Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013"

Transkript

1 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Forespørgsel Finanstilsynet har modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven, samt organisationer som repræsenterer disse virksomheder, med forespørgsel om, hvorledes Nem ID med tilknyttet OCES certifikat kan anvendes til opfyldelse af hvidvasklovens legitimationskrav. NemID NemID med OCES certifikat (herefter benævnt NemID) er et fælles log in til både den private og den offentlige sektor. NemID består af et bruger id, en adgangskode og et kort med "nøgler" (dvs. engangskoder). Når man logger på, taster man først sin bruger id og sin adgangskode og derefter en nøgle fra det personlige nøglekort. NemID er udviklet i samarbejde mellem DanID og Digitaliseringsstyrelsen. DanID har mulighed for at lade andre, herunder kommuner og pengeinstitutter, som såkaldt Registration Authorities at varetage opgaven vedrørende registrering af brugere i forbindelse med registrering og udstedelse af Digital Signatur (OCES certificere), der er den underliggende teknologi for NemID i det offentlige.

2 Finanstilsynet har noteret, at der foreligger et aftalegrundlag udarbejdet af Finansrådet og DanID, som giver de banker, der enkeltvist har indgået aftale med DanID om NemID, mulighed for at udstede NemID til bankens kunder. Hvidvasklovens legitimationskrav for privatkunder Det fremgår af hvidvaskloven 12, stk. 1, at virksomheder skal have kendskab til deres kunder, herunder kræve at kunderne legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse. Er kunden en fysisk person, følger det af 12, stk. 2, at legitimationen skal omfatte navn, adresse og CPR nr., eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et CPR nr. 12, stk. 7, i hvidvaskloven giver mulighed for, at virksomheden kan gennemføre legitimationsproceduren ud fra en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen. Hvidvaskloven stiller, jf. 19, stk. 2, skærpede krav til legitimationsproceduren i de situationer, hvor et kundeforhold etableres, uden at den pågældende kunde har været fysisk til stede for at legitimere sig. I sådanne tilfælde skal der træffes yderligere foranstaltninger for at sikre kundens rette identitet. Det følger af Finanstilsynets hvidvaskvejledning, at en sådan yderligere foranstaltning kan være, at kunden underskriver dokumenter ved hjælp af digital signatur. Finanstilsynets hvidvaskvejledning indeholder ikke en nærmere beskrivelse af anvendelsen af NemID.

3 Finanstilsynets fortolkning Kravet i hvidvasklovens 12, stk. 2, indebærer, at virksomheden altid skal indhente følgende identitetsoplysninger: Navn Adresse CPR nr. eller anden lignende identifikationsoplysning, hvis kunden ikke har et CPR nr. Såvel navn, adresse og CPR nr. skal som udgangspunkt kontrolleres på grundlag af dokumenter, data m.v. (legitimation). Dokumentationen skal stamme fra pålidelige og uafhængige kilder, hvilket typisk vil sige, at legitimationen skal være udstedt af eller stamme fra offentlig myndighed. Hertil kommer, at de oplysninger, der følger af dokumenterne, skal være aktuelle. Hvidvasklovens 12, stk. 7, giver mulighed for at foretage legitimationsproceduren ved anvendelse af en risikovurdering afhængig af risikoen ved den enkelte kunde eller forretningsforbindelse, produktet eller transaktionen. Hvor meget og hvilken type legitimation, der skal indhentes, afhænger af en konkret risikovurdering. Virksomheden, som optager forretningsforbindelsen med kunden, skal være overbevist om, at kunden er den person, som kunden udgiver sig for at være. En risikovurdering kan aldrig føre til, at der ikke foretages nogen form for legitimationshandling. Anvendelse af NemID som led i kundelegitimeringen vil primært være relevant i situationer, hvor kunden ikke er fysisk tilstede for at legitimere sig. I sådanne situationer stiller hvidvaskloven, jf. ovenfor, krav om, at der træffes yderligere foranstaltninger for at sikre en kundes identitet. Dette gælder også tilfælde, der efter en konkret risikovurdering vurderes at være forbundet med lavere risiko. NemID kan anvendes i legitimationsproceduren til opfyldelse af hvidvasklovens krav, dog således at NemID ikke kan stå alene. NemID vil imidlertid kunne anvendes som en supplerende legitimationsforanstaltning, jf. hvidvaskloven 19, stk. 2, nr. 1.

4 Fører en konkret risikovurdering til, at der er tale om et kundeforhold/produkt, der vurderes forbundet med lav risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme (der henvises til Finanstilsynets hvidvaskvejledning), kan det til opfyldelse af legitimationskravet i hvidvasklovens 12, stk. 2, sammenholdt med 19, stk. 2, anses tilstrækkeligt at: Kunden underskriver dokumenter ved anvendelse af NemID som bekræftelse på kundens navn (identitet), og at virksomheden sammenholder de fra kunden modtagne oplysninger med oplysningerne i CPR registret, som bekræftelse på kundens adresse og CPR nr. Opmærksomheden henledes på, at virksomheden i henhold til hvidvasklovens 12, stk. 5, skal overvåge de transaktioner, der foretages af virksomhedens kunder, og at denne overvågning kan føre til en ændret risikovurdering med deraf følgende behov for yderligere legitimation. Det er virksomhedens ansvar, at legitimationsproceduren er tilstrækkelig, hvilket i hvert enkelt kundeforhold skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. Udstedere af NemID med OCES certifikat, herunder de banker, der som Registration Authority har medvirket ved udstedelse af NemID, kan ikke som følge af andre virksomheders brug af NemID i henhold til hvidvaskloven ifalde ansvar, såfremt det viser sig, at NemID er udstedt på et svigagtigt eller mangelfuldt grundlag. Virksomheden skal notere kontroloplysningerne, jf. hvidvaskloven 23, stk. 2, jf. 1, stk. 1, nr. 8. Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal der træffes yderligere foranstaltninger, jf. hvidvasklovens 11.

5 Opbevaring og dokumentation Det følger af hvidvasklovens 23, stk. 1, at de af loven omfattede virksomheder og personer skal opbevare identitetsoplysninger i mindst 5 år efter, at kundeforholdet er ophørt. Ved identitetsoplysninger forstås faktiske oplysninger om en person eller virksomhed. De identitetsoplysninger, der kræves for kunder, henholdsvis fysiske kunder og virksomhedskunder, fremgår af 12, stk Udtrykket identitetsoplysninger i 23, stk. 2, skal forstås som både identitets og kontroloplysninger. Ved kontroloplysninger forstås oplysninger om den legitimation, som er tilvejebragt for kontrollere, at identitetsoplysningerne er korrekte. Kravet omfatter således også, at virksomheden opbevarer oplysninger om, hvilke legitimationsdokumenter, der er anvendt. Denne fortolkning skal ses i sammenhæng med den generelle forudsætning om, at virksomheden skal kunne godtgøre over for tilsynsmyndigheden, at legitimations proceduren har været tilstrækkelig i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering. Hvis kunden er legitimeret ved NemID og samkørsel med CPR registeret, skal dette noteres på sagen. Samtidig skal virksomheden kunne dokumentere overfor Finanstilsynet, at denne har foretaget en risikovurdering, som indebærer at NemID og samkørsel med CPR registeret er tilstrækkelig legitimation, jf. hvidvasklovens 12, stk. 7. Kilde: Finanstilsynet.dk og praksis/tilsynsreaktioner/2013/hvidvask NemID.aspx

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 1. Indledning 2. Formål med hvidvaskreguleringen 3. Generelt om hvidvask og finansiering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere