Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til smed"

Transkript

1 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 463af 14. april om uddannelsen smed. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Udvidelse af skoleundervisningen på uddannelsens trin 1 20 Erstatning af grundene matematik F, engelsk F, samfunds og dansk F med valgfri speciale Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb hovedforløb. Uddannelsens hovedforløb er ændret således, at der ikke indgår grund, endvidere er uddannelsens smedeteknik 1 3 smedeteknik 3 og smedeteknik øget i varighed 1 3 øget i varighed, ligesom varighed på uddannelsesspecifikke valgfri speciale og valg er øget. 3. Uddannelsens formål og opdeling Ingen bemærkninger 4. Uddannelsens struktur struktur for 2 år og 6 måneder Grundforløb Hovedforløb Skole 20 Skole 20 praktik Skole 10 praktik Skole 10 struktur (trin 1) Grundforløb Skole Skole praktik Skole 10 struktur for specialet svejser, 3 år. Hovedforløb praktik Praktik Skole 10 Praktik Grundforløb Skole Skole Hovedforløb praktik Skole 10 praktik Skole 10 praktik Skole Praktik Skole 5 10 struktur for specialerne klejn smed (), smed (), energiteknik, 4 år og 6 måneder. 1

2 struktur for eux, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 Skole 20 Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik ,6 Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 67,6 (EU- varer 34,6 og ordinært skoleforløb varer 35 2 s valg fra EUD delen ). Skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 og afsluttende skoleperiode på 9.6 uge. Undervisningen skal så vidt muligt rettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens bygger på, at ene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grund, område og speciale, samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret rettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 6. Elevtyper og rækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skole og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke på højeste lige niveau som betegnes speciale. Hvert er koblet det eller de, det pågældende /praktikmål understøtter. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke og praktik et; Eleven kan koble relevant teori rettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Afsluttende prøve for uddannelsens 1 Skolen afholder mod slutningen af skoleundervisningen en eksamen, der består af et praktisk orienteret projekt. Projektets formål er at vise elevens egnelse af de erhvervslige, almene og personlige for uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i ene for uddannelsens trin 1, Smed (). Projektet bedømmes på skolens foranstaltning. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer det lige udvalg, hvorefter den beregnede prøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Svendeprøven for trin 2 specialet svejser SBC 244 kan findes på 2

3 Svendeprøven for trin 2 specialerne klejn smed og smed Svendeprøven er en prøve og bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med der hørende dokumentation. Opgaven løses individuelt, men kan i særlige fælde løses i et samarbejde med andre såfremt elevens svendeprøveprojekt efterfølgende skal indgå i en samlet større konstruktion. Det kræver dog at det tydeligt fremgår hvilke delemner den enkelte elev har løst. Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialerne jf. målet for uddannelsen. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og lige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. Opgaven skal godkendes af skolen. Kvalitet og tolerancer: For tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse gælder, at de udførte opgaver skal opfylde krav svarende DS/EN serie B uanset fremslingsmåden. Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene svarene DS/EN ISO 5817 niveau B Teknisk dokumentation - Projektbeskrivelse: Eleven udarbejder en beskrivelse af produktet og mulige problemslinger i arbejdsprocessen, herunder produktions pr. produkt, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser og øvrige smetoder Beskrivelsen skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder en begrundelse af opgaveløsningen, herunder en lig og teknisk begrundelse for valgte løsninger. Eleven udarbejder en beskrivelse af kvalitetskrav produktet jf. standarder. Eleven udarbejder et samle tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning. Tegningssættet skal indeholde: Tegninger med angivelser af mål og dimensioner jf. DS/ISO 128-1, DS/ISO og DS/EN ISO 2553 Isometrisk skitse af projektet (godkendes af eksaminator) Styklister med angivelser af tegningsnummer og anvendte materialer. Eleven udarbejder en konklusionen på baggrund af en evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremslingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 5 klokketimer udarbejdelse af konklusionen) Bedømmelse Bedømmelse og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen. De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen, kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljø regler evalueres under den mundtlige eksamination af eleven. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter. Ved opgaven må alle ligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ. Svendeprøven for trin 2 specialet energiteknik Svendeprøven bedømmes som en helhed med en afsluttende karakter. Prøvens grundlag udføres som et individuelt selvvalgt projekt, med der hørende dokumentation. Opgaven løses individuelt 3

4 Den selvvalgte opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet jf. målet for uddannelsen. Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og lige begrundelser, samt styklister og tegningssæt. Opgaven skal godkendes af skolen. Kvalitetsniveau for praktiske opgaver: Kvalitet og tolerancer: Tolerancer på mål uden direkte toleranceangivelse: De udførte opgaver skal opfylde krav svarende +/- 2 mm uanset fremslingsmåden. Kvaliteten skal være den for specialet gældende. Svejsninger Kvaliteten af svejsninger skal opfylde kravene i DS/EN ISO 5817 niveau C. Teknisk dokumentation Eleven udarbejder projektforslag i form af en kort beskrivelse af det projekt som eleven påtænker at udføre med forslag hvilken del der skal udføres i praksis. Projektforslaget skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder en projektbeskrivelse med dimensioner og eventuelle isometriske skitser. Eleven udarbejder en begrundelse for den valgte opgaveløsning som skal godkendes af eksaminator. Eleven udarbejder tegninger og dokumentation, herunder et tegningssæt og en materialeliste som dokumentation for opgaveløsning Materialet skal indeholde: Plantegning af installationen på en grundplan af bygningen. Tegningen udføres med blyant (godkendes af eksaminator) Isometrisk diagramtegning af projektet efter DS/ISO 4067, 1 og 2 udføres med cad program (godkendes af eksaminator) Der udføres dimensionering af projektet Materialelister med angivelser af anvendte materialer. (Styklisten skal udarbejdes i et valgfrit Pc-program). Br/driftsvejledning der udarbejdes drift og brvejledning for projektet med bilag. Kvalitetssikringsbeskrivelse Der udarbejdes kvalitetssikringsdokumentation for hele projektet. Konklusionen: En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og fremslingsproblemer. (Konklusionen udarbejdes efter projektet er afsluttet. Der er afsat 3 klokketimer) Bedømmelse De praktiske opgaver og den skriftlige dokumentation bedømmes af 2 skuemestre og holdets eksaminator. Processen og kreativiteten samt overholdelse af arbejdsmiljøregler evalueres under samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets eksaminator. Der foretages en samlet bedømmelse ud fra en helhedsvurdering og der gives en afsluttende karakter. SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal gennemføre et svarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer hovedforløbet for elever under 25 år. 4

5 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. Grund Obligatoriske uddannelsesspecifikke Specialet, trin 1 Smedeteknik Begynder 8 Smedeteknik Rutineret 7 Specialet Svejser, trin Smedeteknik Begynder Maskinel med styrede maskiner B 1246 Tegningsforståelse og dokumentation, (svejser) 1250 Termisk sammenføjning, (svejser) 1307 Materialeteknologi, (svejser) 1311 Afkortning og dannelse, (svejser) 1245 Maskinel med sty- 3, 4 Rutineret 0,5 7 Rutineret 0,5 14, 15 8, 14, 15 9, 14, 15 4,0 Rutineret 1,0 Rutineret 0,5 14, 15, Begynder 0,5 5

6 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik rede maskiner (robotsvejsning). 14, 15, 28 Specialet Klejn trin Svejseprocedurer og svejsespecifikationer (certificeringsregler) Smedeteknik Smedeteknik og og Specialet, trin 2 Rustfast smedeteknik Rustfast smedeteknik og og Specialet, trin Maritim smedeteknik Maritim smedeteknik og og Specialet Energiteknik, trin Fra idé vvs-teknisk installation A 8812 Alternativ energi , 27 1, ,0 2,0 6

7 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 1239 Styring og regulering 1238 Tegning og kvalitet, (vvs) 8813 Installationsteknik rør, brugsvand og varme 8814 Installationsteknik - afløb, gas og varme 8815 Installationsteknik fjernvarme og gas 8816 Energivejledning. 26, 27 7, 26, 27 5, 26, 27 26, 27 26, 27 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 26, 27 Rutineret 1 Valgfri uddannelsesspecifikke Specialet [indsæt specialenavn] 110 Lysbuesvejsning af stumpsømme - rør EN 184 MAG-svejsning af kantsømme proces 187 MAG-svejsning af stumpsømme - plade 250 MAG-svejsning af stumpsømme plade 262 MAG-svejsning af stumpsømme - rør 136, 263 TIG-svejsning af tyndere rustfri plade 265 TIG-svejsning af ulegeret rør 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 0 7

8 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 266 TIG-svejsning af u- og lavtlegeret rør 267 TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, 272 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 277 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 278 Montage/idriftsætning af 279 Indregulering af hydrauliktekniske 280 PLC introduktion, automatiske maskiner og 281 Hydrauliksystemer, drift/fejlfinding, 282 Isometrisk tegningslæsning, offshore 284 Instrumentrørlægger, offshore 285 Montage, service/ vedligehold, vener 288 Kontrol og vi- brationsmåling/- analyse, 294 Kontrol og opretning af koblinger, 3944 Pålægssvejsning og formsvejsning 3946 Aluminothermisk Svejsning 6257 Interkulturel lig kompetence 6304 Innovation og samarbejde med andre 7125 Tegningsforståelse og dokumentation. 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 Rutineret 2,2 Rutineret 3,0 Rutineret 1,0 Ekspert 2,5 8

9 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 7126 Maskinel med styrede maskiner Maskinel med styrede maskiner 2. Ekspert 1,0 Ekspert 2, Montage og Ekspert 2,0 demontage Tegningslæsning og CNCstyring Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr Teknisk innovation 1,0 Rutineret 1,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2, MAGsvejs-kants 9

10 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejskants uleg plade/rør TIG-svejsstumps uleg plade TIG-svejsstumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejsstumps uleg rør alle pos TIG-svejskants rustfri plade/rør TIG-svejsstumps tynd rustfri plade TIG-svejsstumps svær rustfri plade TIG-svejsstumps tynd rustfri rør pos TIG-svejsstumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør alle Vedligehold af venationsanlæg. AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 0,8 AMU 1,2 AMU 0,6 10

11 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Betjening, inds. af CNCkantpresse Tegningslæsning og CNCstyring. AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1, Materialelære, rustfri AMU 0,6 stål Materialelære, AMU 0,6 stål Montage/idriftsætning af hydrailiksys., Instrumentrørlægger, offshore Materialeforståelse, aluminium Momentspænd/efterspænd af bolte, Off Kvalitetsstyringssystem og Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af Kvalitetsstyring af svejsearbejde Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage PLC programmering, programmerbare NDTog bedømmelse af svejsesømme for smede s valg skole i alt AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 1,4 AMU 0,6 Rutineret 1,0 2,0 2, ,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 11

12 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 1 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. [Fag 1] [Fag 2] [Fag n] 12

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. én række pr. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Navn på det, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7,0 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7,0 Rustfast smedeteknik 3 13

14 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. For at opnå reduktion på 10 pct. i forhold ordinært forløb er der afkortet i ene 8813 og 8814, og herudover udgår et én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. Grund Obligatoriske uddannelsesspecifikke Specialet, trin Smedeteknik Smedeteknik 2 (10628) Specialet Svejser, trin Smedeteknik Begynder Rutineret Begynder Maskinel med styrede maskiner B 1246 Tegningsforståelse og dokumentation, (svejser) 1250 Termisk sammenføjning, (svejser) 1307 Materialeteknologi, (svejser) 3, 4 Rutineret 0,5 7 Rutineret 0,5 14, 15 8, 14, 15 4,0 Rutineret 1,0 14

15 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 1311 Afkortning og dannelse, (svejser) 1245 Maskinel med styrede maskiner (robotsvejsning). 9, 14, 15 Rutineret 0,5 14, 15, Begynder 0,5 14, 15, Svejseprocedurer og svejsespecifikationer (certificeringsregler) Specialet Klejn trin Smedeteknik 3 (10629) Smedeteknik og og Specialet, trin Rustfast smedeteknik Rustfast smedeteknik og og Specialet, trin Maritim smedeteknik og ,

16 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik Maritim smedeteknik og Specialet Energiteknik, trin 2 - Skolen foretager reduktion i ene 1237 Fra idé 3 7 2,0 vvs-teknisk installation A 8812 Alternativ energi 1239 Styring og regulering 1238 Tegning og kvalitet, (vvs) 8813 Installationsteknik rør, brugsvand og varme 8814 Installationsteknik - afløb, gas og varme 8815 Installationsteknik fjernvarme og gas 8816 Energivejledning 26, 27 26, 27 7, 26, 27 5, 26, 27 26, 27 26, 27 2,0 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 26, 27 Rutineret 0 () Valgfri uddannelsesspecifikke Specialet [indsæt specialenavn] 110 Lysbuesvejsning af stumpsømme - rør EN 184 MAG-svejsning af kantsømme proces 187 MAG-svejsning af stumpsømme - plade 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,0 0 16

17 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. 250 MAG-svejsning af stumpsømme plade 1,0 262 MAG-svejsning af stumpsømme - rør 136, 1,0 263 TIG-svejsning af tyndere rustfri plade 2,0 265 TIG-svejsning af ulegeret rør 1,0 266 TIG-svejsning af u- og lavtlegeret rør 2,0 267 TIG-svejsning af u/lavt legeret rør, 3,0 272 Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 1,0 277 Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 1,0 278 Montage/idriftsætning af 1,0 279 Indregulering af hydrauliktekniske 1,0 280 PLC introduktion, automatiske maskiner og 1,0 281 Hydrauliksystemer, drift/fejlfinding, 1,0 282 Isometrisk tegningslæsning, offshore 1,0 284 Instrumentrørlægger, offshore 1,0 285 Montage, service/ vedligehold, vener 1,0 288 Kontrol og vi- brationsmåling/- analyse, 1,0 294 Kontrol og opretning af koblinger, 1, Pålægssvejsning og formsvejsning 0,8 17

18 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik 3946 Aluminothermisk Svejsning 6257 Interkulturel lig kompetence 6304 Innovation og samarbejde med andre 7125 Tegningsforståelse og dokumentation 7126 Maskinel med styrede maskiner Maskinel med styrede maskiner 2. Rutineret 2,2 Rutineret 3,0 Rutineret 1,0 Ekspert 2,5 Ekspert 1,0 Ekspert 2, Montage og Ekspert 2,0 demontage Tegningslæsning og CNCstyring Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b. svejs-kants plade/rør Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC Lys b svejs-stumps rør alle pos MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr 9592 Teknisk innovation 1,0 Rutineret 1,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 2,0 18

19 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr MAGsvejs-kants plade/plade pr MAGsvejs-kants plade/rør pr MAGsvejs-stumps plade pos PA-PF pr MAGsvejs-stumps plade alle pos pr MAGsvejs-stumps rør pos PA-PC pr MAGsvejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejskants uleg plade/rør TIG-svejsstumps uleg plade TIG-svejsstumps uleg rør pos PA-PC TIG-svejsstumps uleg rør alle pos TIG-svejskants rustfri plade/rør TIG-svejsstumps tynd rustfri plade TIG-svejsstumps svær rustfri plade TIG-svejsstumps tynd rustfri rør pos. AMU 2,0 AMU 2,0 AMU 0,8 19

20 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik TIG-svejsstumps tynd rustfri rør alle pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør pos TIG-svejsstumps svær rustfri rør alle Vedligehold af venationsanlæg Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding Betjening, inds. af CNCkantpresse Tegningslæsning og CNCstyring. AMU 1,2 AMU 0,6 AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 1, Materialelære, rustfri AMU 0,6 stål Materialelære, AMU 0,6 stål Montage/idriftsætning af hydrailiksys., Instrumentrørlægger, offshore Materialeforståelse, aluminium Momentspænd/efterspænd af bolte, Off Kvalitetsstyringssystem og Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af Kvalitetsstyring af svejsearbejde Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage PLC programmering, programmerbare AMU 1,0 AMU 1,0 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 0,6 AMU 1,4 AMU 0, NDT og Rutineret 1,0 bedømmelse af 20

21 én række pr. følgende 1, smed 2, svejser klejnsmed energiteknik. svejsesømme for smede s valg skole i alt 2, ,0 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 2 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. én række pr. Præsentationsstandard for valgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Samme varighed som i skema 1 Navn på det, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Smedeteknik 2 7 Smedeteknik 2 Rutineret Smedeteknik 3 Ekspert 7 Smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik 3 Ekspert 7 Rustfast smedeteknik 3 21

22 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et svarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen rækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. let af kolonner med trin eller specialer passes antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke og valgfri uddannelsesspecifikke. én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Grund 0 0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27,0 27,0 Smedeteknik Begynder 8,0 Smedeteknik ,0 Smedeteknik og Ekspert 7,0 Smedeteknik 4 Rustfast smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik og og og ,0 Ekspert 7,0 5,0 Valgfri uddannelsesspecifikke 6,0 6,0 Statik, styrkelære Ekspert 1,0 og dimen- sionering Teknisk innovation Ekspert 1,0 Projektledelse 1 Ekspert 1,0 22

23 én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Projektledelse 2 Ekspert Organisering Ekspert Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning 1 Ekspert 2,0 Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning 2 Ekspert 2,0 s valg 2,0 2,0 skole i alt 35,0 35,0 Andel skole, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 27,0 27,0 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. 23

24 Tabel ikke relevant da alle i uddannelsens talentspor har ekspertniveau som obligatorisk niveau 24

25 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen rækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Om euv én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Grund 0 0 Obligatoriske uddannelsesspecifikke 27,0 27,0 Smedeteknik Begynder 8,0 Smedeteknik ,0 Smedeteknik og Ekspert 7,0 Smedeteknik 4 Rustfast smedeteknik 3 Rustfast smedeteknik og og og ,0 Ekspert 7,0 5,0 Valgfri uddannelsesspecifikke 4,0 4, Statik, Ekspert 1,0 styrkelære og dimensionering Teknisk Ekspert 2,0 innovation Projektledelse Ekspert 2, Projektledelse Ekspert 2, Organisering Ekspert 2,0 25

26 én række pr. følgende Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret, ekspert Klejnsmed Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kryds indikerer, hvilket trin et skal være gennemført på Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning 1 Ekspert 2, Kvalitetsstyring af svejsearbejde og CE mærkning 2 Ekspert 2,0 s valg 0 0 skole i alt 31,0 31,0 Andel skole, hvor niveauet er højere end det obligatoriske 27,0 27,0 Følgende eller niveauer beskrevet i rækken i skema 3 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens række, jf. 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. kun, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 26

27 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for et på højere niveau skal svare varigheden af et på obligatorisk niveau. har desuden samme betegnelse og nummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra skoleundervisning på grundlag af et valgt højere præstationsniveau. Tabel ikke relevant da alle i uddannelsens talentspor har ekspertniveau som obligatorisk niveau 27

28 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale række for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede række. Dog skal det bemærkes, at valg og grund, som indgår på lavere eller samme niveau i rækken på gymnasialt niveau, og med grundslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Konkret betyder det, at følgende fra erhvervsuddannelsen udgår: Ingen oplistet Placeringen af ene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er eux for specialerne klejnsmed og. Jf. skemaet på s.2 bør skolene fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 og afsluttende skoleperiode med de resterende 9.6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtter synenergi mellem eux og eud. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. 1. Skoleperiode 2. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode Dansk A 6,2 uge Matematik B 5,0 Teknik A 7,0 Fysik B 3,6 uge Engelsk B 4,8 uge Kemi C 2,4 uge Valg 4,0 Større skriftlig opgave 1,0 Eksamensprojekt 0,6 uge skole i alt 34,6 28

29 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag ene Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Praktikmål Smed trin Eleven kan rettelægge og udføre mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremslings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb og herunder udvælge og behandle materialer efter krav og anvendelsesformål Eleven kan udføre afkortning og dannelse af lige-, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler under hensynstagen gældende standarder og tolerancekrav Eleven kan planlægge og udføre enkle fremslingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 29

30 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremslingsforløb i henhold gældende standarder Eleven kan udføre overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremslings og reparations - forløb under hensynstagen en given kvalitet og gældende normer og standarder Eleven kan vedligeholde produktionsudstyr der anvendes i fremslings, reparations-, og vedligeholdelsesforløb Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst samt i henhold gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø Eleven kan montere og demontere delkomponenter, maskiner og installationer Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 30

31 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremsle arbejdstegninger ved hjælp af CAD-værktøjer Eleven kan udføre beregninger, materialelister og anden dokumentation i forbindelse med fremslings-, reparations-, og vedligeholdelsesforløb Eleven kan foretage kvalitets og kontrolmålinger i forhold virksomhedens kvalitetsstyringssystem Eleven kan kommunikere og samarbejde med kunder, kollegaer, samt udenlandske og indenlandske interessenter Eleven kan udføre intern og ekstern kundebetjening Specialet Svejser Eleven kan planlægge og udføre komplekse svejseopgaver Eleven kan udvælge egnet materialetype Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 31

32 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. og dimension fremsling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder Eleven kan udvælge samt udføre komplekse sammenføjningsmetoder, herunder automatiseret svejsning, i et reparations- og fremslingsforløb Specialet Klejnsmed Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder Eleven kan planlægge og udføre komplekse fremslingsopgaver i stål ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder, herunder programmering og anvendelse af styrede smaskiner. 32

33 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Eleven kan udvælge og udføre egnede metoder afkortning og dannelse af snit i plade, rør og profiler under hensynstagen gældende standarder, tolerancekrav Eleven kan udvælge samt udføre egnede sammenføjningsmetoder, herunder automatiseret svejsning, i et reparationsog fremslingsforløb. Specialet Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension fremsling af emner i rustfrie ståltyper og aluminium og disse i kombination med andre metaller, under hensynstagen gældende normer og standarder Eleven kan planlægge og udføre komplekse fremslingsopgaver rustfrie ståltyper og aluminium ved hjælp af manuelle og maskinelle smetoder, Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 33

34 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. herunder programmering og anvendelse af styrede smaskiner Eleven kan udvælge og udføre egnede metoder afkortning og dannelse af snit i plader, rør og profiler af rustfrit stål og aluminium under hensynstagen gældende standarder og tolerancekrav Eleven kan udvælge samt udføre egnede sammenføjningsmetoder sammenføjning af rustfrie materialer og aluminium, herunder automatiseret svejsning, i et reparations- og fremslingsforløb Eleven kan planlægge og gennemføre fremsling og montage af afgreninger og bøjninger i rør i rustfrit stål i henhold gældende standarder og tolerancekrav 34

35 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Eleven kan udvælge egnet efterbehandlingsmetode og udføre overflade- og efterbehandling af rustfrie stålemner og aluminiumsemner i henhold gældende standarder. Specialet Eleven kan Eleven kan rettelægge arbejdsgange og kan udføre komplette reparationsforløb på skibe og stålkonstruktioner Eleven kan udarbejde tredimensionelle modeller af skibsdelementer og på baggrund af disse fremsle skabeloner reparationsforløb Eleven kan rettelægge arbejdsgange og udføre komplette fremslings-, montage- og reparationsforløb på rørprofiler Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere. 35

36 Praktikmål én række pr. praktikmål Aktiviteten følgende trin 1 Svejser Klejnsmed Energiteknik Nummer svarer nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. kan bidrage flere Eleven kan læse og ved brug af CADværktøjer fremsle komplekse skibstegninger Specialet Energiteknik Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med montage af afløbs installation, herunder montering og slutning af sanitetsgenstande og armaturer Eleven kan udføre arbejdsopgaver i forbindelse med montage af kedel-installationer Eleven kan selvstændigt løse følgende arbejdsopgaver: Montage, fejlfinding og reparation af varmeinstallationer samt montage, fejlfinding på automatik varmestyring. 36

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed]

Uddannelsesordning for uddannelsen til [smed] 1. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen [smed] Udstedt af det Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed

Uddannelsesordning for uddannelsen til smed 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen smed Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. 1641 af 15/12/2015 om uddannelsen smed. Skolen kan

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et VVS - en ergitek nik Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, b ea rbejdning Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato:28.03.2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Steen Grønvald Hansen Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING

SVEJSNING - Jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING 206 SVEJSNING - Jobrettet uddannelse JSNING SVE P SITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE KOLDING SVEJSNING - POSITIVLISTEN JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE, GÆLDER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen

Februar 2011. Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Februar 2011 Vejledning i gennemførelse af svendeprøven for smedeuddannelsen Vejledningen er gældende for følgende specialer Klejnsmed, smed (aluminium) og smed (rustfast), der har gennemført grundforløbet

Læs mere

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser:

Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Dækker følgende uddannelser: Undervisningsplan for Vejle Tekniske kole/grindsted Tekniske kole 4. Hovedforløb ækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Undervisningstimefordelingsplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. januar 20 Automatik og procesuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 26. marts 2015 om uddannelsen til glarmester. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 13/04/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og procesuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2650: Svejsning og termisk skæring i metal Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere