KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KEMISK IN STITUT ENHAVNS UNIVERS ITET KØB. estere. samt. ved GC"

Transkript

1 H..C.ØRSTEDS UNGDMSLABRATRIUM KEMISK IN STITUT KØB ENHAVNS UNIVERS ITET Syntese og ekstraktion af naturlige estere samt identifikation ved GC Af Marc Cedenius

2 Indhold Gran... 2 Syntese af Eddikesyre( )bornylester... 2 Syntesen... 3 prensning... 5 Ekstraktion af gran... 6 Bjergthe (Goultheria procumbens)... 8 Syntese af Salicylsyremethylester (Vintergrønolie)... 8 Syntesen... 9 prensning...11 Ekstraktion bjergthe Banan Syntese af Eddikesyre 3 methyl 1 butylester (Isoamylacetat) Syntesen...15 prensning...16 Ekstraktion af banan Gaschromatografi Forslag til forberedelse

3 H.C.ØRSTEDSS UNGDMSLA BRATRIUM KEMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITETT Gran Syntese af Eddikesyre(-)bornylester H 3 C H + H 3 C CH3 H 3 C + CH 3 H 3 C H (-)Borneol Edikkesyreanhydrid Eddikesyre(-)bornylester For at kunne identificere eddikesyre(-)bornylesteren i spektret fra ekstraktionen af gran, starter vi med at syntetisere den.dette gør vi ud fra alkoholen (-)Borneol og syren Eddikesyreanhydrid. Ved en normalestersyntese, som vi kender den fra gymnasiet, reagerer man en carboxylsyre med en alkohol v.h.a. svovlsyre katalyse. (-)borneol bryder sig bare ikke ret meget om svovlsyre, da den let laver en eliminationsreaktion af alkoholen til en alken. Vi benytter derforr en modificeret version af eddikesyren, som er mere reaktiv end normal eddikesyre og som kan bruges uden syrekatalyse. Den modificerede form af eddikesyree vi benytter kaldes eddikesyreanhydrid. Anhydrid betyder uden vand. Eddikesyreanhydrid er i virkeligligheden bare to eddikesyremolekyler som er sat sammen ved en kondensationsproces. Eddikesyreanhydrids reaktion med alkoholer er ligesom reaktion med ren eddikesyre en kondensationsproces, dog er eliminationsproduktet eddikesyre og ikke vand. (Tag noter ved instruktoreness gennemgangg på øvelsesdagen). 2

4 Syntesen Udstyr 1 stk. 100 ml konisk kolbe med slib 1 stk. svaler med køleslanger 1 stk. magnetomrører + magnet 1 stk. stativklemme + muffe 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. supermagnet (sidder på stinkskabet) 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib Kemikalier 3,85g (-)Borneol 30 ml eddikesyreanhydrid Lav en opstilling som på billedet nedenfor, med en 100 ml konisk kolbe med slib, en svaler og en magnetomrører. (opstillingen skal godkendes før i går videre). Svaler Klemme Konisk kolbe 3

5 1. Afvej på vægten 3,85g (0,025 mol) (-)borneol i en vejebåd og sæt den i stinkskabet. PAS PÅ DET LUGTER FÆLT!! 2. Afmål 30 ml eddikesyreanhydrid i et 50 ml måleglas. 3. Hæld eddikesyreanhydriden i den koniske kolbe. Kom magneten i og tænd for omrøringen. 4. Tilsæt (-)borneolen. 5. Monter svaleren og tænd for kølevandet. Vand ind for neden og ud for oven. 6. Tænd for varmen (på ca.200) 7. Når blandingen koger sættes et ur til 1 time. (kogetiden må gerne være længere) 8. Gå til afsnittet med Ekstraktion af gran. 9. Kolben løftes ca.10 cm fra varmepladen og der slukkes for varme og omrøring. 10. Når reaktionsblandingen har stuetemperatur fjernes svaleren. 11. En lille supermagnet placeres i bunden på ydersiden af kolben og indholdet hældes over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib. 12. kolben sættes på rotationsfordamperen og den overskydende eddikesyreanhydrid fjernes ved under vakuum ved 90 C. (Her fjernes det meste af det overskydende eddikesyreanhydrid) 4

6 prensning Udstyr 1 stk. 250 ml skilletragt med prop 1 stk. 50 ml måleglas 1stk. 100 ml konisk kolbe 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe (husk at veje denne) 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1 stk. eppendorfrør ph papir Kemikalier 50 ml heptan 3 X 50 ml 2M NaH 5g vandfri Na 2 S Esteren opløses i 50 ml heptan og hældes over i en 250 ml skilletragt. 14. Ekstraher med 3X50 ml 2M NaH eller til vandfasen (nederste) er basisk på ph papir (blå) 15. Heptanfasen hældes over i en 100 ml konisk kolbe og der tilsættes 5g vandfrina 2 S 4 (vandfrina 2 S 4 fjerner vand fra heptanfasen). 16. Heptanfasen filtreres gennem et foldefilter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib (vejes inden) og heptanen fjernes på rotationsfordamperen ved vacuum og 40 C 17. Kolben med esteren vejes og udbytte bestemmes dråbe af esteren kommes i et eppendorf rør og sendes til GC. 5

7 Ekstraktion af gran Udstyr 1 stk. morter med pistil 1 sæt arbejdshandsker 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. 100 ml bægerglas 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1.stk. glasspatel Kemikalier En kvist gran 50 ml pentan Flydende nitrogen ad libitum 1. Nålene fra en lille grankvist pilles af og kommes i en morter. 2. Der fyldes flydende nitrogen i morteren. 3. Nålene kvases under flydende nitrogen til et så fint pulver som muligt (Brug de udleverede handsker). 4. Lad det meste af nitrogenen dampe af og hæld så granpulveret over i et 100 ml bægerglas. 5. Tilsæt 50 ml pentan og rør rundt med en spatel mindst 5 min. 6. Pentanfasen filtreres gennem et foldefilter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib. 6

8 7. Pentanen inddampes på rotationsfordamper under vakuum ved 30 C til nogle få dråber. Spørg instruktoren om hvordan man benytter rotationsfordamperen. 8. Til den næsten tørre koble tilsættes en plastikpipettefuld pentan og det hele overføres til et eppendorfrør og sendes til GC Gå tilbage til punkt til punkt 9 i syntesen på side 5. 7

9 H. C. Ø R S T E D S U N G D M S L A B R A T R I U M y K E M I S K I N S T I T U T y K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bje ergthe (Goulthe ( eriaproccumben s) Syn ntese af Salilicylsyremetthylester (Vi Vintergrønoliie) H H H Salicylsyre CH3 + H 3C H M Methanol + H 2 Salicylsyremethyllester a kunne identtificere salicylssyremethylestter i spektret frra ekstraktione en af Bjergthe e For at (Gou ultheriaprocum mbens), starter vi med at syn ntetisere den. Dette gør vi ud u fra alkohole en methanolog g syren n salicylsyre. nesyntese er en e klassisk esstersyntese, so om vi kender den d fra gymna asiet, hvor ma an reagerer ma an en Denn carboxylsyre med en alkohol v.h h.a. svovlsyre katalyse. Rea aktionen er en n kondensatio onsproces hvo or ( noter ved d instruktorene es gennemgan ng på øvelsessdagen). elimiinationsprodukktet er vand. (Tag 8

10 Syntesen Udstyr 1 stk. 5 ml sprøjte med kanyle 1 stk. 100 ml konisk kolbe med slib 1 stk. svaler med køleslanger 1 stk. magnetomrører + magnet 1 stk. stativklemme + muffe 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. supermagnet (sidder på stinkskabet) 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib Kemikalier 6,9g salicylsyre 30 ml methanol 3 ml koncentreret svovlsyre Lav en opstilling som på billedet nedenfor, med en 100ml konisk kolbe med slib, en svaler og en magnetomrører. (opstillingen skal godkendes før i går videre). Svaler Klemme Konisk kolbe 9

11 1. Afvej på vægten 6,9g (0,05 mol) salicylsyre i en vejebåd og sæt den i stinkskabet. 2. Afmål 30 ml methanol i et 50 ml måleglas. 3. Hæld methanolen i den koniske kolbe med en magnet og tænd for omrøringen. 4. Tilsæt salicylsyren. 5. Tilsæt langsom 3 ml konc svovlsyre fra en 5 ml sprøjte med kanyle. 6. Monter svaleren og tænd for kølevandet. Vand ind for neden og ud for oven. 7. Tænd for varmen (på ca.150). 8. når blandingen koger sættes et ur til 1 time.(kogetiden må gerne være længere). 9. gå til afsnittet med Ekstraktion af bjergthe. 10. Koblen løftes ca.10 cm fra varmepladen og der slukkes for varme og omrøring. 11. Når reaktionsplandingen har stuetemperatur fjernes svaleren. 10

12 prensning Udstyr 1 stk. 250 ml skilletragt med prop 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. 25 ml måleglas 1stk. 100 ml konisk kolbe 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe (husk at veje denne) 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1 stk. eppendorfrør ph papir Kemikalier 5g Na 2 C 3 (+ ca. samme mængde til neutralisering) 50 ml heptan 3X50 ml 2M NaH 5g vandfri Na 2 S Under kraftig omrøring tilsættes ca.5g Na 2 C 3 i meget små portioner så det ikke bruser over. Når halvdelen er tilsat kommes der 20 ml ionbyttetvand i koblen og tilsætning af Na 2 C 3. fortsættes til ph på ph papir er ca.neutral (grøn). 13. Der tilsætte 50 ml heptan og røres godt rundt. 14. Blandingen hældes over i en 250 ml skilletragt og der tilsættes yderligere 50 ml ionbyttetvand. 15. Ekstraher med 2X50 ml vand (vandfasen nederste). 16. Heptanfasen hældes over i en 100 ml konisk kolbe og der tilsættes 5g vandfrina 2 S 4. (vandfrina 2 S 4 fjerner vand fra heptanfasen). 17. Heptanfasen filtreres gennem et foldefilter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib (vejes inden) og heptanen fjernes på rotationsfordamperen ved vakuum og 40 C 18. Kolben med esteren vejes og udbytte bestemmes dråbe af esteren kommes i et eppendorf rør og sendes til GC. 11

13 Ekstraktionbjergthe Udstyr 1 stk. morter med pistil 1 sæt arbejdshandsker 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. 100 ml bægerglas 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1.stk. glasspatel Kemikalier 3-4 bjergtheblade 50 ml pentan Flydende nitrogen ad libitum blade fra bjergtheplanten kommes i en morter. 2. Der fyldes flydende nitrogen i morteren. 3. Bladene kvases under flydende nitrogen til et så fint pulver som muligt (Brug de udleverede handsker). 4. Lad det meste af nitrogenen dampe af og hæld så bladpulveret over i et 100 ml bægerglas. 5. Tilsæt 50 ml pentan og rør rundt med en spatel mindst 5 min. 6. Pentanfasen filtreres gennem et foldefilter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib. 12

14 7. Pentanen inddampes på rotationsfordamper under vakuum ved 30 C til et par dråber. Spørg instruktoren om hvordan man benytter rotationsfordamperen. 8. til den næsten tørre koble tilsættes en plastik pipettefuld pentan og det hele overføres til et eppendorfrør og sendes til GC Gå tilbage til punkt 10 i syntesen på side

15 Banan Syntese af Eddikesyre-3-methyl-1-butylester (Isoamylacetat) + H H 3 C CH 3 CH 3 H 3 C H 3-methylbutan-1-ol Edikkesyreanhydrid Eddikesyre-3-methyl-1-butanylester For at kunne identificere Eddikesyre-3-methyl-1-butylester en i spektret fra ekstraktionen af banan, starter vi med at syntetisere den. Dette gør vi ud fra alkoholen 3-methylbutan-1-ol og syren Eddikesyreanhydrid. Ved en klassisk estersyntese, som vi kender den fra gymnasiet, reagerer man en carboxylsyre med en alkohol v.h.a. svovlsyre katalyse. Denne metode går dog for langsomt til at vi kan nå det på 1 time. Vi benytter derfor en modificeret version af eddikesyren som er mere reaktiv end normal eddikesyre og som kan bruges uden syre katalyse. Den modificerede form af eddikesyre vi benytter er eddikesyreanhydrid. Anhydrid betyder uden vand. Eddikesyre anhydrid er i virkeligligheden bare to eddikesyremolekyler som er sat sammen ved en kondensationsproces. Eddikesyreanhydrids reaktion med alkoholer er, ligesom reaktion med ren eddikesyre, en kondensationsproces. Dog er eliminationsproduktet eddikesyre og ikke vand. (Tag noter ved instruktorenes gennemgang på øvelsesdagen). 14

16 Syntesen Udstyr 1 stk. 100 ml konisk kolbe med slib 1 stk. svaler med køleslanger 1 stk. magnetomrører + magnet 1 stk. stativklemme + muffe 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. 10 ml måleglas 1 stk. supermagnet (sidder på stinkskabet) 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib Kemikalier 5,5 ml 3-methylbutan-1-ol 20 ml eddikesyreanhydrid Byg en opstilling som på billedet nedenfor, med en 100ml konisk kolbe med slib, en svaler og en magnetomrører. Svaler Klemme Konisk kolbe 15

17 1. Afmål 5,5 ml (0,05 mol) 3-methylbutan-1-ol i et 10 ml måleglas og sæt den i stinkskabet. 2. Afmål 20 ml eddikesyreanhydrid i et 50 ml måleglas. 3. Hæld eddikesyreanhydriden i den koniske kolbe med en magnet og tænd for omrøringen. 4. Tilsæt 3-methylbuan-1-ol en. 5. Monter svaleren og tænd for kølevandet. Vand ind for neden og ud for oven. 6. Tænd for varmen (på ca.200) 7. Når blandingen koger sættes et ur til 1 time(kogetiden må gerne være længere). 8. gå til afsnittet med Ekstraktion af banan 9. Kolben løftes ca.10 cm fra varmepladen og der slukkes for varme og omrøring. 10. når reaktionsblandingen er stuetemperatur fjernes svaleren. 11. en lille supermagnet placeres i bunden på ydersiden af kolben og indholdet hældes over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib. 12. kolben sættes på rotationsfordamperen og den overskydende eddikesyreanhydrid fjernes ved under vakuum ved 70 C, der inddampes til der er ca ml tilbage i kolben. prensning 16

18 Udstyr 1 stk. 250 ml skilletragt med prop 1 stk. 50 ml måleglas 1stk. 100 ml konisk kolbe 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe (husk at veje denne) 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1 stk. eppendorfrør ph papir Kemikalier 50 ml heptan 3 X 50 ml 2M NaH 5g vandfri Na 2 S Esteren opløses i 50 ml heptan og hældes over i en 250 ml skilletragt. 14. Ekstraher med 3X50 ml 2M NaH eller til vandfasen (nederste) er basisk på ph papir (blå) 15. heptan fasen hældes over i en 100 ml konisk kolbe og der tilsættes 5g vandfrina 2 S 4 (vandfrina 2 S 4 fjerner vand fra heptanfasen). 16. Heptanfasen filtreres gennem et foldefilter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib (vejes inden) og heptanen fjernes på rotationsfordamperen ved vacuum og 40 C 17. Kolben med esteren vejes og udbytte bestemmes dråbe af esteren kommes i et eppendorf rør og sendes til GC. 17

19 Ekstraktion af banan Udstyr 1 stk. kartoffelmoser 1 stk. morter med pistil 1 sæt arbejdshandsker 1 stk. 50 ml måleglas 1 stk. 250 ml højt bægerglas 1 stk. 100 ml rundbundet kolbe med slib 1 stk. glastragt 1 stk. papir foldefilter 1.stk. glasspatel Kemikalier 1 stk. godt moden banan 50 ml pentan Flydende nitrogen ad libitum 1. Der fyldes flydende nitrogen i morteren banan presses igennem kartoffelmoseren. Ca. halvdelen skrabes, med en finger, ned i morteren med nitrogen. 3. Stykkerne kvases under flydende nitrogen til et så fint pulver som muligt. Der skal evt. tilsættes mere nitrogen undervejs 4. Lad det meste af nitrogenen dampe af og hæld så bananpulveret over i et 200 ml bægerglas. 5. Tilsæt 50 ml pentan og rør rundt med en spatel til massen er blevet varm og minder om tyggegummi. 6. Pentanfasen filtreres på et folde filter over i en 100 ml rundbundet kolbe med slib. 18

20 7. Pentanen inddampes på rotationsfordamper under vacuum ved 30 C til ca. 2 ml. Spørg instruktoren om hvordan man benytter rotationsfordamperen. 8. til den næsten tørre koble tilsættes en plastik pipettefuld pentan og det hele overføres til et eppendorfrør og sendes til GC Gå tilbage til punkt 9 under syntesen på side

21 Gaschromatografi 1. Vælg metode SKHSCAN3.M 2. Når der står Ready med grøn skrift, på computeren, er GC en klar til næste prøve 3. Hamiltonspørjten renses 5 gange med CH 2 Cl 2 4. Hamiltonsprøjten renses 5 gange med prøven. 5. Der suges 10µL af prøven op i hamiltonsprøjten 20

22 6. Hele nålen føres forsigtigt gennem gummiseptret på GC en Start Gummiseptum 7. Prøven indsprøjtes samtidigt med at der trykkes på Start på GC en. (ved korsel af de rene estere kan man trykke STP ganske få minutter efter estertoppen er kommet igennem og spare tid på denne måde) 8. Skift mellem DataAnalysis og Method and Run controle. 9. Når prøven er færdigkørt, udprintes spektret ved tryk på på computeren. Evt. sættes printeropstæting til landscape under FILER->PRINTER. 21

23 Forslag til forberedelse 1. Estere og deres fremstilling ved kondensationsreaktioner. 2. Se links på ulabs hjemmeside og find ud af hvad planterne kan bruge estere til. 3. Diskuter hvad der sker i enkelte trin i oprensningsprocessen 4. Se på kogepunkterne for stofferne og find ud af hvordan vi kan fjerne nogle af de uønskede stoffer på rotationsfordamperen 5. Gennemgang af en gaschromatografi. 6. Naturstoffer som lægemidler 22

Intro5uktion: I'" Acetylsalicylsyre. Salicylsyre

Intro5uktion: I' Acetylsalicylsyre. Salicylsyre Intro5uktion: H'11t frem til omkring 1850 var alle tilgængelige smertestillende midler "naturstoffer", dvs oftest ekstrakter fra planter eller dyr. Det første syntetisk fremstillede smertestillende stof

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 2,5 Kemi Jonas Kalmark, Daniel Blankenstejner & Ticho Nielsen. Organisk kemi for dummies

Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 2,5 Kemi Jonas Kalmark, Daniel Blankenstejner & Ticho Nielsen. Organisk kemi for dummies Organisk kemi for dummies 1 Indholdsfortegnelse Projektets formål:... 2 Målgruppe:... 4 Resume af interviewet:... 5 Teori:... 6 forsøg:... 6 Indledning:... 6 Materialer... 7 kalier:... 8 Fremgangs måde:...

Læs mere

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE

ANALYSE AF FEDTINDHOLD I MADOLIE ANALYSE AF FEDTINDOLD I MADOLIE Ved denne øvelse bestemmes det gennemsnitlige antal dobbeltbindinger pr. fedtsyre og fedtstoffets middelmolmasse for en madolie. Supplerende baggrundsinformation om lipider

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen?

Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer væsken. Er den gennemsigtig? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Fældningsreaktion (som erstatning for titrering af saltvand) Opløs 5 g CuSO 4 i 50 ml vand Opløses saltet? Følger det teorien? Hvilke ioner er der i ionsuppen? Hæld 25 ml NaOH(aq) op i et bægerglas. Observer

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Fremstilling af bioethanol

Fremstilling af bioethanol Bioteknologi 3, Tema 6 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Fremstilling af bioethanol Nedenstående fermenteringsforsøg

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Puffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Opgaver. Emulgatorer - fedt at stabilisere. Animationer. Tekster. Eksperimenter

Opgaver. Emulgatorer - fedt at stabilisere. Animationer. Tekster. Eksperimenter Opgaver Opgaver Animationer 1. Chromatografi 2. Micelle 3. Emulsion 4. Hydrogenbinding 5. Monoglycerid Tekster 6. Emulgatorer 7. Emulsion Eksperimenter 8. Cremefremstilling Dagcreme Natcreme Forsøg 9.

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12.

Kædens længde kan ligger mellem 10 og 14 carbonatomer; det mest almindelige er 12. Kemi laboratorieforsøg 9.2 Anioniske surfaktanter Anioniske surfaktanter er vaskeaktive stoffer, der har en hydrofob ende og en hydrofil ende. Den hydrofile ende er negativt ladet, dvs. en anion. Da der

Læs mere

Fremstilling af ferrofluids

Fremstilling af ferrofluids Fremstilling af ferrofluids Eksperiment 1: Fremstilling af ferrofluids - Elevvejledning Formål I dette eksperiment skal du fremstille nanopartikler af magnetit og bruge dem til at lave en magnetisk væske,

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1.

Kemiforsøg til teorihæftet Kemisk binding og elektrolyse Forsøg 1. Forsøg 1. At undersøge forskellen på rene stoffer og blandinger. 500 ml. bægerglas Magnet Tragt Filterpapir Kniv Stearinlys Sand Jernfilspåner Snit stearinlyset i småstykker med kniven, og bland stearin,

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Dialyse og carbamidanalyse

Dialyse og carbamidanalyse C.12.1 Dialyse og carbamidanalyse Formål: Ved dialyse af en vandig opløsning af proteinet albumin og det lavmolekylære stof carbamid trænes forskellige laboratorieprocedurer (afpipettering, tidtagning,

Læs mere

Miljøeffekter af energiproduktion

Miljøeffekter af energiproduktion Miljøeffekter af energiproduktion god ide at bruge de kemiske reaktionsligninger under Forbrænding og forsuring. Forud for laboratoriearbejdet er det en stor fordel hvis eleverne allerede ved hvordan el

Læs mere

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen.

Er dit reaktionsskema afstemt? Dvs. undersøg for hvert grundstof, om der er lige mange atomer af grundstoffet før reaktionen som efter reaktionen. 7.12 Bagning med hjortetaksalt I skal undersøge, hvilke egenskaber bagepulveret hjortetaksalt har. Hjortetaksalt bruges i bagværk som kiks, klejner, brunkager m.m. Saltet giver en sprødhed i bagværket.

Læs mere

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Alkohol Ingrid Jespersens Gymnasieskole 007 Ethanols fysiske egenskaber Kogepunkt 78,5 o C På side 8 i Alkohol også vises Frysepunkt -114, o C opskriften på et forsøg til bestemmelse af Massefylde 0,789

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse Sådan kan du påvise ilt (O 2 )... 2 Sådan kan du påvise CO 2... 3 Sådan kan du påvise SO 2... 4 Sådan kan røg renses for SO 2... 5 Sammenligning af indåndings- og udåndingsluft....

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bygning af et glucosemolekyle... 2 Bygning af et poly- sakkarid.... 3 Påvisning af glukose (1)... 4 Påvisning af glucose (2)... 5 Påvisning af disakkarider....

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand

Biologisk rensning Fjern sukker fra vand Øvelse B Version 7.0 Biologisk rensning Fjern sukker fra Formål: På renseanlægget renses spildeet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning bruges bakterier og mikroorganismer til at nedbryde

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Ethanol kan brænde... 2 Gæringsprocessen på molekyle- niveau... 3 Fremstilling af alkohol vha. gæring... 4 Destillering... 5 Bestemmelse af alkoholprocent...

Læs mere

Algedråber og fotosyntese

Algedråber og fotosyntese Algedråber og fotosyntese Fotosyntesen er en utrolig kompleks proces, som kan være svær at forstå. Heldigvis kan fotosyntesen illustreres på en måde, så alle kan forstå, hvad der helt præcist foregår i

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi B. VUC Aarhus, HF-afdelingen

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi B. VUC Aarhus, HF-afdelingen Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi B VUC Aarhus, F-afdelingen 2015 Indholdsfortegnelse: side Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til laboratoriekursus i kemi B på VUC Aarhus 3 Laboratoriearbejdet

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol

Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Fysik/kemi Viborg private Realskole 2016-17 Elevforsøg i 10. klasse Alkohol Model af et alkohol-molekyle Formål At illustrere hvordan forskellige alkohol-molekyler er opbygget At bygge modeller af alkohol

Læs mere

Øvelse 2 Mest mættede olier

Øvelse 2 Mest mættede olier Øvelse 2 Mest mættede olier Formål Formålet med denne øvelse er at foretage en kvalitativ undersøgelse af mængden af dobbeltbindinger i forskellige olier for at undersøge hvilke der er mest mættede. Teori

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

AFKØLING Forsøgskompendium

AFKØLING Forsøgskompendium AFKØLING Forsøgskompendium IBSE-forløb 2012 1 KULDEBLANDING Formålet med forsøget er at undersøge, hvorfor sneen smelter, når vi strøer salt. Og derefter at finde frysepunktet for forskellige væsker. Hvad

Læs mere

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER STUDERENDES ØVELSESARK TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Navn: Dato:.. MÅL: - Lær om eksistensen af naturlige nanomaterialer - Lysets interaktion med kolloider - Gelatine og mælk som eksempler

Læs mere

Det store energikørekort

Det store energikørekort Blik- og Rørarbejderforbundet - i forbund med fremtiden El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.vvs-uddannelse.dk/folkeskole - E-mail: folkeskole@vvsu.dk

Læs mere

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse:

Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Det sure, det salte, det basiske Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 1 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Den kemiske formel for køkkensalt er NaCl. Her er en række udsagn om køkkensalt. Sæt kryds ved sandt

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Genes in a Bottle Kit DNA Extraction Module Lav et halssmykke med dit eget DNA Katalognr.: 166-2000EDU Dertil kan man købe ekstradele, hvis der skal laves halskæder til eleverne.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper)

Opskrift på Smart gele (6-10 klumper) MODUL 7: INTRODUKTION TIL INNOVATION SMART GELE OPSKRIFT Opskrift på Smart gele (6-0 klumper) Du skal bruge: liter vand 80 g polyvinylalkohol (PVA) 5-30 ml 4 % borax vægt gryde Termometer Sølvfolie Bægerglas

Læs mere

Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest.

Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest. Jordbundsanalyse ph Bestem en jordprøves surhedsgrad, ph-værdien, med en Rapitest 31 21 - Vejledning til Rapitest Læs vejledningen fra Rapitesten: Nu er det let at forbedre sin have med den nye Rapitest

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Teknisk

Læs mere

Analyse af benzoxazinoider i brød

Analyse af benzoxazinoider i brød Analyse af benzoxazinoider i brød Øvelsesvejledning til kemi-delen af øvelsen. Af Stine Krogh Steffensen, Institut for Agroøkologi, AU Eleven har forberedt før øvelsen: 1. Eleven har udfyldt skemaet herunder

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration

Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål. Koncentration Anvendt kemi 1 ekstraspørgsmål Koncentration Til et kemiforsøg skal der fremstilles en række opløsninger af letopløselige salte. Udregn for hver af de følgende opløsninger, hvor mange gram af det aktuelle

Læs mere

Naturstofkemi øvelser

Naturstofkemi øvelser øvelser Plantepigmenter Chromatografi Plantepigmenter Søjlechromatografi Enzymatisk omdannelse af vanillin til vanillylalkohol Curcumin - Introduktion Curcumin - TLC af karry og gurkemeje Curcumin - Isolering

Læs mere

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á

Forsøg 1. Kroppen i kemi. Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Forsøg 1 Kroppen i kemi Mads K, Anja D, Thomas B, Tobias S, Finnur Á Indhold Forsøg 1... 0 Formål... 2 Materialer... 2 Metode... 2 Udførsel... 2 Data og Databehandling... 3 Fejkilder... 3 Konklusion...

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler

Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Fremstilling af mikrofluidfilter til filtrering af guld-nanopartikler Formål I dette eksperiment skal du fremstille et såkaldt mikrofluidfilter og vise, at filtret kan bruges til at frafiltrere partikler

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter

Eriks Mad og Musik 27. november 2010 Julekonfekt og julegodter Eriks Mad og Musik 7. november 00 Julekonfekt og julegodter Havregrynskugler 0 g smør spsk kakao 00 g flormelis 00 g havregryn ½ dl piskefløde evt. et par dråber mandelessens (eller tsk vanillesukker)

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005

Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Kvantitativ forsæbning af vindruekerneolie. Rapport nr. 1 1.9-2005 Skrevet af: Helene Berg-Nielsen Lærer: Hanne Glahder Formål: At bestemme vindruekerneolies gennemsnitlige molare masse, for derved at

Læs mere

Task 1. Gær til hverdag og fest. DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17.

Task 1. Gær til hverdag og fest. DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17. Task 1 Gær til hverdag og fest DM i Science for 1.g Finale 2015 Onsdag 25.februar 2015 kl. 14-17. Opgave 1: Opgave 2: Opgave 3: Opgave 4: 25 point 29 point 31 point 29 point Gær kan bruges til lidt af

Læs mere

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2

Teori Hvis en aminosyre bringes til at reagere med natriumhydroxid, dannes et natriumsalt: NH 2 Øvelser om aminosyrer og peptider Øvelse 2 Identifikation af et aminosyrehydrochlorid Formål Forsøgets formål er at undersøge et af tre forskellige aminosyrehydrochlorider, som udleveres til klassen. Identifikationen

Læs mere

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting

Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Center for Undervisningsmidler, afdeling København Western blotting Øvelsesvejledning Formål At analysere for myosin i muskelvæv fra fisk ved brug af western blotting Teori Proteomik er studiet af celleproteiners

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen)

UNDERVISNINGSMATERIALE - fra klasse (Udskolingen) UNDERVISNINGSMATERIALE - fra 7. - 9. klasse (Udskolingen) Lærervejledning Lærervejledning til Fra lokum til slam om spildevandsrensning Spildevandet er en del af vandets kredsløb og en væsentlig del af

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA

1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA 1. BESTEMMELSE AF KRYSTALVAND I KRYSTALSODA Formålet med denne øvelse er at bestemme indholdet af krystalvand i krystalsoda, som har den kemiske formel Na 2 CO 3 xh 2 O. Teori: En del ionforbindelser (salte)

Læs mere

Æteriske Olier. Æteriske olier

Æteriske Olier. Æteriske olier Æteriske olier Søren Brøgger Christensen, Anna K. Jäger Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Københavns Universitet Æteriske olier (eng.: essential oils eller volatile oils, latin aetheroleum)

Læs mere

Vejledning Windtec Rudereparations sæt

Vejledning Windtec Rudereparations sæt Vejledning Windtec Rudereparations sæt Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 VÆSKE VEJLEDNING:...3 Resin 01... 3 Resin 1... 3 Resin 1,6... 3 Resin 2... 3 Pit Filler... 3 Pit Polish... 3 Cup Lub...

Læs mere

Syntese af 3,3-dimethyl-2,4,9- trioxabicyclo[4.3.0]non- 1(6)-en-5,7-dion

Syntese af 3,3-dimethyl-2,4,9- trioxabicyclo[4.3.0]non- 1(6)-en-5,7-dion Syntese af 3,3-dimethyl-2,4,9- trioxabicyclo[4.3.0]non- 1(6)-en-5,7-dion Synthesis of 3,3-dimethyl-2,4,9- trioxabicyclo[4.3.0]non-1(6)-ene-5,7-dione Bachelorprojekt i kemi Udarbejdet af Hanna Louise Hansen

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi C

Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi C Øvelsesvejledninger til laboratoriekursus i Kemi C VUC Aarhus, HF-afdelingen 2013 Indholdsfortegnelse: side Indholdsfortegnelse 2 Velkommen til laboratoriekursus i kemi C på VUC Aarhus 3 Laboratoriearbejdet

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål

Teori. Size does matter. Nano-Science Center, Københavns Universitet, Formål Formål Vi skal i dette forsøg fokusere på at syntetisere guld-nanopartikler. Dette bliver gjort ved at reducere guld(iii) til neutrale guldatomer med natrium citrat. Efterfølgende skal vi se hvordan guld-nanopartikel

Læs mere

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER:

KENNETH BUCHWALD JOHANSEN. 5 stoffer 19 analyser FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: LABORANTSKOLEN PRÆSENTERER: FREMSTILLING AF 5 FORSKELLIGE STOFFER AF KENNETH BUCHWALD JOHANSEN TEMA: SYNTESER HOLD: 2LABA0108 KORT OM RAPPORTEN Rapporten handler om syntesen af FeSO4 7H2O, Aspirin, benzoesyre,

Læs mere

INDEKS. Eksperimenter. Eksperiment 1 Super sæbebobler. Materiale inkluderet i sættet.

INDEKS. Eksperimenter. Eksperiment 1 Super sæbebobler. Materiale inkluderet i sættet. Exclusive to INDEKS Eksperimenter Eksperiment 1. Super sæbebobler Eksperiment 2. Bobler der ikke brister Eksperiment 3. Hvordan du fylder en ballon op uden at blæse Eksperiment 4. Syrer og baser Eksperiment

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie Kruses Skole stx Fag og

Læs mere

Kemiøvelser (til læreren)

Kemiøvelser (til læreren) Fra ressourceforbandelse til grøn omstilling Kemiøvelser (til læreren) Udviklet af Kjeld Lundgaard, kemilærer på Ingrid Jespersens Gymasieskole Lærervejledning & kommentarer til forsøgene Nedenstående

Læs mere

Den mørke flaskehave. Materialeliste. Indledning. Hypotese til den mørke flaskehave. Hypotese for de andre flaskehaver

Den mørke flaskehave. Materialeliste. Indledning. Hypotese til den mørke flaskehave. Hypotese for de andre flaskehaver Den mørke flaskehave Indledning Vi har lavet flaskehaver, hvor vi ville se hvordan planterne levede i forskellige levevilkår. Der blev i alt lavet fem flaskehaver, der hver især stod forskellige steder

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT

1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT 1. OPVARMNING AF NATRIUMHYDROGENCARBONAT At undersøge hvilken kemisk reaktion, der finder sted ved opvarmning af natriumhydrogencarbonat. Natriumhydrogencarbonat (natron) har formlen NaHCO 3 og er et fast

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen

Klavs Thormod og Tina Haahr Andersen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg gsk

Læs mere

ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER

ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER ANALYSE AF PARABENER I KOSMETISKE PRODUKTER FORBEREDELSE TIL EKSPERIMENTET Følgende materiale læses forud for eksperimentets udførelse: Noter om kromatografi, noterne kan hentes på Kemisk Instituts hjemmeside.

Læs mere

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi

Tyndtlagskromatografi og gaskromatografi I denne øvelse foretages to typer kromatografi, tyndtlagskromatografi (I) og gaskromatografi (II). I øvelsesdel I identificeres nogle aminosyrer ved tyndtlagskromatografi på alu-plader med cellulose. I

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2016 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi A Trille Hertz Quist 3 kea Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold

TI-B 9 (85) Prøvningsmetode Hærdnet betons chloridindhold Hærdnet betons chloridindhold Teknologisk Institut, Byggeri Hærdnet betons chloridindhold Deskriptorer: - Udgave: 1 Dato: 1985-05-7 Sideantal: / Bilag: 1 Udarbejdet af: BF/JKU Hærdnet betons chloridindhold

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Kemisk Laboratoriearbejde

Kemisk Laboratoriearbejde Kemisk Laboratoriearbejde Velkommen i laboratoriet på Kemisk Institut. Inden vi går ind i et laboratorium, er der et par sikkerhedsregler, I skal være bekendte med. Arbejdet i et kemisk laboratorium er

Læs mere

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål:

Eksamensspørgsmål kemib VUC Vejle 16. juni og 17. juni 2014. Spørgsmål: Spørgsmål: 1. og 12. Syrer og baser, herunder øvelsen Bestemmelse af phosphorsyreindhold i cola. 2. og 13. Syrer og baser, herunder demonstrationsforsøget Phosphatpuffer 3. og 14. Syrer og baser, herunder

Læs mere

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN

VANDETS VEJ GENNEM TIDEN VANDETS VEJ GENNEM TIDEN - VANDFORSYNING PÅ FREDERIKSBERG vejret grundvand vandværket havet renseanlægget hjemmet Frederiksberg Forsyning og Cisternerne VANDETS VEJ GENNEM TIDEN MÅL MED FORLØBET Når forløbet

Læs mere

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden.

Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. 1 Reaktionshastighed Gør rede for begrebet reaktionshastighed. Kom herunder ind på de faktorer, der påvirker reaktionshastigheden. Bilaget samt eksperimentet Reaktionshastighed skal inddrages i din gennemgang.

Læs mere

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00

Kemi A. Studentereksamen. Onsdag den 4. juni 2014. 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Kemi A Studentereksamen 2stx141-KEM/A-04062014 nsdag den 4. juni 2014 kl. 9.00-14.00 130512.indd 1 26/02/14 14.00 Side 1 af 10 sider pgavesættet består af 4 opgaver med i alt 16 spørgsmål samt 3 bilag

Læs mere