KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet Kalundborg : :

2 Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i Kalundborg: Afdelingen i Gørlev Afdelingen i Høng Afdelingen i Hvidebæk Afdelingen i Bjergsted Juniorbasen i Gørlev Juniorgrotten

3 December 2009 Kære medarbejder! Nærværende personalehåndbog indeholder en lang række praktiske oplysninger om Kalundborg Ungdomsskole. Vi har bestræbt os på at gøre den overskuelig og let forståelig. Hvis du har mere specifikke spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din afdelingsleder eller Ungdomsskolens øverste ledelse. Savner du oplysninger af generel betydning for alle medarbejde, høre vi meget gerne fra dig. Håndbogen er ikke statisk, men ændres i takt med forandringer og nye regler på Ungdomsskoleområdet. Med venlig hilsen Ungdomsskolens ledelse 3

4 OM KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE... 5 UNGDOMSSKOLENS FORMÅL... 5 UNGDOMSSKOLE OG ELEVDEMOKRATI... 5 KONTORET... 5 UNDERVISNING... 6 ALMENE FAG... 6 PRØVEFORBEREDENDE FAG... 6 SPECIALUNDERVISNING... 6 INDVANDRERUNDERVISNING... 6 KNALLERTUNDERVISNING... 6 KLUB- OG FRITIDSAKTIVITETER... 7 UNGDOMSSKOLEKLUBBERNE... 7 JUNIORKLUBBERNE... 7 PRAKTISKE VINK... 8 ANSÆTTELSE... 8 ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)... 8 ATTESTATION AF REGNINGER... 8 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 8 BESKADIGELSER... 8 BESTYRELSE... 8 BORTVISNING... 8 BROCHURE... 9 BUDGET... 9 BUS... 9 EAN-NUMMER... 9 ELEVINDBETALINGER... 9 FERIEPENGE... 9 FORSIKRING... 9 FORSØMMELSER... 9 HJEMMESIDE... 9 HOLDSTART INDBERETNING/BEKYMRING INDKØB AF MATERIALER IND- OG UDMELDELSE AF ELEVER INDKØBSKORT INTERNETTET OG BILLEDER KOPIERING KURSER LEJRSKOLE/TURE LUKNING AF HOLD LØN TIL KLUBMEDARBEJDERE LØN TIL LÆRERE LØNINDBERETNING MÅNEDSLØN MATERIALEINDKØB MEDARBEJDERINFORMATION MEDARBEJDERMØDER MED-UDVALG MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS) NØGLER OPRYDNING ORDENSREGLER PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER RYGNING, ALKOHOL OG STOFFER SMS'ER SYGDOM OG ANDET FRAVÆR TURE OG EKSKURSIONER UNDERVISNINGSMILJØVURDERING (UMV)

5 Om Kalundborg Ungdomsskole Ungdomsskolen er de unges egen skole. De bestemmer selv i hvilket omfang, de ønsker at benytte det tilbud, som udsendes hvert år i august måned. Vi lytter meget til de unge, så aktuelle ønsker og trends altid er at finde i Ungdomsskolebrochuren. Nye aktiviteter kan også tilbydes og oprettes midt i en sæson. Ungdomsskolens tilbud er for alle unge fra 7. klasse til 18 år. Skæringsdato er 1. august i den pågældende sæson. Ungdomsskolens formål Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolelederen har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for Ungdomsskolens virksomhed. Ungdomsskolens virksomhed kan deles op i: - undervisning - klub- og fritidsaktiviteter - juniorklubberne med byggelegepladsen Birkeland og Cirkus O laiski. Ungdomsskole og elevdemokrati Det er Kalundborg Ungdomsskoles klare mål at udvikle de unge til på demokratisk vis at opnå medindflydelse på Ungdomsskolens virksomhed. Det betyder, at vi er lydhøre over for elevernes forslag til nye fag og aktiviteter. Vi støtter elevernes repræsentanter i bestyrelsen og inddrager dem i relevante problemstillinger og beslutninger. Klubbernes medarbejdere tilrettelægger klubbens aktiviteter i samarbejde med de unge. Kontoret Kontoret har åbent på hverdage. tlf.: Ungdomsskoleleder: Anders Lindstrøm tlf.: /

6 Undervisning Ungdomsskoletilbuddet omfatter: 1: Almen undervisning 2: Prøveforberedende undervisning 3: Specialundervisning 4: Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold 5: Undervisning i færdselslære og knallertkørsel Almene fag Fritidsundervisning i alle emner som de unge ønsker, og som er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål. Følgende betingelser skal opfyldes: a) at der udarbejdes et budgetskema, b) at læreren har de fornødne kvalifikationer, c) at de nødvendige undervisningsmidler er til stede. Undervisning samt materialer er gratis for eleverne, og de ting, de laver, er deres ejendom, når kurset er afsluttet. I enkelte fag må eleverne dog selv betale en del af materialerne. Prøveforberedende fag Prøveforberedende fag sigter mod at uddybe kundskaber hos de unge, der af en eller anden grund ikke har fået deres uddannelsesbehov dækket i folkeskolen. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på aflæggelse af prøve. Prøverne svarer til folkeskolens. Specialundervisning Der arbejdes på små hold med sigte på at bibringe eleverne så store færdigheder i dansk og matematik som muligt. Indvandrerundervisning Særlig tilrettelagt undervisning for fremmedsprogede elever skal ifølge lovgivningen tilbydes i Ungdomsskolen. Undervisningen skal gives i blandt andet dansk og indeholde orientering om danske samfundsforhold. Undervisningen skal sætte de unge indvandrere i stand til at benytte sig af samfundets almindelige undervisningstilbud. Knallertundervisning Elever kan, når de nærmer sig deres 16 års fødselsdag, deltage i knallertundervisning - for at tage knallertbevis. Knallertbeviset er lovpligtigt for at køre på knallert. Knallertbeviset koster 100 kr. Kalundborg Ungdomsskole står for al knallertundervisning i kommunen. 6

7 Klub- og fritidsaktiviteter Ungdomsskoleklubberne Unge fra 7. klasse til 18 år må deltage i Ungdomsskolens klubtilbud. Der er ikke et krav om deltagelse i undervisningen for at deltage i klubben. De unge medvirker til at tilrettelægge klubbernes indhold. Base Camp i Kalundborg har åben: Tirsdag og torsdag og søndag kl Basen i Gørlev har åben: Mandag, onsdag og torsdag kl QP'en i Hvidebæk har åben: Tirsdag og onsdag kl Klubben i Firhøjskolen har åben: Mandag til torsdag kl Troldene i Høng har åben: Mandag til torsdag kl Juniorklubberne Juniorklubben på Basen i Gørlev er for elever fra klasse. Juniorklubben holder åben på alle skoledage. Der er åbent fra kl. 13 til kl. 17 mandag til torsdag og fredag til kl. 16. Åbningstiden kan variere lidt i sæsonens løb. Se Ungdomsskolens hjemmeside. Juniorgrotten i Kalundborg er eftermiddagstilbud for alle i klasse. Juniorgrotten har åbent alle skoledage kl , fredag kl samt efterårs- og vinterferien. Byggelegepladsen Birkeland er et åbent tilbud og er bemandet 2-3 gange om ugen fra påske til efterårsferien. Cirkus O laiski er for alle børn fra 3. klasse til 18 år, og er en åben og gratis klub. Cirkus O laiski træner 2-3 gange om ugen mellem kl samt har en del optræden. 7

8 Praktiske vink Ansættelse Ungdomsskolen har frit medarbejdervalg og ansætter derfor den bedste egnede til jobbet. Ved ansættelse skal du udfylde et ansættelsesskema, en samtykkeerklæring til indhentning af straffeattest og børneattest samt en tavshedserklæring. ArbejdsPladsVurdering (APV) Alle medarbejdere udarbejder hver sæson en personlig APV. Ungdomsskolen tager dette arbejde meget alvorligt. Ingen medarbejder skal trives dårligt på sin arbejdsplads i ungdomsskolen. APV en gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Attestation af regninger Den indkøbsansvarlige, lederen, attesterer alle regninger indenfor eget ansvarsområde i WEBbetaling. Når man attesterer, står man inde for, at man har modtaget varen/ tjenesteydelsen i aftalte kvalitet til aftalte pris. Befordringsgodtgørelse I forbindelse med arbejdet i Ungdomsskolen ydes der befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Kørsel skal altid godkendes/aftales med din nærmeste leder inden den påbegyndes. Kørselsblanketten som findes på kontoret, hos din leder og på hjemmesiden skal underskrives og afleveres til din leder, som attesterer den. Udbetaling af kørepenge sker via din nem-konto, som er koblet sammen med dit personnummer. Beskadigelser Sker der skader på inventar, materialer m.v. - så giv besked til din nærmeste leder. Bestyrelse Kalundborg Ungdomsskole har sin egen bestyrelse, som udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen består af: 2 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for Ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 1 medlem valgt af og blandt forældre til elever i Ungdomsskolen. Ungdomsskolelederen er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bortvisning Ingen elev må bortvises for mere end en enkelt aften uden ledelsens godkendelse. Hvis du bortviser en elev, så giv besked til din nærmeste leder. 8

9 Brochure Ungdomsskolen udsender hvert år i august en brochure, der beskriver Ungdomsskolens tilbud. Budget Afdelingslederen udarbejder i samarbejde med læreren eller klubmedarbejderen et forslag til budget for faget/aktiviteten. Forslaget behandles af ledelsen, der hurtigst muligt giver besked om udfaldet. Budgetansøgningsskema findes på Ungdomsskolens hjemmeside. Bus Ungdomsskolens bus står til fri afbenyttelse af hold, der har brug for transport. Bestil bussen i god tid. Husk at aflevere bussen i samme stand som du overtog den. Kalundborg Kommune er medlem af Falck, så hvis uheldet er ude, meddeler du blot ved henvendelse, at Ungdomsskolen er en kommunal institution. EAN-nummer Ungdomsskolens EAN-nummer er Påfør altid dit navn samt dit fag/hold, så regningen entydigt kan genkendes. Elevindbetalinger Der skal altid skrives en kvittering for penge indbetalt til Ungdomsskolen. Elevindbetalingerne afleveres på Ungdomsskolens kontor. Feriepenge Til timelønssatserne udbetales året efter 15 % i feriepenge. Feriekortet tilsendes direkte fra kommunen. Retningslinier vedr. udbetaling fremgår af feriekortet. Forsikring Alle elever er i alle aktiviteter i Ungdomsskolen dækket af en kollektiv ulykkesforsikring. Alle medarbejdere i Ungdomsskolen bør selv holde sig forsikret. En fritids/ulykkes-forsikring er tilstrækkelig. På ture i udlandet tegner Ungdomsskolen en ulykkesforsikring for hver medarbejder. Husk inden turen at få udleveret et særligt forsikringskort. Der er ikke tegnet forsikring på elever og medarbejdernes medbragte ejendele. Forsømmelser Eleverne har i princippet mødepligt, når de er tilmeldt holdet og bør derfor sende afbud, hvis de ikke kan deltage. Lederen tager stilling til eventuelt elevfravær. Hjemmeside Se Du er velkommen til at hjælpe med at vedligeholde siden. Materialer sendes til eller afleveres til din nærmeste leder. 9

10 Holdstart Det er ledelsen, der efter samråd med afdelingslederen, beslutter om et hold skal sættes i gang. Det er ligeledes ledelsen der beslutter, om et hold eller en aktivitet skal nedlægges. Der er i visse tilfælde mulighed for at "løbe hold i gang" med et mindre antal elever. Når rammerne for en aktivitet er godkendt, er det afdelingslederens ansvar at aftalerne overholdes. Indberetning/bekymring Iagttager du en ændret adfærd hos en af dine elever, der giver anledning til bekymring, skal du kontakte ledelsen. Indkøb af materialer Indkøbsaftaler mellem Kalundborg Kommune og leverandørerne skal overholdes. Hør din nærmeste leder om der er særlige aftaler på dit område. Husk at bon eller følgeseddel skal afleveres med det samme til din nærmeste leder. Ind- og udmeldelse af elever Alle ind- og udmeldelser af elever skal ske til afdelingens kontor. Husk at udfylde mødelister hver gang. Indkøbskort Kan udleveres af din nærmeste leder. Kortet er personligt og må ikke misbruges. Mister du kortet, så giv hurtig besked til din leder. Kortet afleveres igen, når du ikke længere er ansat i Ungdomsskolen. Internettet og billeder Persondataloven beskytter personer imod offentliggørelse på Internettet mod deres vilje. Den lov skal vi være særligt opmærksomme på. Kopiering Ungdomsskolens kopimaskine kan benyttes efter behov. Kopiering af materialer med copyright skal ske efter gældende regler. Kurser Ungdomsskolen vil løbende tilbyde relevante kurser og inspirationsdage. Har du selv ønsker, så kontakt din nærmeste leder. Lejrskole/ture Lejrskole og ture aftales i god tid med lederen. Der udfyldes en tur-beskrivelse og budgetskema, der forelægges for lederen til godkendelse. Lukning af hold Ledelsen kan lukke et hold, såfremt elevtallet falder til et uacceptabelt lavt antal, eller forholdene omkring holdet er uacceptable. Løn til klubmedarbejdere Medarbejderne får løn for faktisk gennemførte timer med børn/unge. Der ydes løn for indkaldte personalemøder. Klubmedarbejdere får udbetalt løn bagud til den sidste bankdag i måneden. Klubmedarbejdere aflønnes efter BUPL overenskomst. 10

11 Løn til lærere Løn til lærere udbetales efter gældende overenskomst. Lønnen inkluderer undervisningstid, forberedelse, herunder deltagelse i indkaldte medarbejdermøder, og pauseafvikling for dine elever. Du får løn fra du starter undervisningen til du slutter undervisningen. ¼ - del af tiden er beregnet som pausetid med eleverne. En klokketimes samvær kalder vi en undervisningsenhed. På din lønseddel skriver du derfor den faktiske tid, du bruges sammen med eleverne i feltet "undervisningsenheder". Arbejdstimer udbetales til planlagt samvær med eleverne, typisk på ture, i pauser mv. Der udbetales max. 8 timers undervisnings-enheder eller 14 arbejdstimer pr. døgn. Eventuelle særaftaler kan godkendes i enkeltstående tilfælde. Ved gentagelser godkendes de i ledelsen. Lønindberetning Det er medarbejderens opgave at indrapportere sit timeforbrug på de tilknyttede skemaer. Påfør for hver undervisningsgang hvor mange timer og minutter (undervisningsenheder), du har været på arbejde. Afleveres senest d. 10 i måneden kl. 21 til din nærmeste leder. Brug det rigtige skema eller send en mail med fornødne oplysninger. Husk at sende rettidigt så du får din løn. Det er lærerens ansvar at føre en mødeliste og kontrollere, at den stemmer overens med de indberettede timer. Månedsløn Ifølge gældende lov kan alle med en ugentlig ansættelse på 8 timer over en periode af en måned ansættes med rettigheder som månedslønnede funktionærer. Materialeindkøb Aftales med din leder. Medarbejderinformation Ungdomsskolen vil informere medarbejderne på vores hjemmeside samt i nyhedsbreve. Medarbejdermøder Alle Ungdomsskolens medarbejdere har mødepligt til indkaldte møder. MED-UDVALG Ungdomsskolen har et MED-udvalg (medarbejderudvalg), der varetager medarbejdernes trivsel og sikkerhedsarbejde. Møderne indeholder en dagsorden, der kan behandle medarbejderrelevante beslutninger, herunder f. eks. ansættelsespolitik, lønpolitik, samarbejdsregler, Ungdomsskolens økonomi mv. Skal der laves udtalelser/beslutninger fra møder, vil det fremgå af dagsordenen og bilag, der bliver tilsendt i god tid inden mødet. 11

12 MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Alle fastansatte medarbejdere skal have en årlig MUS-samtale med nærmeste leder. Kalundborg Kommune har til formålet udarbejdet et materiale, som skal bruges i forbindelse med samtalen. Det er ledernes ansvar, at samtalerne gennemføres og at indgåede aftaler underskrives. Ledere skal have en årlig LederUdviklingsSamtale (LUS) med Ungdomsskolelederen. Nøgler Alle medarbejdere kan mod kvittering få udleveret nødvendige nøgler/adgangskoder. Du hæfter for dem med din underskrift. Nøgler eller adgangskort afleveres igen, når du ikke længere har et ansættelsesforhold i Ungdomsskolen. Oprydning Lokalerne skal efterlades mindst lige så rene og ryddelige som ved modtagelsen. Ordensregler Se gældende regler for din aktuelle afdeling. Reglerne gennemgås med eleverne ved holdets start. Personalepolitiske værdier De 5 personalepolitiske værdier, som er vedtaget i Kalundborg Kommune er: Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Rygning, alkohol og stoffer Rygning følger Kalundborg Kommunes rygepolitik. Ved Ungdomsskolens aktiviteter accepteres ikke brug af alkohol eller stoffer. SMS'er Ungdomsskolen kan sende sms direkte til dit holds elever. Husk at få aktuelle mobilnumre på holdets elever og giv dem til kontoret. Har du brug for at sende besked, så giv besked til din leder. Sygdom og andet fravær Giv besked til din leder. Hvis du er lærer, kontakter du selv dine elever. 12

13 Ture og ekskursioner Der skal udarbejdes et budgetansøgningsskema for alle ture og ekskursioner med alle relevante oplysninger. Ledelsen behandler ansøgningen og godkender i hvert enkelt tilfælde aktiviteten. Der vil typisk blive tale om en akkord. Den ansvarlige leder sørger for at alle forhold omkring forsikringer er i orden. UnderVisningsMiljøvurdering (UVM) På alle undervisningssteder skal elever, lærer og afdelingsleder udfærdige en UVM, hvor det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø vurderes. Det er afdelingslederen, der er ansvarlig for at UVMerne gennemføres. 13

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave

Personalehåndbog. For Stenløse private skovbørnehave Personalehåndbog For Stenløse private skovbørnehave Forord. Denne håndbog tænkes som et arbejdsredskab som skal tages op 1 gang om året, for at sikre at det er en løbende proces. Brug denne håndbog, men

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere