Brenderup Realskole 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brenderup Realskole 1957"

Transkript

1 Af Jørgen Søes Hejlsvig, Møllebakken 6, 8300 Odder, journalist og billedkunstner Første del af dette indlæg er bragt i Brenderup Realskoles årsskrift Brenderup Realskole 1957 I august 1957 begyndte jeg og en lille flok jævnaldrende på Brenderup Realskole, og det var fra første dag et kulturchok. Allerede inden vi blev lukket ind ad den store trappe, hvorover, der stod Kundskab er magt, blev vi klar over, at vi var kommet i rigtige menneskehænder. Sætningen fra Salomons Ordsprog i bibelen, blev på skolen ofte suppleret med uvidenhed er trældom (Bjørnbak). Klar og konsekvent tale hele vejen igennem fra første dag. Skolen blev taget i brug 1. september 1911 (året efter jernbanens indvielse) som mellemog realskole såmænd på selveste Degneløkkke ved Fruerhøj nær stationsbygningen, hvor stationsforstander Aamand regerede. Min morfar, Rasmus Pedersen, tegnede sig for et Interimsbevis i realskolen på 100 kroner, et stort beløb, som senere blev et aktiebrev. Men hans egen datter, enebarnet Petra, min mor, kom aldrig på realskole, selvom hun bestemt havde været egnet. I stedet fik hun på sin 18 års fødselsdag i 1925 en splinterny Ford T. Kaptajn V. von Staffeldt (V står for Viktor) overtog skolen i 1939 og ejede den frem til omkring 1959, da den blev en selvejende institution. Han drev den videre som leder til sin død 9. juni 1961 to år før min præliminæreksamen. Jeg husker ham med de mørke hornbriller, når vi stillede i privaten på 1. sal for at betale skolepenge det første år. Så skulle vi på stedet helst kunne regne ud, hvor meget vi skulle have tilbage på nogle sedler. Han var altid stilfuldt og nobelt klædt, rank og statelig. Han symboliserede skolens væsen. Under krigen gik kaptajnen en periode under jorden som frihedskæmper og boede på Wedellsborg. Skolen havde både nærværende og effektive gårdvagter, og lærer E. Rode, som senere blev skolebestyrer, skrev i jubilæumshilsen, at det i hans tid nok var en dårlig dag, hvis der ikke var et godt slagsmål med heppende kammerater, og så tordnede gårdsvagten: Den der griber til sværd skal omkomme ved sværd. Altid kontant afregning på Brenderup Realskole. Vi elskede i øvrigt Rode for hans kontante og elegante stil, og han kunne meget pludseligt vippe det ene ben op, så han blidt ramte os (kun drengene) bagi, hvis vi ikke kunne lektion, men vi vidste, at det var kærligt ment og morede os. Man kan slippe godt fra alt, hvis det gøres ud fra de bedste og kærligste hensigter. Andre lærere ville ikke have sluppet så godt fra det. Skolen havde omfattende regler for ordensduksen, i alt 7 punkter, udarbejdet af V. von Staffeldt. Ordensduksen blev udtaget for en uge ad gangen, og han eller hun skulle opholde sig i klassen i frikvartererne. Duksen sørgede for blæk og kridt, ren tavleklud osv. Duksen indsamlede skriftlige hjemmearbejder til pågældende lærer vedlagt en seddel over manglende afleveringer samt angivelse af grunden til en sådan manglende

2 aflevering. Duksen sørgede også for udluftning af klasseværelset. Vinduerne skulle sættes på stormkrog. Efter skoletid efterså duksen samtlige pulte for glemte sager. Den sorte tavle skulle være rengjort, når duksen forlod rummet. Skulle duksen nå et tog, så skulle der udnævnes en stedfortræder. Hver lørdag afleveredes en forsømmelses-protokol på forstanderens kontor. For at nævnte det vigtigste. Staffeldt, bød os velkommen den første dag, og bad os om at stå på række. I klassen sagde vi De til læreren og rejste os op, når læreren kom ind. Vi fik indprentet, at vi altid skulle have et eksemplar af højskolesangbogen i skoletasken, for der blev sunget efter den flere gange om dagen. Og jeg elskede sang. Hver morgen var der fællessang i hallen. I kommuneskolen havde vi haft fri om lørdagen, men nu gik vi i skole lørdag til kl. 12. Vi fik at vide, at vi ville få mange lektier for med risiko for eftersidning, hvis vi ikke kunne vores ting. Så det kunne vi som regel. Konsekvens i alt. Det var uklogt at gå med hænderne i lommen i skolegården, hvis forstanderen, kaptajnen eller lærerne så det, for så blev der råbt højt. Den gamle officer belærte os også om, at der ikke er noget, der hedder dårligt vejr - kun dårlig påklædning. 400 elever fra Nordvestfyn Brenderup Realskole havde i 1960 erne 400 elever fra hele Nordvestfyn, altså dobbelt så mange som kommuneskolen, så det var fascinerende. Der var tre parallelklasser på hvert realklasse-trin fra 1. til 5. realklasse, og det hele sluttede med en præliminæreksamen, hvor vi principielt blev eksamineret i al pensum fra de tre seneste år. Vi fik ofte i skoleforløbet at vide, at præliminæreksamen på grund af opgivelse af de sidste tre års pensum var sværere at tage end en studentereksamen. Det var en helt ny verden for os, men desværre havde vi ikke lært nok i regning i kommuneskolen, og vi kunne ikke skrive ordentligt dansk, da jeg og andre fra kommuneskolen kom i 1. Real. Ja, vi var faktisk blevet nogle sjuskehoveder, for der var aldrig nogen, der havde taget fat i os. Alt skriftligt arbejde var blevet godkendt uden konsekvenser for fejl og sjusk. Vores faglige niveau rystede både os selv og ikke mindst de nye lærere, og efter nogle uger blev en lille flok rykket ned i 4. underklasse. De fleste elever i 4. U. havde gået på realskolen siden 1. underklasse, så de var veltunede og dygtige. Nedrykningen viste sig at være en rigtig god idé, og året efter rykkede vi alle op i realklassen med de bedste forudsætninger. Fru Oda Larsen, lærer på realskolen og gift med førstelærer Th. Larsen i Brenderup Skole, blev ked af det, da hun hørte, at jeg og et par stykker mere var bagefter med især regning. Havde jeg vidst det, så ville jeg gerne have brugt hele sommerferien på at lære Jørgen noget mere regning, bl.a. brøkregning, sagde hun i mit nærvær til mine forældre. Hendes kærlige udsagn og store tillidserklæring - glemte jeg aldrig, og det var især rørende i betragtning af, at det var hendes mands skole, der havde svigtet os. Udfordring I 4. Under stod der dansk, regning, skrivning, tegning og sang på skemaet foruden naturligvis historie, religion og naturhistorie samt idræt. Jeg og flere andre måtte begynder forfra. Min skrift var blevet ulæselig og sjusket, men nu stilledes der pludselig

3 personlige krav, og jeg elskede det. Det blev en udfordring. Sjuskeriet havde grebet om sig, efter at jeg havde forladt forskolen med dygtige og skrappe frk. Margrethe Sørensen. Dokumentationen har jeg i form af næsten fejlfrie diktatbøger med flot håndskrift fra 1. klasse i Fra 1955 til 1957, derimod, gik det kun den forkerte vej i dansktimerne i kommuneskolen. Alle skriftlige arbejder blev sjuskede og nærmest ulæselige med fejl, der ikke blev rettet. Og i regning gik det som nævnt næsten ligeså. På realskolen blev vi for første gang taget alvorligt af eminente lærere alle verdensborgere. Sproget blev trimmet. Vi skulle gøre os umage med alt. Al dialekt blev luget ud, for når vi var færdige på realskolen, så skulle et tumpet bondesprog ikke forhindre os i at få job et hvilket som helst sted i verden. Bedyrede lærerne! Og de mente det alvorligt, så jeg blev hurtigt tosproget. På realskolen blev fru Fleming mit første store lærer-forbillede, for hun var enormt kreativ og en stor pædagog. Vi havde hende til skrivning og sang, og jeg elskede begge dele, og vi havde en meget fin kemi. Vi fik virkelig indprentet melodierne fra Højskolesangbogen, hvad jeg har haft glæde af lige siden. Jeg har så mange yndlingssange, så det vil føre for vidt at remse dem op. På realskolen var jeg med i et sangkor og et blokfløjtekor, og jeg lærte at spille efter noder. Desværre døde min elskede sang- og tegnelærer tidligt, men jeg havde hende i et par år, og hun gav mig både tegne- og skrivelyst. Hun skaffede pragtfulde japanske Sakura-farver og sørgede for rabat på den første fyldepen, som afløste penneskaftet, og det var dejligt, for så var det slut med blækklatterne. Skoleskemaet Skoleskemaet for afgangsklassen 5. K: Mandag: tysk, natur, historie, aritmetik, dansk, dansk. Tirsdag: dansk, dansk, gymnastik, engelsk, geografi, aritmetik. Onsdag: regning, matematik, tysk, natur, fysik, historie. Torsdag: svensk, historie, gymnastik, geometri, engelsk, natur. Fredag: regning, matematik, geografi, dansk, geometri, engelsk. Lørdag: engelsk, tysk, fysik, aritmetik. Det var bare med at hænge i, og det gjorde jeg også, tilmed af lyst, og de seks år i realskolen tænker jeg tilbage på med stor glæde. Den skole reddede mit liv, min fremtid, så den og dens pragtfulde lærere vil jeg fortælle mere om. Til afgangseksamen fik jeg mg plus talværdi en 14,21 med ug som altså tredjehøjest mulige karakter. I engelsk, geografi og aritmetik fik jeg ug minus og rent ug i geometri. Jubilæums-artikel I 1986 bad en af mine yndlingslærere, fru Nielsen (Anne Kathrine Nielsen) mig om at skrive et indlæg i anledning af skolens 75 års jubilæum, og det gjorde jeg med stor glæde. Her er et udpluk fra artiklen: - Krabber! Jaæh der findes både vandkrabber og æh landkrabler!

4 Jubelen var endeløs den dag i K-klassen, skolebestyrer Andreas Nielsen kaldte mig op til tavlen for at fortælle om krabber. Alle trak på smilebåndene, også Andres Nielsen, som i øvrigt var en meget dygtig lærer, og hvis datter Birgit også gik i K-klassen. Lidt rød i hovedet var jeg jo nok, selv om det ikke helt kunne afvises det dér med landkrabberne. Det hørte til sjældenhederne, at jeg ikke havde læst ordentligt på lektion tilmed i et af mine yndlingsfag, biologi. Ja, minderne er væltet frem lige siden den aften, skolens elskelige og dygtige Fru Nielsen ringede til mig for med sin fuldstændigt uforandrede stemme at bede mig om at skrive et indlæg men svært at strukturere, sådan som Lise Marcussen omhyggeligt lærte os det i dansk stil. Akja, Lise M. er nok den lærer, som jeg kom til at holde mest af, selvom elskelige og pragtfulde lærere som Fru Østergaard, Rode, Hommelgård, Fru Larsen, fru Flemming og Fru Nielsen, som omtalt trænger sig voldsomt på i erindringen og giver mig den ene association efter den anden. Andreas Nielsen holdt jeg også af. Provst Helge Fog-Nielsen fortjener at blive nævnt som lærer i historie og latin. Fog- Nielsen, som døde for nogle år siden, er et af de fineste mennesker, jeg har mødt. Han var en ofte og meget kærkommen gæst i vort hjem, men tilbage til skolen, som jeg havde fornøjelsen af at kende fra 4. under og op gennem de fem realklasser. K-klassen var en stor klasse, og sammen med parallelklasserne L og M blev vi de sidste kongeligt privilegerede præliminarister fra Brenderup Realskole i En eksamen, der siden uden optagelsesprøve skaffede mig direkte adgang til Landbohøjskolens agronomstudium, et universitetsstudium. Realister og folk med en dårlig studentereksamen måtte til optagelsesprøve uden garanti for optagelse. V. von Staffeldt var nok militærmand, men han var også skolemand, og han holdt meget af sine elever både store og små. Fru Staffeldt var et elskeligt og venligt menneske, som gerne stod bi, hvis en elev kom galt af sted og krævede jod og plaster. Kaptajnen krævede rankhed og holdninger, og han elskede at stille os syntes vi tit lidt underlige spørgsmål. Som f.eks. hvordan smager vandet, når en tørstig elev hang over den rindende gård-vandhane. Skiftende svar på spørgsmålet morede både ham og os. Når klokken ringede ind via de ældste dukse og Rode eller Hommelgård stillede sig ved trappen for at lukke os ind, så kunne det ske, at forstanderen åbnede sit kontorvindue og bad om at få lov til at se rækkerne. Så gjaldt det om at få trukket geledderne op. Sprog var og blev mine yndlingsfag. I dansk brillerede Lise Marcussen uovertruffent trods sin unge alder. Vi følte i K-klassen at vores klasselærer vitterligt var en af vore egne, hvad hun så sandelig også var. Lise havde ingen disciplinære problemer med os trods sin ligefremhed, selvom vi dog først efter eksamensdagen blev dus og på fornavn med hende. Lise kendte sine elever til bunds, og hun kendte i hvert fald undertegnede bedre end jeg kendte mig selv. Hun foreslog allerede i skolen, at jeg skulle holde mig til pennen og blive journalist, men jeg havde mine egne forestillinger om verden og valgte et matematisk studium. Heldigvis ombestemte jeg mig efter halvandet års studietid, og det gik som Lise havde spået The Grand Old Lady, Fru Østergaard, styrede engelskundervisningen med kærlig men hård hånd. Med Fru Østergaard har jeg en lignende oplevelse i stil med den om

5 landkrabberne. I min anden engelsktime i 1. real havde jeg ikke fået læst grundigt nok på gloserne, så jeg fik min første og eneste røffel hos hende. Hun kiggede mig usædvanligt dybt ind i mine blå uskyldige øjne meget længe uden at sige noget. Ingen har siden kigget mig så dybt ind i min sjæl. Og det virkede. Faktisk blev engelsk mit kæreste fag. Jeg besluttede mig for aldrig mere at skuffe denne ener af en lærer, som blandt sine elever talte Kenyas Flammende spyd, Yomo Kenyatta. Fru Østergaard sendte mig julekort, indtil hun døde. Fru Nielsen overtog engelskundervisningen det sidste år, og hun levede flot op til sin forgænger men på en mindre autoritær måde. Da vi forlod, skolen var vort engelsk-niveau garanteret langt over gennemsnittet for de fleste skoler. Lærerne var også dengang Brenderup Realskoles bedste aktiv. Lærerne drev skolen, som var den deres egen. Hans Jørgensen gav os den bedst tænkelige anskueligheds-undervisning i naturhistorie. Pip Hans, som han godmodigt hed blandt elever og forældre, på grund af sin store fugleinteresse, fodrede os ikke med tør teori. Alt, hvad han vidste om naturen, havde han set og oplevet på egen krop. Han kunne med den største selvfølgelighed det ene øjeblik dissekere en død fugl og i næste øjeblik skrælle et æble med den samme lommekniv. Så vidt jeg husker, var Hans Jørgensens udgangspunkt som lærer en eksamen fra Brenderup Realskole kombineret med ophold på Realskole-Seminariet, selvstudier og stor livserfaring. Jeg havde den store ære at gå i banken for Hr. Jørgensen. Mindst en gang om ugen fik jeg betroet hans bankbog for at hente et aftalt beløb hos bankbestyrer Clausen. Hommelgård var fremragende i tysk og historie, og jeg interesserer mig stadig for begge fag. Hommelgårds børste-tænder-remser fik jeg siden genopfrisket på Goethe Instituttet i Vestberlin. De gælder stadig. Selvom matematik ikke ligefrem var mit yndlingsfag, holdt jeg meget af timerne hos Rode. Rode havde en sjælden evne til at omgås især de større elever, og hans nærmest ekvilibristiske øvelser med pegepinden og hans drejen rundt på hælen var legendarisk. Han skabte respekt om sig, og han var ikke bange for at give et par tiltrængte flade, hvis det var nødvendigt. Han kunne snakke med os om ting uden for skolen, som interesserede os. Der var en egen atmosfære over Brenderup Realskole. I erindringen forestiller jeg mig stadig Nordvestfynske Jernbanes knudepunkt neden for stentrappen. Her på stationsforstander Aamands perron samledes elever fra Middelfart, Bogense og Odensekanten hver morgen, og præcis kl ringede det ud fra skolen, hvorefter der igen kom liv på perronen. Skolen og jernbanen blev oprettet samme år. Ved mit fødehjem, Bruunhøjgaard i Fyllested, løb jernbanen forbi vore marker, og da der 30. marts i 1966 blev fløjtet afgang fra Brenderup Station ved 22-tiden for sidste gang, var jeg med som eneste passager. Jeg var da soldat og skulle tilbage til kasernen i Odense. Med banen forsvandt der også noget af realskole-miljøet. Jeg har et postkort fra 1914, da det eneste lægivende var en høj flagstang midt i skolegården. På det tidspunkt var mirabelhegnene om sportspladsen næppe plantet. Netop mirabellerne hørte med til skolemiljøet i de første skoledage efter den lange

6 ferie. Her gik de ældste elever adstadigt langs mirabelhegnene og spillede store eller forelskede sig i den eneste ene i klassen. Brenderup Realskole var karakterdannende for sine elever. Her fik vi, hvis vi ville tage imod, en god åndelig ballast, som kom os til gode siden hen. Som far til tre børn i folkeskolen har jeg siddet i klasseforældreråd og tit ønsket, at vi kunne gennemføre noget af det, der omgærdede den gamle skole på bakken i hjembyen. Men tiden er en anden, og jeg håber også, at min gamle skole har forstået at tilpasse sig. Sådan sluttede min jubilæums-artikel. Tilbageblik I en stil i 5. real med tilbageblik over ti ås skolegang skrev jeg bl.a. Skoletiden har været fornøjelig og en ubetinget nødvendighed for min fremtidige uddannelse. Jeg kritiserer undervisningen i gymnastik for ikke at være fritimeagtig med utilsløret kritik af gymnastiklæreren, som ingen af os kunne li, fordi alt skulle være så alvorligt, firkantet og kedeligt. Han var elitegymnast og ikke læreruddannet. Af og til f.eks. i en uventet fritime- byggede vi os i realskolens kælder, der også var fyrrum, et lunt og hyggeligt sted, hvor vi fik en god snak med skolens herlige pedel. Og K-klassen, ja den var noget ganske særligt, en mønsterklasse med godt kammeratskab og særdeles gode relationer til de fleste lærere, og hver femte år har vi lige siden holdt en jubilæumsfest og styrket sammenholdet og udvekslet minder fra de glade dage i den hvide skole på bakken. I 2013 fejrede vi i K-klassen 50 års jubilæum, dels på skolen, dels hos Johannes Juhl Jacobsen, der flere gange generøst har lagt hus til vore mange sammenkomster siden Mine favoritter Engelsk blev ubestridt mit bedste fag, og i de sidste to realklasser rakte jeg næsten aldrig hånden i vejret, når læreren efterlyste et ord på engelsk. Kendte de andre ikke ordet, kiggede hun mildt og forventningsfuldt på mig, og som regel, kendte jeg svaret. Jeg tog meget ofte den røde engelsk-ordbog med i seng om aftenen, og så frydede jeg mig over at lære nye ord, og det var herligt at kunne diske op med en ny vending eller et nyt ord på engelsk, som vi endnu ikke var nået til. Sproglærerne, især fru Østergaard, som jeg havde til engelsk og fransk de første år, elskede at gå på tværs af sprogene dansk, engelsk, tysk og fransk, så vi kunne se ligheder og forskellige. Vi, der taler alle sprog, som hun spøgefuldt sagde. Det var jeg helt vild med. Jeg var meget adræt som barn, og jeg var i alle skoleårene en af klassens hurtigste, svær at indhente, og i gymnastiksalen var jeg altid en af de sidste, der blev sat ud af spillet, når vi havde sørøverleg eller stikbold. Til gengæld, så var jeg ikke særlig ferm på fodboldbanen eller i gymnastik, og læreren var desværre gammel elite-gymnast, og der blev givet karakter i gymnastik. Senere som soldat vandt jeg mange 1600-meter løb og dermed fridage. Er man motiveret, så kan man yde det ypperste.

7 Turene frem og tilbage til skolen (4-5 km)foregik naturligvis på cykel. Om vinteren var det drøjt, jeg husker, at forhjulet en vinterdag faldt af,, så gik jeg naturligvis resten af vejen. Der var nogle meget kolde vintre, og flere gange besvimede jeg under den obligatoriske morgensang, når jeg brat kom inden for i varmen på skolen. Der var altid en lærer i nærheden, og så blev jeg lagt ind på en briks på lærerværelset og kom snart til hægterne igen. Jørgen Søes Heljsvig 2014

8 Jørgen Søes Hejlsvig som 12-årig. 1957

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Minder fra Stensballeskolen af søstrene Simonsen, tidl. Stensballe Vores skolegang strækker sig fra august 1962 til marts 1976, hvor vi flyttede fra Stensballe. Vi boede

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet,

Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, Kapitel 8, Realeksamen, Gymnasiet, 65 Realeksamen: Kammeraternes drillerier og udfrysningen af mig voksede i takt med at vi blev ældre. Kammeraterne mente der var noget galt med mig jeg var nok tosset.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Odense stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Konfirmation, skole og ferie (Uddrag) ( ) Jeg var meget forskelligt udviklet i fagene i skolen. I håndarbejde blev jeg rost for mit proper arbejde, og mit

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere