ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION"

Transkript

1 DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK Ballerup T F CVR-nr ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

2 Indholdsfortegnelse 1 Udstedelse af NemID Oversigt Udlevering af NemID regler Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Udstedelse af NemID til blinde Borgere Oversigt Udlevering af materiale Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse Oversigt Flow Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Udlevering af ekstra Nøglekort Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Oversigt Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Oversigt Opret ny ordre Opret ny RA-medarbejder Oversigt Opret ny RA-administrator funktion Oversigt Opret RA-administrator Tegningsberettigede Godkendelse Support og Hotline oktober 2010 P. 2-17

3 Versionsfortegnelse 11. maj 2010 Version 1.0 MOBO 14. oktober 2010 Version 2.0 MOBO 14. oktober 2010 P. 3-17

4 1 Udstedelse af NemID I forbindelse med personligt fremmøde hos den offentlige RA I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID, kunne tilbyde at udstede NemID med Offentlig digital signatur til Borgere, der møder personligt op hos den offentlige RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med Borgernes personlige fremmøde. Bemærk, at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Blinde Borgere henvises til afsnit 2 - arbejdsgangsbeskrivelse for Straksudstedelse af NemID til blinde Borgere Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - arbejdsgangsbeskrivelse - Udlevering af midlertidig adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 1.1 Oversigt Borgeren henvender sig hos den offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID regler Logger ind i RA-portalen Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type af forevist dokumentation Udleverer kuvert med Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 1.2 Udlevering af NemID regler Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med Offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder, Nøglekort samt OCES II certifikater. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 1.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen jf. instruks vedrørende Offentlige RA. Det er en betingelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter. 14. oktober 2010 P. 4-17

5 Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nummer hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: a. Dåbs- eller navneattest b. Sundhedskort (Sygesikringskort) c. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de under afsnit 1.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs- eller navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugerens folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). Dette markeres i systemet. 14. oktober 2010 P. 5-17

6 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobil-nummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer hvilken legitimation, der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen registrerer desuden evt. alternativ forsendelsesadresse i RA-portalen. Medarbejderen skal spørge Borgeren om han eller hun allerede har et Nøglekort, som skal anvendes med den Offentlige digitale signatur. Hvis dette er tilfældet skal Borgeren oplyse Nøglekortsnummeret som RA medarbejderen herefter indtaster i systemet. I modsat fald vil Borgeren få udstedt et særskilt Nøglekort til brug for Offentlig digital signatur, uanset at han/hun har fået udstedt et Nøglekort til sin netbank i forvejen. 1.6 Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev med det samme eller Nøglekortet sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobil-nummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Hvis borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation SKAL Nøglekort altid fremsendes til Borgerens folkeregisteradresse. Når velkomstbrevet udleveres, anføres NemID-nummeret på det angivne felt i starten af brevet. NemID-nummeret skal anvendes af Borgeren første gang NemID anvendes. RA har mulighed for at printe et velkomstbrev i RA portalen. Hvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode-brev udleveres af RA-medarbejderen registreres numrene på de to kuverter for henholdvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode i RA- 14. oktober 2010 P. 6-17

7 portalen, hvorved de knyttes til Borgeren. Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev leveres af DanID i hver sin særlige kuvert. Hvis en af kuverterne viser tegn på at være forsøgt åbnet må den ikke anvendes. Se i øvrigt Instruksen for beskrivelse af RA s opbevaring af Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve. Hvis Borgeren ønsker det, kan Nøglekort med stor skrift udleveres i stedet for standard nøglekort. Ønsket skal markeres i RA-portalen så Borgerens efterfølgende kort, der sendes fra DanID, også vil være med stor skrift. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet, der er vedlagt Nøglekortet, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun selv aktiverer NemID første gang Borgeren logger på med NemID. 1.7 Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Nøglekort og det Midlertidige Adgangskodebrev, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles kort og brev. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidig Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen, og RAmedarbejderen har signeret registreringen. 2 Udstedelse af NemID til blinde Borgere I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med personligt fremmøde for blinde. Bemærk, at der i øvrigt findes følgende særskilte procedurer: For svagtseende og seende Borgere henvises til afsnit 1 - Straksudstedelse af NemID For udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 2.1 Oversigt Den blinde borger henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID reglerne Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type forevist legitimation 14. oktober 2010 P. 7-17

8 Udleverer cd-rom med Midlertidig Adgangskode Den blinde Borger vil ikke være i stand til at forevise visse former for godkendt legitimation, fx kørekort og må derfor legitimere sig med de andre angivne legitimationsdokumenter. Arbejdsgangen for udstedelse af NemID til blinde Borgere følger i hovedtræk arbejdsgangen for udstedelse af NemID (for seende) i afsnit 3. I det efterfølgende fremhæves handlinger, der i registreringsforløbet er specifikke for de blinde borgere med rød skrift. 2.2 Udlevering af materiale Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder og Nøglekort samt OCES-certifikater. RA-medarbejderen skal tilbyde Borgeren at få oplæst NemID-reglerne. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 2.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen, jf. instruks vedr. Offentlige RA. Det er en betingelse for udstedelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter: Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nr. hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: Dåbs- eller navneattest a. Sundhedskort (Sygesikringskort) b. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse c. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) 14. oktober 2010 P. 8-17

9 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 2.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de i afsnit 2.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs-, navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugers folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. 2.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer, hvilken legitimation der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye Nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat: RA-medarbejderen vælger Blindeløsning i portalen. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer kan registreres til brug for kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. 14. oktober 2010 P. 9-17

10 Borgerens telefonnummer til udsendelse af nøgler registreres, nummeret skal oplyses og i de tilfælde, hvor IVR-nummeret er til en mobiltelefon og Borgeren har telefonen med, skal der foretages et testopkald for at undgå fejlregistrering. Telefonnummer til udsendelse af nøgler skal ikke nødvendigvis være identisk med det telefonnummer, Borgeren ønsker at benytte til brug for kommunikation mellem Borgeren og DanID. 2.6 Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres cd-rom med Midlertidig Adgangskode med det samme eller sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobilnummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Dette kræver dog, at Borgeren har installeret program på sin mobiltelefon til oplæsning af sms-beskeder. Hvis Borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation skal cd-rom altid sendes til Borgerens folkeregisteradresse. Nummer på cd-rom med den udleverede Midlertidige Adgangskode registreres i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet på cd-rom en, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun anvender sin NemID første gang. 2.7 Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Den Midlertidige Adgangskode cd-rom, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles cd-rom en. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget Midlertidig Adgangskode cd-rom, FØR identitetskontrollen er foretaget samt Borgeren er registreret i RA-portalen. 14. oktober 2010 P

11 3 Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID kunne tilbyde at danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse kan afhente den Midlertidige Adgangekode til den Offentlige digitale signatur hos en dansk Offentlig RA efter at have bestilt NemID via nemid.nu. Dette dokument gennemgår proceduren i forbindelse med udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Bemærk at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Straksudstedelse i Danmark. Der henvises til afsnit 1 - straksudstedelse af NemID Blinde Borgere. Der henvises til afsnit 2 - straksudstedelse af NemID til blinde borgere 3.1 Oversigt Danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse, der ønsker at få udstedt en digital signatur, kan gå ind på og derigennem bestille NemID. Under registreringen angiver Borgeren en forsendelsesadresse til Nøglekort, samt den danske repræsentation, hvor den Midlertidige Adgangskode ønskes afhentet. Afhentningsland kan også være Danmark (Offentlig RA), dette benyttes typisk hvis Borgeren ønsker at etablere sin signatur under ferie i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Efter registreringen på sender DanID udleveringsinstruks og Midlertidig Adgangskode til den valgte danske Offentlige RA. Der afsendes kvittering til Borgeren via , hvis denne er oplyst, inklusive information til Borgeren om at afhente den Midlertidige Adgangskode hos den valgte Offentlige RA. Borgeren henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen: Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation (dansk pas for udenlandsdanskere, dansk pas eller kørekort for navne- og adressebeskyttede) Registrerer pasnummer og udløbsdato for forevist legitimation på brevet, hvorefter RA journaliserer brevet. Efterfølgende udleveres Midlertidigt Adgangskodebrev. RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 14. oktober 2010 P

12 3.2 Flow 1. Den Offentlige RA modtager et brev med udleveringsinstruks og Midlertidigt Adgangskodebrev fra DanID, instruksen stemples med modtagelsesdato. 2. Instruksen checkes jævnligt for udløb. Hvis den Midlertidige Adgangskode ikke er afhentet inden udløbsdato angivet i instruksen, typisk 30 dage fra udsendelsesdato, makuleres instruksen og Adgangskodebrevet. Den Offentlige RA sender ikke information til DanID, hvis dette sker. 3. Borgeren henvender sig på den valgte danske Offentlige RA for at få udleveret sit Midlertidige Adgangskodebrev. 4. Borgeren foreviser legitimation i form af dansk pas med CPR-nummer (eller dansk kørekort med CPR-nummer for navne- og adressebeskyttede), der foretages en fysisk identifikation af borgeren. Udleveringsinstruksen udfyldes, hvorefter den Midlertidige Adgangskode udleveres til Borgeren. 5. DanID sender Nøglekortet til den adresse Borgeren har angivet under registreringen på den centrale hjemmeside, det er således ikke muligt for den Offentlige RA at udlevere et Nøglekort til Borgeren. 6. Borgeren får udstedt og aktiverer sit NemID med digital signatur ved at logge på hos en tjenesteudbyder fx borger.dk. 3.3 Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Brev med udleveringsinstruks, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end RA-medarbejdere, der verificerer Borgerens identitet. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidige Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen. 4 Udlevering af ekstra Nøglekort Hvis Borgeren har brug for et eller flere ekstra Nøglekort, fx i forbindelse med rejseaktivitet, kan Borgeren henvende sig hos den Offentlige RA. Udleverede nøglekort aktiveres automatisk, når den sidste nøgle, på et allerede aktiveret nøglekort, er brugt. Borgeren kan også gå ind på og aktivere et bestemt nøglekort. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. Borgeren kan legitimere sig enten med billedlegitimation ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas 14. oktober 2010 P

13 Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort eller ved at forevise to af følgende dokumenter, hvoraf mindst et skal indeholde CPRnummer: a) Dåbs- eller navneattest b) Sundhedskort (Sygesikringskort) c) Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d) Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen klikker på Udlever ekstra Nøglekort. RA-medarbejderen henter det ønskede antal kort fra det aflåste opbevaringssted. RA-medarbejderen indtaster Nøglekortnummer og signerer transaktionen. Indtastningen og signeringen skal gentages for hvert kort Borgeren ønsker at få udleveret. Bemærk, at der maksimalt må udleveres 10 nøglekort pr. fremmøde. Nøglekort udleveres til Borgeren og RA-medarbejderen logger ud. 5 Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Hvis Borgeren har glemt sin adgangskode har han/hun mulighed for at henvende sig hos den Offentlige RA. Det er ikke muligt for hverken RA-medarbejderen eller DanID at låse Adgangskoden op. Af sikkerhedshensyn er det heller ikke muligt, at skifte en glemt Adgangskode til en ny Adgangskode. Hvis Borgeren har glemt sin Adgangskode kan Borgeren derfor bestille en ny Midlertidig Adgangskode og få adgang til enten a) at få seks ekstra forsøg til at indtaste sin personlige Adgangskode korrekt, eller b) at registrere glemt Adgangskode og dermed få nulstillet Adgangskoden, så Borgeren skal indtaste den Midlertidige Adgangskode og en ny Adgangskode næste gang Borgeren logger på med NemID. 14. oktober 2010 P

14 Som en del af forløbet gøres Borgeren opmærksom på, at ved glemt Adgangskode sker der en nyudstedelse af den Offentlige digitale signatur, som medfører, at eventuelle krypterede s og dokumenter ikke længere kan dekrypteres. For at signere og kryptere s forudsættes det, at Borgeren har hentet og installeret et program, der gør det muligt at anvende NemID til sikker kommunikation via . Hvis Borgeren insisterer på at beholde den gamle signatur skal Borgeren henvises til DanIDs hjemmeside eller telefonsupport, der så må forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 5.1 Oversigt Borgeren oplyser, at han/hun har glemt sin adgangskode. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen vælger Midlertidig Adgangskode. Borgeren skal identificere sig selv efter de generelle legitimationsregler. RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. Legitimationen skal ikke registreres eller kopieres. RA-medarbejderen fremsøger Borgeren ved at søge på CPR-nummer. RA-medarbejderen vælger begrundelsen glemt adgangskode og på baggrund af information på skærmen informerer RA-medarbejderen Borgeren om, at konsekvensen af at skifte adgangskode er, at eventuelle krypterede dokumenter og s ikke længere kan tilgås. Hvis Borgeren ikke ønsker dette, henviser medarbejderen til DanIDs support og hjemmeside. Hvis Borgeren har fremvist billedlegitimation kan den Midlertidige Adgangskode udleveres med det samme, hvis Borgeren ønsker dette kan han/hun modtage Adgangskoden via sms. Borgeren har mulighed for at beholde sit gamle Nøglekort, alternativt kan et nyt kort udleveres. RA-medarbejderen registrerer nummeret på det Midlertidige Adgangskodebrev i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. 14. oktober 2010 P

15 6 Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder RA skal ligeledes assistere ved spærring af OCES-certifikater, Nøglekort og Adgangskoder ved fx mistanke om misbrug, mistet Nøglekort eller hvis Borgeren ønsker at spærre sin Offentlige digitale signatur. RA medarbejderen vil fra efteråret 2010 kunne spærre Brugerens Nøglekort og NemID i RAportalen. Indtil denne funktion er aktiveret i RA-portalen, kan RA-medarbejderen assistere Borgeren ved at finde telefonnummeret til DanIDs support og stille telefon til rådighed så Borgeren selv kan ringe til DanIDs support for at foretage spærring. 7 Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Den Offentlige RA er selv ansvarlig for at bestille kasser med nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve samt cd-rom til blindeløsningen via RA-portalen. Der må forventes op til 2-3 dages leveringstid på nye Nøglekort efter bestilling. Den Offentlige RA bør være særlig opmærksom på at bestille ekstra kort og breve fra DanID inden NemID kampagner gennemføres hos myndigheden. Kampagner medfører ofte, at der skal bruges særligt mange kort og breve inden for kort tid. 7.1 Oversigt RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger den relevante bestilling. 7.2 Opret ny ordre RA-medarbejderen vælger Bestil nye Nøglekort. Medarbejderen noterer antallet af Nøglekort, der ønskes, som udgangspunkt kan der bestilles kasser med henholdsvis 50, 200 og 500 kort. Medarbejderen markerer herefter adressen på den aktuelle RA-myndighed, der skal modtage de ønskede kort. RA-medarbejderen klikker på Send og returnerer tilbage til hovedmenuen. Proceduren gentages for bestilling af Midlertidige Adgangskodebreve. RA-medarbejderen logger efterfølgende ud af systemet. 8 Opret ny RA-medarbejder RA-administratoren kan tildele og fratage RA-rettigheder for de medarbejdere, der er tilknyttet organisationen, inklusive sig selv. 14. oktober 2010 P

16 Medarbejderen, der tildeles RA-rettigheder skal have gennemgået DanIDs RA-uddannelse. 8.1 Oversigt RA-administratoren logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger Opret ny RA-medarbejder. RA-administratoren indtaster følgende oplysninger om RA-medarbejderen: 1. Navn RID-nummer (fremgår af medarbejdercertifikatet) RA-administratoren sætter RA-medarbejder trykker på opret. RA-administratoren signerer og logger ud. Herefter har RA-medarbejderen adgang til at logge på systemet. DanID sender mail til både RA-administrator og den nye RA-medarbejder med information om, hvordan medarbejderen tilgår RA-portalen. 9 Opret ny RA-administrator funktion For at oprette en Offentlig RA, skal den medarbejder, der skal fungere som RA-administrator, logge ind på en RA-oprettelsesside med sin medarbejdersignatur. Efter RA-tilmeldingen er udarbejdet skal tilmeldingen underskrives af en tegningsberettiget hos myndigheden. Hvis RA-administratoren selv skal udføre RA-funktioner, skal han eller hun gennemgå DanIDs superbrugeruddannelse for RA-medarbejdere. Efter godkendelse og registrering af aftalen, kan RA-administratoren tildele og fratage RArettigheder for medarbejderne i sin organisation. 9.1 Oversigt En medarbejder hos en myndighed, der ønsker at ansøge om at blive RA, tilmelder et CVRnummer på RA-oprettelsessiden. 9.2 Opret RA-administrator Den medarbejder der skal være RA-administrator for den ansøgende myndighed logger på RA-oprettelsessiden med sit medarbejdercertifikat og kommer ind på siden Opret ny Aftale. Systemet registrerer automatisk CVR-nummeret for myndigheden, som det fremgår af medarbejdersignaturen. Den kommende RA-administrator skal herefter indtaste navn og adresse på sig selv samt navn, adresse og stilling på den underskriftsberettigede for den pågældende myndighed. 14. oktober 2010 P

17 Medarbejderen trykker på ok knappen, og kan herefter udskrive aftalen og hente dens tilhørende bilag. 9.3 Tegningsberettigede Den kommende RA-administrator sørger for, at aftalen underskrives af den tegningsberettigede og faxes på nummer til DanID. 9.4 Godkendelse Den underskrevne aftale godkendes og registreres af DanID, hvis den tegningsberettigede kan verificeres. Herefter modtager både den kommende RA-administrator og den tegningsberettigede en godkendelsesmail fra DanID, der bekræfter oprettelsen. Efter oprettelse kan RA-administratoren tildele og fratage RA-rettigheder for medarbejderne i sin organisation. Medarbejdere skal dog gennemføre DanIDs RA-uddannelse inden han eller hun kan registrere borgere, jf. Arbejdsgangsbeskrivelse Opret ny RA-medarbejder. 10 Support og Hotline DanID certificeringscenter har oprettet en hotline for Offentlige RA i forbindelse med funktionen, som kan kontaktes i tvivlsspørgsmål. Denne hotline er åben fra kl dansk tid på hverdage, og telefonnummeret er Hotline kan desuden kontaktes via e-post til Denne hotline kan hjælpe, hvis der er tvivl omkring Borgerens legitimation eller generelt om procedurer for udlevering. 14. oktober 2010 P

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Brugervejledning til Merkurs Netbank

Brugervejledning til Merkurs Netbank Brugervejledning til Merkurs Netbank 1. GENERELT OM MERKURS NETBANK... 2 2. ÅBNINGSTIDER... 2 3. BROWSERE... 2 4. ADGANG... 2 5. OPBYGNING AF NETBANK... 4 6. ANVENDELSE AF MERKURS NETBANK FRA FLERE COMPUTERE...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet

JENS KOLDBÆK Borger på nettet JENS KOLDBÆK Borger på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE Det digitale Danmark er fyldt med muligheder... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... Godt i gang som digital borger NemID... 10 Bestil

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere