Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter"

Transkript

1 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (92) 3,47 Patientoplevet fejl - spørgsmål 19 (130) 4,97 Information - spørgsmål 13, 14, 15, 16 og 17 (128) 4,33 Servicestandard - spørgsmål 22, 23, 24, 25 og 26 (122) verordnet tilfredshed - spørgsmål 27, 28 og 29 (128) 4,60 4, Sygehus Landsresultat Figuren giver et første hurtigt overblik over jeres resultater. Nogle spørgsmål er opsummeret i dimensioner, mens andre indgår selvstændigt. Til venstre for hver søjle er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i resultatet. For at kunne danne dimensionerne, er det i nogle tilfælde nødvendigt at skalere spørgsmål om, så de kommer på en skala fra 1-5. Det gælder for ja/nej-spørgsmål. Spørgsmålet om patientoplevet fejl er således skaleret om, så ja bliver til 1 og nej bliver til 5. Dimensionerne og de enkeltstående spørgsmål er skaleret sådan, at en højere score, er lig med et bedre resultat. Bemærk, at det er alle spørgsmål i spørgeskemaet, der er med i figuren. er for alle spørgsmål kan findes kapitlet 4. TEMAVISE AFSNIT. I indholdsfortegnelsen på næste side, kan du se alle temaerne i dette kapitel. Her er det også angivet, for hvilke temaer samtlige spørgsmål indgår som en samlet dimension. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 163 planlagt ambulante patienter. Det er udsendt af tre omgange i perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og 18. oktober til 31. oktober % svarede på spørgeskemaet. Der var 174 patienter i inklusionsperioden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse - Se mere på

2 INDHLD 1. VERBLIK... 3 versigtsfigur KRT M RAPPRTEN SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE ennemsnitsscoren/andel I forhold til (U) TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger ÅRETS TEMA Personale - dimension Ventetid ved ankomst Patientinvolvering - dimension Patientoplevet fejl Servicestandard - dimension Information - dimension verordnet tilfredshed - dimension Sammenhæng i forløb BILA Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Spørgeskemaet Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 2

3 1. VERBLIK versigtsfigur Figur for spørgsmål på fempunktsskala 27. Patienterne er tilfredse med plejen (107) 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen (127) 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (132) 22. Ambulatoriets lokaler er rene (134) 5. Personalet er venligt og imødekommende (136) 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (125) 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (129) 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinn) (118) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (129) 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (45) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (121) 7. Personalet har tid til patienterne (129) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (115) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en sundhedsfaglig person (108) 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (129) 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (31) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (120) 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (37) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (96) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (86) 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (86) 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (56) 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (81) U 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 3

4 1. VERBLIK - versigtsfigur (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (62) 19. Patienterne oplever fejl (130) 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (105) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Bemærk om spørgsmål 21: Ja indeholder både dem, der fik skader/mén af fejlen, og dem, hvor fejlen kunne have medført skader/mén. I spørgeskemaet i bilaget kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes i 4. TEMAVISE AFSNIT - Fejl ved dit ambulante besøg Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (129) % 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 4

5 1. VERBLIK Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (129) 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (37) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (120) 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (45) 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (125) 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinn) (118) 22. Ambulatoriets lokaler er rene (134) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (96) 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen (127) 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (132) 27. Patienterne er tilfredse med plejen (107) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (121) 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (129) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (129) 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (31) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (115) 5. Personalet er venligt og imødekommende (136) 7. Personalet har tid til patienterne (129) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en sundhedsfaglig person (108) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (86) 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (56) 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (86) 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (81) 3,25 3,34 3,50 3,66 3,62 3,83 3,82 3,72 3,69 3,61 3,81 3,80 3,99 4,01 4,16 4,18 4,10 4,26 4,37 4,28 4,30 4,31 4,37 4,22 4,43 4,30 4,50 4,05 4,29 4,44 4,33 4,53 4,25 4,38 4,34 4,40 4,34 4,38 4,61 4,53 4,66 4,68 4,67 4,71 4,54 4,62 U Landsresultat Sygehus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 5

6 1. VERBLIK - (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 19. Patienterne oplever fejl (130) 95,9 99,2 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (0) U 75,1 * 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Sygehus Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (62) 29,9 35,5 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (105) 95,6 90,5 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Sygehus Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (129) 3,93 4, Landsresultat Sygehus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 6

7 2. KRT M RAPPRTEN Dette kapitel er en inspiration til, hvad de enkelte elementer i denne rapport kan bruges til. BEMÆRK Langt de fleste spørgsmål er på en fempunktsskala fra "slet (1)" til "i meget høj grad (5)". Enkelte spørgsmål er ja/nej-spørgsmål. Endvidere er der et spørgsmål om ventetid på en alterntiv fempunktsskala gående fra "meget lang ventetid (1)" til "ingen ventetid (5)". De fleste af figur- og tabeltyperne har en version for hver type af spørgsmål. KLIK Hvis du har åbnet denne rapport elektronisk, kan du kl på illustrationen for at komme hen til det ønskede punkt i rapporten. Alternativt kan du følge sidehenvisningen lige neden for illustrationen. å til oversigtsfigurerne, der starter på side 3 >> å til de temavise tabeller, der starter på side 18 >> En egentlig læsevejledning med en detaljeret beskrivelse af figurerne og tabeller kan findes her: Hvis du har brug for at få afklaret den metodiske baggrund for undersøgelsen, findes den i faktarapporten her: Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 7

8 2. KRT M RAPPRTEN (fortsat) å til spørgeskemaet, der starter på side 58 >> å til tabellerne, der starter på side 10 >> å til de temavise afsnit, der starter på side 17 >> Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 8

9 2. KRT M RAPPRTEN (fortsat) å til figurerne, der starter på side 5 >> å til tabellen på side 15 >> Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 9

10 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - ennemsnitsscoren/andel Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 4,33 4,54 4,22 4,34 4,34 3,80 3,81 3,61 3,72 3,83 4,30 4,25 3,82 3,62 4,26 4,10 4,18 4,05 4,37 4,30 Privathospitalernes offentlige patienter 4,42 4,59 4,28 4,43 4,44 4,00 4,03 3,69 3,96 4,05 4,41 4,35 4,04 3,92 4,54 4,26 4,41 4,29 4,50 4,42 Speciallægeklinn Centralen 4,53 4,62 4,43 4,40 4,38 3,25 3,50 3,34 3,69 4,37 4,50 4,38 4,28 4,01 4,66 4,53 4,61 4,29 4,71 4,68 Behandlingsafdeling 4,53 4,62 4,43 4,40 4,38 3,25 3,50 3,34 3,69 4,37 4,50 4,38 4,28 4,01 4,66 4,53 4,61 4,29 4,71 4,68 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Alle spørgsmål kan være på denne side. De resterende spørgsmål er på næste side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 10

11 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - ennemsnitsscoren/andel Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Land 4,31 3,66 3,99 Privathospitalernes offentlige patienter 4,45 4,08 4,17 Speciallægeklinn Centralen 4,67 4,16 4,44 Behandlingsafdeling 4,67 4,16 4,44 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 11

12 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - ennemsnitsscoren/andel (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Spørgsmålsnummer Land 95,9% 75,1% Privathospitalernes offentlige patienter 96,5% 77,2% Speciallægeklinn Centralen 99,2% - Behandlingsafdeling 99,2% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 12

13 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - ennemsnitsscoren/andel (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer Land 29,9% 95,6% Privathospitalernes offentlige patienter 34,2% 96,7% Speciallægeklinn Centralen 35,5% 90,5% Behandlingsafdeling 35,5% 90,5% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 13

14 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - ennemsnitsscoren/andel (fortsat) Tabel for ventetidsspørgsmålet Spørgsmålsnummer 2. Land 3,93 Privathospitalernes offentlige patienter 4,14 Speciallægeklinn Centralen 4,05 Behandlingsafdeling 4,05 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 14

15 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - I forhold til (U) Spørgsmålsnummer Total antal Total antal for afdelingerne: - over landsresultat () - gennemsnitlige () - under landsresultat (U) U Speciallægeklinn Centralen U * Behandlingsafdeling U * Tabellen kan bruges på to måder: - Undersøge U'ere for sygehuset og den enkelte afdeling. Følger du en række fra venstre mod højre, finder du først enhedsnavnet, dernæst hvor mange, og U'ere denne enhed har fået, og endelig de konkrete resultater landresultatet på hvert enkelt spørgsmål. alle spørgsmål kan være på denne side. Derfor fortsætter kolonnerne med spørgsmål på næste side. Total antal, og U pr. enhed er dog kun på denne side, men tæller også spørgsmålene på næste side med. - Undersøge U'ere for hvert enkelt spørgsmål. Følger du en kolonne under kolonneoverskriften 'spørgsmålsnumre' finder du først en optælling af, og U'ere, som sygehusets afdelinger har opnået på dette spørgsmål. Dernæst kan du se de enkelte enheders resultater for dette spørgsmål. Sygehusets resultat indgår i optællingen, da det er meningen, det skal give overblik over afdelingernes resultater. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Enkelte enhedsnavne er forkortet, da de er for lange til at kunne være i kolonnen. Den fulde enhedstekst kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 15

16 3. SAMMENLININ AF FR AFDELINERNE - I forhold til (U) Spørgsmålsnummer Total antal for afdelingerne: - over landsresultat () - gennemsnitlige () - under landsresultat (U) Speciallægeklinn Centralen Behandlingsafdeling Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 16

17 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne oplever, at behandlingen har forbedret deres helbredstilstand (123) 36. Patienterne er selv med til at træffe beslutninger om behandling/pleje (99) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 35. Patienterne forventede en forbedring af deres helbredstilstand efter behandling (126) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej plevelse af om behandlingen har forbedret helbredet grupperet på om patienten forventede en forbedring Forventede en forbedring (121) Forventede en forbedring (1) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore rupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden på et 2,5 % signifikansniveau. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 17

18 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 34. plever du, at den behandling du modtog ved det ambulante besøg på nuværende tidspunkt har forbedret din helbredstilstand? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 18

19 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 35. Forventede du, at din helbredstilstand ville være forbedret efter besøget, som følge af den behandling du modtog? Andel af ja-svar (ja og nej) Landsresultatet 70,5% Privathospitalernes offentlige patienter 75,2% Speciallægeklinn Centralen 98,4% Behandlingsafdeling 98,4% Bemærk: et er sammenlignet med, da det er muligt entydigt at opdele svarmulighederne i positive og negative svar. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 19

20 4. TEMAVISE AFSNIT Forbedret helbred og inddraget i beslutninger (fortsat) 36. I hvilket omfang var du selv med til at træffe beslutninger om din behandling og/eller pleje? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 20

21 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet er forberedt på patienternes ankomst (129) 5. Personalet er venligt og imødekommende (136) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (121) 7. Personalet har tid til patienterne (129) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en sundhedsfaglig person (108) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 21

22 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 1. Var personalet forberedt på din ankomst til ambulatoriet? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 22

23 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 5. Var personalet i ambulatoriet venligt og imødekommende? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 23

24 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 6. Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved dit besøg? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 24

25 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 7. Havde personalet i ambulatoriet tid til dig? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 25

26 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 8. Var der mulighed for at tale med en sundhedsfaglig person om din undersøgelse/ behandling? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 26

27 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (62) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (129) % 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 27

28 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst (fortsat) 2. Var der ventetid, fra du skulle møde, til du blev kaldt ind? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 28

29 4. TEMAVISE AFSNIT Ventetid ved ankomst (fortsat) 3. Blev du informeret om årsagen til ventetiden? (mfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) Andel af ja-svar (ja og nej) Landsresultatet 29,9% Privathospitalernes offentlige patienter 34,2% Speciallægeklinn Centralen 35,5% Behandlingsafdeling 35,5% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 29

30 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (81) 10. Patienterne har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (86) 11. Pårørende har mulighed for deltagelse i beslutninger om behandling (56) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (86) U 0% 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 30

31 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 9. Spurgte personalet ind til dine egne erfaringer med din sygdom/tilstand? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 3,25 - U Behandlingsafdeling 3,25 - U Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 31

32 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 10. av personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 3, Behandlingsafdeling 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 32

33 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 11. av personalet (efter dit samtykke) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om din undersøgelse/behandling? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3, Speciallægeklinn Centralen 3, Behandlingsafdeling 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 33

34 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinvolvering - dimension (fortsat) 12. Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom/tilstand? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3, Speciallægeklinn Centralen 3, Behandlingsafdeling 3, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 34

35 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl Figur for ja/nej-spørgsmål 19. Patienterne oplever fejl (130) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Uddybning af spørgsmål om skader/mén af fejl Der er ingen svar til spørgsmål, der normalt indgår i denne figur Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 35

36 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 19. Skete der fejl i forbindelse med dit besøg? Andel af nej-svar (ja og nej) Landsresultatet 95,9% Privathospitalernes offentlige patienter 96,5% Speciallægeklinn Centralen 99,2% Behandlingsafdeling 99,2% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 36

37 4. TEMAVISE AFSNIT Patientoplevet fejl (fortsat) 21. Fik du skader eller mén af fejlen, eller kunne fejlen have medført skader eller mén efter din vurdering? (mfatter kun patienter, som har oplevet fejl) Andel af nej-svar (ja og nej) Landsresultatet 75,1% Privathospitalernes offentlige patienter 77,2% Speciallægeklinn Centralen - - * 0-1 Behandlingsafdeling - - * 0-1 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 37

38 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Ambulatoriets lokaler er rene (134) 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinn) (118) 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (125) 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (31) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (105) % 25% 50% 75% 100% Ja Nej Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 38

39 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 22. Var der rent i ambulatoriets lokaler? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 39

40 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 23. Var der tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinn)? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 40

41 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 24. Passede ambulatoriets åbningstider til dine behov? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 41

42 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 25. Kunne du komme i kontakt med ambulatoriet ved behov? Andel af ja-svar (ja og nej) Landsresultatet 95,6% Privathospitalernes offentlige patienter 96,7% Speciallægeklinn Centralen 90,5% Behandlingsafdeling 90,5% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 42

43 4. TEMAVISE AFSNIT Servicestandard - dimension (fortsat) 26. Hvis du efter dit besøg kontaktede ambulatoriet for rådgivning (fx telefonisk, ), var rådgivningen da brugbar? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 43

44 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (129) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (129) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (115) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (120) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (96) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 44

45 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 13. Var du inden dit besøg blevet informeret om, hvad der skulle ske under besøget? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 45

46 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 14. Var den mundtlige information, du fik under det ambulante besøg, forståelig? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 46

47 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 15. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede ved det ambulante besøg? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 47

48 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 16. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom/tilstand og behandling efter dit besøg? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 48

49 4. TEMAVISE AFSNIT Information - dimension (fortsat) 17. Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin, du skulle tage efter besøget? ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 49

50 4. TEMAVISE AFSNIT verordnet tilfredshed - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne er tilfredse med plejen (107) 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen (127) 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (132) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 50

51 4. TEMAVISE AFSNIT verordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 27. Er du tilfreds med den pleje, som du modtog? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 51

52 4. TEMAVISE AFSNIT verordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 28. Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 52

53 4. TEMAVISE AFSNIT verordnet tilfredshed - dimension (fortsat) 29. Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb? ennemsnitsscore Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 53

54 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb Figur for spørgsmål på fempunktsskala Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (37) 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (45) % 25% 50% 75% 100% Slet (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) ennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 54

55 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 31. plevede du, at én eller flere person(er) havde et særligt ansvar for det samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg? (mfatter kun patienter, der er i et forløb) ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 55

56 4. TEMAVISE AFSNIT Sammenhæng i forløb (fortsat) 32. Var det samlede forløb af indlæggelser og/eller ambulante besøg (indenfor det seneste år) godt tilrettelagt? (mfatter kun patienter, der er i et forløb) ennemsnitsscore Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 4, Speciallægeklinn Centralen 4, Behandlingsafdeling 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 56

57 5. BILA Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Den nationale LUP rapport 2014 offentliggøres i uge 17 på: Find yderligere materiale om LUP på: Hvor du fra uge 8 kan finde: En læsevejledning til denne rapport De tre spørgeskemaer for LUP 2014 for patientgrupperne planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund for LUP 2014 g fra uge 17 kan finde: Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, sygehus-, regions- og landsniveau Inspiration til det videre arbejde med jeres LUP-resultater: - På Enhed for Evaluering og Brugerinddragelses hjemmeside finder du en trin for trin guide til at arbejde med LUP-resultaterne for at forbedre den patientoplevede kvalitet. - Forum for videnspredning i sundhedsvæsenet. Her kan alle der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsenet udveksle erfaringer og gode idéer. Målet er at skabe bedre kvalitet i behandlingerne og mere tilfredse patienter. ViS drives af Danske Regioner. - Videnscenter for Brugerinddragelse. Er Danmarks center for indsamling og udvikling af viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet. Videnscentret er etableret af paraplyorganisationen Danske Patienter. - Projektdatabase for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet under Videnscenter for Brugerinddragelse under Danske Patienter. - Her kan du hente inspiration og litteratur om metoder til brugerinddragelse. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. - Her kan du finde viden, projekter og redskaber, som kan anvendes i dit arbejde med at forbedre patientsrheden. Dansk Selskab for Patientsrhed. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 57

58 5. BILA Spørgeskemaet (side 1) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 58

59 5. BILA Spørgeskemaet (side 2) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 59

60 5. BILA Spørgeskemaet (side 3) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 60

61 5. BILA Spørgeskemaet (side 4) Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter side 61

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: CPH Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 462 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 57% svarede

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 81 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Fælles akutafdeling Spørgeskemaet er udsendt til i alt 394 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50%

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus niversitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.201 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017. 680 kvinder (57%) har

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.165 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 616 kvinder (53%) har

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Fødende kvinders oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 584 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2018. 296 kvinder (51%) har svaret

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk Ambulatorium B, Skejby Hjertemedicinsk overafd. B Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for Ambulante patienter på. ØJENAFDELING J Aarhus Universitetshospital REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2014 Krydstabeller for Ambulante patienter på ØJENAFDELNG J Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade Audiologisk Afd. Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere