Evaluering Bland dig i byen puljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Bland dig i byen puljen"

Transkript

1 Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger har bedt puljen om at støtte. Samtidig indsendes tilskudserklæringen, informationsmateriale med puljens logo og et billede med et par linjers tekst, der beskriver aktiviteterne. At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din evaluering på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere tidspunkt. Du skal bare logge på igen med din e mailadresse og adgangskode. Da evalueringen er tilgængelig på internettet, kan der være flere brugere om at udfylde én evaluering, dog ikke på samme tid. Du kan f.eks. bede din samarbejdspartner om at gå ind og læse eller skrive i evalueringen. Din samarbejdspartner skal i det tilfælde logge sig ind via din e mailadresse og adgangskode. Udfyld og send evaluering: De obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. Når alle obligatoriske felter på et faneblad er udfyldt, bliver fanebladet grønt. Når alle faneblade er udfyldte og derved grønne bliver send knappen aktiveret. Du kan gemme en kladde og arbejde videre på evalueringen senere. Før du kan gemme skal du udfylde titel på projektet. Bilag Du kan vedlægge bilag til din evaluering i form af dokumenter i formaterne doc, xls, pdf, tif, och og rtf. Du skal være opmærksom på, at den samlede størrelse for alle vedhæftede filer max må være 4 MB. Billed og lydfiler skal indsendes separat. Eventuelle øvrige bilag, f.eks. tryksager, cd eller video, skal sendes med almindelig post. Bekræftelse på at din evaluering er sendt: Når du har sendt din evaluering, modtager du en e mail, der bekræfter modtagelsen af din evaluering. Hjælp Skulle du have problemer med at udfylde din evaluering, så er du velkommen til at kontakte Charlotte Colband på tlf.nr eller Gry Espe Dalsgaard på tlf. nr på alle hverdage mellem kl Side 1 / 17

2 Om projektet Titel på projekt:* Copenhagen Coffee Festival Tidsperiode for projektet:* Planlagt startdato: Planlagt slutdato: Hvis der er sket afvigelser i projektets tidsperiode angiv da venligst ny tidsperiode samt beskriv, hvorfor afvigelserne er sket: Tidsperiode for projektet: Anfør start og slutdato for den del af projektet, som du har søgt støtte til. Reel startdato: Hvorfor er afvigelserne sket?: Reel slutdato: Side 2 / 17

3 Kontaktoplysninger Ansøger Organisationsform:* Forening Navn:* Adresse:* Nørre Allé 7. Postnummer:* Telefon:* E mail:* Hjemmeside: Center for Kunst & Interkultur 2200 By: København N SE/CVR nummer:* Bevilling skal sendes til konto:* i Ja Nej Kontaktperson Navn:* Ginka Rinkova Adresse:* Nørre Allé 7 Postnummer:* Telefon:* E mail:* Juridisk ansvarlig Navn:* 2200 By: København N Mik Aidt Adresse:* Nørre Allé 7. Postnummer:* Telefon:* By: København N Ansøger: Forening, Virksomhed, institution under Københavns Kommune eller Bland dig i byen Netværk, der var ansvarlig for projektet. Anfør den adresse, hvortil al korrespondance vedrørende evalueringen skal sendes. Hjemmeside: Bemærk, at henvisninger til en hjemmeside ikke kan erstatte informationer andre steder i evalueringen. SE/CVR nr.: CVR nummeret består af 8 cifre og er foreningens/ organisationens /institutio nens identifikationsnummer. Til et CVR nummer kan der være tilknyttet et eller flere SE numre. Kontaktperson: Person der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet. Juridisk ansvarlig: Person som er økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet. E mail:* Side 3 / 17

4 Formål Beskriv kort hovedformålet med projektet:* Med Københavns Kaffefestival har vi arbejdet med en forståelse af, at kaffe og kultur hænger uløseligt sammen. Med udgangspunkt i en hyldest til kaffen som et universelt nydelsesmiddel, der bringer mennesker sammen i sociale møder og som en vare, der i sine mange led forener lande og kontinenter med hinanden, var det naturligt for kaffefestivalen at arbejde med kaffen som et kulturelt produkt, der fortæller en masse historier om kultur, sociale ritualer og sameksistens. På den måde har kaffefestivalen haft til formål at skabe en social og kulinarisk fest i København, som på en og samme tid hylder en fælles kærlighed til kaffen og de mange kulturer, der deler begejstringen for denne mørke powerdrik. Kaffefestivalen løb af stablen d september og var åben for alle, der havde lyst til at deltage i en fest, hvor man kunne få en masse spændende smags og sanseindtryk. På den måde har kaffefestivalen samlet en masse forskellige mennesker. Kaffefestivalen har hjulpet alle festivaldeltagerne til at udvide deres horisont og få en større forståelse for kultur med udgangspunkt i hyldesten til kaffe, hvor historiefortælling og kulturformidling har været en vigtig del af fejringen. Med afsæt i kaffen har festivalen skabt sociale møder, hvor folk har kunnet lære om hinanden og om verden og fået en større forståelse for kulturelle forskelligheder. Kaffefestivalen havde sin base på VerdensKulturCentret i hjertet af Nørrebro, og den foregik fysisk ved Sankt Hans Torv i Sankt Johannes Kirkes park overfor VerdensKulturCentret. Under festivalen var der forskellige aktiviteter. Foruden en hel masse kaffesmagning var der udstillinger omkring kaffe samt livemusik og dans med danske og internationale kunstnere. Kaffeagenter fra forskellige kaffelande har præsenteret diverse variationer af kaffe med masse forskellige kaffeprøver og kaffeoplevelser til festivaldeltagerne. Hovedformålet med festivalen har været at skabe social og kulturel kapital i en by, i et land, i en verden, hvor det bliver mere og mere vigtigt, at vi lærer at omgås hinanden og har respekt for hinandens forskelligheder. Kaffe nyder stor popularitet i Danmark, og mødet omkring kaffen kan samle os i et fællesskab, hvor vi kan lære af hinanden og udvide vores kulturelle horisont, og på den måde også formidle budskaber omkring antidiskrimination. På den måde har Kaffefestivalen været med til at promovere og skabe bevidsthed omkring mangfoldighed og antidiskrimination på en alternativ måde. Kaffefestivalen var og er en aktivitet, der ikke blot snakker om mangfoldighed den skaber den og samler mennesker i en mangfoldighed. Kaffefestivalen har sin værdi i de møder den tilvejebringer, når mennesker samles i glæden ved og nydelsen af kaffe. Beskriv hvordan projektet opfylder følgende 4 elementer:* Aktiviteter, der fremmer København som en mangfoldig by: Kaffefestivalen har haft et stort fokus på mangfoldighed og har herigennem formidlet budskaber om antidiskrimination. Festivalen har arbejdet for at skabe større bevidsthed hos borgere, besøgende og generelt i offentligheden omkring København som en by, der rummer en mangfoldighed af mennesker med mange forskellige kulturelle baggrunde, som skal leve i sameksistens med hinanden. Dette er der konkret blevet sat fokus på i de aktiviteter, som har været en del af festivalen, hvor der med afsæt i en fælles kærlighed til kaffen er blevet åbnet op for fortællinger og kunstneriske udtryk, der repræsenterer mange forskellige lande og kulturer. 1. Aktiviteter på Nørrebro, Skt. Hans Torv og Sankt Johannes Kirkes park : Besøg af kunstnere fra forskellige kaffelande primært herboende kunstnere, der har optrådt med musik, dans, historiefortælling, litteratur og poesioplæsning. Besøg af kaffeagenter fra forskellige kaffelande, der har fortalt om og vist deres lands kaffekultur og Side 4 / 17

5 kaffetraditioner. Dette med kaffesmagning fra 10 forskelige lande. Børneaktiviteter under kaffefestivalen med kreativ leg og med underholdning af historier og trommespil. 2. Aktiviteter på deltagende Københavnske kaffebarer (The Coffee Trip) Konceptet The Coffee Trip har engagereret fem Københavnske kaffebarer, der har været med til at promovere kampagnen Kaffe for Mangfoldighed. De deltagende kaffebarer har hver for sig repræsenteret et kaffeland, som var deres udgangspunk i forbindelse med temaet om kaffe og mangfoldighed. Derudover har festivalen lavet et kort interview med kaffebarerne. Aktiviteter, der baseres på et tværkulturelt samarbejde, så byens aktører blander sig med hinanden. Samarbejdet skal ske tværs af alder, køn og etnicitet: Kaffefestivalen har været åbnen for alle og har satset specifikt på et blandet og mangfoldigt publikum. Med base på VerdensKulturCentret har kaffefestivalen været i kontakt med mange af de lokale foreninger i huset, som blev inviteret til at deltage i festlighederne enten som gæster eller deltagere. Desuden har kaffefestivalen etableret kontakt med forskellige venskabsforeninger, som også har haft mulighed for at bruge festivalen som platform til at oplyse om deres land og kultur. For eksempel var festivalen besøgt af Mexicansk Venskabsforening, Etiopisk Netværk, Den Indonesiske Ambassade, Palæstinensisk Netværk i Danmark, m.fl. Tilknyttet kaffefestivalen var desuden kunstnernetværket bazart, som arbejder med interkulturelle kunstnere i Danmark. Således har flere af kunstnerne i netværket optrådt og præsenteret deres kunst under festivalen heraf kan nævnes Dalia Faitelson, Ngatch Fall Family, Ataf og Diallo Ibrahima Sory. BazART arbejder for at skabe større mangfoldighed og inklusion i det danske kunst og kulturliv, og derfor var det et relevant netværk at bringe i spil som en del af kaffefestivalen i forbindelse med budskaber omkring antidiskrimination. Med de forskellige kulturorganisationer, venskabsforeninger og de fem deltagende kaffebarer i forskellige kvarterer i byen er der blevet sat fokus på formidlingen af mangfoldighed og antidiskrimination i forskellige miljøer i byen Aktiviteter, der er forankret via inddragelse af andre lokale aktører end projektsøgeren gerne med inddragelse af lokaludvalg: Kaffefestivalen har været i kontakt med Nørrebro Lokal TV angående et samarbejde, hvor festivalen blev dækket med indslag fra dette lokalt forankrede medie, som henvender sig til Nørrebros mangfoldigt sammensatte beboere. Kaffefestivalen har også været i kontakt med Nørrebro Lokaludvalg omkring sparring. Desværre var der ikke støttepenge at hente her til denne omgang. Aktiviteter, der er i partnerskab med Københavns Kommune: VerdensKulturCentret, som også er basen for festivalen, samarbejder i partnerskab med Kaffefestivalen. En stor del af festivalens produktion er blevet finansieret af VerdensKulturCentret Side 5 / 17

6 Målgruppe og udfordring Målgruppe(r):* Kaffefestivalen har satset specifikt på et mangfoldigt publikum. Målgruppen har først og fremmest været Københavns borgere, som uanset køn, etnicitet og alder er blevet opfordret til at deltage. Vi kunne se, at der kom mange fra Nørrebrokvarteret, som tilfældigt var kommet forbi og slog sig ned til festivalen. Selvom kaffe er en voksendrik har der også været aktiviteter for familier med børn. Festivalen har haft alle kaffeentusiaster som sin særlige målgruppe, og det har foruden de lokale københavnere også været gældende for udenbys besøgende og internationale turister. Festivalen har sørget for at skabe en fest, hvor alle har set ud til at føle sig velkomne, og hvor forskellige grupper af mennesker blandede sig med hinanden. Kaffen blev på den måde brugt som incitament til at skabe sociale møder og som kulturbærer. Vi havde mange gæster, der talte forskellige sprog indbyrdes og hyggede sig sammen. Appellen til folk med forskellige kulturelle baggrunde kunne vi også se i vores frivilligstab, hvor der var folk med mange forskellige baggrunde, der havde meldt sig til at hjælpe til med at få festivalens hjul til at dreje. Målgruppe: Beskriv i præcise træk, hvilke målgruppe(r), projektet var målrettet, herunder alder, køn, etnicitet, social baggrund samt evt. beboere i en given bydel. Oplys venligst, hvis der er sket afvigelser i målgruppen for projektet. Hvor mange personer deltog?* I hvor høj grad har følgende grupper deltaget i eller overværet aktiviteterne?* Deltaget meget Deltaget noget Deltaget lidt Slet ikke deltaget Ved ikke Børn med minoritetsbaggrund (0 14 år) i Børn med dansk baggrund (0 14 år) i Unge med minoritetsbaggrund (15 25 år) i Unge med dansk baggrund (15 25 år) i Kvinder med minoritetsbaggrund (26 65 år) i Kvinder med dansk baggrund (26 65 år) i Mænd med minoritetsbaggrund (26 65 år) i Mænd med dansk baggrund (26 65 år) i Ældre med minoritetsbaggrund (+65 år) i Ældre med dansk baggrund (+65 år) i Udfordring* Kaffefestivalen skabt bevidsthed om mangfoldighed og fredelig sameksistens i byen, og der byens folk med udgangspunkt i Kaffefestivalens aktiviteter kunne lært af hinanden, hygge sig sammen og i det hele taget blandt sig med hinanden Udfordring: Hvad er det, der gjorde behovet for en indsats for målgruppen særlig vigtig? Side 6 / 17

7 Side 7 / 17

8 Projektplan På hvilken måde hjalp projektet med at forandre situationen for målgruppen? Aktivitet* The Coffee Trip: Succeskriterier på aktivitetsniveau* Deltagerne i konceptet The Coffee Trip og konceptet "Coffee for Diversity" har åbnet deres døre for alle københavnere fra d september. Ejerne i Formål med aktiviteten* At skabe bevidsthed om kulturel mangfoldighed igennem kaffe. Aktivitet* Coffee & Art United: I samarbejde med bazart præsenterede festivalen forskellige interkulturelle kunstnere, der optrådte i weekenden d septem Succeskriterier på aktivitetsniveau* 12 kunstnere og aktører med international baggrund optrådte i weekenden, og gav festivaldeltagerne en masse gode oplevelser, der passede til kaffefest Formål med aktiviteten* Festivalen har haft til formål at vise, hvordan kunst og kultur i sine mangfoldige former er til stede og blander sig i byen. Aktiviteter: Beskriv de vigtigste afholdte aktiviteter. Fx afholdt arrangement for forældre, der formidlede vigtigheden af børns aktive deltagelse i skolegang. Succeskriterier på aktivitetsniveau: Angiv de opnåede succeskriterier. Fx at 80 forældre blev informeret om vigtigheden af børns skolegang. Formål med aktiviteten: Beskriv hvilke effekter/ forandringer projektet medførte for målgruppen. Fx sikrede bedre uddannelse af skolebørn. Aktivitet* Fairtrade: Kaffefestivalen har formidlet Fairtrade principper, hvor forskellige aktører der arbejder med Fairtrade og social innovation var med. Succeskriterier på aktivitetsniveau* Festivalen fik etableret et godt samarbejde med NGO en Momentum og kaffemærket Farm Mountain, som arbejder med Fair Trade og social innovation i forbi Formål med aktiviteten* Fairtrade ideen var at sætte fokus på menneskene og kulturene bagom den kommercielle del af kaffen. Hermed støttede festivalen op om gode vilkår for k Aktivitet* Coffee Snapshots: En fotokonkurrence, der inviterede folk til at tage billeder og fange stemninger og aktiviteter under festivalen. Succeskriterier på aktivitetsniveau* Konkurrencen har formidlet den visuelle mangfoldighed og de sociale møder, der opstod under festivalen. Vi havde en del, der deltog med deres fotograf Formål med aktiviteten* Festivalen inddrog festivalgæsterne til at deltage i at formidle festens mangfoldighed. Konkurrencen gik ud på at tage to billeder; et par, som tilsam Aktivitet* Coffee Tales: Københavns Kaffefestival har inviteret alle Side 8 / 17

9 interesserede til at fortælle en historie, hvor deres forhold til kaffe fremgår. Her har vi Succeskriterier på aktivitetsniveau* Konkurrencen har skabt fokus på mangfoldighed og sociale møder, hvor almindelig folk er blevet inddraget til at deltage og give deres besyv med. Formål med aktiviteten* Kaffefestivalen har samlet spændende historier fra forskellige kaffetraditioner, familietraditioner, kaffeeventyr, cafébesøg og særlige forhold til ka Aktivitet* Børneaktiviteter: Kaffefestivalen har haft børn og deres forældre til at deltage i kreative workshops under initiativet "kaffe med børn". Kaffe blev Succeskriterier på aktivitetsniveau* Børneafdelingen viste sig at være populært og velbesøgt. Nogle forældre havde svært ved at få hevet deres børn med hjem igen. Med trommespil og histor Formål med aktiviteten* Ideen med aktiviteterne for børn var at åbne op for en større gruppe af mennesker nemlig mennesker med børn, der hermed fik chancen for at tage del Tilføj en aktivitet Side 9 / 17

10 Samarbejdsparter Nævn hvilke samarbejdsparter, samt beskriv hvordan samarbejdet foregik.* VerdensKulturCentret (VKC) har været en meget vigtig samarbejdspartner for kaffefestivalen. Centret var også hovedbase for afholdelsen af festivalen, hvor festivalen var støttet med lån af lokaler, produktionsmaterialer, udstyr og andre praktikaliteter. Desuden fik kaffefestivalen en stor hjælp af VKC i forbindelse med finansiering af festivalens produktion og diverse praktikaliteter såsom opsætning af boder, pavilloner og generel vejledning. Hvor stor en del af projektet blev arrangeret i samarbejde med en institution fra Københavns Kommune (kulturhus, bibliotek, jobcenter, forvaltning etc. ) fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* Meget stor del Stor del Lille del Meget lille del Ved ikke i Samarbejdsparter: Samarbejdsparter kan f.eks. være et kulturhus, bibliotek, jobcenter, en forvaltning etc. Skriv navn på samarbejdspart. Samarbejdet kunne f.eks. foregå ved, at samarbejdsparten har udført aktiviteter, deltaget i planlægning af aktiviteter eller stillet ressourcer (f.eks. lokaler, medarbejdere) til rådighed for projektet. Side 10 / 17

11 Forankring Beskriv eventuelle forankringstiltag efter bevillingsperiodens udløb.* Oprindeligt var festivalen planlagt til at finde sted i gården på VerdensKulturCentret. Men på grund af den store interesse fra vores publikum og for at gøre begivenheden mere synlig, blev begivenheden flyttet til kirkens græsareal over for VKC. Med assistance fra Sara Bech Jakobsen, VKCs leder, fik festivalen tilladelse til at låne pladsen ved kirken. Forankring: Forankring kan være en videreførelse af aktiviteter eller af gode metoder til at opnå forandring blandt en målgruppe. Side 11 / 17

12 Placering I hvilken bydel/bydele fandt aktiviteten/aktiviteterne sted:* Nørrebro Hele København gfedcb Andet Uddyb "Andet": Kaffefestivalen har haft sin base på VerdensKulturCentret i hjertet af Nørrebro, og den forgik ved Skt. Hans Torv i parken foran Sankt Johannes Kirken. Side 12 / 17

13 Metoder Hvilke metoder havde projektet succes med?* Beskriv hvilke metoder, der blev benyttet til at nå målgruppen, fastholde deltagere, sikre gode resultater osv. For at skabe opmærksomhed på festivalen har vi brugt meget energi på PR og formidling med daglige opdateringer på festivalens webside og på festivalens facebookside. Begge sider blev holdt dynamiske rent sprogligt, hvor vi har kommunikeret på både engelsk og dansk, og vi havde på den måde succes med at tiltrække et mangfoldigt publikum. Festivalprogrammet med kunstnerne og de forskellige kafferepræsentanter har spillet en stor rolle i tiltrækningen af publikum. Vi har sørget for at lave løbende opdateringer omkring festivalens kommende aktiviteter, og vi har sørget for at involvere folk med spændende interviews og konkurrencer. Bl.a. har vi inddraget festivalgæsterne i at deltage aktivt i festivalen ved at opfordre dem til at skrive deres egen kaffehistorie og dokumentere kaffefestivalen i billeder, der fangede stemningen og fortalte om arrangementets kerne: kaffe og mangfoldighed. Metode: Er for eksempel at sende sms er til målgruppen inden aktivitetsstart, deltage i projektstyringsseminarer, ansætte medarbejdere med netværk blandt målgruppen osv. Hvordan blev projektet formidlet generelt til borgerne i København?* Via facebook, hvor vi havde en del tilknyttede og en masse aktivitet. På vores webside skabt til formålet med billeder, interviewes, kaffefakta, konceptbeskrivelse etc. Via plakater og flyers rundt omkring i byen Ved deltagelse på Smag Verden d september, hvor vi formidlede kaffefestivalens koncept med flyers, med kaffeskænkning og debat i debatteltet. Ude på de deltagende københavnske kaffebarer (The Coffee Trip), der promoverede festivalen og havde plakater og flyers på baren. Via notitser i diverse kulturkalendere og også med skærmvisning i s togene i tiden op til festivalen. Vi har skrevet rundt til forskellige netværk og har arbejdet med at inddrage så mange som muligt i festlighederne. På blogs og i aviser blandt på Berlingskes aok. Side 13 / 17

14 Regnskab Angiv udspecificeret regnskab ekskl. moms for den del der vedrører Bland dig i byen puljen: Indtægter: Navn Indtægter* Bevilget i denne pulje Entre indtægter 0 Bazarts eget bidrag Indtægter fra stand udlejning 6100 Udgifter: Navn Lønninger I alt: Udgifter* Leje af lokaler 0 Regnskab: Regnskabsaflæggelsen skal som minimum indeholde samme specifikation som budgettet og være ekskl. moms. Flere underskudsgarantier: Har projektet modtaget flere underskudsgarantier, og projektet ikke kan anvende disse underskudsgarantier fuldt ud, skal mindre forbruget som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem de bevilgende puljer. Forplejning Transport 0 Materialer/udstyr 0 Administration 0 Honorar til kunstnere 5700 Leje af scene 3800 Udstyr/grej (ekstra) Revisor PR+ print Andet (skriv her) 0 Andet (skriv her) 0 Tilføj udgiftspost I alt: Hvor stor en del af projektet blev medfinansieret af virksomheder fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* 0 25 % % % % Ved ikke i Hvor stor en del af projektet blev medfinansieret af Lokaludvalg fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* Vedhæft bilag: Vedhæft dokumentation for de afholdte udgifter, som puljen er anmodet om at dække. Se evt. tilsendte revisionsinstruks. Vedhæft fuldt regnskab såfremt projektet er finansieret af andre end Bland dig i byenpuljen: Specificer indtægter og udgifter på samme måde som i budgettet indsendt i ansøgningen. Tilskudsmodtagers erklæringen: Tilskudsmodtagers erklæringen skal udfyldes og indsendes sammen med den underskrevne evaluering % % % % Ved ikke i (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft fuldt regnskab Vedhæft bilag Side 14 / 17

15 Klik her for at indsætte flere filer Klik her for at indsætte flere filer Tilskudsmodtager erklæring: Side 15 / 17

16 Revision Revisor Navn:* Revisor Palle Andreasen, Revision København Adresse:* Finsensvej 80 A, Postboks 30 Postnummer:* 2000 By: Frederiksberg Telefon:* E mail:* Hjemmeside: Revisor: Person der er ansvarlig for revision af regnskabet. Det aflagte regnskab skal være revideret af tilskudsmodtagerens revision. Revisionen skal omfatte de revisionshandlinger, der fremgår af den revisionsinstruks, der er vedlagt bevillingsbrevet. Side 16 / 17

17 Evaluering Evalueres projektet på andre måder end gennem Bland dig i byenpuljen?* Ja i Nej Klik her for at indsætte flere filer Vedhæft et billede: Projektet skal vedhæfte et billede samt et par linjers tekst der beskriver arrangementet. Vedhæft informationsmateriale med puljens logo: Projektet skal vedhæfte informations materiale med enten puljens logo eller hvor det står nævnt at projektet er støttet af Bland dig i byen puljen. Side 17 / 17

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus

Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink. projektguiden. en guide til unge projektmagere i Århus Redaktion Saif El-Sarraj & Karen Julie Fink projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Projektguiden en guide til unge projektmagere i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen

Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen EVALUERING 2 Vejledning: At skabe vedkommende litteratur til nye læsere via arbejdspladsen Den nye litteratur har i dette projekt taget form af en bog med 10 noveller, der har social- og sundhedsmedarbejdere

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet Erfaringer fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver København, Esbjerg, Aalborg, Odense, Holstebro, Rødovre, Høje Taastrup,

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere