Risikostyring i en privat virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikostyring i en privat virksomhed"

Transkript

1 Risikostyring i en privat virksomhed Flemming Kvorning Group Risk Manager Coop - Medlem af bestyrelsen i DI s Risk Manager forening - næstformand i Det Kriminalpræventive Råds erhvervsudvalg - medlem af Danske Erhvervs sikkerhedsudvalg - censor på Eksamineret SikringsLeder-uddannelsen hos DBI Danske Risikorådgivere, Hotel Nyborg Strand, torsdag den 23. april 2009

2 Indhold 1. Coop 2. funktionen, organisation, rolle og ansvar 3. ERM, risikoproces og prioritering mv. 4. BCM/krisestyring og beredskab og brandsager 5. Ny Hovedport i Albertslund 6. Summa summarum gode råd

3 Coop Danmark Coop Danmark 2008 resultat: all times high EBIT 722 MDKK Investeringer 2009: 1 mia. DKK Nye butikker 2009: Moderniseringer 2009: Lagre/terminaler: 2008 tilbygget Brøndby for 75 MDKK Lagre/terminaler: 2009 nyt non-food center/onc Lagre/terminaler: 2009 tilbygger Hasselager for 85 MDKK

4 Scandinaviens største detailhandler Omsætning 2008: 80 mia. DKK Kunder 2008: 11 mia. Ansatte 2008: Fuldtidsansatte Butikker: 3,050 Lagre: 35 største værdikoncentration: 1,4 mia. DKK

5 Varemærker og butikker

6 What is Risk? Definition 1 - Risk is an event! Risk is the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of objectives Definition 2 Risk as a variation of outcome Risk is a distribution around an expected outcome. Risk is a combination of probability and severity not either or! To achieve the business objectives negative things must not happen Opportunity is the possibility that an event will occur and positively affect the achievement of objectives positive things must happen What is Enterprise? Enterprise is the systematic management of all potentially significant business opportunities and risks throughout the whole Group

7 opgaver/ansvar Forsikring Krisestyring (BCM) Sikkerhed Risk Management Risk Control/ Sikring Vagter

8 - organisation CFO CFO CFO Koncern Risk Manager Flemming Kvorning Koncern controller Koncernsikkerhedschef h

9 opgaver Sikkerhed Opgaver og ansvarsområder: Kontrolcentral/alarmcentral og forholdsordrer Natbokssikkerhed Pengeskabe og værdiskabe Nøgler og nøglekoncept Glaskoncept (Psykolog)hjælp efter røveri/ran omfang og grænsetilfælde Pengetransport/værditransport Brand- og sprinklersikkerhed, ikk service og alarmer, herunder branddetektion og brandudstyr. Fortsættes tt på næste side

10 opgaver Sikkerhed Opgaver og ansvarsområder: TV- og kameraovervågning, herunder kassescan Vagter til udgangs,- butiks og servicekontrol i butikker/varehuse, herunder prøvekøb Varesikring, herunder valg af teknik Lukkede kassesystemer (SafePay) Svindforebyggelse, dvs. de tekniske løsninger Adgangskontrolsystemer, herunder biometriske løsninger (fingeraftryk)

11 ERM hvorfor? Øget fokus på Corporate Governance/Nørby-udvalgets anbefal. Beslutningsværktøj i vurdering af projekter og investeringer Øget shareholder value Reduktion i total cost of risk Værktøj i forhandlingen med forsikringsselskaber Reducerer cash flow og indtjeningsudsving Øger forståelsen og vigtigheden af risikointegration effekten Øger risikobevidstheden i virksomheden Medvirker til at indarbejde og opbygge en risikokultur i virksomheden Kobling mellem direktion og bestyrelse, jf. ASL 56, stk. 7, nr. 7 I børsnoterede selskaber skal forretningsordenen som min. pålægge bestyrelsen at tage stilling til overordnede forsikringsforhold og særlige risici

12 What is the company s Risk Culture? Pessimist Worry about risk Does not move forward at all Optimist Does not want to think about risk Full steam ahead! Where on a scale from 1-10 is your company today?

13 proces COSO 2

14 proces Monitorering og kontrol Risk Management Identifikation og analyse/registrering Risiko evaluering og beslutning

15 Risk Map Workshop og risikostyringsproces Identificer og prioriter risici Risk Map Indarbejd resultater i beslutningsproces Målsætning og strategi Analyser risici og nuværende risici og styring indsats muligheder Risk Map Observer, bedøm/ mål, og rapporter Beslut risikostyringsstrategi Beslut strategi Udarbejd og udfør handlingsplaner

16 Risk map eksempler bemærk skalaen Katastrofal Manglende retableringsplaner Kapital - begrænsninger Politiske risici Konse ekvens Stor Mærkbar Lille Brand Kontrakter xyz Konjunktur - udsving Tab på debitorer Strejker Vejret Leverandører Olieprisen Logistik Medarbejder - fravær Skader på produktionsanlæg Hærværk 1 ud af 10 år 1ud af 5 år 1 ud af 2 år Hvert år Hyppighed

17 Risikoregister EKSTERNE RISICI Konkurrenter Kapitalmarkeder Industri Teknologisk udvikling Markedet Naturlige katastrofer Kapitaladgang g Terrorisme Aktionærrelationer Politiske Kundebehov Samfundsregulering Juridiske INTERNE RISICI Strategiske Operationelle Finansielle Markedspladsen Forretningsmodel Portefølje Organisation Ressourceallokering Planlægning Produkt livscyklus Varemærker Image/Omdømme Processer Kundetilfredshed Arbejdsmiljø Produkt/Service Pris Vidensdeling Produktudvikling Effektivitet Kapacitet Performancegap Produkt livscyklus Underentreprenører CRM Supply Chain Partnering Driftsforstyrrelser Driftstab Produkt/Service Defekt Miljøforurening Ledelsesinformation Kontraktstyring Budgetopfølgning g g Måling Rapportering Afsætningskanaler Revision, tilsyn Fysisk sikkerhed Due diligence Strategiimplementering Skat Produktansvar Compliance Finansiel rapportering Produktion Pension Selvbehold/skader Integritet Underslæb Mandatsvig Røveri/hacking/IT Uautoriseret handel Omdømme Social ansvarlighed Etik Interessekonflikter Human Kapital Ledelse Outsourcing Rekruttering/Bevaring Belønningsstruktur Kommunikation Træning Kompetencegab Ansvarlighed Forandringsvillighed Motivation Succession Teknologi Relevans Data integritet Informationsstyring Adgang Infrastruktur Kapacitet Oppe tid E-handel Renter Valuta Aktiekapital Råvarer Finansielle instrumenter Cash Flow Alternativ omkostning Koncentration Konkurs Modpartsrisiko Sikkerhedsstillelse Kredit Kreditvurdering Likviditet

18 Valg af risikostyringsværktøj Selvudvikle eller købe? Mægler eller ikke mægler Hvad skal det bruges til - praktisk værktøj eller ledelsesværktøj? Kombination med egne systemer fx økonomisystem et eller flere? Ingeniørværktøj og/eller risikovurderingsværktøj Webbaseret, adgangsmuligheder og mægleradministreret Krav til efterlevelse af egen sikkerhedspolitik og egenkontrolprogram Udvidelsesmuligheder og integration fremtidig brug Kvalitetssikring af oplysningerne og vedligeholdelse Internt system eller også adgang for fx forsikringsselskabet? Sammenkobling med andre risikoværktøjer? Risk minder m.fl. Brugervenlighed og nem adgang til statistikudtræk er vigtig

19 Implementering af risikostyringsværktøj Forankres hos ledelsen/direktionen - budget Indgå som ledelsesinformation - økonomirapportering Centralt eller decentralt? Sikkerhedsorganisation involveres Beredskabsgrupper/krisestyringsteam involveres (kontrolcentral) Åben platform eller need-to-know basis IT skal understøtte

20 Nytte og effekt af risikostyringsværktøjer Compliance og efterlevelse af egen risk management politik Central dokumentation for, viden om og kvantificering af risici Bedre prioritering, opfølgning og investering inden for risk management Godt værktøj i forhandlingen med forsikringsselskaber og nødvendigt værktøj ved overvejelser om captive Væsentligt fundament for ERM og kvartalsvis ledelsesrapportering Indgår som en del af ledelsesrapporteringen fra Fungerer godt i Coop, da vi har erkendt, at et system til det hele ikke er mulig Coop benytter også selvudviklede systemer Hvad har Coop valgt? Bl. a. Willis Blue

21 Om risikostyring 1 Gør ingen skade 2 Hav øje for forskydninger 3 Tag sigte på både del og helhed 4 Arbejd med fejltolerancer 5 Brug hele registret 6 Betænk forskelligheder 7 Tænk og handl komplementært 8 Søg mulighederne 9 Integrer indsatsen og dokumentér udbyttet 10 Intet er risikofrit Kilde: EIRM, Finn Kjær Jensen

22 Coop - forebyggelse af brand/egenindsats Brandalarmeringsanlæg (ABA) Alle lagre/terminaler med ABA har årlig lovpligtig inspektion foretaget af RMG-Inspektion. Alle rapporter går til. Det er et internt krav, at der følges op på rapporterne. Sprinkleranlæg (AVS) Alle lagre/terminaler med AVS har årlig lovpligtig inspektion foretaget af RMG-Inspektion. Alle rapporter går til. Det er et internt krav, at der følges op på rapporterne. Regelmæssige brandværninspektioner (RBV) Alle lagre/terminaler, alle Kvickly, SuperBrugsen, Irma og DagligBrugsen årlig frivillig inspektion foretaget af RMG-Inspektion. Alle rapporter går til. Det er et internt krav, at der følges op på rapporterne. Willis Blue efterleves i dialog med arbejdsstedet Egne krav sikres løbende implementeret gennem egenkontrolprogram Uafhængige frivillige inspektioner vedr. brandsikkerhed, rygning mv. Termografering Alle lagre/terminaler og Kvickly Xtra har årlig termografering. Alle Kvickly får hvert 2. år. ABDL-anlæg servicering mv. Alle lagre/terminaler og varehuse/butikker får efterset/inspiceret ABDL årligt af Falck. Coop s eget byggeprogram/fastigheter tager højde for brandkravene Beredskab og aftale med følgeskadebekæmpelsesfirmaer

23 Albertslund ny Hovedport Maj 2009 etableres en ny døgnbemandet Hovedport byggetilladelse er modtaget og bygningen leveres i uge 21 Vi udskifter og opgraderer vore kameraer i området Fireman og førstehjælper-uddannelse Egen brandbil Tæt samarbejde med lokale brandvæsen Coop Danmark er AEO-certificeret Visitation

24 Brandberedskab Uddannelse Hjælperøgdykker uddannet, 3 dage Lokalkendskab, ABA anlæg, 1 dag årligt Månedlige øvelser Udstyr Personlig brandværn, røgdykker udstyr Indsatskøretøj med højtryksslukker, 100 meter slange, 23 min indsats tid Diverse værktøjer, afspærringsmateriel mm. Radiokommunikation, med repeater station

25 First responder Uddannelse First responder uddannet, 30 lektioner årligt inkl. stor øvelse Månedlige øvelser Udstyr Førstehjælps og redningsudstyr d

26 Resultatet Super ambassadører på brandområdet, der er utroligt opmærksomme på, hvad de kan gøre for at forebygge brand og ulykker

27 Beredskab/kontrolcentral - livline Kl Kl Hændelse Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Brand Tyveri Ran/røveri Køleskade Glasskade Transportskade Arbejdsskade Færdselsskade Entrepriseskade Brand Tyveri Brand Tyveri Brand Tyveri Brand Tyveri Brand Tyveri

28 Brandskade - varehus Skade: 25 mio. DKK Varehus lukket: 3 måneder Worst case: 200 mio. DKK

29 Øjeblikkelig indsats action on site Stands, begræns, alarmer og red Overblik over omfang dialog med relevante personer, myndigheder brandvæsen, politi, vandværk, elforsyning, fødevaremyndigheder etc. Sikre informationer, spor, fotos og dokumentation. Visitkort. Følgeskadebekæmpelse aftal indsats og prioriter Involver egen etableringsafdeling genopbygningsfasen + tidsplan Varekassation/redning af maskiner, lager, forme, tegninger, CD/DVD og løsøre m.m. Forsikringsselskab/loss adjuster Informer de rette lodret og vandret + bedste økonomiske estimat Ekstern kommunikation. Fare for naboer, børsnoteret selskab, leverandører, forestående inspektioner etc. Psykolog evt. nødvendigt til ansatte

30 Forventninger til myndigheder og følgeskadebekæmpelsesfirmaer Helhedsorienteret prioritering formål: at redde flest muligt værdier Samarbejde mellem myndigheder, følgeskadebekæmpelsesfirmaer og virksomheder Best practice og udnyttelse af de tilgængelige ressourcer Følgeskadebekæmpelse indgå i kommunernes risikobaserede dimensionering?? Alle parter kan spare penge ved dette samarbejde Hurtig indsats er helt afgørende! Coop betaler eksterne firmaer for at agere som vore forlængede øjne og ører og loyalt over for Coop varetage vore interesser bedst muligt Myndighederne må ikke forsømme at give virksomhederne råd; dialog er vigtig

31 Summa summarum Vigtigt at indgående forstå egen virksomhed, marked og organisation, forsikring, sikring og BCM går hånd i hånd ERM ligeså Sagkyndig ekstern ekspertise er som regel nødvendig CFO, CRO or COO bør være referencen for og BCM/ERM Risk Mapping skal foregå jævnligt og på tværs af organisationen Forsikringsselskaberne belønner investeringer i BCM/risikoforebyggelse Risikokommunikation ik k ik bør være en del af ledelsesrapporteringen l Risikotolerance og risikoappetit må defineres risici har også upsides Man kan komme styrket ud af en krise også i medierne

32 Tak for opmærksomheden! Spørgsmål? Coop Flemming Kvorning Telefon: Mobil:

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no.

VELKOMMEN BOARD PERSPECTIVES TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER. no. no.02 MAJ 2014 VELKOMMEN TIL DANMARKS FØRENDE BESTYRELSESPUBLIKATION BOARD PERSPECTIVES NYHEDER, TENDENSER OG HOLDNINGER BEHOV FOR ØGET FOKUS PÅ RISIKOSTYRING ERIK HOLST JØRGENSEN & MARTIN FAARBORG S.

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr

De nye regnskaber. Hvorfor? Villy Dyhr Tidsskrift for arbejdsliv nr. 2, 1999, s. 73-93. Villy Dyhr De nye regnskaber Hvorfor udgiver flere og flere virksomheder sociale, etiske, videns-, miljø- og arbejdsmiljøregnskaber? Hvilke forskelle og

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS

Risikokoordinator. Risikoejer. Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS Direktionen/ledelsen Risikoudvalg Risikokoordinator Risikoejer Risikoejer KOMMUNAL RISIKOLEDELSE I PRAKSIS INDHOLD FORORD...side 5 1. RISIKOLEDELSE OG RISIKOSTYRING...side 7 2. KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL...side

Læs mere

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring

Compliance360. Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring Compliance360 Undgå ubehagelige overraskelser - Compliance360 minimerer din risiko og giver din virksomhed et forspring 2 3 Fra begrænsning til nye muligheder Af Thomas Brun og Anne Mette Christiansen

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse

CSR - Partnerskaber. En vej til større værdiskabelse CSR - Partnerskaber En vej til større værdiskabelse Indhold Indledning 4 Hvad er socialøkonomiske virksomheder og CSR 5 Socialøkonomiske virksomheder 5 CSR 6 CSR- partnerskab 6 CSR partnerskaber med socialøkonomisk

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere