Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum"

Transkript

1 Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 Patientoplevet fejl - spørgsmål 19 Information - spørgsmål 13, 14, 15, 16 og 17 Servicestandard - spørgsmål 22, 23, 24, 25 og 26 Overordnet tilfredshed - spørgsmål 27, 28 og 29 (21) (67) (22) (74) (-) (43) (21) (69) (-) (64) (22) (64) (-) (66) 3,43 4,42 4,38 4,14 4,15 4,42 4,88 4,04 4,68 4,47 4,23 G O U G G O G Landsresultat Figuren giver et første hurtigt overblik over jeres resultater. Nogle spørgsmål er opsummeret i dimensioner, mens andre indgår selvstændigt. Til venstre for hver søjle er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i resultatet. For at kunne danne dimensionerne er det i nogle tilfælde nødvendigt at skalere spørgsmål om, så de kommer på en skala fra 1-5. Det gælder for ja/nej-spørgsmål. Spørgsmålet om patientoplevet fejl er således skaleret om, så ja bliver til 1 og nej bliver til 5. Dimensionerne og de enkeltstående spørgsmål er skaleret sådan, at en højere score, er lig med et bedre resultat. Bemærk, at det ikke er alle spørgsmål i spørgeskemaet, der er med i figuren. er for alle spørgsmål kan findes i kapitlet 4. TEMAVISE AFSNIT. I indholdsfortegnelsen på næste side, kan du se alle temaerne i dette kapitel. Her er det også angivet, for hvilke temaer samtlige spørgsmål indgår som en samlet dimension. Spørgeskemaet er udsendt til i alt 103 planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og 18. oktober til 31. oktober % svarede på spørgeskemaet. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse - Se mere på

2 INDHOLD 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 sidste år... 5 landsresultatet KORT OM RAPPORTEN SAMMENLIGNING AF RESULTATER I forhold til overordnede niveauer I forhold til underopdeling Opdelt på patientkarakteristika Ikke relevant og ved ikke TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse ÅRETS TEMA Personale - dimension Ventetid ved ankomst Patientinvolvering - dimension Patientoplevet fejl Servicestandard - dimension Information - dimension Overordnet tilfredshed - dimension Sammenhæng i forløb BILAG Materiale om LUP og inspiration til det videre arbejde Spørgeskemaet Oversigtsfigur pr. underopdeling Information om tidssammenligningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 2

3 1. OVERBLIK Oversigtsfigur Figur for spørgsmål på fempunktsskala 22. Ambulatoriets lokaler er rene (69) 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst (76) 5. Personalet er venligt og imødekommende (70) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (63) 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov (64) 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) (59) 27. Patienterne er tilfredse med plejen (26) 7. Personalet har tid til patienterne (65) 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt (19) 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen (65) 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig (68) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person (62) 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb (71) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg (59) 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg (51) 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (16) 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg (68) 10. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (28) 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand (41) 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg (28) 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg (19) 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand (46) 11. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (18) O O G O O O G G O G G G G G G G O G G G G U U 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 3

4 1. OVERBLIK - Oversigtsfigur (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (30) 19. Patienterne oplever fejl (69) 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (2) 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (55) G G * * G 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Bemærk om spørgsmål 21: Ja indeholder både dem, der fik skader/mén af fejlen, og dem, hvor fejlen kunne have medført skader/mén. I spørgeskemaet i bilaget kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes i 4. TEMAVISE AFSNIT - Fejl ved dit ambulante besøg Figur for ventetidsspørgsmålet Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (74) O 0% 25% 50% 75% 100% Meget lang ventetid (1) Lang ventetid (2) Nogen ventetid (3) Kort ventetid (4) Ingen ventetid (5) Gennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 4

5 1. OVERBLIK sidste år Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 7. Personalet har tid til patienterne 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 5. Personalet er venligt og imødekommende 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 11. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 22. Ambulatoriets lokaler er rene 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) (21) 4,07 (65) 4,26 (11) 3,64 (28) 3,71 (18) 4,39 (63) 4,41 (22) 4,46 (76) 4,47 (20) 4,26 (62) 4,21 (22) 4,30 (71) 4,18 (21) 4,49 (65) 4,34 (22) 4,56 (64) 4,39 (22) 4,63 (70) 4,44 (18) 3,97 (41) 3,78 (17) 3,53 (46) 3,15 (11) 3,37 (18) 2,56 (21) 4,78 (69) 4,54 (20) 4,61 (59) 4,36 (18) 4,44 (59) 4,14 (22) 4,58 (68) 4,24 (22) 4,39 (68) 4,00 (3) 4,67 (16) 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 5

6 1. OVERBLIK - sidste år (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 19. Patienterne oplever fejl 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (21) 85,4 (69) 97,1 (3) 66,7 (2) 50,0 * 0% 25% 50% 75% 100% Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (9) 11,1 (30) 33,3 (18) 94,3 (55) 92,7 0% 25% 50% 75% 100% Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (22) 4,14 (74) 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 6

7 1. OVERBLIK landsresultatet Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 22. Ambulatoriets lokaler er rene 32. Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 7. Personalet har tid til patienterne 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 10. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 27. Patienterne er tilfredse med plejen 14. Den mundtlige information under besøget er forståelig 5. Personalet er venligt og imødekommende 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 15. Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 11. Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling (85295) 4,20 (69) 4,54 (55445) 4,00 (19) 4,26 (89844) 4,09 (59) 4,36 (88671) 4,17 (64) 4,39 (95081) 4,22 (63) 4,41 (88557) 3,85 (68) 4,00 (100476) 4,34 (76) 4,47 (66757) 3,88 (51) 4,06 (39617) 3,67 (28) 3,71 (76877) 3,78 (41) 3,78 (98593) 4,34 (65) 4,34 (85726) 4,28 (65) 4,26 (51119) 3,65 (19) 3,63 (62998) 3,92 (28) 3,89 (26661) 4,03 (16) 4,00 (47327) 4,38 (26) 4,35 (95412) 4,31 (68) 4,24 (101455) 4,52 (70) 4,44 (95943) 4,29 (71) 4,18 (90780) 4,25 (59) 4,14 (91395) 4,33 (62) 4,21 (86966) 3,77 (46) 3,15 (42000) 3,71 (18) 2, O O O O O O O G G G G G G G G G G G G G G U U Landsresultat Afdeling Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 7

8 1. OVERBLIK - landsresultatet (fortsat) Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 19. Patienterne oplever fejl (98620) (69) 95,4 97,1 G 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen (3175) (2) 50,0 75,2 * 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Afdeling Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid (52007) (30) 27,3 33,3 G 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov (66444) (55) 95,9 92,7 G 0% 25% 50% 75% 100% Landsresultat Afdeling Figur for ventetidsspørgsmålet 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind (100988) (74) 3,98 4,15 O Landsresultat Afdeling Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 8

9 2. KORT OM RAPPORTEN Dette kapitel er en inspiration til, hvad de enkelte elementer i denne rapport kan bruges til. BEMÆRK Langt de fleste spørgsmål er på en fempunktsskala fra "slet ikke (1)" til "i meget høj grad (5)". Enkelte spørgsmål er ja/nej-spørgsmål. Endvidere er der et spørgsmål om ventetid på en alterntiv fempunktsskala gående fra "meget lang ventetid (1)" til "ingen ventetid (5)". De fleste af figur- og tabeltyperne har en version for hver type af spørgsmål. KLIK Hvis du har åbnet denne rapport elektronisk, kan du klikke på illustrationen for at komme hen til det ønskede punkt i rapporten. Alternativt kan du følge sidehenvisningen lige neden for illustrationen. Gå til oversigtsfigurerne, der starter på side 3 >> Gå til de temavise tabeller, der starter på side 31 >> En egentlig læsevejledning med en detaljeret beskrivelse af figurerne og tabeller kan findes her: Hvis du har brug for at få afklaret den metodiske baggrund for undersøgelsen, findes den i faktarapporten her: Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 9

10 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til figurerne pr. underopdeling, der starter på side 77 >> Gå til tabellerne, der starter på side 20 >> Gå til tabellerne, der starter på side 13 >> Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 10

11 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til tabellerne, der starter på side 28 >> Gå til de temavise afsnit, der starter på side 30 >> Gå til tabellerne, der starter på side 15 >> Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 11

12 2. KORT OM RAPPORTEN (fortsat) Gå til spørgeskemaet, der starter på side 73 >> Gå til figurerne, der starter på side 7 >> Gå til figurerne, der starter på side 5 >> Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 12

13 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Afdeling Sygehus Region Land 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,54 4,54 4,54 4,20 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,47 4,47 4,46 4,34 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,44 4,44 4,57 4,52 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 4,41 4,41 4,31 4, Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 4,39 4,39 4,40 4, Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 4,36 4,36 4,25 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,35 4,35 4,53 4,38 7. Personalet har tid til patienterne 4,34 4,34 4,44 4, Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 4,26 4,26 4,13 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,26 4,26 4,42 4, Den mundtlige information under besøget er forståelig 4,24 4,24 4,42 4,31 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 4,21 4,21 4,47 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 4,18 4,18 4,44 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 4,14 4,14 4,37 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 4,06 4,06 4,09 3, Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 4,00 4,00 4,27 4, Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 4,00 4,00 4,10 3, Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 3,89 3,89 4,14 3, Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,78 3,78 4,01 3, Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 3,71 3,71 3,95 3, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 3,63 3,63 3,97 3,65 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,15 3,15 3,97 3, Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 2,56 2,56 3,87 3,71 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 13

14 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til overordnede niveauer (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Afdeling Sygehus Region Land 19. Patienterne oplever fejl 97,1% 97,1% 96,8% 95,4% 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 50,0% 50,0% 79,0% 75,2% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Afdeling Sygehus Region Land 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 33,3% 33,3% 30,1% 27,3% 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 92,7% 92,7% 97,6% 95,9% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet Afdeling Sygehus Region Land 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 4,15 4,15 4,24 3,98 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 14

15 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Afdeling 4,54 4,47 4,44 4,41 4,39 4,36 4,35 4,34 4,26 4,26 4,24 4,21 4,18 4,14 4,06 4,00 4,00 3,89 3,78 3,71 (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4,54 4,47 4,44 4,41 4,39 4,36 4,35 4,34 4,26 4,26 4,24 4,21 4,18 4,14 4,06 4,00 4,00 3,89 3,78 3,71 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Alle spørgsmål kan ikke være på denne side. Derfor fortsætter tabellen på næste side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 15

16 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Spørgsmålsnummer Afdeling 3,63 3,15 2,56 (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 3,63 3,15 2,56 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Tabellen er fortsat fra forrige side. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 16

17 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Spørgsmålsnummer Afdeling 97,1% 50,0% (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 97,1% 50,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 17

18 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Spørgsmålsnummer Afdeling 33,3% 92,7% (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 33,3% 92,7% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 18

19 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling (fortsat) Tabel for ventetidsspørgsmålet Spørgsmålsnummer 2. Afdeling 4,15 (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4,15 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Bemærk: I kolonneoverskriften er der af pladshensyn kun angivet spørgsmålsnummeret. Den fulde spørgsmålstekst kan du finde i spørgeskemaet under bilag. Alternativt kan du se den kondenserede version af spørgsmålsteksten i oversigtsfiguren, hvor rækkefølgen af spørgsmål er den samme som i denne tabel. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 19

20 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,54 4,66 4,43 4,40 4,59 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,47 4,47 4,48 4,35 4,52 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,44 4,59 4,32 4,30 4,50 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 4,41 4,57 4,27 4,15 4, Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 4,39 4,55 4,26 4,11 4, Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 4,36 4,46 4,26 4,11 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,35 4,64 4,13 4,18 4,47 7. Personalet har tid til patienterne 4,34 4,60 4,11 4,10 4, Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 4,26 4,33 4,14 4,50 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,26 4,34 4,19 4,05 4, Den mundtlige information under besøget er forståelig 4,24 4,58 3,95 4,26 4,22 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 4,21 4,66 3,82 4,05 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 4,18 4,44 3,97 3,85 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 4,14 4,32 3,97 4,11 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 4,06 4,58 3,59 4,00 4, Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 4,00 4,50 3,70 4,20 3, Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 4,00 4,31 3,72 3,95 4, Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,89 4,38 3,47 4,13 3,80 3,78 3,90 3,67 3,69 3, Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 3,71 4,38 3,13 3,89 3, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 3,63 3,75 3,43 3,75 3,60 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,15 3,62 2,64 3,36 3, Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 2,56 3,63 1,70 4,00 2,27 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 20

21 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 19. Patienterne oplever fejl 97,1% 97,0% 97,2% 94,7% 98,0% 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 33,3% 40,0% 26,7% 41,7% 27,8% 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 92,7% 91,7% 93,5% 78,6% 97,6% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet Køn Alder Afdeling Mand Kvinde 0-59 år 60+ år 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 4,15 4,29 4,05 3,74 4,29 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 21

22 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 30. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,54 4,62 4,49 5,00 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,47 4,62 4,45 4,50 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,44 4,38 4,51 4,50 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 4,41 4,55 4,29 5, Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 4,39 4,48 4,36 4, Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 4,36 4,53 4,29 5, Patienterne er tilfredse med plejen 4,35 4,25 4,47-7. Personalet har tid til patienterne 4,34 4,36 4,30 5, Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 4,26 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,26 4,39 4,23 3, Den mundtlige information under besøget er forståelig 4,24 4,28 4,31 4,00 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 4,21 4,27 4,18 5, Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 4,18 4,31 4,16 3, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 4,14 4,05 4,21 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 4,06 3,76 4,34 4, Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 4,00 4,14 4,00 3, Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 4,00 4,15 4,09 4, Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,89 3,90 4,07 3,50 3,78 3,87 3,82 4, Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 3,71 4,00 3,59 4, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 3,63 3, Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,15 3,38 3,00 4, Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 2,56 3,29 1,63 4,50 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 22

23 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 30. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 19. Patienterne oplever fejl 97,1% 96,2% 97,1% 100,0% 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 50,0% 0,0% 100,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 30. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 33,3% 35,7% 30,8% 0,0% 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 92,7% 94,7% 90,9% 100,0% Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 30. Del af forløb Afdeling Ja Nej Ved ikke 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 4,15 4,12 4,19 4,50 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 23

24 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 39. Årsag til besøg Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,54 4,00 4,64 4,00 4,58 4,00-1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,47 4,25 4,55 5,00 4,54 4,00-5. Personalet er venligt og imødekommende 4,44 3,75 4,60 4,00 4,46 4,00-6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 4,41 4,00 4,38 4,00 4,42 4, Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 4,39 4,00 4,60-4,42 4, Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 4,36 3,33 4,50 4,00 4,40 4, Patienterne er tilfredse med plejen 4,35-4,75-4, Personalet har tid til patienterne 4,34 3,75 4,44 4,00 4,32 4, Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 4,26 4,00 4,00 4,00 4,29 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,26 3,25 4,78 4,00 4,30 4, Den mundtlige information under besøget er forståelig 4,24 3,33 4,36 4,00 4,19 4,50-8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 4,21 3,00 4,50-4,23 4, Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 4,18 3,25 4,70 4,00 4,19 4, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 4,14 2,50 4,20 3,00 4,14 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 4,06 1,50 4,63-3,98 5, Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 4,00 4,00 4,50 4,00 3, Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 4,00 2,67 3,82 3,00 4,02 4, Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,89 4,50 4,57 4,00 3, ,78 3,33 4,50 4,00 3,85 3, Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 3,71-4,67-3, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 3,63 3,50 3,50 3,00 3,56 3,00-9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,15 2,75 3,38 4,00 3,23 2, Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 2,56 5, , Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 24

25 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 39. Årsag til besøg Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 19. Patienterne oplever fejl 97,1% 75,0% 100,0% 100,0% 98,3% 100,0% Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 50,0% 100,0% - - 0,0% - - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 39. Årsag til besøg Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 33,3% 25,0% 33,3% 0,0% 37,5% 0,0% Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 92,7% 75,0% 100,0% 100,0% 93,6% 100,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 39. Årsag til besøg Afdeling Kontrol Undersøgelse/ udredning Medicinsk behandling Operation/ kirurgisk indgreb Andet Det kan jeg ikke vurdere 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 4,15 3,25 4,09 3,00 4,16 3,50 - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 25

26 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore) 40. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 22. Ambulatoriets lokaler er rene 4,54 4,60 4,33 4,54 5,00 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 4,47 4,58 4,17 4,62 5,00 5. Personalet er venligt og imødekommende 4,44 4,62 4,18 4,31 4,00 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 4,41 4,47 4,14 4,45 5, Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 4,39 4,51 4,13 4,44 3, Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 4,36 4,50 3,93 4,30 5, Patienterne er tilfredse med plejen 4,35 4,43 4,20 4,17-7. Personalet har tid til patienterne 4,34 4,43 4,13 4,23 5, Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 4,26 4,60 3,80 4, Patienterne er tilfredse med behandlingen 4,26 4,52 3,76 4,33 2, Den mundtlige information under besøget er forståelig 4,24 4,35 3,88 4,45 4,00 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 4,21 4,45 3,73 4,00 5, Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 4,18 4,38 3,83 4,23 2, Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 4,14 4,28 3,73 4,20 4, Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 4,06 4,20 4,00 3,56 5, Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 4,00 4,38 3,50 3,80 3, Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 4,00 4,03 3,87 4,17 4, Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 3,89 4,21 3,29 3,80 3,00 3,78 4,10 3,20 3,50 4, Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 3,71 3,73 3,38 4,25 4, Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 3,63 4,25 3,33 3,56-9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 3,15 3,22 2,54 3,75 4, Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 2,56 2,20 2,33 3,00 5,00 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 26

27 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Opdelt på patientkarakteristika (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af nej-svar) 40. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 19. Patienterne oplever fejl 97,1% 100,0% 93,3% 92,3% 100,0% 21. Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 50,0% - 100,0% 0,0% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar) 40. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 33,3% 33,3% 42,9% 16,7% 0,0% 25. Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 92,7% 96,9% 85,7% 87,5% - Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Tabel for ventetidsspørgsmålet 40. Indlæggelse/ besøg det seneste år Afdeling Nej Ja, en Ja, flere Det husker jeg ikke 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 4,15 4,26 4,18 3,75 4,00 Antal besvarelser kan du finde i de temavise tabeller senere i denne rapport. Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 27

28 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke Tabel for spørgsmål på fempunktsskala Svar Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 1. Personalet er forberedt på patienternes ankomst 76 95,0% 3 3,8% 1 1,3% 5. Personalet er venligt og imødekommende 70 94,6% 4 5,4% 0-6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget 63 87,5% 6 8,3% 3 4,2% 7. Personalet har tid til patienterne 65 90,3% 6 8,3% 1 1,4% 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person 62 84,9% 8 11,0% 3 4,1% 9. Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand 46 63,9% 25 34,7% 1 1,4% 10. Personalet giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 28 38,4% 45 61,6% Personalet giver pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandling 18 25,7% 50 71,4% 2 2,9% 12. Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand 41 58,6% 28 40,0% 1 1,4% 13. Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg 68 94,4% 4 5,6% Den mundtlige information under besøget er forståelig 68 95,8% 3 4,2% Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg 59 85,5% 9 13,0% 1 1,4% 16. Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg 51 68,9% 21 28,4% 2 2,7% 17. Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg 28 41,2% 39 57,4% 1 1,5% 22. Ambulatoriets lokaler er rene 69 93,2% 2 2,7% 3 4,1% 23. Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken) 59 81,9% 11 15,3% 2 2,8% 24. Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov 64 90,1% 6 8,5% 1 1,4% 26. Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt) 16 21,9% 55 75,3% 2 2,7% 27. Patienterne er tilfredse med plejen 26 35,6% 46 63,0% 1 1,4% 28. Patienterne er tilfredse med behandlingen 65 90,3% 5 6,9% 2 2,8% 29. Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb 71 97,3% 1 1,4% 1 1,4% 31. Patienterne oplever én/flere har ansvar for samlet forløb af indlæggelser/besøg 19 76,0% 6 24,0% Samlet forløb af indlæggelser/besøg er godt tilrettelagt 19 76,0% 6 24,0% 0 - Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 28

29 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - Ikke relevant og ved ikke (fortsat) Tabel for ja/nej-spørgsmål Svar Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 3. Patienterne er informeret om årsag til ventetid 30 69,8% 9 20,9% 4 9,3% 19. Patienterne oplever fejl ,0% Patienterne vurderer, de har fået eller kunne have fået skader eller mén af fejlen 2 100,0% Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov 55 74,3% 12 16,2% 7 9,5% Tabel for ventetidsspørgsmålet Svar Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Antal Andel Antal Andel Antal Andel 2. Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind 74 94,9% 2 2,6% 2 2,6% Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 29

30 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet oplyser om behandlingsmuligheder (54) 35. Patienterne deltager i en dialog om fordele/ulemper ved behandlingsmuligheder (49) 36. Patienterne kan tale med personalet om bekymringer om sygdom/behandling (41) 37. Undersøgelsen/behandlingen er tilpasset patienternes situation (60) G G U G 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Figur for ja/nej-spørgsmål 38. Patienterne er i passende omfang med til at træffe beslutninger om behandling (55) G 0% 25% 50% 75% 100% Ja Nej Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 30

31 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse (fortsat) 34. Oplyste personalet dig om de undersøgelses-/behandlingsmuligheder, der var, før du modtog din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3,96 - O Øjenlægerne Glostrup Centrum 3,78 - G Afdeling Behandlingsafsnit 3,78 - G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 3, Køn Mand 4, Kvinde 3, Alder 0-59 år 4, år 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Ved ikke 4, Årsag til besøg Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 3, Operation/Kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 31

32 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse (fortsat) 35. Havde du en dialog med personalet om fordele og ulemper ved de undersøgelses-/behandlingsmuligheder, der var? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 3, Privathospitalernes offentlige patienter 3,90 - O Øjenlægerne Glostrup Centrum 3,63 - G Afdeling Behandlingsafsnit 3,63 - G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 3, Køn Mand 4, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Ved ikke Årsag til besøg Kontrol 2, Undersøgelse/udredning 3, Medicinsk behandling 1, Operation/Kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 3, Ja, en 3, Ja, flere 3, Det husker jeg ikke Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 32

33 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse (fortsat) 36. Kunne du tale med personalet om bekymringer vedrørende din sygdom eller dit undersøgelses-/behandlingsforløb? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,19 - O Øjenlægerne Glostrup Centrum 3,83 - G Afdeling Behandlingsafsnit 3,83 - U Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 3, Køn Mand 3, Kvinde 3, Alder 0-59 år 3, år 3, Del af forløb Ja 3, Nej 3, Ved ikke 4, Årsag til besøg Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 3, Operation/Kirurgisk indgreb 3, Andet 3, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 33

34 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse (fortsat) 37. Var din undersøgelse/behandling tilpasset din situation? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,34 - O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,28 - G Afdeling Behandlingsafsnit 4,28 - G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 4, Årsag til besøg Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 34

35 4. TEMAVISE AFSNIT Patientinddragelse (fortsat) 38. Var du i passende omfang med til at træffe beslutninger om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR Andel af ja-svar 2014 landsresultatet Vurderingskategorier (ja og nej) Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 87,0% Privathospitalernes offentlige patienter 91,1% - O Øjenlægerne Glostrup Centrum 85,5% - G Afdeling Behandlingsafsnit 85,5% - G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 85,5% Køn Mand 92,0% Kvinde 80,0% Alder 0-59 år 82,4% år 86,8% Del af forløb Ja 90,5% Nej 83,3% Ved ikke 100,0% Årsag til besøg Kontrol 50,0% Undersøgelse/udredning 90,0% Medicinsk behandling 100,0% Operation/Kirurgisk indgreb 87,2% Andet 100,0% Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 82,8% Ja, en 81,3% Ja, flere 100,0% Det husker jeg ikke Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 35

36 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension Figur for spørgsmål på fempunktsskala Personalet er forberedt på patienternes ankomst (76) 5. Personalet er venligt og imødekommende (70) 6. Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved besøget (63) 7. Personalet har tid til patienterne (65) 8. Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person (62) O G O G G 0% 25% 50% 75% 100% Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 36

37 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 1. Var personalet forberedt på din ankomst til ambulatoriet? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,46 O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,47 O Afdeling Behandlingsafsnit 4,47 O Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 4, Årsag til besøg Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 5, Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 37

38 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 5. Var personalet i ambulatoriet venligt og imødekommende? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,57 O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,44 G Afdeling Behandlingsafsnit 4,44 G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 4, Årsag til besøg Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 4, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 38

39 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 6. Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved dit besøg? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,31 O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,41 O Afdeling Behandlingsafsnit 4,41 O Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 5, Årsag til besøg Kontrol 4, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 39

40 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 7. Havde personalet i ambulatoriet tid til dig? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,44 O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,34 G Afdeling Behandlingsafsnit 4,34 G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 4, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 5, Årsag til besøg Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling 4, Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 4, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 40

41 4. TEMAVISE AFSNIT Personale - dimension (fortsat) 8. Var der mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person om din undersøgelse/behandling? RESULTATER ANTAL SVAR Gennemsnitsscore 2014 landsresultatet Vurderingskategorier Ikke relevant Ved ikke Overordnede niveauer Landsresultatet 4, Privathospitalernes offentlige patienter 4,47 O Øjenlægerne Glostrup Centrum 4,21 G Afdeling Behandlingsafsnit 4,21 G Underopdeling (SKS) (OFFENTLIG BETALT) 4, Køn Mand 4, Kvinde 3, Alder 0-59 år 4, år 4, Del af forløb Ja 4, Nej 4, Ved ikke 5, Årsag til besøg Kontrol 3, Undersøgelse/udredning 4, Medicinsk behandling Operation/Kirurgisk indgreb 4, Andet 4, Indlæggelse/ besøg det seneste år Nej 4, Ja, en 3, Ja, flere 4, Det husker jeg ikke 5, Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum side 41

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter

Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Øjenlægerne Glostrup Centrum - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter

Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno diabetes center - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter

Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Copenhagen Eye Clinic - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Den Private Smerteklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Planlagt ambulante patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (299) 4,24 U Ventetid - spørgsmål 2 (315) 3,94 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden

Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Steno Diabetes Center Copenhagen - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8,

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

Gildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: ildhøj Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering -

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter

Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hovedstadens Øjenklinik - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter

Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kbhs Øjen og Skeleklinik v. Hesgaard og Johansen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål

Læs mere

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter

AROS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: ARS Privathospital - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital

Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Neurologisk Afdeling F Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (35) 4,31 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (33) 4,55 O Patientinvolvering

Læs mere

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt

Onkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt FIURRAPPRT Planlagt indlagte patienters oplevelser: nkologisk Afdeling Sygehus Lillebælt Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 4, 5, 6 og 7 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 8, 9, 10,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fælles akutafdeling. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Fælles akutafdeling Spørgeskemaet er udsendt til i alt 394 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 50%

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.376 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenhed Horsens - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 398 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017

LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Fortroligt indtil 15. marts 2017 LUP: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2016 Fortroligt indtil 15. marts 2017 1 Om LUP 2016 Undersøgelser i LUP 2016 Planlagt ambulante patienter i RSYD Planlagt indlagte patienter i RSYD

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland

Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Regionshospitalet Randers - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 397 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 404 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 71 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 795 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 803 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 342 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017. 161 patienter

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 607 patienter fra akutklinikkerne, som har været der i perioden 24. august til 13.

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om afdelingsrapporten Afrapportering af kommentarfelter FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her:

Du kan finde svar på de oftest stillede spørgsmål om LUP-undersøgelserne her: Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 2.385 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 23. august til 12. september 2017.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Akut indlagte patienters oplevelser: Aarhus Universitetshospital - Region Midtjylland Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13,

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Audiologisk Lokalklinik PP Ørumsgade Audiologisk Afd. Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN...

Hvordan du bruger læsevejledningen Overordnet om regionsrapporten OVERBLIK Oversigtsfigur KORT OM RAPPORTEN... Læsevejledning til: Regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om regionsrapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 2. KORT OM RAPPORTEN... 4 3. SAMMENLIGNING AF RESULTATER

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på CTP Center for Thyreoidea og Parathyreoidea - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgiske Dagpatienter Kirurgisk Afdeling P Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium for Blodsygdomme Ambulatorium for Blodsygdomme Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland

Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Patienter fra akutklinikkernes oplevelser: Hospitalsenhed Midt - Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til i alt 338 patienter, som har haft en ambulant kontakt uden efterfølgende indlæggelse i perioden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk Ambulatorium Skive Hjertemedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulderambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4 Oversigtsfigur... 4 Resultat i forhold til

Læs mere

Sygehus-/regionsrapporten

Sygehus-/regionsrapporten Læsevejledning til: Sygehus-/regionsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om rapporten... 2 1. OVERBLIK... 3 Oversigtsfigur... 3 Resultat i forhold til sidste år... 4 Resultat i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for planlagt indlagte patienter på Urinvejskirurgisk Afdeling K Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertesygdomme Klinik Afdeling for Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere