KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE"

Transkript

1 KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet Kalundborg : :

2 Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i Kalundborg: Afdelingen i Gørlev Afdelingen i Høng Afdelingen i Hvidebæk Afdelingen i Bjergsted Juniorbasen i Gørlev Juniorgrotten

3 December 2009 Kære medarbejder! Nærværende personalehåndbog indeholder en lang række praktiske oplysninger om Kalundborg Ungdomsskole. Vi har bestræbt os på at gøre den overskuelig og let forståelig. Hvis du har mere specifikke spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din afdelingsleder eller Ungdomsskolens øverste ledelse. Savner du oplysninger af generel betydning for alle medarbejde, høre vi meget gerne fra dig. Håndbogen er ikke statisk, men ændres i takt med forandringer og nye regler på Ungdomsskoleområdet. Med venlig hilsen Ungdomsskolens ledelse 3

4 OM KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE... 5 UNGDOMSSKOLENS FORMÅL... 5 UNGDOMSSKOLE OG ELEVDEMOKRATI... 5 KONTORET... 5 UNDERVISNING... 6 ALMENE FAG... 6 PRØVEFORBEREDENDE FAG... 6 SPECIALUNDERVISNING... 6 INDVANDRERUNDERVISNING... 6 KNALLERTUNDERVISNING... 6 KLUB- OG FRITIDSAKTIVITETER... 7 UNGDOMSSKOLEKLUBBERNE... 7 JUNIORKLUBBERNE... 7 PRAKTISKE VINK... 8 ANSÆTTELSE... 8 ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)... 8 ATTESTATION AF REGNINGER... 8 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 8 BESKADIGELSER... 8 BESTYRELSE... 8 BORTVISNING... 8 BROCHURE... 9 BUDGET... 9 BUS... 9 EAN-NUMMER... 9 ELEVINDBETALINGER... 9 FERIEPENGE... 9 FORSIKRING... 9 FORSØMMELSER... 9 HJEMMESIDE... 9 HOLDSTART INDBERETNING/BEKYMRING INDKØB AF MATERIALER IND- OG UDMELDELSE AF ELEVER INDKØBSKORT INTERNETTET OG BILLEDER KOPIERING KURSER LEJRSKOLE/TURE LUKNING AF HOLD LØN TIL KLUBMEDARBEJDERE LØN TIL LÆRERE LØNINDBERETNING MÅNEDSLØN MATERIALEINDKØB MEDARBEJDERINFORMATION MEDARBEJDERMØDER MED-UDVALG MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALE (MUS) NØGLER OPRYDNING ORDENSREGLER PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER RYGNING, ALKOHOL OG STOFFER SMS'ER SYGDOM OG ANDET FRAVÆR TURE OG EKSKURSIONER UNDERVISNINGSMILJØVURDERING (UMV)

5 Om Kalundborg Ungdomsskole Ungdomsskolen er de unges egen skole. De bestemmer selv i hvilket omfang, de ønsker at benytte det tilbud, som udsendes hvert år i august måned. Vi lytter meget til de unge, så aktuelle ønsker og trends altid er at finde i Ungdomsskolebrochuren. Nye aktiviteter kan også tilbydes og oprettes midt i en sæson. Ungdomsskolens tilbud er for alle unge fra 7. klasse til 18 år. Skæringsdato er 1. august i den pågældende sæson. Ungdomsskolens formål Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungdomsskolelederen har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar for Ungdomsskolens virksomhed. Ungdomsskolens virksomhed kan deles op i: - undervisning - klub- og fritidsaktiviteter - juniorklubberne med byggelegepladsen Birkeland og Cirkus O laiski. Ungdomsskole og elevdemokrati Det er Kalundborg Ungdomsskoles klare mål at udvikle de unge til på demokratisk vis at opnå medindflydelse på Ungdomsskolens virksomhed. Det betyder, at vi er lydhøre over for elevernes forslag til nye fag og aktiviteter. Vi støtter elevernes repræsentanter i bestyrelsen og inddrager dem i relevante problemstillinger og beslutninger. Klubbernes medarbejdere tilrettelægger klubbens aktiviteter i samarbejde med de unge. Kontoret Kontoret har åbent på hverdage. tlf.: Ungdomsskoleleder: Anders Lindstrøm tlf.: /

6 Undervisning Ungdomsskoletilbuddet omfatter: 1: Almen undervisning 2: Prøveforberedende undervisning 3: Specialundervisning 4: Undervisning særlig tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold 5: Undervisning i færdselslære og knallertkørsel Almene fag Fritidsundervisning i alle emner som de unge ønsker, og som er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål. Følgende betingelser skal opfyldes: a) at der udarbejdes et budgetskema, b) at læreren har de fornødne kvalifikationer, c) at de nødvendige undervisningsmidler er til stede. Undervisning samt materialer er gratis for eleverne, og de ting, de laver, er deres ejendom, når kurset er afsluttet. I enkelte fag må eleverne dog selv betale en del af materialerne. Prøveforberedende fag Prøveforberedende fag sigter mod at uddybe kundskaber hos de unge, der af en eller anden grund ikke har fået deres uddannelsesbehov dækket i folkeskolen. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på aflæggelse af prøve. Prøverne svarer til folkeskolens. Specialundervisning Der arbejdes på små hold med sigte på at bibringe eleverne så store færdigheder i dansk og matematik som muligt. Indvandrerundervisning Særlig tilrettelagt undervisning for fremmedsprogede elever skal ifølge lovgivningen tilbydes i Ungdomsskolen. Undervisningen skal gives i blandt andet dansk og indeholde orientering om danske samfundsforhold. Undervisningen skal sætte de unge indvandrere i stand til at benytte sig af samfundets almindelige undervisningstilbud. Knallertundervisning Elever kan, når de nærmer sig deres 16 års fødselsdag, deltage i knallertundervisning - for at tage knallertbevis. Knallertbeviset er lovpligtigt for at køre på knallert. Knallertbeviset koster 100 kr. Kalundborg Ungdomsskole står for al knallertundervisning i kommunen. 6

7 Klub- og fritidsaktiviteter Ungdomsskoleklubberne Unge fra 7. klasse til 18 år må deltage i Ungdomsskolens klubtilbud. Der er ikke et krav om deltagelse i undervisningen for at deltage i klubben. De unge medvirker til at tilrettelægge klubbernes indhold. Base Camp i Kalundborg har åben: Tirsdag og torsdag og søndag kl Basen i Gørlev har åben: Mandag, onsdag og torsdag kl QP'en i Hvidebæk har åben: Tirsdag og onsdag kl Klubben i Firhøjskolen har åben: Mandag til torsdag kl Troldene i Høng har åben: Mandag til torsdag kl Juniorklubberne Juniorklubben på Basen i Gørlev er for elever fra klasse. Juniorklubben holder åben på alle skoledage. Der er åbent fra kl. 13 til kl. 17 mandag til torsdag og fredag til kl. 16. Åbningstiden kan variere lidt i sæsonens løb. Se Ungdomsskolens hjemmeside. Juniorgrotten i Kalundborg er eftermiddagstilbud for alle i klasse. Juniorgrotten har åbent alle skoledage kl , fredag kl samt efterårs- og vinterferien. Byggelegepladsen Birkeland er et åbent tilbud og er bemandet 2-3 gange om ugen fra påske til efterårsferien. Cirkus O laiski er for alle børn fra 3. klasse til 18 år, og er en åben og gratis klub. Cirkus O laiski træner 2-3 gange om ugen mellem kl samt har en del optræden. 7

8 Praktiske vink Ansættelse Ungdomsskolen har frit medarbejdervalg og ansætter derfor den bedste egnede til jobbet. Ved ansættelse skal du udfylde et ansættelsesskema, en samtykkeerklæring til indhentning af straffeattest og børneattest samt en tavshedserklæring. ArbejdsPladsVurdering (APV) Alle medarbejdere udarbejder hver sæson en personlig APV. Ungdomsskolen tager dette arbejde meget alvorligt. Ingen medarbejder skal trives dårligt på sin arbejdsplads i ungdomsskolen. APV en gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Attestation af regninger Den indkøbsansvarlige, lederen, attesterer alle regninger indenfor eget ansvarsområde i WEBbetaling. Når man attesterer, står man inde for, at man har modtaget varen/ tjenesteydelsen i aftalte kvalitet til aftalte pris. Befordringsgodtgørelse I forbindelse med arbejdet i Ungdomsskolen ydes der befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Kørsel skal altid godkendes/aftales med din nærmeste leder inden den påbegyndes. Kørselsblanketten som findes på kontoret, hos din leder og på hjemmesiden skal underskrives og afleveres til din leder, som attesterer den. Udbetaling af kørepenge sker via din nem-konto, som er koblet sammen med dit personnummer. Beskadigelser Sker der skader på inventar, materialer m.v. - så giv besked til din nærmeste leder. Bestyrelse Kalundborg Ungdomsskole har sin egen bestyrelse, som udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen består af: 2 repræsentanter fra kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for Ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter 2 medarbejderrepræsentanter 2 elevrepræsentanter 1 medlem valgt af og blandt forældre til elever i Ungdomsskolen. Ungdomsskolelederen er sekretær for Ungdomsskolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. Bortvisning Ingen elev må bortvises for mere end en enkelt aften uden ledelsens godkendelse. Hvis du bortviser en elev, så giv besked til din nærmeste leder. 8

9 Brochure Ungdomsskolen udsender hvert år i august en brochure, der beskriver Ungdomsskolens tilbud. Budget Afdelingslederen udarbejder i samarbejde med læreren eller klubmedarbejderen et forslag til budget for faget/aktiviteten. Forslaget behandles af ledelsen, der hurtigst muligt giver besked om udfaldet. Budgetansøgningsskema findes på Ungdomsskolens hjemmeside. Bus Ungdomsskolens bus står til fri afbenyttelse af hold, der har brug for transport. Bestil bussen i god tid. Husk at aflevere bussen i samme stand som du overtog den. Kalundborg Kommune er medlem af Falck, så hvis uheldet er ude, meddeler du blot ved henvendelse, at Ungdomsskolen er en kommunal institution. EAN-nummer Ungdomsskolens EAN-nummer er Påfør altid dit navn samt dit fag/hold, så regningen entydigt kan genkendes. Elevindbetalinger Der skal altid skrives en kvittering for penge indbetalt til Ungdomsskolen. Elevindbetalingerne afleveres på Ungdomsskolens kontor. Feriepenge Til timelønssatserne udbetales året efter 15 % i feriepenge. Feriekortet tilsendes direkte fra kommunen. Retningslinier vedr. udbetaling fremgår af feriekortet. Forsikring Alle elever er i alle aktiviteter i Ungdomsskolen dækket af en kollektiv ulykkesforsikring. Alle medarbejdere i Ungdomsskolen bør selv holde sig forsikret. En fritids/ulykkes-forsikring er tilstrækkelig. På ture i udlandet tegner Ungdomsskolen en ulykkesforsikring for hver medarbejder. Husk inden turen at få udleveret et særligt forsikringskort. Der er ikke tegnet forsikring på elever og medarbejdernes medbragte ejendele. Forsømmelser Eleverne har i princippet mødepligt, når de er tilmeldt holdet og bør derfor sende afbud, hvis de ikke kan deltage. Lederen tager stilling til eventuelt elevfravær. Hjemmeside Se Du er velkommen til at hjælpe med at vedligeholde siden. Materialer sendes til eller afleveres til din nærmeste leder. 9

10 Holdstart Det er ledelsen, der efter samråd med afdelingslederen, beslutter om et hold skal sættes i gang. Det er ligeledes ledelsen der beslutter, om et hold eller en aktivitet skal nedlægges. Der er i visse tilfælde mulighed for at "løbe hold i gang" med et mindre antal elever. Når rammerne for en aktivitet er godkendt, er det afdelingslederens ansvar at aftalerne overholdes. Indberetning/bekymring Iagttager du en ændret adfærd hos en af dine elever, der giver anledning til bekymring, skal du kontakte ledelsen. Indkøb af materialer Indkøbsaftaler mellem Kalundborg Kommune og leverandørerne skal overholdes. Hør din nærmeste leder om der er særlige aftaler på dit område. Husk at bon eller følgeseddel skal afleveres med det samme til din nærmeste leder. Ind- og udmeldelse af elever Alle ind- og udmeldelser af elever skal ske til afdelingens kontor. Husk at udfylde mødelister hver gang. Indkøbskort Kan udleveres af din nærmeste leder. Kortet er personligt og må ikke misbruges. Mister du kortet, så giv hurtig besked til din leder. Kortet afleveres igen, når du ikke længere er ansat i Ungdomsskolen. Internettet og billeder Persondataloven beskytter personer imod offentliggørelse på Internettet mod deres vilje. Den lov skal vi være særligt opmærksomme på. Kopiering Ungdomsskolens kopimaskine kan benyttes efter behov. Kopiering af materialer med copyright skal ske efter gældende regler. Kurser Ungdomsskolen vil løbende tilbyde relevante kurser og inspirationsdage. Har du selv ønsker, så kontakt din nærmeste leder. Lejrskole/ture Lejrskole og ture aftales i god tid med lederen. Der udfyldes en tur-beskrivelse og budgetskema, der forelægges for lederen til godkendelse. Lukning af hold Ledelsen kan lukke et hold, såfremt elevtallet falder til et uacceptabelt lavt antal, eller forholdene omkring holdet er uacceptable. Løn til klubmedarbejdere Medarbejderne får løn for faktisk gennemførte timer med børn/unge. Der ydes løn for indkaldte personalemøder. Klubmedarbejdere får udbetalt løn bagud til den sidste bankdag i måneden. Klubmedarbejdere aflønnes efter BUPL overenskomst. 10

11 Løn til lærere Løn til lærere udbetales efter gældende overenskomst. Lønnen inkluderer undervisningstid, forberedelse, herunder deltagelse i indkaldte medarbejdermøder, og pauseafvikling for dine elever. Du får løn fra du starter undervisningen til du slutter undervisningen. ¼ - del af tiden er beregnet som pausetid med eleverne. En klokketimes samvær kalder vi en undervisningsenhed. På din lønseddel skriver du derfor den faktiske tid, du bruges sammen med eleverne i feltet "undervisningsenheder". Arbejdstimer udbetales til planlagt samvær med eleverne, typisk på ture, i pauser mv. Der udbetales max. 8 timers undervisnings-enheder eller 14 arbejdstimer pr. døgn. Eventuelle særaftaler kan godkendes i enkeltstående tilfælde. Ved gentagelser godkendes de i ledelsen. Lønindberetning Det er medarbejderens opgave at indrapportere sit timeforbrug på de tilknyttede skemaer. Påfør for hver undervisningsgang hvor mange timer og minutter (undervisningsenheder), du har været på arbejde. Afleveres senest d. 10 i måneden kl. 21 til din nærmeste leder. Brug det rigtige skema eller send en mail med fornødne oplysninger. Husk at sende rettidigt så du får din løn. Det er lærerens ansvar at føre en mødeliste og kontrollere, at den stemmer overens med de indberettede timer. Månedsløn Ifølge gældende lov kan alle med en ugentlig ansættelse på 8 timer over en periode af en måned ansættes med rettigheder som månedslønnede funktionærer. Materialeindkøb Aftales med din leder. Medarbejderinformation Ungdomsskolen vil informere medarbejderne på vores hjemmeside samt i nyhedsbreve. Medarbejdermøder Alle Ungdomsskolens medarbejdere har mødepligt til indkaldte møder. MED-UDVALG Ungdomsskolen har et MED-udvalg (medarbejderudvalg), der varetager medarbejdernes trivsel og sikkerhedsarbejde. Møderne indeholder en dagsorden, der kan behandle medarbejderrelevante beslutninger, herunder f. eks. ansættelsespolitik, lønpolitik, samarbejdsregler, Ungdomsskolens økonomi mv. Skal der laves udtalelser/beslutninger fra møder, vil det fremgå af dagsordenen og bilag, der bliver tilsendt i god tid inden mødet. 11

12 MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) Alle fastansatte medarbejdere skal have en årlig MUS-samtale med nærmeste leder. Kalundborg Kommune har til formålet udarbejdet et materiale, som skal bruges i forbindelse med samtalen. Det er ledernes ansvar, at samtalerne gennemføres og at indgåede aftaler underskrives. Ledere skal have en årlig LederUdviklingsSamtale (LUS) med Ungdomsskolelederen. Nøgler Alle medarbejdere kan mod kvittering få udleveret nødvendige nøgler/adgangskoder. Du hæfter for dem med din underskrift. Nøgler eller adgangskort afleveres igen, når du ikke længere har et ansættelsesforhold i Ungdomsskolen. Oprydning Lokalerne skal efterlades mindst lige så rene og ryddelige som ved modtagelsen. Ordensregler Se gældende regler for din aktuelle afdeling. Reglerne gennemgås med eleverne ved holdets start. Personalepolitiske værdier De 5 personalepolitiske værdier, som er vedtaget i Kalundborg Kommune er: Dialog Medansvar Trivsel Respekt Stolthed Rygning, alkohol og stoffer Rygning følger Kalundborg Kommunes rygepolitik. Ved Ungdomsskolens aktiviteter accepteres ikke brug af alkohol eller stoffer. SMS'er Ungdomsskolen kan sende sms direkte til dit holds elever. Husk at få aktuelle mobilnumre på holdets elever og giv dem til kontoret. Har du brug for at sende besked, så giv besked til din leder. Sygdom og andet fravær Giv besked til din leder. Hvis du er lærer, kontakter du selv dine elever. 12

13 Ture og ekskursioner Der skal udarbejdes et budgetansøgningsskema for alle ture og ekskursioner med alle relevante oplysninger. Ledelsen behandler ansøgningen og godkender i hvert enkelt tilfælde aktiviteten. Der vil typisk blive tale om en akkord. Den ansvarlige leder sørger for at alle forhold omkring forsikringer er i orden. UnderVisningsMiljøvurdering (UVM) På alle undervisningssteder skal elever, lærer og afdelingsleder udfærdige en UVM, hvor det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø vurderes. Det er afdelingslederen, der er ansvarlig for at UVMerne gennemføres. 13

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen

UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG. Medarbejderhåndbogen UNGDOMSSKOLEN KALUNDBORG Medarbejderhåndbogen Oktober 2015 Info Kalundborg Ungdomsskole Skovbrynet 51 4400 Kalundborg Tlf.: 59534698 Mail: ungdomsskolen@kalundborg.dk www.kalusk.dk Ean-nr. 5790000367030

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 04-09-2015 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar

Ny underviser i Ungdomsskolen. Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Ny underviser i Ungdomsskolen Guide til ansættelsen Spørgsmål og svar Velkommen til Ungdomsskolen - Ung i Aarhus Syd Tillykke med dit nye job. Vi ser frem til et godt samarbejde med dig, og vi håber, at

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 09-09-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For klubberne i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 24-10-2013 Skanderborg Ungdomsskole Højvangen 6, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole

Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole Velkommen som medarbejder i Syddjurs Ungdomsskole Kære medarbejder, Formålet med denne medarbejderhåndbog version 1.0 er hovedsageligt, at hjælpe nye og rutinerede medarbejdere, med at få svar på praktiske

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af planen

Læs mere

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole.

Kære medarbejder. Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Kære medarbejder Velkommen til sæson 2014-2015 i Sønderborg Ungdomsskole. Administration: Sønderborg Ungdomsskole 8872 4432 Kastanie Allé 26 Kontortid kl. 8.00 14.00 eller efter aftale Ledelse: Ungdomsskoleinspektør:

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne folder finder

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at rette henvendelse til os. Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens guide for undervisere i Center for undervisning og læring. Vi håber, at du ved gennemlæsningen af denne får forståelse og indsigt i en spændende og anderledes

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Skanderborg Ungdomsskole

Skanderborg Ungdomsskole Medarbejderhåndbog For fritidsundervisningen i Skanderborg Ungdomsskole Revideret 28-06-2016 Skanderborg Ungdomsskole Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg Tlf: 87948794 ungdomsskolen@skanderborg.dk www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole

Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Plan for Faxe Kommunes Ungdomsskole Sidst redigeret 13-11-2012 Vedtaget i yrådet dato: 1 Oversigt over ungdomsskolevirksomheden. Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 16. marts 2011 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 9 Lukkede sager Mødet hævet 21.

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 16. marts 2011 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 9 Lukkede sager Mødet hævet 21. Referat Mødedato 16. marts 2011 kl. 19.00 Mødelokale Fraværende Ungdomsskolen, Skolegade 1,2. Korsør Ole Rishøj, Signe Adams, N.B. Jensen, Julie Liljegren Åbne sager 9 Lukkede sager Mødet hævet 21.25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230.

Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Velkomst til nye medarbejdere Dagcenter Regnbuen Møllegade 23 7430 Ikast Tlf. 99605230. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere Skoleåret 2013-2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole

HVIDOVRE KOMMUNE. Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole HVIDOVRE KOMMUNE Den kommunale styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. februar 1991 Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen 1: Kommunalbestyrelsen har det overordnede

Læs mere

Medarbejder i Assens Ungdomsskole

Medarbejder i Assens Ungdomsskole Medarbejder i Assens Ungdomsskole Sæson 2016/17 1 Velkommen i Assens Ungdomsskole I denne folder finder du de overordnede informationer, der er vigtige for alle ansatte i Ungdomsskolen at have kendskab

Læs mere

Notat til BUI maj 2013

Notat til BUI maj 2013 Notat til BUI maj 2013 UngSlagelse består af Xclass, 10. klassecentret i Slagelse og Ungdomsskolen med hver deres selvstændige buget. Fra medio maj 2013 er hele UngSlagelses ledelse og sekretariat samlet

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat som aflastningsperson i Aarhus Kommune. Formålet med pjecen er at give dig information om Aflastningsordningen, din

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240.

Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Velkomst til nye medarbejdere Lundgården Thrigesvej 1 7430 Ikast Tlf. 99605240. Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen hos os og orientere dig om hvilke aftaler/forhold der er gældende på vores

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016

Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 Velkommen til MEDIESKOLEN LYNGBY 2016 www.medieskolen.dk 1 1.8.2016 VELKOMMEN TIL MEDIESKOLEN Du er nu tilmeldt som elev på Medieskolen, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig og lære dig at kende.

Læs mere

Vejledning for undervisere i LOF

Vejledning for undervisere i LOF Vejledning for undervisere i LOF Rigtig hjertelig velkommen som underviser hos LOF. Denne vejledning er en introduktion til dig der underviser i LOF, så læs den godt igennem. Du er altid velkommen til

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor

Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Skolebestyrelsesmøde Onsdag den 27. februar 2008 kl. 19.00 21.00 på Grethes kontor Formøde kl. 18.30 på Hans Jørgens kontor for de forældrevalgte repræsentanter. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 12-05-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 AFBUD: Orientering den 12. maj 2010 J.NR. SAGSID. 25453 INITIALER LPE ÅBEN SAG 1. Folkeskolens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune

Ungdomsskoleplan. Kolding Kommune Ungdomsskoleplan Oversigt over ungdomsskolevirksomheden 1 1 Efter lov om ungdomsskoler påhviler det kommunalbestyrelsen at tilbyde ungdomsskolevirksomhed for kommunens unge. Ungdomsskolens formål er at

Læs mere

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING

AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING AdeccoINFO SPECIALIST STAFFING SPECIALIST STAFFING 2 Start din rejse hos Adecco Velkommen indenfor i verdens største vikar- & rekrutteringsvirksomhed Lidt om os Da du er inviteret til samtale hos Adecco,

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44.

1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig som forælder, der er bevilliget afløsning i hjemmet efter servicelovens 84, stk. 1, jf. 44. I pjecen finder du information om Aflastningsordningen og svar på

Læs mere

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN - UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN rden 01.06.2015. Kl. 18:00 21:00 incl, spisning. 45 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Ungdomsskolebestyrelsen Kommunalbestyrelsen: Bo L. Petersen(formand) Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle.

Velkommen hos Human Consulting! Fredericia-Odense-Kolding-Vejle. Human Consulting. Kongensstræde 58 7000 Fredericia. Tlf. +45 22 789 112 Fredericia-Odense-Kolding-Vejle Tlf. +45 30 209 272 Mail: info@human-consulting.info PERSONALE HÅNDBOGEN Velkommen hos Human Consulting!

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3

Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre... side 2 Andre medarbejdere, bestyrelsen. side 3 MED-udvalg.. side 3 Præsentation af Ungdomsskolen side 4 Dagtimerne på Ungdomsskolen side 4 Undervisning på kommunens

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede

Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogede børn og unge i Nordfyns kommune. Definition af tosprogede Tosprogsområdet er reguleret af folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Undervisningsministeriet tager i sin praksis udgangspunkt i den

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

VELKOMMEN SOM OMDELER

VELKOMMEN SOM OMDELER VELKOMMEN SOM OMDELER Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Julebrev til Ledsageordningens brugere

Julebrev til Ledsageordningens brugere Julebrev til Ledsageordningens brugere Ledsageordningen 2006 Ledsageordningen Sonnesgade 9 8000 Århus C. Tlf.nr. 87 30 40 30 E-mail:ledsageordning@fa.aarhus.dk Telefontræffetider Mandag til onsdag kl.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Brønderslev Ungdomsskole Afdeling: Brønderslev Fritids & Ungdomsklub Nordens Alle 1, 9700 Brønderslev Afdelingsleder Tine Bistrup

Læs mere