Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland"

Transkript

1 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10 og 11 Patientoplevet fejl - spørgsmål 20 Information - spørgsmål 13, 14, 15, 16 og 17 Servicestandard - spørgsmål 23, 24, 25, 26 og 27 Overordnet tilfredshed - spørgsmål 28, 29 og 30 (2481) (2192) (2515) (2251) (2074) (1833) (2436) (2148) (2275) (2049) (2132) (1955) (2190) (1915) 4,40 4,41 4,00 4,01 3,80 3,87 4,10 4,11 4,34 4,37 4,32 4,35 4,84 4,83 O O Landsresultat Figuren giver et første hurtigt overblik over jeres resultater. Nogle spørgsmål er opsummeret i dimensioner, mens andre indgår selvstændigt. Til venstre for hver søjle er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i resultatet. For at kunne danne dimensionerne er det i nogle tilfælde nødvendigt at skalere spørgsmål om, så de kommer på en skala fra 1-5. Det gælder for ja/nej-spørgsmål. Spørgsmålet om patientoplevet fejl er således skaleret om, så ja bliver til 1 og nej bliver til 5. Dimensionerne og de enkeltstående spørgsmål er skaleret sådan, at en højere score, er lig med et bedre resultat. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaet, der er med i figuren. Årets temaspørgsmål indgår eksempelvis ikke. I oversigtsfigurerne på de kommende sider indgår alle spørgsmål, hvor patienten foretager en vurdering og dermed også årets temaspørgsmål. Spørgeskemaet er udsendt til i alt planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og 18. oktober til 31. oktober patienter (62%) har svaret på spørgeskemaet. Kompetencecenter for Patientoplevelser - Se mere på

2 INDHOLD 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 sidste år... 5 landsresultatet SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE... 9 ennemsnitsscore/andel... 9 Udvikling over tid I forhold til landsresultatet (OU) TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende INDÅR KUN I ÅR Personale - dimension Ventetid ved ankomst Patientinvolvering - dimension Medbestemmelse Patientoplevet fejl Servicestandard - dimension Information - dimension Samlet information Overordnet tilfredshed - dimension Sammenhæng i forløb BILA Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Spørgeskemaet Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 2

3 1. OVERBLIK Oversigtsfigur Figur for spørgsmål på fempunktsskala 4. Personalet er venligt og imødekommende (2225) 28. Patienterne er tilfredse med plejen (1056) 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (2209) 23. Ambulatoriets lokaler er rene (1932) 6. Personalet har tid til patienterne (2158) 7. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person (2062) 30. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (2109) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (2122) 29. Patienterne er tilfredse med behandlingen (1897) 25. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (1992) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (2034) 5. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (2113) 24. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) (2085) 18. Får den information om sygdom og undersøgelse/behandling, de har brug for (1912) 33. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (1053) 27. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (538) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (1650) 9. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (1442) 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (2024) 11. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (1734) 8. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (1907) 32. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (959) 10. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (901) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (978) O O O O O O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Figurtypen fortsætter på næste side med ja/nej-spørgsmål og ventetidsspørgsmålet. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 3

4 1. OVERBLIK - Oversigtsfigur (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 12. Er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling i ønsket omfang (1416) 20. Patienterne oplever fejl (2148) 22. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (57) 26. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (1408) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (2251) % 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore For figurer og tabeller i denne rapport gælder det, at ennemsnitsscoren er det opsummerede tal, der bruges for hvert spørgsmål i de tilfælde, hvor spørgsmålene holdes op imod hinanden. Den er beregnet på baggrund af svarskalaen, der går fra 1 til 5, hvor 1 er den dårligste og 5 den bedste vurdering. Det ønskværdige svar bruges, når vi se på ja/nej-spørgsmål. Antal svar er i en parentes til venstre for søjlen. Placeringer landsresultatet er til højre for søjlerne angivet som over (O), under (U) eller ikke signifikant forskellig fra () landsresultatet. Pile viser, om afdelingen klarer sig bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt sidste år ( ). I sjældne tilfælde er datagrundlaget så spinkelt, at placering landsresultatet eller afdelingens eget resultat sidste år ikke giver mening. Dette er indikeret med en stjerne (*). Find yderligere her: Hvor du fra uge 8 i 2018 kan finde: En læsevejledning til denne rapport Spørgeskemaet for 2017 En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund En FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål om LUP'erne Fra uge 11 i 2018 kan du yderligere finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, sygehus-, regions- og landsniveau Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 4

5 1. OVERBLIK sidste år Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 10. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 23. Ambulatoriets lokaler er rene 27. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 32. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 33. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 8. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 9. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 25. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 30. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 28. Patienterne er tilfredse med plejen 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4. Personalet er venligt og imødekommende 11. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 29. Patienterne er tilfredse med behandlingen 24. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 6. Personalet har tid til patienterne 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 7. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 5. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (1054) 3,57 (901) 3,74 (2149) 4,33 (1932) 4,40 (596) 3,96 (538) 4,09 (1127) 3,69 (959) 3,79 (1242) 4,04 (1053) 4,10 (2141) 3,79 (1907) 3,84 (1562) 3,94 (1442) 3,99 (2181) 4,23 (1992) 4,29 (2383) 4,31 (2109) 4,36 (2251) 3,90 (2024) 3,94 (1223) 4,41 (1056) 4,45 (2494) 4,38 (2209) 4,41 (2507) 4,56 (2225) 4,59 (2000) 3,83 (1734) 3,86 (2157) 4,30 (1897) 4,32 (2227) 4,16 (2085) 4,18 (2383) 4,33 (2122) 4,35 (2280) 4,27 (2034) 4,28 (2456) 4,38 (2158) 4,39 (1786) 3,99 (1650) 4,01 (2327) 4,38 (2062) 4,38 (2379) 4,29 (2113) 4,28 (1070) 3,75 (978) 3, Øverst i figuren er spørgsmål med fremgang og nederst er dem, hvor resultatet er dårligere end sidste år. Figurtypen fortsætter på næste side med ja/nej-spørgsmål og ventetidsspørgsmålet. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 5

6 1. OVERBLIK - sidste år (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 20. Patienterne oplever fejl 22. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (2436) 96,1 (2148) 95,9 (67) 71,3 (57) 69,1 0% 25% 50% 75% 100% Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 26. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (1538) 95,7 (1408) 95,7 0% 25% 50% 75% 100% Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (2515) 4,00 (2251) 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 6

7 1. OVERBLIK landsresultatet Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 23. Ambulatoriets lokaler er rene 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 33. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 25. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 28. Patienterne er tilfredse med plejen 4. Personalet er venligt og imødekommende 32. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 11. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 30. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig 6. Personalet har tid til patienterne 7. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 8. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 18. Får den information om sygdom og undersøgelse/behandling, de har brug for 29. Patienterne er tilfredse med behandlingen 5. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 24. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 9. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 27. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 10. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (85151) (1932) (66403) (1650) (86519) (2024) (54218) (1053) (88525) (1992) (46744) (1056) (98539) (2225) (50436) (959) (76109) (1734) (97960) (2209) (92898) (2109) (88373) (2034) (92791) (2122) (95471) (2158) (89280) (2062) (85833) (1907) (82225) (1912) (82614) (1897) (92822) (2113) (90211) (2085) (63128) (1442) (26941) (538) (42506) (901) (39689) (978) 4,29 4,40 3,91 4,01 3,87 3,94 4,04 4,10 4,23 4,29 4,40 4,45 4,55 4,59 3,73 3,79 3,82 3,86 4,38 4,41 4,33 4,36 4,26 4,28 4,32 4,35 4,37 4,39 4,36 4,38 3,82 3,84 4,08 4,10 4,30 4,32 4,26 4,28 4,17 4,18 3,98 3,99 4,08 4,09 3,79 3,74 3,75 3,69 O O O O O O O Landsresultat Sygehus Øverst i figuren er spørgsmål med et bedre resultat end landsresultatet og nederst er dem, hvor resultatet er dårligere end landsresultatet. Figurtypen fortsætter på næste side med ja/nej-spørgsmål og ventetidsspørgsmålet. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 7

8 1. OVERBLIK - landsresultatet (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 20. Patienterne oplever fejl (94307) (2148) 95,6 95,9 22. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (3068) (57) 75,4 69,1 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Sygehus Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 12. Er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling i ønsket omfang (61631) (1416) 89,2 89,2 26. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (65873) (1408) 96,1 95,7 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Sygehus Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (99196) (2251) 4,02 4, Landsresultat Sygehus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 8

9 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - ennemsnitsscore/andel Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 4,38 4,55 4,26 4,37 4,36 3,82 3,98 3,79 3,82 3,87 4,32 4,26 3,91 3,75 4,08 4,29 4,17 4,23 4,08 4,40 Region Midtjylland 4,41 4,58 4,30 4,40 4,39 3,89 4,01 3,80 3,86 3,93 4,35 4,29 4,02 3,78 4,12 4,34 4,18 4,26 4,10 4,44 Regionshospitalet Randers 4,41 4,59 4,28 4,39 4,38 3,84 3,99 3,74 3,86 3,94 4,35 4,28 4,01 3,69 4,10 4,40 4,18 4,29 4,09 4,45 ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,54 4,71 4,41 4,59 4,60 4,02 4,21 3,83 4,05 3,92 4,48 4,43 4,20 3,84 4,19 4,47 4,16 4,26 4,23 4,61 Medicinsk Afdeling M 4,43 4,58 4,28 4,40 4,36 3,90 3,95 3,70 3,79 3,90 4,28 4,25 3,94 3,55 4,06 4,37 4,29 4,32 4,12 4,49 Kirurgisk Afdeling K 4,39 4,66 4,33 4,39 4,36 3,72 3,91 3,85 3,72 4,23 4,47 4,30 3,86 3,71 4,15 4,45 4,02 4,33 4,20 4,36 Øjenklinik 4,65 4,73 4,58 4,62 4,56 3,94 4,27 3,83 4,31 4,33 4,57 4,55 4,55 4,31 4,44 4,49 4,46 4,50 4,27 4,69 Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,43 4,51 4,26 4,38 4,37 3,73 4,09 3,86 3,87 3,88 4,36 4,43 4,12 3,73 4,14 4,39 4,04 4,20 3,83 4,26 Børneafdeling 4,33 4,54 4,14 4,47 4,39 4,15 4,16 4,19 4,15 3,61 4,37 4,30 4,16 3,77 4,11 4,30 4,08 3,98 4,07 4,44 Ortopædkirurgisk Afdeling O 4,33 4,50 4,19 4,25 4,30 3,68 3,88 3,44 3,80 3,84 4,26 4,20 3,95 3,66 4,03 4,39 4,16 4,26 3,97 4,41 Alle spørgsmål kan ikke være på denne side. De resterende spørgsmål er på næste side. Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 9

10 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - ennemsnitsscore/andel Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 4,30 4,33 3,73 4,04 Region Midtjylland 4,34 4,36 3,78 4,10 Regionshospitalet Randers 4,32 4,36 3,79 4,10 ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,42 4,43 3,69 4,26 Medicinsk Afdeling M 4,28 4,35 3,92 4,12 Kirurgisk Afdeling K 4,34 4,38 3,58 4,03 Øjenklinik 4,72 4,74 4,13 4,58 Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,29 4,29 3,72 4,15 Børneafdeling 4,27 4,34 3,45 3,88 Ortopædkirurgisk Afdeling O 4,29 4,28 3,82 4,05 Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 10

11 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - ennemsnitsscore/andel (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Spørgsmålsnummer Land 95,6% 75,4% Region Midtjylland 95,9% 74,0% Regionshospitalet Randers 95,9% 69,1% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 95,9% 66,7% Medicinsk Afdeling M 97,6% 80,7% Kirurgisk Afdeling K 94,9% 58,4% Øjenklinik 98,5% 33,3% Øre-, Næse- og Halsklinik H 94,9% 75,0% Børneafdeling 97,6% 50,0% Ortopædkirurgisk Afdeling O 93,2% 73,3% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 11

12 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - ennemsnitsscore/andel (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer Land 89,2% 96,1% Region Midtjylland 90,4% 96,5% Regionshospitalet Randers 89,2% 95,7% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 92,5% 93,0% Medicinsk Afdeling M 89,1% 96,4% Kirurgisk Afdeling K 86,5% 92,6% Øjenklinik 95,2% 98,0% Øre-, Næse- og Halsklinik H 92,9% 96,5% Børneafdeling 92,2% 95,6% Ortopædkirurgisk Afdeling O 86,7% 96,8% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 12

13 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - ennemsnitsscore/andel (fortsat) Tabel for ventetidsspørgsmålet Spørgsmålsnummer 2 Land 4,02 Region Midtjylland 4,04 Regionshospitalet Randers 4,01 ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,02 Medicinsk Afdeling M 4,06 Kirurgisk Afdeling K 3,99 Øjenklinik 4,33 Øre-, Næse- og Halsklinik H 3,87 Børneafdeling 4,03 Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,89 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 13

14 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - Udvikling over tid Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - bedre end ikke forskellig fra dårligere end Regionshospitalet Randers ynækologisk-obstetrisk Afdeling Medicinsk Afdeling M Kirurgisk Afdeling K Øjenklinik Øre-, Næse- og Halsklinik H Børneafdeling Ortopædkirurgisk Afdeling O Alle spørgsmål indgår i denne tabel uanset spørgsmålstype, da der her er tale om en placering bedre, dårligere eller ikke forskelligt fra sidste års resultat, hvillket er sket inden for hver spørgsmålstype. Selve placeringen kan vi dog godt sammenholde. Tabellen kan bruges på to måder: - Undersøge tidssammenligningen for sygehuset og den enkelte afdeling. Følger du en række fra venstre mod højre, finder du først enhedsnavnet, dernæst i hvor mange tilfælde resultatet er bedre, ikke forskelligt fra eller dårligere end i Endelig finder du resultaterne for hvert enkelt spørgsmål. Ikke alle spørgsmål kan være på denne side. Derfor fortsætter kolonnerne med spørgsmål på næste side. Det totale antal pr. enhed er dog kun på denne side, men tæller også spørgsmålene på næste side med. - Undersøge tidssammenligningen for hvert enkelt spørgsmål. Følger du en kolonne under kolonneoverskriften 'spørgsmålsnumre', finder du først en optælling af de tilfælde, hvor sygehusets afdelinger har bedre, ikke forskellige fra eller dårligere resultater end i Dernæst kan du se de enkelte enheders resultater. Sygehusets resultat indgår ikke i optællingen, da det er meningen, det skal give overblik over afdelingernes resultater. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 14

15 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - Udvikling over tid Spørgsmålsnummer Total antal for afdelingerne: - bedre end ikke forskellig fra dårligere end Regionshospitalet Randers - ynækologisk-obstetrisk Afdeling - Medicinsk Afdeling M - Kirurgisk Afdeling K - Øjenklinik - * Øre-, Næse- og Halsklinik H - Børneafdeling - * Ortopædkirurgisk Afdeling O - Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 15

16 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - I forhold til landsresultatet (OU) Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - over landsresultat (O) - gennemsnitlige () - under landsresultat (U) O U Regionshospitalet Randers O O O ynækologisk-obstetrisk Afdeling O O O O O O O O O O O Medicinsk Afdeling M O O Kirurgisk Afdeling K O O O Øjenklinik O O O O O O O O O O O O O O Øre-, Næse- og Halsklinik H U O O O Børneafdeling U O O O O O U O Ortopædkirurgisk Afdeling O U U U U Alle spørgsmål indgår i denne tabeltype uanset spørgsmålstype, da der her er tale om en placering over, under eller ikke forskelligt fra landsresultatet, hvillket er sket inden for hver spørgsmålstype. Selve placeringen kan vi dog godt sammenholde. Tabellen kan bruges på to måder: - Undersøge OU'ere for sygehuset og den enkelte afdeling. Følger du en række fra venstre mod højre, finder du først enhedsnavnet, dernæst hvor mange O, og U'ere denne enhed har fået, og endelig de konkrete resultater landresultatet på hvert enkelt spørgsmål. Ikke alle spørgsmål kan være på denne side. Derfor fortsætter kolonnerne med spørgsmål på næste side. Det totale antal O, og U pr. enhed er dog kun på denne side, men tæller også spørgsmålene på næste side med. - Undersøge OU'ere for hvert enkelt spørgsmål. Følger du en kolonne under kolonneoverskriften 'spørgsmålsnumre' finder du først en optælling af O, og U'ere, som sygehusets afdelinger har opnået på dette spørgsmål. Dernæst kan du se de enkelte enheders resultater landsresultatet for dette spørgsmål. Sygehusets resultat indgår ikke i optællingen, da det er meningen, det skal give overblik over afdelingernes resultater. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 16

17 2. SAMMENLININ AF RESULTATER FOR AFDELINERNE - I forhold til landsresultatet (OU) Spørgsmålsnummer Total antal for afdelingerne: - over landsresultat (O) - gennemsnitlige () - under landsresultat (U) Regionshospitalet Randers O O O O ynækologisk-obstetrisk Afdeling O O O O O Medicinsk Afdeling M U O O O O O O O Kirurgisk Afdeling K O U O Øjenklinik O O O * O O O O O O O O O Øre-, Næse- og Halsklinik H O U U Børneafdeling * U U Ortopædkirurgisk Afdeling O O Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 17

18 2. TEMAVISE AFSNIT Introduktion Der er et temaafsnit pr. tema i spørgeskemaet. Det første tema indeholder årets temaspørgsmål, som kun er med i undersøgelsen i dette år. Spørgsmål fra dette tema indgår derfor ikke i det første kapitel 1. SAMMENLININ AF RESULTATER. Efter årets tema følger de øvrige temaer. Hvis der efter temanavnet står - dimension, betyder det at temaet, og de tilhørende spørgsmål, svarer til en af dimensionerne i figuren på forsiden. Hvert temaafsnit består af en eller flere figurer med spørgsmål inden for temaet og en tabel pr. spørgsmål i temaet. TEMAFIUR Temafigurerne ligner oversigtsfiguren i figurrapporten. Den væsentligste forskel er, at den kun indeholder spørgsmål, der vedrører temaet, og at spørgsmålene er sorteret efter spørgsmålsnummer. Fordelen ved denne type figur er, at det er let at se, om der er enkelte spørgsmål inden for et tema, der skiller sig ud i gennemsnitsscoren eller svarfordelingen, eller om alle spørgsmål generelt ligger godt eller dårligt. Det gør det lettere at finde ud af, om det blot er et enkelt spørgsmål og dermed et delområde, der skal arbejdes med, eller om det er hele området, der har brug for et løft. TABEL PR. SPØRSMÅL I TEMAET Spørgsmålstabellerne uddyber resultaterne for ét spørgsmål ad gangen. I tabellerne gengives resultatet for landsplanet, regionen, sygehuset selv og dets afdelinger. erne er opdelt i to hovedtyper; resultater og antal svar. Hovedtypen resultater indeholder tre kolonner, der viser: 1. ennemsnitsscoren for spørgsmål på fempunktsskala eller den ønskværdige værdi for ja/nej-spørgsmål. 2. Om resultatet er bedre ( ), dårligere ( ) eller ikke signifikant forskelligt sidste år ( ). 3. Om resultatet er over (O), under (U) eller ikke signifikant forskellig fra () landsresultatet. I sjældne tilfælde er datagrundlaget så spinkelt, at sammenligninger med eget resultat det foregående år og med landsresultatet ikke giver mening. Dette er indikeret med en stjerne (*). Også under hovedtypen antal svar er der tre kolonner, der viser: 1. Vurderingskategorier er en samlet betegnelse for svar fra følgende svarkategorier - Almindelig fempunktsskala: slet ikke (1) til i meget høj grad (5) - Ventetidsspørgsmålet: meget lang ventetid (1) til ingen ventetid (5) - Ja/nej-spørgsmål: ja og nej. 2. Ikke relevant : Svar i ikke relevant for mig. 3. Ved ikke : Svar i ved ikke. Hvis der ikke eksisterer et resultat, er det markeret med en streg (-). Det kan eksempelvis ske, når sammenligning med sidste års resultat ikke er mulig. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 18

19 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet opfordrer til at stille spørgsmål om egen sygdom/behandling (1629) 36. Personalet tager patienternes fortælling om egen sygdom/tilstand alvorligt (1783) 37. Fortrolige samtaler med personalet foregår, så uvedkommende ikke kan lytte med (1683) 38. Personalet spørger patienterne om deres forventning til involvering af pårørende (916) 39. Personalet opdaterer de pårørende om situationen/forløbet ved besøg (888) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 19

20 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende (fortsat) 35. Opfordrede personalet dig direkte til at stille spørgsmål vedrørende din tilstand/dit sygdoms- og behandlingsforløb? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,58 - O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3,75 - O Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 3,91 - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 3,72 - O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,29 - U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 20

21 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende (fortsat) 36. Tog personalet det, som du fortalte om din egen sygdom/tilstand, alvorligt? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,26 - O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,34 - O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,42 - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 21

22 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende (fortsat) 37. Foregik fortrolige samtaler med personalet, så uvedkommende ikke kunne lytte med? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4, Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,61 - O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4,46 - O Øjenklinik 4,05 - U Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,43 - O Børneafdeling 4,45 - O Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 22

23 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende (fortsat) 38. Spurgte personalet ind til dine forventninger til involvering af dine pårørende? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,23 - O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 2, Medicinsk Afdeling M 2,99 - U Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 3,46 - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3,65 - O Børneafdeling 3,85 - O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 23

24 3. TEMAVISE AFSNIT Tema 2017: Dialog med patient og pårørende (fortsat) 39. Sørgede personalet for, at dine pårørende blev opdateret på din situation/dit forløb ved besøget? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,54 - O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3,00 - U Medicinsk Afdeling M 3,21 - U Kirurgisk Afdeling K 3,73 - O Øjenklinik 3,80 - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3,80 - O Børneafdeling 4,21 - O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,12 - U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 24

25 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (2209) 4. Personalet er venligt og imødekommende (2225) 5. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (2113) 6. Personalet har tid til patienterne (2158) 7. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person (2062) O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 25

26 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 1. Var personalet forberedt på din ankomst til ambulatoriet? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,41 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,54 O Medicinsk Afdeling M 4,43 O Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,65 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 26

27 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 4. Var personalet i ambulatoriet venligt og imødekommende? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,58 O Regionshospitalet Randers 4,59 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,71 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4,66 O Øjenklinik 4,73 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 27

28 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 5. Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,30 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,41 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,58 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4,14 U Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 28

29 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 6. Havde personalet i ambulatoriet tid til dig? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,40 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,59 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,62 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4,47 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 4,25 U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 29

30 3. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 7. Var der mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,39 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,60 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,56 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 30

31 3. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (2251) % 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 31

32 3. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst (fortsat) 2. Var der ventetid, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4, Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4, Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,33 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3,87 U Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,89 U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 32

33 3. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala 8. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (1907) 9. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (1442) 10. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (901) 11. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (1734) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 33

34 3. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 8. Spurgte personalet ind til dine egne erfaringer med din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,89 O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,02 O Medicinsk Afdeling M 3,90 O Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 3,94 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 4,15 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,68 U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 34

35 3. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 9. av personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,01 O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,21 O Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,27 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4,16 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 35

36 3. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 10. av personalet (efter dit samtykke) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3, Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3, Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 3, Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 4,19 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3,44 U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 36

37 3. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 11. Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,86 O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,05 O Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,31 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 4,15 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 37

38 3. TEMAVISE AFSNIT Medbestemmelse Figur for ja/nej-spørgsmål 12. Er med til at træffe beslutninger om undersøgelse/behandling i ønsket omfang (1416) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 38

39 3. TEMAVISE AFSNIT Medbestemmelse (fortsat) 12. Var du med til at træffe beslutninger om din undersøgelse/behandling i det omfang, du havde behov for? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar 2016 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 89,2% Region Midtjylland 90,4% - O Regionshospitalet Randers 89,2% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 92,5% Medicinsk Afdeling M 89,1% Kirurgisk Afdeling K 86,5% Øjenklinik 95,2% - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 92,9% - O Børneafdeling 92,2% Ortopædkirurgisk Afdeling O 86,7% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 39

40 3. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl Figur for ja/nej-spørgsmål 20. Patienterne oplever fejl (2148) 22. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (57) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Uddybning af spørgsmål fra ovenstående figur (fuld skala) 22. Patienternes vurdering af om fejlen har konsekvenser (spørgsmålet på fuld skala) (57) % 25% 50% 75% 100% Ja, jeg fik skader/mén af fejlen Ja, fejlen kunne have medført skader/mén Nej, jeg fik ikke skader/mén af fejlen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 40

41 3. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 20. Skete der fejl i forbindelse med dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af nej-svar 2016 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 95,6% Region Midtjylland 95,9% Regionshospitalet Randers 95,9% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 95,9% Medicinsk Afdeling M 97,6% O Kirurgisk Afdeling K 94,9% Øjenklinik 98,5% O Øre-, Næse- og Halsklinik H 94,9% Børneafdeling 97,6% Ortopædkirurgisk Afdeling O 93,2% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 41

42 3. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 22. Fik du skader eller mén af fejlen, eller kunne fejlen have medført skader eller mén efter din vurdering? (Omfatter kun patienter, som har oplevet fejl) RESULTATER ANTAL SVAR Andel af nej-svar 2016 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 75,4% Region Midtjylland 74,0% Regionshospitalet Randers 69,1% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 66,7% 6-3 Medicinsk Afdeling M 80,7% 11-6 Kirurgisk Afdeling K 58,4% 10-2 Øjenklinik 33,3% * * 3-1 Øre-, Næse- og Halsklinik H 75,0% 8-1 Børneafdeling 50,0% * * 4-0 Ortopædkirurgisk Afdeling O 73,3% 15-7 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 42

43 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala 23. Ambulatoriets lokaler er rene (1932) 24. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) (2085) 25. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (1992) 27. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (538) O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 26. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (1408) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 43

44 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 23. Var der rent i ambulatoriets lokaler? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 O Regionshospitalet Randers 4,40 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,47 O Medicinsk Afdeling M 4,37 O Kirurgisk Afdeling K 4,45 O Øjenklinik 4,49 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,39 O Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4,39 O Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 44

45 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 24. Var der tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken)? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4, Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4, Medicinsk Afdeling M 4,29 O Kirurgisk Afdeling K 4,02 U Øjenklinik 4,46 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,04 U Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 45

46 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 25. Passede ambulatoriets åbningstider til dine behov? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,26 O Regionshospitalet Randers 4,29 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4, Medicinsk Afdeling M 4,32 O Kirurgisk Afdeling K 4,33 O Øjenklinik 4,50 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 3,98 U Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 46

47 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 26. Kunne du komme i kontakt med ambulatoriet ved behov? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar 2016 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 96,1% Region Midtjylland 96,5% Regionshospitalet Randers 95,7% ynækologisk-obstetrisk Afdeling 93,0% Medicinsk Afdeling M 96,4% Kirurgisk Afdeling K 92,6% Øjenklinik 98,0% O Øre-, Næse- og Halsklinik H 96,5% Børneafdeling 95,6% Ortopædkirurgisk Afdeling O 96,8% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 47

48 3. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 27. Hvis du efter dit besøg kontaktede ambulatoriet for rådgivning (fx telefonisk, ), var rådgivningen da brugbar? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4, Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4, Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4, Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 48

49 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (2024) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (2122) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (2034) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (1650) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (978) O O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 49

50 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 13. Var du inden dit besøg blevet informeret om, hvad der skulle ske under besøget? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,93 O Regionshospitalet Randers 3,94 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3, Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 4,23 O Øjenklinik 4,33 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 3,61 U Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 50

51 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 14. Var den mundtlige information, du fik under det ambulante besøg, forståelig? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,35 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,48 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4,47 O Øjenklinik 4,57 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 51

52 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 15. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede ved det ambulante besøg? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,29 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,43 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,55 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,43 O Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 52

53 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 16. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom/tilstand og behandling efter dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 4,02 O Regionshospitalet Randers 4,01 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,20 O Medicinsk Afdeling M 3, Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,55 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,12 O Børneafdeling 4,16 O Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 53

54 3. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 17. Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, du skulle tage efter besøget? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3, Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3, Medicinsk Afdeling M 3,55 U Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,31 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 3, Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 54

55 3. TEMAVISE AFSNIT Samlet information Figur for spørgsmål på fempunktsskala Får den information om sygdom og undersøgelse/behandling, de har brug for (1912) % 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 55

56 3. TEMAVISE AFSNIT Samlet information (fortsat) 18. Fik du de informationer om din sygdom/tilstand og undersøgelse/behandling, som du havde brug for? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,12 - O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4, Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,44 - O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 56

57 3. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala 28. Patienterne er tilfredse med plejen (1056) 29. Patienterne er tilfredse med behandlingen (1897) 30. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (2109) O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 57

58 3. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 28. Er du tilfreds med den pleje, som du modtog? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,44 O Regionshospitalet Randers 4,45 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,61 O Medicinsk Afdeling M 4,49 O Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,69 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4,26 U Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 58

59 3. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 29. Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,34 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,42 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,72 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 59

60 3. TEMAVISE AFSNIT Overordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 30. Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,36 O Regionshospitalet Randers 4, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,43 O Medicinsk Afdeling M 4, Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,74 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 4, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 60

61 3. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb Figur for spørgsmål på fempunktsskala 32. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (959) 33. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (1053) O 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 61

62 3. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 32. Oplevede du, at én eller flere person(er) havde et særligt ansvar for dit samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg? (Omfatter kun patienter, der er i et forløb) RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 3, Region Midtjylland 3,78 O Regionshospitalet Randers 3, ynækologisk-obstetrisk Afdeling 3, Medicinsk Afdeling M 3,92 O Kirurgisk Afdeling K 3, Øjenklinik 4,13 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 3, Børneafdeling 3,45 U Ortopædkirurgisk Afdeling O 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 62

63 3. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 33. Var dit samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg (indenfor det seneste år) godt tilrettelagt? (Omfatter kun patienter, der er i et forløb) RESULTATER ANTAL SVAR ennemsnitsscore 2016 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Landsresultatet 4, Region Midtjylland 4,10 O Regionshospitalet Randers 4,10 O ynækologisk-obstetrisk Afdeling 4,26 O Medicinsk Afdeling M 4,12 O Kirurgisk Afdeling K 4, Øjenklinik 4,58 O Øre-, Næse- og Halsklinik H 4, Børneafdeling 3, Ortopædkirurgisk Afdeling O 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 63

64 4. BILA Yderligere materiale og inspiration til det videre arbejde Den nationale rapport for LUP 2017 offentliggøres i uge 11 i 2018 på: Find yderligere materiale om LUP på: Hvor du fra uge 8 i 2018 kan finde: En læsevejledning til denne rapport Spørgeskemaet for 2017 En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund En FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål om LUP'erne Fra uge 11 i 2018 kan du yderligere finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, sygehus-, regions- og landsniveau Inspiration til det videre arbejde med jeres resultater fra LUP Fødende: - På Kompetencecenter for Patientoplevelsers hjemmeside finder du en trin for trin guide til at arbejde med LUP-resultaterne for at forbedre den patientoplevede kvalitet. - Nationalt videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. Centret indsamler og formidler viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsnet. På hjemmesiden kan du blandt andet finde metoder og værktøjer til inddragelse. Videnscentret er etableret af paraplyorganisationen Danske Patienter. - Projektdatabase for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet under Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter. - Her kan du hente inspiration og litteratur om metoder til brugerinddragelse. Siden administreres af Kompetencecenter for Patientoplevelser. - Her kan du finde viden, projekter og redskaber, som kan anvendes i dit arbejde med at forbedre patientsikkerheden. Siden tilhører Dansk Selskab for Patientsikkerhed. - En helt ny hjemmeside om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, hvor fokus er på hvorfor og hvordan du som leder og medarbejder kan anvende forskellige metoder til at inddrage patienter og pårørende i udviklingen af en afdeling, en ydelse eller lignende. På hjemmesiden kan du finde videoer og praksisnære trin-for-trin guides på 12 forskellige metoder til organisatorisk brugerinddragelse. Patientinddragelsesguiden er udviklet på baggrund af observationer og interview med over 300 patienter, pårørende og personale fra de fem regioner i Danmark om deres konkrete erfaringer med metoder til organisatorisk brugerinddragelse. Hjemmesiden er udviklet af Kompetencecenter for Patientoplevelser. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 64

65 4. BILA Spørgeskemaet (side 1) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 65

66 4. BILA Spørgeskemaet (side 2) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 66

67 4. BILA Spørgeskemaet (side 3) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 67

68 4. BILA Spørgeskemaet (side 4) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland side 68

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 Resultat i forhold til sidste år... 4 Resultat i

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Akutafdeling (Holstebro)

Akutafdeling (Holstebro) FIURRAPPORT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Akutafdeling (Holstebro) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Sygehus-/regionsmateriale

Sygehus-/regionsmateriale Læsevejledning til: Sygehus-/regionsmateriale S Y G E H U S R E G I O N Resultat-type-nr. Patientgruppe Resultat-type-navn Årstal Enhedsnavn Det er næsten identiske resultattyper sygehuse og regioner modtager.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN... Læsevejledning til: Regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om regionsrapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 2. KORT OM RAPPORTEN... 4 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A

Resultaterne i denne rapport bygger på besvarelser fra patienter registreret på følgende sks-kode(r): A FIGURRAPPRT Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Skadestue (Viborg) Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade Audiologisk Afd. Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium for Blodsygdomme Ambulatorium for Blodsygdomme Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på CTP Center for Thyreoidea og Parathyreoidea - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulderambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på MAMMA Mammaklinikken - RRA Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Mammaklinikken Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgiske Dagpatienter Kirurgisk Afdeling P Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertesygdomme Klinik Afdeling for Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk Ambulatorium Skive Hjertemedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere