Brenderup Realskole 1957

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brenderup Realskole 1957"

Transkript

1 Af Jørgen Søes Hejlsvig, Møllebakken 6, 8300 Odder, journalist og billedkunstner Første del af dette indlæg er bragt i Brenderup Realskoles årsskrift Brenderup Realskole 1957 I august 1957 begyndte jeg og en lille flok jævnaldrende på Brenderup Realskole, og det var fra første dag et kulturchok. Allerede inden vi blev lukket ind ad den store trappe, hvorover, der stod Kundskab er magt, blev vi klar over, at vi var kommet i rigtige menneskehænder. Sætningen fra Salomons Ordsprog i bibelen, blev på skolen ofte suppleret med uvidenhed er trældom (Bjørnbak). Klar og konsekvent tale hele vejen igennem fra første dag. Skolen blev taget i brug 1. september 1911 (året efter jernbanens indvielse) som mellemog realskole såmænd på selveste Degneløkkke ved Fruerhøj nær stationsbygningen, hvor stationsforstander Aamand regerede. Min morfar, Rasmus Pedersen, tegnede sig for et Interimsbevis i realskolen på 100 kroner, et stort beløb, som senere blev et aktiebrev. Men hans egen datter, enebarnet Petra, min mor, kom aldrig på realskole, selvom hun bestemt havde været egnet. I stedet fik hun på sin 18 års fødselsdag i 1925 en splinterny Ford T. Kaptajn V. von Staffeldt (V står for Viktor) overtog skolen i 1939 og ejede den frem til omkring 1959, da den blev en selvejende institution. Han drev den videre som leder til sin død 9. juni 1961 to år før min præliminæreksamen. Jeg husker ham med de mørke hornbriller, når vi stillede i privaten på 1. sal for at betale skolepenge det første år. Så skulle vi på stedet helst kunne regne ud, hvor meget vi skulle have tilbage på nogle sedler. Han var altid stilfuldt og nobelt klædt, rank og statelig. Han symboliserede skolens væsen. Under krigen gik kaptajnen en periode under jorden som frihedskæmper og boede på Wedellsborg. Skolen havde både nærværende og effektive gårdvagter, og lærer E. Rode, som senere blev skolebestyrer, skrev i jubilæumshilsen, at det i hans tid nok var en dårlig dag, hvis der ikke var et godt slagsmål med heppende kammerater, og så tordnede gårdsvagten: Den der griber til sværd skal omkomme ved sværd. Altid kontant afregning på Brenderup Realskole. Vi elskede i øvrigt Rode for hans kontante og elegante stil, og han kunne meget pludseligt vippe det ene ben op, så han blidt ramte os (kun drengene) bagi, hvis vi ikke kunne lektion, men vi vidste, at det var kærligt ment og morede os. Man kan slippe godt fra alt, hvis det gøres ud fra de bedste og kærligste hensigter. Andre lærere ville ikke have sluppet så godt fra det. Skolen havde omfattende regler for ordensduksen, i alt 7 punkter, udarbejdet af V. von Staffeldt. Ordensduksen blev udtaget for en uge ad gangen, og han eller hun skulle opholde sig i klassen i frikvartererne. Duksen sørgede for blæk og kridt, ren tavleklud osv. Duksen indsamlede skriftlige hjemmearbejder til pågældende lærer vedlagt en seddel over manglende afleveringer samt angivelse af grunden til en sådan manglende

2 aflevering. Duksen sørgede også for udluftning af klasseværelset. Vinduerne skulle sættes på stormkrog. Efter skoletid efterså duksen samtlige pulte for glemte sager. Den sorte tavle skulle være rengjort, når duksen forlod rummet. Skulle duksen nå et tog, så skulle der udnævnes en stedfortræder. Hver lørdag afleveredes en forsømmelses-protokol på forstanderens kontor. For at nævnte det vigtigste. Staffeldt, bød os velkommen den første dag, og bad os om at stå på række. I klassen sagde vi De til læreren og rejste os op, når læreren kom ind. Vi fik indprentet, at vi altid skulle have et eksemplar af højskolesangbogen i skoletasken, for der blev sunget efter den flere gange om dagen. Og jeg elskede sang. Hver morgen var der fællessang i hallen. I kommuneskolen havde vi haft fri om lørdagen, men nu gik vi i skole lørdag til kl. 12. Vi fik at vide, at vi ville få mange lektier for med risiko for eftersidning, hvis vi ikke kunne vores ting. Så det kunne vi som regel. Konsekvens i alt. Det var uklogt at gå med hænderne i lommen i skolegården, hvis forstanderen, kaptajnen eller lærerne så det, for så blev der råbt højt. Den gamle officer belærte os også om, at der ikke er noget, der hedder dårligt vejr - kun dårlig påklædning. 400 elever fra Nordvestfyn Brenderup Realskole havde i 1960 erne 400 elever fra hele Nordvestfyn, altså dobbelt så mange som kommuneskolen, så det var fascinerende. Der var tre parallelklasser på hvert realklasse-trin fra 1. til 5. realklasse, og det hele sluttede med en præliminæreksamen, hvor vi principielt blev eksamineret i al pensum fra de tre seneste år. Vi fik ofte i skoleforløbet at vide, at præliminæreksamen på grund af opgivelse af de sidste tre års pensum var sværere at tage end en studentereksamen. Det var en helt ny verden for os, men desværre havde vi ikke lært nok i regning i kommuneskolen, og vi kunne ikke skrive ordentligt dansk, da jeg og andre fra kommuneskolen kom i 1. Real. Ja, vi var faktisk blevet nogle sjuskehoveder, for der var aldrig nogen, der havde taget fat i os. Alt skriftligt arbejde var blevet godkendt uden konsekvenser for fejl og sjusk. Vores faglige niveau rystede både os selv og ikke mindst de nye lærere, og efter nogle uger blev en lille flok rykket ned i 4. underklasse. De fleste elever i 4. U. havde gået på realskolen siden 1. underklasse, så de var veltunede og dygtige. Nedrykningen viste sig at være en rigtig god idé, og året efter rykkede vi alle op i realklassen med de bedste forudsætninger. Fru Oda Larsen, lærer på realskolen og gift med førstelærer Th. Larsen i Brenderup Skole, blev ked af det, da hun hørte, at jeg og et par stykker mere var bagefter med især regning. Havde jeg vidst det, så ville jeg gerne have brugt hele sommerferien på at lære Jørgen noget mere regning, bl.a. brøkregning, sagde hun i mit nærvær til mine forældre. Hendes kærlige udsagn og store tillidserklæring - glemte jeg aldrig, og det var især rørende i betragtning af, at det var hendes mands skole, der havde svigtet os. Udfordring I 4. Under stod der dansk, regning, skrivning, tegning og sang på skemaet foruden naturligvis historie, religion og naturhistorie samt idræt. Jeg og flere andre måtte begynder forfra. Min skrift var blevet ulæselig og sjusket, men nu stilledes der pludselig

3 personlige krav, og jeg elskede det. Det blev en udfordring. Sjuskeriet havde grebet om sig, efter at jeg havde forladt forskolen med dygtige og skrappe frk. Margrethe Sørensen. Dokumentationen har jeg i form af næsten fejlfrie diktatbøger med flot håndskrift fra 1. klasse i Fra 1955 til 1957, derimod, gik det kun den forkerte vej i dansktimerne i kommuneskolen. Alle skriftlige arbejder blev sjuskede og nærmest ulæselige med fejl, der ikke blev rettet. Og i regning gik det som nævnt næsten ligeså. På realskolen blev vi for første gang taget alvorligt af eminente lærere alle verdensborgere. Sproget blev trimmet. Vi skulle gøre os umage med alt. Al dialekt blev luget ud, for når vi var færdige på realskolen, så skulle et tumpet bondesprog ikke forhindre os i at få job et hvilket som helst sted i verden. Bedyrede lærerne! Og de mente det alvorligt, så jeg blev hurtigt tosproget. På realskolen blev fru Fleming mit første store lærer-forbillede, for hun var enormt kreativ og en stor pædagog. Vi havde hende til skrivning og sang, og jeg elskede begge dele, og vi havde en meget fin kemi. Vi fik virkelig indprentet melodierne fra Højskolesangbogen, hvad jeg har haft glæde af lige siden. Jeg har så mange yndlingssange, så det vil føre for vidt at remse dem op. På realskolen var jeg med i et sangkor og et blokfløjtekor, og jeg lærte at spille efter noder. Desværre døde min elskede sang- og tegnelærer tidligt, men jeg havde hende i et par år, og hun gav mig både tegne- og skrivelyst. Hun skaffede pragtfulde japanske Sakura-farver og sørgede for rabat på den første fyldepen, som afløste penneskaftet, og det var dejligt, for så var det slut med blækklatterne. Skoleskemaet Skoleskemaet for afgangsklassen 5. K: Mandag: tysk, natur, historie, aritmetik, dansk, dansk. Tirsdag: dansk, dansk, gymnastik, engelsk, geografi, aritmetik. Onsdag: regning, matematik, tysk, natur, fysik, historie. Torsdag: svensk, historie, gymnastik, geometri, engelsk, natur. Fredag: regning, matematik, geografi, dansk, geometri, engelsk. Lørdag: engelsk, tysk, fysik, aritmetik. Det var bare med at hænge i, og det gjorde jeg også, tilmed af lyst, og de seks år i realskolen tænker jeg tilbage på med stor glæde. Den skole reddede mit liv, min fremtid, så den og dens pragtfulde lærere vil jeg fortælle mere om. Til afgangseksamen fik jeg mg plus talværdi en 14,21 med ug som altså tredjehøjest mulige karakter. I engelsk, geografi og aritmetik fik jeg ug minus og rent ug i geometri. Jubilæums-artikel I 1986 bad en af mine yndlingslærere, fru Nielsen (Anne Kathrine Nielsen) mig om at skrive et indlæg i anledning af skolens 75 års jubilæum, og det gjorde jeg med stor glæde. Her er et udpluk fra artiklen: - Krabber! Jaæh der findes både vandkrabber og æh landkrabler!

4 Jubelen var endeløs den dag i K-klassen, skolebestyrer Andreas Nielsen kaldte mig op til tavlen for at fortælle om krabber. Alle trak på smilebåndene, også Andres Nielsen, som i øvrigt var en meget dygtig lærer, og hvis datter Birgit også gik i K-klassen. Lidt rød i hovedet var jeg jo nok, selv om det ikke helt kunne afvises det dér med landkrabberne. Det hørte til sjældenhederne, at jeg ikke havde læst ordentligt på lektion tilmed i et af mine yndlingsfag, biologi. Ja, minderne er væltet frem lige siden den aften, skolens elskelige og dygtige Fru Nielsen ringede til mig for med sin fuldstændigt uforandrede stemme at bede mig om at skrive et indlæg men svært at strukturere, sådan som Lise Marcussen omhyggeligt lærte os det i dansk stil. Akja, Lise M. er nok den lærer, som jeg kom til at holde mest af, selvom elskelige og pragtfulde lærere som Fru Østergaard, Rode, Hommelgård, Fru Larsen, fru Flemming og Fru Nielsen, som omtalt trænger sig voldsomt på i erindringen og giver mig den ene association efter den anden. Andreas Nielsen holdt jeg også af. Provst Helge Fog-Nielsen fortjener at blive nævnt som lærer i historie og latin. Fog- Nielsen, som døde for nogle år siden, er et af de fineste mennesker, jeg har mødt. Han var en ofte og meget kærkommen gæst i vort hjem, men tilbage til skolen, som jeg havde fornøjelsen af at kende fra 4. under og op gennem de fem realklasser. K-klassen var en stor klasse, og sammen med parallelklasserne L og M blev vi de sidste kongeligt privilegerede præliminarister fra Brenderup Realskole i En eksamen, der siden uden optagelsesprøve skaffede mig direkte adgang til Landbohøjskolens agronomstudium, et universitetsstudium. Realister og folk med en dårlig studentereksamen måtte til optagelsesprøve uden garanti for optagelse. V. von Staffeldt var nok militærmand, men han var også skolemand, og han holdt meget af sine elever både store og små. Fru Staffeldt var et elskeligt og venligt menneske, som gerne stod bi, hvis en elev kom galt af sted og krævede jod og plaster. Kaptajnen krævede rankhed og holdninger, og han elskede at stille os syntes vi tit lidt underlige spørgsmål. Som f.eks. hvordan smager vandet, når en tørstig elev hang over den rindende gård-vandhane. Skiftende svar på spørgsmålet morede både ham og os. Når klokken ringede ind via de ældste dukse og Rode eller Hommelgård stillede sig ved trappen for at lukke os ind, så kunne det ske, at forstanderen åbnede sit kontorvindue og bad om at få lov til at se rækkerne. Så gjaldt det om at få trukket geledderne op. Sprog var og blev mine yndlingsfag. I dansk brillerede Lise Marcussen uovertruffent trods sin unge alder. Vi følte i K-klassen at vores klasselærer vitterligt var en af vore egne, hvad hun så sandelig også var. Lise havde ingen disciplinære problemer med os trods sin ligefremhed, selvom vi dog først efter eksamensdagen blev dus og på fornavn med hende. Lise kendte sine elever til bunds, og hun kendte i hvert fald undertegnede bedre end jeg kendte mig selv. Hun foreslog allerede i skolen, at jeg skulle holde mig til pennen og blive journalist, men jeg havde mine egne forestillinger om verden og valgte et matematisk studium. Heldigvis ombestemte jeg mig efter halvandet års studietid, og det gik som Lise havde spået The Grand Old Lady, Fru Østergaard, styrede engelskundervisningen med kærlig men hård hånd. Med Fru Østergaard har jeg en lignende oplevelse i stil med den om

5 landkrabberne. I min anden engelsktime i 1. real havde jeg ikke fået læst grundigt nok på gloserne, så jeg fik min første og eneste røffel hos hende. Hun kiggede mig usædvanligt dybt ind i mine blå uskyldige øjne meget længe uden at sige noget. Ingen har siden kigget mig så dybt ind i min sjæl. Og det virkede. Faktisk blev engelsk mit kæreste fag. Jeg besluttede mig for aldrig mere at skuffe denne ener af en lærer, som blandt sine elever talte Kenyas Flammende spyd, Yomo Kenyatta. Fru Østergaard sendte mig julekort, indtil hun døde. Fru Nielsen overtog engelskundervisningen det sidste år, og hun levede flot op til sin forgænger men på en mindre autoritær måde. Da vi forlod, skolen var vort engelsk-niveau garanteret langt over gennemsnittet for de fleste skoler. Lærerne var også dengang Brenderup Realskoles bedste aktiv. Lærerne drev skolen, som var den deres egen. Hans Jørgensen gav os den bedst tænkelige anskueligheds-undervisning i naturhistorie. Pip Hans, som han godmodigt hed blandt elever og forældre, på grund af sin store fugleinteresse, fodrede os ikke med tør teori. Alt, hvad han vidste om naturen, havde han set og oplevet på egen krop. Han kunne med den største selvfølgelighed det ene øjeblik dissekere en død fugl og i næste øjeblik skrælle et æble med den samme lommekniv. Så vidt jeg husker, var Hans Jørgensens udgangspunkt som lærer en eksamen fra Brenderup Realskole kombineret med ophold på Realskole-Seminariet, selvstudier og stor livserfaring. Jeg havde den store ære at gå i banken for Hr. Jørgensen. Mindst en gang om ugen fik jeg betroet hans bankbog for at hente et aftalt beløb hos bankbestyrer Clausen. Hommelgård var fremragende i tysk og historie, og jeg interesserer mig stadig for begge fag. Hommelgårds børste-tænder-remser fik jeg siden genopfrisket på Goethe Instituttet i Vestberlin. De gælder stadig. Selvom matematik ikke ligefrem var mit yndlingsfag, holdt jeg meget af timerne hos Rode. Rode havde en sjælden evne til at omgås især de større elever, og hans nærmest ekvilibristiske øvelser med pegepinden og hans drejen rundt på hælen var legendarisk. Han skabte respekt om sig, og han var ikke bange for at give et par tiltrængte flade, hvis det var nødvendigt. Han kunne snakke med os om ting uden for skolen, som interesserede os. Der var en egen atmosfære over Brenderup Realskole. I erindringen forestiller jeg mig stadig Nordvestfynske Jernbanes knudepunkt neden for stentrappen. Her på stationsforstander Aamands perron samledes elever fra Middelfart, Bogense og Odensekanten hver morgen, og præcis kl ringede det ud fra skolen, hvorefter der igen kom liv på perronen. Skolen og jernbanen blev oprettet samme år. Ved mit fødehjem, Bruunhøjgaard i Fyllested, løb jernbanen forbi vore marker, og da der 30. marts i 1966 blev fløjtet afgang fra Brenderup Station ved 22-tiden for sidste gang, var jeg med som eneste passager. Jeg var da soldat og skulle tilbage til kasernen i Odense. Med banen forsvandt der også noget af realskole-miljøet. Jeg har et postkort fra 1914, da det eneste lægivende var en høj flagstang midt i skolegården. På det tidspunkt var mirabelhegnene om sportspladsen næppe plantet. Netop mirabellerne hørte med til skolemiljøet i de første skoledage efter den lange

6 ferie. Her gik de ældste elever adstadigt langs mirabelhegnene og spillede store eller forelskede sig i den eneste ene i klassen. Brenderup Realskole var karakterdannende for sine elever. Her fik vi, hvis vi ville tage imod, en god åndelig ballast, som kom os til gode siden hen. Som far til tre børn i folkeskolen har jeg siddet i klasseforældreråd og tit ønsket, at vi kunne gennemføre noget af det, der omgærdede den gamle skole på bakken i hjembyen. Men tiden er en anden, og jeg håber også, at min gamle skole har forstået at tilpasse sig. Sådan sluttede min jubilæums-artikel. Tilbageblik I en stil i 5. real med tilbageblik over ti ås skolegang skrev jeg bl.a. Skoletiden har været fornøjelig og en ubetinget nødvendighed for min fremtidige uddannelse. Jeg kritiserer undervisningen i gymnastik for ikke at være fritimeagtig med utilsløret kritik af gymnastiklæreren, som ingen af os kunne li, fordi alt skulle være så alvorligt, firkantet og kedeligt. Han var elitegymnast og ikke læreruddannet. Af og til f.eks. i en uventet fritime- byggede vi os i realskolens kælder, der også var fyrrum, et lunt og hyggeligt sted, hvor vi fik en god snak med skolens herlige pedel. Og K-klassen, ja den var noget ganske særligt, en mønsterklasse med godt kammeratskab og særdeles gode relationer til de fleste lærere, og hver femte år har vi lige siden holdt en jubilæumsfest og styrket sammenholdet og udvekslet minder fra de glade dage i den hvide skole på bakken. I 2013 fejrede vi i K-klassen 50 års jubilæum, dels på skolen, dels hos Johannes Juhl Jacobsen, der flere gange generøst har lagt hus til vore mange sammenkomster siden Mine favoritter Engelsk blev ubestridt mit bedste fag, og i de sidste to realklasser rakte jeg næsten aldrig hånden i vejret, når læreren efterlyste et ord på engelsk. Kendte de andre ikke ordet, kiggede hun mildt og forventningsfuldt på mig, og som regel, kendte jeg svaret. Jeg tog meget ofte den røde engelsk-ordbog med i seng om aftenen, og så frydede jeg mig over at lære nye ord, og det var herligt at kunne diske op med en ny vending eller et nyt ord på engelsk, som vi endnu ikke var nået til. Sproglærerne, især fru Østergaard, som jeg havde til engelsk og fransk de første år, elskede at gå på tværs af sprogene dansk, engelsk, tysk og fransk, så vi kunne se ligheder og forskellige. Vi, der taler alle sprog, som hun spøgefuldt sagde. Det var jeg helt vild med. Jeg var meget adræt som barn, og jeg var i alle skoleårene en af klassens hurtigste, svær at indhente, og i gymnastiksalen var jeg altid en af de sidste, der blev sat ud af spillet, når vi havde sørøverleg eller stikbold. Til gengæld, så var jeg ikke særlig ferm på fodboldbanen eller i gymnastik, og læreren var desværre gammel elite-gymnast, og der blev givet karakter i gymnastik. Senere som soldat vandt jeg mange 1600-meter løb og dermed fridage. Er man motiveret, så kan man yde det ypperste.

7 Turene frem og tilbage til skolen (4-5 km)foregik naturligvis på cykel. Om vinteren var det drøjt, jeg husker, at forhjulet en vinterdag faldt af,, så gik jeg naturligvis resten af vejen. Der var nogle meget kolde vintre, og flere gange besvimede jeg under den obligatoriske morgensang, når jeg brat kom inden for i varmen på skolen. Der var altid en lærer i nærheden, og så blev jeg lagt ind på en briks på lærerværelset og kom snart til hægterne igen. Jørgen Søes Heljsvig 2014

8 Jørgen Søes Hejlsvig som 12-årig. 1957

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2010 No. 57. Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2010 No. 57 Realskolen 2010 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening 50 års Jubilæumsfest for sidste hold fra Østervrå Realskole Østervrå Realskole 1917 1960 Tirsdag den 29. juli 2010

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 3. Kære alle børn og forældre! Skolestart

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 3. Kære alle børn og forældre! Skolestart UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Skolestart Vi havde en rigtig god dag den første skoledag i det nye skoleår. Dejligt vejr, glade børn og voksne og hele tre indvielser udover skolens

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Madpolitik i overbygningen.

Madpolitik i overbygningen. Hold Øje uge 41. Lyden af efterårsferie og et bolsje.. Sanne, Sanne, Sanne.. Kære Alle. Så er der efterårsferie. I ønskes alle en dejlig uge vi ses igen om en uge bl.a. til musicalperiode for OB. Hilsen

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE om skolestart for kommende børnehaveklassebørn på Skæring Skole November 2014 Program for aftenen Velkomst v. Anne Schwartz, Skoleleder Fælles sang Orientering om - Skæring

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

UGEBREV nr. 38 uge 24

UGEBREV nr. 38 uge 24 UGEBREV nr. 38 uge 24 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Ny elev Vi har fået en ny elev i Blå Gruppe. Vi siger velkommen til Rasmus og familie, og vi håber I bliver rigtig glade for vores skole. Adresse

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UGEBREV nr. 02 uge 34

UGEBREV nr. 02 uge 34 UGEBREV nr. 02 uge 34 Kære børn og forældre Så er vi igennem den anden uge i det nye skoleår i dejligt vejr og en rar stemning på friskolen. Mon ikke vi også lærer en masse, når nu de andre betingelser

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere