ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION"

Transkript

1 DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK Ballerup T F CVR-nr ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

2 Indholdsfortegnelse 1 Udstedelse af NemID Oversigt Udlevering af NemID regler Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Udstedelse af NemID til blinde Borgere Oversigt Udlevering af materiale Kontrol af legitimation Manglende billedlegitimation Registrering af legitimation Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse Oversigt Flow Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Udlevering af ekstra Nøglekort Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Oversigt Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Oversigt Opret ny ordre Opret ny RA-medarbejder Oversigt Opret ny RA-administrator funktion Oversigt Opret RA-administrator Tegningsberettigede Godkendelse Support og Hotline oktober 2010 P. 2-17

3 Versionsfortegnelse 11. maj 2010 Version 1.0 MOBO 14. oktober 2010 Version 2.0 MOBO 14. oktober 2010 P. 3-17

4 1 Udstedelse af NemID I forbindelse med personligt fremmøde hos den offentlige RA I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID, kunne tilbyde at udstede NemID med Offentlig digital signatur til Borgere, der møder personligt op hos den offentlige RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med Borgernes personlige fremmøde. Bemærk, at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Blinde Borgere henvises til afsnit 2 - arbejdsgangsbeskrivelse for Straksudstedelse af NemID til blinde Borgere Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - arbejdsgangsbeskrivelse - Udlevering af midlertidig adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 1.1 Oversigt Borgeren henvender sig hos den offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID regler Logger ind i RA-portalen Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type af forevist dokumentation Udleverer kuvert med Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 1.2 Udlevering af NemID regler Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med Offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder, Nøglekort samt OCES II certifikater. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 1.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen jf. instruks vedrørende Offentlige RA. Det er en betingelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter. 14. oktober 2010 P. 4-17

5 Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nummer hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: a. Dåbs- eller navneattest b. Sundhedskort (Sygesikringskort) c. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de under afsnit 1.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs- eller navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugerens folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). Dette markeres i systemet. 14. oktober 2010 P. 5-17

6 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 1.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobil-nummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer hvilken legitimation, der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen registrerer desuden evt. alternativ forsendelsesadresse i RA-portalen. Medarbejderen skal spørge Borgeren om han eller hun allerede har et Nøglekort, som skal anvendes med den Offentlige digitale signatur. Hvis dette er tilfældet skal Borgeren oplyse Nøglekortsnummeret som RA medarbejderen herefter indtaster i systemet. I modsat fald vil Borgeren få udstedt et særskilt Nøglekort til brug for Offentlig digital signatur, uanset at han/hun har fået udstedt et Nøglekort til sin netbank i forvejen. 1.6 Udlevering af velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres velkomstbrev, Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev med det samme eller Nøglekortet sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobil-nummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Hvis borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation SKAL Nøglekort altid fremsendes til Borgerens folkeregisteradresse. Når velkomstbrevet udleveres, anføres NemID-nummeret på det angivne felt i starten af brevet. NemID-nummeret skal anvendes af Borgeren første gang NemID anvendes. RA har mulighed for at printe et velkomstbrev i RA portalen. Hvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode-brev udleveres af RA-medarbejderen registreres numrene på de to kuverter for henholdvis Nøglekort og Midlertidig Adgangskode i RA- 14. oktober 2010 P. 6-17

7 portalen, hvorved de knyttes til Borgeren. Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev leveres af DanID i hver sin særlige kuvert. Hvis en af kuverterne viser tegn på at være forsøgt åbnet må den ikke anvendes. Se i øvrigt Instruksen for beskrivelse af RA s opbevaring af Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve. Hvis Borgeren ønsker det, kan Nøglekort med stor skrift udleveres i stedet for standard nøglekort. Ønsket skal markeres i RA-portalen så Borgerens efterfølgende kort, der sendes fra DanID, også vil være med stor skrift. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet, der er vedlagt Nøglekortet, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun selv aktiverer NemID første gang Borgeren logger på med NemID. 1.7 Særlige forhold vedrørende Nøglekort og Midlertidige Adgangskodebreve Nøglekort og det Midlertidige Adgangskodebrev, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles kort og brev. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidig Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen, og RAmedarbejderen har signeret registreringen. 2 Udstedelse af NemID til blinde Borgere I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. Dette afsnit gennemgår registreringsproceduren i forbindelse med personligt fremmøde for blinde. Bemærk, at der i øvrigt findes følgende særskilte procedurer: For svagtseende og seende Borgere henvises til afsnit 1 - Straksudstedelse af NemID For udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse henvises til afsnit 3 - Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. 2.1 Oversigt Den blinde borger henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører følgende: Udleverer NemID reglerne Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation Kontrollerer og registrerer Borgerens (certifikatansøgerens) data i systemet Registrerer oplysninger om type forevist legitimation 14. oktober 2010 P. 7-17

8 Udleverer cd-rom med Midlertidig Adgangskode Den blinde Borger vil ikke være i stand til at forevise visse former for godkendt legitimation, fx kørekort og må derfor legitimere sig med de andre angivne legitimationsdokumenter. Arbejdsgangen for udstedelse af NemID til blinde Borgere følger i hovedtræk arbejdsgangen for udstedelse af NemID (for seende) i afsnit 3. I det efterfølgende fremhæves handlinger, der i registreringsforløbet er specifikke for de blinde borgere med rød skrift. 2.2 Udlevering af materiale Borgeren møder op på udstedelsesstedet og modtager NemID-reglerne, der beskriver reglerne for NemID med offentlig digital signatur, blandt andet regler for brug af Bruger-id, Adgangskoder og Nøglekort samt OCES-certifikater. RA-medarbejderen skal tilbyde Borgeren at få oplæst NemID-reglerne. Borgeren skal spørges om han eller hun har gjort sig bekendt med reglerne for NemID og kan acceptere dem inden udstedelsen påbegyndes. 2.3 Kontrol af legitimation Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen, jf. instruks vedr. Offentlige RA. Det er en betingelse for udstedelse, at der er indeholdt oplysning om CPR-nummer i mindst ét af de fremviste dokumenter: Borgeren kan legitimere sig ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort For at verificere, at det oplyste navn og CPR-nr. hører sammen, foretages et opslag i CPR via RA-portalen. Hvis dette ikke er muligt, skal yderligere et billedlegitimationsdokument jf. ovenfor eller et af dokumenterne jf. punkt a-d nedenfor fremvises: Dåbs- eller navneattest a. Sundhedskort (Sygesikringskort) b. Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse c. Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) 14. oktober 2010 P. 8-17

9 RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL borgeren afvises. 2.4 Manglende billedlegitimation Hvis Borgeren ikke er i besiddelse af billedlegitimation, kan Borgeren legitimere sig med to af de i afsnit 2.3 nævnte dokumenter a-d. Et af disse dokumenter skal være dåbs-, navneattest eller sundhedskort. Det er ligeledes en betingelse, at mindst ét af de fremviste dokumenter indeholder oplysning om CPR-nummer. Nøglekortet skal i dette tilfælde altid fremsendes til Brugers folkeregisteradresse første gang, og adressen skal være indhentet fra CPR (dette sker automatisk når CPR-nummeret indtastes i RA-portalen). RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. 2.5 Registrering af legitimation Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer bør registreres til brug for efterfølgende kommunikation med borgeren, men er ikke påkrævet. RA-medarbejderen registrerer, hvilken legitimation der er forevist. Hvis Borgeren har navne- og adressebeskyttelse eller ikke har folkeregisteradresse (fx hvis Borgeren er hjemløs), og der ikke i forvejen er registreret en adresse, skal Borgeren angive den adresse, hvortil nye Nøglekort kan sendes fremover. Der skal i dette tilfælde altid forevises billedlegitimation. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit eget medarbejdercertifikat: RA-medarbejderen vælger Blindeløsning i portalen. RA-medarbejderen indtaster Borgerens CPR-nummer i RA-portalen. og mobilnummer kan registreres til brug for kommunikation med Borgeren, men er ikke påkrævet. 14. oktober 2010 P. 9-17

10 Borgerens telefonnummer til udsendelse af nøgler registreres, nummeret skal oplyses og i de tilfælde, hvor IVR-nummeret er til en mobiltelefon og Borgeren har telefonen med, skal der foretages et testopkald for at undgå fejlregistrering. Telefonnummer til udsendelse af nøgler skal ikke nødvendigvis være identisk med det telefonnummer, Borgeren ønsker at benytte til brug for kommunikation mellem Borgeren og DanID. 2.6 Udlevering af Nøglekort og Midlertidigt Adgangskodebrev Hvis data stemmer overens, udleveres cd-rom med Midlertidig Adgangskode med det samme eller sendes til den af Borgeren angivne adresse. Hvis Borgeren har oplyst sit mobilnummer kan Midlertidig Adgangskode modtages via sms. Dette kræver dog, at Borgeren har installeret program på sin mobiltelefon til oplæsning af sms-beskeder. Hvis Borgeren har legitimeret sig uden billedlegitimation skal cd-rom altid sendes til Borgerens folkeregisteradresse. Nummer på cd-rom med den udleverede Midlertidige Adgangskode registreres i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. RA henviser til velkomstbrevet på cd-rom en, der informerer Borgeren om, hvordan han/hun anvender sin NemID første gang. 2.7 Særlige forhold vedrørende håndtering af Midlertidig Adgangskode Den Midlertidige Adgangskode cd-rom, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end den rette rekvirent, dvs. Borgeren der tildeles cd-rom en. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget Midlertidig Adgangskode cd-rom, FØR identitetskontrollen er foretaget samt Borgeren er registreret i RA-portalen. 14. oktober 2010 P

11 3 Udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse I forbindelse med personligt fremmøde hos offentlig RA. I den nye digital signaturløsning vil offentlige myndigheder, der er registreringsmyndighed for DanID kunne tilbyde at danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse kan afhente den Midlertidige Adgangekode til den Offentlige digitale signatur hos en dansk Offentlig RA efter at have bestilt NemID via nemid.nu. Dette dokument gennemgår proceduren i forbindelse med udlevering af Midlertidig Adgangskode til danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Bemærk at der i øvrigt findes særskilte procedurer for: Straksudstedelse i Danmark. Der henvises til afsnit 1 - straksudstedelse af NemID Blinde Borgere. Der henvises til afsnit 2 - straksudstedelse af NemID til blinde borgere 3.1 Oversigt Danske statsborgere uden fast bopæl i Danmark og Borgere med navne- og adressebeskyttelse, der ønsker at få udstedt en digital signatur, kan gå ind på og derigennem bestille NemID. Under registreringen angiver Borgeren en forsendelsesadresse til Nøglekort, samt den danske repræsentation, hvor den Midlertidige Adgangskode ønskes afhentet. Afhentningsland kan også være Danmark (Offentlig RA), dette benyttes typisk hvis Borgeren ønsker at etablere sin signatur under ferie i Danmark og til Borgere i Danmark med navne- og adressebeskyttelse. Efter registreringen på sender DanID udleveringsinstruks og Midlertidig Adgangskode til den valgte danske Offentlige RA. Der afsendes kvittering til Borgeren via , hvis denne er oplyst, inklusive information til Borgeren om at afhente den Midlertidige Adgangskode hos den valgte Offentlige RA. Borgeren henvender sig hos den Offentlige RA og fremviser legitimation. Medarbejderen udfører nødvendig kontrol af legitimationen: Verificerer Borgerens identitet ved kontrol af legitimation (dansk pas for udenlandsdanskere, dansk pas eller kørekort for navne- og adressebeskyttede) Registrerer pasnummer og udløbsdato for forevist legitimation på brevet, hvorefter RA journaliserer brevet. Efterfølgende udleveres Midlertidigt Adgangskodebrev. RA-medarbejderen er ansvarlig for identifikation og autentifikation af en certifikatansøger. 14. oktober 2010 P

12 3.2 Flow 1. Den Offentlige RA modtager et brev med udleveringsinstruks og Midlertidigt Adgangskodebrev fra DanID, instruksen stemples med modtagelsesdato. 2. Instruksen checkes jævnligt for udløb. Hvis den Midlertidige Adgangskode ikke er afhentet inden udløbsdato angivet i instruksen, typisk 30 dage fra udsendelsesdato, makuleres instruksen og Adgangskodebrevet. Den Offentlige RA sender ikke information til DanID, hvis dette sker. 3. Borgeren henvender sig på den valgte danske Offentlige RA for at få udleveret sit Midlertidige Adgangskodebrev. 4. Borgeren foreviser legitimation i form af dansk pas med CPR-nummer (eller dansk kørekort med CPR-nummer for navne- og adressebeskyttede), der foretages en fysisk identifikation af borgeren. Udleveringsinstruksen udfyldes, hvorefter den Midlertidige Adgangskode udleveres til Borgeren. 5. DanID sender Nøglekortet til den adresse Borgeren har angivet under registreringen på den centrale hjemmeside, det er således ikke muligt for den Offentlige RA at udlevere et Nøglekort til Borgeren. 6. Borgeren får udstedt og aktiverer sit NemID med digital signatur ved at logge på hos en tjenesteudbyder fx borger.dk. 3.3 Specifikke bemærkninger vedrørende udleveringsinstruksen Brev med udleveringsinstruks, som af udleveringsstedet opbevares på betryggende måde i aflåst gemme, må under ingen omstændigheder åbnes af andre end RA-medarbejdere, der verificerer Borgerens identitet. Borgeren må under ingen omstændigheder få overdraget det Midlertidige Adgangskodebrev, FØR identitetskontrollen er foretaget og Borgeren er registreret i RA-portalen. 4 Udlevering af ekstra Nøglekort Hvis Borgeren har brug for et eller flere ekstra Nøglekort, fx i forbindelse med rejseaktivitet, kan Borgeren henvende sig hos den Offentlige RA. Udleverede nøglekort aktiveres automatisk, når den sidste nøgle, på et allerede aktiveret nøglekort, er brugt. Borgeren kan også gå ind på og aktivere et bestemt nøglekort. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. Borgeren kan legitimere sig enten med billedlegitimation ved at forevise ét af følgende gyldige billedlegitimationsdokumenter: Nationalt kørekort udstedt i et EU/EØS land Pas 14. oktober 2010 P

13 Forsvarets identitetskort (fra DK) Natopas Politilegitimationskort (fra DK) Tidsubegrænset opholdstilladelse af typerne C, D og F (C: Familiesammenføring, D: Opholdstilladelse, F: Asylkort) Danske pengeinstitutters ID-kort eller ved at forevise to af følgende dokumenter, hvoraf mindst et skal indeholde CPRnummer: a) Dåbs- eller navneattest b) Sundhedskort (Sygesikringskort) c) Seneste årsopgørelse eller forskudsopgørelse d) Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (må ikke være mere end tre måneder gammel) RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den han/hun udgiver sig for at være. Ved kontrol af legitimationen skal RAmedarbejderen sikre sig, at legitimationen fremstår som troværdig, gyldig og ikke forfalsket. Hvis der opstår mistanke om, at legitimationsdokumenterne er forfalskede SKAL Borgeren afvises. RA-medarbejderen klikker på Udlever ekstra Nøglekort. RA-medarbejderen henter det ønskede antal kort fra det aflåste opbevaringssted. RA-medarbejderen indtaster Nøglekortnummer og signerer transaktionen. Indtastningen og signeringen skal gentages for hvert kort Borgeren ønsker at få udleveret. Bemærk, at der maksimalt må udleveres 10 nøglekort pr. fremmøde. Nøglekort udleveres til Borgeren og RA-medarbejderen logger ud. 5 Tildeling af ny Midlertidig Adgangskode Hvis Borgeren har glemt sin adgangskode har han/hun mulighed for at henvende sig hos den Offentlige RA. Det er ikke muligt for hverken RA-medarbejderen eller DanID at låse Adgangskoden op. Af sikkerhedshensyn er det heller ikke muligt, at skifte en glemt Adgangskode til en ny Adgangskode. Hvis Borgeren har glemt sin Adgangskode kan Borgeren derfor bestille en ny Midlertidig Adgangskode og få adgang til enten a) at få seks ekstra forsøg til at indtaste sin personlige Adgangskode korrekt, eller b) at registrere glemt Adgangskode og dermed få nulstillet Adgangskoden, så Borgeren skal indtaste den Midlertidige Adgangskode og en ny Adgangskode næste gang Borgeren logger på med NemID. 14. oktober 2010 P

14 Som en del af forløbet gøres Borgeren opmærksom på, at ved glemt Adgangskode sker der en nyudstedelse af den Offentlige digitale signatur, som medfører, at eventuelle krypterede s og dokumenter ikke længere kan dekrypteres. For at signere og kryptere s forudsættes det, at Borgeren har hentet og installeret et program, der gør det muligt at anvende NemID til sikker kommunikation via . Hvis Borgeren insisterer på at beholde den gamle signatur skal Borgeren henvises til DanIDs hjemmeside eller telefonsupport, der så må forklare, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 5.1 Oversigt Borgeren oplyser, at han/hun har glemt sin adgangskode. RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat. RA-medarbejderen vælger Midlertidig Adgangskode. Borgeren skal identificere sig selv efter de generelle legitimationsregler. RA-medarbejderen kontrollerer den foreviste legitimation med henblik på at sikre sig, at Borgeren er den, han/hun udgiver sig for at være. Hvis Borgerens legitimation er ufuldstændig, eller hvis data ikke stemmer overens SKAL Borgeren afvises. Legitimationen skal ikke registreres eller kopieres. RA-medarbejderen fremsøger Borgeren ved at søge på CPR-nummer. RA-medarbejderen vælger begrundelsen glemt adgangskode og på baggrund af information på skærmen informerer RA-medarbejderen Borgeren om, at konsekvensen af at skifte adgangskode er, at eventuelle krypterede dokumenter og s ikke længere kan tilgås. Hvis Borgeren ikke ønsker dette, henviser medarbejderen til DanIDs support og hjemmeside. Hvis Borgeren har fremvist billedlegitimation kan den Midlertidige Adgangskode udleveres med det samme, hvis Borgeren ønsker dette kan han/hun modtage Adgangskoden via sms. Borgeren har mulighed for at beholde sit gamle Nøglekort, alternativt kan et nyt kort udleveres. RA-medarbejderen registrerer nummeret på det Midlertidige Adgangskodebrev i RA-portalen. RA-medarbejderen signerer de indtastede og kontrollerede informationer med sin medarbejdersignatur. RA-medarbejderen logger ud af RA-portalen. 14. oktober 2010 P

15 6 Assistance ved spærring af OCES certifikater, Nøglekort og Adgangskoder RA skal ligeledes assistere ved spærring af OCES-certifikater, Nøglekort og Adgangskoder ved fx mistanke om misbrug, mistet Nøglekort eller hvis Borgeren ønsker at spærre sin Offentlige digitale signatur. RA medarbejderen vil fra efteråret 2010 kunne spærre Brugerens Nøglekort og NemID i RAportalen. Indtil denne funktion er aktiveret i RA-portalen, kan RA-medarbejderen assistere Borgeren ved at finde telefonnummeret til DanIDs support og stille telefon til rådighed så Borgeren selv kan ringe til DanIDs support for at foretage spærring. 7 Bestilling af nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve og cd-rom til Offentlig RA Den Offentlige RA er selv ansvarlig for at bestille kasser med nye Nøglekort, Midlertidige Adgangskodebreve samt cd-rom til blindeløsningen via RA-portalen. Der må forventes op til 2-3 dages leveringstid på nye Nøglekort efter bestilling. Den Offentlige RA bør være særlig opmærksom på at bestille ekstra kort og breve fra DanID inden NemID kampagner gennemføres hos myndigheden. Kampagner medfører ofte, at der skal bruges særligt mange kort og breve inden for kort tid. 7.1 Oversigt RA-medarbejderen logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger den relevante bestilling. 7.2 Opret ny ordre RA-medarbejderen vælger Bestil nye Nøglekort. Medarbejderen noterer antallet af Nøglekort, der ønskes, som udgangspunkt kan der bestilles kasser med henholdsvis 50, 200 og 500 kort. Medarbejderen markerer herefter adressen på den aktuelle RA-myndighed, der skal modtage de ønskede kort. RA-medarbejderen klikker på Send og returnerer tilbage til hovedmenuen. Proceduren gentages for bestilling af Midlertidige Adgangskodebreve. RA-medarbejderen logger efterfølgende ud af systemet. 8 Opret ny RA-medarbejder RA-administratoren kan tildele og fratage RA-rettigheder for de medarbejdere, der er tilknyttet organisationen, inklusive sig selv. 14. oktober 2010 P

16 Medarbejderen, der tildeles RA-rettigheder skal have gennemgået DanIDs RA-uddannelse. 8.1 Oversigt RA-administratoren logger ind i RA-portalen med sit medarbejdercertifikat og vælger Opret ny RA-medarbejder. RA-administratoren indtaster følgende oplysninger om RA-medarbejderen: 1. Navn RID-nummer (fremgår af medarbejdercertifikatet) RA-administratoren sætter RA-medarbejder trykker på opret. RA-administratoren signerer og logger ud. Herefter har RA-medarbejderen adgang til at logge på systemet. DanID sender mail til både RA-administrator og den nye RA-medarbejder med information om, hvordan medarbejderen tilgår RA-portalen. 9 Opret ny RA-administrator funktion For at oprette en Offentlig RA, skal den medarbejder, der skal fungere som RA-administrator, logge ind på en RA-oprettelsesside med sin medarbejdersignatur. Efter RA-tilmeldingen er udarbejdet skal tilmeldingen underskrives af en tegningsberettiget hos myndigheden. Hvis RA-administratoren selv skal udføre RA-funktioner, skal han eller hun gennemgå DanIDs superbrugeruddannelse for RA-medarbejdere. Efter godkendelse og registrering af aftalen, kan RA-administratoren tildele og fratage RArettigheder for medarbejderne i sin organisation. 9.1 Oversigt En medarbejder hos en myndighed, der ønsker at ansøge om at blive RA, tilmelder et CVRnummer på RA-oprettelsessiden. 9.2 Opret RA-administrator Den medarbejder der skal være RA-administrator for den ansøgende myndighed logger på RA-oprettelsessiden med sit medarbejdercertifikat og kommer ind på siden Opret ny Aftale. Systemet registrerer automatisk CVR-nummeret for myndigheden, som det fremgår af medarbejdersignaturen. Den kommende RA-administrator skal herefter indtaste navn og adresse på sig selv samt navn, adresse og stilling på den underskriftsberettigede for den pågældende myndighed. 14. oktober 2010 P

17 Medarbejderen trykker på ok knappen, og kan herefter udskrive aftalen og hente dens tilhørende bilag. 9.3 Tegningsberettigede Den kommende RA-administrator sørger for, at aftalen underskrives af den tegningsberettigede og faxes på nummer til DanID. 9.4 Godkendelse Den underskrevne aftale godkendes og registreres af DanID, hvis den tegningsberettigede kan verificeres. Herefter modtager både den kommende RA-administrator og den tegningsberettigede en godkendelsesmail fra DanID, der bekræfter oprettelsen. Efter oprettelse kan RA-administratoren tildele og fratage RA-rettigheder for medarbejderne i sin organisation. Medarbejdere skal dog gennemføre DanIDs RA-uddannelse inden han eller hun kan registrere borgere, jf. Arbejdsgangsbeskrivelse Opret ny RA-medarbejder. 10 Support og Hotline DanID certificeringscenter har oprettet en hotline for Offentlige RA i forbindelse med funktionen, som kan kontaktes i tvivlsspørgsmål. Denne hotline er åben fra kl dansk tid på hverdage, og telefonnummeret er Hotline kan desuden kontaktes via e-post til Denne hotline kan hjælpe, hvis der er tvivl omkring Borgerens legitimation eller generelt om procedurer for udlevering. 14. oktober 2010 P

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA

INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 INSTRUKS FOR OFFENTLIG RA 14. oktober 2010 P. 1-8 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...

Læs mere

Version: 1.2 Side 1 af 6

Version: 1.2 Side 1 af 6 1. Efterleves en procedure hos Bank RA, som sikrer, at egne brugere bliver legitimerede brugere i henhold til gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme?

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE. - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor nemid udstedes eller vedligeholdes Vers. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med eksempler

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer EKSEMPLER PÅ SITUATIONER, HVOR NEMID UDSTEDES ELLER VEDLIGEHOLDES - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN

BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN BORGEROVERBLIK I RA PORTALEN - og andre nye funktioner Pr. 19. oktober 2017 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold Slide

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016

Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Superbruger uddannelse for Offentlig RA Aarhus 18. august 2016 Ballerup 23. august 2016 Lene Loua Theis Højer Nets DanID A/S 1 Program 09:00 09:15 Velkomst og introduktion 09:15 09.45 Status på NemID 09:45

Læs mere

ÆNDRINGER I RA PORTALEN

ÆNDRINGER I RA PORTALEN ÆNDRINGER I RA PORTALEN - yderligere skærpelse af RA procedurerne Pr. 14. november 2016 1 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 25. oktober 2011 Side 1-10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Sådan bruger du NemID

Sådan bruger du NemID Sådan bruger du NemID Hvad er NemID? NemID er et sikkert log-in og en digital underskrift. Du kan bruge NemID til blandt andet din netbank, sundhedsjournal og årsopgørelse. NemID er et sikkert log-in,

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

FORORD. Vejledningen er produceret af Ældre Sagens frivillige IT-instruktører i samarbejde med Aalborg Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

FORORD. Vejledningen er produceret af Ældre Sagens frivillige IT-instruktører i samarbejde med Aalborg Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Marts 2013 FORORD Denne samling af vejledninger er beregnet til anvendelse ved kursus og individuel instruktion for personer, som ønsker at blive digitale borgere. Vejledninger kan ikke stå alene, men

Læs mere

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt)

Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) Ansøgning om hjælpemiddel/boligændring (anvendes af 3.part med fuldmagt) 1 - Relevans - Afklarende spørgsmål 1. På den første side, skal du svare på et afklarende spørgsmål. 2. Du skal kunne svare 'Ja'

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Guide: Sådan søger du folkepension

Guide: Sådan søger du folkepension Guide: Sådan søger du folkepension Log ind med nøglekort NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Hvis du ikke har NemID, kan du bestille det på www.nemid.nu

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S januar 2015

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 11. april 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

!!" # $ +!* #(, !"! +0 1(

!! # $ +!* #(, !! +0 1( " # $%&'() * $ +* #(, (- #("(&"(. /(" " #"'& +0 1( #"" "'2(34#&& #"'2* 4(&1* #"&('* 1"'"* $5&'((" * $* 6&'(* #(, "'"67 '81% )1828& 9& : 9&'"'('1&8&&#9"1 '5'8&&"2" '' ' &2"3;1 &2&(: 1 (&8" '"'"67 '8": 8'

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret din virksomhed] Opret din virksomhed på Jobnet For at oprette din virksomhed på Jobnet, kræver det en Digital signatur eller en NemId medarbejdersignatur, som findes

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat

Regler for Alm. Brand Banks e-banking - privat Side 1 Alm. Brand Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Alm. Brand Bank tilbyder fx Alm. Brand Banks Netbank og Alm. Brand Banks Mobilbank. Reglerne for Alm.

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator

Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator 1 Selvadministration i Jyske Netbank Erhverv materiale til administrator Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigten Personer... 3 2.1 Flere kundenumre til Jyske Netbank Erhverv... 3 3. Opret

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Billån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Billån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du videre

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån

QUICK GUIDE StorePortal Forhandlerportal - Juni 2017 Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal. Her&Nu Lån Quickguide til Ikano Banks forhandlerportal Her&Nu Lån 1 Indhold: Kontaktinfo til Ikano Bank Kontaktinfo til Ikano Bank.... 2 Sådan ansøger du... 3 Sådan får du svar på ansøgningen... 4 Sådan kommer du

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat

Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Regler for Djurslands Banks e-bank - privat Djurslands Banks e-bank er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Djurslands Bank tilbyder fx Djurslands Banks NetBank og Djurslands

Læs mere

Regler for Skjern Banks e-banking - privat

Regler for Skjern Banks e-banking - privat Regler for Skjern Banks e-banking - privat Skjern Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner (e-banking-funktionaliteter) Skjern Bank tilbyder fx Skjern Banks Netbank

Læs mere

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt.

Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Vil du give en digital fuldmagt? Hvis du vil have, at en anden skal kunne handle på dine vegne i en digital løsning, kan du give en digital fuldmagt. Det kan eksempelvis være, at du skal ud at rejse, og

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS

Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Vejledning til oprettelse af afdelingens nye kreditornummer hos Nets/PBS Før du går i gang med at oprette jeres nye kreditornummer skal du først sikre at du har følgende oplysninger klar: Afdelingens kontonummer

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Anmeldelse om narkotikabesiddelse

Anmeldelse om narkotikabesiddelse Journalnummer forbeholdt politiet Østjyllands Politi Specialpatruljen Ridderstræde 1 8000 Århus C Anmeldelse om narkotikabesiddelse 1. GERNINGSSTED: Gerningsstedets navn: Telefonnr.: CVR-nr.: Adresse:

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort

a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere a Bestiling af ID-kort a Derfor skal vi have ID-kort a Sådan kan du håndtere ID-kortene i det daglige a Bestiling af ID-kort trin for trin KM s ID-kort Sådan gør du! Januar 2009 version 1.0 KØBENHAVNS MALERLAUG1 1.0 Derfor skal

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat

Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Regler for Sparekassen Sjællands e-banking - privat Sparekassen Sjællands e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sparekassen Sjælland tilbyder fx Sparekassen Sjællands

Læs mere

FAQ - Digital signering Marts side 1

FAQ - Digital signering Marts side 1 FAQ - Digital signering Marts 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse Signeringsportalen 1 Skærmbillede: Log-on... 3 1.1 Hvordan logger jeg på signeringsportalen?... 3 2 Skærmbillede: Aftaler til signering...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Guide til madordning Indhold 1. Log ind på din konto...2 2. Bestil mad til dit barn...4 Bestil mad...4 Vise ordrer... 10 Annullere ordrer... 11 Kontaktoplysninger... 13 gladsaxekortet@gladsaxe.dk Side

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4

Læs mere