Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner"

Transkript

1 Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

2 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse Regnskabsanalyse / budgetter Succesfaktorer og deal-breakers Værdiansættelse og synergier Due Diligence Finansiering Integration 2

3 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk analyse Egner virksomheden sig til overtagelse? Selskabsstruktur, ledelse, organisering Forretningsgrundlag Marked, produkter, medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter, faciliteter, samarbejdspartnere SWOT-analyse (stærke/svage sider; trusler/muligheder) Regnskabsanalyse Budgetter følsomhedsberegninger Værdiindikation inkl. synergier Vurdering af kritiske succesfaktorer og deal-breakers Stop or go 3

4 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse Regnskabsanalyse / budgetter Succesfaktorer og deal-breakers Værdiansættelse og synergier Due Diligence Finansiering Integration 4

5 Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem en uafhængig køber og sælger, hvor parterne hver for sig har handlet på et velinformeret grundlag og uden tvang. I praksis findes der ikke en 100% sikker værdi af en virksomhed men vi har nogle modeller, som kan hjælpe os godt på vej.

6 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Værdiansættelse og synergier Tager udgangspunkt i fremtidig indtjening på grundlag af historiske tal Dvs. budgetter udarbejdes på grundlag af en historisk regnskabsanalyse Synergier medtages i værdiansættelsen Husk følsomhedsberegninger, f.eks. Omsætning + / - 10% Ændring i DG + / - 2% 6

7 Hvordan identificeres synergierne? Investerings- / finansieringssynergier Omkostningssynergier Synergier Salgssynergier = 5 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Ledelsessynergier Salgssynergier Fælles udnyttelse af distributionskanaler (krydssalg) Omkostningssynergier Større indkøbsvolume og overlappende funktioner sammenlægges Investeringssynergier Udnyttelse af fælles produktionsanlæg Finansieringssynergier Lavere finansierings-omkostninger Ledelsessynergier Overføre eksisterende ledelsesressourcer på nye produkter/markeder 7

8 Værdiansættelse ved køb af virksomhed og hvem skal have værdien af synergierne? 8

9 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Husk særligt fokus på value drivers FSR / Thomas Plenborg 9

10 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Værdiansættelsesmodeller Substansmetoden (handelsværdi af aktiver) Normalindtjening (multiple) Discounted Cashflow (teoretisk korrekt) + mange flere Husk: Brug flere og lav realitetstjek gå 3 skridt tilbage 10

11 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Substansmetoden Værdiansættelse af virksomhedens enkeltaktiver til markedsværdi. Goodwill kan være et af aktiverne. Værdien af de samlede aktiver fratrækkes værdien af gælden, hvorved virksomhedens værdi fremkommer. Mest anvendelig, hvor der er et reguleret marked for virksomhedens aktiver (f.eks. landbrug), eller en fast praksis for værdiansættelse. Anvendes i praksis ofte på mindre virksomheder, samt i liberale erhverv. Der skal reguleres for skat af merværdier ved handel med selskaber. 11

12 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Substansmetoden Egenkapital til bogført værdi + merværdier ejendom / inventar m.v. - mindre værdi lager og debitorer m.v. + goodwill (og synergier) - 23,5% skat i ændring af merværdier = Værdi af selskab 12

13 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Normalindtjeningsmetoden Normaliseret fremtidig indtjening før renter og skat inkl. synergier x multipliceret med 4 6 (faktor kan være højere) - rentebærende gæld + værdipapirer og indestående = Værdi af selskab 13

14 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Normalindtjeningsmetoden: Eksempel 1 Forudsætninger 5 ansatte Normal resultat før renter og skat 500 tkr. Egenkapital tkr. Rentebærende gæld 100 tkr. Beregninger 500 tkr. * 6 = Rentegæld -100 Værdi Merværdi (for aktierne) Afkastkrav før skat 17% = faktor 6 Resultat e. rt. og skat 360 tkr. Tilbagebetaling 8 år (værdi ift. resultat e. skat) 14

15 Værdiansættelse ved køb af virksomhed Normalindtjeningsmetoden: Eksempel 2 Forudsætninger 100 ansatte Normal resultat før renter og skat tkr. Egenkapital tkr. Rentebærende gæld tkr. Beregninger tkr. * 6 = Rentegæld Værdi Merværdi (for aktierne) Afkastkrav før skat 17% = faktor 6 Resultat e. renter og skat tkr. Tilbagebetaling 4,7 år (værdi ift. res. e. skat) 15

16 Værdiansættelse ved køb af virksomhed DCF Nutidsværdien af fremtidige pengestrømme. Der foretages tilbagediskontering af de forventede fremtidige pengestrømme med WACC. Det sidste år i budgetter / estimater anvendes som terminal året = det år, der forventes at være identisk med alle fremtidige år. Terminalåret får en meget stor andel af den beregnede værdi. Derfor er der en del usikkerhedsmomenter ved modellen (Indtjening likviditet - wacc). 16

17 Værdiansættelse ved køb af virksomhed DCF CF FSR / Thomas Plenborg 17

18 Værdiansættelse ved køb af virksomhed DCF FSR / Thomas Plenborg 18

19 DCF Værdiansættelse ved køb af virksomhed 19

20 Værdiansættelse ved køb af virksomhed DCF WACC 20

21 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse Regnskabsanalyse / budgetter Succesfaktorer og deal-breakers Værdiansættelse og synergier Due Diligence Finansiering Integration 21

22 Due Diligence Hvorfor? Forventninger (be- eller afkræftes) Risikoafdækning Kan påvirke: Værdiansættelsen Selve handlen Husk: hurtig identifikation af deal breakers 22

23 - Fokuser på det, der skaber værdi for virksomheden Due Diligence Tilrettelæg due diligence således, at den fokuserer på de kritiske succesfaktorer Lav værdiansættelse på baggrund af disse nye informationer vurder synergierne Finansiel og skattemæssig due diligence Kommerciel due diligence It due diligence Undersøg indtjeningskvaliteten, budgetafvigelser og lignende Iværksæt relevante typer af due diligence: Finansiel (og skattemæssig) Kommerciel Juridisk due diligence Miljømæssig due diligence Teknisk due diligence Juridisk Miljømæssig Markedsmæssig Teknisk It 23

24 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse Regnskabsanalyse / budgetter Succesfaktorer og deal-breakers Værdiansættelse og synergier Due Diligence Finansiering Integration 24

25 Finansiering Kreditforening Banklån Vækstkaution (garanti) Leasing Debitorbelåning Sælger - Gældsbrev - Earn-out - Løbende ydelser (udbyttemodellen) Overtagelsesmodel - Køb af aktier/anparter - Køb af aktivitet Er der mulighed for at slanke virksomheden inden købet? - skal ikke købe penge med penge - frasalg af driftsfremmed aktiviteter - belåning / udskilning af ejendom (og maskiner) - udbytte 25

26 Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse Regnskabsanalyse / budgetter Succesfaktorer og deal-breakers Værdiansættelse og synergier Due Diligence Finansiering Integration og opsummering 26

27 Integration Udarbejdelse af integrationsplan Arbejdet med integrations-planen bør starte, før et indikativt bud er afgivet Integrationsplanen er hele processens kørselsvejledning den skal tilpasses og opdateres løbende Identificer organisatoriske og kulturelle forskelle mellem de to virksomheder Opstil en detaljeret køreplan, der starter ved eller før underskrivelsen af købsaftalen Opstil de økonomiske målsætninger, der skal nås, og hvordan de kan måles Integrationsplan - Hvad er vigtigst at opnå ved opkøbet? - Hvordan opnås de forventede synergier? - Hvem gør hvad, og hvornår? - Hvordan evalueres synergierne? - Hvornår evalueres synergierne? 27

28 Faserne i en typisk købsproces Købsforberedelse Afgivelse af ikkebindende bud Due diligence Endeligt bud og forhandlinger Opsummering Opfølgning/ integration Hvorfor købe? Egner virksomheden sig til overtagelse? Forretningsgrundlag og SWOT analyse Regnskabsanalyse Budgetter inkl. følsomhedsberegninger Værdiansættelse og synergivurdering Finansiering Overtagelsesmodel - Aktier (forpligtelser følger med) - Aktivitet (udløser skat og stempel) Vurdering af kritiske succesfaktorer og dealbreakers Udarbejdelse af udkast til integrationsplan med fokus på de kritiske succesfaktorer Indledende møde, hvor køber kan få adgang til begrænsede informationer, vurdere virksomheden og justere værdiansættelsen Afklaring omkring kritiske succesfaktorer og deal-breakers Udarbejdelse af ikkebindende tilbud Opfyldelse af evt. tilbudsramme Budsum - størrelse og erlæggelse? Betingelser for overtagelsen, herunder garantier og indeståelser Eksklusivitet Planlægning af gennemførelse Hvem, hvad, hvornår? Undersøgelse af kritiske forhold: Historiske resultater quality of earnings og budgetafvigelser Analyse af resultatog balancebudgetter samt pengestrømme Vurdering af budgetter Fokuser på forhold, der understøtter de kritiske succesfaktorer Skattemæssig/juridisk Udarbejdelse af endeligt tilbud Opfyldelse af eventuel tilbudsramme Budsum - størrelse og erlæggelse? Betingelser for overtagelsen, herunder garantier og indeståelser Realitetsforhandlinger Udarbejdelse og underskrivelse af aftalegrundlag Implementering af integrationsplan Fokus på de kritiske succesfaktorer 28

29 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Indsæt foto 29

30 Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012

Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer. MEAmidt 27. april 2012 Salg af virksomhed forløb og praktiske erfaringer MEAmidt 27. april 2012 Bo Vilsgaard Advokat, LL.M., Partner bo@vilsgaard.com Mobil: 40 31 31 65 Kontor i Aarhus i Incuba Science Park og Advice House i

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT?

VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? VIL DU SÆLGE DIN VIRKSOMHED SOM ET HÅNDVÆRKERTILBUD ELLER NYINSTANDSAT? Vi er ikke i tvivl om, at vores hus skal være i en ordentlig stand for at opnå den bedste salgspris. Afhængig af hvem man er som

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

Opgørelse og regulering

Opgørelse og regulering Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 1. Indledning Bestemmelser om opgørelse og regulering af købesum er blandt de vigtigste bestemmelser i aftaler om virksomhedshandler. Koncipering

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder

Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder Ejerskifteguide til salg af mindre advokatvirksomheder - fordi viden forpligter Indhold: 0.0 Indledning 1.0 Overvejelser om ejerskifte 1.1 Personlige overvejelser 1.2 Økonomisk og juridisk overblik 2.0

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser

Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Guide til forretningsplan for kultur og oplevelser Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere