Evaluering Bland dig i byen puljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering Bland dig i byen puljen"

Transkript

1 Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger har bedt puljen om at støtte. Samtidig indsendes tilskudserklæringen, informationsmateriale med puljens logo og et billede med et par linjers tekst, der beskriver aktiviteterne. At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din evaluering på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere tidspunkt. Du skal bare logge på igen med din e mailadresse og adgangskode. Da evalueringen er tilgængelig på internettet, kan der være flere brugere om at udfylde én evaluering, dog ikke på samme tid. Du kan f.eks. bede din samarbejdspartner om at gå ind og læse eller skrive i evalueringen. Din samarbejdspartner skal i det tilfælde logge sig ind via din e mailadresse og adgangskode. Udfyld og send evaluering: De obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. Når alle obligatoriske felter på et faneblad er udfyldt, bliver fanebladet grønt. Når alle faneblade er udfyldte og derved grønne bliver send knappen aktiveret. Du kan gemme en kladde og arbejde videre på evalueringen senere. Før du kan gemme skal du udfylde titel på projektet. Bilag Du kan vedlægge bilag til din evaluering i form af dokumenter i formaterne doc, xls, pdf, tif, och og rtf. Du skal være opmærksom på, at den samlede størrelse for alle vedhæftede filer max må være 4 MB. Billed og lydfiler skal indsendes separat. Eventuelle øvrige bilag, f.eks. tryksager, cd eller video, skal sendes med almindelig post. Bekræftelse på at din evaluering er sendt: Når du har sendt din evaluering, modtager du en e mail, der bekræfter modtagelsen af din evaluering. Hjælp Skulle du have problemer med at udfylde din evaluering, så er du velkommen til at kontakte Charlotte Colband på tlf.nr eller Gry Espe Dalsgaard på tlf. nr på alle hverdage mellem kl Side 1 / 15

2 Om projektet Titel på projekt:* Tlounge Society 2012 Tidsperiode for projektet:* Planlagt startdato: Planlagt slutdato: Hvis der er sket afvigelser i projektets tidsperiode angiv da venligst ny tidsperiode samt beskriv, hvorfor afvigelserne er sket: Tidsperiode for projektet: Anfør start og slutdato for den del af projektet, som du har søgt støtte til. Reel startdato: Hvorfor er afvigelserne sket?: Reel slutdato: Side 2 / 15

3 Kontaktoplysninger Ansøger Organisationsform:* Forening Navn:* Warehouse9 Adresse:* Onkel Dannys Plads 1 Postnummer:* Telefon:* E mail:* Hjemmeside: 1711 By: København V warehouse9.dk SE/CVR nummer:* Bevilling skal sendes til konto:* i Ja Nej Kontaktperson Navn:* Adresse:* Postnummer:* Jørgen Callesen Telefon:* E mail:* Juridisk ansvarlig Navn:* Adresse:* Postnummer:* Skydebanegade 28, 4. th By: København V Jørgen Callesen Telefon:* Skydebanegade 28, 4. th By: København V Ansøger: Forening, Virksomhed, institution under Københavns Kommune eller Bland dig i byen Netværk, der var ansvarlig for projektet. Anfør den adresse, hvortil al korrespondance vedrørende evalueringen skal sendes. Hjemmeside: Bemærk, at henvisninger til en hjemmeside ikke kan erstatte informationer andre steder i evalueringen. SE/CVR nr.: CVR nummeret består af 8 cifre og er foreningens/ organisationens /institutio nens identifikationsnummer. Til et CVR nummer kan der være tilknyttet et eller flere SE numre. Kontaktperson: Person der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet. Juridisk ansvarlig: Person som er økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet. E mail:* Side 3 / 15

4 Formål Beskriv kort hovedformålet med projektet:* Queer og Transpersoner er ofte marginaliserede og oversete. En af Warehouse9 s vigtigste opgaver er at skabe identitet og community for T&G gennem sociale aktiviteter og kulturprojekter som sigter på social intervention og politisk debat. Projektet sigter konkret på at skabe rammerne for løbende arrangementer og tilbagevendende aktiviteter for LGBTQ miljøet omkring Warehouse9 i den brune Kødby, drevet af frivillige fra miljøet. De primære initiativtagere er trans og queerpersoner, som ofte er udsat for diskrimination og overgreb (Hate Crimes). Beskriv hvordan projektet opfylder følgende 4 elementer:* Aktiviteter, der fremmer København som en mangfoldig by: Projektet tager udgangspunkt i miljøet omkring kunstscenen Warehouse9 i den Brune Kødby. Warehouse9 arbejder med kunstnere, queer og transpersoner både lokalt, nationalt og internationalt. Projektet vil synliggøre grupperinger i samfundet, som man ellers kun møder i gadebilledet i de store byer som London, Berlin og New York, hvor der netop er en stor diversitet og selvorganisering indenfor forskellige communities. Vi afholder bla. kulturevents, hvor performere og personer fra andre byer besøger København og dermed stimulerer opbygningen af et lokalt miljø, som en del af bylivet. Dette skaber et såkaldt "safe space" for trans og queer personer, som ellers ikke har mange steder at gå hen og derfor sjældent ses i offentligheden. Programmet for størrearrangement 17. August 2012 er fastlagt og efterårets program med 4 cafeevents og 4 aftenprogrammer fastlægges umiddelbart herefter ud fra følgende skitse: (Størstedelen af kunstnere/foredragsholder har bekræftet deres medvirken.) T cafe eftermiddagsprogram (September December 2012) 1) Hairwerk (Tommy Berg Holbech) udstilling (Fotos/collage) Publikum inviteres til at medvirke./kenneth Cockwhore (Kenneth Ruus Blankesteiner udstilling (Collage) 2) Film aften T gruppens filmudvalg (Dokumentar og debat om politiske forhold for transpersoner internationalt) 3 T ungdomsgruppen infomøde & debat: T politik og unge. 4) Elizabeth Japsen foredrag Transpersoner, sexualpolitik og psykologien. T lounge aftenprogram (September December 2012) 1) J. Jackie Baier (Berlin) foredrag/film/udstilling TEMA transsexuelle og prostitution 2) Lazlo Pearlman (London) foredrag/performance TEMA krop og køn på og af scenen 3) Princess Hans (Berlin) koncert/performance TEMA maskulinitet og transpersoner 4) Ramona Macho (København) performance /Malene Lang Hansen/Trine Munk (København) concert/stand up/folk musik Aktiviteter, der baseres på et tværkulturelt samarbejde, så byens aktører blander sig med hinanden. Samarbejdet skal ske tværs af alder, køn og etnicitet: Vi har blandt vores frivillige en stor aldersmæssig spredning, fra helt unge personer, ældre, der alle med deres forskellige udgangspunkt arbejder med den svære transition mellem de forskellige køn, både personlig, socialt og jobmæssigt. Indenfor trans og queer miljøet er der en stor diversitet og international solidaritet og vi har bla. tidligere haft gæster fra Sydamerika, Indien og Japan. Derudover besøges Warehouse9's arrangementer af en bredt sammensat gruppe af kunstnere, musikere og kulturinteresserede, hvorved projektet kommer i kontakt med de øvrige kulturelle og sociale aktiviteter i byen. Den første støttefest i projektet bliver et samarbejde mellem kunstnere og aktivister fra mange forskellige mijøer i København, bla DJ's, performere, queer aktivister, kønspolitiske aktivister mv Aktiviteter, der er forankret via inddragelse af andre lokale aktører Side 4 / 15

5 end projektsøgeren gerne med inddragelse af lokaludvalg: T lounge Society og Queer Art Lounge projektet ligger inden for rammerne af Kulturanstalten (Tidl. Vesterbro Kulturhus) og vi har tidligere afviklet flere arrangementer i samarbejde med fx under Copenhagen Outgames i Vesterbro Lokaludvalg vil i fremtiden ansøges om støtte til en af de større events i projektet, som er den officielle navngivning af pladsen "(T)ove Hansens Plads", der skal være en offentlig plads for trans og queerpersoner ligesom man har det i Amsterdam. (http://www.pinkpoint.org/homomonument.htm) Derved søger vi at skabe opmærksomhed og opbakning hos både kulturhus, lokaludvalg og lokalbefolkningen på Vesterbro. Aktiviteter, der er i partnerskab med Københavns Kommune: Projektet vil annonceres via Kulturanstaltens website og indgå i deres arrangementskatalog, idet man netop også her ønsker at bakke op om projekter, som fremmer mangfoldighed og diversitet. Side 5 / 15

6 Målgruppe og udfordring Målgruppe(r):* Åbningsarrangementet (T)ove Hansens Plads, hvor kunstnere, DJs og aktivister fra forskellige miljøer bakker op om T miljøet, vil gøre projektet synligt for kulturbrugere generelt og gæster i Warehouse9, som er bredt sammensat, både køns, uddannelses og aldersmæssigt. T cafeen og T lounge eventsne vil resten af året drives af frivillige Trans og Queer personer af alle aldre og køn. T lounge har allerede en meget bred sammensætning af "transmænd og kvinder" og personer som ikke ønsker at blive defineret ved deres køn. Aldersmæssigt går gruppen fra år. Disse arrangementer annonceres offentligt og besøges af et bredt udsnit af kulturinteresserede borgere. Målgruppe: Beskriv i præcise træk, hvilke målgruppe(r), projektet var målrettet, herunder alder, køn, etnicitet, social baggrund samt evt. beboere i en given bydel. Oplys venligst, hvis der er sket afvigelser i målgruppen for projektet. Hvor mange personer deltog?* 570 I hvor høj grad har følgende grupper deltaget i eller overværet aktiviteterne?* Deltaget meget Deltaget noget Deltaget lidt Slet ikke deltaget Ved ikke Børn med minoritetsbaggrund (0 14 år) i Børn med dansk baggrund (0 14 år) i Unge med minoritetsbaggrund (15 25 år) i Unge med dansk baggrund (15 25 år) i Kvinder med minoritetsbaggrund (26 65 år) i Kvinder med dansk baggrund (26 65 år) i Mænd med minoritetsbaggrund (26 65 år) i Mænd med dansk baggrund (26 65 år) i Ældre med minoritetsbaggrund (+65 år) i Ældre med dansk baggrund (+65 år) i Udfordring* Der er tale om en gruppe af personer, som har fælles interesser, fordi de på forskellig vis har oplevet marginalisering eller fordomme pga. deres kønsidentitet. Den bredere målgruppe er familie, børn, venner og kolleger og borgere, som ønsker at dele et kulturelt og socialt fællesskab med dem. Udfordring: Hvad er det, der gjorde behovet for en indsats for målgruppen særlig vigtig? Side 6 / 15

7 Projektplan På hvilken måde hjalp projektet med at forandre situationen for målgruppen? Aktivitet* (T)ove Hansens Plads: Et bredt kulturarrangement, som opstart på en fast tilbagevendende t cafe/lounge for transpersoner Succeskriterier på aktivitetsniveau* Med arrangementet samlede vi et bredt publikum, som bakker op om projektet. Både med et stort antal deltagere og mediedækning. Formål med aktiviteten* At skabe et større offentligt kulturelt arrangement, som omhandler T milljøets problemstillinger. Der var ialt 208 gæster. Aktivitet* T cafe: 4 månedlige cafearrangementer arrangeret af frivillige fra T milljøet Succeskriterier på aktivitetsniveau* T cafe arrangementerne var et stor succes, idet de frivillige fra gruppen skabte en velbesøgt cafe over 4 måneder i den Brune Kødby. Formål med aktiviteten* At skabe et "safe space" for trans og queerpersoner, som er åbent for offentligheden. Aktiviteter: Beskriv de vigtigste afholdte aktiviteter. Fx afholdt arrangement for forældre, der formidlede vigtigheden af børns aktive deltagelse i skolegang. Succeskriterier på aktivitetsniveau: Angiv de opnåede succeskriterier. Fx at 80 forældre blev informeret om vigtigheden af børns skolegang. Formål med aktiviteten: Beskriv hvilke effekter/ forandringer projektet medførte for målgruppen. Fx sikrede bedre uddannelse af skolebørn. Aktivitet* T lounge: 4 månedlinge kulturarrangementer arrangeret af frivillige fra T milljøet i samarbejde med kunstforeningen Warehouse9. Succeskriterier på aktivitetsniveau* T lounge arrangementer viste sig at være mindre succesfulde en t cafe arr. idet mange blot kom for underholdningen og ikke for det sociale. Formål med aktiviteten* At skabe en social og kulturel scene, hvor trans og queerpersoner kan mødes med andre aktører fra byens kulturelle liv. Tilføj en aktivitet Side 7 / 15

8 Samarbejdsparter Nævn hvilke samarbejdsparter, samt beskriv hvordan samarbejdet foregik.* Kulturanstalten medvirkede til at gøre opmærksom på projektet gennem deres website. og formidlede derved alle arrangementer ud til samtlige kullturhuses portaler i København. Hvor stor en del af projektet blev arrangeret i samarbejde med en institution fra Københavns Kommune (kulturhus, bibliotek, jobcenter, forvaltning etc. ) fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* Meget stor del Stor del Lille del Meget lille del Ved ikke i Samarbejdsparter: Samarbejdsparter kan f.eks. være et kulturhus, bibliotek, jobcenter, en forvaltning etc. Skriv navn på samarbejdspart. Samarbejdet kunne f.eks. foregå ved, at samarbejdsparten har udført aktiviteter, deltaget i planlægning af aktiviteter eller stillet ressourcer (f.eks. lokaler, medarbejdere) til rådighed for projektet. Side 8 / 15

9 Forankring Beskriv eventuelle forankringstiltag efter bevillingsperiodens udløb.* I projektperioden blev der etableret en ny gruppe af frivillige, som i fællesskab organiserede de forskellige arrangementer. Dette skabte et ny fællesskab, netværk og sammenhold mellem enkeltpersoner, som eller ikke har haft noget sted at gå hen. Specielt T cafe arrangementerne søndag eftermiddag var velbesøgte og dette initiativ fortsættes efter projektet i samarbejde med Warehouse9. Derudover høstede gruppen en række erfaringer i hvordan man kan involvere flere fra målgruppen og synliggøre sig selv i medierne og kulturlivet på en positiv måde. Forankring: Forankring kan være en videreførelse af aktiviteter eller af gode metoder til at opnå forandring blandt en målgruppe. Side 9 / 15

10 Placering I hvilken bydel/bydele fandt aktiviteten/aktiviteterne sted:* Vesterbro/Kongens Enghave gfedc Andet Side 10 / 15

11 Metoder Hvilke metoder havde projektet succes med?* Beskriv hvilke metoder, der blev benyttet til at nå målgruppen, fastholde deltagere, sikre gode resultater osv. Mange deltagere fra målgruppen blev aktivt inddraget i planlægning, afvikling og evaluering af de enkelte events. Derudover medvirkede flere som kunstnere og foredragsholdere. Til Cafe arrangementer medbragte de frivillige hjemmebag og kom med nye ideer til udsmykning og underholdning. Derigennem fik mange mobiliseret deres venner og personlige netværk. Warehouse9's placering i den Brune Kødby som et offentligt performance teater medvirkede desuden til at arrangementer også blev besøgt af en bredere offentlighed, hvilket skabte den ønskede diversitet. Metode: Er for eksempel at sende sms er til målgruppen inden aktivitetsstart, deltage i projektstyringsseminarer, ansætte medarbejdere med netværk blandt målgruppen osv. Hvordan blev projektet formidlet generelt til borgerne i København?* Projektet blev formidlet gennem flyers, Facebook og Warehouse9's hjemmeside og facebook gruppe, som har 1900 kunst og kulturinteresserede medlemmer. Der blev opslået lavet banners på boyfriend som er en social dating website for homoseksuelle, som mange transkønnede benytter sig af. Der var en omtale i bladet Out & About d. 21. sep 2012 og en artikel i Berlingske Tidende d. Fredag den 4. januar 2013, 23:00 (se bilag) Derudover var arrangementerne beskrevet på Kulturanstaltens webportal. Side 11 / 15

12 Regnskab Angiv udspecificeret regnskab ekskl. moms for den del der vedrører Bland dig i byen puljen: Indtægter: Navn Indtægter* Bevilget i denne pulje Entre indtægter Andet (skriv her) 0 Andet (skriv her) 0 Udgifter: Navn I alt: Udgifter* Lønninger 6000 Leje af lokaler 9600 Regnskab: Regnskabsaflæggelsen skal som minimum indeholde samme specifikation som budgettet og være ekskl. moms. Flere underskudsgarantier: Har projektet modtaget flere underskudsgarantier, og projektet ikke kan anvende disse underskudsgarantier fuldt ud, skal mindre forbruget som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem de bevilgende puljer. Forplejning 3296 Transport 3526 Materialer/udstyr 703 Administration 2000 Honorar til kunstnere 1500 PR Flyers Web 4681 Leje af udstyr 3600 Rengøring mv Andet (skriv her) 0 Andet (skriv her) 0 Andet (skriv her) 0 Tilføj udgiftspost I alt: Hvor stor en del af projektet blev medfinansieret af virksomheder fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* 0 25 % % % % Ved ikke i Hvor stor en del af projektet blev medfinansieret af Lokaludvalg fra samme bydel som aktiviteten blev afholdt i?* Vedhæft bilag: Vedhæft dokumentation for de afholdte udgifter, som puljen er anmodet om at dække. Se evt. tilsendte revisionsinstruks. Vedhæft fuldt regnskab såfremt projektet er finansieret af andre end Bland dig i byenpuljen: Specificer indtægter og udgifter på samme måde som i budgettet indsendt i ansøgningen. Tilskudsmodtagers erklæringen: Tilskudsmodtagers erklæringen skal udfyldes og indsendes sammen med den underskrevne evaluering % % % % Ved ikke i (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft fuldt regnskab Vedhæft bilag Side 12 / 15

13 Klik her for at indsætte flere filer Klik her for at indsætte flere filer Tilskudsmodtager erklæring: Side 13 / 15

14 Revision Revisor Navn:* Lisbeth Terp Revisio Adresse:* Næstved Landevej 589 Postnummer:* 4243 By: Rude Telefon:* E mail:* Hjemmeside: Revisor: Person der er ansvarlig for revision af regnskabet. Det aflagte regnskab skal være revideret af tilskudsmodtagerens revision. Revisionen skal omfatte de revisionshandlinger, der fremgår af den revisionsinstruks, der er vedlagt bevillingsbrevet. Side 14 / 15

15 Evaluering Evalueres projektet på andre måder end gennem Bland dig i byenpuljen?* i Ja Nej Beskriv venligst hvordan og vedhæft gerne evaluering?*: Der er foretaget en intern evaluering, som mere indgående beskriver projektets forløb og resultater. Den peger på, at der er brug for videre initiativer ud over det gennemførte kulturelle projekt, med flere ressourcer til at varetage sociale, sundhedsmæssige, jobmæssige og personlige problemstillinger. Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft et billede: Projektet skal vedhæfte et billede samt et par linjers tekst der beskriver arrangementet. Vedhæft informationsmateriale med puljens logo: Projektet skal vedhæfte informations materiale med enten puljens logo eller hvor det står nævnt at projektet er støttet af Bland dig i byen puljen. Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Vedhæft billede samt informationsmateriale med puljens logo (Max 4 MB for alle bilag tilsammen): Klik her for at indsætte flere filer Side 15 / 15

Evaluering Bland dig i byen puljen

Evaluering Bland dig i byen puljen Evaluering Bland dig i byen puljen Information Frist for aflevering af evaluering m.m er 6 uger efter projektets slutdato Sammen med evaluering indsendes kopi af de faktiske afholdte udgifter som ansøger

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere