Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle nyheder Print. Tilbage. Fremad"

Transkript

1 Tilbage Alle nyheder Print Fremad Ugeskr Læger 2012;174(7):398 Odenses nye FAM: Specialisterne i front Et nej tak til akutlæger og et ja tak til specialister i front tvinger lægerne til at arbejde sammen på tværs af faggrænser. Det giver ny tværfaglig viden og et konstruktivt arbejdsklima, men der er også begyndervanskeligheder FOKUS Kirsten Winding, Foto: Alex Tran Mandag den 23. januar 2012 åbnede Danmarks første store Fælles Akutmodtagelse i Odense. Den kvadratmeter store FAM er opført på OUH's grund i centrum af Odense og forbundet med sygehuset med en gangbro og to underjordiske tunneller. Skadestue, lægevagt, traumecenter og modtagelse af alle akutte patienter er dermed samlet i ét stort kvadratisk hus med kommandocentral og radiologi i midten og patienterne i yderkanten.»det betyder, at læger og andet personale hurtigt kan bevæge sig fra den ene funktion til den anden«, fortæller Mette Worsøe, der er flowmaster og specialeansvarlig overlæge i den nye FAM. En af grundpillerne er, at specialisterne skal frem i front, og ingen patient skal ses af yngste mand først. Så snart en patient er ankommet, kommer hun i triage, hvor det hurtigt

2 afklares, hvilken type specialist der er brug for. Og så tilkaldes specialisten til den første vurdering. På en stribe store skærme ses, hvilke patienter der er hvor i systemet, hvad der er galt med dem, hvor længe de har været der, og hvem der tilser dem. De røde er de mest akutte, det er f.eks. patienter med meningitis. De orange skal også tilses i en fart, herefter kommer de gule, de grønne og endelig de blå. En af de blå patienter i dag har f.eks. fået noget støv i øjet, en anden er nervøs for at have brækket en finger. Ambitionen er, at patienter til skadestuen ikke skal vente mere end tre timer, og patienter, der forventes indlagt, skal have en behandlingsstyrende diagnose inden fire timer. I FAM's sengeafsnit må patienterne højst ligge i 48 timer. Der er vagtsat speciallæger fra de fleste specialer, og mangler der en speciallæge, tilkaldes han. Men hvordan kan speciallægen på f.eks. urologisk afdeling slippe alt, hvad han står med her og nu, og styrte ned på FAM'en?»Det er et spørgsmål om vagtplaner«, siger Mette Worsøe.»Der skal være folk nok på arbejde 24-7, til at det her kan fungere. Det har givet lidt brok i startfasen, for det er ikke alle speciallæger, der er indstillet på at blive vagtsat om natten og i weekenderne. Men det er en vital del af grundtanken i FAM'erne, og brokkeriet er da også ved at forstumme«. Vagter på alle tider af døgnet»for mig personligt er det rent ud sagt noget skidt«, siger afdelingslæge, ph.d., og klinisk lektor Louise Pyndt Diederichsen. Hun er en af de mange speciallæger, der som noget nyt har fået vagter i FAM'en. På de første to uger har hun haft fire vagter på alle tider af døgnet.»jeg er speciallæge i reumatologi - intern medicin, og det er meget få af de patienter, jeg ser i FAM, der er relevante for mit speciale. De timer, jeg er vagtsat i FAM, går fra de timer, jeg normalt er på min egen afdeling. Så det går ud over min tilknytning til afdelingen og de funktioner, jeg normalt varetager der«. Det er heller ikke sjovt for privatlivet, tilføjer reumatologen, der er 46 år, mor til tre børn og har en mand, der arbejder i Kolding.»Det er betydeligt hårdere at tage 17 timers aften/nattevagter nu, end da jeg var yngre«.»men når det er sagt, synes jeg, det er det helt rigtige at få speciallægerne frem i front i den nye FAM. For patienterne er det et stort kvalitetsløft. Og det er faktisk blevet lettere at få fat i de andre speciallæger i en fart, når vi alle er det samme sted«. Det er nok især de ældre læger, der har været utilfredse, forklarer et par yngre læger, der er under oplæring i den nye store kommandocentral. Men også de yngre læger har deres betænkeligheder. De er f.eks. bekymrede over den manglende ensretning af de nye FAM'er.»Lige nu ser det ud til, at hver region og hvert sygehus selv skal opfinde den dybe tallerken, hver gang en ny FAM opføres«, siger Bue Juvik, medlem af bestyrelsen i Yngre Læger og primus motor i deres arbejde med FAM'rne.

3 FAM på OUH har mange af de elementer, Yngre Læger prioriterer.»men nu bliver det spændende at følge, om bemandingen er tilstrækkelig til at levere både god patientbehandling og et ordentligt arbejdsmiljø«, siger Juvik.»Det er jo ikke godt nok, hvis det igen er KBU-lægerne der skal trække det tunge læs med de akutte patienter, og lægerne fra specialafdelinger kun bliver gæsteoptrædende der ikke tager det nødvendige medansvar«. Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell ser overvejende positivt på den nye FAM:»Den fælles akutmodtagelse på OUH følger på flere områder den model, som Overlægeforeningen har skitseret. Det er positivt, at speciallægerne ser patienterne hurtigst muligt. Men det er samtidig vigtigt at sikre, at de har de nødvendige kompetencer til at dække den akutte indsats.«anja Mitchell er i øvrigt tilfreds med, at speciallægerne har fast afsat tid i FAM og ikke dobbeltbookes til at løse opgaver i akutmodtagelsen og stamafdelingen samtidigt. Sparer sengepladser Alle akutte patienter kommer ind via FAM, undtagen de fødende, børn til medicinsk behandling og hjertepatienterne. Et vigtigt princip er også, at kun de patienter, der reelt har brug for en seng, skal ligge. De første timer kan de ligge på en båre eller sidde på en stol i deres eget tøj. Kun patienter, der skal indlægges, kommer i en seng og hospitalstøj, når de kører ud af modtageområdet.»det handler om at spare sengepladser, og det kan vi godt her«forklarer Mette Worsøe.»Til gengæld har afdelingerne afgivet et antal sengepladser til os«, tilføjer hun. På den måde er FAM'en næsten selvfinansieret inden for OUH's egen økonomiske ramme. En del af røntgenafdelingens akutte funktioner er også flyttet over i FAM.»Det sparer en masse tid, at de akutte patienter ikke skal ligge i en seng og vente på en portør, der så triller dem en lang tur over i røntgen. Også blodprøver tages på stedet og sendes til laboratoriet via vakuumdrevet rørpost, så der er svar på under en time. Det sparer tid, sengepladser og dermed penge«, siger Worsøe. Gør vigtige erfaringer Byggeriet af den nye FAM har kostet 180 mio. kr. Og de penge kunne ikke være sparet, mener ledende overlæge Michael Hansen-Nord, selvom den nye FAM skal flytte ud på det nye supersygehus, når det åbner i 2020.»Region Syddanmark har satset benhårdt på etablering af fælles akutmodtagelser på de hospitaler, der har akutfunktion. Odense kunne ikke vente til Nyt OUH står klar«, siger han.»ja, og selvom vi kun har haft åbent i få dage, er vi allerede blevet en lang række erfaringer klogere«, supplerer Mette Worsøe. For eksempel indså vi hurtigt, at vi måtte flytte modtagelsessygeplejerskernes arbejdsstation ud i atriumgården, hvor de akutte patienter venter på indlæggelse. Herfra kan de observere de ventende, samtidig med at de passer arbejdet ved skærmene«.

4 Der er også i hast blevet indrettet et legerum, Klods Hans, til børn under 15 år, der venter. Det var der ikke tænkt på. På den måde er denne FAM et eksperimentarium for, hvordan FAM'en på supersygehuset skal indrettes. Og fordi man ved, den skal flyttes, er OUH's FAM også bygget, så den hurtigt og let kan omdannes til sengeafsnit eller noget andet. Specialister frem for akutlæger»vi har også afklaret, at vi ikke satser på akutlæger«, fortæller Michael Hansen-Nord.»Vi ønsker at bruge de højtspecialiserede læger, vi allerede har på OUH, og vi har alle de speciallæger, Sundhedsstyrelsen anbefaler helt fremme i front. Det er jo også konceptafprøvning og en model, der deler vandene i de danske regioner«. Reelt er der ikke flere læger på arbejde nu, end der var før, der er kun sket et fagligt kompetenceløft og en strukturændring, der i høj grad er mere effektiv, mener de to læger.»en anden og lidt uventet gevinst et, at vi lærer vores kolleger fra andre afdelinger og specialer at kende«, siger Mette Worsøe.»Vi mødes om arbejdet med patienterne her, vi deler frokoststue og kontor, der er simpelthen kun ét lægekontor til deling, og det giver et meget mere konstruktivt arbejdsklima. For eksempel kendte jeg ikke mine kolleger fra røntgen før«, siger hun og kalder på en radiograf, der lader os få et glimt af de to nye røntgenrum og den nye CT-scanner. FAM'en er byget i to etager, og på førstesalen er der patientstuer, vagtstuer, konferencerum og undervisningslokaler. Alle patientstuer indeholder det samme udstyr, det samme gælder modtagelsesrummene i stueetagen. Det betyder, at lægerne arbejder lige hjemmevant på alle stuer. To gange om året modtager FAM'en yngre læger i seksmånedersuddannelsesstillinger. Karen Kjær Petersen er uddannelsesansvarlig overlæge og planlægger introduktionsforløb for dem. Ingen yngre læger er på vagt alene, der er to overlæger på vagt fra kl. 8 til kl. 21 og én om natten. Startvanskeligheder De første skandalehistorier om den nye FAM i Odense er allerede dukket op i de lokale medier, men det kommer ikke bag på lederne af den.»én ting er at flytte ind på kvadratmeter med knap 400 forskellige rum, 250 faste medarbejdere og 750 andre, som kommer mere eller mindre fast. At de ikke lige kan finde plaster og halskraver dag ét er slet ikke overraskende«, siger Mette Worsøe og tilføjer:»fam i Odense er jo en kæmpe hybridorganisation, hvor vi samler de fleste akutte kompetencer ét sted. Det forpligter over 25 forskellige afdelinger til at levere til aftalt tid og med aftalte kvalitetsmål. Selvom der har været epokegørende konsensus i lederfora på OUH om middel og mål, så skal det jo lige forplante sig til de enkelte medarbejdere, som skal løse opgaven«. Michael Hansen-Nord supplerer:»en anden ting er, at vi jo afprøver fremtidens hospital med nogle af de koncepter, vi er blevet bedt om. Den bygningsmæssige indretning kan virke provokerende på både patienter og personale i forhold til synlighed, intimitet og fortrolighed. Der bliver mange erfaringer at give videre til eksempelvis Nyt OUH«.»Vi kan godt i en overgangsperiode leve med, at ventetiden er lidt for lang, og at patienter og personale fryser lidt. Det centrale i vores start er, at den lægefaglige respons er adækvat

5 og på en lang række områder bedre end tidligere«, siger de to samstemmende. Overlægernes tillidsrepræsentant Peter Lindholm peger på, at der uundgåeligt er ting, som ikke fungerer optimalt i begyndelsen»vi opfatter lidt den nye FAM som et eksperimentarium. Der er helt sikkert ting, der skal ændres, og som kan gøres bedre, men sådan må det være. Man kan ikke forvente, at alting fungerer perfekt fra dag 1, når man etablerer en helt ny, kæmpestor organisation. Men grundlæggende har OUH størrelsen til at gennemføre det koncept, man har valgt, fordi der er speciallæger nok.«

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Mellem vindmøller og primadonnaer

Mellem vindmøller og primadonnaer Nye organisationsformer i sundhedsvæsenet: Årsmøde i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber 25. januar 2013 Mellem vindmøller og primadonnaer Tidens mantra er: patienten i centrum, kampen om fagligheden

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE

VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE eller APb DEN DIAGNOSTISKE A M AR B EJ D 5 PART N ER Tekst og foto: Niels Stoktoft Overgaard // journalist VEST GØR AKUT-TEAM PERMANENTE Hospitalerne i Holstebro og Herning har succes med at udstationere

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR

LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES FØRSTE ÅR LET VEJEN FOR DE NYE LEDERE RESULTATER OG PERSPEKTIVER FRA EN UNDERSØGELSE AF KOMMUNALE LEDERES

Læs mere