ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION"

Transkript

1 DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK Ballerup T F CVR-nr ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

2 Indholdsfortegnelse 1 Udstedelse af NemID Oversigt Udlevering af NemID regler Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Udstedelse af NemID til blinde Borgere Oversigt Udlevering af materiale Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse Oversigt Flow Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Udlevering af ekstra Nøglekort Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Oversigt Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Oversigt Opret ny ordre Opret ny RA-medarbejder Oversigt Opret ny RA-administrator funktion Oversigt Opret RA-administrator Tegningsberettigede Godkendelse Support og Hotline oktober 2010 P. 2-17

3 Versionsfortegnelse 11. maj 2010 Version 1.0 MOBO 14. oktober 2010 Version 2.0 MOBO 14. oktober 2010 P. 3-17

4 1 Udstedelse af NemID I forbindelse med personligt fremmøde hos den offentlige RA I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID, kunne tilbyde at udstede NemID med Offentlig digital signatur til Borgere, der møder personligt op hos den offentlige RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med Borgernes personlige fremmøde. Bemærk, at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Blinde Borgere henvises til afsnit 2 - arbejdsgangsbeskrivelse for Straksudstedelse af NemID til blinde Borgere Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - arbejdsgangsbeskrivelse - Udlevering af midlertidig adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 1.1 Oversigt Borgeren henvender sig hos den offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID regler Logger ind i RA-portalen Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type af forevist dokumentation Udleverer kuvert med Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 1.2 Udlevering af NemID regler Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med Offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder, Nøglekort samt OCES II certifikater. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 1.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen jf. instruks vedrørende Offentlige RA. Det er en betingelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter. 14. oktober 2010 P. 4-17

5 Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nummer hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: a. Dåbs- eller navneattest b. Sundhedskort (Sygesikringskort) c. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de under afsnit 1.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs- eller navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugerens folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). Dette markeres i systemet. 14. oktober 2010 P. 5-17

6 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobil-nummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer hvilken legitimation, der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen registrerer desuden evt. alternativ forsendelsesadresse i RA-portalen. Medarbejderen skal spørge Borgeren om han eller hun allerede har et Nøglekort, som skal anvendes med den Offentlige digitale signatur. Hvis dette er tilfældet skal Borgeren oplyse Nøglekortsnummeret som RA medarbejderen herefter indtaster i systemet. I modsat fald vil Borgeren få udstedt et særskilt Nøglekort til brug for Offentlig digital signatur, uanset at han/hun har fået udstedt et Nøglekort til sin netbank i forvejen. 1.6 Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev med det samme eller Nøglekortet sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobil-nummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Hvis borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation SKAL Nøglekort altid fremsendes til Borgerens folkeregisteradresse. Når velkomstbrevet udleveres, anføres NemID-nummeret på det angivne felt i starten af brevet. NemID-nummeret skal anvendes af Borgeren første gang NemID anvendes. RA har mulighed for at printe et velkomstbrev i RA portalen. Hvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode-brev udleveres af RA-medarbejderen registreres numrene på de to kuverter for henholdvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode i RA- 14. oktober 2010 P. 6-17

7 portalen, hvorved de knyttes til Borgeren. Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev leveres af DanID i hver sin særlige kuvert. Hvis en af kuverterne viser tegn på at være forsøgt åbnet må den ikke anvendes. Se i øvrigt Instruksen for beskrivelse af RA s opbevaring af Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve. Hvis Borgeren ønsker det, kan Nøglekort med stor skrift udleveres i stedet for standard nøglekort. Ønsket skal markeres i RA-portalen så Borgerens efterfølgende kort, der sendes fra DanID, også vil være med stor skrift. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet, der er vedlagt Nøglekortet, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun selv aktiverer NemID første gang Borgeren logger på med NemID. 1.7 Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Nøglekort og det Midlertidige Adgangskodebrev, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles kort og brev. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidig Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen, og RAmedarbejderen har signeret registreringen. 2 Udstedelse af NemID til blinde Borgere I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med personligt fremmøde for blinde. Bemærk, at der i øvrigt findes følgende særskilte procedurer: For svagtseende og seende Borgere henvises til afsnit 1 - Straksudstedelse af NemID For udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 2.1 Oversigt Den blinde borger henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID reglerne Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type forevist legitimation 14. oktober 2010 P. 7-17

8 Udleverer cd-rom med Midlertidig Adgangskode Den blinde Borger vil ikke være i stand til at forevise visse former for godkendt legitimation, fx kørekort og må derfor legitimere sig med de andre angivne legitimationsdokumenter. Arbejdsgangen for udstedelse af NemID til blinde Borgere følger i hovedtræk arbejdsgangen for udstedelse af NemID (for seende) i afsnit 3. I det efterfølgende fremhæves handlinger, der i registreringsforløbet er specifikke for de blinde borgere med rød skrift. 2.2 Udlevering af materiale Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder og Nøglekort samt OCES-certifikater. RA-medarbejderen skal tilbyde Borgeren at få oplæst NemID-reglerne. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 2.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen, jf. instruks vedr. Offentlige RA. Det er en betingelse for udstedelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter: Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nr. hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: Dåbs- eller navneattest a. Sundhedskort (Sygesikringskort) b. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse c. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) 14. oktober 2010 P. 8-17

9 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 2.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de i afsnit 2.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs-, navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugers folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. 2.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer, hvilken legitimation der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye Nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat: RA-medarbejderen vælger Blindeløsning i portalen. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer kan registreres til brug for kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. 14. oktober 2010 P. 9-17

10 Borgerens telefonnummer til udsendelse af nøgler registreres, nummeret skal oplyses og i de tilfælde, hvor IVR-nummeret er til en mobiltelefon og Borgeren har telefonen med, skal der foretages et testopkald for at undgå fejlregistrering. Telefonnummer til udsendelse af nøgler skal ikke nødvendigvis være identisk med det telefonnummer, Borgeren ønsker at benytte til brug for kommunikation mellem Borgeren og DanID. 2.6 Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres cd-rom med Midlertidig Adgangskode med det samme eller sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobilnummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Dette kræver dog, at Borgeren har installeret program på sin mobiltelefon til oplæsning af sms-beskeder. Hvis Borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation skal cd-rom altid sendes til Borgerens folkeregisteradresse. Nummer på cd-rom med den udleverede Midlertidige Adgangskode registreres i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet på cd-rom en, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun anvender sin NemID første gang. 2.7 Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Den Midlertidige Adgangskode cd-rom, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles cd-rom en. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget Midlertidig Adgangskode cd-rom, FØR identitetskontrollen er foretaget samt Borgeren er registreret i RA-portalen. 14. oktober 2010 P

11 3 Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID kunne tilbyde at danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse kan afhente den Midlertidige Adgangekode til den Offentlige digitale signatur hos en dansk Offentlig RA efter at have bestilt NemID via nemid.nu. Dette dokument gennemgår proceduren i forbindelse med udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Bemærk at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Straksudstedelse i Danmark. Der henvises til afsnit 1 - straksudstedelse af NemID Blinde Borgere. Der henvises til afsnit 2 - straksudstedelse af NemID til blinde borgere 3.1 Oversigt Danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse, der ønsker at få udstedt en digital signatur, kan gå ind på og derigennem bestille NemID. Under registreringen angiver Borgeren en forsendelsesadresse til Nøglekort, samt den danske repræsentation, hvor den Midlertidige Adgangskode ønskes afhentet. Afhentningsland kan også være Danmark (Offentlig RA), dette benyttes typisk hvis Borgeren ønsker at etablere sin signatur under ferie i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Efter registreringen på sender DanID udleveringsinstruks og Midlertidig Adgangskode til den valgte danske Offentlige RA. Der afsendes kvittering til Borgeren via , hvis denne er oplyst, inklusive information til Borgeren om at afhente den Midlertidige Adgangskode hos den valgte Offentlige RA. Borgeren henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen: Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation (dansk pas for udenlandsdanskere, dansk pas eller kørekort for navne- og adressebeskyttede) Registrerer pasnummer og udløbsdato for forevist legitimation på brevet, hvorefter RA journaliserer brevet. Efterfølgende udleveres Midlertidigt Adgangskodebrev. RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 14. oktober 2010 P

12 3.2 Flow 1. Den Offentlige RA modtager et brev med udleveringsinstruks og Midlertidigt Adgangskodebrev fra DanID, instruksen stemples med modtagelsesdato. 2. Instruksen checkes jævnligt for udløb. Hvis den Midlertidige Adgangskode ikke er afhentet inden udløbsdato angivet i instruksen, typisk 30 dage fra udsendelsesdato, makuleres instruksen og Adgangskodebrevet. Den Offentlige RA sender ikke information til DanID, hvis dette sker. 3. Borgeren henvender sig på den valgte danske Offentlige RA for at få udleveret sit Midlertidige Adgangskodebrev. 4. Borgeren foreviser legitimation i form af dansk pas med CPR-nummer (eller dansk kørekort med CPR-nummer for navne- og adressebeskyttede), der foretages en fysisk identifikation af borgeren. Udleveringsinstruksen udfyldes, hvorefter den Midlertidige Adgangskode udleveres til Borgeren. 5. DanID sender Nøglekortet til den adresse Borgeren har angivet under registreringen på den centrale hjemmeside, det er således ikke muligt for den Offentlige RA at udlevere et Nøglekort til Borgeren. 6. Borgeren får udstedt og aktiverer sit NemID med digital signatur ved at logge på hos en tjenesteudbyder fx borger.dk. 3.3 Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Brev med udleveringsinstruks, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end RA-medarbejdere, der verificerer Borgerens identitet. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidige Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen. 4 Udlevering af ekstra Nøglekort Hvis Borgeren har brug for et eller flere ekstra Nøglekort, fx i forbindelse med rejseaktivitet, kan Borgeren henvende sig hos den Offentlige RA. Udleverede nøglekort aktiveres automatisk, når den sidste nøgle, på et allerede aktiveret nøglekort, er brugt. Borgeren kan også gå ind på og aktivere et bestemt nøglekort. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. Borgeren kan legitimere sig enten med billedlegitimation ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas 14. oktober 2010 P

13 Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort eller ved at forevise to af følgende dokumenter, hvoraf mindst et skal indeholde CPRnummer: a) Dåbs- eller navneattest b) Sundhedskort (Sygesikringskort) c) Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d) Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen klikker på Udlever ekstra Nøglekort. RA-medarbejderen henter det ønskede antal kort fra det aflåste opbevaringssted. RA-medarbejderen indtaster Nøglekortnummer og signerer transaktionen. Indtastningen og signeringen skal gentages for hvert kort Borgeren ønsker at få udleveret. Bemærk, at der maksimalt må udleveres 10 nøglekort pr. fremmøde. Nøglekort udleveres til Borgeren og RA-medarbejderen logger ud. 5 Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Hvis Borgeren har glemt sin adgangskode har han/hun mulighed for at henvende sig hos den Offentlige RA. Det er ikke muligt for hverken RA-medarbejderen eller DanID at låse Adgangskoden op. Af sikkerhedshensyn er det heller ikke muligt, at skifte en glemt Adgangskode til en ny Adgangskode. Hvis Borgeren har glemt sin Adgangskode kan Borgeren derfor bestille en ny Midlertidig Adgangskode og få adgang til enten a) at få seks ekstra forsøg til at indtaste sin personlige Adgangskode korrekt, eller b) at registrere glemt Adgangskode og dermed få nulstillet Adgangskoden, så Borgeren skal indtaste den Midlertidige Adgangskode og en ny Adgangskode næste gang Borgeren logger på med NemID. 14. oktober 2010 P

14 Som en del af forløbet gøres Borgeren opmærksom på, at ved glemt Adgangskode sker der en nyudstedelse af den Offentlige digitale signatur, som medfører, at eventuelle krypterede s og dokumenter ikke længere kan dekrypteres. For at signere og kryptere s forudsættes det, at Borgeren har hentet og installeret et program, der gør det muligt at anvende NemID til sikker kommunikation via . Hvis Borgeren insisterer på at beholde den gamle signatur skal Borgeren henvises til DanIDs hjemmeside eller telefonsupport, der så må forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 5.1 Oversigt Borgeren oplyser, at han/hun har glemt sin adgangskode. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen vælger Midlertidig Adgangskode. Borgeren skal identificere sig selv efter de generelle legitimationsregler. RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. Legitimationen skal ikke registreres eller kopieres. RA-medarbejderen fremsøger Borgeren ved at søge på CPR-nummer. RA-medarbejderen vælger begrundelsen glemt adgangskode og på baggrund af information på skærmen informerer RA-medarbejderen Borgeren om, at konsekvensen af at skifte adgangskode er, at eventuelle krypterede dokumenter og s ikke længere kan tilgås. Hvis Borgeren ikke ønsker dette, henviser medarbejderen til DanIDs support og hjemmeside. Hvis Borgeren har fremvist billedlegitimation kan den Midlertidige Adgangskode udleveres med det samme, hvis Borgeren ønsker dette kan han/hun modtage Adgangskoden via sms. Borgeren har mulighed for at beholde sit gamle Nøglekort, alternativt kan et nyt kort udleveres. RA-medarbejderen registrerer nummeret på det Midlertidige Adgangskodebrev i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. 14. oktober 2010 P

15 6 Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder RA skal ligeledes assistere ved spærring af OCES-certifikater, Nøglekort og Adgangskoder ved fx mistanke om misbrug, mistet Nøglekort eller hvis Borgeren ønsker at spærre sin Offentlige digitale signatur. RA medarbejderen vil fra efteråret 2010 kunne spærre Brugerens Nøglekort og NemID i RAportalen. Indtil denne funktion er aktiveret i RA-portalen, kan RA-medarbejderen assistere Borgeren ved at finde telefonnummeret til DanIDs support og stille telefon til rådighed så Borgeren selv kan ringe til DanIDs support for at foretage spærring. 7 Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Den Offentlige RA er selv ansvarlig for at bestille kasser med nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve samt cd-rom til blindeløsningen via RA-portalen. Der må forventes op til 2-3 dages leveringstid på nye Nøglekort efter bestilling. Den Offentlige RA bør være særlig opmærksom på at bestille ekstra kort og breve fra DanID inden NemID kampagner gennemføres hos myndigheden. Kampagner medfører ofte, at der skal bruges særligt mange kort og breve inden for kort tid. 7.1 Oversigt RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger den relevante bestilling. 7.2 Opret ny ordre RA-medarbejderen vælger Bestil nye Nøglekort. Medarbejderen noterer antallet af Nøglekort, der ønskes, som udgangspunkt kan der bestilles kasser med henholdsvis 50, 200 og 500 kort. Medarbejderen markerer herefter adressen på den aktuelle RA-myndighed, der skal modtage de ønskede kort. RA-medarbejderen klikker på Send og returnerer tilbage til hovedmenuen. Proceduren gentages for bestilling af Midlertidige Adgangskodebreve. RA-medarbejderen logger efterfølgende ud af systemet. 8 Opret ny RA-medarbejder RA-administratoren kan tildele og fratage RA-rettigheder for de medarbejdere, der er tilknyttet organisationen, inklusive sig selv. 14. oktober 2010 P

16 Medarbejderen, der tildeles RA-rettigheder skal have gennemgået DanIDs RA-uddannelse. 8.1 Oversigt RA-administratoren logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger Opret ny RA-medarbejder. RA-administratoren indtaster følgende oplysninger om RA-medarbejderen: 1. Navn RID-nummer (fremgår af medarbejdercertifikatet) RA-administratoren sætter RA-medarbejder trykker på opret. RA-administratoren signerer og logger ud. Herefter har RA-medarbejderen adgang til at logge på systemet. DanID sender mail til både RA-administrator og den nye RA-medarbejder med information om, hvordan medarbejderen tilgår RA-portalen. 9 Opret ny RA-administrator funktion For at oprette en Offentlig RA, skal den medarbejder, der skal fungere som RA-administrator, logge ind på en RA-oprettelsesside med sin medarbejdersignatur. Efter RA-tilmeldingen er udarbejdet skal tilmeldingen underskrives af en tegningsberettiget hos myndigheden. Hvis RA-administratoren selv skal udføre RA-funktioner, skal han eller hun gennemgå DanIDs superbrugeruddannelse for RA-medarbejdere. Efter godkendelse og registrering af aftalen, kan RA-administratoren tildele og fratage RArettigheder for medarbejderne i sin organisation. 9.1 Oversigt En medarbejder hos en myndighed, der ønsker at ansøge om at blive RA, tilmelder et CVRnummer på RA-oprettelsessiden. 9.2 Opret RA-administrator Den medarbejder der skal være RA-administrator for den ansøgende myndighed logger på RA-oprettelsessiden med sit medarbejdercertifikat og kommer ind på siden Opret ny Aftale. Systemet registrerer automatisk CVR-nummeret for myndigheden, som det fremgår af medarbejdersignaturen. Den kommende RA-administrator skal herefter indtaste navn og adresse på sig selv samt navn, adresse og stilling på den underskriftsberettigede for den pågældende myndighed. 14. oktober 2010 P

17 Medarbejderen trykker på ok knappen, og kan herefter udskrive aftalen og hente dens tilhørende bilag. 9.3 Tegningsberettigede Den kommende RA-administrator sørger for, at aftalen underskrives af den tegningsberettigede og faxes på nummer til DanID. 9.4 Godkendelse Den underskrevne aftale godkendes og registreres af DanID, hvis den tegningsberettigede kan verificeres. Herefter modtager både den kommende RA-administrator og den tegningsberettigede en godkendelsesmail fra DanID, der bekræfter oprettelsen. Efter oprettelse kan RA-administratoren tildele og fratage RA-rettigheder for medarbejderne i sin organisation. Medarbejdere skal dog gennemføre DanIDs RA-uddannelse inden han eller hun kan registrere borgere, jf. Arbejdsgangsbeskrivelse Opret ny RA-medarbejder. 10 Support og Hotline DanID certificeringscenter har oprettet en hotline for Offentlige RA i forbindelse med funktionen, som kan kontaktes i tvivlsspørgsmål. Denne hotline er åben fra kl dansk tid på hverdage, og telefonnummeret er Hotline kan desuden kontaktes via e-post til Denne hotline kan hjælpe, hvis der er tvivl omkring Borgerens legitimation eller generelt om procedurer for udlevering. 14. oktober 2010 P

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Anmeldelse om narkotikabesiddelse

Anmeldelse om narkotikabesiddelse Journalnummer forbeholdt politiet Østjyllands Politi Specialpatruljen Ridderstræde 1 8000 Århus C Anmeldelse om narkotikabesiddelse 1. GERNINGSSTED: Gerningsstedets navn: Telefonnr.: CVR-nr.: Adresse:

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Velkommen til Pensionsguiden Hvis du ikke er logget på borger.dk med NemID, skal du logge på her. Klik på Log på. Er du logget på, kan du klikke her og hoppe frem til

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014

Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Netbank Erhverv Kom godt i gang med Netbank Erhverv - NemID April 2014 Indhold Log på... Adgang til flere aftaler. Eksempel på forsiden i Netbank... Få mere ud af Netbank... Skræddersy din Netbank... Gode

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Regler for Sparekassen Sjællands ebanking - privat Sparekassen Sjællands ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Regler for Kreditbankens e-banking - privat

Regler for Kreditbankens e-banking - privat Kreditbanken A/S H.P. Hanssens Gade 17 6200 Aabenraa Telefon 7333 1700 Telefax 7333 1717 A/S Reg.nr. 19378 Bankreg.nr. 7930 E-mail: aab@kreditbanken.dk www.kreditbanken.dk Regler for Kreditbankens e-banking

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

User Management System

User Management System User Management System www.inlogic.dk Indholdsfortegnelse UMS Web brugervejledning... 3 Skift dit password... 5 Mobil nummer... 6 IT Regel... 7 Dine oplysninger... 8 Skema... 9 SMS Abonnement... 10 Karakter...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet

JENS KOLDBÆK Borger på nettet JENS KOLDBÆK Borger på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Det digitale Danmark er fyldt med muligheder... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... Godt i gang som digital borger NemID... 10 Bestil

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort

Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Manual til Roskilde Kommune Betalingskort Indhold Hvordan logger jeg ind første gang?... 2 Hvordan indbetaler jeg penge på mit barn betalingskort?... 3 Hvordan ser jeg hvad mit barn har forbrugt på betalingskortet?...

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Sådan opretter du en Sundhedsaftale

Sådan opretter du en Sundhedsaftale Sådan opretter du en Sundhedsaftale Indhold Bestil PensionDanmark Adgangskode 2 Oprettelse af sundhedsaftale 4 PBS-aftalen 8 Bestil PensionDanmark Adgangskode For at kunne indberette til Sundhedsordningen

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere