemiljøet i de første skoledage efter den lange

6 ferie. Her gik de ældste elever adstadigt langs mirabelhegnene og spillede store eller forelskede sig i den eneste ene i klassen. Brenderup Realskole var karakterdannende for sine elever. Her fik vi, hvis vi ville tage imod, en god åndelig ballast, som kom os til gode siden hen. Som far til tre børn i folkeskolen har jeg siddet i klasseforældreråd og tit ønsket, at vi kunne gennemføre noget af det, der omgærdede den gamle skole på bakken i hjembyen. Men tiden er en anden, og jeg håber også, at min gamle skole har forstået at tilpasse sig. Sådan sluttede min jubilæums-artikel. Tilbageblik I en stil i 5. real med tilbageblik over ti ås skolegang skrev jeg bl.a. Skoletiden har været fornøjelig og en ubetinget nødvendighed for min fremtidige uddannelse. Jeg kritiserer undervisningen i gymnastik for ikke at være fritimeagtig med utilsløret kritik af gymnastiklæreren, som ingen af os kunne li, fordi alt skulle være så alvorligt, firkantet og kedeligt. Han var elitegymnast og ikke læreruddannet. Af og til f.eks. i en uventet fritime- byggede vi os i realskolens kælder, der også var fyrrum, et lunt og hyggeligt sted, hvor vi fik en god snak med skolens herlige pedel. Og K-klassen, ja den var noget ganske særligt, en mønsterklasse med godt kammeratskab og særdeles gode relationer til de fleste lærere, og hver femte år har vi lige siden holdt en jubilæumsfest og styrket sammenholdet og udvekslet minder fra de glade dage i den hvide skole på bakken. I 2013 fejrede vi i K-klassen 50 års jubilæum, dels på skolen, dels hos Johannes Juhl Jacobsen, der flere gange generøst har lagt hus til vore mange sammenkomster siden Mine favoritter Engelsk blev ubestridt mit bedste fag, og i de sidste to realklasser rakte jeg næsten aldrig hånden i vejret, når læreren efterlyste et ord på engelsk. Kendte de andre ikke ordet, kiggede hun mildt og forventningsfuldt på mig, og som regel, kendte jeg svaret. Jeg tog meget ofte den røde engelsk-ordbog med i seng om aftenen, og så frydede jeg mig over at lære nye ord, og det var herligt at kunne diske op med en ny vending eller et nyt ord på engelsk, som vi endnu ikke var nået til. Sproglærerne, især fru Østergaard, som jeg havde til engelsk og fransk de første år, elskede at gå på tværs af sprogene dansk, engelsk, tysk og fransk, så vi kunne se ligheder og forskellige. Vi, der taler alle sprog, som hun spøgefuldt sagde. Det var jeg helt vild med. Jeg var meget adræt som barn, og jeg var i alle skoleårene en af klassens hurtigste, svær at indhente, og i gymnastiksalen var jeg altid en af de sidste, der blev sat ud af spillet, når vi havde sørøverleg eller stikbold. Til gengæld, så var jeg ikke særlig ferm på fodboldbanen eller i gymnastik, og læreren var desværre gammel elite-gymnast, og der blev givet karakter i gymnastik. Senere som soldat vandt jeg mange 1600-meter løb og dermed fridage. Er man motiveret, så kan man yde det ypperste.

7 Turene frem og tilbage til skolen (4-5 km)foregik naturligvis på cykel. Om vinteren var det drøjt, jeg husker, at forhjulet en vinterdag faldt af,, så gik jeg naturligvis resten af vejen. Der var nogle meget kolde vintre, og flere gange besvimede jeg under den obligatoriske morgensang, når jeg brat kom inden for i varmen på skolen. Der var altid en lærer i nærheden, og så blev jeg lagt ind på en briks på lærerværelset og kom snart til hægterne igen. Jørgen Søes Heljsvig 2014

8 Jørgen Søes Hejlsvig som 12-årig. 1957

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum:

Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Øster Hornum Skole 1939 til 1946 Gudrun Gregersen (gift Henriksen) skriver 2005 om sin skoletid i Øster Hornum: Under oprydning fandt jeg dette lille digt, som jeg synes kunne være en god forklaring på

Læs mere

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik

Matematik - Åh nej. Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Matematik - Åh nej Visitationssamtaler og -test med nuværende og kommende kursister til FVU-matematik Indledning Spørgeguide Testopgaver 16 samtaler og test Materialet er udarbejdet i forbindelse med et

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet.

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Mvh. Mona og Peter Indhold 2. Info 3. Siden sidst 4. 7.b s konfirmation. 7. Indslag fra 1.a 8. Arbejdslørdagen

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever

HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever FORTÆLLINGSKATALOG Februar 2013 HVERDAGSLIVET FOR FÅ GENERATIONER SIDEN 29 artikler om seniorers fortællinger skrevet af folkeskoleelever En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder 1. lektion 7.45-8.30 Stine Gajda 2. lektion 8.40-9.30 Tlf. skolen: 54935587 3. lektion 9.30-10.15 Tlf. privat: 51905587 4. lektion 10.50-11.35 5. lektion 11.35-12.20

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt.

Hvad var det for en sygdom din fik? Ja det var jo en hjerneblødning han fik. Der er jo ingen der ved... Men i hvert fald var det slemt. Arbejdererindring J.nr. 03/031/01 - Kvinde Mit navn er IJ, IJs mand HJ kommer med enkelte kommentarer Hvornår er du født? i 1913 Hvorhenne? Her i Horsens. Jeg har levet al min tid i Horsens. Hvad lavede

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere