Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ilinniartitsinermut Pilersaarut II. Uddannelsesplan II. Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II"

Transkript

1 Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Ilinniartitsinermut Pilersaarut II Uddannelsesplan II Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik April 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling april 2014

2 Assit/Fotos: Jørgen Chemnitz

3 Naalakkersuisut Ilinniartitsinermut Pilersaarutaat II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Ilinniartitsinermut Pilersaarut II Uddannelsesplan II Ilinniartitaanermut, Ilageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik April 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling april 2014

4 4 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014 Imarisai Indhold 7 1. Aallaqqaasiut 8 2. Suli atualinngitsut Aallaqqaasiineq Suliniutit Tamanut ulluunerani neqeroorutit Meeqqerivitsialak Ilinniagaqarneq piginnaasanillu qaffassaaneq Kammagiittamik nalilersuineq Tamanik isiginnilluni siusissukkut iliuuseqarneq 7 1. Indledning 8 2. Førskoleområdet Indledning Initiativer Dagtilbud til alle Meeqqerivitsialak Uddannelse og opkvalificering Evaluering af Kammagiitta Fri for mobberi Helhedsorienteret tidlig indsats Meeqqat atuarfiat Aallaqqaasiineq Suliniutit Sumulluunniit attuumassuteqanngitsumik meeqqat atuarfiannik nalilersuisitsineq Pitsaassutsimik atuarfimmillu ineriartortitsineq Ilinniagaqarneq piginnaasanillu qaffassaaneq Ilinniartitsisunngorniartarnermik nutarterineq Atuarfiit illutaasa aserfallatsaaliornerat pillugu nalunaarusiamik suliaqarneq Immikkut atuartitsineq peqataatitsinerlu Inerisaaviup suliassaanik aaqqissuusseqqinneq Folkeskoleområdet Indledning Initiativer Uvildig evaluering af folkeskolen Kvalitets- og skoleudvikling Uddannelse og opkvalificering Revision af læreruddannelsen Udarbejdelse af tilstandsrapporter for skolebygninger Specialundervisning og inklusion Reorganisering af Inerisaaviks opgaver Inuusuttut anguniakkat Aallaqqaasiineq Suliniutit Inuusuttut anguniakkat pillugit paasiniaaneq Højskoleniinneq efterskoleniinnerlu Inuusuttut ilinniagaannik ilinniarfinnut piareersarluni atuarneq Inuusuttut ilinniagaanni inissat amerligallarneqarnerat Ungemålgruppen Indledning Initiativer Afdækning af ungemålgruppen Ophold på højskoler og efterskoler Klargøringsforløb på ungdomsuddannelsesinstitutionerne Midlertidig kapacitetsudvidelse på ungdomsuddannelserne Ilinniarnertuunngorniarfik Aallaqqaasiineq Suliniutit Ilinniarnertuunngorniarfimmik aaqqissuusseqqinneq Ininik alliliineq pitsaanerusumillu atuineq Ilinniarnissamut piareersarluni pikkorissarnernik (inersimasunut) atuutilersitsineq Gymnasiet Indledning Initiativer Gymnasiereformen Udvidelse og bedre udnyttelse af de fysiske rammer Formalisering af studieforberedende kursus (for voksne)

5 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Inuutissarsiutinut ilinniarnerit Aallaqqaasiineq Suliniutit Ilinniarnermut atatillugu misiliilluni sulinermi inissat amerlanerusut Ukiumi ataatsimi tunngaviusumik ilinniarneq Inuutissarsiutinut ilinniarnerni taamaatiinnartarnernik misissuineq Imarsiornermik ilinniarnerni oqaatsinik aamma matematikkimik ilinniartitsineq Piffissami sivikitsumi inuutissarsiutinut ilinniarnerit Ilinniarsimasut immikkut ilisimasaqalernerat Piginnaasanik paasiniaaneq piginnaasanillu qaffassaaneq Erhvervsuddannelser Indledning Initiativer Flere praktikpladser årigt grundforløb Undersøgelse af frafald på erhvervsuddannelserne Sprog- og matematik undervisning på de Maritime uddannelser Korte erhvervsuddannelser Specialisering af faglærte Kompetenceafdækning og opkvalificering Ingerlaqqilluni Ilinniarnerit Aallaqqaasiineq Suliniutit ARTEK-imi Takorluukkat Pinngortitaleriffimmik alliliineq Ilisimatusarfimmi ilinniartitsinerit nutaat Ilisimatusarfik - annertunerusumik ingerlatsineq Suliaqarfiit akornanni suliniutit Aallaqqaasiineq Suliniutit Ilinniarfinni taamaatiinnartartut ikilisinneqarnerat Pitsaanerusumik nunalu tamakkerlugu ilitsersuisarneq Nunani allani ilinniarnissamut periarfissanik paasisitsiniaaneq ATTAT-mi pisinnaasat annertusinerat PAT-mi sullississutit nutaat Iserasuaat Ilinniagarsiuteqarnermik ilinniartullu inaannik aaqqissuusseqqinneq Innarluutillit ilinniagarnissamut periarfissaat 51 Videregående Uddannelser Indledning Initiativer ARTEK Vision Udvidelse af Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut Nye uddannelser på Ilisimatusarfik Øget aktivitet ved Ilisimatusarfik Tværgående initiativer Indledning Initiativer Mindskelse af frafald på uddannelserne Bedre og landsdækkende vejledning Information om uddannelsesmuligheder i udlandet Øget kapacitet på ATTAT Nye IKT-tjenester Iserasuaat Uddannelsesstøtte- og kollegiereform Uddannelsesmuligheder for handicappede

6 6 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014

7 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Aallaqqaasiut 1 Indledning Nunatsinni ilinniagaqarnissamut periarfissat amerlasuunngornikuupput. Ilinniakkat pitsaassusaasa suli qaffasinnissaat inuusuttullu ilinniakkamik qinikkaminnik naammassinninnissamut pitsaanerpaanik piginnaasaqarnissaat qulakkiissavagut. Ilinniartitsinermut pilersaarummi 2005-imeersumi ilinniakkat nutaat amerlasuut pilersinneqarput, ilinniagaqarnermillu ingerlatsisut siusinnerusumut sanilliullugu maannakkut amerlanerupput. Ilinniartut naammassisartut amerlassusaat, ilitsersuisarneq inuusuttullu siusinnerusukkut ilinniagaqartalernissaat ukiuni aggersuni isiginiarneqassapput. Ilinniartitsinermut pilersaarut II tassaavoq iliuusissatut pilersaarut, tassani Naalakkersuisut takorluugaat anguniagaallu Ilinniartitsinermut periusissiami 2014-imi saqqummiunneqartut taperserniarlugit suliniutinik ukiuni tulliuttuni aallartinneqartussanik kissaatigineqartunik imaqarpoq. Nunarsuaq allanngortarpoq aamma ilisimasat nutaat unammilligassallu nutaat takkuttuaannarlutik. Ilinniartitsinermut pilersaarut II taamaammat suliniutinut tamanut ukiuni tulliuttuni qulini ingerlanneqartussanik imaqartumik pilersaarutaanngilaq, akerlianilli pilersaarutaallunni atorneqarluarsinnaasoq ukiut tamaasa nutarterneqartartussaq. Naalakkersuisut siunertaannut tunngatillugu suliniutit sunniutaat ukiut tamasa uuttorneqartassapput, tamannalu tunngavigalugu pilersaarut nutarterneqartassaaq kiisalu pilersaarutip siuariartornera Inatsisartut ukiakkut ataatsimiinneranni nalunaarusiarineqartassalluni. Tamassumani pisariaqartillugu unammilligassat nutaat iliuuseqarfigineqarnissaannut, ilisimasat nutaat ilanngunneqarnissaannut pilersaarutillu aaqqiivigineqarnissaanut iliuuseqarnissamik kiffaanngissuseqartoqassaaq. Ilinniartitsinermut pilersaarummi II-mi suliniutini Ilinniartitaanermut pilersaarummi 2005-imeersumi pitsaasumik ineriartortitsineq tunngavigalugu ingerlaqqittoqarpoq. Taamaammat Ilinniartitsinermut pilersaarut II siusinnerusukkut ilinniartitsinermut pilersaarummut taarsiutitut isigineqassanngilaq, akerlianilli suliniutit ingerlateqqillugit misilittakkallu tunngavigalugit ineriartortitseqqinnertut isigineqassalluni. Ilinniartitsinermi pilersaarummut II-mut piareersaatitut ilinniarfinni inuiaqatigiillu ilarujussuanni soqutigisaqartut workshoppinut (isumasioqatigiinnernut) aggersarneqarput, tassani ilinniartitsinerup siunissami ineriartornissaanut inassuteqaateqarsinnaallutik. Ilinniartitsinermut pilersaarummi II-mi Ilinniartitsinermut periusissiap ilusilersugaanera malinneqarpoq, aammalu anguniakkat anguneqarnissaannut suliniutinik malitseqartillugu ilinniagaqarfinni tamani anguniakkat tapersiillutik. Tamassuma saniatigut Ilinniartitsinermut pilersaarummi II-mi suliaqarfiit akornanni suliniutit allaaserinninnermik kapitaleqarpoq. Uddannelsesmulighederne er efterhånden mange i vort land. Vi skal sikre, at kvaliteten af uddannelserne fortsat er høj, og at de unge har de bedste forudsætninger for at gennemføre den uddannelse de vælger. Med Uddannelsesplanen fra 2005 blev der etableret mange nye uddannelser, og der er flere aktive studerende nu end nogensinde tidligere. I de kommende år vil der være fokus på gennemførselsraterne, hos de studerende, vejledning, og at de unge går tidligere i gang med en uddannelse. Uddannelsesplan II er en handlingsplan, som indeholder de initiativer, der ønskes igangsat over de næste år. Initiativerne understøtter Naalakkersuisuts visioner og mål, som er præsenteret i Uddannelsesstrategien Verden ændrer sig, og ny viden og nye udfordringer dukker op. Uddannelsesplan II er derfor ikke en plan, som indeholder samtlige initiativer, der skal gennemføres over de næste 10 år, men derimod en dynamisk plan, som årligt vil blive opdateret. Effekten af initiativerne i forhold til Naalakkersuisuts målsætninger vil blive målt årligt og på baggrund af dette, vil der ske en opdatering af planen samt en afrapportering om planens fremdrift til Inatsisartut ved efterårssamlingen. Dette giver handlefrihed til at imødekomme nye udfordringer, medtage ny viden og justere planen, hvor det er nødvendigt. Initiativerne i Uddannelsesplan II bygger videre på den positive udvikling skabt af Uddannelsesplanen fra Uddannelsesplan II er derfor ikke en erstatning for den tidligere uddannelsesplan, men derimod en videreudvikling, som fortsætter indsatsen og bygger videre på erfaringerne. På denne måde sikres både kontinuitet og fortsat udvikling. Som forberedelse til Uddannelsesplan II har Naalakkersuisut inviteret interessenter fra uddannelsessektoren og andre dele af samfundet til workshops, hvor de kunne komme med anbefalinger til den fremtidige udvikling på uddannelsesområdet. Uddannelsesplan II følger strukturen fra Uddannelsesstrategien, og lister målene for hvert uddannelsesområde efterfulgt af initiativer, der bidrager til at indfri målene. Derudover er der i Uddannelsesplan II et kapitel, der beskriver de tværgående initiativer.

8 8 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat Suli atualinngitsut 2 Førskoleområdet 2.1 Aallaqqaasiineq Meeqqanut tamanut suli atualinngitsunut pisortat neqerooruteqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa Naalakkersuisut kissaatigaat, taamaalillutik inuit attaveqaqatigiittarneranni inuttullu piginnaasanik meeqqat ineriartortitsiniassammata aammalu atuarnerminni ilikkagaqartarnissamut tamassumalu kingorna ilinniaqqinnissaminni pitsaanerpaamik piginnaasaqarniassammata. Ilinniartitsinermut periusissiami 2024 tikillugu anguniakkat sukaasanngorlugit takusassianngortinneqartut naatsorsuinermi ukioq 2012 aallartiffigalugu allattugaapput. Kisitsisit pigineqartut 2012-ip siornaniittut takusassiamut ilanngunneqarput. 2.1 Indledning Naalakkersuisut ønsker at sikre offentlige tilbud til alle børn i førskolealderen, så børnene udvikler sociale og personlige kompetencer og de bedste forudsætninger for læring i deres skoletid og efterfølgende videre uddannelsesforløb. Uddannelsesstrategien lister følgende målsætninger frem til 2024 visualiseret i grafer, hvor 2012 er medtaget som basisår. Hvor data er tilgængeligt, er udviklingen frem til 2012 også afbilledet. Ulluunerani neqeroorutini meeqqat amerlassusaat ukioqanngitsuniit tallimanut ukiulinnut % Andel af børn i dagtilbud 0-5 år Illoqarfiit / By Nunaqarfiit / Bygd Katillugit / Total Sulisut perorsaanermik ilinniarsimasut amerlassusaat % 100 Andel af pædagogisk uddannet personale Illoqarfiit / By Nunaqarfiit / Bygd Katillugit / Total

9 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Suliniutit Anguniakkat taakku anguniarlugit suliniutit uku ingerlanneqassapput: tamanut ulluunerani neqeroorutit meeqqerivitsialak 2014 ilinniagaqarneq piginnaasanillu qaffassaaneq Kammagiittamik nalilersuineq tamanik isiginnilluni siusissukkut iliuuseqarneq 2.2 Initiativer For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: Dagtilbud til alle meeqqerivitsialak 2014 Uddannelse og opkvalificering evaluering af Kammagiitta Fri for mobberi Helhedsorienteret tidlig indsats Tamanut ulluunerani neqeroorutit Meeqqanut tamanut suli atualinngitsunut ulluunnerani neqeroorutinik suliaqarneq Naalakkersuisut ingerlateqqinniarpaat. Sapinngisamik meeqqat tamarmik paarineqarnissamik maannakkut periarfissaqarnermik neqeroorfigineqassapput. Meeqqat 31 %-ii 2013-imi paaqqinnittarfinniittanngillat imi paaqqinnittarfiit assigiinngitsut akornanni anginersaq tassaavoq meeraaqqanik anginerusunillu paaqqinnittarfiit, tassani meeqqat suli atualinngitsut 36 %-ii nalunaarsorneqarsimallutik. Meeqqat 18 %-ii meeqqerivinniittarput 12 %-iilu meeraaqqanik paaqqinnittarfinniittarlutik. Tamassuma saniatigut meeqqat suli atualinngitsut angerlarsimaffianni paarineqartarput. Qulliunerusumik isigalugu ukiut tallimat matuma siornamut sanilliullugu meeqqat amerlanerusut ulluunerani neqeroorutiniittarput. Tamanna pivoq meeqqat suli atualinngitsut ataatsimut isigalugu ikiliartoraluartut. Ullumikkut illoqarfinni tamani nunaqarfinnilu 48-ni ulluunerani neqerooruteqarpoq. Tassa nunaqarfiit aqqaneq marluk missaat ulluunerani neqerooruteqanngillat. Nunaqarfinni ullumikkut ulluunerani neqerooruteqanngitsuni ulluunerani neqeroorutit ineriartortillugit sulineq Naalakkersuisut nanginniarpaat. Taakku taamaaliortoqarsinnaatillugu init pioreersut naleqqussarlugit pilersinneqarsinnaapput. Angerlarsimaffinni ilaqutariinnilu paarsisartut maannakkut piusut nutaallu perorsaanermi sakkussanik piginnaasaannik qaffassaanissaq siunertaavoq. Suliniut tamanna kommunit ilinniarfiillu qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq. Init sanaartugaasinnaasullu nalilersorniarlugit immikkoortumi pilersaarut suliarineqassaaq. Tamanna suli atualinngitsut pillugit workshoppeqarnermi suli atualinngitsunut init naleqquttut qulakkeerniarlugit ingerlanneqartumi inassuteqaatit nangeqqillugit pissaaq Dagtilbud til alle Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet for, at der bliver dagtilbud til alle børn i førskolealderen. Alle børn skal derfor så vidt muligt tilbydes nutidige pasningsmuligheder. 31 % af børnene går ikke i institution i Den største institutionstype er i 2013 den integrerede institution, hvor 36 % af børnene i førskolealderen er registreret. 18 % af børnene går i en børnehave og 12 % i en vuggestue. Derudover bliver 3 % af børnene i førskolealderen passet i dagpleje. Overordnet set er der flere børn i dagtilbud i dag end for fem år siden. Dette på trods af et generelt faldende antal børn i førskolealderen. Der er i dag dagtilbud i alle byer og 48 bygder. Dvs., at der mangler dagtilbud i ca. 12 bygder. Naalakkersuisut vil fortsat arbejde for at udvikle dagtilbud i bygder, hvor der i dag ikke findes dagtilbud. Disse kan etableres ved tilpasning af allerede eksisterende rammer i det omfang, det er muligt. Der sigtes stadig mod at opkvalificere både nye og nuværende dagplejemødre samt familier med redskaber indenfor blandt andet pædagogik. Denne indsats skal gennemføres i et tæt samspil med kommunerne og uddannelsesinstitutionerne. Der skal udarbejdes en sektorplan for vurdering af fysiske rammer samt eventuelle anlæg. Dette ligger i forlængelse af en af anbefalinger fra førskoleworkshoppen, der handlede om at sikre passende fysiske rammer i førskolen.

10 10 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014 Immikkoortumi sulisunik maannakkut amerlassusiliineq naleqqunnersoq nalilersorlugu meeqqanut tamanut ulluunerani neqerooruteqartarneq qulakkeerniarlugu sulinissaq Naalakkersuisut kissaatigaat. Sulisunik amerlassusiliineq suli atualinngitsut pillugit workshoppeqarnermi aamma oqallisigineqarpoq. Immikkoortumi pilersaarusiorneq sanaartornermullu aningaasanik tulleriinnilersuineq aallartereerput. Sulisunik amerlassusiliinermik nalilersuineq 2014-imi ingerlanneqassaaq. Suli atualinngitsunik suliaqarneq tunngaviusumik kommuniniipput. Suliniuteqarneq annertusarlugu 2014-imut Aningaasanut inatsimmi kontomi pingaarnermi imi meeqqanik inuusuttunillu paaqqinnittarfiit (Sanaartornermut aningaasaliissutit) 10 mio. kr. immikkoortinneqarnikuupput ukiunilu aggersuni nunaqarfinnut illoqarfinnullu mikinerusunut immikkut tunngatillugu paaqqinnittarfeqarnermi inissat amerlisarneqassapput. Naalakkersuisut ønsker i arbejdet med at sikre dagtilbud til alle børn at vurdere, hvorvidt de nuværende personalenormeringer på området er hensigtsmæssige. Personalenormeringer var også et diskussionsemne under førskoleworkshoppen. Arbejdet med sektorplanen og prioriteringen af anlægsmidlerne er startet. Vurdering af personalenormeringer vil blive gennemført i Førskoleområdet er grundlæggende et kommunalt område. For at styrke indsatsen er der afsat 10 mio. kr. på hovedkonto Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling) i Finanslov 2014 og de kommende år til kapacitetsudvidelser på daginstitutionsområdet særligt rettet mod bygder og mindre byer Meeqqerivitsialak 2014 Meeqqerivitsialammi meeqqat suli atualinngitsut pitsaasumik ilikkagaqartarnerannut inerikkiartornerannullu perorsaanermi periutsit suliarineqarput. Ukiuni makkunani meeqqat peqqissusaannik, inerikkiartornerannik atualernissamullu piareersimassusiannik paasiniaanissamut atortut immikkut ineriartortillugit sulisoqarpoq. Meeqqat suli atualinngitsut ataasiakkaat pitsaanerpaamik taperserneqarnissaasa qulakkeerneqarnissaa Naalakkersuisut anguniagaraat, taamaalillunilu meeqqat peqqinnartumik imaqarluartumillu inerikkiartornissaat qulakkeerneqassalluni. Tunngaviusumik piginnaasat ilikkagaqarusussutsillu ineriartortinnerisigut tapersernerisigullu kiisalu meeqqat inuit attaveqaqatigiittarneranni nalinginnaasumillu piginnaasaqalernissamut isumassarsiortillugit atuarfimmut pitsaasumik ikaarsaariarnissaq siunertaralugu suliaq ingerlanneqassaaq. Meeqqanut suli atualinngitsunut perorsaanermi ineriartuutaasut pillugit Inatsisartut inatsisaata nr december 2012-imeersup kingorna anguniakkat ukuunikuupput: meeqqat suli atualinngitsut pillugit perorsaanermik-tarnip pissusaannik ilisimatusarneq meeqqanut ulluunerani neqerooruteriaatsinik nutaanik ineriartortitsineq, tassunga ilanngullugit nunaqarfinnut pissutsinut naleqqussakkanik meeqqanut ulluunerani allatut neqeroorutit perorsaasunik ilinniartitsineq, tassunga ilanngullugit najugaqarfigisami ilinniarnerit sulisunik perorsaanermik ilinniarsimasunik ilinniaqqinneq ilinniagaqaqqinnerlu Meeqqerivitsialak 2014 Den gode daginstitution arbejder med pædagogiske principper for effektiv læring og udvikling for børn i førskolealderen. I disse år arbejdes der specifikt med udviklingen af værktøjer til screening af børns helbred, udvikling og skoleparathed. Det er Naalakkersuisuts mål, at sikre den bedst mulige støtte til det enkelte barn i førskolealderen og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling. Arbejdet skal ske med henblik på at skabe en god overgang til skolen ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære, samt inspirere barnets tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder. Siden Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen har målsætningen været: pædagogisk-psykologisk forskning inden for førskoleområdet udvikling af nye former for dagtilbud til børn, herunder alternative dagtilbud til børn tilpasset bygdeforhold uddannelse af pædagoger, herunder ved decentrale uddannelser efter- og videreuddannelse af pædagogisk uddannet personale kompetencegivende uddannelse af ufaglært personale

11 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi sulisunik ilinniarsimanngitsumik piginnaasaqalerfiusunik ilinniartitsineq naatsorsueqqissaarinermi paasissutissanik katersuinermut sakkunik ineriartortitsineq meeqqat peqqissusiannik, inerikkiartornerannik atualernissamullu piareersimassusiannik paasiniaarnermi sakkunik ineriartortitsineq udvikling af værktøjer til statistisk dataindsamling udvikling af værktøjer til screening af børns helbred, udvikling og skoleparathed udvikling af retningslinjer for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene ulluunerani neqeroorutini perorsaanermik suliaqarnerami najoqqutassanik ineriartortitsineq Paasiniaarnermi sakkunik ineriartortitsilluni sulineq kiisalu pilersaarutip atuutilersinnissaanik suliaqarneq Inerisaavimmi pilersaarutigineqartutut ingerlavoq atuisut pineqartut suleqatigalugit ilimagineqarlunilu junimi 2014-imi naammassissasoq. Paasiniaanermi sakkunik ineriartortitsinerup saniatigut suli atualinngitsut pillugit suliaqarnermi paaqqinnittarfinni sulisut akademikerisut diplomimik ilinniartitsinneqarnerat, perorsaanermik suliaqarnermi atortunik ineriartortitsineq, kommunini ingerlatsivinni pisortat ataatsimeersuarnerat, nunaqarfinni paaqqinnittarfinni sulisut pikkorissarneri ilitsersuisarnerlu kiisalu meeqqerivimmiit atuarfimmut ikaarsaariartarneq pillugu Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuni ataatsimeersuarnerit ataatsimiinnerillu arlallit ingerlanneqassapput imut Aningaasanut inatsimmi Meeqqerivitsialak pillugu kontomi pingaarnermi mi Ilinniartitaanermut pilersaarut kiisalu ilinniartitaanerup immikkut ittumik suliniuteqarfigineqarnera (tapiissutitut aningaasaliissutit) aningaasanik immikkoortitsisoqarnikuuvoq. Arbejdet med udvikling af screeningsværktøjer samt udarbejdelse af en implementeringsplan forløber planmæssigt i Inerisaaviks regi og forventes i samarbejde med relevante interessenter færdiggjort inden juni Udover udvikling af screeningsværktøjer vil arbejdet på førskoleområdet koncentrere sig om gennemførelse af en akademisk diplomuddannelse for personale i daginstitutioner, materialeudvikling til det pædagogiske arbejde, konference for kommunale fagchefer, kurser og coaching for daginstitutionspersonale i bygder samt afholdelse af en række konferencer og møder om overgang fra børnehave til skole forskellige steder i Grønland. Der er afsat midler på hovedkonto Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (tilskudsbevilling) i Finanslov 2014 til Meeqqerivitsialak Ilinniagaqarneq piginnaasanillu qaffassaaneq Perorsaanermik Illinniarfik perorsaanermi ilinniartitsissutinik amerlanerusunik ilinniartitsissaaq. Meeqqanut suli atualinngitsunut ulluunerani neqeroorutini tamani sulisut piginnaasaannik qaffassaanermik ilinniartitsinermillu sulineq Naalakkersuisut ingerlateqqinniarpaat. Meeqqat tamarmik paaqqinnittarfinni sulisunik ilinniarsimasunik naapitaqartassapput. Ulluunerani ilinniarsimasunik sulisoqanngippat sulisut piginnaasaannik qaffassaanissamut periarfissanik naleqquttunik neqeroorfigineqassapput, taamaalillutik meeqqanik perorsaanermi illersorneqarsinnaasumik ineriartuutaasumillu suliaqarniassammata. Meeqqat tamarmik inersimasut tatiginartut tamarmik peqqinnartumik ineriartornissamik, inerikkiartornissamik ilikkagaqartarnissamillu periarfissinnissaat qulakkeerniarlugu perorsaanermi tunngaviit periutsillu akuerisaasut atorlugit sulisut naapissavaat. Perorsaasutut ilinniarsimasut nalunaarut taanna malillugu qulliunerusumik isigalugu 54 %-iupput taakkulu amerlassusaat illoqarfiit nunaqarfiillu akornanni as sigiinngitsorujussuupput. Illoqarfinni perorsaasut 56 %-iupput nunaqarfinnilu 34 %-iullutik Uddannelse og opkvalificering Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk Seminarium, skal uddanne flere indenfor det pædagogiske fag. Naalakkersuisut vil fortsætte arbejdet for, at der bliver kvalificeret og uddannet personale i samtlige dagtilbud til børn i førskolealderen. Alle børn skal møde uddannet personale i daginstitutionerne. Såfremt der ikke er uddannet personale i dagtilbuddene, skal personalet tilbydes relevante opkvalificeringsmuligheder. Alle børn skal mødes af troværdige voksne, der arbejder efter anerkendte pædagogiske principper og metoder, for at sikre, at alle får mulighed for en sund udvikling, vækst og læring. Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2012 overordnet set 54 %, og det dækker over store forskelle mellem byerne og bygderne. Byerne har en dækning på 56 %, mens bygderne har en dækning på 34 %.

12 12 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014

13 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Suli atualinngitsut pillugit workshoppeqarnermi inassuteqaatinut tapiliullugu najugaqarfigisami perorsaasutut ilinniartarnerup qaffasissumik pitsaassuseqarnissaa Naalakkersuisut qulakkeerniarpaat ip naanerani nalinginnaasumik perorsaanermi akademikerisut diplomimik ilinniarnermik ingerlatsisut 13-iupput. Inuit 29-t naliginnaasumik perorsaanermi masteritut ilinniarneq ingerlappaat, taakkunannga marluk perorsaasuullutik. Inuit 23-t perorsaanermi tarnip pissusaanik masteritut ilinniarnermik ingerlatsipput, taakkunannga ataaseq perorsaasuulluni imut Aningaasanut inatsimmi ukiunilu missingersersuiffiusuni kontomi pingaarnermi imi Ilinniartitaanermut sanaartukkat (Sanaartornermut aningaasaliissutit) Ilulissani Perorsaanermik Ilinniarfimmi ilinniartitsivinnut nutaanut 20 mio. kr. immikkoortinneqarput. Tamassuma saniatigut 2014-imut Aningaasanut inatsimmi ukiunilu missingersersuiffiusuni kontomi pingaarnermi imi Ilinniartut inaannik sanaartorneq (Sanaartornermut aningaasaliissutit) Ilulissani ilinniartut inaasa amerlinissaannut 30 mio. kr. immikkoortinneqarnikuupput. Perorsaanermik Illinniarfik 2014-imut Aningaasanut inatsimmi ungasianiit ilinniartitsinertut pikkorissarlunilu ingerlanneqartussanut perorsaasutut ilinniartitsinerup ineriartortinnissaanut aningaasaliiffigineqarpoq. Perosaanermik Ilinniarfik perorsaasutut ilinniarnermi 2014-imi ungasianiit ilinniartitsinerup pilersinnissaanut 2014-imut Aningaasanik inatsimmi aningaasaliiffigineqarpoq imut Aningaasanut inatsimmi kontomi pingaarnermi imi Perorsaanermik Ilinniarfik aamma Oqaatsinik Pikkorissarfik (Ingerlatsinermut aningaasaliissutit) aningaasaliissutit 3 mio. kr.-nik qaffanneqarput. I forlængelse af anbefalingerne fra førskoleworkshoppen, vil Naalakkersuisut sikre en høj kvalitet af den decentrale pædagoguddannelse. Der er ultimo pædagoger i gang med en akademisk diplomuddannelse i almen pædagogik. 29 personer er i gang med en master i almen pædagogik, hvoraf 2 er pædagoger. 23 personer er i gang med en master i pædagogisk psykologi, hvoraf 1 er pædagog. Der er i Finanslov 2014 og i overslagsårene på hovedkonto Uddannelsesbyggeri på (Anlægsbevilling) afsat 20 mio. kr. til nye undervisningsfaciliteter i Ilulissat på Perorsaanermik Ilinniarfik. Derudover er der til udvidelse af kollegiemassen i Ilulissat i Finanslov 2014 og i overslagsårene afsat 30 mio. kr. på hovedkonto Kollegiebyggeri (Anlægsbyggeri). Perorsaanermik Ilinniarfik har i Finanslov 2014 fået bevilling til udvikling af en socialpædagoguddannelse, som kan gennemføres ved fjernundervisning og kurser. Perorsaanermik Ilinniarfik har i Finanslov 2014 fået bevilling til at etablere socialpædagoguddannelsen via fjernundervisning i Bevillingen er i Finanslov 2014 forhøjet med 3 mio. kr. på hovedkonto Socialpædagogisk Seminarium og Sprogcenteret (Driftsbevilling) Kammagiittamik nalilersuineq tassaavoq Kammagiittap nalilersornissaa ineriartorteqqinnissaalu. Qinngasaarisarnermik akiuiniarnermi pilersaarut Kammagiitta, Mary Fonden aamma Namminersorlutik Oqartussat suleqatigalugit Red Barnet-mit ineriartortinneqartoq, nunami tamarmi meeqqerivinni meeqqallu atuarfiini tamani atuutilersinniarneqarpoq. Pilersaarut 2012-imi aallartinneqarpoq, siunertaavorlu pilersaarut kommunini meeqqerivinni atuarfinnilu tamani atorneqassasoq. Atortut qanoq atorneqarnerat meeqqerivinnilu qanoq tigunerat nalilersuinermi paasineqassaaq. Kammagiittami uku tunngavigineqarput: meeqqat akornanni qinngasaarisarnerit inersimasut akisussaaffigigaat qinngasaarisarnerup akiorniarnerani pinaveersaartitsilluni pisariaqartumik suliniutaavoq qinngasaarisarnermik isiginnittut peqataatilernissaat Evaluering af Kammagiitta Fri for mobberi et er at evaluere og videreudvikle Kammagiitta, Anti-mobbeprogrammet Kammagiitta, som er udviklet af Red Barnet i samarbejde med Mary Fonden og Selvstyret, søges implementeret i alle landets daginstitutioner og folkeskoler. Programmet blev skudt i gang i 2012 og målet er, at alle daginstitutioner og skoler i kommunerne skal anvende programmet. Evalueringen skal klarlægge, hvordan materialerne fungerer og bliver modtaget i børnehaver og skoler landet over. Kammagiitta bygger på at: mobning blandt børn er de voksnes ansvar en forebyggende indsats er nødvendig for at bekæmpe mobning inddrage tilskuerne til mobning

14 14 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014 akaarinninneq, ataqqinninneq, isumassuineq sapiissuserlu tunngavigalugit meeqqat peqatigiinnerisa ineriartortinneqarnera Suliniut Naalakkersuisut annersaamernut imut periusissaannut iliuusissannullu aamma ilaavoq. Kammagiitta paaqqinnittarfinni amerlanerni atuutilersinneqarnikuuvoq: Nalilersuineq Ilisimatusarfiup, Maryfondenip, Århus Universitetip aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni suleqatigiinnermi suliniutitut ingerlanniarneqarpoq imut Aningaasanut inatsimmi kontomi pingaarnermi mi Ilinniartitaanermut pilersaarutit kiisalu ilinniartitaanerup immikkut ittumik suliniuteqarfigineqarnera (Tapiissutitut aningaasaliissutit) aningaasaliiffigeqatigiilluni ukiuni pingasuni phd.-nngorniarnermut aningaasanik immikkoortitsisoqarpoq. udvikle børnefællesskaber der bygger på tolerance, respekt, omsorg og mod Initiativet er også er en del af Naalakkersuisuts strategi og handlingsplan mod vold Kammagiitta er implementeret i de fleste institutioner: Evalueringen søges gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Ilisimatusarfik, Maryfonden, Århus Universitet og Selvstyret. Der er afsat midler i Finanslov 2014 på hovedkonto Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) til et samfinansieret ph.d.-stipendiat over tre år Tamanik isiginnilluni siusissukkut iliuuseqarneq Naalakkersuisut anguniagaraat imminut atatitsilluni, suliaqarfiit akornanni minnerunngitsumillu sumiiffinni aallaaveqartumik meeqqat atualernissamut piareersimassusaasa annertusarneqarnerannut tapersiisussamik suliniuteqarnikkut meeqqat ilorrisimaarnerat inerikkiartornermilu atugassarisaat pitsanngortinneqassasut. Meeqqat ilaqutariinni sumiiffinnilu ilorrisimaarnerat ukiuni inuuffigisani siullerni aallartereerluni angajoqqaat qanimut ingerlaavartumillu suleqatiginerisigut pitsanngorsarneqassaaq. Meeqqat sumiginnagaanatik, innarlerneqaratik atornerlugaanatillu toqqissisimasumik inerikkiartornissamik pisinnaatitaapput. Angajoqqaat meeqqat inuuneranni inuit isumassuisut pingaarnersaapput, taamaammat meeqqat inuunerminni atugassarisaannik pitsanngortitsiniarluni suliniuteqarnermi ilaqutariit inissisimanerat aallaavigineqartariaqarpoq. Tamatigut iliuuseqarnissaq qulakkeeriarlugu angajoqqaat aamma meeqqanik suliaqartut annertunerusumik suleqatigiinnissaat annertusarneqassaaq. Tamanna pisinnaavoq assersuutigalugu meeqqat ineriartornerat aamma angajoqqaat pisussaaffii pillugit ataatsimeeqatigiittarnerisigut. Taamaammat annertuumik, suliaqarfiit akornanni, ilitsersuisarluni assigiinngiiaartunillu pinaveersaartitsilluni suliniuteqarnikkut angajoqqaat isumassuisinnaassusiisa annertusarnissaanut nuna tamakkerlugu suliniuteqarneq aallartinneqassaaq. Meeqqat tarnip pissusaasigut, inuttut atukkatigut timikkullu ineriartornerat pisariaqartitaallu pillugit nuna tamakkerlugu qaammarsaaneq aallartinneqassaaq. Qaammarsaaneq TV radiolu aqqutigalugit ingerlanneqassaaq. Angajoqqaanut sammitinneqartumik isumassuineq perorsaanerlu pillugit angajoqqaanut pikkorissartitsisarnermik suliassaqartumik angajoqqaanut atuarfik angalasartoq aamma pilersinneqassaaq. Suliniut angajoqqaanik pikkorissaaneq, naartunermi ingerlanneqartartussaq, meerartaarnissamut piareersimaneq -mut nangitsinerussaaq Helhedsorienteret tidlig indsats Det er Naalakkersuisuts mål, at forbedre børnenes trivsel og opvækstbetingelser gennem sammenhængende, tværfaglige og ikke mindst lokalforankrede indsatser, som vil være med til at øge børnenes skoleparathed. Børnenes trivsel i familierne og lokalområdet skal styrkes gennem tæt og vedholdende samarbejde med forældrene allerede i de tidlige leveår. Børn har ret til en tryg opvækst fri for omsorgssvigt, overgreb og misbrug. Forældrene er de vigtigste omsorgspersoner i barnets liv, hvorfor indsatser for at forbedre børnenes levevilkår må tage udgangspunkt i familiernes situation. For at sikre en helhedsorienteret indsats skal der være et øget fokus på samarbejde mellem forældre og de instanser, der arbejder med børn. Dette kan ske ved afholdelse af fx netværksmøder med fokus på børnenes udvikling og forældrenes rolle. Der skal derfor igangsættes en national indsats for at højne forældrenes omsorgsevne i form af en massiv tværfaglig, vejledende og differentieret forebyggelsesindsats. Konkret igangsættes en national oplysningskampagne om børns psykiske sociale og fysiske udvikling og behov. Kampagnen formidles gennem TV og radio. Der etableres endvidere en rejsende forældreskole, der har til opgave, at gennemføre forældrekurser om omsorg og opdragelse, målrettet alle forældre. Denne indsats skal ligge i forlængelse af forældreuddannelsen Klar til barn, som tilbydes under graviditeten.

15 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Suliniut, suliniuteqarfiusoq nutaaq, ilaqutariinnut meerartalinnut tunngatinneqarpoq aammalu meeqqat ulluunerani neqeroorutini ilikkagaqartarnissamut, kingusinnerusukkut atuartunngornerminni tamassumalu kingorna ilinniagaqaqqinnerminni pitsaanerpaamik atugassaqartinniarneqassapput. Innarluutillit pillugit ilisimasaqarfik siunnersuisarfiutigisoq (IPIS) Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atortitsinermut Naalakkersuisoqarfiup ataaniittoq modul-ikkaartumik aaqqissuussamik ilitsersuisutut ilinniartitaanermik ineriartortitsisimavoq pisortat paaqqinnittarfiutaanni aamma atuarfinni sulisunut sammititaasumik, immikkut meeqqanik inuusuttuaqqanillu innarluutilinnik sullissisuusunut sammititaasumik. Initiativet, som er et nyt indsatsområde, er rettet mod alle børnefamilier og skal give børnene de bedste forudsætninger for læring i dagtilbuddet, deres senere skoletid og efterfølgende videre uddannelsesforløb. Viden- og Rådgivningscenter for Handikap (IPIS) under Departementet for Familie og Justitsvæsen har udviklet en modulopbygget decentral vejlederuddannelse målrettet personale på institutioner og skoler, der arbejder specielt med børn og unge med handicap.

16 16 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014

17 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Meeqqat atuarfiat 3 Folkeskoleområdet 3.1 Aallaqqaasiineq Meeqqat atuarfiannik aaqqissuusseqqinnerup qulliunerusumik sammiviata ingerlateqqinnissaa Naalakkersuisut kissaatigaat, kisiannili meeqqat atuarfianni atuartitsinerup atuartunillu tamanik atuartoqarsinnaassusiata tapersiisinnaassusiatalu nalilersorneqarnissaannik ineriartorteqqinneqarnissaannillu pisariaqartitsineq takusinnaallugu; tassunga ilanngullugit atuartut immikkut unammilligassallit atuartinneqarnissamillu pisariaqartitsisut. Ilinniartitsinermi periusissiami 2024 tikillugu anguniakkat takusassianngortinneqarput, naatsorsuinermi 2012 aallaavigineqarluni. Kisitsisit 2012-ip siornatigut pigineqartut takusassiami ilanngunneqarput. 3.1 Indledning Naalakkersuisut ønsker, at fortsætte i den overordnede retning folkeskolereformen anviser, men ser et behov for at evaluere og videreudvikle folkeskolens undervisning og evne til at rumme og støtte alle elever; herunder elever med særlige udfordringer og undervisningsbehov. Uddannelsesstrategien lister følgende målsætninger frem til 2024 visualiseret i grafer, hvor 2012 er medtaget som basisår. Hvor data er tilgængeligt, er udviklingen frem til 2012 også afbilledet. Meeqqat atuarfianni atuartut naammassisut toqqaannarlugu ilinniagaqalersut amerlassusaat procentinngorlugit Andel af folkeskolens afgangselever der går direkte i gang med en uddannelse % 100 Efterskolit / Efterskole Inuusuttut ilinniarfii / Ungdomsudd. Katillugit / Total Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisutut ilinniarsimasut amerlassusaat procentinngorlugit Andel af uddannede lærere i folkeskolen % Illoqarfiit / By Nunaqarfiit / Bygd Katillugit / Total

18 18 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat Suliniutit Anguniakkat taakku anguniarlugit suliniutit uku ingerlanneqassapput: sumulluunniit attuumassuteqanngitsumik meeqqat atuarfiannik nalilersuisitsineq pitsaassutsikkut atuarfimmillu ineriartortitsineq ilinniartitsineq piginnaasanillu qaffassaaneq ilinniartitsisunngorniarnermik nutarterineq atuarfiit illutaasa qanoq issusiannik nalunaarusiorneq immikkut atuartitsineq peqataatitsinerlu inerisaaviup suliassaanik aaqqissuusseqqinneq 3.2 Initiativer For at nå disse mål gennemføres følgende initiativer: uvildig evaluering af folkeskolen kvalitets- og skoleudvikling uddannelse og opkvalificering revision af læreruddannelsen udarbejdelse af tilstandsrapporter for skolebygninger specialundervisning og inklusion reorganisering af Inerisaaviks opgaver Sumulluunniit attuumassuteqanngitsumik meeqqat atuarfiannik nalilersuisitsineq IMAK kommunillu suleqatigalugit meeqqat atuarfiannik aaqqissuusseqinnerup atuutilersinneqarnerata ingerlateqqinnissaa Naalakkersuisut kissaatigaat, taamaalilluni meeqqat tamarmik meeqqat atuarfianni naammassereernermi inuusuttunut ilinniakkanut ingerlaqqinninnermi pisariaqartunik piginnaasaqalerniassammata. Taamaammat sumulluunniit attuumassuteqanngitsumik meeqqat atuarfiannik nalilersuisitsineq aallartinneqassaaq. Nalilersuinermi qulliunerusumik sammisat tassaassapput atuartut ilikkagaqartarnerat ineriartornerallu, atuartitsinermik pissarsiaqartarnerat kiisalu atuarfimmi atuartitsinerup isumassuinerullu pitsaassusaat. Suliami tassani meeqqat atuarfianni sinaakkutaasumik piumasaqaatinik/aaqqissuussaanermik misissuineq ilaavoq, tassunga ilanngullugit Inerisaaviup, Ilinniarfissuup, atuarfinnik aqutsiviit ingerlatsisullu tassunga attuumassuteqartut allat ingerlatsinerannik neqeroorutaannillu misissuineq nalilersuinerlu. Naalakkersuisut anguniagaraat qulliunerusumik isiginiarneqartut uku nalilersorneqassasut: atuartitsineq, atuartut ilikkagaqartinneqartarnerannik sakkussat inatsisit ilinniartut ilikkagaqartarnerannut atuarfimmilu neqeroorutinik pissarsiaqartarnerannut sinaakkutaapput aqutsisut atuartut tamarmik ilikkagaqartarnissamik pisariaqartitaat taperserlugit atuartitsinerup ingerlanneqarnissaa qulakkiissavaat tapersiissutaasut atuartut atuartinneqarnissamik pisariaqartitaat qulakkiissavaat init. Meeqqat atuarfiat pillugu nalilersuinermi, workshoppeqartitsinermi siunnersuut meeqqat atuarfianni atuartitseriaatsimut misissuinissamut naapertuuppoq Uvildig evaluering af folkeskolen Naalakkersuisuts ønsker i samarbejde med IMAK og kommunerne, at fortsætte implementeringen af folkeskolereformen, så alle børn tilegner sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Derfor skal der igangsættes en uvildig evaluering af folkeskolen. De helt overordnede emner for evalueringen er elevernes læring og udvikling, udbytte af undervisningen samt kvaliteten af skolens undervisning og omsorg. Dette arbejde indebærer en afdækning af folkeskolens rammebetingelser/organisering herunder afdækning og vurdering af Inerisaaviks, Ilinniarfissuaqs, skoleforvaltningernes og andre relevante aktørers aktiviteter og tilbud. Naalakkersuisut har som mål at evaluere på følgende overordnede fokusområder: Undervisningen, som det redskab, som skal facilitere elevernes læring lovgivningen er rammen for elevernes læring og udbytte af skolernes tilbud ledelsen skal sikre, at undervisningen bliver gennemført, så den understøtter alle elevers læringsbehov støttefunktionerne skal sikre, at eleverne modtager den undervisning, de har behov for fysiske rammer. Evalueringen af folkeskolen er i tråd med anbefalingen fra folkeskoleworkshoppen om at lave en under søgelse af, hvordan man underviser i folkeskolen i dag.

19 Lige uddannelses muligheder for alle Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi Nalilersuinissamut tunngavissiaq suliarineqarnikuuvoq, suliamilu ingerlatsinissamut tunngatillugu aallarnisaalluni misissuinerit aallartinneqarnikuullutik, aammalu nalilersuinermi apeqqutit aalajangersimasut peqataasunit maannakkut suliarineqarlutik. Ilimagineqarpoq nalilersuineq 2014-imi maajip naanerani naammassissasoq aammalu meeqqat atuarfianni atuutilersitsinermut immikkut pilersaarusiornermik kinguneqassalluni. Kontomi pingaarnermi mi Ilinniartitaanermut pilersaarutit kiisalu ilinniartitaanerup immikkut ittumik suliniuteqarfigineqarnera (Tapiissutitut aningaasaliissutit) aningaasanik immikkoortitsisoqarpoq. Der er udarbejdet et kommissorium for evalueringsarbejdet, og indledende undersøgelser igangsat i forhold til opgavens løsning, ligesom konkrete evalueringsspørgsmål er under udarbejdelse blandt de involverede parter. Evalueringsarbejdet forventes færdigt i slutningen af maj 2014 og skal munde ud i udarbejdelse af en særlig implementeringsplan for folkeskoleområdet. Der er afsat midler på hovedkonto Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats (Tilskudsbevilling) i Finanslov 2014 til evalueringen Pitsaassutsimik atuarfimmillu ineriartortitsineq Suliniut kommunini meeqqat atuarfianni suliniuteqarfinni pitsaasumik aqutsinissap pilersaarusiornissallu qulakkeerneqarnissaannut tapersiissaaq atuarfinnillu iluarsaaqqinnerup piviusunngortinneqarnera nukittorsaaqataaffigissallugu. Tamanna kommunini tamani Inerisaavik suleqatigalugu atuarfinni ineriartortitsinermi suliniutit aallartinnerisigut anguneqassaaq. Ineriartortitsinermi suliniutit taakku kommuninut ataasiakkaanut immikkut aaqqitaapput, kisiannili meeqqat atuarfiat pillugu inatsisip atuutilersinneqarnerata pitsanngortinneqarnissaa qulliunerusumik isiginiarneqarluni, tassunga ilanngullugit inatsimmi siunertaq tunngaviusumillu periutsit pingaarnerit isiginiarneqarnissaasa qulakkeerneqarnerat. Periutsini taakkunani atuartut namminneq ilikkagassatigut anguniagaat, iliuusissatut pilersaarutaat nalilersuisarnerlu, ikaarsaariarnerni misilitsinnermi angusat meeqqallu atuarfianni inaarutaasumik nalilersuisarneq. Tamassuma saniatigut ukioqatigiikkuutaanut agguarlugit ilakkagaqartarnermut najoqqutassat Atuartitsinermilu Tunngaviit Ilikkarluarfiusartut aallaavigalugit ingerlatsinerit ilikkagaqarniarlunilu oqaloqatigiinnerit ilanngullugit atuartitsinermi sinaakkutit pillugit paasissutissat ilaapput. Kommunit maannakku suliniuteqarfiit uku aalajangernikuuaat: Kommune Kujalleq Nunaqarfinni timerlærerinik illoqarfinnilu timelærerinik pikkorissartitsineq, annertuumik immikkut atuartitsinermi iinniartitsisunik pikkorissartitsineq, savaateqarfinni angerlarsimaffinni atuartitsisunut pikkorissartitsineq, atuartut angerlarsimaffianni ungasissumiillu atuartitsinermi sulisut piginnaasaannik qaffassaalluni pikkorissartitsineq. Qaasuitsup Kommunia Ilinniartitsissutini ineriartornerup isiginiarneqarnera, meeqqat atuarneranni ikaarsaariarneq, nalilersuisarnermik atuutilersitsineq, atuarnermik piginnaasaqarpianngitsunut suliniuteqarneq kiisalu isumaqatigiissutinik aqutsinermik atuutilersitsineq Kvalitets- og skoleudvikling Initiativet skal i gennem en effektiv styring og planlægning af kommunernes indsatsområder være med til at styrke implementeringen af folkeskolereformen. Dette skal opnås ved at kommunerne i sam arbejde med Inerisaavik igangsætter skoleudviklingsprojekter i hver af kommunerne. Disse udviklingsprojekter er specielt tilrettet til den enkelte kommune, men har overordnet set fokus på styrkelse af implementeringen af folkeskolelovgivningen, herunder sikring af fokus på centrale dele af lovens formål og grundliggende principper. Disse principper omfatter elevens egne mål for læring, handleplaner og evaluering, trintestresultater og folkeskolens afsluttende evalueringer. Derudover omfatter de også udarbejdelse af vejledende årgangsdelte læringsmål, og en undervisningsramme med aktiviteter og læringsdialog med udgangspunkt i Effektive Undervisningsprincipper. Kommunerne har besluttet følgende indsatsområder: Kommune Kujalleq Kursus for timelærere på bygdeskoler og byskoler, kursus for undervisere i vidtgående specialundervisning, kursus for hjemmeundervisere fra fåreholdesteder, personaleopkvalificeringskursus for ansatte på skolehjem og fjernundervisning. Qaasuitsup Kommunia Fokus på faglig udvikling, overgange i barnets skolegang, implementering af evalueringskulturen, indsats over for svage læsere samt indførelse af kontraktstyring.

20 20 Tamanut naligiimmik ilinniagaqarnissamut periarfissat Naalakkersuisut ilinniartitsinermut periusissiaat 2014 Kommuneqarfik Sermersooq Suliamik pitsaasumik ingerlatsineq, sungiussiartortitsineq, o- qaatsinik ilinniarneq atuartitsinermilu IT-imik atuutilersitsineq. Qeqqata Kommunia Ukiumoortumik pilersaarusiortarnerup pitsanngortinneqarnera, aningaasaqarneq isumalluutinillu atuineq pitsanngortinneqassapput, immikkut atuartitsisarneq misissorneqassaaq, inuusuttunut anguniakkanut pinaveersaartitsineq, nalilersuisarneq nangitsisarnerlu pitsanngortinneqassapput, pingaartumik meeqqanut ajornartorsiuteqaleriartortunut siusissukkut suliniuteqartarneq isiginiarneqassaaq aamma atuartitsinermi politikki suliarineqassaaq. Kommunini nunaqarfinni illoqarfinnilu atuarfiit siunissami aaqqissuussaanissaannik kommunit aalajangiinissaanni atugassamik meeqqat atuarfiata ineriartortinneqarnissaa Naalakkersuisut pilersaarusiorpaat. Kommunini nunaqarfinni atuarfiit qanoq amerlatiginissaat klassillu qaffasissusii nunaqarfinni atuarfinni qassiussanersut kommunit isummerfigissavaat. Meeqqat atuarfianni atuartitsinerup pitsaassusiata ineriartortinneqarneranik sulineq ingerlaqqissaaq. Taamaammaat meeqqanik atuartitsinerup pitsaassusaata qanoq ineriartortinneqarnissaa pillugu piumasaqaatinik atugassaritinneqartunillu Naalakkersuisut kommunit suleqatigalugit aalajangiissapput, taamaalilluni meeqqat atuarfianni siunertat pillugit aalajangersakkat ilikkagaqartarnermilu anguniakkat qitiusumiit aalajangersakkat anguneqarnerussallutik. Meeqqat atuarfit pillugu workshoppeqarnermi inassuteqaatigineqartutut atuarfiit ingerlataanni tamani naleqartitassanik, anguniagassanik takorluugassanillu atuarfiit ataasiakkaat siunissami suliaqassapput. 7. klassini atuartut ilinniartitsissutini danskit oqaasiini aamma matematikkimi qaffasissutsimi misilitsinnerni nuna tamakkerlugu agguaqatigiissitsinerup Qaasuitsup Kommuniani 2016-imi anguneqarnissaa qaangernissaaluunniit anguniarlugu atuarfinni isiginiakkani arfineq pingasuni pitsaassutsimik atuarfinnillu ineriartortitsinermi aallarnisaalluni suliniutitut Qaasuitsup Kommuniata Inerisaavik suleqatigalugu aallartippaa. Kommunit sinneri ukiut marluk ingerlaneranni assingusumik neqeroorfigineqassapput, taamaalilluni kommunit tamarmik 2016 nallertinnagu suliniuteqarfitik aallartissimassallugit. Kommunit pitsaassutsimik ineriartortitsinertik namminneq aningaasalersussavaat, Ilinniarnermillu Institutti suliniummi pikkorissartitsinernik ingerlatsissaaq. Kommuneqarfik Sermersooq Faglighed, indskoling, sproglig indlæring og implementering af IT i undervisningen. Qeqqata Kommunia Årsplanlægning forbedres, økonomi og ressourceforbrug forbedres, specialområdet kigges på, forebyggelse af ungemålgruppen, evaluering og opfølgning styrkes, fokus på tidlig indsats, især for børn med begyndende problemer og udarbejdelse af uddannelsespolitik. Naalakkersuisut har i planlægningen af folkeskolens udvikling i både bygder og byer brug for, at kommunerne fastlægger den fremtidige skolestruktur. Kommunerne skal tage stilling til, hvor mange bygdeskoler der skal være i kommunen, og hvilke klassetrin bygdeskolerne skal omfatte. Arbejdet med at udvikle undervisningens kvalitet i folkeskolen skal fortsætte. Naalakkersuisut vil derfor sammen med kommunerne fastsætte krav og kriterier for, hvordan undervisningens kvalitet kan udvikles, så bestemmelserne om folkeskolens formål og centralt fastsatte læringsmål i højere grad kan opfyldes. Det er, som anbefalet på folkeskoleworkshoppen, vigtigt, at hver enkelt skole fremadrettet arbejder med værdier, mål og visioner, der dækker alle skolens aktiviteter. Qaasuitsup Kommunia har som pilotprojekt i samarbejde med Inerisaavik igangsat kvalitets- og skoleudvikling på otte fokusskoler med det mål, at Qaasuitsup Kommunia når op på eller over gennemsnittet på landsplan i fagene dansk og matematik, i trintestene for elever i 7. klasse i Resterende kommuner tilbydes lignende tiltag inden for to år, således at samtlige kommuner vil være i gang med deres indsatsområder inden Kommunerne finansierer selv deres kvalitetsudvikling, og Institut for Læring forestår kursusdelen af initiativet.

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016 NAALAKKERSUISUT ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUTAAT II NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESPLAN II ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2016 ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILISIMATUSARNERMUT

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen

Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle. Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Uddannelsesstrategi og -plan II Lige uddannelsesmuligheder for alle Pressemøde 6. maj 2014 Naalakkersuisoq Nick Nielsen Vision Overordnet vision Af årgangene, som afslutter folkeskolen fra 2015, skal 70

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq Gruppe nr. 1 fredag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kirsten Lyberth Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Efraim Olsen Pikkorissartarnerit/ilinniarsimanerit: - Pikkorissarnerpassuit atorluarneqarnerusariaqarput

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Oqaluuserisassat / Dagsorden:

Oqaluuserisassat / Dagsorden: Oqaluuserisassat / Dagsorden: Ataatsimiinnerup ammarneqarnera (IMM. / DOP 1) Mødets åbning Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat (IMM. / DOP 2) Redegørelse for dagsordenen Eqimattak / Gruppe 1: (IMM. /

Læs mere

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut.

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani atuartunik oqaloqatiginnittartumik 1. januar 2003-mi atorfinitsitisoqaqqaarpoq inummik ataatsimik, atorfinittullu atuarfiit arfiniliusut tassa illoqarfimmi

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

Ulloq 2. Oktober 2012 siunnersuutip siullermeemeqareemerata kingoma ataatsimiititaliamit mlslssomeqarpoq.

Ulloq 2. Oktober 2012 siunnersuutip siullermeemeqareemerata kingoma ataatsimiititaliamit mlslssomeqarpoq. 2. november 2012 UKA2012/94 Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut, Ilageeqarnermullu Ataatsimiititaliap Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuut. Pillugu ISUMALIUTISSIISSUTAA

Læs mere

Suliffeqarfimmut immikkoortoqarfik:

Suliffeqarfimmut immikkoortoqarfik: Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Naalisagaq Referat Sumi Sted Sammisaq Emne Peqataasut Deltagere

Læs mere

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut UNICEF-ip Naalakkersuisullu suleqatigiissutaat Et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF DaNmark Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Læs mere

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Qaarsummi sulisutut Minesvend Maskiinamik ingerlatitsisutullu Maskineentreprenør Ilinniarneq Uddannelsen 1 Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq Aatsitassanik

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut ikaarsaariarfimmi ajornartorsiortartut

Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut ikaarsaariarfimmi ajornartorsiortartut Gruppe nr. 1 fredag formiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kristine Kristiansen Referent: Jonathan Petersen Fremlægger: Sikkersoq Berthelsen Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: Atuartut ilinniaqqiffinnut

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq

NAALAKKERSUISUT. Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarllk Departementet for Sundhed NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Uunga Tillie Martinussen, Demokraatit Inatsisartunut ilaasortaq Allakkatigut akissut 37 naapertorlugu

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq

Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq Innarluutit Pillugit Ilisimasaqarfik Siunnersuisarfiutigisoq Killiffimmik nalunaarusiaq August 2014 Killiffimmik nalunaarusiaq manna aqqutigalugu, IPIS-ip Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

Kommune Kujalleq. Periaasissamut pilersaarutit Nanortallip Kommunitoqaani atuarfiup ineriartortinnissaa pillugu.

Kommune Kujalleq. Periaasissamut pilersaarutit Nanortallip Kommunitoqaani atuarfiup ineriartortinnissaa pillugu. Gruppe nr. 1 (Nanortalik) Dato: 15. april 2011 Gruppearbejde / nr.: fredag Ordstyrer: Referent: Fremlægger: Poul Raahauge Kommune Kujalleq Suleqatigiinnermi oqallinnerit eqikkarneri / inerniliineq: Periaasissamut

Læs mere

Piareersarfiit. Sumiiffik piareersarfiusoq. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik

Piareersarfiit. Sumiiffik piareersarfiusoq. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Piareersarfiit Sumiiffik piareersarfiusoq Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Piareersarfiit Piareersarfinnut pingaarnertut siunertaq: Piareersarfinnik pilersitsinermi pingaarnertut

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland

Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu pillugit kisitsisitigut tikkuussissutit Nøgletal om børn og unge i Grønland 2011 TIPS OG LOTTOMIDLERNE Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik Videnscenter

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : 1 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut

Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger. Sanaatornermi suliassaqarfiup. periusissatut pilersaarut Ineqarnermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Tusagassiortunik katersortitsineq 29. april 2014 Pressemøde 29. april 2014 Sanaatornermi suliassaqarfiup killiffia

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014

KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014 KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT FM2015: Afrapportering på Uddannelsesplan II Implementeringsrapport 2014 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Maj 2015 The European Union

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq.

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. ut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. Meeqqat atuarfiata ineriartortinneqarnissaa anguniagaavoq. Atuarfitsialammik aaqqissuusineq siunertaqarluarluni suliaavoq, tamannalu

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2015 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik Ilulissani Hotel Arcticimi 2015-imi ileqquusumik ataatsimiissaaq. Tamanna tassaavoq maannakkut siulersuisuusut piffissami

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2008 1 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Sinniisoqarfik ukioq manna Ilulisssani Hotel Arcticimi ukiumoortumik ataatsimiissaaq. Siulersuisut 2005-imi atuutilernerannit sinniisoqarfiup

Læs mere

Aaja Chemnitz Larsen. Aaja Chemnitz Larsen. Trine Nørby Olesen. Trine Nørby Olesen MIO MIO. Grafisk design Nuisi grafik.

Aaja Chemnitz Larsen. Aaja Chemnitz Larsen. Trine Nørby Olesen. Trine Nørby Olesen MIO MIO. Grafisk design Nuisi grafik. MIO-P ANGUNIAGAI MIO'p ukiumoortumik nalunaarusiaa 2013 MIO's Mission MIO's årsrapport 2013 Aaqqissuisut Aaja Chemnitz Larsen Allaaserinnittoq Trine Nørby Olesen Saqqummersitsisoq MIO ILUSISILERSUISOQ

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Kommissorium For det videre arbejde med Meeqqerivitsialak

Kommissorium For det videre arbejde med Meeqqerivitsialak NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Pressemøde 27. maj 2014 Sanaartukkat Anlæg Sanaartornerluttoqaraangat kukkussutinut amigaatinullu

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Danmark-ip 2015-mi Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisooqatigiivini siulitaasuutitaqarnissaanni suliniutissanut najoqqutassiaq 2 ineriartorneq, atugarissaarneq

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd kujataa syd Aqqaluaq Egede Narsaq 226976 aqqaluaq@ia.gl aqqaluaq.ia.gl Bena Olsen Nanortalik 490218 613978 bena@ia.gl bena.ia.gl Kujataani Inuit Ataqatigiit

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13.

Meeqqat atuarfiani peqqussut 2002-meersup pillugu naliliigallarneq Midtvejsevaluering af Atuarfitsialak Ilulissat 10. 13. Pingasunngorneq 10/11 0. klassemik / Børnehaveklassemik pilersitsineq, ukiut 10-t atuartitaanerup saniatigut 11. klassep utertinnissaa Trinfordeling-it 2-nut avinneqarnissaa, 3-junnarsillugit Læringsmål

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2017

ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2017 NAALAKKERSUISUT ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUTAAT II NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESPLAN II ILINNIARTITAANERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II 2017 ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILISIMATUSARNERMUT

Læs mere

ILINNIARTITSINERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II

ILINNIARTITSINERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II NAALAKKERSUISUT ILINNIARTITSINERMUT PILERSAARUTAAT II NAALAKKERSUISUTS UDDANNELSESPLAN II ILINNIARTITSINERMUT PILERSAARUT II UDDANNELSESPLAN II ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILISIMATUSARNERMUT

Læs mere

SAMMISAT: INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT. Sooq isumalioqatigiit? Oqaatsit taaguutillu pingaarutillit

SAMMISAT: INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT. Sooq isumalioqatigiit? Oqaatsit taaguutillu pingaarutillit INNUTTAASUT ILINNIAGAQAR- NERISA QAFFASSARNE- QARNISSAAT PILLUGU ISUMMERSUISIT (2004-2005) Aaqqissuisut: Karl Kr. Olsen Jakob Møller Lyberth Nuuk, Grønland 28. februar 2005 POLICY PAPER 1 SAMMISAT: Sooq

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

2 2002 ISSN 1600-3063 1

2 2002 ISSN 1600-3063 1 2 2002 ISSN 1600-3063 1 Imai Aallaqqaassiut... 3 MIPI - Meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasaqarfik... 4 Pinngortitalerinermi Pædagogisk diplomuddannelse... 8 Atuarfittaaq...pinngortitamik atuisarnerat

Læs mere

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma.

AEU-eksaminer ved Susanne Møller AUE-mi misilitsitsinissat tunngavigalugit malittarisassat eqqartorpai, allaganngorlugit nassiunneqartartut aamma. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Piareersarfinni aqutsisut/centerledere Simon Lennert, Kanukoka Susanne Møller, AEU Ulla Broberg,

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

Kujataani saarullinniartoqarsinnaalissaaq Der åbnes for torskefiskeri i Sydgrønland Tusagassiorfinnut nalunaarut Naalakkersuisut immikkut akuersissuteqarlutik kujataata avataani apriilip 1-anit maajip

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

AHL Ledelsens visioner:

AHL Ledelsens visioner: AHL Ledelsens visioner: Angusakka i AHL som indsatsområde Mere faglighed i forhold til fagfordelingsprincipperne Skoleintra: brugere i alle sammenhænge som indsatsområde Læringsmål, derunder semesterplaner,

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Kl. 8.00 8.10 Kl. 8.10 8.30 Kl. 8.30 8.40 Kl. 8.40 9.00. Kl. 9.00 9.10 Kl. 9.10 9.30. Kl. 9.30 9.50. Kl. 9.50 11.20 Kl. 11.20 12.

Kl. 8.00 8.10 Kl. 8.10 8.30 Kl. 8.30 8.40 Kl. 8.40 9.00. Kl. 9.00 9.10 Kl. 9.10 9.30. Kl. 9.30 9.50. Kl. 9.50 11.20 Kl. 11.20 12. Atuarfik pillugu Inatsisartut peqqussutaat 2002-meersoq pillugu naliliigallarneq Midtvejsevalueringen af folkeskoleforordningen af 2002 Pisussat: Pingasunngorneq 10. november 2010 Program for onsdag den

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes

Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen i Grønland Ditte Bendtsen Ilinniarnermik Ilisimatusarfik Institut for Læring Institute of Learning Processes Kalaallit Nunaanni atuarfik 2010-2011 Folkeskolen

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat

Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Nassitsissummik, mellembølge-kkut nassitsissummut atorunnaarsinneqartumut taartissamik pilersitsinissaq pillugu nassuiaat Sags nr. 2012-063627 Dok.nr. 1039192 Udarbejdet af: Departementet for Boliger,

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Allaganngorlugu nalunaarusiaq

Allaganngorlugu nalunaarusiaq Allaganngorlugu nalunaarusiaq 2011 Allaganngorlugu nalunaarusiaq Ukioq manna Sinniisoqarfik Gl. Avernæsimi Fynimiittumi ataatsimiissaaq. Tamanna Sinniisoqarfiup nalinginnaasumik ataatsimiinnissarivaa siulleq,

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Ataatsimiinnermi pisunik allattukkat, Projekt Atuarfeqarnermik Ineriartortitsineq pillugu

Ataatsimiinnermi pisunik allattukkat, Projekt Atuarfeqarnermik Ineriartortitsineq pillugu Ataatsimiinnermi pisunik allattukkat, Projekt Atuarfeqarnermik Ineriartortitsineq pillugu 14. september 2011, nal. 08:00, Hotel Sisimiut Qaaqqusat/Ilaasut: Axel Lund Olsen Områdechef Qeqqata Kommunia Peqataavoq

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Inatsimmit piviusumut. Fra lov til praksis. Meeqqanik inissiinerup nalaani isumaginninnermi sullissinermi pissutsit

Inatsimmit piviusumut. Fra lov til praksis. Meeqqanik inissiinerup nalaani isumaginninnermi sullissinermi pissutsit Inatsimmit piviusumut Meeqqanik inissiinerup nalaani isumaginninnermi sullissinermi pissutsit Fra lov til praksis en undersøgelse af vilkårene for det sociale arbejde med børn Meeqqat pisinnaatitaaffii

Læs mere

Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland

Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland Kalaallit Nunaanni atuarfik 2009-2010 Folkeskolen i Grønland Ilinniarnermik Ilisimatusarfik, Institut for Læring, Institute of Learning Processes Inerisaavik 2010 2 SIULEQUT Meeqqat atuarfiat pillugu ukiumoortumik

Læs mere