Hæftet er skrevet, så den primært henvender sig til lærer, UU-vejledere og lederne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæftet er skrevet, så den primært henvender sig til lærer, UU-vejledere og lederne."

Transkript

1

2 Formål Formålet med dette hæfte er at give overblik over, hvem der tager sig af de enkelte områder i forbindelse med elevernes videre forløb efter endt grundskoleforløb, herunder bl.a. udfordre de unges uddannelsesvalg, Uddannelse og undervisning, uddannelsesparathedsvurdering, ikke uddannelsesparate, tilmelding til en ungdomsuddannelse, m.m. Hæftet er skrevet, så den primært henvender sig til lærer, UU-vejledere og lederne. Lovgivningen ændrer sig løbende på området, derfor er denne udgave foreløbig gældende for skoleåret 2017/2018. Indholdsfortegnelse Formålet Uddannelsesparathed Arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Vurderingsområder Procesplan for UPV på 8. årgang Uddannelsesparathed for 8. årgang: Notatpapir til 1. vurdering og 2. vurdering Inspiration: Aktivitetsplan for 8. årgang Arbejdet med Uddannelsesparathedsvurdering i 9. / 10. årgang Procesplan for UPV på 9. årgang Uddannelsesparathed for 9. årgang: Notatpapir til vurderingerne Inspiration: Aktivitetsplan for 9. årgang Procesplan for UPV på 10. årgang Uddannelse og Årsplan for fælles opgaver for vejledning - Uddannelse og 8. årgang Inspiration til UU-vejledning i 9. klasse Undervisning og læseplan for emnet Uddannelse og Rammesætning for emnet uddannelse og Trinforløb, kompetenceområder, omsætning til læringsmål... 17

3 1. Uddannelsesparathed Kapitel 1 handler om, hvordan uddannelsesparathedsvurderingen skal forstås og udarbejdes på 8., 9. og 10. årgang, og hvilke roller de forskellige aktører har i dette arbejde. Der er også en lse af, hvad der skal ske, hvis en elev bliver erklæret ikke uddannelsesparat. 1.1 Arbejdet med uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse I 8. klasse skal alle elevers uddannelsesparathed vurderes 1 (forkortes UPV) i forbindelse med den første karaktergivning i 8. klasse 2. Denne vurdering sker med udgangspunkt i skolens fag herunder undervisningen i Uddannelse og, elevens personlige forudsætninger, det sociale liv i og uden for skolen samt de løbende elevsamtaler. Formålet er at målrette vejledningsindsatsen til elever med behov for det. Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: 1) en faglig vurdering af eleven Når elevens 8. klasses karaktergennemsnit er over 4, er eleven uddannelsesparat. Er karaktergennemsnittet under 4, gives individuel vejledning fra UU med henblik på at blive uddannelsesparat. Der foretages også en vurdering, hvis skolens leder har vurderet, at de sociale og personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning. 2) en personlig og social vurdering af eleven - i tvivlstilfælde kan UU-vejlederen inddrages Personlige forudsætninger kan være Kender eleven sine evner, styrkesider, svagheder og er realistisk i forhold til sine uddannelsesmuligheder? Er eleven motiveret, engageret og viser lyst til at lære? Er eleven stabil i fremmøde, passer sine lektier og afleverer opgaver? Tager eleven positive initiativer både på egne og andres vegne? Mestrer eleven sit helbred? Sociale forudsætninger kan være Trives eleven i fællesskaber? Kan eleven samarbejde med andre om opgaver? Har eleven opbakning fra hjemmet i forhold til skolearbejdet? Overholder eleven aftaler? Har eleven kompetencer til konflikthåndtering? Er eleven klar til at omstille sig til nye fællesskaber, lærere, elever og andre måder at blive undervist på? Når et lærerteam vurderer, at en elev ikke er uddannelsesparat (IUP), er det lærerteamets opgave i samarbejde med UU-vejlederen at tilbyde en særlig skolemæssig og vejledningsindsats. Eleverne revurderes omkring 1. juni i forbindelse med årskaraktererne Folkeskoleloven 13, stk. 6: Der gives standpunktskarakterer mindst 2 gange om året på 8. og 9. klassetrin.

4 1.1.1 Vurderingsområder Motivation Ansvarlighed Selvstændighed Mødestabilitet Mod Mening Muligheder Konflikthåndtering Valgkomptence Engagement Respekt Samarbejdsevne

5 1.1.2 Procesplan for UPV på 8. årgang uu Aktivitet Form Ansvarlig Dato Step 1 Elever og forældre orienteres om UPV Orienteringsmøde for forældre og elever samt informationsskrivelse August Step 2 Elevernes uddannelsesønsker efter folkeskolen afdækkes I klasserne Skema på intra Kollektivvejledning Lærerteam September - oktober Step 3 Elevernes aktuelle uddannelsesparathed vurderes Skema på intra Lærerteam Ledelsesrepr. UU-vejleder Oktober - november Step 4 Step 5 UPV gennemgås med eleven Forældre orienteres om uddannelsesparathed Individuel samtale Skriftlig orientering Ledelsesrepr. * Forældre Ledelsesrepr. * November - december November - december Step 6 Step 7 UPV føres ind på Forslag til konkrete indsatser/handlinger drøftes/koordineres Digital registrering Kontoret Senest 1. december Møde Ledelsesrepr. November - december januar Step 8 Forældre orienteres og inddrages ift konkrete indsatser Samtale eller skriftlig orientering * Ledelsesrepr. * November december - januar Step 9 Aftaler vedr. indsatser føres ind i elevplaner Skema på intra Lærerteamet November - december Step 10 Opfølgningssamtaler Individuel elevsamtale Elev Step 11 Statussamtale Individuel elevsamtale Elev Ledesesrepr. December Januar Step 12 Ny UPV Digital registrering Lærerteam Maj - juni Formelt: UU-vejleder og ledelsesrepræsentant deltager hos de elever, som aktuelt ikke vurderes uddannelsesparate I praksis: UU-vejleder drøfter med en ledelsesrep. skal deltage, eller om vedkommende kan nøjes med en orientering.

6 Uddannelsesparathed for 8. årgang: Notatpapir til 1. vurdering og 2. vurdering Navn Cpr. nr. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Dato Udd. ønske Indsats Ansvarlig > 4 (karaktérgns.) Ansvarlighed Motivation Selvstændighed Mødestabilitet Valgkompetence Helbred Engagement Digitale kompetencer Innovation Kreativitet Konflikthåndtering Respekt Samarbejdsevne Opbakning fra hjem Trivsel i fællesskabet Omstillingsparat

7 og mødes og og forældre Lærer og UUvejl Inspiration: Aktivitetsplan for 8. årgang Afdelingslederen i udskolingen er kontaktperson til UU vejlederen. Skolen sørger for, at UU får adgang til elevplaner for ikke uddannelsesparate. Vedr. standpunktskarakterer & uddannelsesparathedsvurdering: o Senest d. 1. november har lærerne på 8. årgang givet standpunktskarakter, o I november taler lærer og UU sammen om uddannelsesparathedsvurderingen. o Slut november orienteres elever og forældre om vurderingen. Juni i 7. kl August Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marts Apr. Maj Juni Planlægnings- Drøftelse møde af UPV. årgangsteamet og UU-besøger klassen Undervisning i Uddannelse og. Individuelle udviklingsplaner for IUP. Uddannelse og, der forbereder eleverne til introkurser. Uddannelse og, der forbereder eleverne til introkurser. Evaluering og efterbehandling af introkurset. Om nødvendigt indkalder lærer til møde omkring UPV. Status på, hvem der er gået fra IUP 3 til UDP 4. Planlægning af skoleåret i overskrifter ift. Uddannelse og. UU- Sydfyn UU-Sydfyn Fælles forældremøder i klynger. Intro til uddannelse. UU Sydfyn koordinerer besøgsrunde i uge 8 13 Ansvar for initiativ: UU-vejleder UU-Sydfyn 3 Ikke UDdannelsesParat forkortet ikke-udp 4 UDdannelsesParat forkortet UDP 7

8 1.2 Arbejdet med Uddannelsesparathedsvurdering i 9. / 10. årgang Hvis eleven blev vurderet uddannelsesparat ved uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, og der ikke er sket ændringer, bliver hun/han anset for at være parat til at tage en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Der gennemføres UPV, hvis eleven var ikke uddannelsesparat i 8. klasse eller det faglige niveau er faldet. Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse bliver foretaget i forhold til den type ungdomsuddannelse, som den unge ønsker at fortsætte på efter skolen. Ønsker eleven en erhvervsuddannelse, foretages vurderingen i forhold til erhvervsuddannelse. Ønsker eleven en gymnasial uddannelse, foretages vurderingen i forhold til de gymnasiale uddannelser. Har eleven både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse blandt sine uddannelsesønsker, bliver vurderingen foretaget i forhold til begge disse typer af ungdomsuddannelser. For elever, der søger en erhvervsuddannelse, skal eleven have mindst 2.0 i gennemsnit af standspunktskarakterne i hvert af fagene dansk og matematik, for at opfylde de faglige krav til at være uddannelsesparat. For elever, der søger en gymnasial uddannelse, foretages en konkret vurdering af elevens faglige niveau, hvis det er faldet i forhold til niveauet i 8. klasse. For elever der vil på HF efter 9. eller 10. klasse skal eleven have et gennemsnit på karakteren 5 Elever, der ønsker gymnasiet efter 10. klasse skal vurderes efter de nye optagelseskriterier Der foretages endvidere en ny vurdering, hvis skolen har vurderet: At de sociale og/eller de personlige forudsætninger har ændret sig væsentligt i negativ retning. Hvis eleven blev vurderet ikke uddannelsesparat af UU-vejlederen i 8. klasse, skal UU-vejlederen foretage en ny uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse. Selvom vurderingen var ikke uddannelsesparat i 8. klasse, kan eleven godt være blevet parat til en ungdomsuddannelse nu, hvis de ovenfor nævnet kriterier er opfyldt uddannelseforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-9-og-10-klasse 8

9 1.2.1 Procesplan for UPV på 9. årgang, herunder vejledning Step 1 Aktiviteter Form Ansvarlig Dato Koordinerende opstartsmøde skole og UU om plan for året og opgavefordeling. Arbejdsmøde Leder UU Juni - august Step 2 Samarbejdsmøde med klasseteam. Elevgennemgang. Opmærksomhedspunkter. Arbejdsmøde Leder Juni - august Obligatorisk brobygning for IUP Step 3 Forældremøde, orientering om upv Forældremøde Forældre Efterår (Uge 44 46) Step 4 i klassen. Undervisning og kollektiv vejledning Eleverne August - September - oktober Step 5 Uddannelsesparatheds- Vurdering vurdering. Alle elever vurderes i forhold til deres uddannelsesønsker. Elever/ forældre Efter første karaktergivning og senest den 1. dec. Step 6 Individuelle samtaler med IUP og udfyldelse af de endelige uddannelsesplaner og evt. handleplaner. Undervisning og dialog eller vejledning af enkelte elever, UU-vejl, Elever Forældre December - januar Step 7 Step 8 Step 9 Samtalerunde med de IUP. Orientering i klassen om ansøgninger Samtaler Optagelse.dk Indtastning Elever og forældre Særlige indsatser for de ikke uddannelsesparate Forskellige vejledningsaktiviteter Januar - februar Februar Deadline 1. marts Løbende 9

10 1.2.2 Uddannelsesparathed for 9. årgang: Notatpapir til vurderingerne Navn Cpr. nr. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Dato Udd. ønske Indsats Ansvarlig > 4 (karaktérgns.) Ansvarlighed Motivation Selvstændighed Mødestabilitet Valgkompetence Helbred Engagement Digitale kompetencer Innovation Kreativitet Konflikthåndtering Respekt Samarbejdsevne Opbakning fra hjem Trivsel i fællesskabet Omstillingsparat 10

11 1.2.3 Inspiration: Aktivitetsplan for 9. årgang og årgangsteam Juni og august September Forventningsafklaring. Generel orientering om kollektiv vejledning og Uddannelse og. Okt., nov. og dec. Januar Marts og april/maj Karaktergivning og Planlægning af året. UPV Liste med IUP inden 1. dec. Arbejde med at blive UDP. Revurdering af IUP., forældre og unge Lærer og UUvejl. Præsentation af aktiviteter i året på forældremøde. Kollektiv vejledning Uddannelsessteder UU og Skole og Ledelsesrep. Virksomheder, elever, forældre Obl. brobygning og evt. praktik. Fælles forældremøde Åben virksomhed (ikke fastlagt endnu) Samtalerunde med IUP. Samtalerunde med de elever, der skifter valg. 11

12 1.2.4 Procesplan for UPV på 10. årgang Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Aktiviteter Form Ansvarlig Dato Koordinerende opstartsmøde skole og UU om plan for året og opgavefordeling. Opgaver: - Elevgennemgang - Opmærksomhedspunkter - Obligatorisk brobygning. Arbejdsmøde Store fælles forældremøde med Forældremøde deltagelse af UU-vejleder. Præsentation af vejledningsaktiviteter og information om obligatorisk brobygning, mulighed for praktik og optagelse.dk i klassen. Gennemgang af procedurer ift brobygning. Undervisning og kollektiv vejledning Kontaktlærer Leder Ledelsesrep. Forældre Elever Juni - august Oktober - november August - september Step 5 Uddannelsesparatheds- Vurdering vurdering. Alle elever vurderes i forhold til deres uddannelsesønske. Elever/ forældrene Efter første karaktergivning og senest den 1. dec. Step 6 Individuelle samtaler med IUP unge og udfyldelse af endelige uddannelsesplaner og evt handleplaner. Undervisning og dialog eller vejledning af enkeltelever. Step 7 OSO-opgave Bistå med inspiration, UG.dk og e-vejledning. Særlig fokus på IUP Kontaktlærer Elever Kontaktlærer Elever Oktober - februar Oktober - februar Step 8 Samtalerunde med de ikke uddannelsesparate. Samtaler og Januar - februar Step 9 Step10 Optagelse.dk UU gennemgår procedure i klassen Særlige indsatser for de ikke uddannelsesparate. Indtastning Forskellige aktiviteter. F.eks. praktik, uddannelsesbesøg, udvælgelse af mentorelever Den unge og forældrene Forældre Elever Februar Deadline 1. marts Hele året 12

13 2. Uddannelse og I første del af Kapitel 2 s forskellen på kollektiv vejledning og Uddannelse og. Dette skal være med til at tydeliggøre de forskellige aktøres ansvarsområder på området. Senere i kapitlet bliver læseplanen for Uddannelse og præsenteret, som er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. 2.1 Hvad er forskellen på kollektiv vejledning og Uddannelse og? Kollektiv vejledning forstås som en formidlingsorienteret aktivitet. Målet er at opnå en udviklingsorienteret vejledningsforståelse, der opbygger valg- og handlekompetence. Ifølge vejledningsloven BEK nr. 840 Stk. 5. I den kollektive vejledning skal indgå: 1. Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf. 2. Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse. 3. Introduktion til at arbejde med uddannelsesguiden (ug.dk) og til evejledningen 4. Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng uddannelser og. Den kollektive vejledning skal gives, så det understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen, og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder. 13

14 2.2 Årsplan for fælles opgaver for vejledning - Uddannelse og 8. årgang Inspiration: Aktiviteter Tidspunkt Deltagere Planlægningsmøde med lærere Ved hjælp af planlægningsskabelon UPV drøftes - ansvarsfordeling Datoer for aktiviteter fastsættes Forældremøde Leder orienterer om reformen UPV orienterer om kollektiv vejledning, uddannelse og, introuge m. m. Statusmøde Vurdering af uddannelsesparathed på baggrund af karaktergennemsnit. For ikke uddannelsesparate elever laves indsatsplan. Juni - august August - september Oktober - november, lærere, leder Forældre, lærere, leder, Lærere, leder, Skole-hjemsamtaler November - december Lærere, forældre, UU kun ved IUP elever Individuel vejledning af de ikke uddannelsesparate elever (IUP) December - januar IUP elever, lærere, Uddannelse og samt kollektiv vejledning Januar - april Elever, lærere, Introkursus til ugen på uddannelsessteder Januar - april Lærere, Introduktionsuge på uddannelsessteder Januar - april Elever, lærere Evaluering af uddannelsesuge Lærer og elever laver skriftlig evaluering Kollektivvejledning Individuel vejledning af IUP-elever Revurdering af IUP-elever maj - juni Januar - april Marts - juni Lærere og IUP elever, lærere, 14

15 2.3 Inspiration til UU-vejledning i 9. klasse Juni - August September Okt. Nov. Dec. Samarbejdsmøde med årgangsteam Planlægning / Elevgennemgang Frivillig brobygning Besøg i klassen Præsentation af vejledningsaktiviteter, herunder vejledningsaktiviteter (kollektivvejledning). Uddannelsesplan og individuelle samtaler for alle elever. Afvikling af frivillig brobygning og erhvervspraktik. Opfølgende samtale med UU og klasselærere om uddannelsesønsker og parathed. Evt. UU deltagelse ved skole/ hjem samtale. Åbent virksomhed Januar Februar Marts April Maj Juni Fyraftensmøde primo januar Fokus på forældrenes opgave i forhold til optagelse.dk 2. runde af individuelle samtaler de uafklarede eller ikke uddannelsesparate Åbent hus arrangementer på uddannelsesstederne Optagelse.dk skal være færdig 1. marts Endelig uddannelsesplan Marts/april arbejde med ikke uddannelsesparate elever(derarbejdes hele året med iup) Tale med elever, der fortryder deres uddannelsesvalg 15

16 2.4 Undervisning og læseplan for emnet Uddannelse og Emnet uddannelse og er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklassen til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklassen - 3. kl., 4-6. kl., og 7-9. klasse. I Uddannelse og skal eleven opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen. Emnet skal fortolkes bredt og i et helhedsorienteret perspektiv. Tidligere kunne man regne med, at eleverne havde en basis af fortællinger om arbejdslivet med hjemmefra, men ændringer i familiemønstret, uddannelses- og arbejdslivet, nye medievaner mv. har bevirket, at dette ikke mere er givet. Derfor er det vigtigt, at det hele liv med fokus på uddannelse, og karriere, inddrages i undervisningen og i uddannelses- og erhvervsvejledningen. Emnet er kendetegnet ved anvendelsen af mange aktiviteter uden for skolen, herunder bl.a. studieog virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik i virksomheder, kontakt til ungdomsuddannelser, organisationer, brancher mv. Uddannelse og Job er et af folkeskolens tre obligatoriske emner fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Emnet er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag, herunder i den understøttende og i den fagopdelte undervisning og som en del af den åbne skole, dvs. inden for den obligatoriske undervisnings timetalsramme. 2.5 Rammesætning for emnet Uddannelse og I Læseplan for emnet Uddannelse og 6 fremgår, at eleverne skal opnå en høj grad af kendskab til egne interesser, forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og samtidig opnå forståelse for, at uddannelse og livslang læring er et middel til at nå fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesmål. Derfor må erhvervsaspektet og indblikket i praktiske arbejdsfunktioner have en central placering i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges, så den imødekommer målsætningerne om en længere og mere varieret og anvendelsesorienteret undervisning, bevægelse, åben skole og understøttende undervisning. Emnet er kendetegnet ved anvendelsen af mange aktiviteter uden for skolen, herunder bl.a. studieog virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik i virksomheder, kontakt til ungdomsuddannelser, organisationer, brancher mv. Det fremgår af både folkeskoleloven 7 og lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. 8, at undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen 7, stk. 2: Undervisningen i uddannelse og skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

17 I Uddannelse og skal eleverne især i udskolingen udfordres på deres uddannelsesvalg. Fokuseringen af emnet sker bl.a. ved, at Ungdommens Uddannelsesvejledning i højere grad samarbejder med lærerne i udskolingen, så den almindelige undervisning og længere skoledag kan spille bedre sammen med de forskellige vejledningsaktiviteter, herunder bl.a. den kollektive vejledning, introduktionskurser til ungdomsuddannelse, brobygning, virksomhedsbesøg mv. Herigennem kan grundlaget for elevernes valgparathed understøttes bedre i den daglige undervisning. Skolen etablerer i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et tæt samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedets parter m.fl. Derudover skal eleverne i særlig grad generelt kunne søge og anvende tilgængelige og relevante vejledningsinformationer og tilbud, herunder it-baserede tilbud. Læringsrummet for uddannelse og skal være præget af: aktualitet, relevans og variation. Elevernes udbytte af undervisningen i Uddannelse og danner endvidere grundlaget for den vejledning, som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) forestår fra 7. Klasse. Emnet kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Som led i at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet kan den længere og varierede skoledag anvendes til at arbejde mere systematisk med læringsmålene. 2.6 Trinforløb, kompetenceområder, omsætning til læringsmål Forløbet fra børnehaveklassen til 9. klasse er inddelt i 3 trinforløb: Indskoling Børnehaveklasse til 3. årgang Udskoling årgang Forløbet tager afsæt i følgende kompetenceområder: Kompetenceområde 3. klasse 8. klasse 9. klasse Personlige valg egne drømme og forventninger Fra uddannelse til Arbejdsliv Kilde: 9 forskellige uddannelser og forskellige typer arbejde og arbejdsformer personlige mål og uddannelse og sammenhæng uddannelse og, arbejdsliv og fritidsliv træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger vurdere uddannelser og erhvervs- og muligheder vurdere egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere 9 På EMU kan der hentes supplerende inspirationer 17

18 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne. Læseplanen r undervisningens progression i fagets trinmål og danner grundlag for en helhedsorienteret undervisning. Kompetencemål flerårige læringsmål Færdigheds- og vidensmål etårige læringsmål Læringsmål for undervisningsforløb Det er lærerens opgave at nedbryde eller omsætte Fælles Mål til konkrete mål for, hvad eleverne skal kunne ved afslutningen af et undervisningsforløb. Til dette arbejde kan følgende didaktiske model anvendes: Læringsmål Evaluering Undervisningsaktivitet Tegn på læring 18

19 Uddannelse og Færdigheds- og vidensmål: efter 3. klasse Fra uddannelse til Arbejdsliv Kompetenceområde Personlige valg Kompetencemål egne drømme og forventninger forskellige uddannelser og forskellige typer arbejde og arbejdsformer Faser Færdigheds- og vidensmål Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. udtrykke egne drømme og forestillinger om voksenliv 1. uddannelsesveje for kendte s voksenliv og voksenroller forskellige livsformer livsformer træffe enkle beslutninger Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab indsamle enkle korte og informationer om informationskilder uddannelser lange uddannelser og i om og fra uddannelser eget nærmiljø uddannelse og eget nærmiljø og typer, som uddannelserne kan føre til Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv arbejdsmarkedsforhold roller lønnet og fra eget og funktioner ulønnet nærmiljø på arbejde arbejdsmarkedet 1. skelne typer af arbejde familie-, fritids- og arbejdsliv betydning af at træffe beslutninger uddannelser og livs- og arbejdsformer 19

20 Uddannelse og Færdigheds- og vidensmål: efter 6. klasse Kompetenceområde Kompetencemål Personlige valg Fra uddannelse til Arbejdsliv personlige mål og uddannelse og sammenhæng uddannelser og, arbejdsliv og fritidsliv Faser Færdigheds- og vidensmål Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. egne ønsker, interesser og mål viden om egne styrkesider og interesser forskellige menneskers karriereforløb variation af karriereforløb vurdere baggrund for valg eleven træffer faktorer, der påvirker deres valg Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab 1. sammenhæng skolegang og senere uddannelse og viden om krav i forskellige uddannelser og søge generel information om uddannelse og metoder til at søge informationer om uddannelse og uddannelser og inden for brancheområder Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv 1. diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu viden om regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet diskutere betydning af et rummeligt arbejdsmarked ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskulturer diskutere familie-, fritids- og arbejdsliv uddannelser, og brancher arbejdsliv og deres betydning for mennesker 20

21 Uddannelse og Færdigheds- og vidensmål: efter 9. klasse Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Personlige valg Fra uddannelse til Arbejdsliv træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger vurdere uddannelser og erhvervs- og muligheder vurdere egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. formulere personlige mål for uddannelse, og karriere viden om egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker koble egne mål med uddannelses-, og karrieremuligheder viden om uddannelses-, - og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger træffe begrundede valg af uddannelse i et - og karriereperspektiv sammenhæng karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab 1. redegøre for mulige uddannelse og viden om uddannelsesveje og senere muligheder lokalt, nationalt og internationalt vurdere information om uddannelse og viden om kildekritisk informationssøgning om uddannelse og vurdere muligheder i uddannelser, og former for iværksætteri Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv 1. vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet viden om et foranderligt arbejdsmarked vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere indhold og krav i uddannelser og og forudsætninger for iværksætteri livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere 21

22 Færdigheds- og vidensmål: Personlige valg Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse og træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. udtrykke egne drømme og forestillinger om voksenliv voksenliv og voksenroller forskellige livsformer livsformer træffe enkle beslutninger Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. egne ønsker, interesser og mål egne styrkesider og interesser forskellige menneskers karriereforløb variation af karriereforløb vurdere baggrund for valg eleven træffer Mine mål Mine muligheder Mine valg 1. formulere personlige mål for uddannelse, og karriere egne ressourcer, forudsætninger og karriereønsker koble egne mål med uddannelses-, og karrieremuligheder uddannelses-, - og karriereveje i forhold til ønsker og forudsætninger træffe begrundede valg af uddannelse i et - og karriereperspektiv betydning af at træffe beslutninger faktorer, der påvirker deres valg sammenhæng karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder 22

23 Færdigheds- og vidensmål: Fra uddannelse til Klassetrin Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål forskellige uddannelser og sammenhæng uddannelser og vurdere uddannelser og erhvervs- og muligheder Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab 1. uddannelsesveje for kendte s viden om korte og lange uddannelser og typer, som uddannelserne kan føre til indsamle enkle informationer om uddannelser og i eget nærmiljø viden om informationskilder om uddannelse og uddannelser og fra eget nærmiljø viden om uddannelser og Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab 1. sammenhæng skolegang og senere uddannelse og viden om krav i forskellige uddannelser og søge generel information om uddannelse og viden om metoder til at søge informationer om uddannelse og uddannelser og inden for brancheområder viden om uddannelser, og brancher Fra uddannelse til Information Uddannelse- og kendskab 1. redegøre for mulige uddannelse og viden om uddannelsesveje og senere muligheder lokalt, nationalt og internationalt vurdere information om uddannelse og viden om kildekritisk informationssøgning om uddannelse og vurdere muligheder i uddannelser, og former for iværksætteri viden om indhold og krav i uddannelser og og forudsætninger for iværksætteri 23

24 Færdigheds- og vidensmål: Arbejdsliv Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- og vidensmål Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin forskellige typer arbejde og arbejdsformer, arbejdsliv og fritidsliv vurdere egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv 1. skelne typer af arbejde lønnet og ulønnet arbejde arbejdsmarkedsforhold fra eget nærmiljø roller og funktioner på arbejdsmarkedet familie-, fritids- og arbejdsliv Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv 1. diskutere arbejdsvilkår og arbejdsforhold før og nu regler og vilkår for grupper på arbejdsmarkedet diskutere betydning af et rummeligt arbejdsmarked ligestilling, ligeværd, arbejdsmiljø og arbejdskulturer diskutere familie-, fritids- og arbejdsliv Arbejdsvilkår Arbejdsmarked Arbejdsliv 1. vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere vurdere betydning af vilkår og forandringer på arbejdsmarkedet et foranderligt arbejdsmarked vurdere betydningen af livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere livs- og arbejdsformer arbejdsliv og deres betydning for mennesker livslang læring og innovation i arbejdsliv og karriere 24

25 Aftaler x-skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning om arbejdet med det obligatoriske emne: Aftaler skole og erhvervsvirksomhed (Åben skole): Aftaler skole og ungdomsuddannelserne: 25

26 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Faaborg-Midtfyn Opvækst og Læring Østerågade Broby 26

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed Procesplan for UPV på

Læs mere

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner

Inspiration. til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Inspiration til samarbejde mellem UU og folkeskolerne i Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner Indholdsfortegnelse Forord side 2 Arbejdsgruppen side 2 Stikord fra kommissoriet side 3 Uddannelsesparathed

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 6.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Formålet med Uddannelse og job er at give de unge det bedste udgangspunkt for at vælge den ungdomsuddannelse, som passer dem bedst.

Formålet med Uddannelse og job er at give de unge det bedste udgangspunkt for at vælge den ungdomsuddannelse, som passer dem bedst. Indledning Baggrund Emnet Uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb, Børnehaveklasse til 3.klasse, 4-6.klasse samt

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Indledning. Baggrund. Formål. Visionen

Indledning. Baggrund. Formål. Visionen Indledning Baggrund Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb, Børnehaveklasse til 3.klasse, 4-6.klasse samt

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle

Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle Uddannelse og job 1. Uddannelse og jobs identitet og rolle I emnet uddannelse og job skal eleverne opnå viden om de alsidige muligheder, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet giver. Samtidig skal

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Vejledning for emnet uddannelse og job

Vejledning for emnet uddannelse og job Vejledning for emnet uddannelse og job De lovgivningsmæssige rammer for Fælles Mål er med lov nr. 1445 af 12. december 2017 blevet ændret med henblik på en lempelse af bindingsgraden ved at reducere antallet

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 1. juni 2018 Tlf. dir.: 2929 9244 E-mail: sas5@balk.dk Kontakt: Sanne Kjaer Askholm Sagsid: 17.27.00-A00-1-18 Information om skole og uddannelsesvejledernes rolle

Læs mere

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685.

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685. Uddannelse og job - konference, Munkebjerg, 25. august 2015 Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Side 1 PROGRAM 10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen

Læs mere

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte

Denne. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier Barrierer - Støtte Denne Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier Barrierer - Støtte Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Vurdering af uddannelsesparathed... 4 Elevens faglige forudsætninger:... 4 Elevens personlige forudsætninger:...

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse...

Indhold Bemærkninger... 1 Generelle forhold... 2 Vurderingskriterier klasse... 4 Elevplan klasse klasse... August 2018 Revideret senest 14.august 2018 PIXI: UPV (UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING) I GRUNDSKOLEN/10. KL. Indledende forudsætninger: Lbk 1097 af 280917 Vejledningsloven Bek nr. 945 af 280618 - Bekendtgørelse

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018

Forældremøde 8. årgang. Uddannelsesvejledning 2018 Forældremøde 8. årgang Uddannelsesvejledning 2018 1 Hvem er vi? UU Ungdommens Uddannelsesvejledning En del af Børn, Uddannelse og Sundhed Vejleder på alle overbygningsskoler i kommunen Vejleder unge fra

Læs mere

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg

Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Workshop Tema 2 De unge skal have et godt afsæt for at kunne træffe deres uddannelsesvalg Ved Ole Ervolder, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Formål med workshop Kort oplæg med fokus på (5-10

Læs mere

UDDANNELSESPARAT. Indledning

UDDANNELSESPARAT. Indledning UDDANNELSESPARAT Indledning Skolerne har ansvaret for at uddannelsesparathedsvurdere eleverne i 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen sker i tæt samarbejde med elever, forældre og UU-vejledere. Det er vigtigt,

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Faglig standard for uddannelsesparathed

Faglig standard for uddannelsesparathed Faglig standard for uddannelsesparathed 1 Indhold Faglig standard for professionelle læringsfællesskaber Introduktion 3 Uddannelsesparathed 4 - Uddannelsesparathedsvurdering: UPV - Forudsætninger for uddannelsesparathed

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 8.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 01-12-2016 Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse og

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE:

UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: UU-vejledningsaktiviteter i skoleforløbet Kollektivt for ALLE: Kollektiv vejledning i 7., 8. og 9. kl. UU-vejlederen kommer i klassen i 1-2 moduler. Forældremøder i 8. kl. Introduktionskurser i 8. kl.

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Uddannelse og job klasse

Uddannelse og job klasse Uddannelse og job 6.- 9. klasse Skjoldhøjskolen skoleåret 2015-16 De tre kompetenceområder skal udforme sig med progression skoleforløbet igennem. Kompetenceområderne skal bidrage til, at eleverne kender

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD.

FAGLIG STANDARD FOR UDDANNELSESPARATHED. Fælles læring stærkere resultater. UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Dato: INDHOLD. FAGLIG STANDARD FOR INDHOLD Introduktion 2 Uddannelsesparathed 2 Faser i arbejdet med uddannelsesparathed 4 Ledelsens rolle 5 Lærernes og pædagogernes roller 5 UU-vejledernes rolle 6 Elevernes rolle 6

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse

Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse Formål: For elever i 8. klasse kan det være vanskeligt at have klare forestillinger om arbejdslivet og de personlige og uddannelsesmæssige kompetencer, som arbejdsmarkedet

Læs mere

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato]

LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB [Vælg en dato] LØGUMKLOSTER DISTRIKTSSKOLE HANDLEPLAN UPV 7.ÅRGANG UDDANNELSE OG JOB 2016-2017 [Vælg en dato] Indeholder en handleplan for det indledende arbejde med Uddannelsesparathedsvurderingen og emnet uddannelse

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv angiver hvilke elementer, der som minimum skal indgå i den kollektive vejledning (BEK nr 774 af 14/06/2017 Gældende) 1. indføring i

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark

Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: Samtaleark Fortæl om dig selv Vejledningssamtaleark & Studievalgsportfolio for: (skriv dit navn) Samtaleark Udfyldes før vejledningssamtalen Fortæl om dig selv (fortæl lidt om dig selv - skole, yndlingsfag, fritidsjob,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner

Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner Elevplaner Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører elevplaner 2.2. En samlet elevplan med fokus på læringsmål 2.2.1. Gældende ret Efter folkeskolelovens 13, stk. 1, skal eleverne og forældrene

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2019 Nyt om UPV og kravene der gælder pr. 1. aug. 2019 Informationer om UG.dk og uddannelsesmulighederne Brobygning for

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse.

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse. Vejledning 2013-2014 Indledning Dette lille hæfte beskriver, hvordan vejledningen foregår her på Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole. Vi er tre vejledere, som I altid er velkomne til at kontakte,

Læs mere